Skip to main content

Full text of "Massorah Massoreth Massoretic RabbinicHebrewBible.C.D.Ginsburg.1865.1905.4vols.plus3vols"

See other formats


THE MASSORAH. THE MASSORAH COMPILED FROM MANUSCRIPTS ALPHABETICALLY AND LEXICALLY ARBANGED BY CHRISTIAN D. aiNSBURa LL.I3. VOL. X ALEPH~YOD LONDON 

188Q miDDn •»£ h:? □ ^P^]1J?T^^3i1D r\):w n))L'^i<t2 ii:3pj i^k na'?c^ nns* mnnan D"'»-it>n "-D '?y') KD^n ns'pk ninipon nmici br:3 nmn Ta :ii32:j'j -in fNV22D^i3 fit!^Nn phn ir - f]bi< fn^iij TO 

MY FATHER AND MOTHER IN LAW 

^VILLIAM i^ND ELIZA CROSFIELJD 

WHO 
THROUGHOUT ilY LABOURS OF UASY YEARS UPOX THE SACRED TEXT 

HAVE GIVEN ME 

THEIR CONSTANT AND LOVING SYMPATHt 

I AFFECTIONATELY DEDICATE 

THIS WORK. n^K nis* nDnj;D N* - K Kttth 
Hos. 
Jud 

2 Chroii. 

Ps. 

.TorojD. 

2 Sam. 

Cnnf. 

Numh. 

Kumh. 

Ger.. 

Job 

Ocii. 

Jiiilf;^' 
P«. 

ISA. 

1 Chron. Cant. 

II OH. 

Jcrem. 
•loiiah 
Cant. 
Ps. 

Gen. 

Ph. 

f!en. 

1 Kings 

Keel. 

(ieu. 

Ps. 

Kzek. 

1 KingH 

E«ek. 

Gen. 

Ezek. 

Levit. 

liiiii. 

liitt. 

Gen. IV l.'i 
XIV 5 

xrv 10 

VI G 
XXV 

XLvn 

XLI:> 24 
I » 

XXJil 10 
XXXIV 19 
XXXIV 27 

n 15 

XXV 20 

I 4 

XLIX 7 

XXXI iia 

I 31 

XXIII 9 

CXIX 5 

XIII 21 

VIII 7 VIIl 1 
XIll 7 

xvm 2 

II 10 

VIII 2 

CXXVIII 3 

LXXXIX 35 

XXI 24 

XYII 11 

XUI 21 

XIX 20 
X 17 

XX Vn 45 

XUV 19 

XX 2K 
XX 2i» 

XXIII 44 

XXV A 

XXVII a 

XXI 20 

V 4 

1 17 

XXX 13 

la •n ■ K 

■h 

•h 

-^ 
•b 

'h 

'h 
'h 
•h 
'h 
'h 
'h 

D.T13K IDKn '^ 

•pan nK arm 'S 

liicK em 'S 

xiaa Txh^ j?ian '^ 

p"r IK pi IX 'S 

Nian '^ 
ac\T na^ '^ nninx 
nrnx 
"inx : 

on'ri^nx 

•nx 
o*nx 

D*at?N 
nprx 

Dnrx 
vnrx 
':nt?x Kxod. (Ion. i Numb. Oon. Lovit. 
Gen. Kzck. 
1 Snni. 
Ph, 
Jorem. 

GCM. 

Job 

Cunt. 

Pk. 

Numb. 

Isa. 1 8inn. 
Uo8. Prov. 
IIus. XIII XXXII 20 

XLVJI .'51 

XIII 19 

I 10 

X 4 

XXXI 5 XUI 12 XXIll 17 

XLIII 2fi 

VIII IM 

XXXIIi 21 XXXII 4 

1 9 

XLII 10 

XLIX 11 

XUI 21 

1 4 

VII 9 

CXLIV 1 

XXXI 50 

XXI 12 XVIII 2S 

III 1 
1 

IV (> 
X 11 K - 1 

tj^x D^:ttti D>i?anx xnpant* pj^x ^5 p:a 'i< 
ty t!^ pj^x 56 p^D nra»i o»rae^ mxo ^h& 

ni e|f?x fi p>D t!rom D*e^am 

•2 ■ 2 

xnmxa 'n jxn -x imS n\sn '^^ 

•j^nax^ rnr: ic^x 

mssn 7:21 Dix iiDn f?DT dix 

': '-' it 

p i^\xi xnnixT r\vzv pjxn 7 pnS n\sT '^ 

^xir> inntrn 

tjDv maxr nx nra np^n 

mrn ^xiip n^\n 

ippn^ nnx2 cxn 

nn:3n 

•noam 

"7 = 4 

xnmxa -x mpp 't< 

mxn^ Dfixa jnxn mix? *3 tiS 

'n =- 5 

pn:a»Di x:r>^3 pr:T psSx 'j 'fr^ 

D^ncT nDi:n on^ ixon DD^n3c?iaa 

DTa irx nn:an nx i^ ixun 

inx 'itt^Sii im 
ix*i x^ vmaiT iDri 
"I ^- fi 

'h 
't = 7 ?|^>px 

.I^DX 

max 

'\*nx 

o^ac'x 

DiTfl^nX 

n|nx 
'fiirayx 

xnx m •nma ^^'h^ "la^n t*-. HN im in ^a p^x Sixtp xin '^ 

iir »^x mn* laxn '^ 

"|iat^m nnryn Sx 'S 

maSa n^:r onDxi 'S anx 
nanx 

- v 

'nanx ?? — N Deut. 
Josh. 
Obad. 
2 Kings 
Kumb. 

11 
Deut 
Numb. 
£«ek. 
Ps. 

E&ther 
Jerem. 
Job 

Dan. 
Ezra 

» 
Isa. 
1 Sam. 
Dan. 
ProT. / 

n 

1 Kittgo 

Job 

Im. 

Ps. 

Esek. 

Cant 

Zeeh. 

Isa. 

2 Bam. 

Jerea. 

Pa. 

1 Ghron. 

2 Sam. 
Esek. 
Exod. 

1 Sam. 
Lament 
Jerem. 
Ps. 

1 Citron. 

2 Sam. 
Jo«l 
Lament 
Isa. 
Jerem. 
2 Sam. 
Isa. 
Oen. 
2 Kings 

m 

Exod. 
Neh. 
Isa 
Jerem. XXV III 22 

XXm 13 

12 

XIII 7 

XVII 27 

r, 27 

XXII 3 

XXI 29 

XXVI 17 

IX 6 

IV 16 
XV 7 

IX 26 
XXIII 15 

II 23 

IV 15 

V 12 
XXVIII 12 

XXV 18 

V 2 

XXIII 29 

XV 17 

V 8 
XXXIX 9 

XIV 25 

LXXXI 8 

XXI 20 

VIII 2 

X 10 
XL VI 11 
XVI J 25 

XLVI 6 

CXXXII 15 

VIII 11 

III 4 

III 7 

XXIII n 

6 
XIV 50 
I 15 
XLVI 15 
CVI 17 
II 29 
XX 14 
I 9 
I 4 
LX 20 
XXXI 13 
XX 20 
XIX 3 
XVI 2 
V 12 
m 25 
XXVIII 40 
III 35 
LIV 11 
XXXI 4 DP73X 
D"T3X 

ni5s 

^m 

Pip? 

»P573» 

D'P13« 
10^3« 

nn3« 
rn>3k 

J7»J1»3K 

^'^^ 

°^?? I 

J**™ nj3K I 

Dn':3x 
15?« i Deut 
Jcrcm. 

Isa. 
Cant 

F3. XXXII 42 

XXV 3 

L 11 

VIII 1 

CXXVIII 3 010 ncn Ezek. XVII 23 

1 Chron. IV 11 

Dan. VII U Dnu. Deut. Oen. 
1 Sam. 
P». 

1 KiugM 
Ph. 
Zech. 
Josh. 

2 KingA 
Prov. 
Uen. 

1 Sam. 

Jorcm. 

Dcut 

Exod. 

Dcut. 

Clint 

Hxo«l. 

P«. 

1 KinfTH 

Kzek. 

Hoft. VII 16 

IV 16 

VI 8 

XXXII 32 XII 3 

XIV 50 

LXI 5 

XI 17 

xxvm 7 

XI 15 

XIX 34 
V 3 

VII 16 

III 9 

1 9 

LI 5 

XXXII 20 

XIV 25 

XXXII 23 

LV 7 

III 9 

V 13 

XCV 10 

XVI 9 

XXIII 44 

II 14 ■s 


TSfS 


^ 


0'?^K 


6 


DSe^K 


^ 


JtetfK x#x *= 10 Isa. 
Job 

n 

3iicah 
Ocn. 

aon. 
Judg. 
1 Sam. 
Deut Jerem. pnJD'DI f XLV 5 

IX 16 

XVI 5 

II 12 

XII 3 

XVII 5 

XV 1 

XXV 3 

XII 2 

VII 20 

XXXII 28 

XLVm 36 

L 6 

XXVni 20 

HN 


.<, 


nnsfiK 


■h 


DDwrx 


»•< = n 
'K H in in 


(8 nneSK 

"IXK 


■K 


V3« 


A 
b 


ni3JK 
bm 


•b 
■b 
■b 

■b 


.1S3« 

nsox 


b 


nowK 


h 
•b 
■b 
3" = 1« 
nnian nb im in bs) 'H jwrm a-K 
D3iCS>W 
:2K 
3« 
nx3if 
^?f?? 
12X 
"^^K 
15K 
TJ?? »$ 1 8«m. 


xvm 


2W 


Ho-^. 


X 


n 


Ua. 


XLUl 


4 


2 Saiit 


I 


2« 


UttUi 


lY 


I'i 


Amofi 


IV 


r> 


Mai. 


I 


2 


Judff, 


XIV 


m 


Deut. 


XXI 


i:» 


P«. 


XX vm 


7 


Dan. 


V 


!7 


Ji-rt-m. 


IV 


20 


Xumb. 


XXIY 


"> 


Josh. 


xxu 


?i 


Prov. 


vn 


17 


Job 


V 


24 


I»«. 


LIV 


2 


Pb. 


('IX 


HO 


Zvpli. 


in 


■<• 


AWOH 


i\ 


1 


f 


II 


:i 


Exod, 


XXIX 


15 


M»1. 


I 


4 


1 Chron. 


xxvn 


30 


Jerem. 


XXXI 


J« 


Job 


X 


IW 


Dhd. 


Yin 


2 


Jerem. 


XYl 


21 


Pft. 


cxxxn 


13 


Prov. 


XXYII 


fi 


Neh. 


III 


25 


Jerem. 


IV 


19 


Mieah 


vn 


7 


Ps. 


CII 


9 


1 King* 


XXI 


20 


Ps. 


cxxvn 


5 


If 


cxx 


5 
I 


7 


Isa. 


XXVI 


9 


Job 


XIII 


15 


P». 


L 


21 


» 


» 


8 


Hob. 


XI 


4 


Eccl. 


V 


10 


Job 


III 


3 


2 Kings 


XXIV 


15 


Zecb. 


XI 


15 


IM. 


LXVI 


9 


Jerem. 


XXXI 


9 


Ps. 


XXXVIII 


(> 


«) 


XLII 


10 


2 Chron. 


vni 


IB 


Jerem. 


IV 


14 


Hm. 


IX 


15 


Dan. 


X 


5 


1 Kingii 


vn 
lb 


80 ^nnanx 


Judff. 


XIII 


» 


rank 


1 Ju«}p 


XIX 


26 


T^m 


; P*^. 


cxxm 


2 


1W^ 


MuL 


I 

1??'l? 


2 Chroii 


XI 


9 


Dfanx 


lita. 


xxvin 


28 


isn^nx 


. JORh. 


xtv 


n 


'iriSHK 


1 


« 


a 


na^HK 


Jeri'ni. 


XXX 


21 


isninx 


! X^h. 


X 


so 


n3r7inx 


' Xah. 


II 


ft 


'^nx 


^ 


in 


18 


Tj^^nx 


ZecU. 


XI 


2 


o?^^a? 


KhHilt 


IX 


8 


D^Snx 


lu'Vit. 


xni 


19 


lh? 


» 


XIV 


HI 


lH7« 


Numb. 


XIX 


2 


^s^Snx 


! IHB. 


.VIY 


U 


ilfenx 


! Lntuent. 


IV 


7 


•en jHnx 


Pk. 

1 


XLIX 


12 


'^a ilirtK 


i Deut. 


XX ni 


K 


PO?? 
XI 


17 


Diinx 


1 KingH 


XI 


1 


IN 


1 Estber 


I 


14 


S»31X 


AlUOM 


Y 


2 


D^*31X 


Ezra 


n 


59 


. •=? hyiH 


Prov. 


XXX 


10 


TJ) t,^^ 


I Gen. 


XIX 


2 


DPH'i^ 


1 Sam. 


XYI 


1ft 


mx 


Oen. 


XYin 


21 


anix 


2 Sam. 


XXII 


43 


W 


1 Chron. 


Yin 


3 


?*M n^V!lx 


Josh. 


XV 


3 


n^'i^ix 


£zek. 


XX 


40 


. »;i7ix 


E«ra 


vn 


23 


'5^x 


Dan. 


II 


85 


D^p^lX 


Isa. 


XLII 


16 


n^ix 


Exek. 


xxxn 


18 


0>^>?X 


1 Kings 


XII 


18 


'iO'?** 


Oen. 


IX 


5 


IT31X 


Esek. 


XVII 


8 


Tn*3ix 


Zech. 


XI 


8 


in'3ix 
^?lx 


Prov. 


VIII 


17 


.T^31X 


Hos. 


ni 


1 


'-rh« 


Prov. 


IV 


G 


yw '^ 


Zech. 


vm 


19 


'Vuj 


Ps. 


XXXI 


24 


T^iH 


Jerem. 


VIII 


2 


DP'ViX 


Ps. 


XXXVIII 


12 


'^^ 


Isa. 


XLI 


8 


HTOIX ! 


Ps. 


CXXH 

5'w nl»:iK 


Deut. 


xin 


4 


T^« ^ 


2 Chron. 


XX 


7 


pjpix i 


Hos. 


XIV 


5 


?CHK j 


» 


in 


I 


'5©^ ; 


Gen. 


XXV 


28 *2nx 


i Dun. 


VII 


IR 


H'snx 


Dout. 


xxvni 


24 


Dr)*:nx 


Xfth, 


1 


3 


D*?nx 


1 Kzek. 


XXVI 


10 


D?^f"T? 


i 


XXXIV 


12 


c^nx 


Kuth 


III 


.1 


*nnj« 


l*n»v. 


XXill 


3.-1 


T^nnx 


1 t'jiiit. 


III 


i{ 


1T^X 


! Job 


XX XIX 


13 


0?'*)'^*^ 


1 IV 

1 


CXXXIX 


7 


in»^x 


1 (i(;n. 


XIJ 


43 


TT^*^ 


i 


XXX lY 


2 


DI^^X 


! ^ 


<*xr/v 


2 


x;Snx 


Kuntb. 


Yl 


27 


naiDix 


'' Dout. 


XX XII 


11 


nte-^ioix 


; Jerem. 


xvn 


18 


na-rx 


ri«n. 


XLIX 


29 


.'lanx 


Dent. 


I 


11 


lOlX 
niaix 


i 


'»*T? 


1 2 Slim. 


xxin 


u 


D^>pix 


Kuth 


IV 


4 


n*pix 
xnoix 
rinoix 


1 lloii. 
1 iKa. 


xin 
Lxm 
Lvni 


14 
3 
(i 
; Ezok- 
1 G«n. 


XXIV 
XLI 


9 
40 


'5T? 


Exod. 


XII 


22 


i35ix 


Cant. 


VI 


U 


"?>* 


Job 


X 


18 


Dp."!? 


1 Ph. 


LXXXIX 
LXI 


24 
5 


nn^x 

Tt^l^TX 


Job 
liuth 


XXXI 
IV 


37 
4 


«^ni^ 


Job 


XXXVIII 


28 


m« 


Isa. 


XV 


8 


DI^X 


Ps, 
Isa. 


CXIV 
XIX 


8 
10 


DlIX 


Exod. 


VII 


19 


^t^inx 


Job 


XL 


26 


f^l^^ 


Cant. 


VII 


3 


orj'i^x 


Ezek. 


XXXVIII 


6 


anx 


Prov. 


X 

VI 


5 

8 


^'t'^ 


Ezek. 


V 


11 


??0? 


Judg. 


H 


3 


^3nx 


HOR. 

Esther 


IX 
IX 


15 
29 


D«nx 


Neh. 


VI 


17 


*3nx 
*3n« 


Ph. 


XXXVIII 


19 


T3'"?» 


Ezek. 


III 


26 


D^anx 


Job 


XVI 


4 


?[anx 


1 Kings 


XI 


17 


02nk ; 


iHtt. 


xxxvm 


15 


nanx 


I'K. 


XLII 


5 


nanx j 


Kt'b. 


YII 


CI np3X 
nsnnx 

^3"13X 

npnax 

liTiax 

nrax 

'nnx 

^XJX 

'ri^x^x 
nl^jx 

rfjx 

P115X 

wax 
t^s^ix 

m 

.TBJX 

nnox 
^'^% 

on^phax 

n??ix 
n^tx K - « Job 


I 


4 


" 


XLII 


11 


Eocl. 


VII 


2ii 


Ezek. 


XXXIX 


7 


Judg. 


I 


HI 


P«. 


CXIX 


:• 


2 Kings 


Y 


3 


Fft. 


LXXXIX 


ar» 


, 


XCI 


If. 


X 


L 


15 


Extxl. 


XV 


H 


Isa. 


LIII 


12 


Gen. 


Xl.IX 


7 


Ezek. 


IX 


lo 


i:x<.(l. 


XXXIU 


1!» 


2 Slim 


XXIIl 


:i4 


Ps. 


XXIll 


1 


Job 


xiir 


:; 


1 Sam. 


XX 


12 


Jolt 


XXIX 


Hi 


(ion. 


XXXIV 


ii» 


Judg. 


V 


28 


1 Cliron. 


IV 


S 


Kxod. 


XXXIII 


2'\ 


» 


XXVI 


12 


Dun. 


VI I 


24 


Job 


XXXI 


10 


I^umb. 


XXIIl 


10 


Dfut. 


XXXil 


20 


l^a. 


XLl 


22 


Jereni. 


XII 


4 


1)»n. 


IV 


5 


Jcrem. 


IV 


19 


EHtlK'r 


III 


12 


Joi. 


VII 


11 


iJsth.r 


X 


1 


Ezra 


V 


15 


Ji-n;itt. 


XVII 

I 


18 
17 Job 


XXIII 


11 


1 Kings 


XXI 


27 


I»H. 


LVIH 


10 


^ 


LXIX 


15 


E^ek. 


XXXVI 


25 


I'rwv. 


VII 


Hi 


Jcrtini. 


III 


12 


E/t'k. 


XXXII 


4 


1 Kin<;ti 


VI 


4 


Cant. 


V 


a 


2 8*bt. 


III 


35 


Micah 


11 


11 1 Bum. XYIIi 29 

JJuBib. XXXV 22 

JiieiKli IV 10 DnT.^ni< 


Ezek. 


XVI 


12 


vn^nj? 


Ps. 


cxxx 


2 


•"^^I^*^' 


Ezek. 


XXIV 


26 


^nK 


Deut. 


XX HI 


14 


2^17^ 


Pg, 


XLV 


11 


'^ns* 


Numb. 


XXlll 


8 


^^n.s 


1 ISrtni. 


ir 


4 


^^nx 


Job 


XXXI 


8 


in"j:*?nx 
^?=^nx 


Job 


XVI 


4 


P^nx 


r. 


XXXIV 


n\ 


pb"^*? 


1 Chroii. 


11 


29 


Dp.'r'nx 


lj«k. 


XXX IV 


10 


Sbns 


2 Hiim. 


XIX 


27 


jhx 


Job 


VIII 


n 


'spnx 


Dim. 


n 


24 


"^cnx 


1 ChroM. 


VIII 


ii 


}*Bnx 


Jud},'. 


XIV 


12 


tn« 


Knthor 


1 


(i 


'jn^ipnx 


Job 


XV 


17 


^n« 


1 Cliroii. 


IV 


2 


'>"in^' 


J«>Kb. 


11 


i;{ 


^n'lns 


<ien. 


XXXIV 


:ti 


nhx 


1 Kiii};H 


VI 


a 


nhx 


2 Cbron, 


XXV 


r. 


i'T'^riK 


('«nl. 


vn 


i» 


rin« 


.lob 


xvm 


20 


*n'in« 


Cunt. 


II 


ir> 


onnnx 


Ihh. 


XXI 


a 


Win« 


Neb. 


XI 


18 


^nnnx 


Cunt. 


Mi 


K 


" ''*'^' V^^ 


1 (.-hron. 


IV 


a 


tthn« 


2 SHni. 


I 


j» 


'2B'l?ttrnx 


IHU. 


XXII 


21 


WC!^' 


(i.MU 


XXV 


2<! 


2»n5 r^it^nx 


Ji^rvHi. 


XEIX 


24 


^nx 


Cant 


III 


4 


npnx 


IV. 


XEVMT 


7 


T?ni:i 


« 


CXIX 


5;{ 


£:n 


2 Ktini. 


xxm 


'.♦ 
Ps. 


ex I X 


M 


•sp t:^ 
' 


Ihh. 


XLVIII 


\i 


T* CX 


<j«u. 


XXXI 


W 


ncx 


^ 


XI.Vl 


21 


njjapx 
T T . , 


Dan. 


V 


12 


"■ncix 


Jt'i'iini- 


XMX 


31 


pos 


Xuiiib. 


XXXIV 


27 


llDX 
^^'Px 


Ezek. 


XVI 


r,2 


i Chron. 


VIII 


7 


ov*?ax 
* 


Joisb. 


II 


IK 


DCS2X 
■ 


E«IB 


VII 


l.H 


Oi?^»>* 


2 8«m. 


XVI 11 


i-i 


^\m 


I»a. 


XIII 


2i 


\^ 


1 Chion. 


vn 


19 


3:« 


I King8 


IV 


14 


nn*x 


Ps. 


LV 


9 


T^'** 


Ih«. 


LX 


22 T,^F»^ 


E/c'k. 


X 


12 


T^?^ 


« 


r 


9 


d:?\x 


Cii.n. 


X 


29 


l^j? 


Prov. 


XXI 


20 


1.^1? 


.Ndi. 


-xm 


Ui 


DS?tX 


JtMVIM. 


xvu 


:l 


^irx 


Ua. 


XXX 


C 


nr^irx 


.ft-rr'm. 


Ll 


\-A 


HK 


- 


^ 


:jt 


n^sHK 


'- ... 


xin 


12 


Si3ns 


INili.-t 


VI II 


H! 


i^ns 


.loh 


XXV 
^^nx 


Ju.l-. 


V 


2;', 


nranx 


I's. 


ex XX VI 


T 


inx 


K>-..,.1. 


X\X1V 


21 


^*ir?^ 


Jo.v-t. 


xin 


c 


i-nx 


1'^ 


xEin 


:t 


ni^nx 


K;.. 


EX 


1 i 


?'.nx 


I'nn. 


XXX 


«i 


^^nx 


1m.. 


XXVI 


lit 


^rs^nx 


ll.V.v. 


xu 


10 


3"^5 ^ninx 


2 Kiiij:*- 


VI 


27 


laninx 


iiox. 


I 


7 


?nx 


Imi. 


XEV 


2 


?nx 


i:/,.k. 


XXIIl 


J". 


nrnx 
„ 


1; 


ifn*^ 


IV. 


rxxxii 


It 


'•fni^ 


K/.k. 


XX MX 


2s 


^airnx 


.IohIi. 


XXIII 


i.'i 


*inx 


E/rk. 


XXXI V 


21 


nnx 
- \ •« 


IHMlL 


YI 


22 


ojnx 


v.. 


EX XIV 


4 


'>jn*? 


' 


^spmx 


I'«. 


cxvi 


17 


ntnx 


2 CliroM. 


XXVI n 


2-{ 


nnrnx 


1 (till (Ml. 


XI 


:{7 


vritnx 


|))in. 


III 


22 


Dnrnx 


•J hi..;,'. 


I 


>; 


^?^-*'?*? 


.lob 


XXM I 


11 


'nn»v 


l'«. 


EXXVII 


f:: 


X9D« 


. 


XEV 


!K 


Dcnx 


Jc^r«'Mi 


XXXI 


;;t 


n5cnx 


IN 


XEII 


7 


'"« 


- 


rxxxvn 


••. 


(Tnx 


i SitiM 


IX 


* 


^*X}^ 


l>..i. 


V 


1.. 


TH^nx 


. 


IV 


\yA 


"ri'^nx 


.T..1, 


XIV 


n 


nri>nx 


Ezra , 


V 


s 


T-^^ 


D«jur. 


XXXII 


'Mi 


rr^^ 


Ph. 


EVII 


1«» 


n^nx 


« 


XXX VIII 


1 


c*nx 


i I ilH-'i. 


VII 


24 


i^-^^ 


J,v.!= 


XIX 


:M 


anrnx 


P- 


Xrii 


Jj 


nr\nx 


:>.«.. 


X 


i(» 


nsr^nx ; 


Micub 


Vil 


I*; D.TSDiX 

D^SClX 
"!21X 
Ia^X 

Dniir'x 

••"- n%'ix 

n\nT*'ix 

rpix 

nr;x 

^n*ix 

^*!1X 

cnix 

CDn-ix 

^3X*1X 

Drrix 
Dnnix 

n^n^'ix 

•i^nix 

n:nix 

nhix 

DniTix 

n5rx 
nstx 

TitX 

prx 

HT^TX 

•isrx 

^?x 

ihx 

x:^rx 
n^rx 

?:-"2:x 

n':'x 
^:rx K- N 1 Chron. 

Knmb. 

Esek. 

* 
£zr» 
K«lu 
1 Kins* 
Lerii. 
Job 
Pa. 

1 Chron. 
t Smb. 
Exod. 

t Chron. 
Judg. 

2 Sam. 

Job 
Pu. Gen. 
Jerraiu 
2 8«n. 
Exek. Oen. 
P«. 
Ouu. 
Dm. 
1 Chron. 
ProT. 
1 Chron. 
Kumb. 

Dm. 
* 
Judg. 
Jerent. 
Dun. 

1 Chron. 
Lerit. 
Prov. 

2 Kings 
Kuth 
£sek. 

Jo«h. 

Hot. 
Exod. 
2 Sun. 
Pror. XXXII 21 

XXIV 89 

XXY 4 

XXXIV 21 

XXXI 14 
XL 16 

X 27 
XII 41 

IV 3 

XXVI 1 

XLII 8 

II 5 

XI 89 
XXIU 25 

VI 2S 

XXIU I 

XVII « 

XII 28 

xxxvai JO 

xm 4 

CXIX 71 

LI 15 

XXXIV 12 

CXXXII 12 

xxxvn 7 

U 5 

XX -i 
XXII 25 

XIX 7 
LIV 4 

xxxvn 7 

CXXVI tf 

XXXVII 7 

VI 7 

XI 4« 

I 26 

XII 5 

XXXII 37 
XLVIII 84 

V 1 

^ 1 
VI 15 

XIII 21 

VII lU 
VIII 12 

X 4 
XXX 31 

II 9 
II 7 

XVII 16 

XXI 28 

XI 8 
XXI 82 

VI 20 

VIII 80 'Si 
- \ 

,Trii:oSK 

D*P^K Dtut 


XII 20 


rh^ ; 


Lament. 


n 16 


p;« 


Exod. 


XVI 25 


^nbK 


2 Sam. 


XIX 10 


^:5>« 


Fdcek. 


XXII 26 


^bK 


Deut. 


XX VII I 53 


1?1« 


Dftn. 


VI 25 


^^?K 


Zeph. 


HI 15 


13:« 


1 Kings 


XIII 28 


irAo i^aK 


P». 


CII 12 


tP2'K 


Jerem. 


L 7 


mbK 1 


Job 


IX 29 


PfK 


Dan. 


VII 5 


'V^K 


Prov. 


XX VII 10 


ir« 


J«n»n. 


XXX 16 


•^1* 


Job 


XXVIII 7 


n'» 


Gen. 


II 17 


1^?? 


Gen. 


XXXIt 13 


ym 


Exod. 


XXXIII 3 


iV?? 


M 


III » 


^^ 


Lent. 


XXV 87 


1^?? ! 


2 Kings 


VI 13 


yw nb*K 


Oen. 


L 21 


"^M \ 


Dottt. 


XIV 5 


^* 


n 


III 5 


03^?? 1 


Ph. LXXXVIIt 5 


"y* 


2 Sara. 


XIX 43 


U^3K i 


Gun. 


XLIX 21 


r^ 


Jerem. 


LI 34 


sw «^3K 1 


Ps. 


XXII 20 


W^^ 


Gen. 


III 11 


■a? ^^ 


Jorem. 


XLVIII 31 


^'^ 


Prov. 


XXUI 8 


■" i?^ 


Job 


XU 17 


trW 


Imu 


XXX 27 


rk^ 


Mieah 


I 8 


••^^ 


Exek. 


XV 5 


inn^?? 


Gun. 


XXVI 34 


iS 


m 


XXVIII 18 


iri-w 


Dan. 


lY 7 


iW 


P«. 


LXIX 10 


'Vf?l» 


1 Sam. 


XIV 31 


n?^» 


^ 


LXXXI 15 


vm 


Hab. 


I 7 


^ 


l8«. 


XLV 4 


i»?« 


Pn>v., 


XX 2 


W« 


Jereui. 


XLVI 8 


'1??? 


Exod. 


XV 16 


r^W^ 


Esek. 


XXXII 7 


a??? 


Josh. 


II 9 


D3n9ȴ 


Deut 


XXXII 21 


D9'??«« 


I*s. 


LXXIII 5 


"cn 


Ezefc. 


XVI 42 


D?3K 


Job 


III 12 


P3'^ 


Prov. 


XVI 26 


'm 


HOM. 


VTT 12 


oyv* 


Micah 


VI 6 


m 


Numb. 


XXVI 3<l 


-'<m 


2 Sam. 


XXI 8 


T??? 


Ps. 


XXXII K 


nv^-K 


Inu 


LXI 5 , 


DjnsK 


1 Kings 


I 12 ' 


W* 


Jercm. 


XXXI 33 


'"'???!?« 


Job 


TX 85 


W)"^ 


Ilos. 


VIII 12 


a™ 3ln3K 


Gen. 


XV 8 


r^s&v* 


. ^n" 


1 Chron. 


VII 18 


m&f. 


1 King*. 


IV 1» 


vh}^ 


1 Kings. 


XX 2<> 


it^^ 


Ps. 


LI 9 


r3^« 


j Ps. 


XIII 4 


^ 


Cant 


V 3 


nsfa^K 


Isa. 


XLV 13 


•yflVi 


2 Chron- 


IX 10 


D»S«^X 


1 Dan. 


II 11 


ITITTK 


Gen. 


XVIII 18 


^^« 


1 1 Chron. 

1 


XI 31 


>m 


Hos. 


IV 2 


n^.s' 


1 Neh. 


XI 7 


^m 


Ezek. 


VI 13 


n^^ 


1 

1 Ps. 


XIX 14 


0(P? 


Jertm. 


X 11 


K'H^K 


; Dan. 


III 18 


K^ 


Dent. 


XXXII 37 


10^?^« 


3K 


Dan. 


II 47 


n^'o^^ 


I.evit. 


X 3 


13?? 


Exod. 


I 19 


?o^? 


1 2 Sam. 


VI 22 


fns?* 


Dan. 


III 17 


«?''?^« 


! 

Jerom. 


XV 18 


3f?« 


Esek. 


XL 36 


sw iSk 


Josh. 


XIX 29 


»?m 


Ph. 


CXLIII 10 


«p »ni^» 


Prov. 


XXVII 4 


WTi?* 
CXLV 1 


« ihiSk 


Job 


XXVII 11 


Tn» 


1 »• 


XVIII 47 


'.tiSk 


1 Chron. 


XXII 6 


'T?? 


Dent. 


XI 30 


'JI^K 


2 Sam. 


II 22 


••o?« 


Ezek. 


XXVII 6 


0'31V|< 


Dent. 


XII 28 


^5? 


Ps. 


LV 14 


'£«^!t 


Gen. 


III 11 


^ 


1 Gen. 


XXXVI 19 


orrp^^ 


Exod. 


III 2 


"m 


1 

i Ps. 


CXLIV 14 


li'piSK 


Ps. 


XL 10 


^ 


! 


CXLI 4 


on^K 


Ewk. 


XIX 14 


^ 


i Jod 


I ^ 


'^8 


1 Sam. 


I 9 


'•*« X - « Pg. 


XVI 4 


Jerem. 


VIII 13 


Zeoh. 


IX n 


Jerem. 


V 7 


Prov. 


III 10 


Ezra 


11 50 


» 


IV 10 


Hicah 


I 8 


ISft. 


XXIV 22 


Dent. 


XXXII 23 


1 Sam. 


XXVII 1 


Numb. 


XI 16 


Micah 


IV 6 


Eocl. 


XII 11 


EzeK. 


XXXIV 29 


Jerem. 


X 17 


1 Sam. 


XV 6 


Pb. 


XXXIX 7 


n 


XXII 18 


It 


CXXXIX 18 


Esther 


IX 7 


Pb. 


CXLV 6 


r> 


LXXXV 4 


iM. 


X 14 


Ps. 


CXXXIX H 


Judg. 


XV 13 


1 Chvon 


III 17 


Exod. 


III 3 


I8a. 


XXII H 


11 


3 


2 Sam. 


III 84 


Oen. 


XLIX 11 


Numb. 


XXX 15 


Job 


XXXVI 13 


Dent. 


XX XII 20 


2 Sam. 


XVI 19 


Gen. 


XXIX 18 


Jerem. 


II 20 


Lament. 


II 13 


P8. 


LV 7 


1 Kings 


VI 13 


Gen. 


xxvm 15 


Isa. 


XLI 17 


Job 


XXXV 3 


Hab. 


III 18 


Isa. 


I 15 


Gen. 


XLVI 4 


Hab. 


II 1 


Job 


XXXI 86 


y, 


XXXII 17 


Ps. 


CXIX 67 


Job 


XIX 7 


Nah. 


I 12 


Ps. 


LXXXI 8 


Isa. 


XLI 17 


2 Chron. 


VII 18 n;px 

nnsDx 

nsDK 

moH 

•• i-j 

^?p« 
Dppk 

"iQpi? 
D'IBpx 
NflSpX 

nppK 

'pippx 

ppx 

T I 

« \ 

ni*iDK 
npk 

Dnps} 
HTnpK 

WS Isa. 

Ezek. 

Jerem. 

Gen. 

Isa. 

Dan. 

Jerem. 

Lament. 

Ps. 

yt 

\ Gen. 

I Hos. 

I Judg. 

I Jerem. 

i Exod. Ps. 
Gen. Lament. Dtm. 
Exod. 
Cant. 
Jorcni. 
Hab. 
Exod. 
I 2 Saiii^ 
Isa. 

V 

Job 

Ezra 

Isa. 

Lament. 

Dan. 

Gen. 

Dan. 

Esther 

Eccl. 

Exod. 

Ps. 

Dan. 

Isa. 

1 Sam. 

Josh. 

Ezek. 

Jerem. 

Dan. XLI 26 

XXXV 10 

XXIII 38 

XIV 1 

XXII 4 

IV 5 
XXXVIII 22 

II 17 

CXLVII 15 

XL 11 

XXXI 42 

XI 4 

VIII 23 

LI 13 

XXXVI 21 

II 5 

XCI 4 

XLIV 2 

r, 1 

XLIII 12 

XXX 3 

V 3 
LXXI 22 

IV 11 

XXI 13 

VIII 2 

XLII 6 

HI 1(J 

XIV 25 

XV 20 

LI 19 

LXVI 13 

XXXI 18 

IV 16 

XXI 2 

I 22 

vn 17 

XLIX 13 

IV 6 

I 8 

II 1 

XVI 4 

LXIX 15 

II 10 

XXXIII 10 

XXIII 12 

X 2 

XVI 45 

XLIV 19 

II 8 *ivy^ Isa. XLIV 19 

2 Kings IV 2 

Jttdg, XVI 11 

Gen. XXXIX 20 

Judg. XV 14 c?np« 


Prov. 


xxvm 20 


TO? 


2 Sam. 


XX 19 


D5*iax 


Isa. 


xxxin 6 


^n?« 


Ps. 


C 5 


^m 


Jfumb. 


XXV 15 


^•^sx 


Gen. 


XLVI 30 


nhax 


Exod. 


XXXII 33 


innoist 


Ps. 


XVIII 39 


impx 


Ezra 


II 57 


*^19? 


Ps. ] 


LXXXVIII 16 


rp« 


Job 


IX 19 


D?^p« 


y, 


XXIII 12 


^m 


Deut. 


XXXII 39 


nax 


1 Kings 


II 8 


nax 


1 Sam. 


XIX 17 


^m 


Ezek. 


XVI 45 


max 


„ 


XXVI 2 


nnnpx 


r 


XVI 30 


nhnpx 


n 


XX 33 


Dp^nnnaK 


Job 


XXIX 12 


'm 


1 Sam. 


XXVII 1 


^ynbH 


Jerem. 


XXXIX 18 


I^P? 


1 Kings 


I 6 


:l^< 


Ph. 


VI 3 


m^ 


Jerem. 


XIV 2 


nax 


HoR. 


II 7 


vm 


Josh. 


XV 26 


yw ^:x 


Cant. 


VII 2 


nm 


Deut. 


XXXII 20 


nom 


Esther 


II 7 


yna ^mif 


Isa. 


XXV 1 


1»0?« 


1 Kings 


XXII 26 


o?9n5Jf 


Isa. 


XLIX 23 


^m^ 


ff 


XXVI 2 


a^?« 


Gen. 


XVIII 13 


nnn:K 


1 Chron. 


III 1 


»nri:x 


1 Sam. 


XXVI 23 


psx 


2 Sam. 


IV 4 


^*^« 


Ps. 


VI 7 


^^^ 


It 


XXVI 1 


D3k 


Nab. 


TI 2 


^?m 


2 Sam. 


XV 12 


^m^ 


Job 


XVII 9 


. 'i^?i« 


Cant. 


VIII I 


ttr^ 


Zech. 


XII 5 


TOJK 


Isa. 


XXXV 3 


'?^?? 


Zech. 


VI 3 


•T?^;? 


Isa. 


XLI 10 


t'T?^?« 


Ps. 


LXXX 18 


Y.^t:H 


n 


« *6 


pnjK 


Prov. 


XXV 7 


Dt< 


Dan. 


11 4 


TiapK ; 


f, 


IV 23 


TD« j 


w 


II 9 


llDNt ; 


Job 


XX 29 


s*fo >*i:|DX 


Ps. 


XII 7 


T-TIOK i 


m 


7 n:isx 
man 

Dstnox 

t^*px 

?in»ax 
^0*P?f m 
m 

}pk 
|Dk 

DSpx 

injpk 
nppk 

TPDK 

?[KypK 

* \t 

nrisax 
■jajf 
ip« 
'«ip« H-K Dan. 


III I 


•^T-H 


1 EsckI, 

i 


IX S» 


thCf 


i (H«. 


XUII 9 


^m 


IV»v. 


XXIIl u 


m 


1 Butli 


I 8 


O'C^IW 


Job 


XXXI 34 


r^w 


0e«t. 


XXXII SI 


^m 


Urn. 


II 5 


f^^'pv^ 


Pt. 


V 4 


rm 


It*. 


LYII U 


1^* 


IMU 


xxvn 4 


•"•?#?¥ 


Job 


XXIII 4 


'"»?TW 


Om. 


V 11 


>*tfi* 


Job 


XXXI 38 


"ew 


EMk. 


XXXV 6 


'frW 


J«li 


XXXI S7 


^Bj 


Im. 


XLV 1 


f7W? 


Oen. 


XXVIII 88 


^im 


K«Ml». 


XXIII 1ft 


•■nw 


Fk. 


Lxxvai 2 


nnw 


Sxod. 


YlII ft 


TFI^ 


I KlMft 


xr IS 


*p nw 


m 


en 


9 


. u 


"• ni?? 


1 GkroiL 


VII 7 


r^w 


Dottt. 


XXXII 86 


^?m 


M 


. i« 


•"WS?* 


JOM. 


UI SI 


frtp?^ 


Im. 


LX 7 


^m 


SadL 


VII s 


n?^ 


Ph. 


rXFviv 1 


'O^W 


» 


XLVII 3 


vm 


"TH 


Dm. 


V ft 


mvt 


Ho*. 


XIII 8 


^m 


S!K^t 


m 14 


3r»p 


lKii.C« 


XI 38 


TWf 


Exod. 


XIII 1ft 


•"w 


S ^w. 


XXIII to 


^<< 


J«rMi. 


I 7 


TW 


Don. 


XI 4ft 


liTW 


Iba 


"KXXIII 7 


«Ar?« 


E«llMr 


IV 16 


DWf 


; Im. 


XXX 88 


m^ 


ilMWU 


XVIU 17 


o«T? 


J««««i. 


I ft 


3VO ,,T^ 


0«i. 


XIX 8 


nw 


lf«lk 


IV 5S 


3?? 


Om. 


XXXIII 1ft 


nz^^ 


■ 


XXIV 47 


^ 


!»rav. 


XU « 


yx 


X«dL 


XI < 


^ 


m 


XL 17 


nfk 


mm. 


X H 


^TK 


SBdc. 


XLt 8 


n^W 


Hot. 


VII 6 


aT* 


imtmu 


^ It 


ta-iK 


J«re». 


XXXVIII IS 


frt^np^ 


Sxod. 


XVI 23 


«« 


IM. 


jaotv .n 


nianR 


EMk. 


XIII 18 


wxt «^ 


Pik LXXXVIII 16 


nj»? 


Esek. 


in^iT 115 


ora-w 


^ 


XXIV 11 


"^ ^ 


SSOM. 


xrv 4 


^m 


S 8MI. 


XII 8 


CN'PVSTK 


• 


V IS 


0*^ 


Stole. 


XXI 36 


rpp? 


Dw. 


I 17 


-Tf-^^ 


Imh. 


XXVII 4 


•>?•« 


1 80M. 


K 1 


fJVf 


ilol> 


XXXI ft 


*r:"»s 


%<hIi. 


XIV 5 


^ 


Kxod. 


IX ."IS 
fM. 


UirX ft 


OJrna^ 


Im. 


XUV 1ft 


••^ 


1 Smk. 


I ft 


«w 


.J..b 


vu • 


^ 


ihm. 


XXVII 88 


?^ 


LMMOOt 


IV 80 


WW 


:2iKiag» 


XXMI 7 


mr* 


Sea 


II 10 


^^ 


Nob. 


I 8 


W 


iHdb. 


nt u 


^r» 


1 ChfM. 


II 1ft 


D|k 


Jorno. 


XXIII 17 


OTttJ 


I«ift. 


xin 13 


»*?» 


Pi. 


XVIII 41 


Op»p||t * 


Jodf. 


I 31 


m 


» 


U 4 


w?« 


Kmnk 


XXXI SO 


^TJ^ 


^*^ 


vni 7 


i?«j 


XttMb. 


XXVI 40 


iy 


Job 


XIX 7 


PW 


Bwb. 


XXXV 8 


TRW 


o«i. 


XVIII «1 


•^n* 


llktoh 


VII 7 


•-Wf 


Job 


XU 81 


OWf 


Pfl. 


ICWm 38 


T^ 


Im. 


KXXVIII 14 


W»? 


Pfc 


LXXXIX 34 


•>W 


im. 


XXII 38 


•*VW 


• 


XUV 3 


i^ 


Im. 


XLIV 1» 


'<m 


-.,■■-■». 


XXVfM 11 


TTJK 1 


» 


s 


PW 


1 Chroa. 


XXI 13 


^ 


ilw. 


XXXIU lu 
Ph. 


CXIX «» 


1k¥ 


ICxod. 


X 28 


■''^ 


PH. 


(CXVm 28 


39?^ 


« 


.145 


.TpW 


1 Cbion. 


XXI 18 


'"^ 


2 S«B. 


XVIII IS 


"r»? 1 


Iho. 


XXVII 3 


•T^W 


8 Hon. 


XXIV 14 


n^ 


J«r«M. 


L 44 


'"^ op^ 


JeroM. 


I VII 1« 


♦w 


1 Cbnm. 


II 37 


^ 


'•% 


V » 


•rtTK 1 


PH 


Exod. 


XIV 25 


1* 


Otti. 


III 17 


.Tjrw j 


N«»b. 


XXIII 8 


3?? 


l-fOT. 


XXV U 


*W 


i*i«K- 


V « 


n^T? , 


Kxok. 


XXII 20 


f^. i 


Ewk. 


XLVII 3 


PW? 


3f»l. 


U 2 


nvnt , 


)lir«h 


IV 6 


•TT3W 


Im. 


XLII 14 


•"'W 


Zepli 


U 14 


'Tw ! 


Im. 


LIV 7 


T*?P-»$ 


P*. 


XL 13 


•W 


Jerm. 


XXII 7 


Tn« i 


«» 


XUII 5 


w?w 


2 8o«. 


XXII 5 


♦w 


- 


XL 5 


•t™ ' 


Kotb 


I 17 


•^ 


JlHlg. 


XII 18 


pep 


Ps. 


CXIX » 


*n? 


IlM. 


LIV 12 


"^? 


Jonnn. 


IX 8 


Ti?W 


Ixa. 


XXI 13 


frinTk 


Ezek. 


XXXII 8 


0T^j5H 


Zeeh. 


XII 4 


"iW 


F-. 


XXV 4 


TC^Tw i 


aiieoh 


VI 8 


DIRS 


P.. 


XXXI 6 


mt 


Jfin-m. 


IX 1 
Exo<l. 


XXIX 44 


«^K i 


J»dg- 


II 1 


■vtf 


IS 


XLIV 19 


WT? 


LotU. 


X 8 


8rii?K i 


Hot. 


VII 12 


iplittt 
XVIU 2 


TWT? 


Job 


XVII is 


•Ti« 1 


Pfc 


LXXXIV 4 


.TnhSK 


.l-r-ru. 


XXXI 20 


wm ' 


Ph. 


XCV 10 


0^ j 


Deot. 


XXII « 


XXXVIi 25 


rsT^ic 


Im. 


XLIV 26 


^m 1 


C«it 


HI « 


n?^ 


J ;i*V. 


XXU 25 


3»rt» lr»rnk 


» 


LVI 12 


"TO? \ 


Esro 


IV 9 


^1^^ 


« 


a 15 


DTnrnK 


Eiik. 


XVII 22 


^m j 


Ez«k. 


XXIV 14 


^m >«- J< n Ps. 


LXXII 10 


-i|cr« i 


Isa. 


LXVI 9 


-!>3tty« 


Dnn. 


Y 


23 


•^nnnx 


Exek. 


XXYII 15 


T5I«^? 1 


Deut. 


XXXTI 26 


nn'3trx ; 


1 Kings 


lY 


19 


nK 


Gen. 


XXI 33 


hvt^ ■' 


1 Chron. 


YIII 1 


^W^ \ 


P**. 


LY 


3 


ins 


Isa. 


XLII 19 


n^^TK 


^ 


IV 21 


v:^m 


Esther 


IX 


9 


■T1¥ 


Exod. 


V 2 


nW» 


Prov. 


XXX 9 


v:^m \ 


y. 


y 


8 


xmnK 


Gen. 


XXXII 27 


^itp^ 


Gen. 


XXI 24 


Vl^Vi i 


Isa. 


XYI 


9 


ipn« 


Isa. 


X 6 


isnV^x 


Ps. 


XVII 15 


nv:y^^ \ 


2 Chron. 


, IX 


•?5 
Jonah 


II 10 


npVt^s 


I8n. 


XLV 2 
Kzrn 


lY 


14 


Y^ 


Prov. 


XX 22 


nnbm 


Pb. 


XCI 14 


^n33tT5? 1 


1 Kings 


V 


20 


D';"K 


LCTit. 


V 19 


Dtrx 


1 Snm. 


Y 3 


oni^^ i 


K-sHior 


IX 


U 


'P'l!* 


I8a. 


XLII 14 


Dirx 


Neh. 


XlII 23 


aw ninWK I 


JlMOlll. 


XLIX 


19 


WV'IK 


Ps. 


LXXXIX 29 


rns -iiDcrx 


^ 


" 2* 


nni-^tt^K i 


I's. 


XYin 


4:j 


Dp.'"1? 


2 Chron. 


XXVIII 10 


nian« 


Josh. 


XII 3 


ni'^f^ 


Cnnt. 


Y 


1 


'/nnK 


Pk. 


IX 3 


nnaoK 


Lament. 


II 13 


njtTK 


Dun. 


lY 


24 


«sy: 


Eztk. 


XXV 7 


Ti'^P^ 


pR. 


CXLIII 5 


nnlt?K 


Ocn. 


XXYI 


8 


"•w 


Gen. 


XUI 21 


D^pt^K 


Jercm. 


* L 15 


aw ,Tn^^tt^« 


Kzrn 


IV 


9 


a.ns r^nf 


Jcrcni. 


XVIII 2 


1?*W»? 


Ezek. 


XXV 12 


Dltt^K 


Uo». 


X 


11 


a'318 


^^umb. 


XVIII 9 


nnm 


Hos. 


XIII 7 


lltt^K 


2 Chron. 


III 


n 


nsTK 


Ezok. 


XX 26 


QQC^X 


Gen. 


XXV 3 


nyiPH 


Jerehi. 


VIII 


22 


"?■?« 


Pr. 


LIX 10 


n^jbt^K 


Ps. 


VI 7 


nnt^K 


Deut. 


XXVf 


5 


'P-JK 


Ezok. 


XXII 4 


nocr« 


1 Chron. 


II 24 
Amos 


III 


n 


TW?» 


Exra 


X 10 


nptt?« 


2 Chron. 


Xll 7 


Dn»rn£^K 


2 Sam. 


XXI 


8 


'^faTK 


Levit. 


V 24 


inocr« 


Prov. 


I 20 


•op prnfTK 


Isa. 


XLIV 


14 


n*' 


Ezra 


X 19 


oriOtt^K 


Job 


XXIX 24 


'W) pn\;?K 


2 Slim. 


XXIV 


18 


*~ .T?!!? 


2 Cliroti. 


XXVIII 18 


m^pH 


Ezra 


V 16 


H\PH 


1 Chron. 


III 


21 


\m 


Ph. 


CXXXIX 21 


^m 


Job 


XL 4 


F«^ 


Jtib 


XXIX 


13 


\i'» 


Prov. 


VII 6 


*35tt?« 


m 


XXXY 4 


.1?^ 


Dan. 


II 


39 


KjrjK 


Ps. 


LXXXIX 35 


njtTK 


Numb* 


XXII 1 20 


^iT^ 


Ps. 


L 


12 


ar« 


1 Sam. 


XXVI 8 


njtt^ 


Exod. 


XV 9 


:%K 


Ex»k. 


XXXIV 


16 


™r» 


£«ok. 


XX 86 


ESPfX 


Ps. 


CXIX 78 


n>pH 


Jercm. 


XXX 


17 


wyf 


^ 


XXXV 11 


?IttSt?« 


2 Kings 


XVII 30 


KO^tt^ 


1. 


III 


22 


•■«■?? 


T» 


VII 27 


OCBC?K 


Deut. 


XYII 14 


no^ifw 


Josh. 


I 


5 


I??** 


IW. 


XIII 11 


Vet^K 


Jcrent. 


VI 8 


T^^? 


(^ant 


III 


4 


W9T« 


Lament. 


lY 5 


nlnsc^j? 


1 Kings 


V 23 


D9*^» 


Ps. 


XVIIF 


80 


n? 


Jerem. 


XXXI 28 


^PP^ 


Ezek. 


XXI 32 


njo^tt^K 


1 Kings 


XVI 


9 


KX-JK 


1 Kings 


XIX 20 


^m 


l»s. 


LIX 17 


ypH 


2 Bam. 


XVIII 


22 


'T!« 


Im. 


LXII 1 


BipipX 


2 Kings 


XVII 16 


nypti 


ProY. 


XXII 


13 


mrw 


« 


XVIII 4 


3*~ n^lpe^K 


Micah 


V 18 


TT«^ 


I<:sek. 


XX 


40 


oy?? 


Esther 


III 9 


H':t?N 


1 Isa. 


LXI 10 


fe^te^K 


2 Kam. 


XXII 


43 


Byi?"?? 


Eiek. 


XXXII 14 


PJF.i?« 


i Hos. 


III 1 


,ehe?K 


(ton. 


V 


29 


fn-yt 


Cant. 


VIII 2 


IRF*^ 


1 J<TCTO. 


XXII 


1'?'?^? 


Jurem. 


LI 


27 


BTW 


n 


1 


T<?^« 


i " 


111 19 


-^nvthf 


Job 


III 


8 


■ T* 


Isa. 


XXVII 8 


nspuK 


i Levit. 


XXI 20 


W*$ 


Gen. 


XXVII 


29 


fiTk 


Ts. 


LXXXIX 34 


1"??^? 


1 Job 


VII 21 


^m 


Deut 


XX 


7 


(tn? 


1 Chron. 


V 6 


1tt?X 


Isa. 


LVII 15 


{l3t^K 


2 Kam. 


III 


14 


'rrtp^ 


ProT. 


XXIX 18 


IH'ipX 


Job 


IX 27 


nn3c^» 


2 Kings 


IV 


89 


n'lk 


Isa. 


I 17 


^ItfX 


Pk. 


CI 2 


nS^s^K 


Ezra 


IV 


7 


t«F«>ifr7r?» 


Gen. 


XXX 13 


'pncrji 


» 


XXXII 8 


l^s^K 
WK 


2 Chron. 


XXXIII 3 


nlirx 


Jerem. 


XXV 3 


0>3tt^ 


2 Sam. 


XIV 


19 


8»t 


P«. 


XVII 5 


*ic^« 


j Deut. 


XXXII 42 


-»'3tt^H 


Dan. 


VII 


11 


m 


Job 


XXXI 7 


^10K 


; Gen. 


XXVII 45 


f?3?^ 


Isa. 


VII 


12 


hm 


1 Kings 


XIV 15 


Dnn?^K 


Ezra 


IV 12 


:»♦« 6h^Pvi 


Judg. 


vin 


24 


r^K 


Exod. 


XXXIV 13 


^^IP^ 


Deut. 


XXXII 32 


r^h2pH 


Job 


XXXI 


36 


^H 


Ps. 


XXXVII 31 


^n?? 


Gen. 


XL 10 


,TZ3^3tt^« 


Ilos. 


II 


20 


•rtaf? 


Bed. 


X 17 


ri¥^ 


Isa. 


L n 


D3tt^K 


i Ps. 


CXXXII 


15 


S*?*?* 


Isa. 


XXXII 20 


D^ne^ 


i Ezek. 


XLIII 7 


im 
XCI 


16 


virstpK 


■ 


xxvn 9 


D*1«^? 


' Ps. 


CXXXIX 9 


nf3^« 


» 


LXXXI 


17 


HT^t?" N - K 9 p«. 


CXXXIX 


21 
ts^ipnx 


Ezek. 


XXVII 6 


Jerem. 


XXII 


24 
WM 


Ph. 


xvir 11 


Dan. 


lY 


11 
iinx 


y, 


XLIV 19 


P«. 


CVIII 


10 
rpiin« 


Zcch. 


X 8 


Neh. 


IX 


10 
nt^ 


Eiek. 


XXIII 44 


I>ettt. 


XI 


8 
vrihH 


Jttdg. 


XIII 25 
a"*== 


18 


P«. 


LXXVI 6 
r9 


i6i ^H pana p^K 


Dan. 


IV l« 


Imu 


XLI 


ia««*. 
D'«D«^ 


1 Chron. 


IV 11 


Pi. 


CXVI 


Bete. 
D'Kns 


P». 


LXXIII 21 


« 


CIV 


IS 
o^WS 


Dan. 


V 4 


1 Chron. 


xn 


8 
on?ax 


Ps. 


CXXVIII 8 
r** 


14a 


£zek. 


XVII 23 
•♦01 *n»»a 'K 'om pte p^»i< 


JoKh. 


XXI 14 


0«D. 


XX 


6 
^h lEDPia 


t Kingii 


XI 34 


Lerit 


XI 


48 
«3m na Dni?ifi3'i 


Dan. 


III 19 


Koab. 


XI 


11 
TTO'ynan »n ^OV^ 


P8. 


CXIX 16 


^ 


XV 


24 


wsM tS rnn 


mjm ♦9»yo on n^npH 
• 


Drat. 


XI 


12 
tMtfi^ t\'*py$ 


Isa. 


XXI 12 


,., 


XXVIII 


57 


frt>n 


pan nyf»ri nn»^v3i 


Eira 


V 16 


» 


XXXIV 


6 


b 


^ ♦!? ifw napn 


iBa. 

1 Kings 
Dan. 


XLII 14 

XVI 31 

II 45 


Oen, 


XX 


8 
>i»lBno 


» 


VII 13 


Knnb. 


XI 


11 
'(^VP *^^ 


I Sam. 


XIH 20 


» 


XV 


24 
n^prt* 


Kara 


IV 12 


Leril. 


XI 


48 
DWfl 


Kumb. 


XII 6 


Dent. 


XI 


IS 
nnph© 


Dan. 


III 33 


F 


XXT'III 


67 
r\p>n 


Ps. 


LXXIV 9 


- 


XXXIV 


6 
*« 


2 Citron. 


XX 35 


Josh. 


II 


16 
DTisni"! 


job 


XIX 16 


<• 


VIII 


11 
^ini 


Dan. 


III 32 


1 San. 


I 


17 
TO^ 


Joel 


IV 10 


« 


X 


13 
ma^n?? 


Dan. 


VI 28 


n 


" 


6 
n^WTi 


tt 


m 8 


- 


XXX 


5 ; 2 San. U 


2 


n^PT'"? 


Ezck. 


XLH , 5 


2 811111. 


V 


8 
'»!»T 


Exud. 


XXIX 35 


- 


XIX 


14 
iTOn 


Kumb. 


XXII 33 


Ph. 


* XXXIX 


2U 
V^' 


Dan. 


YH 15 


2 8ani. 


XX 


» 
W 


Numb. 


XXXIII 8 


2 KiiifH 


XIII 


6 
♦pnn 


iHa. 


XLII 1 


1 Kin^H 


XXI 


29 ; Micah I 15 
'?« 


Job 


XXXIII 19 


II 


XII 


12 
13P 


Ecok. 


XVI 54 


Jwem. 


IX 


17 
nj^roi 


» 


III 20 


^ 


XIX 


15 ; XXXIX 18 
W 


Hot. 


11 14 


n 


XXVI 


V 
n^9i 


Exod. 


XXXV 26 


If*. 


XLI 


22 
••VTi?^ 


P8, 


LXXXIX 28 


Eiek. 


xu 


8 
1^ 


Gen. 


XXXIII 14 


m 


XUl 


5 
^y\'* 


Jerem. 


III 22 


Mhl 


I 


14 
hj^ 


1 Chron. 


VI 26 


I'- 


(7XU 


8 
'^; 


Esek. 


XXVI 21 


1 Chron. 


XXVII 


^80 
'^t^^? 


Judg. 


XX 28 


n 


XXVI 


7 
*T^K 


Jiicah 


I 7 


w 


xxvii 


18. 
vtSk 


Dan. 


VII 8 


ftttth 


I 


14 
nj^^^l 


Isa. 


XLIX 8 


Bm. 


IV 


S4 
T.V?. 


Ps. 


V 8 


1 riiron. 


JX 

2a 


40 
npi 


Judg. 


VIII » ■ \ -I 

MM 

no? 

IflK 

"WW 

m 

\^ 

mm 

«W 10 J»b ll» — 1 OklOIL XIX 


6 


n 


es 


XXIT 


n 


XXM 


4 


XX3CY 


1 


XXTII 


18 


XXVI 


7 i6 om 

1.TDDDT 1BK Ezra 
Neh. GeA. 


XX 


6 
Kraib. 


XV 


24 
LtTit. 


XI 


4S 
Dent 


XI 


12 
n 


XXVIII 


57 
» 


XXXII 


82 
» 


XXXIV 


« 
jMh. 


II 


16: 
m 


VIII 


n 
1 Smb. 


I 


1.7 
n 


X 


18 
Namb. 


XI 


11 
1 Smb. 


XXX 


5 ; 2 Sam. II 2 
» 


XXV 


a 
» 


XXVIII 


24 
8 B*m. 


V 


2 
• 


XIX 


14 
» 


XX 


9 
2 Kings 


XlII 


6 
1 Kings 


XXI 


21 
Jerem. 


XIX 


15; XXXIX 16 
i» 


XXVI 


9 
Isa. 


XLI 


22 
Jerem. 


IX 


17 
£>ek. 


XLI 


8 
n 


XLII 


5 
Mai. 


I 


14 
P*. 


CXXXIX 


2U 
1 Ohron. 


XXVII 


80 
rt 


XXVI 


7 
,. 


XXVII 


18 
Cant 


IV 


9 
Zech. 


V 


9 
Dan. 


IV 


24 
1 Citron. 


IX 


40 
£xra 


lY 


9 
« 


M 


9* 
Neh. 


III 


5 
Job 


I 


21 
» 


XXXII 


18 
n 


VIII 


8 
i, 


XVIII 


8 
» 


XLI 


17 
» 


XV 


81 
» 


XVII 


15 ; XIX 6, 23; XXIV 25. 


1 Kings 


XXI 


29 ; Micah I 15 
Job 


XXXV 


1 
* 


xxxu 


4 

'b leno 

rnpi»n 
*55 inn lapn 

tt? 310 DV •?» O 

»ipnn 
'^ Deut. Oeii. 

Levit. 

Numb. Dent. Josh. 2 Sam. 
1 Sam. 
1^ Sam. 2 Kings 
1 Kings Jereag Esek. ^icah 

Mai. 

liuth 

P«. 
Job IV 9 * 

III 5 

I 21 

XXXll 18 

VIII 8 

XVIU 3 

XLI 17 

XVII 15 ; XTX 6, 23; XXIV 25. 
XXXV 1 
XXXII 4 

XXXII 32 XX 6 
XI 43 

XI 11 
XIII 14 

XV 24 

XI 12 

XXVIII 57 

XXXII 32 

XXXIV 6 

II IG 

VIII 11 

I 17 

X 6 
n 18 

II 2 
XXVIII 24 

V 2 

XIX 14 

XX 9 

XIII 6 

XXI 29 

XII a 

XXI 21 

IX 17 

XXVI 9 

XXXII 3r» 

XXXIX 16 

XI 6 

XLI 8 

XLII 5 

XXXVIl 12 

XLI 22 

I 15 

I 14 

II 9 

III 15 
CXXXIX 2U 

I 21 

VIII 8 

XXXII 18 

XVIII 8 

XLI 17 

XV 31 

XVU 15 03 '33r 

tVygf 

ITT BV 7j?m 

m3tt3 

uynn >onn irK 

VD>3 nm 

aitmn y^ 

vrm 
nrirr r» ^onn jpo^ tan 

ittm fiK 13^ it:»i 

T^ '3H ttn^l TP 

•niKi 

foVm 

nncBDn 

P325 
{OK* '^ 

ItDTJO 

Driac5?i 

'icn 

fi'sjnni 

rnni 
'enn 

9'9V 

'5« 

f?5l: 
npyi 

»3n 
tpiy 

'w K^ K - u Jerem. Vm 11 Kttnb. 


XXXII 


24 


£xod. 


VI 


24 


Levit. 


XXUI 


17 


Jtfteiii. 


xxxu 


21 


» 


xxxvm 


18 


Ajbos 


IV 


10 


H-«- 


I 


18 


1 CbroiL 


II 


18 


tt 


XXVIII 


19 


2 Chron. 


XVIl 


U 


P». 


xcni 


5 


Job 


XXXI 


22 


Null. 


XII 


44 


Cult. 


vm 


10 


intern. 


XXV 


8 Kxod. 
Levit 
5amb. 
1 Kings 
Jerem. 

» 
Jerem. 
Amoe 
Hag. 

1 Chron. 

2 Chron. 
Ps. 

Job 

Keh. VI 24 

XXIII 17 

XXXII 24 

XI 17 
XXV » 

XXXII 21 

vxxvm 12 

IV 10 

I IS 

II 18 

XXVIII 19 

XVII 11 

XCIII 5 

XXXI 22 

XI 12 

XII 44 
VIII 10 2 Bun. 


X 


17 


1 8«n. 


XVIII 


2i4 


2 8*111. 


XI 


1 
» 


24 
11 


24 
xxin 


15 
» 
« 


16 
20 V ^ 17« 

'nai'Di ^H -co nms n'^ pSo f^ ^ 

C|^« p'fiD '^ 

P|^K 'DO 'h 

e)f?K 'BO '^ 

V\hv( 'BD 6 

e)*?« 'BO 'h 

C)S*« 'BO '^ 

Pj^K 'BO 'h 

vf?H 'BO 'S 

C)^K 'Bfi '*? Cj'^K 'BD 
C)^K 'DO 
F|Sk . 'BO 
PJ^K 'DO 
b n^oifSos 

fVDX*?0 

'pwi j nDTsn Dr6 

D»0aK"» KV1 TTK man 
nam 


^^Bni o?«?vb 

TIK 
«^K|1 

nKXios n"' = 18a EzocL 
Numb. 

n 

Deut. 
Josh. 
2 Bmd. 
1 Bun. lypn he "WiO 
b 

pnaODi f np k^ 'niTn Tiran 'J^ pnon n"0 

XI 4 ^995K01 

, 25 ^v»:i 

xxn- 10 ^^^5 

XII 20 P^'^^ 

X 17 •'^*'j''? 

XVIII 29 ^P**'^. 

2 b 1 Sam. 

2 Sam. 
2 Kings 1 Chron. 

Ezek. 

Ps. 

Eiek. 

Job 

Keel. 

Neh. 

tlHther 

Ph. 

1 Chron, 

P*. Gon. 1 Chron. 

2 Kings 
Isa. 

2 Sam. 

Ps. 

Gen. 

M 

1 Chron. 

2 Sam. 
Jerera. 

1 Cliron, 
Josh. Gen. 1 Chron. 

2 San. 
P». 

2 Kings 
Isa. I 17 

XIV 33 

XXn 40 

XIX 25 

II 22 

XVI 7 

V 26 
XXVIII 16 

CXXXIX 20 

XXXIX 26 

XIJ 17 

IV 14 

III 13 

V 12 
XCIX (i 

XII 3» 

CXXXIX 20 XXV 24 

XXXVIII 27 

XLVI 18 

VII 1 
XIX 25 

XXXVII 26 

XII 40 

XVIII 40 

XLIV 29 

XLII 38 

XI 39 

XXIII 37 

VIII 11 
VI 14 
VI 59 

XXI 30 rt « ir, 
•O'OI 'Vi ppBO 

o^on 

DOn pin 

onob n» 

omon n>DO o 
niDtt^n irt? D*pn 

nWnh 
iBnn 

T— 

on'jD.n 
wip^ 

it?} 
re = i6« 
"i.Tso'D'i 'ft< '^0 'na 'K 'on 'Ofp pair 'n nS «Tip »sx 


'^ 
'V •on •on 
'So 

'DM 

'on 
•te 
•on 
•te 
•on 
•So oom 

D»OlKn 

riK'ifi^ 
nlKttrri^ 

iiiinp^ Josh. 

1 Chron. 
Gen. 

2 Bam. 

1 Chron. 
Jer«m. pn»30*D1 

XXV 24 

xxxvm 27 

XLVI 18 

VII 1 

XXII 40 

XVIII 40 

XIX 25 

XXXA^I 26 

•in»jO'Di 

XXI 30 

VI 59 

XLII 38 

XLIV 29 

XXIII 37 

XI 39 

VI 14 'Sirmn hy\ 
b 

'K p^DD •>in '^% "»B0 vh 'Dip D'3 [0 '»J1? 'T 

D>pin 

D»OlKn 

niB=! 
nxiDi 

'« p*BO «S "2n *K p>DO 'Oip 30 ]0 •♦:i? 1 

^ttiisn >n^an 'Vis 
'OP na lav nK win 12 H-H 1 Sam. 


XXIII 


28 


Oen. 


III 


8 


Daiu 


III 


22 


w 


VII 


IB 


2 Sam. 


IX 


10 


Dent 


XXIII 


12 


2 King* 


xxni 


n 


Jerem. 


XXVI 


20 


« 


XXIX 


2t 


» 


■ 


26 


^T. 


XXIII 


21 


Ui 


XXI 


20 


tilU 


xun 


$ 


ir«h. 


IX 


e 


I>«i. 


-VII 


39 


2 8ui. 


XVI 


4 


tM. 


XXXI 


4 


Zeph. 


I 


ft 


EecL 


V 


14 


ProT. 


I 


10 


Im. 


XLVII 


li 


Dm. 


V 


5 


• 


« 


24 


Im. 


XVI 


6 


2 Sra. 


XXIH 


11 


Etther 


II 


S 


Im. 


XIX 


it 


1 Chron. 


XI 


84 


Job 


vni 


11 


1 Kins* 


XII 


S8 


Dm. 


II 


24 


» 


VII 


21 


1 Kinr* 


IV 


6 


ir«k. 


XI 


17 


Ewa 


V 


8 


Dan. 


II 


23 


f» 


VI 


11 


Esim 


II 


55 


« 


VII 


28 


Pa. 


XVIII 


11 


2 Kings 


XVII 


21 


Keh. 


VII 


57 


Dm. 


V 


6 


1 Kiagi 


IV 


14 


Dm. 


III 


14 


Em 


IV 


15 


Dm. 


in 


25 


Euk. 


XXXI 


5 


1>n, 


VI 


20 


fiMk. 


XLI 


1& 


Km 


VI 


12 


Dm. 


V 


23 


£«» 


II 


44 «9Cini 


2 Sun. 


XI 1 


xsrjiv] 
» 24 


lO'Stf 
« 84 


K?'¥n 
XXIII 15 


«3t6< 
• 1« 


lfc^« 
, 20 


1(39 


2 Kings 


XX 12 


*m 


Jerem. 


LI 9 


»9itm 


Isa. 


X 38 


XSW 


„ 


• la 


Kit 


ff 


XXX 5 


«9tn 


11 


XLI 25 


nam 


Jerem. 


II 18 


«9» 


» 


. 18 


*^ 


» 


XXX 16 


»^^ 


2 KiagH 


II 21 


tojrt. 


Jitck. 


XLVII 8 


^ 


» 


XVI 57 


•«W? 


» 


XXV 6 


Kjh 


n 


XX VIII 24 


*>?1 


11 


. 26 


•9"? 


,• 


XXXIX 2 


•W?i 


ff 


IX 8 


to 


Ho». 


X 14 


14 

m 


» 
Ps. 


IV 6 
LXXXIX 11 


Job 
Keh. 


XIX 2 

VI 8 


HI 


• 
Joel 


V 11 

XII 88 

XIII 16 

II B 


«1l 
iqaVT^ 


Jutlg. 
1 Saw. 


IV 21 
XIV 33 


iqay 


1 Kings 


XI 39 


«^?8 


Job 


XXXI 7 


"I??! 


Dan. 


I 4 


<n^vnt? 


Zeeh. 


XI 5 


»mi9 


Jndg. 


IX 41 


KIID^ 


Kaek. 


XLIII 27 


jqvip 


wm 


m 


a-M KTO 


Gen. 


XXIV 41 
Keh. 
Isa. 


VII 48 
XXX 14 


w le^ 


1 Sam. 


X 22 


inyn 


Hag. 


I 6 


^l*?? 


£«ra 


VI 8 


Hn 


1 Chron. 


IV 22 


acn 


Oen. 


III 10 


»7?l 


1 Kings 


XVIU 18 


«?H? 


Dan. 


X 7 


3*«3 >^'7KV!ri 


2 Chron. 


XVIII 24 


K.7^K3 


Isa. 


XXXII 2 


KH^X^I 


Job 


V 21 


Kiir'p 


2 Kings 


VI 29 

Dox^sn 
i«i'] 
Dn«ian 


mKfin 


nxiip] 


ii?p3n 


« 
nK^"5i 
T^i*i? 
I^BI 
ny^ 
T5K3 
th«ph 
flKQ 


Sisrh 


CntiKSi] 


w*w 


« 
ippiW 
^nxBi. 
WB'l^l 


0*103 


iniOKe^ni 


"IKno 


iTCWtt^l 


Xho 


iD'fiWfn] 


lawn 


9 
^^^^\ 
^y^ 
' W»fP« 
nnyf 
*;5W2)im 
Dinia 
D'tt^lfa 
h^Qh 
m 
1^*WD 
^ D165 
.D'KOn 
n^PKi 
a^m 
mKO 
in^ 
rv^n^ 
'n»n •9CW 13 En* 


Y 9 


^w? 


Dm. 


IV to 


m 


iti 


1 Smk. 


XVII 52 


K\ 


En» 


IV 14 


m;h 


Ita. 


xxvni 18 


ra^j 


IM. 


XL 4 


irj 


SGhron, 


XI 80 


m 


Oen. 


XXXVII 10 


Ktan 


Dent 


III S» 


m 


1 Chtom, 


TV 87 


^ 


8 ChMJi. 


XVni 89 


m 


1 Ghroti. 


IV »9 


>^|9 


Em 


X 87 


>TW 


EeeL 


n 12 


wa^ 


1 8nu 


xvn « 


>wn 


1 Omw. 


XI 48 


**n^ 


1 Jerea. 


xxxvin 14 


inao 


Job 


xn 8s 


rjfc^ 


D«tu 


in 19 


mk 


E.ek. 


XXXIII 31 


Kin?? 


« 


XXXVl 84 


rrt^p 


w\ 


1 1 8aa. 


X 14 


Kiaji^ 


0»ii. 


VX 1 


^~ r T!) 


Em 


VII X7 


WJ^TQ 


1 2 Baa. 


XXIV 18 


Kiani 


Sm 


V 12 


STD Kt^ 


DftD. 


n 85 


wj^n 


Dm. 


ni 80 


K13 


H«li. 


XII ]fl 


yns K*^^y 


Em 


II 48 


^ WTX 


• 


. 2» 


KIJ? 


Tkm, 


V 21 


>*m? 


Ndi. 


Xi 81 


nn^ 


Job 


xxxvn 6 


m 


Janm. 


X 11 


»^^ 


It 


X 85 


^^ 


Ena 


IV 9 


3*" KTO 


Dmi. 


III 82 


^*W1 


Dan. 


V 19 


m 


EeeL 


XI 8 


• W.'T^ 


] Gliron. 


XI 44 


«w 


11 , 


IV 32 


*W?! 


2 KiagH 


XII 2 


KVT^^ 


Dm. 


U 89 


•<n 


Esn 


VI U 


KDW 


* 1 ChroB. 


XII 20 


WiT^^g 


« 


- »* 


KPf© 


Neb. 


vn id 


'=^ m$ 


EcoL 


U 82 


Killed 


1 Kingh 


XVI 19 


irmi^ 


Esek. 


xxvn .SI 


«^nR 


Dan. 


11 19 


*n«7| 


SeoL 


V ft 


»wpn^ 


Hi^ 


« 


. 24 


wntf 


£sr» 


VI 17 


y/u. K^ 


Ihh. 


XIV 23 


><9? W 


» 


» 4 


wn} 


Dost 


XXIV 4 


irpnn 


I^Yit. 


V 4 


«i?y. 


Pg. 


XXXIX 2 
Ssm 


IV 9 
Ph. 


rvi 113 


»W!5 


Daa. 


IV 18 


jn^n 


w 


1. » 


«!?f»ew. 


Levil 


V 4 


K93^ 


Josb. 


X 84 


ina^nn 


« 


1. i> 


«!^ 


Ih«. 


LXV 20 


xemni 


lia. 


LV 1 


Kl^n^ 


EBtber 


IX 8 


.«:!n« 


EmI. 


IX m 


Kpmi 


2 San. 


XV 35 


Kl^TI 


Dmu 


V 30 


»^? 


» 


II 20 


KeinSi 


Obad. 


16 


K-fr^ 


« 


rv 81 


a*™ irtn?V^ 


£>ek. 


in 21 


^n 


Jerom. 


xxxn 2 


K1^5 


£>» 


IV 9 


*«?^ 


Im. 


1 4 


KpH 


.Eeol. 


vin 8 


K1^3^ 


1 Sua. 


xvn 17 


^T 


Ecel. 


vin 12 


«ph 


Im. 


LXV 1 


Kl^t^ 


Em 


V H 


«!^W 


Pa. 


CXIX 11 


«9Q»$ 


1 Chron. 


IX 7 


'^ w's^e 


Dan. 


VII 16 


»WR 


« 


IJ 7 


xorjai 


Numb. 


XXV 14 


KI^P 


» 


, 24 


^Tp. 


Levit. 


XIV 52 


K^l 


» 


XXVI 8 


M^ 


i» 


V 15 


wy^ 


Judg. 


XX 16 


Kfijrp 


« 


5 


K^'S^P^ 


« 


II 18 


K^^sm 


2 Kings 


XXI 11 


Kttnn 


2 Kings 


XVII 4 


KID 


Sir* 


IV 9 


•^^f'? 


Levit. 


VlII 15 


Ktgri:] 


«. 


» 24 


«3^^ 


Dm. 


vn 18 


><.n?>? 


£oel. 


IX 2 


wpha 


Esra 


III 7 


K1DJ 


n 


II 44 


Kje^?^ 


Levit. 


XIV 49 


^wh 


Oen. 


XXIV 32 


KiBDpn 


Esm 


vn 19 


KI^pi 


1 8»B1. 


Xli 23 


j^ono 


Nnmb. 


xin 9 


K^en 


Dui. 


V 88 


k;;ko^^ 


Ezek. 


XLili 23 


K$n9 


Iw. 


XIX 22 


KID-)) 


» 


U £1 


«:5n? 


Levit 


VI 19 


Ken?.! 


EceL 


ni 8 


K1B1^ 


Em 


VII 16 


^>T?1 


Iw. 


LXIV 4 


K90I5 


» 


vni 17 


)md? 


Dan. 


V 27 


KSfito? 


Ezek. 


xxvm IS 


Konni 


l8a. 


LVin 18 


KlXQD 


« / 


VU 87 


KyjD^ 


Dan. 


n 13 


Ktt»W 


Esek. 


I 14 


KlX*J 


N«mb. 


XXX 9 


K*?: 


r. 


IV 25 


«P? 


2 Chron. 


I 16 


KipO 


Em 


IV 9 


K!!'^ 


» 


II 14 


KESP 


' » 


» 10 


«]i59l 


« 


vn 84 


K;yn? 


^«^ 


D 


XXVI 15 


Kll*^ 


Dm. 


II 21 


«:3Pn 


Ezra 


V 1 


r^^m} 


Esther 


y 12 


K^ip^ 


; • 


III 10 


aw KJJfe'pl 


1 8ani. 


XX 40 


«*5n 1 


1 Chron. 


n 49 


rr 


« 


VII 8 


•?5Ti53 ' 


Exod. 


xxxvi e 


•>'^nO j 


Ph. 


LXXXIX 10 


K1U3 


» 


, 24 


>«;3TPi \ 


Neh. 


VI U 2 


K'2n i 


» 


CXXXIX 20 


K=itr: 


Em 


VI 12 


«Wf^^ I 


Ezek. 


Xi . 


«'?5 i 


Jerem. 


X 5 


Kifer: 


Dm. 


VI 2« 


3»n3 )t;D7B ; 


V 


XIX 2 


»;?^ 


w 


n 5 , 


Kirs: 


En* 


IV H 


^i^'m 


Inn. 


V 29 


r?^3 


Gen. 


IV 18 


Klr?SD 


ir«ii. 


VI 31 


«;?i 


Job XXXV J 11 yy 


«^?^^ 


Isa. 


LI 20 


Klr-i 


Ecn 


VII 24 


»;n^ 


Fi». 


Lyiy^w 5 


«^35? 


NT 


Du. 


V 7 


>ne¥K*> 
VI n 


«^?|9^ 


Dan. 


ni 4 


Kflini 


Hoab. 


XX 10 


IW3 ' 


1 Chrod. 


vin 9 


>^?» 


1 Chron. 


II 38 


><in 14 M 2 Bun. 


XYll 2» 


waVl ! 


lerem 


VI U 


«^? i 


Kzra 


VI 15 


K'y^, 


1 Chron. 


VII 37 


n^BV] i 2 Kings 


XII 21 


•" i^V? ' ZecU. 


XI 6 


»»v?e 
IV 8 


KO^.-! Exod. 


XXXI 3 


xVaST 1 Chron. 


VII 89 


»nm 


Job 


VI 19 


W iH^lf^ ■ 2 Kings 


IV 4 


K^ani Job xxxviii 32 


x'Vrin 


H3 


Lerit. 


XXI 10 


8t^1 : Isa. 


XXVIIl 8 


^• 


Eiek. 


XXX 15 


1 


Dottt. : 


tXXIII 23 


»^D1 1 Judg. 


III n 


K^l 
r !■• 


it:a 1 Exek. 


X 2 


xVsn i Dan. 


in 23 


^'n?2i 


» 


16 


k:i ; Job 


XV 2 


vht$^. 


Yl s 


s^n^^n 


1 Chror.. 


11 4» 


K:33S Exud. 


XXIX 2U 


»^aS ! ps. 


Lxxin 4 


^1V 


Kirn 


Y S 


*•■> H12b Ei'cl. 


lY 


fc^Vap 


Esra 


YII 21 


!<n?!a 
m 5'^ 


m KSa^ C-ant. 


V 2 


K^?? 


1 Chron. 


IV l« 


S^»TPI 


Neh. 


vn 4M 


Itt?^ Pn>v. 


I 13 


«^o? 


Ezra 


vn 31 


»;"5;p? 


Itan. 


III n 


KjnSx Nell. 


XI 7 


•en vhp Job 


XXXIX 18 


sri9© 


£«ra 


V il 


i<:i3*nn 2 Kings 


XII 21 


vhp \ Hos. 


xni \i» 


^^: 


£»ib«r 


1 JO 


K:i2'in j 1 Chron. 


VII 39 


vhV I Ezra 


VI 1 


K^ 


IHiu, 


111 an 


KJinsn 1 Dan. 


VI 3 


K^l ! Dan. 


IV n 


'^nw 
„ »i» 


KJin^ Noh. ' 


VII 5** 


K^?! j Ezra 


IV 15 


KTP 
Yl a 


Kjnaf n Kumb. 


XXXII 37 


«^^» 1 • 


Y 16 


^. 


Kxra 


TV 14 


\^'J^b^ Isa. 


XXVIII 2y 


^i?^ 


IV 12 


^:*>r 
^ 14 


KSri^?^ « 


XXIX 14 


l6pn 1 Jorom. 


XUX 16 


x'^n 


Deut. 


XXVI 2 


ttj^a Dent. 


XXVIIl &i» 


StSoni j 2 8am. 


XX 25 


2»r3 KM^ 
< 


KJI^n 1 2 Chron. 


II K 


s^Drn j p». 


LXXXIX 23 


t^. 


Xhm. 


VII 27 


K:?^"! i Isa. 


XXIX 14 


. ^?) \ ^'^^' 


XLV 7 


iK^pjfri 


Eira 


X 4a 


Kr?; Gen. 


xvm 14 


^^r-? 


l>an. 


III 82 


•pp? 


Dun. 


VII 10 


8^1 


2 Bam. 


Xlll 2 


K^. 


tt 


V 10 


»«:#? 


I Chcoii. 


XI 4^ 


Kjn? 


Judg. 


XIII 19 


vhQi$^ 


MS 


* 


XXIII 10 


»?n 


Job 


X 16 


K^nn 


P». 


LXXXIV 7 


•9?''? 


Eir* 


lY 12 


>9'^? 


Dan. 


VI 11 


Ktes^ 


Dan. 


III 5 


»9?e 


Dan. 


III 24 


k;w 


Job 


IV 5 


vhrn 


Ps. 


CXUU 3 


»«r! 


£xn 


V 4 


»KP 


m 


Job 


XXII 9 


*rr. 


Dra. 


Il 28 


*S'5? 


Isa 


XXXV 7 


xoij 


Ps. 


LXXII 4 


•vn 


£sr« 


IV 14 


>*?^ 


Job 


XXXIX 24 


Ȥ?: 


Lament. 


111 34 


w^ 


» 


Y 8 


»95^e 


Dan. 


III 19 


«w 


Isa. 


LlII & 


«r«? 


Du. 


YIl 22 


»»n 


XI 44 


^ona 


Pror. 


XXU 22 


.w? 


■ » 


II 37 


»?pn 


III 13 


Kom 


Dan. 


11 22 


«9i*33 


E»tlMr 


I U 


WTO 


Eiek. 


XX 26 


KSPW 


n 


IV 24 
£ir« 


lY U 


Kjrii'-n 


Uent. 


XXVI 14 


MQOa 


Nvaib. 


XXV IS 


^5P 


Hag. 


U 13 


«99M 


3 Sam. 


XIX 7 


aro n^ 


Jottl 


11 18 


^m 


2 Kings 


xxin 8 


Kaon 


1 KingH 


IV 18 


*7* 


>amb. 


XI 29 


K|p.?n I-. 


LXIV 5 


«B?5 


Ezra 


IV 22 


*^W 


Bini 


VII 17 


»3Rf» 


Levit. 


XX 2a 


K^^ 


Dan. 


VU 25 


«ta: 


Qett. 


XXX 1 


Kap.i?i 


Numb. 


XIX 17 


»99^ 


a 


11 22 


«^i 


Dm. 


YII 8 


»m^ 


Eccl. 


IX 2 


i<??9^ 


» 


. » 


«^i'. 


Sm 


V 3 


•9i*f, 


Job 


XIV 4 


R9l|9 


« 


. 47 
J«<lf. 


XY 2 


itei? 


Dan. 


VII 8 


K?! 


2 Sam. 


XVIII 12 


Pfc 


CXXVII 2 


nj?^ 


* 


» 2 


«9!^ 


Dan. 


II 40 


•♦rw 


• 


CXXXIX 21 


^f 


» 


IV 23 


«9P. 


» 


» *o 


>«5r!«? 


Em 


VI n 


»^pKP, 


2 Kings 


XVII 30 


«?'Wf 


2 Chron. XVI 12 


«te3 


ItaM. 


n 21 


«5^'!tt? 


Earm 


VI 8 


«9^ 


Esra 


IV 24 


iAlJ9 


2 Kings 


XXV 29 


*?^, 


Dan. 


IV 81 


^^ 


Ecek. 


XXXVI 5 


•^l 


Lawent 


IV 1 


>^«^ 


£ara 


V 7 


i^bt 


Ps. 


LXXXVIII 9 


"^ 


Bed. 


VIII 1 


N|t^ 


1 Chron. II 11 


19^. 


■ 


XL 10 


"^ 


Dm. 


VII 24 


HJ^^ 1 £»a 


V 11 


«9«» 


Eira 


V 15 


««7W 


t 8mi. 


XIX 7 


^^, 


. * 


«9Fe 


1 Dan. 


IX 24 


«<«? 


Salter 


I 14 


RJIfh} 1 Ckroa. I » 
XL 12 


"^ 


UtH. 


XIX 17 


n}}^0 ' !•*. 


XXIX 8 


Itp^P Dwi- 


VII 11 


"{'^ 


Pfe. 


XUL 8 


»q^i?i 


1 Ks«k. 


XIX 13 


>W 


i^ 


U U 


i^ Its K- « 15 Lament 


III 12 


Jo«h. 


XXII 25 


Exod. 


XXXTY S 


Dan 


V 5 


M 


U 22 


Neh, 


vn 2 


L«Tit. 


IX 6 


Josh. 


IX 24 


Ezra 


IV 10 


Zech. 


IX 5 


1 tiam. 


XVIII 29 


Ruth 


I 20 


Dau. 


V 23 


Dent. 


XXVI 8 


Dan. 


n 47 


Oen. 


XIV 24 


I^a. 


XU 23 


I>«1!. 


VI 10 


Judg. 


IV 17 


P8. 


LXXXIII 10 


1 Chron. 


vm H 


Dan, 


VI 20 


Jewn. 


XVII 11 


Dan. 


V 17 


Jerem. 


XXXVI 13 


Keh. 


VIII p 


Nomb. 


X 2 


2 Sain. 


I 6 


Isa. 


XLin 7 


Jerem. 


XXXII 28 


Dan. 


11 22 


» 


V 12 


» 


n 1» 


* 


IV 15 


Zeoh. 


IX 5 


Micah 


VU 10 


Neb. 


IX 9 


2 Sam. 


XVII u 


Ezra 


V 15 


Dan. 


VU 11 


Jer«m. 


L 11 


Im. 


LXVI 14 


(ien. 


I 11 


Jerem. 


IV 10 


Levit 


XV 10 


2 King* 


XV 88 


1 Cbron. 


xvm 16 


Isa. 


IXXVI 14 


1 CJiron. 


vm 9 


1 KingH 


IV 3 


Keh. 


V 7 


1 Cbron. 


XV 22 


Neh. 


V 10 


2 Chron. 


XIX .7 


Neh. 


X 82 


P-. XXXVIII 6 in?9? 


Jerem. 


XXI 9 


»h» 


2 Chron 


XV 5 


n 


-Zech. 


vin 10 


Ky? 


P». 


CXXXV 7 


'•" KTnji 


n 


CXIX 162 


>nn 


I«a. 


LYin 11 


arm 


Eccl. 


VII 26 


»T?l 


P». 


LXXV 7 


«Ti?r! 


Oon. 


I 24 


KTm 


Job 


XX vm 11 


l^ 


' Jcrt'm. 


XXXVII 4 


»PJB 


Judg. 


XIX 25 


K19 


I56qi. 


X 5 


xpx 


P8. 


XXXII 6 


jrapi 


Exod. 


XXII 3 


tnaoi 


Prov. 


III 4 


S-M J,T5, 


Gen. 


XLI 38 


'^im 


laa. 


X 14 


jno'D] 


1 Sam. 


XIII 22 


lOD'pa 


Jerem. 


XLVm 9 


IOP9 


1 King« 


XVI 9 


K-jB-jee?, 


Jerem. 


XXXII 21 


K1J3 


J«dg. 


IX 20 


«15« 


H^fja 


Jonah 


n 11 


Knpaj 


2 8ara. 


XXIII 25 


»r!i?9^ 


Dan. 


VII 9 


fctijsa 


Jerem. 


X U 


«?F!3n 


Lerit. 


XVni 25 


«lRm 


Josh. 


XXI 28 


inp 


KIC^OI 


1 Chron. 


VII 37 


Kir^^ 


Im. 


XLI 28 


KIC^B 


Exod. 


VI 8 


inn 


1 Chron. 


, VII 38 


«W1 


Gen. 


i V 1 


Knpn 


P8. 


LI 12 


*nov 


Isa. 


rv 5 


Ntr 


Amos 


IV 18 


Kir 


Ezek. 


XXm 47 


K9K 


Numb. 


XVI 30 


K^h 


Pb. 


CII 19 


Kl^S 


Dan. 


V 18 


Ktthn 


1 Chron. 


V 26 


K^n 


Ezra 


IV 16 


K^risrn 


Dan. 


m 1 


T 1 


» 


II 45 


Kt^i^h 


ProT. 


XI 25 


«tth 


Ifah 


II 5 


«t^>9 


Jerem. 


XXXII 21 


Kt^n? 


Deut 


XXXIV 12 


Ktt^e 


Ps, 


LXXVI 12 


K^S5 


Eiek. 


I 22 


Kf sn 


» 


X 13 


KiS^D^ 


2 Chron. 


XXXI 14 


«yoi 


Ps. 


CXXX 4 


Kto3 


Namb. 


XI 20 Kjti'rn 


Esther 


VI 2 


¥tpf} 


Ezra 


V 12 


Kvi»h 


Dan. 


III 17 


WflO 


n 


.\ 18 


Kyto? 


M 


II 28 


K3P10?1 


tt 


» » 


Kyton 


Kyiao 


! 2 Chron 


XVI 6 


K^rin 


1 

1 Pror. 


VII 20 


K^ 


1 1 Kings 


I 37 


KV^I 


1 Dan. 


V 24 


K¥*3 


n 


« 20 


H^t 


*i3C9 


Dan. 


II 49 


K^an 


1) 


VI 14 


xyD^ 


w 


VII 16 


H^o:n 


1 Chron. 


II 49 


«??P»1 


Dan. 


II 16 


xicani 


f) 


1. J8 


**ify 


» 


r, 21 


m^H 


1 Chron. 


VII 82 


KXf^l 


Neh. 


VII 47 


K¥01 


1 Chron. 


II 13 


Kp ' 


Dan. 


II 39 


m 


Ezra 


V 11 


^?;^« 


Dan. 


VI 28 


'm 


Jorem. 


X 11 


«R";»i 


KRril 


Job : 


SXXVIII 11 


Kp-ijl^X 


Ps, 


CXLVII 3 


t<n 


Ezra 


II 43 


KiK?^ 


Dan. 


II 42 


^'JKl 


11 


VII 7 


^1^, 


n 


V 1 


«1«1 


• 1 


II 84 


H^ 


Ezra 


VII 17 


«1? 


Dan. 


II 87 


«*3ji 


Numb. 


XII 18 


K^i^ 


1 Chron. 


IV 12 


K*]?^ 


2 Chron. 


VII 14 


«1?! 


Jerem. 


XVn 14 


«1?5 


Ps. 


cm 8 


KTjni 


Jerem. 


XV 18 


^yj] 


1 Chron. 


XX 4 


«T!3 


ISxod. 


XXI 19 


^jpi 


1 Kings 


xvni 30 


in^BO 


Hoa. 


V 18 


K^l' 


Jecem. XXXVIU 4 


inlD 


Levit 


xm 18 


^iioni 


Jerem. 


LI 8 


snia/i 


Neh. 


XI 21 


Kiia^ 


. » 


Vn 46 


K^ISO 


K-Hp 


Ezek. 


III 23 


«1P1 


»» 


xxvm 18 


inj^ 


Exod. 


III 10 


^ 


Deuf. 


XXII 14 Kj™ 
sDsn 

K3?3 

Kxnx 

KpDITj 

Kfifjriy 

KDT 

m 

King Kn*3 
K9?P 

m 

K|«n 16 N - « Dan. 


in 
» 


II 


41 


» 


III 
Esther 


IX 
Dati. 


II 


22 


Eira 


VI 
n 


m 
ilBther 


IX 
£sr« 


VI 
Dan. 


II 


22 


i» 


« 


10 


Ezra 


IV 


12 


< Kings 


XXIV 
Esther 


IX 
Dan. 


V 
£xr» 


IV 
^ 


VI 


IV 

Vnrnb. Isa. 
% Sam. Dan. 
Ksrm 

• 
Dan. 
Jonah 
JmI 5a»b. 

2 Chron. 
i King* 
£sek. 
1 Chron. 
Pa. 
Dan. Jol* 
Ear* XIII 9 

X 24 

XXVni 12 

XVII IT 

XLI 15 

I 14 

III 29 
VI 15 

m 1 

n 39 

I 14 

IV 19 XI 20 

XXXll .^7 

XIII 2 

IV 18 

XXXI 5 

XI 44 

CXXVU 2 * 

Xi 44 

HI 12 

XXXVIU 11 

VI 8 KnBDK 
KnfJD3 

HFiVm j 

wen 
maKi K^i?} 

r 3 «^ 21 a 

l^m 'iTfna '^ -yn noa 'K na pSo •* Xumb. 

Hog. 

Gen. 

2 Sam. 

Dan. 

liia. 

Pb. 

Ifta. 

2 Bam. 

Jerem. 

laa. 

LeYit 

Etek. 

2 Kings 

Dnu. 

laa. 

2 Chron. 

Isa. 

1 Sam. 

£s«k. 

Pror. 

Nnmb. 
« 

1 Kings 

1 Chron. 

Job 

Esok. 

1 Kings *K na 6 

•K TO 6 

•H 'na 6 Krarp 
«SK{a 

Kitsap 'K -na '^ nm nn 'ja 
b •nas^oi na'n 'loa ^H 'na 'ma n*S p^2 pS« XmK».. 


XII 


i'^ 


1 Chron. 


VIII 


'^ 


Ksek. 


XLI 


15 


., 


XXXI 


5 


NutttL. 


XI 


20 


• 


XXXI! 


3? 


1 Kittgx 


IV 


1> 


1 Chron. 


Xi 


ii 


Ps. 


CXXVII 


2 B|^ -na "h 

b|Vk 'na 'h 

pi^K 'na 'b 

ciSe 'na h 

^btn -na "h 

8]^ 'na 'S 

sj^ na '^ 

r,^ *na •*» 

p|^ -na 6 Kna; Btra 
1 ChroB. 
Dan. 

a 

Kstb«r 

I » 

I Dan, 

; Ear* 

Kt^ther 

I Eira 

I Esek. 

I Dan. 

I 

1 Gen. 

i Dan. 

j Esther 

i 
1 

I • 
i Dent. 

' Dan. 

«i 

Eira 

Dan. 

Exra 
Dan. 

Esther 
Esra IV 24 
VIII 10 

X 80 

XX 9 
VI 15 

I 14 

X 12 

XXXIII 24 

V 12 
XXIII 89 

XXXin 10 

XI 25 
I 19 

V 1 
U 85 

XL 4 
XXXn 28 

xvra 8 

XXXI 4 

xvn 14 

XXX 81 

XXIV 7 

XXni 24 

I 5 

XXIX n 

XXn 28 

XXIX 16 

XVI 4 

XXI 12 

V 16 
I 9 

n 41 

IV 2T 
I 10 
« 10 

n 49 

V « 
IX 8 
IV 12 
XL 18 

V 19 

XXXI 47 

vn 6 

I 10 

IX 10 

XXXIII 21 

VU 4 

• » 

IV 21 

IV 14 

V 27 
VI 4 

V 29 
. 16 
I 14 

VI 2 »*? 

«^3Wia 
Kirsni 

K^$n5 

K^n) 
iq^;nn 

KnM 
KFiapi 

Kna>*3 

KnTar 
Hn7'9Jji 
KnT-w 

KnvnS 
Knra 

KrSpn 

Knpi^ 
Kn^nsja K - >i D*n. 
Kzra 

D«ii. 

Pror. 
Exra 
D»ii. Kamb. 
Pu. 1 Chron. 
D««t. 

2 Kingt 
Lament. 
i Kingt 
8 Chron. 
Job 
0«n. 

1 Chron. 

II 
8 Kings 
Jerem. 
Job 
.loKh. 
1 Chron. 
Pi. 
D«ttt. 
Exod. ' I Chron. 
2 King* Nrnmb. 

Pa. 

SKingii 

2 Chron. 

Joh 

€ten. 

1 Chron. 

2 Kings 
Jorem. 
Job 

JOHh. 

8 Smb. 
Im. ni e 

IV 8 

II 7 

V 12 
■VI 8 

VII 14 

VII 24 

« » 

II 42 

V 20 

Xll 18 

LX 4 

X 12 

IV 7 

XY 22 

VI l€ 

XII 21 

I 15 

XV 83 

XXVH 1 

XXXVII 6 

XXVII 2» 

IV 87 

xxiii n 

XXV 29 
LI II 83 

XXX vm 11 

XVIII H 

V 25 
Vll 25 

XX VI 1 1 :.!» 
IX 4 

X 12 

IV 7 

XV 22 

VI 16 

XII 21 

1 15 

XII 18 

LX 4 

XV 88 

XXVII I 

XXXVII « 

XXVII 21) 

IV 87 

XXIII 11 

XXV 2« 

LII 88 

XXX vin 11 

XVIII « 

XVII 25 

XV 7 He. «?i 

nT3n 
nT,T 

3": = 28b 

'n 'n3 nm 'la^n cj^oa 'fc< to "rn j^ai? x*' 

ncn 

nc: 
xraa 

K^p 
^Vp 

nrr.i* 
K>n 
nin 
xrn 

KZp) 

nip) 

nyr\ 

b 

no: 

nDS5 Dan. 
Lament. 
Job 
Ezra Dan. XI 44 

III 12 

XXXYIII U 

V 11 Kzra , 

Dan. 

Kkth Dhu. 
Kzra Kzra rffo 

lie^ Exra 

.im . Dan. 

nw j . V 


25 


26 
11 


21 


« 


2 


^11 


24 


VI 


IS 


VII 


28 


V 


13 


11 


9 


V 


2 


17; 


VI 


1» 


15 


VI 


8 


IV 


13 


Hi, 


2! 


V 


8 


16 
II 


8 


(ti: 
V 


11 ■ HI 24 ; VI 13 

VII 19 

VI IB , 21. 25 

^ 17 , 2H. , 

IV 2t» ; V 2; 

III 22 
VI H V 7 
. 15 

II 9 

«. <» 

V 7 
IV > VI 


9 , 


14 


»• 


17 , 


81 


11 


38 


rtr. 


VI 


20 
II 


11 ; 


IV 


V 


5 
III 


1 
II 


87: 


V 


V 


18 
11 


.17 
, 


22 
VII 


7 


, n» 


^ 


2 


ffc. 


IV 


:<» 
V 


1 


etc. 


III 


5 


etc. 


11 


45 

F|^X TID '^ 
2 3 - 22 a 17 

KCns x:23^ 

^}^^ 

•nr.2 Pj^J^ 'H^D 

•fo "^n nina 

b 

«?^ 

x|br 

HTZP 

.13:331 
n3fi3 

e 

x-ira 

XTS 
XT,n 
Xip/T 

X£i|;n'!, 

?xipn 

2^":2 xi'.n:i 

xnx^^ 

xTOn 
^! 

X11Q9 18 K- K rv Ezod. 


II 


20 


Dan. 


VI 


10 


Pb. 


Lxxm 


28 


Eko'J. 


XXII 


29 Gen. 


XXXVII 


25 


Dan. 


VII 


15 


I«a. 


xxvir 


11 


« 


XL 


12 


» 


LIV 


15 


ft 


XXVII 


a 


P.. 


LXVIII 


ai 


Cant. 


V 


2 


Dan. 


Vll 


9 


2 Kings 


XVI 


10 


Job 


XL 


11 


IM. 


XVI 


4 


Esek. 


XXXI 


7 


lu. 


XLIV 


12 


Esther 


V 


9 


P«. 


X€VII 


11 


Is«. 


XXX 


4 


2 Kings 


XXII 


14 


Jttdg. 


XVI 


21 


Hob. 


XIV 


4 


Job 


XXIV 


24 


Isa. 


XXX 


29 


Gen. 
Dan. 


XXVII 

vn 


25 
15 


lUL 


XXVII 
XL 


11 
12 


Iia. 
Pa. 


LIV 
LXVIII 


1ft 
81 


Cant. 
Dan. 


V 

VII 


2 
9 

h 


l«TS 


Neh. 


vn 


48 


«??0 
h 


d^ 


E«ra 


n 


45 


n?aj 
h 


. w^ 


Ii>a. 


XXIX 


14 


x^pn 
h 


"BriFi 


Ps. 


XVII 


7 


n^sn 
'h 


J3K 


1 Ghron. 


XI 


42 


wn? 
h 


133 


Isa. 


XLVII 


8 


njn? 
h 


ma 


I 1 Chron. 


V 


26 


«vn 
h 


inn 


Ps. 


vn 


15 


n-j^T 
h 


nn 


Deut. 


xxvni 


59 


«^'*T1 
h 


nn 


Exod. 


IX 


4 


•^P'Tl 
•V 


tsnt 


Ezra 


IV 


10 


»TPn 
h 


'Dn 


Dan. 


II 


11 


H'JF. 
h 


TO 


'T\ 'HD 


•nvn'n '03 'K TD in 3"3 jD j»3^p^n 
h 


hv 
n"3 = 24 a 


■V 


Xhi 


\^T^ 


:o»Di *l3 in iK ne^Ott?a im nn }B%ir 
■h 


P^ 


Gen. 


XLI 


43. 


n33*iaa inx sDin 


•S 


H?« 
h 


D3D 


Zeph. 


III 


4 


onmss n»«»i3 


•V 


nnj3 
h 


rD3 


Josh. 


in 


7 


^ns r\tr\ u\''r\ 


b 


ih? 
h 


^XS 


Nab. 


III 


2 


rn ^ipi Bits^ ^ip 


h 


nn^ 
h 


pei^ i 


Exod. 


IX 


3 


r\'>'\n mnvT nin 


h 


n>in 
•h 


pXE) 


Ezek. 


XXIII 


20 


onai? 0*010 
^S5T. 
•h 


-ipv 


Deui. 


XXXII 


24 


?lt^*i *an^i ipi '?a 
^kjt 
h 


v^^ 


Isa. 


V 


IS 


^^3nn ppn »3ttra m 
nxfi 
h 


nen 


Ezek. 


XXV 


4 


i:n3 *:3n p^ 
nn*nlinfi 
h 


fifitt^ 


Isa. 


XLIV 


5 


^:k nrxh idx> nr 
••Ti?: 
h 


nnn 


1 Sam. 


XXV 


3 


?D1 tt^^KH Dtn 
^a^3 


n"3 = 


2S* 
Exod. 


VIII 


5 


■jnsr^ 1^ vnxm 


h 


*w^ 


IK cmwa in in 


p n'aD*?K 


Job 


XV 


29 


Df?:jo pK^ ntD> N^ 


h 


°^?o 
h 


rriTk 


Gen. 


XXXIII 


12 


HD^Ki riDSsi 


h 


n^o? 
^ 


f>n?nK 


Isa. 


xxvn 


10 


na nii2:3 i^r »3 


h 


Ot^ 
^ 


t?3'3 


Ilab. 


II 


4 


13 iro: m0» «^ 


'h 


^\n 
h 


ryStt^a 


Oon. 


XXX 


3H 


ninprs D''ttn'i3 


h 


h^ 
h 


*^ia 


2 Kings 


IV 


41 


i^Kn tah 


h 


pv 
h 


•i; 


Ps. 


CXLVII 


17 


D>nM 
'ini3 
h 


i?a 


„ 


LXXVI 


4 


'Dtt?*i 'i3t^ nov 
H>n tgth 
h 


pen 


Gen. 


XXX 


40 


ps JKX ^ 
on?^ 
^ 


P^ 


Job 


XXII 


8 


>3 nvS j^onn 
DFin 
h 


p?ai^ 
b 
h 


r^''? 


•wn 


n'^ ^^n infc^ wo»D TTi in 


p n»3DSK 
h 


m 


1 Sam. 


XIV 


50 
h 


^'^vt 
h 


Cj^'l 


Jerom. 


XLI 


17 
h 


m^ 
h 


Wl 


Nnmb. 


VI 


5 
h 


>!l 
h 


pj 


Jttdg. 


Y 


22 
6 


ntrn 
h 


n 


1 King* 


I 


41 
h 


noin 
h 


Dan 


Job 


XXXIU 


20 
h 


vsm 
h 


Dpnn 


ft 


xxxn 


6 
h 


^pfm 
*> 


jITitD 


Prov. 


VII 


16 
h 


niajn 
b 


DHT 


Cant. 


vin 


9 
h 


riTp 
h 


*?33 


Job 


XL 


30 
h 


"?! 
h 


^^^? 


Obad. 
16 
h 


Kl^J 


b 
n^ 


Job 


VI 


14 


09^ 


rat 


PfOT. 


I 


15 
P^ 


6 6 


nn?n« 


j»3 


Gen, 


XXXI 


49 
h 


ins? 


■h -h 


b68>s 


tt^3»9 


Ph. 


CXIX 118 
h 


0*959 


h ^ 


i?i 
ProT. 
Gen. 


vin 

XXX 


26 
37 
6 
h h 


P^ 


pen 


Isa. 


xxvi 


16 
h 


PPjt t' ^riis^ - 3^ 19 Jndfc. 1 Kings 

2 Chron. 

Zecli. 
1 Chroti. XIT 10 

« W 

XTI 81 

V 15 

III 1 

XIII 3 

XXVI 10 Lerit. 

t KingK 
2 Cliron. 
Amm 1.T3K n'D h?'*. noK inn 

^T3« n^3 ^31 vm 1^1 

•^S intra inx *3 

^T3H im^ n«ii 

in'aK innpT! 

nr«^: r-!i?Ti .rm hs^s ma^s fs nwT iwi/ii* Diain prSa pn:s»Di 

p»:3 iS Knp r3KT 

lOHK V3W 
13 '3 XXX Y 18 

xxxvn n 

XLIV 20 

XIX 3 

XIV 4 

. 5 

vn 14 

II 13 

U 7 Oen. XLV 2S 

Levit XXI 2 

1 San;. XTV 1 Kuni^. Jot. 
Gen. Oen. 
Exek. XXVII 7 

XXXVI « 

XLII 15 

XXXI ft XXXI 7 

XVI 45 (iw; XIX 83 

£Avi II 1» 

Xiimb. XXVn 7 

IXXVI 12 

Joitb. XVH 4 Oen. Exod. ! Kingn XIX 8ft xn S 

XX ft xm 14 

VII 18 XXI 4 

3b Job 
Ua. 

Ks«k. 
Isa. 

ERtber 
P». 

Isa. 
Jttdjj. 

II OH. 

1 KingK 

Job 

iHa. Oen. 
Ezck. 
Dun. 
Un. 


r»c?3 nbiD V2i6^ 
nnr^ o» '3 

T^ ^ 84 

PDTt wrtp n-»3T insult m:3 p 
on*3» nea nnorsS i« 

D5''5J$ H3po HK D^■6J« hT^ nm 

•-D1 -3 tP'3>?i 

cj^nni '3 Snn p^n*?** 
p*3Ki n*nn poK 

p.T:aT-i 'T jn -5J^ 

{n*3K jKx niprn^ 

Dvn K3 jnino 

'1601 •»3r inD^ m:3 p 

yrmn n:3ipni 

tt"^^ m:3 'nr \''^nn^ 
rh - ai 

r3 'on '3 nSN 

msr n^n n3X pr ipD 

'S^cn '3 ni3S<n*| 
nx Dni?33 

B*^ ^ 89 Ph. 

(ant. 

Dan. 

2 Kindts 

Job 

Isu. 

£z(:k. 

iM. 

Exod. 

Kather 

lAVit. 

Pk. 

Iha. 

:£ Kings 

LHntcnI. 

Dout. 

Jutltf. 

lies. 

Ika. 

Jcrcm. XL 11 

XVI 4 

XXXI 7 

XLIV 12 

V 9 

XCVII 11 

XXX 4 

XXII 14 

XVI 21 

XIV 4 

I 1 

XXIV 24 

XXX 29 xxxvn 25 

XXI 20 

VII 15 

XXVII u 

XVI 14 

XL 12 

LrV 15 

XXVII » 

Lxvni 31 

V 2 
VII » 
XVI 10 

XL U 

XVI 4 

XXXI 7 

XLIV 12 

IV 26 

V 9 
XI 37 

XCVII 11 

XXX 4 

XXIl 14 

V 13 
IX 21 

XVI 21 

XIV 4 

XXX 29 

XX 9 ■h -h 


rw 
■h 'b 


^m 
b b 


n 
■h ■>? 


ornn 


o?j 


b h 


ocrv 


|IT(8 


h h 


V^? 


^4? oen 


c 


•h 


nij-* 
b 


nw 
h 


nrj?r? 
h 


eb*9 
h 


^, 
h 


*7?*S 
h 


"Il» 
b 


1? 
•^ 


TJI 
h 


ppTi 
h 


PV^ 
h 


pipyn 
h 


rw 
b 


nw 
h 


«i«j 
h 


W3 
h 


*I71 
h 


»l 
H 


5nt 
h 


n 
h 


d;i7 
h 


DiTjrj 
h 


W 
h 


IfV} 
h 


{rno 
■h 


ornj 
b 


^? 
h 


"y^ '3 'b -^ rS - 86 Oou. 
Dan. 
Gen. Estb'*r XVII 4 

V 13 

XVII 5 mp pr^ '3 'nnB -a p "13 '3t»p -ar^f? ^3 li^SiJt "5^^ :s^^ :»« 

pnaooi n»DiK pr^ Tm 
pan 3kS n«ni 

UK 83S0 TINT n 

D'l: {ion 3K u 

•"ipa '^aDi '3 D^J^ DIjt 
p iSpn an sm 
Din 3K n^ pK '3 
r3«=» 

pn»'oi '3 "^S^ ^3IJ 

in»Wi vcnfii iirw* 33^ 

sr^ ♦an ♦an 

rt» lA in ♦am 
mn ♦am XXII 

n XIII 14 

II 12 I Kinjfs 
i Smiu. It 82 
XXIV 12 20 nri^rs^^ - T^^^^ '0*01 3*03 '^ [.TOT] -nDO ^3 DJ^'Dl^^ htem. 


XXXV 18 


HK D3'7K HTVK] 


a 


XLTV 8 


onpi >»0 

e 

fiiT^O'cn [lonn] '003 'te '3 D^^C*"^^^ 


Hm. 


IX 10 


13TD3 D*3»3 


Zeeh. 


I 2 


DS^iTDK *?j> mn> P|3tp 


• 


. 6 


on iTK D3'ni3l« 


£xod. 


III 13 


f 
nvT2 'ten •te '^ 03'^ '^n^ D3'fl13K ♦H^K 


DttBt. 


I 11 


K'03 'te jir63 D'»2DDt? 


Jadg. 


11 1 


•^Dl 60 3"03 'On '^3 b^lDt? 


1 8Mt. 


XII 7 


noowKi i33rm nnin 


« 


. 8 


3pr» K3 irK3 »jn 
•on irp3 'te pn^3 DO^O 


2 Kings 


XVII 18 


iro3 'on pn^3 n**!;^^ 


l8ft- 


h^\ 7 


D3*fn3K rowi D3*n:ip 


Jerom. 


XXXV 15 


'on 3*03 'ho pn^3 n'*^*)^ 

T»" D3*7K nTWKi 


- 


XLIV 8 


onxn >iDO 

•on 3'03 'te pn^3 ^Nprrr* 


Exek. 


XXXM 28 


pK3 Dn3«ri 


" 


XLVIl U 


nniK Dn*?n3"i 
•o^Di 'hn yo3 'on pn^3llt^ ^*^ 


Hm. 


IX 10 


»niWO 13T03 0»3:»3 


Zech. 


I 2 


03»nDH ^ m.T ^xp 


It 


» 5 


onTnoynoK 
lyoi 3-03 'te D'>SVO bi 


2 Cbroii. 


XIII 12 


«w*a •»:pp rom 


» 


XX vm 11 


TD«4« 

[f?Kpm*] '003 -on '3 D5"»Dit$l? 


£iek. 


XXXVI 88 


'nro n«m po Dn3OT 


M 


XLVU U 


vnio r»K nnw on^roi 
pT30*Di D'K^3:3 [trh^] ^ 1 DiTpin^*^ 


1 Kings 


XIV 16 
J«reai. 


XIX 4 


•on 6 >33tp irK {»' 


« 


XXIV 10 


3-)nn rm 03 *nn^ 


» ■ 


L 7 


D1^3K aTK^ b 1 Chron. 


V 


25 


« 


VI 


4 


M 


IX 


9 


« 


» 


19 


J» 


XXTV 


80 


» 


XXIX 


20 


SChroB. 


VI 


25 


, , « 


vn 


22 


■ 


XX 


88 •O'Di [D'OM n3n] 'DD3 'on '0 DrcribK 

n^n mnoro n^Ki 

onn^n^ D.Tnm 

r\w n^m hv D.Tn3in 

Tun "hrxo »eno >33i 

Snpn ^3^ im lom 

D»orn p rown r\rm 

•DTP TETK Vp ITOm 

033^ "D^sn K^ DPn Ton 2 Kings 


XIX 12 


W3K innw i«m 


Isa. 


XXXVII 12 


»ni3K vi^ntrn itw 


2 Chron. 


XXXII 18 


>n*»p no inn ^fvi 


« 


. 14 


D'OT »n^K ^3 '0 


m 


w 15 


DsnK iw ^« nrm 


P». 


XXXIX 18 


•pr »33K 13 »3 
% = 40 


Gen. 


XXXI 8 


imVlO^ 7^13^ p» ^K 3W 


Jerem. 


XXXIV 5 


T'n'OK mtntt?03i 


Prov. 


XXII 28 


•pmsK iwittw D^p ^ 3on ^ 
1033 in '^333 in 'n3 Tn 

KD^^ lote Tin DT3*»n pttr^3 'O'ffl 
ihj»4i 
pT30'D'j "te 3"03 'on •np3r l^plniff ^3 


Judg. 


II 10 


Hinn Tin ^3 d3i 


2 Chron 


XXX 19 


psn 133^ te 


Pb. 


XLIX 20 


rm3K TT np Ki3n 
yo««4B 

pn301D'l K3»3r3 '3 1'*n3l|J 


Numb. 


I 44 


jVIKI ntM3 TpD *»ttW D'*TpCn HtH 


11 


ir 34 


IW ^33 ^*l«^ »33 im 


R 


XIII 2 


3*0 »> 48 ^ 

•o'Di 'on t vpn^ 


Nninb. 


I 4 


VT D3rtn 


R 


m 44 


onpssn n^K 


Tl 


II 34 


^inr> »33 w»^i 


fl 


xni 2 


o»r3K ^b n^ 


R 


XI 12 


♦nnn 'dskh 


» 


XXXVI 9 


n^ns 3Dn kSi 


Deut. 


XXXI 20 


nonwi ^ 13J03K >3 

rD«44 

'n30Di T^ 'n|>3 -Vo n 1i*»ril3J5j 


Oen. 


XLVII 8 


T3n3K 03 


Jerem. 


in 24 


nv3ni 
R 25 


13nV33 n33V3 


* » 


XIV 20 


•uirr 
XVI 19 


w nv? 


1 1 Chron. 


XII 17 


wni3K »n^ im 


2 Chron. 


XXIX 9 


■603 n3m 


* 


XXXIV 21 


K'D3 'ntDT D»^ni onMtn wnr ^31 


Pb. 

1 
j ■ 


XXII 5 


1^n3K TnB3 "p 
ffO « 45ft 


1 Bxod. 


III 13 


D3'ni3K »n^ 


! Duut 


I 11 


b 

3-03 p 3>n3 Rn»-nK ^3 Dp'»nDI?| 


Exod. 


III 13 


>^ 'So 3»n3 D3»m3K M^ OH*^ »mOX1 


; Deut 

i 
i 


I 11 


•D'Di i^KTorj '003 'to 's D5'^n1:s^J 


j 1 Sam. 


XII 7 


osnx noDtwn "airnn rmjn 


m 


R 8 


OnXO 3pr K3 "l«?K3 to ^^^?JJ - dj:ii3^ 21 n'i == 55 


•o»Di 'te T03 '131 Kinn K'a: ^ai 


"OT 'vrb^ n^vha 'D *731K^ 


1 Kiugs 


XIV 15 


bniw* m mn» nam 


Job 


XXXI 19 


naw HK^K DH 


Jerem. 


XIX 4 


insan »33?P IC^N |P» 


ProT. 


XXXI 6 


iy)i6 i3c^ i2fi 


n 


XXIV 10 


HDIKH f?PO DOn IP 


n^^sft 


■ 


I, 7 


m.T Dn»ni3K nipDi 


'D'DI '3 l^Vi 


n-B ^ 48s 


2KiBgs 


XXI 8 


V3K liTpm nsK 
Trtmtiit. 


II 9 


•Tnna -iasfi 


•niO'01 'n3 'ho a orjla^j 


f3 = 57 


Numb. 


I 1« 


mpn ♦Knp n^K 


•3 o^n^H] 


" 


XVII 18 


jinit D© nm 


Vimb. 


XXXIII 52 


Dfl^Dt^O ^3 riK 


'm»n "wtn 
1 1 Kings 


IX 9 


^3 iiom 


Drat. 


xn » 


Dor nx Dm^Ki 
n': = 58 


» 


XIV 22 


Tiopn 
2 Kings 


XVII 41 


Drp33 q;i 


pnaiDi nnpa -a ^:^^'^) 


Klsra 


X 16 


••■"n iVisn 


Zepli. 


II 18 


^W» HK 


Neh. 


VII 61 


nmna ^»y|t, ^1,3, j^^^ 


SecL 


VII 7 


n:no a*? n« 

B-J « 59 


60 '^ip 'WT •ion yhn 
b 


Oen. 


XXIV 6 


roSS nvxn naxn k^ >^k 


'0'DT3:3 'on '3 DpnifcJ 


• 


• *♦ 


nay? nwxn naxn k^ ow 


I King. 


IX 9 


w^ •|3tPWK^nOK1 


Devi. 


XIII » 


'2 D06J 


» 


XIV 22 


oyarnn PVI mvn twn 
e 
ISW -VOai ''333 OT 'H OljiJJ 
1 Kings 


XIV 22 


PV! mvT wp^i 


IM. 


I a 


DiaK Tiom in:p -iw jn» 
la Diaw D'D^« pKa 


^ 


IX 9 


-sten natp itTK ^ ITOm 


Ptot. 


XIV 4 
1 


2 Kings 


XVII 41 


n^T onai vrr\ 


IT'O - 61 


Esn 


X 16 


nfy)sn »33 (3 wpn 


•:aDi mapaa -a npj^ 
Nell. 


YII 61 


•»'» Dn3K n*3 n>in*> 


1 Ckron. 


a 24 


pi3tn nrKi 


3-03 -nOT 'nnw ^ai 


2 Chron. 


XXIX 1 


TIP Qpai' na iw h^i 


B'8 « 4» 

•O'DI '3 IT]5^ 


t CShron. 


XIII 20 


Eccl. 


IX 6 


m3K . . • onK3p 03 onicr 03 Dn3nK d3 


1^ Km iiTaK ptnnn 


ProT. 


XI 7 


m3K D'3iK n^mni 


• 


• 21 


'3 = 60 


nj5^ 'na iKT 


wi n;5» a-oa D»3« -K^ai bi 


mn -i ,Tj:?^ 


' 


Im. 


XXIX 14 


W3n n03n 


1 ten. 


VIII 2 


n»aK Ti-iirD or^i 
.T3« nhn KMH npa 


Jerem. 


XL 15 


mv!' nnwp m3Ki 


1 KingH 


XIV 1 


Esek. 


XXXVII 11 


i3nipn m3in wnioxp W3' 


3"D -- l» 
piT:o*D") -npa '3 3''5frJ 


K'3 = 51 


Exod. 


IX 31 


nnrom a*ax niprn o 


•D»D1 '^te 'in ••pte •« '3 1f3fci^ 


Wit 


U U 


tela «nj r«3 n^p a^ax 


Job 


m 8 


^T^n 13 T^nK DV n3K» 


Bnk. 


III 15 


TO -= 64 


Jvrt'ui. 


IV 9 


••*o Dnwn 3^1 -[ten 3*» 13K' 

3*3 = 58 


1 SftBI. 


XXV 3 


•na ^?v5^? ^a: tt?>Kn uisn 
bX'^iS aK^a in:TOi 


'ow -3 n^fti^i 


2 8MD. 


III 8 


Im. 


XU 11 


13 tnnsn te lo^yi W3^ jn 


^.'*r5i|t pn^ai 


Ps. 


IX 4 


nVlK *3nH 3W3 


I Sm. 


XXV 82 


•npi 'na ^^'^JiJ^ Tti lOKn 


3'3 = 5a 


pn30w '3 n^K*! 


n-o - «5 


Kumb. 


XVI 88 


STpn TV© 113^ 


pnjDDi "npa on 'J D^J^p^ i 


2 Ssra. 


I 27 


non*?D »te n3in o*i33 ites i»k 


P«. 


GLX 18 


'npT 


n:?«'''5 '31 


Job 


xxnr 4 


vs* 


rj = 54 


XsAmt 


IX 22 


msnoi 


'HSO'DI 'T pf3«n 


ro « ee 


Dent 


IV 26 


pKn nm Dnsm n»< ovn d33 »nTpn 


•te nm tjrnn '3 ^J^^Hj^ I 


tt 


Vm 19 


'3m 


EM4. 


xxm u 


^r3«iteK"i \ 


n 


, 20 


03^3023 T3KD iTVI' WK 0*133 


Im. 


XXIX 19 


•fe nns DtK »:r3in 


, 


XXX 18 


DIM 037 'm3n 22 

2 Sam. 
Dan. 

Gen. Gen. 
1 8*1 D-!?» - hv^^ XIV 26 
XI 88 XXYIII 22 
XXIX 2 XI 3 
XXV 81 E«t XXVI 12 

1 Ckron. XXII 15 

2 Chron. H 18 £xod. 
1 Kinga XXV 7 

VII 10 Jerem. XVIII 8 Jttdg. Gen. Exod. 
2 Kinga XII 8 
. 10 XXII 11 
XXV 1» III 16 
XIII 23 £xod. XXXII 18 

1 Kinga XVIII 86 

1 Ckron. XXIX 18 

2 Chum, XXX 6 Gan. Gen. 
1 Chron. XVII 24 

XVIU 11 

, 18 

XXI 5 

XXIV 1 

xm 12 

I 26 1 Chron. I 26 

Neh. IX 7 

G«n. XI 26 O-P = 79 
•C = 80 

non r» ynys 

nsK^D 'm 31^ nam 
p nisa JD n^K p 

'DMDi ''J?^) '^S?^ "»nn n*K j»w 'W^o '3 

m*ip^ D»33« ID^OI 
yc = 88 

hdkSd rwv mini 

TO = 84 

nnpn p3» na^i 

.re == 85 

ro = 8« 

':pr n« nDD«i ^^ 
onx mn^ )nn 
re = 87 

nnson mSP3 ^ti 
pmr DiTiax ^n^ nvi' 

o»o»n ^yn iwnn nilJJO D^yiTI 13T1 
n'o = 88 

!wni D^xwn p DnisKi 
D»:pr m»i DTiain 

1^ T^na nav n«D p Dmaw 
IP? oniaxi 

B*C =: 89 

'aao no© -vki pnn D^Sfti 

p:3 f i«3 ar* 

Dmax Kin onax 

'at « 90a 

pniODi 'a D*35JJ 
omax Kin Dtax 
D-iaKa nina irx 
vii snman r\v K'^p^ x^np mn>n»i pi i Kumb. 

i 

I 1 ChroB. 
Esther 1 Chron. 

2 Chron. Ill 85 

V 14 

II 15 

IX 29 II 29 

XI 18 1 Sam. XXI 8 

Job XXXIV 20 2 h>Hm. 1 Kinga 1 .Sam. laa. Gon. 
Anioa X 10 XV 2 

« 10 XV 85 

XVI I 

V 16 XXIV 7 

XXXIII 9 

X 5 L 10 
V 16 Jerem. 


XII 


11 


» 


XIV 


2 


« 


XXIII 


10 


Joel 


I 


10 


laa. 


XXIV 


4 


Gen. 


XXXVII 


34 


2 Sam. 


XIII 


37 


II 


XIX 


2 


1 Chron. 

• 


VII 


22 


Niimb. 


XIV 


89 


2 Bam. 


VI 


19 


Exod. 


XXI 


18 


! Numb. 


XXXV 


17 t'E « 67 

\)nv^D'\ nnpa n '*:?;n''5^ 

Vn'axp^Kmx 

b^TV2» ^12 rh» 

nnD« in r^nai 

na^T inoK anam 

fro = 68 

'a>Dva^^^3« 
iittra« nr« am 

w» p ar^ \2 ^n'aK 

•op nn 'no -^an 

•o»Di 'a n*'3JJ 

^iKir^ "WK D'pnn TaK 

Ta kV I'ax ii»D»i 

»s"Da '»tr''5t$ ••iSD "^a 

K''P - 71 

'a>DT 'a Dl^^'^?^ 
T^a D>:tt^ r^r 
I^D nsttr nnKi D»ra"TKi 
a-j? '72 

Si«tr ^K ^Tor ^asnn 'a 

^iKt? ^K ^axna nnx >nD ir 

^3K Sk 13X ixnpi 

j-y : ^ 73 

'0>Di 'nns bjtj 

p3 nhhi^ v^yr\ S3k 

p« n^Sax ^3X 

lap v^y '?ax *a 

rv = 74 

•o^Di '3 b:^^ 

D*a> ni>3c^ "^ax vax*? mn 

*?a« *?K "laj^ wipi 

n'v =-^ 75 

prraa^Di 'n n'j^^J 

n^K naatt^ nav 

mm rmrr n^a« 

n^ax n^ 'soa o 

r6ax mw "m^ 

»?3n nSa: n^^aK 

ry ^ 76 

apr^ xnp*i 

Dn3»n ^3 "133 ^J> 

Di^waK hi^ ^3Knn n33 ^f^an n:n 
n-Ti DTPSK anex ^3Kn'i 

T-y = 77 

'a*Di '3 D?n ^*?5»r7n 
n^KH D'nain hk .'wb 131^ 
tt?a» n'3 'tt^;K3 "p 
n-j? = 78 

p.T:a^DV»*pa •> 15^^ 

e]n:iiO IK {aita 

•ran na rm» itwe t jsiia okv » ^jnN*7 - 0^58 23 Jttdf. xni s 

, XIX 8« 

Hal, 16 

2 Cfcwm. XTH 8 

Ps. CXXIII 2 

CXLTH 5 Jndg. 
Dftn. Oen. I 6 
X 17 XXXIX 20 

XLII 80 

« 83 

1 Kingii XVI 24 

Drat. X 1 0«n. 


XL 1 


Amoft 


IV 1 


1 KingR 


I 11 


P^ 


CXXXV 6 


m 


CXXXVI 8 


Nell. 


vm 10 


Dent. 


X 17 


WW 


urnp win H*n Pjb^ 'DT Kin p». 


Lxxni 


28 


IM. 


XLIX 


14 


w 


XXIV 


2 


Oen. 


XVIII 


80 


0«ii; 


XL 


1 


Am<M 


nr 


1 


Ps. 


CXXXV 


5 


1 Kings 


I 


11 


Deai. 


X 


17 


Ps. 


CXXXVI 


3 een. 


XL 


1 


Deni 


X 


17 


« 


> 


17 


1 Kings 


I 


11 


Amos 


IV 


1 


Ps. 


CXXXV 


5 


n 


CXXXVI 


3 


» 


n 


3 


Neb. 


VIII 


10 7 = 100 

D^lS-l'ITSYTltilO'J 
H'p = 101 

pn *2nK on 
131^ n: 'n« nap ^av I'm 

3'p = 102 

rjDV »:i« npn 
yp = 108 ft 

P>D1 nii*lJ< •*?a '»pDO t 

aT:i«^ noxm 

HK^an Drmi6 niiDKn 

xrr s6 Tn la^aiKi 

D%n^K ^30 im>n 

D'sixn »3TkS mn 

iriiK^ Dvn tmp »3 

D'^iKn >nKi 

KH^K^ ICH K3i»0 TH DlJin \wh2 13*01 

pja p^so 

I'/c; Gen. XXI 23 rfr. D'll^KI .»5*TK1 

Exo.1. viii B i-fr. p^'1*>K^ .nin»5 .^}*tk5 

Oen. VIII 5 etc. 

ei€.i IV 8 tie. ; XVll 7 rYr. 0».i^K^ .nlH'^ .'SInS 

. pn:ttDi P]b^< ppDD T |0 13 

•m i5>nin 
D'^KH *3iK^ nin 

c 

pn;3a*Di '^^ ppco •» "J^IJ^^ 

D'^KH >:1K1 

13 '3 

ITT 1^31X1 

Dit:tk^ niiDKH 

D'H^K ^30 WaiKI 

D'nxn »n»6 mm 

13 '3 

im»*7 oi»n tmp o G«n. 


X 


26 


Keh. 


XX 


7 


I Chit*n. 


I 


26 2 8am. Dent. 
PrOY. Isa. Ps, Isn. 
Job Exod. 
Im. Oen. 
Job 2 Chron. Exod. Isn. xm 


4 


XVII 


4 


XV 


14 


XVI 


21 


« 


33 


xvn 


1 


» 


9 


XVI 


18 


XVII 


18 


If 


25 


XVIII 


10 


» 


18 


XVII 


26 XXXII 27 
XXX 1 T:3': Dn3» 

xn:^3 mna nc?K 

■ : »in Q13K 

rat = 91 

13^1 -on 3-» b^5{J 

mnK lan nK 

*:*»3 *i3'Tn ic^»n 

nta^^D i:^ ,T,nn k^ 

nw ^3 

DStr3« nn« . . , ♦ nejD nn^T 

•«?: Day xin 
or Kero» n«i 

np^ D^»3K1 
D^ty3K1 ^1ttr> pi 

a'« = 98 

pn:DDi ':t^^ '^in3i p'tei nnp3 '3 ni:iJJ 

113K 3nx DP3 >^*? 

Kp* |3 ii:k n3i 

3'at = 98 

pn:aDi nnp3 'i DJ^i? XXXV 7 


31^11 r?m 


XLI 18 


D>>Dr bv nnox 


CVII 35 


D:K^ 13na DW» 
Y'X = 94 
'D^DI T*^3 'on -3 fb^» 


LVni 5 


inn piK3 c)3Si 


XL 26 


1DK3 pax D»tt^nn 


XLI 13 


p:iKi hid: 1113 
n"x = 9o 
•^ ^^m 


XXI 18 


inn nx »»K nsm 


LVIII 4 


rvi 
1"X = 96 
•r*^ '301 '3 ^^) 


II 6 


p«n p r6v' 1X1 


XVIII 12 


•on-onp ip^x^paSTKI 
fit = 97 
pn:;DDi nnpa '3 D^'ttn^t 


XXV 14 


in>^K K13 >inK Mn 


XXVIII 17 


1K3 D^DHK iim 
n"^ = 98 
•>D1 '3 pKH 


XXIII 17 


jiKn ♦SB b^ 


XXXIV 23 


binw M^x 
B'X = 99 


•ia^Di [.Trw'] -03 -n p m niH!?:^ nin^jnistn 


I 24 


1'3K 


III 1 


I'DO 


X 16 


n^* 


„ S3 


^a 


XIX 4 


'ni3Di 24 "•^■-iH - y.:i^ "13 Isa. 


XLIX 14* 


>n« *:a?p jvic noxm ; 
n-p = 104 


^ 


14 


piDE2 '2 \ 


•2'Di '3 '^•::-i^? 


'7 = no 


Isa. 


LI 22 


iTH^ -j':i« 12S .13 


•D^Di [h^ptn^] 'BD3 p 'fD i-n] "1 -^n^ • 


P8. 


XLV 12 


"ixnn 


Ezek. 


XXXIII 17 


•pi? '22 ina>n j 


rr'p = 105 


^ 


XVin 25 


j3n» «^ DfnDNi ; 


pn3S5D'i nnp3 a ^i'^Jli^l 


, 


T> 29 


^mW* fl'3 T»0!<1 


1 Kings 


I 11 


vr vh TIT i3':nKi 


i» 


XXXIII 20 


pn* K^ DniDsi ; 


Ps. 


CXXXV 5 


D*n^x ^30 13':tki 


n 


XXI 14* 


K-'p = in 


pnni3i n»^ 

VP -= 106 

piTSD'DI 'np3 '3 DH'^Jl^fl? 


Amo8 


Y 16 


1DD0 nnni ^33 


0<}n. 


XL 1 


onsD Y^^ Dn':ix^ 


» 


VII 7 


^3K 1T31 13K n»"in ^P 31t3 


Amos 


IV I 


nn03i nK*3n o.T3Ti<^ nnosn 


i» 


n 8 


"jsn Dttr »5:n 


fp - 107 


^ 


IX 1 


n3?!5n f?J? 3X3 


•O'Di jnn^a ''31H '»3n3 "nn3 3''"' ''IJl^J 


Zecli. 


IX 4 


njcnv ^nx nin 


Ocn. 


XVIII 8 


■i3pn X3 h» 


Micfth 


I 2 


D^3 D»0» irDV 


, 


XIX 18 


»31K X3 ^sc 


Mai. 


I 12 


inn D'^^no onm 


, 


XVIII 27 


»n^sin S3 n'J^ 


r^v^ug 


„ 


31 


Ti*3m 


'POBT '333 T^ ^*?fr<n TOT ''^HK 


n 


XX 4 


3ipK^l^D*3J0 


iM. 


m 17 


nott^T 


Exod. 


IV 13 


n^n T3 K3 nStr 
IV 4 


F^ 


r, 


w 10 


Dn3n r»K \6 
m 18 


■n^D' 


r, 


V 22 


•Ml '*an ntrO 30*1 
VI 1 


nxiKi 


^ 


XV 17 


*DB^ '*3."i lPTp!3 
» 8 


pattw 


^ 


XXXIV i» 


'J33T53 »3n« K3 f** 
, 11 


^noTr 


^ 


„ 9 


13 '3 
VII 14 


;n' 


liitmh. 


XIV 17 


uiK n3 S3 bis* 
. 20 


n^3' 


rrp -- loft 
VIII 7 


p^i 


'0^1 [D»3Sb] 'BD3 p -ns 'H ''^18$ 
IX 7 


n^tt^ 


1 Kings 


III 15 « 


noSr j'p*i 
. 1« 
m 


, 10 


^y>V2 mr\ 3B'»i 
X 12 


xnt3* 


» 


XXII 6 


D'K>33n nx Sxw> T^D {•3pn 
XI 11 


C)»DV 


2 Kings 


VII ft 


DTK n3no nK xrorn >3i!0 
XXI 6 


HDmi 


» 


XIX 28 


nein ^^x^o "^3 
, 8 


riDiczd 


rp ^ 109 
• 16 


TIP3 


'o^Di 'fc p in'jm»] 'MS 3'3 •»;^^^J 
XXIX 13 


V33 


Isa. 


III 17 


»3TK nem 
XXX 20 


{nil 


• 


IV 4 


'31K pm DK 
XXXVII 24 


•p3» 


III 18 


^31K *l*0* 
XXXYIII 14* 


^ rptE^p 


VI 1 


>31K HK HKIKI 
16 


orp^p 


. 8 


tfotftn 
XUX 14 


»33W 


- 11 


'no IP 


Exek. 


XVIlI 2» 


now 


VII 14 


in»p^ 
. 25 


Dfi-TOm 


. 20 


»3TK n^3' 
XXXin 17 


iiom 


vni 7 


'siKnsnpSi 
. 20 


Dniojo 


IX 7 


♦:iK n^t? 131 
XXI 14* 


mmn 


„ 16 


nott^' H p 


Amos 


V 16 


in3rn 


X 12 


WC3' 
VII 7 


13K 


XI n 


'SIX ej'Dr 
. 8 


13K 


XXI 8 


'31K noso ^9 
IX 1 


n3ron 


• 6 


neson 


Zeck. 


IX 4 


nstt^iv 


. 16 


11P3 


Slicfth 


I 2 


bMO 


XXIX n 


v::. '3 


lt«l. 


I 12 


C*77nQ 


XXX 20 
XXXVII 24 
XXXVIII 14 • 


02*? jm 
7135 T3 

r\pv9 


P.. 


II 4 


pTVr^ 0*DC3 3C*1' 


16 


m* CT^ 'SIX ns V'l^ - ';h^ 25 L*ni«tit m 81 
, 86 
• »7 Gen. 


XYUI 


8 


!• 


XIX 


IS 


F 


XVIII 


27 


r 


m 


81 


f 


XX 


4 


Exod. 


IT 


10 


r 


« 


18 


1. 


V 


S» 


• 


XV 


17 


» 


XXXTV 


9 


» 


•" 


9 


Knmb. 


XIV 


17 


Jodi. 


vn 


8. 


Jmdg. 


TI 


Ift 


• 


xm 


8 


1 Kings 


ra 


15 • 


» 


» 


10 


» 


xxn 


8 • 


2 KiDgs 


VII 


t 


« 


XIX 


t8 


IM. 


ni 


17 
IT 


4 
m 


18 
TI 


1 
» 


8 
n 


11 
TH 


14 
• 


SO 
TDI 


7 
IX 


1 
n 


^0 
X 


IS 
^ 


11 
XXT 


8 
« 


8 
» 


18 
XXIX 


18 
XXX 


SO 
xxxvn 


S4 
XXXVIII 


14 • 
p 


1« 
XLIX 


14 


Enk. 


XXX III 


17 
XVIII 


S5 
» 


28 
XXXUI 


SO 
XXI 


14 • 


Amm 


V 


18 
vu 


7 
» 


8 
IX 
4« 


1 mr ¥h '3 i p«. xYi 2 * 


^yn6 mon 


DiK nw^ 


XXX 8 • 


jsnfTK »:iK ^ 


^i-w %nni "ibK m '0 j , 


XXXV 17 


HR-VI TOO '3TH 


»3n »:nK nai i , 

i 


» 22 


^300 pmn ^ »:!« 


riap = 115 1 , 


xxxvn 18 


mn ^3 1^ pnv' ^ynt 


pmoDi p TO T^p ^n^j : 


xxxvm so 


'mnn ^s yi^a 'jin 


♦fiKita 


J8 


VT^ »3"TK narn rmK 


01^ ^ 


88 


•njwn 'HK •^mrxA nrm 


*f™in ' 


XXXIX 8 


*3*w *ivip nb nnxn 


^rh^i \ 


XL 18 


pom »w »:>n 


TVbutn 


XLIT S4 


p£^n ro7 rmp 


o : 


U 17 


nnon>f»w^:-w 


'3 1 


LIT 8 


^t«a O0D3 'rw 


nnxnn 


LT 10 


o:ir^ 3^ 'HK p^3 


«npD 


LXVIII 12 


TOK JO* ^3TK 


wY^ 


LTII 10 
mo 


LIX 12 


n» yor* p orvm »« 


?ny 


LXn IS 


OTV^n nrm o ion *3Tic "i^ 


mK *3 . 


LXTI 18 


o^3 ♦mn DK pK 


iHcnK 


LXVm 18 


lyrai DN-Ak 33^ 


nnin 


SO 


01* D1» *3Tlt "yn3 


nw 


28 


3Wt |V30 ^riK 1BK 


acn 


n 27 


D»pAit tro m^»npD3 


jnn 


» w 


Tw pitn nwteo 


VW1 


LXXIU 20 


f^TD 01^3 


•pAo 


LXXTII 8 


*ft*WC D10 


nutn 


8 


^a-TK mr onaVw^vi 


fm , 


LXXVIII 88 


'me p:r»3 fpn 


n«» 


LXXIX 12 


wa3«A 3rm 


nH^> 


LXXXTI 8 


mpn -pW '3 »3'TK »33n 


9Dvm 


4 


*p3i^ V03 nov 


mOTP 


& 


nfei 3ia 'iiK niTK >3 


p , 


8 


'TTK o\*Aia 7103 p« 


n^y 


» 


n*W "WK D*U 73 


p^ . 


LXXTIII 85* 


pD j:onno ^1333 


HtV « 


LXXXTI 12 


^33 ♦n^K »31K jm 


nov* 1 


16 


p3m Dim *?n »3TK nnm 


vts* 


LXXXIX 80 


»3TK o^annn -pon .tk 


Pj'OV 1 


81 


Tnsp no VI »3tk n» 


i*uncDr! 


XC 1 


nnK pro »31k 


nonco 1 


. 17 • 


WnSc >3TI« C»3 VFJ 


Tva 


CX 5 


■pn3'^»si« 


V23 


CXXX 8 


TOT »0 'STK .T TOrn m31P DK 


jfUl 


2 


*7ip3 rwov 'JW 


TTO , 


XXXT 28 


m'pn 


'7 i^?W 
T'^p = 114 


•D^l {nyHl TOS p TO T* ^^T|J 


1 


UMBt. I 14 


TTS »W0 79 1pV3 


noin j 


*• # 1& 


oipa >3Tn »T3it fa rAo 
. 18 


13*3 


mn 1 


n 1 


TDK3 3*l>' n3^ 


DmDKi i 


n' 2 


Son i6i »rm rS3 


. mmn ■ 


. 5 


3*110 *rTK rm 


ram 1 


, 7 


VDTO '3TH n3J 


1:k ; 


^ 18 


'3*TK Sk dsS prs 


T^ ' 


* 18 


T « *31 ♦Dip 


roton i 


n 20 


jro '3TK np03 J1.T DK 26 V^ - V'T** Baa. 


IX 
UmmL 


I 


m 


f 


n 


• 


• 


•t 


• 


» 


« 


m 


■ . 


• 


» 
Hdi. 


I 
Sns 


X 
HO. 


IV 
jQb 


XJtVlU 


28 


Oak 


xyhi 


SO 


» 


, •» 


82 


IM. 


xxvm 


S 


VaL 


I 


14 


Dn. 


IX 


• 


Pa. 


XXII 


21 


• 


CXXX 


e 


Deat XV 2 

HI 24 
IX 2e LXXni 28 

LXXI 16 

LXIX 7 

iiXXI 6 TO 

nm mnTom 
T"Bp « lie 

m^n nnK 

b 

nnp 
nraoa a«B. •naioi niiT '^^'^ 1-03 D%i^j| nin^ -niH ^3 

>^ |nn no XV ,8 xn« no3 

Drat m 24 rrw-rtm^n 

, IX 26 nrwn ^« 

/ow D%ib^, njnj n-oa 'na HirP •Jijnj^ TnaT 'loa: ^3i 

2 8am. Vn 22 . fl^i j3 hv 

,25 "OTn D»r6« mn* nnin 

Jerma. X 10 flOK DTiSk TD^^ 

sKiags XIX i» Mfei Mtrthn 

Joaah IV 6 P^^ 

'3001 rrirTJ ^jn^ Ton •« D%ibg nin^ 'mai '3V13 ^31 

Pa. Lxxin 28 rarp »:ki 

Lxix 7 -pip^swa'^K 

LXXI 16 ni1333 in3K 

5 'nipn nnk '3 

•^oi 'yi^02^ -353 '^^'^^ Cl'»r6^ Tn Zeeh. 
Vioah 
MaL 
Pa. Daa. IX 4 

I 2 

*I 12* 

U 4 

XYI 2 

XXX ft* 

XXXV 17 

. 22 

xxxvn 18 

xxxvin 1© 

i« 

, 28 

XXXIX 8 

XL 18 

XUV 24 

U 17 

LIV 6 

LV 10 

LVU 10 

MX, 12 

LXU IS 

LXVI 18 

LXVin It 

. " 

,20 

. ts 

. w 
. w 

LXXin 20 

Lxxvn s 

LXXVIII 65 

LXXIX It 

LXXXVI S 

LXXXIX 50 

. M 

XG 1 

CX 5 
CXXX t 

XXXV 28 

I 2 

IX 8 

. 4 

. r 

. n 

• i» 
. 1* 
. It 

• w 15 

fuenv 
73'no 

3nv 

no3 
prnn 

pflV* 'inp rtts 
♦^3»rp *3003 
8T D^P3 

ornn 
fi 
pn 

10K 

DDJT 

{«r30 

TipOO 

JToteo 

017113 

rpi 

3tt^ 

■ »33n 
nor 

»3 

masKi 
nnm •or 

p90 
DP3 

jno 

OK 

nn>pn 

jnn 

nsnin 

nnom 

npott^ 
who T3 D-lt<9 - ^|1«1 Exrn J*cvit. Job 
Prov. VI 15 
YIl 19 n 4G 

V U 

VI li» 

, !•» 

, r» 

, 12 

. t 

VI 13 JV 24 
V 2 
VI 1 ^te K3^D or 
fn^a rtsa 'lan ^nv h2^ 

3"p = 120 
n'sp = 1«1 

pnaooi [mrp] 'DD3 ido 'in 'a pnj<3 
n^tDa Hab. 
Ps. Dan 


HI 


21 


y. 


r 


2fi 


- 


V 


17 


,. 


VI 


17 


' 


" 


•m 


IV/A-k. 


xxxn 


1. 


Zi'cli. 


XI 


2 Jrreiu- 


XIV 


H 


N,'h 


in 


r, 
X 


:iO XIII '_' 
CXLIV 4 

XUX Jl 

XIV i 
XXI u 

XII 2S 

VI 12 

XXVIII 17 

XVII 18 

I 1 Lerit. 


XIII 


9 


ProT. 


XXIII 


28 


Lunt 


XXII 


5 


EecL 


VUI 


9 


Vror. 


xxvin 
4b 


2 a'Sp :- 128 

•Dm 'on 'K trn^ nm ni:ai nnw 'D^d 

'So iKtn 

1"3p = I3S4 

pn^sD'DT vn nm -te nn •'♦-ipa 'a DHTliSl 

*n3 p Drmmc in^ onn^TKi 

Dit5c wan kS omntn 

•!nra "nra .TiT >3 

non tenS 

ra' >6i np»a 

rwH rh D1K 

Sawn pTO nxnn 

Dl^m DTK 

^Sa on« 

ona prp OIK 

aS ion Di« 

rap := i«» 

jvisom rmpa -n DIJJ? 

D1K3 onrai 

DTKa DTWI B^ IVH 

m 1^30 DliJ?^ "ffTI III 19 

OXL 8 

CIX 21 

CXLI b 

LXVIII 21 lua. XLIX U 

Pb. XXXV 23 

2 Kings VII B Oen. 

IM. 
Hal. 
Dan. 
Pb. 3'3p = li» 

viDa 

3np 

vn»m XXIII so 

„ 32 

xxvin 2 

I 14 

IX 9 

XXII 81 

CXXX 6 Dan. Dan. II 17 

, 19 

• 25 

ft 48 

HI 24 

IV 16 

V « 
ft H 
ft ^ 

VI 16 

ft 19 

, 22 

vn 19 

V 24 

IV 24 

V 2 
VI 1 II 17 

ft 19 

ft 25 

ft « 

III 24 

IV 1« 
V 6 

ft 8 

VI 4 

*; 

, 7 

ft 12 27 rvmmh hn 

?'*p = 117 

'ai3V 

n"*p ^ 118 

IviotSDi ta 'na t ''^Hft^^ 

*in» K3 Sk 

Ti3m 

p:n n^^ 

KH^itS pnima |*o*pn mit^pi \*phr\ •yit^'vhz 'n:D*D"i 

»'*p = llOa 

nn^3S 

Kim3 

yr» 

un 

nin 

nov 

p77J7 

Sn3nD 
ns 

»yrh n'33: 

- YI 12 |3nnD'l IV K'S'S3 iT3 pi 

pn:3^DT '3 }0 13 n>n"i3T Ki?r ^31 

IDp 

b 

'O'OI lSx'313] 'DD 'J^l n'» fni^ 

Kirn3 Sk»3iS 
nSn3nn3 

»31 

nSi3nn3 opi 

mn niwa oointtm 

M13W 'mn 

'D'an ho pSSp piK 

'?n3na x*3er 

mcsna mn 

nSr pP3 iin 

Sk^stS n3Fn3 kS n 

S«»3iS vrac^m ^B Pi. n:;^ - n^) cxxxv t Klngt 
Joel 

C Clirbn. IV 2 

XX 84 

Y 17 

XV 9 

XLV 9 

II 21 

I 10 

VII 17 

XIII 5 

XXVI 10 

CIV ao naito 
-rax kiitt* den. 

IM. 
DOKt Oen. no"n« »3fi ennni 

?i^f»ftfi 'men pra mm ^vn iKnrm 2hdo nanoa ma^ rtbt yp noDi 

r^p = 184 

'D'cn 'i nmn n^issn npnKn 
ixnn riT 

^^m^ nK rnn^ nam 

'0^01 nonHrn 

D»n v6 HDixm 

nDornRKrn 

rrtna* rw jnn vh 

rmpa n^a'i itpit n"nDi 

r'i»p = lae 

. ri»p = 187 

wmynannrioSn 

n*^p = 188 

■jDiai -|3nm 

amn jd -jS nown 

naiB^ rriiT ^inim 

1:03 no inx 

C"^p = 189 

K-»r 'n»n tp "on 'KOTpi ^Hr\n2 
trp = 140 

prr^D'Di 'Sot -npa -a >J1D1{U 

n'op = 141 
p.T:D>Di ''"Tpa 'on -n HJ^H^ 
n>:in p rp3"w 'raim 


iMii. Otttt. XXIIl 13 
XIV 15 XLVII 19 

VI n 

XI 17 XLVII 22 

, 26 IV 2 

VII 20 

XXXI S8 YU 18 
XII 19 

xxvni 11 

18 
42 XLVn 19 XXV 25 

XVI 12 III 

HI 

t 4 

8 

8 
t 
18 Gen. 
Im. 

V 

Job 

ProT. 

Pb. 

ProT. 

* 
Eeel. Bos. 
Job 
Pi. II 5 

Xm 12 

XLV 12 

XXXIV 15 

III 4 

XLIX 13 

III 18 

XX 24 

IX 15 

nnoam inp» VI 7 

XXXI 83 

LXXXII 7 rwKPi Gen. 


Ill 


17 


« 


11 


20 


» 


III 


21 


Job 


XXI 


4 


Aitto» 


IV 


13 


Job 


XXXIII 


23 


Pror. 


XVI 


1 


» 


XXIV 


12 


Eocl. 


II 


26 


»- 


m 


21 


Neh. 


II 


12 


1 Chron. 


XXIX 


1 


2 CbroB. 


XIX 


6 


Gen. 


II 


80 


Eeel. 


II 


21 


Gen. 


III 


17 


Exod. 


IV 


11 


Jerem. 


X 


28 


3Seph. 


I 


17 


Job 


XXVIII 


28 


ProT. 


XXVII 


19 Eocl. U 26 ion Gen. lftt»b. VI 7 
VII S8 
m 18 rap = 187 

pn:ODi m*Tp3 •© D'TI^'J 

»nHi3 m^ 

P13» 

Bn*ri jrn^ ^3^3 . . . {n wtai 

wtcss 
H'W.Tiiam 3B HPTH3 ran n^ n'Mh 

ffap = 188 

Dtio nam 

'XWD crw3 'n»D3 dK 

pn^nsnKsjsK 
rap =:* 188 

in? K^ »6 Di»6i 

tm:h^ fip mans 

♦rrr dti6 >33Kn 

mr no 0116 t^oi 

rw^ i^vh 'VTh 

3^ »3W3 Dli6 

TVPD3 dtkS 3ntfm 

V3CS 3'»0ttr DIkS »3 

13 tep >6r m«f?i 

nT3n Dii6 kS '3 
leiDwn Dni6 16 »3 

Vp « 180 

pn30oi nnp3 'a Dnjf !?!| 

'3 no« 0Ti6i 
rhp - 181 
pn»:o»oi "op '»'ip3 'H DIJJ*? 

Dltt^ '0 IK D1l6 nc DV »0 

GVfh vh o mm »npT 

DTi6 »m»m 

oii6 lom 

D»»n 0^03 

if03 131 nSnp ^31 

•fOHsa upp pin Ka'S oinn pr^ p»m 
S'fm n'oa n»mn ip'pn no^ •riK JO'O 

a*^p = i88» 

nona ip. diko D'Snm n'Twn3 p^ 
ncna i?i 0*1^0 moin mor nS< 

b 

•:0'Di nps 'DOT -n n9«l|i T? tD^JJI? 

nnoK 

non 

m33 ^3 6 »3 £23 Hr^Si ■s:? - an^ Gen. 
2 Sftin. Hob. 

PfOT. Dent. 
Pi. Hos. CIX IT XVI 21 
XVUI 1 XXIV 67 

xni 1 III I 
vin 17 X 18 
XI 5 1 KiiigK 

2 Chwn. Hob. 


Ill 


1 


ViMh 


III 


2 


P«. 


LXIX 


HI 


Prov. 


XIV 


20 Hi 1 3'3p - 15S j 

a'jp = 158 j 

Tn p psoK nanxn 
r:p = 154 
pnasDi 'HD Tm 'op in .T'^a a nniHt 

rr'jp = 155 

nSor» onS i^ r\rh 13 anxi ^ i>«, 
•jtPB: niott^ Don 3n«i ptrn 

l"ip = 156 i " 

p.T^D'O'i 'np:i 1 ''Snj^T ; , 

D»3S» »r*rH *3nK1 I 

m »3nKi 310 'Ksr ! 
n3 i:3«r» Tor >3nKi 
D»31 T»P >3n«i 
r'jp -= 157 

•DH nn t3"3 'te 'tt^^ -^3 nij^ntj I i.«. 
m n3nK | 

n''3p = 158 ! 

'♦D1 '3 n^neto . 2 »»Hi. n 28 

XVIf 8 Krn'ci tjcm ^^mz iw^o 

Gen. XXVVII 3 

I>«jut. IV 37 

1 Kings XI 1 Gen. 

1 San 
Mai. Gen. 

1 Bam. 

2 8am. XXVII y 

H 

I 5 

II 11 

XII 8 

XI 7 

XLVII 5 

LXXVIII 68 

XCIX 4 XLIV 20 

XX 17 

XU 24 

XLVHI 14 2 8am. 


x"i 15 P«in n3nx wx n3n«D 


i*«. 


Prov. 


O'ip - 15»a 


n n3i n nyiKn mnx ncrr nn ^3 


I8a. 
't^ Tisi 'n mnK Ki?x? ^31 


Exc-k. 
b 
Kira 


VJH '5 K3n nn:n Sx ox3pj<i 


!•». 


" 


» --ii inn Sr D1V or xip^i 
« 


. a J nn^ it^p D':r3 john nnso npoii 


C'p HH) 


Jttdg. 
}vi:a»Di '3 nsriNi 


Jvrum. 


Jerem. 


xx>^» ^ 7*n3nK dStt nsHKi 
Uieah 


VI N wxm ion n3nKi 


K Dp - 161 


1 Sam. 
|i.Ta3*0T '^y2 '2 D'»5nft$ 


Cant. 


Uo«. 


v*« » D'SHK i:nn d^dk 


„ 


l»rov. 


V 1» OWKnS'K 
« 


>'« i» D'3n«3nDSpn: 


Top = m 


Awo» 
•0*01 in K '3 boi \ 


P». 


I». 


XIII 2U »3*,p Q^ 1 
J»h 


3^5"" «» 11K ns-l« QK 


:'Dp = 168 


Gen. 


Ltvit. 


IV 18 -on '.1^13 !?nK5 bnUi)* bni^^ bnk hD 


K 
Top = 164 


II 
•a^oi pDtsn 'n ^njqi i 


1 Kins* 


Gen. 


3txxi »» ^•uaj3^'K3n j 


2 Chron xiu 15 nsnx 

CXIX 140 LVll 8 
XVI 87 CXIX 4tt XVI 16 
XXXI 3 XVIII 22 
I 3 
. 4 V 16 
XXXI 24 XXY 28 

XXIX 18 

XXXIV 3 

III 8 

XI 2] 29 

3m^ IP nK3 nrorm 
on^n onain 

13 '3 
3"0p = 142 

ina olJIfl prb p(T:a'DT 'np3 1 snjj 

Pjoi* nK 3n« ^tnrn 

ifiK >3 vnt« iKin 

nnn ^3 nnm 

5"0p = 148 

piT^o'DT '0 nnjjfe 

|j«tn ^K k: 1^ 

io«*? K3n npn 1^ 

nriK nxj fn' n:rrt»i 

n3xnm rmn^ rn:3 

3nK pCT*> noio »:tKD its (r:3 

3nK mpTs mn» pnx o 

*i:n^n: rw Mb in3' 

m^.T tt3«r HK vi3n 

3nK fiSDro -|Sa fjn 

rep == 144 

piT3»'cn '1 innjj 

pt 3K 13^ 01 . 

purn^ {n:T.T cjoin 

IPOtn D3*?3 ii'sp-i 
•rep = 145 

•o»Di '3 n;in^ 

I'Op = 146 

'D>Di '3 rinnjj 

033^0 nsnx 

nsHK ittw ^3 mi 

fOp ^ 147 

pop in p 13 ''fi^njj t,3 

n'Op ^ 148 

'o»Di '3 '^''p;in^ 

B'Op = 149 

jvi^oo'Di 'hn •: T^!)3^^jl 

ji3nK "in3P ^31 

■p3nK n^Dhv p hp 

■pnx onc^a 

3'p =- 150 

•»D1 '*rip3 "3 ^2tli$ 
n 1K3«r 

in'on ^3 m.T nx i3nK 

rjp r= 151 

pn3DDi n^Tpa i 2n^5 

pnr 2nvi^ 

3pr 3n«n 

mpin 

opann 30 IK - hriii^i 0«iu J«dg. XXXY 21 XIX 9 Judg. Hes. VIII 11 
XXXV 7 

XU 10 Deut. XXXIII 18 

Job XI 14 2 8«n. XVIII 17 

2 KingB XIV 12 

2 Chron. XXV 22 Exod. Exod. Kunb. LeTit Nttinb. Dflttt. XXIV 14 
XVII 10 VI 20 

» 26 

III 1 

XXVI 59 Numb. Hi 38 

Exod. XL 31 

1 Chron. VI 34 V 21 

. 28 

XI 32 

XUI 2 

. &» 

. &• 

» 58 

XVII 3 

XX 27 

XXI 18 

IX 22 

XV 11 

XIX 1« 

• 18 

XXU 6 3"Pp == 172 

5"Vp = 178 

IPtSfl K^ D131 
Trp = 174 

■p^nxa iDttntri innva |^i2? nor 

.TPp = 175 

1P'3 inx o^n Di^3« nx ^r\p''^ 
'*n3 V^nf^*? n^Tj «i-j3rn 

V'Pp = 176 

•rm pn« mm 
i^p -nm iTiii ntwii 
rrp = 177 
•n:o»cn -n nif^D^ onpi f"l«lJ* 

' nroi pnx kvi 

nn 3^tnna 'nrvo 'siro f?3i 
n''pp = 178 

pran ^sd*? D':n.Ti 

V331 pnsT nwo ijtto iicnm 

n3?o Sp Dnnapo v:3'» pnso 

B"jyp -_.. 170 

•e^DI 1^< 1fc< IK 'DD C3"^ 

pnpe3 vi*0P3 tt^nsi 
owio Kon» »3 ^^^"l 

V^P ^D» irX ^31 

'nttr3 iiw n\n> >3 din* 
p:in nx nxm 

n:."n jnsn nxT dni 
jn3n n«i dn*i 

ni33 nw nxin dxt 
'nt?n IK n:3."n 

nCTN IN* C?\v?1 
irx r\S ^3 '3 

iirb nrp' .133 

p:^ IC^N* ^31 

D^03 b2C^ 3i?x np^i 
•nss jp xip* '3 Gen. 


XXXI 


33 


13 '3 


Nmnb. 


XIX 


14 


^."1X3 mo' *3 mat 


2 Sam. 


VII 


6 


^n«3 T^nna riMsn 


I8a. 


XVI 


5 


«D3 nons pirn 


Pr. 


Lxxvni 


67 


^DV bnH2 Dxon 


fl 


CXXXII 


3 


*n»3 ^nX3 X3K DK 


Lament. 


II 


4 


p»3: n3 hn»2 

.TDp = 165 


Ocn. 


XVIII 


6 


^tym rvw .tk 


Numb. 


XIX 


14 


^mp TTK ^31 hn»n ^ K3n ^3 


Deut. 


XXXI 


15 


h?m2 m.T >m 


Judg. 


V 


24 


w ©*t?30 "psn 


1 Kings 


VIII 


4 


m.TpixftKi^sn 


2 Chron. 


V 


5 


n^3m 
KinKT TO^pa 


HnwT ««pa /\^?nr Di3in pttff?3 pn:»Di 
TDp - 166 


Exod. 


XXVI 


7 


fsrt^n bv hnnb onp nx^T n^rm 


y, 


XXXVI 


14 


Ti3m 


Numb. 


IX 


15 


nx D'pn DT3"i 


2 Chron. 


I 

no^r ^xm 
XXIV 


6 


Kipn 

?'Dp = 167 

pn:Doi p3»0DT nnp3 -n *1£1D /HJ^p 


Exod. 


XXXIX 


40 


ixnn >pSp HK 


Lcvit. 


XVI 


16 


tnpn *?p 1531 


Numb. 


II 


2 


1^31 bv tr» 


1 Chron 


IX 


21 


ip» n»af?«?D p nn3? 


2 Chron. 


I 


G 


n'Bp = 168 

•a^Di 'xap •: ^nj<^ 


Exod. 


XXVI 


14 


Sn«^ nD3a n^rpi 


M 


XXXVI 


19 


bnvh nD3a rp^i 


1 Cliron. 


IX 


19 


t'Op =- 169 


j 

1 Gen. 


XXXI 


33 


Snxa Km 


LevU. 


I 


1 


rwa ^ inpn 


! 1 Chron. 


XVII 


5 


SnKa HMKi 


i 

1 P«. 


LII 


7 


rp = 170 


' Gen. 


XVJII 


6 


nbn^n oniix inan 


n 


XXIV 


C7 


nSixn pnrnxnn 


Exod. 


XVIII 


7 


nHr\pb n«?a xxn 


» 


xxxni 


b 


nSnxn ♦ . . * fwa nxv3 rrni 


Numb. 


XI 


26 


D>W5K >:r -nxcfn 


Josh. 


Vll 


22 


D'3s6a p«nn' n^n 


Judg. 


IV 


18 


nsnpf? bv^ ^n^ 


Exod. 


XXXIH 


9 


nra X33 .Tm 
nKnr» br'i 


mn*i ntt>3 */i*33 ipc: pnn oti3k n"3Dl 
H'Pp = 171 


G<..n. 


IX 


21 


^ann 


- 


XII 
XIII 


8 
3 


tJtra pnp»i i6 ProT. ZMh. Gen. Job JM> Exod. 
K«»b. 
1 Sftui. 
Uieali 
1 King* 1 King* 1 8«a. 

1 KiMffB Bxod. 
Kaab. 

1 Bmb. XIV » 
XVI 88 

XI 15 XXJV SI nspisi - IX 


31 ir 

T 
Xlli rp«= too 

M*3Cp = 19U 

•0*0*1 [2VVO) 'DD 'Rn 'i D?^*^ 

^ ^K miK ':» o^w laiK nr ^k ':« oVw 

pnas^oi D^^^^J n-OD 
IX 1 8 ^na rw inmn maps f morn nw -naua d^ki II 

V 

xin XIV 2i 

XXV 34 

III H 

VU 7 1 CQwoB. VII 7 

XIJ 26 

XL 7 

XLIV 8 

XL VI « 

H IX 16 

XIV 81 

XXV 84 

VII 7 

111 B IX 1< 

XIV 81 

XXV 34 

VII 7 

UI 8 

It S 

T 8 

XUI s I 8« 

XXXVI 11 yitun h^ rm mn' tod «^n ">» ti d^xi 

.TO 'HkSo 'D3K 0^ 

0^ ov eovr -tvx Koan o^uci 

3'Xp = 1«S 

-OHDi 'on '2 D^tJ 

m^ BOfi^on 07K 

m.T no "ncn^^ 

onnopn n» opn 

•te man lai n^an ntix ^ai 

motDH on'if?m 
D»»nn pi 

3*19 *= 19ft» 

pTMS^i '00 m '.1 tfp^H] 
yniQvn nm iiaw o^w 

nvT Toa kSo'i '3k »n oSwi 

mom nvio x^S 'a 

or ttcv "WK Koan o^wi 

a*Da laT aw ^ai 
b 

nKt maxra 

K^on ♦» »n 

nvr Ti 

noan oVtin 

•ow D^H 3D3 *nmai arit tei 

"» "p M rhv 

■naiK nr 
ratp^ iM 

B^m -op *a ipiHI 

noun p'fi 

mm v»»am Deut. 


XXIX 


17 


tt^K 033 r> jD 


1 Sam. 


II 


14 


11*13 w nv33 nsm 

t'p = 180 

fmso^Di 1^ IK IK IK 'DD 'n 


Exod. 


IV 


11 


♦0 vhn ni.T no«n 


» 


XXII 


• 


nT\ hn r»« {n» 'a 


Lertt 


V 


8 


pan irK rD3 w 


» 


XIII 


48 


aipa IK »nra w 


H 


9 


58 


i3an rm P|in 


» 


XXV 


49 


m ja w m w 


Kimb. 


XV 


8 


mn'7 nw osytfv^ 


DeuL 


XIII 


7 


•pn |a f nn in»D' 
rep = isi 
'30'0i IK IK IK IK IK ina n>K 'TO'd -3 


Levit 


XIII 


48 


DioiK w pipi' r33n rrm 


» 


, 


59 


o^nron IK nysn naa nmif ra nnn nK? 


» 


XXII 


88 


mar IK n-iw 

a*Cp = 188 

'n30»o"» xf^h^ 'on n DiK 


Urii. 


XIX 


81 


naKH ^K i3Dn h» 


« 


XX 


8 


n3on "WK VD3m 


Kunb. 


XXI 


10 


naxawi^ 


ff 


» 


11 


npn wm naKD IPO'I 


« 


xxxm 


43 


wn 


11 


• 


44 


J*fip = 188 

pnsD'Di p "»na -3 TTIK 


God. 


XXI 


11 


TKO lain nn 


Exod. 


XVIU 


8 


WWT? nWD 1001 


8 Smb. 


XIII 


18 


nVn3n nm mw ^ 
•>na nnK Ktn 

Yep « 184 

•ow '3 np^«t 


Micfth 


vn 


1 


^ro3 nnw n-naa hyuh ^aw pK 


Job 


xxin 


18 


tB^9^ nn'lK 1VD31 


ProT. 


XXI 


10 


Pin V03 

.Yep -= 185 

•0^01 '3 n^K^ 


i Dottt. 


XIV 


t6 


faa rpan nmi 


i 


xn 


80 
j 8 S«m. 


UI 


SI 


•WK ^aa naSoi 

V«p » 188 


1 Numb. 


XI 


84 


iiap or >3 


i A.O. 


V 


18 


o^Knon >'n Jerero. £s6k. Imu t^p « 187 

pnaoiji '3 ^^Jj ^K 
IT 18 rmaanD fwioai n^^ o'33Pa n3n 

VI 4 n3D o 

nxp » 188 

•0*01 -a ^T? 'IK 

XXIV 8 onrrn tp 'tk 

8 mnon ^3k »3k 03 

rep »^ 188 

pn3D»oi |i^ nm in ^ai -n D'^1^ 

XIX 11 jwtnr 

CYII 17 p"io 32 nix'? - 11« a"? Deut. XXXII 34 

2 King8 XX 15 

Is«. XXXIX 4 Jerem. XLIX 4 

L 37 * TO O'^ljInJ^lK Judg. 1 Sam. Dan. Ps. N«mb. 
Pi. Exod. 
' P». V 23 

« 23 

XIY 25* LXXX 4 

IX 17 ItXXI 17 

xni 4 Yl 26 

liXvn 2 XIY 20 
CXYIII 27 Judg. 


XYI 


2 


1 Smb. 


XIY 


8« 


• 


XXY 


84 


* 


• 


se 


S Smb. 


XYII 


22 


SKiBft 


tn 


• In. 


II 


6 


HiMll 


n 


1 


Pt. 


LYI 


14 


» 


LXXXIX 


16 


« 


liXXYUI 


14 


Job 


xxxin 


SO 


ProT. 


XYI 


16 Xta. 
ProT. Jwem. Y 80 

lY 18 Xm 16 
XXXI 86 r-i = 204 1 


r\'"£p = 195 


pn^sD'oi 'J "'J^n^lNS ! 


pn»30»D1 T'hl 'te '5 |1K 


nor D03 Kin x^n ! 


Geu. 


XLI 50 


epl'^ 


on^Knn i6 'itrK : 


Numb. 


XYI 1 


ni©{a 


"•am 


H08. 


xir 9 


'mw 


n'l ==205 


V£p = 196 


•nsD'cn '3 n'D'^^kS 


'D^DI W '3 ttH 


, nnoan nsmrn j 


Deut. 


XXI 17 


n»tt^i Kin ^3 


wai n^nn^eiN 


Job 


XYIII 12 


3n ^T 


"im 'n3 •TJJ'I^^K 'onp 


Nob. 


Yll 37 


'■»« tiin Tin lb *:3 


rn = 20G 


t":tp = 197 


pn^sonDi ': HN i 


Hos. 


IX 4 


pn':a^Di -fe -3 d*'5'^H 


j 


DH^ D':iK nn^3 


13 o ! 


Isa. 


XL 29 


nOXjy D»31S pK^I 


>nDWD 'D ^3T 11N 
r 2G 


p^OKI D*:iX 310 


n == WW 


rrxp t=M9« 


, ':onDi •: n^ni 


<.en. • 


X 29 


pra-^nSlK 


nrt^i:i ^^sd 


•n:a^oi 11 -on n^pH '^13 ai 


inam 


1 Kings 


X 11 


1>BW5 K»3n 


DDt^n -[tt^ipD ^r 
XXII 49 


nnH)Kn3^S 


n'T = seo8 


'7D ip 1W1 


nvon '2 iTVi^n 
T • T 


ID^ajp = 199 


'0*01 •on 'Ki 60 '3 HTCIH 


pt^K (0 'yV HTKH 


1 Kings 


IX 28 


jn?oiK iK3n 


C^ « 209 
XXII 49 
•»>D1 O "l^J 


2 Cbron. 


YIII 18 


OUft 1 7 HtVI 


•]n^Yi?XV50 


n «= S!00 


r^D i3nK v:b n«» 


^w ^^ '3 p 13 !?» nn^ p»^ ^3 


%•! « 210 


Jerem. 


L 87 


^31 rrmirw ^ 3in 


•^Di '2 n^j»i 


Job XXXYIII 22 


i^ mijcK ^ 


nnp lAin^Sn nn'wn 


H'l «= 801 


yA mc^ mn^ ^k 


wn niny»*:ji 


iri «- sii 


Pi. 


XXXIII 7 


D»n na 133 033 


•0»D1 1 *ij5Sf3 "tW 


Neh. 


XII 44 


D'03K iit\'\r\ DV3 npen 


pror K3 idhS D*nn>^ 
XIII 18 


fmariK ^p niriKi 


nW D^nr^« nrw rrra 


» 


* 12 


iK»3n rrnT ^31 


f?33^ nni3 DK >3 


Jerem. 


LI 18 


nh^KTOvm 


^•n:n p^ -01 1^ m^n k^>i 
mpi v6 irw tp 


yi = «08 


•psnnimpwsm 


•o^Dvte rvnin^iM 


yn««« 


1 Kings 


XIY 28 


oMT '» B^aSon omto "jSo pw^ rrVp 


'«i»tn 6d 1 "TiH? 


« 


XY 18 


KDKrpn 


13^ 3pp^ n»3 


m 


. 18 


I9IDC3 '3 


iw >3«m nn 


2 Kings 


XXIY 18 


miriK te nK o»o Kinn 


>»e3 n^n 


n 


. IS 


13 '3 


rwiin *jn' 


IM. 


XLY 8 


Ttpn m-wn ^p >nn3i 


pP3 onsn 


Jerem. 


XX 5 


Tpn jon bn»'nn3i 


WDi 3^117 


1 ChroiL 


XXYI 20 


pton '^ rrrw o^i^m 


•jte >3D 1W3 


Job 


XXXYIII 22 


njnn 113 niiriRi 


yn = 2i8 


Prov. 


X 2 


xntn nnxiK i^n^ k^ 


'3 niHj 


2 Chron, 


XXY 24 


ni3ipnn '53 njo 


11K1 13t 


a'T = 203 


. 'IIRI I^T 


pnsoDi 1 D%i^^o n^3 ni-i2fiK?j 


rn = 214 


1 Chron. 


IX 26 


^p vm 


'30>D1 'fil .1^ |0 Tn *)1H7 


» 


XXYI 20 


D^i^rn 


Dn^^n 


» 


XXYin 12 


n»33m 
2 Cbroa. 


Y 1 


o^m ib nvnix - niK*? '^D 'om niN -tfi' nm 

Dent VU 6 

XIV 2 

VI 18 

X 20 

XVII 6 

XIX 15 

IM. XXVIII 12 

, *■ XXX 9 

Eielc XI 18 

IX 8 

rh^ 'Dm ntN TH' im Dettt. IM. Eiek. VII 6 

XIV 2 

VI 18 

X 20 

XVII 6 

XIX 15 

XXVIII 12 

XXX 9 

XXXIV 7 

IX 8 

XI 1ft '^0 Tin niH -on in -a p ''DT '^k m 

emp OP »3 

«mp DP ^3 

•pn^K mrr m 

DIP '2W »B ^ 

Kin no DP '3 
DD'ona »nn 

b 

.n'?tD Tfin mK "on in 'a 'a p 'iir 'i 

•n:o»Di 

mn* ina ^a 

•pn'^K mT ina -[ai 

Tapn inw 

pain lai lapn vw 

Onp D»3W »D Sp 

'D ^ 18 onp nw 'm hp 

piDr waK i6i 

m.T ntin pnor 13K i6 

m.T iai fw ipor onn ph 

mrr -lan ipow d^pth ph 

ppnn »» ^ n^ 

T31 « as4 Jerem. 
Isa. Htlu K«nk Knmb. ITclt. iTpatK Kimp inpoav nvniKn ^a "wdo kvi m 
TP p^^Hd na*? nim niK Sa Dnoo Dnwi 
naor miiDon noDa aina ii*xor hdo tin 
'Ya h^ pK3 nnpD irai no* pnpna onw 
nm ^a lODO^ tvem 'n '* n nant^^n mr\ ^dv 
.Dmon TD^D Dial D>mn D"»naa d>:d*d nwi 
•«DD «n»n "nm .on-uj nim nw ^a idod ana-j 
Di TTK no'fin "iirai lanoisn nwi nw ^a 
:D^n3:i DTi'ma 
'Vp^ htjffi "D'p? ^ D«ht> 'i;33 fbp *?nk t< 

*;9 iiq rnin natf?^ »39TR 
ootv Wtfm rpoar ciSk f?a p30 t^in'^D 

p>r|iHni©^»qpn to or6 p^om f'ptr ppH 
Tii M .oniV? ^^ ^ 'D^ *^^*^ 

DnviPHMfi o^« o»3» "pa Dns^n natSi 
vn n rwon n^r ^la ontraa nwen ^ 

«f^ o{»9f5 B^>J9^ |n?;?9 on^n YHOP' onah i^^ '3^ n 
oniaa ^:#n nnB .on^i^ 
D»r^nr»or K^poarn^a Sa pso trior's 
n"^ orA jD^D nrp nsiDtn o'n«Di f\bH 
p^aa noD^ cTTpo 'ntjn )d*di n'"'l ^7J< 
I 87 niKO paijn cjf^K D'rf?wi nron 

njfatfh D.^^ aKi'i 5W! »5?^ 3«'^» ^n5> '5? 
yii 11 "ife^P nabtt^ ni«i? 

vppp t,3 ^^^i^ onj* j? .vriB D^3J3 oniaa 3 

5» Hab. 
Job Gen. 

ji 
Zeph. 
Jikah 
Job XXXI 
V 

XLII 

XLIX 

LI 

LX III 

III 

XXX I 

XLII 

LIX 

III 

VII 

XII 

XXIV iMk XIII 

IV 

XXXVIII 33 

la 'a 
D»or 

D»OP 

oor 

D^IP 
D^IP 

V 

ron = 215 

pn*:o»Di 'npa -op t llft^^ 

or rn6 D»n^« Kipn 

iik'? ... * ytmn u^v» 

"jwn n:m iik^ mp: 

nmK iHt!? ^3K'3n» 
Twn *30 rnpop r630 

Dip' Tll6 

op n^'^a pcoi' -ooi roo m» oiinn pe6a prp30»m 
fen = tu 

•0»D1 '3 D11K 
,0 ' D-nKifvrjA 

89 D1W p«"i D'Dwn ^ 

15 • DIW D*PtnD P30n W3 na ow in p na D'^Tipj n^lH \\id^ H^^J pw^ n^lt^ ^a 

1 Chron. XI 85 "^'^ p ^^ n'n = 218 tj'ovanhlH 


l8». 


XXVI 19 


T^mw^^a 


2 Kings 


IV 89 


B*^ = 219 

j"I.T30'D1 '3 1^fl^^^ 


Jerem. 


XXVI 20 


Kaino mn r'K 031 


n 


. 21 


innw por^i 


9 


,28 


vniiK n« iK»3n»i 

■ S"! *= 220 

•o'Di vn '3 ^^^^ 


Exod. 


IV 8 


13»0»C K^ OK .Tm 


» 


» 8 


13 'a 


* 


vin 19 


ritn rwn itiT inof? 

K'31 = 221 
•»Di mT\H 


a»na 3*03 a^na nnt^n Kn»niK ^a 


Exod. 


IV 9 


13>0K» K^ OK n>ni 


Numb. 


XIY 11 


^n'W •iTK nifiKn ^33 03 


Dent. 


XXYI 8 


D>nB03i ninK3i 
''Di nh1i< a^na w 


1) 


VI 22 


D^nooi nniK mn^ \m 

a'31 « 222 

•ruo'Di '3 VJ5ini< 


Deut 


XI 8 
Ps. 


LXXVIII 43 


omoa or TTK 
CV 27 


viww »na-i oa Tor 
LXXIV 9 


la^pffik Tm 34 Ein nvni« - nvriiK Kanb. 2 Chron. K«mb. 
Esra Kmb. Km KlUBb. £«» Kmb. Oen. D*39 T9?) *1^93 ^'^^^'^ ^ o^3"JDD^i inr 

II 66 /p D^yia n^nsi d^o^k r\^n 

Yii 85 ♦o'1fe^?J niK5 tht onn ':3 

ntw "ipini "©*on 'O^oi D"P"i ^7i< T"7 

XXXI 38 a»»3n 0»3tSy m.T^ DD301 Pj^K D'wWl 

Dn»3^ D»nKDi nxihtf f» pj^kh ♦ . . ♦ '^ 'Oia 
VIII 12 o>^e nx 

i^^H '^ aT^ tst) o»:iDn nrw mxo wm 

XXV 12 MTn.Tn3 13W 

n 66 -"iram o^3"iit D^nKts 

crp3'iio THK KipDsr 'Mih ^3 pas '1TD 
on^> p*D 'wv np3«n niKO rom pj^k 
DTTpD "e'en p^Di f'^pn ^7K K"0 

I »3 .nuta worn i^^ o^panx d^-wic nooS 

II 3» .iw np3en p|^ ovi 'sa 

D'ltaiD 13 ^rn-RS lonn onms p wt^j rnitso 

.oni:3WO *n3^ o^o: .omniS 
D*:r mpoir nmno o'O ^>3 p^o '^I'^S 
urh {O'c mwsm nwo nnon vfrn onrom 
oinpB lo^on p'on T\"T\r\ ^H S"3 
nmtts ttncn 8]t»n D'wvjn nron ii nco^ 

I 2ft .OMTOni 

swv onon rwom d*ww nnco 93*w Dn'703 
11 67 .onrm fluto paw d*b^ 

cnori .^a -np D3^mt mf) '03 omawo D 

iK-ja .^: ^ ror n'a^ A'lcpa onjpa 

nraiK mpoar novw 0*0 ^a p» '1TD 

on^ '0*0 'in nvSp niKO prm ^iSk o'^wxn 

^m TD^T 'O'Di 0"PpITn ^H T'D 

xxY 8 ^^»K onrjn npaTK noioa o^non 

nwo wn in«^ n»a^ n'm' »3a cyian 

u 86 .nr^ 0T3W 

»^^, '\^7 ^ 'TW¥ •r^''"^ nianaS u<aa i 

.pa: •msiiTia ysh .paf? n^ 
D>rWn D^«? mpoar ^iioa pa ^3 pas 1TD 
on^ -o^D npain D»par niKO rrni pj^k 

I 85 .o^nKDi P|^ D*r^ D':r nrai ncoS 
muD wnn3ro»p3tnpar TO^ 'D» Sa %ty 

V 81 •'"CW 

A 

1B3 ^ ^P vnn ,vpn^ Tto' r03 .vijio^ paj J 
'Vpia'^p w o'T^b^n .vfrhai 
o'D^ nror mpoar ottd p: ^ap» 1T*D 
^^H 'n ai^ p'D .1OT JTrvm mca pa«n Namb. Ezra I Cbron. 
K*b. 
1 CbrOB. Numb. 
Keh. KttMb. 
Neb. I Chron. 
Keh. Nnnb. 
Eum 2 Chron. c)^ onwp x*ipoaw ^0*3 ^3 psa *Vi^t 
u*vhv) n»aw fn«o worn wQb^ nprni 

. • ♦ . . pmn ntw» npo wk o»^^n mpo ^a 

III 89 Pi^HonwmD'sw 

0^^ m??? n^ C3«TO''T9»J o»T1?9 ^3^0 

II 65 ♦o^O^JJ nl'i**^o^ 

njn nislTtth ptcF: ^ttt rm: oniaa wr T 
ip, nm .vm nymi diik njpi nyj vja^ rnp 
{|?j? >?nn |m Di^'P*? on^^t^ij D'ftya KiaJ* 

owhm DOW inpoaw n^T *>3 pas tni^D 
3"^ on^ p*D ,D»r^ imn worn ej^K 

ypfl »?ts> 'T^n pi •D^DH p^i n":tpn p]7&< 

xu 88 *nl»<p tth^ Pj^K njioen onjw nanSo 

VII 88 o'tt^ nlK9 p^fja o^e^K r\th^ nxjp '3? 

XVI 88 ^naiori onpw ormKi ditk ijin 

p«n .m^ »?0i «ap3 Jim^ h^ Qihn H 

nl'3^9^ "WcHr! D^»s .JTlnK spT?^ 

on^a-wj npaw mpoaw 'n Sa pas Wt'^D 

orh p'o cttrom nwwn niKO ran p|Sk 

ofvTpB •^'Dn p*Di T'3t^n P|7J< t"0 

1 21 jvttw worn P)^ D»»aiKi nwr pwi noo^ 

VII 84 •n?9'W B"*?" D?c«? li^ dW '^ 

mvi;jTniainlit^?«'?x.rtT5'»'flRnta^ ^ 

.nrrir }a^ '31^ istp .npng^n w ^ 
pj^ onon nrw «ipoaw ti Sa pai nyxVQ 
pfpH V'P p^ onwm DOW nwo pwm 
fmT raaeh onnpt •♦on paai D"Dpnn 

I 27 .nwo WW1 Pi^K D*pan rwaiK 
vu IT .o?}ifh D»-}toy niK9 1^ D^^ 13^ 0? 

Ipi one? '3?^ ,p^j vrip ne ^3^3 jojs nrir t 

onwm DOW Knpoaw p Sa pas t^TD 
f)^» D"D p»D rwanoiwn'WDnaTOWPi^ 
onif^ DnpK 03 p^ ywmn p*oi T"Dnn 
n»a^ niD«^ n?:K Sti nisa niKo njioth pi^k 
XII 80 Dfrtasj 

VII 19 ••■wath 0^ d:5^ 'jja »:a 

pwsw .«hr ^©'^ npcri .«hs rm^rp pipn H 

.«h© laijS -wiWB .tthW ^ ottr 
pit>K'ainwSwinpoaw nti ^a paj triTD 
y'D dtA P'd D'lDiin npaw htko wwi 
nnDWO n^K'TO'Dn p^r f'On P]7ft< 

XXVI 14 O'flKOlPj^O^WinDOW '3P0Wn 

II 88 .th n^rf^y^ D!i?«j pj^k nviife oa ^ 

D\'n .njvina vni«h53 .iwjj ^; the a 

.injj frta^TS TSJ? .vo;3?? "^doS 

pj^ nwp TTW r^oaw nm ^a paa t^lTD 

a"3 ifj^K K"^ a-i^ p*o D'wom oow 

XXV i2-TnT»ajiawo^TrD'B^nnr3mD'Dnp'm 

vu 40 *5?^ oi?ten p^ "©J? '5? 

onta? .poops on^^ .ptrwi nn^i? t?: ^ 

pS'B? .pCO"? ptfKTH t^lh D'TH .pDH JIVkTI 

PI^K D^winww KipoawTJ'^apas Tl*B 
3"n ^^K V'P on^ p'o -31 mito ranw Th 1 Chron. 
Ears ni^niK - ni^riix 35 Fs. Qen. Kaoab. 
Neh. Numb. 
Job xii 30 ,niKO n:iot£yi v\h» oncrj? ' 

II 3 .D'3ttn Q^v^v n«a d'b^r trrie ':2 

'rx"TOi .id:-! jxx nrii .loni n^Ta c)in n 
n-iiio ^111*1 .lar prf? nen^ .ior> nntw 
.K^jip ^j^iT jk:?^ .nno: 'raro ^ip .minja 

LXVm 18 .jj^.|y 

JD .n^^in np^tt^TD n'i:p .n^moa nv5^ lae^ ^ 
.nSnn rip o'-i-icr^n .n^pn: D*t£^:n 

n"Qp ^H yb jD»D mian D'panx nKai 

1PT K^ irn o>w:n )a oik roi) 'to'dh 'a^oi 

XXXI 85 ,p|^« D'V^ D»:r 0d: ^d lar aatwi 

Yii 44 .n:ari D»pa*jK n>4B c|dk *2a nnitran 

W5 Tpai nnilttto nap .ri-Tijeni laf ^ n^nn n 

iTToa riTfilFi ♦ninm irtj^*^! avK .nn»j50 

DiK .nfna no^^na la; .ntj^n^ n'jiPi. nt^j 

♦ntt^fctin |a«n 

p)^K D»r^ n«nr? Kipaar in b paa ")1^D 

|a»Di D"p P)bK V'^ onh 'a^Do^paiKinKai 

.ci^x D>r^wi new Tpai ^D♦Dn 

.nsv D^pa-ixT nxa nxr nnx avx >n>i 

D^ia Kipaar nvnix f>3a S^a 

p)^ niKa par nioiDam niowDn 

n«7am nxai p|Sk a'pvm D»atn 

^7^4 Ii"2tt?D B'D niK D'Pa*>Ki 

•niK n"DpT 

niviar mbn^ nvniJ^a ^n^a kd^ Kurob. Exni XXXI 44 

XLII 10 Xeh. Ps, Kzek. Gen. Xamb. I Ezek. Exod. X:cXVIII Dent 


XXXIII 


2» 


^H-rt?' 


Tl«^^ 
Gen. 


I 


1 
n>«?KiSl 


1 Ohro 


LoYik 


xm 


33 
n^lm 
SMt 


VI 


4 


nvT 


"TriK 
i 


XXXII 


6 
nin^ST 
Lerit 


XI 


42 


hv 


Jim 
G«b/ 


XXXIV 


81 
njitan 


Numb. 


M 


XLIX 


12 
'^^^an 


Gen. 


Ezod. 


n 


2 


»3 in« Knm 


ai^ 
NuBb. 


XIV 


17 


»:i« na 10 


^n?> 
Dent. 


xxvni 


68 
Dn"i3anni 
« 


XXIX 


27 
Dabc^»i 
Nninb. 


XXIV 


5 


Y^nx laa 


na 


Ezek. 


Gen. 


L 


23 


'2a D'^DK*? PIDV s<*in 


D't^W 


Ezra 


Exod. 


.XXXIV 


7 


O'S^K^ fDn 


n^i 
Nnmb. 


XXVII 


5. 
I9?t?a 
■ 


xm 
5b 


SO 


ab 


Dnn 

^B ^ ja *?>pn D»2avi m^a tram d'd'?» 

IV 48 ,vnap ^ ttr>K »»« nttra Ta amx ipo nm* 

♦23 ja^ »3a lOK »ja m^ef '2a o'lpern ^23 

D'S7»?ttr nKa'^icNt/W- »:p ♦«o»on »2aaipp 

II *2 I ^^^ > '^". • .npt^m 

inl«ny .d»t;» f^TPI x^^'^^'n'x Hj^a; vnia^^p D 

oTMn n"3 .onaip V2©^ nvp?^ 'On^a-n nx 

«^m p|^s« 2"* KTpaatr ^ao ^a p2a '1TD 

D"pn ^7H ^"'^ on^ 'a*D D*2"iattn fii«a 

nai6a^ 12/12 mann '»k'i nvpai "us^Dn 'a»oi 

nip-ms p)^ D»2aaiT ant n3n*6 jn2 «nttnnn 

vii 70 .niKO ram o'v^r o»2na msna D»i&an 

am naix d*ik n»n Dm2 jr»< rw vnxna 

Lx 2 .c)^ nrp ts^w rht K»2a orrK riK y\ 3jn» 

•pwa DTpT? 'j'VR .D0'Oip^no| onrjip P 

,on>e \roh an-iax .on^ amnai 
n^ai Pi^H o'wp inpaar pp Sa p2a 'I^T'S 
P'Di n"pp P]bK 'ID "»o D'pan nram 
o'D^nirp ♦ ♦ ♦ ♦ napVyiHa inum "iD^en 
xLviii 18 .naV D'D^K nniwn nanp 

n2r iwa m iwk annax ^'n »2r ^a* n^ 
xx^ 7 »D'2r ram n2r o^patsn 

c|lip2i nfitt^D2i a»aD .e|np2 ^icb tjiiica on^B D 

iPimsi vnipn* jiiha 
P|^K onrp ^^paar c)iBa "b ^a p2a "ll'Jfi 
5"tt?n ^7^ 'D an^ ja^ o^ram mxa pan 
D»B^ onnBra^ Dn»TpB vnn •iD>Bn 'a^oi 
IV 36 ,D»ram mxa par 

mn'' Dva ^^pn ori pj^k irp n2ar a^ao 
XLVIII 35 «nar 

^^a'^-D ^vi *?«n ''»5^5*^'3 n2P pix ,i22nx pjiib P| 

.i2»2»v la'n* D*np^ 
prm Pi^K K-paar orB '>b ^a p2a VT\^ti 
n'^Pprin P|b^< 'a^o o^pan nram niKa 
nram nixan pan ?)^«n nxi no'sn 'a>Di 
:'** .D'pan 

nrp> na tsxrh D*np^ n2*a ^piv narr^ >2aai 
XII 32 ♦D^nxa on^rx*! ^Kin 

.pcpj ^ e^B^i .pp.2 onx .pv*! ^'Ji^t* '»2'2^s li 

.p« p'xn 
irp nrr Kipaar cjiBa n^' ^3 p2a t^11"'D 
p]7^ V'^ on^ 'a»D D'ram n\sa prm p)^s 
nrr dik rB2'» o^piD^Bn -a^oi 3"pnn 
XXXI 40 .B)Ss* nrp 

IX 29 ♦n2r D^ram n2r mxa prn n2 'a* ^a vnn 
,vpn nixytn .vpinna lap ts .vpia^ px f 

np na2 n^asr 

npans K-ipaar nirs 'ix ^d p20 1"i 'S 

on^ ja^D D'pan D*2r mxa n2ian d^bSx 

n^sinn^Ki no'Bn ja'DiD"J?nnD''D^J^'n 

o'B^« npaixi m^a ran pBic nxBa n'pn 

XLVIII 30 ,ma 

II 4 .D'2n n^par mxa rSr mosr *2a 

f|m:3 onfix ^2a jai Pinip"a inp ^a^ ,5]itDa pti ip p 

iP]TJi laa npnB .pjin i? 

pj^N annn D'2r xnpaar P]ip ^a p2a II^B 

3"D onS ja*D D»pan D»2r mxa prm 36 niTiiN - nrniK T7 Deut. 


XXXXI 


6 


i^03n 


nin^^n n 


Deut. 


VI 4 


^xier 


Peer 


Pa. 


LXXVII 


8 


^ntn mr 


D*9^ip^n 


i " 


XXXII 5 
^h^pBi 


Exod. 


XV 


85 


niiT 


vn>3 1 


1 Gen. 


XXX 42 
^'P?n3' 


Levit, 


XI 


42 


^ 


jins 


Exod. 


XI 8 


ybTo, itTK orn ^si nm 


kS 


Esther 


IX 


10 
Knrl 


■» 


XXVIII 86 


n«n nnicn 


r* 


Gen. 


XXXIV 


81 
n:it3n t 


Dent. 


XXU 6 


11D3C 


IP 


lUl. 


in 


22 


mm 


^'^?J 


Exod. 


XXXIV 14 


»«w^ ninn»n \i6 


iw 


Oeiu 


XLIX 


18 


D>rr 


>W3n n 


Dent. 


III 11 


*^n3 


"thp 


Esther 


I 


6 


Dfi13 


i^n 


n ' 


XYIII 18 


yrhiK iTin» wo rrnn 


D'9ri 


Exod, 


II 


2 


viKinm 


31^^ 
Eool. 


VII 


1 


QV 


31S3 


Kumb. 


I 2 
Drt^?^a^ J 


Numb. 


XIV 


17 


h: 


^?? ^ 


» 


' 22 


pi?or »:3^i 


ort^j^^ViS 


ProT. 


XI 


26 


13 wo 


^'■13R^ 
r3"j = ts& 

D'3in3iD'x»3:3m^n:i nvm^D Kn'3 ^th^ 


Deut 


XXVIII 


68 
DFil^iJnrn D 


1 Chron. 


I 1 


n3K no 


DlJJ 


Pi. 


LXXX 


16 


irK 


'i??l 


Cftnt. 


VIII 14 


nn 


m.3 


Deat 


u 


S3 


133 run inx 


l^n 


■ 


IV 12 


^1W 


ts 


« 


XXIX 


27 
DS^tt^ b 


Eecl. 


I 1 


nSip 


n?l 


Numb. 


I 


28 


pyom 


Dt\b^^h 


P.. 


LXXVII 8 * 


rriiTmr 
Deut. 


XXXIV 


IS 


binvr bD 


'5*?^ 


Esther 


IX 10 
*oni 


Im. 


IX 


6 


iTwon 


naio'? 


Mai. 


III 22 


n3r mw5 mm 


"?» 


Kumb. 


XXIV 


5 


130 


nOD 


Esther 


I 6 


rh^\\ 0013 


•wn 


Pror. 


I 


1 


'°v mohv 


'^P 


Eecl. 


VII 1 


31Q {Ote^ uv 


3ia 


Oen. 


h 


23 


♦X3 DncK^ppv ^n 


QtjE^Vl^ D 


ProY. 


XI 86 


13 wo 


"?i?? 


£x<Mt 


XXXIV 


7 


ion 


i¥J 3 


Ps. 


LXXX 16 


■[yo' nro3 i^k 


•ipi 


I«a. 


XL 


1 


TOTO 


'OnJ 


Is«. 


IX 6 


iTwon 


na-p!? 


Kumb. 


XXVII 


& 


nx nwo 3ip*i 


JpB«^ J 


I'rov. 


I 1 


wrOTp 


'^tfO 


w 


XUI 


30 


aSa 


DnnD 


Is.. 


XL 1 


'OP ion: 


«n3 


Ee«l. 


xu 


13 


•im 


^10 


EccL 


XII 13 
r|iD 


Deut. 


VI 


4 


nvT ^mc 


Ppe'P 


Ps. 


xvm GO 


o^m mT .... ym j3 


^» 


Ph. 


xvm 


50 


Xiwp 


^» 


D«n. 


VI 20 


Srna 


•qB*!*'?? 


Deut. 


XXXII 


5 
StiSnBi B 


Is«. 


LVI 10 


onip 


wit 


Du. 


VI 


20 


•3»3n 
Ps. 


LXXXIV 4 


n^ IP inn 


IP 


Oen. 


XXX 


42 


}i«n 


Pj'P^riM f\ 


Prov. 


VIll 22 


1311 


rMt^T 


Exod. 


XI 


8 


Di^n ^31 nnK 


K$2t 


Grat. 


I 1 


on^n 


yB> 


9 


XXVUI 


36 


nmi iVuni 


r'^'T 


Esther 


IX 89 


ino« 


3ft??l] 


Deut. 


XXTI 


6 


Kip»»3 


tpp 


%'y\^ ta 
Pr 


LXXXIV 


4 
IP 


unpar ni^nii nvniKo 


•n»3»»^ 


Szod. 


XXXIV 


14 


mnfiwfi vb 


TW-I 


Devi. 


XXXni 88 


^«n 


TJ^** 


Prar. 


YIU 


88 


»a:p nvp 


n*ifht i 


1 Chrok 


I 1 


n» 


ffiK 


DMt 


m 


n 


inpfwi 


to*3Jt^ 


Oen. 


I 1 


103 


in>jr!?3 


Crat 


I 


I 


DTtt^ri 


Tib 


CwiL 


VIU 14 


mi 


m? 


Drat 


xvm 


18 


frnn 


D^B n 


Levit 


XIII 88 
nSanri 3 


Either 


IX 


88 


inoK 


3inpPi 


Cant 


IV 18 


ViP5 


13 


! 


Xunb. 


I 2 


nwrnn 


o<i^l^a> 


Oea. 


xn 


1 


■J^ 1^ 0.TI3K 13 VlOS F^:D 


I>e«t. 


VI 4 


mn* 


n™ T 


* 


XXVI 


16 


TKO 150D pny 


is^io: D^ i 


Eecl. 


I 1 


TOTp 


TU^ nrr^i^ - riTnX Eiek. £xod. 
Cut 
Hot. 
2 Kii^ 

Q«B. 

Lerit 

Duk. 

Hot. 

Jemn. 

Bmu 

Esek. 

• 
LoTiL 
Pi. 
Exek. XXX 2 

V 9 

XXXV 22 

V 2 
VI 1 
XI t2 

XXXII 22 

xxvn 8 

I 12 

n s 

XLIX 3 

V 5 
VU 10 

XVI 47 

XV 8 

vn 1 

IX 4 


rVl ««8 Gen. VI 9 

2 San. XVI 7 

IM. XXXVIII 11 

• 1» 

LVII 6 

V 16 

IV 7 

XX 14 

, XXX 15 Zeeh. 
ProT. 


an 

» 

rt 
nn 

*R 
19 

n? 

Of 

n 

■n 

■«? 
ip 

iTini 
tqr KV 

If ll* 

on on 
in in 
Pin 

30 3«!» Micah 

Zeeh. 

Gen 

Lauent. 

Jerem. 

Job 

1 S«n. 

Job 

Im. 

Esek. 

Pb. 

Job 

Gen. 

Pb. 

Joab. 

1 Cbron. 

Gen. 

Hos. 

Gen. 

ProT. 

lu 

Pi. 

Obnd. 

Job 

1 8«ni. II 8 

XI 18 

XXXIV 19 

I[ 6 

XUI 17 

XXII 29 

XXVI 20 

XVI 18 

XLII 22 

XXI 85 

XXIV 4 

XI 4 

XXIV 2 

GXXXUi 2 

II 1 

IX 16 

VIII 11 

VI 1 

XLI 40 

XXIV 26 

XXVIII 21 

CXXV 1 

18 

XLI 20 

IV 14 

LI 14 •13T T\h im 

pnfc< ': p inn pn jD n»3DV« 

;k 

'3 

ni^ 

•n 

3«^n 

•n 

n 

tthn 
'n 

^?? 
inp 

'0 Gen XXXII 

Exod. Ill 

Jerem. XXXIII Levit. 
ProT. Job 

Ptqt. 

£cel 

Levit. 

Ps. 

Goi. 

Kumb. 

Esther 

P«. 

Esek. 

Job 

Lainent. 

Kek. 

Dent. 

Gen. 

yt 

LumeBt. 

P8. 

Kuth 

Ihs. 

Prov. 

Jerem. 

I«a. 

Ph. 

Lament 

Dan. 

IHU 

Job 

» 
Gen. 
Ps. 
Esther 

ProT. 
Lament I 
XXX 

» 

IV 

VII 

XXVIIl 

I 

XIV 
CVII 

II 

XXV 

IX 

LXXVII 

XXX 

XXXIII 

II 

XIII 

XXXII 

XXIII 

IX 

I 

XXVII 

III 
xuv 

XVI 

XXXIX 

XXX 

XXVII 

III 

VI 
MV 
XVI 

» 
XXVII 
CXIX 
IX 

» 

vn 

IV »mpfi Tpe ^v> 13 ^k:: 

m^cDp ni^ni« 

fVl33 »nr npi^p^ 

'OTp 'an an 

na-i n»3 r3^ 
rea oi3 prp 
4 mop oSri* pitm R3 

10 ; Numb. VI 14 

11 ^K »1DH 
4 

12 

9 
18 
21 

9 

9 
30 
18 

2 
20 
12 

5 
18 
14 18 
11 

5 
86 
20 

8 
14 

9 

46 

160 

9 
29 

6 
22 Jttdg. XVill 

Ps. LXXX 

Job XXXVIII Job XXUI 

Dan. VI 

Esek. XVI 

1 Chron. XXI D»0 

'31K 

pK3 

^30 

«^ D13 POn 
D3>^J< 

13D3 >3a©5r 
nV^n 

pn »30 
^33er ""a 

13n3 DIX 

^3D ^ pD 
»TI3 

^3 fW an 

^» 
thai 

■rhi 
«3i; 

K1^ 

Dl»3 

j?ttth3^i 
nsoa 

^^ 

♦33tt^K 
Dfi 37 II 

3 
1 

n 

1 
t 

n 9 

•m 'nil 

D 
3 C 

P 
V •npncn3^3W 13 Dtro p 

nnn n3!3D*)3> 

n3tM3 D^vtn viwi IprU< 3''3 p 3'K] 

h m 

h % 

h 3| 38 ^y^^ - Tr\^r{^v( rh Exod. XY 1 

Kumb. XXI 1" B'T = 240 
K'Sn = 241 

Exod. xii 48 mwD .Tm iniw?^ mp' mi 

LeTit. XXVI 41 DSWrnin'tSI 

Jerem. XXXII 2 "jte ^»n tKI 

3'01 = 242 

Exod. XII 22 Dnf?3or3im m:» Dnnp^ 

Kumfe. XIX e nn p> pan np^i 

, 18 D^a ^n»i 2irK npf?i 

n»e3 lo^'K a*Dr« »onit pity^a 'O'dt 

•a^Di ^t^ 

PR. CXXJV 4 WDtsr o^Dn 

, , a i:"ip^3 D'^n 

, 5 i:»s:^pi3P 

TOT - 244 

pn^ODi n»Tp3 o ^T\^i) 
2 CH*o». xxiv 19 onn n^ 

iMu Lxiv 3 irar x^ D^iPD"! 

Keh. IX 30 ira*! D*:w o-T^r le^ni 

n'oi = 243 

Pit:o^oi t* nj'^T^n 

Ka»b. xxiii 18 i^t^a swn 

pb. V 2 n:n«n nDK 

xvii 1 nn^ n^Dn 

xxxix i:{ rv\n^ *n^Dn nPD» 

uv 4 'nSen PO0 dm^x 

Lv 2 'fi^Dn d\-iSk nrrxn 

Lxxviii 1 nynvfn spx^ ^>3t^D 

LXXX 2 ^XITTIPI 

Lxxxiv 9 npo» nwax o^n^ nvr 

Lxxxvi « vi^en mn» runia 

cxL 7 nvi'^ »mD« 

cxLui 1 Tii^ tiorp 

cxM 1 ■pnKnpm.T 

Job xxxm 1 wporo^xi 

xxxiT 16 npow n:^3 dki 

xxxvn 14 a'TK raxt r\y*t»n 

rm - 24ft 

•Q'Di n ^:j"»r8n 

Deut. XXXII 1 manici o^own ismtn 

j»dg. V 3 o*:n T:»rKn 

isa. I 10 "iyrha min i:»?Kn 

xxviii 23 '^'5 ipacn 

Ll 4 M^tHH ^^K 'DIxVl 

P». XLIX 2 *T^ '312^' ^ 

Job xxxiv 2 ^^a D'aan war 

Ho». V 1 "C'JWT 'pan n*3i op5 

'0 

n 

V 

mp 

•D 

x 

'p 

OKI, 

nnt 
'fi 

n"^ t- 234 

5in':a^Di Kin 'bQ2 peian pHK 'j p p*?a -i 

ns^^sa 

S333 

D^aapnap 
>«T»n n»3'nDiT:3n ^222 

rr^i « 285 

piT:a»Di priK If > ja •'ip3 "^a '2 

XVI 47 n»w {.Tniarins^ 

XX 44 mnnriT oa'ni^^pi 

IX 3 mnDm D^^enwiwri 

rhi ■-■- tmm 

pn^^ 3^ p pai D^JiDD ': 
XIV v,i n^rhnn ythii pan 

onxa nana p3 K3n 
hv IT rw nwa 0*1 
eniBBn d» «?> "iod '3 i^3i 

b 

laaao'KxrinWlH tv im m ^3 irm on^nvniK -ofi '3 \>hr\ 
■ ii3n lar p3n» r-naan uv iniiTi ^ijn or 

T*^1 = 287 

pn^3a»Di prw p^On {a'np3 'dd •: 

Gon. II 6 TTWt] HW 731 

Kuiab. XXXVI 8 n^TW ntH' 03 ^31 

jo«h. XI 14 onpn ^W ^31 

n'^T = 288 

pn^sa^Di jan: 3m y*hc im priK '3 '3 p j^isn pte -n pn3 idd i Levit. 


XXVI 


25 


Jud^. 


XVI 


28 


Lament. 


I 


15 


2 Kings 


XII 


21 


Nnmb. 


XXI 


17 


Ps. 


CXLVII 


7 


Job 


XXX 


11 


Cant. 


VII 


13 


Ban. 


II 


31 


It 


III 


1 


E»ther 


IX 


31 


» 


n 


32 


Gen. 


XXXII 


8 


Jcrem. 


XXXIX 


4 


1 Sam. 


IV 


20 


Ps. 


LXXXIV 


4 


1 KingB 


XX 


32 


Ps. 


rxix 


175 


Pb. 


cv 


13 


i 1 Chron. 


XVI 


20 


Zech. 


II 


12 


1 Isa. 


XLVIII 


14 


Ps. 


IX 


14 


» 


XVII 


7 


Neh. 


IX 


23 Ksther Exod. Hi 
20 
21 ! G(fn. 

I 
i 
I 

I Kxod. 

i 1 8am. 

I 1 Kings 

! Xeh. V 32 

XXXV :7 

XVII i*> 

XX 29 

lit 26 

II 2 Gen. nKi on nx ornK na "rtnn 
p 1^ n? 03*3 

pro a"*! Ji^ n n» D3 ^ T '3 

jnW ^ K3 nfp p bp 

n: mT lA 1^ a: ^ 03 
3^ xn DK '3 nr pK 

C'?t « 288 
•B'BI JTl^ n'3l pfe •? p -^1X3 'DD a 

D'H^ KT3 nnwna ^b '^m^ - nmm a*yi "01 'n D;)^r8J 
Im. 


LT 


8 
13^ D3:r« len 


In. 


xxxn 


9 


J««ai. 


IX 


19 


m.T 131 D»tt^3 n^wv *3 


Gen. 


IV 


2S 


« 


XXV 


4 


"innp ^D nK do^^k nvp rrtntn 
* 


XXXY 


1ft 


T'>*» D3'76< nTttW 
P». 


LXXYm 


1 


nsnKH epK^ ^*3TO 


ExofL 


XXIX 


20 
20 
3'J1 -= 258 
• 


» 
Uvit 


vm 


28 


IS^DI fl DJI^ 
XIV 


14 


Lerii. 


Vltl 


U 


pnn '» fiK 3-pn 
J«mB. 


VI 


10 
D3ti( iTTlP n3tT 


• 


* 


17 


« 


VII 


24 


ft«J»« itDH kVi IPOW iAi 


» 


»■ 


85 


» 


XI 


6 
1PDV »Al Tl3m 


tt 


» ■ 


28 


* 


VU 


26 
aw^i 1pDri6l 


1 San. 


IX 


15 


Job 


XXXVI 


10 
1010^ D3W ^3T 


2 Sam. 


VII 


27 


Jerem. 


II 
XXXIV 


15 
14 


TlTtPn D^3V MV J^O 


1 Chron. 


XVII 
L 


25 
5 

4 
Vil - JS54 
* 


* 
Amofi 


III 


12 


ti'DI 'T D^Jllj^ 


• 


K^ D^3W npo 


2 Sam. 


XXII 


45 


Isa. 


XLII 


20 


Esek. 


XXIV 


26 
P«. 


xvm 


45 
J," 


XCIV 


9 


» 


'■:n 


2 


'iDn fj^3 "pna dtk p 

^3D DP nm K3 1PDV 


Prov. 


XV 


81 


JTenm. 


V 


21 
Pi. 


cxv 


6 


WDr> H^ on^ D*3m 


i» 


XX 


12 


13W K^ 113m 


^ 


XXV 


12 


» 


cxxxv 


17 


'f? nn3 D»3TK 


Job 


XII 


11 


» 


XL 


T' 
« 


XXIX 


11 
n"31 = 230 


xxxni 


16 
pn3D»Di -npa '3 DUTljl 
XXXIV 
Dent. 


XXIX 


S 


»n»^ D'3Tin ♦ ♦ . npT^> 3^ d3^ nvr ?n3 kVi 


It 


S 
m' 


XLII 


5 


In. 


XLIII 


8 


v^ G*y*v) TIP DP H'inn 


Eeel. 


I 


8 


Ezek. 


xn 


2* 


nn« ^'TOn n»3 71113 dtk {3 


yy) = 256 
piT30>Di rh ^31^9 


1 Sam. 


XX 


2 


Gen. 


xxm 


10 


D.TOK fw >nnn piDP 


IP^I 
XXII 


8 


m 


■ 


IS 


i3Tn 


8 


• 


« 


16 


fnfiP ^a-n3K 


. POV'I 


» 


■ » 


• 


xuv 


18 


im.T Th» 


vy>^ 


» 


» 


17 
L 


4 


tojA mne ^3th3 io 


T13T 


P». 


XLIX 


5 


Sxod. 


X 


2 


733 >3»K3 neon 


{P071 


ProT. 
Job 


V 
IV 


18 

12 


» 


XI 


2 


DPn ^3m3 


W 13T 


H 


xm 


1 


• 


xvu 


14 


pvvr ^3m3 


ontn 
» 


xxnr 


7 


nn3n tod 


npi 
» 


XXXII 


2 


3nrn >ot3 


pro 


1 Sam. 


XX 


12 


Kmnb. 


XI 


1 


mrr ^3ac pt 


D^33KnD3 


w 


11 


13 


* 


a 


18 


pn.T» >3m3 


Dn»33 '3 


Isa. 


XLVIII 


8 


Deut. 


XXXI 


80 


Snr» Vnp ^3 '3rK3 rrero 


13T"I 
w 


xxxn 


44 


DPn ^3rK3 rjKrn 


n*wn 


2 Chron. 


VI 


40 


Jo»h. 


XX 


4 
.13T1 


Ps. 


cxxx 


2 


Judy. 


vn 


8 


««*«" DPn »3t«3 


K3«ip 
» 


IX 


2 


D3r 'Vp3 f?3 »3m3 «3 


1T31 
n 


, 


8 


TIK ^3"^! 


nnroTT 


Exod. 


X'XT 


6 


1 Sun. 


VIII 


21 


bvmD 


PDt?>1 


Isa. 


XXXIII 


16 


, 


XI 


4 
iK3n 


" 


LIX 


1 


9 


XVIII 


23 


TIT ^3?K3 ^K«^ n3P 


•n3Tn 


P8. 


LVIII 


5 


2 Bmd. 


lU 


19 


in5'33 '3»a 133« D3 


ism 


« 


CXVI 


2 


« 


• 


19 
13 '3 


Prov. 


XXI 


18 


2 Kings 


XYIII 


26 


0*3^*^ iTonn tp tvm oph 


»3m3 


. 


XXVIII 


9 39 

r^l « 847 

p.T30'oi '3 nitifn- 
nint33ni33 

n'OT = 248 ' 

p.T3D»DT>T3 ftH 
/'KiT flK fttSmED 

13 '3 

orwi 
{iT3n npTi 

V33 rut tanrn 

jnsiTjfai 

n»«.T^3 nvn 

.Tn'^3 

n*3m 

^ nnc 

|mH3iK 
fmpiot^ 

iT3m 

PQ3iT 
flPDV 

iT3m 

DPOtP 

pK K^iT 

•TPtW |at *3 

im>3 
■pfipov 
^31^ 16 D»P3» Dn3Tn ^3 
»'0T = 249 

P.T30D1 mp3 ti ^;jt|i 
Dnivp 

13*5 
£i^UT? 

mo ^3 
»3m npm 333* 

3"T = 250 * 

•^333 'On '3 ^)HJi 

Til S< jn3i.T -lom 

nsni me ^k ^k 3«d»» ♦s 

•]3rK nrmo i6 jko d3 

•te 3"D3 '131 '»n3 ^31 

ni3tt^73mi 

T»3W{T3»*«Tn 
lt"31 = 251 

V3TK Itt^iiTI 

nipTx T^T 

.T»p K^ jiT 

niDi3 10^ nan 

.TBPI '3 
13m DBK 
13m TDD 40 in>n^ - 'i;)^:? p». 


cn 


8 


* 


X 


17 


» 


cxxx 


2* 


PWT. 


n 


8 


, 


IT 


SO 


« 


V 


1 


IM. 


XXX 


21 


SChlM. 


TI 


40 


PfOT. 


xxin 


12 


SSuu 


VII 


22 


1 OkTM. 


xvn 


20 


S 8m. 


XtiB 


12 


Utwm. 


XXXTl 


1ft 


Uh 


Kmn 


22 


P». 


I.IIT 


2 


Dnft. 


Y 


1 


J«mi. 


XXYI 


11 


• 


11 


1ft 


J«l> 


xni 


17 


0«iu 


XX 


8 


« 


XXXV 


4 


EXAd. 


xxxn 


8 


DMt 


XXXI 


11 


» 


» 


28 


Z Chrwk 


XXXIV 


SO 


P». 


xvin 


40 
XXX 


12 


E»>4. 


XII 


48 


Lvril. 


XIX 


84 


EMk. 


XLVIl 


22 


Pfe. 


XXXVII 


8ft 


Ffe. LXXXTin 


1 


• 


LXXXIX 


% 


CMt 


VIU 


1 


Pfc 


XXXV 


14 Ora. XX 16 2 Smi. II 22 jakbi. xxxnr » rfDi = y^ nnon ^x 

1 = 284 
265 ♦3 

jn3K nr:»o naqn 

TKTf^' 73 7K rnW5 HTpM 

win irr ik 

03*3tK3 'mnin 
ron = 267 

•onn n DTl^Jfljt? 

-933fO»3KD3m 

»» nn mrfr ^rwr fe 1033 

Q3^B3V *3p? 73 X1H 'Tit Wipn 

•**" mJT nT3 'pon ti^ 

prraj^vno im -op '3 rnt^J? 

nsr S3 1^ ^1 

D37 nw 030 mno 

Ton 

•0*01 o Tr^7 
m397 rtno 7P 

♦mUHfl |J1*IO V*3V0 

pnaovi '3 r^? 

p3v ^ mo "pn* « 

'foSnnn ^ mo ro 

3in«=«2 

K*03 ^rr^ 'np ^3 

"spn^^ «p3 «i^ 

If03 *^TI^ icn SkTOW ^31 

m -- «8 

":a'o'! -nps n VPn^ 
«n«\Trwnvr3 !». XXXYI 

Neh. XUI 

ProT. xxni 

XXVI 
Jerem. II 

XXIX 
XXXVI trm orn »3m3 rwn ico3 
•mn ^ ^03 

3^3 '3m3 n3m 
Kip: 

>3?K3 

P'tno 
runpi 
mpn 
ranpi 

13 '3 

Kipn 

W3»1 Nmb. XI vm Jftnai. XXVIil 
, XXXVI 

1 chTM. xxvm ^Hali. XXXV 

VIII 

xxxn KuHb. XIV 

Jvdg. XVII 

1 8.». XV 

2 K»n XIX 
Iwu XXXVII 

V 

, xxn 

EmIe. VIII 

IX 

• « 

J«b xxxm V 

xxn F». cxxx 

2 CIMb. VI bML XX XLVIII 1 SftM. XX 

Im. XLVIII ^3*0 0^6 

trwn ^3 
nixn iTon tk 

m '= J857 

D»33Kno3 opn ^T1 

nvr »3m3 on»33 '3 

opn n3T fe nK Sraw wsm 

prp30'oi 'np3 '3 "^Si^^^ 
namoyK 

niiT fWTp*) 

pTsonDT •np3 '3 '3fK1 

nsnnon i^tnn '3tio 

GPi\ 73 *3nn 

piT30^ 3-^ ^5f^<9 

♦3m3 orran -wio 

»St ■i:3'Wi tp 

•>3m 

o»3i D*n3 j6 ox 

••W1 pPn 'W3» OK 

'»ic unpi 
♦3m3inpn 

^3^(3 "©IC riTXVI 

orn 0^301X7 

>»K3fnOX'pt 

iMnp'3^J^ 

w norS 0^31 o^n3 16 ox 

03^ iitrr ppn 103) ox 

3Tn *= Mi 

«TO 1133 *fe "S tpjUJ 

nu^Tp 

irai tNl 3*03 13*1 tr33 b'Ji 

•pm nx 'n^3i 

•3m 

•pe rffwe vh ma d3 

3'Cn » 868 

•p?x nx ^n^Ssi 
T3W nrmo xS wo 03 »t5 Dnn^-- on"'™ 41 Oea. 


xxxvn 


9' 


»» 


xxxn 


83 


» 


xLvin 


82 


LOTit, 


XUl 


8 


Numb. 


XVI 


15 


Deufc 


I 


8 


i» 


XXV 


5 


Judg. 


xvn 


5 


1 Sam. 


IX 


S 


„ 


XXVI 


15 


2 Saiii. 


VI 


20 


, 


xvri 


88 


» 


VII 


7 


1 Chroi*. 


xvu 


6 


Uin-r; 


XXII 


18 


« 


XIX 


2 


2 Ki.-. 


VI 


12 


- 


xvm 


24 


I.a 


XXXVl 


9 


E7.ek. 


XXXIU 


30 


. 


\LV 


7 


Dan 


X 


IH 


>MMI. 


XWl 


10 


I iimu. 


XXVI 


15 chjj. XXXU 23 

r»om. 1 2 r 


XMX 


16 


Judg. 


XVI 


1 


V 


. 


n 


>« 


XVH 


}i 


1 Sam. 


XVII 


3G 


2 Sam. 


!( 


18 


« 


IX 


11 
xin 


j3 


J vk. 


XI. VIM 


8 


Obftd. 
H 


•2 Chroii. 


XVIJJ 


12 


P«. 


LXXXU 


7 Deut. 


XXVIU 


55 


2 Ham. 


I 


15 


2 Kings 


IX 


1 


If»a. 


XXVII 


12 


Esek. 


XLVI 


17 


Zeeh. 


XI 


7 XI 1 
XXVn 44 
6 a 0*3313 


Micab 


VII 2 


Din nw TimtK n« it'k 


Vlb'> 


2 Chron. 


XXXI 12 


lirrtK 'PQttn 


D3ttr 


Job 


XLI 9 


ip3T ^rr^ni^^ e^^K 


v:3D 


TTi =^ 274 


'finn 


pn'^a^Di 'np3 n DH'^n^ 


3ino 


Judg. 


IX 24 


on^nx ']te*3K ^ 


D^nK 


2 Sam. 


III 30 


DiTns hmw m 


ns^D 


Job 


I IS 


1133.1 D.Tn« n»33 


n:nK.T 


n 


. 18 


ii»3m 


•J103 *D1 


1 Chron. 


IX 17 


u^ho DiTnsj5 nm 


opin 


rfm = 275 


mp3 «^ 


•^01 pp '3 ^:jnjft$ D"»r:i8 


iCS3tt? 


Gen. 


xm 8 


i:n:K D»nx D'trix >3 


'EDtt^ 


V 


XLII 13 


7n3P iw DW 


x: *.T 


W = 276 


ca^an t?B33 


'♦D1 «ii? pnS n>^ *iriN pKi^n* " p in 


V13Pa 


Oen. 


XXII 2 


•p^K io« i»K Dinn 6 inx ^^ 


T«l 


m 


XXXII 23 


i3r*i in^> wr '^ uiK-nKi 


Tt'^sm 


Numb. 


XXXIV 18 


nooa inx >rr: -^ in« Kitrj^ 


Dn3i:n 


f> 


• tt 18 


13 '3 


m^vh 


Judg. 


IX 37 • 


ow" "aiuyD p^x iHD «3 '^ inK-tt^i^ii 


f?«3>a 


1 Kings 


XIII 11 


«3*w ipr .t, -ip,^ j(,3j^ 


3"CT = 282 

"D1 '3 D^n 108 

l^on nx nmvr\h 

rci = 288 

"♦01 nmns '3 ife^y inj< 


Esek. 

Jerem. 

Job 

Xumb. 


XXXVII 22 

xxxn 39 

XIV 4 

XVI i» 


•jteS D^3^ HM* '^ inx -^ai 

D»a>n ^3 »mK nxi»*? '^ iptx -^T. 

lino tn> 'D 'h in« t<^ 

T'JTJ = 277 

•D'Di '1 one THfiJ 


3103 DV 
TCI ^ 2H4 


; Deut. 

i 

i 1 Kings 


XXV i 

XXII 13 


MTV D»nK 13«^ ^3 


p.T:0^1 'np3 Tlfi 3'^ "iHS? 


J 


XIX 2 


ona inK row 


T2ea inx3 .th cnxn jn 


1 
DHD injj '31 


lap pi* p 


n"n = 278 


onxn nnK3 ^n^'m 'n^Sni 


pn':a*Di 'np3 n ^rnjjrn^ 


iTsni 


Gen. 


XLII 13 


i2:»x in«ni 


nsr^ nSn h»v^ 


Levit. 


XV 15 


TDV 


'iKH nx DJ 


n 


XIV 22 


onn *n«n 


D*3xn in^D 


1 Sam. 


XIV 5 


r3: ^ia 3j:a inxm 


ne?3'S3'l 


B"P-| = 279 


■[>^"ix nis ':m-; 


i 
1 
pi>:a>Di •np3 -t *^^^^^ 


miiT ^13: ^i?*! 


« Isa. 


LXV 25 


^^^o ipi> n^oi 3w 


i::!2 ^nar dv3 


i Ezra 

•; 


11 64 


inx3 Sipn S3 


n-m -[N'Sam 


i Xeh. 


VII 66 


ii'3m 


i^Dn o^irn "Tnj^pJ) in^ 


^ Erra 

i 


VI 20 


lintDH »3 


.Ten -= 285 
in 9 


pitt^ iap*i 


p.T:3TT "! InJ^*? 


2 Chron. 


V 13 


onantnaS inx3 >nn 


DHS inx^ nno 


Eccl. 


XI 6 


pir ip33 


imb . . «-»p*i 
jinmxarna 


Kicxa paTK pop lunani iii:^hn^ ^31 nan n'3Dl 


xip 


D'n = 280 


lap^n 


'n3 '3 ^^ 


n:na 


Exod. 


XVI 22 


nwi^ onS lop^ 


inx^ 


Numb. 


XV 12 


iniA wvr\ nss 


*iri($V^ im 


rc-i =- 28] 


roT = 886 


pn^aoi nnp3 'no n'3 IHtJ 


pn«3Di .T*»p3 '-f onn^ 


Gen. 


XXI 15 


on^n 


onnx Dn3Ti 


« 


XXII 2 


onnn 


onn« D>o* isr ruvn 


» 


XXVI 10 


orn 42 Cm! nnn^ " nm XXXIY 81 

Tin 8 XVI il 
,86 n 18 
1 Oifmk n le 

Job 14 S Bui. 


xxin 


28 


1 Ckroa. 


XI 


12 


V 


• 


29 


« 


XXVII 


4 2 Bmu. XXIII 9 Sxod. XV 14 

1 Xings I 61 

Job xxin 9 

XVI 12 Exod. IV 4 

2 Bm. U 21 IM. 

Job V -29 
XVII 9 Knmb. XXXI 30 

1 Chron. XXIV 8 • 

6 
Ertber I 6 

1 Cbron. XXrV 8 G«n. XXXIV 10 

Jotb. XXII 19 LeTit. XXV 84 2 King! IX 18 ?^T = 297 

T>nKon ntna jmom 

iTni33"i ono ffivw 

'DK nm '3it fiH onwn 

iwnn -[npija 

^*:i»3>n rmx Dmrmn 

vn'HK tei iTTH ^3 1*^ lion 

'n 'r\y\ 'n n^rjtJ nw nn fa 

V = 800 

•on 'in 'te •: n "tTIHI^ri 

w ^nwi ptAt 

^mnnn rm p 

'mn«n ^ 

>mnKn ^Tn 

'»nh« -rm 

m p in^K innin 

n'r = 801 

pTDO^Di •: tnijjl 

nr^ ♦att^ mK S»n 

n3TDn nijnpa thk nam 

tnK ¥h) inw3 ^KDr 

♦3ieD3tDn 'D-wn tn^l nm 

a*r ^ 808 

1330 mm yv n^ 
onpno inK ^S mm 
yr = 808 •njo'Di '1 TOK'n 


1 Kings 


VII 


26 


D*Tfi33 3Kt^ 


2 Chron. 


IV 


4 


T3-»T pnx mnn 


Ezek. 


VIII 


16 


rr ^804 
jviao'm nnpa -n tnjjt 
nimDoi 


2 Sam. 


xni 


1 


mnn ^mow 


Jerem. 


xxn 


IB 


^wrap 


Cant 


vni 


8 


DD1D IVl 
m^l .R, 
rrr = 805 


2 Sam. 


xni 


6 


•D»m '^npa '3 ^trjtjtrn 


• 


m 


11 


na imnm 


« 


» 


20 


Tiavo im«m 
1-r = 808 
«^n in 0-n «%? ntnjj fa 


Gen. 


XII 


13 


Dnn» s?i3D mttn 


ProT. 


vn 


4 


rr = 807 
\\n^xm 'T iTfnm n^nwt 
n^whp '^fT^ mn^ ssnn 


Oen. 


xxiv 


60 


jn no 


11 


XXXIV 


14 Gen. 


XXIX 


20 


Dan. 


xi 


20 


Esefc. 


xxxvn 


17 Exod. 


XVI 


38 


Josb. 


VI 


14 


1 Sam. 


XXVI 


8 


2 Sam. 


VI 


19 


1 Kiiift 


ni 


26 


ZMb. 


V 


7 Dent. Exod. 

Zecb. XXIV XXXVI 
VIII 1 King! 
1 Cbron. Joiili. 
Kttth Exod. 1 Kings vn 
xxvn X 

u XXVI 


6 


XXXVI 


12 


VII 


18 30 

onnK D>oo vy*v2 vnr\ 
ine^ onnn o'oo'i 
onni?^ nm 

fDl = 287 

•o^DT 'op p n nD{$ 
n»i2t np 

nnrn nK iSDn 

m h» »ttn3K '^m 

Qj^nfa^p^n 

nw -[fan TDKn 

nnepn33n3ni 

'^ap iwaifa jfa •«>♦» sjpo mn^ n^nn isr^n li^Di 

njtt^ .m^ H^ "nji 131 f\it6f\ fai 

KtS3 jrrtFi 
nnK natt^ W3^ mT p 
t^ T3niq3nn 'P| ts 'KfaV 

'naa^ isdt '3 mw^^ riDJ$ 

nxri'in wDn nK •T3mi 

nnte *?K nnK »3n> i3^m 

B'Cn » 289 

s 

'0*01 nno 'Opt '3 niiyfci7 

m»on "wvh nnwi ns'DDn fa 

nnKnnpfaran 

n « 290 

•D»Di '3 noN? 

nafaon nj> nnio pw: nVn: tt >3 
•]nnDr nnio mnx k^ »33m 

K^ == 291 

}%T3o»m -op '3 nn^itn 

onpDn 
D^won 
n33wn 
•nD 3*03 nan 'pj -d •« fai 

ran = 202 
pm3D»D") '^np3 'om '3 DrTlhtJ 
np3 nttrp ''yc fa nop 
'in'3m 
•oip aT3Di mn» fa^n fa onnnx 

3*n = 293 

p,T30'Di '3 mnjj 

nan ♦ ♦ • no* ninK Tin p Difa^3K^ 

ninK nm mK »in 

n^ }♦« onn n3op i3f? mnx 

TXT = 294 

•o>Di 'fa '3 ^'Jrtin^ 

»3n3m ^nviK nan m K3n 

»mnK 'DP *33W >m3 

''iD^nn ^mnn nnin 

fran = 295 

pn30oi mnp3 ps^oon '3 rilj ^HhK 

ax *nnK k3 ^nax 

nx ''nnK nosn^ noK 

W ==296 

'HiD^oi 'fa nni 'on o •: ^Jsnhjjt 

«nnK 

nKnn^ :ia n^hnji'? - injn» 43 Joib. Gen. 

Exod. 
1 Bftn, £z«k. 

1 Chron. 

2 Chron, 

Dan. 
Ezra Neh. XIV 8 VI 4 
XI 1 

IX ]S Levi*. xn 1 

2 Kings XIV 17 

2 Chron. XXV 25 XLIV 2ft 

XXVII S4 

XXI IB 

XXfV 17 

iX 26 

IX \H Xunib. iXXV 2H 

2 Chron. XXIV 17 '1 earn. ni 28 

XV 1 

2 Chron. XXXIl 28 m 22 2 Kinga \l 2» 

2 Chron. Ill 11 1 Chron. XXIII 27 

2 Cbron. XX 29 

, XII 15 

XVI 11 

XXV se 

xxvin 20 

emi. rv 16 2 Btai, n 26 

Dm. XI 28 Kumb. n 81 

6 b »o^oi a %i^^ ni.T no» 

jtinn Dva ntra ra«n 
5'r «« aao 

rsr = 381 

prras^m lytta '^di '3 HID nnjj 
pfw »2a »w mo nnK 

B»3*«n t^m' p T,TXbK ♦m 

"^ nam 
rsr »888 
pnxxn rmp^ tod -m t ^in^l, 

ion ^3 

pn^ocn p^i nirtpa a niO nntj*] 
hn2ti jnan mo nnw 
nrsT nr wa xm.T mo nnm 
mo nn« KTKtn 
rar = 884 

•a p nn^e 

Til S^Otr^ 

D*ODi noD^io DiSraK t^ twn 

n*3Ve=885 

pnaODi '*s'P3 '3 ^'HO^l 

n33n ^roK D'^nsn pnnn 

n^isr p n^pottr 

rsv = 888 

inxn Dr3 rr^K idki 

-rnKH 3tT3n pp3*? rao 

3'n3n eps^ np3T 

rsr =^827 

prcoDi mp3 '^ t D'»31*irnstn 

D^nnnKn Tn nans '3 

rtofm 

omm 

KDK 

VI^XOK 

trw 
orn ^3^ fp pK 
n'ar >= 888 

•o^DTfe -3 n:}inn»9 

n3'nnK3 iTnn nno '3 nran^ xiVi 

B'3r == 889 

p-tioDi "Tp3 '3 njhnjj^ 
DTT^at? IPO' nsimA 2 Cbron 


XX 35 


ODmT n3rTnK 


2 Kings 


I 2 


irrnKfai 


« 


IX 28 


iMn -an vi' DT|,T -[Dnn 


» 


* 39 


mW JTHK n3031 


» 


XI 2 
1 Kings 


XIV 4 


i3»ero r3*i? lop ♦a 


• 


• ft 


i.TnK ^j5 ion mrm 


• n 


. « 
» 


. 18 


^«iw' fa 1^ neon 


2 Cbron. 


X 15 


!!''» = 809 


1 Sam. 


XIV 8 


sionKprmm 


« 


xxn 9 


'^onKnjinpn 


« 


. so 


3ion« p ^nmvh inx p ofan 

•^m '3 ^!?r7» 


1 Cbron. 


XI 41 


pT3r 


» 


II 81 


QH9K 

r*r « 811 


Exod. 


XXU 28 


^PDTI ini6o 


Dent. 


XXni 22 


-na r\n ^ 


Ecct 


V 8 


•nn 


laa. 


XLVI IS 


'itnp 
y'r = 818 


Pt 


XL 18 


'fl*W 


- » 


LXX 6 


nw 


Dnn. 


IX 19 


a"v = 818 

pnMsm mp3 pn DHtltp 


IlIU 


\ 1 1 


Dp»fa» p c|»33 nnio 


P.. 


CXXVII 2 


rnn»n n»^ n3W >*jnKO Dip »0*3rO 
T^ = 814 


Oen. 


XV 1 


mrp 131 rvn 


Esiher 


n 1 


•jten non "itD 


« 


in 1 


rB«> ^ 815 

'0^1 '3 nirp nnjj 


1 S«m. 


XII u 


rvsv m ymn qk 


2 Kings 


XXIII 3 


vmico lOtt^ m.T iriK rufa 
»"»r = 816 

'3 P ^t1»l 


Lerit. 


XIV 3« 


pan K3» 


Bent. 


XXI 18 


itSk iron 


1 Bam. 


X 5 


»n3n }? nn^ im 
•o'm 3-03 'p b^ DnnrjK i^nn^ nhtj -r^ fa 


Ezod. 


XXVI 12 


I3WDn 'iriK fa mon 


Ezek. 


XLI 15 


iwTpinKi innK fa iw 

n''*r = 818 
pn:ooi nnp3 a nnjj tot V^HS 


Neb. 


III 80 


rrofa? p rrsin 


« 


. »1 


^•WCn p iT370 44 •s^ - n^r-ns n» Job 


xxTin 20 


['9)1 ii*3m ! 


Eccl. 


I 11 


nzTi^ vrw nv 


• 


II 8 


. |tsvn 


D^amaa im nnna nn 


S8m. 


I 8 


mom 


Vr = 880 


Job 


XXXTHI 24 


p^ 


'a^Di t n^nnjjt 


» 


1»" 


]sc^ 


Gen. 


IX 23 


non Dttf npn 


» 


1» 


in 'a 


« 


• 28 


13 '3 


Zttl. 


II 3 


>mn i 


1 San. 


IV 18 


n>3nnK xDsn ^jya ^en 


* 


XI 6 


irs* 


Iw. XXXVIII $ 


trh^n h'£ m 3'ra »:in 


Esther 


Til 5 
1 Ki«g« 


XVIII 87 


n»3m« 03^ nK naon nnxi nam 


ProT. 


XXXI 4 


Vbv = 887 


2 Kings 


XX 10 


^^3 


■ 
• H 


wptrn atj^T 


•o^DV'n "^^ 
la^T^ »K 1DR1 


tt-k^ - 881 


Oen. 
Dent 


IV 9 
XXXII 87 


pniODT 'snwi^ ja m n ID^ypn^ 
Estber 


U 21 


onn D»ao 


1 Sam. 


XXVI 16 


l^on n»ai »k 
■ » 


m 12 


^v nDo impn 


ProT. 


XXXI 4 


-IDtt? »K 
vm 7 


>3Tt0^1 


Jorem. 


V 7 


n"^tt^ = 888 


. 10 
X 1 


Dt£T3 3n3^ 
rhvf = 33^ 


"^ «3n mo >« Til 1^ -iDn 


pn:aDi 'do3 '3 D^'jnrilfrilsjn 


9 Smb. 


I 8 


'-^ 
Esther 


yiu 10 


D»3ann *:3 


Job 


II 2 


Kan ntD »K jott^n Vk 

0"^ = 839 


• 


, H 


rain '331 
rhv «= 888 
'tt^oi n nj ^1 


'3 m^ 


Iss. 


1»XVI I 


»nm» Dipo nr >«i 


2 Sam. 


xvm 5 


mh02¥h iP7b 'h Q«^ 


Job 


Xltia 12 


HXDn pKO nDsnm 


Isa. 


VIII 8 


okS D'aSnn 


* 


. 20 


insn j^KO noDnm 


rW =» 884 


Ba&er 


tll 6 


0"r = 840 


pn^a3»D1 '3 *153K 
Jiidg. 


ra 16 


in;ij3nn« 


{VT3o*Di •oD 'tn '3 rr^stl 
XX 16 


10K 1^3 tr^K 


Jeren. 


11 28 


"pHTH rwj 


rf ^V =- 885 


» 


Xm\n 18 


■roiw ODVMfVKI 


•a^Di 'n3 '3 ''K 


Job 


tm 15 


»nipn 10K nw 
rer = 84i 


Gen. 


IV 9 


ym Ssn »k 


•npa 'n W\ V» 


» 


XYI 8 


asa nra »x 


fixod. 


11 20 


iw vn33^« n»K^ 


Deut. 


XXXII 37 


Job 


XIY 10 


vmDn»in:n 


r^ - 35M; 


2 Kings 


XIX 13 


nan 


. pn'sa^Di 'np3 .s"S ''JSt 


Job 


XX 7 


^aK^ ni*:^ iSSaa 


Gen. 


IV t> 


fnj? '?3n >s 


Micah 


vn 10 


••na^K Sim 


" 


XVI K 


nsa nra »» 
p/i^^ai i 


»nna> p^:^ Ji^a hs^st ^inma Dinn ptt^a pn:a^Di 


1 Deul. 
Jttdg. 


XXXII a7 

XIII <; 


'Jn'n^^5tt? i6^ 


'b'Di'npa 'a D^8 


1 Sam. 


IX 18 


nxnn no 


Isa. 


XIX 12 


^oan K1BN D\y 


« 


xXvi u; 


n':n 


N«li. 


III 17 


•DD "ID im 'CD 'in in n^ iDipa ni: >«^i 


fl 


XXX n 


[♦Rj] nns ^a*? 


3 err = 348 


2 Sam. 


I la 


T:an 


•a^Di 'a nin? •'« 


rt 


XV 2 


Dot^m 


1 Sttin. 


IV 21 


nax!? Taa »n "ir:S s-ipm 


1 Ki.ig.s 


XXII 2 J 


n:r:a p 
XIV 3 


naa 'X . . . ♦ aitsnx ja n^nsi 

1''C2? = 344 


2 Chroii. 


XVIII 2:; 


iiom 


2 Kings 


III H 


n^p: 


•D^Di 'a D>%^^^ 


1 1 Kings 


XIII 12 


l^n 


Im. 


XLII 15 


D»^K^ min: ^n^m 


1 l8a. 


L 1 


ninna 


1) 


LIX 18 


. Df?r^ 'na:! d^%sS 


1. 


LXYI 1 


Dorrn 


n'sr = 345 


, 


„ I , 


l<«i] 13 '3 


p.T:2'Di •in:t?'^a vn ■: H.^N 


Jorem. 


YI It 


nap 


1 Sam. 


XVIH 29 


-in nx a^K 


1 „ 


^' • 


nsrS 'X 


Jerem. 


VI 25 


a\s^ am »a 


1 Jonati 


I 8 


['H]] T^nxna 


H 


XV 11 


nra "p ^np^cn irh ok 


Job 


XXVIII 12 


l'«i] naanm ny^ - 3?i« 45 

T':r 


- 354 ' 
'^Di 'a Dj33nD=l D51H 


p#>. 


XLV 


6 
■[Son »3nx aSn iSs' 


P8. 


XLIV 


17 


a»i« '5D0 P)iaoi PiTTO Spo 


Mii'nli 


vn 


(I 


.rw 


'Q'DI 'So K" •»5T^H ; 

»3nK Sp »fi am 


" 


VITI 


s 


opjnoi anK n*arnS 
r'or = 847 


1 Sam. 


11 


1 


1 Kings 


VIII 


46 


orpar Diatn 


Ih». 


I 


24 
'3ns«3 nopati 


Ezek. 


XXXYI 


2 


Ti»am 


Ps. 


IX 


4 
*T»n8 ^a^ aiwa 
■[a »n»JDn «iS ok 
Jerom. 


XV 


u 


^ 


XVIII 


lib 
03'rsn *anx ciTnx 


2 Chron. 


XXVI 


13 


anxn Sir -[SoS •m^ 
mtiS main ion an»n 


n 


XXV 


t 
»an« i3cSx?' S« 


Ph. 


IX 


7 


» 


XXXI 

xu 


^S n T»OK» nnx 
-on nm 'So pn^o i 


* 
n'DW '= 848 


« 


I. VI 


10 
*'nK »an« iai«n ?» 
'anK »3ifi-in ovn Sa 
pi^aoi 7 ''J^ 
€11 


!i 
w 


1 Sam. 


XIX 


17 


':n»oi 


I Ckrvn. 


XIV 


11 


D'O po3 n»n »nn« n»< dm^XiT po 


1 King. 


XXI 


20 


>3f»*ttcon 
v':ttf 


- *-»o 


Ps. 


xni 


'A 


fitw 
p.T:o'Di "npa •'?o •? ^'';it*fi< 


5 


vnSa' 


Wk^ 


V 


'!! 
Tin* yy^ Sa nax' p 
XLI 


12 


iy»T 


Pfc 


i.xxxrii 


:t 
yxDroi p'OiT -pa'w 


Joh 


xxvn 


7 


»ooipnoi 


" 


LXXXIX 


II 

52 
m?D 


T^mcnK 


II 


22 


oSa 'a^K 


T* 


*> 


ror = 849 


I ChroH. 


XVII 


H 
10 
pn:o*Di '\ ^yk 


» 


* 
Kxod. 


XXIII 


4 


•]a*« nw p»n ♦a 


m 


XXI 


12 


rw 


aim 


Ikut. 


xxvni 


57 


n^Sn pao nmi nn^Srai 
j^i:ODi nnp3 'So 'n Vy^^ 


n 


» 


55 


ono ihkS nno 


Pfe. 


LXVIII 


'2 
dniSk Dip* 


t Sam. 


XXVI 


8 


^a»K nK . ♦ ♦ . D^^SK •uo 


• 


LXXXIX 


4:i 
mom 


i» 


XXIV 


5 


vS« TIT ♦W3« iiom 


« 


CXXXII 


18 
ts^aSK 


2 Sum. 


IV 


8 


nva VH< twn rw 


ProT. 


XVI 


7 
mrr mna 


ProY. 


XXIV 


17 


norn Sx p^iK Sosa 


1 Chroo. 


XXII 


» 


n'ir 


iS »mm3m 
•n«3»Di 'on -a 19JH 


'o^Di 'om -a o"*;?';j< 


Duut. 


XX 


1 


Mm 010 ivrm mtfl »a 


Jercm. 


XII 


7 


.Tan* P|33 »rD3 nrrv n« ^nnj 


* 


XXVIII 


53 


13Ba **« nSajo 


Lamont. 


I 


-p 


iSr n»3»K v^rh Tv^'^ rn 
WW = 351 
B*:r 


3A0 
pn'so'Di -npa "i ID^H 
ji.T:a»oi 


•npa 'So 1 DfTJ^IS^ 


1 Sam. 


XXIV 


20 


tr'K Kxo^ ^ai 


Jndg. 


II 


14 
mn» pjH mn 


1 Kings 


VIII 


37 


iS nr 'a 


« 


, 


14 
loyS -HP iSa» vh\ 


M 


» 


44 


[•01] n-Tt -pp KIP >a 


Ezek. 


XXXIX 


'-'7 
D»opn {0 omK 'aai«D 


Jorem. 


XLIV 


30 


"an piDH HPID HK JfW >53n 


Fr. 


CVI 


42 
on^anK DiicSnn 
2'W =- 85Sia 


• 


LXXXl 


15 
p»3aK omaiK oroa 
'0*01 p TO 'a ^i^T^^< 


« 


Lxxvin 


53 
D'H noa DiTanx nw 


Judg. 


XVI 


23 


1DDW D'nvSo '3101 


t Chron. 


XX 


27 


D"r 


n-nm r'K Sa latn 


II. 


11 


24 


orn "inK tkti 

b 
•D'Di 'ttnoa •: DiTJ^i* 
•30»Di p Tia -a 1i5^i^ 


LeTit. 


XXVI 


36 
po ^nxam 


Judg. 


XYI 


23 


Sna nar narS idok: D^nvSe uioi 


* 


• 


41 
oaaS paa* m ik 


w 


* 


24 


mnxSttn 


• 


» 


44 
nw 03 5)10 
!»3'^3Ji< TO roa TO !ir5T^« «'^«' ^^^ 
K^Vt 


•0^01 -a "^inn?** 


5eh. 


VI 


1 


oSaaoS ror: nrxa »m 
•TO li^a^it 'fiiaT '^ip -wr Sai 


Micab 


VII 


.s 
'na'« >novn Sk 
nr = 858 


» 


n 


10 


rwo nD3m '►na^K >nrn 
pnjODi 'So 'ai on 'a 'T D^511^< 
a'cr 


= 8(tt 

'0*01 *a nygt 


Ps. 

Lamttiit 


Lxvni 

1 


24 
2 


pnon 
naan 


Eiek. 


XXXV 


5 
oSir na'K -[S m\n 


P.. 


CXXVH 


5 


WT kS 


. , 


XXV 


15 
CXXXIX 


22 


fi'San 46 n'h''i^) - iisri Dan. 


XI 


36 


Isa. 


LVII 


5 


E«ek. 


XXVII 


21 


r 


XL 


49 


2 Chron. 


xni 


9 £xod. XY 11 E«ek. XXYII 21 

XL 49 

2 Cliron. XI f I 9 

IsH. LVII 5 

Pb. XXIX 1 

LXXXIX 7 

Job XLI 17 

1 Chron. XXIX 21 

2 Chron. XXIX 22 
Dan. XI 36 

Gen. XXXII 15 

Levit YIII 2 

Numb. XXIIl 1 

Deut. XXXII 14 Gen. XXXII 15 

Let it. Yin 2 

Numb. XXIII 1 

Dent XXXII 14 I». 


LYII 


5 


Esek. 


xxvn 


21 


» 


XL 


10 


2 Chron. 


XIII 


9 


Pb. 


XXIX 


1 


■ 


LXXXIX 


7 


Job 


XLI 


17 


Dan. 


XI 


86 Exod. XXVII 21 
XL 10 LVII 5 
XV 11 Gen. 


XXXII 


15 


Exod. 


XXIX 


1 


Lerit. 


XXIII 


18 


Deut 


XXXII 


14 


Ezck. 


xxvu 


21 


2 Chron. 


XXIX 


21 


» 


xm 


9 'STp IV 'cn "rs r^n q^^sd n»omn I 
Df?'xn ^K Dnan 

'S^i^n -nv 'on "na p^K n* K^»^ SDH ^3 

">DVDm 'Dn "»no 'Kv 
b 

D'^N1DnD3 I 

D'^K Tna» "inrD 

c 

D>!?''»0 Td3 to o!?>»0 DV">«t ^mK^3 

pnKfiKnp 

'»»T? m3 »^ n33 

}iw 3^m -1^3 nwsh 

y»3 'TO D"*^^ '^H^33 f?31 

D^^io D'anan 

in33 TO dV'^J*'! ':ki3 rw onmn »6n 
'D3 "te 'HD 'nxr 

»33mTST3n 

pne^3 >o ^3 
i3n3 mw?i 

rw = 870 

•0»D1 "333 '3 D^^^ TOT D*'^'»*J 
D^inD»T33 

«*yr = 871 
{VT:a>Di "te Tm 'on Ti '3 n%^ 
D>^»3 D>Dn3n 

'on -va ch»2 n3b3 ni 

a"pr « 872 

onwir onE^'fn o»nKO o»w 
THKncnp^ 
D»r33 fip3» dhSt ^ DTOnpm 
IK3t 3^m ip3 n«on 
D»^'jn on33 ' 
one •»t'3'i I 
0^**^! ""5 '^ p«» IT vM? ion *>3 I Gen. 
Job Cant Esther Numb. II 6 
XVIII 12 2 Kings 


XYin 


24 


Isa. 


XXXVI 


y 


Job 


X.VI 


Si ^a rott^ = 368 

'Q'DT '3 -I^«1 

pn':a'Di i D1>K1 

xiY 14 3VX1 ^x':i m 

« -*<♦ 113m 

XXXY IH n,T5 JTa'D' ^3.1 3VSn 

xLii 8 n3j? 3insi 

'':a'Di 'DQ 'Nn •: '!f"'^J1 

3't^f) i>xi 

n'3m 

^3n 'iiansn -pxi 

piTiD'Di 'np3 ?•» ^p'*^^ 

n3^ Ncrs ns'K 
D'lon n3P' n3»K 

13-rn m vi2 n3'«. 

p|Sx nrtK^iT n3»K 

nxtn npin nmi3 n3»K 

.131?^ nmi ns'K 

nw»3 n3'K »3i» nnx 

13n3K D'fi3n 

w noa i3«73 

^xjrpn3>K 

»TO3 TOnxttr ^ nran 

13 a 

■n3 n^Jtr ro'x 

3*P^ n3»x 

3nr is&v na^x 

i3wn3 

pn3DDvjn^Djvi3a'3i^opn30'3'i Tip^*^^ 

V 3 'n3n3 nx ^nbre 

« 8 f^r^ piDB3pn 

vni 6 

6 Dout. 


I 


12 


r, 


XII 


ao 


n 


VII 


17 


n 


XV III 


21 


^ 


XXXH 


30 


Judg. 


XX 


3 


Isa. 


1 


21 


2 Kings 


. VI 


15 


Jercm. 


VIII 


8 


i» 


XLVIII 


17 


Pb. 


Lxxin 


11 


Cant. 


I 


7 


n 


1» 


7 


Lament. 


I 


1 


» 


II 


1 


n 


IV 


1 


w 


^ 


2 YI^XII ^31X n33>X '3 rft»=: 868 nttn03 '3 ^I^HJ b^iJI XXVUI 11 
19 »*Br = 869 a 

•'D1 '*?»i 'te Tt53 X3»3>n Tl^ 'on '>TO D^^H "mx ^3 

Gen. XXXII 15 D^flXD S^r 

Lerit. VIII 2 «» 111 D»^T ^3^ HXI 0X830.1 ID iTXI 

Numb. XXIII 1 pVan D»^X ny3n onD np3W 

Deut. XXXII 14 D'^W Ona 3^ DV 

'Dip Tl"* 'wi D^^t) •>n3 >*03 '^oi 'te '^ni3 itoi •x'33 *?ai 

•O'DI •3^3»n 11' 'DT! '31 
P8. XXIX 1 D*^ '33 m.T^ 13.1 

D»^ »^3 .lirp^ .TOT 
O^ 1113> HWO 

nuT^iron 

D'?X?1 WltC^ 1 

, LXXXIX 7 

Job XLI 17 

1 Chron. XXIX 21 

2 Chron. XXIX 22 rx - ni'?*,s<? 47 

B"tr : 


= 880 
rvT 


= 373 
"•Di k: 


D^Sa "^ -en 'T na-^K 


•o'oi 'a nib»S| 


F*. T.xxxvm 


16 
n:iBR Y^*^ "^^^^ 


2 Sam. 


XXII 


34 
ni^»K3 ''?:i nwo 


Job 


IX 


84 
1032? »^P0 10' . 


Pa. 


xvni 


34 
ii3ni 


- 


xin 


21 
pmn '^lyo "[D3 


Hab. 


III 


19 
m^'K3 'f?ai Dt?i 


* 


xxxm 


7 
"jnwn x^ niO'« ri^n 
I'W 


^ 374 
rcr 


= 881 
pn:o'Di 'Ktei '3 nib^{:?3 


•^1 -te '3 D"'P^»i7 


Cant. 


II 


7 


pfinnr IP n3n>?.i dh niipo dhi ii»pn ok 


, 


III 


5 
0X1 11'pn OK 113m 


Gen, 


XIY 


5 
mrs D^na n*o 
Jerem. 


L 


38 


3'BW 


» 888 


Josh. 


X 


12 


pn:aDi 


= 375 

n»^i3 nip3 IS p'b*JJ 

p^'K pop3 mn 

n^nn p^Ki p3Wi 


Gt'J!. 


XXX 


1 


pna3t)T • 


ne 'Tm -ap nn '3 p{$ 


» 


XIX 


42 


» 


XXI 


24 
nriio nxi 


Eccl. 


in 


]fk 


•« 


•2? Dn«r! -iniDi 

TOB 101 'HK ^31 


Judg. 


I 

XII 


35 
12 
0'37Ptt?31 
13p>1 
rw 


-883 


1 Chton. 


VI 


54 
D»STl nSTl ptojj fijJT 
'n^Di pK p*$ -DO 'jn -a 


- 


VIII 


13 
p^'K ^yoyh 


Jci-'.'m. 


XXX 


13 
■n?D^ -jsn p pK 


2 Chron. 


XI 


10 
p*?'K n«i npix nxi 


l'>. 


XXXVIII 


4 
nw33 ono p« 


" 


XXVIII 


18 


p^\y DKi tt^r n'3 m 113^1 
Ycr 


= 884 
I'rt* 


- Jt7fia 
prras'Di 'DD -xoa pK p^t -od r* 
•O'Di '»3:3 p "ns 1 p^^J 


Kx^.i. 


xn 


ao 
nxno Dpi 


Jo»h. 


XIX 


33 
0^13)1 Ml 


1 .<ti!l.. 


xxr 


10 
n^hi 3in tn3n ioki 


Judg. 


IX 


37 
O'MIPO pt>K piD 


i... 


XL 


ifi 
npKp3Si 


» 


1 


e 
32ttip^KOP 


" 


lax 


in 
V*K pR *3 Kl'l 


1 San. 


X 


3 
TI3n p^K 


Jor-^iii. 


VIII 


19 
m^w Tip ?^v^ 
•0»01 3-03 •m3 'UK tol 


- 


XLIX 


1 
pop *33S 


Gen. 


XXVI 


34 
l^'K n3 n0tt^3 flKI 


^ 


vm 


22 
■rrSjD pK nitn 


» 


XXXVI 


2 
jS'K n3 nip nK 


Mbl. 


T 


8 
pv3n '31 


»n3 pb^J:^ 'ixtn 


Ps. 


XIV 


1 
13^3 f?3: 1DR 
k 
- 


LUI 


2 
jmao'oi 


•»«'333 p •n3 '3 pblSt 


« 


XIV 


3 
•10 bn 


JoBh. 


XIX 


88 
Pl^no D^a Mn 


• 


LIII 


4 
iO 1^3 


J«dg. 


IX 


6 
10K 3X0 p^K DP 


JoL 


IX 


10 
'^~ m^ianrp 


» 


» 


37 
Q'331P0 pTK 


Prov. 


XXV 


28 
mtiifi I'p 


1 Sam. 


X 


3 
Dws rDTni 


£<;cl. 


III 


14 
nw» ittw ^3 >3 'nrt' 


Gen. 


XXXVI 


2 


c 

■nmK -ttwn -na -ha h r6'i* 
S'»3 lan -DD 'K*1 ^31 


0^33 Mn 
J08h. 


XIX 


33 


rrw 


-885 


Judg. 


IX 


66 
3X0 p^ DP 

Dvo nD7ni 


r^ r^ p» TO in 


1 Sam. 


X 


3 
IHA. 


XLl 


26 


Tor 


WH10 Til '0 
==886 


Judg. 


IX 


37 


a-na to p''» 


D'3iiP0 |Ak 

•3in3i •»r3a 'Htn 


1 Sam. 


11 


2 


P»T p» p« 'DD in 

pm "jnte pK '3 m,T3 rnp pK 

rcr « 887 


Exod. 


XV 


27 


T'Ptt? = 877 

•>Di 'K in3 Tib p '3™ '3 np^-^Jjt 
•D'DVIDD 'XnCDD f^l P^ ai3 mx ID'S'' 


Sumb, 


XXXIII 


9 
nioo ipo'i 


K^vL 


XXXII 


18 
rip p« io«n 
. n*5W 


= 878 


Kuaib, 


XXI 


5 
Dpn 1311 
TUD'Di -r'b 1 n^^tj 


Josh. 


VI 


1 
ni:D innn 


Beut. 


II 


8 
WHK flKO 13P31 


1 Chron- 


XVII 


20 
7103 px niiT 


2 Kings 


XIV 


22 
«a^ n^»R flK ,133 Kill 


2 Sam. 


VII 


22 
n^ia p ^p 


» 


XVI 


6 
KOipi 


1 Kings 


V 


18 
n':n nnpi 


n 


1) 


6 


2 Bam. 


XXI 


4 
1^ IIOKI 
B"yr r 


= 379 


IBS. 


III 


7 
x".nn DV3 


•O'oi nnp3 '^ri^JiJ 


Ezek. 


XIII 


15 
Tttn riK 'n^^Di 


J«rem. 


XIV 


5 
.1^3 nS'K d: >3 


J«r«]n. 


vifi 


13 
DD'DS rex 


P». 


XXtl 


1 
inttrn fi^'K ^p m-xh 
3"0a p^] ptt 'ma 'pto'D t^n bi 


Prov. 


V 


19 48 m - r» nD IM. 


XXII 22 


yn nn nneo ^nnsi 


piTiD'DI 


psTiT -n yvs 
XLII 22 


non n?n dp Kim 


Exud. 


XXXII 18 


miaj tmv 


^p r« 
XM 28 
CTK pm KIXI 


1 Sam. 


XI 8 


yh^ no«n 


j^^O pK 
LXni 5 
1W pKI B'n«"l j 


Ps. 


IJLXI 11 


DVI^H noH^ 


^^ 


Jerem. 


XIV 10 


rmT nK noKD dkdh 


» 


XXII 12 


pnifi ^K 


nm P^ 


Ewk. 


XXXIV 6 


onnn 


ba ':m ^wy 


Exod. 


XXII 9 


w^ fn» '3 


nitnpK 


lUb. 


in 17 


men >6 n:jm '3 


rrcw - 888 
EC€l. 


IV I 


iiKnin »3« ^nan 
j%T32yDinai? pr6n^ ptjtl tm 


"'^ in p:nr j*^ 


ranp = 8©8 
eon. 


XXXIX 23 


inon fi*a 


ifi^l^K 


pj* p»l p»^ P^Ofi T" 


Hos. 


lit 4 


DOn D^D' '3 


Tm 


IM. 


L 2 


r>K 


pRi »n«a rna 


Numb. 


XX 19 


,1*^ r^m 


•i?ir« 


Tjrr = 894 
1 Sam. 


XX 21 


r68^ nam 


^21 p»i 


'e'DTr»vi>|^Yp«npDe':3 


Judg. 


XIV • 


yhp Tutiss 


rr:3 p^ 


1 8lUB. 


XXVI 12 


n»»in riK Tn npn 


Ectl. 


V 13 


nwmaKi 


n;3 p«i 


H«g. 


1 6 
nann nnrv 


Ina. 


XLI 2f 


iwtiDTanns 


TaapK 


1 Kings 


xvm 2» 


Dnmtn law *nn j 


Gen. 


XU 24 


o'^arn p^am 


TaDpjn 


n'JW = 995 
Isa. 


XXXIV 10 
151? P^ 


"DT 


;nrrrp 'n pisti 


„ 


LX 15 


*irn'ri nnii 


naip.pw 


Demt 


XXVIII 81 


ni3o "pw 


i^r^ 


Hos. 


VII 11 


mva ono« >rm 


a^pK 


IM. 


XXXIV 12 


jnoiT-m 


onw 


Jor«m. 


V 21 


nm ic ystse 


a^ P>*1 


»» 


LXIV 6 


■pwa 


inip7Ki 


Obad. 


7 


i^rho *r»3n ir 


[njia^i pK] 


Esek. 


IX 9 


pp >^ *^iri 


fTjnj pKi 


ProY. 


XXI 80 


[nn3npK] 


nj^an pin 


Job 


V 9 


m^ij rwp 


■•pnpin. 


Ps. xxxvni 4 


n»3a 


DtiO|n< 


Pror. 


XXVIII 3 


V*! tM 


urh pio 


» 


» 


rhp^ wte ^03 b 


Dhn pjn 


tt 


XXIX 19 


>6 onann 


njro pw 


K 


GXia 5 


mm |»o» D»3n 


. thin pK 


Hoi. 


IV 1 


•on iwiw 


n?^ ptq 


Eiok. 


ixxrr « 


♦3RX1W* 


t-m ptn 


VXtt^ = 896 
1 Kings 


xxn 17 


wm nam 


D?^T« 


•♦D1 pi!^ pnnisn n^^n pJJI p 


Esok. 


xiiH • 
1-7^ r« 


Dmk. 


XXVni 82«<«. 


P 


^^m 


2 ChroB. 


XIV 10 


KOHmpn 


WT^ 


EmI. 


IV 7 


nn« «n 


'3«^ iw 


» 


XX « 


fTliT nOK'l 


l?^?"^. 


1 Ki»g8 


XVIII 29 
3^ P*?*! 


Job 


XX 21 


1^316 


infe^i^ 


» 


, 29 He. 
^p-p«l 


« 


xvni 19 


•6 P3l6 


nn^pin 


H08. 


Ill 4 
na^ nn 


Eeel. 


IX 1 


^3 flK »3 


PTl'jnt 


1 King* 


XVIII 29 
njrpw 


1 Sass. 


XXVI 12 


TIT np»i 


vi\> pni 


Lent. 


XXVI 6 etc. 
TinopHn 


C'Ott^ == 889 
Pb. 


xxivn 10 
Ptt^npin 


_, 
1 


pnoonji pS^D 


Im. 


XLIV 12«<c 
nSpiT! 


J«dg. 


XIV 8 


D'n«^^ fwm nnp^ t^vi nn« '3 


Job 


XXIV 7ete. 
n«3 pin, 


1 Kings 


XXII 7 


inwo mtmn tip rnh^ jraa no jna 


2 Kings 


IX 10 tU, 
^^m 


2 Chron. 


XVIII « 
n*^ Tiam 


Jerom. 


XIV 16 
■'sp? r*n 


re? = 890 
« 


IX 21 
'TBH? m 


•'OVp^J pJJ^ pIDD 1 


LeTit 


XXVI llHe. 
^t^m 


Judg. 


vin 7 


nr»^» TKan o^tt^^n ntwan "la^ 


PrOT. 


VI 15 
KB-jt? PKI 


• 


. 28 
Deut 


XXXII 89 
nj? piin 


Isa. 


XLV 5 
T)P pm mn» »» 


VV0 « 897 
Ps. 


CXLII 5 
nK-n po* O'an 


prp^twi '>Dcn 1 ^^\i^ pi^") 


Job 


V 9 


•0^ iii/u nt^ pw 


Gen. 


XXXIX 11 


ivan n&3Ka »>« p«Y 


Neb. 


IV 17 


npii ^HKi ^M< pm 


Jttdg. 


XIX 18 
^m« ciDKD 


K'X» ^ 391 
, 


« 15 
DmX P)D«D 


i 
p»l p« p»H1 'TOO in 


1 Sam. 


IX 2 
ja .Tn 1^ 


Eccl. 


IV 7 
^2» p^i nnK tt^ 


Im. 


Lvn 1 
af? *?p DV 


3*3W = 392 
w 


L 2 


«r« pKi 'n»i mD 


•D^DT pNI pi^l 'piDO 3-> 


» 


XLI 28 
l^lt pKI irwi 


Deui. 


XXXII 39 


jrsn »3K '3K ^3 nnp ijn 


n*a«? «= 898 
1 Saro. 


XXII 8 


^*?p 03^3 Dfnttrp *3 


'D^l '3 *?»V I'^^l 


1 Kings 


XVIH 26 
iDH nK inpn 


Deut. 


XXYIII 82 
TT^Vp«1 


2 Kings 


IV 31 
Dn'iB^ n3P nnn 


Nek 


V 6 


T3T i>l6 {W ]TWa33 A3^fU30 «r*1 


Isa. 


II 7 


arm 


P103 irw Ktem tsfi rtfi^ - \>ve\ 49 » 


. T 


K«h. 


n 10 


• 


m 8 


« 


. » 


Jeram. 


VI 14 


« 


vm 11 


« 


XXX 5 


Ecek. 


xm 16 


* 


. 10 


Em 


ix 14 


Keh. 


vm 10 


1 Chron. 


xxn 4 


2 Chron. 


XIV 10 


« 


. « 


• 


XX 25 


» 


XXT 18 


» 


XXXVI 16 


Pi. 


XXXIX 14 


Job 


vn 21 


» 


. 8 


Oen. 


V 24 


IM. 


XIX 7 


Jnem. 


L SO 


.- m 


XLIX 10 


P«. 


XXXVII 10 


Job 


m 21 


» 


XXIV 24 


9 


xxni 8 


» 


XXVU 19 


ProT. 


XXUI 5 


Ecd. 


VI 2 


Jodi. 


IX 8 


Jonah 


I 8 


Jttdg. 


XIX 17 


2 Kings 


XX 14 


luu 


XXXIX 3 


Levi*. 


VI n 


• 


V 11 Ges. XXXVU 16 

Judg. vm 18 

7a ^n « 410 


B'aw ==^890 


prras'cn 'npa ♦nioT 'n njf j5 p|$^ 


\wm^ 'J t^'^rf?^ p^l 


vmxifh 


Dent 


XXXn 89 


mn »:k »3k *3 mi9 in 


vrasnth 


2 Sua, 


VII 22 


iTiiT n^a |a hv 


roKsrh 
rroV 


1 Chron. 


XVn 20 


0^1^ pin ^loa p« 

'A =^400 


r*n = 411 


Jorem. 


ILTV 2 


'»m 'a Dn^ p^l 
mn Dvn na'^ diti rmT ni> b ^n 


prraavi -^^a Tt O'ftjp ptJ^ 


Doni 


XXXn 28 


n:ian ona p*n 


TKBTJ 


m = 401 


icn 


'nsa^Di mpa p»aoT a ^9 pJJI 


rmn 


ProT. 


XIII 7 


ta pKi iwno V 


^tntr^roa 


Eccl. 


I 9 


nnn ttnn te pw 


n5» iw Iran 


3-n « 402 


a*^ji » 412 

pn^^Di -n p|t^ 

IDPD 

n»no 


Job 

11 


XXXT 19 
XXVI 6 


ti'Di 'a n^lDI p^l 
p>aK^ rnea pK-j 
pnaK^ moa pio 


Jerem. 
Dan. 


L 32 
IX 26 


:f'r\ = 408 

•>ovalbpl!!t1 

D^pa 

iS pKi n^twj nna^ 


KDnD 


rr\ = 404 


a-*/! « 418 


2 Sam. 


XXT 4 


^Kir^a fi»an^ »»l« 13^ pin 


pnaoDi '3 '>5J''<!J1 


Jerem. 


xrv 19 


KDnai3^p3<1 


>3B0 jwn 


n'n = 406 


^^ninen 


pmaa^i '^aoT -npa D(;i^ pis$*i 


':3*>n >3 i^3>r> 


Eccl. 


IV I 


anaa ai^ pni D»pt^x>n nsmi nam 


r*fl = 414 . 


i» 


» 1 


"D 'a 


p.Tao»Din'^^S^''t!t1 


Jerem. 


XLVI 23 


naina ^ai »a 


D'H^K viK npS O lai^KI 


ffl = 406 


TK* >D ^ niK' ^» mix? 


pn'aa»Di n n^ptj ptj*) 


•urKi S<*w» pp n« e^pa^ 


Joel 


I 6 


n^i? na *a 


ii3'«i vian ♦ • ♦ ♦ ♦ Tpnr nw 


2 Chron. 


XII 3 


wa WK 


•w^m ittpD ^r fosinnm 


Ps. 


CIV 25 


iDDa pm i^ai ow 


WKi nio^ D'anon 


» 


CV 34 


•jsoa p*o p^n 


133^)0 DS^ 1D1 


r'r\ « 407 


n:3nn ^^rm mp jn 


'^m nip p^J1 


ppic i6i aDr> -i^rp 


Joel 


n 27 


anpa 'a Dnxn>i 


iw« tea "rrw^ ion t^'in 


Eccl. 


IX 5 


nai n^pr^ tei 


1"1M1 = 415 


rrn « 408 


•D'Di -n n80^ 


jinaaDi nnpa n njip pfr?*| 


•tton pKtti Dm »D 


2 Kings 


XIV 26 


mn^ nsn 


inDj6o na 


Isa. 


LXIII 6 


■ttiy pm caxi 


Kian pKOi 


Pa. 


LXXn 12 
f ^K 1K1> p«oi 


» 


evil 12 


oa*? ^a W3»i 


Tram 


Dan. 


XI 45 


laiOK ^K J?Q»1 


rO/l = 416 


Lament. 


I 7 
riijo'oi vn 'a n^Jjn 
piK janp m 


a'jl = 409 

•a^Di 'n n^iP pj>^ 


IT 3>»n K^ OKI 


Judg. 


XTX 28 


^aip rvhn iohi 


f'il = 417 


Isa. 


L 2 


W'K p«i »nKa n'fa 


prr:n'Di -ipa }a -na •» liD^ISJ 


1 King« 


XVm 26 


n:p pKi ^p pw 


D^xn on no'R 


« 


. 2» 


nam 


WH Dit^M«n nD»« 


Isa. 


IiXVI 4 


. cn^^i^na nnax '3k w 50 t*^>«3 - C^^l« i Kin-s XIII 1 

2 Kings I 10 

IV 9 

1 Kings XVII 24 Deut. 


XXXIII 


1 


1 Satu. 


II 


27 


n 


IX 


10 


Kelt. 


xn 


24 


2 CliroB. 


XI 


2 


1 Kings 


XX 


28 


2 Chron. 


XXV 


7 


1 Kings 


XVII 


18 


2 King* 


lY 


7 


2 Chrou. 


IX 


•Jli 


J*.rem. 


XXXV 


4 Dcut XXXIII 1 

1 B«n. II 27 

IX 10 

Keh. XII 24 

2 Chron. XI 2 

XXV 7 

IX 29 

Jerem. XXXV 4 Exod. 


I 


1 


1 8MB. 


XXVII 


8 


2 Sam. 


u 


8 Jadg. XX 2 

2 Smu. VIII 4 

1 ChroiL XVIII 4 

, XIX 18 Q«B. 


XXXII 


25 


» 


> 


7 


1 S*m. 


xxvn 


8 


S8iu». 


XIX 


18 1 Kings Y 5 

Jficah IV 4 Dent. 


XIX 


15 


.. 


« 


16 


n 


XXI 


22 


„ 


XXVIII 


.'i« 


JosL. 


II 


11 


Judg, 


XX 


39 n-nn^a sn dwk r*x r::m 


1 Sam. 


XIX 


'2'2 


ir ^N nann m^^x n:rn 


2 Sam. 


IX 


4 


n:n ntr^K ^x n^Km 


Jerem. 


III 


2 


•j.T^ ^K nvxn ^a«ni 


„ 


XXXVI 


19 


n':n = 425 a 


Im. 


XLIX 


21 


•a>Di DMtJ&flJ t^'»» ix^p: K^' 


Job 


IV 


7 


nc*a 


1 


xxxYiri 


4 


•^?I5^? 


Kuth 


li 


19 


^Xl23e^ 
"^11 . 
^.Trac^ 


i:x(»u. 


XXX 


:{;; 


na^a 


^ 


" 


as 


fiax 


Lev it. 


.XlJl 


A\ 


^in^^x 


- 


X\il 


:i 


i^'h 


V 


XVIII 


a 


\m J i^p 


r 


XIX 


•J 


^T^^rii t?o 


" . 


XXII 


4 


b 


Sumb. 


n 


2 


'n^8<n t^^JJ ^K-^p: n3:i 'n 


., 


XXX 


:i 


nT!?0 


Doui. 


XVI 


17 


•^iP>« 


.lol> 


1 


1 


^K^l? 


n 


XM 


u 


"HI 
i.T^att7 
ro«i 


Gun. 


XIII 


Hi 


1T^ 


Exod. 


II 


u 


vt^^^n^ m 
ror\ = 426 
in>3^ t?>J!^ 


Exod. 


11 


J 


^Kir» »jD marr n^ 


Kuth 


I 


1 


V^3K DP in 3ttn 


Exod. 


XXXIV 


H 


10P IttW W3K1 


Jerem. 


XXVI 


20 


rsi) 1= 427 


.loHll. 


IX 


6 


•aanDVi ^!?nt^^iit 


Jerem. 


XXXVI 


»1 


"airnn 


Hob. 


XI 


9 


I3*?n 


P». 


XXII 


7 


nnm 


2 Sam. 


xvin 


2G 


n^ DIKDSn 


Zech. 


VI 


12 


n'3fl = 428 
'nao'oi -n lap tt^>J* 
*invn fii7p IP 1DP tt^K p2K>i 


Goa. 


IX 


5 


apm »?i« D^atAon -DttPi 


Zeeh. 


VII 


10 


tt^3K 


Joel 


II 


8 


nop tt^K fl*?>n 
B-311 « 429 
pn:o^Di o^oi •:! tt^l nnp ^^{J 


liOTit. 


VII 


10 


nt927 Tit'WI miiT 3W»1 


Ezek. 


XLVII 


14 


jiaoj nnn tr^K lan 
liDa nnn tnn -awn 
V/1 « 4t0 


2 Sam. 


X 


6 


•Dw a-* T^^ijt? 


V-. 


LXXXVII 


4 


IP Dip H? 


i»ror. 


XX 


6 


TP DTp» »3 
r»K3 n\T »31 


rmp 


rUP^I HTtiTO 


"[3 .-D-Vl 
OD*T P!5t^31 


1 Sam. 


II 


27 
„ 


IX 


G on nc'K n^s 
nns; Dnr- n-r-Kn 

-5,123 npT -.rx 
'K^T ^K*r^ n'22 r'i' r^x 

nnK3 ^hn ?r r\>< 
•s";: -IT' ^3 r\^ 
■n^ n:n23 r*s 

j'lr ps3 n^ri r\^ 

B"»n =^ 4 ill 
•D'Di 'T33^ 'nnsT -mxa '3 T'K 

r'K ^3V DS 

nnp r\s n3D 
yr\ = 420 

'3 '3 p piff 'H p in 

D>BDtrn B©r »D'3 %in 

•pp r6ir^ v6 ww t^^^<"D3'5 
K3:na n\T 
pmT^«i3^n ^^Ji^'b^l 
WIT bin vhv 'mpDi 

'D» pvr nwpx K^ t^^^^"K7^ 
r^x i6i np^n '3i>n 

H*3fl ==421 

''D1 '3 vnjj t^'^Jst 

vn» c?'x TO 
vnK W'« npni 
lAvn^ tl^'^J^Itni 
ran = 422 

n»nn pnt( »33 *?3^ 
tr»x nnw onSmi 

3*3fl = 488 

xr» ^» n3P0 1^ nxi 

t3K* JVi-^l 

n:i3n r^in nn« 3^3 rriv 
r:n ^ 424 

pn:2Di nox 
^v ^x n\-6x r*x X3n 
r-x x: rr:n "i^ "^sx-i k: t^ - t^^i>i^ 51 Im. 


LXYI IS 


'Qm:ir\ 


lu. 


ni 5 


opn v:ai 


Jerem. 


VI 23 


fn»3i rwp 


* 


IV 1 


t>2t7 ip'tnrn 


* 


Ii 42 


viaiTj 


Jerem. 


XI 9 


'Wp K3C03 


• 


XIV « 
XXIII 9 
2 ChroB. 
Pa. 


VI 5 
XXXVII 7 


mn»b en 


Pa. 


XXXVIII 15 


'HKI 


1 Prov. 


xvn 12 


an n:ie 


Zech. 


IV 1 


y6tir] 


i 


III 81 


H^nhn 


PrdT. 


VI 11 


T^n03 


r^n = 48i 


* 


XXIV 84 


'f?nna 


pn^jO'Di 'n t^>»5 


I-lzra 


III ] 


vs^ 


Gen. 


XIX 9 


nwi Bib v»»a Ti3»n 


Neh. 


vn 2 


mxKi 


« 


XXVI 11 


- bnKf»o>aKi3n 


■^ 


vni 1 


, 1D0«'1 
»"7^ ^ 4S9 


Levi*. 


XX 3 


tt^»Ka »3D flK [fJK ':ri 


prDO'DT -npa 'ts "in^ t?^J$3 


»» 


n 5 


»>Ka ':d m ♦SK »nottn 
. . if? rrb mn^ na«» k^ 


^'umb. 


XIV 15 itr« D'lii nojn tok t^jo nrn n^rn hk nnam 


1 Deut. 


XXIX 19 


Judg. 


VI 16 


n^Dm 


2 Sam. 


XII 5 


w*«a Til s]« nnn 


• 


XX 1 


rar 1K3 nsn pof? 


Exek. 


. XIV 8 


n"»i6i.Tmorm 


>• 


8 


arrr^a 


Esther 


VI 6 


tt^^Ka nwr^ no 


« 


11 


onan 


S"^/! - 482 


1 Sam. 


XI 7 


7K*1tt^ 
nnaoDi 


'f?o tm -on nn nnpa 'hb -a t^^KH 


2 Sam, 


XIX 15 


iHK tr^D 


Hicah 


VI 10 


•wn ptcnn^arHmip 


Esra 


m 1 


ISDKn 


Neh. 


VI 11 


'^0 mT^aioar^KH 


Neb. 


vni 1 


nam 

O'n = 440 

p.T:»>Di pa a-^ r'^Jii^ 


i"br\ = 488 


Numb. 


IX 13 


pTai line Kin ic^k r'xm 


Wen. 


xun u 


pKH niora inp 


Deut. 


XXIV 11 


ia ni&: rrn^ irx tt^^«m 


" 


« 


*7 onpin 1107 


Judg. 


xvn 5 


1^ n3»o tcr^Kni 


» 


XLV S2 


trvh jn: o^a^ 


r^il = 484 


Lerit. 


XXV 27 


atE^ 


•n:io»Di '^iwi '*a>ooT -a t!?''^ r?'>j<i 


i» 


xvn 4 


awn» 01 


Lerit. 


XVII 10 


c;»K»>Ki 


Namb. 


V 8 


tn6 pK wn 


«» 


18 


^Nn»» >3ao 


Devt. 


XXII 1« 


mm OK lOKI 


t^^*^l tS^^J* p|i^n ':i 


» 


XXV 9 


moy W331 


.T^n = 485 


1 Sam. 


U 1* 


DTJOa D3 


pn30»cn 'a fSHJJ-^Jj tr'»^^1 


Judff. 


XVI 19 


instrm 


i Kings 


XXH 86 


n3*in lap^ 


1 8ftiu. 


IX 7 


nr A ^(wcr iDK»i 


Isa. 


XIII 14 


papa PK1 (KXD1 mo »av3 n>m 


m 


xvn 3« 


nw»» 


r^n = 486 


n 


• « 


nw^* 


tVTionDi '^-ipa 'Oom fTTin^ t^^«"i 


■" 


XXVI 28 


a*??' 


1 Sam. 


XI 8 


^/K Q*2?7V 


2 Bam. 


xn 4 


T^TKan 


2 Sam. 


XX 2 


03^3 paT 


" 


xvm 11 


Toon 


ff 


XXIV 9 


c)^K nijto ron 


1 Kings 


vni 89 


nnii 


Isa. 


V 3 


W 10BW 


2 Kings 


XXII 15 


lOKrn 


» 


„ 7 


vxnrwt^ 


Jerem. 


XXVI 11 


lODte^ 


Jerem. 


XXXn 82 


D^i*i> »attr*i 


-' 


16 


Q090 


r>n = 487 


Idal. 


n 12 


ma» 


''OD-T '3 npn^pp e^^Ki 


Prov. 


XV 23 


vfi n3x«3a r»>6 nnot& 


1 Sam. 


XVI 18 


^^n •Ji3j'i 


" 


XX 3 


a^TO nar r^s?^ naa 


Isa. 


III 2 


tt^^NI 1135 


- 


# 17 


-ipt? orA »>N^ n-ijr 


n'^fl = 488 


« 


XXIV 29 


ittwa iDKn ^« 


pn^ODipeono tr^^|) 


Job 


n 4 


jpvn p^ 


Numb. 


XIV 15 


nnoni 


Ruih 


III 3 


naoi mn-n 


Jadg. 


VI 16 


iTHK »3 


Esther 


VI 9 


riaSn pn3i 


n 


XX 1 


IWri D-'l 


« 


, 11 


ttna!?n nKpn npn 


» 


. 8 


opn 

e)DK»l 

10X np»i 

0*1 


Dan. 


xn 6 


wia^ tmh iDNn 


„ 


• 11 


2 Cbron. 


VI 80 


D'orn jD :?a«m nriKi i 


1 Sam. 


XI 7 


w 


XXXIV 23 


^x-rt^ ^n^K mn' -jok na on*? 'loxm i 


2 Sam. 


XIX 15 


J«dg. 


XIX 24 


wpr\ »h r\tn v:^^^^] Tm 


Isa. 


XUI 18 


Mf nia^a 
7b 52 ■?[l!« - tt^^8<*71 nj Hos. 
Bulk IV 22 

XVI 32 

U 4 

I 9 Nasb. XXX U 

1 Sm. IV 19 

2 Kings IV U In. 
Pi. un 8 

CXU 4 
VIII 4 PfOT. ProTi V«k. VmV. xxxn 10 

xvn 8 

vn t XXX 1 

XI T XIX 14 xxrr fi 

XXI 4 

V 1ft Ltva 9aBl». . IX 


4 


xxm 


ft 


xxvn 


28 
M 


xxm 


88 


XYin 


It 


I 


49 


XXVI 


84 LttTit XI 4 

. «1 

XX 89 

XXX u 

XII 1 rhv^ n« -pit n3 

D30X2 i3n 

nm':o I»^di dd^ m.T |n» 

foil = 446 

ntrm i3D»p^ nwH 
TI33 n< ipi^ «Tpm 

fWI = 447 

D»«^K ^im nra: 
mpK D'ttTK ayhn 

'3nor 

B*eD == 440 

•0^ '3 *?«'»P'»»V ^^'T^^W 

np» ja 113K nan 

•a o 

n»pr> p *?«»n»« p 

3'n •= 480 

•ow iron -^ 'on DII'^IJ *?3 

fVI3D»D1 n Jp**!) 

DWt *]awio jrw 

{n»» jn3 ^« 

yin « 458 

•D'W nnpa on -n *5[IJ 

IDT 1^033 Wa m 

mnS Twpa "pt 

Dirr •w« onn Va "^ 

-laa* •ntm maa Tit 

ur TW nrona y^ 

ar a -naa w "Wiiaa tk 

n^noD nHTK 

]tv p DpTw T "m 

3'Jfl = 458 

pi30»D1 'WD *n ^^ 

i^awi i6 m nn in 

n»am 

T»Ti frmT fit 

nrw i6 inK -pi 

naiK onDctwj 

*?pj jnrpD *icin 

Y3It :- 454 rofl = 441 LcTit, 
2 Smb. Exod. 
2 SMk 
2 ChroB. Exod. 
2 Sam. 
2 CkffOB. XV 33 
II 15 
I 23 XI t 
VI 19 
XV 18 XI t 
VI 19 
XV 18 0«B. 


XXfX 


88 


» 


» 


84 


• 


XXX 


SO 


» 


• 


1ft 


2 Sam. 


XIV 


5 


2KtBn* 


IV 


1 


Hot. 


II 

• 


18 Qw. 


lU 18 


Kamb. 


V tt 


• 


. » 


» 


• » 


J«dg. 


XIV 1ft 


BaA 


n 11 Gea. 


XVI 8 


Kamb. 


V 18 
• t» 
XXX ft 
. » 
• " 
. It 
• 18 
. It 
. 14 
. w 


Prat* 


XXV 11 


Jmlf. 


XIII 9 


n 


XIX 8 


1 8am. 


I 8 


» 


,23 


» 


II 19 


2 Sam. 


in 16 


• 


XI 28 


2Kia«t 


IV 9 'a^ov3r%S^^ 
nm:a m-rm 
.1 p ritra t?\s*?i 

3*D/1 » 448a 

'O'oi n<aii«:V '3 t^'^JJSV 
^irw »33 ^aVi 

ttHT Vh *W« ^31 

TO |3^ ^ ^^^^ h^i^vi Knsna*? 

b 

ITDI ^mom rw*a2 na^a '0*01 '3 tS^'*^?^? 

pT K^ *?ir«r '33 ^3^1 

wn ^3*? p^nn 
Jtnv j6 ivk ^31 
in33 im •'333 -m 1:13 "tn 

3*Dn « 448 

vtm u3nK' nrp '3 

»ttr}« ':^3r 

wvK rm "|nnp tsrnn 

»«rH non »3H n30*?» nt?« 

no ^'V( fi2V 

nt^K 'K^pn 

ran « 444 

pT30*Dt '1 *^?^^!^ 

io« mewn f?it 

jnarr V . . . rarrm 

msr >3 nw 

■»a'a 

TPa JIT! 
.Ton « 445 

o-i3« fWK nr npm 

naaw nn« «n< 33«n 

nwpn n-nn nm 

upom nva'rwrH patn 

. ror Dva 

rprT3 rwTK n»3 D>n 

■»♦ -wn Dw 

TDK nP3r ^31 ^^3 S3 

fwn rp wnrp innn dxi 

CW3K 1X3' »3 

TTpa D'rnitn wwi 

1^ fWK op^ 

•an? mrn rcipSx nS tsk'i 

rtsp^K r6 nan 

{Bp bmt\ 

nvK nnn *p*^ 

mnn ntrit pDcm 

ywTK Sh "OKm ii lierit. boiir\, - ^8 3'On = 4«2 XXYI 16 

XXIV » 

X Stft Gen. XXXI 15 

Ii«Tit. X 18 

S S»«i. XIX 48 

2 Kings XIX 29 

Im. XXXVII SO 

XXI 5 

XXII 18 

Joel II 26 

Hag. I « 

2 (Jhron. XXXI 10 


i'on « 4M tvBD nyvr\ h\^n 

•*iwm ITSm 

•VTD o vncn Vi3n 
nnvn imtn St3K ic-11 H3e »rtv2 atnrjh ra^Bi htvji lup myr n'law rraoi "^O 2-^ ^''-^Y 

iTTM TH inon 

ino tnn nan 

mttTDn fw npni 

T^DH iv3^ omonn 

nKom ram 

Vi3*6 a-6 DTtarm 

^•DX^ HD' ntW< DID 
♦TDil = 465 1 Sam. 


XX 


24 


■» 


n 


b 


2 Sam. 


, XIII 


9 


» 


XVI 


2 


•„ 


XVII 


29 


2 Kings 


IV 


40 


Exek. 


XVI 


20 


„ 


XUV 


b 


AmoK 


VTI 


2 


Hicah 


VII 


I 


Hab. 


I 


8 


2 Chron. 


VII 


IS 


Eecl. 


V 


17 Gen. 
Deut m 11 
XII 23 Levit 


xxn 


i« 


Josh. 


V 


12 


2 Kings 


IV 


40 ^3 1*? T:n ^ lOKi 

TWl = 4«6 

pun -ropD dVdkd 
ipwt nDJTi Trans 13^?^? w 

^iDx Dip 1^ naxn 

if? nojr nnn ^idx 
mon = 4ft8 

•a'Di .Tm:22 nc2i Ksn^ nary opi 'JVi'C^a 'D'DT 'npa m ^5^i''l 

Gen. XXVII 81 D^aX>BD KIH D3 W^l 

rxi rn23 ^k ■iD8<n 
H*3: ':s d: 1^ lOK^i 
p'n '«i3*i pD5c nix? 1 Ham. 


XXVIII 


22 


1 Kings 


XIX 


5 


Etak. 


HI 


1 


Pror. 


XXIII 


7 Exod. 


X 


12 


" m 


II 


20 


1 KingK 


XIII 


18 


Gwit 


IV 


16 LeTit 
NniBb. 1 Kings 

2 Chron. XXVU 26 
XVIII 17 XXII 44 
XX 33 Gan. IX 5 

Numb. XXII 20 

Josb. xxn 19 53 

•a^Di pn ntt^ 1[^ 

•H33 1« *TW 

rifl = 456 

•e'en '3 nia^O 1f» 
no i6 mosn yt 
w^'"*^ opn Tin 

r:/i ^ 457 

'0»oi 1|4J^ 
D3on nn ^m 
13-rn nK yo 
nK&&DN*|m 

n'ifl = 458 

Irb'^DH \v^2] n^mn rA nm m ^3 nor Exod. 

Gen. 

Ps. 

Isa. 

Ps. 
Gen. 

Jnrem. 
Kxod. 
Ps. 

1 Kings 
Job 

2 Chron. 
Isa. 

2 Kings 

Kxod. 

Numb. 

Jerem. 
! Kutli 
; Job 
I Ps. 
I Prov. 

Job Ezek. Ill 2 

XXXIX 82 

III 11 
LXXX 6 

XL 12 

I 20 

CII 5 

XXVII 10 

II 1 

XXXVIII 22 

V 13 
LXXII 20 

XX 27 

XXIV 24 

XXVIII 15 

V 24 

IV 40 
XXXII 10 

XVII 25 

XLIV 27 

IV 15 

XXXIII 21 

L 18 

XXX 14 

XX 26 XXXVIl 33 

20 

XV 5 

XIX 12 I Hos. 

i 6 b^m 

?^ 
ori^pgn 

^^3«n 

• V • 

^3K1 

^^3n . 

*3 

ibj»3i 
^bjn^ 

f?3i»3^^ 

^3iNn 

n1^3N01 B":/! = 459 

p|iB PiTO inn^3X rnn n>n 

'»nn^3K e?K »3 
nDn3 tsrnni D'n = 460 V 14 
II 14 'D'Di '3 Dn^^^|tl 

Dfl^3K1 D'Sr K'D/1 = 461 '0*01 'DD im 'D^ m IDS 'ID '3 "^ybDH Gen. 


XXXI 38 


■[iKSC »^>X1 


Neh. 


V 14 


'op oTp 'nS3N \i6 nnon on^ 'hki '3s 54 b^^. - h^m nj 2 Kings 
ProT. 2 Einga Exod. 
Namb. 
Levii, Oen 
Ik*. 2 Kings Gan. Kah. 
Ps. VJ 22 
I 81 IV 41 
„ 42 
« 43 XU 8 

IX U 

Till 81 

LXII 9 in 2 

IV I 

I 14 Deut. Joel 
Oen. 
EsAk. 
0«n. 

1 Bum. Ckn. 
Exod. rrVT\ «= 475 

Dn»3D^ D^ai on^ d'w 
Dam n&a i^sin 

f Pfl = 476 

nop inpi 
na tt^m 

rj^ll = 477 

pTiO^D\ 'pi 'on n ^n^^D^** 
omoi mico hv 

TihSiK* VfiDKa o 

I 
r\'vr\ = 478 

pTia^Di n^D3 'w^ '1 'na nm n^an nv^ 'K to o '3 ^5ft<^ 

fan p> nea ' 

'1 'w 'ra ^513 injo 

B'Tfl «= 47» 

VI 28 Dvn i3t»3ioi 133 DK »:n 

» 29 ^33 HK ^331 

B'fl « 480 

onSn DM '3 

3inn 

t»3iK »D Ss^ itesi Un3' DM 

nsAw tr'K D3 
M*tll « 481 

'O'DI '1 ^^5** 
h^m \nhv ^^ 
innn ^W3 ^sk 

Dn^ 1^3K 'Dr >^3K 

'^»3rn 

a^Ofl = 488 

pn>30^i -n n^5i< 

yrhK mn' '3 

f p6m mT ^3 rf 3m 

1^33 fW -pn^K rnJT 3T1T »3 
n3T03 D»Dtt^ ^3 hp 

wvn hv m33io V»p3 
^33 T3CD n^^k") ♦^ rvtrvi im 
pviD^ ^313 «a »nm nfj^ytm 

r6r3 n^^^J nrw Tin 

3'C/1 ts 488 

1^ np nnw 

^3K»m)« 

•ror 

pwon 0V31 

in«fP3a 

TpD' TTpD 

inr 0M1 tt'On = 469 1 Sam. XXXIX 6 

XXIX 8 

III 12 

XLI 10 1 Ktogs XVIII 19 

Utu LXVI 17 

Pb. XIV 4 

LIII 5 

Dan. XI 26 IV 24 

IX 8 

XII 20 

XII 12 

U 5 

XXVII 25 

m 8 

3PCVU 7 

I 9 VI 21 

XIII 7 

8 

Xil 16 

n 46 

XXI 28 

XXTX 84 XXX 11 •nc ftip '3 ^5t<*5 LeTit 
Nnmb. Dent. P'/l = 470 

XXI 22 DWipn 'ttnpa vrh» Dr6 

VI 4 nrj^ nvK ^3D "i">t3 »d» ^3 

,8 •m»i3i2npD 

XXVIII 55 DHD in>6 nno 

VJI 16 ^3M» tP3ni HKOn 

,22 •»■•' 'an mtt^P 3*10 .TiTJ 

XLIV 16 »K 103 P|*W 1*Vn 

LXV 22 3«?» inin "133' K^ 

XXXI 8 ^3sr inw nxntK 

V 5 ^3ir 3jn ii^icp tc^« 
XL 15 moniMsrrsn 

V 16 TOTS TO^ ^3 D3 

, 11 nsrn n3r npino 

nyr\ = 47i 

nnam m3^ wnyz ysrh^yrvfiAvtrhiaiiith nana TpBfT3Di P 7P^n 
prr30n3l twivna Kirai msn p*^m maK n'ao Kn^o p'^oi ko« 
tOM^ DiKH ^p dmS< mrr in 
•Tnn '3 |n3 n3i 
jn3 n3i rr3m 
ycuv iwjn 
101 nK pi 

ifiK3{»pr6» 
rram Job EecL Oen. 
Lerii. Dent. 2 8»m. 

Ps. 

2 Kings Job 

ProT. 

Ps. II 16 

XXn 12 

. 18 

XU 27 

XV 28 

XX 19 

XXII 9 

xvm 9 
vn 2 

. 19 
IX 17 
XII 18 

xxnr 17 

XXXI 12 

XXXI 27 

L 8 

cxxvm 2 Judg. 


Et 


15 


» 


• 


20 


» 


* 


20 


2Ki»gs 


I 


10 


■ 


• 


12 


Zeeh. 


XI 


1 


Oea. 


XXVII 


88 


Job 


XXXI 


17 


j Gen. 


m 


17 


: Ezek. 


IV 


12 WK3 rTO3 »3 

^3Kn rjns yrh 

D^no Di p3Kn 

p3H ♦ ♦ im nt ^3 

'« nn»3 m3^n iTDTX 

^3Kn >3 ']t)3 V>T 
yvn « 478 

ppp3D^ •np3 n baling 

.ItStttl IDK'1 

fKom 

•oa 

*l*von 

Tr3m 

p33^nnD 

rvt\ = 478 

n3^ 'f© ^3»i im 

rVi\ = 474 

pnsonyi '3 n|^5Kn 

n3^3Kn P33W3 1 King* XXn 87 '?«* - hy^ 55 On. 


xxvin 


IC 


Bxo^ 


n 


14 


1 Sam, 


XV 


ss 


1 Kin^ 


XI 


2 


It*. 


XL 


7 


» 


XLV 


15 


» 


LUI 


4 


i« 


XLIX 


4 


Jeren. 


III 


20 


« 


^ 


23 


•f 


1. 


23 


» 


IV 


10 


» 


VIII 


8 


Zeph. 


III 


7 


Pf. 


XXXI 


23 


m 


LXVI 


1ft 


n 


LXXXII 


7 


Job 


XXXII 


8 Jerexn. 
Amos LI 28 
V 18 Lerit. 


XIX 


81 


2 Sam. 


I 


20 


Iw. 


XLI 


10 


Jorrn. 


VI 


25 


« 


XLII 


11 


Miefth 


VII 


5 


Pi. 


CV 


15 


1 Cliron. 


XVI 


22 


Pfc 


XXXVI 


12 
LI 


18 


» 


LXXIV 


19 


« 


CXL 


8 


« 


LXXI 


9 


Pm. 


XXV 


6 


> 


XXIV 


19 


3^ 


XLIU 


18 


Pmt. 


XXIV 


16 


» 


vn 


25 


• 


IXXI 


4 


IceL 


V 


1 


Pk. 


LXIX 


7 


* 


XXXV 


25 


Eod. 


vra 


8 


Jerem. 


XIV 


21 


Pg. 


Lxn 


11 Kiisib. XIV 9 6d nis^ -mfvis "3Tn3i nw ^31 

H-3U1 = 491 .^^ 

0D2nS nK ie* pK 
uvn Txn p« 

IW3 Kin la^^n |3K 

rm* HK >tDDWtt 13K 

nwK rn33 pK 
nwa^o iptt^^ pK 

13 '3 

mwn »mn p« 

7WV ipvh nzn pK 

in^mrn lo^at^n 

♦5i3nn ^p npot^ pK 

3^n D*n^K row pK 

pnion Dijo pK 

«nMa K^^ mn pK 

a'Xfl = 492 

IDK -[3 »mD31 

^3K ^K nsK vinp^ 
3'yr = 498 
'D'D'i b^ bvi Tntai 'K"j piDD rs 

'3K "pp »3 Kn'fl ^« 

rrwn »i«n ^ 

»n^ttrD3 w:n ^k 

'3m 

nwj Sn 'ao3n ^k 

f icte ^33»Wn ^K 

ynn roa nvnh jnn ^ 

xnn ''iKD nvr jnn ^k 

napT njrS »33»^n ^ 

^5D^ Tinnn Vk 

onnD3 innn ^ 

nam ^ 

pttn3iKn!?K 

■pD ^p ^n3n h» 

»3 W3» ^ 

v3Da ^nsn ^k 

T'ltn = 494 
'D'DI ^» bi^ bii 'DD '«^ '3 

•pw jpD^ f ton ^K 

ptt^»3 ino3n ^« 

n"at/i = 495 

•C'DT ^frj ^t!^ ^{< noD 'H 

inan ^ mno !« LOTit 


vn 8 


n'3n33*i3?b 
• 15 


n3? 1^31 
. 18 


TOW1 
. t$ 


13 '3 
. 18 


i»3K» h^'] DH1 
XIX 7 


''3m 
VII 19 


•W3m 
XI 84 


^3ltn ^30 
. 41 


Y^tm hyi 
XVII 13 


rm Tx Tnf 
XTX 6 


D3n3TDr3 
.28 


1K3fl'31 
XXn 80 


Kirm Din 


NttBb. 


xxvm 17 


•twn "jt^ ntW3n31 


Dent 


XII 22 


nxn nK 


Esek. 


XLV 81 


D*0' fviP3tr 3n 

Ten « 484 

prp:a»Di 'O ^5iJ6 


LoTit 


VI 9 


i^»c nasa nnniam 


» 


w 16 


^3Kn i6 iTnn ^»^3 


i» 


» 19 


nnKMsnan 


» 


. 28 


Fwnsn hj) 


^ 


XI 47 


Vi3n^ 


Ezek. 


XXUl 25 


innnm 


Zeeh. 


IX 4 


mtDi' 


Zeph. 


I 18 


D^^^en^ ^3i» i6 n3nT dj dqds ai 


n 


m 8 


miTwc^isnp^ 

n*B/) = 485 

{i.T:a»Di 'np3 '3 ^b^^l 


Dottt 


XIV 19 


pjipn pw ^31 


Jerom. 


XXX 18 


1^3K» 7^3K ^3 pi» 
Ten « 486 

•aw -n n^^Stjtp 


Jerem. 


XXIV 2 


mse D>3Kn thk irrn 


» 


8 


VTBT nm nriK na 


r. 


XXIX 17 


D'MVD oniK 'nn:i 


* 


XXIV 8 


D»3W131 
rc/1 = 487 

pnaBDi nnp3 -3 ^^?K 


N«h. 


I 10 


my tt?p3 


Neh. 


II 8 


il»jK n»i!ncn 


It 


» 18 


rf en = 488 


'O'Di -^D »rD3 'Dh 'fVDT ira'fD tei Timia 'on n^^'DK pt^ b 


p«. 


LXXXI 17 


nrn 3^na inb'^ptjt!! 
wi K*B3 6a 'nisi '♦K'3: ^3i 


1 Kings 


XXII 27 


p6 nnh ^rfj5^|rT! 

ron «= 489 

'ni« 6i3 


1 Kings 


XXII 27 


»ra3 ins -^131 


Pa. 


LXXXI 17 


nan 3^ in^'3s<n 

X'n = 490 


2 Chron. 


XVm' 26 


f n^ 0^1 yrh on^ in^3Km 56 h^ - "?» o 

2 Bm. 


XIX 20 


'h 


•i^m-^«l 


Jerem. 


XIV 21 


•pt? \v^h f Ksn Sk 
In. 


Lxn 7 


b 


i^rir^Ki 


Ps. 


LXII 11 


pt?j?3 intDsn h» 
Jorem. 


IX 22 


b 


^^nn?-^K1 


2 Sam. 


xra 12 


^« ^n« ^« 1^ ia«m 


XIV 17 


'h 


nr^ip-^in 


Jonah 


in 7 


m3»33 lOKn pptn 


XVI 8 


*h 


T^F»-^«1 


r:tn = 496 
Hoi. 


rv 16 


h 


'»*3n-^in 
•^1 HH' 


pn^ fi'^i «inK n^oi ^t!t ptn^n* 'H 


• w 


^ 


^^?Fi-^*n 


1 Sam. 


XXVU 10 


oi^n DF«at?B-^x 
oua. 


12 


h 


*nn-^ir! 


ProT. 


, xxm 3 


"WOT 'OT? vniDxraa^ wnFi"^i< 
n 


1% 


^ 


nofe^^-^, 


B 


XIX 18 


•133 *1D' V^VFrhH. 
a Cliroiu 


XXX 7 


h 


vrj^-^fcn 


II 


ni 81 


ODn r*K3 wpn-^x 
Jerem. 


XVU 1$ 


h 


.^3r^»n 


fSfl = 497 
P>. 


GXLin 2 


b 


ir!3nH?ir| 


'a'DV3 non:-^J!!t 
« 


IiXIX 28 


^ 


Hto;-^»1 


Cant. 


vn 8 


%-IDn J3K T^t? 
• 


. " 


6 


i^prtin 


Eeol. 


IX 8 


'Itt^S?! 7X^ jSttn 
* 


xxvn • 


'h 


»3an?Fi-f?»l 


rxn = 498 
■ 


CXTX lie 


'h 


'5l^5ir^m 


pn^3a'Di 'np3 "aoi -3 K^r^iJ 
» 


XXXV 24 


6 


VtJ^JO 


Exod. 


XVI 29 


lopoo r»x Kr ^x 
ITelL. 


vm 9 


•f? 


'»33F|-^K1 


2 Kings 


X 25 


D13n 1K3 
Eeol. 


V 6 


•^ 


-iDkn-^w 
IX 15 


l»Pn JD Q»^D KS* Sx 
w 


vn 17 


^ 


^'^rl-^, 


B'3tn = 499 


» 


Either 


IV 16 


'h 


^tefcln-^«i 


•O^DT -3 Di73?0 «Tp-^» 
« 


. 1« 


'b 


vitt^rs-^io 


Josh. 


XI 6 


nmn nw nno o 
rp/l«507 
Jerem. 


I 8* 


DiT3D^ imK JO 
'^ mnn ntei b^) p Jir t 


p*n « 500 
'>Di •! toUFi-^ir! 


pnsoDi '3 ^'bn 
Q«n. 


xxn 12 


ipan hin 


t YT» nh^n ^k 


P^ 


GXLI 4 


r\^T\b 


J 


Jenm. 


XXXEX 12 


xn noiws t^ vfvn b^^ 


» 


xxvn 9 


fr3P C1K3 


1 

1 
''Di '3 in!"^Kl 


«'p;i = 501 
OflB. 


XLTV 18 


rpTliT V^« WJ^I 


•0>D1 '3 ife^SP'^JJ 


■l' 


V 


XLV 8 


•Dw^n ^ nnxn 


Gen. 


XIX 8 


^xn D»tt?3i6 pn 


^ 
^D1 '3 Kinj-^Ki 


Jttdg. 


XIX 23 


n>3n ^r3 w>Hn d.t^x K3:n 


i 


Levit. 


XVI 2 


THK |VJK ^K "131 


Jerem. 


V 10 


inmcn iTmws t?v 
S Clooii. 


xxin « 


m.T n»n Kia* btK) 


2yr\ = 502 


i 

f 
'»D1 '3 ».T,"^»fl. 


'D»D1 '3 }9P"^{!J 


1 
4 


Job 


XVI 18 
>D3n f?« pK 


Numb. 


XVI 16 


Dnn30 ^K }Dn ^x 
P». 


CIX 12 


ion 


TVD ^b ^n» ^k 


Dent. 


IX 27inMDn 


•1 


01 '3 no*^»-^. 


Job 


XXXVI 21 


p« ^K JDD ^K 
Is*. 


LVI 8 
nsan {3 


3*p;i = 608 
» 


» 8 


"D '3 Onon TOK> ^K-J 


a Wl?-^8 
'>D'j '3 >^3i<n-^»r! 


Exod. 


XXXIV 3 


irr ^Kip3m |i«n d:i 
Jodg. 


xm 4 


1 


(C norn nnjn 


Jonah 


ra 7 


inv» ^K D»01 
» 


• f 


'*D1 '3 Tfa^?*"^, 


rpn = 604 
Gon. 


XIX 17 
•Tssn ^33 


Jodi. 


X 6 


'p3i«i -p* P|in hn 
OImUL 


14 


pncn hv Tox^n ^m 


Ps. cxxxvm 8 


tpn h» yr wvn 


T 


- 
rrpi^«608 


3 n»y3t$i 


ProT. 


IV 18 


■1D1D3 p?nri 

.rpjl = 605 
IM. 


XXXVI 18 


v?prn 03nH ntt3' ^m 


prn3a»Di en Tt ^fii) 
SXiiig. 

Dottt. 
Joel 

JOMh 


xvm 80 

XXI 8 

n 17 

I 14 


ootei '3m 

'p3 on 
dSikh p3 

••n3*«3K3^K 
'"p/l «- 610 

|VT50»D1 '3 "TbfiJJl'b^JI 


Isa. 
Ps. 
2 Chron, 

n 


LXII 7 
LXIX 18 

xxni e 

XXX 7 
XXV 6 


1^ w izrn ^xi 

•psD "r::n Sin 

DK '3 m.T n^3 ms^ Ski 

Dym3K3 ViTfl Sxi 

Dsn^K nnK i3Sn Sw 

f pil « 506 

[•^m KJTt n^Si b|!l*J pmr pte] 
QOB. 


XIX 17 


lopn Ski 


f in» tson ^K 


NnmK 


XI 15 


'S »W^^ 
Otod. 


14 


piBT 


r ^» iD»n ^m 


« 


XVI 28 


•^ v?9-Sk1 t: Gen. 
Exod. h^ - h^) ] SiUlt. 

•i Siui) 
1 Kini;-^. I8a. 

Ezek. 

Nell. Kfyrs ■■ 

XLII 21 , X 12 

fl 21 

XXTIII 3(1 

XXX TV 1 

XL 20 

XV 38 

XT 24 

XXir 24 

Xr H7 

XV I 

vr 21 

ir 19 

XXT 4 

XV 2t» 

XXII 15 

m 23 

I n 3"pn VII 2» 

XXXI 12 

XLIV 2(> 

XIAI 25 Dcut. 


XXI 


2 


•>> 


XX 


2 


2 Snni. 


XXI 


10 


1 Kings 


XMI 


20 


1 Sam. 


XIV 


34 


2 Kiii-s 


IV 


18 


Jpreni. 


XXXIII 


4 


1. 


L 


3B 


2 Sam. 


V 


17 


1 Sam. 


VI 


15 


txotl. 


XXI 


6 


Jert'iM. 


XXVII 


19 


Oerem. 


L 


37 


Gen. 


XXIV 


10 


Jereni. 


hi 


3 


» 


L 


36 


Exod. 


IX 


21 


Jerem. 


L 


36 


1 Sam. 


XIV 


34 


Judg. 


VIII 


18 


1 Sam. 


XXI 


14 


Jerem. 


LI 


12 


1 


XXXI 


12 


2 Sam. 


XIV 


30 


Judg. 


XIV 


9 


Jerem. 


XXIX 


16 


1 Kings 


VIII 


47 


Jerem. 


h 

8a 


38 "DDT 
b = 519 

'5 p pn^ n»K 10B IT' 

mvn 

wtcrnn 

ID 

ra»n 

pDH 

rrvpnn 

n'N r'Di 'DDa 'D^d 'T 

nan: 

mn' 3itD ^ linn 

D>:rn 

521 a PrOT. 1 Chron. 
Esra Gen. 'b 

'b 
•b tsvrbvi 
ni^Vsn-^x 

Ijijn-^K 
Dna»n-^K 
.Tn-nri^-^K 

'ym'b^ 

KD3"^K DnrrrtK Levit. 
Dent. 1 Kings 

2 Kings 
Ezek. 

» 
Cant. 
Dan. 
Keh. Gen. Numb. 
Gen. 2 Sam. 
Jerem. 
Ezek. 
Neh. Jerem. pniO»Di 

Gen. 
Josh. 
2 Sam. 

1 Kings XXIII 
XXIV 

XXIII XX 
V 57 

r'p/i - 511 

|»p n nrh m wrhn btK 

a'^pn = 512 
^n':i^ti'\ tvipi bn pt^ '3 b^ 
nJ3 KDin^ ytVi3 ^k 
nnx ^r8 kie^ «':ko m^k n^ idkt y'pn = 518 


'yeh 'n bm 
D^lK^ 
^enn 
nj 
»n'3'm 
'»«< 
Viam D3^ 
W31 
3*1K1 


3''pfl h"^ vy] 


*?» '31 XIX 8 

. 25 

XXVI 3 

4 

XVIII 27 

IV 42 

VII 22 

XIX 11 r^/i = 514 
pnao'Di T p in !?32 'pi ^(^ 'n3'T ^y 

XXI 4 IPDIT flj^ «ip 

XIX 9 .»3^Dn npmn 

XIII 2 D^33n 

n 17 mioinon 

II 17 in3 nn 

in 37 D3n ^ 

>«-nD pnS {np 'Kin3 pni '^ '^3i 
ropn = 515 
'>Di 'nnw3 '3 ^2 oinai ^IJ 

XX 2 vitm rrm ^ 
xLiii 30 pjDv vion 

XI 2 nro ^ orn pm 

XLI 55 31?im pfi'DIO »«11D1 

fOp;i .= 516 

pn:o'Di ^32 bjj ^^ blj^ idd n 

XIV 33 i^on Sk 3in' K3n 

XLVIII 21 IV'On pX ^X K3 BDVQ1 

X 2 sT'xn ^K Toxn 

IV 8 DTpXI SIKI 

r"'pn = 517 

pn:o>Di b^^•] ^{$1 b^l b^) !?iSJtD>piDD '3 

XXVII 3 DiiK 'j^o ^K onn^tcn 

9 •?« irorn ^K 

II 12 ^V2 r>K Ktt^» p 

n'^pn = 518 

^3? m^sm 7^ '*n'^ni rpDip o p pn3 n»K pin^o "idd 't 

VIII 9 miD navn nxim k^ 

XVIII 16 nsp ^x ^i3n Ti»T 

XYiii 12 3XV ^x r*xn noxn 

XI 11 in ^x nmx inxn 

VI 8 n:3'nn vb^n nne 

XX 30 npox Dnm:n lOin 

xLvii 8 n^xn D»en »^x iDxn 58 -hH nj Judg. 


XIV » 


VM hn 


vnn»i 


vfr^K 


Gen. 


XLII 


1"^ 


h 


• n^tt^D-^H 


Jerein. 


XXIX 16 


■jten h» mn» no« ns »d 


«53-^» 


1 Sam. 


XX 


25 


h 


ai5?iD-f?9 


I King« 


YIII 47 


o^aten o::hh» 


uwni 


D9^-^X 
XIII 


11 


h 


'509'^^ 


Gen. 


XLII 17 


TOtws hn onH 


pp«n 


nijtt^-^K 


1 Kings 


XIX 


8 


h 


itt^^r^K 


Jttdg. 


VII 25 


nr »3» 


na^n 


m9-^>? 


JTudg. 


XXI 


28 


h 


Q^^nr^? 


1 Bftm. 


XX 25 


■Dttno ^^1^ 


lattn 


a?Ho-^ 


2 Kings 


VII 


7 


h 


D^or^K 


Jerein. 


XIII 11 


Tii^n pyv nw3 '3 


W^V 


Jerem. 


L 


19 


'h 


vix^"^« 


» 


L 88 


wan mD»o ^k ain 


n'9»5-^ 


» 


n 


37 


h 


VDnD-^« 


Judg. 


XXI 28 


p»3n '3n |: 


nwi 


onJ^nj-^K 


2 San. 


VI 


8 


'b 


rk^v-^^ 


t Kings 


XIX 8 


WW ^K l^n Opn KTI 


1tt?D^-^K 


Judg. 


VII 


6 


'h 


D.TB-^K 


a Kings 


vn 7 


p|w:3 loian 


TOipn 


D1{^D3-^K 


Gen. 


XXXI 


4 


'h 


l:«ic-^K 


iwm. 


L 19 


^« W HK » 


nnan 


vnj-^c 


Kxod. 


XXVII 


24 


'h 


ni3cp-^K 


» 


. 87 


i*DiD hn ain 


vd^-Sk 


Jerem. 


XLIX 


2 


'h 


nar^K 


S Sam. 


VI 8 


piK rw i33in 


,-6jp-^K 


Kumb. 


XXX 


2 


h 


I^Kn-^K 


Judg. 


VII 6 


D»ppten 1DDD ^Tl 


D.7B-^K 


Duut. 


XXXII 


40 


'h 


0?0«^^R 


Oen. 


XXXI 4 


jnpn 3pp» 


n^n 


iMtir*?^ 


Neh. 


X 


2U 


'h 


nnin-^K 


Exod. 


XXVIII 24 


nnzp »nw nK nnrai 


nuCR-^ 
c 
Kumb. 


XXX 2 


WK1 ^x rwD -aTi 


^i^-^»< 
Kanb^'\!?lj^pr*?^ai'?^l:i^i 


in in p a"it 


Jerem. 


XLIX 2 


D»K3 0*0' n%i ph 


n31-^¥ 


Gon. 


XXIV 


10 


o'tea mw nam np^i 


DIK-^K 


Deut 


XXXII 40 


H' D'OW S< 1 


«VK ^a 


ws&^ 


2 Sam. 


VI 


K 


ion p33 pa IP "e«3n 


P^k-Sk 


Neh. 


X 29 


D^VDH D9n ItWI 


nnin-^K 


1 Kings 


VII 


34 


paiK ^K niDna vym 


panx-^K 


d 
Jeroni. 


XLIX 


20 


nvp tw9 yffyo ja? 


om-S^ 


Oen. 


XXVII 9 
'h 


jii«rr^ 


» 


L 


37 


^1 VDIO ^K aTl 


rnn'-^x-^K 


» 


XXXI 4 
^^ 


I3i*r^ 


Gon. 


XXXVII 


35 


■rraa fei v:a b lopn 


»;3-^K 


« 


XXIV 10 
h 


oTirtf 


■ 


XXVII 


20 


133 ^H pnr TOKn 


l:a-^K 


« 


XUI 17 
'h 


^m^ 


Exod. 


II 


20 


iw rn33 ^K ixiKn 


vnia-^K 


» 


XXXYII 85 
6 


^«-^« 


Jerein. 


XLVII 


3 


nio*)fi n(SP0 Sipo 


O'33-Sk 


« 
Exod. 


XXVn 20 
^ 


1^> 


Nvmb. 


IV 


12 


'^3 ^3 HK inpfn 


122-^K 


IX 21 
'^ 


nar^ 


Jerem. 


LI 


3 


w pnn -pn» ^k 


nnna-^K 


« 


• «o 
6 


o^nin-^^ji 


2 Sam. 


XVIII 


24 


'3r {>3 arv nni 


:a-SK 


• 


XII 23 
'^ 


DJ^n?*^ 


Jerem. 


L 


36 


T^i onan ^ ann 


nnisr^K 


ti 


n 20 
'h 


vni^-^K 


Exod. 


IX 


21 


•D^ DW vh irm 


w-^K 


'• 


XXI 6 
6 


•imn-^? 


Gen. 


XXVII 


9 


npi jKxn ^K K3 1^ 


Iit»!i-^K 


« 


XXXVI 2 
^ 


•-Tpx^ar^ 


Kxod. 


IX 


20 


nw nai rw kim 


D'Pan-SK 


• 


XL 21 
^ 


ll«^^-^? 


»• 


XXI 


6 


DsiStT Sk -rsiK ie^3m 


nn?srT-S< 


* 


XXVIII 80 
'h 


ItffriSj 


[ • 


XXXVI 


2 


SiAxa ^ nro jnpn 


nsxten-Sx 


LeTit, 


VIU 8 
^ 


Pffrirr^ 


Jttdg. 


IX 


15 
* 0'V?«7''7K 


Vnmb. 


IV 12 
^ 


^»-^ 


1 Sam. 


VI 


15 


rw nnvi onS-n 


mr"^^ 


» 


XXX 2 
6 


n?in-^ 


\ Exod. 


XL 


21 


i»K pKn fw Kan 


{3cran-^K 


Dent 


XXI 2 
^ 


onyn-fwj 


Levit. 


VIII 


H 


ptnn nK v^ Dtr>i 


l?nn-^K 


■ 


XX 2 
^ 


npnJ^T^ 


Dent. 


XX 


2 


h\fs. oa3np3 ^^"T! 
» 


xxxn 40 
^ 


crptf^K 


m 


XXI 


2 


■poen jipr ixx^i 


onrn-^ 


j.d,. 


VII 17 
'h 


D.Tfi-^ 


1 Sam. 


XIV 


34 


Dr3 1W5 ^tr •JDKn 


onn-^K 
VIU 18 
6 


rprS^j 


2 Sam. 


XXI 


10 


.TK n3 nc5n npni 


•R5frr^ 


a 


IX 15 
H 


Dia?n-^H 


2 Kings 


IV 


39 


PTWn ^ THK Kn 


'■nfe^'T^ 


" 


VII 25 
h 


inp-^ 


i » 


» 


18 


ovn ♦nn ■6\i ^i3n 


Dnx|3n-S^« 


•• » 


XIV 9 
H 


T^?-^ 


1 Kings 


XIII 


29 


r633 nn K»33n Ktn 


itonn-^K 


• 


XXI 23 
H 


on5^5-^K 


1 • 


■ 


20 


^K o»3w* ai »nn 


{Pi^»^n"Sjt 


1 Ban. 


VI 15 
h 


R»7-^* 


Jenm. 


XXVII 


19 


^ rmox m.T iok ns 


onerrr^K 


» 


XIV S4 
h 


orr^ 


I 

« 


L 


36 


1^1 onai Sk am 


D^$n-^(i 


i Sun. 


XXT 10 
h 


"WSftT^K 


• 


XXXIII 


4 ^na ^ . . . • nvp *idk na 'a 


ni^sn-^^ 


1 8ui. 


XX 25 
^ 
Jttdg. 


VIU 


i« 


f?jn na: Sx laxn 


narSt 


2 Stin. 


VI 6 
H 


PT^«< 


1 Sam. 


XXI 


14 


laptt nx t:ttrj 


liRr^? 


» 


XVIII 24 
h 


^^ 


Exod. 


XXVIII 


.lO 


ecr^n jrn ^ r.n:T 


jW-f^K 


» 


XIV 30 
h 


'^r^? 


Jerem. 


LI 


12 


pvnn d; i»r ba 


nbin-Si 


1 Sam. 


XXI 14 
h 


JJii5^ 


., 


XXXI 


12 


cnoa iin ^K3i 


ais-Sjt 


1 Kings 


VII 84 
^ 


x^TT^ 


2 )!$am. 


XIV 


30 


TKn mar ^ n!5)n 


'i; ^ b: '^-h» tJen. 


TUX 


2ft 


Numb. 


XX 


h 


Jo»lu 


I 


1 «/»•. 


£zek. 


I 


a etc. 


1 Kings 


XVI 


1 ftC. 


Hob. 


T 


15 ete. 


1 S«m. 


XXIX 


4 ttc. 


Knmb. 


XXXII 


17 <*/<-. 


Exod. 


XXVI 


» He. 


Nnnb. 


XXXI 


12 ttc. 


Gen. 


XXIV 


2 etc. 


Keli. 


VIII 


n 


Geo. 


XVII I 


« ttc. 


1 8ani. 


III 


4 e/r. 


Exod. 


XIV 


23 ttc. 


Lerit. 


XIV 


42 


1 Kiii|ri> 


VIII 


2N 


♦1 


XIV 


2^ Ezek. Kumb. Neh. Job 2 Sam. 1 Bam. Iba. Jcrem. Deut. Joab. 1 Saiu. 1 Sam. Gen. VIII 17 IV 12 II 14 II 5 XVII I 24 XIV 34 XXI 14 XXXIII 2«J IX 27 XXIX 19 XVIII 19 XX 2.=* L 38 XVII 49 XLII IT XIII n XXVII 19 T If T , 3 '3pn = sat 


in p la b'Si lyi \\^b ^2 

rrmn >^3 ^3 nx inp^i 

in p 13 ^p D^o n3i3 prS Sd 

prn IPC ^>5 lapKi 

m p 13 ^JJ ie^3 \vch h2 

vTi ii; n: n^r d^ik 

inpi3 by jjpr^.^3 

trirt^.1 ^w p3-3«rp im 

inpi3 H! Dipr^S3 

DP3 1VC ^IKU lOKn 

m p 13 ^2 jpi p^ jpr pr^ ^3 

niT:'r3 larts rm -lir^i 

in p 13 bVL niT pr*> ^3 

p^n>» »nir ^ki np» d'»« ^^k 

m p 13 !?J? nr pz^^ ^3 

nsr im 3ipr^ nr d: 

in p 13 ^S rrn nxtjn p«r^ ^3 

Dni3KS 1*131?^ ns; 

in p 13 by KD3 pc?^ ^3 

^K 3t^i>n T^n ^K mn^ inx n3 '3 

m p 13 bv. \^th xwb h2 

nSan n*3 pjhs ^n ^i3:n i3ri 

in p 13 bj? 3^10 pr^ b2 

I'pn 3«nD ^S D1?D3 DPB3 

in p 13 ^2 >o>o ptr^ b 

pix ^3 W2'^ .Ta^a ^^ 3in 

in p 13 *?£ nsa pr^ ^3 

*S3n ^K IT n»\ in n^m 

in p 13 b'Si lac^a fic^^ ^3 

latra ^x onx ffiDN*'i 

in p •13 ^2 D*:na prS b 

^x nrxn p3T' ierN3 o , 
in p 13 bj? omar pr^ ^3 
onarn ^x mK3^ m.i* lax ns o 1 KingK 

m 

2 Kitigfi 

T 
It 

1 Kings 

■»» 
Jerem. 1 Kings 
Exod. 

» 
1 King8 
Gen. 
Dent. 
Judg. 

1 Sam. 
Gen. 
Numb. 

Lovit. 
Etitber 
Gen. 

2 King!* 
Ezek. 

1 Kingti 

Numb. 

llos. VIII 47 

XIX 3 

VII 7 

IV 3J» 

y, 18 

XIII 20 

• 20 

XUX 2(1 

XLVII 3 

XIII 11 

XXIX 16 

XXVII JW 

L 36 

LI 3 

L 3B 

„ 37 

. 37 

XXXUI 4 

U 12 

L 1« VI 12 
XXXVI 2 

; 2» 

XVII 18rtc. 

XXXIV 20€fc. 

Vil 26 efc. 

XTX 22 

I 19 
VI 4 

XXXII 18 

II ^ etc. 

V 4 
XUX 29 

II 2 ttc. 
I 3 rfc. 
XVI 1 etc. 

XXIV 1 1 

V 15 h 
h 
h 
'h 

'h 
'h 

'h 

'b 

2'3pj1 = m^ a 

lb<J5pi:en'^^iJ 
^T3XTn^ "b 

■b 

'b 
'b 
'b 
'b 
'b 
^ 
'b 
'b 
'b 
'b 
•b 
'b 
'b 
h 
'b 59 

ni^rr^ 

nanrrt^ 

Dliir^x 
n3i-^ 

0*1^]?i1"^K 
11*1115-^ 

iTa>p-^i)i 
nbin-^jt 

in'5-^K 
Dn'3-^ 
ni:^-^K 

Tn3-^K nritfran-^K 
nimi-^H 
pcr»^x-^K 
^Nprn>-^K 

?iaipa-^K 
♦aipa-^ 1 Sam. 

Exod. 

1 Kings 

(reu. 

Exod. 

Deut. 

1 Sam. 

Xunib. 

(Jen. 

1 Snnj. 

J.pvit. 

EfttliCi- pn'iO^Di b^) pn:D in n^^i ^^t nx^ip^33 p^a p^K 

^?|'3Xn>3-^K 
3K>SlK-^K 

in»^x-^x 
^r:x-^x 

Dn>3-i>K 
^;»n3-^x 
nl:|i-^x 
•7:3 ':r ^x yi2 Sx 

[.isn-^x 
nnran-St II 27 
XXXVI 2 * 

XYII 18 etc. 

XXX IV 20 t-^*. 
XXXVl 2 

VII 26 i-ec. 

I 19 

XXXH 1« 

\I 4 etc. 

II 34 

II H /»/r. 

V 4 60 'r«-'7K 2 Sam. 


XXI 10 
Isa. 


XXX 2ft 
n 


U 1 


^n 


2 Sam. 


III S3 
Exek. 


XIX 1 
f 


XXVII 32 


"^^ 


2 Chron. 


IV 2 
Ezek. 


XLIII in 
» 


XLVII 7 


^^ 


Jerem. 


XLIX 20 
f» 


L 45 
Hm. 


VII 15 
Kali. 


I » 
P«. 


XL 6 


^^ 


J«re». 


XLVI 25 
» 


XLIX 1» 
« 


h IH 
» 


. 18 
£tek 


xuv li 
Dan. 


IV 2ft 


^B 


If». 


XLVH « 


bz 


ProT. 


XXIV 13 


^K 


Em 


III H 


^B 


Jeren. 


XXXVI 12 


^ 


2 Sam. 


XIX 1 


^ 


£xek. 


XLVII » 


^ 


Kxod. 


XXVI 12 
Xkek. 


XL! 15 


^J? 


OtfB. 


XXXIV 2T 
N«Bb. 


XXXI » 


"JB 


1 8a«. 


I 10 
Pt. 


XXXV 18 


Sn 


2 Kingi. 


XXV 4 


~H 


Jerem. 


Lli 7 
Job 


VUI lei 

«UM • XLV 17 

» XLVIII 22 b^ '3 jo 13 by, ii5cn -i^a pt?^ ^3 I 

ra HD^-i npm 

D3^ n'.T i*tt^n 

Dn3sn iix •?« iO'3n 

•a JO 13 *?B n:ip \^vh b 

n:'p d.t:3 f "?« ixw:i 

'J {D 13 •?£ nop pt?^ ^3 

""•n DM fiK m 

n3?on nn» n^jn 

nor b)K n:m »:3W3 

•n (0 13 bz n3wno pt?^ ^3 

m.T nicr ipar {3^ 

m.T nvp iror j3S 

•Tiprn 'mo' ^3>n 

mrr ^ pswnn no 

iT«T nriK n^rp m3i 

'H jD 13^2 mpD ptt^ ^3 

K:0 {TDK ^x ipiD »Mn 

TpCK n^^K TtflS ^1 

^»n ^33 f»o ^K Tpe »»T 

13 '3 

n>3n npr ^k nripfi o^n-wo ♦ttnpo3 vm 

m JO 13 ^JJ byn \wh b2 

i»r 'in i»ni» 

in p 13 b^ tiS r^^ ^^ 

»ny?n >or hv 'neiq^ 

in JO 13 b^ I3n -p pt^ ^3 

•pn bv pino nc^i 

in JO 13 b^ 11D' p«^ ^3 

n%T^ nTtn3"j S^i3 i^pn 

in JO 13 b^ n2vh pvb b^ 

n^tfb bv T^wi n^s fr^ 

in JO 13 b^ rvbv pvb f?3 

ipvn r\'>bv bv bJy^ ifen win 

o>wn' n^Kn o'on »^ loi^n 

'3 p 13 b^ nmK r™ jwS S3 

jsron nnn tv mon 

P3n pjC HOT 

•3 JO 13 b<^ ^ bhf^ \wb b^ 

o'Wwin ^ ut3 3pr '33 

DT^n ^ irm po ^3^0 n»n 

•3 p 13 ^^J n^n jirS ta 

tM53 mo irm 

pr »rD^» Dm^3 '3in 

'3 P 13 ^Ij^ J3 prS S3 

■jSon {3 Sp 

iism 

3ei 

TrpT^ .'i24 « 

1^2 in '^ISI in '3 "3 JO j*Soi 
'b "fm'b^ Judg. Ecek. Gen. Jerem. Jerem. 
Job J«n^i)t. I 2 KingM 
I 

Jerem. 

t EnOc. 
Job ; 1 Sam. 
! 2 Sam. 

9 

Exek. 

Joeb. 

; Ex«k. 

Zeph. 

Jervm. 

! ■ 

lion. IX 15 XXI 84 


^^ 


XLI 6 


^« 


XXXIV 24 


^^ 


VLVIII 11 

L 37 
XXXA'III 22 Jonah 

Exod. 

Eiek. 

Exod. 
Numb. 
J P*. 

; li«*ur. 
, Judic. 

i P<. XLIX 20 
L 4o IX 83 
L 87 xxxvn 7 

II 5 XV 85 

XVI 1 

V 1« 

I 24 

III 82 
XXVII 81 

VIII 20 

IV 8 
III 9 

XXXI 12 

XL 4 

III 5 

XIV 15 

XXI 17 

I 5 

XII 22 

XXI ft 

XLV l» 

XL 21 

XVII 2» 
XLIII :» 

Ml !* 

X.\! 2,i 

V 1 b^ in JO 13 ^2 yv ywb S3 

D'5:rn Sx icxn losn 

bt$ in JO 13 by_ 1X15: y\vb S3 

0DP3 xir ^S m?n3 

in JO 13 ^2 vb)L prS Ss 

rSv Sx pSi! mpSvm 

1 J0 13 ^^2 1030 *03n n:ity\vb S3 

DDV Ssi non Sk iroe^i 

in JO 13 '?2 D'lot? ji2»S S3 

Kin optn imi?:s 3Sio j:»r 

b^ jnn |0 pSxi 

^^ '3 JO 13 bv niisK pvb S3 

VOID S>< 3in 

:Sr miifx Sk- noi 

bij '3 JO 13 ^2 J'l^ JirS S3 

DTTK Sk {•»> It^K 

S33 Sk j^ ivk 

^1^ '3 JO 13 ^2 D^DIO J*?rS S3 

mooE^T inioor loxn 

rmo Sk sm 

^f|t '3 JO 13 ^2 DW prS S3 

^nnx i«m3 »nK33i 

•jT K3 nSw dStk 

^Ijjfc nSn JO j'Sw 

b^ '3 p 13 bjl nS3K pwS S3 

Suw HK n>KiS SxTOtt? ejD' kSi 

S3Kno nnK 'no ip 

S3K Sk 13K TKipi 

b^ -3 JO 13 ^2 n'33 perS S3 

n3'33 Shw Sk Skiw' mi3 

p13n3 133K nK 113pn 
rD3 103 ^Sk 1331 

b^ '3 p 13 ^2 n3»cn \\vb S3 

pinm Sk ^ens i3ion D3n orm 

•px Sk jT3to -[Dnn kSi 

D'OP Sk idhk ?k »3 

b^ '3 p 13 ^2 3^01 310 rwb S3 

nvT 310 Sk ni:i 

T»3'W iiE^'n Ski 310 Sk 

1310 Ski n^rv Sk itidi 

b^ '3 J0 13 ^2 p prS S3 

113 •n3i' Sk inn 

p' Sk pcD J3S 

ns'fion »n3i' Sk 

b^t '3 p 13 ^2 nnro pt?S S3 

31W m3K onnpSi 

v:iK ic3ni 

n'3n nn?o Sk jn:i 

b^ '3 p 13 ^2 j3ro jirS S3 

JIKH nK K3'1 

3ipn S3 

ipip vt Sk '31^3' 

•^J^ '3 JO 13 bv nSn: prS S3 

nSnsn Ski nmson Sk 

P'33 '33 13 im . 

n1^'^3n Sk nxsoS KD Josh. XVIII 19 

Prov. XVn 4 

2 Cbron. VI 37 

^ XXXII 6 

Jerem. XXXIV 7 

2 Ghroo. XXXII » -npa 'nniDi n^S '7 72 Pb. LXIX 19 

, CIX 20 

Jerem. XLVUI 1 

Im. XV 2 

2 Kings IV a» 

]&v»d. XVI » 

2 J3»u. VI !t 

3 CKtoa. Xni 7 
2 C!ft#(w, XXIV 12 
K»ft III « 

!«». L?;tr 8 

M XXIV 9 • 

liuib I 15 

Krthet IV S 1 Sing* I 88 

• 88 

Bzok. XXX^ltl 2 

XXXIX 1 

Esther ni 8 

nr T 

Jol» XXXTin 20 

inA. XVDI 5 

Ezek. XLI 25 

1 SftBt. XXI u 

Ezr« VIII 17 

Esek. XXI 26 

Jerem. XV *^ 

AmoB V Ifi 

Jerem. XVI 7 

Job XXXVI 21 

P*. LVJ 8 

Nell. n M 

Jerem. XXVIIl « 
Eiek. XXXII « 

1 Chron. XIII 2 * 
Gen. XLII 21 
iMI. VII 10 

2 Kings* XVI .5 
Gen. XLV 17 

XLVIII 22 
Stkdg. XXI « 
2 Sam. IV 2 
2 King* X 14 
I«a XXIV 22 

^- 


'^^ 
61 


^ 


Jlt^^-^K i 


Kzek. 


XXI 26 'h 


>•'"*'•> 


■h 


jitt^S-^:? ' 


Jerem. 


XV 8 '^ 


DS-^5? 


^ 


t=??>^« 1 


Amov 


V 18 '^ 


^?>?"^?< 


h 


osjb-Sr 


Jerem. 


XVI 7 'h 


"^Whv, 


.t, 


t^'D^r^jji 


Job 


XXXVI 21 '^ 


nr^« 


■b 


ttPDfr^ 1 


Pb. 


LVI 8 'h 


ir^». 


m \>'y» bz ' 


Jen'm. 


XXVllI 8 '^ 


ninK"^» 

T-« » 
1 
i 


Ezek. 


XXXIl 9 '^ 


nisnx-^. 


■b 


n?Br^» 1 


Keh. 


11 8 '^ 


^?l«-^^ 


b 


.e?D:-^_ 
t 6 


PlDir^x? 


•b 


i3:-^« 


Ezra 


VIII 17 '^ 


ii>rt« 


'L. 


131-^5 


^ 


. n b 


Mtrhv. 


i, 


Tp-^« : 


I««. 


VII 10 '^ 


tnK-^ 


•^ 


■I'p-^r ! 


2 Kings 


XVI 5 '•? 


rriK-*?]? 


■^ 


rhysrhK \ 


1 Chron. 


XIII 2 • '^ 


i:'nj<"SK 


■V 


n^jr-^r ' 


Gen. 


XLII 21 '^ 


w»nK-*?3? 


.1. 


nfeyii?-^x 
rmpi 'fnsT rrt» '8< bVLim 'K ^K in 


'^'K ^D 


b 


rv^vrh^. 
b 
b 


W^^ I 


Jerem. 


XXXVI 23 'h 


nKrpTjjt 


b 


'v^-*?? ; 


» 


.23 -^ 


nKH"^ 


b 


mvrhti ' 


Gen. 


XXIV 20 'h 


ixan-Sx 


h 


r^vrhv. • 


Exod. 


II 15 '^ 


ixarr^. 


ir^ f ^K ^3 


^ 


XXI 8 '^ 


n^in-^« 


Judg. 


XIX 22 '^ 


n^iH"^^ 


•^ 


m'^ 


2 Chron. 


XX 24 '^ 


Iionn-^K 


•S 


jm^i-^r. 


, 


XIV 10 ^ 


jiann-^? 


h 


3ia-^» 


Gen. 


XXX 89 '^ 


m^pan-^K 


h 


3ir^p. 


« 


.87 -^ 


ni7psrr7? 


b 


'H3-^ 


Ezek. 


XL It '^ 


'iw-r^x 


h 


n?a-^. 


2 Chron. 


Til 8 "^ 


HBinT^^ 


h 


'frwr^K 


1 Kings 


XT b 


nriott?n-*?« 


h 


1^5-^S 


2 Chron. 


IX . -^ 


np^o«rri-^5 


h 


ninVrtK 


Jerem. 


XXII M '^ 


nasnan-^ 


b 


nlnW^? 


» 


XX 8 '^ 


nasnen-^r 


Exod. 


XXI « b 


npT£>n"7K 
1^8-*?K 
b 


nn?sn-Sr 
iw^? 


2 Sam. 


■b 


nrivsn-^x 
D«"^? 


1 Sam. 


XXIV 23 '^ 


m:itpn-bv 
D«-^r 


» 


V 4 '^ 


jriDsn-^x 
^ar^i? 


Zeph. 


•^ 


|nfien-^r 
h^t^-^v 


1 

Jerem. 


XXVII 18 '^ 


Man-^« 
Rr''*? 


1 


•^ 


♦isn-^p 
nr*^? 


! 

[ Deut. 


XXV 1 '^ 


OBttrDn-^K 
cjox-^x 


I>*a. 


XXXIII fi '^ 


ttBtt^STTTj? 


»'^ 


^IW"^? 


Exod. 


XII 22 '^ 


^iptt^T^ 
nixnK"^s? 


1 n 


, 2:. . '^ 


pjipt^T^ 
niinx-'pr 


i 
1 


•np3 'fnsT iT^ 'H ^5 Tm Tl bj< in 


yb^^ Sd 
irnK-^« 


! 

j Jo«h. 


XIII 22 7 


D'7^^n-^K 
iynK-f?i? 


! Numb. 


XXXI 8 *7 


DrT^^n-^. 
?nx-Sx 


1 Ezek. 


III 26 '^ 


1?n-^« 
^nirbv 


i Prov. 


XXIV 1!{ '^ 


• ^arr^i? 


1 2 Kings 

I 

1 2 Chron. 


VIII H '^ 
XXII 5 '^ 


Sxnrn-^K 
i»:>3-^¥ 


i 


'^-93 -niDT n^*? 'n ^B im 'n *?ft$ in 


pS'N b 
j9;:a-^? 


t 


41 


-il3-Sx 


i Exod. 


IX 14 '^ 


#-^? 
Ti3-^5 


1 Prov. 


VI 21 '^ 


ii^p. 62 %-b^ SD Kumb. 


XXXI 8 


Jerem. 


XXXI 12 


Hon. 


X n 


Kumb. 


XIV 14 


Zeeb. 


XII 10* 


Kumb. 


XVIII 8 


1 Cbron. 


IX 28 


Exod. 


IX 14 


ProT. 


vr 21 


1 Sam. 


XVII 49 


Exod. 


XXVIII 88 


Kumb. 


XVII 28 


« 


I no 


Ps. 


LXIX 1» 


» 


niX 20 


2 King* 


IV 8» 


Exod. 


XVI » 


2 8«tt. 


VI 8 


1 Clitott. 


Xlll 1 


8 GhnMi. 


XXIV n 


1 ChriHi. 


XXVI 80 


Zeeb. 


vni 8 


Fa. 


II 6 


Exod. 


XXVUI 24 


» 


XXXIX 17 


Oea. 


XXVII 11 


• 


XXVI 7 


LeTit. 


IV 12 


» 


. 12 


Heb. 


X 28 


ITimb. 


VI 21 


SKUigv 


XTX 9 


IM. 


XXXVII 9 


E»ek. 


XXI 26 


Jerem. 


XV 8 


2 Kings 


X 14 


Isa. 


XXIV 22 


Eiek, 


XXXVIII 2 


» 


XXXIX 1 


w 


XLI 25 


1 8am. 


XXI 14 


* 


V 4 


Zeph. 


I 9 


Jerem. 


XXXIII 26 


Lerit. 


XI 88 


Eiek. 


III 28 


PfOT. 


XXIV 18 


Jerem. 


XXXI 12 


Hoc 


3C 11 


) Sam, 


XXIII 24 


Zecb. 


IV n 


Numb. 


XVIII H 


1 ebnm 


IX 28 


.loHh. 


XYIII 19 


rrov. 


XVII 4 ■h 


^rfhvrhxi 


Exek. 


XX IB 


TSDT -h 


3U3-^« 


Ps. 


XC 16 


■S 


antr^ i 


1 Kings 


I 38 


"pacn -h 


3«H^-^K 


» 


• 88 


b 


ai£h^-^S ; 


E«ek* XXXVIII 2 


T'ODT b 


^^?> 


*i 


XXXIX 1 


h 


'^?-^. 


Estber 


III 9 


JOOT b 


#-^^ ; 


» 


IV 7 


b 


Mr^' 


Job XXXVIII 20 


fBDT 6 


inip-^K 


Joeb. 


XVIII 5 


6 


inp-^ : 


Exek. 


XLI 25 


"pOT b 


\m'^^ 


1 Sam. 


XXI 14 


h 


JStt^O-^ 


Oen. 


XXIV 20 


■pBDI b 


Tprf?« 


Exod. 


II 15 


h 


»tt^D5-Ss? 


Jerem. 


XXXVI 23 


■pocn h 


n»p-^ 


i» 


an 


h 


-i>P"Sj? 


Exod. 


XXI 6 


fBDl h 


n^jr^K ! 


Judg. 


XIX 22 


h 


n^^r^^ 


2 Cliron. 


XX 24 


"PODI b 


ntpe-^x 


• 


XIV 10 


b 


mp^ ^x? 


Gen. 


XXX 89 


•ptsiyt b 


(IT'S? 


• 


» 87 


b 


pnr^ 


Esek. 


XL 17 


^<oo^ b 


ni)q5-^ 


2 Cbroit. 


VII 8 


A 


nixj5-^ 


b 


•TR3r^» 


b 


•T^r^j? 


Esek. 


XXI 26 


■s 


•^BI^K 


Jerem. 


XV 8 


K 


^t?-^ 


: 1 Chron. 


XIII 2 < 


b 


nTin-^x 


Oen. 


XLII 21 


b 


fnin 7? 


M 


XLV 17 


b 


npjniF!-*?K 


1 - 


XLVUI 22 


b 


npn*in~75 


Judg. 


XXI 6 


i 
28««. 


IV 2 


^B Tn b^ in nn 


in p n>3oS« 


Exek. 


XX 18 
D»"^? 


P.. 


XC 16 
DS-^5 


! 2 Kings 


X 14 
iia-^R 


j IStt. 


XXIV 22 
113-^5 


1 KingH 


I 23 
jir^K 


« 


„ 38 
•5 '? 


Jo«b. 


V 8 
frtn^-^ 


Jerem. 


XXXI 89 
T5 


Esther 


III 9 
wm^^ 


« 


IV 7 
'H *? 


Ezok 


XXXVIII 2 
inr^ 


\ » 


XXXIX 1 
'?•? 


Job 


XXXVIII 20 
1IT^« 


i Josh. 


XVIIi 5 
'n •? 


1 Esek 


XLI 25 
3ie-^K 


I 1 Sam. 


XXI 14 
•0 •? 


1 Jerem. 


XXXVI 28 
r?:^ 


1 > 


28 
•"S 


Gen. 


XXIV 20 


Exod. 


II i:. 
OT 


Jurem. 


XXXIII 2<i 
f1C»^-^K 


Lt'vit. 


XI .tK 
h't 


1 Josh. 


XIII 22 b 


D.T5|-^» 


b 


o.T:r^5 


b 


Iln5-^x 


b 


jlna-^ 


b 


Jlii-f?K 


b 


Mr^. 


b 


'W^ 


b 


*!?l"^ 


b 


i^aa-^ 


b 


i^^a-^? 


b 


nlfiTT^ 


b 


nln^>!r^ 


b 


•warr^ 


b 


iK?n"^? 


■s 


nKiT^K 


b 


nifn-^? 


b 


njnrr^ 


b 


n^n-^ 


b 


}iDnn-^K 


b 
b 


niSpjan-^K 


b 


nlSpjaiT^ 


b 


nBri.T^» 


K 


n?rin-^ 


h 


■paon b 


Djr^ 


b 


ox-^p. 


J001 b 


i3'nx-^K 


b 


i:tik-^p 


raoT b 


TC^"^ 


b 


Tnr^r 


■poT b 


p?:33-^»j 


b 


ja::3-^i? 


"pt»i b 


cnvsa-Sf 


b 


DH^jS-^ 


"pool b 


ila-SK 


b 


113-^1? 


^txsy '7 


jinr^x 


b 


pnrSj? 


•pom b 


np:?rtK 


b 


nrar^x? 


^^DDI *7 


^?r^ 


b 


'!?r^? 


■J'ODI 7 


:is-^w 


b 


:is-^ 


foon b 


iksf-^ji 


b 


*3S-^. 


T*DD1 h 


nin^T^j 


b 


nm^-^? 


fom b 


n?rr^ 


b 


nwrhf. 


b 


ik^h-Sk 


b 


ijtarr^ 


"pooT h 


r?:-^K 


■pan S 


r»'-^ 


0-7^^-^ :d h^-h^ 63 Jerem. 


XXXYI 


2S 


Gen. 


XXIV 


20 


Exod. 


11 


15 


2 Chron. 


XX 


24 


« 


XIV 


10 


Exod. 


XXI 


6 


Judg. 


XTX 


22 


G«n. 


XXX 


39 


« 


^ 


.H7 


Ezek. 


XL 


17 


2 Chron. 


VII 


H 


1 Kingf? 


X 


7 


2 CIiroM. 


IX 


«t 


Jeretn. 


XXIX 


ir« riK nine potn 

ncxon bv k3 rmnn 

rnn» ^h kd« mpn 

D3*? fw DU'co nan 
m^n h» jKxn lOin 

nsTXTin -ncnn h» ♦5«'3^ 

nnn jro isns m.T 
XX 2 VTOT riK iinve nan 

XX! 6 D»n^Kn ^K vjTK wam 2 Sam. 

1 Sam. 

Zeph. 
Jerem. 

» 
Dent. 
Im. 
Exod, 

Jercm. 

Lerit. 

Joih. 

Knnb. 

Eiek. 

ProT. 

2 Kings 
2 Chron. 
Jerem. 
Ho*. 

1 San. 
Zech. 
Numb. 
Zech. 
Jerem. 

n 

2 Chron. 

Kumb. 
1 Citron. 
Joah. 
ProT. 
9 Chron. 2 Chron. 
Exod. 
Prov. 
2 Sam. 
] Chron. V 

XXIV 

V 

I 
XXVII 

It 

XXV 

XX VIII 
Xlt 

XXXIII 

XI 

XIII 

XXXI 

in 

XXIV 

VJII 

XXII 

XXXI 

X 

XXIII 

IV 

XI Y 

XII 

XXII 

XXXVl 

XXX 

xxxn 

XVllI 

IX 

XVIII 

XVII 

vt 

XXXII 
XXXIV 

xxxn 

IX 

VI 

XXIII 

XI 17* ViKt^ -m pattT'i 

23 ♦ imro ^3 UTwho ^V12V*'\ 

4 nvioo ipaa loorn 

9 :hnn Sa Sp »mpD'» 
J 3 -pm nr\>i "tmon n!3^ 
« naSoDm nn nMi 
1 D'»» p an n%T »a 
e ^ a«n'^ ODsro nnVi 

22 aim mjK onnp^Ji 

23 omco fiK epaS mn» tam 
2« nn aipp' xnt oit 

3H P^t W D'D Jfl' '31 

22 im . . . ♦ iwa p Dp^a nm 

M hv i3in po 'ate run 

26 "|3n S< p'aiK ^aivVi 

13 310 '3 ran 'n San 

5 "^ o'lVT • • • • "pn onitpa d^ 
12 rnr 01103 urn ik31 
li mote nSa? onoKi 

24 '»^ nt^ 13^*1 loipn 
11 no yhn lom pwi 

14 pnn yov ^ nom 

10 • Tti n^a te 'naevi 
18 D'pnT b» nvp 108 n3 j3^ 
30 o'pnT te nvp iok n3 }ph 
^ij 

9 
3 

28 

19 

4 

37 in»p?n' te mn* jjowi 
311130 rnw nt mn 

niotW3i "pnowo nottn 
m3pn ^^3 te onoi 

n'3 Fin3 h» inaan i3n 
ncv 79 stTpo sno 

•♦evi^in 033^ ^ 13'ttWn 

nionte 'it^ {n*i 

D»on^3 te3 ite ^1 

annso n^ nt in« 

nte ':k nnrn orca 'a 

Ton *|a^ te Dit^ 

^'•JW 1333 D'tt^7B?n [0 
•nwi m Tsn D'WITWn [0 nK.T^?. 


1 8am. 


XVII 


49 
insp-^K 


ii<an-^« 


Exod. 


xxvm 


88 
'0 '^ 


iiqxrH?? 


Jerem. 


XLVIII 


1 
133-^*} 


{lonrrt? 


Isa. 


XV 


8 
'3'? 


ponrrtp 


2 KiiigB 


IV 


39 
I^p-^ 


n^n-^K 


Exod. 


XVI 


3 
t3 •$ 


f^^,cH?9 


Prov. 


VII 


23 
nfi-^K 


nlSpan-^« 


Amos 


III 


5 
•D'^ 


ni^^i"Si? 


Zech. 


VIII 


3 
p'T^K 


nexin-^K 


Ps. 


n 


6 
'^'V 


ne^nn"^ 


Exod. 


XXVIII 


24 
nlxp-^K 
» ■ 


XXXIX 


17 
'P'? 


r^tmi^T^ 


Oen. 


XXVII 


u 
"i??^.-^*? 


n39.1S.T^K 


» 


XXVI 


7 
1'? 


nsBnan"^? 


Levi*. 


IV 


12 
i^r^ 
» 


• • 


12 
•tt^;9 


inpTomTp 


Neh. 


X 


29 
niiF)-^K 


n*TOcart"7K 


Numb. 


VI 


21 
. niin hv 


ni^icQn"?^ 
k 
inco,i-^K 
mnroi rvh) bn im ^1^ in in in p 3"k 


jflDorr^? 


Exek. 


XXI 


26 


tea ite 109 '3 


DK-^K 


>l5n-^ 


Jerem. 


XV 


8 


1»fn30*?K ^ lOW 


DK-^9 


W-^ 


Amo8 


Y 


16 niH3x . . . nvp 1DK n3 p*? 


ten-^K 


OB«^on-*?K 


Jerem. 


XVI 


7 


te Dn7 IDIB* KtI 


*?;k-*^ 


e^orrtr 


Job 


XXXVI 


21 


jiK S< pn h» lorn 


1F^»5 


pilpt^n-^« 


Ps. 


LVI 


8 


p|Ha 107 ote 


I»"^? 


^ipponrhv 


Jerem. 


XXVIII 


8 


vn 1WK Dwa3n 


nimK-^ 


xnj-^K 


Ezek. 


XXXII 


9 


o'OP 3^ »no93ni 


nliciK te 


rvr^V 


Noh. 


u 


8 


^DK te m3Ki 


C)PK-^X 


oJrSte-^ 


?«1DK '^y 


on'^'^y 


Esra 


vni 


17 


11K te onw nwnKi 


11K> 


«|3rH?K 


« 


w 


17 


FT0B3 '3 jrD033 vtmn 


11K-^9 


Ijrrty 


Isa. 


VII 


10 


mK te 131 mn' p|Din 


?nK-*?K 
2 Kings 


XVI 


5 


■po {'in rhty* th 


«ir^ 


^"^ 


N«h. 


V 


5* 


0*^33 i3n3« nsni 


i3'nK S« 


310-^ 


Clen. 


XIiII 


21 


WW te w»K iiom 


i3>nK-^ 


3^-^? 


« 


XLV 


17 


*|Di* 7H npiD loin 
r»:^« 


» 


XLVIII 


22 


03» 1^ >nn3 '3K1 


Tn*?"^ 


rPT^ 


Judg. 


XXI 


6 


TRIttT* *33 lOnS'l 


p;??"^ 


3t?1'-^ 


2 Sam. 


IV 


2 


»1V D^W3K '3tt71 


lP:?r*?? 


31^' 7? 


2 Kings 


X 


14 


0'*n DIVDn 10K1 


ila-*?K 
Isa. 


XXIV 


22 


1'DK n!X)K 1DDK1 


Ha-*?? 


o'ptinf^ 


Ezek. 


XX 


18 


DT33 b» 10K1 


D,T33-^K 


vijjrrr^ 


Ps. 


xc 


16 


"I'teD Y\2V *?K nm' 


D.T3a-'?9 
Josh. 


V 


8 


pmi' 1^ vrn 


nrar^x 


"^f^? 


Jerom. 


XXXI 


39 


mon p H9 KS^ 


nj?as «?? 


^f^ 


1 Kings 


I 


38 


Tip Dn*?TteiiOKi 


pm-Sx 


{1C^^ 


It 


a 


38 


{n3n pine nn 


jinrt? 


ptt^^ 


Exek. 


XXXVIII 


2 


ySD G*V OIK p 


315-^ 


033^r^ 


y, . 


XXXIX 


1 


nasn OIK p nnin 


313-^^ 


0??^-^? 


Esther 


in 


9 


310 -|ten te OK 


'Jir^? 


tt^3^l$ 


*> 


IV 


7* 
rr?r^ 


«^'3^-^ 


Job 


XXXVIII 


20 


1^ *?K i3npn '3 


1^3?-^ 


#-^?< 


Josh. 


XVIII 


5 


nnK ip^nnm 


•ft35-^? 


1^^-^? 


Ezek. 


XLI 


25 
nln^»rVK 


inpotto*^ 


1 San. 


XXI 


14 


lOrO HK 13ty^ 


nln^T^ 


ipiPOtt^P"f?r 


Jerem. 


XXXVI 


23 


mn* Kip3 vn 


nxn-^ u %-h^ TB 

Etdi. 


n It 
IM. 


XIT 12 
Ps, 


XLVII » 


t^ 


Ezod. 


rv 18 
Jerem. 


XXfX 1 


1 


Pfc 


XI 2 


\ 


» 


XXXI 24 
Gen. 


XV 15 
S Cbron. 


XXXIV 28 
Dem. 


XXX 9 
S Kings 


XXII 20 
Ck«. 


XXXIV 4 
• 


24 
Ezod. 


xxn 8 


l^_ 


ZMdk 


IX » 
Q«ii. 


XXIV 2» 
» 


. « 
« 


XVI 7 
« 


XXIV 30 
Kelk 


X »t 
>i 


, « 
1 Chnm. 


IX M 
» 


XXIIl 28* 
Deut. 


IV 89 
• 


XXX 1 
» 


VI 6 
Eiek. 


xxxvm 10 
W 


xxxvin 18 


^ 


Pi. 


CXV 1 
CXXXVIII 2 


I 


Jerem. 


XXIX 3 


i 


» 


XXXIX 5 


\ 


Dan. 


IV 25 
» 30 rsp/i. pnaaw 'nw n»^ nm ti tai ^in tm f?fi ' l«reni. XXVII 13 

« 

, IXV 12 

Exod. XU 22 

n «8 

» 7 

Deut- XXV 1 

iM. xxvm 6 

Dent. XVII 11 

Jadg. XXI 6 

2 Sam. IV 2 

II 9 

2 ChroB. XXX 20 

» XXXII 9 

n ,16 

#«rem. XXII 18 

XXXVI 80 

• * 29 

oria-^K I 


Esilier 


I 22 


b ^ Dn©D rhw^ 


njn^-^lj 
D'la-^ 1 


» 


III 12 


'OT iStn »TDD ixipn 


nyi?-^ 
DTIJ-^? 


Pb. 


LXXIII 17 


^ 'npD *?K ira« np 


*tthfj5Q-^K 
■•nr^ 


Jerem. 


LI 51 


HDin i3jro«r *3 t:tt?3 


nthfjo-^ 
•u?:^ 


1 Smb. 


XVII 49 


^K IT rm Tn r6r»v 


impj-^K 
•wjtSs 


Exod. 


XXVni 88 


piTK nXD tP iTm 


in^D-^? 
inv^ 


Numb. 


XVII 28 


pwo ^ T^ 3-pn ^3 


ptf^-^ 
To^r^ 


« 


I 50 


D»l^ifw'Tpcn nran 


pt;^-^ 
T^ibir^ 


Jttdg. 


XI 13 


par >3a f»o lOKn 


'5»^0-^ 
TCii>«r^ 


1 S«BI. 


XIX 20 


o^ante hws nWn 


'^^•^9 
TnSK-^ 


Ezra 


III 8 ♦ 


mT n»3 


fi^-^ 
•i1Bn-»^ 


1 Clinui. 


IX 19 


i^»aK p tnp |3 oi*nn 


n?>69^5 


P.. 


XXVIII 5 


mm n^ Vk wa^ k^ o 


nbW3"%i 
■msn-S? 


1 Chron. 


IX 81 •voan mn onVr p iTrmoi 


nfe^yp 75 
■nan-^ 


Ps. 


LXIX 19 


nSia »tW33 ^ HD*^ 


n??^"^ 
r?T^ 


« 


CIX 20 


1 1'v 1* rtKD ^30C^ riTPD v^ 


♦«^3-^ 
l??ir^ 


Jerem. 


XLVUI 1 


mi«3it mm 10K ro 3Kio^ 


ia?-^K 
l!?"?^ 


IM. 


XV 2 


m09i*i fo^Ti man rnp 


13?-^ 
W'J-^ 


2 Kiagi 


IV 39 


mrwn tr irw wn 


mwpSir^ 


Exod. 


XVI 8 
i^*^5 
mM|»^rr^ 


2 Stti. 


VI 3 


ownn jTTK ftK lasT'i 


••^?r^« 
nia|t^n-^ 


1 Cbroa. 
n^jp-^ 


2 CkroB. 


XXIV 12 


iTwn ^ten inan^ 


nfertjr^ 
W^ 


Exra 


m 9 


THRI 1*33 PW "^iP^ 


TW^ 


IMU 


LXVI 2 
*3jr^ 
W^ 


Job 


XIIV •♦ 


W tI? OVI' two T7t3^ 


*^^. 
laa^-H? 


Rath 


I 15 
nsr^ij 
Twr^ 


EtOer 


nr 8 


nn are) prne nKi 


a^jr^ 
Twr^ 


PSrOT. 


VB S3 


nas |n mtd' *w 


ns-^ 
iBwr^? 


Abkm 


m 5 


r»Vpi'»x^Dm 


nr^ 
leiwr^ 


Kek. 


n 9 


nnr® /i< kohi 


•««r!3«r^ 


» 


» *? 


1^ ^ tm T^^ •oun 


nnr^-^ 
i«Kjn5oj-^ 


20^00. 


XXIV 11 


^ • . . . R^3> nsD ^Tl 


nii»^¥ 
n»n5'°r^ 


1 Cbvw. 


XXVI to 


i*nin vi'swi 'snarn 


n^B ^, 
•ufj-jsor^ 


ZMth. 


VHI S 


'fow mm 10K na 


JW^ 


Pi. 


B i 


♦aVo »naD3»3Ki 


fW^ 


IM 
EeeL 


I t 


aaw om ^ fnn 


t*r^ 


B im ^ Tn p« T 


ZeiMi. 


n 18 


pIKI 7l> TT 0^ 


w^ 
/ 
TT^rSj 


*. 


""aif^ 


Eecl. 


V 6 
tfjtjH^ 


^ 


larVr 


Eiod. 


XXVIU 24 


•w? nnai> ^rw rot nnrur 


mXR^Sf 


*> 


isr^ 


• 


XXXIX n 


•■^ro nnaj^n ^iw wi^ 
^ 


*lWw^ 


Om. 


xxvn 11 
•iR?rf^ 


^ 


*ll51*r^ 


» 


XXVI 7 


cnptsn *W3K i/Wiy^i 


"K?T^ 


^ 


iWw^ 


Lerii 


IV 12 


•«n ^a m mm 


TWH?? 


^ 


B»l»9fP^^< 


11 


. l« 


p*** "^ rT3hD7 pnfi 7R 


TPf^S 


h 
ITeb. 


X 29 


D^ytan w^n inn 
h 


Dftf^S'T^ 


KBmb. 


VI 21 


•WH mtan rnvi nw 


n^rtn 7? 


h 


m^-^ 


2KiBgi 


XIX 9 
"•wr^ 


h 


p*?5"^ 


lii. 


XXXVII 9 


n*s9'*^ Yiam 


•Tj™-^ 


■V 


t?:??-^. 


n-spn = ass 
■S 


^'^s'^ttr^ 


pnasoi ^2 pm 


^ pn p-jr '^ 


•S 


VTS?!n\-^ 


N«mb. 


XII 8 
ne-^ 


•^ 


^Tf?50' ^. 


1 Ezra 


IX 11 
ns-^ 


-V 


DT5nT-^K 


i Hicah 


vn 16 
nr^:p 


h 


D^PJLT-^ 


: Job 


XXI 5 
rr^ 


h 


D^pjin^'751 


{ IlMI. 


XUX 22 
Dttr^ no bH-hH 65 Ezek. XXVII 29 VToy^ •3*D0 'n^131 G«n. JQzod. Lerii. Dettt. Numb. Dent. rbpn ^ 586 a 


Gen, 


XV 


15 


n^n-^N TM P^n"^» n^K-O f?3 


2 Chron. 


XXXIV 


28 


XII 


1 


Dian hn nvr *ion 
xxrv 


5 


nam rhn ia>n 


Ge». 


III 


19 
6 


13 o 
VnK ^K PpV lOK'l 


^ 


xxvin 


15 


L 


24 
>rt53 n^'?"^*?^ ^^^ '"^^ ^3'' 


Drat. 


XXXI 


20 


* 


1 Kings 


viri 


34 


XVI 


14 


TOSS pi 
':o»oi roa f**3lj^n'b2 jnp'i Sai 


2 Chron. 


VI 


25 


XIX 


28 


ir7*w 011711^1 


Jorem. 


XXXV 


15 


xxm 


10 


Dn"ispi 
XXT 


2 


nnart 
'mv^ H''^2 n^O" ''^ ''^** '**^ ^^"^ 


Ezek. 


xn 


1» 


xn 


24 


lAaKn >6 
XX 


38 


XIII 


9 


« ' 


HI 


Din pn 
XIV 


S6 


n^ ittw ovaRni 
XX 


42 


xxxni 


56 


•wmn i6 DW. 
XXI 


7 


IV 


82 


«3 f?Kr '3 
XXV 


3 


XI 


21 


13T{J»^ 
II 


« 


VIII 


10 


np3n nf?3Ki 
XXXVII 


12 


XV 


28 


ItST fJK p-l 
xxn 


6 


TlD3t ip 
' 


D«nt. 


XXXI 


18 


xxm 


21 


T^n naaS 


20 


xxvm 


56 


na nain 


» 


» 


Jonab 


III 


8 nijjtn-b^ n p na n^il-^S n'ttrma ^a 

Gon. XII 1 D-iaK f?n mfT» 15m *f? T^ 

XXIV 5 "hniK tajn i^n itMn larn 

5 'pioca 'a nnn naKn ¥h ia 'a 

\, L 24 iTm Vk p)m^ loin npc 

n^H'Vff in p -o n^'T^^ .Tman mow nSin ^ai 
Exod. XVI 14 nyn ^en roar hvm noaa pn 

Levii. XIX 23 pufi Sh -jKan ^ Dnwasi 

xxiii 10 b$ntr »:a *?« -lai onnitpi 

XXV 2 ^jnr' '3a ^K nai nna«n 

{*^^*^J!J '^nw ^mon ot»«n mnm 'vrm ikv San 

nK wmn i6 otn o^arS 

irawn d^ iu ^ >a 

nsn oa'O' 131* \PQh 13T 

funai wan nSain rtnai 

pKH *?s^ i3f?aKn »6 liSann 

pKnSr'63Kn»S oinp 

pKTi Sp Sann >6 loi m pi 

nwc IP mp* »a p 

> i6 yrwh^ fern is A 

»S iTK njQxm 13 nsn 

Viiw S< K3 -[K^i naSi 

fniJ'T^ljt m p 13 nW^^S trmaiD'a»?a «?aT 

vm 1 irK nr«n Sk lai j?t^m 

f*"TJjn-^B '3 p 13 n^n-^K 'HOI -w bi 

XXXVI 10 ^ mrr npVson nnm nr*?3on 

9* Emk. Exod. Numb. Dent. 1 Sun. 2 Kings Im. XIV 86 

XXXUI 55 

IV 32 

XI 21 

Vni 10 

xn 24 

» 16 

XV 23 

XXII 6 

xxm 21 

xxvm 56 

XXIII 27 Gen. Lerit. X 


11 


XLIII 


16 


« 


17 


XL VI 


21 


XXV 


16 


m 


21 


XL 


20 xn 


1 


XXIV 


5 


« 


5 


L 


24 


pn2t3'D1 


XIX 


23 


XXIII 


10 


XXV 


2 


XIV 


19 


XX 


15 


r, 


28 


It 


42 T'Spn = 527 

in:ODi pa'DDi nnp3 '3 T[''nn||t"^^ 

n"3p/l = 528 

p/TiO'cn "001 n n!jnfeitn"bNl 

nOlKil Sk -[31^ IP 

noi«n St T'^arm 

1:K'3«'3 

•^DT onarm 

»'3pn = 520 

pJTib'oi '^001 'n no*7J!t"bjJ 

or Sx nioxi 

>nii3i 

n^iifiMi 

»r3n3 

'[KflO 

nnD *:k iian 

^pn = 580 

>iD i^nox inon »33ki 
noiKn h\K i3K»3K >a 
nonam oixn o^pc? loann 
D^*?nn3 01 

K'^pn = 531 

'n30>Di -1 nS3-}»-^fcJ 

Dn3-?3 »3i3rn 
a'ij'pn = 582 

•0^ f^j^r^, r^n'^«!< 

rnj«i m jikh Sh nn:*! 

mpii HK )nn juti S»n 

pKn^KHipn n»jnn 

J^^p/l = 583 

•^01 -DTI n^n-^^ 

1^ T^ 013K ^ mn» loiri 
n3Kn kS ^ik 

•U)D3 '3 

no '33H 1TW h\^ »|or lOin 

r*?p/l = 584 

in^^n-^^l 3^3 n^O"^ o'^-^^ nnn Ss 

fmfn S» TKsn ^31 

omtpT 

pKii nnsn 

.T^pr» = 585 

'^ h^ prtntm i3i w 

*?« 0K*3in 

>«>3n3 66 2 Bam. Esek. h^-h» ^D 1 Chron. 

2 Chroa. EatliAr 1 Kins* 

Uicak 

luu I 12 

n 4 

. 11 

XIV « 

xin i> 

XXXIX 29 

XVII 17 

XXVI 21 

XXIII 18 

VIII 2 nriiT '»:» win IM. XIV 10 

JV 2 

U 8 

XXIX 22 

XXXIII 14 

XXXV 2 

XXXVU 1« 

V 4 

III 10 fiTpD irnrp otn 
"I^T •ion 
n'»2"^ rr^a'TB ♦•d^ 2«n nnsnn n^xntni o^ate ^dt 

DWTn»a^ 
D»3i on: 13^11 

D*31 D^D» IdSti 

omnK rw mo itm 

ion -OTp 'fiO'pm 

nvann ^i 

13 '3 

^3 nH uran 

OHOID TK'W* 3 Vn 

•mo'Di '3 DTl3"b^ 

ropn « 547 

rm Dn3 'natth 

rropjn = 54H 
pn:o>oi '3 pITD ni^^|i-*?^J 
jr» pR3 "WK |Tm m^Vi ^ man 
■ttw^ ^itt^ >:3 ix»«n 

B'OpH = «54« 

133 n3i ^ 

•0*01 '3 n^-^-b^ 

n3T ^ WJW* nh itm t^Kn rrm 

n3n h» wsv »h itw nnn 

K'ipfl « 351 

•0>D1 '3 ■ 

jnn hn .T^ en 

pnn ^ Dim *3 

2"ipfl = 55aE 

food- 111 1 n3'»n D'n^i Liv 9 it^» '^ nxr m ^d o n: *d 

fli$n"*?^ -3 jO -13 n^H'^Ii 'ni3T "»i^ ^31 

Jereni. XXX 3 D»K3 0^» nVI »3 D*n3rm 

XXXV u isi«-n3i35 ni^P3 'iTi m^:^3 

E.ek. XIY 17 p«n bv K»3K 3in IK 3in 

'3 p 13 p>$(1"*?3? '1^131 *K»ip bl K18HD1 KD10 IP P|t2ni pi 

Ezek. XXVI 1« DniKD3 f?r» inn DniHD3 

L 4 hvQ D*Drn ^« Kip* Oen. 


VI 


4 


Numb. 


XXV 


1 


Eiek. 


xm 


17 


Iss. 


XLTX 


22 


£sdc 


11 


8 


Imu 


LXVI 


1» 


K>«k. 


XXXVI 


2«» 


» 


XXXIX 


28 


Zoch. 


H 


12 


P«. 


LXXIX 


r> 


Josh. 


XXIl 


lU 


" 


» 


11 
m 0*3 


2 Cliroa. 


XXXV 


22 


Deut. 


XVHI 


19 


J«reni. 


XXIX 


19 


» 


XXXV 


18 


(ien. 


xxxvni 


IB 


2 CliroB. 


VI 


27 Ps. 
Keh. Exdd. 

iMU Exod. 
Numb. 
Ezok. 

n 

Ruth 
Jerem. IX 23 XVIII 27 
XXXVII 7 I <J.'fi. Jurom. D^rn '3333 ^»3in 
t'^pn = 587 rr^pn^ san 0.1*331 

•3 irj»-^ij 
iiHK Sk 1^ T^n 
mi 13 ini3 ♦ssn 2 Chniii. 1 Kings Numb. 
Judg. p.T30'D1 '.1 It^ii'^^jt 

nn3 "f? 

on^snni 

•Bw «T|5 nun 

Dn33 

»3^n 

O'^pn = 539 
p.T30^ •np3 •*DD1 1 ^95"^IJ 

ip^Dwn 

131.1 

.H.T nsp 
irroT 3n3n 

•1DD3 '3 

n^iKOT *?3n 

B'pn = 540 
0*3^3 ln?3n"VKl T03 n?3n *?P .Trtn 0^3^ ^3 

n'3.1 b^ riKi . 
rmno "p*© himS 
i>e3ttnDi 
prDip* '3 

K'np/l - 541 

"01 '3 IT'S? '0311101 n^3"^J$ 
msfin 
onK \m 
a'opn ^ ■- ut 

3ion 131.1 nn 'no'pm 

o*33in n'3 ^ ^1^.1 

nv3n.i 

163.1 n*3 Sk 

ropii«548 

isvi [lonn] '003 '3 H^S'blgt 

V 4 nvr DK3 .Tr»«i.i 

,4 13 '3 

III 10 nnun n'3 ^»k irron hi w uran 

lapn = 544 

r.T30Ti •np3 "^01 3" n'*3"^sn n^'S'^j? 

xLiii 1;. hv iTK trx.1 ^K ir3n 

II :u ^rmoro^r^K 

IX IK orap Drtci XXXn 84 

XXXIll 54 

I 12 

XLII 14 

I 18 L 29 

LI 00 
XXX Y I 20 VI 18 
VHI 29 XXXIX 20 

XL ;t XXXIII 14 

XXXV 2 

XXXVU 1« 

18 TC 


Jert'm. 


XXXV 


IT 


2 Cliioii. 


XXIY 


2a 


Xoh. 


II 


r> '78-'?l|^ 


Kxod. Numb. ■STT D!n"H! - 23 Djn'^N iry nnn h^pm^ S3 i»eut. Ezek. Krcl. Ezek. XLYIl IN 
XLYlll i»s XXXIX 1 

XUl 1« 

XIV 21 

XXI T 

WIV 2 

XIV 2 17 1 Chroii. XXVIII 

2 t'hron, V 

X\ 

XXIII 

XII HKE Ss n: *n33 Syi 

C*!?"^^ K"D3 D*n"^E '131 '"ip ijtr Ssi 

Q>n Sk D'sSt D*Sn:n S3 

M'Dpfl ^- 5«J 

vvpi'^ n^vrnn n:r3 
Skic^ 'K'3: 

o'npo Ss 

S33 -[Sd idd 

S3 n« 'nsDKi 

nSr kS irK n%Tj 

"im Snpn Jo»li. 

Ezek. 
Iba. 

n 

Mk-Mli 
Cftiit. 1 King XXIV 13 

XIX 23 

XX XIV 2 

XXVII 12 

XXXIV 1 

xxxn 4t» 

XV 10 

XVI 1 

XL. 2 

II 3 

LVl 7 

IV 2 

IV li XXII 17 
CXXI 1 Kcli. Xuiiib. 
2 KingH VH xxxn 

IX noSr S»np' tk in^sm E«ck. 
tTK S3 i3rn 

JTn.T3 13Dn ' 

»r3:n .Txr^r • | 

K"03 "»31 K1W S3I i Ezck. 

':3n fw miCKi ' 
a"Dp;i - *«J8 j „ 

'tt^DI 100 'ID '3 ^{<"3?^r^^ J ,r 

Sk^w Sk niH' c]K pin hv \ 

rr\rv dv Sk tSdS ynnwo ■ 

Smt^ Sk ^SdS ynnro ; 

:"Dpn =- 563 { Hftg. 

pn^:a'D'> '>odi 't ^{J*3?^r^^ I - 

V3K Skiv* Sk rm»T idti ! 
3pr' '53 ^vnm "iX3pn 

D3'n3K nnn Drop nzry) i 

D^nrS© '510 iSri i 2 sam. 

nS3D3 \ 

mn' 13T irK on3nn hSkt i N.;h. 

'skSs t2 Snir* Sk mn* i3T kto : 

"> iHK p 13 bn '131 -jStsS jnnra S3i | 

m Sk p: naK'i I 

Tpr - *W4 i >i»"k. 

p.T:e'Di "ips 'OT '3 ^^n^'?^ ! 
i:nn in^ Sk 3rn 
nSi:n ':pr in^ Sk 

n'ep/i = 6fir» 12 Snw. 

{Tn:e^'t 'j?03 -n ^9 ^iJ ! *•'"•'*• 

D^nn S3 Sk | v». 
»2)cn S3 Sk 3KVI ' , 
D*:n3n S3 Ski ; 

pKH or* S3 Sk ; Kiitbur 

pn:»'DT ^3"^»1 ^3"^«J 1 p i3 *??*^S1 ^?'^1? »"'sd ^^ 

nsStr j3 Dpsni <!<?••. 
inn3P Sk skhk iski «..I1. 


XLIII 


» 


^ 


Xl.IX 


2 


Xumh. 


XXXII 


14 


1 h«ni. 


Vll 


7 


. 


xin 


IH 


Jrri-m. 


XXX 


4 


M«K 


I 


1 Kxod. 
Jerein. IV 
XXIX l»«:ul. 


XXVII 


n 


Eirl. 


IX 


4 


2 Hoiii. 


XX 


2:; 


Jvrewi. 


XXIX 


2:> 


. 


XXV 


m XVIII 15 
XXXK J XXXIV 13 

VI 2 

XXXVI 1 

XIX II 10 * 
» 20 XI 21 

XVIII 24 

IV 9 XL 2s XVIII 4 
XLVIII 1 

CXXfll 2 1 Kin;;!« XII 'I 

XVIII 
Ob JertMii. XXX vm 22 

XXX 4 67 

initTD pmi'T 
orn S3V kS 

p33 HMI 

SDcn 

nSi? 

nwD Spi 

Dn3i>n 

nSrsa 

13 inSc? 

dmSk mKia3 

D^mK»3m 
isSm 
D'SSitn 10:1 
•T3i'?D"}3nb9n5S3T 

p.T:»'Di '^aoi '3 D^'n»in"'?fiJ 

c'S^cT D'lnn Ss D^D3 

niSroS i»w 

'BDT "Ml S3K kS 
'inioi 
npn = 554 

o^opn p D'nKiri.T 
DfiK njnK 310 iimos 

Sk I'Sfi D'-r DTK p 

Sk K3n D1K p nriKi 
D>nn3 151D3 in:ni 
n'ipn - 355 

•'Di -3 •»3n-*?^ 

Ttt^nS 

•'ID T3 •Si3i 
rap/i = 556 

jviasoi iTips p3'DDi •: npinfi"?^ 

Dnr:: naS 

irrn i: Sk 

iroKSa Sk t^K noinn Sk i3S3 3ir:i 

p3'aDi 'm3i n'Si 

t"3pn ^ 557 

•D*Di -3 nsn-^K 
Dinn ♦ . . -^vn Sk '3^3*1 
•8^^' -::-! Sk idSw 
n"ipr\ =-- 55H 

{1.13301 nnp3 M nr'^ij 

•]Sdi1 ion 
D*B3tr.i mow .iSki 

13 '3 

DiIUIIK 

13 '3 

in p 13 nni3i moK nSiO S31 

oiom tnsSn pnsi 

pn»Di nnp3 1 H'TliT'T'^ 

sr'i 

0^31.1 .iSki 68 h^-h^ 2 Sam. V 5 ^3^ HTin^ bv "j^D ^DTD. 1 Kings XII 23 

^ XVIII 5 

» 21 

XVI 13 

2 Kings X 9 Jerem. XVm 18 
XIX 14 
XXV 2 

30 nenno 
•an no^ (3 D»3n*i 10K 

"i.Ti3r ^» 3Knx nD«n innsr 

npioM '3 pK3 "I*? 13 '3 

Krp3 niKttn ^3 b» niKcsn 

ion Kin ip33 %Ti *nitp 

n JO -13 b^'bH] b^'b^ 131 !n:inK^TP.TDTTntt^Kijai 

nsrnai i3^ nori 
nenriD in^Di* K3n 

K'3in in^DI* 131 irK 

DiT^x i<33n nriKi 
^3-^^'j *?3"^^ M^msi 3r »iin ir i3i n:in ^ pi 

^?"^2 in p 13 

Jerem. XXIX 31 il^iil ^3 ^X? H^ 

b3*^|<T m p I3^|"b21 *??"^K oiic'i«ipixr3tt? »:npi 

Jerem. XXXV 17 fnK3V .Tin^ 10« .13 p^ 'i^H 

^5"*?tJ'\ ^9"*?^ il'mSl KlfiDI KB1D ir D1X IKip pi 

Jerem. XLIV 2 DHK ♦ ♦ . ♦ niK35C .11.1' 1DK .13 OrW 

^ 20 m^ai' 10X1 o^i3Jn 

xLv . 5 ^^ wp3n iinKi ni^i:i 

5 *^^^ '= e93n ^K 13 '3 

^ XLviii 24 bv\ nvip ^ nvip 

, 37 t'KI ^3 >3 .iri3 

38 3inoniMbSr nua 

xux 17 nott^ Dm« .inMi nav^ 

L 13 3m »6 .TliT P|XpD 

iiwiTin3i3P^^ iHiT lOKi IP Sxprnn .ivm pi 

^s^rrhth.nw vnm DnrP3 iv I'P.i 'yin3 i3p pi 

^?-^^l b?-^^ p 13 b^bTi] ^3-^2 

Esek. XVI 25 -pi VKI ^3 ^K rXI 

XXI 9 leo 'ni3.i irK p' .iipno 

xxxi 4 Di.in 1.11^11 D*o i.iih:i 

7|I'7JJ 'nisi K1D01 .1D1D IP nw tt^ni D»1W3 pi 

b^i'bli in p 13 ^?-^^i 
Exek. XLIV 13 ^h \n:h 'hn w:' vh) 

y p 13 ^9"^B1 ^;i"^E '*ni3i r3in3i ict nn ^31 

zech. VII 5 OP ^3 hn ion onox 

Hag. II 12 1ttr3 r*K KW' |,1 1D333 

2 Chron. XI 8 ,10^ p DP3ni *?K 10K 

»«>. IX 6 y^^-ff ^K "tspoer K^i -opor 

ps. XXXIII 14 -rn in3r psoo norn 

15 ^3 hn P30.1 D3^ im iriM 

CXIX 6 »t3»3n3 ttn3K X^ ?K »D'3n3 

ProT. XVII 8 vbV2 »3'P3 inOT JH pX 

Boci. IX 4 in3' irx »o »3 in3> 

Esther III 18 


•jx D^m T3 onDo 


m^ai 


I 22 


nii'10 ^3 ^ onDD 


nrt^'i 


IX 20 


Dn3in nx '3110 


3n3n 


n 30 
nrt^i r ihJ 

XVIII 5 13 '3 

21 in^^x c*7i 

XVI 13 xt^P3 mxcn 

X 9 ip33 Ml 

T'Dpn = 567 

ji.i:ODi D'3in33 nnp3 x-' ^|"b>^<t 

XI 3 DP3ni ^X 10X 

IX 6 i2Par 

xxiin 14 p300 

15 iriM 

CXIX 6 •fmittS ^3 ^X '£3'3n3 

XVII 8 [n I3X 
IX 4 i3n' 
III 13 rrhffy\ 

I 22 nf?ttn 

IX 20 3n3'1 

» • „ 30 n^ntn 

n'Dpn = 568 
^^•^Sl ^3"^5 ,iM trmn ip mow n^xii nrxi pi n»crxi3 ^3 

^3-biJI ^?-^^< -3 p 13 
Gen. XX 18 »nX IPHH 1ttrX3 Ml OpOn 

XXXV 2 ^3 ^ in»3 ^ 3pr loxn 3pp' 

^?"^^1 ^?"^^ 'ni3i X1DD1 XD1D IP .irn tnnr\ pi 

V^BI b^-ba '1 p 13 
Exod. IX 9 n3itDn ^3 bv iin' in^i 

XXn 8 1ir ^ PVD 131 ^3 ^ 131 

8 'w«3 '5 ni3X ^3 ^ 13 '3 Kingf* 2 Kings 2 Chron. 

Dan. 

Ps. ProT. 
Eecl. 
Esther XXIV Din nx ntws np'i Din Lertt. 
Knmb. Dent. rpni3i D3^ rm nn»ni ip D^ns mini nrxi pi 

b^-b^ m p 13 *??"^I?1 ^?"^2 

LeTit IX 23 V ^3 ^ , . . . pnxi rmn xsn 

prnm xnmx ix«n xieoi xdio ip dsS nx? nnMi pi 

'^I'^^SI, ^5-^ rts p 13 f^^-^JT! b?-^!* '.Tmsi 

x^ rt3 nrc5 ^3 *?pi n««3 

onSn nx ipen nnxi ipcn 

iiproia -a ptpo ^ 13 -3 

omts^ onS nvpn .i3i omo? 

nip b f?p jnsn id31 

iiox'i DT:e *7P i^si si^cpn 

D»03 S3DI 31TX np^ 3irx 

pn nx ^*?3xi i3Pin -jspi 

nirxi3 mn' ':oS ^03nxi 

irx DIAI ^3 ^p p'^ -|nn^ 

n porn pios? ox nMi 1^1:1 

Tnox inon '3Mn I'nox 

D'nsn ni^3 '.Ti ni^P3 

pixn wp: X1331 

mr p pp xiSi pp 
b:^-^^) ^9-^^ '3 p 13 ^?"^3n ^9"*?a '.Tnisi Dwr bi 

Jttdg. II 4 nvr -jxte 1313 Ml "[X^O 

IX 1 . TV p t^'3X 1^ ']^»3X 

b?-^21*?|)-^2 1 pi3^9-*?INt'l*?9-*?J$M'm3i^Dr^3i 

1 Sam. XT 2 WTM D.1^X 10X1 nDin 

xii 19 S^Ai . . ♦ . Dpn ^3 iioxn i:dd> 

XV 9 Dpm friKT ^1 D'ittroni XXI 11 

I 50 

, 50 

VIII 7 

XV 25 

XVI 22 

XIX lt< 

VIII 3 

IX 18 

XXVI 19 

XXVIII 1 

XXXI 18 

IV 18 

III 15 

XXII 20 XXV 17 
VIII 15 no *ini *pi nnpi 
bunvphohprn nn^3 '?^-'?^ 69 LeTit. K!:" vcpr^ ■■ 3«1» Xumb. 


Y 


25 


npSi 


pn:aoT nnp3 pa^aoi •: D'n^n*n"^5"':'J5jt 
C"pr» = 580 


Jerem. 


XLIV I 


'irK lain 
p.T:a*0T "tton 'a n5t5'*?^ 


Esther 


IX 20 


D^iDD n^trn 


2 Kin-^ 


XXIII 


» 


maan 'sna iSr^ k^ ■]« 


« 


n :tu 


ancD nSrn 


Ps 


XLTTI 


4 


K'Cprs = 5H1 i 


y"pn - 57<i 
•ts^Dt -3 nrnD-^?s | 


Jerem. 


XXV Si> 


p-ixn »3r» S3 Sk n:i>' o^a-na iim 


I Kini:-^ 


MI 


4 


nrno Sk n:nei i 


P«. 


XXXIII 14 


mjrn in3r paaa 


- 


- 


-» 


2'Cpr = 5H2 


J»eat. 


1 1 


K'Ppn - 571 

pn:a'Di -o'aDi -n blStn^r^?"^?? 
nra laT irK onstn n^K 


-' Kirns^ 


IX 


r, 


i:*?30 >a Sk Kin» laxn \ 


^ 


V 1 


^Kir* Sa Sk nra Kip^i 


Kzi'K. 


XXM 


2 


iSnaa n^ai '» ^n ; 


„ 


XXXI 1 


'n^Kn onain nK isnn nra ^S»^ 


- 
IS 


-nasa naa n^ai ^a b^ ' 


^ 


XXXTI 4r> 


on3in ^3 nK n3nS nra Sa^i 

3"yp/^ • --- 572 


«lfr«>i)i. 


M.I 


12 


pj?a;a irs • 


>:x(mI. 


XVI » 


mp ^3 Sk laK 


Iv/ik. 


XVM 


^ 


aic mr Sk i 


n 


,♦ 10 


1313 Mn 


*• 


X\XI 


7 


itnr HM ^2 : 


Lev it. 


XIX 2 


vnn D»rip 
rpp/i 57a 

•a^DT '3 '^^l)"^!^ 


Niiic.l. 


V 


2;{ 


onan 'D Sk i 


Nmub. 


XIX 17 


D"n D^a vbv jnsi 


J«>h. 


Xf 


5 


oTia *a Sk ; 


Jurem. 


XLVTII 11 


'^3 Sk '^33 piin kSt 


n 


XV 


7 


vtiv py *a 7K 
pn«3oi 'n *S[^9n"^5 


1 Sam. 


XVII 4» 


^9?'!?^;^ n> . . . . nVrn nm 
n"ppn -- 574 
pnMS^oi 'nsoi -a D'^jri'^K 


'* Ki.i«. 


XXI 


24 


DP y^i 


1 Sum. 


X 22 


D^S3n Sk Kan: mn n:.n 


2 ( i..<»ii. 


XXX III 


-■' 


nam 


Buth 


II » 


paKr' itma n^nn o^an Sk naSm naxi 


2 Kinr; 


XI 


n 


•nori 


.rppfl ^ 57.^ 
pnMiDi nnpa a 12^*^2 


2 f'hror,. 


XX IH 


111 


iiam 


2 KiitgH 


XX Y 


11 


in' fwi 


Jerem. 


XLIV 21 


'^^spn nK K^n 


•» 


XI 


8 


vshon orifippn 


Dan. 


I 8 


laS bp ^'31 orn 


2 Chron. 


XXIII 


13 


o»8mnm mm 
pn^aoi [13b-b(!j] '3 p na pnmaT KnniK ^31 


K8th<r 


I 10 


l1[^?jn-blSJ) '3 p ia wai D12S tei 


iivu. 


VI n 

Yin 21 


laS Sk 3xpnn 
nn'yi nn nK nvp ny^ 


1 Ki.!-^- 


II 


1§ 


paw na 


XXI! 


13 


•]iC"am 


V'Ppn -^ 576 

•3 ^^^-b^ 


2 rhr«»»i. 


wni 


12 


nam 


rcpr = 586 


Deut. 


IV 39 


npTi 
'^w 'a On^P'^J^ 


* 


XXX 1 


nMi 


CttMI. 


XXXVIT 


m 


naa D*:iam 


T'jypn - 577 


Jureiii. 


XXVT 


22 


viK o»r:K"i iiaay p 


•O'DT -3 npt''^-^K 
rcpn = 587 


1 fcram. 


IV 1» 


hSS mn onrs nrK inSst 
pn*:o»oi ta D1p5"^jJ 


1 


n iil 


1133 »K ipiS Kipm 


Gvn. 


I 


!♦ 


onsn ip» 


n-pp/i = 578 


Levit. 


VI 


4 


vaVi "in:a nK owoi 


•3 niDtfr^.T^«J 


». 


IV 


12 


iBH ^3 nK >nrm 


Neh. 


X s» 


n^m 


Numb. 


XXIII 


13 


ope W TiK w ^^ 


* 


y, 40 


Sk^3 


Ii«vit. 


XIV 


40 


txhm {nan mn 


B-rpn 57tt 


, 


^ 


41 


xncp' n^an rwi 


pn>:a'Di id nif^ll'^IJ^ 


» 
4b 


n^an nK pn:i 


Kxo<l. 


XXVIII 43 


n3ron h» onra 


Keek. 


XII 


a 


laipaa n^'jji 


« 


XXX 20 


ina' kSi D^aixnT 


£eel. 


III 


20 


TTiK Dipo Sk "]V»n ^an 


„ 


XL 32 


on3ip3i 


» 


TI 


6 


^an iHK oipa ^ K^n 


Lev it. 


1 iTt 


i3npm 
rrepn - 5kh 


. 


n 8 


nK3m 
pn:ooi nnpa pa^aoi •: intj Dlp9"^l^ 


i> 


IX 7 


aT> 


Hen. 


I 

o^arn nnna o^an ^y 


" 


>* 


aipn 70 ^H- "^^ Eiek. 


XIII 


19 


Aao8 


vn 


15 


• 


VIII 


2 


3ot\ 


IV 


8 Eiek. 


ni 


6 


Zei*, 


III 


9 


IMU 


XhlX 


22 


Eiek. 


XXXVII 


7 


Job 


II 


5 


Jwh. 


X 


1» 


» 


XV 


}» 


» 


XVII 


4 


» 


XXI 


8 


Dan. 


X 


S Prov. 


XIX 


24 


Job 


XL 


88 


1 Sun. 


XIV 


26 


» 


* 


27 


ProT. 


XXVI 


15 


Ezod. 


XXIII 


17 


LeTtt. 


VI 


r 


« 


IX 


5 


t 


XIV 


58 


« 


XVI 


2 


Numb. 


XVII 


8 


» 


XX 


10 


£xek. 


XVI 


5 


]l«h. 


11 


18 LeTit 


XIV 


58 


E>ek. 


XVI 


5 


» 


XXXII 


4 


Dout. 


VII 


10 


m 


V 


10 


Jogh. 


V 


14 


2 Bum. 


XIV 


22 


2 Cliron, 


XIX 


2 


Job 


xni 


15 


2 Ham. 


XXI 


10 h^ivr ^p hn Kan -[^ 
hmir ♦or ^K ppn r3 

rn - 600 

mra ncr o»op ^ -jonK ?« »d 
onK D'ar ^ T on: ^h wcw n:n 
vi'-m = 601 

lanpm 
10W? ^ I?:i p K3 f6r oViH 

TTpcm 

a^a^ 

»3DSn3a"pfVi 

on*>n30 

nnon 

a"1ll = 608 

'D'oi -a ime'^^j 

pi» rvy> '3 ntsa' 
•rm:=604 

'O'ovo 1>e-*?INt 

^^ ^ IT :nw5 tw 

vo ^ TT ar^t 

.ri/t = 605 

nun 

VTpn 

"tn **«! p6«n 

Ka» *H0 

Ran 

♦a^m 
jiKinr) 
0'*tvpa pi 

rift = 606 

'as'ovi rnijrn '^ip'bif 

mv} loitn fw nhm 
•jve: ^aa 

fin = 607 "^ 

pn:iDoi nnpa ]'^yQoi n VJ^'I^JJ 
ia -a V3D ^K 

3KV 

':Sop' 
n-in ^- 608 ' 

iixn Sk nV mom Eccl. Xuaib. 
Ifia. Exod. 
Numb. 
Fa. Jerem. Eiek. Jerem. Ezek. Ueut. 
Jttdg. 
I^. 2 Kittys 
Jerem. Jeren. Neh. Gen. Judg. 
2 ChroB. 

Zeph. 
ProT, 

Im. Ill 20 
VI 6 XXXII 17 
XIY 2 XL 21 
XVII 28 
XLIII 3 XXIX 3 
XXXIX .5 III 15 
XLIII 3 
XLVI 10* III 15 
XLIII 8 XII » 

XXI 23 

V 1 IX 83 
L 87 XXX 2 

LI 60 
Vllf 8 XXIV 89 

• 42 XVm 27 

xxxn 18 

11 10 

XXVIII 15 

I 

XVIII 2 

LXV 2 

CV 18 XLIX 29 IDE iHK ops Sk f»M '?3n 
•[^in bxi inx oipo Sk vhn 

DK ITX TT 
pKH HK Kan 

3ipn 3-ipn b 
•pnp in Sk ^:iK»a* 
f:p??D ^2 K-iKtn 
K"::j5;i = 591 

ICttf]3nW^KT3 

. iriK inpn 
n'?in *?K K13K1 

HKIOn nK1031 

D>r6K nvi>^ Kinn ovm 

3*aipfl « 598 

pn:o»oi -3 JO Tn n9?''nri;5"blgt 

W3K1 

nr03i 

TJtpn = 504 

DflKaK^P 

13 wn 13^ 
m'T'nsn ^k nx:oh 
n"atpn = 595 
'D'DVKitEr'^3 '3 D''O^D*^lSt 

roiD Sk, 3in 
rxpn = 596 
prp^Dw •np3 •'ooi •: "igO"*?^ 
Dn3"in *?3 riK f? 3n3 

vroT snan 

OPn '?3 'StKI 
I'Jtpn == 597 

'n»tji "3 p3?n"^&jt 
nymn tt^Kn 

DVn K3K1 

'O'Di '.1 DB"^J 

noai opt^ DP ^r r»*? ^r wan 

''ir^han nnK »3 

^n:^ip3impn 

i^i:n iDin '3 

pptt^ 3TI an: nK 

'^|J] :'03 '131 mf?nm ltpt' Ssi 

arn ^3 n» »ncnB 
naSesa n: ^ na 'i3Snnn 

B'lip;i -^ 599 
p.T:0^1 "^53 '^DT •! '»5£"^^t 

W ^K r,DKi ':k Kr hvi) - Vk 71 Exod, 


vr 


3 


^ 


XXIV 


1 


- 


XXV 


21 


- 


XXIV 


14 


Numb. 


xvm 


2ti 


Kxo.l. 


VI 


l:s 


L#>vit. 


XVIII 


■Jii 


1 Sam. 


XXVI 


J4 


^ 


XXVII 


10 


, 


X 


14 


. 


X \ X 


J 


Jer. ih. 


IV 


•iH 


. 


xwin 


i 


- 


\\v 


!t 


- 


J. 


IH 


. 


X\IX 


'Jl 


^ 


n 


24 


^ 


XXX 


t 


, 


\XXfX 


i:. 


Ezek. 


XLIU 


i.*t» 


. 


XI, 


i:i 


Joil 


IV 


n 


Job 


\ 


H 


Ph. . 


X\X 


:j Ecrl. Jerem. 


XXX 


1 


Qen. 


IV 


n 


Exo<L 


XXIV 


1 


« 


" 


14 


£xod. 


VI 


;t 


» 


1 


la 


Gen. 


xxxvir 


10 


» 


VI 


in 


« 


XVI 11 


7 


£xod. 


XXIV 


I 


» 


w 


11 


Numb. 


XVIII 


2ii 


Levii. 


XVIII 


2(» 


1 S«n. 


XXVI 


!4 £xod. 1 San. J«rca. XXIV 1 

U 

XXVll 10 

XXX 1 

X M 

IV iia 

XXV u 

XXXIII 4 

XXIX SI 

L 18 ■s 


^iprr^f. 


I)MI. 


XXX 


29 


f?»nr' iTX ^K m.T 1.13 Kin*? 


'^ 


nro-^K"! 


" 


IJ 


1 


onaitn iix ^« itt^nn 


A 


pKH-^K"! 
»"ni1 = 609 


■U 


o*:i<:fn~^xi 
•o'OT •:: ^':^\rb^ 


•S 


D!1^'T^«1 


•-» Sum. 


in 


32 


i^ip m fjon HOT 


■^ 


nins-^Ki 


1 Kings 


XIII 


22 


ntt?m on^ ^3«ni irm 


■^ 


ni?^N-^KT 


^ 


XIV 


13 


owi'^ Kn» naS .1? ♦s 


■h 


153K"^KT 
♦•in = 610 


rh 


3K1' Stn 
'0^01 n'»j5n-*?^ 


•K 


n^rf^xi 


Xumb. 


XXII 


25 


DP^3 ^n HK JT6m 


■h 


iijf:-^j<^ 


2 KIngK 


XX 


2 


rae nK ion 


■h 


j^l^V'^l 


l8«. 


XXXVIII 


2 


.pBP^n .♦ani 


■h 


D!Oe?n-^»i 
K''in - 611 


■h 


ainn-^KT 
•o>oii ni^fj-^ij^ 


■h ' 


^¥^*l^3n3:-SKl 


Kxo.1. 


XVI 


35 
A 


IXIK'^NT 


JoMi. 


XYIII 


IB 


mp ^K ^133.1 1T1 


■<? 


1.Ti31X-SK1 


n 


w 


\M 


V133.1 i3ri 


h 


nTo?*-^«i 


Jatlg. 


VII 


11 


mtp ^K 11W niDi KT.1 iin 


■h 


ni%i»-^»o 


iMtl. 


VII 


A 


mK n>np^ K3 kx 


i. 


• II' VI 


" 


LXII 


11 
J-, 


^injn-Sin 
3'nn - 6i]e 


h 


niin*ns^ri-^R1 
"ip3 '♦001 '3 t^Nn-^^jt 


h 


^or-^Ki 


Nuiiib. 


XXIII 


14 


D*B2ff iTTV 


h 


o*«1^K"^m 


1 Kjn^ft 


xviir 


42 


3KnK .i*?ri 


h 


I « r t 
p.i*3O'Di.T03 131 ^nn hy\ 


h 


j>iKn-S«i 


KxiHi. 


XXXIV 


>j 


hv or 'h raiy\ 


h 


iOlpD-^KT 


1 8«ni. 


XXVI 


13 


i3pn 


53 mn n*^ 


r^K h2 


2 KiiiiTH 


I 


9 


vt^om 


b 
Iha. 


XXX 


17 


pn3 


h 


nivi>-^x"j 


]<:8c-k. 


XUll 


12 


A33 i?3 


h 


pp--^>n. 
ynji « 618 


h 


n«^o-SKi 
•>ip3 'wi '3 itbHn-b^jk 


h 


0'3ptn"^K'j 


Exod. 


XXXVI 


29 


©♦on v.i> nn>i 


c 
2 Kings 


IX 


fi 


|OOT pri 


■pDin '^ 


3|5?:-^ 
rnn ^- 614 


■pool '7 


nins-Sxi 
•o'ov3 nt?"*?« 


YODT 'h 


i»nK-SKn 


Urn. 


XXV 


9 


|lfiP .TW Sk 


•pool 'S 


.lorSfl 


1 8ani. 


YI 


14 


♦tW3Wii n*3 pttHiT rnw b^ 


JODl -^ 


T5?0-^r. 
.Tnn = 615 


yODi 6 


ncto-^jei 
713001 rr!p3 '.1 D^Ot^H"^^ 


yooi -^ 


D'?PtO-S<i 


iKing. 


VIII 


30 


B*37ai j?ovn 


fOoi b 


D^l^n'^Hi 


Jercm. 


IV 


23 


011K 


yooi "^ 


ntTK-^ 
LI 

r33^3 


7001 S 


-i??*-^!*! 


Pu. 


L 


4 


Kip» 


7001 h 


*«^'?«-^ 


Dan. 


XII 


7 


o»an pewi 


♦7001 -S 


3K1*-^W 


Jerem. 


IV 


23 


Dim jw D?C?^0"^iJl [Jinao ini 


•1 


rnn == 616 


A 


nt^o-^ 


nn*oip KCfl33 «h^\ Dinn'*?3'0»oi '3 ''Jip"^^ 


^ 


0'5i3t'T^«l 


Exod. 


XXVIII 


7 


ni3n nDn3 'nv 


•^ 


3»"hn 


.s„. 


II 


34 


K3» itw? niwi "f? .m 


6 


^V^. 


2 Kings 


V 


23 


mw >3r Sk jnn 


A, 


1*1?:"^, 
rnn-617a 


h 


D^pcrn-^^ 
6^) pppoi pSoj 


'b 1^113^-^ 


Gen. 


IV 


5 


•*? VP^, 


h 
» 


VI 


IC 


b nojr^in 


6 


vPRir^. 


» 


XVIII 


7 


'*? "'Rl'"^'^! 


6 


I3r«-^ 


^ 


xxxvir 


1« 


•b rnx-Hn 72 %-^ 3» Ezod. 


XXX 


31 


n^i' tt?*Tp nnc^o jott? ' 


Jerem. 


XXIX 24 


'h 


wat^-^jfi 


Kumb. 


XXVII 


8 


iS p« pi mo> »3 tr*x \ 


„ 


XXX 4 


'h 


rrjinj-^Hi 
a'3in = 622 


y, 


XXXIX 15 


V 


'injai^-^Ki 
'0'DV3 nor*?^l ! 


rfnn = 618 a 
Neh. 


IV 


8 


tnnn ^ nD*o oipm Him 
f^WDI • 


ntn n*^ jTH^iai ^21 nm b^) in p:i? 'o 


» 


tl 


13 


ca?n vr* Wi o'Mon ^ onnn ^ -a^ 


Job 


xxxn 21 


'h 


oiif-Sxi 
r3Vl:=«M 


« 


XXXIV 29 


^ 


D7K-^91 


LeTit. 


XII 4 


'h 


tt^an-^Ki 


1 Sun. 


VI 


20 


r6!^ 


2 Chnm. 


XXIX 11 


'h 


t^sn-^51 


ISfi. 


XL 


25 


»3Tonn ^ ^ 


Lerit. 


X 12 


'V 


ii5fi>r^Ki 


M 


fl 


18 


pniin 


» 


n l« 


6 


•ian>«-^n 


Job 


V 


1 


HMsn Q^tcnpo n3 hm 


N«»b. 


IV 19 


'h 


iKfera-^&n 
ra-in* t24 


11 


f, *» 


'b 


i«fera-^?i 
waDSt^n-^tjl 


2 Kings 


VIII 3 


'h 


.*^ir"^»sri 


LoTit. 


II 


12 


n^crtn p*9 


It 


. 5 


'h 


,i7fe?-^P1 


^ 


XXI 


23 


fiD-ien ^K ^K 


Jerem. 


XXVI 15 


'h 


n>af^-^«i 


Numb. 


XVIII 


3 
n 


XXV 9 


•h 


n^30^-S:?T 
?f3nn ^«85 


Httth 


I 15 


'h 


n>.iSs-^iO, 
'vrso^Di -a "19?"^^'! 


Jerem, 


XLVI 25 


h 


n>ri^K-^n 


Gen. 


in 


19 


3iwn 1DP ^1 


Esek. 


XXII 9 


'h 


D'in?'^«l 


Job 


X 


9 
Hag. 


I 11 
• o'l''^?*"^?! 
■nao^oi 'i W^^\ 


laa. 


XLIX 22 


'h 


D^ar^xi 


EMdc. 


XLV 


7 


»w:h^ 


Eiek. 


XXXVIII 22 


'b 


n'l^v'bv^ 


* 


XLII 


10 


ami 


h 
Neh. 


11 


13 


»*w rfr^ «>in *ipvn nwt>n 


LeTit. 


XII 4 


'b 


t^'ipan-^Ki 
r3Vl^687 


2 Chron. 


XXIX 21 


'b 


ripan*^:?'! 
'D'Di 'a IfiTT"^^! 


Namb. 


IV 19 


'b 


iNfe^a-^Ki 


Deut. 


XXI 


19 


lOipD ipr ^K1 1*I»P '3p? ^ 


« 


n 49 


'b 


i«fa-^ri 


Neh. 


a 


18 


norwi *iw ^«i 


Levit. 


X 12 


'b 


lan^K-^Ki 
n'Dlfl = 688 


11 


. le 


^ 


lan^x-^ri 
pniO»Di '1 ^b^ 


rb 


na^aarr^xi 


Job 


m 


22 


iwt^ 7'5 >7K D'nown 


lb 


na^aarrSj?i 


« 


V 


26 


lap ^b» 


Jerem. 


XXVI Lj 


'b 


n*5tr>-^si 


11 


XV 


22 


ain »SK'Kin ion 


„ 


XXV 9 


'b^' 


ri>3cr^-'7Pi 


^ 


XXIX 


19 


D»a >^K mno 'ttn«? 


V. 


B'Sin = 629 


Hag. 


I 11 


'b 


nnnn-Sr! 
pn^so^Di 'npa 'Jj 'h^] 


lick. 


XXII 9 


'b 


onnrrtKi 


H08. 


VII 


15 


•DD oD jn larn^ 'Sxi 


2 (;)iron. 


XXIX 21 


'b 


cnpSiT?^^ 


Job 


IV 


12 


aaa^ nan »^ 


LCTit. 


Xfl 4 


'b 


wnpan-Sfi 


Ezra 


IX 


4 


^3 1DD«» ^'?m 


« 


X 16 


'b 


iafi>K-^?i 
^"^n = 630 


» 


, 12 


b 


npn'r^. 
pniD'Di 'J tl*^^^*! 


Numb. 


IV 49 


'b 
Gen. 


IV 


7 


inpirn i^Sio 


R 


1. 19 


'b 


iKfa-^Ki 


2 Kings 


XVIII 


27 


^3iK ^:n^w "f^ I'nx ^n 


O-'in =- 619 
Im. 


XXXVI 


12 


?n«P«n -p^ -[^HK ^KH 


•a^Di '^ao-T ': 


i ryf^'b^) 
rhfl == 681 » 


Levit. 


XVIII 19 


nnsots m:a nrs ^tn 
•a^i l^ld mpi l^ljt 'na *: 


Kzok. 


xvm 6 


aip» vh 


rn: nrx Ski 


Zech. 


11 


8 


p-1 


r'l;! - 620 
1 Ram. 


XXU 


13 


Drt*itt?p 


'O^Di •: 


1 WS-^N't 

V : 


Ezek. 


IX 


4 


lar 


Josli. 


XX 6 


vi>a ^Ki yvv Sx xai mtrin y\v^ ?k 
•^niiai ^xprnn nnn mix ^ai 


i Bam. 


XI 13 


T)^ 


^b liTa bm 
■J3J? am ^iKv Dinn 'ir^a pn^ao^oi 


1 Kings 


XVI 7 


N'a:n ^:;n p snn^ Ta d:i 
b 

K"Da 'na l^fcj V^JJ n*an mix ^a 


a*Di '^aoT 'T it:5<*^ n^niTi Sst*^: 'J5"^>*1 


Ezek. 


XL 


JJJ 


v^K i^p* nrx mH'aai 


Lfvit 


IX 3 


oni? -ITU inp 
•on J'Da "lan -np ^ai 


" 


XXIV 16 


S^F 


, o c»^x r*s 


Di:i'?{< - n'^% 73 2 Kings IX 1> 

XII 8 

XVIII 18 Ezek. XVI 


37 


\'X 


3 


- 


7 


r 


2d 


XX.Mll 


t>5 


r 


27 


XXXV I! 


19 1 C'hroti. Job Kzru Lev it. 

2 Shiu. Exo'J. 

Deut. 
£:sek. 
Rutli Via U 010 33'^ p6«n 
'f?Qn f?K impn 

no3n n» ohSk ^k"j 
i^3Kn Qin ^p 

?w» twn or6K 131 

•'D1 m^npj 'ic^Ds 'on '3 Dil^^ 
r:a ism o^p*"nc «r iwk 

'1DD3 '3 pn:DDi S'ln = 640 XIX 17 

X 5 

7 

XV in 5 

XXIII 14 

XXIX 24 

vin u 

vni 2» 

X 10 

II 17 XV 11 S^ 
XX ^ I J7 

-. ly 

I 2.i 

XI.I 2o 

I 20 XVI 22 
XII 13 Gea. 
Ezod. Deut. £sek. Eitther S KiitgK XIV 7 

1 Chron. IV It* 

% Chron. XX 16 

Kiod. YI «5 

Kvmb. XIII 15 

, XXXIV «** 
lOii •a '3 

D>0' nttr^W TIP 

on^K n"»3Ti 

.131? '30p 

on^K 13-n 
on^K pnr>? 

13 D»3W 
ttnp DHK 

yntv Dpi 

K't2-in - 641 
•D'DT 'On K1 '^» 'H '3 DrT'^^l 

ttr>K iD«n on^m 

■en itsnp k3 k^ DH^SkI 

reir 642 

'-:a*D') 'np3 'n f<T!?^ 

D3^3 »^x fisipm 
'0P3 ^S n:inpn ^ 

3•D^/l 643 
'0»D1 ^n: «TPT 'DJ?03 '3 ^tjt 

Yonn -^ 644 » 

6(!t prrwDT pn'D p33 moe? p^xj 
6 ^»np: Oeu. Levi*. Numb. Deut. Jo8h. Judg. i Kings 2 Kiugti 

2'b^r\ = 682 


•n:a^Di 'n3 -on "i D??i!!f 


XLII 14 
*ni3i iw« Kin 


YII 4 
v^'^' \ih\ 


« 
13T '3 


I 9 
n3f? SsiK kS 


. 20 


nOKM in i» DnK3 


« 2» 


pKi»n 

rhn = 683 


kSi p^pn ¥h 
pn:0'DV'Otin 'n 


p in Dil'^t^ 


XVI 37 
^n^Ji 


XXIII 27 
>iwn»Vi 


III 4 
010K3 'nn 


IX 23 
S3pi 


« 26 


T^-in =^ 684 


wip p Sp 
'3D*0T 'n3 


•So n DiT^tJ 


XIX 10 
oiSnK 


XXXIY 14 
SaianS 


ICXXVII 6 
K3 1P0W 


13 
D3t?3 O'PI 


1« 
D1031 


XL 6 
D'Dpr 


XLII 7 
I33nn 


XLIII 2 


Dn'3K on»^K IDKn 


X 11 
nnnSi 


XVII 2 


onr» nrm pnx f?« 131 


XX 6 


ntssn HK nj5i 


pn«i ntt^D K3n 


XXII 8 
rhhn ne i3»S 


XXXIl 20 
ixSnn OK 


XV.III 18 
D'pK «»33 


XXI 18 
inK lion 


XXVIII 32 


n'^in - 685 


on'^K mSai 
'D»D1 rtt^i.1'3 'Dn '3 DH^frf 


YI 6 


^K p5 p Pterin' 


Kipn 


XVII 15 


vmn^ DiiSk 


lOKn 
D^pniD DnsD3 'So n>ptt^"i .Tomi 
V'^nji - 636 


pn^^a^o"! [o'osrsj -on i Dn*?IJJ 


III 28 
1C11 


VIII 23 
Stt^OK 


« 24 
nSwrn 


XVIII 2 
npn 


4 
nt3i n?3 


XIX 23 


. fS-lil - 637 


K3 ipin 
'0*01 iDoSei '003 -on r» DH^^ 


XII 16 
Sxier S3 Kin 


^ 28 
rpn -|Son ppvi 


XIII 12 


Dn*3K On^K 13T1 


XXII 6 
P3pn 


I 2 
nnnK Son 


« J» 
DKipS nSp 


. 7 
r'Kn ooro no 


11 18 
Kim vSk i3r>i 


VI 1» 
•pin nr kS 74 h^)>- h^ i:? Josh. 


XV S8 


'b 


^^cpn 


Numb. 


XXVI 31 


'b 
1 Chron. 


VII 2 


'h 


^Knn 


Gen. 


IV 18 


'b 


b'mxq 


Josh. 


IVin 27 


h 


^>??T1 


■ ^ 


» 18 


'b 
Dan. 


I 7 


'h 


!?Kt^P^^ 


s 


. 18 


h 


^«thno 


S Chron. 


xvn 7 


•b 


^«?^?h 


» 


n 18 


'b 


^«thrttjn 


Neh. 


VIII 4 


•b 


^KW'On 


Ezek. 


XLIII 15 


'b 


^^-yini 


Numb. 


XXI 19 


'b 


f?r^WH 


Joel 


I 1 


'b 


^WIB 


Josh. 


XIX 27 


'b 


^^^31 


Jerom. 


XXXVI 26 


b 


^?? 


1 Chron. 


IV 36 


'b 


^Kn?i 


1 Chron. 


XXVI 24 


h 


h^^t< 


« 


XV 20 


'b 


^»<'t5i 


Numb. 


III 35 


'b 


bmyi. 


» 


V 24 


'b 


^rim 


1 Chron. 


IV 35 


h 


^^ 


Km 


n 40 


'b 


^»rPTPi 


» 


, 36 


'b 


^W?*^ 


1 Chron. 


XXVI 7 


•*? 


b^n 


£ini 


X 84 


-h 


^^ 


1 Ktnst 


XVI W 


'b 


7l*T! 


Is*. 


V 16 


b 


^i^T! 


1 Chron. 


TV 26 


'b 


^an 


,» 


IX 7 


-b 


^^,^1 


£m 


IV T 


'b 


S<?9 


1 Chron. 


XXVI 2 


'b 


b^W 


Josh. 


XV 11 


'b 


^»??! 


. ■ 


XXVII 15 


h 


^'^n?^ 


S Chron. 


XXIX 14 


'b 


TO ^KVT 


» 


V 24 


b 


^^J'TO 


k Cton. 


XLVI 24 


'b 


^^W 


b 
Isn. 


XXIX 2 


'b 


^nK5 


Exod. 


VI 25 


'b 


f?K*9» 


0«n. 


XXIV 15 


•b 


Skvi?^ 


2 Snm. 


XXIII 20 


h 


^^?P.9 


SKingt 


Xn 19 


'b 


"^ 


Esek. 


XXVIII 8 


h 


btm 


Knnib. 


XXVI 26 


'b 


^«^!^ 


Dan. 


I 19 


b 


^>rn? 


« 


, 48 


h 


^.^ 


1 Chron. 


XXVI 2 


h 


b}X>ix\\ 


Koh. 


XII 98 


'b 


s'M SirioS 


Gen, 


IV 18 


'b 


b)K^ 


Rnnib. 


XXVI 45 


'b 


^«'?^i 


Joel 


I 1 


h 


b)^^ 


» 


, 1« 


b 


f««a?V 


1 Chron. 


Vtf 18 


h 


^w 


Noh. 


YII 43 


h 


^«'P1P.^ 


Numb. 


XXXIV 28 


h 


^Tl? 


Kttnb. 


XXI 19 


'b 
•TOl/l = 643 


^"^J 


2 Sum. 


VII 23 


r 


^T^:? 


Josh. 


XXII 22 


pn^Doi '3 njiT 
Numb. 
1 Chron. 


XXXIV 23 
VJI 39 


Ps. 


22 
L 1 


npiDca pnn pv KVi iTMr d%-6k but 


Numb. 
1 Chron. 


XXXIV 28 
IV 35 


Gen. 


XXXII 81 


h 


b^^^ 


Tt3"lfl = 646 
Jerem. 


XXXVI 26 


. h 


^?? 


'O'DT 


•3 'lit ha^ 


Exek. 


XLIII ir* 


h 


^TH 


Q«n. 


XXVIII 4 


inK -p^* >TO ^ 


d 
11 


XLIII 14 


v^i '3D^ on5m DD^ p nv *no 


Joel 


I 1 


H 


^wn? 


H 


XLIX 25 


p*iT^ ''Av m) 'Ki 


Gen. 


XXXIC 31 


h 


bvy^ 


T"ei/1 = 647 
i» 


. IV 18 


h 
' 


B'tn -3 ^^5 


" 


• » 


h 


^»^ 


Dost. 


XXXni 26 
\rxir hta pK 


e 
Job 


XL 9 


f 


^im! rati 


JCniOOD 13^ 
n'onj) « 648 
Nch. 


XI 7 


h 


b^v\^^ 
r.^»^ 


Hos. 


X 14 


h 


^3^K 


G«n. 

• 


XXXV 1 


Tm33 f ^K nK-on ^ 


Numb. 


XIII 10 


h 


Vll 


« 


»niv m^n 


»nn nji^n S<^ 


1 Chron. 


IV 16 


h 


^!r»p 


Ps. 


LVn 3 


P^^ 


D'n^^ mpK 


y, 


. 30 


H 


^?9^ 


Job 


xin 8 


^^ OK piwn v:£>n 


Kuh. 


XI 25 


h 


^?l?^^ 


t 


XX[ 14 


i«so T® ^ nsKn 


Exod. XXX VIII ^2 


•*- 


b^^ 
XXII 17 
b\i6 onoKH 


2 Kings 


XIII 22 


s 


^"^ 
XXXIII 6 


Sk^ 1^3 ^:k jn 


1 Chron. 


XXIII 9 


«*^ 


Sto 
XXXI 28 


'S^Se pp mn w 


Jo^ih. 


XIX 33 


h 


^>wn 
XXXIY 37 


^n^inann-in 


1 CImm. 


XII 8 


h 


'^ *Viri 
1« 


IW*TO 7K7 iTW 


Gen. 


XLVI 14 


'b 


^«^n 


Nwnb. 


lit 24 


•rai BP nnna 


7l6 p Bp't-K 


1 Chron. 


XV 18 


b 


Vm P«, 

Job 
ProT- 
Exod. 
Gen. 

1 Bftin. 

Josh. 
Pb. 

Job 
ProY. 
ISxod. 
Gen. a^rf^» - rf?^. 75 Lxvm 

xxxviu 

III 

XXXTI 

XXXV 

XXI 

XXIX 

XXIV 

cxxxv 

LXVIII 

xxxvni 
ni 

XXXII 

XXXV 

XXI 

XXIX PTiiT anon 

D»3333 in |»i in 
»MD in' p3 

QM^ nwpo nn^m 

D'H^K nnn »nn 

Iran ^ip m 

»njn' m ^k lasn 1 Chroii. 

Pb. 

Gen. 

Josh. 

Job 

1 Sam. 

Pb. 

ProY. 

1 Sam. 

Pb. 

Exod. 

I'h. 

Gen. 
P«. 
Jonuli 
.P«. 
Deut. 

P8. Exod. Deut. 
Gen. 
2 Bam. 
Keh. 
■ Judg. 
K Sam. 
1 Chron. 
Gen. 
Exod. XXVI 

LXVIII 

XXI 

XXIV 

XXXVIII 

XXIX 

cxxxv 
III 

IV 
XLV 

xxxu 

XLYII 

XLV 

XXXV 

XL VIII 

IV 

LXIV 

XVIII 

LV 

LI 

XLV II 

XXXII I 

II 

IV 

XX 

XXIII 
V 

III 

IX 

XVII 

VIII 

VI 

XX 

n 

IX 

10 b 7 5 

4 

7 K3 

3 •"»fni3T n>^i D%i^^ ]wnityn \^n p^s 

5 1313 '3 ^rorn ^rhvt 'h D>rt^K 1315 

16 D»M3J in ]V2 "in 'h o>n^K""in 

17 ipon b^p nK D'n^K por^i 'b d».1^ i|K^a 
26 nun . . . ♦ nK rmi^ 3n3>i 6 d^.i^k niin 

'3313 in' p3 'h D».i^K '5? 

111 ^K lOK'l 'h O'll^K -SIKtel 

^113 »3 >nxn' ':k '3 'h d'i1^-^30 
31B ^3n \n KXD1 'b n'll^K 'yj?? 
. '3 D'nt^^en ixi'i -V d'JI^k t«a 

D'Snm DM^K 1313 p bv 'b D'.i^« ?|313 

IB DM^K nrpo nn^ni -^ o'.i^x n\erra 

8 XW1 K:rni pix nsnK 6 d>i1^« ?intt^o 

5 nnn m'i ipci '^ d'iI^k nnn 
11 ^nSin p '^ D'.i^K ^nts 

8 n'vnn o'lp nil 'b d'.i^k |o;i 

2 '^ip DM^K '^ O'll^K r^tt^ 

20 in' ir« K'3:n •[« -^ d'ji^k otrs 

2 D^ynn ^ki 'n^cn 'b o'li^K nrmn 

19 ni3r3 nil b d'.i^k 'n;jr 

6 npiin3 'b DNl^Kn^p 
16 nnn Kin 'b q*.1^k 3ri30 

TnTI ^ 654 

pmooi lD%i^^ "in] pte '3 p 'J'J p \m -ta 

[D'rt^K K13J K13 n'rKi3 

D'n^K -ps'i 

K3 biW '3 

ID'il^K flKI'] Dni3K IOK'1 

^KIS?' 'h^X IDK 

D':irKin mnem 

[D'll^ 131] K3 iinKi 

D'111' nt^n 

.•n 'Tt n^'!?3 M'l 

[D'rt^K i^Ti] ni ^K 

nvQ bn 

D'i3in b nK 

[D'.1^K 11^;iJ DM^K 113'1 

p3'1 1 
B*»lfl = 649 


''01 '3 %n>^ 


Dan. 


IV 3 


'nrs-n nn^ 


bv pmK in 


n 


VI 23 


1301 n3K^ r6v m^k 


i'lt) = «50 
'0*01 pIDD 'K* 


r^ Q%'l!?tJ 


Exod. 


XXII 27 


^^pn K^ 


o'n^K 


Hab. 


III 19* 


'<hm 'jiK 


D'n^K 


Ph. 


VII 12 
DM^K 
XLIV 2 


lipor ir3?K3 


DM^K 
XLV I 2 


tn nona 137 


o'n^K 
m « 


aian b n3ip3 


DM^K 
XLVIir 4 


n'm3aiK3 


D'n^K 
Lin 3 


•oTf n»otpo 


D'nf?K 
LIV 4 


'n78jn pat^ 


DM^K 
LVIII 7 


ia»3r Din 


OM^K 
LIV .3 


•]ar3 


D'n^K 
LX 8 


ienp3 131 


DM^K 
LXIII 2 


nnK '^K 


DM^K 


i y, 


LX 3 


isnnc i3nn3r 


DM^S 
LXVII 2 


13313'1 133n' 


D'n^K 


\ - 


LXVIII 7 


nn'3 D'Tn' 


3'tt?10 
n 8 


■[ar '3D^ 


•]nKX3 


" 


LXIX 6 


npi' nnK 


OM^K 


1 „ 


LXX 2 


'3^»3Cn^ 


D'n^K 
LXXI 12 


»3aa pnin ^k 


DM^K 
LXXVII 14 


13^T 


enp3 


i " 


LXXX 4 
i33'rn 
« 8 
'3m 
>5 


k: 


3W 
LXXX III 2 


"|f? 'ai ^K 


Q'nf?K 
LXXXVI 14 


•>bv lap 


D'1? 


" 


CVIII « 


ittnp3 131 


DM^K 


. 
» ■ 


CXL 8 • 


'nsnw 


TX? 
CXLIV i» 
tnn 


Job 


XXVIII 23 


n3ii 


P3.1 


np] 


'in3a '3 


K'Jl/l - 651 
ni3aD1 10D *K1 D1?B3 't D^i^^ 


p». 


VII 12 
p'lx eoir 


n 


LIV 3 
'3j?'enn ^ars 


» 


LX 3 
linno i3nn3? 


„ 


LXXI 12 


m'jk 


'3aa pnin b^ 


, 


LXXIV 12 


^rD Dipa '3^a 


n 


LXXVII 14 


^13 ^K 'a pi1 »ip3 DM^K 


nV) = 652 
['m3 n'^1 D%i^^ '^'^3 I'Saj 


2 Chron. 


XXII 7 


'f? 


o'll^Kai 


2 KingB 


V 7 


'^ 


DM^Kn 


Job 


VIII 3 


•^ 


bin 


Joreni. 


XXIII 23 


'*? 


'.i^Kn 


Exod. 


XXII 19 


'b 


D'rf^tj^ 


rb 


D'n^Ka 


i'i^n = 658 a 
•30Di.'ni3i n'^ in^i3i TI 


'3D3 K^ p^a '3 (a in in p •» p in 


Jo«h. 


XXIV 26 


'b 


D'ii^K niin 


p«. 


CXXXV 5 


'b 


D'ti^K-^sa 76 ^rf?» - nr^ V D"1il «= A60 

Gen. XLYI 2 ^*n«r^ D»n^ lOKn 

1 Sinn. XVII 46 ^T2 .TMT pJO» n?n OTH 

1 Chron. XVII 24 ^'^ Vl3n pm 

K'Cin = 661 

Gon. XLVIII 21 DSHK 3ttrm 

Zech. VIII 28 131>0tt^ O 

a'Dnn = 662 

p». L 6 ipnx D'ow iT^n 

Lxxv a Dn» mi ^*D»» m 

vn 12 ^Ki ♦ ♦ . ♦ acw D^i^K 

J'Cin = 668 

pn30>Di Pi"ni D^i^fi^S 

P8. LVI 5 1"l3n ^SlK D>n^«3 

, 11 iT3m 

, 12 'mo3 D»n^«3 

xLiv 9 Dvn ^3 Mhhn D»n^«3 

Lx 14 rwp3 D*n^«3 

cviii 14 Tiorn 

TBir 664 

pnsaoi rTnp3 '? D^i^^|^^, 
nh»n Dn3nn nnx 'nn 
ptm i^in iDttrn ^ip »n'i 

•Tnn» ttr»K pnn3 Mn mi.T r^K irn*"! 

IttTK *?3 '3 'nvT 

«in 133 n^ntt^ no 
rp2» nry e|:j n:3;i «S Dips uay* noj pn^DDi 
n'mn = 665 

':n?:nn not ^ikv ^k ^Kioer noxn 

D»3K^Q r^K n^>i 

onxo pKO "pn^K nin* ♦3:>o 

♦3^D */»W ^ihnih ID ipc '2001 
rotn = 666 

jrn 310 »in» 0M^3 Dn«m 
in33 nn •»3:3 nn '■nn3 in 

T"Dni1 = 667 

1^D3 D»31 D'^^n '3 

i»3 Dnn \v12h 
n'o^r\ =- 668 
oiJin pr^3 pn:o*Di 'n3 '^i^ •i?03 •: %!6^ 

•0»D1 

or M^K mn' 11-13 

p)D3 M^H »n« (irpn hV 

Dip »n^K n:po Gen. 


XXII 


1 


Exod. 


XIX 


19 


„ 


XXI 


13 


1 Chroii. 


XXVIII 


a 


2 Chron. 


XIII 


15 


Eccl. 

IT 


III 


14 
15 Gen. 


L 


24 


1 Sam. 


XXVIII 


15 


2 Chron. 


XXXV 


21 


H08. 


XIII 


4 


I'll. 


LXXIV 


12 Gen. 


Ill 


5 


Zech. 


XII 


8 


Pg. 


LXXVII 


14 1 ChroA. 


V 22 


2 Chron. 


XXV 20 


pD-rp^D 


KBD31 KOr 


Gen. 


IX 26 


Exod. 


XX 28 


Deut. 


XXXIII 27 Qen. 


XXV 


11 


mo 'THK M^ 


1 Chron. 


V 


20 


(ONI^kS '31 


2 Chron. 


XX 


15 


min» ^3 i3»wpn 


Pn. 


XLVIl 


10 


D*OP »3n3 


JoBh. 


XXII 


22 


I0^1^« hi^] 
DM^K ^X 


„ 


„ 


22 


10B3 '3 


P«. 


L 


1 


^X ^lOK^ 110?0 


2 Sam. 


YII 


22 


lu'r\bH f*Kil 
nh3 p bv 


1 Cliron. 


XVIl 


20 


TID3 p« 


Dent. 


XXXIl 


39 


nnv 1K1 


Gei). 


XXI 


n 


roNi^x vtif] 
OM^x »arn 


Ps. 


LXVI 


19 


yor pK 


„ 


LXXVIII 


59 


D'n^ par 


Gen. 


III 


5 


[D^1^X3] 
n* »3 


Zech. 


XII 


8 


«inn 0V3 


Va. 


LXXVII 


14 


rip3 0M^» 


n 


LV 


15 


[o'ii^x n'Mi 
p»na3 nn» 


„ 


LII 


10 


|3n nn3 


n 


VII 


11 


[D\1^K bv] 
'33a 


» 


LXIl 


H 


.r3^^ = 


= 655 


'srr» 
[D'^fi^^n im D"'!*:!^^ in pte '3 p pji?] 


Gen. 


V 


1 
'b 

rb 


n»rt^s$n j^ia. 


1 8ani. 


IV 


7 
'b 


D».l^K xa 


Exod. 


XX 


20 
b 


a».l^«n «3 


Gen. 


XLVIII 


21 
•b 


D>.l^x n»ni 


1 KingH 


XVIII 


24 
.t, 


a».1^»n n;rn 


Judg. 


IX 


23 
•b 
1 Chron. 


XXI 


15 


r:'\n = 


•b 

= «5<} 


o^1^»i n^r»i 
piSODlHIfT TJn D'rtb^ HOipT3P3'3JOD'piDB'3 


Exod. 


V 


8 
irriSx5» nnara nobi 


^ 


yi 


17 


ijT^ nn3?3 ns^: 


Kumli. 


XXIfl 


4 
DP'?3 Sx 0\1^K 1j3»1 


„ 


, 


Ifi 
Ds^^3 ^ nin» ij3»i 


P». 


LXX 


5 


Q 


^1S»s ^i:» Tan iiax'i 


ti 


XXXV 


27 
nin> 


b^i\ I'an iiax'i 


Gen. 


VI 


18 


nsS D»r6K i9>*»i 


n 


VII 


1 


n:^ nin', lai^n 


P». 


LIII 


7 


D'r6^ 31t^3 


mrr' p»3co (n» p 


y, 


XIV 


7 


nlT 3^«^| 
113m Deut. 


V 


21 


2 Chron. 


VI 


18 


laa. 


XLl 


23 


P8. 


Lxxxri 


6 


Ps. 


CVTd 


12 


, 


LX 


12 


., 


, 


3 ry\n = 657 
pnsa'oi '3 ai^O"^^ Q ''I^IJ 

DMSk 131' O Qsaxn '3 n'y^T\ ^^ 65S •n3a'Di '3 D518 D%i^^ 

OnX DM^ 'p 
D3^3 p'^n? '331 
B'il/l -- 660 

pniaoi n'ip3 p3'aDi '3 IJinn^J D^l^^ 

i3nn:r dmSk Kf?n 

i3nn3r dm^k nnx kSi 

nD3x i3fi^is i:nn3? dm^k w ^n?! "K Kdi. I 4 

II 4 
w 80 Gen. XXIV S 

KeU. I 5 " 

2 t'Uroii. XXXYi 2» 

Exra I 2 

JodhIi I V J Chron. IV IV 

1 6am. VI 5 
Km VIH 35 

2 Chroiu XXIX 7 P«. XYIII 47 CXUII 10 
(•XLV 1 Kumb. 


XXII 


18 


Deut, 


xvni 


16 


» 


XXVI 


14 


1 Kings 


III 


7 


« 


XVII 


21 


j» 


*■ 


20 


P8. 


XXXV 


24 


2 Chron. 


II 


S 


P8. 


LXXXVI 


2 


» 


LXXXIV 


n XXXI 17 

LVII 21 

IX 17 

XLV 18 

LXXI 4 

LXXXIV 11 

LXXXIII 14 

IX 20 

V 1» 

XUI 31 

CXIX 116 

„ cxLiir 10 

1 Chron. XXIX 17 

2 Cliroa. VT 40 Deut 
Ihu 
Hob. 
P». Dan. 
Neh. Pb. rT\r\ - 674 a 
b 

nvra Trawm 

nam 

?n.T ^riH nnn lom 

's^ nap DTP^ "ttSKn 

pn:coi mpa I'yoon 'T ^J^"J^? w*^? 

Snitr »n^K^ par K'^n 

^mc^^ »n^S DHnii 

»3rno iTKan 

vn^ Dm mx -pnai mrr ti 
T'jnn •= «77 

'O'Di -^0 'a "^iih^ 
yyr\ vrmh '^to^ 

nTin - 678 

vAk nvp *D rw lar^ f?ai« i6 

•Iv6k mT DPS nSiw "tru ^aa 

•uoa 'M<a »n^a» i6 

nnn Trap rw na^an nnK »r6K rxssv nnm 

o^PD ttr^ "i^n hv nonn 

mm . • * -lori mrt^ ^ xnpn 

vtSu .... Tp-nta »30Dr 

^■6« mm or^ n>a naia ':» mn 

pm:0'£n 'no a-oa •ntnp "ot stok ^ai 

viSk nrw -jiap pnn 
p«n >Snia "nio t^k maa P|BinDn 'mna 
e'jn/i = 67« 

ora ia 'DK 

fh »a »nVx llxod. 
D««t. 
Judg. TO »»3^ 

maa 
^Aaa 

p^jno »a30 
>n^K nnK DDHD^ 

mi>aw 

c)fiTnon 

TOmr 

■nsn 

miar 

nam 

Tno 

ina IV 5 
XXIX 24 

II 12 2 ChroB. XXVin 6 Gen. 


XXXUI 


20 


Exod. 


XXIV 


10 


Kttmb. 


XVI 


V 


1 Sam. 


V 


7 


« 


» 


8 


» 


« 


8 


« 


^ 


8 


» 


VI 


5 


1 Kings 


vm 


20 


ba. 


XXIX 


23. 
XLl 


17 
XLV 


a 
" m 


15 
XLVIII 


1 
'" m 


2 
LII 


12 


Ezek. 


VllI 


4 


^ 


IX 


3 


i» 


X 


19 


« 


XI 


22 


n 


X 


20 


« 


XLIII 


2 


1 Chron. 


IV 


10 


K 


V 


26 


2 Chron. 


XXIX 


7 


P». 


LXIX 


7 


1 Bam. 


VI 


8 


Ezra 


VIII 


85 


» 


IX 


4 Deut. 
Josh. 
Jerem. Exod. Hos. XXXI 16 

XXIV 20 

V 19 V 3 

VII 16 

IX 1 

X 3 

IX 13 

in 18 III 13 

VI 14 

IX 6* 

XII 6 pn:ooi 'T DIjhK M*?^ 
i:^aK» \vth 

mm mroT intP ^mn hv IIDKI 

mm m 
Oman 'n^ m.T m aatpa 

V"'M\ = 670 

,1:0^1 'nmo ma h^T^. ^d^tJ 
naro or ain 

DaoBPOn 
»»:« 

taDn 
>o^ on'ttnn 

oarPK K^ 

•pra mpn 

nnnDO ^K 

D^rar^i 

ttnpn YPD '3 

^>inr» M^K oaDDKOi 

maa uv nm 

^Kir* ♦hSk Ttaai 

D'aian iwt^i 

•lam 

mnn >rn 

maa n:m 

pap' mpn 

Smv' »n^K npn 

nao DJ 

>a wa> Sk 

Dpn 

D»Kan 

K'jnn «= 671 

':b'di 'n© im 'op 'a o njj %i7^ 

aar ^3n 

mm nK larpn »3 

•n» nKDip TnoKf) '3 mm 

3"pnn = 672 

n3 Tp npottr kS nyii 

131 nao 

naiH naa 

113 n3» 

J"P1/1 ^- 678 

p,T3o>Di '^oDi '1 ni«?!i:ri fl^^ 

n»pm ipoc^ 

nybv D^o »3n '3 

pmn fiwaxn ^iSk miin 

pim 78 n^^ - rrf?^ TO 2 Chron. 


VIII 10 
D»3x:n nr h^kt 


» 


XVII 14 
DiTmnx n»3^ ompo n^Ki 


If 


XXIV 26 
uoT 'an onrpnen n^«i 


Numb. 


XXIII 21 
-a^Di n^lHt 


T'03 rh^) -DO 'K1 "131 Kn?P 


^31 


2 ChVon. 


XV 9 


Eirft 


n 62 
Qsns 


wp3 n?K 


£zfa 


I 3 


Noh. 


VII 64 
•3*n D3n3 irpa n^ 


2 Chron. 


XXXVI 23 


» 


r, 6 
D^^rn n:nttn »33 nh» 


■ 


I 1 


»» 


XII 2ft 
D'pn 


> '0'3 .1^« 
•O'Di n^^T a"D3 


'IDD 'K1 n^fcj 121 ">r\2 IKr ^31 


Job 


X 13 
133^3 


n3Dic n^Ki 


Ezod. 


X 7 


Ruth 


IV 18 
fis mi^in n^Ki 


* 


XXIX 46 
I 


D 


Levi*. 


» 46 
XXI 6 


Geii. 


XXXVl 13 
^if^im ^:3 n^jo 


hvr\vi 


» 


r. 6 


w 


n 
itcrr J3 frKipi »i3 n^Ki 


^mn 


M 


XXVI 44 


^ 


18 
nD3'^nK 'i3 n^Ki 


no3'^n« 


, 


» 23 
p^ b2W »:3 n^Ki 


^3W 


» 


r, 24 


• 


pXr3S '33 n^Ki 


fTOX 


Numb. 


XXV 2 


R 


25 
nsjy ♦33 nSw 


mv 


« 


2 


ff 


26 
pan \vn '33 n^Ki 


pon 


Exod. 


XXXIV 16 


» 


XXV 7 
Dn*i3K *^n *3t? '0' rpKi 


'0' 


?i 


16 


^ 


» n 
*?KWw> >Tf »3r nSm 


'3r 


1 Kings 


XI 8 


*l 


XXXVI u 
na3^TK >33 in rhutn 


Tn 


1» 


81 
ittTK D'sten nWi 


a^fnsn 


£xod. 


XXI 1 
itw DtsDtt^Dn nhm 


OWl 


Nimb. 


V 23 


« 


XXVIII 4 
"WH Di33n n^ 


on^i 


Detrt. 


XXX 7 


Numb. 


XIII 4 
ntDO? DfllDV HtIO 


tJIV^HP 


a Citton. 


XXXIV 24 


» 


XXVI 36 
n7nw '33 rwi 


rwTiip 


tt 


n 57 
'l^n 'TIpD HtHI 


rhn 


D«ut. 


XXVII 13 


:^2'if 


in3 rkhpn ^ nor r6«i 


n^ 


Joftit. 


XIII 32 


nn^n n^» -n p 


13 


nil^h nb^] rvrroi mi^n ^31 


» 


XIX 51 


Oeii. 


II 4 
D'Dwn nrrtnn n^K 


B'otrn 


n 


XX 9 


» 


VI 9 
n3 n3 m^in n^K 


n3 


2 Sam. 


XXni 22 


tt 


XI 10 
Dtt? or mVin n^K 


00 


^_ 


8 


1* 


XXXVII 2 
cior 3pp' rrnSn n^K 


3pP' 


1 Kings 


IX 23 
P 


13 npH"! DV'*^^ '*^ "*''^- 


;^3i 


ZecU. 


VIII 16 


Jo»h. 


XIII 32 
nro ^n3 ie^ n^ 


^n3 


^ 


XIX 51 
i^n3 irx n^n3n nhn 


n^nsn 


« 


XX 9 
mpion 'IP vn nh» 


mpion 


Ezra 


II 62 


2 8Hm. 


XXIII 22 
' |3 VT33 nrr rh» 


nm 


Neh. 


VII 64 


i» 


8 
0133.1 niDF n^K 


mov 


^ 


» « 


1 Kings 


IX 28 
0'35t3n '1C^ n*?K 


'IV 


M 


XII 26 


Zech. 


VIII 16 
iwn ic^K 0131.1 n*?K 


0131.1 


■»3 t^Vi) D^pioe 1 


t^ 


IP? im ix?"! D*o'n 131 '»♦• 


1^31 


T^^"p 


1 Chron. 


U 1 


1 Chron. 


li 1 
t31K1 ^Klt^' '33 nbvt 


^HIW' 
I 29 
I 29 
n33 oniSin n^K 


ofiiVin 
II ftO 
II M) 
3^3 '33 vn ,1^K 


3b 
IV 38 
IV 38 
motP3 D'K3rr rh» 


o'jon 
V 14 
V 14 
^♦n'3K '33 n^ 


^'n'3K 
Vni 28 
Vm 28 
n'j3K 'VKi n^K 


t^KI 
IX 34 
IX 34 
'TKI n^K 


t^KI 
XI 24 
XI 24 
'n'33 nrv n^K 


nc^ 
xri H 
XII 14 
'ts^m 13 '330 r\h» 


13 '330 
« 15 


n^» 


» 15 
rav irw on n^« 


0.1 


^i^) T03 n^K • 


•mai piDD 


•rKi 


HiDDi KD'D u? }p?inn 


pi 
" n>et) T03 


2 Chron. 


III 8 c'ln ■: fi»o 
p.1'30'DT ''001 M 


1SJ? r,ib&f 
pN* 0*3.1 }fh 


. ^r(^n^ 


^3 n» f 3p'i 
033 '0 
•'3m 
in^i3'T 


n'cin ^ 081 
'O'DT ni1fl3 


•T DTii^^ 


npiD 'i3r 


nox'i 


m.T '3X '3 


iri'i 
13 '3 


IM' 


D'cmp 
13 '3 


onvrrs nx? 03 


C]S1 'O'oi [t^'bi M frcrf^i^^ 

pn^K 'n3r^ 01?^ t»^ipni 

13 '3 

i'n33 i3n i'33^ Tn330 nnp'^i 

13 '3 

vm h^b nrr pi 

roin --■ (tH3 

pn30Di 'on im 'te '3 '3 ni'pJJil 

rhnn n^sn nx 3n3i 

n^xn ni^Kii b nx •jti'tk ni.i' p3i 

nn K'30 '33.1 

rem « 6H4 

Jin'30'D1 0'»<'333 'DD '«1 '? H^N 
.ItrO ^n3 irx il^K 

irx n^n3.i n^K 

.iiino.i 'IP I'll nh» 

ri'LT p in'33 .lerj? .iSk 

o'i33n niott^ .i^K 

0'3X3.1 'ir il^K 

i«rrn iwx o'i3i.i nb^ 
n"cin « 885 

•0^1 n^8 1*03 n^ij'j 'DD '«i xi?p b 

onwrnon 03n3 wp3 .i^x 

•an 0303 irp3 .I^K 

0*^ n3ion '33 rh» 

O'P'I' '0'3 il^X 

rrwi -=«*»• 
•D'm '3n^3 'M -in '' n|>ijt 
pi«i bunvr* '33 nS« 
1133 om^in nbn 

3^ '33 I'll n^x 
niOV3 0'K3.1 n^K 
P ^Tr3K '33 »1^K 

m3K TK1 n^x 

ni3xn nrxi n^x 

rtn-T p VT33 rwv n^x 

'wn 13 '330 nbn 

113P irx 0.T n^x 

'DD 'Xl 1201 'DID IP jp? T1TI pi 

•O'OI 

rvshv iov\ fAxi rim - nV{< 79 693 Numb. Oen, 
Numli. fJen. XXYI 22 
^ 27 XXXVI 10 

ri[ 3 

XII[ 16 

XXXIV 17 

xxiri 8 ri 4 

vr -!. 

XI 10 

xxxvir 2 [rein • am Exod. 


xxvm 


4 


Xumh. 


xxvr 


57 


J«d^^ 


III 


1 


Jcreiu. 


XXX 


4 


1 <'lini.i. 


VI 


1 


n 


^ 


I.S 


2 ('lir»»M. 


VIII 


10 n' XX XV I i:{ " 


« 


■jii 


»» 


« 


24 


» 


« 


25 


1, 


^ 


26 


Xunib. 


XXV[ 


M 


1 Chron. 


VI 


35 


»» 


vin 


G 


tt 


IV 


IK 


l&ra 


II 


1 


Keh. 


XI 


7 2 Sam. 
Jereni. Oeii. 
I C'liroB. XXIII 1 
XXIX I XXXVI 14 

III I f »2^n p»Di f^ia? 

DMtrmT mow n^K iirt 

onaan niow nS« ' onaan 

^vif] pn:o*Di 'DOT '1 nn^in rh^ 

Dxiana p»m o^Dvn nn^in nf?K 

rhn -n jD 13 rh^) mow ^D 

n^SJ rD3n|»1nn^in^3i 

n^lStT K-oa n^^ ^Tipe Sai 

r"X"in =^ 697 

'"i^!«l nV>? I»'D ^*y^ r*Pl 'DO 'KT r» n^jji 
•"'^xi n^« ^'J^ rv\ i"03 '131 fin^in ^3t 

n'SIJI = 698 

jrn wv' nvK onjan n^x'j 

pr*iA Dnner»^ n^n nipp ^ 

mosS m.T n':n -i»k o^ian , 

^K-ir^ ^x m.T *i3T irx onn^n „ 

't?ai '^nn nia >:3 mnstt^p . 

♦finpn ':30 on'sai onoj^n , 

CSin - 699 

pnsQDi nnp3 ps^eoT y^ ''33 H^JJI 

p»35t 
pHK 

Tin« 
nne na n>nn 

O^WO p K^D p':3 
r"fl = 700 

ifr/i = 701 

pn:«5cn a'r%T n^^jll 

cn!«n ♦1STI i^n »33 2 Clirnn. Ezra 
Neh, Job 
Ruth Numb. Numb. Numb. Numb. l>-ut. 

liUl. 

Zech. 
Jerem. Numb. Numb. III .1 
VIII 10 

XVII 14 

XXIV 26 

II 62 

VII 64 

, 6 

XII 26 

n^m 3'D3 

X 13 

IV 18 n»3S ompo ri^Ki ompD 13 iljNI D'piDD >ts^«"n 'n'mai s<irp ^31 D3n3 irp3 n^« 
'jw D3n3 itt^p3 n^x 1»p3 

^m2 XXVI 7 

14 
34 XXVI 18 

^ 22 

, 25 

. 27 

« 47 

w 60 XXVI 37 

^ 18 

n 22 

« 27 

» 47 

« 50 

XXVI 35 

n 37 

• 41 

« 42 XIX 6 

XXXV 1 

I 1 

XLII 16 

vin 16 

XXX 4 X 28 
XXXIII 1 XXVI 42 

50 D»^n nz^it^n ♦i3 nSx mnnn 

'plODICKin^J* •rTni3T KU^nDIHV ^31 

^33S3 n:e3C h^ki n:sx 

fne nn^in n^xi ps 

t"C1/t = 687 

'>:3ix'vi 

n'DI/l = 688 

•^Dip'jw 'piDD 'wn TDH ortD3 fin n n^^jt 

rm.T 

i3tnp^ 

}Vi3r 

p nnevo r6« 
b 

'a^Di «:>3P3 pnnn •ai>B3 1 rr^i* 

onDK ♦:3 nnDwo nS« 
13 U3 nnsro nhn 

'5S'»3fn 
i«w 

B'6"!n = 689 

•1 Diin^tj^D^ ^3i^D ^j:? n^8 

P»33 

V'j: p*d ii 6d p 

X'lr ^ 690 

jvi'30'Di '>aDi 'n D'^'i^in n^^ 

»^ vnn DHKi 

nro ^npn 

D*n3?xy x^i ODWV 

rnn* 131 itt^« Dn^'^D n^fijl im 
K'jnn = 691 
pn:D'Di •3^»n???-''35 ^yoo r^« 
won DnK35A 

pIKI mw3 1^3 DnK3^A 
3*X1fl == 692 
30*01 '3'3r3 "3'ODI '3 '31^ nhBy^P H^ljjt 

p nnotro n^x 
»^ne3 nnero n^K 80 


J 1 ;• Pk 2 lvjn§8 - 


n I'-i 


Mai. 


m 23 


1 Chron. 


YIII 27 Job 1 Chron. 1 Chron. Ezra Neh. 1 Chron. XXXII 


4 


XXXV 


1 


XXVI 


7 


XXVII 


18 2a 

24 
22 
27 

41 II 


40 


VI 


7 


II 


44 


VI 


3 


VII 


17 ^13:? 'iir^rt -i5:t> f?'i;n t!.?>5^ 
n^t> oi^ n:n 
IDT x^m ^31 
pn^DDi nnps ^':5K 'non n ^H''?^ 

J'^rxi = 718 

pn3D «^pi 
«nvn 

I'orJI ^ 715 

in'ipoi in^D^S«i in^nnoi Exod. 
Numb. 
Exod. 
Numb. XX.Y 13 

XXXV [ 40 

XLVI 8 

I 

T 

VI 

III , 


n 


21 
mm 


Levit. 


XI 


24 


r"»wn = 716 


Ezek. 


IX 


5 


jvi>30»Di 'npn •:! nip''^t$ 


n 


XLvm 


10 


Gen. 


X 


4 
1 Chron. 


I 


7 
■i*)»Dm 
Esek. 


XXVII 


7 
Dn^too nopii w 


Gen. 


IX 


19 


nnsn in '>3ia in 'r\2 in 


i> 


X 


32 


T*»trn = 717 


Isa. 


XLI 


28 


'D^Di D"i •: P?^''^^J 
2 KiDg8 


IV 


38 
nf?j^:in nt^ re^>^«i 
» 


VIII 


1 
ncrxn ^K im p«?»^K") 


Esther 


VII 


4 


» 


XIII 


14 
n"'rn = 718 


Eccl. 


VI 


6 


Hiofth 


VII 


1 
p»p ^DDX3 *n»^^ »3 


Gen. 


XXXVT 


30 


Job 


X 


15 
>^ »^S« 'nrri Dx 


Jerem. 


XTII 


21 


^""itn «= 719 


Zech. 


XII 


5 


'O'DI a D^N 


^ 


„ 


6 


P«. 


LVI 


1 
D^x n:v ^j^ n2c:o^ 


„ 


IX 


7 


" 


LVIII 


2 
D'-tt^n - 720 
'>Di '^a -rm 'on in -3 ^''rjlJjabsi 


Levit. 


XIX 


4 


Pr. 


LXXVIII 


66 
1^03 3in3 VSHD 


11 


XXV r 


1 


Job 


XXVII 


15 
•^a nna iiap* fjio^ Vl^r 
«''3r/l = 721 


pn' 


:D^D1 'piDD 'XI '3 h^^'ri nrjJ^KI 


2 Kings 


I 


3 


Exod. 


VI 


25 rwnh ^h hnm^t ni3D0 ^b nph pn^ p ^tvhv^^ 


V 


„ 


4 1 Sam. Gen. 
Numb. 

1 Kings 

2 Chron. 
Micah 1 
5 
16 
2 

n IS 

XXVIl 1 
XXXIV 1» XVI 10 
XVII 39 X 16 

LI 19 

XVI 2 XXXI 43 

XXVI 53 

XXII 17 

XVIII 16 

II 6 'yo^ mc^2 -^ r^v n^t^i 

e^-'n ^Xlt!?^ ^j3 
H"!BD irm '!"i3m 

HDr* itt^x D*r:xn mac? 

om^fi^ n^ ^:3 

313 i33n pnx ^:3 

Dnnsra^ \w\^ '33 

rn33 mat:^ 

nnn» noo^ D^tr3xn 

J'rn ^ 703 

'o»Di '3 n^jjt^ 

^xio0 »3D^ V33 nr3» »r' i3rn 

nf?X3 n^hh ^dix x^ 

Ttt^n - 704 

pn'3t5'DT '3 n^istri 

3pp» p^n rh^2 x^ 
•^0 ii»3n'i 
'»n3a m3i n^X3 ^nv^v 
n'r/i - : 7«o 

pn»30Di 'np3 M rhn^ 

11*?' irx {n*33^ IX Dvn n^x? nr^i? 

pixn p^nn rht6 

^xiT£^» ^3 nx 'n»xi 

ii»3n'i 

pD»B» iD^on ^« 

)"»n = 706 

'DD 'XI '3 n^K^I 

ixoon 

'3TX3 10X 

T'rn = 707 

pn»3D»D"i '3 n^JJ9^ 

n3 >33 n^x ntr'jr 

n3 >33 nnDtt^a nSx 

C^»X pXI X1X1 
n'rn = 708 

•3 5)^^t1 

131303 mnctt^^ Dn3r^ 
D»3tcr pj^x n>n 1^x1 

B"r/1 -- 709 

pn^3D>oi 'tt^>b 'Dn M "'g^JsJ 

i^rw px3 DiI^d'tx^ 

D^e'pK "I'Sp Dnx nio^ nxi 

03^3 m^T 'D^X 
- \- 

ii'3m 

nnno ^i^xf hmi 

»"rn = 710 

•n3a»Di onon '3 D^***?^!! D^''b^|l 

Sx i3Sn ^x 

DD^ wrn x^ 

X"*tt^Jl = 711 

pn'30*DT '.1 np^ 

131 mn* -[x^ai 

ncan m.i^ lax n3 pSi 


^^n Hi 


Ucn. XXXU 

Hots. X Ltuiioiil. 


H 


12 


Jereui. 


XVI 


3 


LHUiiiit. 


M 


12 Exutl. Levit. Xtiinb. ■7-^rjl -= 734 


XVllI 
XXI I 

Hi 
IV 

vn 

XXVI 

XXV 

XXVll ba cud: 
n-hvn - 785 

1^ np» n^nK dk 
iSnnm Dip* dx 

ni' ^3J> DK 

N3H3' mnnoa d« 

rattan nnn? dk 

Kxan Nxan dx 

KXD* vh dk 

c]*ia» ciics DK 

"jdp vsp3 dk 

;kd> ;k» dk 

n:i?n n:p dk 

m^n »)DD DK 

^nnn Snn dk 

roa 'ma rr^trK-ia ^di 

•nits^Dt DJ< raaDJ^I iK-)pn]iDDTD»©'rn^3 

ij^ip nSr 
nnpD Kin nvD ds* 

mm hv 
^Dbn »npnn 

man ni? 
^3M n:r3 rhvn -■ 737 


■a^DT [13103] '03 'DS 'K1 '1 DJ!^ 


XIV 


8 


nin* 153 f en ok 


^ 


oO 


iX3n DriK c»s 


XVI 


2\i 


Dijsn ^3 mas c;^ 


XXIV 


r.i 


pS3 --^ {fl* DK 


XIV 


2'.\ 


1K1* DK 


XXX n 

1 


11 


1K-!» DK 
n'ht?r\ = 788 a 

•a>Di LDn3"r! idd3 •piD>D 'vn '1 D5< 

D^0:K3 r^K ilKI* DK 


KXVfll 


:»H 


^\^mb larn k^ dk 


XXX 


4 


D'awn nxp3 -jm: n»n' dk 


XXX n 


41 


'3-in pi3 'm:er dk I Oi.ii. XX 16 

I if Sam. XVI It 12 

CHut. YIll 11 Ezra 11 7 

Null. VII 12 Exod. XXXVIII 26 
Cant. YIII 12 

1 Sam. XVII JS Numb. XXVI 51 

1 King^g y 12 

I^umb. Ill 50 

Ezra II 6U Is*. 
Judg. Deut. 

Pb. 

1 Chron. 

Exod. 
Dtiut. Exod. 
Judg. 
Job 1 Cliron. Josh. Lev it. I 

11 a »a3 DKI, n-nn n:is?ai D**?n noi O'sns nnn ^3 

:, n*?P DK LX 22 
XX 10 VII 9 

I'V 8 

XVI 15 

XXXI V 7 

V 10 XXXil 28 

IV 10 

I 3 VIII 11 XIX 44 
XXI 28 XLIV 20 7nK^ ^jD3 *:jSk ^nn: mn laK nis^S 
'D3 hv hpiD »d:k k^i 

e|D3 e]^K riD3 K3» tt^\S 
'in33 'K1 'K*333 'K "\^r)2 'K 
JJ'3m - 723 

D^»P 

i:m 

D^»X^ 
D^»P 

D^>r 

I'Srfl = 784 

pn»ia»Di 'Dp im -nD 'j ^^ijll 
r?3ttn tj^Kn hki 

tj^KH ^loh K'3n 'naa^Di'ns oi 'xap '3 1 i?m ^Ki»> ':3 mpD n^K 
•op ti*?Ki nuran ii^c? »m 

SK1tt^> »33 1133 riKD 
'"« C]^K1 mK3i rt^ 

pi^a^Di '3 ^S^J^ 

Sl^K^ (TiT \t£ipr\ 
PI^kSiIKDI 
t"Dtt>;i = 727 

'a»Di':nnP]SKb 

1>n^K pnn> '3 nPTi 

mx 131 

ii»3m 

n"3rn - 728 

•ap CO^^f* Tan iic3 
•ns D''D^¥f7 ion nm 

D"3rr =- 729 

pn:a>Di 'i W^pb^ pnh 'tnn *'e^J< 

'oSk nTrf?r3 Kiiin dv3 dph ja ^d>i 

t£?*K 'dSk nitrr 

{K!« ^dSk nvyv in^pa m^i 

13 '3 
b'^n = 780 
pn:ia*Di pin '3^x^31 Ss^^^ 

■ ^PdSk flKI 31DOK HK 1'^in 

artrai i3jy bvthn '331 

^PdSk '33 33V1 

H'bvn = 781 

'a^Di 'n -ns 'K1 '&< 'n3 -k o np.l!l^^*l 

n^P3i pn33i npn^Ki 

nn3a hki Kpn^K hk 51 noaai 

2"bv^r\ = 732 

■nsa'Di '3 r?^^ onpi l^ijt 
113^ Kin inn 82 CK - DK Fjcod. 


xxn 


2 


« 


V 


7 


It 


» 


14 


n 


11 


22 


Kumb. 


XIV 


30 


Obad. 
5 


Anoft. 


nr 


fi 


Pi. 


XXV n 


?> 


11 


CXXXII 


3 


Job 


XXVII 


4 


» 


VI 


12 Judg. 


VI 


31 


„ 


XV 


7 


1 Sam. 


XXI 


5 


2 Sam. 


XIX 


36 


n 


XV 


21 


1 King* 


xvn 


1 


» 


» 


12 


IM. 


1 


1» 


ff 


X 


» 


Exek. 


XIV 


20 


, 


XXXIII 


11 


Prov. 


IV 


16 


Hab. 


III 


8 


Lanioiit. 


II 


20 


Etither 


IV 


14 D^T 0^ '^ p 13 Gen. IV 7 

XIII a 

« XXIV 49 

, XXXI 52 

Exod. I 16 

n XXXU 32 

Numb. V 19 

Jerera. XV 19 

XXXVIII 16 

XL 4 

Judg. VI 81 

XV 7 

1 Sam. XXI 5 

8 Sam. XIX 36 

XV 21 

1 Kingt XVII 1 

12 

Im. I 18 

X 9 

E«ek. XIV 20 

XXXIII U 

Hab. IH 8 

ProT. IV 16 

! ameut. II 20 vhv vQvn nnn? ox 
3:n sicQ' v6 ox 

10P vhV2 DX 

in» nspn n:p dx 
pxn ^x iX3rt Dnx ax 

1^ 1X3 On3C3 DX 

i'i?3 iDir ppn^ DX 
n:n*2 *Sr nyin dx 

'n'3 SnX3 X3X DX 

*n3 D»:3X n3 dx 

rsr/l - 746 a 

•O'Di 'DD lyieo Dfi< DJ$ *piDO rt" 

noi? itt^x ^3^ ttwv nDx*i 

pr*3e^ on^ loxn 

in nx in3n jp^i 

Dvn »3:x nsr d':ov p 

']hon nx ^nx {r>i 

»3wnn IitSx "idx^i 

mn^ iox» nnsiii xa 13^ 

i:*?3 cr'D3i33 xSn 

nsins 3VX1 ^xn ny\ 

':x 'n aT^x lox 

i:ttr x^ *3 

niiT mn omasn 

''oh nt2*3m mT nxi 

nx?n nr3 *rnnn tnnn dx ^3 

h 

Dti DJi^ jnn piofi •iy!tt}3 n»xi n*ain -nrnx ^3 

'pIDfi 'P1:D3 

DX1 nxr 3'a*n dx xiSn 

l-IDH i»:5^ Y'^^^ ^3 X^'"' 

ion D*trr D3r^ dx nnin 

nx pi^»3 noxn pnS»3 

0X1 Dnxtsn xrn dx nnn 

^x laxi jn3n nnx rrivm 

2wn DX nin» lax n3 p^ 

iH'pns "i^an r3tt^i 

l^nnns nzn nn»i ynnno 

XplDO 'X03 DW Dftit M*ni3TXnp *?31 LevU. Numb. Deut 1 Sam. Jerem. h^h rxv lax'i 

praip arh *idx'1 

nn nx in3n {rn 

♦3:x n:r o*:or p 

"[ten nx 'nx jn 

»3»rti in^^x iDxn 

DX fn^x mn* *n loxm 

nox' nn3i:i x: 13^ 

1:^3 15^03133 xSn 

n3in3 3VX1 ^x:t 

':x *n d.tSh 10X 

Dnn:3 dx nin' mn 

x^ DX i:r^ xS »3 p3nn 

}n3n 

nxn 

'nx 

'3t^nn 
nrn 

nn3i:i 

r'03'133 

n3i 

fonx 

onn:3n 

i:r' 

no'sni m 7 

IV 3 

VII 12 

XXVI 3 

XXV 51 

xxvn 17 

XIV 8 

XVI 2» 

XIV 30 

XXIV 13 

XIV 23 

I 35 

XXVIII 58 

XXX 4 

XXXII 41 II 25 

XIV '* 

XVII J 

XII 14 

XX 7 

» 6 XIV 


7 


IV 


1 


XIV 


18 


XXIII 


24 


XXXI 


na 


XLH 


10 


- 


6 


XLIX 


f» 


ivatt»n -- 


74« Gen. XX [V 4 

1 Sam. XVIII 25 

2 Sam. XIX S 
Jerem. XXIl 12 
2 Chron. VI 9 2 Sam. XV 21 

XIII 33 

Jerem. XXXIX 12 

Ruth III la Gen. XXXVIII 9 
Numb. XXI 10 Exod. XXI :« SB 

3«aDX 

pzn DX 

mm h^ DX 

'npnaoK 

m3'1 TIP DK 

^3'n n:rD ok 

f en D» 

ni»3 DK 

iX3n onx DX 

^h p DX 

Y^vtn nx 1XT ox 

V'H nX1» DX 

iDcrn X^ OK 

■jm: H'H' DX 

»3in pi3 'ni:e^DX 

[^XlOr] 'D03 'DD 'X-l 1 DJ!^ 

»»x^ u'x xan» DX 

i3'^x nax* n3 ox 

'nx onSi^ ^3r ox 

omsxn mn' nx ixi'n ox 

310 nOX' HD DX 

T3X »npD' Tpe ox 

3*rn - 740 

•O'Di in'011 '003 'DO 'X-l n Dfr^ 

i:3 i:p i:':ip ox 

mm dx: ^xnw 3i»n ox 

men 'nxx' ox' 

D'inD03 ttrx •inD' DX 

n^xn o'pnn itro' ox 

nx?n {•1X3 i3wn 3W ox 

Sip3 in 0X1 31D ox 

1^ 1X3 D'11C3 DX 
«"!!r/l^-74l 

0^) pTl n'ip3 'piDD 'rxi D^l DJ< p'o 

2"3rn -= 742 

'O'DI DJ!< pn3 n'S 'roaT poT 'idd 'h 
'mSia ^xi 'nx ^x '3 
in03 T^S pon px 
Y13P 3^ hv 13TI XX Dip nnpi 
inx -hzn i«?x Dipa3 '3 
"'"»"« n'3n n:3n x^ nnx pi 
: arn -= 748 
"CI i^'ip vh^ "n3 DfiJ •■? p -m 
-[Son nx 'nx |m oipaz ox 
13^ Sx T^an 'nx or' Sx nnn p:ax ox 
v^r o'r ^rpi i:np irx3 ox 
'3:x ^xj ox '3 d:ox ^3 nnxn ^x: dx 
'np vfy) "n3 pSo -n p nn prxi 
rsr;! - 744 

'3 i:s 'iinm DX 

rnx nrx Sx X3 ox 

rnyi -p: ox 

.Tarn - 745 

pmsa'Di DJ|^ '3K31 "tri 'nps 'os 3'' 

1C23 X3' 18:3 ox :s 
DK - 


D.S 


83 


Levit. 


XIV 


43 


rori 


aittr-oKi ' 


Kuther 


IV 


14 


>ennn tnnr] ok '3 
'ttrmn 


Deut. 


I 


S5 


C^'K 


nKT*OK 


P8. 


Vlt 


4 


nK? ^mfv DK Mf?K mT 
*n*w 


Lerit. 


xm 


58 


5.13.1 


HKT DKT 1 


« 


CXXVII 


I 


ilOTttr? fll^WM TV 
n33' 


2 Sroi. 


XTV 


S2* 


nmw nnn 


«^rD« 1 


CXXXVII 


6 


vh OK ^30^ ♦:i«^ 
pain 


Jeivin. 


XXTII 


38 


Dl D'K3: DKT 


rr-QKi i 
t-atBf A = 741 


Ruth 


in 


10 


nsnia iaK*i 


Sra« i 

• 1 
O'Di 'nn>a Dfijfe pij Oift mcai t^Ki 'los 'a 


Lev if. 


xrv 


Yl 


n* pKT Kin 


^DKT 1 


Obad. 
5 


.1^'^ nw OK 


i^ 


Wa 0^323 DK 


2 riiron. 


XXV 


8 


K3 DK "3 


lia-DK 


Job 


XXXVII 


13 


OK oat?*? OK 


Lr-vir. 


xtv 


48 


p^r^ NT 


k^a-DK*) 
0^1 D^ -XOI UH\ 'piDD 


K1 


piDD '31 


Joreni. 


IX 


23 


y?nnDn ^nn* 


n»i??-DK 
• • s r 


I^vit. 


XXVII 


7 
Ltnit. 


XXVI 


27 


>S is?3tyn «^ 


nfc^2-DK1 
^b 
' 


* ' 


Numb. 


XI 


15 


rwv nK naa dki 


Job 


xt 


7 


Kxan m^K ^pnn 


n^DK 


Jerem. 


XLVIII 


27 
pfWi^ W\b OKI 


Uvih 


XXV r 


18 


^b ir!3rn «^ n^« 


1^-DKT 


EtoiI. 


XIX 


18 


Cr»K DK 


nona-DK 
n'or/1 t=748a 
LCTit. 


XXA'II 


ft 


lanp^ itr« 


nana-Dio 
[DK1 im n^ m a-a 


ja p3ir] 


2 KingM 


V 


17 


jop: lOKn 


nin>^-OK 


Jerom. 


IX 


23 


-[^01 


'b 


ni*T|-OK 


1 Sam. 


U 


25 


KOn* DH 


np'^h OKI 


Lcrit. 


XXVI 


27 


7001 


•b 


ni*r|-oKi 


Ooii. 


XXXVIU 


9 


j:iK m 


Ka-OK 


3 KingR 


V 


16 


^aoi 


b 


njSjK-DK 


Vn. 


xr.T 


7 


iniff niN-i^ 


Ka-DK1 


Ocii. 


XIV 


23 


^aoi 


h 


n^-0Ki 


1 Sam. 


XX 


21 


ir:S ION 


ibK-OK 


Exek. 


XIV 


20 


^aoi 


>b 


nroK 


Exwl. 


XXI 


h 


mrn iQK» 


ibK-OKT 


Exoa. 


I 


16 ; 


2 Cliron. XX » "pODl 


h 


nsj-OKi 
B'arn - 74« 
Jerem. 


viri 


4 


yaoi 


'b 


aitt^T3K 
prp:a»Di -nps " 


»ooi n \:H'n^ 


Levit. 


xiy 


in 


jaoi 


'h 


3ie^-o^i 


Kxod. 


xvn 


7 


pK OK 


i:aipa rvsv «?m 


Dcut. 


I 


35 


l^aoi 


'b 


nKi!-0K 


Numb. 


XIII 


20 


orpmnm pK dk pp nn wm 


I^vit. 


XIII 


53 


^aoi 


A 


IKT-OKI 


2 8ftm. 


XVII 


6 
Tiai nK rwv^i 


Butb 


III 


lU 


•]>aoi 


'b 


^l-DK 


Job 


xxxm 


sta 


,t^ 


V12V nnK pK OK 


Levit. 


XIV 


21 


1^01 


h 


f?1-0K1 
yvn - 75« 
2 CliroH. 


XXV 


H 


-pool 


'b 


lia-oK 
pn^riT'Di 'OS 


•Ki 'H i6'm 


I-KSVit. 


XIV 


48 
'b 


ita-OKi 


fJOH. 


XXIV 


m 


l^n ^3K rr^a ^k kS dk 


Job 


XI 


7 


yaoi 


'b 


ir-DK 


Kx.kI. 


XXll 


7 


aip:"! a::n k5C0' k^ dn 


Levit. 


XXVI 


18 
h 


TrDKI 


J)fiit. 


XXVIII 


58 
lorn vh OK 


Exod. 


XIX 


18 


■paoi 


'b 


non?-OK 


2 Kings 


IX 


•jn 


ma; *m hk nh ok 


Levit. 


XXVII 


9 
'b 


n^n^-oKi 


>I»1. 


11 


2 
iporn kS ok 


1 Sam. 


XX 


21 


•paoi 


h 


ibK-OK 


V». 


VU 


i:i 


ncsS^ 


lain 3W> kS ok 


1 Exod. 


XXI 


5 
'b 


CXXXl 


2 


*n3sm 'n*ir kS ok 


2 Kings 


V 


17 


■j'aoi 


'b 


n-jTV-DK 


Cimt.. 


I 


H 
1^ 'rin K^ OK 


1 Sam. 


It 


25 
'b 


nin'^-DKi 
"i.T:aTi ^c'?-DK^ 


a-aa iai avKi vs 'ki ^ai 


Gen. 


XXXVIII 


9 


yaoi 


'b 


K?-OK 


,)ob 


XXIV 


2i 
1DK kS OKI 


Ps. 


XLf 


7 
'b 


Ka-OKi 


„ 


XXXVI 


12 
IPOr^ K^ OKI 
b 
2 Chron. 


XXV 


8 


nnK Ka ok »3 


•b 


Ka-OK 
K":rn 7oi 


Levit. 


XIV 


46 


in3n Ka> 


■•? 


Ka-OKi 
piT;a'Di "icB "10 '? K^'DJ:* 


2 Kings 


V 


16 
■b 


njSK-OK 


<;.Mi. 


XXIV 


21 


nh HKnra r'Km 


; Gen. 


XIV 


23 


STta OK 


b 


ni5K-0Nl 


. 


XX VI I 


21 
^rv '33 n? nnK.i 


1 Ruth 


III 


10 


na^ »n^a^ 


h 


^1-DK 


' 


XXXVII 


32 
K^i 133 n:n3ri 


i 

i Levit. 


XIV 


21 


n^wa IT pKi 


h 


SroK) 


Exod. 


XVI 


4 


on^ oa"? I'BDO '::yi 


1 Jerem. 


IX 


23 


^Snnon ^nn» 


h 


nH?:^-0K 


Xun.b. 


XI 


23 


K^ OK 'lai 'pp'^n 


i Lerit. 


XXVI 


27 


ipavn vh 


'h 


ni^|-DKi 


I»tut. 


viir 


2 
imjy jro^ 


i 

1 Exod. 


XIX 


IS 


T 13 pin K^ 


•h 


nana-DK 


.»uii?. 


II 


22 
onori 


i 

i Levit 


XXVII 


9 


lanp* 1WK 


h 


nana-015'j L<tvit. 2 Kings xxn 6 

IV 4 XX 9 

11 b a'ari^ = 752 

D^aa lira 
p^ m3a nKit nK '31k 

rttfn = 758 

^Di '3 nWJ-D» 
m*?ra iwr ^1 f^n Gen. 
2 Kings 
Exck. 
Exod. 
Jerem. pn'30»oi DJ^") im D^!t m pn? 3"» 
XIV 23 IP1 omo OK npK-OKi 

V 16 V30^ »niap i»K nvT »n laK^i npK-oK 

XIV »i Sksitci n^-OK 

I i« pi^*3iaKn na-oKi 

VIII 4 niDKI 31t^-0K 84 a^^ DK IS p». xLi 7 am m«i^ k3 dxi ^a 

Ecd. IV 12 Tn«n iDpn» om lopn* 

D^ T^ JO 13 Dlj^'j '^ITDT opiDO M^HI .T01>1 ^WOW ^31 

1 Smb. II 25 VTK tmfV DK KOIT 

XIV » la^noHTuoK ion 

xvii » on^n^ ^31' i3M jorhnh 

XII 14 miT rw im^ft dk im^n 

XX 7 310 noK» i-D DM lor 

. 8 Y^ ♦3"TpO» TpO DK npO 

Jeren. XIV 7 iTVP 133 W W3W DK T3»31P 

XXXI 36 nhv^n o»pnn wd* dk ira» 

, xm 10 isrn 3W dm i3vn 

XXIII 24 DnnD03 tt^K ino» ok ino* 

XIV 18 rnvn »nK3C' ok »nKr 

IV 1 nVT DK3 hw^V^ 3Wn DK 3wn 

XLII <t n DK1 310 DK 310 

XLIX 9 ^ 1K3 DniC3 OK D»333 

DIS^I K'» JD 13 Dl^ TrniST O^piOO »rKTK»Tp IKT ^31 

AiBOi IX 4 >3r3 13^» OKI 13^' 

/ 8 tfTSI 1K3n» OKI 1K3n' 

XIV 18 onsco nnet^ dki nnetwj 

vn 19 onK p3irn dki p3wn 

VI 24 hww^ -pp cp» OKI rjia* 

XL 9 1^ ^3 vrti OKI jnir 

XXI 6 'n^"i33i '1113? OKI »m3r 

IXXVI 8 0^3 OniOK OKI omoK 

XXXIV 16 rm npov nan dki ,1313 

xxrr 25 »o -©K K^ an idk 

XXXVI 12 n^3 ipoi^ K^ OKI n^»3 Zeeh. 
2 Cliroii. Job LeTii. Exod. XIII 53 
« 68 XXI 29 [Pi. •O'DI p3»31 Hp*1T 0S«D3 '3 DJj^'] 

|n3n nri' dki 
jnsn HKi OKI 
B'^rn = 759 

'O'OI rD3 PpD3 K3»»3jn D^l Dfij^ ^3 

Kia n33 yw dki 
[rwfl = 747 DH D*l p«!l ^*p^ py] DH DKI o'pioc .3 

K'Om ^761 

fvr30^ CMje) DJjt^ opioo '.T 
♦npn3 DKI 
non33 OKI 

^T \fh OKI 

1K3n» OKI 

D»K33 OKI 

13^ fH33^ 

3K 133» p 

03^ Kxo' vnmn dki 

a'D^fl r= 762 

'0^1 pKTrr ?•♦ DH"! 

n?n^3.Trr -^ hpiktski 

Km 1^30^ onico pK '^ p?iro*!n 

teno Km n33 '^ Mt^ oki 

bvrm' '33^ ^3m '^ nmroKi 

D^^in3 1WC03 Ki» b npgTiKi Lerit 


XXVI 


15 


» 


XXVII 


27 


» 


w 


20 


JkmM 


IX 


8 


Jerem. 


XXVII 


18 


Joih. 


XXII 


23 


Mai. 


I 


8 


2 Chron. 


XV 


2 Qen. 


XXXI 


52 


m 


XLvn 


8 


Exod. 


XXI 


29 


IVninb. 


XXXVI 


4 


Dottt. 


XXII 


20 Jerem. 
Levit DoBi 

L«Ttt. Nnab. 
Job Job P33n nit^J'DN'j ini 
rytT\ == 754 
'30>oi tson '3 n^P'Dijt nit^"D»S 

Km JDiT^ 

ffjrii « 755 

, fm3001 '»^'33 '3 BHO 
130n DKH 
t»KDK.n 
1*3M = 756 

iwn3ino3 '0© 'Ki -r Q|t'! 
»n^i33i 'ni3t OKI 

»33*r3» ^ 1W« 1^ OKI 
IKW* K^ iMn 

nwmi»n3*aaKi 
i?ia3Vp3ii*^?«ypirwii 

nifll =::^ 157 

pr^^3i D«$v»p 13 m rpn3ni mwrm t^m wi te 

1^ 

133^ 

pOK 

to 
333 VIII 4 
XIV 48 xvm 8 

XXVU 26 XVII 28 
VI 18 X^I 6 

XXIV 26 

XXXVI 12 

XXXIV 18 

XXXVI 8 

XL 9 Oea XXIV 8 

XXXIV 17 

XLIII Exod. XXI 5 
6 
• 2 

n n 

m 23 

■ 27 

„ 29 

XXII 11 Exod. 
Lovit. ntwm roKfi k^ oki 

13^ 1W5»n K^ OKI 

T13 K^ rfmi y^ an 

I3i?n loriOK OKI 

n3ir> usS OKI 

K^ rhu ^eht oki 

nnn3i .TiT poK an 

\9y IK TT3!> fV OKI 

Km n33 iw OKI 
Toro 333> 333 an 
DH H" p 13 DJi^V D'pioD w«% ,Tm3-r winiK ik» ^31 

nwn nrn i3in hk ok . n3in 

p i33ip r6r DK rb^ 

3npD Kin 303 OK W3 

nnwm {nsn ok pai 

i33np> rmn ^ dk rrm 

DKI i3^n ^nprr3 ok ^np^s 

0»3r3 m31 TIP OK TIP 

r»ip> ^3m n3»o OK m»D 

K^3m rr\rv 133 pen ok jwi 

OIKH ^3 niD3 OK fTg^ 

flKH ^K 1K3n OnK DK om 

vhn^h^'h (n^ ok |fn 

pKnnKIKTW IKT 

'^3K3 r^ HKT OK JIKT 

nwsh lorn k^ a^ nas^n 

•1^3 "[013 iTiT DK -^3 

»3in pi3 >fn3w DK >fn3r 

DJJ pn3 n»^ D^J'j o»pioD >«rKi o^OBttn pmT ^3 
Diji pn3 n»^ D^^ opioe »trKi cii^n '^ai moK ^ai 
D» o'pioo nc^Ki 0^-31 D^^nni h^\m n>m^ o>3^o ^31 

DHI n p 12 

1 Kings III 14 »3«na ^t,f, oj^^ -jC,^ 

^■*- I 20 onnoi i3K0fi OKI i:KDn 

E.ek. XLIII n ITK ^30 iaS3: OKI 10^33 Kumb. Dent. XVIII 23 

I 3 

III 7 

IV 8 
YII 12 

XXVI 8 

XXV 51 

XXVII 17 

XIV 8 

XVI 29 

XIV 30 

XXIV 13 

XIV 28 

I 35 

XXVIII 58 

XXX 4 

XXXII 41 HB ft^ - B»r! Lerit. Gen. 
2 Sam. 

Nrnnb.^ 
Gen. 

I8ll. 2 Sam. 
Iga. Isa. 
Ho8. 

rr/l = 770 


Jadr. 
•n:o»oi n'tr^"SiJtT 


• 


XIII 7 


nr» oirn rWttS 


18... 


n 2i 


■wan 


2 Sam. 


« 35 


pnsn mro» 


1 Kings XIII 23 

28 XXV 10 
XXXVII 1 XXXVI 21 XL 11 

„ 2T XLI 3 
XLII 2 XXXI 33 

VI 22 

XXV 15 

XXV n 

LI 4 Dent. 


XXXII 


20 


1 .Sam. 


XXVI 


23 


2 KingK 


XII 


lU 


iRIt. 


XXVI 


2 


Pb. 


CXLIII 


1 


Lament. 


IV 


5 Isa. 


XXVIII 


2 


w 


XL 


26 


Amou 


II 


16 


Job 


IX 


4 XV 12 

XXVIII 2 XVII 
IV mrran nopn 

3*yril = 772 

•^n^i l^nK 'opoa -1 ritnj D?n2j» 

D'BW »xp piK irn 

a"yrfi = 778 

•:jO'di 'on nn O'a-te niSSO ^"^^^ ^3 
»ipn -pH noK itt^r 
Tyr/i <= 774 
'O'Di n»a.n miica 'OD -did '1 niaj$ 

'naTi 

n-yr/i = 775 
p.T30>Di 'npa 'te im 'on in a ninp^jn 
nnh hnny) spv ^nna p^ Kan 
niOK i»« mnOKn oi^i 
vrr/i - 776 

•^ niSK 

"rpa 'iTD 'n»^ M^ia 
fyrn = 777 
'0»D1 'e?>^2 'Dn •? ?[n59^9 

ifiMSK fiHi inpnx riK vrnh a*??* mn>i 

D'rp on n:oKa »a 

o':eK nor pnx »i2 «an 

n"yr/j - 77s 

'nx*? poKi pm run 

poxi D»:iK aia 

'0" D^nia^a ia^ f oki 

•on 'Tp na poKi aaS oarr 

!5"yrfl = 779 

pn'iO'Di 'on -a ^tS^^) j 

f ojo pfrr n^n ' 
B"r;i = 780 

I'OK rxta onan: ; 
•j'OK p^a Dfiaa . Jerem. 

Ezek. 
Obad. 
Eccl. 
Esther XI 
VIII 85 

Dn»w o»ofoi nana OK h n^ia-oKi 

YIK OnSl^ ^ai> DK "^ *3^-0K1 

»y»nn »rm n»ri rpK» '^ Yjr^^iiroin 

Ti^FIDKl 

iqioKi 
»rf OKI 

^B!TDK1 IX 16 

XIII 1« 
XVII » 
XVII IS 

I 52 h^n \ih iTiT DK no^v noKn -^ 

III 14 'ni«5i »pn iott6 oma -^ 

V 9 m.T 0K3 -rpfiK K^ n^K ^pn h 

• » 2 noK' iTin» »n dki '^ 

XIV 16 naina nWi D»»:Kn ne^v 'h Deal. 


XXIV 


12 


2 Kings 


I 


10 


Job 


XI 


2 Numb. 


V 


8 


1 Sam. 


XI 


3 


ProY. 


XXII 


27* 1 Sam. 

2 Sam. 
Jerem. XX 8 

XIV 32 

XXVII 18 Levit. 
37umb. 

Jttdg. 
I Sara. 

m 

Zech. 
Mai. 
Rnth Kxod. 
Jerem. ir:a n^aan dk 'h 
Di-na p 'h 
lann iraivafi^ jn ^ »fiK^-DKi 

J'Or/l = 708 

p.T:a>Di '♦OCT 'J t^^JJ'Dftjtl 

Kin 'ip e^K DKI 

latn in»^K n:n 

p-nr D^noer «r»K dxi 

•^ainaain '»a:aTn 'nam 

TiW/l = 764 

•O'Di HK'npa pl!!fDK1 

a»rn^ ^Kj r»K^ |»k dki 

mcna }»k dki 

D^e^ 1^ DKI 
7\"W»r\ =■■ 763 

•o»Di •: tX D»1 
nnK ♦:n»cn pp n tt^» dki 
♦:nom pp »a v» d«i 
nw nan b^ dki dh D»Ka3 djo 
rorn = 766 
h-vn - 750 k^-D^ H^^ p*p3 avKa -dd 'ki -a ^b'U^\ 

f'UXfr\ = 767 

'»:o»Di vti '3»a r* ^^"DHI 
fiKr a'B»n dk kiSt 
nx^Ki K3 miK 
np:n rK 
D>tt?p DaTP* DK nnn 
nnK 030 inSr 
nan noDi 
man nae ^ai 
HKOon rian3a dki 
pan nnK p^ae^m 
13 Kenn» kvi 
pna n»^ nann 
v^K naK'i 
inn OK on^tni 
310 OK on'^K noKi 
OKI iparn vh OK 
rhhn »^ 
lam n^aK »nnaK »3ki 
ntr ji = 768 

•a»Di -a J89"Dftjt1 
n^r^ nnK [ko dki 
nKiAnnKjKa dki 

tl'UtfT\ ■■■'.■■ 769 

•O'di papal opoa -a ]T\3n H^^n? DftJ*! 

jaS npt^ na pw nam 

|3^ npr nnnaa pK nam IV 7 

XVIII 21 

XXIV 41 

» ^9 

XLII 16 

XXXIV 20 

XIII 13 

XXVII 27 

V 19 

XIX 12 

IV 8 

II 16 

VI 9 

XI 12 

II 2 

HI 13 

IV 4 VII 27 
XXXVIII 21 XIII 21 

y, 26 8< m^oK - rff?i^^ ifi 

i'tttn = 7M 
8'orfl = 781 


Deat. 


XY 


7 


"[33^ iTK 


Joel 


I 


12 


•o'Di '3 n^^pjj 

nSSoK 


Job 


IV 


4 
1 S«m. 


II 


5 


np3v ni?' 
yvtn '=■• 788 
'jO'Di •W'^3 'oni '3 f?5<n 


S Kinft 


xn 


22 


njrott^ p i3nn 


Kitatb. 


XI 


12 


.iai8n hv psM n8 


• 


XITI 


12 


«fin» nan inn 


Esther 


II 


7 


.1D1.1 n8 |08 »,in 


, 


XIV 


8 


n»5mK r6w m 
rcr/i = 7M 


, 


XV 


1 


Wttn onrp nsva 
'nD'MO»Jl 


Aroot 


vn 


10 


^K n'l \ra n'*tQH nbtn 


2 Sam. 


vu 


16 


in»3 p8:i 


, 


, 


12 


DTOp ^H n^icDH nan 


ProT. 


XI 


13 


mi 10831 


^ 


^ 


14 


r!»3tt3K ^H nOKn DTOP P'I 
I'Cr/l r= 784 


1 Chron. 


IV 


34 


■pO^I 33W01 
'50'DV3 ^5 njtDKn 
VI 


80 


n^xox p iTawn p 


Kumb. 


XIV' 


11 


»3 '):'08> vh .138 ijn 
■T'xr/l = 795 


„ 


XX 


12 


'3 Dn3a8n 8^ p* 


Iprmiai n^h nn in Sai n")'>Qft< 'tc^'^a p^Di 
.T-cr/l - 783 


Ei«lc 


XXV 


8 


io« P' mn* 'ii« io« na •« ibK 
'np3 '3 f9^n 


ProT. 


XXV 


7 


n^i> ^h 1DX 3"ifi3 »3 •« "i9« 


Exod. 


IV 


.31 


IpD '3 DP.l pm 


Job 


XXXIV 


18 


Pttri ^r'b 1^^ 'K -ibsjn 


1 Sam. 


XXVII 


12 


K^'38 p8n 


Jiicah 


II 


7 


3pr n»3 '8 i«»n 
rem = 78e 


Ezek. 


XXVIII 


9 


wrhn -mn io«n -h ibxn 
p.l»30>D1 'np3 '3 15 '9J<!1 


Job 


XXXIV 


31 


^r»m lOKH ^K "^X '3 'K TD«n 


Exo<]. 


XIV 


31 


113r ntP03'! n'I.T3 13'08»1 


Pb. 


XII 


7 


nmo nio« mn» '« nliOK 


Jonah 


in 


5 


DM^83 m3'3 '^38 13'08'1 


Amos 


IV 


1 


nrn i3in wow •« nnoKri 


P8. 


CVI 


12 


V1313 13»08n 


£8tb«r 


IX 


32 


n3iQpinDK 'K -ajK??^ 
in33 in -'333 in 'n3 in 


Dati. 


IV 


14 


KDJnD pvi> mm •« lOW 
f'Cr/1 = 787 


2 Sam. 
Pk. 

Gen. 
Exotl. 


XIX 
ex XXIX 

Y 

XVII 

III 


14 
20 
11 

l.s 

n 

IH 


r'3tr;i - 796 

159*? K3'i3'nn 
Viirty - 797 

83 '338 nVl 


Koh. 
Numb. 

2 King« 

Cant. 

Neh. 


VIII 
V 

V 
IV 

X 
XI 


6 
22 

12 
8 
1 

23 


pn30Dinnp3'3 f8ij fOiJ 

P8 |08 DPn ^3 13n 

p8 p8 nr8n ni08i 

n"B»fl = 788 

pi'30»D1 '3 n^ptJ 
1D1D1 n308 310 8^1 

n:08 ttr8io mrn 
0*3031 n308 D'ni3 13.138 nx? Smi 
aniro.1 hv H^?^!! ini 


Xumb. 


XXH 


10 


IBX p p^3 
rem - -HO 


Judg. 


VI 


36 


"[W» 08 
'n30'Di 'W'b '3 njiJIJ 


„ 


« 


39 


108 in' ^8 


Gen. 


XX 


12 


>nn8 


1 Chron. 


XXI 


8 


180 »n8on 


J08h. 


vn 


20 


»n8ttn 


•» 


* 


17 


ow F)^:tth 
n"xrn ^ 79» 
•0T1 '^'^3 M nW •^^tjt nT'OK 


Esther 


II 


2(1 


in8 n3083 

rVIS - 790 

jv?30»Di 'om '1 DJ^HH 


Exek. 


XLIY 


2 


HM ijnp.i 


Numb. 


XXII 


37 


^318 8*? D308il 


M 


« 


5 


'in8^wi 


1 Kings 


VIII 


27 


3tt^ D308n '3 


Jsa. 


XXI 


6 * 


lapn 


2 Chron. 


VI 


18 


ii»3ni 


Aiao» 


VII 


15 


'TIpn 


P». 


LVIII 


2 


put 0^8 
"h^ ninj n-T'Di* i8ri 


Oen. 


XVIII 


13 


1^8 DJP^ »)8n im 
8*XrjH ^- 791 

•o'Di pnne -3 f*5^3 


Exek. 


XXIV 


21 


'wipo n8 ^'?nD '::n 


1 Chron. 


XXII 


13* 


^81 81»n ^8 }*D81 p\n 


• 


XXXVI 


22 


SsiW* n»3^ 108 p^ 


„ 


XXVIII 


20 


8i'n ^8 nrm po8i ptn 


Amos 


V 


4 


rm >:irii 

JT/l = 800 
3'iwn -= 792 
'O'DI '^0 '81 'On 'K '3 nJrl2ft3S 
•n:o'Di '.1 b^ntp^ ^5?^ nn>a8< 


Ps. 


LXXX 


16 


•^0 ■[3'0' nP03 1W8 n331 


Exod. 


III 


14 


nM8 IWK 


a 


, 


18 


•]3'0» V»8 ^p -p* Mn IS 1©^ - HTOK 87 Exod, 


XUl 


17 


nin^ n7tt*3 m^t i 


Exod. 


YI 


6 
Oen. 


XXXI 


16 


'^mn S3 '3 


i» 


XIV 


s 


^KlCf* '33*? nriD 1DK1 


Pti. 


L 


IG 


'pn isdS ']h na 


Lev it. 


XYII 


12 
'niOK }3 ^ 


2 Chron. 


XXXlll 


T 
yi 


It 


14 


r/m = 801 


ir3 b tt^D3 »3 
nn':o*OT "^3 yb D^5l iTP^t^ 
•2D^i noc 'in 'a niiT n^jsi 
1 


' 
Gen. 


vin 


21 • 


10m 


Jerem. 


XY 


11 


.T.T nax 
phn 13^3 
13^3 ^m 


ipic '5:n Sxir* ^nSx niK3x 


^ 


XVIT 


17 


loin 
XLYI 


25 
^ 


XXVll 


41 


lOK'l 


I'K. 


LXVIfl 


23 • 


3>ttrK {V30 ♦ . . ♦ IDH 
'p:h:i loxn 


Dent. 


VII 


17 


'3 
r/vi = mm 


« 


IX 


4 


133^3 IDKn 


^ 
•nSQ'D) l.TOTJ '003 'D'B cpo "» Uln;* IJJ^ 


« 


VIII 


n 


^33S3 


mom 


Jerein. 


VI 


1*. 


D^mpD 


1 


XVIII 


21 


133^3 lOKn 


oi 


„ 


MM 


12 


ompo 


I Kings 


XII 


26 


^2b2 0P3T 


lom 


, 


\Y 


n ♦ 


■printer 


1 811111. 


XXVII 


1 ♦ 


13S b» m 


loxn 


^ 


WX 


.1 • 


^1? ni3tty 


Esther 


VI 


6 


13^3 jpn 


ibnn 


, 


xxxni 


11 


PW Tip 


Job 


XXil 


22 


133^3 V10K 


o'«n 


^ 


. 


IH 


n3iD 


V*. 


IV 


r» 


Q333V0 hv 0333^3 


110K 


^ 


XLIV 


2« * 


*nr3i&3 '5:n 


y, 


X 


6 


OlOK ^3 13^3 


10K 


^ 


XI.VIIl 


K 


TW K3M 


1» 


, 


11 


^ nSW 13*?3 


10K 


. 


XMX 


2 


'npDrm 


>• 


, 


13 


rim nh 13^3 


10K 


* 


^ 


IK* 


•o"'? rODHSS 


- 


XIV 


I 


13^3 f?33 


10K 
fnn = w)7 


- 


XXVII 


8* 


»3D 'J»p3 oS 


10K 
XXXV 


25 


03*?3 llOir 


^ 


'.1^5*01 l-IOnn] 'DD3 •D'D PlID 'H njl"; IQif 
LXXIV 


M 


in* D3»3 03^3 


noK 


Amos 


I 


5 


pt^l m3 'fT>3t^ 


Eccl. 


II 


, 


n3D3H K3 r\3h '3^3 »3K 


'niOK 


'^ 


- 


l.-i 


unw) 
III 


17 


pmcn n« uS3 »3K 


*niOK 


" 


" 


:; 


vnsm 


1» 


ni31 hv '3^3 »5K 


»niOK 


n 


VM 


17 
3 • 


0*013 
•ip Km DV3 


« 


II 


15 


nip03 '3^3 '3K 
•[33'?3 niOK 


»moKi 


1m. 


XIY 


13 


nnKi 


Z(|ih. 


III 


•_'«» 


^3W3i 
XLYII 


8 


*DDS?"j *:k n33S3 


nioxn 


Hag. 


^ 


s 


nxiNi 


t 
10 


nnrcri -^3^3 


noKm 


Mai. 


! 
nx*i>?n 
XLIX 


21 


^'-*i •[33'?3 


niOKi 
n-r.n = wm 


Jerem. 


V 


24 


?{1*3 033^3 


^10K KlSl 
•0*D1 'pIDD -DID '3 nin^ "10^ 


•» 


Xlll 


22 


-[33^3 


»10Kn ♦Dl 


2 Kinprs 


XX 


IT 


Krsi o'K3 D'O* nzn 


Ol>R.l. 
3 


*3inv »a 53^3 


10K 


Un. 


XXXIX 


li 


- 


Z«ph. 


I 


12 


033^3 


onoKn 


Jeri'in- 


YI 


i:> 


^hv?T O'mps nP3 
II 


15 


n^aan n33'?3 


moKn 


- 


XXX in 


n 


pKH msr HK 3'rX '3 


Zoch. 


xir 


5 


03^3 nnn* *bSk 


110X1 


- 


XLIX 
jKvn n3i3rn ir 
a'/i/i = w« 


'0*0T 1 13^2 ^s*?© nTO« 


^ 


xf.vin 


?s 


pojjn nsKi 


* 


Im. 


MY 


1 


mS* xS mpp *5n 


<;4en. 


XVll 


17 


pn"^^ V3D 


hv Dni3K ho'^ 
XI 


M 


^33 in»nr' kSt ir^^* t6 


« 


XXVII 


41 


'3S S3K '0' 13ip' 


13*73 WP 10K*1 
I.XYF 


ai 


o*:n3S np»c ono 03i 


1 Kii.-f: 


Xli 


2»> 


13^3 DP31* 108n 


1*3 
Ps. 


XIV 


1 
1313 733 10K 


AiiJos 


1 
m^ Dij< oj? iS^i 


»• 


X 


6 
113m 


» 


It 


15 


.1^33 03f?o -jSm 


EntluT 


VI 


4; 


yrvy-^ wm 


13^3 fOn "ttWI 
V 


17 


1000 0*013 ^331 


*oi tap '3 ^9^ 
VII 


8 


•^T mrp ons 


»"»• 


XVlfl 


17 
no30n 


Zeph. 


III 


2« 


rnn np3 


' 


XXI 


1 
ipe 


H«s. 
8 


inn 1^ 


Exod. 


XVII 1 


24 


10K TWK ^3 rpn 


Hal. 


I 


IS 


nnw nrwn 
Tlin =^-- H04 
Jerem. 


VIII 


12 


omps nP3 


<J«MI. 


pn:ooi n'ip3 p3'eDi 't 


frn 1B01 


Am» 


IX 


15 


piDDPi«'S?[%i^^nl.Tn9[iJt 


- 


- 


I 
trcni 88 -!to«'? - noK ns i Sam. 


VI 


22 


iM. 


LVIl 


10 


« 


XLVIl 


10 


»*•• 


XVI 


2 


Jerem. 


XXII 


21 


Exek. 


xxvn 


a J«dg. 


lY 20 


1 Kiogt 


I 13 


iM. 


XLIX 21 IM. 

Eeot. Pi. Lerit 
Josh. XXXVI 5 
n 1 LXXIV 8 
LXXXUI 6 XV 2 

IX 11 Jodu 


IV 


7 


1 Sftin. 


XIV 


84 


LeTit 


XV 


2 


Joflh. 


IX 


11 


Exod. 


XXI 


5 


Jttdff. 


XV 


2 


1 Siun. 


XX 


21 


n 


II 


SO 


Jerem. 


XXIII 


17 


Kumb. 


VI 


2;< Deut. IV 10 

XXXYl 2(» 

XLII 4 pmP3 


nn'DK ip: 


w 


Jorem. 


III 


1 


» 


XXV 


5 


m 


XLII 


U 


Im. 


XIJX 


9 


Amo. 


VIII 


5 


/>eoh. 


VII 


a 


Ph. 


LXXI 


11 mnDKn 
mnz 

in.T>^ nnoK 

pn'3D»DT 'J i?15^1 

'0*01 'piDB 'K1 '3 ''in'notjt 
'3^3 ':» »niD>t 

rSTVl = HJ*1 

•O'DI 'DO 'Kl '3 ^*I0^ 

d:»s 03^3 noK 

3'3r/l = 83i2 

'Ml '3 nn^bn nmom 

»33 ^X 1-131 
HTIC D31>3 inp 
a*3n/l - 828 

ini3: 
■on:j< D3n3P 

1'3W1 = 824 

pn:eDi 'on oi 'Sd 'J nnp3 i '1105J 

13iyn 1D«» -IGK DK1 

10K .T3K lawn 

ir:n nw n^rj< nsm 

^Kicf> mSk mn' ok: 

'icx:o^ iiax onoK 

v:3 ^Ki ]inK S« 131 

•^0 'nn3 'at -non n^aip 'j 

pn':D'Di •np3 ■: "lbK|l 

»^ hnpn 'Sx mn> idk3 

n^K mn^ d:? aiS idk3 

-pn^K n>K Dvn f?3 *Sk iaK3 

in33 in '3:3 in •n3 in 

Tsnn • H2fi 

Diam ptt^3 pn>:D*Di •'ip3 'dd 'ki 'K "ibN*? 

'♦Dl H3P33B finnan n3r«i H'jns lam Dnx!33 

tt^K nhitr \r\ 

k: T3ttr 

onxD pK »3 K^ 

u« omw6 

tnnn lar 'no Exod. 
Numb. 
2 Kings 
Pb. VI 26 

XXVI 65 

XVn 12 

€\l 84 Gen. 
2 Kings 
Ezek. 
Neh. 
1 Cliron. 

Ir«. 
Cwit. Zoch XX 5 

VIII 14 

XXIX 8 

II 18 

xxvni 8 

XXXVIII 15 

II 10 VI 10 
. 10 

. 10 
7 

5 * 
5 
6 
6 ♦"IW « 810 

pm:o»oi -nps "laDTi DH^ nirc*^ "I3JJ 

on^ mT iDH Wit ntt^i jinx Kin 

131D3 ino' mo 

D»^an n3P*i 

ir« o»Dj?n rw ii'D«^n j6 

.H'^IW = 811 

pn:!Joi rrtns n'ip3 ps'aoi 'n''^""t9JJ 

mn »m» >^ idk «in »6n 

H'nn nm 

nK* '^ 

T^n n3l ^n^ 

DM^s«ni 

pn:»oi n^^is n^ip3 h 15^*1 pmi 

»^ laxi 131K no 
»^ 10S1 nn n:r 

3'*nn -^ 812 

•:o'oi nonni '^03 'n }a in IJJ^I 
im i«tr:i 

i3in3 ': III 
III 

XIII 'iipn 

'K^tri 

'n3 '3r 

a'^/W «=^ 818 

2 Kings XVIII 20 O'nfit^ 131 *]« 

Jerem. XLV 8 '^ W nX 

2 chron. XXV 19 *jiwn DiiK HK n'3n n:n 

KnniRI 13 p*?»K ^3 
1"»iWl = 814 

•a»oi i^>9m»j -^03 ioncn:i ox^b3 'n I5"]0^"! 

Esek. XVI 3 "pniSD 

xYii B hr]xi ir:n 

XXI 8 VKie^> 

xin IS n» '^»3cx 
fen /I t= 815 

•O'OT HTD] -0^33 '3 ^^^^) 
Jerem. XXXIX IB »n3n "J^ 13P^ 

EKek. XXXVI « Om^ niOKI ^Kir» flDIK hv K33.1 

Deut. XXVI 13 tnpn »niP3 -p'"^** nin^ ':e^ niOKi 

ron/i = «i« 
•*Di in»oi»] 'B03 }i6m •oip] 'pb3 'i DH^SJ IplO^I, 

Jerem. XIII 12 ^33 

XIX 11 navK 

•O'DI "DD1 '3 

vpi Jerea. Judg. XXV 27 
XLIII 10 XVII 2 n-»n/i = 818 fl»^K t:^?5 Isa. Ps. "n^m - nittK^ Gen. Exod. Kuiiili. I>eut. I 1> 

XXXIII lU 

XLI 21 

LXYI !♦ 

XII b I«i. XUV 17 

llab. II ti 

Ps. LVm 12 

Iha. LYIII fi XIV n» 

XY s 

XM H 

XVIII o 

n '-** 

27 

21« 

XIX 7 

XX 4 

XXIV 12 

, y4 
XXVii yi; 
XXVI II la 

XX X Jb 

XXXIII r. 

XLllI 2U 

XXVII yu 

XLVIII 9 

15 

11 14 

V TJ 

XXXII ai 

XXXIII 14 
XI 27 

XXI 2 

XXIII 12 

y, 1» 

XXIV 3 

15 
23 
20 
21 
XXXIII 2 III I>* 
12a D33n i3np rr"^/in ^- s8« on' tjK 

nannn 

inx*? n© 

nnctr -lan 

pi 

ic nnpn 
nap 

K-n: no 
par 

^:a i:n' 

'naK or ^naacn 

^ k: onp 

■pan 

•am 
pnK mn 

k: ^3>nn 

pn 

innaD 

mx JD 
Dip 
DK3 

DK3 

iTIT ♦O »TK 

ptep rw )nn 

•prja JJVK 

»a 'S'DO 

pn:o'm i^>inot^] 'oa t lOfri^l 1 Chion. 
Vs. Uuit. 
Jercii Ilia. Josh. 
Job £x«k. 
Jerem. £zek. Eiek. Dout. £zek. Jerem. 
Eiitlier Gen. 
1 KtngH Amos 
1 (*liroii. J8a. XVI lb 
CV 11 XVIII <; 
XXXIII 20 XLIV 28 

LI 16 

XXXU 17 VI 10 
IX 27 XXY 3 

II 35 

•3D»D1 1 p m 

XII 10 

« 23 

» 28 

XXXIII 25 

XI 5 

XXI 8 

XXX 6 I 42 

V 27 

XXXYI 20 XIII 18 
V 14 XII Vd 

II 17 lY 5 

XXXI 10 

7 

III U 

XVI 85 89 

TTnrs Hj*7 
a^Di -npa ^a ': ~il!2N^ 
xinn Dva D3"iav 

Ticn DK ni,T lax nj 
nrrn - «jh 

•o^Di ''npa '3 ")b^^b^ 

•a'Di -a n^Jjt 
or IV 

nOK DS 

■D'Di -a "^ItJiSl 
tnpa ^x nxn pan jr 
paK hv imx od^t: >::n 

•"^1'T. '';J'^« "^0^ ns D^T^^J nbN 

*nau.i 

•1503 1 |a in nin> "letj-ns nb^ 

naix^ 
mmn 

'aeo 

»^K iTJiT laK'"! 

n^H miT or DH^ nbg|i nm 

T^/^/l = 884 

}vr:a»DV3 1[^9^ I'D^f 

iT^/W = 885 

nK »nnK ic nan 
rra^rS k: nax 

y^WI = 886 

13 '3 

YVSivr\ i:x3p» Scit^ mre ttbki 

iiajo i^^-i irarn 

fn:a'w ^ 

VjVtf 'hSk i:r'mi nam 

7''^/\Xl ■- K87 

31 'h neh 90 -lOK^l - ■^o^i^. Naab. 


XXIV 20 


n 


21 


Deut. 


xxxm 2 


■ » 


•? 


Jodi. 


vn 20 


Judg. 


VI 18 
vm i» 
Xt 80 
XUI 6 
XVI 28 
XV 18 
XX 4 


1 Sun. 


in 18 
VII 12 
XXfl » 
V 1^ 


SSma. 


XV 21 
m ss 
XiX 27 
XX 20 
XYIT 3 
xxm 15 


1 Kiiigt 


I 29 
VIII 28 
XVII 10 
11 
n 20 
n 21 


] 


XV Ul 86 


2 Kings 


I 8 
II 14 
VI 17 
. 18 
VII 2 
y, 1^ 
XIII 14 
XIX 15 


I«i. 


xxxvm 3 


Amo« 


I 2 


Jonali 


lU 4 


» 


IV 2 


Zeeh. 


I 10 


» 


/ 12 


1 Chron. 


XI 17 


2 Chron. 


VI 14 


■ 


XX 6 


» 


XIV 10 


Pk. 


XVIII 2 


Dw. 


IX 22 


» 


VIII 16 


lUth 


II 6 


Job 


I 14 


p 


, 16 


• 


n 17 


« 


n 18 tnwh 
ptf 

»nK 
-nn 

nnjn 

nmnan 
-rna i6i 
nan np 

'301 

•poapK 

•nonn 

m^ 

■nm 

mjm run 

tnto 

mm ^n^ omn 

mpn 

•pirw 

pn 1 Sam. 2 S*m. 1 Kings 2 Kings Bzod. Kmnb. VII 12 

XXU 9 

• H 

XV 21 

III 33 I 29 

vm 23 

xvn 10 

» 21 

XVm 36 

I 8 

II 14 

VI 17 

» 18 

vn 2 

. i» 

XIU 14 XIV 19 

XV 8 

XYI 8 

XVIII S 

23 

27 

» 29 

XIX 7 

XX 4 

xxrv 12 

84 

XXVII 86 

XXVIII 13 

17 

XXX 28 

xxxm 5 

XUII 29 

XXXVII so 

XLVU so 

xLvni 9 

V 22 

XXXII 31 

& 
xxxm 14 

18 

XI 27 

, 28 

XXI 2 

xxm 12 

7 

l» 

XXIV 3 

15 
23 nrw {OK ^«nor npn 
1^1 r» ^fiK p^i 

T^n P31P^ 
7PpD D^0C^3 

"1M7 wa t^ 
nrw nK np'i 

nam 

t^7t^n p»T 

Tnam 

vianan 
noa 
in 

jsn 

T^'am 

K3 rnpn 

-lap 

n^ 

aiC3 naps 

']3n> 

»na3«n 
K3 onp 

at^ 
aKn 

^3D 

'3inn 
i^viao 

D*»Kp 
01p 
DM3 
Die K^ npKn - "l^P^i^^. 91 Oen. 
1 Kings XXII 7 
XX 14 Jiulg. 
Oea. EMk. XIX SO 
XXXVn JT n 
m 1 

4 

vin » 

XI s 

XLVI S4 n?fe<^3 "«?«^5 "^H*! n?jHn 'T pna -db a 
ran oman ^n pmr -jorn 

jjjin v*Kn *TOit^ 
nm wo: mtn •lOin 

H'3JW = 851 

T^n ^ TOP onn p '^K lOKn 


a'jnn -= 8B8 prpionn [*?i9?iT] '603 wa "^ T^t^ "^9*^*3 Ezek. Ei«k. Esftk. vm 


5 


IV 


15 


III 


1 


vin 


6 


ft 


8 


XXXVII 


4 


1» 


9 


« 


8 


XLVI 


80 


vm 


18 


« 


17 


xxxvn 


11 


\vj*mv\ 


VIU 


If 


« 


18 


* 


17 


XLVII 


• moan 

n>p3 
io3n n3>»njvi 
oipon 3">W1« 858 2 Chron. Ezra Jodi. jviaj^m iwai -npa inan •: ^^ *T9^J 

IV3 *3py 

rrm^ n*3^ ^an 

onoK 

rJAII = 854 

n»a ^:p? ^wm 

mnn awn tw 

pnvr rvoh hp^ 

rrann «= 855 
pn:t»i '«m '.n DT^JJ "1^^<*1 

o'xjm 

wm 
opn 
o^annaa •^t 
I'inn = 8d« 

•D^'anbK^ on^n^^n 

VTTD o^:ii wvp n^«n 
o^ai D'oa^ iDi6 orr^ lom 
r^nn « 857 
is^Di rra DTt*?|J *>9^*1 

•w ^TV^ iw \T 

Dtn "pna rp** w X 5 

XVIII 5 

XXIII 14 

X 10 VU 

xxu yolW = 848 


p.T:»»oi nok^ -npi np^h 'TO T 


8 S«m. 


I 8 


»a»< »pfep 


Nell. 


V 8 


laTi aie >6 


« 


vn 8 


a!}WTV *1PV inflfi* IP 


ZMk 


IV 8 


w Tnn nta ant nii30 • ♦ ♦ • 'fwn Exod. 
Numb. 
Joib. 
Jttdff. 1 Kings 
8 Kings 
Hob. 
Zech. Geo. 
1 Bva. 
Hab. Qra. 

Exod. 

Nojab. Ooa. Nui^. 
1 Sub. 
1 Kings 
8 Kings 
8 Chron. CKm. Gen. 

Exod. 

Job XIV 85 

XXXII 85 

XXIV 81 

VIU 6 

XI 15 

XIX 88 

XII 5 

XVI 4 

XX 8 

IX 11 

XII ft 

VI 7 XXIV 17 

XX 37 

II 2 XXXU 10 

xvin 10 

XI 81 

XVI 88 II 88 

xxxn 10 

XVIIl 10 

XI 81 

XVn 37 

I 24 

V 17 
U 11 

V 12 XXVII 88 

XXXIII 5 

XUII 88 

XLVm 9 

II 14 

I 7 

II 8 rorm =* 844 

Dnxo Toiri 

t3»ia 

wKnp nai^j 

maonr 

nn0» nan na 

IP TOin 

-|ina oW 

Tin |a 

MPRVn 

onoK'TOin 
•jinp twconm 

iTOiW = 845 

•»Kn nnnp^ naxn pn 

nr ittm win opo -m ^wt nan 

pm ana loin nvp *Mjn 

rOJW = 846« 

ti'Di [n-ivia] i9ir opoa d*i n "l^^^l 

appTOiPi 

nvr Tpna iin» 

s|^ WKD rr ntro 

pinn nitta nvD 

b 

ts^i -OD in -waa -o *1!5H*1 

OTKn 

app* 

nrtt 

rwta 

m 

fro 

ppi 

Dim 

pn 

ro/Wl = 847 

•nawi n?JK*5 "^9H*1 pna n^ v*t i 

inp»an 

D*wi DK in*i 

vmi p!Ma n« mn 

•«m on »aa 

pvn^K Oon. 
8 Kings XVIII 29 

vn 8 

• 1» rroim *= 848 

'D»Di "ipH^l ^106^1 'Via n*K 'W -a pnHDi^ 

r^nai^TOPpn 

Vvt^n jin 

•Tarn 12 b 92 'ii^m - np>i*i Nvmb. Nunb. Szod. VvmV. -naa^Di in 40 

XI 16 

xn 4 

. 14 

IVn 23 

XVIII 20 

XXV 4 

xxvn 18 

XXI 8 jvrMi^oi I 42 

II 9 

IX 12 

XXXI 14 

XXXIV 4 IV 27 

xvra 1 

. 20 p1» pr iT3K1 
pflH 

03?n »ttnn ^a rw np 
W1.T fw 1^ np 

yOUil = 868 

Dp 
i3ip }n 

ron/i = 864 

•>Di 'J riq»-^Jj nirr» -t^jj^^i 

7^31 nriK 
n"D/i;) = 865 

njno 03^ '^yv '3 

D3»»n j60 03*? Tip 

ottnn no d3^ mn snnn 
noon npn nw 

DKHD 

liinTQnvrmv 
♦3 Dfuonn i6 pr» 

1*01111 »= 866 

N«ib. vn 4 onKO np 

XV 88 f^^f^ 0,^4, .„j^ 

^^^« « TTO^ m33 

XXXI 85 jff^ ^ It^ 

T'D/Vl - 867 

^?math mp npnx ,t'^» 'tS*U] 'DOS 'P03 ^ ^1?^ HliT I^K^ 

i^K'W' ri3V0 rRMD3 npTic 

on3Tn^3nKKT5 

/irjOtn (TWO TOP* DM 
rronn = 868 

30 03*:> 31 

orn nK »n^>n 

orn i3r nnx 
B"onn = 869 

OTK^ no or '0 ! Gen. 'n:o»oi '3^t3oi 

vn 8 

IX 8 

xn 1 

. 43 

xn 4 

XX 83 

. 1« Deal Exod. 
Deut, 
1 Kings I 7 

III 11 

XI 6 

XV 1 11 2 

IX 13 

n 17 IV 11 

xxxnr 4 

IX 3 Numb. 

1 Kiagi 

2 Chron. 
Jonah Gttn. Oea, 
1 Kingi 
Jomk 
1 Ckroa. Exod. as 

KrT I'lNH Ktnn 

Q'^OT rpns mxo '.T 

per o'sn inr* 

•Tn re: r-^^-t j<3nri 

i:ay*'i -.----ism: 
3OT ^3 ns 03^ ^nn> n:n 

^^ K3 103 ^3 fp 

V33 bvo m ^ 

n^i3n nw rmt 

•3m 

•ttsrn W13 nx nnxi 

inw iTW ^3K 

f 3»»3 m S^ 

^ n'3 r6v mp 

nWn nino3 

Dr^3 hn 

i? \rm no W 

n^w 1WK jj^ 

113m 

*p nin 3D^rn 

•^3m 

n'J/lfl = 858 

jrpi '.T 
rnw^3 

B'J/m = 859 

prp3o»m '1 p in noS mm n*T»0K 

mS mrp iDim 
b»3Sdi ir-» no^ mm lom 

r6 mm lOKn 
•am nvr\ yihoh mm lonn 

'r*]^ IKT ^31 

[man 'fi03 •0WD3 1 film n^i^i 
no>i3H3 ywh ^0^3 

003^ mm 
os'^n >6o 03^ inp 
wiwta 11/10^31 it^armpr^ mnn t^3 p»D 

rO/Wl = 861 

•n»»Di imo»jieo3 '0na3 3"> HlfT, 125K»1 

IV 11 no or »o 

VII 19 Dmn:Sir 

viu 16 now 

IX 22 Y13 

X 12 n3iK 
» ** "ppn 

XI 1 pj,5 

xvn 5 ^ajy 

^* , nw 3n3 

xr.K » ppn 3r3 

XXIV 12 >t,K nhv 

XXXIII 5 nSx^« I 11 

, 14 

» 20 

f, 24 

„ 26 

» 89 

VI 13 

IX 8 

. 12 

, 17 

XVII » 

. 19 

XXI 12 

XXXV 1 

XLVI 2 

xvn 15 

xxn 12 

m 5 

n 11 

I 11 

IV 4 • 

. 9 I 6 
• 20 
. 26 VII 1 

XI 11 

U 11 

XXI 27 IV 21 

vni 1 

. 12 

IX 8 :s Jmlff. na>im - i.p>^*i I Kiiift «i«ii^. XXTII 41 
XII W 

VI •» XI SI 

XVt SH D^nc^fiS open *n*p: 

WTD jinyn DK 'nap: 

»«enn DP3T* ' 

•V133 tn '»3ri nn 'na m 

•0*W HpTT CBMW O Ht^^ *^^^ 

't^n n^« niKO rr 
♦:rf?v rrvT »3 pmn nwa 

^ „ .Mn onyt »^ lA 

•p3P^ nm no? 
10H nnH nm 

mxo ipoin 

pn»>on'3DIll?litnt^DnpKn 

n^arf? 03^ nw jna nw onSn tnn 

•93 TP T30D vn' ^ «r« 

03nn p^ 'a^ivii '33 i^3r ok 

•pn o»nB«^ Vnp '^ F 

mT no^ ^3*0 ^ w noin 

>»y{3iooiOHn 

Tn« mi3Tn -lOKn 

pnOV Vm 1TIK '3D^ "^^JXI 

pniJO'Di pap fpT K0P03 '3 njn,s n^^^^l 

B)ov ^« nxno lo^n 

rott^H irx mn' 'O 

pKn o»nnp D»3'nn 

ycnn =-- «wi 1 KIn|;t 
Kick. 

IIOB. 3 Sum. 

Tmu 

1 iiiron. 

VroY. 

Keh. XfX l.'i IX 

I XUI 

I 
xux 

XXVIII 
IV 

II 5aMb. 


XI n 


Bx«d. 


xxxm It 


Svmh. 


XIT 13 


Kxod. 


XVI ift 
• J» 


NttlNb. 


XXXII «» 


Esod. 


VI :mi 


S8ui. 


VI 21 


Either 


I !• 


• 


VII » 


Jfth. 


III :i4 


Oen. 


XLVIl 5 


Exod. 


V 2 


1 . 


. » 


1 8mm. 


VII 6 
VIII 10 
, XXVIII 1« 
XV u 
, It 
• w 


1 8<ftm. 


I It 


• 


II 1 


Esther 


V I 


m 


vir II 


ProT. 


VII 18 


fJ««. 


XXXIX J4 


2 Chruii. XX XIV 23 


>*.?h. 


IX 1ft 


2 Ki..g 


. XXII 15 Gen. 
J«dg. 

■* 
I Chron. Exod. 
1 King* Oen. Gen. ixsp 

no^ 
KtSn 

•WK3 ■|*?D WHO 

•i*^o 10 mn^ 

»3m3 n?n pan Vip 

f 5Tn nnK jop OH 

•t3Vt o'tt^j nSsT 

j'tw « «» 

pniooi mp3 TO -n "tt^m 

•nm 

TOWTi nyi ^nm 

Tnoit 

nnoK 

SySe wnns na npnnm 

on*? ionm nn'3 w:i;A mpm 
r *!<^ "jiCK hvr\vp 'n^ nvp tok n3 orh •«wni 

o'DwonrAi 

DJT^iJ "IpHm r03 T31 '^31 ^31 Exod. 

* 
N«mb. 
Josh. 
Jndg. 2 Bum. 

1 King • 

« 

2 Kinfi 

i Jeram* 
indf. IV 15 
VI 23 

XIV 10 X 28 
XI 22 XVI » 

. 10 I ts 

IX 1 

XXIX 4 

« 

XUV 15 

XVII 2 
XXxil 27 

XX 10 

lY 5 

VI 8 

IX 1 

n » 

XVIII « 

XVII » 
U 28 

IV » 

I 88 

XVIII 40 
XIX 8 

XXV J4 

XXXVl 18 XIV 12 n 

ISTlS 3W ^s 
13P i*?K nvr lori 
TW mp vSk nvp nom 
rnfl « wo 

•0^01 -n "^ n^H^l 

pmVinvi-pn 

r\rm ns 

nn* n3» 

^3^n3T^on* 

0V1 T» mo 

wp3» nnH n? no V» 

•6XH n3OT ^3rni 

n*pnn-wi 

':aoi "^ooi 'I rrirp 1^ "ttpH^ 

pp W ^3 

•nm 10 nK np 
nn nVynvri^TOin 

'P3 '0T3 np-\e 'fe 'iQ^n 

■ttstiyn *7po "p 
naP'ionnnHno 

^nn3aV«»3W 
nvi lan 
n3nKn3'Vi 
yynn « «74 

•ow a''3 DiJ^ •^^•1 
nr 331 piw rw ni6ov 

ro rm ovtSh t^^i 
3pp» on^ 'tti*^ 

iSoi^twi 

rpo» ttfro »3 

iTOi^ psnn no 

n3^mtU3»w 

ntnp^njon 

n3ppwr 

ir3ir»ii 

^rfrmn nnn 

oi^i3Sjn3n 

• ppSwxnno^ 

pwn nO? 

pon»a3 

ita pror p» 

nDVrr«on33Tm 

»r3: n* ivon 

e^aVanwar VT»Vl> on^ W^ 
itp|,inp»w»lTO 

lp^ maa T31 mnn ViraTi nn hx 

'OtOl on50V3 opb3 *3 bijV "^^5 
nm 0^ « 94 T\Oi^ - XWn Jodu 


n 


17 


OttB. 


XXIV 


fi8 


G«ii. 


xxxnr 


14 


Josh. 


IX 


21 


Jttdg. 


xvm 


2 


Oett. 


xxxiv 


14 


Ezod. 


V 


21 


it 


XVI 


S 


Kttittb. 


XVI 


8 


« 


XIV 


2 


jMh. 


IX 


21 


Jiid«. 


XVIII 


2 


Exod. 


XV 


I 


Nmb. 


XX 


8 


SSua. 


V 


1 1 Sum. Xn 19 

1 Kiagf I 89 

1 Cbnm. XVI 86 

Bath IV 11 1 Chron. 
l(«li. Oefl. 
1 Sam. Exod. 
Ifeh. Esther Josh. 
Judg. 
1 Said. xni 4 

V 18 XIX 2 

vni i« XXXU 23 
I 3 II 2 
VI 3 

. 5 XXIV 24 

X 18 

XIV 40 Jerem, V 2 

Pb. CXLV 6 

n iT^ nam 
■npn "o^ 

b 

nrn Tan mw? 7313 10 

seen D3»7xr mn' in* 

mT Ta lamo p' ^ 

rrwi b ^ 03^ 31 

D*i3a pjo i:no t^ 

J""*** IT? oiwtfsn 

P>33 
rjUW « 896 

'0*01 1301 '3 nb«^ inip^i 

•|3Xn3'fr» 
[•an] -aVoi pt^ai y^tV 133.1 

rx/W = 897 

^^nor ^K 
noTV iTon Tp 

1W3*WK 

n'sMin « 8f»8 

'0»oi'3S'?j?i3-^^n9ft<*l 

ir> *3 p nwvh hnpn h^ rttsucn 

•a>3» n33 iTiOKi ♦nnw ^ym d3 

B'Sril » 889 

7130*01 tipoa '3 ^^ 179^*1 
p^3 3irn3*3 

f>0DK»3 
p'fl/1 = 900 

}in30*oi '*np3 '3 ^^ n^M^l 

13*30^ 13^ -WK D*r6K 15^? HtW »S IIOKI 

D'-ttW3n ^ Tiom 

K'p/VI = 901 

'0*01 '3 ^i^pn riM ^"n9>^^l 

1^0^ 1ttTp3* 

r6n3i ip* n«rr3 no 
TOP |on n3n 
3*pnn = 90* 

•o^Di '3 DJjn na^*! 

i3'n^x mn* nx win* ^k opn i"»ok*i 

ivh2 *TW orn iioin 

THK 13P^ Vnn DfW 

37/111 = 9oa 

pn»30*D1 '^p3 '3 liaN** 

110X* mn* *n dhi 
iio«* T*nwn: tlitv^ 

ITOK* 'jniS^O 1133 ProT. 
1 Kings Neh. Jttdg. 
Job Dtot. I 21 
V 20 II 7 
» 20 IX 54 
XXXrV 84 Jod Ps. 1 Chron. 
Job Josh. 1 Bua. Jttdg. 
Exod. 
Josh. 
Zeeh. 

Koh. XXXII 
XVI 

n 

XIV 

XLIII 

LXX 

XXXV 

XVI 

XXXVIII VI 
IX 
XV XLIII 
XXI xn 

XXII 
IV 
V Tt'tiT\n ^ 885 

•o»Di '3 i^Kri 
mpn ni*on r»i3 
h im3*i mx nnjyi 

V'Win = 886 

jin30*Di n*ip3 60 '3 *101^1 
b^ OK 1^0^ loijn 

D*K1 DHK On^K 101K1 

D*Ott^n *n^K on^ *tt3i«i 

f'Cnn *= 887 

'0*01 '3 "h "^"V^^ 

inn3in nrn **? noR* p 

*^ YIOK* 33^ *r3K 
rro/vi - 888 

pn*30*oi •*oi •» ^"ipK^I 

T^rio»*iT*3pt 

*Tj?oi *tp mn* 

D^nn f 3 

110«*1 13r 0^3 

D*i3n ^3 

T*Dri T1DK*1 yvp30 73 "[3 inDW*1 11W* 

VTOen 131* 
a*ovn 

0*pi3 
O'fi/W - 889 
'0*01 njj^n "TSI ^"l^Hn TO '3 

113P Dpn ^ 

*inn f?R ^»inr* r»« 

131 1^ Gen. 


XI 


8 


ti 


« 


4 


» 


XLII 


21 


1 Sam. 


XI 


9 


Jerom. 


XLII 


2 


Jonah 


I 


7 


Gen. 


XXIX 


8 


Exod. 


XIV 


11 


Xeh. 


I 


3 Qen. 
1 Kings xvni 

XX jrWI « 890 

'*D1 irO DW33 '3 T^\^\ 

v*icn ^iw "ijiw 
iVr3 mn* 3n ii3n 

nar D^nOJjfel 'Ki 

13*^ 110K* *3 n*m ^3'i?5^1 w 

nii30 n3m *n*in *1J5k^ w 

18 n33 moKi *nij^3 *3ifli d3 nnpi^J w 

H'JWin « 891 

'n30*D1 '0*0 in T?B3 1 ^*1!pJ^l 
n33^3 
13^ n333 

D*orM 

D»3l60^ 

vroi* ^ 
mWj3 n^D3i 13^ 
3'Xfm s= tHtt 
pn30oi n*ip3 '00 'm TO3 '3 npj<*l 

^313 H^ 

nwa^K 
D*iW3n 

3"3W1/1 «= 898 

•0*01 '01 '3 T^^tJ n!jt<*i 

^nvK mv n*K 

i3»0tt? K3 nsn rT3p i*Sc neic*i ns nr^^. - n;T.5«i^i Pt. 


CXIX « 
• 1« 
. IM 
, IW 
. »♦• 
. ni 


BO. 


m • 


9m, 


XIX • 


■ 


LXTIU 11 


J«k 


XXII ts 


Bk 


LXXYO » 


• 


XIX 4 


ZMk 


Yin It 


S Ckfw. 


xxxn 1 


• 


XXXI to 


1 8Mb 


X t4 


Job 


Till t 


1 Xiiiss 


11 M 
• « IM. XXXTOI t 

t Kiagi XX i 

1 U 
IT « 
CXTI If 
. 4 I ts 
CXXXIX 1 m tt 

XIX 9 1 «i 

IX • 
XTU It rB'TT1^llft*««^ F^ ITFI 17«»k XLTl tt 

xin ii 

xrr it 

n t *3^ 1^3 

»33lt XfV 0«i. 
tX?133 HD 

IBTp 

prroo'oi -npa i T^lt 

HTO TDK niDQ mwty 

v*a* DTv Of 

noupmn 

onanprnOHpK .«»«». 

iDTW Dl^ntwn noum t xiBgt 
jTOKm Dnain •»« im. 
Ti^m 2ton 
napnn ^ »i« 

^ptytfh inpn ■pen rniri 
rum ruM ns^m 

prrarm -npa 'H to iH^^ 
lo -or nvp n» •OKn 

nan(» 

■pai? *3H *3 iTvT rw 

«^pXW'= fit 

pnaooi rAo fin Toa ^n nj^ 
rpitn »teo 
rapnn « tii 

arapw»««« 

nw rtTV iwn XXXI 14 
XTHI 1 I tt 
11 It 

XTin 1 xxxn s 

XI t 

XTIU tt 

XIX • 

xxxTn t 

XIX 10 

xxxTn 10 

Tm It 
XXI a 95 
tyi\r\ ^ to4 

n-pnn - toa 

tvxsm) p TO *3,rPHi?Q 

**TXQ tPIt 

nipntcf9n D*V3n 
fpnn « tot 

'wth vm/b ynoRH n3 
mon uoifhch ron*i ■O^Dl p«. XXI s 

XL It 

cxxn 1 xm 7 
XX ti X t 

XXI 14 

LXXXTn 5 

n t n t 

T U n 4 

IT • xxn ti 

XIX t xxxiu t 

CaiXXTIH t 

GXIX U 

. tt ■pw yH 
tT3m 

OiTTK vpon* TtJin 
rpnnt=- to? 

mn u*'/vi3 VvDD HW1 
nun fttT '7 DHDun 

n^iu) » tit 

Ktv inno irn 
onom fftm »3i>V nwD 

©•pnn « tot 

iwn'a*TWJ! 
»rp^p 
MppVv 

*7fin « tio 

nrw nip vip •U5K0^ 
" ysxsh lona^nn Ma3no Mms) 
ir«pitfi » til 

trwanO« 
inro ririn TfTuA lo^ •«« a'^^jMtfi * tit 

onon > ♦ • nom erp "pnvA 

3-piin « tii 
pmow nnp3 nsr^ t^ IO'W^ *3 

opn 
trtn 96 Vtf^^^l - D^^^^^ll Oeii. 


XIX 


8 


I Sam. 


xvn 


12 


Kzra 


n 


n 


« 


« 


28 


« 


» 


t7 


^ 


« 


28 Nftli. Vn 86 — 84 Nah. 


1 Sma. 


XXIT 


ft 


2 8am. 


XXI 


17 


1 Sam. 


xxin 


9 


2 Saa. 


XIX 


49 


Oen. 


XTII 


IS 


Exod. 


xxii 


90 


i Kinips 


XYU 


80 


Esck, 


XXXIX 


14 


Oen. 


XXXIX 


11 


Jadg. 


vm 


14 


1 King* 


X 


15 3 Chroo. IX 14 XVUI 21 

xxm 5 

18 

. 25 

XXIV 8 

XXIU 26 

. 26 

XXIY 4 

. 23 

XXVII 3 

8 rDD Tttsp 'ma D'T Jlff^ ^ai 

DDDS 

rapitfi = «» 
'DO 'in "^J^ '*ay iwn 

ypnn = wo 

nin» 
onp* mp 

0030 

^ n»3 

mrr tok irx om run 

fmT3 ne wa< run 

•psMimo 

a^pwi « MS 

pTpaow -npa w 'in /i '^^H] 

o'Kom o»in DTD »r3in 

♦^ p»nn «np ^rani 

M3' Ton >rMn 
rVp/m « 988 

pT:0'Oi •np3 '1 "V^^ 

n>3n 'r^no r^K |»m 

ni30 vffm^ tpi i3*?n 

YT3ni 
l-^pn/l =-984 

'»»tn .T3 1^JJ!$1 mn 1^ TIT 

n7»pp i*B^3itj Tn 

r«r3 1VM0 nn 

pro 13103 i»r:in 

rp3^ wivo *rmf 

inn 1X0 Tnw 

1003 '3 

Vp {nicn miu *>» 

r»3K OP ni 
I'ramTii Dpn 
Dpn 

TIT) 

npn 
TVn 

K3n 

P3cn 

3ttn 

^1 1 Sam. V 12 

. XXV 18 

1 Kings XX 88 

2 Chrott. XXXIV IX 
Geo. ' XXXIV 21 Jodg. XVm 22 

2 San. m 89 

Udn. XXIV 84 

XUV 8 

Jofh. U 5 

-2 King! XXV 28 

Jarom. XLI 7 

Dan. X 7 Qaa. 
Nuab. 

• 
Joah. 
1 8a«. 

« 

1 Kiagi 

2 Cktao. 
Indg. 

2 Sam. 
Gaa. 

Joak. 
2 King* XLVI 82 

Xm 81 

xrr 86 

U 7 

V 12 

XXV 18 

XX 88 

XXXIV 12 

XVni 82 

m 89 

XXIV 54 

XUV 8 

U 5 

XXV 23 

XU 7 

X 7 IS 

mo ¥h i«^» 

13^ 0'30 

11*10*1 ivnr 
n:iOK3 owv 
rfnui CV^tJfl im 

ysp/l/i * 988 

•D»o "rxo Tn io»o 'tn Ti p3 r DlC^^l^ni 

pTnn lion 

rnix'33n^»i 

inn inr»i i^ari 

iw ip3n 

nxh iprn »rm 

OvTH ^*W 73 IPOC^ 
•pn^DH33%T1 

n3^»fniW3»:in 
rsprm « 9t4 
prrasnyi •np3 r» D^r^^'Tl 

jKX in 0*V3KiT 
T0P1^P1»K 

nvo rrv itwc Numb. 


XVI 


2 


Jadg. 


IX 


9 


» 


» 


18 


1 Sam. 


XXII 


6 


1 King. 


XI 


17 


Jarma. 


XXVI 


22 


Esek. 


XXIIf 


45 


Eoel. . 


IX 


14 


Neb. 


I 


2 


* 


n 


12 1 Sam. IV 9 

• » 

XXV 11 

2 Kingt IV 40 
£sek. XXIIf 40 
Jerem. XXIX 6 
Itatb I 11 
2 8ma. Ill 20 TKO 13^ 0^30 
TVTO'l WTO* 

nwna u^Dv 

TpTTin non 

»»o arffp nnix *33 

vi«m^3>n 

iiKip3n 

11307 UWn NT1 

vafnrt o*Win nr *?3 Tporn 

0K33 ».T1 
^K'31- »3K 
n'3p/in = 983 

nwo '30^ lopn 

»nSinn nnn 

^n^rnn jfi3.i 

jrm >3 

TTH rron 

jn3^ 

non o*p'ix 

n3Bp TP 

»33n K3n 

n^^oipin 

rspilfl « 986 
rbT30»01 '^2 7 D1PJ}$^ 

D*r3i6 rm ipmnn 

13 '3 

Vi3itS ovff:x6 ipin 
o*r3i6 njn^^n »3 tpi 

IT^TI D't^3 TD 

o*r3i6 03^ ivn »po3 0*33 ^ typn 
m^iwtQ'^t^] im 7S ^;k - Dn^r;»i 97 ExoU. 

Dau. 

Dan. 
1 Kings 
Ban. 
Kxod. Ua. l^xod. J>an. llftg. 

Isa. 

1 Kiugt> 
L>au. K-v-^a. Bzek. 
Ezra 

1h«. Ph. 
Hag. 

IfU. 

J>an. 
1 Kitt^ XI 4 

X 20 

XUX 21 

X 8 

XVHI 22 

X 13 
VI !M) 

r 12 

XLYIU 12 
XLIV 6 
XJAI 4 

LYII 12 
LXXV 10 

XIA I 4 

VI 80 

. « 

XI 4 
X 20 

VIII 1 

IX 4 

XLVIII IS 

XLIY « 

LVII 12 

LXXV 10 

II 21 

« e 

XUX 21 

X 8 

XYIII 22 

X 13 VI 30 

n 12 

XI 1 

X 20 

vin 1 

IX 4 

XLVJIl 12 

XLIV 6 

LVII 12 

LXXV 10 

11 21 

n « 

XLIX 21 

X 8 

XA'III 22 

X 18 

XLVI 4 XXX C 44 

13 a ■b 


WCl^'SK I 


1 Bam. 


XXIX 2 


T\Tm.i zs^^ys vtriKi titi 


.1, 


«¥1''?«3 ! 


■ » 


» 11 


W3K1 ^7\ nil oaen 


•V 


>FnKtt^3»?K 1 


« 


XXX 1 


Apx vt?:Ki "ni «3a ^nn 


■^ 


WKtt^:>:«T 1 


» 


. . 8 


^i^pn ^« vtt^ixi Til «an 


•^ 


^r»inl: ^3k I 


fi 


31 


•f^nnn -it^K mopDn ^a^i 


'h 


wni: 'j«i 


« 


XXY 20 


•iiann *?p naai n»n mm 


h 


^•3? *5? 


2 Sam. 


H a 
^ 


^1? ';>n 


n 


» 29 


naipa la^n vrstn "waw 


h 


P^^HK 'SK 


1? 


,, 32 


piana on^ iKn 


h 


n^nK ^??5 


» 


V 6 


D^»m» vrsKT T^an i^n 


^ 


^^W '?? 


IT 


ir 21 


vc?:ki mi okt^ 


6 


^aw??n 


» 


XVI 13 


^jyatn *p^a v03ki tit "p^ 


b 


T|K ^?K 


Zeeh. 


VII 9 


nonm Vtfjjn "po 03*11 


h 


TIK >3<p 


r\''h'^r^t\. = tt85 


b 
•3a'Di 'T on^^JjJI 


h 


b^DK^?K 


2 Kings 


XXV 23 


HDvan itT^n3 ^ wan 


h 


^SipjJ '?|fl 


Jerem. 


XVIII 21 


&T3a nK jn {a^ 


h 


"m^^ 
XL 7 


o^Win nw fe -maw 


h 


*?^?*W 
« 8 


nncsran rp*n3 ^k nan 


h 


^nrt**?? 


r^pWl ^ 986 

13^01 'a Dn^^l»*?!i 


h 


a^^ ^3K 


h 


at** '??! 


2 Kings 


XXV 24 


\T7i3 on? patn 


h 


jt^i«>;»f 


Jerem. 


XL 9 


•wi -am 


h 


pvv^ 


vh^TSX^ = M7 


•h 


T|tit>?^ 


pnsain yan prawi CD^IimiH {'te '3 


h 


T^c'sin 


Gen. 


XXX 88 


mw^ jRaa nsann 


h 


tthrjj^ 


1 Sam. 


VI 12 


Mv n^a yn ^ ♦ . ♦ . ni'iDn n3'w*i 


H 


thrp^^in 


D»n. 


VIII 22 


n38 mote ran* 


h 


'^T^t^? »3K 


H'^pnjl = 088 


b 


W.Ktt^5 '?^J1 


pnsatn 'a nn^^J 


h 


W013':? 


Lament 


I 8 


fwen Kon 


h 


*nviii ^:ki 


Joel 


I 18 


nana nn3H3 na 
»**»pnn=-«89 


c 
iKa] psra 'aa i "^J^ 


•^JK] nm '^^tj T! pfro '3 '3 |a p:nf -ts 


Ps. 


XLV 2 


nan 


nro-wn 


o?c»9^ ^^? '3K 
CXIX 83 


lan 


*307 Ht^O 13T1 


o.'nc^ ^1? »3K3 
. 125 


•pap 


rtT/H nvn3 


KVI* »3K 
LXXXIX 28 


maa 


naS nrt'n 


iwrf>>3K3 


o''p/i;i = »40 


nara *rpi 


a«h' '3K 


pn3aDi mSnp] 'Doa n '^JJJ 


icor *^»n 


a«^» ^3>n 


£erl. 


II 18 


»3K 'mtm 


apir '^K 


pX^i^'?? 
, 14 


»3K03'mm 


nwioitna 


prjK'PW 
>. 24 


ma3 


TP^ 


t'SK '?? 


i 


V 17 


nsn 


o*n?^ 


T2K *3»n 


1 ' 


VIII 12 


Kan ite^ 
«^3rp'?? 


s 


IX 1« 


»3K 'Maxi 


•irw nn 


tt^Tl9 '5>n 


M"DpW1 =- 941 


»o ^a3^a nnoKi 


^FnK«?? 'IK 


wi m ^58 'DB 'a 


m HKnin na*? 


♦Finnt^s >?KT 


! ^^' 


XLVIII 15 


rrwip e|K 'mai 


irH?n •»oin 


'?nni3 »» 


\ HOM. 


V 14 


^TOD >a3K o 


mate wi 


'iPlT0l3 '3»1 


^3Jjr3J<^3«^5J|tp«e'K 


•rt iKn? 


^SiW ';k 


Doui. 


XXXIl 3a 


nnr ik*i 


iipw«-i nmns 


^2>?«'?K1 


1 
3'Cpn/l - 942 a 


a'^pflfl « M* 
t 
j 
Vy^\ im '^JN nn p3i?j 


prraom -nMH ': n^^J ^3t| 


! «•«. 


II 21 


•S t'P-p »:k 


nnici »» tra nma: nafe nnn 


! 

i 


, e 


6 t^'j?-;9 »^1 98 

Hvnb. "^ - 'm hnH. XT 41 
XX !•• XTI It 
XTffl t 

XIX t 

• --^ 

XX T 

xxm «t 
xxn i 

XXT It 

• ^ 

xxn 1 

X i« 

XXIX ft 

XX » XXIX m XXtl 44 'WW CDtHTK nVt* 

WW Ewnp ID *|t3*cn 

10p3n 711 
D30 ITWO 

Drnrprvn 
Qjrixps 

onan SKiH* SflMU 


XXXIT M X • xrr » 

XXIT 14 

rtn 94 
xxa t4 

XXXTI M* 
XXXTH 14 XXXI IS 
XX • 
XXI 9 

xxn 91 X3» 99 ' IISVCI ^3307 

om omrnii nvi* ^ kh 
WW virai3 

tJtn '3 ^i3^1 njrtj >^ 

TW9H iWS W9 OR 
9*1X1 K7 VI'Wl fSD 
T3pnll»9n TVnw* ^ Titian nnRi 
QPTWi ^npif -111 uroci LflvU. 131rtV 

nnm »:it . » . r3 

n^iifl«t44 

^TI •311 nVT ITS fW 

ons ^ Udkl Uvtt. XX 19 
IX 9ft XIX ti 

Xn 99 

XT 99 

. 99 xna ft 

9 

• tt 

XIX 19 

. w 

• 19 XX 99 

xxn 9 

XXI 19 

xxn 9 

m •• 

• SI 

> 99 

XXfl 9 1 ~ XEX 11 133Jn ID 19 0*3rD ITIVI VITI p 

X!Vni 9 H'^pft fW IMI UVI 

, 9 TRO *ll9f 73 711 W VV 

, ti (fin lA^pm 

XIX 11 — xxni.9ioi99anMrf3ii9Tnani6pn 

jvootn Tt)3 *ciD tin om 
XIX 9ft iiwuwi nsro 

.91 mnW 

• 94 

XX f 

xxm 91 ^ xxYii 94 vnw *I9 orarpi pi 

|VDetn aw D^l6|} n^ ^ 
XX91 9 TBvn ^f9nj9 m 

xxvm 19 *on T79 3X2 nn* nsm pin IT? ^pnsBi 

93Vt1 1171 
7*311 ■pfl ID 

opni6 
vBi7 cnoi 
^nravm 

JU*t9^3BQ 

Y^pn 73 nM IMI'IWI 

0*Q9n p 

finBfi^i>«M 
pvnam 

OVUpO on *9DR 

ii6 or6^ 


XXT 99 

xxn IS pXft jporat IKD IVV7 £3^ P8. Job 
Dan. Ezek. 
Dan, v^. - '^^ 99 L«vit 
2 Sam. 
Isa. 
Jerem. 
£iek. Deut. Oen. 
2 Sam. Cant. 
£ccl. LXIX 14 

XXXV 18 

XL IS 

CIX 25 

XIX 2r> 

VIII 5 

, 27 

X 8 

XI 1 

XXXIV 24 

XII 8 


XXXIY 80 

XXXVII »0 

XX 24 

XV 20 

XLIX 21 

XXni 24 

XXXIV 24 

XIX 9 

XXXII »9 * XXXVII 30 

XIII 18 Q'r6K^ on*? ,Tn« 

•^T ^3^ "^J^J inn fl'K 'D'D 'T 

rn« ^K 3OT 

DfW D3^ -lOKI 

unh iTHK mn» »:ni 
^J«l >381 "»3I^5 -o'ss -rm 

'D'oi 'J^iJI "^J^ '?^^ ^^^ io>D im 

nnp ikn 

oyr\n = »fio 

K-03 D^ri^Nb BD^ n:n^ "^Jfr^l -np Sa 
xxxYi a. D^'1^«S DD^ .THK '^DiJJ'j 

'ini»*Di,Tn^ -^Jijl K'03 ^5J8i^)i3"T.TaT'?3i 

osir ':r nx -j^ ^nna ':kt 

•p3» DH jnR '3tO 
'3D nn {HK ^SKI 
J'Dp/\n = 968 

pn:0'oi .Tip3 '3 "^JJJlp 
^DP ^:>w »i?or ^3 nN ' 

T-ep/l/l = 964 
.ropWl = 965 

13K novT hv ax: '3TX n:n"j 'skti na 
■JSK iTai 

. » -[SK ^Din criDP r»n nnK no 

^ 8 ^j^-^r- >3r aipa -jsk d» ':n ':ik Tojri 

13 b Extid. 
Judg. 
Esther libcod. Levit. 
Xarab. Exoti. XX'XII 3H Gtiu. 


XLVlll 


22 


Kzok. 


JV 


5 


Exod. 


II 


» 


Levit. 


XX 


8 I Exod. 

Lerit. 
Kxod. 
Numb. 

1 Sam. 

I Hos. 
1 Micah 

Hab. 

Zech. 

Pa. I « 

II IS XXII 9 

16 

XX 12 IX 27 
XU 2 
VIT 4 VI 17 

IX 9 

XLVIII 22 

7 

III 19 

Vlf 8 

XIV 17 

XX 3 

III 12 

XVIII 6 

XXXI 6 Dcut. 


XXVIII 


68 


1 Hingfi 


XXII 


50 


Ps. 


CVlI 


28 


J>a. 


XLIII 


14 


Amos 


VII 


7 
7 vr 

XLvm 

III 

XXXI 
XX 

VII 

III 

XVIII 
XIX 
XX 

VII 
VII 

III 
II 
II 

LXXI 
LIX 

xm 

XXVI 
XXXI 

XXXVIJI 

LIT 

V 

LXXIIl LXXV 10 

LXIX 30 

LXXXYiir 14 17 

7 

22 

19 

6 

it 

8 

12 

6 

3 

20 

15 

7 

1» 

9 

6 

14 

17 

6 

II 

15 

23 

14 

10 'niDc^a n« iiaen 
nnix ix'rnt 


»mnat!? m d3i 


^3 


'on '>:n 


iTipj^n = tt5r> 
pn3D»D1 ['V^2] 


'3 WA m 


D'punn 'Dri u 


XT pnxn mn' 


'an '3x 'n^'n an c?^« 


^DXn '5R 131303 *3 


inaa nn •>a3a in ma in 


ropxirt - 936 
•nso'oi 'na -o^e '»>i x-i •'3fi|6l 
■ x'aa ':3n 
o'pa U3n 
T^ 'nn3 
pDO »xaa 


oanK p «^ »3 


npiD 


a^ nx nc^px 


a^ 


nx p?na '33n 


v:\nn r»Ka '3D n« {n« 
'nnp7 rT3n 
•n'am 
*ifw 'nn3 


T'ip/in = 957 
pn'30'DI 


D-i m '^m 


^laon HK K'ao 


'33n '3X1 


nno pDO 


'xaa '3X1 


in« D3r f» 


'nn3 '3X1 


{n* K^ '3 


^nPT '3X1 


^m 'nn3 


n3n '3X1 


r'xa ':d nK 


jnx '3X1 


a^ nx 


nttrpx '3X1 


nSn n« 'nnp^ 


n3n '3X1 


oa'nx nx »nnp^ 


n3n '3X1 


'mon 


XXX '3X1 


o'xnn 


nt6«r '3X1 


Dnpiir T.p?n 


'niD' '3X1 


HDXX 


nm'a '3x1 


nn^px 


rnn'a '3x1 


mn* DX3 nS 


mix '3X1 


^p '3*?a 


'n3D3 '3X1 


^n'x 


TOn '3X1 


yv 


I'rX '3X1 


♦nnea 


^10n3 '3X1 


iSk 


'ona '3X1 


'nnea 


yhv '3X1 


'nn33 TBna 


'niox '3X1 


porx x^ 


rin3 '5X1 


ppi 


n'T3 '3X1 


•jn^a X13X 


^icna '3X1 


pix xh 


ipa '3X1 


■jop 


Ton '3X1 


DM^X 


naip '3X1 


Vt33 


BPa3 '3X1 


dSpS 


T3X '3X1 


awiai 


'3P '3X1 


^npic^ nvT 


Y^X '5X1 100 iV^m - '5-^ J«r«m. 


xxvn « 


Hon. 


II 10 


D«nt. 


nr 8 


, 


T S8 


» 


XI t< 


, 


• »« 


Ji»t1i. 


1 « 


• 


XI • 


1 Urn. 


XXIV 5 


CM. 


XXVIII 15 


m 


XXXI 8» 


P*. 


XXXIX 13 in u 

XXXIII » ^3 rw ^nn: o:« nnm 

.Tivm to 
nt» Tor riD 
|ro '3» fwi 

v*?« TH 'ran v«in 

jnnom "p» '3» nyn I 
■pr »3ai rtt«^ D^w nj I 
V33 a«nn -pp oM< •« ^3 
' ^^y "^pi^J "^twi 

nan Smor ^ nvr wn 
jwv ott6 '^ nn'm 

rppw» « OT? Oen. 

1 8»m. 

If 
Amos 
R«tk 

Job Iiw. J«rcm. Htmh, 
Job 

S Btm. 

IM. 

.• 
?■. XI H 
XXI 4 XXXI 18 

X 16 

XI tt 

m •• 

u Ift 

LXVI 18 

XXII i 

n ti 

m 18 DMt TW DTl6 *3Min 

prvao'cn |tirm pfnM 'o»o !»' op 
ora »» Tnon "inon *33W 
OT BT>3"m . • ♦ • via »rnop ^aan 
T^ inKcn •* *33W 
•jte mro\ p BWi *3Jjn 
r^3 iDTTi jm pn fn^ nvr 'Mm 

DiTnaWDI DTWD '3310 

ITU «Vi npVin ^3in 
♦moK 'Bsm 

rpuvin 03 

Dsnai Sp ni tpitfin nrm 

rBpn«-8»i ^^ ,j^^u 

a'Bpnn - •« 

aioi III 10 

IV 10 
V s 
IX 81 
XXX 18 
TH 14 
III 18 

inp-o 

XXXIII 8 xuii n 

LI 18 IV 8 

VI l» 

XXXII 48 

LI 84 Deut. XXKl 27 

Gen. XX 8 

Jeren. XXIX 11 XX t 

T 8 

XX 5 

V 8 

IV 11 

XLIV 84 

XLIII 11 

LI IS 

XII 10 

XIII 4 

VII 18* 

LXXXt 11 Drat. 

Ezod. 
D«mt. 

Exotl- Bm. S SauL 
P«. I 


87 


IV 


«t 


IX 


w 


n 


M*^m u 


Vf 


11 


XVII 


u 


xvn 


If 


XXX 


IS 


• 


15 


IV 


18 -pioo O.IU XXIV 8 

S 8«». VII 3 

t OifoM. XVII I 

to VI 8 

o^ XXIV 8: qm. xLvm ti 

Di»l. IV 21 XVI ft rop/in « ««• 

^TM cnp '3 
»3:k o^aT «ni i6 

»3:« mn^ 
»3:» '3*13* 
»35K nxa 
^7» ipia 

13T npin epn *iDfi "ton nnyn» Sji 

t'cpw - WW 
p.T:o»m •nj33 "Wi '3 *5i5J -5^*? 

nrto fW mT »3JH »35» 

•pnro nrta 'asst '33» 
fw ns 03t2n3a KVT3:« *33« 

rrcpwi =• fw 
•«3'oi i.TD'i'l 'CDS n p tn 5^*39 ''^i?? 

03 1«0 

'HKan -itma 
ppt^n n33 
B'opnn T« 88i 

5\T30'0'i -nsoi '3 "pyTJ *3^5J . 
.•pa nn 
•jaa^ cna '3 
narnan r» *npT 
irprn « f«o 
''oi '3001 3"^ rrjfp ^53JJ 
■pnwnn wk 
•3m 
ran pp TpB 
•am 
nc or 'D 
Sa fWP nvr *33« 
rtno npSso pin 
t5!no»nP3n 
•^a^rwTP 
»p^Ti o'i"**n 

B * o g n T6m m?r3 TP»3nn 

0T« noa aw »33n w nn 

•am 

ornev ittMS op -pnai 

iDi6'3W3pam 

arirpjiA •• fn 

ovi7H rrm 

'jrawan 

Trw^8pf tom 

pia na '33ii 'a 

onanViine'WW K fp^^ ~ Wl r"XpT\T\ = 997 Urit. XXIU 3ft * 

ExoJ. XXIII 16 

Peut. XYI 13 Gtii. Numb. 
Xumb. 

1 Chroii. 
1 Kingti 
if i'hroti. J riiroii. i' t'liron. 
Huh. XXIX 22 

XIJI 17 

XLIX 33 

XI 24 

XXFV 1 

XXI 23 

XI 20 

III 13 

^ XII 2«J 

X 17 

XIX 17 

X 2li 

I 14 

XXVIII 24 

XX xn' 2» 

XV 4 

xxin 2 

XXIX 20 

II 5 

I 9 •pn: ntnnn hk iddk3 

n'xprn ^-- 998 
^:h' ^3 nx j3^ »>K n^P3C 

^3 nx pmn' 

pap ^:3 fiK r^K 
Dpn ^3 nx m ;*1 
■n3m 

PjDX''! 

*i*i3m D«n. 
Ezra Exod, Gen. 

Vs. 

Job J Sam. XV 6 

2 Kings XXII 20 

2 (Jiron. XXXIV 2i* Dtut. XXV 11 1 :jf» 

I»». XXVI y 

*^a-!3 •Hrr*»eT m^n in^r it'i^c Kxod. 
Xumb. 
1 i^m. 2 Sam. 
2 KingH 
2 C'liruu. 
Jen^ni. 
•J t-'Jjron. IV 2» 

XI 32 

V 8 

, H 

XVII 1 

XXI 13 

XXIU 1 

XXIX u 

XL 12 

XXIV 11 

["mn = 1010 ppb f <;«». 


XLIX 


2» 


Xunib. 


XXVJl 


13 


I.»a. 


LVII 


1 


r 


XVI 


JU o'tnDi 331 no^ 

*^3 n^mx 

»:pr ^3 m cpi^i T^n 

""« pn« »33 fw -m 

n-Tj ^jntc^ i'w ^3 

i*pn ntr nx 

1:13 pn »3 

cp«n nonp orPiD 

D"Xpn/l = 999 

'D^Di 'Dm T[Dpi< 

■pDK »:y! 
•3m 
rni\ - 1000 

pnotyoi '3 ^bi^ri 

1 AdTP >3 PpKn DW31 

n'^r\ ^ 1001 

K'3D Dliln pW^3 •O'O'I •» ICpJJ*! 

'O'DT Hieni Kcor pn'»w«^ iw^bt 
'3p? 

D.TTIO 

moxj? 

r 

C)D3 
TO ^Dl?^?) ItW? D*3Cn 

3'irii = looa 

•O'DI 'Op im 'HD '3 ^D^?5 

13K p^i'nn 
h>y) nnor ^P^tD) im V 22 
VII 25 

'm3'n -WIS XXIII 16 
XXXIV 22 LXXIX 11 

CTI 21 

XXXIX 22 

LXVIII 7 

III 18 

XXXIX 20 ejDKn 


ff 


XL 5 


riTt^i 


EccL 


VII 26 


PjOKn 


riK 


f\t:^^ 


£xod. 


VI 24 


C1K1 


Ub. 


XLII 7 


naia 2 Kings 
Jerem. XXII 20 
XLVII 6 * 
XXIV 22 ^^umb. 


XIX 9 


2 Kingtt 


V 11 


iKa. 


XI 12 ■T?J I Jttdg. Dent. 
2 Kings Jerent. 
Miuah 
Zeph. Zeph. 
2 Kings 
Eccl. XVIII 25 XXll 2 
V 6 VIII 13 

n 12 

I 2 III H 
V 7 ^ 
II 26 101 

fCprtn = 984 
•IDT ">ttn3 '1 p3D3 D'1 '3 l^OJltl 

ix*«r^3 m3 nan 
^jn^x na3n3 Kn?r nan 
1 p3D5 D'l 3'3 ja pn? T' |a in p2W 
n'Bpn/i == 985 
•a'Di 6a nm 'on in a ^^pljri 
nsrn nKX3 
mvn ncipn 
rtpnn = 986 

pn:»*oi '^ittjp '3 "l^OJJ 
npx 
13m 

T"Opnn - 987 

•n^a^i 'lerh^ o Q''TP»n dn^pJJ 

DI'DK.1 ^3 nx 

Dn»D« in> 
n"Bp;in = 988 

p3'jDn!|DJ$ 

*I^5i moK irK 

man no3 

O'Bp/m = 989 

'OtJi Tt^^ 'nn3 -3 "l^ptj 

eiD«»3Ki .lipSn i»w< 

»63 n'3a TDx i:ioaa rrr6 

5t"p/in = 990 

'5cap m 13 or ^p^ ^3 
•nne HD'^D^ ptc6 ^piJI P|pfiJ ^31 

K'xpnn = 991 

■prn ^K ^DOKii 

HDDK loom 
3*Xpff/l - 99J! 

•^oa^Di '2 Pjpyi 
nno VK *|Din 
1^ pP3 c|iepn 

ni3D KTJoi.Koop B'i:iin •r^3 -a^Di 
j'jtpfln = 993 
•^01 'te •>n3 K*a3 'an -ipsr ^ipptj) b 
•]n^3 rD3i TTDS nnown 
rxpwi ^ 994 

•3 iriDPKl 
•|n»3 -pn ^ 
injnjca inDom 
n"3tpn;i = 995 

'a^Bi P|b^^ 
mrr dk3 dd»dk cjdx 

T^3 3p»^ PIBKX PIDN 
naiKH '5D ^ ^3 PIBK PjOX 
1'Xp/W = 996 

pnia^Di 'J ^b^|^ 

o»i3 Pjox^ ♦oDtt^a o 

113m 

Di33f?i ciDKf? p3j? jni «ain^ 102 -iiD^'r - i^s^m 3!5 Kumb. 


xn 14 


p*y* pT iTDItl I 


rir\r\ = loos 


iKtk. 


XXIX 5 


nr\Drmn yrwi^y) 


'^ i3?Q«51 


"i/in = 1010 


Nrnnb. 


XXVII 18 


nnK nn>im 


t^^ 1 IBptJ! 


2^iiigt 


xxn 20 


Tn'i3pl^ 


em 


XXTX 8 


^313 Vh lion j 


2 ChroB. 


XXXIV 28 


n»n "^am 


Jv^m- 


yni « 


nap ¥h) ieDK» vh 


riflu = 1004 
XXY S8 


Kvm Di»a nvr »*?^ vm 


'D^n-'^Dip^J 


* 
km 


IX 4 
Jttdg. 


XVI 28 


ifiEMC iynw^e>:'>Di 
1 8ftau 


xm 5 
rnwi « 1011 
xvn 2 
•o«i 3-^ >D£?»jn 


1 Chvon. 


XIX t 


pa»»33T 


««Nt 


xxxn M 


nf? '» ^3 1^ 


IfiMll 


IV 11 


■p^p 1DDK3 nnjn 


fca. 


X 5 


'3/0 twon 

D3r»^3 


2 Chroii. 


XII 5 


nTiiT ♦Ttt^i 


?Mfr 


IX « 
XXX 3 


vh orm 


» 


X IT 


Stmcn »i3 


Pa. 


XXXV 15. 


t3»3S ^hv 1D0K3 


• 


XX 14 


}D»i3 ♦as 


mek. 


VIII 18 


ifio»o«»3trn DV31 


1 Sam. 


XVII 1 


n3i» 
IX 1 


Dnt^I? 01*31 
X 15 

xxm n 


TIT IDOtn 


Jttdg. 
2 S«m. 


II 10 
XXIII 9 


Tnn b 031 

D»n8^7D3 ooin3 


««• 


HI 1 


arn 


1 Chron. 


XI 13 


TIT or rvn Kin 


Ibh. 


VIU 1 

xn 28 


Dpn 


Jitdg. 


VI 83 


po^3i 


• 


n*vm = 1006 


i c^ioii. 


XXX 18* 


»i*? ^n 


p.T36»01 'T toipJJ^I 


3*n/in = 1018 


Oea, 


XXIX 8 


m 


XXXIV 80 


♦313ni ^hv 1B0K31 


1 Sfw. 


xin 11 


Zeeh. 


XU 3 


«*w» wjj fe rrhv 100K31 


tuu 


LVU 1 


o>DDK:non ^»n 


ProT. 


XXVII -25 


*1*3Cn il73 


• 


XIII 4 


Define cn^ nisTDD 
a-'iiw = 1018 


vnna^iooe 
Goa. 


XIJX 1 


nT3K1 


nana ^jt imai 


IM. 


XUII 6 • 


*3n pO^ TOK 


Xtiid». 


X 85 


Jerem. 


VIII 14 


.D»3ttn i3n3« no hv 


^*s^ 


XIX 15 

18 


103^ DW lion 


Amos 


III 9 


ni301K tT iP^OttfiT 


n 


» *" 
Jerom. 


IV 5 


mvi*3- iT3n 


l«r«i. 


IX 21 


•nnpn 'inia TDW'j 


Esek. 


XXXIX 17 


r|33 ta iTwA ion* 


^ 


XXXTIII 12 


P)J5^ DP ^ im 
rniw ^ 1014 


rinn « loo? 


-0*01 '3 ^ejjT 


Ezod. 


IX 19 


tpn TT?v nnxM 


l^h. 


XIV 14 


3*30 D*Un 73 TTI 


Na»b. 


XI 22 


•931 {i«n 


Im. 


XXXUI 4 


«pin 


» 


XX 24 


VOr 7K piW ff|DR» 


rtermn > mu 


» 


• *« 


pmcnKevem 


■mn '3 !|Bipi^ 


2 Sua. 


XVII 11 


♦nw?' ^ 


luu 


XXIV 22 


79 ^KMMDOK *ND0K1 


• 


. 18 


w^om 


Ho*. 


X 10 
IM. 


XLIX 5 


|o:^ ♦Tit* 


nsTiw) «« 1016 


« 


LX 20 


•JITPI 


•otnoi^pH 


Job 


XXVII 19 


33V* TtEW 
n»vin « 1006 


Iwi. 


XXXII 10 
XXXIU 4 


my »^3 

S»OPIflSpH 


prwow T*?o '31 •♦pte 1 1 rjijij^i 

TOP 7K ^|DK*1 • • • • DiTT3K nO*1 P13*1 


Oea. 


XXV 8 


T'nnn = ioi7 


» 


. n 
Jadf. 


XV 18 


» 


XXXV 29 


no*i pmr irupi 

TSonVaapri TOP ^ PjOm 
n. 


XLIX 88 


■ 


XVI n 
mte "^htVi 


rPTivi = 1018 


Kaaib. 


XI HO 


ronon ^ fwo ^IJijn 


tm •V'^3 'te 1 niD^,^ 


Judg. 


XX 11 


hvrm^ tm ^3 PlO^n 


Judg. 


XV 10 
B'lilil == 1000 


w 


XVI 5 


vnsjrS vm'TOKi 


p.T3a'oi -3^015^15 


• 


. 11 


»3nOK» -nOK DK 


KttlHb. 


XXXI 2 


nop: op3 rbm:^ - rv^ 103 Ezra 


VI 5 


KH^x n^3 *:>{2 s]Ki 


onnn ^- loie 


Neh. 


IX 18 


on^ wr *D «f]J$ 'Ki 


'np3 '3 np^ 


n^r^rifl = io28 


.lerem. 


XLVI 4 


u'ttnon i^n o^oion iiox 


pn:sD'^ nnpa t:id!5 '-'ttrtn 'O ^K1 


1 Ps. 


CXVIII 27 


D^n3r3 3n nox 


Lerit. 


XXVT 44 


Dnvna n«t d: 5]xi 


r'inn - loao 


E2*k. 


XXm 40 


n:r6rrn '3 pj»sn 


pn:o*oi '01 w 'crrr '3 -: nb»Nt?l 


Hab. 


11 5 


T:ia pn »3 ppo 


Gen. 


XLVI 29 


in331» fpV IDX^I 


Pr. 


l.XXVin 31 


n^r DM^x s)Ki 


Kxod. 


XIV 6 


133*1 nx IDX'l 


Jot. 


XIX 4 


D:aK P|Ki 


! (ien. 


XLir 24 


'»-• Dn>3*r^ inx Ibjjn 


r 


\XXVI J(; 


•jn'on e]jn 


1 
'01 '■►ni3-r pren nn^oa Ssi 


K/rii 


V 10 


onnnott^ cjjn 


K^2i;i;i -= 1021 


-■ 


. H 


no n K»:xa ^ 


•^0 im 'on in '3 '»51P!!it: 


- 


\ I ;. 


KH^x frn ':«a cpo 


Jadg. 


XTI 7 


'=" D^n*? onn* nysM uiox' ox 


c's^nn t= 1029 


» 


r, n 


'^ n 0'n3sy3 ':iidx> iidx dx 


■3 ^8^1 


a-sn/i/i = 1022 


J«f«m. 


X\l r> 


nQr\y\ Fjsai 


'O'oi '^0 -xi 'on -3 '3 ^nnqj^n 


I'3. 


LV 4 


'5iaatt^ tfixai 


JuUff. 


XV 13 


u»rin D»n3r d^im iniox^i 


^'n/i/i = 1080 


V 


XVI 21 


iip:'i D'ne^^o imrnx^i 


pT:io^vnpn -3 ^KH 


2 Ohron, 


XXXIII 11 


o'mfn:3 imox'i urm^ nv:a nx ns^^i 


Deut 


IX 1ft 


nanni sjkh »:dd >m3^ >3 


:i''5-|/VI = 1023 


fl 


XXIX 23 


nir\ ^:n cjkh nn no 


pn:o»oi T' n^^psn nripN 


Jerem, 


XXXVI 7 


pjKn ^j '3 


Esther 


II 22 


♦3iioS i3in jrni 


«"^njifl =^ 1081 


» 


V 2 


T^on nixi3 Mn 


pn^^twi •'TJb '^on '3 DH^ ''©tj 


« 


n 3 


nsSon inox i^ no 


Kxod. 


XXX a 10 


ona «K -m »S nn>vi nnm 


.^ 


V 12 


nx'3nxSpjx 
inox DP ninr^ 


Eztk. 


XX b 


Dn3>fiKni^3^ 


„ 


VII 1 


r^iril = 1082 


n 


2 


':t5^n QV3 


rvT^O'DI 60 '3 ?[''915J 


» 


3 


vinx ^1 


{■mT,. 


111 19 


-pBH nms 


» 


m 5 


nr xin >o 


Kxo<? 


XV 8 


jfiK rm3i 


•» 


7 


10P pni 


r^nn = 1088 


-- 


VIII 1 


xinn DV3 


pn:oin i3in<i ''wd3 p:^ 'K -on -n 1DJJ 


,. 


T 


jon n'3 


.H.it 


XVII 15 


noK n'Ki 


i» 


IX 12 


^n^ noi 


- 


XTX f! 


1CK nxn 


n 


, 2» 


3n3ni 
2;i 


jn> ^ 


» 


« 31 


Dp^ 
XXIV •.'.> 


*:3n3^ 

nSvUI = 1084 


TDnnn = 1024 

1^1 ro3 ^2 ^ej pr^ b 


'n:2roi mrhz 6d •© TIBJJ 


Ezek. 


VIII 17 


oDx ^x nnoM 


i:^...!. 


XXV in 4 


Dn:i3n nh^ 


.Yr-^nri = 1025 


- 


-7 


v:d ^100 noate 


"01 pnno •: PjJStn 


" 


27 


13 '3 


Gen. 


XVIII 23 


noon P)xn 


•^ 


lis 


nK 10311 


» 


24 


ii3ni 


- 


-» 


jrnn 


w 


V 13 


iSx d:ox pjxn 


- 


28 


13 n^n 


rrin/i - 1020 


- 


m Jil 


-risjKn b^vn m n^rri 


pn'iO'Di 'np3 'DO 'XI '1 P1JJ1 


- 


XXXV t» 


OnW '33X1 ' 


Levit 


XXVI 44 


DniM3 nxr oa Pjxi 


- 


27 


iK^3n DKtt^:ni 


Kzek. 


XXIII 40 


nw:a6 n^nhvn '3 


•nni3 '2^^^D^ 'k^3: '^si 


Hab. 


II 5 


i:a pn o 


xh^r\r\ = 1035 


Pb. 


LXXYIII 31 


Dn3 r^V DM^X P)X1 


''01 'on Tm 'f^o '3 ':i IIDK^ 


Job 


XIX 4 


'n':r D30X P)xi 


Exod. 


XXV 7 


OntP >23X 


n 


XXXVI 16 


13: 'DO -jn'on p)xi 


" 


XXXV 9 


nnv ^:3Ki 


?]» x"03 P]81 "nw im ^31 
« 27 


W3n Dx»:ni 

r^/l/l = 1086 

•n^o^Di '3 n^e^j^ 


Neh. 


IX 18 


n3oo ^:ir on^ wv o 
rrinn ^ J027 
'O'Di ixi:pi '003 '00 'XI •: P]Sit1 


Dent. 


XXVIII 29 


ttWO' 


Exra 


Y 10 


xAxrr onnnor pjxi 


Jercm. 


XXIII 12 


nip^p^ns 


» 


« H 


xn^x n'3 n x'^xo pjxi 104 n"i3"!«; D5^ 115 G.n. 


XLVIir 7 


\v:2 fnxn *?n-i ^^r nna pea 'K33 'zxi 


rh'^nn = 1087 


1 f'liron. 


ir 24 .T3X 


p-ivn rrxi nmsx n^D3 pisfn mo •mxi 


•n:a'Di t D5ftJ 


- 


IV ; 


T33 lin '23 .I^K 


Gen, 


XLYfl 15 


P1D3 Dfi» »3 


n*01/l/l = 1048 


n 


16 


«^D3DDKDM 


'D'Di nnnjjs '5 ^nneSJ 


Isa! 


XVI 4 


pan Dm ^3 


1 B»m. 


I 1 


»mBK C1T3C (3 inn p 


>i 


XXIX 20 


pnr DSK 


V 


XTH 12 


tt^»K 53 TIT! 


Ps. 


LXXVII 9 


nan mc:^ Dg^n im 


1 Kings 


XI 26 


'fnOK 033 J3 DP3in 
&'Q*l/in = 1049 


n ^-jnn = 1088 

'Hsa^Di 'ap '3 D9^ 


'O'Di n f^JJl r«J 


Amos 


VI 10 


ic'ioai mn TKrii 


Jorii. 


X 18 


D*On DV3 «13^ {^K i6l 


; laa. 


XXXIV 12 


nnr ^31 


« 


XVII 15 


criBx *in "^^ p? »3 


j 
r^inn = io3» 


Pror. 


XXI 5 


^IDHD^ *]« f^K ^31 


•a^DT '3 D^K?') 


ff 


XIX 2 


Kfisin o»^3i3 p«i 


1 Dan. 


VIII 25 


^2t^* T DBX31 


» 


xxvm 20 


np5» K*? -i^ryn^ pxi 


ProT. 


XIV 28 


pn anna dk^ dssoi 


» 


XXIX 20 


pK r>« n>rn 


a -ti^jn - io4<t 


rnn/i = 1050 


p.-tsaoi nnp2 n *>5^S?X 


pnsDDT nnp3 -3 ^iA] 


Jonah 


II 6 


re: IP D^a '>2']Qm 


PiroT. 


XIX 2 


KOin D'^3-I3 pNT 


2 Sam. 


XXII 5 


ma n3ra 


» 


xxvm 20 


npy> »h yjDvnh 


Ps. 


XVIII 6 


ma »^3n 


K"J1/in = 1051 


^ 


CXVI 3 


T^sni 


[nb'^Sifr^ pe^3 pim» p^a] 


K'Oinn = 1041 


Etek. 


xin 18 


'^ ^V¥« 


•npn -3 pe^^p?] 


lea. 


XLI 9 


•^ O'^wfoi] 


Gen. 


XLIII 31 


Nxn V3B pn^i'i 


Eiek. 


XLI .8 


'^ nS'XK 


Esther 


V 10 


pn pOKfl'T 


Jeren. 


XXXTIII 12 


6 ni^»!^K 


3''oi;in --- jo4i 


Kuib. 


XI n 


'^ '^^¥1 


•a'Di 'H np^cK 


£c<!l. 


II 10 


'h ^nSsK 


Josh. 


XIII 4 


':r23n p*i>{ ^: p*na 


bek. 


XLII .S 


'^ H-w 


1 Sam. 


XXI.V 1 


D'riD^c r^apn 


rj-mfl = 10S2 


1 Kings 


XX 26 


inn }3 nps'i n:rn n3irn^ %ti 


pnoODi •i b%i$ 


-* 


r, 30 


np^ii Dnm:n loan 


1 Cbron. 


Yin 38 


^K >i3 n^x 


Josh. 


XV bU 


npSNl w 


■ ^ 


IX 44 


ii3Pn 


rmnn ■ io48 


ZMh. 


xnr 5 
I'oinn = 1044 


rrwifl = 105B 


ipnei 


im in»3'DT KiBin ouifi pr^a pT30'Di "»3:ap n D?'1&K 


pnjODI '3 ^!?1 


Numb. 


XIII 8 


p: p rr^-i ancx .naa^ 


1 Chron. 


VIII 38 


o'M ntw SxK^i 


Hos, 


xni 12 


D'^lDK pP TinX 


9 


IX 44 


Ti3m 


n 


IV 17 


1^ n:n d*-iva a^aicp -nan 


Yn/in = 1054 


Jttdg. 


XVIl 1 


b'"j:x -.na tt^K »nn 


p.T:0Di '5 31^; 


■131 PjD^ ^31 


Pi. 


X 9 


•TIIO TnDD3 3T»r 


rfn'^nn ^= 104a 


■ 


» 9 


T0C3 '3 ; 


-^aaDi 'npa n Dn^iJ^T 


n^jifir 1035 


Judg. 


I 29 


trr\n mh 


pnaoDT nnp2 -atr^a -: mi« 


Hos. 


X 11 


n^ir 


JToth. 


vm 7 


lopn Dfun 
iTVTO op snucn 


Jereai. 


XXXI 9 


K^nn33 


« 


. 19 


Hos. 


IX 13 


)nnn*> 


Em 


vm 81 


i^anftfl « 1056 

|in:oo^ mpa a n^nj*^ 


m 


V 5 


vei/tn = 1046 

•a'Bi -vap 'cpr -a nn^Jjt 


1*8. LXXVIII 4$ 


nyyi6 wnjn 


Gen. 


XLVIII 7 


n-i©K pia o» ni3pKi 


ProY. 


XXX 27 


n3*ij6 j»K -jSo 

•3 ni2%Nt:9 


1 Chron, 


II 19 


mm m 3^3 1^ np>i 

f!51/»|> - 1047 


1 Kings 


IV lu 


m3'TK3 ion p 


Gen. 


XXXV 16 


nnnfiK W3^ pixn nnaa T»»Mn 


Eccl. 


XII 3 


n-jKTi i3rm j 


" 


•» IH 


on^ n*3 Kin nnioK yn3 13pm ns |in^ - rsn^?^ 105 Exod. 
Kumb. Deut. Josh. Dent 
1 Sam. Jerem. 
1 Chron. XXX e 

IV 5 
VII 8f» VI 3 
V 10 Judj,'. 


XX 


27 


1 Sam. 


IV 


4 


2 Sam. 


XV 


24 


1 Chron. 


XVI 


6 2 Chron. 1 KingB X 88 

XIV 44 

XXXI 26 

« 25 

III 3 

« n 

IV 7 
VI 8 
IV 18 

Vm 33 

XXXI 9 

IV 3 

III 16 

XVI 37 

XV 25 

„ 26 

• 2fl 

, 28 

XVII 1 

XXII 19 

XXVIII 2 

« 18 

Y 2 

« 7 

II 26 

VIII 4 III 18 

IV a 

. 11 

VI 6 

14a O'D-inn ^ 1069 

yn/i;^ = 1070 

IHWH 'V3K Win 

H'n/in - 1071 

3*n/W = 1072 

D)T3D^ 5>D3 

iDDn«np^ 

nro 1V1 

onsr S»ne^* by. 

pTn >D^a ini35 

105O Mn 

»^:i niB3 ipn2 

ntt^o 3n3'i 

n^o ir^N nnpi 

orn n^n 

vinj? ^ttTT 

i3nn '3 nMT 

Dtt? 3rp»i 

T^n ^^n 

■im3 Mn 

p^nn 1V2 ncpm 

pnK nx D>Sx?3 

mrT nnn 

piK n« N"3nS 

nmso r»2 

D'33D1 

^%np^ ?» 
D'snsn %s>3n 

nxr: '3 
j'yinn - 1073 

•o^Di r3 nin^ fins$ 

niDS m:3 

1-131? 

on ie^«3 

D^^3V 

n'ainn I058 
•DD 'x-i '3 n:3r ni^:;? i?3is*3^ 


Gen. 


XIV 


5 


iop*?-ji3 X3 n:w nitrp V2^»y\ 


2 Kingg 


XVIII 


13 


i.Tp?n f»D^ n2ttr nit?p P3-iX3i 
n'i'\nn -- 1059 

•a>Di on '3 P3181 


1 Kings 


VII 


84 


P31K ^K nicn3 s?3isn 


Dan. 


VII 


3 


{3131 p»n r3iKi 
'»r-13'l p3D3 


en 3''3 ]D piit T"' JO in prm 


. 


D'nwi '^^ loeo 
piTiO'cn '*ip3 -n P31iJ5 


1 Bam. 


XXII 


2 


10P Mn 


fl 


XXV 


13 


m nriK i^'m 


1 

1 1 Kings 


XXII 


6 


^K1»» T^o f 3pn 


1 Zcch. 

! 


II 


10 


D^Dtt?n mmi 

K'Dirifl -= 1061 
^ 
'D^Di ':i ni^9 P3-i»? 


1 8am. 


XXII 


2 


10X? IM'I 


« 


XXV 


13 


nixa r3ix3 m nnn iSr^i 


1 Kings 

1 


XXII 


6 


fiK b»'W 1^0 r3pn 
3"D^n^^ = looa 

W01 'ip3 '3 n?^^ ni?^n»^ 


i yumb. 


XXIX 


15 


ni^Dn OT tt?33S pi«?p plWI 


; 1 Chron. 


XXV 


21 


1W nP31K^ 

a'Din/^ = 1068 


Ezek. 


I 


10 


nw 


; » 


• 


10 


im 


1 


m 


16 


.IKIO 


1 It 

1 


Jl 


18 


|n»3:ii 

TDIiin « 1064 

pnsa^Di n^ip3 idd -ki a CP^l^ 


Dent. 


XXV 


S 


133^ D'TSIK 


j 

' Pb. 

1 


XCV 


10 


Dpx ♦ . . D>W1K 
.TDIWI = 1065 

'3 D^3?3n»? 


; Deut. 


I 


8 


Hit? D>P31t<3 Mn 


Judg. 


V 


a 


non HKi* DK i:io 


i Josh. 

1 


IV 


13 


rDi/iin = 1066 
pniO^Di .Tip3 '2 D'^J?2"!8n 


Gen. 


XVUI 


29 


D*P31«n 113W 


Numb. 


XXXIII 


38 


f?Kiw^ ^33 nwA 


1 Chron. 


XXVI 


31 


Kxan i«ni3 1*11 niste^ 

T'DI/in ^ 1067 

{1.13001 K3»3»3 'n 11&J1 


Dan. 


VII 


2 


»mi W1K 


1 . 


« 


5 


m>n 


1 . 


n 


6 


1033 


'! « 


M 


7 


«'M1 


13 


fcTOtt? ^53P QV .Terem. Nch. 

2 Chron. XXX 17 

XXXIII G 

IV I 

XXIV IH n'D'^r\r\ ^ loen 
jin>:o^Di '^0 '31 'on o 'np3 -i nonx 
1^ n3ix r\hvi< ^3 

•en n31X nh .lSs?0 '33.1 

,i3iix nrhv ^d 

on ^'.-y 'Sa HDIIX SpHI 106 


v^ - 


■ pn» 


^ 
m/W = 1079 


Josh. 


VI 


7 


r-nnbm 
1xy^^ y\ 3 n nfiJI 


■ II 
11 


3Dn 


urn. 


XXIV 


« 


niO IDV TO 


» 
12 


PtthiT t33tt^ 


lk»k. 


xxn 


25 


rpo e)ifi :inr mo n^tra rw^aa nrp 


» 
IS 


1**HTK Ttsn 


Iml 


XXXVIII 


13 


nK3 -ipa np »nn0 


» 
13 , IS 


13 'i 


?!.. 


xxn 


17 


»*?3ni »T nK3 


» 


vn 


6 


vrnm* r^n 
finr\ = 1080 


1 Stun. 


IV 


6 


'3 im 
prrjiD^i 'T b\g^^ 


V 


V 


8 


£rTntw< iD»3tn 


lito. 


XXIII 


2& 


>3» fix nan Ki.n 


» 
4 


1p33 IDOCn 


iM. 


XXIX 


1 


SKn« ^>ir!K nn 


2 6*111. 


VI 


« 


'^«K13'T« 


» 


N 


1 


"1DB3 a 


« 
10 


wnixxVi 


• 


» 


7 


" -on tsTp ^-TK ^ D^IOVn 


» 
11 


nvr piK 3tt^i 
H'fil/l/^ = 1081 


» 
IS 


nnt '3 'in 


8t»m. 


XXIII 


20 


'TO ^"iK nsn mn 'D^o 


» 
15 


nvr piK fix D>^ro 


kdc 


XLIII 


15 


^KTKnOI 


y, 
16 


in iny K3 


« 


» 


16 
m 
17 


m"T pn« nx iK3n 
TO ^»nK iwtn 


1 Kings 


u 


26* 


nKr;»3 
a'cnn/1 = 1082 


* 


vm 


4 


D»awi ^7prj 
'D^DI '»»^ "»VI3 '3 ^^''^^^ 


1 Chron. 


XV 


2* 


•on '3»n nxe^^ j6 
XXIX 

VHI 


2 
16 


n»rott^^ ^Knx^ *in>>*?K^ 
XVI 


3 

4 


'3D^ jnn 
a'cirr = 1088 


2 Chron. 


vni 


11 


aT^ .1X3 -ym 
{r\y^ PP3 nnfc< -^n:! ^j? nn« 


'13"T pIKH n3r D1^ %T1 IP 


w^rxht nw3 m.T p'wm pi 
n"S3l/l/l = 1084 
xtis 
'.130*01 -r^b 'JJ ^^''IfcJ! 


1 Sam. 


VI 


8 


^it^ »nf?x pix nx D>r6rtt dx it^n 


Mi 


XXY 


15 


pin no^r J3K 
rjniw ^ 1074 


i kltigs 


VIII 


8 


Dn3n is^iK'i 
p.T30'Di 3-» rr^r^ p-iisj 


1 Glitaii. 


V 


9 


i3*b^ '^'Ti '^3m 


Exod. 


XXV 


22 


■|S ♦mimi 
'7b "Wtn •on dwdt 
XXVI 


88 


[n^3m] 
n'C1/1fl = 1085 
« 


84 


mD3n nx nnsi 
piTSD^i '3 po'n^ 
XXX 


6 


inxnnn:i 


iM. 


XX 


12 


■p3X n« 133 
• 


26 


i3nnTOi 


2te. 


V 


16 


133 '»3m 
XXXIX 


86 


*»• -"^ nipn p*ix nx 


• 


VI 


2 


>n*f» {pD^ 
XL 


8 


DvnDtcn 
TO |«-T«! mar r6Kn 
» 


5 


3nrn n3» nx nnnai 
j3n«! Dn3Tn n^ 
» 


21 


pxiT nx X3n 
TO }3*^ KTn \oth 


Vnaib. 


IV 


5 


r:31 pTX X31 
ren/w = 1086 


■ 


VII 


89 


nVO X331 
pnM»Di 'on w '^0 K '3 'llJ^l^n 


Jwih. 


IV 


16 


D»3n3n nx rrnc 


1 Kiiign 


VUI 


8 


on3n i3-»K^ 
ninw) = 1075 


H Chron. 


V 


» 


fD"JWl t= 1087 


Nnmb. 


X 


83 


pTO'Di '3 mrrj-nn^ pniji 

nr^r pi aT3D^ po: 
•^01 i3'»'^ttjg 


» 


XIV 


44 


31p0 ItWi x^ 


thut 

• 
Imi. 


XI 

xxxu 
Lvn 


9 

47 

4 


D^o> i3nKn nrn i3i3i 
i:n»nn >o ^ 

n'D-mn = 1088 


Nnab. 
Cant. 


XXIV 
V 


6 
15 


rjn/w = 1076 

pn»>oi fop 'Xi nne 'x '3 D'^H^fS 
D'O "hv DT1X3 mrr wi d»Six3 

PP mna o»nX3 'Iin3 


Kxod. 


XXXIV 
LXXXVI 

XXYI 


■P3 

6 
16 • 

IS 


'^Di '3 n;^) npn-mvo^eJ* xn 

V3D bv rhiT 133^ 
O'cinn = 1089 

Snxn fir^n* -pxs 


P8. 

Job 


CXXXIX 
XIX 


3 

8 


rjnnfl^ 1077 

'O'Di '3 Tn^ 

nn? ^3'ii vnx 
Topx i6i TT3 >nnx 

n'nwi t= 1078 


E«ek. 


XXXI 


7 


■ rnvh ^^3 iV!J3 sj'n 
'D>oi lip a nijf 9 


Proy. 


XXV 


15 


pxp nno' o»DK p?3 


I«a. 


XXXVIII 


13 


nio "ips IT ^nnr 
nn33 in aupa in '^3 nn 


Ps. 


xxn 


17 


'^m 'I' ♦ ♦ ♦ *3i£rpn p p^:?i - x^^ 107 Isa. 


LI 


IS 


Jerem. 


IX 


18 


* 


XXXI 


S 


» . 


XVI 


1» 


Zech. 


IX 


1 


Pb, 


XLIV 


4 


P*<. 


XXXV 


20 


^ 


XLVIII 


11 


I'rov. 


XXX 


14 
21 Gen. 


XLV 


25 


Kunib. 


XXXII 


Jl2 


1 Sain. 


XXV 


2S 


1 Kiii},'K 


I 


81 


Amos 


IX 


V Numb. 


XXXII 


1 


Zech. 


X 


10 


Judg. 


X 


4 


1 Chroi). 


n 


22 Oen. 
Pb. iTIiT lan iWD 

03*in3 i6 >3 

TtSa '131 »^6f< ^31 
rfXim - 1098 

•n:a»Di n^lt? pYsoi -n n^ 

13P3 "on:. P3m 

P3t^ n3 "tpni 
pK nnx Vjc^ k^ 

31 n:poT 

nnsn dK^3K 

r'wi = 1100 

xxYii 17 bKnttr* pw miiT 

^xiv* pK ^« »:i>r3n o^n^K rwiD3 
p-in j*3D wnp nntn 
»'vr\r\ - 1101 

•a^Di '3 Dipipl p,^ 

mtn? 0V3 

pK ^r mi 

a'rnjn = no2 
rmn =- 1108 

p.T3D'D1 ''DOT D''?nn p>^3 

o^'nn pK3 >pSn 

rrnn = iio4 

•n:o>Di Ti 'fi'^ni o>:n nn •p'3'n 'KOip '0rtD3 'jn a 

V 15 D'^^CO p^itn mn n3P-'3 rn3n oski 

XVI 12 onu^iiD n*;n i3P-o ri*i3n n«n o^n 

XXIV iH Dn^tan n^ms? '? ni3f Kn>^n 

22 Dn2tD pND mn n3P-»3 fn3n -P'si 

•Trnfl - 1105 

'D^DI 'n p«51 
ppv epSn 
n^orn np3 '^nn np3 
noi3 nnx mSr pix3i 
Diine f 1X31 
n:orm n3mn ps3T XL 2 
XLVII 18 n . 4 

CXLVin 18 I«a. 


XXXVIII 


11 


Pb. 


CXLII 


A 


Job 


XXA^II 


13 Gen. 


XLVII 


14 


Jerem. 


xxxin 


IS 


» 


XII 


5 


» 


XLIV 


1 


Nuh. 


IX 

14 b 


35 pg. xxni 6 

, xcni 6 

Lament. V 20 Ezek. 2 Sam. 
Jerem. 
Job XL 21 
XLI 2 III 1 

XXIX 28 
XI » I»u. XXXIV IS 

Um. VIII 14 

Amo8 I 7 

VI 8 Numb. 2 Kings Gen. 
Deut. Jerem. 
Pb. 
Job 
Ph. 

» 
Job Beat. 

IM. XXI 18 

„ 18 

X 88 Gen. X 24 

1 Chron. I 18 

Gen. XI 12 XLVII 6 

II 20 

VIII 8 

f, 9 

XI 12 

XXII 29 

LXVIII » 

IX 24 

CVII S4 

LXVII 7 

XVI 18 

XXVIII 5 XXXII 18 

XIV 9 

. 21 

XXXIII 9 

XLIX 13 

XLIV 23 

lil 16 

LII 10 )t"\T\r\ = 1090 nvr n»33 »n3tn 
iK» i5D«3 fmp 
D^»» p«^ i:3mji 
K'ann/i = 1091 

nnon 3rm 

y^-^nn = 1092 

n3nK non^on Mm 
p ^r »3 
n3*i« 
j-ann/i = 1098 

mr nairD 

'33H3KnD 
T3nr«/i = 1094 

•n3'te'3f1in8 
1PD3 oe^a 

13 '3 
K"a3 *13T '>33 ^31 

rawn ni?a jn^n ja 

iTXim = 1095 

"D1 'Dfi -m '3 'T?^3©*li!t'j 

n^ m 1^' TV3onin 

•n3m 

»n W3Dnin 

Y'ln/Wl = 1096 

'a»Di 'OD 'in r p^ 
B^'^ica pK 

D'RDI pK 

non pn 
n33oa3 >6 WK 

mT 131 'jraw 

nrn pK 

T3 mm pH 

nD 

nVi3» nan: f ik 

♦D3n ^K pR 

R3C» nsaa pR 

rxn/Vl - 1097 

jT.T3a»Di 'np3 tap t» pJJ 

pR »nia3 hv V133T 

nrai nnna Virv 

n3oa V33^ W3n 

{^1K nS^R ^3R 

pR '^'31 D^ar 131 
mrp rwp »3 D'ar t3i 

•pB3 '131 OrRI 108 -11^ - rm na 

2'Vtr\T\ = 1118 
rmrs = 1106 
p,T:0*D1 '>Tpa 'H pljj^n© 
f n^o^ '^^^^ ^^ r^» **'* 


1 Smb. 


xxvm 


S 


no S«iD«n 


0«n. 


I 


26 


'^ nw"^?? 


11 


R 


23 


h^ Hh ntsin jutsn 


» 


XXIV 


8 


'^ n«n».i^ 


2SftM. 


XH 


26 


JHRHO *11*T Up*"! 


» 


XXXIV 


80 


b n^ii3#>? 


E*ek. 


XU 


20* 


nnofl /PD "w 


» 


IXXV 


16 


^ rwrma? 


« 


XLfl 


6 


pi^ pm nyi nttt^tws »3 
b Y^»n hn 
vrnn = iiu 


Judg. 


n 


2 


^ .fi»i^3tt^ 
•*m •»ocn n>^ ny^Jf '♦tit tt 


J«ren. 


XXV 


*« 


'h rm nt3^t?^n-^3 


Oca. 


XX 


1 


aman ore pen ajs? n^TH 


• ' 


I 


18 


'b rw^^ 


» 


xxxn 


4 


o^3i6o app> n^i wtr . 


2 Kings 


XXV 


12 


^ ^rfm 


■ 


XLTI 


28 


vie^n^.Tivr run \p% , 


Zeph. 


n 


8 


^ n«»n?9 


ExmL 


vr 


20 


iniw HK iWO r^ Dj^iitp , . 


Pit. 


LIX 


14 


^ rm'^ 


Jerem. 


L 


n 


pWtD 13 iTtS^ HtP '3 rU^^ • 


K«h. 


IX 


24 


'h irm^v^ 


Exek. 


XII 


19 


patn DP 7K ntsm in^pa^ , 


Pi. 


L 


4 


'^ rm'^^] 


IM. 


Tin 


28 


n? pYlZS •WR7 PpTlO K7 *3 p 7^J » 


«. 


CXXXVI 


6 


^ r^i^pf^k 


« 


» 


28 


reriw « iiw 


Nek. 


X 


82 


6 rwm 

rr/in = 1107 


Oen, 


XI 


81 


mn np*! 
fnl^JT) 'nn3T ^^r} 'B'iO '^pi "IDD 'J 
xn 


6 


013M np*i 

13 


CtoB. 


I 


1 


D^rn rW DM^ K13 fl*tt^K13> 
» 


5 


IM. 


XXIV 


4 


hnn r63: nhbnn piff\ rh^i nf?3i^ 
XXXI 


18 


yi3p& 73 nn 3n3*i 


Hot. 


n 


28 


riK niim nw D«a .13pk 
XLH 


29 


' 1*? rvy\ 
rrrwi ^ 1108 
XLV 


.17 


13PB 
•0^01 'J nmn p«n 
^ 


18 
Exod. 


xxxn 


18 


♦iTttK i»K nm.1 pKH ^31 


Numb. 


XXXV 


10 


Dm 


2 Chnw. 


XX 


7 


nK nrui mi^ nnK Kf?ii 
n9r/i/i = 1116 


D<mt 


in 


12 


mnn npsiitn' 
nti3 'DH 'nnuor HiTJiJil te 
o*rwi = 1109 


Gen. 


xu 


64. 


•^ jTonun te 3sn \ti 
piT»»01 •>1p3 'OD '«1 'H p^OI 
f'Tim « 1117 


Gen. 


I 


2 


n3i mn nriM pxm 
•p^ W3 n'sTjij^ 


LeTit. 


XXV 


28 


nnD36i3DnK*? pRm 


Levit 


XXVI 


86 


D'HttWiT 


Prat 


XI 


11 


nntn? nov d*13p dtm wk pKm 


» 


« 


89 


onwwm 

■ 


Lerit. 


XXVI 


48 


•Tnn3V nx pm DHO 3tpn pKrn^ 
mef/w = 1118 


Jodi. 


xm 


6 


♦^33.1 pKm 
pnas^rn '3 IH^ 


IM. 


XXIV 


5 


iiDin pRiii 


Exod. 


xxn 


27 


iKn i6 TOPS irr:i 


Kiek. 


XXXVI 


84 


r»wi pKiTi 


N«nb. 


XXII 


6 


■ttn^ "wn iwm 


H08. 


u 


24 


mpn p«ni 


» 


» 


12 


mn -pTJ '3 Dpn m inn k^ 
B"rnn = iii» 


N«mb. 


XXXII 


4 


mrr nsn item fyfr\ im 
♦^nn « 1110 


Deui 


XXVII 


16 


10*0 T3X r6po 
prpMroi '^53 lip 'J fntjl 


« 


It 


17 


vnn Vd: I'DO 


Isa. 


XXVI 


19 


7H)n D^KDI pKI 


« 


II 


18 


1113 TP niro 


« 


LXV 


17 


nunn pio D^unn d*dw 


» 


ft 


21 


1 

nDn3 ^3 DP 33W 


PiroY. • 


XXV 


8 


pDP^ pm Dii^ Dnstr 


11 


w ■ 


28 


"inonn dp 33v 
w rHJl oyit fe 


» 


n 


24 


inD3 ^njn .130 
• 
•r^/m « nil 


Judg. 


XXI 


18 


p*:3^.iVKjm 
1.T30^1 'np3 M f*^^? 


Jorem. 


XLYIII 


10 


p:jo nmsti m 


Gen. 


XIII 


10 


rs^p nx DiS Kcn 
rr/ifl =^ 11580 


Deut. 


XI 


10 


nm i»x Y^}i^i '3 


Kjnnsna Dpi *^5.TnnKT 


wn Dinn |wb |D*di "»3P3 •dpo3 -n 1li^ 


Hos. 


IE 


5 


HDip mo^r^ox jD 
'.1:0^1 


P«. 


LXXVIII 


69 
Ucttt. 


XXVII 


19 


odPD n^ 


» 


CXIilll 


6 


»T Titne 


n 


- 


20 


a'*rAin = iiijs 


" 


» 


22 


irwiK-DP 
'0^ o n^? 


» 


* 


26 


0^5^16 I^K 


IM. 


LI 


28 


f«pK3 ^^m 


Jerem. 


XL VIII 


10 


.i>Di m.T n3Kte nrp 


» 


LXI 


11 


.max mnn pio ^3 Kxod. LCTlt. ^? 
yhrnn = iiss 


- nnj< 


1 

t 
Dent 


IV 


8« 
IKin p«n ^s?i 


Jerem. 


XI.VIII 


10 


Job 


XVIU 


6 
ri»rii/i = 1184 

•n3D*Di nmp3 n^na t H^S^ 


Mai. 


I 


14 


Exod. 


XXIX 


85 
DTD orw nnp^i 


Josh. 


IX 


23 


LeTit 


Tin 


28 
OTPDS tea DnK I'wa npn 


1 Snm. 


XXYI 


19 


„ 


w 


21 
Dn>i3n n>n y^pn nxi 


Pr. 


CXIX 


21 


" 


XXIII 


8 
•nw ^D^^ 7D01 ^31 


i 


rr'hrnn - iias 


Gen. 


YIIT 


4 


n^Jit nf Jit 'np b 


2 Kings 


XIX 


37 


. 


-PW 


nf » j>p^ '>ns id'?^ 70DT b 


If^a. 


XXXVII 


38 


Exod. 


XXIX 


25 
mn»^ Kin nt^x 


J^rem. 


LI 


27 


^ 


„ 


18 
mn^^ nw 
NumL. 


XXYIIl 


M* 
n^i? nvvi 
P33 


n'1'3 


n^N; nvmK ixc^*? 7001 ^3i 


: Hob. 


II 


21 Levit. 


VIII 


21 


Exod. 


XXIX 


25 


Levit. 


VIII 


28 


Kxod. 


XXIX 


18 Dent. 
Josh. 
1 Sam. 2 ChroD. 
Eirii 

Neh. I^IUBb. p 13 'fii3 1"V 'risi iitt^x ^31 
X 15 D'3^nn ^V^ bv \ 

V'^r/ijn = 1136 

D^jnsn n«T 3"»pn nxT i 

onx nnp^i i 

om nwo npn i 

r^r/in = 1187 

XXIX 18 nn3ran y»n b nx 

n"^r;^n = 1188 

'30*01 nin"*3-nnn)^j< 3"03 nh'^^ nn n^>^ ^T^n b 

I j» vin3i lanpi 

XXIII 18 Dn3ipm 

'n:D'Di nh''^ rc"! n]5^j$ td ^13 11^31 "i3i>'j ^31 

XVIII 17 TtDpn D3^n 

XXVIII 8 ntrjyn *:rn vzort 

r\D^H^ nfH wi 

■a^DT '^ 'n3 '0 ''t?^:? 
'->M {n3n ^K nK>3ni 
'•'f'2 n3^n b nxi 
n:'K»3n vi* 
o*3Snn *«rx Sp 
rn» D*«^ip 
)p:i' xS 
D'3n3^ nm* xS 
n^n tD3tt?f? p-» 

o"rfln - 1140 
pn:aDi nnp3 nt>N^ )n>3D •: nv^^ 

»am nsTt ntt?X 1*? HnM 3KnX n3 '3 

np^:n >*?n3 
in3m II 


21 


« 


21 


n 


22 . 


I 


1 — 


VI 


22 


VII 


1 — 


XIII 


31 Micah 2 Kings 
Job VI 10 
VI 11 ♦ I 12 

I 16 I Ezek. 
! Pb. XXXVIII 22 
XI 6 V 12 

IV 35 

YII 80 

X 15 

XXI e 

, 21 

XVIII 1 

XIII 14 

11 28 Levit. 
Ezck. 
2 Ohron. Bxod. VI 
XV 

VII XXI 6 

II 61 
VII 68 K'Dr/in =1141 V 81 ppa r'xn np:^ I Exod. 
1 Ezck. Iva. 

Jurom. 

Prov. XL 38 

IX 24 

I 20 IX 24 
I 4 X 17 

V 14 

XXYI 21 109 

•3 nnjji 

Dia i3nn p:a itiki iTai mn* n3«^a niffv 

111^3 rn 
a"5rnn = 1122 

pnsaoi '^K^ai '3 Dnni< 

on annx onxn >33 oin 

i'st?r\r\ - 11S3 

p.Tia^oi -ap nnia o n tD"3l,5$ 

ttnn3 n3nn nam 

o*Ti« fix ifis^a: nam 

"»3m 

?33tt^XT 'ia oils m3*?aa 

T'strnn ^ 1124 

13 '3 

n3ia«3 ^b 
n'rvn/i = 1125 

TP nS«n Dn3Tn -inxi {ai 
'n3 K^OtPHB*)^ xio'D f\^D 

fny icynn pn3a>D1 'On '3 t^'^KH ^''{i^ 

ptt?*i no t&xn TIP 
nn3» '•3a3 e^xn ' 

\''DTtT\r\ = 1127 

'a>Di -3 D^ib^-ti^N 
D>8tt^n ja D»n^x rx nim 
D^atrn ja nb: dn-iSx »x 
n"3e^nf\ ^1128 

•a^DiannpJI t?» 
vfi3x bir\ vbv i^tsax 
D>ptri bv *i»a* 
e"3rnn = 1129 

pn»:a>DT •'ip3 -a t^^«l1 

n3ran Sp t^xm 

rxm ixr «?xna 

D^at^na my 

'»3"in33 in ''333 in 'n3 in 

V'm/l = 1 180 

pnao'Di DP03 '3 t^i*'! 

13 nb^b HMH VX1 

Ti3n -pns nnp^na rxi 

i3ian mx3 n!?3X t^xi o^a 'p'sx 1^3^ '3 

x-^rnn = 118I 

pnsa^Di '3 nnp.^n9 t?8ji 
Ti3n -pns nnpSna c^xi 
SKptnn nnp^na «^xi 
3"briin = 1182 

•^01 '3 tbtj^ 
^KW IIX 
-]»D3 n3i no -i^j$ - n^H5 2 S*B. 
1 Chron. Caat. 
Qeiu Drat Levit 
Usek. Levit EMk. VI 19 
XVI 8 I 14 

XIV S4 

Xnl 28 

I 24 V 19 
XXV 12 V 19 
* V 7 XXIY 6 

XXY 18 

VI 6 L«vit. IV 8 

2 Chroii. XXVm 18 Im. 
Job Pt. 1-Bi 
P*. 2 Smb. 
1 ChitHi. Prov, 
Cftnt Levit XXI 10 

Deut. XXVII 8 

XXVm 69 Exod. rrnr = ii&o 

nam 
rwiw = 1151 

^ nn iB3n ^3r« 

mnn i^n ison 
rjrwi = 1152 
'n:a^m '^ im -on in a Dt^tJ 

3"flPilfl = 1158 

Tirr^n = 1154 

DTTK lOm 
^OIp^JI •D'Vr }1?D^ '10 
n'wrm - 1155 

wn nottw^ KEDH' nntron \nyy dk 

i*jrrm = ii5« 

rwm n3Tn r^ 

fir/Ul == 1157 

mno ■i3p3 

?n'*?33ican 
marnfl = 1158 

pnao^ '3 nfeipj^O 
p»3K on^ nDtmo ^ iopd o^po 
IV3K on' netmo Vi "wpo na^po 
t'3rr\n ^ 1159 

•Ow '3 mjl^ljJV 

-an DWl S3^p^m 
•nj»n nan ^jjnttT r>K ^3^? p^ 

cr/wi ^ iieo 

•30»D1 -^TOn '3 «intf^{J>l 

ninmi^ iTaa nop 
nrw^n ni:3 .tiki 
»'Dvr\r\ =* 1161 

itt^io ^ p3n» 

nn3n nsn n^K 
a-'Drn/i = 1162 

XIV 13 ovn onsto rw on'jn irK »3 XXU 6 

XXXIX 28 

V 16 

CXXVU 5 

III 18 U 8 
CXIII 7 VI 19 
XVI 8 XXXI 28 
VI 9 i Deut. 


XXIf 22 


jnn nip3i 


1 Sam. 


XXV 3 


^3t^ n31B 


2 Sam. 


XI 2 


nKia n3it3 


1 Kings 


III 17 


^^3 n3tt^ 

3'OV/Ul =^ 1142 

'0^1 '3 nij^^i 


2 Bam. 


XIY 2 


n^Kfio . . . nttrx3 n^m 


i«a 


LIV 6 


n3im rw»2 ^3 
yorn/i = 1143 

piTiODi 'np3 'H n^^^ 


Gen. 


III 13 


nvvh o»n^» mn» 'to«»i 


Numb. 


V 21 


nr>6 tn3n •toki 


Jadif. 


XIV 7 


rwj6 is-rn "nn 


1 2 Sam. 


XI 3 


nvi6 ttHTi -n-r rr^ttr*! 


2 Kings 


VIII 6 


rw)6 T^on Sjw»i 


1 Sam. 

1 


XXVUI 24 


p3io ^:ip rnf ^7! -im 

TWIW = 1144 


Gen. 


VII 13 


m R3 mn orn owa 


! Im. 


LIV 6 


n3itp nrto »3 


Mai. 


II 14 


yn^ K^m 


1 Prov. 


YI 26 


nair fWK 1P3 »3 


1 ■ - . 


XXVU 16 


mnrs D»3"io ntrxi 


1 Cliron. 


II 24 


iTornn = 1145 


Gen. 


XU 18 


Dn3K*? nriD jnpn 


9 


, 1« 


mn »nnK niOK no^ 


H 


XXVI » 


pnirt>f^»3Knpn 


» 


; 10* 


no '|^0>3K IDKn 


» 


XVII 15 


rpn 16 ^nw nr 


11 


XIX 15 
AmoB 


vn 17 


natn itd inrK 


|Pa. 


cxxvm 8 


rPVIW» 1146 


Gen. 


XXVI 7 


mpon »«fa< •Awn 


Namb. 


XXX 17 


oma-r D*pnn n^ 


1 Kings 


XIV 2 


oyann fi^^ntm^ 


Gen. 


m 21 


ini5^»^i| oiK^ -rm 
ror/w = 1147 

rwr;ifl « 1148 


Gen. 


XXV 18 
2 Kings 


XV 29 


o«afei n*?an 10 ^inr» f^ npe ^0 


n 


XVn 28 


nvr TOT "WK TP 


» 


XVIII 11 


1WK T^a *?3n 


» 


XVII 6 


!wv6 n»iwnn mra 


Isa. 


XIX 23* 


n^oo n^nn Knn 0^3 
rornn =* 1149 
•o'Di rpm3n 


n^^ im in byi ^vrh '03 '3 Dn-irs 


Gen. 


XXV 3 


{Ti mn Hsr HK tV jrpn 


Hos. 


XIII 7 


^T03'Dn^»nin 


Ps. 


XVII 11 


♦31330 nnp iiv Deut, nij*><3 - ^yp^ Esther Gen. Judg. 2 8aio. Dent. 

1 iSam. I..iVit. 

Eccl. Kumb. Deut. 
Exek. »,'VltF\r\ - 1171 Levit IT 21 

XIX 10 

XX 16 

XXIV 4 

XXI 23 

XXVI 1 1 Kings 


XVI 


27 


„ 


XXII 


54 


2 Kings 


XIV 


15 


» 


XV 


ae 


r 


XVI 


19 


» 


XXI 


25 ni?o pi 
HKOtsn 

rprnrt = 1172 
Yi G 1^ -^Dxn jen xian ■ 

, i» Dion bv ina^snni 

rrrriii = ins 

XXIV 64 D'TSKm ^4^n mm *i^D«n 

XXXV . jp:d pK3 nt^x rm^ app* »nn : 

2 in^3 ^K aps?' las^*. 

IX 34 DDt^ Sr irnxn 

r 44 tar irs D^r»s-im 

. 4s 'n^ux? nn^xn na \ 

IX 5 PjlX p»S3 1X3 i 

XIV 2 nxpn arr ^wm 

XXVII 2 nn Dp^i 

n » TIT n^rn lOP "iirx rc^sKi 

X la 3Kr r^'i ; 

•131 nn ^31 
i-rrn/j = 1174 

nop 
nnnx 

pox : 
n'prjin = 1175 

pn:o>DT '3 n:^m n??j? nt?» 

I 30 ny:Qh "frnn D3^"l^x nin» 

XII 7 Kth D3nx necrxi i3rnn 

vyr/in = 1176 

•a>Di -3 n^^B! n^» 
XVIII 5 oixn onx nw> 10X 

III !4 DM^xn ntrr itc^x ^3 '3 »nin' 

rrr/in »- 1177 

•DD no 'ODi •:! nin*! mjt *^^^? 

XXXV 10 3^ D3n hD^ 

XXXVI 1 ^K^3 nwjn 
XXX 2 moen 'trxi ^x 

nyvnn = 1178 

•'ips '^nm '3 '»3li^X n^» 
XXVI 18 '>:nnic irx "|m:!co ^33 

IX 11 -IDX^ 13T 3>rO 

pn>:o'm nnp3 rts 'Wi^^ 

XXI 17 nv xtn irx3 

xxxix 9 wxs ^mx DX ^3 neixa ^:en -jc^n x^i VII 36 

V 38 

IV 49 Jerem. XXXIV 14 
Isa. XXXVIII 3 ' 

Gen. XXIV 40 Exod. 


XXVm 26 


„ 


XXXIX 19 


Jorvm. 


XXXVI 23 


Ezek. 


VIII 14 


V 


XL 44 


y, 


XLII 13 


„ 


XLI 12 


y> 


XLVII 16 
nn'SD^DT 


Deut. 


IV 2 


1, 


y, 2 


r 


XI 13 


1. 


r, 22 


n 


r> 27 


« 


„ 28 


f, 


XII 11 


n 


XIU 1 


n 


XXVU 1 


» 


4 


« 


xxvm 14 L«vit. 
2 King8 VI 23 
XII 5 111 

anx inra dv3 nnf? nnb n^n^' mic icm 

'3>D in3 ntt^a nx nin^ ms nt^x 

nr» nx m.T mx it^x inpei 

pniD»Di '03 *l^^ 

n3D' -irx 

► ?i5n> 'irx 

'n3Sinn nwx 

TDvr\n = 1164 

pn'jD'Di •np3 '^DDT n b^"n^K 
n»ttrpi 

'TliT Xip3 'H^l 

'nx X3n 

ix?«yt» nmnm 

>^x -loxn 

p33m 

nnn3 non 

iT'or/in = 1105 

niTn n:M3 X"> DDn« n^SSQ "^nij* "^m 

V : V V - : • T V -i 

n3in ^p iDon x^ 

P'IDfi3 '3 

'mxD f?x ipott^n row ox n>rn 

nxtn mxon f?3 nx p-iorn nor ox »3 

i-nn* mxa bn iroe^n "is^ n3'»3n nx 

msco ^x iporn x^ ox nWpm 

03'nSx niH' in3' irx oipon n>m 

D3nx nixo '33X ntt^x isin ^3 nx 

iDx^ Dpn nx h»rm> »:pn nro iiri 

pTH nx D313P3 n»m 

^30 mon x^i 

rorwi = 1166 

•n:o>Di '3 K:?^^ n^J^JJ 
nma X3V wx nxon ^3i 

Cp3 ^3 
fOrWI = 1167 

'D'oi -3 *?»"n'»3 n^» 2 Kings 


n 3 


7X n'3 itt^x D'X'xn '33 ixxn 


* 


X 2i» 


^x n'3 1WX 3nM '^:p 
n"crnn ■= iios 


D<iut. 


IV 10 


irx DV 


1 KingH 


VIII 40 


lim' {PD^ 


2 Chrun. 


VI 81 


•*ji)tt nm l-oni Deut. Hi 20 

IV 40 

XVI IH 

XXVI 2 B"Drfl/t ^ 116» 

i-r^P - 183 riTj^ 'n /iw i«y] njiT it?8 

r'rnn ^^ ii7o 

"D3'PB3'T?J^;3^{$njn\-lt^fi5 

tp 

nioe^i 

D'C3D0 
X3tQ3 112 ir^^- - "i^^si S^P IM. 


XVII 


8 


* 


XLIV 


7 


■ 


LV 


I 


Jerem. 


XXlll 


8 


H«g. 


n 


14 


Jerem. 


XVII 


19 


ps: 


XLI 


9 


Jerem. 


XLIV 


28 


5omb. 


xu 


11 


Keh. 


vn 


n 


Estlier 


VI 


8 


1 King* 


IIV 


1* 


LotU. 


XXV 


88 


1 Kiiis» 


XIV 


8 


1 Smk. 


xu 


6 


2Kiiigt 


XVU 


18 


Gen. 


VII 


28 


Bxod. 


XXX 


88 


Lerit 


XV 


82 


tt 


XXV 


88 


Jerem. 


xuv 


28 


JmIi. 


n 


10 


« 


XXIV 


81 


1 Sam. 


XXT 


8 


Jerem. 


vm 


2 


1 Kingti 


XIV 


19 


2 Kings 


xvra 


6 


Oeii, 


XXIV 


7 


n 


xxxrv 


11 


„ 


XXXIX 


28 


Lerit. 


XVI 


81 


>'umb. 


xu 


1 


Deut. 


XVIII 


20 


Jerem. 


xxxu 


24 


1 8am. 


XII 


8 


v 


XXXI 


7 


1 KingH 


XIV 


8 


2 KingN 


xrv 


28 


Null. 


V 


18 


Isa. 


XVII 


8 


Gen. 


XXXIV 


11 


LeTii 


XV 


82 


Knmb. 


xu 


11 


Josh. 


II 


10 


1 Sam. 


XII 


« 


1 Kings 


XIV 


8 


Ina. 


XLIV 


7 


Jerem. 


XXXII 


24 


Gen. 


XXIV 


7 


■ 


XXXIX 


28 


Lerit. 


XXV 


88 


Jerem. 


XLIV 


28 


Deut. 


XVIII 


20 ■pDDT -b 


SW^ lyxi 


Gen. 


XXXIX 28 


■h 


ns^ari itt^i 


JuUg. 


V 27 


h 


P« ^?^. 


n 


XVU 8 


•h 


K'an nt^Ki 


« 


» 9 


h 


13^!?! -^e^xn 


1 Sam. 


XXin 18 


h 


mCP irKI 


2 Kings 


Via 1 


h 


aat? -ipK3 


Isa. 


XLVU 12 


■^ 


omon itt^. 


11 


LVI 4 


h 


lacon itt^K] 


Jonah 


I 8 


h 


wsii^Kl 


Bath 


I 17 


h 


t^ni^i 


Eecl. 


UI 9 


i 
» ■ 


VII 2 


•h 


TH»-'i^»n 


» 


VIU 4 


^ 


^H?! n?^. 


Isa. 


LXV 12 
LXVI 4 


e 
Job 
Rnth 


XXXIX 80 

I 18 


h 


w,-m 


h 
*> 
Gen. 

» 
I>eai. 
Gen. 
Exod. 
LoTit 


XXIV 7 

XXXIV 11 

XVIU 20 

XXXIX 28 

XXX 88 

XV 82 


Knmb. 
1 Sam. 
Jerem. 


XVI 82 

XXV 88 

XXVIl 17 

XU 6 

XVU 19 


h 


K^J Itt^ 


Jerem. 
Levit. 
Exod. 


XXXII 24 
XXV 88 
XXX 88 


h 
h 
Levit 
Gen. 

« 


XVI 82 

XXTV 7 

VU 28 

xxxrv 11 


t 
II 


XXXIX 28 


h 


^fe^ i«^ 


LOTit 


XV 82 


h 


^npito i^^R] 


•h 


Kvn-itt^tn 


^. 


XXV 88 


h 


iM^pn itt^i 


Namb. 


XU 11 


h 


onn^p it^Ki 


Jerem. 


XXXU 24 


6 


n^?{7 ^tt^] 


Josh. 


U 10 


h 


# i?^i 


» 


XXIV 81 


•^ 


naibnic^xv 


1 Sam. 


XU 8 


h 


i?131 "itt^xi 


-s 


XXI 8 


h 


P5?^? ne^Hi 


11 


XXXI 7 


■h 


«vr^l 


1 Kings 


XIV 8 


h 


^K?? "^^Jfi 


2 Kings 


XIV 28 


h 


ompn -itf^K] 


Keh. 


V 18 


'S 


■15T "^«^- 


2 Kings 


XVII 18 ^T^'CiTi 

Dt^ jna 
K^* 
mtOK 
la^nnn 
mai 
•pans 
iinaT 
K3 iTTAT 


niSK ^fiTon irio 
fvin' no 


xnm b tfiD in.1 


\myo pa i3t 'wio 


fi*rjvi = 1180 
prpjD^i "^pr 


I '111^31 


on-rra 'nacDn lA iriai 


Tina 'fntwi h? wj^ai 


wn or 


uhhn nr>oi 


r^« 


'j'^n irnai 


H^r/m = 1181a 
h;p»5 


jWTi' {^ai 


'V 


P3tt^3 "^1^ 


h 


naitoneii 


h 


njT IfKI 


h 


Kvrn^l 


h 


r.ni^ 


'S 


n^ ^?^. 


h 


»Ae:if^ 


h 


^W!'«hp 


h 


oiry. '^. 


h 


r^i^ it^i 


h 


wapi?^ 


H 

v 


Il> TfRl 
F173? nj^ 


h 


^r.-T^. 


h 


t^?-»*^ 


c 

■pool h 


^\^^, 


Tnxn h 


P?«^ "Tf^ 


foon -^ 


iPftt^W^. 


*p001 V 


^ntpti^^i?^ 
iwrnrtf! 


•^'ixn 7 


HVP'^f^ 


•fayr '^ 


inmtw 


•pool •? 


^w> 'iij^jri 


•pj^rr '^ 


'Ui^pn -rtj^Ki 


^♦801 '7 


?1?^ i¥^»n 


foon 'V 


on^r "ic^ 


. 70tn h 


wi', ^?^Kl 


foon '^ 


'■^SC *i?^»P. 


^DDl "^ 


TO'^V •i?^ 


fOOl '^ 


1991 n|^ 


JODI 6 


'^•?'^?1 


■pooT h 


a^O-H^Kl 


Y^*^ "^ 


njn *Ti[^ 


"]»D0-! -S 


'IVT^*!|f^. JOTh. 


xni 


8 


1W 


« 


xnr 


2 


hy\i2 


Jerkin. 


XXIII 


27 


D^arnn 


Isn. 


LI 


13 


m.T nDCrm 


Hos. 


vn 


12 


nn^bv t^iiDK 


Jonnh 


I 


14 


r\wv niren 


Hag. 


I 


12 


Mm ^rhv Itt'KD 


Ecpl. 


lY 


17 
prpiD^Di 


Di ^ nif^'b^ nin^ -i|ii n^»3 


Exod. 


IV 


80 


nK pn» ^T^ 


♦• 


IX 


12 


vrvn njnD nS nK mm ptm 


Knmb. 


Y 


4 


nwsk pno ^K DHiK in^ttn 


w 


XY 


22 


i:trn ^di «'rwr» ^ 1190 I Josh. 
1 Jerem. 
; 2 Kings 
J^rem. ■ Exod. 

I 

Levi*. 

] 

i Dent. ! Micah 
I Keh. Lerit. 2 Sam. IX 7 

X 1ft 

XXIY 19 Exod. 


XVI 


24 


Lcvit. 


IX 


21 


1 Chron. 


XY 


15 Gen. 
Jerem. Exod. 
Ezek. Gen. 
Jerem. Qon. 
Exod. Dent. 
2 Kings 
Micah 

'^ VIST XXXII 8 
XXXIX 4 I • 12 
XXXYII IS XXVII 8 
XXXVIII 20 XXXI 1 
XXIX 27 nDi:nn mm msTinn pw 
^«tttn mn ^xm 

K'mr/in ^ ii«i 

im:a'D'» pmo •: HTJ^D n^¥ *i^J<3 

-ipan 11? inK in':n 

mrnn n^n 

j')tr;in = 1198 

•)n« VjV^ 1WK31 

Tjnrrn = ii94 

^:k -ir^S 'f?p3 par *:3 nnm 
mn» ^ip3 n: PDtt? 

.Txmn ==1195 

pn:a*Dt -npa o 1^^l^5^ 
v:^h nrKOi pHK^ "tir«o i Numb. 
Deut. Qen. 
JtMTin. 2 KingH 
Ezek. Joifll. 

1 KingH 

2 Kings PrOT. r"xyn/i = 1196 

':d^di '»^3 '^D HT^^ 

VII 5 priJn om^rs^T 

XVII 16 D»orn K3X h^h tinnr^i nTtrx iri^n 

V 18 ■ i^Trs? 'firn:! 

T'atrnn = I197 

«r3 13 K13'J K12J piSDDT pS-WO '1DD 'KT 'PB3 '1 H^^feJ • 

'D'DT nin^ vnT z^rn kisj inx p'D ' 

i 

11 tt?>xn nt^K j Deut. 

XXXII 2 o^x I 

XL 5 133n I Jo8h. 

VIII 34 ^ V^^ \ 

15 a XXIY SI 

YIII 2 

XIV 28 

XXIII 8 IX 21 

XXI 13 

XXV 83 

XIX 6 

XI ft 

. 4 

ni 3 

YIH 15 

Vll 72 

X 31 

V 18 XXVII 17 
XIX 5 XXIY 7 

IX 11 Exod. 


IX 


21 


n 


XXI 


I 'A 


Deut. 


XI 


2 


Iha. 


LII 


15 


Ezok. 


XVIII 


18 


Mioah 


III 


5 


Zeph. 


I 


6 


Neh. 


X 


31 X 5 
XXXIII 27 XI 4 

m « 

XXIV 17 

II 24 

XVI 5 

XX 20 XVI 10 

XXIV « 

n 7 

IX 21 113 

i3^rf "ipyfl y'tvI^n ~ 1182 

'D'DI 'DD 'K1 3"' "^^Hl 

13^ Dt? vh Ittrm 

mtX Kf? ^Itt^KI 

ijr3 mxn m K3' 

DT3K^ jm^ mn? ivki 

13103 03^ mtrp 

o'lxo Trn ms^i? 

1W 1^3« 
Z'tmT\T\ = 1188 

ip»3 inpi nx K3» 
rctt^nn -- ii84 

D3n.i r>Kn »o 
.TDrfln -- 1185 

•o^Di -n ^b n^&ji 

rwrv 131 ^K 13S or kS iwki 

mix vh iVKt 

1D10 rsK W1 i6 IVKI 

irott? K*? ittwi 

rwv 310 >6 irm 

ome hv (fi* i6 irxi 

mm nK 'irp3 ^b 

i5*n33 jn: >6 irw 

rCtt^nn = 1186 

'o>Di '3 n*»j?0"^P- ^^»1 

I'm bv ir«i msn Sp item n^rn 

on^K lOKn .13 

t'c»rn =^ 1187 

'O'Di 'u:3 'n 'n3 -i t Hif^lf ^t?^^l 

D'lito b>rh 

13103 D3^ 

ni^3N^i jni^ 
131 irK3 n'3 'h TWV icki 

KttrX?3 

1.1'pfn 
n^crnjn ^ 1188 
•mO^m n^8 'T3D TO01 3"> "^t^NS 

n3ii noo 

pa:3 lotr.i 

ii:d iptt^m 

urh 1131 114 nj^ - n?*^ iv Dcut 


XIV 


9 


*i73Kn lit 


n'Tt»r\r\ = 1198 


n 


„ 


16 


Di3n 


•o'Di '3 tri:*^ n:^{j 


v 


XV 


8 


nsii m 


I«a. 


LVI 2 


nKt ntrri" n:x ntt^K 


J, 


XXVI 


17 


moKn 


Job* 


V IT 


ri^K Vjrv2V 


JoBh. 
Josh. 


XXI 8- 
XXI 11 

y, 13 

- 16 


vr\r\i\ = 1207 

wiK nnp nx 

pi3n 

trotr no 

pj>3: 


P8. 


XXXIV 9 

XCIV 12 

XL 5 

cxxvii 6 


B'jwnn = 1190 

pnaDoi nnpa p3*0D-t "i l^in n^Ji^ 

13 ncH" •izan nrK 

n* i:iD*n "ictk inn *it^K 

mn' DS^ irx i3jn niPK 

inerK nK k^o it>K i33n nrK 
p 


17 


P3:i. 


ii'/i/i - 1200 
» 


18 


fnmjy 


'O^Dv: D3?nn?^8 
» 


21 


Mtt^ 


Ps. 


LXXXIX 16 


•TIK3 mn» npTin 'in' 
»• 


23 


Kpn^K 


» 


CXLIV 15 


1^ n33ts^ 
If 


23 


pn33 


^ 


. 15 


13 a 
11 


24 


p^'K 


r^iw = 1201 
i» 


24 


'OT? po'inj 


'O'DI '3 "^l^JJI 
« 


25 


l^rn 


2 Chron. 


IX T 


•par ntt^Ki •ft^jx noK 
» 


27 


,^3 


ProT. 


VIII 82 


roe^' 'an 'it^Ki 
>■ 


28 


p'ttrp 


3"nrm == 1202 
» 


28 


man 


pn'iO'Di '3 '^Cl^J* 
« 


29 


moT 


Deut. 


XXXin 29 


•jiaa '0 ^Kic^' TittTK 
^ 


29 


D>3ipJ? 


Pb. 


CXXVIII 2 


S3Kn '3 I'DS P'J' 
^ 


80 


7Xtt^ 


J'W»/1 = 12(»3 
« 


ao 


piar 


'^D '3 ^IK^t^Jjt 
» 


81 


np^n 


J08h. 


XV 38 


SiKn«7K n^Dra 
■n 


82 


tnp 


Judg. 


XVI 81 


npixpa 
9 


84 


DWp» 


fiinn - 1204 
n 


84 


nmp 


'O'Dva nn{!l??^T 
» 


85 


^^n: 


£zra 


IV 15 


nov p maa piar mnrKi 
« 


38 


TpS:a noi 


„ 


1, 18 


in3wni i"ip3i opfiD D'r '30i 
11 


87 


patwi 
* 


?t*nWl - 1205 
» 


87 


ntp 
•n'aO'Di n^ 


vDoa r^ nte .T^ 'ODi "iD'B.c^n ^3 
n"r>nn = ]in>8 » 


Exod. 


XXIX 39 


tt^aan nK 
•e'Di [n'Oi'] 'DDi "100 '«n 'i niSt 


„ 


XXXI 7 


1P1D ^nxnK 


Jenm, 


XXV 


18 


/iKi D^cn-v nx 


„ 


XXXV 11 


pron nK 


» 


11 


19 


o^iico ^te npnc nK 


yt 


n 12 


pKH nK 


1. 


1. 


21 


ons nK 


f, 


18 


^■» jn^tt^nnK 


II 


11 


23 


pi nK 


m 


1, 18 


naro nK 
n"/lflfl = 1208 b 


n 


„ 17 


'rSp nK 
'D'DI D'"! O Ti^ 


„ 


n 18 


mn' nK 


Qm. 


XIV 


9 


lar^nD nn 


m 


n 91 


hnprt n:a nK 


Im. 


XL 


14 


pjn5 »a nK 


n 


XXXIX 88 


np» n^ jn^n nK 


ProT. 


XVII 


24 


':o nK 


n 


37 


m:Dn nn 
B'rmn = 1209 


n 


39 


na?D nK 
Knsa |Bp 'no cpo ^ai pp 'op nx 


f, 


40 


'P^p nK 


Job 


XLI 


26 


HKT na: ^3 nK 
pnso^Di cpo K7a jop 'no nr^n 


n 


. 41 


«»ran nwn 'i:a nK. 
Taoa n^J -niKT 'D'd «?'i iKr bi 


ProT. 


III 


12 


ans' -^rx nx ^3 


f nn/^ == 1206 


Ps. 


LX 


2 


n'nn^ n-^ nK imsna 


'n:o'Di [o'iai] Doa 'D'd 'Wi " nJjfe 


. 


XL VII 


5 


api?^ Pk: nK 


D«at. 


IV 43 


nxa nK 
^'r\r\r\ - 1210 


n 


V 19 


D'i3in 
lr\H] p-ri Kneo -yoa •? Hfi^l nJ$ 
VI 13 


KTn -pn^K m.T 
H"'r\r>*-y ■■- V4U 


, 


X 20 


"13m 
|'n*:»a in '^di n^ n^ nna 'n^Ki nna 'des -n 


y, 


XT 27 


naisn 


Ueii. 


IV 


2 


m^t» sjom 


n 


XlII 1 


■mn ^3 11315 Josli. n^ - nji 2 Sao). 1 Kings 2 Kings 

1 Kin{jH 

2 KiiigH Geti. I II 

X 24 

Til n 

XI 16 

XIX 50 

XXII 25 

XXIV 14 XIX 5 

XXII 8 

XXI\ 12 

XXT 13 

III 13 

V 2 

Yll 7 

y, 12 

* 27 

X 8 

. 4 

XIY 7 

„ 20 

XV 12 

I 47 

11 40 

Yin 1 

IX 9 

XII « 

XUI 28 

X 15 

XYI 24 

II 14 

YI 29 

Mil 5 

XIV T 

XVII 20 

« 30 

4 

27 XYIII Levit. XXIII 8 

14 
« 16 IV 18 

XIX 29 

L 2 

X 5 

XXI 35 

XL 4 

Y 23 

XIII 52 

15 b TB/IWT ^ 1215 
piT:D>01 n^ n^ n^ W1.T3 IDD tl 

nTiQn a-ipn iinp 
nmn mir nxa >3 

T"»/llin = 1216 

piT^D'Di njj riNI njj Ssnar idd3 "icb yis 

vr:K^ in noKn 
mDK':K3itD loxn 

•po' iK^a» »3 

T^riKTn 13351 

n3r n» p:n npn 
b nap nni 

HK 33D 113^3^ 

nnnn = 1217 

T\^ T\i$ Tiiji in3n>KLDo^aj'BD3iD»fitfl"» 

T^an 131? 1K3 d:i 

tt?3n»i ^rar opn 

naVtt^ Sip' w 

i3?r lew ^r iiain 

orsni *]^aii f pvi 

H^n Dtra 
jnarinn nx ;p'i 
niiK n»s np»i 
':3 nx ^331 
"l^a^ iDoa Kin mi 
D11K nK nsn Kin 
iwK T^a^ iia»oi 
^33 »r:Ki 
i»Dn Kin 
•]»^Ki 7* :iK bvn 
o':n3n ^3 fiK K3n 
ni3xan nK i3n 

n'^T\r\r\ = 1218 

'♦Di n8< n^ nJHt n}< 'in3 n»K 'pio^D r** 

i[\T{b iSin 

nnr3 M>i 

V3K nK B:nf? 

f iKn yv m nD3i 

lie? P]:» 01 

jn^rn riK nK3ni 

Ktan* »3 mil 

1:31 HK pjittn Qen. 
Exod. Kaub. OeD. Exod. Knmb. 
1 Sftm. 2 8ftBi. 

1 Kings 

n 

2 Kings 

Isa. 
Jerem. 1 Chron. Lerit. XXII 12 

XXII 24 

XXIX 6 

V 24 IV 2 

XXII 12 

XXII 24 

XXIX 5 

V 24 

u u 

YII 16 

XV 18 

III 14 

XIX le 

XXIV 4 

Till 16 

XV 19 

XVIII 23 

12 

XLIX 26 

XXXI 7 

XXXII 21 

XXIII 18 

XVI 2 

XXXIX 14 

II 2 

X 3 

II 13 

XLVII 5 

CXLVII 11 I 5 

IV 4 

YII 30 

. 38 

vni 7 

9 

XIV 86 

XVI 15 

XX 8 

« 17 

XXI 10 

XXVI 80 

. 42 V 11 
XII 8 
XXI 16 

XXVIII 12 

68 

XXXI 12 115 

n^n ^K laK'i 

mhn P|D3 DK 

jinK nK nw3Sn 

nt^Kn nK npwm 

3''iVifl ^ 1212 

pn»:ja»oi pmr3 mn n^i T\t$ T\^ 'd© v3 

ni^ P)Dni 

■p' n^rn ^K laK^ 

n\hr\ pp3 DK 

piK nK fitD^ni 

nvKn nK npwm 

n^v *io i^ni 

yin2 mn* "^nw'i 

D'3K^a ni rhitn 

i» K3n T^i 3ttn 

T^an 131 prnn 
ittwovnp 

*p:>3i »r3 n»i3 
31PA1 nnpi 

IWSr Kb ItPK ^ 

T*3ia nK »nb3Kni 

i3immiaKn3'3 

•pr nK Kvni 

'n»Ki piar »r333i 

mviDiKp 

1^3' Tan i!riKi 

rnaipn n^ »^ -OKn n^>K na 

o'pm bv 

1133 nK tHi ♦mn 

nKi3bin3' 

rKi» nK nvp nmi 

•naa^i n^ nisi n^jt [Kipn] 'D03 -o^b a-* 

ip3n p nK tirrm 

ion nK K>3ni 

n:»K*3n in» 

nw mx iwK 

mnsn nK vhv jnn 

noiican nK ottn 

n»3n nK udi \ny} mxi 

nKonn tiw nK antpi 

tt^3 '» nK jnK »3K1 

moK nK np> iwk r'Ki 

iTiKa ^lAi jn3ni 

03'na3 nK »niac^ni 

ypT ♦nn3 nn >ni3n 

r''r\r\n =- 1214 

n^ r\^ r\^ [Dn3i] -'03 -dd i 

nin» Dw nK kot k^ 
Dnn3ra nK onxn^i 

lb»n>l DV3 HMI 

•]b mm nnD» 

lat^n nh dk 

Dpn nK Sipn 116 m- m Deut. 


III 


24 


» 


XXYI 


15 


II 


XXVIIl 


20 


Im. 


XXIX 


10 


Jerem. 


XXVII 


6 


II 


XXIV 


10 
XXIX 


17 Oes. 


III 


24 


• 


XI 


27 


• 


XXXIII 


5 


« 


XXXVII 


2 


Deai 


XXII 


24 


2 Bam. 


III 


25 


Jerem. 


XXXII 


85 


» 


XLI 


10 


Esek. 


XXX 


22 


i» 


XLVI 


12 Eiod. 


VI 


23 


Jetem. 


III 


24 


1 Kings 


XV 


22 


2 Ghron. 


XVI 


6 


Oem- 


XUX 


31 Sxod. Dent. 
Sxod. ytnp prOD nti^tfn 

t'2/1Jlfl - 1224 

fin onm n»«c|Ov k3»i 

nana vmv^ rvmr* »3i 
n'snnn = 1225 

•D>Di n^) n%$ n^5 ni^ ni^ -ra n»K t3>D 'i 

pHK np'i 
•nats'Di n^ rngt") n« n«in^J 't^hn nm 

•^131 DH^llK nX 1-iap HDV 

rD/inn = 1226 

•o^Di n^i n^) n^ n^ 'dd ta'> 

D^Vian mKan ^irn« dm^« t^»'i 

riK iicnn >p^ rw 

nnnon m^i nK 

nnttron \nv r\» mph^ 

nmty] pvQ ntm npn 

vyjph men rw ciitcn 
^atT' ^3 r\H Dfiemm 

la^fUK »n^ li^i* ^. pPX3i 

3^3 DVD «n>i 

1W 1030 rW DHT'^ 

onpyt nK th ixn 

»33 ^w rm T^n np»i 

-3^ n3>6on^3D^ni 

onDon rut mp^ 

on: rrhv itnp 

ittn»»itr33n uon 

I'Dn/vn s= it27 
H'TOx^ riK "itm v^ rut |0»d 

XXXIX 40 n^i nij n^T ntj") n^ n^ 

l^an wm na pini r\^hpn bv it»r n^w o^DKl 
XXVII 18 '^ro3i p 

XXXIX 30 nrmn n3?D nn p*D 

. ntsi n«j n^i n^ r^i nt^ 

nox *D*oi *of6 omvi nt»»avi odk nw? '3 DtJKi 
II 7 »»ipri ♦»r *ii««i Oen. 


I 


16 


Exod. 


XXXV 


17 


» 


XXXIX 


87 


« 


XL 


9 


LeTit. 


vin 


SO 


■ 


XIV 


45 


Nvmb. 


XIX 


5 


« 


xxxin 


52 


Dent. 


XIV 


7 


n 


XXVI 


7 


Josh. 


XV 


14 


Jmdg. 


I 


25 


2 Bam. 


IV 


IS 


« 


XXI 


8 


IKiiv 


vn 


51 


JeroM. 


XXXII 


14 


» 


LI 


28 


Koh. 


IX 


24 LeYit. 

Deut. 

Josb. 

1 Kings , 

Jerem. 

Zeoh. 

1 ChroB. 

2 Gfaron. Exod. 
Peat 
Josh. 
1 Kings Oen. 

» 
Levit. 
ITomb. 
Exod. 
Dent 
Jttdg. Exod. 
1 Chron. Exod. Sxod. XX 18 

XI 2 

XXIV 8 

XIV 15 

LI 8< 

XI 10 

XX 1 

XVIII 80 XL 18 

xvn 8 

XXIV 15 

VII 21 XIII 10 

XIV 16 
XVI 24 

XX 8 

XXIII 28 

XXXI 28 

III 7 •0^)1 n^l 

XXIX 6 

VIII 88 

IX 89 nttrx nx 33tt^» itt^x t£^'«i 

Dvn Dnnn 

D3»3X nx npxi 

13n nx 31 'i:n 

♦^pD nK npm 

n5tt?n n3i»n nvh ^m 

»'»J1W1 = 1219 

''sa^Dinij r\^ n^ nij n^ 'do i 

|3ron n« rwo opn 

v^hm a^TiDxyn n» opn 
s'lwifl «= 1220 

niji n^ n^ n^ -do i 

3ttni 

f mi 

ntsDn 

njnxn 

iSnpn 

niirxn 

K*3iinjn '-mi 

njjin^^) nj$ n^ n^ pn3 n*« -piDD -a 

nwsSTi onasn nn nnp^ 
r>p nx rb)n iai 

n-Ta irpnn 113m XXXV 11 

. 11 

I. 17 

,11 1» 

XXXIX B3 

. 36 

" 37 

n 40 

. 41 Qen. Exod. 
Lerit Tir\r\r\ « 1222 « 
pnao^Di n^l n^ n^jt pn3 n>K idd 'ts 
i^nx n« ptron nK 
mop nK inn3 nx 
■ntnn 'rSp nn 
Tiern na3 nx 
ptt^on nK 'JK^3n ' 
^3 nK jnf?rn nK 
.Tniarw nr\rmn rv^ynn nK 
i»nn »i?^p nK 
TJtt^n na3 nK 
b 
p-P3a>Di n^l nigt n^ mow n^Ki3 1DD '0 

VI 20 

VII 8 

XXXV 17 

1» 
XXXIX 33 

36 
40 
41 

yawvt = 1228 
•nao»Di praonf^Di n8$1 ni$ h^ pi3 n^K o^pio^e k-> 
XI 26 naw D^3r nin 'nn 

,27 innK^ 

XXI 5 T3Pn 10K» IOK OKI 

I 8 D^ansn pwan ■Dim 1331* nK Dior 


np^ 


ruMD 3^ nK nvpK 

ixnn wp 

'ftfTKnKptron 


^aKi 
nK 
nK 


iivn na3 


nK 


pwon nK 

vb b nK \nh^n 

i3cnn 'x^ 


iK'sn 
nK 
nK 


rwn na3 


nK r!5 m - m 117 hJH. 


XIX 


25 
XXII 


21 
XXXII 


8 
XXXVI 


5 
w 


14 
XLVI 


5 
XLYU 


12 


:xod. 


IX 


25 


, 


XVI 


23 


- 


XXX 


3 


„ 


XXXY 


18 


» 


XXXVII 


26 


jeTifc. 


XVI 


S3 


>01lt 


IV 


19 


« 


■ 


43 


„ 


vn 


11 


, 


« 


12 
XIII 


16 1 Sam. Gen. 

Lcrit. 
Deut. 
Judg. 
2 Siini. 

1 Kingg 

w 
II 

2 Kings 

Jcrem. 
Hos. 

1 Cbron. 

2 Chron. Ezod. Lcvit. XVII 2ft 

XXY 11 

. 89 

X 6 XVII 23 
XXXII 23 

XVI 20 

V 21 

VIII 16 

XI 1 

XVIII 5 

VII 14 

7, -to 

XIV 26 
XV 16 

xxm 3 

XXV 18 

II 24 

II 46 

IV 11 

XXXIV 8 

X 13 

1. 26 

XII 5 
XXII 24 

XXIV 59 

XX 18 

XXIX 44 

XXXI 7 

XXXV Vi 

XXXVHl no 

VIII 11 ■naa yw m \ 
3pjr «Tn i 

XDW 1H30 apr' Dpn : 
P)DV h^h^i I 

n«m ion on^x id«»i 

lan ant in« n'fiin 

jaron mrv nx 

^?'n nnt inK ^T^ 

i3Toa 1X3 nK 

^ mxon nK niDtn 

3pp n^m 

^3«r n» nsn nsn 

131 nnn^n ^31 

yV/>/in = 128S 

•o'Di n^i n^*} n^ (^»inov3> idd i 

n^ w^KH Dirnn 

»0'0 mn »on^ nn ^nnp^i 

no >3 Tin rotn 

pDP »33 win 

i'^;irm = i284 

^KrDr» nK Dni3K npn 

Kin n^'V3 Dpn 

•iD3n n^3i 

^:xnn jn noKm 

^:pi nK npn 

n3wnS Mn 

3Ki^ nK -|^i iiri 

niof?K nvK j3 

Dii'n wn 

.»3Son n*ii2CK nK npn 

Dn:o n3» w 

l1?Dn ion 

o^«ni» 

narn pKni 

onn wpn 
nittrr nsiDttr n3tt73'i 

n'^fl/lfl = 1885 

n^l n{$1 ni$ in3 n^K •n3 '0»B B-' 

i^> onxai 

iS> ppn 

D13K npn 

ir:^»Di 

np3i nK -in^tt^n 

D'Ki Dpn hD^ 

imQ ^nK nK ♦nnpi 

wn oi ijno SiK nK 

V13 nKi jnSt^n nK 

':iK nK n3 vv^ 

i:0D n Exod. Levit. 
Josfi. Judf^ 

1 Kings 

2 Chron. 

1 Chron. 

2 Chron. Jndg. Gen. pnao^cn r^'} n^J riHI r^ r^jt im in ^33 nw '^piDO t* 

3^n ^3 nK nnpfn 

D^^3n nK w^ 

DiiDn^KnK 

ptnn* ^K mn> idk»i 

jnsn pnK >:3^"i 

0^3 TJ^ nK onf? ^:m 

pWi:i >33^T 

13 noDOi 

o^»«n ntt^n i^xri 

DoSm Trn p rorn 

n-n -am 

nK onS lann 

np*? nnnKi 

vrptn^ no*3D ikiti 

on*ni33 nK inpn 

pjn3 P0ttr3 Mn 

wo^ n3t lOKn 

fnnw* >nf?K mn> jnn 
i3jn nw mi nno' ^ Mm 
b'r\rm = I8B0 

-0*01 n^ nitjt n^i n^ -pioD i 

3pr nKI 1WK3 Mn 

03^n3 nKI D3>3K nK inpi 

mniO m) m^ nK lopn 

D^ttni'^x^»mB3i 

oipon nt ^ lOKn 

H'^/inn ^ 1281 

•D^DI nt$*l rHJI T\^ [n>ttmi3] 1D03 DpOD l'^ 
nK D^n^K K13'"l 

pKn nTi nK D>n^K t^m 

b nw m nK dm^k 13m 

nwK wr KVin pKn p 

nm'i:3Di3KnKninnp»'i 

iap^ii3 K3 niw niw P3iK3r 

^3 nw ^1 onpn nK ^Dnn 

nKI ^^ypn nKI >ypn nK 

nsnK-j 11133 fwnK 

^h l^tn TKO 3pX^ K1"1 

wir nK niS^ no3»SiKi 

n3 no3>SiK '33 iM nf?Ki 

. iKT'i vyo iK3a 3pr Dpn 

nKI V3K nK pjov ^sbn 

i'htym = 1282 

tS^DI n^J*) nJJ'l n^ in3 mKI 'n3 'DD V3 

D3'3nn nK DM^K K13n 

pKn mn nK dm^k rrn 

• m nK dmSk 13P1 

iWK K5r Kinn psn p 

D13K nK nin npn 

nsr nivr r3iK3i 

»i»pn nK 2 Kingg XXIX 13 

XXXVII 16 

XI 22 

VIII 1 

XXI IS 

n 21 

, 36 

XVIII 17 

XV 20 

XVI 4 

VI 52 

XI 20 

XXIX 18 III 6 

VII 16 

VIII 21 

IX 45 

XI 21 

, 29 XXIX 10 

XLV 18 

XVI 18 

XXI 18 

XLVI 20 

XII 9 Oen. Gen. I 


21 


II 


25 


VIII 


1 


X 


11 


XI 


31 


XIV 


5 


XIX 


25 


XV 


19 


XXII 


21 


XXXII 


8 


XXXVI 


5 


1, 


14 


XLVI 


5 


XLVII 


12 T 21 

« 25 

VIII 1 

X 11 

XI 31 

XIV 5 

XV 19 118 
m- 


-^^ 


ITp 
b 
Unt 


VIII 


16 


af?nn ^a n« npn 


Jotli. 


• X 


84 


h 


n»?^T«J 


a 


XIV 


51 


Din py nx npVi 


* 


' a 


84 


h 


D-Tir-'Hf 


Nonb. 


IV 


7 


D*:Dn jn^ ^ri 


m 


a 


84 


h 


m-^jrn? 


« 


VII 


1 


m^a Dva 'nn 


3u6g, 


m 


6 


h 


Q70l:?-«j 


a 


XVI 


S8 


'Dip pxn nnsm 


1 Kingt 


IV 


15 


'h 


flpte?""? 


a 


XXXV 


5 


onnoi 


■ 


XIX 


80 


6 


T53,TnH 


Dent 


XI 


6 


jm^ ntrr irxi 


• 


TII 


40 


c 


ni'T»|rrnK 
irVi n^TD 


» ■ 


XXX 


15 


r^/mil « 1286 
Oen. 


XXXIII 


2 


fnnD0n hk otn 


Ora. 


XXV 


8 


nm^'fttrpi 


«?rn? 


Exod. 


xxvin 


5 


amn riK inp» bti 
XXXIV 


le 


i3»m3 nK TJifi^i 


wnla-fw 


» 1 ♦ 


LeTit. 


XIV 


i 


riTiri "^stn m< 


,• 


a 


6 


K&O >3 rDV Opim 


vi3pp-nK 


Numb. 


IV 


9 


n^an la inpVi 


* 


XL 


81 


D'piwsn w rsH 3t^ 


-irnK 


a 


XXXI 


9 


^tcr^ ua latt^ 


Exoa. 


VII 


8 


3^ HK nrpK ':m 


»niw-nK 
1 


» 


Joih. 


II 


18 


D>Kai:mKnaT 
XVI 


88 


_ nw33n riTO IDRn 


on^n-fiK 


» V - » 


a 


in 


10 


}inn nK?a 


a 


XII 


IT 


miton HK ofiiottri 


nl«@prnK 


1 Kings 


XVIII 


88 


mn» rK ^om 


m 


XXIII 


28 


njnitn m »nrrt»ttn 


'vn-n^j 


2 Kings 


XXIII 


4* 


Olsten jnan iiTp^ riK ^^an isn 


■ ■ 


XL 


18 


pron fiK nvD opn 


vj-j«-n« 


a 


XXIV 


15 


pn.T fiK ^:»i 


Lerit 


IX 


80 


n« ionsr»i 


D'35rin-nK 
1 


Jerem. 


VIII 


1 


mT DK5 KTin npa 


» 


XXTII 


11 
n9.!i?.Tni« 


a 


xm 


18 


^a n« «^ao »3n 


VUBfa. 


VI 


17 


nrr ^KH n»n 


mnje-fwt 


a 


XLIV 


9 


D3*maKfnn m onnarn 


» 


XXXV 


6 


1WK onwi 


«>?>n» 


Ksek. 


XXXIV 


16 


rpa« maxn nn 
Dj^aT nnK maK cjTin 


Deiti 


vn 


18 


px^vn 3pp n*m 


D'?^«ten rw 


2 Chroa. 


xm 


19 


^ 


XXVI 


10 


^iTKai n:n nnr» 


nit^trrn^ 
. 
iten }a ^»Kom» rw i^on mri 
a 


XXXIV 


80 


» 


XXII 


4 


•TKin j6 


•nan-fH!! 


J^ren. 


XXXVI 


86* 


» 


XXVIII 


81 


rw -ja mfr pan^ 


■>??■?-'¥ 
Jch, 


XXI 

a 


84 
80 


Qen. 


XXV 


'3o»m n^) r\^) n^i n^^ r\^) n^j y^oG -j 

« tw> mo nor nn ih ihm 


« 


X 


84 


m DK*y«13 Ml 


pKH ^a rw wnm npi 
n^ mo rw nK rmT laVi 


w 


a 


24 


'•wi^t hp 


Josh. 
Jadg. 


XI 

I 


16 
18 


» 


a 


84 


•ioDa':i 


o^'i'Jrn? 


Joslt. 


VI 


23 


o'^non onpn wan 


^-dg. 


in 


6 


nKvpn 


BTdia-nij 


1 Cbroa. 


VI 


45 
1 Kiags 


IV 


15 


^^nDis i^roTiK 


Nfip^-rm 


a 


^ 


61 


- a 


XIX 


80 


nK arxn 


•Wrf«t 
n*^fl«l = 1288 a 
VII 

xxxni 


40 
18 


HAT -p^ 
p,T3o^i r\t$\ n^i n^vn^) n^? n^) n^ nwa o^pioc -: 

Ge». XXXVI 6 Via fun vm nx it^p npn 


1 King! 


XX 


21 


bmr* 1^0 ion 


NBrriit 


Lerit. 


VIII 


2 


V1K V3a nui |%1K f« np 
.T^n nio abnn rw npn 


2 King* 


XI 


18 


VCht HKI "ns 


i^pp-rHf 


a 


a 


25 


a 


XXIV 


8 


nrrj rw -d mm rfwn 


Tirn* 
h 


a 


IV 


7 


ijiniioni 


j9*rrfHj 
n:o>m nJJl n^Jl T\t$\ nJJI T\^\m) ntj -via mn to t 


Jerem. 


XXIII 
VIII 


7 

10 


Gen. 
LeTit 


XXXVI 

VIII 


6 
25 


wv npn 
a^n nn npn 


EMk. 


XVI 


80 


^"P'"*^ Tipm 


rwnt 


Judg. 


I 


31 


a 


XVII 


12 


nan ma^ ic iok 


ii|^e-ni« 


1 Kings 


IX 


15 


laTnn 


a 


XXIII 


18 


navii 


rpwrni* 


2 Kings 


XV 


29 


npfi»o»a 


a 


VII 


84 


^fiKam 


Drp0?-n¥ 


2 Chron. 


XXVIII 


18 


ZeclL 
1 ChroB. 


XI 

II 


8 
19 


fwinaki 
nawnoni 


•wrnij 


Lerit. 


YIII 


2 


, nrwfw np 
trbra\r\ « 1289* ' "^ 


• 


a 


46 


vA'D new 


nr™ 
Injt prpD i»te] 


w 


VIII 

WW «nn p 'fm 


a?i'-n<t 


5n»b. 


XXXV 


6 


'*» thg^n»$ 


e ChroB. 


XXVIII 


7 


nar:iwi 


VT:^-rH5 


Dent 


VII 


18 


6 D^f i;?9."3 me 


a 


XI 


14 


on*?.-! laty »a 


aT«>Ta)-ni« 


• 


XXVI 


10 


•^ n^e^rnK 


Keh. 


XIII 


11 


nanm 


D»3jprrn9 


• 


XXII 


4 


•^ iiDirnf 
O'WW = 1240 
a 


XXVIII 


21 


•^ i9?rrn>$ 


Josh. 


XXI 


24 


'^ t*;rn<j 


Oen. 


XIX 


2»«le. 
o-7)^r»f i 


a 


a 


80 


h r^arn? t:\^ m - as 119 Gen, JerezD. Lent. !Kiimb. XYII 25 

XXIII 4 

IS 

VII 31 

XIX 5 IV 6 

» 17 

„ 23 

» 28 

lY 6 

„ U 

» 8 

n n Xrmf Vk iffWT Judg. 


n 


11 


» 


ni 


7 


« 


YI 


1 


Ezek. 


III 


19 


» 


1. 


21 


i» 


XXXIII 


9 


1 Kings 


XXi 


27 


2 Kings 


V 


7 Gen. 


I 


18 


y, 


w 


16 


Kumb. 


XXXII 


33 


y, 


n 


33 


Exod. 


XXXY 


18 


» 


» 


18 


Deut. 


IX 


25 


ff 


11 


25 


1 Kings 


III 


25 


* 


11 


25 


I^'umb. 


XVIII 


15 


, 


11 


15 


IM. 


II 


20 


„ 


11 


20 


Jerem. 


XXXVIII 


4 


^ 


11 


4 


Kr-ck. 


XLIII 


7 
« 


7 


2 Kings 


XXIII 


15 


, 


n 


15 


1 Chrun. 


II 


46 
46 awn nn >nO n^SpJKI 

nenn moa ^331 
^an nioa-fttj mi 

'HiO^Di n^ 3»D3 Konp 'D^no [tnpn] 'Doa -^iir a 
lP3»f-n« jnari ^aoi 

onr inw laaij? ntj K»arn 

onr niTW 135*55 K»am 

j'arji/i - 1248 

n^ a'D3 •'3n HH a»D3 vh Honp a-a )d pr a 

i^a ^fen lip viD3 v^r T3n5i 

n«!a lOfen. iix^ »iDa i^^p itsnci 

in^-nK vsip] fjp^n 133 t3n»^ -jtriw 

y^^'FsH ^fen n^an i3a wie^ 

rcrmn ^ 1244 

•o^p ^xw »3a i«rm xnn-nK 

•«» ^w» >3a wp^i xrvr^ 

po Ta miT D3n*i vyj 

nSxn 5|tte3-nH nnin 
n*WT t|^3 n^, 

aKHK pora »n>i ^vj^ 

n'D/VUl = 1245 

'O'Di DJJJ) '3n T\^ 'OTp piDoa o p '»3ir k" 

Dvn n^oD^ f?"i3n ii«sn-n*t 

ppn 'iiKan-nw 

noKH -|^o |n>D na^OD-n» 

jt^an i^D y\v na^D-nKi 

jarDH n^ifirn? 

-ixnn nInrnxT 

Dvn D'ra'iK nn 

nnvh WiTHK Job 

I Kings 

Josh. 

1 Kings 

Deut 

Exod. 

Numb. 

Josh, 

Gen. 

Dan. 

Gen. 

£xod. 

» 
Gen. 
Lerit. 
Dent 
Bxod. 

» 
Gen. 
Dent 
Gen. 
Nttmb. 
Gen. 
Lerit 
Exod. 
1 S»ra. 

1 Kings 

» 
Gen. 
Exod. 
Lerit. 

2 Bern. 
1 Kings 
Dent II 

IX 

XXIY 

XYI 

XI 

XXX 

XXXY 

X 

XXIY 

I 

VI 

I 

XXXYIII 

XVI 

I 

XXIY 

lY 

XXI 

XV 

XXXIY 

XI 

XXY 

XXI 

XXIX 

XXYI 

XXVII 

XX 

Y 

» 

XLI 

VII 

VIII 

III 

I 

II 7 etc. 
26 etc. 
14 etc, 

3 etc 

2 etc. 

3 etc. 

26 etc. 

4 etc. 
30 etc. 

9 etc. 

9 etc. 

1 eu. 

Bete. 
35 etc. 

7 etc. 
11 etc. 
19 etc. 
35 etc. 

I etc. 

8ele. 

27 te. 
34 ete. 
14 

33 etc 

5 e/€. 
9 

15 
U 
14 

42 efe. 
4 etc. 
33 
10 
37 
30 etc. Esther VI 11 

Numb. XXYII 7 

Gen. XIII 10 Exod. XXXII 13 •Haa nx 


.;..>^..a. 


XXXIII 


20 


iiaa nKi 


Gen. 


XIX 


13 


ifioa »b^^ n« 


» 


XXXI 


21 


lant ^^>S^ n^n 


Dan. 


I 


10 


KDID Hin 'TTIK 


Gen. 


XLYI 


30 


n:n^?\ 


1 Kings 


II 


17 


»s<D3 Dipa"n>« 


Zech. 


I 


17 


'^31 ms3 Dip?"n^i 


Gen. 


III 


10 


•o»Di nij n^l pji^n '31 


Ezra 


I 


5 


noan'nxi 


Gen. 


XVII 


5 


noan-asi 


2 Chron. 


XII 


1 


«3£ia n«i nrnx] 


Ezek. 


XXXI 


15 


i>^n pm ttf nx 
a/l/in - 1246 a 
[niJjtl im rsJjt in p:itj 
'O^DI T\H 


'^ oar-ir-nx 


Gen. 


XVII 


24 3l»K-n« 

I3rfi« 

{iiysrnK 
n3Tn*j 
^x*3rnK 

eto«^ri-nx 

n??3.rnx 
njian-fiK 
nnban-nx 

lnD3n-nx 

nQ3n nx 

i?jpa©-nx 

n;-nx 

D3T-nx 

«Brnx 

1XD3-nX 

ia?^nx 

^ *^"nx 

»a?^o-nx 

ni»nrf»x 

o^i?-nx 

^ nx 

^ mwfix 

'JB-nx 

^5B-nx 

V3B-nx 

D3*3B-nx 

T[»3S-nX 

{l»V"nx 

inii-nx 
?lpt^-nx 
niln"nx 
Dinn"r»x 
HKI pn:oinn»^ 

X'a/l/in =-1241 
'On XOnp X3»3P3 3*3 p p3ir '3 120 r\^ - m) *^r^' Jerem. 


XXV 


18 


E»ek. 


XVII 


12 


„ 


XVI 


51 


n 


1. 


58 


» 


XXX 


22 


» 


XXXIV 


16 


L«Tit. 


XIV 


45 


Zeek. 


V 


4 


Exod. 


XXXV 


25 

XXVIII 


5 


» 


XXXIX 


40 


Kumb. 


in 


26 


Exod. 


XL 


18 


n 


XXXV 


11 


LeTit. 


I 


8 


11 


VIII 


20 


n 


» 


9 


Exod. 


XXXIX 


28 


LeTit. 


VII 


8 


» 


VIII 


25 


11 


XIV 


41 


1 Kings. 


XVIII 


38 


Numb. 


IV 


8 


Exod. 


XXXV 


^^ 


Numb. 


IV 


25 


1 ChrOB. 


II 


18 


Numb. 


V 


10 


2 Kings 


XII 


19 


Namb. 


XI 


11 


Ezek. 


XXIV 


25 


Numb. 


XXI 


2 


9 


n 


8 


» 


XXXI 


22 


2 Kings 


VI 


5 


Dent 


II 


22 


Oen. 


XIV 


6 


Dent. 


XI 


2 


• 


V 


21 


Josh. 


VI 


23 


» 


» 


25 


Judg. 


VIII 


7 


» 


M 


16 


1 Sam. 


II 


20 


2 Chron. 


XXVIII 


7 


Numb. 


XI 


11 


Exek. 


XXIV 


25 


Numb. 


XXXI 


27 


1. 


)» 


12 


1. 


XXI 


2 


» 


« 


3 


It 


XXXI 


22 


2 Kings 


VI 


5 


Deut. 


n 


22 


Oen. 


XIV 


6 


Beut. 


XI 


2 yoDt 


■b 


fTlfernx 


■ Cccn. 


IX 


9 
■h 


nnto-nsi 


LeTit 


XX 


13 


yam 


h 


■^niaBiFi-nx 


« 


XVIH 


22 
•h 


f»013?W™1 


Neh. 


V 


6 


Taoi 


^ 
h 


nfjjnn-DK'i 


i» 


IX 


9 
■pom 


•^ 


vj?K-nf 


Lent. 


Tin 


9 


■poT 


^ 


vjarmo. 


Exod. 


XXXIX 


28 


yoen 


•h 


n^??in-n!« 


Numb. 


IV 


9 


^♦8D^ 


h 


n^SFin-nw 


Exod. 


XXXV 


14 


Tom 


•S 


rvyiST«i 


Numb. 


XI 


11 


■pODT 


h 


inp'p mi 


Ewk. 


XXIV 


25 


TOOT 


h 


r?hj3-nK 


Letit. 


XIV 


45 


TODT 


h 


nhp:n«i 


Zecli. 


V 


4 


■pSDT 


h 


Dvifunmj 
fODT 


h 


Dfiran-rwi 


Exod. 


XL 


18 


■pBDn 


h 


nejjtarrnt 


» 


XXXV 


11 


TSOT 


■h 


npjjfs,? mo 


Numb. 


IV 


9 


yacn 


h 


.T^^nK 


Exod. 


XXXV 


14 
h 


■T^^Kn-KO 


» 


xiy 


6 


jatn 


h 


•f^'X™ 


Judg. 


IV 


7 
h 


•^Wm 


Exod. 


XXXV 


25 


•fOBT 


h 


fY1M-™« 


»■ 


XXVIII 


5 
h 


nijp-nin 


» 


XXXIX 


40 


yaen 


^ 


fify^n^ 


Numb. 


III 


86 
h 


nWTTiiri 


Lerit. 


I 


8 


yixn 


h 


ifTRT"* 


■ 


VIII 


20 
h 


inf>TB,-ntn 


» 


VIII 


9 


7BDT 


h 


K^g-n? 


Exod. 


XXXIX 


28 
h 


K^fUfj 


LoYit 


VII 


8 


yacn 


^ 


0.7-srn? 


« 


VIII 


25 
^ 


tsrsrrm 


9 


XIV 


45 


fOOT 


b 


^nwflK 


Zech. 


V 


4 
h 


Vp-rn^n 


Numb. 


IV 


25 


"pDDT 


h 


'Thfi-nK 


1 Chron. 


n 


18 
h 


nhrrnjo 


Nnnb. 


XXXI 


27 


JBOT 


» 


■ 


12 


■pBBT 


h 


am-n? 


Exod. 


XL 


1» 
b 


373-«n 


» 


XXXV 


11 


foon 


*p 


■ '»lp-/n< 


Judg. 


VIII 


9 
6 


Trtp-nij) 


Gen. 


XI 


5 


JBOl 


b 


•i?R^n« 


1 Bnm. 


VI 


7 
^ 


njR^^n 


» 


« 


14 


t 


1 King. 


VI 


15 
h 


K^-n« 


R 


» 


SO 
*> 


Kto-nw 


» 


XIX 


19 
•f? 


rnp^an-fw 


- 


» 


16 
■h 


jTlp^sn-nKi 


2 Kings 


XXIII 


6 
•^ 


Ki»-9rn» 


Ps. 


CII 


15 
h 


Dri'T{rnto 


Isiu 


XXXVI 


2 
^ 


^?iTTW 


2 KingB 


XVIII 


17 
■h 


^"jSUTnjfl 


Is«. 


XI 


15 
b 


nnri-fwt 


Josh. 


VI! 


24 
*> 


nhn-nsi 


Is«. 


XLIX 


26 
■h 


iVii-nK 1 


Lerit. 


XVI 


27 

b 


D3jnrrm 
'h 


larnK 
h 


NT™?! 
•h 


arsp^m 
^ 


Dnp^-n.n 
'H/TD tvh 'iVTO 


b 


•*. 


nesja,?-™ 
b 


noasn m\ 
*} 


rny!?-n} 
h 


n^jp-nm 
h 


K^9-n« 
h 


Kif^-DKl 
h 


v???-™ 
h 


1V?K-™« 


y^tn 


h 


inthR-nif 
h 


vifhR-nxT 


700-7 


h 


n'i:p-n!!i 
h 


niaj-DKi 


•paoT 


h 


la^rrw 
h 


l33VniO 


1'DOI 


h 


nyi'iFi-n? 
h 


n?t>ln-r»o 


^»0D^ 


h 


inn'!j-n»« 
h 


inri'9 fiKi 


■pDDT 


h 


trrifijn n»« 
b 


D'nnirrnjn 


yvxTi 


b 


nD35f9,r«{ 
h 


TOWB,? f)»1 


Y»o"r 


h 


njjwri nK 
h 


nj^n-nKi 


TODl 


h 


v??»-n« 
h 


"^W^. 


I^ODT 


•h 


niPT-nij 
h 


nlpn^rwn 


ytxn 


b 


i3ipJ>en-nK 


^ 


h 


mp^rn^n 


fDDT 


h 


vyhR-nK 
b 


i^'TP."'^. 


I^OOT 


h 


^m-r» 
b 


^jen-fHJl 


•pOOT 


b 


rmyn-nK 
h 


nnf.rn>«i 


yooT 


h 


•'PIP-'™; 
b 


m?rr^. 


■pool 


h 


vf'h*-n^ 
h 


PThs-ntti 


•peOT 


h 


pnp^-nK 
*J 
•pOOT 


b 


mrrni 
b 


np.tf3rnio 


•pioi 


■h 


ptf)>nK 
b 
TOOT 


b 


tri\?3-nx 
b 


DTlpa-mi i05 n^ - m 121 Numb. 


V 


10 


VCnp HK t^KI 


^tm-^K 


Deut. 


V 


81 


^ 


l^ifnxi 


. 2 Kings 


XII 


19 


m. ♦ . • «^i<i''T' npn 


^tiRrfi>n 


Isa. 


LXVI 


8 


'h 


rp;?-nx 


Ntimb. 


XI 


11 


nit^ iDK*i 


xfeTD-nx 


H08. 


II 


6 


h 


n>}|-nxi 


E«k. 


XXIV 


25 


DTK p nriKi 


K-ro-nxi 


Exod. 


XXXIX 


40 


'b 


nn*«-nx 


Numb. 


XXXI 


27 


mpbon fiK n»xm 


nip^n-nx 


Numb. 


III 


26 


'h 


vin»^ nxi 
n 


12 


wo h^ i«:3i 


mp'j^ri-nx'j 


Exod. 


XL 


18 


'h 


vtthp;ny 


y> 


XXI 


2 


•na ^itt^ in 


ttTn^-nx- 


■ 


XXXV 


11 


'h 


vtt^ip-nxi 


n 


« 


3 


Vipn mn* rDtt^i 


onnr-nxi 


Levii 


I 


8 


'h 


D^nnan n^ 


It 


XXXI 


22 


3.TTn m -[K 


Hian-m 


« 


VIII 


20 


6 


D»nnan-nxi 


2 Kings 


VI 


5 


n'^ipn ^'fio nnKn »nn 


^3'rnxi 


n 


VIII 


9 


^ 


neaifan-nx 


Deut. 


III 


3 


is^n^K mn» jnn 


air-fix 


Exod. 


XXXIX 


28 


'h 


npaitsn nxi 


. 


I 


4 


inan nn« 


5ipn»n 


Levi*. 


YII 


8 


6. 


n^^xn r^ 


- 


n 


22 


»:n^ r\m irK3 


^hrrn^ 


» 


viii 


25 


'h 


.i;^xn-nxi 


Gon. 


XIV 


a 


*i»rr Diina 


nnn-nxi 


R 


XIV 


45 


6 


iV;ix-n^< 


Dent, 


XT 


2 


Dvn ofipi^^ 


f?7rnx 


Zech. 


V 


4 


'h 


i>j3x-nxi. 


- 


V 


21 


Vainn \r\ in»«m 


frjrnxi 
e 
- 


X 


19 


nK onanxi 


lan-nx 
'^o^ T)^) im HiJ in pai? yv 


3:zyk. 


XXII 


*J9 


Iptt^ pKHor 


is.rnxT 


Oen. 


XII 


5 


nx onax np»i 


n^?-nx 


Bent. 


XXIX 


21 


pin»n mn lOKt 


nl3!5-nx 


» 


XI 


31 


cnnx nx nnn rrp^ 


ni£?nxi 


- 


XXVIII 


59 


riK m.T K^DiTi 


ni39 nxj 


» 


XXXII 


20 


'arn nx oa isri 


»attfn-nx 


Jr.sh. 


VI 


23 


D»^j-ion onranwan 


nnvnx 


Uyit. 


■ ' V 


10 


r6p twv^ 


>??^n-nxi 


. 


n 


25 


n»3 n«i nairn 


anvnxi 


Oen. 


XLV 


18 


DD^nx nx inpT 


3^n-nx 


Judg. 


VIJI 


7 


pna Tox^ 


^xip-nx 


Lerit. 


XVI 


25 


nxann 


3Snnxi 


- 


- 


Ifi 


Trn ^ip^ n» np 


Tip-nxi 


Exod. 


II 


8 


na nh loxm 


Dx-nx 


- 


^ 


9 


*r5K^ oa lOK'i 


^^jisn-nx 


2 Kings 


XXIV 


15 


panT nx ^a'l 


ox-nxi 


Gen. 


XI 


5 


nxi^ ni.T nnn 


^^aan-nxi 


Exod. 


X 


17 


' *nxan xa xt? nn]^ 


ni^n-nx 


Judg. 


IX 


53 


nn« nrK -T^rm 


in>l>a-nx 


Oeut. 


XXX 


16 


Y^eV^nna nxi 


. n^s^n-nxi 


1 Chron. 


X 


10 


r^D HK ■io>r^i 


in^a^rnxi 


Exod. 


XIV 


6 


1331 nx iDxn 


ia3i-nx 


Judg, 


XI 


H9 


n«*i {T:a »nn 


nirnx 


Judg. 


IV 


' 


yb^ *n3roi 


I33i-n«i 


1 Sam. 


I 


21 


n:p^K r^xn ^ri 


nnrnx) 


Exod. 


XXXII 


18 


pn^h DHinx^ i3t 


D3»irnx 


Judg. 


XVIII 


21 


iD*?n i:d>i 


^l^rrnx 


Oon. 


iX 


9 


D'po »aan >axi 


D3nrnxi 


Jerem. 


XUII 


f, 


o-inn DK 


c]t9n-nxi 


Exod. 


XXXV 


25 


3^ nD3n nt^x ^3i 


n^3nn-nx 


1 Sam. 


II 


20 


n>5 >•?» -I131 


nap^x-nx 


i> 


XXVIII 


5 


3nM nx inp» am 


n^pnn-nxi 


2 Chron. 


XXVIH 


7 


naa nsr ain^i 


napSx-nx"! 


i» 


XXXV 


25 


nttrx ^3v 


n^^in-nx 


1 Sam. 


VI 


7 


ic^jn inp nnn 


nii©n-nx 


" 


XXVIII 


5 


inp> om 


np^ln-nxi 


fl 


T, 


14 


nnn n^arm 


nii^rrnxi 


- 


XXXIX 


40 


imi ^vhp nx 


vin>a-nK 


2 Sam. 


XXI 


22 


neviS IT*?' n^K 


n?a-TX-nx 


Numb, 


III 


26 


imi ^vhp^ 


inn»5 n^i 


Kujllb, 


IT 


7 


mS:pn ^ntr n« 


n)??inx nxi 


Exod, 


XL 


18 


ntt^ Dp^i 


vpiprm 


2 Sam. 


XVII 


19 


nrxn npm 


'!|Osn-nx 


"' 


XXXV 


11 


pron nx 


vehp-nxi 


Exod. 


XX XIX 


40 


iicnn ^vhp nx 


7[Dan nxi 


Levit. 


I 


8 


\^ni^ ^a3 i3ixn 


D'nnan nx 


1 Kings 


VT 


15 


n^an . ♦ . ♦ nx pn 


x^P-lp-nx 


" 


VI 11 


20 


nna >>xn nxi 


Dwan-nxi 


^■ 


11 


HO 


sm neic nnn . 


rp.ip.-nxi 


n 


.. 


9 


nx o«rn 


neavan-n>j 


^ 


XIX 


]*♦ 


Dtt^ *]7'1 


p«?>^-nx 


Exod. 


XXXIX 


28 


nxs nxi m? 


neaminxi 


» 
IG 


'tt^aa p xin> nxi 


pt^'tr^r. 


Lerit. 


VIII 


18 


nhvn ^>x nx 3ipn 


^*« nwi 


2 Kings 


XVI 


13 


in^r.nx iBp^T ■ 


I3prnx 


Exod. 


XXIX 


:!l 


n^c^3i npn D>xten 


Vx nxi 


Numb. 


VI 


17 


na: nr»* '?'xn nxi 


ispa-nxi 


Levit. 


VII 


a 


3np» i3'?n ^3 nxi 


•T^xn n^ 


2 Kings 


XX in 


6 


.-i"!tt?xn nx x^n 


niep-nx 


^ 


VIII 


25 


3^nn nx np^i 


n;Sxn-nxi 


Pb. 


en 


15 


inar iit-i 'd 


.''inDP-nxi 


•f 


XIV 


45 


n*3n nx pnai 


va3X-nx 


Ifia. 


VIII 


n 


ntn Dj^n dxo >d jr 


pVT^x 


Zech. 


V 


4 


mn* Dxa n^nx^nn 


v:3x-nj}i 


2 Kings 


XVI 


U 


.*2^cn v'7X JJC^n 


rvT^^v 


LeTit. 


XIV 


41 


pstp* n^3n nxi 


iBpn-n^ 


Isa. 


XXXVI 


2 


iirx ^'^G n'^rn 


npr^Ti^^f 


1 Kings 


XV III 


38 


nin> rx ^Dm 


icjjn-nxi 


2 Kings 


XVIII 


17 


c>3Ssi nSt^n 


npi^3*i-nxi 


Levit. 


XX 


13 


33t^> irx r>xi 


larnx 


Ifia. 


XI 


15 


nx mn* D>nnm 


jitr^ nx 


.. 


XVIII 


22 


U3tt^0 33ttrn x^ 


i3rn»rj 


Josh. 


vn 


24 


nx lynn^ npn 


pt^^-nxi 


Numb. 


IV 


9 


n'?3n ia3 inpVi 


niao-ni$ 


Isa. 


XLIX 


26 


-p:ia nx ^n*?Dxn"i 


Dife^3-nx 


.Exod. 


XXXV 


14 


^np^n Tixon 


niaa-nxi 


Levit. 


XVI 


27 


nxonn id nxi 


Di\pr^xi 


Numb. 


IV 


26 


npn^nx ixrai 


npn;-nx 


Im. 


LXVI 


8 


nxfD pot^ '0 


.Taji-nx i 


1 Chron. 


II 


18 


p13tn p 3^31 


nipn^-nxi 


16a 122 1 Chron. XV 12 

n 14 m- m Kttmb. iBxod. 

» 
Levit. 

losb. 
1 Sam. 
t Kings XX 26 XXXIV 11 

84 

IX 6 

XVIII 20 

IX 24 

xni 14 

XI 10 Gen. 


XYIII 19 


n 


XXXI 17 


M 


XLIX 33 


Deut. 


XXI 16 
'O^DI 


Josh. 


VII 24 


1 Bam. 


XVI 6 


f, 


XXX 22 


n 


XXXI 2 Deut XI 27 

Pr. CXXXIII 3 Numb. XI 24 

Josh. Ill 9 

Jerem. XXXVI 6 

Amos VIII 11 

2 Ohron. XI 4 XXVII 26 
XXXI 24 Exod. 


XXVIII 


5 


Numb. 


XXXI 


22 


» 


» 


51 


» 


>l 


54 


1 Kings 


VI 


32 


Zech. 


XIII 


9 »"o;inn = 1249 
\''y^t:i':i htjt^^'^, ^1^^ r\)n] fin^ HK 
1^ »nti»Dn hn ^«*it£>> >n^K mn* p-i« nx on^rm 
nin^ pi« n« n\hvnb on^m D»:n3n it^ipn*! 
i"nn;i = 1250 

p™»DT '3 i:j|i 13J^iS^"ni^ 

IfJnfl/l == 1251 

mr irx m 
•irK n« inpn 

•»""' "i:in nan 

t^p3 

v^ nw 
2'ii\r\n ^ 12S2 

ni3t» n»K {X?0^ vnpT »3 
Ktn 5pp» Dpn 

j?enn» npn 
V33 fiKi »r> m tnpn 

i"ir\n:\ = 1253 

Y'i/inn = 1254 
pnsaDi nnpn pyDoi -n r\)r\) n^'q.TiNt 

n^jan nxipi 

iTinfliI = 1255 

nvo ni^D3 »nn 
K"Di isn inai 'w»3: ^ai 
i"i;in;i = 1256 

3nrn nx inp' oni 

p)D3n DKi nn?n n« *]« 

irp^«i ntc^D npn Hos. 
Jerem. 
1 Sam. 
Jerem. 
Isa. 
Jerem. . Ezek. Isa. 
Ezok. nnrsn = 1257 2 Chron. XXVI 6 

y, XXXVI 19 

Neb, II 17 piD»1 

n:35i 13^ 1 Chron. 

2 Chron. 
1 Chron. Nnmb. 

1 Chron. 
Josh. 

2 Chron. 
Jerem. 
Esra 
Esther 
Neh. Ezek. 

Ps, 

Dout 

Eccl. 

Ruth 

1 Chron. 
Esther Job 
Dent. Exod. 
2 Kings 
1 Chron. 
Ps. Exod. 
Kumb. II 6 

XXIII 2 
XVII 28 

XXIV 6 
XX 4 

XXXII 11 

f, H 

XXV 18 

XVII 12 

XVI 20 

XLIX 25 

XVI 51 

n 68 

XXXIV 16 

4 

XXX 22 

XXXIV 16 

XXXIX 14 

XXXIV 18 

II 35 

XI 20 

II 44 

IV 17 

. n 

XXVI 69 

VI 48 

XXI 15 

XXXIV 11 

XXXII 29 

VIII 86 

III 8. 
V 6 

IX 9 

» 36 

XYII 9 

CXXXVI 9 

IV 19 
IV 2 

II 20 

IV 19 

II 9 

I 15 

II 20 

» 10 

« 20 

II 10 

XXX 15 II 24 

XIII 23 

XVI 16 

CV 9 VI 20 
XXVI 59 


>:3 >3 omx i6 

>n^« mn» lax n3 

njpon 1DD n« np»i 
fnK33t m.T lOK ns 

n»3^ «: "iDK 

1»:3 n« »npni 

mn* lOK n3 »3 

*f nutsn »xn3 pnDtn 

t^p3« 

onprn nh m^nn m 

mn» . . . io« n3 p*? 

rp3« m3xn nx 

npnon 030 tsx^Dn 

in3 r»K jts^ttr jnn 

nnnxi 

nn^ nw |3i 

nnn V ^n* nn?l> [31 

Dnn« 

mi ]*?n fuo 

Dnt»3n 1X31 
»m nx i:fin 

»<Tn?3 ixD *^ inn 

>:r nx xim 

i:nix nan 

V3n QO^p^ ■p3>p x»n jDI 

nx >3x nsen 

»DW loxni 

i»^Tn pivm 

pin »331 

n'irrVnom3 

inox »3iio 

inox m»Ai x^ 

m:o nnox px 

arm n^^X IDX^ 

y:\Db 'nni nxi 
t'onn/i = 1247 

•n:D»ovi orinn^-n^ 

nx D»n^x porn 

onx n^T in»i 

ni3 ic^x 

n»3m 

ron/m = i248 

'DDT '3 ^^D-n^tvf1^^»-nJ^ 

inn n33v nx oiap npn 
in^D n^l p*y] 010P nrx Dcn 33p 

.Tjs-nxi 

pVnx 

?i nxi 

n^^rnx 

n^rnxi 

Dvinn"nx 

DJ^nnn nxi 

T » "I 

nnt^'nx 

.TTtt^-nxi 

'5I?3a-nx 

^33-nxi 

1»ni3Pin-nx 

■^^nis^in-nxi 

ni3xn"nx 

n-jjxii-nxi 

nprnn-nx 

np,tnn"nxi 

onnlun-nx 

onnian nxi 

*n^"nx 

»rip-nxi 

♦st^-nx 

»at^-nxi 

ona-nx 

onp nxi 

i»3i-nx 

i3n-nxi 

D^nan-nx 

D^nan nxi 

»ni-nx 

- T r 

^ni"nxi 

onpyrasi 
nns-nx 
nns-nxi 
nijn-nx 
ni;n-nxi 

D>nsn-nx 

D^nsn-nxi 

Di-nx 

Di-nxi 

noXD-nx 

iexo-nxi 

ns?-nx 

npp-n^, 

3it3n-nx 

3iDii-nxi :sp 


Exod. 


XIX 


7 


n 


XX 


1 


Numb. 


XVI 


31 


Deut. 


XII 


28 


n 


XXXII 


45 


J«dg. 


IX 


3 


1 Sam. 


XIX 


1 


2 Snra. 


XIII 


21 


„ 


XIV 


19 


1 Kings 


XVIII 


36 


Jerem. 


VII 


27 


„ 


XI 


6 


r 


XVI 


10 


„ 


XXV 


30 


„ 


XXVI 


15 


y, 


XXXIV 


6 


„ 


XXXVI 


IG 


T. 


V 


17 


V 


« 


18 


» 


» 


24 


» 


XLIII 


1 


„ 


LI 


60 n^-n^ 123 Judjf. 
Amos ♦ipA 
n'ir\nr\ = isss 


D'n^K 131*1 
pnajDi rr"np3 ps'OOT 'a D^^riD'H^ 


in^M »n»i 


Deut. 


XXX 


15 


o»»nn fiK T»3D^ ♦nm nnn 


npott^ *iDV 


Ruth 


II 


20 


D'non n«i D»m m 


rwo ^3*1 


Eccl. 


II 


17 


D'^nn nK »nK3tn 


'3rK3 
fi'a/l/m ^ 1259 


fnain* unp^ 
p.T30»D1 '*1DD3 '3 Dnin^nTliSt 


vQVf m -|^am 


Esther 


Yin 


5 


I^Di-I ^itlh -I3in 1^31 


oe^ Him 


n 


IX 


3 


D»iDiiK^nKm ni3»ion n» ^3i 


»n»erp -jnaiDi 
D'nn/l = 1260 


Dn»^K man 
•nso'Di 'H mn fin^n-rn^ 


^3 m xnp 


Deut. 


III 


27 


njDon »jn n^p 


Ton »3 n>m 


» 


XXXI 


2 


nxD (3 on^K iDKn 


K3jn nnxi 


J08h. 


I 


2 


no n3r nc^a 


noj<3 


r. 


r, 


11 


n:nD.i 3np3 ^3^ 


i.Toi* n3in 

! 


" 


IV 


22 


laxS D3*i3 nx DnDTini 


Dpot^3 »nn 
«*Dnr>n = i26i 


^^3 m^ \ 
'D»Di nmn3 '3 pKH ''n^''"njj 


jn3 dhS -laxn 


Exod. 


XXIII 


81 


lanwiji 


nns N^i ■ 


Numb. 


XXXIII 


55 


wn^n x^ asi 


m^33 »n»i 1 
a':p/inn = laea 


in»OT 3^3*1 


Numb. 


XXVIII 


4 


'^ in^t to|D-nfij 


i.Ta*i> iDsn ; 


Exod. 


XXIX 


39 


nriKn fe^psn-nK im XVII 


19 


XXVII 


3 


« 


8 


XXVI [I 


58 


XXIX 


28 


XXXII 


4fi 


XXXI 


12 Exod. 
Numb. VIII 34D»3in33i D»«>3:3 6 nninfi ''"iDl'^^'riij 

3"a3 'fllST 'nmx ^31 

XXVII 26 ny ^b WK 

XXXI 24 nmnn n3T nx 3n3f? 

r"on;in = 1267 

13 NipT iQr nn>m 

n3n3i 

D':3Nn ^jy n3n3i 

iDttrn i6 Dx 

D333^ ia>t£r 

Qvn fix ^npn 
n'Dn/iri = 1268 

'tt^Di '3 inn-i-^^-n^ 

V13T ^3 nx nns' 13T1 
vi3n ^3 nx ^on^ pxn ^sin x^ 
B'Dnnn = 1260 

inx 
r3n 

D133 ^^ 
y";i/lf! = 1270 

onc^mm 

x^oo *::n 
n^nsi "jx n^3 '3 
«"pr;in = 1271 

•3i''^r^|)-nij 

XXXIX 36 jn^rn nx 

IV 14 v^x^ i3n3i Gen. 


XIII 


15 


Numb. 


XIV 


21 


Deut. 


XIX 


8 


n 


XXXIV 


1 


Josh. 


11 


3 


« 


„ 


24 


r. 


IX 


24 


» 


X 


40 


« 


XI 


16 


n 


n 


23 


. 


XXI 


41 


Jorem. 


XLV 


4 


^ 


LI 


25 


Ps. 


LXXII 


19 XI 11 
VH 10 rem. 


XLI 


3 


ithor 


III 


6 


n 


» 


13 


„ 


IV 


16 Numb. 


XXXIIT 


52 


Josh. 


IX 


24 


Jerem. 


XIII 


13 


Zepb. 


I 


18 Deut. 


I 


18 


Lcvit. 


vni 


36 


Goii. 


XXIV 


66 


Exod. 


IV 


30 


1 Sam. 


m 


18 


Jerem. 


XXVI 


2 


» 


n 


12 


r> 


XXXVI 


2 


» 


n 


13 


P 


» 


16 


" 


" 


20 

28 XX 
XXIX ronnn = i263 

Hiinx "f? nxi nr\^ ne^x 

i6m ♦ax ♦n aSixi 

"[♦n^x n"in> 3*nn* oxi 

3X10 n3ipo ncro hv^^ 

nox^ 3ni ^x in'n* -]^o n^t^n 

iii»3 mn* jns »3 

j?tnn» nx i3P>i 

rcri.T n3>i 

nx p»in> np>i 

['3m] 

^x"itt^>^ mn* [n» 

v^x loxn n3 

n^nron in -j^^x »3:n 

D^l!?^ 11133 DC? ^113 
I'DJinJI ^ 1264 

)in>30'Di '>ODi r D^^l^'^n'^STlK 
|ie>jrn le^x an3in ^3 nx 

pnTh I3rn leon 

pilX 13^^1 

^xio^ 1^ i:n 
nin> n»3 iicns ioj> 
X33n^ ^:nhv mn* 
n»^x n3n3i ♦ . . . *]^ np 
in'3^o Di^ un 
Dros?3 'n»i 
nixn ^^on ^x ix3n 
mnx n^jo -f: np 3i» 
n"DT\r\r\ == 1265 

pn»:o»Di '»0Di n"3 rh^n D''nn*^n"b3"ni5^ 

8 ■]^0»3X 

13 p^^ 124 n«l-n^ -1315 Sxod. Keh. KMk, QUA. Qw, XXXI U 

XIII 18 XX It 

. «1 XXVII M 
19 nam nn ^n«^ ♦ja iiottn 

03^ mn np »3 nam hk on^n 
namn»«^»W» 

•D^Di t^5«T] 'Doa 'a Wn:9tpTl^ 

♦mnarnK Drat S KiBgi J«I«M. hm. 2 Chrom. AaiM I I 

XX 11 

XXXI 17 

IV >• 

XXX 19 

XXXI 28 

XIX 1ft 

XXXVU 16 

XXni 24 

XXXII 17 

u e 

» « 

II 11 XXVI 19 

XXXI 15 

VII 4 2 King! 

Im. 

Kttab. Gen. K«k XV 87 

XXXVI 22 

XXXII 28 

III 2 

XIX 25 

VIII 9 

V 6 [n^ LeTit. Nvab. 
Drat Joiwli m 9 

IV 8 

VI 17 

xin 17 

XLIU U 

I 9 

I 8 nam or rw nts? 

i«*ir» »3a pai ♦ya 

tsrn oaa Yfrpn 

niam] 

on'ian 

iTam 

onnooa «mt v>o> ok 

nan nvp *nK iTm 

R*n D90 IVTH TQ^ 

f^T nm D^ovn itk tpsno ♦an 
7KW WK nv? "pTa DTin loin 

rfiiwn « 1887 

mt i*^ fi wna 

nTtw vm ova 

a'Ampnam 

B'fiAiU) ^ I8S8 

npfi 
npran 

r6ssn 

lonn 

napjnn 

onpm 

S*/UW«18iO 

j*^] r^jfe nm n^jtl in 'oo •wra a'a p p:nr 'a 

rXAM == 1891 

'rwm WjJI n^jfc rnj) pna tm opo*© i 

D'of^rn naro anpm 

nwonn no a^ ^a luo 

ona^ nar ntw^ V»Kn nm 

fapnnWwbnm 

10^33 OKI 

^a3K nap on^ lOKn Dtiit 3*pflWl = 1872 

Deut XI 7 nyy^v »a 

jud(. II 7 o»B«n Dpn nan 

ypiuin « 1X78 

Huib. XV 89 mwADa^n^Ti 

2 Kh^ xvn^je iTO» ^3 nK lam 

Nek. X 80 mtTK^o^pnno 

TToa VI "^aia TO ina m rj^W1H«1874 

i3»Di '*ooT 'n 1^*^"^5*r^ 
vois^n xnbv ok n^ 

W5Vn K7 DK nvTi 

awn nnKi 
o^aa^n^aVi 
rrvi\m « i«75 

fvwovi "Don 'a rn^'^9*ruj 

ptex^n mv b nK lan 
Y^K Vttw rrw ho m 

^'Vrmti « 1878 

ts^oi -a np?o*n^ 

noao nK m ion 
nD30 nK otsn 

WPF\ ^fiotro nK 

03903 Vpjn "fisfirb nK OKI 

nywp HWMWs nK *jom 

irpiWl « 1878 

on^ nK pTK ffvn 

Wmn KVl TT >3 

nvp ma» nK pani 

rPIWH « 1878 

pn»30»w 'npa -a n^Jrn^^ 

Tiv v*K nTi^ nK anpon pram 

trot "pon nwi XIII 19 

xxvm 1 

15 

XXX 8 

XXXV 18 xrr 7 

IX 7 VIII IS 
XL 19 XVIII 4 

XXVI 16 

V 8 Numb. vra 11 

Jotlu XXII 27 

2 Cliron. XXXV 16 ' Gra. 
2 8uL Ora. 
Sxod. UrH. Iinit 
2 KiagB 2 8m. 

1 GkroB. 

2 8ui. 

1 Xuig* 

Jei Qra. 

Lumit 

Pi. L«Tit VU 8 

XVI 15 V 2 

XI 2 

VII 7 

VIII 18 

XII 14 

XXIU 18 XXXI 42 

I 9 

XXXI 8 XIX 27 
XXXV 5 t'l\g\g\ » 1880 

Ww nK »DP nK mnn nnK 
Tum 
ntin? 

01^ p 

♦nnn |no«r »K»a:aT 

K*ftAIU1 ^ 1881 

nKn »oa r :» nKi »»ip nK 

anK ^TiT o ^a> nK 

•♦3P nK nnn T«m 

"ppT nKO 

pox nKO nK • • ♦ * onnoi n5p 

2 Chron. 
Esther Exod. KamK 
Levi*. 
Dent. 

Numb. IV 16 
IX 9 XXXV n 

r. n 

12 

r 12 

13 

14 

14 

14 

14 

. 15 

^ 15 

. 15 

15 

15 

n 16 

16 
16 

m 17 

18 
19 XXXIX 33 

33 

34 

84 

» 85 

, S3 

,. 36 

. 37 

. 9^ 

f, 38 

. 38 

88 

» 88 

. 89 

n 39 

, 39 
« *0 
« 40 

n 40 

4i . I 49 

I 12 

XII 6 

IV 26 ^^1 - 


n!5^V 
125 


•m o*pM OKI nii'on nto 


r:ir\ni\ = 1298 


Kncrane m^ 


inTO r\H r\^) nfij ntji 'dd 'ki '3 


f atrmji = 1896 


Exod. 


XL 29 


rhvn nD?D mi 


•Dip Sipn ^ n«^ ID^D 


Lerit. 


VII 3 


1500 anp' in^n b mi 


nnpD3-nifi 


Jerem. 


XLI 8 


vn -i»« D'TiiTn b fiKi 


vtr-ipj-nKT 
ntji n^ T\^] r\H ^-hn -dd ini 


vaiij-nKi 1 ^*o^- 


XXXV 12 


ma mi pxn fiK 


•s'la-nxi 1 
J'-XnWl = 1298 


HDIS flKT ,n3j3*g^ p,^,^,^ ,T^ 


nf?oi rtftj'j n^l 'ina n»K -una -io'D !"» 


l^rnKI ' Gon. 


XII 20 


Tw^t vbv w\ 


mi rV3"^3-nKi ! Exod, 


XVII 8 


Dpn D«? «on 


niia-nto i 


XXIX 3 


oniK nnii 


n^^rnK-i :. „ 


4 


v:3 fiKi pHN n«i 


C^C^nsi 1 , 


XXX 30 


ii»3m 


\W^^) \ . 


XXXV 28 


pwn nxi Dtt^an hki 


nara-nK*! j j^evit. 


I 12 


vnm^ in« nn:i 


via-njfi 


« 


IX 11 


iipn fiKi irnn mi 


jpjr n«T 


tt 


» 21 


nitnn riKi 


nnbR r\»\ 


Deut. 


II 33 


i3^nSK mn* in:jn»i 


•^po-nKi 


» 


XIV 17 


nonnn mi nKpm 


i5?mKi 


fl 


XI 3 


vttrwsmivnmmv 


v^rt'rnKi. 


» 


XII 6 


nynhv noer onitani 


isrnin 1 , 


XXXIV 3 


lasn nw naan mi 


iTnx-nKi 1 


f » T1 Y 1 ' 
TSMJ1 = 1294 


IPO m] 
Ivrao'Di nj}*! nt$] T\^) pna '^vn "D3 'dd '1 
Exod. 


XXIX 14 


•ion -sttri mi 


D?^we-fi*n, 
XXXI 10 


'OT? iivn nn mi 


v^3 nqa-HKi 
XXXIX 28 


tt^c^ nosicon n«i 


?*xri;i;i = 1297 
m 34 


D^»«n nup noao mi 


»Tips n*?Ki cjio ^tt^ T\^) p'D 
. f3ttrsn-n« iK'sn 


n'^nm = 1295 


V^3"^3-nK1 


pnsoDi rn^in^i nigti n^i -dd va 


np?*5-nKi 


Qen. 


XV 21 


tnwi «pVi nOKH mi 


ff 


XXXIV 29 


D^n ^3 mi 


ria'fiK'i 


Exod. 


XXX 28 


^s np niwn rhvn naro nsi 


t - ' ♦ 1 


n 


XXXI 9 


mm n^pn naro m^ 


on^ftto 


ff 


XXXV 14 


niKon ni30 nKi 


•Tb-^rfiKi 


1. 


XXXVIII 81 


nicnn »31k hki 


\t}f n«i 


» 


XXXIX 88 


nneron pti? nm antn nato mi 


n5?p nm 


LOYit. 


XI 16 


mx>>n na mi 
Deut 
Josh. 


XIV 15 
X 87 


■ani 
atn ^th man rrna^n 


iponin. 


ff 


XXI 14 


in>nKi 
j^n OKI 


nsDO-nm 


« 


n 15 


vhr^rm 


r, 


• 22 


D»xap n«i 


isrnKl 


1 ?..-■, 


VIII 16 


oanap mi 


•Tnr^?i 


1 Kings 


VII 45 


nin'on mi 
niiaoon nr ^a nKi 


IX 19 


ijpen-nKi 


» 


^^3-f?l mi 


Jerem. 


XXV 23* 


«o»n fiKi pn mi 


r::^ noa-riKi 


1 ChrOM 


I 16 • 


n*^ ^ir\vtn nKi 


VI 44 


.•vm mp nKi 


rsflJlJl = 1298 a 
. ft3 
„ 5 


DPOp* nKi 
p^K nKi 


6 •s^?^h-n«1^ 
« 58 


moKi nKi 


**? nann nKi 
y, 60 


ppin nKi 


> ^?^. nx"! 
n 64 


niOTp nKi 


? '^ n3i»n mi 
.» 88 


pawn nKi 16b 126 


^Jsr. 


- m 
Gen. 


XII 6 


013K npn 


e^carriKi. 


Nvmb. 


XXXV 14 
XIX 11 


nnj3 nwK 


D'tf^n-mn 


» 


XVIII 82 
XXII 3 


D/nnK DOttri 


PW iio 


Deut. 


VII 12 
XXI U 


vnro y?m iitihtn 


X^-rfl?! 


Numb. 


XXXII 28 
XXII 6 


»5tJ> nK DiTDK np»i 


nJ-JKSirn^ 


» 


XXV 8 
n 24 


mm w^^fii 


n?P9-nKi 


»■ 


XXXI 6 
XXIY 59 


rtpyi m in^n 


i^rm 


Deut. 


XXVII 10 
XXT 2 


1^ ihh) 


KTP-n?! 


» 


XV 2 
XXVII 40 


•javi^ 


«Wn»n 


* 


V 21 
XXIX 10 


apj^* mn "wna *m 


|Kirn{n 
XXX e 
XXXII 8 


11t*1 IWi 3pJ^ KT^ 


]i*xtrnip. 
w 23 


mn nW»3 opn 


lorm 


I Kings 


XXIU 4 
XXXIII 2 


iTlHEMS^n flH Dtt^ 


i^nf] 


G«B. 


XI 81 
2 


1D£)3'a 


^-nj»j 


■ 


• XXV 2 
2 


IDCa-J 


*19l'-nin 


« 


XXVII 40 


fcxod. 


XXYI 1 


np>T ittTxy nwpfi 


jjtfpjrnm 


» 


XXIX 10 
xxvin 10 


DfiDt^ nttw 


ftiai5>-rnp, 


» ■ 


XXXII 8 
XXIX 6 


onion nx nnp^ 


^?P nw 


» 


28 
. » 


"JDoa a 


Ifnrpn^, 


» . 


XLVI 15 
XXXI 7 


^HK flK 


t^T"^, 


. » 


XLIX 31. 
XXX 26 


13 rmro"! 


p-^m 


» • 


» 31 
XXXIV 27 


mtTD ^ mT *iOKn 


Vi^-n«1 


» 


« 25 


bn. 


XXXIII 5 


KTi van? nx Ktc^i 


Dn^rrntn 


» 


xtx u 
XXXI 17 


IW*1 I3pX?» Dp>"l 


i'?»rn«i. 


** .* 


XXII 6 
XXXVII 14 


K3 -^^ 1^ itiin 


af?<^nK] 
XLI 44 


mne "TDin 


"hsrnf^ 


Esek. 


XL 6 
XLIV 2 


♦s?»nj nm 


. «19l n«n 


Gen. 


XII 6 
XLVI 16 


rwh ♦ia n^K 


-•^«! nto 


tt 


XI 81 
XUX 31 


i*i3p nDtt? 


rn^ mji 


» 


XXV 2 
n 81 


iDuao 


fTR^I n»n 


9 


XXVII 40 
n 25 


f3K^ 


>!!?* ntn 


n 


XXIX 10 


£xod. 


n 24 


fw D^'^^ x«iwn 


ajs^fi^i 


tt 


XLI 44 
IV 17 


*pf*3 npn run 


n?9.rfl*n 


■ ■ 


XLIV 2 
X 1 


Kn nro h» nvr -loxn 


aV-niji 


i» 


XLVI 15 
IX 16 


»nn^ nnp »d 


*prfHri 


» 


XLIX 31 
xvm 20 


onriK nrnntm 


n(p?9.T™ji 
XX 18 


D>>n Dpn bi 


^ntn 


Lerit. 


I 12 
n 18 


noM a 


■*>rn(fi, 


Gen, 


XXXII 8 
XXV 9 


':« nwH tea 


n»j:ji3 mn 


»■ . . 


XXIX 10 


Numb. 


IV 26 


•nmn 


'?^. run 


■ . 


XXXII 23 
VI 16 


3»npnv 


inVimfi 
XIX 11 
XIX 5 


nien nK f\im 


. '^rm 


Exo4. 


. 3C 1 
XXXII 28 


tWQ onhypy 


>l^-ttO 


Gen. 


xxn 8 
XXV 8 


bmur »>H iriK KS'I 


rn^rnjo. 


. . ■ 


XXXIII 2 
XXXI 6 


Dfwn^tt^n ' 


onj'rfHn 


■ 


■■' i, : 2 
XXXV 14 


tt^nw 


t*^ njtl 


Exod. ' 


XXVI 1 


Exod. 


XXXVI 88 


ntwi 


^I'^rnyi 


G«»v 


XXT 14 


Lerit 


I 1^ 


vwnnav 


1tt^l♦^-n^«1 


Exod. 


XXV 9 


» 


V 25 


mn>VKn> 


io?»r'Hn 


Numb. 


IV 26 


£xo(L 


XXXYIII 28 


niHDn ra«n 


n^»r«n 


1 Rem, 


XXV 89 


Leyit 


VIII 2 


pnKnnnp 


onjan run 


Leyit 


VIII 21 


s 


» 11 


rarnn te laao n 


Tsrrniji 


Gen. 


XLVI 16 


Lerit. 


VIII 21 


D'snon n»> 


aijSTnin 


. n 


XLIX 31 


ff 


IX 11 


*nrn nxi 


itPfrnKi 


» 


n 31 


ti 


VIII 17 


len OKI 


vnpa-nm 


Exod. 


II 24 


« 


IX 18 


nhvr^ HKi 


t^i^Trrttti 


- « 


X 14 


noiJinn 


n?n nxi 13P 6 


^ niq 


•^ 


't»^-nKi 


6 


Tpon-rwi. 


■^ 


'<?«vnKi 


^ 


.Ts>»t,7-n<n 


6 


on?'e-n^ 


^ 


I'ijn-fiKi 


h 


iTitrnfi 


h 


'^Ym 


h 


^Y"^ 


h 


'j.:TS-rHn 


•^ 


♦ir run 


h 


tn9""?i 


h 


iTar«n 


h 


iMirn^n 


h 


lK»rfl^. 


h 


nnrn?i 


h 


fii«J n»i 


^ 


rr^ n«l 


h 


"Rn «Si. 


b 


»W n«tl 


b 


B16>;Krrntq 


h 


ni'pife.rn?! 


h 


«)Cn«« 


H 


e^^T-flKi 


h 


•^ m\ 


h 


KT9"nW 


h 


Tr^n^n 


h 


tttirn^ji 


6 


i^fi-nw 


•^ 


tlMfiin 


h 


'•TJ«F n«n. 


h 


frilprttn. 


h 
h 


|K«ri-ron 


h 


jthrnjti 


h 


iwnjn 


h 


Dn^jKTi-nKi 


h 


rT?^3i>-ny! 


h 


P"W «n 


h 


IIK^-/H«l 


h 


frn-nw 


h 


||tip,rnip. 


h 


Th'Trnn 


h 


m^ inn 


h 


1?^.«p, 


h 


w^rnn 


h 


3W™r. 


h 


nyi n«i 


h 


fTR?T mq 


h 


•T?P nin 


h 


aiJ^nyi pit n»tn T\\^ wp 


^^V 


-m 
127 


2 Kings 


XXV 25 


B»aSon tnnn >m 


o»Ti.Tn-n«'i 


Levit. 


XI 


11 


037 ViT Yplty) 


on^?rr»«l 


IM. 


IX 10 


nx n» rruT 3j«n 


vyw-nRi 
.w 


13 


p "JXptt^n 


n^K-n^, 


1 Kings 


XIV 26 


TO^oi n'3 mixK n« npn 


^sn-nKT 
» 


17 


^wy*n rttn 


Di3rrn^l 


TT 


XVIII 19 


fapn^nnjn 


nr?rnKi 
XIII 


88 


n^jjim 


pmn-nin 


» 


11 43 


fllDV K7 X^TIfil 


mprrnKi 
XIV 


6 


•Toxnnn 


Wm 


« 


XVllI 88 


nvr r« ^Dfn 


o^x^rrnxT 
XXVI 


40 


riK iTinm 


prnKi 


» 


r, 88 
o'2?ifn-nin 


NiiBib. 


I 


49 


>T^r»K3nK*]H 


D^»*i-ntn 


» 


• 88 


nDD3 '2 


D?aT'n|J'! 


Josh. 


YII 


24 


JWliT fHp"^ 


liltt^"n>t| 


* 


XIX 16 


^«r02p 


WIT n>in 


w 


1) 


24 


•UKX mn 


iibn-nin 


H 


, 16 


•J3 '3 


ir«^«-^«l] 


. n 


« 


24 


pin '1003 
2Kii:p, 


XV 87 


,Ti.T bnn 


np.? fJ«l 


y, 


XXII 


5 


inottT pn 


nilnrrnKi, 


1 Kings 


XX 21 


btrw* ^^D K^T 


^ir^«i 


t. 


XXIV 


17 


i2»r6« mrp o 


S2>ni»j-nf! 


2 Kings 


XV 29 


npB 'sn 


^ir^T! 


Jadg. 


VI 


25 


nT73 'm 


rni^n-rmi 


» 


y, 29 


•lOBl '3 


T^^sn-nxT 


w 


fl 


27 


ppnj np>i 


^i?3«-n«i 


■ « 


XVI 15 


^^an mv»i 


nnsp-nf) 


Numb. 


XYIII 


32 


i«wn x^i 


^p"f«ji 


r 


lf< 


nstm 


•^P'iD-rNi 


Deut. 


VII 


12 


pPDVfl 3pp .Tm 


iDP!.rnKi 


». 


XVI! 15 


i^n nx iDKQ^T 


inna-rtf, 


- ■ 


XI 


29 


'}K^3> *3 n»m 


nhhp^-TM^, 


^ 


33 


D^jo' vn mn* r.« 


Dn%iSrn«l 


•1 


XII 


6 


Dn«3m 


nQ^ipi nm 


^ 


XX 20 


n3t *inn 


nSi?p)n-n«i 
XY 


2 


ntsDttfn 131 nn 


vriK-mi 


- 


XXill 4 


ipt^T] "!5t'1 


':n3-fi«'i 
ft 


16 


-©K» ^3 nsTi 


?|n>rnr. 


Jereia . 


XVI 11 


DH^ rnfiKi 


wiR-nK"! 


» 


XI 


6 


jm? twp it^Ki 


0'7^ar^«n 


XXXVI II 23 


^3 nsi 


T?rnKl 


■n 


V 


21 


i2*<*in jn iio«fn 


l^jj-nKi 


« 


XLIH a 


Dn3:n ni* 


o^t73n-mv 


" 


XXVII 


10 


nj?ot2^ 


vpn-njo 


« 


A 
ni33*nxi, 


*i 


XXVI 


15 


ps^o noptt^n 


nnixn nxi 


« 


,n 


'1DE3 "1 
" 


XXX 


6 


n« Y'"^K mrp ^oi 


25^"n»r. 


S;*ek. 


V! C 


ny^^bsi "iisn 


DiT3'P, m\ 


n 


XXXI 


27 


^nsn» 02K »3 


^fiirn«i 


•* 


XXI n ;>ii 


^»<"tnin nin^..,»'^D»n3pS 


^?™?rnKi 


Josh. 


II 


1 


vmv nbtn 


in»i>-n«i 


Ua. 


XXXI 2 


Qsn »^n ny\ 


n^Ti^?! 


w 


n 


13 


nn on^nm 


^D«-nKi 


») 


LVU 13 


Tpm 


D^3-nm 


. 


IX 


14 


D>1£^3Kn Tipn 


^rnjo 


t'evem. 


Xill J) 


n33 mn* -i»« n3 


ms"^?l 


. 


XX 


7 


m iijnpn 


f»nf?"^. 


^ 


^ 18 


niSKi 


onnsn-nsn 


2 Sam. 


XXI 


10 


no5«i npm 


W-nKi 


* 


w :» 


1DB3 '3 


Q>«»33n-nKi 


V 


XXII 


28 


v^mn nx? 


Drnw 


r> 


XXI 6 


n« *n'3ni 


Dl»fn-ntn 


I Kings 


I 


10 


«»33n ps nxi 


nbStt^-nKi 


ft 


8 ncftn -j'in ns nDKfi ntn dph t»Ki 


IT*™! 


« 


VII 


6 


D>Tiopn 


D^nK n«i 


■n 


XX\ 20 


31J?n ^3 flKI 


n|]?-nHi 


"> 


IX 


15 


Don 131 nn 


xiVan-nfi, 


» 


, '^1 


OnK DK 


3KlO-nK1 


» 


XI 


25 


*?«itr>^ pti? Mn 


n?i.i-^«1 


« 


XXV!I 7 


o'ln . * ♦ ♦ ins n35n 


ir^^i 


- 


XII 


21 


"M QP3ni W3»1 


ojrnKi 


V 


XXXIV 21 


TTT\iV "jte 


^n^i^-n«i 


! Judg. 


XHI 


6 


n>«» nttmn «3m 


I0tt^-ntn 


K 


XXXVI 20 


f'Dn ^X 1X3^ 


.-^^Tf»«l 


i ». 


VIII 


14 


^mKO 1W 13^n 


•T?p™r. 


isa. 


IX 3 


1^30 hv n« '3 


n^a njo^ 


1 


XVIII 


20 


. p3n 3^ 3D^1 


^?rrnKi 


J^/ora, 


XXVII! 4 


D^p^liT p 


••n^^rnKi 


1 1 Sam. 


II 


81 


*^T ^fixnji 


5'irnK") 


» 


xxxn 14 


mn* 1DK ns 


. *«D nKi 


1 


X 


16 


Viiw lOKn 


i?i-fttn 


2 Cliron. 


XXXII 4 


n-T 3*1 DP 1X3pn 


^nan-nKT 


« 


XV 


11 


»n3^i ^3 ^nons 


nsrnKi. 


n 


XXXIV 5 


o^3n3 mt33«n 


D^tthT-nKi 


1 " 


XII 


11 


n« n-WT nWi 


nrsern?! 


3feb. 


IX 19 
vwm 


" 


» 


7 


rmeivm i3rnn nnjn 


D5»!Tittrni<i 
'. 16 


1003 '3 
" 


XV 


20 


^»K1D» ^K fyitW 10R»1 


pbprm 


J66h. 


XXII r> 


i\^ r\nv pi 


jT3ipn*n«i 


i . 


XXII 


10 


pa 'fw^en rr^a 


sinnxi, 


Job 


XXXV 4 


pS» •[3'tFK 


?]^:n-nm 


' n 


XIII 


22 
pji^n«i 


ProT. 


xxn «4 


rw nnn ^k 


t2?*«-r.xi 


fl 


XXV 


3S 


Til xfetn 


ii?rn*n 


Esther 


11 D 


mv:ir\ oxim') 


1^32^ DKI 


i 
1 


XXX 


14 


laowD lansK 


^^Rrnto 


1 Kings 


VlII 1 


hnp^ m 


^u^Nn-^s-mi 


1 2 Sam. 


XV 


11 


D>n«D 13^.1 


Dl^SK-flNI 


Jorem. 


XXIV 8 


D^ssnsi 


intr-nx') 


1 


XIX 


25 


p nV3B0l 


viaa-nKi 


E»ek. 


XXXIV 8 


mn' ♦ ♦ . ♦ 0X2 ^:k »n 


»S«3?-nKT 


! - 


XVIII 


29 


01^ ^^on io«n 


TJarnKi 


. 


XXXIX 21 


n« 'nn:"i 


nr^^^i 


1 2 Kings 


VII 


7 


P)W33 ♦ ♦ ♦ lOp^ 


oTPpio-nin 


» 


XL 6 


irr ^K Ki3»i 


F|D n«i 


i «• 


IX 


10 


0*3^311 1^3K^ 


^^rr-njn 


^ 


XLVI 20 


IDKn 


fwmrnKi 


^ 


xxm 


13 


^IttW 


nioarrnio 


Joel 


IV 2 


»nx3pi 


ntIK-™ 


» 


» 


24 


ntSKn fW 021 


o^^an-nK) 128 Exod. 


XXXI 


7 


IT - 


XXXIX 


85 


» 


XXIX 


5 


i^dg. 


XYIII 


17 


Ltrit 


XVI 


27 


H 


VIII 


2 


m 


X 


16 


yi 


XVI 


27 tub. 

Smb. 
>Mii. 
^nnb. 

« 
Deai 

» 
Judg. 
Demi. 
Job 
Deut. 

1 KiBgS 

Josh. 
JTodg. 
Josh. 
Mai. 
Tosh. 
r«dg. IX 

xxn t8 

XXVU 7 

XX 25 

vn 1 

XVIII 16 

XVII 2 

XXXII 28 

III 21 

XXII 24 

I 25 

XXX 15 .■ . 


« 


24 


1 Sun. 


VI 


8 


1 Cbroa. 


xvm 


8 


1 8am. 


xvn 


25 


2Kuig* 


XXIII 


10 


1 San. 


Xil 


11 


• 


11 


18 


2 8aai. 


XIV 


16 


2KiB«. 


VI 


28 


IXingc 


I 


10 


» 


n 


44 


r, 


aX 


24 


Jftrenu 


XJ.II 


3 


2 Kings 


XI 


12 


2 ChroB. 


XXIII 


11 


2 Kings 


IX 


26 


Isa. 


IV 


4 


Jerem. 


XXXVI 


26 


» 


XUII 


6 


*, 


XXIV 


8 


<» 


XXV 


20 


» 


XXX 


10 on^an rm nnpVi 

Qwz^n ntwsn i^n 

riKDnn -n^w rm nK»nn 

mw5 tm itm riKtsnn 
•wwn rttttsnn 

IV 25im;in nnom DTO jnan npVi 

VIII 15 ^p^ 13^ jTj^ ,*T^[fQ npt^ fiSTVI 
» pan itt»3<B pr« »33 131pr» 

nmmK fwnt Tin 

onan ^d vm nan 

nRiprmrmnp 

Sman ^jm ^^ 

j^mt p nrp^ ^ ion 

"ittth nn nws dtp i5n 

•T0K7 imvi np3 Tfllt 

hn tafpyt rm onwnm 

nx orn y^h »nn3 ran 

^i *^ iTimS fr^nn nnn m.T ^i» 
VIII 42 '♦sten "pv mt rMtr* ^a 

VI 23 D^^rtin onraTtton 

XV 6 ^yff^ VQ WtWvSi TttSK*! 

x^rir 4 HK pmrt jran 

I 3 noott? m rw Dn»«i ♦raor 

XV i» p^ >3 nana '<hror) imtn 

I isnana^ron b««»h rom 

VII 24 pna rfcr o»a>6ai 
» M la a 

xvin 27 rwvytmmTfhmm 
*i i*w» *wii ^rnn im "ioih 
iTiiT jvn rm Divip/i 
•wrm 'V |ias^ nnao&i 

pa nm WaT rm 
Titffli^ nip nvr itt<*i 

XIV 16 Smart V^^ 1^1 WST* ^3 

«n vroanraii 

"pDn vttt nviy'i 

»»3tei ion nw iirn 

yr^K mT tA i:n 

T^n prm wnn 

1 "j^i p HK irnn 

ni« n« mm pn ok 

nx 1^1 mri 

riKi onan nn 

rnnn o^^Knai 

ftto aipn ^a rm 

3pp» asn D'ar pKO m- 


-n^l 


nap 


nifean-fttji 


Hicah 


III 8 


1IW i^aK irKi 


Dn'nbyr"nxi 


nibsn mn 


Mai. 


I 8 


'fttcr ')m rm\ 


inSns-nKi 


ibRTrrHn, 


1 Cbron. 


II 46 


ViTO niD*pi 


Kyi3-nKi 


TfeWT-nin 


« 


VI 45 * 


ittTK noaai 


fiob.-rM}i 


19 W, 


« 


. 45 


IDOa '3 


ni;i;rnKi 


•^nri 


2 Cbron. 


XI 10* 


mtnas rm 


piarrnKi 


Ti?lpn»rj 


w 


IV 16 


n"T^ rm ftll^DTI fJRI 


ni^ffln-nfi 


T^ rtfl 


1 CbroB. 


xvm 8 


»■» p30i rmstam 


DniS9.i-n«i 


lorrtn 


a CbrQii. 


XXIV 24 


isn»3 '3 


tMl'-nm 


lOT-nir! 


a 


ICIXV 17 


♦i3Wjn 


xrn»p. 


Qwnin 


?*. 


IX 10 
i^rmji 


J3^rnf! 


V ..- .. 


XU 80 


rvra^ 


npnr^iR 


tsy-TMji 


Pi«r. 


11 n 


^ fomi 


nn|-nio. 


to-npt 


SuL 


III 17 


»afe >^ ♦nioK 


wjhrrnw 


\WrV'V. 


Sirthtr 


IX 21 


m^ DiT^ uph 


Dl^ DKI 


Tr?}r^ 


Im. 


LXVI 2 


nntw T 


n^ir^l-rtri 
1 JecwB. 


XXI t 
on«e>srnxi 


«^rn?? 


tBltfUW == 1290 
Vpin; njq 


oDtnniJJI 


3^ p fjit a"j 


jH«Hrr-rno 


Om. 


XII 5 


^w mi DiaK r^3*i 
«^^n»l 


■•- 


XI 81 


fiiaK m mn r^ 
tt^T"'^, 


« 


XVII 21 


pm* nx o^sM 


'irja-no 


i^yrnKi 


fnm. 


XXXill 20 


DKmrp'«Hn3 


^ni-tiKi 


r>rnin 


Om. 


XV 21 


T^ 1'^ *ioici mo 


^mrm 


1T^ 


1 Siags 


IX 16 


onxD ]70 fOnc 


'j^rrwi 


TT'V! 


0«. 


XXI 10 


«n3 oniai6 -^iKm 


fpa-wn 


•T^TTR 


iKiBg. 


III 20 


rpri) rMf] -pna t^-sm 


•■^■n?! 


'T^T'V. 


Q«a. 


XXIV 59 
T'f'jr^ 


i|p5"rBri 


28«i. 


XVII 8 


♦ttrmnom 


rtf^j-nji 


i^«r| 


Ora. 


XXXIV 26 


\TTn 113 . ♦ • non mn 


DJJtf-rtR 


ri^njo 


#41^ 


XX t 
o^T'Hn 


n^n^R 


0«. V 


XL 20 
eWirno 


mrm 


tSM. 


IV 12 


m< TH 1^ 


Bbernm 


VTW^, 


Om. 


XLTOI 1 
DTJBK-nKi 


V^Tnfl 


• 


XLTI SO 


fiKa fpn^ 1^*1 


PtWT"?! 


J?*TiW 


• 


xun 18 


TOipiV^ 


oyrnrn?! 


•^wn 


• 


XUI flO 


wanjop.1 


o?Wn?1 


'i?'*! 


• 


XLvn « 
TC»rnjn 


IR?-^. 


1 Saa. 


xvn 18 


ip*fi nnv mn 


TWn^fi 


Vi^-iHFl 


Ow. 


XLVni 18 
•"¥59-n?l 


*?r«Dfn^ 


J«dg. 


XI 29 


nvp rm rv©» Vp wn 


."fl^-nin 


^i?^D?^n|c^ 


2 Sam. 


XVII 25 


DTS^aK otc^ 


mp^p^rwi 


^-«R 


1 KiBft 


U 82 


m< rniT a^m 


"^W"?! 


'^"^ 


Hwrnb. 


XXVI 58 


DIDP mm 1^91 


ntto"mo 


tW'V. 


ExmL 


VI 20 


rm oiap np^i 


mrte-fwi 


lonvi 


« 


XXVI 29 
n^rn?o 


i??rm?i 


• 


XXXVI 84 


«»iniB3vvi 3nrr»x 


Mff^^rnin, 


•^^l^wfl 


N 


XXIX 14 


mo up m?i ion 


•rtpa-nw 


WT^frrtn 


Jeram. 


XIX 9 


oraa ira m< trnSaKm 


*i(p^ ni«i 


nrr?rrnin 


Exod. 


XXXV 14 


mo HKDTi rT\sQ mo 


i^phj-nif! 


'©r«n 


Kumb. 


IV 9 


n*on lia Tph) 


JT^Ij-nm 


'Pl-fW'j 


Exod. 


XXXIX 34 


D^IKOn OTKTI il'I'lV 


np?9-n»n. 


^rvff}J rm 


- 


» 34 


13 '3 


npsa-fwi 


iTOi? n^i 


i» 


» 34 


dVhh rnw msso mo 


n?T|n^n 


nnK«^nin 


^ 


XXXV 12 


fttin rm 


npfnuj 


rnKtt^fiin 


fl 


. IS 


mo ^7B?ii mi 


DTi^njn 


TCT'HPr 


n 


XXXIX 36 


piTB^ mi 


tan^JHO t35!5 ^Iti^l -^^1 129 LcTit 


XX 


9 


ProT. 


XX 


11 


Ger 


X 


15 


1 Chroa. 


I 


14 


Gen. 


XV 


21 


Josh. 


XXIV 


18 


0«B. 


XXIV 


59 


2 Sam. 


xvn 


8 Exod. 


XXIX 


5 


Sudg, 


xvra 


17 


0«ii. 


XLVI 


20 


i» 


xtvm 


1 


1 Sam. 


VI 


11 


« 


» 


15 


Oen. 


XXXV 


12 


t. 


XLIl 


34 


a 


■ X-.iX 


15 


D«at. 


US 


12 


Jerem, 


XXII 


12 bbp^ 'WH tr>H c^K »3 
♦•pwi;i « isio 

nm noKH nm 
^3 fw mrp tn:n 

K'^pWW == 1811 

rrsK nm a-naic lap nm nrpao nm 
■inwK nm fSK nw 
y*pxMvn ^ isiie 

onaan n» nnpVi 

irpj^iw « f S18 

VS3 *3S^ nn np'i 
rrprmn « ]U4 

irwn nm rhsm ^ mrr jrat nK lom 
TTmn nm rrsT pTH nn mvr srAm 
I'cp/mn » 1813 

omai6 

Tvron 

roM o jnwi nm 

. mtm 

TTDp/JWl «= 1818 

•0^ •*Boi *n IT^T^^) Jerem. Hos. 
Esek. Gen. 
Jer«m. H«mb. 
Lerit. 

n 

1 KiBgS 

2 Cliitm. 

Gen. 
1 (airos. Nomb. 


XXI 


84 


•saTTt 


mrn 7H 


Beat 


in 


2 
rrn ^ 


« 


* 


24 

8t 
1V0 Top 
'n^ 


Jo«h. 


vin 


1 
XnCHiT 


jMh. 


X 


^ 
f Xiiin 


XJX 


n 


ffinx nm i ♦ ♦ ♦ tn&n 

Exoa. 


XXXI 


10 


« 


* 


10 


* 


« 


10 


» 


XXXV 


19 


L«Tit 


vni 


so 


Esefc. 


XXVI 


16 


Exod. 


XXXY 


12 


« 


1» 


13 


»» 


■« 


15 


» 


XXXIX 

17 a 


35 rfpWIII = 1818 

•nn 

15DT w^n 

'«o"t 'n^^ Twn 

irpJWt =^ 1819 

inn nm pxn nn 

nnnsTj 

mtapn nam nm 

n"ipn pTK nn in nm. 

n«%-nm 

n«^-nm, 

»;;i«f»-^l nm 

'5th-^3 nm Dei^ 
Jttdg; 
JervBu 

Gen. L«rU. 

HllBb. 

Lavil. 
1 £x«4. I.evii. K«ab. Dent. 
J«4k< }famb. 
1 Sun. Geo. XLVI 27 Ti^ 3n D*3W pKO 

XXX 9 TT! ♦ . ♦ ♦ nm mrp nK najn 

III 5 -wvn rm* ^ . ♦ . 13tr» TIK 

xvin 6 ^3K >6 o'Vin f?K 

. 11 rwp i6 n^ ^3 nit mm 

XIX 25 ^T onrn nn •jkti 

XIII 18 rT3 ofrtu nTOm 

p'x\nn = 1800 

IV 25 ^3W^^ «rp mt "ttwn 

XVI 8Q - •lfi30 n^3i 

» 88 inpc^fw *WQn 

vm 4 'fen 

irp/um «= 1801 

6o tm ismh '3 "»^1J^-n|!n 
X 89 Tp'on 'nan iptirnm 

I 28 i6omTT T9iim((n 

3-pWV» =: ISOli 

'O^m '3 ^ij"nyi 
18 ppn Dn3*w nm trfrth Tpen 

8 T^K mt 3«nn pun 3D»D3 

J"plUVI ^ 1808 

11 r^ n« cpp 3m 

12 r3K nH Ppi» ^3^3*1 

9 vsufy] v^b •«nn 
41 noma 

8 ,T»m 

TpXWVI = 1804 

pmo»ov[n»wn3] inD»03 -a CpTI^'H^, 
20 '^ i«>3n jBpn 03TW nm 

18 13W TOTpi mp D311K nm 

14 po*» rtn vw D5T^^"n^jt ['inao in] 

ifpiinJI = 1303 

•n:o*m •♦Tps n Trujrrn^t^ 

81 rv wn TWH nn 

12 OTT nn 13DD* DnSm 

80 {nsn ni?n 

29 ^ n*33 Tr«n nn own 

rpMr\ » 1808 

16 npn mun thh nm 

17 mnAnron 
80 nn3 

18 Twn nH ontm 

17 0*0^8? n3T fWir 

rpn/«t = 1807 

pmo^ '3 t>^ijn*ntj^ 

24 VTjn mm n« mp itm i3i ^ 0wi ran 

25 Thv vmewo ^ nm ttr»Kn nm 
nynnr 1808 

25 pr^ nK np 

1 Dnxr n'lp ny» iKar 

n'prmiy = I809 

24 tt^K 3?r |3 ^ XVII 
XLVII XLVII 

n 

xxxm 

IX 
XXXV 

XLIl 
XLIII XIV 

VIII 

XV 

XII XXIX 

» 
VIII 
IX 
VI XXII 

I XX 

VII 130 n^i - m 

n'^f r\r\i\ « 18^8 
rpnn/^^i8ao 
pn:ODi pa^Don t Dn^J^T^jtl 
Trp30»oi ''oon 'n n^SiTn^^ 


Beat. 


IV 


10 


pTOT 


LeTit. 


XIV 


41 


pxp' n>3n nw 


Josh. 


V 


7 


D»pn 


1 Kin^e 


IX 


7 


»o»^ >nttnp.TTisw n»3n 


1 Sun. 


VI 


10 


fl»33 1^3 


2 Cbroo. 


VII 


20 


iVTi T1*3m 


2 ChroB. 


XXV 


4 


n»oni6 1 


2 Kingi 


XXIII 


27 


^nnoK 1WK n»3n nm 
t'^pIV)X\ = 1889 


2 Chron. 


III 


6 


ncn . ♦ ♦ ♦ n»3rr run 
'n:i»*oi 1 pp;;i5Til^1 
IfDpiWn =r 1881 


Gob. 


XLII 


4 


«f)01> TiH 
p.T30^D1 "ODT t W3"n^1 


» 


» 


9$ 


inpn P33 m\ 


Gen. 


XII 


17 


m.T P33n 


ji 


XLIII 


15 


p)D3 nitt^i 


n 


XVIII 


19 


mr itPK ♦ . ♦ ♦ vnrr> ♦s 


*» 


» 


14 


^K OD>rw m 


2 Sam. 


XIX 


^2 


71333 
*?'piWJ = 1880 


1 Kings 


IV 


7 


no?t^i 
pn50>oi '1 ijn^'nt^'l 


» 


VII 


1 


no^D 


Jerem. 


XXXVI 


17 


vh K3 -un -iQK^ 1^ -pin nKi 


» 


IX 


15 


Don 


^ 


XLIII 


6 


D»*arrm 


2 Chron. 


VIII 


1 


3'3pn;i/l = 1888 ^ ' 

pn»30Di 'np3 '^ODT '3 DJJ^^'n^^l 
3in3 i3*in ^11^3 p DP^3 n«i 


Gen. 


XVII 


21 


K"^pflni1 = 1881 


Kumb. 


XXXI 


8 


Jerem. 


XXXUI 


20 


n^^Sn ^nnn n«i 


Josh. 


XIII 


22 


DDipn iir3 J3 nvb2 rm 
a^^pfl/VI = 1882 


I Chron. 


VI 


56 


n'«n30 n«i orb nw 
Levit. 


XI 


16 


mr>n 

J'^pfllin = 1888 
3"3p/inH = 1828 

'0*01 '3 ''5?"n^i 


Deut 


XIV 
XVIII 


16 
17 ♦ 


2 Sam. 
2 Kings 


XIV 
VI 


18 
28 


Tf? ♦33 nitl 'HR TOOT^ 

'33 rwi cn^n 13^3K3i 133 rm »3fi 


1 Kinga 


XI 


1 
rspwUl = 1824 


2 Chron. 


VIII 


11 
'3 ^^rm 
Levit. 


XXII 


28 


ntr w niri 
Jerem. 


XXVII 


7 


TT3J?1 
p.T:«a^cn "»DT3 ins-DKI 
.r3p/i;^n = 1885 


1 Sam. 


XVII 


25 


^nj nw ^^niiirr 
'D'DI '^Oon '3 p!J9"n^1 


2 Kings 


XXIII 


10 


nemmKOtai 


Gen. 


XXI 


10 


noHH tn3 
rhpr\r\r\ = i884 


1 Kings 


III 


20 


n3^3rn non n33 nm 
•o>DV2 ip'^n-nist'j 
Y:ipr\r\r\ == 1886 


1 KiDge 


XX 


24 


TOP nrn nann nm 
•np3 •'ODT " *'33"n^*l 


Jerem. 


XLII 


8 


T"^^ '■1''''^' ''^^ "»^'*> 


Gen. 


XXXVII 


2 


ne^T '33 riKi nni»3 '33 rw ips Kvn 
n*^p;ifl/i = 1885 


Josh. 


X 


4 


♦3imi '^ i^j^ 
11.13001 n^^p2 '3 Dn;iin-nNt*i 


2 Kings 


XIV 


6 


D'30n '33 flKI 


Jerem. 


XXXVI 


27 


7^on <T^r nnK 


» . 


» 


14 


m3ipnn'33nin 


Zeeb. 


VII 


13 


Tor lott^ oa^ 


2 Chron. 


XXV 


24 


ii»3m 


Keh. 


V 


6 


^nror inc iKo >^ nn 


2 Kings 


XXV 


7 


B»3*»n -trpp-Tx 
'i'^prvm = 1886 


Jerem. 


II 


9 


mn' DK3 D3nK 3n« 
•0*01 a rn m] 


ff 


XXV 


21 


DIlKflK 


Jerem. 


XXX 


9 


»Tin>n«rT3n 


Eiek. 


XXV 


5 


n3i fiK 


Hos. 


III 


5 


»33 13r»TrK 
T^pnWl - 1887 


Job 


XLII 


16 


ftto . . rw ♦ ♦ 3VK in 


Gen. 


X 


27 


'"^ Dim m) , 


Josh. 


VII 


24 


pj> n» wtrfcT npi 


1 Chron. 


I 


21 


o»o»n na-n liam 


1 Sam. 


XVI 


6 


ter' nK enp'i 
ir^pjfUWI = 1888 


■ 


XXX 


22 


vittw nK wm OK '3 
'O'Di '3 w;njji 


n 


XXXI 


2 


O'fltrtfi "!p3'Fl 


CKinge 


IX 


2S 


V3a ^T nm fn33 »oi m k^ ok- 


1 ChroD. 


X 


8 


h^t? HK 


Im. 


IV 


4 


rpT D^T »0T nxi 

O'^pWIfl = 1889 


j Esther 


IX 

-Ik* 


25 


1'33 rtO IflK i^ni 
lV^;i-n^lT0313Tn'11K^31 
■o'Di 'J '»aP.t n^i 


j Gen. 


XVIII 


1» 


nrsp iTK tW3^ I'fixn' '3 


2 Sam. 


XVII 


15 


pnx ^ »ttnn iDK>i 
XXXI 


17 


1'33 rsK iwn 3pp' Dpi 


2 Kings 


XIX 


2 


o'p'^ ^ n^i 


11 


XLIX 


83 


V33 fJH fiiiA 3pr' fen 


lea. 


XXXVII 


2 


'sm 


Dent. 


XXI 


16 


i'33 rm i^'nsn ovs m-n N7p 
m) 


-n^l 
Hag. 


II 6 


tt^'na »:ki 


2 CUron, 


IV 10 


n"n jj^j 


iyr\iM\ = 1850 
Exod. 


XXIX 22 
'O'w 13 •»5?^^-n^i 


Lerit. 


III 9 


Josh. 


XVU IJ 


•on 'OTp 


itwoi "ism^z to:o^ %ti 


a 


VII 3 


Jttdg. 


I 27 


ttmni6i 


( j> 


1, 88 


rt 


n 27 


nv^ 


r, 


IX 10 


» 


. 27 


13 'i 


» 


,. 80 


ttrnm i6 p^ia? 


n 


„ 81 


ttmn i6 WK 


» 


; 88 


r>-nn «^ ^brmz 


Gen. 


XXXIV 18 


8 Chron. 


XXI 18 


rmn' nx n:mi 


1 * 


26 


■ 


XXXII 22 
%Tpyrr rw mir rtnn 


1 
«";p/i;iii « 1851 
j 


-O'cn 'a injXpn? T\»] 


i UriL 


XVIII 4 


Jerem. 


XXXYI 26 


7i»Dn min 


j » 


XXVI 48 


» 


XLIII 6 
D»n3D an pnna: rrin 'im 


Ezelc 


V 6 


TspMr\ «= 1838 
» 


XX 16 
'D»DT '^ fe^j^^n ni^i 


« 


XLIV 24 


txod. 


XXIX 31» 
HOTn inxn raan mki 


" 


41 


piofia 'a 


Numb. 


XX vm 4 
Ipsa rwvn im t^ian rw 


Deut. 


VII 11 


- 


f> a 


Donpn pa iwvn wn sraan riRi 


2 Kings 


XVII 87 


rjp/l/lfl = 1858 
Deut 


XVII 19 
•0*01 


a fiisD-n^i 


Keh. 


I 7 


Judff. 


XYlIl 24 


]n:in n«i onnp^ >nwv ^m ♦n^ nn 


" 


1.'7 


{nan nm nyo nw itcrx nx ^nph nam 


TJpn/Vl = 1854 


! 
j 


Gen. 


X 16 


'^ni>5D-n91 1 


1 Chron. 


I 14 


Exod. 


XXX 28 


na» rm 1 


JosU. 


XV 63 


j» 


XXXI 9 


nara nm ■ 


Jadg. 


I 21 


LteYit. 


VIII 11 


i:iaan 


n'jpn/l/l •■= 1836 a 


l7p"niSt'j inrvQ j'*?a] 


Deut. 


III 24 


Levit. 


XIV 9 


fOOT 


'^ 


I'T^r-^a-fiKi 


1 Kings 


VIII 42 


G«.n. 


XIV 11 
6 


D^air^a-mi 


» 


XIX 26 


yuDi 


'h 


i?an-^3 n^*i 


w 


XXV H 37 
. 'h 


vnr^r^fi. 1 


Gen. 


XLVI 28 


Exod. 


IX 26 


yt^Di 


'h 


a^l fw-i 


2 Sam. 


XXTV 1 


Levit. 


IV 11 
h 


i-)\pa V'^l 


Eiek. 


XXI 25 


Deut. 


XI 6 


f ODT 


'h 


o^Trrt? n«i 


Is^umb. 


XVI 82 
h 


0WT^3 W. 


»» 


„ 32 


^acn 


h 


ttha-irr^a nm 


Im. 


IX 12 


2 Sam. 


XI 1 
h 


^►jrrtp.-^|-nKi 


n 


XXXT 1 


« 


XVI 6 


yODT 


^ 


n?r^^-n>n 


Hos. 


V 4 


2 Kings 


XXIV 16 
b 


>tt^iir^3 ni«i . 


Jorem. 


X 21 


Isa. 


VIII 7 


•I»OD-r 


'b 


maa-^a-nm 


Jonah 


I 9 


J? 


LXVI 2 
'b 


nJj^-^a-fiKi 


Jorem. 


. L 4 


Jercm. 


XX 4 


fODT 


Ezek. XXXVIU 6 


'^'ODT 


'b 


vfi;iK-^a-n«i ' 


Kumb. 


XXXII 28 


Jereni^ 


XLV 4 
'b 


nKn-^3-nKi 1 


Deut. 


III 21 


« 


XXV 26 


yaoT 


'b nia^a$n-^3mi | 


i? Cfeon. 


V 2 
'b 
h 


j 


I King* 


VII 44 


Numb. 


XVI 32 


■pODT 


'b 


DiK-T-^anKi 


» 


« 39 


Deut. 


XI 6 


•fODT 


'b 


D^p^T^I njq 


2 Kingti 


XVI 17 131 i:"pnr)r\ ^ luo b^nn ja nnp^i 
D»a^n na?a 3npm 

13^ b flKI 

Di iTK 3npan 
•OB 'in nvbn rm a^n nm 
•lan W^IO ^et^TltJI ^31 

H'op/l/m = 1841 

in3m 

3"Dp/»ilfl ^ 1842 

wvn >ODra nK 

iDxa ♦oDraa jx^ai jr 

>BBranK lam 

^D&va3 \tf* 

nan 3»n ^jn 

J^ep/Wii = 1848 

pn>ia»o"i T D'>j?r^D"nigt'j 

mattn 

o'ODt^n 

"lar nn^Ti 

"fp ^Ayn b^ 

Yoprifln s= 1844 

jnwnn D^ern^ ^3en* »Di3»n run 
DHwn 3t^ iDi3>n n*n 

•TDpnnjl = 1845 

•♦aoT '3 ^*n^*! 
mrm^ ni^n nnx 

•a^oi 'p3 'DT iTTliT""n^"l 

V3D^ n^ mvr njn 

SKitr nx n:a i^ 

3in no^b nwr\ yn 

vupr\r\T\ = 1847 . 

pn^ia^Di 'np3 ''aoi i nirPTi^l 

wn vh 

o'Txa Dm>n ^n 

arvbbvQ i:n» k^ 

D^mmipai^a 

n3r on^f^K iaK»i 

i3^» ♦ . . nann d^bo 

rr'opfliiii = 1848 

'»3a'Di '^aoT '3 l?01^"r«U1 
nt^a anh isri 

B'Dp/imi = 1849 

'a»Di 'n D^n'njt^JI 

o>n nKi 

n»3n F|rDa jna 

D'nrwn 132 Lerit. mi -mi Wifnr^n = 1868 
IV 11 n«i *)Dn ^^v m^ 

XIII 13 XV 16 


o'ipnnn = 1859 D'pn/in I860 '3 n^DP-^l mi Levit. 


XI 15 


n'^13 HTim 


Deat 


XIV 14 


H'DpjWI t= 1861 


Jiidg. 


IV 13 


133*1 *?3 m KiD^D pvr\ 


1 Sub. 


XV 8 


ptep ']bQ a3K m tftm 


Jerem. 


XLI 10 


prt:o»oi •'DDT ':i C^^^DTltJ^J 


1 Kings 


VII 51 


n:i¥hQn h^ thvr\^ 


Esra 


VIII 25 


iT3ni 


Dan. 


I 2 


^•epjtfln = 1868 


1 B«m. 


VI 8 


taratwi "ntm 3ntn >te fttn 


1 Chron. 


XVIII 8 


{Vifn3i n>^i 
ropruvi := 1864 


Exod. 


XXXI 8 


nmna jn^n fim 


I Bam. 


XVII 54 


i^fW3 D» rhii nm 


1 Cliroa. 


X » 


WK1 rw 1JW1 
n-Dpnwi = 1865 


£xod. 


XXX 27 


fn:ion n«i 


» 


XXXV 14 


fCpflWI s= 1866 


Oen. 


XV 21 


noKnnm 


1 Kings 


IX 16 


ropnM = 1867 

pn3»Di f 3*001 n ^9^TT\^] 


Gen. 


XLIII 12 


*&3 3ttnon c|D3n nw 


Knmb. 


XXXI 22 


p|D3n nm 3nTn nK yK 


Josh. 


VII 24 


vwv np^i 


2 Chron, 


V 1 


Ifop/infl « 1868 

•0*01 "ODT D^^SD'HI^I 


Jerem. 


XLI 8 


D»•n^^^ b mi 


2 Kings 


XXV 25 


D'aSin *nv| 


Jerem. 


XXI 4 


ilR 3DD ♦Mil XI 31 
XII 5 Jorem. XXXIII 21 B'OpWlJn ^ 1880 

'0^1 '3 80ib-n!$"j 
D13K n« mn np*i 
VHK J3 tsif? mi 
■ vynrtn = 1870 XVI 32 

XIV 11 

XXVII 87 

IX 25 

XIV 9 

IV 11 

XI 1 

XVI 6 

xxrv 16 

JtlX 25 

YIII 2 

, LXVI 6 

Jerem XX 4 

Eiek. XXXVIII 6 

2 Chron. V 2 

Jerem. XXV 26 

, XLV 4 

XLI 8 Numb. 
Qen. 

n 

Kxod. • 

Levit. , 

n 

2 Sam. 

» 
2 Kings 
Oon. 
Isa. Gen. Exod. 
Levit. Numb. Dent 
2 Sam. 2 Kings 
Isa. 

n 

Jerem. XIV 11 

XIX 25 

XXVII 37 

IX 25 

IV 11 

XIV 9 

XVI 82 

» 32 

XI 6 

XI 1 

XVI 6 

XIII 27 

XXIV 16 

VIII 7 

LXVI 2 

XX 4 Esek. XXXVIII 6 

Jerem. XLI 8 

n XXV 26 

XLV 4 

2 Chron. . V 2 LeTii XIV 41 * 

1 Kings VI 22 Gen. 


XIJ 


51 


II 


XLVII 


12 


Josh. 


II 


18 


1 Sam. 


XXII 


11 


Isa. 


XXXIX 


2 


2 Kings 


XXV 


9 


Jerem. 


LII 


13 


1 


XIII 


n 


» 


XXXV 


3 ■paoT 

fODT 

■pool 

"pODT 

Yotst 

■pODT 
■pODT 

•pODT 

"poon 
jam 

yODT .1. 
■V 
■h 
•h 
■b 
•h 
h 
h 
h 

h 
h 

h 
h rnN-^3"nKi 
3tpr^3 mi 
li?fer-^|-nHi 
n^3-^|-nKi 

'tt^3K"^3 flKI 

issn-^l nm 
1TD|"6| nm. 
n^ ^|-nin 
•Tprr^|-nm 
vwK-^s-nm 
^t?KT^|"niri 
ni3f«}^n-^3 nm, pn':o»Di jnrpn» k'3 ^^'m^l 

^31 ^3 m inpn D^3K-^3-nm 

xs^'yor\ m ^DiTI issrr^s nm 

jjmr |jri vr7«-^3-nm. 

Ii3n7! 3^'^3n^ 

*iwnKi n^3"^3-nm 

Di»3 mTi i*i^^3-nm 

pttfT nneni dIkit^I nm 

13 '3 ch3'in-^3 n«i 

rw^ wm o^i''^"^? '^^i 

n3iirn*? »nn ^,tr^3-nHi 

D>33«3 ^D»i n3r^3-nm 

13 pD^i 'aa-^s rm 

h^r\x\ ^3S'^3 n«i 

n:;n p7\ ni33-^3-nm 

nnt^x? n' n^grts-nm 

nOK ro »3 n*nn»;^3-n^i 

f?31 'lOi VB3K-^3-nm 

inK vn ittm onvifrrts n^. 

nm ni3f?D©rr-*??n^, 

nOKn n3 pKrrtj-n«i 

"^ ^T^'* w >l^in-^3-nm 

r'apnnn = 1856 

n'30x«p 
K3rm 

t'jpnitfl « 1857 

p,T:D»Di •»t30f '0 1^*5"^^ ntjtl 

•J133n D» nK PpV IK^'^ 
V3« nK 6)01* ^3^3n 

TteT!Kn« 
iTpptn DiTtp novi 

P11W 

iT3m 

•nmn p3T iwo o 

n?»mnK >p Deak riKi-riKi. Exod. 
Numb. Numb. 1 Ckron. 1 Kings IV 40 

xin 6 

Xn 18 VI 20 
XXVI 59 III 2 Sam. 
Jerem. 
Pa. 1 i^am. 
Job XVIII 5 
XXIII 82 XIX 10 
IX 26 XV 25 

X 25 

LXXIX 7 XXI 8 

I 15 1 8am 

2 Bam. 

1 King! 

2 Chron. 1 Kings J«r«a. 
2 Bwn. J«rt«. Lerik Kxek. J«dg. JTerem. XXV 29 

XIX 6 

I 1 

I 11 I 10 
. 44 XXY 19 

XI 1 

XXIV 20 

XXI I IX IS 
XIV 18 
XLV 17 I 8 

XYIII 27 

XXXVIII 28 

XXVI e B'irpwin =s 1879 

vpn w mottn 
row3 fen nan r|nD 

rpWm = 1880 

repiunn « 1881 I 

3'cpnnn = 1882 j 

3'vi3 inn 7ir33 nm 

'>3m 

•pino^ 

i*cpWtn = 1888 

p,T3o»Di "-93 'J injjTisti 

'33tt^m 

larn 

ii»3m 

rcpnn;^ « 1884 

pnjODT psnsot nnp3 DnjJ|in"n^'j 

♦nrti* Dnx?y! hki 

onpni K3er Veni 

D^rjn nv^ lor onra 

n"cprvi;i = 1885 

TifO n3X^» 

■pK:r «< D^ts^oDn 
. -pior rD3 run 

ropniUl ^ 1886 

pmMiW '3 l^j'n^i 
inn3TiP33nin3nin 
nT» ^ in» i33in 
t'cpnnn » 1887 

in3P nm tnxo f« nr« nn 

D'3i6Dn nKX nr^ nstyn mwrh ^m 

rrrrm tptn 

TfBpnnn « I888 

prp»M3i -^om •np3 -a n^prfn^Jfl 

7me\A rh» "wncen n^n nw 

nwi 

n»n' K^an fei 

B^cpiwn = 188» 

mvr '33 lonfm 

vp^nom 

' Y^ r»»n 7^3 fe n«i 

r\tn n»3n hk ^nftti 

17 b Jerem. XXXIII 22 
2 Chron. XXIX 4 
1 Chron. XV 4 Qen. 

Exod. 

LoTii. fixod. 
Lerii Nnnb. £xod. 2 Chron. 1 Sam. Job 2 Sam. 
1 Chron. Exod. XXVII 17 

XXIX 82 

VIII 81 XXIX 44 

XVI 20 

. 8» 

VII 1 XXX 27 

XXXI 8 

. ^ » 

XL 29 

XXXIX 88 

XXXyill 80 

XXXV 15 

IV 19 XII 8 

xxvni 9 

LVII 11 

XII 8 VIII 28 

X 8 

XIX 7 XXVI 85 
XXX 27" 
XXXI 8 JSxod. 


XL 


29 


LoYit. 


XIV 


to 


Jttdg. 


. XIII 


19 


1 Kiogt 


VIII 


84 


« 


» 


64 


Esek. 


XLV 


17 


» 


XLVI 


15 


2 Chron. 


VII 


7 Oen. 
Jttdg. XLVIII 13 
XI 29 13a 

»n» 'mw 
D'3n3n 

H'JfpWW « 1871 

D^ptsDn nn jnni 
V331 \%^y^ ^3«1 
inn ifeKn D«n 

a'rp/Wfl - 1878 

pn»3Di3i 1 OSf^TriJ)! 
1030 n^3i 

Vipn ♦ . • HK 1031 

mfe DV3 rnn 

pn30'DV'» n3{0"n^'\ 

vfe fe nw jn^n nm 

v*?3 ta n»n n^j^n n3f0 nm . 

1^3 fttn jnfwn mo 

virw^n 

r6pn n3m nm 

3ntn n3» nw 

una ^ nno »3in fw n3 vjn 

mepn n3io ntn 

no /V wi 

Yrp/1M = 1874 

pn'3a'Di •>ip3 "tSDi 1 ^O'H^l 

»npw ^a nKi 

mnor p3» 

n3>n 

n^ 103 

•TPpfinfl =- 1875 

m wtn n>n t^o nm 

fpn ^ n^n nrn ^te nw 

n3po *pO fwi 

113111 

rrpnjin = i876 

•n3o>oi '3 rrjipciTi^'t 

notn 

jn^m HKi 

jphtn nxi 

f ppwwi « 1877 

in»30»m •nps ti nn^SiTrHJl 

nTpn n3Y0 inn 

|n3n nTPm 

nruo npi 

•^fen tnp 

13 '3 

v33nnKirr 
nm no^ \tnp^ 
n'ppnnii = iaf78 

•^3 -niDi '3 n|^39"nigt'! 

po'O i^r3 nr30 nm 

nvp mi nno' hp Mni 134 m - m^ '^ v:t^r\r\r^ = i897 


Jerem. 


XIX 11 


.133 ♦♦ ♦ DIT*?R niDJO 


•n:xi^xi\ •:» n^D-n^*) 


» 


XXIII 89 


D3nK >n*V3i t^Ti \:h 


Exod. 


XXIX 3 


tea Df« naipni 


2 Kings 


XX 6 


D«3^on y^y ^ ,|Tj50,T1 


Judg. 


VI 28 


u»n len nw 


Isa. 


XXXVIII 6 


y\xm ite cjDOi 


Levit. 


VIII n 


irxpHlW = 18»8 


at'p/Wfl = 1890 


'o»Di '1 ni?Tm\ 


1 Kingt 


IX 19 


ni:3Don 


Judg. 


YIII 7 


riTiT rsra pb pma lom 


» 


» 19 


y^u^w 


» 


» 12 


T-im nanon tei 


2 Chron. 


VIII 6 


a^a^a ^-cm f,t,j^3 


« 


« 21 


PiD^jt njn nat hk annn 


Jerem. 


IX 10 


D'^A 


»*Xpflm = 1899 


» 


XXV 18 


'ion n^m D^Y flK 


'o»Di '»3»aDi ■: nfesD'njjti 


Zech. 


XXXIV 22 
I 12 
Gen. 


XV 10 


*wi K^ icxn rm 


Levit. 


XIV 6 


MfiK np» n»nn iex.T m 


pn^DDi nnpa t» D¥0"^^1 


" 


. 51 


t'lKH f J? fiK rrp^ 


Gen. 


XIV 16 


e^DTi 


Tn/^n = 1400 


» 


XLVII 21 


i»niyn Dp.n dki 


'tt>Di '3 Jinjjos"nisti 


Deut. 


II 4 


13f 


2 Kings 


XXV 18 


nyo^ ]n'2 •jn^isx nxi 


Josh. 


VI 10 


nix 


Jerem. 


XXXVII 3 


WDV1 i^ani 


Numb. 


XIII 18 


Dn»im 


«"-i/in;i == 1401 


Judg. 


IX 45 


*|te»aKi 


•»»DT 'J n1ttJ<n■n^<1 


1 Sam. 


XXXI 9 


Okjl'ipi ifi^^^^T 


Deut. 


IV 43 


laion *i3ca nx 


1 Chron. 


X 9 


B»om ♦ta-n inD*2^D»l 


Josh. 


XX 8 


y»inn .TnitO ♦ ♦ . \yvh 135^01 


2 Sam. 


XII 31 


n'^:i&^ 


1 Chron. 


VI 58 


n«i mSNi fiKi 


Jerem. 


XXI 7 


y'^yo 


3''nnwi = 1402 


Neh. 


VII 5 


3'3tpnjnn = 1392 


'1 t^Kn-n^i 


•0*01 '^ODT 'T ^i^fi'nKI 


Gen. 


XL 20 


D'SKH ne^ 


1 Sam. 


V 10 


':n*an^ 


2 Sam. 


IV 12 


ntP3 e^»« 


» 


r, 11 


n»D» K^i 


i'^r\r\n = i403 


Ezek. 


XLIV 23 


np pa 1-iv 


pn'ao'Di 'npa 'T rm"nJJ1 


Jerem. 


XXXIII 24 


m»no p3tK:» 


Hag. 


I 14 


mn* ij>n 


j"«p;in;i -= 1S93 


- 


y, 14 


13 -a 


pnaoDi 'T lSP"n^1 


Zech. 


XIII 2 


nxoon mi hki 


Exod. 


^ XIV 6 


*iDNn 


1 Chron. 


V 26 


n'm ^iD 


n 


XVII 13 


»ten 


riflrifl = 1404 


Josh. 


VIII 1 


*jtn 


'niD»Di 'D p^n-n^i 


» 


X 33 


Din 


Deut. 


XXX 16 


•j»5B^ »nni n«i 


1 Chron. 


XIX 7 


11Dttr»1 


Job 


II 10 


bpyam^ifiK dj 


2 Chron, 


XXXT 8 


viprn* 


.T^rnfl = 1405 


i> 


XXXV 3 


D»3>aorr 


Obad. 


19 
VI 41 


•'Dvam^-n^y 


TStpWI/l = 1894 


1 Chron. 
Josh. 
2 Sam. 


XXIV 32^ 
XXI 12 


tjDV niD3CP nKI 

{miiT 

jriDiiT 

np3 


YM\nr\ = 1406 


» 


r, 13 


;iD?t^-ni^l 


Jerem. 


VIII 1 


Gen. 


XXXIV 26 


D3fi7 riKi Tian nxi 


» 


1 


K»nn 


Josh. 


XX 7 


t^Tp nx WTpM 


« 


» 1 


niiT D«3 


T'lnjin = 1407 


» 


1 


«p1DD3 'T 
n'jtpji/i;i = 1395 


Exod. 


XXX 27 


V^3 te flKI 


pn:ia»Di a l^yn^Jl 


" 


XXXI 8 


vtefwi 


Josh. 


XXIV 4 


WP flKI lpP> fiK 


1 Kings 


VII 48 


n^inn/i *= 1408 


Mai. 


I 8 


»n«:w i»y nm 

f Xp/lflfl = 1896 

pn:D»Di "^\iitn «id*d3 '3 *1© n^jf] 


Gen. 


XLI 52 


DnD« 


Levit. 


XVI 27 


fiKonn ID nm 


ISumb. 


XVII 18 


pnK 


" 


VIII 2 


)nn« n« np n^!5 W« - nxi 135 Isa. 


LIT 


15 


»nixo D£5K n5> ii: in 


Ezek. 


XX 


39 


, 


LA'II 


11 


^K*i^ni nj«T »D nxi 


« 


XXXIX 


7 


ji 


n 


11 


•DDl '1 
V 


LVIII 


2 


]w^v ov nv »fnm 


B'nii;iJi = 1419 


Exod. 


XXXI 


11 
p.T:o>Di [n»Di»] 'Di 'So r> ''Illi^ 


1. 


XXXV 


14 


Jercm. 


XXIV 


7 


»mx nnS aS onS 'nnsi 


» 


XXXIX 


38 


» 


lY 


22 


'»p Snx >D 


n 


ff 


37 


» 


V 


91 


'mx Dna?j? 


" 


XXXV 


15 


^ 


IX 


5 


naiaa na-iD ^inn •jnntc? 


Levit. 


• YIII 


2 


^ 


r 


23 


- »ni« vr^ bt^n 


2 Kings 


XX 


13 


« 


XIII 


5 


insatDxi 
i» 


« 


25 


nnDtt^ 
„ 


XVI 


11 


i3tr 


Exod. 


XXIX 


3 


.* 


\X 


11 


»m« mnn 


Lovit. 


VIII 


2 


?> 


XXV 


B 


"!D*X?Dn 


Exod. 


XVIII 


s 


« 


XXXI 


H4 


»niK ix?n* D^iD '3 
r 


XXXVII 


IS 


Dnns '3 
Tt 


V 


22 


nitT Dx: ixi*n «f? •'HIJ^/I im 


LoTit. 


X 


16 
s'nrjjn/i = 1420 


R 


XVI 


27 
'O'Di 6Kp?n'a] 'bn -n "^ni^ 
Kzek. 


VI 


9 


»m« DD^tt'Ss ^'^D^^ 
^ 


XX 


27 


nxt TIP 


2 Kings 


VIII 


21 


11 


XXIII 


85 


»nix nnDtt^ jp* 


2 Chron. 


XXI 


9 


T. 


n 


35 


•DD3 o 


Jerem. 


XXIV 


1 


" 


XL 


3 


inKio tt^'K mm 


'O^Di 'HM 'bo 'n ''^1^^ 


Gen. 


XIX 


15 


Pr. 


XXXT 


6 


nox *?« mn> »niK nnno 


« 


XXXII 


23 


Lamoiif. 


III 


2 


•jtiyn *]Sn Jina »ni« 


Exod. 


XXV 


25 


Esther 


V 


12 


'ni« DN »D 


. 


XXXIX 


18 


Kelu 


V 


14 


DHQ nrnS 


1 Sam. 


XXX 


18 


- 


VI 


14 
Ezek. 


XXXV 


10 


Joeli. 


XIV 


11* 


p?n Di>n ♦mx? 
Judg. 


IX 


15 


D»nrD DHK nOS3 DS 


3"2"inrr • - 1422 


Dout. 


XYIII 


3 
pmaD^DT 'hn H'h ^nl^< 


1 Sam. 


II 


13* 


Dimt. 


XXX 11 


51 


Dnmp 
'2 Kingn 


XIX 


6* 


'»3SsT iDi: ^tt^js* 
..;. 


LIV 


15 


»fnK» DDK 


Oen. 


XXVII 


30 


- 


LVII 


n 


njKi >D nxi 


Exod. 


X 


11 


- 


„ 


11 


U '3 


LeTit. 


X 


4 


q 


LVIII 


2 


ov DV >ni«i 


2 Kings 


XVI 


14 


.Terem. 


IV 


22 


>op *?n« »3 


Job 


II 


7 


r 


V 


22 


iNi^n kS 
. 


IX 


5 


•pna -[natr 
V 


y, 


23 


nn hDt^n 


Gen. 


xxxri 


I 


, 


XIII 


5 


nisa 


Exod. 


xvin 


20 


V 


» 


25 


*]S*!ij nr 


Kumb. 


XXI 


3 


- . 


XVI 


11 


13?P 10K Sx? 


Ezok. 


XXXIV 


12 


, 


XX 


11 


pni? TI3i3 


1 Chron. 


VI 


50 


, 


XXIV 


7 


3^ nnh ^nnii 
. 


XXV 


6 


iD>P3n «Si 


Deut. 


XXXII 


51 


r 


XXXI 


34 


IPT 0^13 *3 
,. 


XXXII 


39 


myh 
« 


XXXVII 


18 


Dnnj '3 


Isa. 


XXXVII 


6 >mp 

B'n/inn == i409 

mtftan 

:in\n n3?o 

mcDpn 
pnx n« np 
oSan in»p?n 
'"ir»;^ii == 1410 

'0»Di ': ''^p m] 

n>33 ^iitf nxi 
»"nnnn = 1411 

':o»Di '3 nj^^DH n-jpfe^ nfrji 
nt^D tcrii tt^-n 

a'nflfin = 1412 

'0>DT 'a nfe? n^l 

n"TT D*nn* T3pn 
D>3Kn 'NTH >:ttr 

piT3a>D1 'np3 '»DD"T "I ''IH^"!!^*! 

vm ^ntt^ nx npn 

mxp TW HKI 

Ti>3m 
in S^3fn vtt^: >ntr nxi 

'»m3T nl'*^^ ^31 
T^nin/i;! = 1414 

•nao'Di 'DptDOi J9 p»3D '3 DJjn nJjJO 
D>an3n astt^o hm^ nn 

Vttinnii =^ 1415 

pn^iD'DT '>DDi 'n '':3? riJi^D 
V3K pns> *iB nKO 

D3>nK nK \Httr T3np 
nvnin naton nxi 

t'D-^nnri = uie 

prraa^Di 'H DHpJJ 

ip33 )3S 03ern 

onnx nn*in?m 

onnx Dinn 

"i-np nn n'ip33 

fnnjnji = I4lt 

min3 'So n»m3 'S ''HIK 
n"n/i/ifl = 1418 

'0»Di [n»pc^»3] 'So 'n ''pl^t 

'fllK 11ttr« "^So nP3 IfllJ 1VK 136 Judg. 

PifOT. 

£sek. Jerem. Stek. H08. 

MaL Ps. XXII 15 

XXIII 25 

99 XIII 15 

XLIX 16 

XII 1 

VI 22 

II 3 

III 27 

XXXVIII 4 

XXIX 5 

XXXVIII 17 XVIII 10 
XXXVII 15 XLIII 20 
XVII 17 X 6 

I 12 

III 22 XVIII 1 

LVI 1 

CI 6 

LXVII 8 Josh. 2 Kings Jerem. Ezek. Hos. P«, VI 

XVI 

XXIV 

It 

III 

VllI 

I 
III 

XVIII 

XXXVII 

XXXIX 

XVII 

XLIII 

X 

I 
III 

XVIII 18 

6 

4 
22 
26 

8 
15 
15 
11 
10 
15 

5 
17 
20* 

6 
12 
13 
22 

1 nana 
n«:ra 

J'SlilWl = 1487 

D'm n: ♦ . . inw k: nixw 

^^1K nmn isSnnna 
'131 ^Kprn^ -DDi n:ipi \wb^ pj-dh bi 

»prm 

*fntM3ii 
D»:ionp 
ffan/uiTi ^ 1428 

'O^DI [TOT] 'D»D3 60 '2 iHlft* 

inniDsi iniK nwsm 
nxno ifviK nvT 
b")r\r\r\ = 1430 
p.T:io»Di [lonnaj m 'te n iniJ< 

iniK onnDni 
aina imK 'nn:sr irx 

ini« m.T ^^:tn ova 

Q'^nvha iniK tn«a 

im« inxn inoa »3r^D 

3"hnilfl r= 1432 

p.T2»'Di '^a T'a ini« 

■!m« Dfinaxn 

nirso imK lari 

\nis Tax?^ 
niKO pa» inw npn 

iniK 11 
'iDDa 'a 

V1»^« »T ^ D»0 p3t> WX 

naian ^p »nDmi 
onm ifixpn 

^npai ^1: f?ina K^ 

'iDB'io iniKf«ttm 

bv iwK^ ini« d:i 

imx o'^^no onxi 

im« Dmom 

nro nnn iiar. 

imKHiiT^riDva - ^riiKH 


• 1^' 


Ezek. 


VI 9 


ny^'hs 


Im. 


XXXVII 6 


"ISTJ 


Eiek. 


XXIII 35 


mar (jy* 


« 


. 85 


ia a 


11 


XL 3 


iit^rii riKioa 


Zeph.* 


III 7 


»Ki»n y< 


Pi. 


XXXI 6 


nnns 


Lament 


III 2 


:=i3 


Esther 


V 12 


Klip 


i Neh. 


V 14 


DVD D2 

•on a"aa 6d nan D^Don »tn,T ^ai 


Joah. 


XIV 7 


nhvj 


Judg. 


IX 15 
Jeren. 


V 22 


iKTn i<V»m«n 


ff 


VII 19 


D>D»P3» on 'nxn 

T3in/in = 1424 


Oen. 


XVH 2 


naiKi 


•n 


XX 6 


"Jt^HKI 


» 


XL 10 


n^m 


1 


XLI 39 


pmn nnx 


Exod. 


IX 15 


^niN 1K1 


» 


XXV 9 


imx HKia 


" 


n 22 


^^ wri3i 


" 


XXXII 10 


^^ nn»3n nnjy 


Deut- 


IX 14 


. *:s» pjin 


2 Sam. 


XXIV 24 


nipi< i:p »a 


Jerem. 


XXV 15 


•jniK n^0 »aaK ife?K 


Ezek. 


III 27 


naiai 


" 


XXIX 3 


yn^m^ 


* 


XXXVIII 4 


^n'lK 'nxmi 


Ps. 


XXV 5 


Dvn ^a >mp 


Judg. 


XIII 15 


•jn-iK xs ni!^r: 


I Kings 


XX 25 


^^n 1^ n:an nr.si 


Ezek. 


HI 22 


nrpan ^x xi* cp 


Jerem. 


XIX 10 


• papan niatri 


Ezek. 


II 6 


D^ai^oT D^a-iO >a 


» 


XXI 34 


«i»1^.fnrna 


" ■ 


XXXVIII 9 


Rian nKi03 n>^i 
XL 4 


iniK n»na ♦:« irK t^-jt, 
ran/vi/i = 1426 


Gen. 


XXXIX 9 


iniKDK»a 


Numb. 


V 21 


•jniK mri> p 


Judg. 


XIV 15 


pjit^a )Q 


Jerem. 


II 35 


ficc^i 


" 


XI 17 


rt5"i:n 


■ '» 


XXX 14 


anKnao 


Esek. 


XVI 4 


•a-'p • m^i 


» 


^ 39 


iB^rcm 


" 


40 


'nan 


" 


. 57 


mBKrn 


" 


XXII 14 


ia»M h:^ LeTit um - "^ri^ Ktt»b. D«Bt 1 Sam. 2 Son. 1 Kings 
8 Kings Micah 
Zecb. Esther Ueh. Josh. XV 


10 


» 


29 


XYH 


5 


XXII 


16 


XXV 


65 


IV 


IS 


« 


19 


a 


S3 


« 


49 


V 


4 


VII 


5 


« 


6 


XXV 


1^ 


I 


16 


III 


6 


11 


28 


IX 


S8 


X 


15 


XII 


89 


XVIII 


12 


» 


14 


XXVII 


4 


XXVI 


16 


XXVII 


86 


XXXI 


7 


" 


10 


VIII 


8 


IX 


18 


vin 


8 


XII 


81 XX 25 

in 10 

» 15 

VI 16 

• 21 

» 19 

X e 

XVII 6 

- 26 III 4 
X 3 IX 18 

CVI 26 

« 46 

IX 22 

I 9 

V 7 »nyn 

rox man 
wvrw 

ntm 1D31 

onNO np 
nvo np*i 

npKi 

mn* pvn 
nnDV»3 

Klp'l 

- w^ 

tt•^^/lnJ^ - 1439 

D"in/in =1440 
'D>D1 [DO^D] '003 'i?0 'K3 DHIJ^ 

3K10 n^3 Dn%s nn^ 
n3m 

linX IttTN* D>3-| >3 

omx in«i3 
■nanai n^na dmin 3t£?n 

H'Dinnn ^ 1441 

pn»3D'Di lonna 'So '3 Dp1J< 

nap* K^ mn» Sk ipxn* 

mn D103 onix Dcn 
a'onr^nn = 1442 

'Q^DI lD>3in331 'Sd 'T DlTllK 

i3r onis D'OT xm ^3 

oniK S'&nS onS n> iwn 

D^an'iS urm jnn 

nnattn nnra ^o^ oniK rmvh 

K"D3 "13*1 Kim hy\ 

3'on/i-nn = 1448 
pn^iD^Di [Pterin*] '»03 'on "i DJIK Ps. 2 Kings 
Neh. 

Judg. Judg. Namb. 

1 Sam. 

2 Bam. 
Isa. Hob. 
Mai. 
P«. 
Jorom. Josb. Ezek. Jobk. Ezek. Gen. Ezod. Levit. LVI 1 

CI 6 

LXVII 8 

III 12 

XIII 26 

XVI 24 

. 81 XVI 24 

, 81 XXII 33 

XXX 9 

XIV 27 

XIII 18 

XXVII 11 

XXVIII 4 

XXXVII 26 

IV 19 

I 13 

XXVII 4 

XXXIII 2 

XXXI I 31 

VIII 24 

xvni 5 

XXI 16 VIII 24 

XVIII 5 

XXI 16 Levit. 


X 


17 


Numb. 


XXII 


33 


Ezek. 


XII 


13 


" 


XXIII 


10 Deut. 


VI 


23 


Jerem. 


XXI 


2 


N«b. 


VI 


9 pn'ia'Di 

XLI 8 

XLIX 28 

, 29 

L 21 

XIV 9 

XXIX 8 

X 2 

XIV 6 137 

•M ''0 n33 u'twhti iniK ?nK3 

inpn inD3 »:rSD 

im« iKi»n D»nf?K i:3i3» 

v^K nin 

's^it^wn im« D3 

3*03 131 D*t3Der ^31 

onM^K m ^hhrr»^ opn inx iKin 
inx ^w^ 

3*SlJinfl = 1488 
tJ^DI [D'DDttT] 'DD3 'On '3 IDK 

iSSn*") Dpn inK i«i»i 
in*3N n»3 ^31 vnK iiin 
rSi/infl = 1434 

'0*01 'f?o 3"* nniK 

*n**nn nnim 

nnis* K*r 

cr3in nip*3 nniK S30*i 

initio nnix kx*i 

nniK nii'NO m«3 D*vi 

PP D1t33 nn333 

pimoS npoe? kiSi 

n*D:33 nnis nil ii3C 

031*0 nniK nn»i 

nin* nxo *nW nnK 

n:*3nS nniK ixi* 

nniK 133 itr« ovn joS 

'131 Sxp?n*i ^Riotn D*c5Bri ptrin* bi 

*pn 

np3t£rS nnx ipSnnni 

noioS nns ]n*i 

n'S")jin/i = 1435 

'0*01 'on 3'03 n^lK S»sp?n*i vmrv h2 

13 D1D11 IttTN 13103 

D*pSn nvyth nnx ip^nnii 
t&DnS ntsioS nnK tri*i 

l"Sin/U1 = 1430 

'0*01 -on im 'So '3 -i ^p1^^'j 

DnS3N vh pno 

*3so nna: 'Sis* 

*nti7i m *nriDi 

iS: non 

rS-lflJIf^ ^ 1487 

pn*30*Di 'So '3 ^5ri1fr< 

Dttro K*itin i3ni«i 

i3niK nin* ntrp* *Si« 

13niK D*K1*0 dS3 *3 

'in33 in '*333 in 'n3 in 

n"Sn/i/i;i =' 1488 

S» hSw »»«w '0*01 'n3 'So S"tfl Dnit< 

npioS amx iniD p«i 

onix^i3*i 

in 

Dn3*i 

13*ttr*1 

mx So Sp 

S3xni 

'Dip tsiSs 18 a 138 cm - nrM rhp Gen. 


Ylll 


17 


B 


XX Y I 


24 


, 


XL 


14 


Exod. 


XII 


48 


Lovit. 


X 


15 


« 


XIX 


13 


Exod. 


XMI 


5 


„ 


XXV 


22 


tt 


XXXIV 


27 


LeTit. 


XIX 


33 


Kumb. 


XVIII 


7 


r, 


n 


11 


n 


« 


10 


Deut. 


X 


21 
XXVIII 


8 fT's^nnn =--= 1448 

Kumb. xviri 7 nx nam in« yiz^ nnm 

,19 ntpK D»»ipn noi-in ^3 

u'eii^nn = 1449 

^DO iriK itt^K n^nn ^d 
it\nn rh^:i nvi> v^s K-in 

nBi:nn mm noi-inn pitsr 

^an K^i yn m pr»n «f? 

^«iw' »aprD im npi 

moan *?pa -[fiK ^mmi 

^«-i»» riKi nna "jnK 'ni3 

*[n« Y^^"" '"'^*^'' 

Dsno noun "^b n^^ 

ir« D^ripn noun ^3 

ynhi( xim *|nSnn Kin 

yD0X3 n3i3n ns inx mn» ix» 

rinn/i -■= i46o 

pn*:o>Di '*ip3 M l[riJ< 

•jn« •i3«^D n^r» 

? ii'3ni 

D3N*33 

in« *]h'> Kin 

'>m3i t)'DK ^31 nsp: ir^ ^31 
^''Jinjin = 1451 

'D^DI p3P3 '»»J1 "^rifijt 

n»D:i« ^31 io: 
•joipoa n«3i 
^Rir» nn ^r 
3'':innn = i452 

pn>30'oi 'np3 -n *^^J<9 

n^-n 

. n^rpn 

nSxr 

n^Ncr 

D»n» 

;i":injin = 1453 

vn» 03nK'i 

D3»nK »33 D3nST 
D^Diom 33in D3nK1 
rr/in/i = 1454 

nann C3nx» inp 

n3n«a is^nn 

'^K Dn«3 pno 
n'sirnn = 1455 

pn':a>Di rh U^^ 

Gen. yii 13 ns S3 n^n ovn Dsx^n 

XI 31 DHE^s ii«D unK "suxn 

xiv 8 nan^a ens i3iyn Gen. 


XXiV 


40 


Levit. 


X 


9 


Judg. . 


vn 


4 


I Kings 


XIII 


16 Ezek. XXXVIII 6 
XXXIX 4 1 Kings XVfll 12 

2 Kings J I 10 
1 KiiigH II 16 

, 20 

Piov. XXX 7 Numl.. I 4 

2 Kings X 2 Exod. 


XXXV 


5 


Isumb. 


xxxr 


3 


Gen. 


XXVI 


27 Josh. 


VII 24 


113:? pair ons i^x^n 


n 


n 25 


ens isirn 


n 


,. 25 


ons "i^pon 


n 


VIII 4 


onN '\T^ 


H 


XXIII 6 


T'Din/l/l = 1444 


JoreiB. 


V S 


nm nn'3n 
YII 19 


D^D^rsa on ^nsn 
XIII 21 


yhv nm ma^ nm 
XXIII 2 


ons ompfi ¥h\ 
f, 3 


p3p« '3K1 
XXV 18 


nbmr n« 
XXIX 21 


3sns h» 
XXVII 4 


ons nnm 
8 


anx »an iv 
r, 22 


1K3V n^33 
XXXII 23 


onx jnpni 
33 


ons la^i 
XXXIV 16 


onK W33n"i 
XLI 6 


u:d3 
XLIV 21 


13? 

n"oi/inn == 1445 
'a'oi i^-jfn*] 'DD3 'on no UTJH 


Ezek. 


V 4 


onx nein 
VII 27 


^3Kn» i^an 
XI 20 


13^* *npn3 \vnb 
XIII 20 


D3*nnDDa n« 'nnpi 
XXXVII 21 


onx ^n3t3pi 
XVIII 19 


ons nrrn 
XX 4 


ons mornn 
f, 13 


•an Disn ons rvtnr' le^s 
n 23 


onx p'onS 
XXVIII 26 


n»^p issr^i 
XXIX 14 


Dni'j3apiK^p 
XXXIII 7 


'3»n HDIC 
XXXIV 4 


Dn« on'Ti 
14 


nm nri« 3id nman 
.. 23 


onis npi» inn 
XXXVII 19 


•061 np npS 'M< ran 
n 22 


pK3 inn n^S 
XXXIX 24 


»3D TnDKI 
n 27 


•oftT 'rn cms *33W3 
28 


Dn» ^m^:n3 
XXXVI 19 


onw p^BKI 
37 


nns n3iK 
XXXVIl 17 


in» ^K inx onx sipi 
XLIII 8 


onx SsKi 
Tai/ijin ^ 1446 
pn'2a>Di •np3 'on im 'hn a •: DHI^I 


Levit. 


XIV 11 


inaan |n3n i>aym 


Ezek. 


X 22 


>n»Hi ITS D'icn nan 


■ 


XXXIII 81 


■]n3i ns ipas^i 
fonn/in = 1447 

'a^oi '3 n^V\H 


Exod. 


XXXY 26 


r\:m oih Km itrs D'v:n ^31 


Ezek. 


XXXIV 21 


•Dn np n-^^nn ^x n:n'is oms^Dn e*?? 1 San. 

Pa. 

Eccl. 

Neil. 

Job Oen. 

£xod. 

Deut. 1 Kin$^ Jerein. Ezek. 
Hic»1i Pb. r^ - no^! XXIV 1ft 

VI 4 

VII 22 

IX 6 

I 10 

XLI 40 

VII 2 

II 18 

IV 35 V 17 

VIII 43 

XV 15 

XLVI 28 

XLIII 10 

VI 14 

« 15 XII 8 

XL 12 

XLIV 8 

5 

XXXII 7 

LX1X 20 

LXXIV 13 

14 

LXXVI 8 

LXXIV 17 

LXXVII 15 

LXXXIX 10 

CFI 14 

CXIX 4 

CXXXIX 2 Gen. 


XL! 


40 


Exod. 


VII 


2 


Deut. 


II 


18 


» 


IV 


35 


1 Kings 


V 


17 


7t 


VIII 


34 


Jerem. 


XV 


15 


„ 


XLVI 


28 


Eiek. 


XLIII 


10 


Hicak 


VI 

11 


14 
15 Gen. 
Judg. XLIX 3 
XII 5 iTDlW^il = 140i I 

ovn m:in rwo ^ 

o*in« rhhp nx : 

n« nn!rp nx I 

npa nar nx x^ ! 

3'Dnn/tn =1462 I 

'n:o'oi ''a^ai '"iina po^o -ttrn a"» nrifij 

irnn j 
w«SDnx*imn 

nri^ nxnn ' 
a*Dniiwi = 1463 I 

•0»D1 0^X^33 'DD 'Xl 't ni!\ii ' 

>ax nn nx nvr nnx 

D^ec^n pom nnx 

n-ui'' nvT nnx 

-^M si'n ^x nnx 

nn Dix p nnx 

^Dxn nnx 

pnrn nnx ; 

TDin;in -- 1464 

D^Dm nin^ nnx 

x^Dn x^ r\^r^' nnx 

nrmn d^ij yi' nnx 

D^'^Sx ^dS!2 ^*^^ nnx 

n^*a ^S "ino nnx 

^nrm 'ncin rr-^ nnx 

D* yv2 n^^v:: nnx 

jnnS ^trx". n^^'ii nnx 

nnx xm: nnx 

m^i3: ^3 nniin nnx 

x^c nrr Sxn nnx 

D^n nix:3 ^na nnx 

inn *?^nD nson nnx 

Dipn nnx 

■pnpD nnnx nna 

>aipi 'nntr nn* 

'D'DT 'nill 'mX3 'DS 'xn X"» r\k^i< 

*no hv n^nn nnx 

nann nnx 

Dvn nap nnx 

nxnS nxnn nnx 

Tin nx r\vr nnx 

npa pot£?n nnx 

n%T npn> nnx 

nna xi^n ^x nnx 

nan onx p nnx 

^Dxn .nnx 

P"i?n nnx 

I'Diiinn = 1466* 

'0>Di 'PB3 1"' nnJiij 

nnx nan pixi 
nnx 'niDxn Oen. Exod. 
LcTit 

Kttrob. 

Deut. 
Judg. 
Josh. 

1 Sam. 
Exod. 

2 Sara. 

1 Kings 

2 Kings 

n 

n 

laa. Jciem. 
Ezek. Prov. Dan. 
2 Chron XXIII 8 

XL 4 

XXXIV 8 

XLII 7 

XLIIt 16 

VI 4 

XU 88 

XVI 16 

XXVI 44 
XXII 20 

XXXIl 19 

XXVUI «U 

XX 20 

XXII 15 

XXV 15 

XXXIV 33 

XII 17 

XX 23 

VI 4 

XVH 35 

XXII 7 

XIV 20 

XXX 8 

LXV 23 

LX 9 

XXVII 18 
XXX 5 

XX XV f II 5 

XXXIV 30 

XXIV 1 

I 15 

I 19 

XXII 12 Prov. 


I 


27 


Job 


XXXVIl 


22 


Isa, 


XXI 


14 


Jorem. 


XII 


9 


Dan. 


III 


13 


Dan. 


VII 


22 


Ezra 


V 


8 

16 Isa. 

Jcrcm. 

Dan. XXI 12 

LVI 12 

» 9 

XXI 14 

XII 9 

III 13 D»3^on wwKn Dx nax^ Qnx 

'iDiT 'DT? D^naan w 

nDxS Dnx man 

on'^x 

nx Dnx e)ov 

»nna nx >nopn 

onx nhv an anp 

^pna Dnx 

D^n^pa xSi D'nDXD 

ixa ^S xnp^ 

Dnx ^n3i x^ 

n>ian nan 

^xnttr tt^'x onx 

pix-i >:a Sx 

inps i6^ laaSan 

Dnx nana nra 

onx nna x^i nax 

dVixi liDD iprn p 

nsnn^n ixan onx 

nna Dnx nin^ 

Dnx arn^ x^ 

niiapa onx nnn 

m^ ^p nana 13d 

na*ri 
npim 
naTi 

nasm 
xn 

javn 
ex 

»3 

n^ 

lann 

ixan 

x^ 

^a>i 

x^ 

bv 

nian 
1^ 

xia p^'^h ipa> x^ Dn\s2cxin 

Dnx D3nn Dsoa 

nixax mn>3 x: ip^q* Dnx 

^31 m^i C21D1 ri3 

Dnx Bioi tcna did 

Dn\n*?x mn^ >:x »a ipti 

npn 'e^:x3 x:pn ^ ^x 

onx ']in3 i^n ^x ^ia 

^ryin -[^on Dnx nann 

nm D^n^xn n'a3 onx Nnn 

TilWin = 1436 

nnx' ncioa oan^xi 

nnx^ anr poitD 
ran/inn = 1457 

pnaDDi 'hn nm 'on o 'J vnn 

D'D vnn X0!£ nxipS 

nnrn n^n h2 isdx ia^ 

Dip vn^n 

n'mnn =- 145R 

'D^Di ^^ 'n3 'xi n 'na 3 'J ^Al^J 

an' x3m x^dv p^np nnx n np 

nnni nap nne 'inn \^r\^bv nnx x:dt na 

snx -]! nsarttr jnx 

o'jnnnn = 1459 

■ Tx.pp t?!l nJ^roroa-x 
cnnnn = 1460 

'D'DI 'i ^"^t^^ 

vpa p^pan dx 

p nnpx 

nc?wn^a 

D^^:J vnn xD^r nxnpS 

■'^ \nSn3 piaii fis^pn 

xa^D Dip vmn 140 

1 Kings 
Im. 
JoMh 
Jerea, 

■ 
Hos. 

• 

Pi. 

S Chroii. 

Eeel. HiT^fe^V- ni^iij I 42 

XLI 9 

I 8 

II 27 

XVII 17 

II 25 

XXV 7 

LXX 6 

IX 8 

I.XXVI 8 

XIV 10 

VII 22 Gen. 

Exod. 
2 Sam. 

» 
1 Kings 

Jereni. 

£t«k. 

Pu. XLI 40 

XXVII 24 

VII 2 

XVII 6 

XII 7 

XX « 

I 24 

VIII 4S 

XLVI 28 

XLIII 10 

LXXXIX 10 1 Kings XVIII 86 

Pi. LV 24 

LX 12 

, LXI 6 

LXX XVI 10 

Ph. XII 8 

XL 12 

Lament. V 19 Ocn, 
1 Ktngfl XXVI 2y 
XX r 7 
xn 4 Ocn. 


xxvn 


21 


2 Ram. 


u 


20 


1 Kings 


XYIII 


7 


" 


*» 


17 


Exod. 


XXVIII 


1 


Numb. 


I 


50 


1 Kings 


XII 


4 


Jerem. 


XXX 


10 


II 


XXXVI 


6 ni^D ynpmn w» 
run Dva nm »Dno »a^ 131 npiK 

tsh<n nnK 

np. nnte 

rnajj nriK 

roc^n nnK 

K^n S* nnK 

0-TK-J3 nnK 

^0 nnK Oen. XV 15 hir\ »n»3 ^xr 

»:k IDKn 

ItTK ^D nK 

vmn Kin 

jnj noKn 

in lOKn 

[n: iQKn 

pDD D'orn 

3pi^ nnp 

nK lii 

o'n mwa 

n'Di/vin - 1468 

'D*oi 'n D%i^jjj nri»i inri^i 

w^»n nnK O pn^ DIM 

iK3b oimn OM^K nnKi 

pwBi Konp i3nn:? omSk nnK kHi 

ni3^ nrocr 

rD-,n/.;,.i4«« ''"^^^^^^ 

pn:Q»oi D»piDo 'Ki 'J np'; n^Jj 

Diarn mn' nnK 

7oni K*?3n K*? mn» nnK 

•nn m^ -jkod irn o'nr^ mn* nnK 

P'n/i/t/i = J 470 

•0*01 '} nnfi nrifij 

mn> -pia nnp nnK 

r^D^hQ nrpn nnr nnK 

7*3K ni2}^ hpn nnv nnKi 

K'J?T/1/in = 1471 

pn'M5»Di "001 -npa i nj nri^jn 

K^ OK 1OT »:a nr nnKn 

♦3:k idk>i ^K.irp nr nnKn 

in»^K ':iK nr nnKn 

^Xltt^ 13P 

3"ynnn/i = 1472 

'0*01 iro orea 1 HpJJI 

7^K 2ipn nnKi 

on^n nK ipon nnKi 

nK nvpn y^ 

n^jon nKipi n^JJ nKii w 

:'PTflfl/l = 1478 

'O'oi [i^nn] oral 'n n|li$1 
7naK ^K Kian nnKi 1 Sam. 
1 Kings 
Isa. 
Jerem. Hoi. 
Pi. Ezra. 

Pi. 

2 Chron. 

Eccl. Ocn. 

Jerem. 
2 Saiu. 
Judg. 
Isu. 

Hos. 
Pi. Eisra 
Eccl. Gen. 
Judg. 
2 Sum. 
I 8am. 
Jurcm. 
Isa. 

1 Kings 
H08. 
P». Jerem. 

Exra 

Pi. 

2 Citron. 

EccL XX 8 

I 42 

XLI 9 

II 27 

XVII 17 

II 25 

XXV 7 

XL 18 

LXX 6 

IX 15 

LXXVI 8 

XIV 10 

VII 22 III 19 

XLIX 3 

II 27 

XV 19 

XII 5 

XLI 9 

II 52 

XXV 7 

XL 18 

LXX 6 

IX 8 

VII 22 XLIX 3 

XII 5 

XV 19 

XX 8 

II 27 

XLI 9 

I 42 

II 25 

XXV 7 

XL 18 

LXX 6 

XVII 17 

IX 15 

LXVI 8 

XIV 10 

VII 22 Oen. 


Ill 


19 


n 


XLIX 


s 


n 


XXIX 


15 


- 


XXII 


12 


11 


XXXII 


18 


Exod. 


XXXIII 


3 


Judg. 


XII 


5 


2 Sam. 


XIV 


32 nnK ':n»on 

nnK ^TT 0»K >3 

•^ fnpmn i^k 

nnK '3K fvh onoK 

njn or3 nnK 'ona 

f ii3ri 

pKa ^h r^tMnr\ 

nnK »^ lar yions 

nnK ♦a^soi »ni?i? 

nnK pnx 

nnK K113 nnK 

KOK Kipn 

niai o^opB 03 ^3 

b 

on^ ^DKn fOK npD 

nnK naa (aiKi 

nnK »aK \^h onoK 

nnK »i33 o 

nnK ♦niDKn 

"ma ynprnn ivk 

J lan 

pK3 6 n»nnn 

nnK >h lar pona 

^h >o^Doi ♦nirr 

p»iY 
niai D»opD oj 

pn:o'oi '>j^ -opDa i-^ nr)» 

^na nnK »iaa |aiKi 

nnK »niDKn 

nnK na: 

nnK »3n*on 

nnK »aK ppS onoK 

pKn nixpo i^npmn ivk 

nnK h^n »»k »a 

pKa ^h rr*r\]n\\ 

nnK '^ lar -pona 

'fiD^eai 'nirr 

nix 

npi ova nnK »ono 

nnK pnx 

nnK Kiia 

onain nK kok Kipn 

•ja^ PT niai o^oro 0: o 

d 

"D^o S'»te orca i"» Hljyi 

^Ki nnK lEp 'a 

nnK naa {aiKi 

nnK 'HK on 

nnK DM^K Ki> »a 

n:Ki nnK »o^ 

p)is? n«?p DP >a 

nnK 'niDKn 

'ir'T,, '-3? »a 1!?* OK^ KOI? a?8T - nj^'.^T 141 Eiek. 


XII 


8 


nt^p 


1 Sam. 


XXIY 


12 


n^resnKms nnKi 
XUI 


17 


pn^s 


1 KingH 


I 


18* 


i6 T^on 'HK nnKi 
XXI 


11 


n:»n 


Jen>m. 


XLV 


5 


/ii^i: -p rp3n nnni 
» 


19 


boDin 


2 ChroB. 


XXI 


15 


0^31 D»»*?n3 nnKi 
HI 


24 


n^^n 
rpiilWl == 1474 
It 


38 


DnCV! 


• 


•O'di [p3n] TO3 n'» n/pB^ nrii^ji 
XXII 


2 


DBt?nn 


Gen. 


XY 


15 


7n3K bn Ki3n nnKi 
XXIV 


25 


'nnp 


M 


XLVII 


4 


Ti3r k: i3r 
XXVII 


2 


IV ^w 


Kumb. 


XI 


6 


^3 pK . . . . liroa nnjn 
XXXIII 


7 


nev 


It 


XXII 


34 


^ n3WK y:'*v2 n dk nnjn 


,y * 


y> 


10 


o^po: 


1 Sam. 


XXIV 


12 


nnnp^ ^re: nK mx nnxi 
- 


12 


pnvn 


2 Sam. 


XIX 


10 


hvQ pKn {0 ni3 
- 


30 


Dnm:n 


1 Kings 


I 


18 


r\vr K^ -f^t^n 'hk nnm 
XXXVI 


1 


•ira nn 


Jurcm. 


XLV 


5 


ni^u ']h rp3n nnKi 
XXXIX 


17 


"ixapn 


l8a. 


V 


8 


r»Ki D^rii' 3ttn> nnxn 


» 


XLIII 


10 ♦ 


nr.2 i:n 


llos. 


II 


12 


nnS33 nK n^^K nnxn 
1^33 nri» 


Uicah 


IV 


11 


yhv iDDKi 
»*P1/VV1 ^ 1479 


Hoa. 


V 


7 


Dn^p'Tn nK nn d^sk' 
'5 ?l^^?^ nm] 


5f»I. 


I 


9 


v»K '3B k: iSn nnjn 


Kumb. 


XVIII 


1 


lOiT '»an n^l' IOK'1 


2 Chron. 


II 


15 


n^pn 


» 


» 


2 


ym nK oai 


Ezra 


IX 


10 


i:m*?k iok: na 


* 
Jorcm. 


ft 

XLIX 


7 

12 • 


D^^^K^ Kin nriKi 


2 Chroii. 
2 Kings 


X 

XXI 
V 


2 
15 

15 


nipo V* 

D"Sn3 

•J13P nKO n3i3 . . np 


P». 


CIl 


28 


ion» K^ Tmari Kin nnxi 
H'cnnn;^ - I48i 
n"piwin = 1475 
pn»:o»Di 'no im -op '3 "»ip3 o nnKJ 
':o*Di '1DD 'Kn o r\^:^ nnjst*! 


Ck-n. 


XXXI 


44 


n*i3 nni3: n3S nnm 


Exod. 


XXVII 


20 


SK-ir» ^:2 nK 


1 Sam. 


XX 


23 


'op -3 «Sn i:i3T Itt^K 13ini 


Josh. 


III 


8 


D^:n3n 
pn':o*Di "iDt '^D ': ri^^l li^Kl 


2 Kings 


IX 


25 


•M nnKi >3K 13? o 
i'*p-innn - I47« 


Deut. 


V 


24 


i3^^K inn HKi 
pn*:D'Di m^H nriNI pn3 n'Ki 'idb m 


Kumb. 


XI 


15 


'•? nrp nK k\33 dki 


Oen. 


XVII 


9 


lorn *nn3 nK nnxi 


Ezttk. 


XXVill 


14 


ntt^ao 3115 


1 Kings 


VIII 


39 


spn ca^'si D^Drn POm 
r\2p^ "wh hy\ id? -ic^S "S'k 


2 Chron. 


VI 


80 


nm D^Oirn JO 
J'DTflflil = 1488 


Jerom. 


XX 


6 


iinro nnKi 
'O'Di inftj pnpi •'ntit -n3 "n 


Ezek. 


II 


6 


Dnn3iDi one Ki^n ^k dik p 


1 Kingg 


XIV 


2 


n^inrm k: 'Oip 


» 


IV 


9 


Dnpttn pen "jS np 


2 Kings 


IV 


16 


p npnn 
•DO 'Kl ]^n:n n 


It 


n 


23 


DIM r^K 'nDSn 'hk rno 
mrnr) - 1477 


y> 


VIII 


1 


rw»n Sk 131 PT'^Ki 
pn':o»Di nijis^l 'ora pKTn» 'n 


Ezek. 


XXXVI 


13 


»nK D1K nSsK ♦ ♦ . ip> 


Numb. 


XVI 


17 


v*K inpi jinKi nriKi 


Jerein. 


IV 


30 


»OTn no irw "'PJ^'j w 


Deut 


IX 


2 


hn^ DP npDtt? nriKi 
rcnn/i/i - I484 


1 Sam. 


XV 


6 


lOKn nn^fe^p nrwi 
'O'OI 'DD 'Kl '1 D^8 


Judg. 


XI 


27 


K^ 03K1 nt^p nnKi 


Exod. 


V 


11 


pn 03^ inp 13^ DHK 


1 Kings 


V 


23 


111' n3P nt^?n nnKi 


It 


XIX 


4 


on'Ki Dn« 


»i 


I 


20 


u'P "i^an »:1K nipiKi 


Deut. 


XXIX 


9 


D'31C: Dn)( 


Ps. 


CXLV 


15 


. ^3 K'v \o^z npwi 


Isa. 


XLIII 


10 


nno icip pn^rn K53n 'n:o>Di 
n'c"in;^ji -- 1485 


Dan. 


XII 


18 


m:ni pp^ ^ nnKi^ 
n'pi/uin = 1478 
•n:o»Di [^KpTn>] -003 T3 C]*lJSt"fIl n^t^"] 


^Kir' pop Du-i/i 'ir^j pn':a>D'! 


''ip3 [tt^naj 'PQ3 'DO -Kl 1 Dri^l 

K/13V3 pawT 


£s«k. 


II 

f» 


6 
8 


D*310 

•inKS«n 


Josh. 


XVIII 


6 


pKn fiK i3n3n 


« 


III 


25 


D*ni3P 


Judg. 


IX 


18 


'3Kn'3 hv onop , 


n 


IV 


1 


n53^ 


Ezek. 


XXXVI 


8 


i:nn D3DJP hn-^itr >in onxi • 


w 


V 


1 


mn 


Neb. 


XIII 


18 


hn^v^ hv pin d'D^did onKi 


n 


VII 


2 


fp 142 ]m - ^m\ 3fip 

rriD'UWfl « 1488 
rc-Jflflfl = I486 


1 Sam. 


XIV 


21 


tiVD^ a ^IDJIJJI 


Oon. 


XXXI 


6 
w 


XIX 


7 
Esek. 


XIII 


n 


^n ♦HD ^K 10J« 
B-BVIWI « 1489 
• xxxrv 

XIII 


17 
20 


*D»Bi 'v6:x -ne •.-! pijtj 
H'DOT Krnxo K3P fiaan 'naa'oi 


Devt. 


xxin 


18 


K^aniA 
T'Dinflfl = 1487 


Esek. 


XYI 


84 


F»ri «» ^nnai 
pn:o'Di -a ^lanftj 


« 


m 


41 


miTO I'rarm 


1 S«m. 


IV 


7 


nK?3 nmi «S »3 


Micfth 


I 


7 


mi? |3fJK0 »3 


2 B«m. 


V 


2 


Vwor-i uwbt^ d:i 


m 


» 


7 


13 '3 


P8. 


xc 


4 


^lOrW DVD f ^»P3 0'3V Pl^« '3 ♦K^orn Knr''''D3 p)'?Kn m« nsiro o'rtrj * u" ©j iy^igrfojrv .' ^ ^sr*v ir2 n\^ ronpD s - a 1 Kings 


XIX 


13 


« 


XIII 


7 


C»at 


VIII 


7 


ProT. 


VII 


18 


M 


V 


19 


Deut. 


I 


27 


P.. 


LXI 


5 


Jeren. 


XXVII 


18 


1 Kings 


Vll 


19 


Pk. 


XXXIII 


7- 


1 Kin^« 


XV 


18 


Esck. 


XXVIII 


4 


Job 


xxxm 


28 


Esek. 


V 


2 


1 Sam. 


XXVIII 


6 


Pi. 


XXXVI 


10 


Jerem. 


II 


24 


Hos. 


X 


10 


P«. 


LI 


9 


Deut. 


XV 


17 


Isft 


Xl.IX 


20 


Jerem. 


XL 


1 


Lerit. 


XVII 


15 


ProT. 


XXIX 


11 


Ps. 


LVI 


1 


1 Chron. 


IX 


2 


Job 


XLI 


9 


Esra 


VI 


2 


S Sam. 


II 


26 


« 


r, 


23 


ProT. 


XXV 


8 


» 


XXVIII 


18 


Gen. 


XXX 


1 


Knnb. 


XXXV 


21 


ProT. 


1 


26 


»' 


11 


19 


Job 


XXXII 


2 


Is*. 


XXIV 


15 


Dan. 


VIII 


7 


Esek. 


XL 


38 


Ezra 


III 


3 


KttBb. 


V 


27 


ProT. 


VII 


9 


If 


XX 


20 


Oen. 


XLIX 


24 


1 Kings 


II 


13 


Kumb. 


XXVI 


10 


Mai. 


III 


11 iRi.nK3 j 
It - 1 


nrta 
IT'n ^H n"b Dnh p»D ntw? n:ori D»nxoi 


3 = 2 

[ixn 'K3 Kfimxa '«] D 


1fc*3 


Exod. 


XIII 11 »3 iTm ?|^3^. 


D>^«3 
a = 8 


nn^'^K? 
[p3Kn '3T KnmK3 n] 3 


nl^ixix? 


Gen. 


xxvii 29 -pia ^3*1321 fn? 
n 
Exod. 


XXVIII 16 miT w pK Dippa 
VII 14 nxyno af? las 


11K3 


» 


XXIII 23 nnn ♦:p33m ^p^a;rr! 


oniK3 
n ^ 4 


TnlK3 
jOKfi Kfi^m Kfi^mxa n D 


r^m 


Gen. 


XXVII 29 1'"'" fi? 


^n^«3 


, 


XXVIII 15 1^ *^1?^. 


^m 


i» 


. 16 ntnoipsa 


"S^I^*? 


Numb. 


XXIV 9 "'^J^-'-^ T"^! 


D>(5TX3 
n = 5 
,Tni3T n^^ im nn Sai D pn^rma-x 


mf^t2 
«D 


iinx3 


Ps. LXXXVIII 12 11^3X3 


rnx3 


Esther 


VIII 6 ,13X3 


Dnrnx3 


Job 


Vni 12 13X3 


^n™a 


Cant. 


VI 11 t3X3 


^opn«3 


1 Sam. 


XXV 39 ^'J^aKS 


n^innss 


1 Kings 


XVI 34 oyaxa 


''^.'7^?3 


2 Sam. 


XX 18 Sas3 


nri^'.nsa 


y, 


" 15 nSavSta 


^^^^ 


Levit. 


VIII 7 B53K3 


n2'K3 


Josh. 
2 Chron. 


X 11 ^53X3 
II 13 D*:3X3 


DDTK3 


Neh. 
Ps. 


IX 7 Diaxa 

XCI 4 '^*"'1?«? 


31»K3 


2 Sam. 


XVIII 12 D1^?^3K3 


"«3 


Deut. 


X 16 TWSi 


0^^3 


Jcrem. 
Exod. 


XI 7 D3^nl3X3 
XXIV « n!l3*<3 


Ht?>«3 


Isa. 

2 Chron. 


LVIII 4 ■ ^"i""^??? 
XXX 6 n1-)5X3 


{1C?*«3 
V3«3 


Exod. 
Isa. 

j Esek. • 

1 

: Ps. 

i 

Ezra 


XXI 18 Pjhisa 

X 34 1>^>«3 

XXV 14 aix3 

LXXIII 28 »:ix3 
IV 28 r'lixs 


^5^3 


Deut. 


^ * '^n^? 144 3-3 nttp Hicah 


Y 7 


nions? ! 


Hos, 


VII « 


o?T¥? 


Lament. 


I U 


b^^ 


Kumb, 


III *1 


nan;? 


Ezek. 


XLVI 22 


r\VTm 


Numb. 


XV 19 


03^;k5 


E>ek. 


XLII 12 


)«ln| 


1 Sam. 


VI 8 


«W 


Exod. 


XVI 3 


^3^??? 


1 Sam. 


XI 8 


PJW 


2 ChroB. 


11 IS 


t9?T«? 


« 


VI 8 


^«? 


2 Sftm. 


XVII 18 


D'iPi5:| 


Judg. 


IX 41 


. niyr^^ 


Dan. 


VI 24 


nn^KS 


ProT. 


XXn 18 


1?W 


1 Sam. 


VI 19 


. J11H3 


Hoa. 


XIV 1 


rr^n 


Oen. 


XXV 23 


•3W 


Jerem. 


II 13 


nin»^3 


* 


XII 7 


TO^K^ 


IM. 


XLIV 4 


W 


2 3am. 


IV 2 


niiKi 


Josh. 


XXIV 27 


rxfim 


Job 


XXXIX 17 


r\yn \ 


Zech. 


XI 1 


fT3?3 


Ps. 


LXXXVI 8 


o^rt^s; 


Exrs 


VI 2 


«?T?I 


Iw. 


XXIV 15 


D»1K| 


Micah 


VU S 


^"^^ 


ProT. 


VII 11 


J^n*?? 


ProT. 


V 15 


TJ**! 


Numb. 


XXXIII 13 


«h^lf? 


Dan. 


IV 1 


>fi'3? 


2 Kings 


XV 25 


r»T^9 


Ps. 


XCVII 7 


D'^VW 


P*. 


CXXXVI 10 


Dnni335 


Ps. 


XLVIII 4 


rrni:9TK3 


Isa. 


LVII 5 


o*^»9 


Deut. 


XV 19 


13?9 


Amos 


III 10 


on^niiDiK? 


Exod. 


XV 11 


D^K| 


J08h. 


VI 26 


1li)33 


Ps. 


CXXII 7 


TO'^^DIK? 1 


Isa. 


XIII 22 


vniip^^? 


Eira 


IV 9 


«!^?5 


Jerem. 


XLVIII 20 


tii?«? 


Micah 


VII 6 


?!?K3 


Hab. 


I 18 


' vH^^ 


Ps. 


CXVI 9 


nftnK3 


Ps. 


LXXXIX 34 


^nj^K? 


P8. 


LXXVHI 68 


onio?? 


Isa. 


LX 18 


1P«? 


» 


50 


?|nMDK| 


Kxod. 


XXXII 29 


^n3 


Jerem. 


II 13 


rni*3 


Ezek. 


XLIII 13 


niDK? 


Eitck. 


XVI 31 


ipniiM 


Gen. 


XXVI 18 


nh»3 


Hos. 


II 4 


o?a«? 


Josh. 


XXII 16 


03nl333 


Atnos 


IV 10 


tCTKS 


2 Kings 


XII 16 


^m^ 


1 Sam. 


XVI 1 


v:W 


Hos. 


XII 13 


nfK3 


Esther 


II 20 


"3W 


Exod. 


XIII 13 


?I»:n3 


Job 


XXXI 40 


nK^«3 


Ps. 


CXLIII I 


in^^sl 


^ 


X 9 


nr:33 


Joel 


II 20 


ir«3 


Prov. 


Vril 28 


ivaK3 


Josh. 


XXII 19 


D3ni32 


Isa. 


XIX 23 


•T»Sr«3 


2 Chron. 


XXV 15 


HnjpHS 


Exod. 


XXI 29 


1'^??? 


Cant. 


11 5 


nitt^tt^s? 


Ps. 


CXXII 1 


nn9i<| 


Jorem. 


XXXVIII 22 


p? 


Isa. 


LXV 8 


Sl3tp«3 


Deut. 


III 11 


nstea 


Ida. 


XXXIII 15 


PV?3 


» 


XXXIV 8 


Dtt^«3 


Gou. 


XLIV 12 


nnn»«? 


9 


XXXIV 6 


.1*1X33 


Ezra 


IX 7 


nytrx? 


» 


XLII 28 


WntJK3 


Dan. 


III 1 


n?r;33 


Ps. 


LXVIII 22 


VD«^3 


N 


XLIII 23 


DD^nhnoKj 


Amos 


VI 12 


onp33 


Isa. 


LIX 10 


D>3DttfK| 


1',. 


LIV 7 


1i?o*;5 


Deut. 


XV 19 


llp^a 


Ps. 


LXllI 7 


nllDlbX3 


Jurcm. 


VIII 7 


m^ 


Esther 


VII 8 


»nttrp33 


Amos 


VIII 14 


nom^ 


Exod. 


X 26 


utjia 


Job 


XXXIX 4 


^?5 


Exra 


IX 15 


i2>na?rj<3 


Ps. 


XXXI 11 


nOWl 


^ 


XXII 30 


•133 


2 Chron. 


XXIV 18 


Dnorj<3 


1 Kings 


IX 27 


'm 


Ps. 


LXXVIII 47 


T-JSS 


Isa. 


XLIX J 


lnBtp«3 


Deut 


XXVI 14 


'*? 


11 


LXIX 22 


'01133 


Job 


XXIII 11 


11t^X3 


Jonah 


I 5 


•TVW 


ProT. 


XXVII 17 


H-??? 


Gen. 


XXX 13 


npxs 


Ezek. 


XXVI 15 


Pi«9 


1 Sam. 


xxrii 6 


ni33 


1. 


II 24 


intt^K3 


1 Sam. 


XVII 12 


^'^m 


1 Kings 


II 7 


'"1^3 


1 Sam. 


XXX 28 


:?br)r«3 


Deut. 


XXVIII 8 


T9995 


Gen. 


XXXV 1 


ini?3 


2 Sam. 


III 7 


nnw? 


Neh. 


XII 25 


»5«?»J3 


Pa. 


LXXVIII 37 


lnn33 


Jerem. 


XXXII 21 


nint<3 


Levit. 


XXIII 39 


D3DDK? 


n 


XLIV 18 


10^3? 


Ps. 


XLIV 18 


i3n«3 


Hos. 


X 10 


oiPW 


y, 


CIX 17 


"?1?3 


nn 


Dan. 


XI 20 


D!5«? 


Gen. 


XXVIII 6 


''^l^s 


Ezek. 


VIII 5 


nK35 


Ezek. 


XXXIV 13 


o^P'P?? 


ProT. 


XI 11 


n?1?3 


1 Kings 


XIV 12 


niji33 


Ps. 


XCI 6 


^»? 


Esther 


II 12 


D>9fer33 


2 Sam. 


III 13 


1^3? 


Isa. 


LIX 9 


nlSB«5 


Levit. 


XV 7 


itr33 


Gen. 


XXX 38 


l«J^? 


Oen. 


XLIX 6 


DBK? 


Jerem. 


III 25 


i:ritt^33 


1 Chron. 


IV 28 


•^x;? 


Kings 


XX 38 


^9»? 


Levit. 


XXI 13 


n*^nn33 


Zech. 


II 12 


^522 


Kxod. 


XXIX 12 


1?9W? 


Gen. 


XXXIV 8 


apws 


1 Sam. 


XIX 13 


^J|5 


ProT. 


VI 13 


Vfli>2??2 


an 


Ezek. 


XXVII 20 


n?33 


2 Kingi 


1 XX 15 


^n^? 


Ps. 


LIX 13 


o:ix:3 


n 


XLIV 19 


Dnn;33 


Jerem. 


XLIX 4 


n»n1^i<? 


r, 


X 2 


niK^I 


1 Kings 


I 1 


Dnj25 


Deut 


XXVII 8 


^n 


n 


XLVI 4 


ln^W3 


! Exod. 


XXX 34 


^?? 


11 


I 5 


'%^ 


^ Sam. 


XXI 18 


. 2i? 


1 Ezra 


IV 23 


i^»n33 


Exod. 


X 12 


nrm 


2 Chron. XXXII 26 


npi? 


1 Ps. 


LXXVIII 33 


n^n35 


Eccl. 


XII 3 


^\'X\>^ nap 

Dtut. 

2 Kiugs 

Jttdg. 
Job 

Gen. 

r 

Fit. 

£iek. 
Pa. 

£zt!k. 
Vh. 

Lomcnt. 
l»g. 

Prov. 
Job 
Kumb. 
2 Kingti 

Pa. 
Eccl. 

1 Sans. 

Exek. 
Ho8. 
P». 

Ezck. 

2 Cliruii 
Gen. 
Im. 
Dttu. 
Ksra 
Esther 3-2 XXY 4 

III 12 

YI 32 

XII 10 

XYl - 

XXXMH b 

Y 1 

y, ^ 

XXX 10 

XXXYill 10 

XYl 

CM 38 

XIX 10 

CXJCYl 5 

II n 

LXXX ». 

YI 7 

XIH 16 

XX XIV 35 

XXXlll 12 

XII C 

IX 25 

xe 1 

XI 3 

XY IB 

YIII 3 

XYl 47 

X IS 

CXIX 37 

XXXYl 17 

XVI 2 

YI if 

LY 2 

YI (J 

VII H 

1 19 Gen. 

Kunib. 

Ezc-k. 

Pb. 

Gen. 

Ph. 

1 Chron. 

Ezck. 

Deut. 

P«. 

Eitk. 

P«. 

Nch. 

Irta. 

GCD. 

Pu. 

» 
Ezck. 

Ps. XXXll 2(i 

IX 22 

XLIY 7 

CXIX 6 

II 4 

XXXIX 4 

Y 41 

xxr 2i> 

XXXIX 28 

IX 4 

XXIX 4 

XVI 14 

CX 3 

IX ly 

XXX IV 11 

XXI 5 

Lxxiii y 

XXXI u 

XXXI Iti 

LII « 

10a 1t^a 


Job XXXYIII 8 


^? i 


P». 


LXXYIl 19 


fi^9 ! 


2 Kings 


XXI 11 


^Yi^ \ 


Ezek. 


XXYU 24 


nln^l? ; 


Jereni. 


XXVII 20 


o:p^,? 


Ezck. 


lY 12 


nwia i 


Ocn. 


XXX 27 


vnoi? 


» 


XII 13 


«"!? 


Jcrcm. 


YIII 22 


n?i? ' 


Exod. 


IX 3 


W!? 1 


Jurem. 


XLYIII 27 


D'913 i 


Exod. 


XXII 2 


101? ' 


l8a. 


LXY 3 


ram-is i 


Ezek. 


XYl 5 


nwo^s 


2 bum. 


XXII 10 


ITiWJ"I2 ' 


I8a. 


L 2 


WD1| 


Ji-rem. 


YIII 13 


f»?1? 


rial.. 


III 17 


njna 


Exod. 


XII Itt 


npon? 


IbU. 


LYIII 1 


PI? 


Jureu. 


XLI 17 


T-1? 


Deut. 


XfX 5 


-ina 


Jmlg. 


I 3 


oli'ja 


. 


YI 37 


m? 


2 Bum. 


XY 8 


la-jia 


Dan. 


111 27 


P'?*?"^? 


Numb. 


YIII 19 


i3T-;i 


Judg. 


YI 11 


1?'313 


K»itiior 


I 10 


Da"lia 


! " 


II 21 


pferoiia 
YI 2 


vpi^ 


Wl^ 


1 1 Kings 


XII 33 


nna 


; Ezck. 


XII 19 


nna 


1 Exod. 


IX 15 


wa 


i 2 Kings 


I 16 


nn 


1 Exod. 


XIX 9 


P?f:?2 


1 Ezek. 


HI 4 


r»S'^? 


: Judg. 


XVI 16 


D?>J'3n3 


i Dan. 


X 12 


'O'ana 


I'K. 


CXIX 42 


DK^ana 


1 WhI. 


11 17 


'?'m. 


P.. 


LI 6 


ni^fia 


j Deut. 


Y 25 


nlSana 


1 Exod. 


XVI 31 


^niSana 


i 1 San. 


II 14 


^'^^^ 


i Gen. 

i 


XXX 16 


•Tjna 


2 Kings 


X 7 


'':''70? 


1 Gen. 


YII 1 


'11'^? 


1 Numb. 


XXXIII 45 


vm 


: Ezek. 


XIX 14 


ina 


Ezra 


X 35 


nSjn? 


, Jerem. 


XXXYI 18 


o^*?^in3 


Job 


XI 3 


DiDjna 


Ezek. 


XXVII 12 


'T)ln? 


1 Im. 


I 25 


injna 


j Gen. 


XXXIY 3 lrv;a 1 


Ezek. 


XXXI 14 


^1^35 


IM. 


LX 18 


v^V^I 


I Chron. 


VI 89 


^elV?3 


Hicah 


V 6 


inlf??s» 


Jerem. 


XLYI 12 


'^VJ? 


Pa. 


XX 7 


i?'?i^ 


^ CXLYII 10 


#?? 


n 


XC 10 


^^^^? 


Jttdg. 


Y 31 


D^Vtjsa 


Ps. 


CL 2 


D*9|:a 


£iek. 


XXXII 29 


in?w? 


Lovit. 


Xm 41 


maaa 


Exod. 


X 4 


^ia N""*'- 


XXXII 33 


m?3a 1 1 ««*»• 


YII 1 


^n^yaa ; i'»- 


LXXI 16 


jpaa 1 *^'"8** 


XY 27 


D'>:Dsa <^«°- 


XXX 11 


laa ! **''"^- 


XXll 12 


jn:a '^**'^*'"'* 


III 8 


niiaa i 


Job 


XXIX 25 


111-3? 


Gen. 


XLIY 12 


'^^? 


Zei»1i. 


III 4 


m 


Judg. 


XV 1 


intraa 


Ezek. 


XXIII 26 


{iHDtt^ja 


fl 


XYl 89 


ne^ja 


Nob. 


lY 17 


n|5 


Exod. 


XV 16 


^m 


Ezek. 


XXXI 7 


IW 


Ph. 


CXXXl 1 


x?W 


Mal. 


II 14 


in 


P». 


LXXI 11 15 


Kia 


n 


XLV 9 


n?Kia 


Dan. 


YII 15 


■i3p 


2 Sam. 


XXI 19 


ii?l? 


Ezra 


IV 15 


'':»?i? 


» 


Y 7 


n?i? 


1) 


VI 2 


^'W 


Dan. 


IV 34 


T1?l? 


Deut. 


XV 6 


TOl? 


Judg. 


XIV 8 


ojna-ra 


Nak. 


III 3 


11?!? 


Numb. 


XX 3 


D31I»1? 


2 Chron. 


XXVI 7 


«^?1? 


JOHh. 


XIV 2 


Tina 


1 Chron. 


XXIV 5 


wna 


Judg. 


I 3 


on^ia 


« 


YI .3y 


-iina 


1 Sam. 


XXV 2 


Jiana 


Lament. 


III y 


n'p 1 Levit. 


V 21 


nna ' ^ t!bron 


XX 4 


l>na 


1 Dan. 


IV 14 


T1!S» 


1 Ktiigs 


I 45 


f?na 


Deut. 


XXXIY 6 


tVi? 


M 


111 29 


nn? 


Oen. 


XXXII m 145 

oriaja 
D^uja 

11333 

niiiaja 
iTiHa:a 

vijh^aaa 

nnaia 

rl^ai3 
nija53 
nnajs 
tins:? 

avis 1J3 

■mas 
nnas 

•r» i[ni3 

^sn:a 

niS"ia3 

nmas 

^rinaa 

?I>ni:a 

1:3 

aiaa 

nys 

np3 
niaa 
d:ij3 

Dnji:3 

-lias 
^liaa 

?[Siiaa 

m^ 

Tba 

nn:3 

^pa 

'aa 

^.P 
Tja 146 s- n "iai5 Eiek. 


XXIX 


19 


Duk 


XI 


88 


ProT. 


I 


7 


Lerit. 


XV 


3 


I8». 


XI.II 


22 


Eeol. 


IX 


16 


Joel 


IV 


3 


Dent. 


III 


7 


Kumb. 


XXXI 


53 


» 


» 


9 


Eiek. 


XXXIX 


10 


Jerem. 


XXX 


16 


2 Chroji. 


XX 


25 


Deut. 


II 


35 


Esther 


I 


18 


Mai. 


f 


6 


2 Sam. 


Xlf 


9 


Ps. 


DXXXVII 


1 


ProY. 


xxrir 


20 


Esther 


IX 


31 


Ps. 


xcv 


2 


Exod. 


IV 


4 


Nfth. 


III 


4 


Jerem. 


HI 


2 


Esek. 


XXIII 


30 


n 


XLTII 


7 


Isa. 


LVII 


13 


Gen. 


in 


19 


Ps. 


CXLIX 


8 


Isa. 


III 


5 


Lerit. 


xirr 


29 


2 8aiB. 


XX 


9 


1 Bam. 


XVII 


35 


Ps. 


LXVIII 


31 


ProT. 


V 


20 


Deut. 


XXXII 


16 


Dan. 


II 


43 


Deut. 


IV 


87 


Isa. 


XL 


11 


Deut. 


X 


15 


Isa. 


XL 


12 


Esther 


I 


10 


2 Sam. 


XII 


10 


Job 


XXXI 


83 


Ps. 


LXXVIII 


55 


Isa. 


XXVI 


17 


» 


XLVII 


12 


Ezek. 


XLV 


17 


Dout. 


XVI 


14 


1 Kings 


n 


5 


Ezra 


VI 


16 


Judg. 


XVI 


9 


» 


n 


12 


Isa. 


XXVI 


20 


Jerem. 


11 


24 


2 Chron. 


XXXIII 


11 nj9 


Judg. 


XVI 


9 


3'^l? 


2 Chron. 


XIII 


15 


• ^r? 


Gen. 


XIV 


6 


i3i?a 


1 8am. 


XIV 


27 


m? 


2 Kings 


VII 


12 


n;i?^ 


Job 


XXXIV 


35 


njits 


Levit. 


XXVI 


43 


«1t5 


Ps. 


XXXVI 


6 


W3 


Esther 


II 


8 


m 


2 Chron. 


XVI 


7 


nmk 


ft 


XXII 


8 
Isa. 
Job 


XXX 

XXXVI I 


15 
17 


'»3»f3 


2 Kings 


V 


18 
Lament. 
Deut. 


11 

XXXIII 


12 
5 


i:*iD?3 


ProY. 


XVIII 
VI 


2 
22 


'^w? 


Gen. 


XLV 


1 


nna?3 


2 Chron. 
Gen. 


XX 

XLII 


37 
21 


I3i|3 


1 Chron. 


V 


7 


n>ji::3 


Judg. 


V 


2 


fni3r3 


Prot. 

Lament. 

Job 


XXX 

II 

XLII 


32 
12 
10 
Mai. 
Ruth 


III 

I 


2 
19 


D'J3I3 


Neh. 


VI 


8 


IPi3 


Cant, 


VIII 


7 


m 


Neh, 


III 


36 


\m 


ProT. 


XIV 


2 


•^^R!? 


Mai. 


I 


6 


*1!3 


Esek. 


I 


3 


^7r? 


Prov. 


XII 


18 


onrs 


Neh. 


III 


18 


^U? 


Lament. 


I 


16 


lPlt3 


Job 


XL 


20 


lp'"i?a 


Ps. 


CXLVII 


2 


0^'? 


Neh. 


XI 


15 


n"Tt5 


Ps. 


CXXVII 


1 


«n;3 


Zech. 


X 


5 


'^m 


Isa. 


LXIII 


18 


HD 


1 Sam. 


XIV 


4 


^3n3 
n>^3n5 


Nah. 
Amos 
Eccl, 


II 

VII 
XII 


11 

14 

1 


man? 


Isa. 


XXXVI 


16 


D^ans 


Jerem. 


XLVIII 


39 


in"i3n|i 
mnns 


Ezek. 
Amos 


XXXII 
V 


30 
11 


Tina 


Zech. 


IV 


10 


inns 


1 Sam. 


III 


14 


f^tt?7n3 


2 Sam. 
1 Sam. 


XV 

II 


12 
29 


D^nina 


1 Sam. 


XXI 


10 inni? 


Eiek. 


VI 8 


oyoi^jn? 


?nn? 


Dan. 


X 7 


KW? 


DTjna 


2 Kings 


VII 15 


vro Djenn? 


r^t^na 


Esther 


I 6 


on? 


a^M m^rn 


Esek. 


XVI 22 


^nl^7l 


h'^br\2 


1 Sam. 


XXV 15 


isni'n? 


ns^r!|i 


Exod. 


XXX 7 


I3'ip*n? 


D:9fn? 


Ezra 


V 15 


»iro^ 


pOTS^n? 


Dan. 


IV 1 


'^?D? 


Wt'13 


Job 


XXXVII 21 


I'Ci? 


tssfns 


Exod. 


XIX 16 


nsn? 


tsiptn^ 


« 


XIV 18 


♦"!??n? 


Bpt^ns 


Ezek. 


XXXII 15 


*nl3n| 


*fvinpc^r!3 


2 Chron. 


I 4 


r?-:"? 


IPPtf^na 


Prov. 


VIII 27 


i:^?n3 


i?ipxnn| 


ff 


XXV 8 


o^^ana 


niV]inn3 


1 Kings 


XVHI 4 


n^-iani 


?|3^nnn3 


Ps. 


XXXVII 34 


^l|n3 


i?ninn3 


1 Sam. 


XX 15 


nipn^ 


?r!|nnna 


Exod. 


XII 13 


>n3n| 


lijnnns 


Lcvit 


XXVI 16 


nSi^ 


t^ninns 


Job 


XXIX 8 


l^n? 


3n:nn| 


Nah. 


II 6 


s'ju Dni3'^rj3 


«?W? 


Gun. 


XIV 5 


OW 


DBaj^nn^ 


i» 


XXXlV 22 


7isn5 


iS^snns 


Jerem. 


LI 42 


|iona 


^2 


Eccl. 


V 9 


jion? 


1X13 


Ph. 


XLVI 8 


iwa 


njKis 
ti*^ 


Isa. 


LV 6 


1X1*9.13 


DXTia 


Deut 


XXXII 24 


nbna 


na 


Levit. 


XXVI 22 


oanans • 


nna 


Numb. 


XXXII 26 


prions 


VTTlS 
>?13 

'ri3 


Zech. 


XIII 8 


lK33n| 


R 


» * 


inxa^n? 


1 Kings 


vni 38 


^5?n3 


nipi3 


Deut. 


XXXII 8 


^nri3 


^^3 


* 


XXV 19 


m^^ 


njaia 
h^2 


2 Sam. 


VII 14 


inijjns 


Jerem. 


XXXVII 11 


nl^jn^ 


"313 
'313 


Numb. 


VIII 2 


?[rt^xjn3 


Esek. 


XII 15 


TP!?? 


V}13 


Gen. 


XTX 29 


pi^ 


D'0l3 
■■ . •" 


Deat 


XXXII 8 


nnon? 


lODia 


Ps. 


LX 2 


inlacria 


nrfa 


Numb. 


XXVI 9 


otrit^^ 


np^ia 


Levit. 


XIII 39 


pr\h 


Wa 
1 - ■• 


Ps. 


CII 23 


rw^ 


Tr?3 


Numb. 


XVII 7 


hnpn^ 


1*113 


Ps. 


XVII 16 


rP'?? 
Zech. 


Vm 14 


^^VR^I 


D'ttHs 
■".'■• 


Numb. 


III 4 


oa-ifjna 


D3pCh3 


n . 


XXVI 61 


^TW^ 


O 


Gen. 


XXXV 17 


rinvpnz 


"35? 


Mai. 


III 2 


mixing 


inara 


Esther 


I 4 


inxnn? 


™?9 


Esek. 


XXVI 15 


j^-:? 


. njsi 


» 


XXXVII 9 


D'anri$ Knmb. XI S5 

pg. Lxxxn' n 

Kttmb. XXXUI 17 

Ptot. XII 14 

, Tin 8T 

Job XIX 27 

1 KingR YlII 61 

Lcvit. XX 23 

Pb, CXIX 16 

LXXVITl 67 

1 Sam. XX 80 

KuiiJ.. XXX m 32 

l8a. XXYII 1 

Pk. XX XU 4 

1 K'wsH XYin 28 
E«ek, XXX HI 27 

„ XXXIl 12 

Otti. XLYIII 22 

P». XJ.IV 4 

Kzfk. XXYI 9 

Numb. XXXI 11 24 

Isu. LXVl 3 

Cftnt. I 10 

Kuli. T 6 

Isa. XXYIII 27 

P«. CXXIY 8 

Eccl. XII 1 

Isa. Yin 1 

Exod. XXXII 4 

IX n 

E«ck. XX 5 

Jc-rcm. LI 3 

Zech. XIV 12 

2 Sail). Ill 16 
Exod. XXX IV 21 

1 Sam. XXX 30 
Hah. I 15 
Eick. XXXIl 8 

2 Sum. XXIII 9 
Amoti I 3 
1 Kings III 8 
Judff. IV 2 
Dan. H 22 
Ph. LXXXll 5 
Numb. XXXIII 2d 
Exod. XXYIII 29 
E«ek. XXXII 80 
1 Kiugt. XXI 8 

Exod. XXY 15 

Levi*. XY 8 

XIV 32 

Job XXI 25 

Koh. IX 25 

Pb. CVI 5 

LXYIII 11 

Ina. LIX 4 

10 h 147 ni*qcn5 


1 Kiagt 


XXI 23 


TW?5 


Cant. 


Y 12 


n*Tyj5 


Job 


XY 27 


m 


2 Chroii. 


XXIX 35 


ipn? 


Zecb. 


XI 8 


Wi 


Jerem. 


xxiri 27 


vpna 


Prov. 


Yll 6 


rpn^ 


Jcrcm. 


IX 20 


Tn|5r!? 


Ps. 


XXXV 13 


•^? 


2 Chron. 


XXI 15 


■rii 


Isa. 


XXX 29 


^3 


Kunib. 


XIX 16 


12713 


1 Kings 


I 40 


^513TI 


Job 


XXVIII 9 


niaTna 


Pa. 


LXXUI lb 


mains 


Dan. 


XI 32 


nlann? 


Isa. 


LYll 6 


'3Tna 


B 


IX 2 


03103 


1) 


XXXVIII 9 


vnia*jn3 


Dan. 


XI 44 


rrnns 


i Job 


XXIX 6 


wa 


- 


VI 17 


D'n'Tna 


» 


XX 20 


pina 


1 Chron. 


XII 40 


pifja 


Ezek. 


XXVI 9 


ni-ris 


j Zech. 


VII 5 


^^nnns 


Gen. 


XIX 16 


o'^na 


Jcrem. 


LI 39 


tanna 


Uuth 


II 14 


DSO^na 


Exod. 


II S 


nna 


" 


I 14 


•Tins 


Nah. 


m 14 


l'7Ti3 


Ezek. 


XLY 2 


onna 


1 " 


XX 1 


vh^r\2 


'•• 2 Cliion. 


vni 4 


no-ina 


{ Miiah 


YII 6 


''^T?? 


Esther 


VII 7 


'Pina 


P*. 


VI 2 


DDina 


Mai. 


III 15 


niinrta 


; P«. 


XCV 9 


rinns 


• " 


LXXVIII 47 


ntthns 


; Job 


XXIII 10 


KDlc^na 


i Pb. 


XXXV 16 


nDttrna 


1 

! 


XVII 3 


n:brn3 


! n 


LXVI 10 


irna 


1 Prov. 


X 21 


on^nna 


; Job 


XXX 3 


lanna 


1 Deut. 


XXVIII 57 


tin 


1 2 Sam. 


IV 4 


nraaa 


' ProT. 


XXX 4 


iln^a 


r> 


XXXI 13 


inina^ 


Judg. 


IV 2 


naiEia 


Isa. 


XLIX 22 


?|3^ea 


i Lament. 


III 16 


naiea 


2 Chron 


XX 2 


?|naie3 


Gen. 


XIV 7 


p!itta 


3 Bam. 


XVII 18 la>na 

n^l 

nfibl^3 

jlVna 

DV^na 

D'V^a 

tt^D^na 

♦«■> mp^na 

p^n nipSn? 

DRVca i 
irtSna I 

nana 

lana 

n^na 

o^liona 

ipniohs 

n^ona 
Dsna 
fona 
"ion? 
loha 
lona 
ttrons 
'tt^Dna 

nnbnu 

inpnsj 

^nona 

wa 

'^i3n3 

'B:n3 

nr»jn3 
"Ton? 
iDPia 
iDha 

rjena 
rpna 
niicni Exod. 


II 12 


^* 


Isa. 


XXX 13 


iipin^ 


Neb. 


II 13 


nbin| 


Jorem. 


VI 27 


jina 


Pi. 


CXLIV 13 


Wf}l3C^na 


2 Sara. 


I 20 


nv^na 


I»a. 


XY 3 


viiinn^ 


Prov. 


VIII 29 


ipins 


Eick. 


XX 18 


w^ 


Eccl. 


XI 9 


T^iw? 


Lament. 


I 15 


nina 


Dan 


11 19 


m^ 


» 


YII 2 


nrn3 


2 Chron. 


XXXIl 32 


Ilrn3 


Ps. 


LXXXIX 20 


p™ 


Eiek. 


XXI 34 


mrns 


Isa. 


XL 10 


pm 


Amos 


VI 13 


i:prna 


Isa. 


VlII 11 


nptna 


Numb. 


XY 28 


riKona 


Ii»a. 


XLIII 24 


?[^ni>tt9ri3 


Neh. 


IX 37 


irciit^ens 


Prov. 


XXIII 17 


D>xprt5 


Dan. 


IX 16 


^:'«ttn5 


Jerem. 


XVII 3 


mpn? 


2 King* 


XXIV 3 


ntiisns 


Ezek. 


III 20 


mK^ni 


» 


XVI 52 


Trifcttsns 


11 


XXVII 17 


W? 


Dan. 


XII 7 


TT3 


Numb. 


XII 8 


n^i^na 


Oon. 


XXVII 46 


I'na 


Levit. 


XVIII 18 


'7W 


Deat. 


XXVIII 66 


^^^ 


Job 


XXIV 22 


ncia 


Dan. 


VII 12 


nn? 


n 


III 4 


^!C? 


n 


IV 32 


^^n? 


i> 


III 20 


i^^^^na 


Job 


■ VI 10 


rhm 


Obad. 


13 


l^^na 


Ewk. 


XXVIII 5 


1^™ 


Ps. 


LIX 12 


1*?^na 


Isa. 


XXIII 13 


yns V3>n3 


Prov. 


XVI 33 


pw 


Eccl. 


VII 9 


p»na 


2 Sam. 


XXI 6 


iTia 


Pb. 


CVI 23 


Mm 


Isa. 


LXV 22 


'7^3 


.* 


8 


n^na 


Pb. 


CVI 5 


TTO? 


IIOR. 


IV 8 


n>n3 


Job 


XXXIII 2 


^3n3 


Dan. 


II 30 


••19W? 


1 2 Sam. 


XX 22 


nnaans 


j Ezek. 


XXVIII 4 


1^9W? 


1 2 Sam. 


XX 15 


^D3 148 2-a nai5 Ano« 

Kunib. 

1 Kings 

Ezn 

1 Sam. 

Ps. 

Jerem. Micah 

w 

Levit 
I Sam. 
Exek. 
P». 
Gen. 
Ezok. 
Gen. 
Jorem. 
Hog. 
1 Sam. 
Pa. 
' 2 Sam. 
Pi*. 
Prov. 
Deut 
Prov. 
Gen. 
Job 
Numb. 
1 Kings 
1 Chron, 
Dan. 
ProT. 
Ezek. 

Job 

1 Sam. 

) Kings 

JohH. 

1 Chron, 

Lament. 

Ecd. 

I8a. 

Hag. 

Job 

Lovik. 

Jurcm. 

Kzek. 

Ps. 

Zcch. 

Prov. 

Isa. 

Esra 

Pi. 

1 Kings IX » 

XY 11 

XVII 12 

X 1 

XXII IT 

XCIX 6 

XXIt 10 

XLVl 4 

XLVII 18 

XLYIII 10 

VII 1 

Yl 7 

11 14 

IX 1 

XXX 4 

LXVIII 7 

XXXY 8 

xni 19 

XXXVllI 6 

XXVII 5 

XII 1 

II 14 

YI 9 

I 24 

CXXXVII 1 

XXIII 31 

XXV 13 

XXXI 19 

L 4 

XXX 25 

XI 18 

XVI 24 

II 24 

II 38 

V 11 

V 13 
XLIII 28 

V 26 
XXI 6 

XVII 10 

vn 11 

XXIII 5 

III IS 

XI 8 

XLV 1« 

II 12 

XXXVIII 13 

I 17 

II 34 

V 3 
LXXXI 4 

VII 1 

HI 20 

XLVIII 10 

VII 17 

XXXI 10 

XV 80 •TW9 


lu. 


XLI 10 


D'i?W'3 


2Ki>gi 


XII 10 


TSS 


Pm. 


III 16 


'1?? 


IM. 


XLIV 20 


•3.:j5? 


P«. 


XYI 11 


Vilfi^ 


)I 


XYII 7 


«? 


Pror. 


XXIII 1 


0«(>913^ 


Isa. 


XXVII 11 


D'3?13? 


Dan. 


Yll 8 


•wa 


Isa. 


LIX S 


rpi«? 


Josh. 


XXII 25 


ma? 


ProT. 


XXX 2 


,p«a 


Dan. 


IX 2 


nTl3| 


Josh. 


XXII 34 


ttJisa 


Prov. 


III 6 


rmeriaa 


Esra 


III 12 


nu; 


Job 


XXXVIII 4 


B??f?? 


Esek. 


XXXIV 25 


ana? 


1 Chron. 


XXVI 31 


iTia 


Ezok. 


XXXVI 8 


Bfroa 


Dan. 


IX 21 


•n'33 


2 Ram. 


XVIII 6 


'ra? 


Jerem. 


XXI 14 


ny?! 


1 Sam. 


XIV 27 


«'9? 


Ezek. 


XXYIII 17 


D'9? 


Gen. 


XXI 12 


I"?'?? 


Isa. 


LIX 5 


11«>'?3 


Job 


XXXIX 14 


in'?? 


1 Kings 


VII 24 


w?? 


Jttdg. 


VII 25 


Dfl'?? 


Isa. 


XVI 10 


or???? 


Ps. 


XLV 10 


3^?? 


» 


II 11 


p,nV?? 


If 


V 8 


m^?? 


Exod. 


XXVI 12 


'niV?? 


Eisek. 


XLVI 19 


inlV?! 


Ph. 


LXVIII 14 


n^?? 


Gen. 


XXXIV 30 


'^?? 


Ps. 


CXLIX 4 


'^?? 


M 


XCI J 6 


D'T^a? 


Isa. 


XLIII 20 


o'ViS 


Job 


XII 11 


'?■>?? 


Prov. 


XIV 2 


oV^a 


Deut. 


XXXIII 5 


n^b? 


Judg. 


XVI 14 


ib;?? 


Josh. 


II 19 


nlB?3| 


Esther 


I 5 


1'B??9 


1 Sam. 


XXX 27 


TPW? 


Josh. 


XXIII 12 


r^m 


"913 


2 Sam. 


V 23 


^^P9? 


Ezek. 


XXI 26 


I^p?? 


Exod. 


XXIX 48 


1°?? 


II 


XIV 25 


«PP3? 


Ezek. ■ 


XXXII 7 


0«3? 


Ps. 


OV 18 


to^?? 


Ps. 


OXLIX 8 pP'9 


Isa. 


XXYI 8 


a»n3 ppji 


Ps. 


CXII 7 


nya^9 


Zeph. 


III 2 


>:^0»9 


Eccl. 


IX 4 


• ir9*s 


Jerem. 


XLVIII 7 


lyip^a 


Zech. 


X 5 


r? 


Ezni 


YI 24 


ni3»3 


1 Sam. 


XY 4 


jLTr? 


Ezra 


Y 5 


^^n 


» 


lY 24 


i3ya 


Deut. 


XXYI 14 


ra^a 


j Levit 


XYIII 28 


'ni>3 


n 


XY 31 


^rni»5 


1 Ezek. 


XXIV 13 


W^ 


Job 


XL 13 


np;a 


Deut. 


XXYI 2 


no;? 


Gen. 


XLlIf 11 


vra D^*rijy^5 


Ps. 


XLIY 26 


'''I?!? 


Dan. 


V 2 


m 


Numb. 


XXXI 17 


w^ 


Uuth 


III 14 


-^3 


.Tl^l 


Isa. 


XiX 8 


nisj!3 


Ntth. 


III 8 


T»:? 


Im. 


XXYll 11 


P^V9 


1 Chron. 


X 12 


T9 


1 Sam. 


XXXI 13 


•Ty5 


Exod. 


lY 9 


inRr? 


Ezra 


V 8 


^Z^ 


Exod. 


XVII 12 


o^^K5 


Josh. 


X 8 


?l*ni-),Ta 


Prov. 


XXX 28 


•^«T? 


Ezok. 


XIII 21 


WT? 


Ezra 


Y 1 


ni)'>y^ 


Jorem. 


XXXIY 9 


aw Dn3^»5 


1 Sam. 


XX 30 


P^?T3 


Ps. 


LXXXI 6 


ac^a 


Zech. 


III 6 


njj^t'3^ 


Judg. 


XI 20 


yr\^^}tfy^ 


2 Sam. 


XX 11 


jl0>tt^3 


Nch. 


IX 19 


D»t^>t^^3 


Ps. 


LXIX 3 


nttr;3 


1 Sam. 


XIV 39 


(nifn 


2 Chron. 


XX 23 


W3 


Ezek. 


XLIV 18 


fiD'? 


Numb. 


XXXII 33 


iri'9 


Esther 


I 10 


iFi:3 


Prov. 


IX 5 


m'? 


Ezek. 


XXYII 18 


DD 


Oen. 


XLII 22 


D»XD3 


Eccl. 


XI 9 


T??a 


2 Sam. 


XXII 18 


^33? 


Exod. 


I 16 


n^^ 


2 Sam. 


XXI 16 


?|nl3D3 


Ps. 


XLIV 2 


^?|5 


I Kings 


XI 12 


'^?5? 


Ezek. XXXVIII 17 ntj3 
nncj3 

D3«$5?| 

pop? 

»m 

d»:d3 

03>3 

ne^3»3 

VT3 
3 t|»T3 

on:? 

mi'3 
|n}i.T3 

C)P1.T5 

r.tt^.T3 
nsn;3 

3KV3 
DD1'3 

m:5 

nn?e;| 

r.-i 
r? 

n^'3 
I?7h3 

0*9;? t:a!5 n-3 149 Etck. 


XXXIX • 


:1:9a 


I Exod. 


vii 11 


ayipnVi 


1 Exek. 


XXI 16 


^15 


Hag, 


11 19 


.■n,^:i95 


2 Sam. 


IX 4 


1^? 


! 1 Chron. 


XII 17 


^m 


Job 


XYIII 19 


ini:;?? 


Jerem. 


XXXVIII 12 


^^ 


1 Job 


XLI 5 


^W? 


Ps. 


LV 16 


0*1^:99 


•a . 


11 


^M 


; Gen. 


VI 14 


19^3 


Jercm. 


XXX YI 6 


nV^5 


\ 2 Chron 


XXXI 19 


cn^9 


Ezek. 


XVI 63 


n?53 


Pa. 


XL 8 


rkm 


Job 


XX 23 


1DV1^9 


Cant. 


VII 12 


DnBa5 


E»ck. 


XXIV 16 


^rm 


' J«dg. 


XV 19 


t»^3 


Neb. 


VI 2 


Dnp35 


Job 


XXMU 25 


n^o? 


; Oca. 

1 


XLVII 19 


onVa 


Exod. 


XXIX 36 


17??? 


Lameur. 


I 1 


manes 


' Neb. 


V 15 


on^? 


Zeph. 


II 14 


mho^ 


Esther 


IX 16 


nisno? 


Prov. 


IX 5 


w^? 


Gen. 


XXXI 34 


•1?? 


Numb. 


XI 8 


nslan 


Judg. 


xm 16 


19r6| 


1 Chron. 


VII 8 


•9? 


Eccl. 


X 20 


Wl^^ 


Job 


XXXVI 15 


rn^5 


« 


. 8 


•»?? 


2 Chron. 


XUl 22 


e^l?? 


Dan. 


V 12 


natKTgto^Si 


Gen. 


XXV 82 


iTiia 


Eccl. 


III 22 


na^ 


I«a. 


XXX 24 


h^^ 


Jerem. 


11 28 


fri33 


Pb. 


CXL 11 


ni-ibn^a 


Dan. 


V 30 


»:i''^? 


Neb. 


X 87 


nnba 


1 Bam. 


XVIll 25 


•inb? 


JoBlu 


IX 4 


D'^a 


laa. 


LX 6 


n33 


Eccl. 


IV 12 


n'}r\t?;i 


Job 


XXVI 7 


no^Sa 


Exek. 


XXVII 21 


onaa 


Numb. 


XIII 28 


t3ia? 


Gen. 


XI 9 


^^? 


Gen. 


XXVII 32 


Tl^? 


Pb. 


XXXVIII 17 


Dia? 


Exod. 


XXVI n 


r^k"!^ 


; 1 8a. 


I 8 


BW 


Prov. 


IV 13 


iDiaa 


P«. 


ex IX 7 


n?^? 


1 Cant. 


1 14 


'0133 


Exek. 


XXXVI as 
! laa. 


VIII 16 


n?^? 


\ Judg. 


XXI 20 


0*9^35 


Im. 


XIV 31 


inxrioa 


Pb. 


LV 10 


pV3 


Isa. 


XXXII 16 


^9133 


Numb. 


XXIX 39 


Danxjina 


Ib«. 


XXYIII 11 


'3?^i» 


1 18am. 


XXII 8 


^W 


Ksek. 


XI.AI » 


onpisa 


Gen. 


XIV 24 


n?^3 


Gen. 


XXVII 36 


wb^ 


Lc^it. 


XXIll 4 


D7»103 


Job 


XXXIV 32 


rj^3 


. 1 Sam. 


XXIV 12 


W33 


Pb. 


LXXXI 13 


Dn»nWD2 


i Jerem. 

j 


LI 44 


iP^a 


Gen. 


XXV 31 


W3? 


Job 


XXXVJI 10 


px^as 


1 

: Ina. 


III 12 


ip^a 


Pb, 


LXXIV 6 


V^33 


y> 


XL U 


QTploa 


' Ps. 


CXXIV 3 


^3W^a 


Nah. 


III 4 


«7-D?^33 


JoKh. 


VII 5 


Tii©a 


Job 


Yll 19 


♦3?^3 


Jerem. 


XLV 1 


I3n?| 


Uicah 


1 4 


nii»3 


Prov. 


XXIII 2 


1?^? 


Numb. 


XI 26 


D'ans? 


1 Kings 


XIII 31 


»nioa 


Jorom. 


LI 34 


a'fia «p^3 


Pb. LXXXVII 6 


ainaa 


2 Chron. 


XXXll 12 


vnios 


Lament. 


11 16 


«?V3 


Ezra 


V 8 


k;^'^33 


Ezok. 


VI 3 


Dj^nio:^ 


P«. 


XXXV 25 


M^Vh2 


LoTit 


X 5 


Dninas 


Deut. 


XXXIII 29 


lD'nl03 


Judg. 


VII 20 


one^^ 


Isa. 


XI 14 


^^?? 


Pb 


X 2 


nifi?03 


n 


XV 5 


Dn»B^3 


1 Chron. 


XV 15 


D^naa 


Im. 


xvm 5 


nnofaa 


Jerem. 


XVIII 18 


ptt^P 


EBther 


I 11 


^^?? 


Jerem. 


XV 7 


^m 


ProT. 


XXI 6 


t1tt^^3 


h2 


Amos 


VI « 


T^m 


1 Chron. 


IX 33 


rbtt^5 


Dan. 


VI 15 


^? 


Jerem. 


XXXI 4 


^0? 


Exek. 


XLIV 19 


nitt^Ss 


Judg. 


IV 21 


ax^a 


Gen. 


XV 1 
Pb. 


XCII 11 


»ii^a 


Jonah 


II 4 


3aSa 


Pb. 


XLIV 13 


D.TW03 


Gen. 


XVIII 12 


»nb:? 


iBa. 


XLIII 23 


njia^a 


2 Chron. 


XXI 15 


n^n»| 


1 8am. 


II 2 


1^1^? 


n 


LXIII 1 


lt^=ia^a 


« 


XXIV 25 


DV^O? 


an 


Pb. 


CXXV 4 


onla^l 


» 


XXXI 15 


nijj^noa 


Dan. 


V 27 


K;;ii^D? 


Dan. 


,VII 28 


'?^3 


« 


17 


D.TnipSna:|i 


Pb. 


X 8 


3^0? 


Prov. 


II 10 


#? 


- 


VIII 14 


DfiipSnoa 


Mai. 


III 9 


rrwas 


iBa. 


XLVII 10 


15^3 


Ezra 


VI 18 


pnnpSnpa 


Gen. 


XXIII 6 


TT3oa 


Gen. 


XXXI 36 


?^^3 


Dan. 


IV 24 


P'P? 


Jerem. 


II 37 


T^Wa 


Numb. 


XXXIII 20 


nj?^l 


Zech. 


XIV 15 


ni:riS3 


PrOT. 


XVII 10 


f'^? 


Lament. 


IV 14 


D.Tt»3^3 


2 gam. 


XIX 33 


D'^nnn 


Isa. 


XXXIV 13 


'7'"3V??I 


Exod. 


III 2 


ns^a 


Numb. 


XXI 18 


ppn?3 


Numb. 


XIII 19 


onsfaoa 


Neh. 


XII 5 


nj^a 


Jsa. 


XXIX 15 


^t*n03 


Esther 


IX 2 


'?^i559a 


H 


X 


'1^5 


» 


XIV 2;i 


xoKcaa 


Deut, 


XXV 11 


it^aa 


Lament. 


HI 4 


n^3 


1 Sam. 


XIX If) 


nDSa 


2 KingB 


.XXIII 29 


l^^a 


Judg. 


XIII 20 


3n^a 


1 Chron, 


XV 15 


niea3 


Jerem. 


XLVI 14 


• ^i^?o? 


iHa. 


LXVI 16 


'PO^a 


Hab. 


111 14 


i^ean 


» 


XLIV 1 


^•^??? 


9' 


XVII 14 


nn^? 


Exod. 


VllI 1 


^03 


Ezok. 


XXVII 11 


T!^lf?1^9? 


Job 


XXIY 17 


nln^3 150 2-2 ^r? Exod. 


XXIX 31 


D|59l 


Dent. 


XXXI 10 


T^fal 


1 Kings 


XX 14 


ip3 


1 Chron. 


XVI 27 


iop93 


Numb. 


XV 3 


Djnigb? 


Josk 


XX 8 


*1tt^P5 


Gen. 


XIII 2 


r\^m 


Isa. 


VII 25 


*iny$3 


Ps. 


XXI 13 


t|nn»p| 


w 


XLYIi 16 


o?^5p»3 


Ps. 


LXVIII 6 


\m^ 


Job 


XXXIII 19 


aixapi 


Exod. 


IX 3 


1?R0? 


1 Sam. 


XXV 2 


P»W 


Leyit. 


XIII 25 


maps 


1 Kings 


IV 9 


fK?^ 1 


Job XXXVIII 40 


nlsis>!j5 


1 Kings 


VII 82 


n:lass 


Isa. 


XLIV 13 


niy^aa 1 J*™- 


XXI S3 


i3»iii:isyaa j 


Isa. 


XVIII 4 


^:iaaa 


K«h. 


VIII 8 


K-lfJSJ^ j I»»- 


XXVII 5 


'Vm \ 


Ezek. 


XXVII 54 


D»t»f?ap3 


I««. 


I 8 


ntpp2 ' 1 Sam. 


XIV 6 


^m \ 


Dan. 


XI 43 


ispDpa 


ProT, 


XXYI 8 . 


n^roa : »»«• 


XI 23 


o^Da ; 


Ps. 


CXLI 10 


inb?pa 


Josh. 


XXH 22 


n,oa Ruth 


I 11 


W^ 


Hab. 


I 15 


iri-jpapa 


Job 


XXIV 13 


^Tlba Jonah 


11 1 


^^93 


Exod. 


Xll 4 


npapa 


Esther 


III 6 


»3'm03 Numb. 


V 22 


T^pa 


Gen. 


XXIII 17 


nhp^n 


Numb. 


XXXIII 8 


j-naa i chron. 


XV 27 


^'??p? 


Mai. 


HI 5 


D'D«rap3 


Jerem. 


XXXI 12 


Dlipa Ezra 


IX 2 


hvm : 


Prov. 


XXVII 22 


tt^Pap3 


Job 


XXV 2 


VDi-lO? Josh. 


XXII 22 


^x^pa i 


Isa. 


XXX 14 


innaaa 


Lftmeiit. 


III 15 


D^insa : ^^^' 


VIII 6 


^^ba : 


Job 


XX 22 


3'« nMkhn^ 


LcTit. 


VII 9 


t - j 


XII 37 


n^ppa 


Hag. 


I 18 


n^K^p? 


Numb. 


XXVII 14 


nanD3 2 Chron. 


XXIX 19 


l^?pa I 


2 Chron. 


XXXVI 16 


'?«^9? 


Keh. 


IX 17 


DJ'lOl i^i^oT. 


XX 11 


v^^jjpa j 


It 


XIII 10 


nax^p? 


Gen. 


XLI 43 


n33*ip3 E««k. 


XX 27 


D7^P3 j 


Exod. 


XXXIX 13 


on«^P9 


1 Sam. 


VIII 11 


inap^Ds Exod. 


XX 26 


rt^ijpa 1 


H 


XXVlll 20 


onxiVp^ 


Ezek. 


XXVII 24 


•^R^anOS E«ek. 


XL 6 


a»M lii^rps 1 


Lovit 


II 13 


r695 


« 


XXXIV 14 


npi03 . Prov. 


XV 23 


n5?P3 1 


Dan. 


XI 20 


non^pa 


Jerem. 


VIII 6 
X 3 


^¥?S3 i 


Jerem. 


XLIH 9 


tshQ^ 


Exod. 


XXI 6 


^3f1B3 MicaU 


VI 16 


onwbs ! 


2 Chron. 


XXXII 31 


T^?? 


2 Chron. 


XVI 14 


nnpia? 


Ezek. 


XXVII 19 


i?n?o? 


2 Kings 


XXIII 83 


vro -jj^aa 


1 Chron. 


XV 22 


Kfe^Da 


1 Sam. 


XIII 6 


niipaa 


Esther 


I 15 


na^PS 


Prov. 


XXVI 27 


|l«#oa 


Isa. 


II 19 


nnxjDs 


Isa. 


VIII 21 


13^P| 


Hos. 


XIII 13 


n5tt^3 


H 


X 33 


nrirps 


Esther 


I 14 


n^a^p? 


Amos 


IX 13 


•![tt^03 


Gen. 


L 13 


n-ipps 


Ezra 


VII 13 


'TO^9 


2 Chron. 


XVI 14 


3att^a3 Jerem. 


XLVIII 7 


lifpm 


Dan. 


V 11 


^n«>P9 


Lovit. 


XV 21 


nase^pa • »»ra 


IX 13 


"^y'vm 


Neh. 


IX 35 


on^3^P? 


P8. 


X 9 


iD«^a Job 


XXXVI 32 


rii&pii 


Judg. 


III 31 


-123^03 


ProT. 


XXV 11 


nl»atrp? ProT. 


XXIX 16 


D?^0P? 


Isa. 


VI 6 


ornp^o? 


» 


XVIII 11 


maicroa o«n- 


XXXII 20 


D?XVb3 


Amos 


IX 8 


naSppu 


Ps. 


LXXVIII 2 


^tt^?a 


1 Chron. 


XI 7 


^?P? 


Isa. 


XIX 2 


njSppa 


n 


31 


Dn'iott^pa 


2 Sam. 


V 9 


ni^aa 


Gen. 


XXXII 21 


nnjp^ 


Isa. 


X 16 


V30\f^93 


Ezek. 


XIX 9 


nnbca^ 


Ps. 


CL 4 


0^303 


Gen. 


XL 4 


*l0tt^P3 


1 Sam. 


XXIV 1 


nnxo3 


» 


CXLI 4 


DiTP93P3 


»eh. 


VII 3 


not^»3 


Bccl. 


IX 12 


niiicDs 


Judg. 


VI 15 


^m 


2 Chron. 


XXXI 17 


D.Tn119trp3 


Ps. 


CVII 24 


n^iicDs 


Cant. 


I 12 


lappa 


» 


16 


DnnD??p3 


Mlcah 


VII 19 


fllf?H3Cp3 


Dent. 


XXXIII 8 


nppa 


Numb. 


IV 27 


n'norps 


Ps. 


CXII 1 


vnivp3 


" 


VI 16 


nBP5» 


» 


VIII 26 


onhoe^aa 


Zeeh. 


I 8 


nS»ya3 


» 


VIII 9 


n:app? 


r> 


XXn 24 


^ipe^pa 


Ps. ] 


LXXXVIH 7 


mVito? 


1 Sam. 


VI 12 


n^pa? 


^ 


XXI 18 


Dniyt^ps 


r, 


XXXVII 7 


n'^l^P? 


Isa. 


LIX 7 


Dni7pa|i 


1 Chron. 


VI 45 


Dn^nlns^ps 


Dan. 


XI 43 


inr^pa 


Joel 


II 8 


1n^P»3 


»i 


IV 38 


DHlns^ps 


2 Chron 


XXIV 24 


-ix^va? 


Jerem. 


X 4 


niiaopi 


Numb. 


XXVII 21 


tDSipp? 


r> 


IV 3 


inpxoa 


Isa. 


XLI 7 


onaopa 


Ezek. 


XXIII 24 


DtTDBtras 


Ps. 


XCVI 6 


ittrnpoa 


Numb. 

1 


XXXIII 30 


ninpbs 


„ 


IV 10 


^Ippp? 


„ 


LXVIH 27 


ni^npps 


Ezek. 


XX 37 


nibos 


1 Chron 


XXVIII 15 


^p^p? 


n 


XXVI 12 


D»^npP3 


Deut, 

! 


IV 34 


nbps 


Gen. 


XLIJI 21 


i^prpi 


Numb. 


XXXIII 25 


ii^nppa 


j 1 Kings 


VII 46 


narpa 


Numb. 


XIX 18 


naa ^en. 


XXIX 26 


i:pipp3 


Pa. 


XVII 5 


T?1^I!03 


Ps. 


XXXII 9 


•in03 ! ^11™^- 


XMI 27 


^pas 


Prov. 


II 15 


oniSajyp^ 


2 Sam. 


XXII 84 


»nba 


i Gen, 


XXXII 11 


*^R9? 


Isa. 


LIX 8 


orj^l^p? yep 3-3 151 Keh. 


HI 


6 


,TT1D3 


Dan. 


IV 27 


!^W? 


IM. 


LlII 9 


vnb? 


E«ek. 


XXTI 


7 


Dn03 


Isa. 


III 5 


^2335 


Jerem. 


XVII 3 


TO^I 


2 King* 


V 


9 


a»n3 10^03 


Kamb. 


XXV 18 


D.T^??? 


Levit. 


XXVI 30 


oynb^ 


Hog. 


I 


7 


D'P«ID3 ■ 


Josh. 


XXII 8 


D^P3?3 


Pb. LXXXVIII 6 


o™? 


Exod. 


II 


8 


tl^S5 


Dent. 


XXI 20 


'S55I 


Exod. 


XXX 37 


.•nnssnsa 


2 Cbron. 


XX 


16 


e,lD? 


Dan. 


II 12 


D32 


Ezek. 


XX 39 


D^'nl^r.?? 


Keh, 


VII 


52 


>P3 


Ezek. 


XXHI 8 


fjnirp 


*• 


« 26 


Dnl3i-ria3 


Ezra 


II 


49 


^95 


Ps. 


CXLIV 12 


DnniJ^i? 


Kumb. 


XXXIII 28 


npna? 


2 Chron. 


XXXV 


13 


nlTD? 


Ezek. 


XXIII 3 


t'Tl^sy?3 


Prov. 


XXV 14 


nnp? 


Amos 


lY 


2 


fllTpS 


Lament. 


III 27 


rw?3 


:3S 


IIo». 


II 


8 


D'*1'p3 


P«. 


XXVII 4 


D^^3 


Ezek. 


XXX 14 


tk2^ 


P8. 


XLIl 


5 


IP? 


2 Sam. 


XVIII 12 


■1?53 


Pb. 


LVI 9 


llt^i? 


Job 


XXXV J FI 


4U 


n|D3 


Job 


XXXVI 14 


l^aS 


" 


XXIIl 2 


ni«3? 


Ps. 


XXXI 


21 


n?P? 


Uuth 


II 23 


nlii!53 


" 


CI 6 


'm^^ 


Ec'cl. 


II 


H 


iTibp? 


1 Kinga 


XX 14 


"^m 


Ezra 


VI 14 


nw3:a 


Jiumh, 


XXXIII 


5 


n^o:? 


Exod. 


X 9 


li^isj:? 


Ps. 


XXXIII 2 


^?59 


Judg. 


VI 


19 


^5 


Jurcm. 


XLVI 14 


pji3 


Levit. 


XI 39 


Hfi^s:? 


Levit. 


VIII 


81 


^P3 


E/ok. 


XXVII 16 


#3 


Judg. 


I 16 


V}^ 


Fh. 


LIV 


6 


^5?b3 


Pb, 


CXIX 27 


?pn1«^D33 


Jo»h. 


XV 21 


n3:35 


Cant. 


VII 


9 


V3p:p3 


» 


LX XVIII 32 


vnNSE):3 


Dan. 


VI 20 


«0f?? 


Jercm. 


XII 


10 


10D3 


Esther 


IV 13 


W95? 


Ilab. 


m 19 


'nii'j:? 


Jndg. 


XV 


8 


P|»PD3 


P«. 


CVI 15 


Dtt^D53 


Levit 


XIII 3 


vm 


lita. 


XVII 


6 


.TC^D? 


Luniunt. 


V 9 


i3irD:3 


Deut. 


XXIV 8 


vm 


Esek. 


XXXI 


6 


vnspp3 


Numb. 


XVH 3 


onfe^cas 


Levit. 


XV 23 


1PJ^3 


Amos 


I 


14 


1Pp3 


I8a. 


XXX 28 


nB:3 


Exod. 


XII 27 


18:33 


2 Kiugs 


11 


i 


nnroa 


Lovit. 


I 16 


nnm 


Isa. 


XIV 2 


OiTt^iija 


M 


„ 


11 


n-ipp3 


n 


XXIV 16 


^^R?? 


1 Kings 


VIII 13 


nis 


Zech. 


IX 


14 


nnxjo? 


Amos 


I 1 


onpsp 


Ezra 


V 11 


.133 


Pfl. 


LXXXIII 


16 


^r"??! 


1 Sam. 


XI 2 


^ip:3 


n 


« 11 


V}^ 


Exod. 


XII 


22 


Plps 


Jercm. 


xiir 4 


P?-^3 


Ps. 


LXVI 6 


. 'V^r^ 


1 KiogB 


XIV 


17 


5)03 


Ezek. 


XXV 12 


OR? 


Hab. 


III 8 


onia* 


1 Chron. 


IX 


22 


D*SP3 


n 


t, 15 


nnp:3 


Ezek. 


XXXII 2 


T015? 


iBft. 


LIV 


11 


D»YBP3 


I«a. 


II 21 


ninp:3 


Neh. 


III 13 


VI13J 


Judg. 


V 


25 


??DP3 


ExiMl. 


XXXIII 22 


^"^R3 


Cant. 


IV 4 


^3? 


Obad. 
20 


T'DfD^ 


Zqih, 


I 12 


nl-i33 


Neh. 


VII 4 


d:i3:? 


P«. 


LVI 


9 


101?P? 


Ps. 


XXYIII 2 


W32 


Gen. 


XXXI 31 


?fnl33 


Dan. 


III 


21 


pn».S37P3 


Prov. 


VII 9 


^^33 


Ps. 


CXLIV 12 


i3>ni3? 


Job 


XV 


33 


11D3 


Ezek. 


XXX? X 10 


Pri? 


2 Kings 


IV 7 


inisj 


Jorem. 


LI 


3 


WP3 


n 


9 


PF^.? 


Esther 


VII 4 


pm 
W 


P». 


CXXXIX 2 


nn:3 


Jorem. 


XII 14 


n^nsg 


Dan. 


VI 


14 


KP3 


1 Kings 


IX 3 


nn:3 


Isa. 


VII 19 


>Sn33 


n 


II 


4i» 


Nr3 


P8. 


CXIX 35 


3>n23 


Deut. 


XIX 14 


^n:z 


Exod. 


XIX 


9 


3173 


• Is«. * 


XLIl 16 


nl3'nj3 


Ps. 


LXXIX 1 


in':n:3 


Numb.. 


XI I 


8 


'V^J^,2 


1 I'rov. 


VII 25 


.Tn3»n:3 


Numb. 


XVIII 26 


D3n^n33 


1 Chron. 


XXIV 


3 


Dni3^3 


I Jul, 


XXIV 13 


vni^njs 


Ezek. 


XVI 54 


'^^rm 


Ezra 


IX 


8 


i:ni3r3 


j Gon. 


XXXIY 21 . 


Dn:3 


Eecl. 


IX 17 


nn^ 


2 Chron. 


XXXI 


21 


mi3173 


! Jcruiii. 


II 22 


"^n|3 


Exod. 


VII 5 


>nto?3 


Gon. 


xu 


16 


•'':''-''^ 


DD 


1 Kings 


V 32 


^5Si 


1 Bam. 


XXIIl 


10 


n^r^x^^ 


Isa. 


XXVII 8 


nND.sp3 


Dan. 


VI 25 


|in^3? 


Gen. 


III 


17 


■;--:■:;:: 


Prov. 


XXIII 20 


\S3b3 


Ezek. 


XXVII 32 


D'T5^ 


„ 


XII 


13 


^^1113X73 


i Gen. 


XXII 13 


-^3133 


" 


XXIIl 37 


!C'-^? 


Dcut. 


XXIV 


12 


^::tij4 


i Ps. 

j 


LXXIV 5 


l^D? 


" 


XXYII 4 


T?2 


Job 


XXVI 


' 8 


r3j?3 


Iks. 


IX 17 


'5?02 


2 Kings 


IV 7 


5'M 0)33 


P«. 


CXLVIJ 


8 


DPP3 


1 Xeh. 


IV 11 


^3P3 


Ezek. 


XLIl 5 


m 


Exod. 


XXX ill 


22 


lip 


Gen. 


XLIX 


Dlb3 


Ezia 


V 4L 


.^3;?3 


Ii^a. 


XIV 


6 


n-^nrs 


Ezek. 


XIX 9 


iaiD5 


Neh. 


X 14 


^3^33 


P«. 


VII 


7 


nn3?3 


Jerem. 


XXIII 22 


niD3 


: Ezek. 


,*, 1 \- 


m^ 152 a -3 a:? Jerem. 


XLIX 4 


'op o^pe^i 


Pror. 


Vni 28 


n??3 


Deut. 


XXVII 3 


TO?? 


1 Chron. 


^ XXVII 29 


•ni 0159^5 


Pb. 


XXI 14 


W^ 


Ifumb. 


XXXIII 34 


nj-^ar? 


Bxod. 


XVI 18 


noiy? 


Dan. 


VI 18 


nnpr^? 


Lament. 


II 2 


m^ara 


Bath 


II 7 


onor? 


1 Chrcn. 


XV 26 


-^m 


Hob. 


XIII 11 


'W?? 


1 Sam. 


I U 


^3 


Pa. 


CXLVI 5 


^^m \ 


Pb. 


XC 9 


1TO3J? 


lob 


XXXVI 15 


1W? 


Exod. 


XVIII 4 


n??? : 


Hob. 


XI 4 


nln3?3 


Eeol. 


Y 13 


\im 


P«. 


CXVIII 7 


n^jy? ! 


1 Chron, 


XIII 7 


'^^5?S 


Gen. 


IX u 


'>m 


D 


XXXV 2 


'^7??? 


Gen. 


XL VI 6 


^^"^m 


Joah. 


XIV 15 


^'pm 


Nah. 


III 9 


1?!??? 


Ps. 


LXVIII 31 


'^m 


ProT. 


XXI 11 


^m 


Pi. 


LXI S 


p|to55 


Micah 


VI 6 


^'^m 


Jerom. 


XXX!I 7 


ninj^l 


Lament. 


It 11 


pie^s 


Judg. 


XIV 18 


'^"^m 


Job 


in 9 


W??3 


Cant. 


III 11 


'^19?? 


Jerem. 


XV 9 


ni?? 


Pror. 


VI 25 


'TS5BP.3 


Josh. 


VUI 17 


'n \ 


Exod. 


XX XIV 31 


^n 


Jud,. 


VI 11 


fTlfi^f 


Joh 


XXX 24 


'V^ 


Pi*. 


OXIX 31 


WW 


Gen. 


XXIII 8 


jnpjja 


U,. 


XXI 12 


m 


Amos 


IX 10 


^:^iv^ 


Ewk. 


XV 6 


m 


« 


XI 15 


D^ra 1 


2 Kings 


IV 4 


TJ?5 


Gen. 


III 16 


m^ 


Dan. 


II 23 


m? 


Isa. 


XXVI 20 


^n 


1 Chron. 


IV 9 


2p^ 


Lerit. ' 


XXI 20 


13»53 


Ph. 


CXXXIX 11 


*:ira 


Gen. 


III 17 


p2^V^ 


Esther 


I 17 


\0'm 


Exod. 


XXVI 13 


^m 


Hon. 


IV 12 


ivra 


Gun. 


XVI 6 


'op -^yjya 


Jerem. 


XXXI 24 


-1>2 


Pb. 


X 10 


rp=i2C]ja 


1 Sam. 


I 23 


'«. ^:ip3 


Mai. 


I 14 


mv2 


Zech. 


XII 6 


D>v?? 


Gen. : 


JLXXVIII 21 


orr^? 


Hicuh 


V 7 


nil?? 


Numb. 


XXXIII 85 


mi 


Deut. 


XV 18 


1^5? 


Pb. 


CXIX 46 


T^i?? 


^ccl. 


X 18 


D^pJ^V^a 


Exod. 


XXII 4 


yna Mii^a 


« 


CVI 18 


ornvi 


Kumb. 


XIX 18 


DVX?5 


2 Sam. 


XIX 38 


'TJ?? 


Dau. 


VI 12 


nr3 


Job 


XXX 21 


op^ 


Gen. 


XLV 17 


D3i;P3 


» 


. 8 


^v^ 


2 Kings 


XIII 21 


nlO!fi?a 


Judg. 


XI 35 


n3P3 


Isa. 


XXVIII 4 


rtTirs 


Pb. 


XLII 11 


\niayp3 


1 Chron. 


lY 22 


6vji 


Gen. 


XXV 6 


is^irs 


Isa. 


XLVII 9 


nevx!? 


Un. 


XXVI 13 


«^Sr3 


Deut. 


XXXI 27 


'H"^^? 


Jercm. 


XX 9 


•=p 'nb^p3 


1 Sam. 


XV 22 


nl^P3 


Ph. 


LI 7 


\^^ 


Lament. 


I 18 


TB 'nbx^i 


i» 


U 19 


nni*?jj3 


Prov. 


XXIV 3 


rv2 


Amos 


V 21 


DD'nisra 


Judg. 


XI 13 


inl^jjs 


y, 


XXXI 17 


rrs 


P». 


LXXlli 24 


1^¥?5 


Jo8h. 


XXII 27 


^3'nl^r3 


EKok. 


XXVIII 18 


^j:;? 


Gen. 


XXV 26 


m^ 


lloH. 


11 18 


'bv^ 


Deut. 


XXI 3 


S-r? 


Job 


XVIII 9 


3RJJ? 


IVov. 


XXVII 22 


*W:5 


lau. 


LXI 8 


n^-ra 


2 KiugH 


X 19 


n3RP3 


E.sther 


I 17 


tO'^^.5 


Ezek. 


XYIII 26 


— :■- 


Cant. 


I 8 


'?R».^ 


Vh. 


LXXIII 11 


r'"?^,? 


Ps. 


CXXV 3 


nrhyj^ 


Prov. 


XII 1 


1J?3 


Isa. 


LIV 5 


'f^vp 


Isa. 


LIX 3 


'm 


Dettt 


II 29 


1^3 


Pa. 


XII 7 


^'^?5 


1 Jerem. 


LI 6 


n:iP5 


1 Chron. 


VIII 8 


^y,^ 


Jcrcm. 


XL 14 


D'^J?5 


P«. 


XXXI 11 


';l?3 


LeYit 


XIII 48 


3*1.^3 


Judg. 


III 20 


n^^ps 


2 Sam. 


XVI 12 


a'na ♦^irs 


Prov. 


VII 9 


^l?l 


Dan. 


\I 11 


nn^lrra 


lios. 


XIV 2 


^r^a 


Isa. 


XXI 13 


•op a-npa 


2 Kings 


I 2 


liv^ys 


Lcvit. 


XXVI 39 


nW3 


» 


13 


•no n"ir? 


Prov. 


XXX 19 


naSra 


Ua. 


XLIII 24 


T0ii?5 


Pb. 


LXVIII 5 


ni3nr3 


.Numb. 


XXXIII 46 


10^^-? 


Kzok. 


XXXII 10 


'9D1I?3 


ProT. 


XXir 26 


D>3ny3 


Pror. 


XXVIII 12 


f^?5 


Zoch. 


XII 4 


p^^Pa 


2 Chron. 


xxn 1 


D'31P3 


1 Chron. 


XIII 6 


nn^rs 


Job 


XIX 20 


nira 


Isa. 


XXX 83 


nyh 


1 Sam. 


XV 2 


^r^hv^. 


Dan. 


VI 14 


nn^j?9 


Job 


XXX 6 


r^s 


Deut. 


IX 9 


^i)hv2 


Job 


VI 4 


'niP5 


£»ek. 


I 13 


ni-ir3 


Exod. 


XXXIV 24 


Tjri^xjs 


1*8. LXXXVIII 17 


?l'nir3 


2 Kings 


XVII 24 


?^1J!? 


Gen. 


XLI 46 


ne!j3 


Micah 


V 3 


M 


Esra 


X 14 


'i3»"^:j| 


/•c-h.' 


XII 6 


^^0^3 


Ezek. 


XXVII 16 


•op ■![?:i3rj?| 


! Isa. 


V 30 


n^Dnr? 


i.xud. 


XXII 27 


W^ 


1 


n 19 


•ni» 'si^siarj?? 


Jerem. 


IX 24 


^iy^^ 


Ps. 


CVII 12 


S0^3 


1 1 Kings 


xvin 18 


Dp3?j;3 


Job 


V 13 


091?l 


Eccl. 


lY 9 


°^??a 


2 Chron 


. XXVIII 6 


0?!?? 


Gen. 


XLIX 8 


Pjii?? 


Judg. 


V 14 


T995^5 


Josh. 


XI 22 


^m 


Job 


XVI 12 


'91^!? 


ProT. 


IX 18 


'R?J^.| 


Pb. 


LXXYIII 26 


n? iJP 153 .Tudg. 


IX 15 


'H'? ! 


Vs. 


CXIX 78 


'BH ?|npD3 


1 Kings 


VIII 12 


•=p hp^v^ 


Xeh. 


VII 54 


n^^if? 


» 


. Vr. 


•So Tjn^pp3 


2 Chron. 


VI 1 


'nt bziV,^ 


Oen. 


I 27 


ia^V3 


Ezek. 


XLIII "22 


^s? 


" 


XIX 3 


PI^J?? 


P«. 


LXMII 15 


p^^n ^ 


2 Kingg 


;xiii 11 


o^nppa j J«f«*»' 


XX 9 


nij?> 
XLIV 20 


^^9*?^? 1 


Pb. 


XCII 8 


n^Ds ■ E"^- 


XXI 4 


iTFin^a 


Kamb. 


XXXIII 41 


^Pin \ 


Cant 


VlIT 11 


; inpa ^ ^^*"- 


IV 12 


3fe^?5 


G«n. 


I 26 


i^o"?^? 


1 Sam. 


T 24 


Dnp:? ^''''^' 


XXIII 21 


nftt^pa 


2 Sam. 


XYI 13 


•« vb%^ 


Levit. 


XXV 5f{ 


V^^ iKa. 


LXIV 2 


?[nife^j;a 
XXI 14 


*cp p^5e3 


Kzck. 


XXVI 11 


nionDS ; ^'^^«^- 


XVI 30 


^niferx!5 


1 Swtt. 


X 2 


^^)^^ 


Judj,'. 


V 2 


y^oa 1 1 ^^•-<»"- 


VI 25 


njt^jj5 


LeTit 


XIII 52 


Itt^H 


;» 


XTI 15 


jinnsa ''^• 


CXLIX 2 


vtrba 


1 Chron. 


XII 34 


nsxa 


Ezck. 


XIU 5 


T. j 


VIII 5 


n;toP5 


2 Sam. 


y 8 


im-V? 


Ps. 


LXVrtI 15 


tC^-lM 1 p>^. 


CII 4 


]n^ 


AnlM 


IV 2 


ni5X^ 


Jerem. 


xni 5 


nnca 1 ^^''• 


X 39 


1?^?3 


Eiek. 


XXII 27 


Pica 


Job 


XXXV 15 


^22 1 ^^*'**'- 


XII 3 


•itc^jja 


Lament. 


II 17 


vn 


Pan. 


YIH 12 


j?rD2 1^^'^^*- 


IV 27 


nTOi;a 


IM. 


LVII 17 


TO? 


Josb. 


H 6 


^ntt^oa '^"•'*''* 


XXI 27 


n*inE?^a 


Gen. XXXYIII 14 


Levit. 


XlIT 52 


n^F\m2 ^'^•"• 


XIV 5 


n'-irit^x?3 


Jerem. 


XXII 17 


Pro v. 


vn 7 


n>mn ^""■ 


LX 22 


nnj?a 


Judg. 


n^ 11 


aw D»5:eie2 


2 Chron. 


XXIX 36 


Disnpa 


Job 


XVIII 11 


innpa 


Swh. . 


XIX 33 


t3*3??¥2 


Dan. 


I 8 


janoa 


Dan. 


XI 6 


Dwa 


Ecct 


XI H 
I Kings 


XIV 6 


nriB5 


Neh. 


XIII 31 


Dwa 


1 Kings 


XVII 12 


2 Kings 


IV 15 


nnsa 


1 Sam. 


XXX 30 


TO5 


Lamciiii. 


lY 17 


i:njBV2 


Ezek. 


XXXVII 13 


>nnDa 


I»a. 


XXI 4 


»3nnpa 


Exod. 


VII 27 


D»jrnp9C3 


ProT. 


I 21 


'nnpa 


an 


Jerem. 


XVII 1 
»t(»h 


V 5 


.Tnnoa 


AmOB 


III 12 


nxea 


Dout. 


VIII 4 


Jurcm. 


XLIV 15 


onnpa 


Isa. 


LXYI 24 


'1^9? 


It" T 


i:n 


Prov. 


XI 9 


noa 


Noh. 


IX 21 


VV? 


» t 


Eiod. 


XII 34 


1p^? 


Gen. 


XXXI 41 


1?»^^? 


Numb. 


XXXIII 43 


ji^ea 


2 Kittga 


IV 42. 


•»^^i?V? 


Hos. 


V 6 


Dit^va 


Lament, 


IV 2 


m? 


Job 


XXXVIII 38 


71RV? 


Exod. 


X 9 


i3:fc4^a 


Gen. 


XXXI 53 


nnpa 


Pi^ 


IV 2 
Esoic. 


XLVII 11 


aw -inx^a 


laa.' 


XLIV 12 


one^ 


Job 


XXII 24 


Ps. 


CVIII 12 


ivn«nv3 


Job 


XXXI 29 


T*9? 
XXXVI 19 


'Op T?? 


Gen. 


VI 16 


mn 


" 


XXX 24 


iTsa 


P«, 


YII 11 
XCi 15 
Kumb. 
Prov. 


XXXV 20 
XXV 5 


PIP 


Ezek. 
Judg. 


XVI 56 
XX 6 


TO 


Job 


CXII 8 
XXII 25 
Dan. 
Eccl. 


IV 24 
vn 15 


npnya 
1PTV| 


Ps, 
Ezra 


LVIII 7 
VI 18 


iD^sa 

D^^^sa 
D^pa 


Deut 
Jerem. 


III 6 
XVII 8 
CXX 1 


Ezek. 
Job 


XVI 52 
VIII 11 
XLI 14 


n?a 
nx^va 


2 Sam. 

Exod. 

Isa. 


III 29 

XXI 22 

XL 12 


pn . 


Gen. 


XIX 80 


*ijrlxa 


Dan. 


IV 28 


DDa 


IMU 


xiy 20 


1 


Job 


XXVIII 10 


ni-ma 


» 


VII 5 


^m 


Ezek. 


XXVIII 25 


■^sM 


Ezck. 


XXXVI 35 


ni'Tisa 


Ezek. 


XXIX 16 


Dni:Ba 


J«rem. 


' XIX 1 


P^R3 


Koh. 


IX 25 


nhi^a 


Job 


XVI 8 


'3?? 


Kumb. 


XIX 18 


"^^PP 


2 Sam. 


XVIII 5 


n^V? 


Ezek. 


XLII 12 


*5B3' 
r, 1« 


"«5R:? 


Ezek. 


• 
X 6 


wva 


Numb. 


XII 14 


•Tipa 


1 Kings 


Xlll 30 


"f^^W? 


Noh. 


IV 7 


yw D'»nn9f3 


Deut. 


V 4 


D^?0? 


Gen. 


L 6 


'•^•^JP? 


I»a, 


LVIII 11 


ninifnv? 


Ezek. 


XLI 17 


.^pi?9a 


Im. 


LXV 4 


onnpa 


P». 


LXXVIII IT 


n;v5 


1 Chron 


. XI 13 


Dpa 
D.T!bpDa 


■ t| 1 - 
CV 41 


n1*3:a 


Jtsrem. 


VIII 19 . 


Kumb. 
2 Ghron 
Gen. 


XXXIII 16 

XVI 14 

XLVII 30 


n'-inpa 


Ezek. 

i " 


XXX 9 
VIII 3 
Isa. 
Ps. 


XLII 17 
IX 17 


^Dsa 


Josb. 


XIV 6 


T t \ I ( • 


1 

Jcreni. 


XLVIII 32 


vn 


» 


XCII 5 


Job 


XV 15 


sva l^ipa 


Jonah 


IV 5 


V^5 


Job 


XXIV 5 


P«. 


LXXXIX 36 


'?^1R? 


Isa. 


XXXIV 15 


n^a 


Judg. 


XX 30 


D?B^ 


Job 


XXXVI 14 
20 ft 


D»tnp,3 


Ezra 


II 52 


ni^p 


Levit. 


V 21 


jnpBa 154 n- s ■i:i!5 Dftn. 


VII 19 


Isa. 


LIV 7 


P«. 


LV 16 


Gen. 


XVI 14 


Zeeh. 


VI 8 


Ps. 


CXIX 84 


Deot. 


XI 4 


Exed. 


XXXIV 29 


Ft. 


XXX 10 


2 Sam. 


xn if 


Ban. 


V 22 


1 Ham. 


XVII 8 


2 Kings 


XV III 81 


jQb 


XXVII 22 


KBGh. 


IV 6 


Josh. 


XXIV 10 


Bntb 


III 10 


Im. 


LXV 28 


Pb. 


CXV 15 


Ezek. 


XXVII 24 


Pb. 


CXLIV 6 


Zeph. 


lU 9 


1 Ghron. 


VII 40 


Isa. 


XXXVII 24 


Exek, 


XL VII 16 


1 Chron. 


VII 31 


2 Sam. 


XIX 34 


£x«k. 


XL VIII 15 


Jttdg. 


XIX 15 


Pi. 


CXIX 45 


PrOT. 


VII 12 


Isa. 


XXII 3 


Job 


IX 25 


Isa. 


XLVIII 20 


Jerem. 


V 1 


P«. 


X 1 


Jonah 


II 7 


Somb. 


XI 8 


Job 


XXXI 15 


Noh. 


IX 10 


Zecb. 


I 16 


Job 


XXIX 6 


Isa. 


XXX 24 


Jndg. 


m 17 


Nnmb. 


, XVI 30 


Prov. 


XVIII 6 


Esek. 


XXXIV 20 


Isa. 


XV 5 


Nah. 


III 13 


Isa. 


XLIII 14 


Dan. 


III 28 


Job 


VI 6 


Jerem. 


II 22 


Zech. 


IX 11 


Isa. 


XXYIII 18 


Dan, 


VI 11 


m 


II 19 H'^JISl 


2 Chron. 


IV 3 


^^^ 


Neb. 


X 37 


^m 


Exod. 


XX 24 


T^a 


Dan. 


vn 8 


D*T1? 


R 


n 8 


>Plh3 


Gen. 


XXII 13 


Ben? 


Judg. 


vm 10 


ipn,13 


Leyit. 


XIX 20 


'i?11? 


Prov. 


XIV 6 


"i;^ 


Zeph. 


I e 


ni? 


Isa. 


XLY 19 


^n? 


» 


LXV 1 


1*13 


2 Sam. 


XV 31 


nii3 


Ezra 


VII 6 


'mi3 


Esther 


V 8 


ipis 


Ps. 


XLIV 7 


•13^3 


Cant. 


V 6 


'3113 


Josh. 


XXIV 12 


D»3113 


Ezek. 


XXXIV 4 


D*D113 


pl13 


Exod. 


XXI 33 


{TT113 


Gen. 


V 1 


on^i? 


Pa. 


LI 12 


i*thi3 


2 Kings 


XX 12 


rrnms 


Isa. 


xxvin 7 


9 ninsi 


Hab. 


I 16 


'^n? 


1 Sam. 


XVII 24 


3ni|i 


1 Chron. 


IV 81 


srn? 


1 Kings 


V 3 


n3m3 


Isa. 


XLIII 1 


ni3n-)3 


Gen. 


V 2 


VT13 


Mai. 


II 10 


ini? 


Esther 


II 17 


inis 


Dan. 


YII 20 


rpnl3im^ 


Ezra 


V 10 


pm3 


Deut. 


I 13 


'Tni3 


1 Chron. 


XII 19 


o»n'3;i 


Hos. 


IX 10 


Dm? 


Eaek. 


XVI 12 


T9r!1? 


Exod. 


XII 18 


D>»rn3 


2 Ban. 


XXI 9 


J^13 


Ps. 


LXXXIX 48 


nrn3 


" 


13 


Kn3 


1 Sam. 


XIV 6 


HKn? 


Micah 


VI 7 


sn? 


2 Bam. 


XII 27 


nns 


Ps. 


LXV 11 


00'*?? 


i» 


LV 19 


TOn? 


Ezek. 


I 1 


n^nns 


Jerem. 


LII 10 


T^? 


Job 


XXXI 13 


"I'l? 


Numb. 


XV 4 


nns 


Dan. 


III 13 


^iin? 


Ezek. 


XII 18 


o?0'1? 


Numb. 


XX 19 


T?? 


1 Sam. 


XXV 27 


Til 


Dan. 


VII 7 Dnpa 


Levit. 


XXII 4 


«'!Jp3 


Gen. 


XLIX 6 


TO? 


Numb. 


XXXIII 22 


«??R? 


Isa. 


XXXIV 17 


*!rm 


1 Sam. 


XXV 35 


i'?TP.? 


2 Sam. 


XII 18 


Tips 


Ezek. 


XXXI 10 


nTjiia 


B 


" ** 


Suo tp^ 


Amos 


IX IS 


1tt»j53 


Ezek. 


XVI 61 


'jiefjja 


Ps. 


CXIX 88 


'^m 


2 Chron. 


XXXV 25 


D*1tt^3 


Isa. 


XXII 9 


ine?j93 


1 Kings 


VI 6 


'ntp^ 


Dan. 


VI 21 


mtp2 


Gen. 


XXI 12 


1iTFH£^j53 


Hos. 


IV 7 


1^«^W 


1 Sam. 


II 14 


oritt^pj? 


Dan. 


IX 11 


nn 


2 Sam. 


XVI 7 


nSi 


Deut. 


XXI 20 


Kh? 


1 Sam. 


XVII 60 


K-3? 


Dent. 


XVI 9 


Tl«^? 


Judg. 


X 5 


HKh? 


n 


XV 5 


"»-?? 


Exod. 


XXXII 25 


onijn? 


Ps. 


XCII 12 


'«•?? 


Lerit. 


VI 8 


nm^ 


Dent 


XXIII 26 


ir> 


Numb. 


XXV 11 


^m 


2 Sam. 


XXI 2 


^^1? 


Ezek. 


XXI 84 


Pltt^ih3 


Ps. 


LXXVIII 18 


nt^Ki3 


Gen. 


XI 2 


on?^i3 


Isa. 


LIX 6 


03>?^13 


1 Sam. 


XXIII 1 


13>?^13 


Amos 


VI 11 


nn^^2 


n 


I IS 


W^n? 


Exod. 


XIX 12 


?fe^«^? 


Job 


XXIX 19 


D':fe?K13 


Isa. 


LX 10 


w? 


Ps. 


XXXVIII 2 


DnKIS 


LoTit. 


XXIII 22 


^•1? 


Kah. 


II 3 


f1l3313 


» 


• 3 


"313 


Numb. 


VII 88 


0'?^?1? 


Jerem. 


XXXVI 13 


D'n? 


Ps. 


XCIX 6 


'r?l? 


2 Sam. 


XVU 11 


"C»^?1? 


Ps. 


xxvn 2 


D?1? 


2 Sam. 


XV 5 


n'X?313 


LoTit. 


X 8 


fn? 


M 


XVI 1 


•m? 


Job 


XXIV 7 


'^n? 


Ezek. 


XI 8 


'^r-? 


Levit 


XIII 42 


aw (^'i'?'!)? 


Ezra 


IV 10 Dbrps 

* t| J" 

Ii^lp3 

naipi 

Dnoip5 

I^P-? 

"11B»P5 

D.Tr)l3»p3 

Tp? 

nii»p3 #? 

1^?.? 

v^m 
\^^ 

map.? 
BT9P.? 

D'Bp,9 
1»0p3 

"Op.? 

1«?P-? 

insiip.? 
Bop.3 

1?p,3 

.wp.? 

D^ITpS 

'TVp.9 
*W? 
^?VP.? 
TIVR? 

ip3 
Kip? 
*Kip3 

3:p3 

°^?1kt 
nips 

311P3 njp 2-2 15D 1 Sam. 


XXTIU 4 


IM. 


XXYU 13 


Ps. 


CXLVII 10 


Cant. 


III 2 


Deut 


XXII 10 


Ps. 


XCII 12 


Eos. 


IX 12 


Pb. 


LIX U 


Isa. 


XXXIII Ifi 


Jttdg. 


XVI 27 


Prov. 


XXYIII 10 


Lerit 


, XIII 20 


Lament. 


IV 20 


Peut 


XXVIII 22 


ProT. 


XIV 13 


Hon. 


X 15 


Job 


IX 31 


' » 


XXX in 26 


Qen. 


XIX 29 


Kumb. 


XXV 1 


Dan. 


IX 26 


2 Sam. 


XIX 33 


1 King* 


II 27 


Jerem. 


VII 12 


P«5. 


LXIX 31 


Ruth 


III 4 


ProT. 


VI 22 


Eccl. 


II 16 


1 Sam. 


XIX 22 


Job 


XL 81 


1 Chron. 


XXVI 14 


Oen. 


XXXV 22 


I8a. 


XXVIII 7 


Exod. 


XXII 14 


Eccl. 


VIII 17 


Joel 


IV 13 


Numb. 


VI 19 


Levit, 


VI 21 


Ezek. 


XXIV 5 


LoTit 


VIII vl 


Exod. 


XVI 23 


P». 


XXX 7 


Hicah 


VII 3 


Jerem. 


XXIX 7 


« 


XXII 21 


Job 


XXXIII 18 


Exod. 


XIII 17 


Job 


XXXVI 12 


IM. 


XXVII 8 


Ezek. 


XXXI 5 


« 


V 16 


Numb. 


XXXII 8 


Deut. 


. XV 18 


2 Sam. 


III 27 


Jonah 


I 12 


Esek. 


XXXI 1 


I Sam. 


III 8 
20 b ■ n^-^^^ 


Prov. 


XXII 7 


^B103 


Qen. 


XIV 2 


'j5lt^^ 


Ezek. 


XXXI 11 


B?Fn,?3 


ProT. 


XXIV 19 


11C^3 


Deut. 


IX 5 


n^tt^a 


Ps. 


X 9 


niu3. 


1 Kings 


VI 21 


n^ier? 


Numb. 


XXX III 18 


ifW^ 


pinfe?3 


P8. 


XXXII 3 


inim^a 


Amos 


II 2 


pTO3 


Esther 


VII 3 


Dnin^TO? 


i> 


IX 12 


nencra 


Ezra 


VII 18 


prw^ 


Lovit. 


XllI 10 


•»n#3 


Exod. 


XXVII 7 


» mp^ 


2 Sam. 


VIII 13 


3? mf:^ 


.... 


CV 37 


nnw? 


Micah 


VII 14 


D^^^3 


Dan. 


XI 83 


^W^ 


Xumb. 


XXI 29 


In3»ttr3 


Ituth 


TI 2 


nS>ttr^ 


Dout. 


X 22 


^bw^ 


1 Kings 


XV 1 11 44 


""T? 


Numb. 


V 21 


13303 


! 


XXVIII 26 


?|33p3 j ^>*^^"- 


XLVII 14 


■^??03 


1 Lamont. 


IV 10 


13fer3 


{ Ezuk. 


XXI n 


nl303 


2 8am. 


XXIII 7 


^m 


Prov. 


XXXI 23 


\m 


i Ezek. 


XLVI 3 


'^'?f^ 


2 Sam. 


XV 8 


1^309 


1 Levit. 


XXVI 35 


^03 


1 Ezek. 


XX XIX 26 


ht2 


1 Exod. 


XVI 3 


nW^ 


1 Levit. 


XXVI 35 


n^^ 


: Gen. 


VI 3 


'«P ^hp^ 


; Zech. 


XII 4 


•™» l^f 3 


Deut. 


XXIV 19 


^^3 


; 


XI 15 


'1703 


2 KingH 


XXIII 4 


D^Ws 


1 Noli. 


XI 25 


noi^ra . 


Job 


XXYIII 16 


f.r^ShiD^ 


- 


XV :n 


nW? 


Ps. 


LXXXIX 10 


nte 


- 


XXXV 8 


n^trs 


lizek. 


XXXIX 27 


nnW? 


Isa. 


XXX 15 


inW3 


! Ezek. 


XVIII 23 


in^l 


i 3 Chron 


XXX 9 


>n^03 


Ezek. 


XLYII 7 


10^3 


' Oeti. 


XIV 5 


'^3 


Job 


V 21 


,W3 


Lament. 


I 9 


*tt^^f3 


Cant. 


\U 1 
Job 


XXXVn 15 dt:-? : 


Ps. 


X 3 


r^-)3 


iSR. 


XLY 23 


li^tr-ia 


Cant. 


I 9 


D'rc^")3 ; 


Judg. 


V 9 


n^tpl? 1 


1 Chron. 


XXVI 5 


lnr-i3 ! 


2 Chron. 


XX 26 


fiip'rti3 1 


Dan. 


VI u 


nann? 


Job 


XXXI 20 


t!^n 


Dan. 


XI 2H 


'njK?^3 


Ezra 


I 6 


Ii«t^3 ■ 


Ps. 


XXI 4 


^r\hm2 


Mai. 


11 2 


P n«y3 1 


Gen. 


L 23 


» ^^p2 i 


Judg. 


YII 6 


nxip? 


1 Bam. 


XXX 29 


nxfe^a 


Ezek. 


XXYIII 5 


I3t^a 


Ps. 


CXXIX 8 


V^3^3 


» 


CXVIII 26 


^^m 


Josh. 


XVII 14 


'm 


Gen. 


XY 14 


n'3F3 


Dan. 


IV 31 


0>^3t?3 


Gen. 


XVI [ 20 


wp^p:^ 


y> 


XXXII 27 


n»l?3W3 


Jurom. 


XXXI 16 


nP5i?? 


Neh. 


IV 15 


D3'ni?3?^3 


Numb. 


XXXIII 19 


^m 


Job 


JCXXVIII 7 


^m 


Ps. 


C 2 


J113t*3 


Numb. 


XXXIII 21 


n3t73 


Micah 


YII 5 


lFI3t^3 


Gen. 


XIV 2 


nlnsc^s 


Eccl. 


YII 3 


*n3tt^3 


Ps. 


11 11 


D3n3cr3 


Exod. 


XXXII 17 


Dn3^a 


Pm. LXXXVHI 4 


i3n3tt?? 


n 


CXLI 5 


D3^nn5r3 


Prov. 


XXIV 28 


D|r3 


i Isa. 


XXIX 6 


tir3«^5 


■ 1 Kings 


XIX 11 


ll^'? 


Gen. 


XXXYI 24 


T1^3 


Numb. 


XI 15 


niont^s 


2 Sam. 


XYI 8 


oniM 


Isa. 


XLVII 10 


oWa 


Hos. 


VII 3 


VFO w^ 


2 Chron. 


XYI 12 


Kifera 


1 Exod. 


XVII 1 


nKltt?:ji 


Hab. 


III 17 


^33lt^3 


Ps. 


CVI 4 


n3ir3 


n 


XXX 6 


I3it^a 


\ Prov. 


XVI 7 


D33^ra 


1 Chron 


XXIX 8 


^321^3 


Ps. 


LXVIII 31 


nirs 


. Job 


XXXIV 9 


CDltt^^ 


Ps. 


XCVII 4 


n^^ic^a 


Ezek. 


XXVII 7 


n^s^BTS 


Neh. 


V 18 


DW3 


2 Kings 


XIX 23 nl3i4i 

D3»nl3'13 . 

- "91? 
{bi3 

n? 

^? 
P"1|I 

to 
nijn3 

Djn? 

inina 
'r?"ia 

D^Kpna 
Dn^B-ia 
D^nona 

W? 
i:i!na 
nina 
»niri3 
^r.3 
mina 

■1^9 156 IJP Lament. 


I 


4 


.Tii^^na 


1 Exod. 


VII 


4 


D>C5Dt^3 


Isa. 


VI 


13 


^?^?^a 


Ezek. 


XLIII 


8 


oniDrina 


Ps. 


LI 


6 


1^?f? 


Josh. 


YII 


21 


^^^*5 


Deut. 


XXXII 


16 


narina 


Ezek. 


XMI 


17 


1[fe?r3 


1 Kings 


XIX 


21 


vii D^t£^3 


Ezra 


IX 


11 


D^^niirina 


« 


IX 


8 


wn 


Ezra 


IV 


7 


•i»T Q^K?3 


Cant. 


I 


10 


Dn.ipi5 


Eccl. 


X 


6 


hpt^ 


Ps. 


LXXVI 


3 


D^^? 


Isa. 


XLII 


24 


in^iin? 


n 


XII 


4 


^Pp^ 


1 Kings 


XI 


30 


nfpbm 


Dan. 


IX 


10 


vnhina 


1 Sam. 


XXX 


28 


Dmt^ 


" 


" 


29 


naSte^i 


Ezek. 


XYI 


33 


'f^n'iitrii 


Job 


XXXVI 


18 


PW^ 


Ps. 


LV 


21 


r.^^r3 


n . 


XXIII 


17 


DJiiijra 


Dan. 


VI 


20 


xisnct^s 


Deut. 


XXIV 


13 


inaVra 


Job 


XXXVII 


1.2 


a'M in^ianna 


Ps. 


LIX 


8 


Dn^ninBfe?3 


Isa. . 


XVI 


14 


tbp2 


Prov. 


XXIV 


6 


nl^anni 


n 


XLV 


3 


?priinDe^3 


" 


XL 


12 


^bf^ 


2 Chron. 


XX 


19 


D'K^nni 


Prov. 


X 


13 


»riBfefa 


Ezek. 


XLII 


3 


D^C^7#3 


Numb. 


XXXIII 


26 


^rjt;^^ 


Ps. 


CXIX 


13 


*riBfe^3 


Exod. 


XXX 


23 


of:$ 


Exod. 


XIX 


17 


n^pirina 


Levit. 


V 


4 


D»npf3 


Ezra 


V 


1 


Dt^a 


1 Chron. 


IV 


18 


njna 


I«a. 


LIV 


8 


mP^ 


Prov. 


III 


16 


n^iKOt^a 


9 


XXVIII 


n 


vna 


Gen. 


XLII 


35 


iptrs 


1 Kings 


VI 


1 


D^JISM 


Ezek. 


XVI 


41 


T.^;^ 


Jerem. 


XXIII 


32 


Dlinpt^3 


Jerem. 


LI 


46 


ni»i!2c»3 


Exod. 


X 


6 


T^? 


Oon. 


XXX 


38 


filnp^tsrs 


2 Sam. 


XI 


16 


liars 


Pb. 


XLIX 


12 


ia>ri| 


Jerem. 


XX 


15 


1^? 


Ps. 


XLIX 


12 


'^0 DnlDt73 


Numb. 


XXXII 


30 


D^^na 


Isa. 


XLIV 


13 


nnfera 


i» 


XLV 


16 


nn»fe^3 


Job 


II 


1 


D3ri3 


Numb. 


XIX 


5 


^ln 


Isa. 


LXVI 


5 


Dpnnafera 


2 Kings 


XIX 


12 


ife^K^na 


1 Chron, 


XXVII 


29 


t1"l^3 


Cant. 


V 


1 


^pfe*3 


Zech. 


IX 


17 


ni^n| 


Jerem. 


V 


10 


n^niit^a 


Ps. 


LXVIII 


34 


"sra 


Job 


XXXIX 


10 


D^O? 


Prov. 


XXV 


20 


nnts?3 


Caut. 


IV 


16 


v?rn 


Isa. 


XXXVII 


12 


*i?^n3 


Job 


XL 


16 


^yip^ 


Judg, 


IV 


16 


nyt\p2 


Lament. 


V 


11. - 


ri% 


Eccl. 


V 


5 


VP^ 


Jerem. 


XXIX 


25 


naopa 


Prov. 


X 


9 


Dna 


Judg. 


VIIl 


7 


o?1^l 


Exod. 


XII 


34 


Df^^ara 


Zeub. 


XII 


4 


p'nsna 


Levit. 


XI 


29 


ni^3 


IIos. 


II 


19 


oars 


Cant. 


VII 


9 


lona 


2 Chron. 


III 


16 


niitt^i#3 


Ezek. 


XII 


19 


p'aar?a 


Job 


II 


3 


mans 


Ps. 


XL 


10 


'riifers 


Jerem. 


XLI 


15 


n:bp^ 


« 


n 


9 


^nsna 


Ezek. 


XLIV 


17 


Dnit^s 


2 Kings 


VI 


25 


D^ibra 


Gen. 


XXXIV 


17 


i:n3 


« 


XVI 


10 


tITfS 


Exod. 


XVI 


8 


j?bm 


Job 


XXXIII 


15 


r)^T:>rjt;\^ 


Jerem. 


II 


36 


rii2^3 


Josh. 


VI 


5 


a'nj D31>S3t?a 


Lcvit. 


VII 


9 


i^.3n5 


Eccl. 


X 


17 


»n^3 


2 Chron. 


XX 


29 


nvnp2 


V 


XXVI 


26 


•niuna 


Levit. 


XIII 


48 


>ntt?3 


Ezrn 


IV 


17 


jnari 


1 Kings 


XVIII 


38 


r\bvB2 


Ezok. 


XLIII 


16 


D^iDETS 


Ph. 


XIX 


12 


n-invz 


Iba. 


LXVI 


4 


t^n'>b^bv]o^ 


Isa. 


LXI 


7 


Djne^l 


Isa. 


XXXVIII 


8 


^??a 


Cant. 


VII 


7 


D>i^:jjn3 
nn 


Numb. 


XXXII 


38 


nat^a 


Judg. 


V 


19 


wm 


Hob; 


IX 


10 


njKni 


Deut. 


XIX 


21 


t^a 


2 Sam. 


XX 


8 


i^i^rna 


Jerem. 


VIII 


13 


njKri3 


Ps. 


cxvni 


7 


'??^? 


Cant. 


II 


5 


n^nisna 


Geti. 


XLVII 


24 


n«i3ri3 


Deut. 


I 


27 


nx:t?a 


Dan. 


IX 


21 


n^DP!3 


Prov. 


VIIl 


31 


.^?os 


Hos. 


X 


6 


. n2?r3 


Ph. 


LXXX 


5 


n^Dna 


Ps. 


CVI 


20 


7T33ri3 


Ps. 


XXXIV 


1 


inintrs 


Ezek. 


XXIX 


7 


Dt^pna 


Exod. 


XXV 


40 


Dri'53fl3 


2 Chron. 


III 


2 


'm 


Jerem. 


VII 


32 


fiDna 


Judg. 


IX 


oO 


rm 


Job 


XIII 


14 


'pp? 


Ezek. 


VII 


14 


x?lpnn 


Isa. 


V 


6 


nn? 


Micah 


III 


5 


D,T5C^3 


Pb- 


CL 


3 


X'p.DI 


Ps. 


c 


4 


n^nns 


Job 


XVI 


9 


V3^3 


ProT. 


XXII 


26 


^j?pn3 


Prov. 


II 


14 


niDBinns 


1 Chron. 


XI 


21 


D'.ifa 


Dan. 


XII 


17 


^P^ 


Ezek. 


XYI 


53 


nsnains 


Numb. 


XIII 


23 


cp D!:t?3 


'. 


IV 


27 


pjpna 


Ps. 


XXXIX 


12 


mnpins 


Judg. 


XV 


13 


'no D>;tpa 


Gen. 


XV 


10 ' 


'i^^ 


Ezek. 


XXV 


17 


ninains 


Isa. 


XL 


12 


^''JfF? 


Cant. 


II 


17 


•'Ci? 


Prov. 


III 


11 


inn3in3 


Exek. 


XIII 


19 


'bv^^ 


Gen. 


XV 


10 


l-ina 


Ps. 


CXLIII 


4 


'3lfl3 


Job 


IV 


13 


D^QVV2 


Levit. 


XXII 


12 


np^ina 


i Ezek. 


VI 


7 


D33lna 


f, 


IX 


17 


n^vr-. 


Kumb. 


XXXIII 


27 


n-ina 


i Judg. 


XI 


37 


'^ins 


Jerem. 


XVII 


27 


n-trs 


Jerem. 


XXXIV 


19 


• *li^3 


i Ezek. 


XXIII 


3 


{.T^ina 


i Ps. 


xxa 


8 


ntt-.a 


n 


1. 


18 


inn? 


1 Exod. 


XXXV 


35 


n^5»ln3 


i 2 Kings 

1 


IV 


16 


Wvv^ lyp 3 - n 15'. Dent 


Ill 


T 


Job 


XXYIII 


9 


« 


XXI 


25 


Exod. 


XXVI 


12 


PrOT, 


T 


11 


Exod, 


YII 


U 


1 Sam. 


XYIII 


25 


Dent. 


XXIV 


8 


Amos 


lY 


2 


Jorem. 


XXXI 


24 


1 Chron. 


xr 


13 


Pb. 


cxx 


i 


2 Sftm. 


XYII 


U 


Hicah 


Ylt 


5 


2- Bam. 


XI 


16 


1 Chron. 


IV 


18 Qen. 


V 


1 


2 8am. 


XVII 


11 


Ezck. 


XXXIX 


6 


Job 


XXXI 


29 


Kah. 


u 


11 


Job 


XXX 


24 


Dan. 


III 


13 


Job 


XXVII 


22 


« 


XXXI 


22 


Gen. 


XXIV 


14 


Job 


XXXIY 


35 


» 


XXXI 


13 


Isa. 


YII 


25 


Exod. 


XYII 


16 


Job 


XXXVI 


32 


Ezek. 


XXI 


16 


Job 


XXX 


6 


„ 


XXXYI 


18 


w 


YI 


6 


It 


XXXV 


15 


r> 


XXXIII 


15 Oen. 


V 


1 


J, 


XXXII 


21 


Exod. 


II 


12 


n 


X 


12 


» 


XYI 


8 


w 


XXXIII 


22 


JoBb. 


XIY 


15 


1 Sam. 


YI 


12 


2 Sam. 


XXI 


9 


1 Kin^^ 


I 


40 


n 


XVIII 


3H 


Jerem. 


XXXYI 


13 


E«ek. 


XLIII 


23 


Isa. 


XVI 


14 


f 


XVIII 


4 


Zee-Ji.. 


X 


5 ■h 


VM^ 


Judg. 


IX 31 


■b 


tb'0^3 


Jerem. 


YIII 5 


h 


n?iB3 


Dan. 


II 49 
nib?? 


Ezek. 

Cant 


XXI 26 

V 14 


h 


oniBn^a 


Levit 


Y 21 


* 
Ezek. 


XX 4 
XLllI 8 


h 


nn'p? 
••IS? 


Numb. 


IX 22 


h 


DBS 


Keh. 


IX 19 


Exod. 
2 Sam. 


XIX 9 
XII 27 


h 


»"!? 
110tt>9 
n;ri3 


Esther 
Gen. 


I 4 

XIV 5 


•t = 7 
Nah. 


II 11 


«m3'n e]iD3 


m in n'^D^K 


Ezek. 


I 8 


h 


1*13 


Gen. 


III 19 


Exod. 
Joel 


IV 4 
IV 3 


H 


1>D3 


Esther 


I 10 


h 


HR^a 


n 


. 18 


h 


11»p3 


Exod. 


XXXIV 21 


h 


t:i3 


Numb. 


XI 35 
nil? 


Ezek. 


XX 18 


•b 


11? 


Neb. 
Jorcm. 


IX 19 
XXXVII 11 


h 


D?1? 


Exod. 


XIX 9 
D3 


Judg. 
Dan. 


V 9 

VI 11 


h 


»>5p03 


P8. 


XCI 15 


'b 


^?3 


Ezok. 


XXIII 24 


■b 


pir3 

pDQl 


Ezek. 


XXXII 30 


^ 


TIS 


Numb. 


XXVI 10 


■b 


tt^ea 


Job 


XXXII 2 


•b 


nioi:n3 


Ezek. 


XXI 29 ■■ 8 'O'Di k:i? ^\'h^ D 'np pSo B"3 Ps. LXXVII 19 

I Chron. V 41 DIN mh\n iDD nr 

mn> nriD nro iD«n 

nno "inpn hnti 

nnp D'3fi^ pinn um 

■[113 mion n:ittrn 

D*3iy3Jin 1^3 D:n»i 

viHK Dpn ^3 ^hv'>^ 

nn;on mSrn Mn 

3npn NcriD 
-iaj«S n-.T 131 nnn 

'Den -^x-. nt2^3K1 .laipWK 
DtD3 D'D13 0^3:0 Vm niois 


Hab. 


I 


13 


nnsa? 
^ins 


Ezra 


II 


69 * 


,131X3 


Prov. 


V 


11 


rb^3 


. Exod, 


VII 


11 


13?3 


1 Sam. 


XYIII 


25 


D*P??^.? 


Deut 


XXIV 


8 


n^pp3 


Amos 


lY 


2 


D\:ferxi3 
D^^^nii 
Tl?l^^ 


Gen. 


XXX 


13 


*^R? 


Zech. . 


II 


12 


?}ni*?33 


Gen. 


XXX 


11 


triers 


« 


Y 


3 


on3 


Ph. 


XXXYI 


6 


ttnpa 


HOH, 


YII 


4 

ni^ina 
* n»piria 
pina 
D»C1F)5 
ttn^lPIS 
nowns 
lP)n3 
Dijna 


b 


^1X13 


■b 


T?01? 


■b 


'1?13 


'b 


"31? 


> 


inxi.i3 


h 


D113 


'b 


np,ia 


■b 


w 


■b 


njn3 


b ■ 


i^?ia 


■b 


nalt3 


■b 


«nr3 


h 


Pis» 


■b 


ttr»in3 


h 


n1i5fn3 


1 


?3n3 


h 


teoi? 


■b 


m^irna 


•b 


n?7? 


■b 


1313 


•b 


11? 


b 


n?V? 


•b 


D,T0Bt?P3 


^ 


on^rins 


'b 


^>«a 


^ 


31»K3 


•S 


nl^a.i3 


•b 


^^? 


■*. 


nl^jns 


■b 


P^n? 


h 


Dn33 


h 


n*33 


•b 


D'TO'1^2 


■b 


I'las 


•b 


^m 


■b 


nii^ps 


■1 = 6 
n:i nmr 


[ p n»3D^X 


■b 


ntf^xs 


h 


n333 


■b 


^^4 


h 


iniais 


b 


D^aerns 


■b 


nip^ 158 njp Deut. 


XIX 


5 


tsa. 


III 


16 


» 


LVIII 


I 


Pa. 


XVI 


5 


Jttdg. 


I 


3 


Dan. 


III 


28 


9 


f, 


27 


Oen. 


T 


2 


■ 


II 


4 


Micah 


II 


9 


Kzek. 


XVI 


14 


Ps. 


V 


2 


„ 


XXXIX 


4 


11 


V 


6 


j» 


LXXIII 


3 


Isa. 


XIV 


3 


Deut. 


XXV 


19 


Nah. 


II 


4 


Prov. 


VIII 


26 


Levit. 


XIII 


7 


Mai. 


III 


2 


Deut. 


VIII 


17 


Job 


XXX 


21 


Ps. 


cv 


45 


Dan. 


IX 


10 


Job 


XXXIII 


17- 


Dan. 


IV 


34 


Job 


XL 


17 


Exod. 


IV 


4 


ProY. 


XXVIII 


22 


Job 


XXX 


3 


Ps. 


CXIV 


8 


Job 


XXVIII 


9 


Isa. 


XL VII 


9 


>i 


II 


12 


Prov. 


XXXI 


12 


Levit. 


XVIII 


18 


H08. 


II 


13 


Jerem. 


II 


24 


Iw, 


XL 


11 


1 Ram. 


XV 


4 


Deut. 


XXXII 


38 


Ezek, 


XXVII 


18 


Lerit. 


XIII 


49 


Ps, 


Lxvin 


14 


Jerem. 


VIII 


7 


Ezek. 


XXXVI 


38 


Dan. 


I 


12 


■ t» 


II 


12 


Hag. 


II 


15 


Job 


XXXVII 


14 


H08. 


II 


8 


Ps. 


XLTI 


5 


Ezek. 


XXX 


6 


Ps. 


LIV 


6 


n 


XVI 


11 


a 


XLV 


16 '^ tns? 


Ps. 


XXX 6 


h p? 


r, 


Lxy 11 


'b jn;? 


„ 


LXVIII 31 


'b ^^nia 


Prov. 


XI 11 


'b ^h^? 


n 


XXXI 23 


'b \\n^i?f} 


Job 


XXIV 5 


'b P'^??^!! 


Lament. 


III 4 


'b Dxnan 


Ezra 


IX 5 


h o«l|n3 


Neh. 


IX 29 


'b nin 


2 Chron. 


VIII 14 


'b nins 


» 


XXXI 15 


'b ^m 


» 


. 17 


'b 'n'i^ 


» 


XXXIV 14 


•b n>b^^n 


•b D>^^n2 


'b mn 


Gen. 


XXI 14 £ 


'b n»3n3 


Levit. 


VI 18 


•b Iran 


Numb. 


XI 26 


'b l:>3na 


» 


XXXV 5 


'b lninn 


Deut. 


I 1 


b ifil«in? 


II 


V 23 


'b D^in 


» 


XVI 16 


'b npz 


Josh. 


VII 21 


'b Vfihrn*! 


Exod. 


XH 18 


'b vn'iina 


Numb. 


IX 5 


'^ ™ 


JobU. 


VH 24 


'b maa 


» ■ 


* „ 24 


'b 12J? 


1 Sam. 


XIV 34 


'b 12?;? 


2 Sam. 


XXIV 13 


'b ion 


2 Kings 


XXm 29 


'b ipna 


\ 


XXII 19 


'b i^nbn 


EKck. 


V 16 


'b «?>pV^3 


1 Chron. 


XV 18 


'^ in?n 


2 Kings 


XXIV 2 


'^ T*59n5 


Isa. 


XXXVI 6 


'b rpjn 


Jerem. 


XXIV 1 


'^ '?W 


Ezek. 


XXI 12 


'V J^'fin 


Jonah 


IV U 


•b f^n? 


1 Chron. 


XXVIII 9 


'^ o»K^a 


2 Chron. 


XXV 4 


'b d'»6ei3 


Jerem. 


XXXVI 10 


'^ r 


1 Chron. 


XXV 4 


'^ m 


Dan. 


II 28 


•^ piRt 


Noh. 


XIII 15 


'^ P*if!Ts 


Isa. 


LXVI 20 


'b n^wo 


Ezek. 


XLV 25 


6 'T^r'^? 


6 D5 


•^ d:? 


Jerem. 


LI 13 


6 c^fer 


Deut. 


III 11 


'b n^m 


ProT. 


III 10 


'b i[\? 


Deut 


XXVIII 8 


'^ ^5 


" 


XXXII 11 


6 ODD 


Pb. 


XCI 4 


6 ^DOtja 


; « 


LV 10 


'b ninafe? 


1 Hab. 


I 13 


6 mnpfera 


! Deut. 


XX 19 mn:i nm nn n^tibn 

mp n:p n»n *)W 

nip Dim Dnr» 

r\bv2 wivt?2 m: 

inm nisn nra 

»n»:i>no »fiop 2ivn 

nyvnb ona 1vn^ 

van ini aot^aa iDpn 

o»nan t^n'nn nKi 
mn» n»a xaian pjoan n« D'a>nna 

inaiz^a 
D^yoa 

nn:aai 

?[iBstpaa^ 

onip^noa 

nip^naa 

DiTfiiiaraa 

DX'^nai p.TiD*DT ptBi 'ia*n '«7»ia '2 paD3 p^a e-a 
14 onS npn ipaa Dmai< cam nsnaa nw2i< »ar nxrn 

i»x^^ pna omoi 

naira 

ira ^3 'D 'a 

nKi> mra D»tt»D ttn^v 

niTK "^^t^a Kifcti 

rnn^ Dv i^v nraixa 

noDn riK iwi 

pr» vn:a nxi via nxi Dpa lit© 

*]^ixa an o^stt^ vnv 

nviQ nbv 

Bo^T niiT '3D0 warn 

apin »3tn riK 

nn:i nx ia mn* n^t^i 

1^ nnoa nin 

>Knn »3r n:m mn> »:jnn 

HKa 'a r^v^Qt^ ^x 

navi na w ier« 

n ♦ia no^r nnxi 

n>Dn K^ Dn»3a nxi 

iDoa 711a «ipn 

ifvpa p»n »:a [0^'^V 

nin: D^aiT 
D^avai aaiai 
25 ^pmtT )tr\nb nv ivv nttrona 
•' = 10 
mai n»^ 6i3T ^;i nm K "m nm nn {O nos^s 1p33 

Dipoa 

n?naa 
na%?a 

la-raa 

ifera 

mpa 

^^^ttra 

jtrxna 

{ir^na 
v:a 

13 '3 
01^3 

'H^ir^a 

13 

nrR2a 

'^?? 

nxa 

na 

*53 

rnins 

nstf^^a 

HiT^pa 

D13 

D'piDa 

'^303 6 


nss 


•V 


nsx2 


■h 


T^^P? 


^ 


T9P>?? 


■b 


lni3« 


■b 


in^ax? 


*. 


vV? 


■h 


rV^a 


h 


nv ts:!? 159 A»M 


IV t 


^ 


rrtTp? 


Numb. 


X 10 
'^ 


D3f«iai? 


SOhr<m. 


XXXV IS 


'b 


fill's? 


Iw. 


LXYI 5 
6 


Djnnato? 


Ditti. 


xxnr s 


•b 


»».? 


Dan. 


V 5* 
'h 


ns 


UHk 


xm t 


6 


v^as 


1 Chroit. 


XI 13* 
'b 


flM 


Bn4. 


xxvn t 


6 


n«?? 


Cunt. 


V i 
•b 


'O^i? 


M 


xm 10 


-^ 


re^s 


EmIc. 


XXaYII 13 
b 


'!inp? 


» . 


xxvi te 


^ 


•wnf 


I«. 


HI 26 
'b 


OW? 


• 


vn 9 


A 


TBOT 


XuMilt 


V 5 
'b 


.7iijj?9 


'' 
ar*-M 
Lerit. 


. VII 38 
6 


Irt? 


, . - ^ 
{VI3D01 p*ip 1171 MtD^n mn^ 'm 


^anan -i 


Ewik. . 


X 6 
b 


. tn^¥? 


tKfaisi 


xxn s 
n«3? 


Oott. 


IX IS 
h 


'ne*p. 


J«NA. 


Ul 11 
n'3? 


Pt. 


XUY 7 
h 


i^fpa 


t8Mk 


X • 
^7to;? 


Jerom, 


XX 17 
h 


':>?!? 


Pmv» 


XXVIII 8 


JV13DDT 


fi's^nai 


Gon. 


L 5 
h 


'T?p3 


tKfaH. 


xxn 5 


wt>r 


^ n:ni 


Ezck. 


XXXI 15 
h 


mil 


J«Na. 


Ln 11 


•raMfrp-w 


»3wn»n 


Exod. 


XXXIV 28 
h 


iB-n? 


t Bn. 


X • 


^«sri rw^noaxrKnn 


1 Chron. 


XXVI 16 
h 


n?W 


ftWT» 


xxvm 8 


n»3Voi ira WT mta 


Iko. 


VI 13 
h 


nj^ef? 


pipi ^ *afu i6 sf6n 


■WTI 


Pt. 


LXXX 6 
h 


s>^ 


S8MU 


XXI 9 


D»»3yi n»3 p^'i 


ni-rin? 


I»». 


XL 12 
h 


t*^?>j 


a** « 11 
1 Chrea. 


XXV 20 
h 


Dfip 


pnaw 3 ppi 3 •'foi 


r|^K« 


Esok. 


XLtll 8 
h 


o?in? 


JMk 


VI 5 
o??Pf>? 


K'* = n 


a 
-'•'■. 


IV 18 
W^J 


[tna a paoi W« 


Tm 


rAainj'jin 


Jiajr. 


XIX ts 
rt?^} 


Pg. 


LXXIV 8 
h 


W? 


1 Urn. 


XI » 
Dhf 


Ooiu 


XXII 18 
h 


pB? 


w 


• « 
IPPJ^? 


P.. 


LXXX 6 
h 


ntppi? 


SSm. 


V n 
¥5?^ 


Lamest 


II 11 
h 


frtppp 


SKiD«t 


m u 
1S!1 


Pb. 


CVII 24 
h 


'TV^5 


J«k 


XXT 18 


ppr» H>5y 


Zeeb. 


i 8 
h 


n^x95 


SMi»r 


m 4 
OTWI 


. 
•^3 Tintt 'n»^ 'fT^3 


Km 


VIII u 
•nan 


b 


Kak. 


III 10 
^« 


LoyU. 


XXVI 26 


05^ niwa 


h 


•WJJJ3 


pna»i :3ppi 3 "ro o pn^eiSm 


• 


VII 8 


HOTJ tal 


h 


•WW 


s Sm. 


xn 81 


' 


{>^> 


Doml. 


XXIV 8 


norn 


h 


»i?? 


S ChtM. 


xxxm 16 
m 


Lwit 


XIII 8 


\J>yin 


h 


m"^ 


Pw. 


XXI 88 
r?: 


Im. 


XIX t 


»n3D3D1 


h 


rit<m 


r» = i4« 
▲»o« 


IX 8* 


iTVT »3»y nan 


h 


n?^* 


[•ma D im a in "m -m jd pfei 


P». 


LXXX 6 


Dn^DHfl 


h 


niinjT? 


Bm 


VI 


^ 


D|ff 


LMKoai 


H 11 


ita 


b 


niP973 


Dm. 


IV 8 


•^ 


n^y 


Pi. 


cvn 84 


•ttn lion 


h 


il^SSf 
XXXI 8 


•?» 


inV?^ 


Zeeb. 


I 8 


*ji^n 


h 


•■^» 


ExmL . 


XI 1 


■^ 


Tfpp^ 


o 


Bm. 


X 15 


-^ 


yy^^ 


Pi. 


LXXIV 8 
h 


1?99 


^ 


LVIII 8 


•^ 


*H??^5 


Ow. 


xxn 18 
h 


T3?9 


1 Cktpm. 


IV 81 


^ 


^rj^ 


Pi. 


LXXX 6 
b 


nl»9i:} 


Job 


XXXVII 18 


■9 


'W 


Xanomt 


IV u 


• 


*. 


nu>9^ 


Miedi 


VII 5 


^ 


m 


Das. 


VII 12 
h 


PP? 


Pi. 


XXXV 14 


6 


rm 


Job 


XXIV 22 
h 


rw 


b 
ba. 


VIII t 
h 


»77l 


1 Chfom 


IV 81 


•^ 


"^ 


1 Exo4. 


xxxn 4 
h 


B-JT? 


Job 


XXXVII 18 


•V 


^?? 


1 l^thor 

i 


IX 16 
h 


nun^ 


Uieah 


VII 5 


•^ 


in? 


i Lamoai. 


I 1 


- 


h 


nun?? 


P.. 


XXXV 14 


^ 


r? 


Pi. 


CVII 24 
*> 


n^^? 


ISA, 


IX 18 


•«» 


TWn? 


Zeeb 


I 8 
h 


n^'wps 
, 88 


•^ 


T9TO 


iia. 


XIX 2 
h 


■T?^ 


JBmik. 


XXXI » 


4 


t*if^ 


j JLmvB 


IX 8 
h 


nj^iyw IfiO 3-n Dp v = pn>:D^Di pnmDT n>^ im nn ' Gen. 


XYII 


5 


Ezek. 


XYIII 


20 


Ps. 


LXIX 


30 


2 Sam. 


XX 


11 


Ezek. 


XXY 


11 


Jerem. 


XLTIII 


31 


1 Kings 


XYI 


29 


n 


XXI 


25 


2 Kings 


X 


1 


Dan. 


VI 


24 


Job 


XXXI 


18 


» 


II 


13 


Prov. 


III 


12 


Isa. 


XVII 


U 


Pror. 


XIV 


18 


Job 


XIV 


22 


£>ek. 


XXVIII 


24 


Isa. 


LXV 


14 


Gen. 


XVII 


4 


2 Sam. 


III 


3 


Deut. 


XXIX 


10 


Gen. 


XXIV 


20 


i» 


1. 


45 


Amos 


VI 


8 


Cant. 


VII 


10 


Zech. 


IX 


17 


EccL 


I 


6 


Jerem. 


XXXI 


22 


Isa. 


LVII 


17 


Pa, 


XXIII 


3 


Isa. 


LVIII 


12 


Ps. 


LX 


3 


Deut 


XXXIII 


8 


Judg. 


V 


28 


Jonah 


II 


4 


Deut. 


XX 


8 


Job 


XI 


12 


1 Sam. 


XVI 


7 


2 Sam. 


XIII 


6 


» 


» 


8 


Ezek. 


XLII 


19 


Eccl. 


' I 


6 


2 Sam. 


XIV 


20 


Gen. 


II 


11 


Numb. 


xxt 


4 


Exek. 


XLIII 


13 


n 


XVI 


24 


2 Sam. 


XXI 


18 


Job 


XXI 


12 


Gen. 


IV 


21 


2 Ghron. 


VII 


13 


Dan. 


VI 


8 17 


Exod. 


XI 1 


^ Tht^ 


*?Di D pn^Dion 3'K 


Hos. 


X 15 


h -.nr? 


nK 


Isa. 


LVIII 8 


'^ -inra 


s« Job 


XXXII 2 


P|D3 imn'»S3nn nmnpn^sD^H 

31-*X3 


am 


» 


XXXIV 7 


31'»| 


iNtiaai 


Hab, 


I 18 


P^33 


2^tM 


Numb. 


IV 20 


rV33 


^m 


Ps. 


LXXVII 19 


hhll, 


aKnj?3 
■* T 1 - 1 


^ 


LXXXIII 14 


'15 


awnx^i 


Exod. 


XVI 81 


«^W 


a«a 


Eeek. 


III 8 


«^513 


^«3 


M 


XXT 29 


ni^iins 


SKsn 
•••j^'-' 


2 Sam. 


VI 20 


'H? 


SK?^ 


Eccl. 


XI 9 


.-i«n9?^ 


3K?^ 


Ezek. 


XLIII 3 


'?^ 


'«• ax?! 


Dan. 


II 48 


T^^ 


^"P 3Ky 


Numb. 


XI 7 


1? 


3W 


Ezek. 


III 20 


InǤin3 
? 'HS 


Exod. 


XXVI 12 


lil>'T3 


^^3 


Cant 


I 6 


'*3 


3t<fe^ 


1 8am. 


XVIII 25 


inb3 


'«■ 3«tt?r»i 


Exod. 


XXII 16 


'03 


'op a«tt^Fi3 


Deut. 


XXIV 8 


»5?? 


aKfio 
•**?\«f 


Levit. 


XIV 85 


'3? 


M 


1 Kings 


XI 80 


no^s 


a?l^ 


Ps. 


CIV 2 


irs 


a5l:» 


Gen. 


XLIX 8 


eini>3 


a?iDi 


2 Kings 


XVII 14 


'1^3 


35lDiH 


Lovit. 


XIII 52 


D^nt^B3 


a?itt^ 


Judg. 


XV 14 


'B3 


35ie^. 


Gen. 


I 27 


1D^V3 


a^itt^ 


•t 


V 8 


'¥? 


35itt^n 


Ps. 


CXIX 88 


■|10>P3 


35h 


Gen. 


XIX 28 


1 • t 
•3 


:i3iPii 


Micah 


VII 6 


p-13 


35^3 


Ps. 


XXXV 14 


"13 


n^Ji*.!! 


Ezek. 


xxxr 5 


- 1 


^5^ 


Exod. 


XI 1 


1 - 1 


mV^ 


- T 


T - - 


Cant. 


II 5 


D^rtisn? 


» 


VII 9 


D^men? 


3|^n] 
^5D 


1"B =-- 15 


aab 


pnjQDi jnpi D 'ns p^ii 'i 


33D 


Josh. 


III 16 


D'Trn D^DH -napn 


^fe>0 


ff 


XXIV 15 


13V^ D3*:*P3 PT DXT 


a^p^ 


2 Kings 


XXIII 33 


ns: nns iniDi^n 


35 


« 


XII 10 


pnx jnsn nnn' npn 


'n» 31 


n 


V 12 


1D1DT n:3x 3iti kAh 


'»P . 35 


Dan. 


XI 18 


D»31 13^1 D»'K^ V2D 3r»1 


353 


jODi li pnpi '03 P)i^ im 


3JW 


Josh. 


XXII 7 


vxnVi 1^33 nro jna 


3jixr| 


V' = 16 


aw 
33^ 


b rmx^v 'li^ nm D in pxi^n* piir 'J KDS n-n LeTit 


XIV 


52 


» 


XV 


33 


Dm. 


YI 


28 


HiCAll 


II 


11 


Pb. 


CXVI 


11 


Jerem. 


XV 


18 


Mieali 


I 


14 


l?ttinb. 


XXIII 


19 


2 Kings 


IV 


16 


Isa. 


LVIII 


2 


Exod. 


xxin 


5 


laa. 


XXXII 


14 


1 King! 


VI 


IS 


Gen'. 


XLIV 


22 


Pb. 


XXXVII 


8 


Gen. 


II 


24 


Jerem. 


XVIII 


14 


1 Chron. 


XVI 


a7 


Gen. 


XIJV 


22 


PrOT. 


XV 


10 


Neh. 


X 


40 


n 


XIII 


11 


Pb. 


XXXVII 


25 


IBS. 


XXVII 


10 


Job 


XXXIX 


14 


' n 


XVIII 


4 


m 


XXXIX 


11 


Jeren. 


XXIX 


22 


Jerem. 


XV 


8 


1 8«m. 


II 


1 


ProT. 


xxvni 


25 


Job 


XXXVI 


16 


Esek. 


XLVIII 


15 


Jndg. 


XIX 


15 


It*. 


XXX 


88 


Pb. 


LXXXl 


11 


Eiek. 


XUI 


2 


Isa. 


LX 


5 


2 B«m. 


XXI 


12 


I8». 


XXX 


28 


Deni. 


XIX 


5 


ff 


XXTX 


10 


1 Bam. 


XXIV 


5 


» 


XXV 


31 


Ezra 


VII 


18 


Levit 


X 


19 


Exod. 


I 


20 


n 


XXII 


4 


Esther 


II 


4 


2 Kings 


IX 


30 


Esther 


II 


9 


Pb. 


LXIX 


32 


Ezek. 


XXXIII 


32 


laa. 


XXVIII 

21a 


2 3r 


Dan. 


VI 


18 


atK^i 


2 Sam. 


XVII 


8 


2J'7| 


Neh. 


XIII 


26 


an^ 


Ps. 


LI 


9 


w 


1 King* 


V 


13 


31^ 


ICumb. 


XIX 


6 


3j?» 


Levit. 


XV 


25 


^mi 


» 


» 


30 


wn 


2 Kings 


XIV 


26 


2!?i? 


Jerem. 


XIV 


5 


3J5; 


Job 


VI 


14 


nm 


Lovit. 


XV 


25 


ari? 


Exek. 


XV ill 


7 


a^^J 


Jerem. 


XXII 


19 


^m 


2 Ciiron. 


XXIX 


4 


^m 


Deut. 


XXVIII 


47 


^r. 


1 Chron. 


VIII 


11 


ntp.»n 


Isa. 


V 


20 


^m 


Eccl. 


II 


26 


:yrvh 


Job 


XXXIT 


2 


^v>i 


N 


XXXIV 


7 


3t?3 


1 Chron. 


XXVII 


26 


'"* ^tl 


R 


IV 


11 


•op 3J53 


Jerem. 


V 


27 


3???1 


Isa. 


LVII 


19 


awn 


Gon. 


XXX 


38 


awr) 


Prov. 


VI 


30 


3Trni 


Zech. 


XIV 


10 


anw^ 


1 Chron. 


XXII 


2 


nn 


Job 


V 


3 


Dhp^ 


nag. 


I 


6 


^T 


Jerem. 


IX 


8 


arjT 


Esther 


X 


3 


301 


Judg. 


XXI 


22 


nnha 


Job 


XXXV 


9 


afrna 


Exek. 


XLI 


18 


^TlO 


Judg. 


XIX 


9 


=wno 


Pa. 


XXXII 


9 


an^Tl 


Ezek. 


XI 


3 


an-Jl 


» 


YI 


12 


nmo 


Isa. 


LVII 


19 


30"?? 


Prov. 


III 


30 


nsD 


Zech. 


I 


3 


aton^ 


Jerem. 


III 


1 


aehD 


ProT. 


III 


28 


:iB^ 


Jerem. 


III 


1 


3P*ni 


Eiek. 


XVIII 


28 


30« 


! 2 Sam. 

i 


XVII 


3 


ao*»n 


1 Sam. 


XVII 


57 


30in 


Ps. 


CXL 


4 


atp^D^ 


2 Chron. 


XXXVI 


13 


3?)'n 


Ezra 


IX 


14 


ap^ri] 


Neh. 


IV 


9 


3B^ni 


Ezek. 


XXIY 


2 


2a»ni 


Hos. 


VIII 


^12 


apD^ 


Ps, 


LXXXVII 


6 


a9R 


: Jerem. 


XXXII 


44 3lr>«n 

3ir>?i 

3ir; 

3lt0 

3i?!JT 
31TP! 

3i?n 

3in 

3lnD 

3^12531 
31tD>3X 
3153^1 
31132^ 
31»«5 
31*N3 

31^3^ 
31^33 

3133 
3133? 
31D! 

3ixni» 

3lpKI 
3ip3 

31-1^ 

31-lD 
3113^ 
31'1?i' 

3iif; 

31tt^pi 

3ltt^V 
31tt^3 

3it?;n 

31tt^3 
31»31 

31B?0 

3ir3n 

3»M 31tt^|1 

yw 3ln3 
aw i1n3X 

3in39 
3ln?i Dan. 
Judg. 

ji 
Ps. 
Deut. 
Prov. 
Isa. 
Jerem. 
Prov. 

Prov. 

Isa. 

Hob. 

Dan. 

Exod. 

I Cliron. 

1 Kings 

Ezra 

Judg. 

1 Chron. 

Ezra 

2 Chron. 

Hob. 
Prov. 
Mai. 
Prov. 

n 
Ecel. 
2 Chron. 
Prov. 

1 Bam. 
Dan. 

» 
Ezra 

m 

Numb. 

Prov. 

Dan. 

Gen. 

Prov. 

Dan. 

» 
Ezra 
Judg. 
Lovit. 
Ezra 
Isa. 
Prov. 

Isa. 
Job 
Isa. 

2 Sam. 
Nah. VI 25 

I 16 

XXI 19 
CL 4 

III 13 
XXIX 25 

XXV 12 

XLVIII 1 

XVIII 10 

XXVIII 15 

XI 7 

XIII 8 

VII 5 
XXXV 29 

II 13 

IV 14 
I 6 

V 2 

XXIX 14 

r, 17 

VII 13 

XVII 16 

III 1 

VIII 17 

I 2 
XV 9 

» 13 

III 8 

XIX 2 

XX 13 
XVIII 20 

III 1 

II 32 
VII 16 

« 15 

XXI 14 

XXVII 6 

XI 38 

II 12 

XXII 1 
II 21 

IV 13 
VI 4 

XIII 20 

XIII 36 

VIII 27 
XXX 7 

VI 3 

XXIX 4 

xxxni 19 

vn 18 

XXI 19 

III 17 161 

3ibl 

3333 

33|»1 

3SP1 

3l'ixn 
3at?^ 

32ct^n 
3|ttr3i 

311 
3i3 

313*3X1 

313;nx 

3i3nri3 
2!!3nn^ 

a^.3no 
3n3nan 

nn 

3n8 
anx 
3nK3 
3nx» 
3rtgj 

3riKFi 

3rign 
3rii 
3rni 

3.TIV 

3riiK 
3n}3 
3np 

3ri{pi 
3ri; 

3n;n? 

3.1.^3 

3n-vn 

3ni 
3rni 
m 

3lJG 

31X353 

3131^ 

3133 

3133 162 3-3 aop Eccl. 


IX 4 


Exod. 


XXII SO 


£xod. 


XXII 11 


Drat. 


XXTV t 


Gen. 


XL 1ft 


Jeren. 


VII 9 


Ze^'. 


Y 8 


Hot. 


lY 1 


Ezod. 


XXI 10 


• 


xxn e 


fioi. 


YII 1 


Exod. 


XXI 87 


» 


XXII 11 


Job 


IV u 


G«i. 


XXXI to 


S 8ft». 


XV 


Prov. 


YI «0 


0«a. 


XUV 8 


tSan. 


XIX 4 


' . • ■ . 


> * 


IM. 


IX u 


De«t. 


XXV 18 


■• 


XXXIt 14 


J«dg, 


V 18 


Dtut. ^ 


n > 


Hmk 


VI «s 


IHU 


XXVIII 21 


ISaek. 


XLI 7 


Jtt4g. 


XI 18 


Jeren. 


XXI 4 


1 Kings 


VI 28 


1 Sam. 


XYI 11 


Deak. 


11 I 


S Ghnrn. 


XIV 8 


Pi. 


CXIV 5 


1 King* 


11 15 


Ps. 


LXXI 81 


Bxod. 


XIX 8 


Job 


XXX 1ft 


P». 


L 18 


Iwu 


XXIX 8 


» . 


vm 81 


ProT. 


VI 80 


Esek. 


XII 16 


Job 


XXII 7 


Jerem. 


XLII 14 


ProT. 


XIX 15 


Gen. 


XLI 55 


Deal. 


VII 86 


Pi. 


V 7 


• 


CVI 40 


1 Kisfi 


XXI 86 


lift. 


XLIX 7 ^W? ! 


J Chron. 


XXIV 18 


n!-?^ ! 


O.I. XXXA'KI t» 


:ii 


Bath 


IV 1ft 


all 


In. 


XXI T 


«i 


« 


XLII 88 


a*^ 


JoraiB. 


VI If 


aljrj 


Pi. 


X If 


3W3 


Jiidg. 


V 89 


aiJl 


Daa. 


II S4 


ajil 


Pi. 


CXTX 35 


«^ 


ajJl 


JUaoa 


V 86 


aij! 


N«mb. 


XXIV It 


35r. 


Kxek. 


IV 6 


m 


fitter 


VI 8 


3i??l 


Pt. 


XLV ft 


»3!3 


tKingt 


IX 17 


ajiV 


SSftM. 


XIX 87 


as?? 


Esek. 


XXVI 7 


vm 


Ita. 


LXVI 80 


vm 


f Kiiies 


XIII 16 


m 


Lortt. 


XV 8 


am 


1 Kiagi 


XX 8ft 


3J? 


Sxod. 


xxvn ft 


3ff^ 


8 ClwoB. 


XVIII 88 


ao - 


Levh. 


XV 8 


3b 


Bab. 


HI 8 


3W1 


1 8am. 


XXV 48 


afw' 


Jadg. 


V 87 


aem 


Levit 


XV 84 


39:5 


Job 


VII 81 


aw 


8 8a& 


VlII 8 


aro 


1 LoYii. 


XIV 47 


at), 


1 Baok. 


XXXII 88 


aw 


I 1 KNi* 


I 81 


apjl 


Prwr. 


XXIII 84 


atofl 


« ■ 


. 94 


afepi 


SSaai. 


XI 11 


afepi 


8 Kiags 


IV 88 
8 Cbrwi. 


XVI 14 


3P 
Levit 


XV 86 


agf 


Kxod. 


XXI 18 


31??* 


BttOi 


UI T 


arw 


Esok. 


XXXII 88 


38T0 


•«• 3gT 


•"Pari! 


Jadg. 


i 81 


arSJ 


Jorom. 


XVU 8 


anet 


Caat. 


Y 18 


afij 


neat 


XXXIt 14 


3f?0 


1 Pi. 


CXIX 70 


artf" 


; LoYll. 


IV 86 


3?P1 


Job 


X 10 


a??i» 


r Pror. 


XXYl 17 


. aPOT 


1 Chios. 


U 84 


apfin 


1 Saau 


XVU a 


a??*^ 


1 Pron 


XXVI 11 a'*^ 


Deat 


XXXII 84 


y^ 


Pf. 


XCI 6 


ypvti 


Jol^ 


vm 10 


a^Tl 


y^ 


1 San. 


XVIII 88 


ytpii 


JOMB. 


XY 11 


ai'Re 


Job 


Y 18 


3t^ 


JoroB. 


. ^I » 


a'jiq 


8 KiBgs 


Vlli tl 


a'W 


t Cbroa. 


XI S 
Amos 


in 11 


33 
Job 


XVIII ft 


> ajtt 
XXXVI 88 


• ajtt 


1 Saat. 


n 88 


ajnf 


laa. 


XXXII 8 


vn 


ProT. 


XVU 7 


ayi 


Jod. 


XV 44 


3fi 


OoB. XXXVIU ft 


arsn 


Daa. 


VI 88 


3?»« 


. • 


III 88 


ayj;* 


» 


. " 


ajTs 


AaMM 


I 18 


3?T 


Doat 


xxxni 80 


am 


Joronu 


XXXII 41 


a^ 
Goa. 


XXXII 18 


anV 


JonNB. 


IV 88 


arm 
Job 


XXIY 81 


an?! 


lESags 


I 47 


arm 


t thm. 


XVI 17 


Sflf 


» » 


Pfwr» 


XV 2 


3^ 


» 


Pi. , 


CXIX 08 


afl'l^ 
asf'n 


Hoi. 


X 11 


JdV 


ICXXVIII 87 


a3»cn 


Lanant 


II 1 


aim 


Tt9f. 


X 8 


aypi 


iKiaga 


XVI 84 


35**! 


1 Chron. 


xvni 8 


ajttp 


1 8am. 


Xlll 21 


a>01 


Dan. 


U 8 


a««? 
•r 4ft 


3n«»» 


I Sam. 


XV 12 


aJlftJ? 


Daft. 


VI 21 


aiUfpV 


Xoh. 


XIII 2ft 


a^pun 


Pror. 


xvni 


3»!»tn 


Jadg. 


XVI 24 


ab 


Bsra 


X 18 


a^ 


1 Chroo. 


XXIV 7 


aira 


Bsra 


VIII 10 


a^, 


8 Cfaroa. 


XIX 8 


a^ 


Kamb. 


IX 7 


a^ 


1 8am. 


XII 8 


a>0? 


SKiags 


VIII 


aVj? 


' Ssra 


X 14 


a'^ 


\ Koh. 


XIII 27 


a^ 


Gaa. 


XLB 2ft 


3^ 


1 Bam. 


II 8 


.' i^?? 
WYHI T ^^ 

3r«h 

3W 

3W1 

y^ 

3T1 

. 3nn 

3n;in>^ 

3n:^ 

yin 

yWi 
3^t*nn 

yz . t> :d5 jr,5 Dan. 


YIII 5 


Prov. 


XIII n 


« 


XIV 10 


Dan. 


II 43 


« 


III 26 


y, 


VII 21 


Ps. 


XXVII 2 


2 Sam. 


XV 5 


V 


XYII 11 


Prov. 


XIV 33 


Kumb, 


VII 19 


Lcvit 


IX 2 


« 


I 18 


Esther 


I H 


Ezck. 


XXXVII 17 


Pb. 


LV 22 


» 


LXIV 7 


Esek. 


XLVi 4 


P8. 


CXLIV 1 


ti 


LV 19 


JOEh. 


VI II 5 


Exod. 


XXII 7 


^'umb. 


XXXI 50 


Dcut. 


Vni 16 


Lerit. 


XVIIl 14 


r. 


II 4 


Xsa. 


V 10 


r, 


XLIX 10 


« 


XXXV 7 


P». 


LXXI 22 


Job 


X 17 


Job 


XV 10 


JobIl 


II 16 


Zech. 


VI 1 


Josh. 


XIV 7 


Geu. 


XLUI 18 


» 


XXIV 5 


V 


XXXV 1 


» 


XLVII 6 


1* 


XXII 28 


2 Chron. 


XXVI 15 


1 Chron. 


III 20 


Isa. 


IX 8 


Gen. 


XLAai 11 


Exod. 


X 8 


Isa. 


XXVIII 6 


y, 


XLIX 19 


Ps. 


CVII 32 


Lcvit 


XXII 10 


iBa. 


XLIV 26 


2 KirigB 


XVII 26 


Letit. 


XXV 40 


Numb. 


XXXY 15 


Prov. 


XXIY 8 


Isa. 


II 22 


Pg. 


LII 4 
21 b s^xjan i 


Josh. 


XV 52 


S'lrPl ^e«*- 


XiX 11 


si.ijn! 1 ^^^e- 


IX 32 


Dni?nj? 


: X 33 


2n[5 j Josh, 


XXIV 8 


a^p ! -J^dg- 


IX 43 
X 8 
IX 35 
XIII 13 
XXIV 15 


31pL»l 


1 tJam. 

Job 

Dottt. 


XIV 6 

XXIII 6 

XXVIII 27 


a^pm N»«»^- 


XXXV 8 
Job 
Dan. 
Isa. 
Job 

J08h. 

Ezra 
Josh, 
t^aut. 


XI 2 

11 48 

XIX 20 

XXIX 16 

VIII 19 

VIU 31 

VIII 7 

V 11 


311535 . '"•• 

3Tpn i "-' 


LX 12 

L 21 

I 7 

111 23 

XXXIII 12 


2'wn "^'*- 


CVI 9 
XIII 15 


D,n 1 ^^' 


LXIV 4 


3T01 ! ^'** 


XXV 5 


3^ i Jorem. 


XXXVl 30 


3te^ ; f 


XLIX 13 


nt; I '- 


XXXIV 10 


ae^xi , ''*''^"^- 


XXVI 9 


2m] ^ ■ ^ **'*"^- 


XV 5 


^Ern ^^^^'i- 


I 20 


ac^nn • Jot 


XXXIV 37 


3t^T 1 1 Sam. 

2f^n ^«»- 


XXIV 16 
LXIII 7 


anin ^''"• 


VI 1 


atrtn ^'••• 


CXIX 122 


3^ : P'"^- 


XVII 18 


nchn 1 Exek. 


XXVII 21 


3tt?in i i^«'^*- 


XIII 48 


3tthn 1 P'^'^^- 


VII 9 


st^l»i» 


iBa. 


XXI 13 


3?h*0 


» 


n 13 


301031 


1 Gen. 


VIII 7 


3?hn i- 1 S'^"'- 


XVII 16 


3riFi i '^ ^^''°"* 


XXXI 3 


3ttHni P-- 


LXV 9 


3tt^ln3 I- 


XXXI Y 11 


3tt7na ^'^^• 


CIV 34 
XXVII 9 


3OT: 1 Chron 


XXIII 30 


3\£^nFI 


, Job 


XXXVIII 41 3>S 1 


1 Chron. 


XXI 6 


31^'l 


Ps. 


rvii 18 


3h!$^ 
ITumb. 


VII 3 


31K1, 


Nah. 


11 8 


innD 2^^l) 
Levit. 


XI 29 


3""!XfT 
Isa. 


V 2 


:i>:J?3 
X 15 


31«an 
2 Chron. 


XXVI 10 


STKSm 1 
Jorem. 


11 13 


3"1KW 


v: V 


Deut. 


YIII 9 


313 


- « 


^ 


XXXU 8 


a-!?'-? 


Prov. 


XV 25 


31331 


IT - 


2 Sam. 


XYIII 13 


3in 
Ua. 


XXIX 3 


^'-^o 
1 Sam. 


XIY 15 V 


311 
2 Sam. 


XXIII 14 


^1) 
Josh. 


lY 3 


^n 
Judg. 


III 22 


2lixni 
Pb. 


CXXXIX 24 


3nlK) 
Gen. 


III 16 


3ilxnp 
1 Chron. 


lY 9 


3niP3 
Jorem. 


XXII 28 


3hn 
2 ISam. 


XIX 3 


=^■^0 
1 Sam. 


XX 34 


^W 


Oon. 


YI 6 


3inn 


" Tt t 


1 Kings 


VII 37 


^t!^ 
ji 


VI 25 


T\m 


» in V 


2 Kings 


YI 6 


3"inn 


- «VI 


Exod. 


II 4 


^inP 


3Th? 


Kumb. 


XXIII 25 


3T1^ 
8 


» - 


» 


2Th 


2 Kings 


YI 25 


'pp 373n 


iBa. 


Y 2 


•r« 3*3nFl 


Numb. 


XYIII 30 


3-Rl 


Judg. 


YII 25 


3?1 


Hag. 


11 16 


3?;, 


Uos. 


IX 2 


Sin 


JoBh. 


XIX 33 


3131 


Levit. 


XXIV 16 


nh^ 


Job 


XL 24 


3np 


Hob. 


XII 4 


sii> 


Jorem. 


XYII 9 


SI? 


Job 


XYIII 9 


SI?? 


Gon. 


XXY 26 


S1P3 


Iga. 


XL 4 


»P 3ir3 


Ilab. 


III 16 


"» 31P? 


Prov. 


XIY' 30 


31»n 


Isa. 


XL 20 


3ipm 


Prov. 


X 7 


3iprn, 


Job 


XIII 28 


si?5 


Hob. 


Y 13 


3ii?i 


Prov. 


XII 4 


si^: 


Job 


XL 26 


3ir^ 


si?^ 


! Exod. 


XXIII 2 


31>J» 


j Prov. 


XU 6 s?n3 
3PriPi 

sv 
s?'11 
35£nn 

3OT1 

3i:n^ 
3icnn 

S3:! 

S'^!i 

3ISC0 

3¥a(l 

3«»1 

3-:^aa 

3«3n 

3^iy 

3X^3 

sm 

3XP3 

2^xfm 
SVR 
s?i7, 

SXp?! 
ssnnr 

^^ 
Si? 

Si5« 

sp: 

sr: 

SR'? 
3pjn 

SRU 
span 

3p31 

SRy. 
sp-^t 
sp? 

sp-i;? 

sp-5?!s 

sp?0 
spi 

sp.? 

spT 
spi! 

sp-l? 
SR1S1 

3p131 

3pr) 

31« 164 rhm - np:? -IDS Jerem. • 


XVII 


24 


provn vt^tf Qx n>m la 


; Prov. 


XXVII 


14 


3s^nn 


tzek. 


XIV 


4 


HD 1^ >n^:!>: mn^ »:« «| 


1*8- 


CVl 


81 


2tmi 
K'3 = 21 a 


j Numb. 


XXIIl 


» 


3i|^nn^ 
j-muD'oi n^ 'npi D^ '^na o 


1 Sam. 


XX 


5 


32?; 


2 Kings 


III 


24 


naisn 


Ps. . 


exLvii 


18 


3#! 


Uoa. 


IX 


2 


vmy 


Gen. 


XXXIV 


so 


3t?>a 
h 


Levit. 


XV 


e 


^P'K^] 
ti^Di -artttt 'T n^ 


Ruth 


IV 


1 


2fn 


2 Kings 


III 


24 


15*1 


Pa. 


LV 


20 


3?^n 


Hob. 


IX 


2 


tt?n3> 


Geu. 


XY 


u . 


n8^!1 


2 Kings 


VII 


13 


onxtt^in 


Levit. 


IV 


S5 


at??n 


^ 


■ ^ 


13 


■a '1 


» 


VII 


23 


^ferji 
a"3 = 22 


Ps. 


I 


1 


3e?D31 


Bzra 


X 


2 


3e?in 
piTso'oi '3 n:j^ 


Gen. 


XLIIl 


21 


3t?31 


Gen. 


XXIV 


14 ■ 


non fi>w '5 xnx nai 
1 CliroD. 


XX 


2 


.Tip* \2H ny\ 
10P "3P iDn» nni 


Dan. 


IV 


12 


3fe7?3 


Im. 


XIV 


32 


Exod. 


X 


15 


3fer^3^ 


Isa. 


XXI 


1 


^VPr, 
J"3 = 28 


Job 


XXXIII 


81 


3tt?pn 
'0*01 D? inpi n:p j>*i»iD '3 


Hal. 


III 


1« 


3^i?n 


Judg. 


II 


22 


miT jM n« on D»norn 


1 Kings 


11 


20 


3crn 


Ilia. 


VI 


IS 


oanaxo 


ji 


XVII 


«1 


3t?n 


>i 


XXX 


82 


03 on^i 


,. 


nn 
rD = 24 


Ezra 


IV 


10 


3nini 
'0»Di po^n ppBo •: D^ 


Jerem. 


XXXVI 


18 


3n^ 


Isa. 


XXXIY 


11 


ma »33Ki inn ip 


Ezra 


VII 


22 


^W 


Ezek. 


XXIII 


42 


nn i^r pan h^p^ 


Dout 


X 


2 


3ln3»S1 


P«. 


LXVIII 


18 


np3 >3'D 03 »aiK 


Jorem. 


XXXII 


10 


3in3K1 
iT3 = 25 


Ezek. 


xiii 


9 


3n33i 
'0*01 D9 D|l ODB "! 


Ezra 


IV 


' 7 


3n3i 


Judg. 


II 


22 


^Kir* nx 03 niD3 \vnh 


Isa. 


XLIV 


6 


2t^y 


E«ek. 


Y 


IS 


'&N n^3i 


Josh. 


YIII 


32 


3Fl3n 


» 


XXYIII 


25 


^«ir> n*3 n« »2:3p3 


Esther 


I 


19 


snsn 


w 


XXXV 


11 


inK3p3i ^DKS »n»rj;i 


Ezra 


VI 


18 


nn33 


« 


XXV 


17 ■ 


mapa d3 ^n^urpi 


2 Chron. 


XXXV 


4 


3n3p3i 


Ho*. 


XIV 


10 


n^x [3n D3n 'o 


Exod. 


XXXII 


16 


3ri3sni 
V3 = 26 


Dout. 


X 


4 


3n3fi3 
'D»Di 'T n^n^ 


Ezra 


V 


10 


2^?? 


Josh. 


XV 


28 


^rw iirm 


Esther 


IX 


82 


^^??1 


Amos . 


V 


5 


imn ^tn 


Ps. 


CII 


19 


3n3n 
n'" = 18 


ProT. 


XXIII 


27 


nn33 nix ik3i 
pn*30*D1 '»'?3 6o '3 HDS 

7n3r ^331 10P31 n33i 
Isft. 


XV 


8 


npp?n nf:i'>pn '3 
Exod. 


VII 


29 
r3 = 27 


2 Sam. 


XXII 


30 


^8«" Tin: piiN n33 ^3 
•D>Di -3 pntjr n^!i?o 


Ps, 


CXLI 


8 


'tt^ea nrn ^K »n*Dn n33 


1 Kings 


XIX 


3 


nnn>f? lerx 
'in33 m ''333 in 'iin3 in 


1 Chron. 


XXI 


2 


l?3tt^ 1X30 ^K1t£^> nx HDD i 
n-3 = 28 
B"' = 19 

'»D1 1 n^ '»3DT 121 
m 13 Dir pn:D im 'npa n mi^:^ 


Exod. 


IV 


17 


nrn neon nxi 


Gen. 


XLVI 


1 


1^ irx ^31 binr* ron 


Dcut. 


XV li 


19 


13 «ipi lor nnMi 


Numb. 


XXI 


16 


iN3n xin nnK3 oroi 


^ 


XXIV 


7 


11301 13 lornm 


Judg. 


IX 


2i 


onv o:»i 


Ezek. 


II 


9 


iDD n^:o 13 n:ni 


1 Chron. 


V 


6 


i:3 n-iK3 


Ii»U. 


XXX 


21 


13 13^ -[iin nr 
fi'3 - 29 


Job 


n 


8 


13 ii:nn^ nn i^ npn 
nn (0 13. 'n3 nhNIl ^xiatn -nw ^3 
'2 - 20 


X Sam. 


IV 


2 


3rnn mix3 d3 '3 
pn'30^Di '-inx 'iff^b ''30 •: nil 
•13 '^np ^31 i 


Itta. 


XXX 


32 


nao i3yo b nMi d3 nD5 Trir'7 - ns's 2 Chron. 


XXXIII 


7 


Ezek. 


XXXVI 


10 
(J Gen. Judg. Jerem. Lerit. XXXIX 12 
XXI 8 IX 23 

LXXVIII 57 Isa. 


XXIY 


16 


Hab. 


I 


IS 


Pe. 


XXV 


S 


Prov. 


II 


22 


V 


XX III 


28 III Levit. Exod. 
Levit. 
2 Sam. 
Prov. E7,ra 
Nch. p:xoa. 

Judg- Exod. 
1 Sam. ■riD n*i:iitt XIII. 68 
. 47 LI 8 

L 9 

LI e 

CII 27 XXYIII 2 
„ 4 

XYI 4 n"^ = 38 

opn Dn:iamE?3> 
nmnx m-un p^o 

'D = 40 

13 irn* *3 1:3m . 

W D^3»» nj33 
1^3MJ33D^3(n 

nh^n "7:133 pxm 

1^3* "7:133 0^31 
a'O = 42 

^nj? pnx^ mp nj3 n^tt^ri 
^»roi ^^e^<^ {twi it^j?* le^x onasn n^xi 

nc?3 ^r V.T 13 >DJ3D') C^3^' . ^ 13 n3n3 
j'a = 43 XXIX 21 

XXI 10 

I 2 

VI 27 II 14 
'VII 19 XXVIH 42 
VH 5 XVIII 14 
XXI 2 •3 n^'? 


Gen. 


X.. . , ,^. 


^nn^ ntJa ro 


lloa. 


i 1 


^"iN'n (3 i?t;in 

'»^Di }3 'n3 nj^iin "i§^2D 


2 Sam. 


XXIII 15 


lax'i mi msnn 


V 


V 16 


Dn3jn ne^^ir irpri 


■ 


20 


3-^ - 32 


■ 
'DT3D''t^JJ5 lua. Jerem. XX 6 

XXXIV S 

XXXII B 

Ps. LXXXVII 4 ne* ^?■? 

n:non jo X3 k^^k nsm 

t&\s nnnM 

ro = 44 

'D'DI f Dp Clp? '3 ^3^5 

nm D'ron D'D^x n:3 '53 

np3t^1 D*riP D'dSx nJ3 '13 
n"e - 45 

'S2'Di '3 i^h nn 

13 'd:3» onb nm^ 
13^ in»s :r3cn 
ra = 46 

pn'30'DT 'J 7[inb 2 KiDgs 


XX 


17 


^ 


XXIV 


16 


» 


ff 


15 


9 


» 


15 


fl 


XXV 


13 


I»a. 


XLllI 


14 


Jureiii. 


XX 


4 


1) 


» 


5 


n 


XXVII 


16 


« 


V 


18 


» 


r> 


20 


» 


n 


22 


» 


XXYIll 


4 


n 


XXIX 


1 


. 


HI 


3 
r> 


4 


« 


« 


20 


« 


n 


15 


„ 


XXXIX 


7 


n 


XL 


1 


«> 


» 


7 


.. 


LII 


■1 


« 


7, 


17 


K'/fk. 


XVII 


12 


»i 


XII 


18 


^ 


XV 11 


20 pn»ao»Di 'np3 'n ^221} 2 Kings 


XXV 


28 


D'aSan rn3t3 inx 13in 


Jurcm. 


LII 


32 


•Tann -^y^m 


I8a. 


XLVIII 


14 


ipin ^333 ixsn nry' i3nx nin* 


Jerem. 


XXIX 


22 


n!?f?p DHD np^i 


■ 


LI 


44 


^333 ^3 bv 'nipei 


2 Chi-on. 


XXXVI 


7 


'^301 


Ezra 


V 


17 


p (wi 


r, 


VI 


1 


jnK3 T'^ = 34 
prT3D'DV'np3 '1 bnn^ 

mnro nasi 

13T I'D nX liTDI 

in'pix m yhv ^331 

'PT^ ^331 3.11 1'3?« 
'D'DI t2"3 n^33 

«t&3i D>N3 D'tt' n:n 

^'nn 'tc^3K 73 r)«i 

n^33 p3nn' n^ ^.ti 

13 '3 

nts^mn niDP nxi 

D3^Xi mn' ION .13 

iudS •jin: '3:,i niii' idn .13 '3 
\cn ^3 ns 'nn:i 

^3 ^N1 D':.13.1 ^K1 

.11.1' 131 tD' CXI D.l D'N33 DM 

11CX313133 Dnp^ K^ lt:^N 

1X31' .1^33 

D'p'LT J3 .1'33' nXI 

nbv Itt^X IDD.l '131 .1^X1 

jsjr {3 iiry^x i'3 

'.l^X niK3^ .11.1' IDX .13 

.11.1' 131 irttt^ Dnsi 
D'X3: mi' 13^. D'pn oniax o 

n>snn np l.l'pli: ':'I? nXI 

innp3»»*.i'.i itt?x 131.1 

D'^'nn 'itr ^3 ira«?'i 

n'Din •:n m^pi^: ^:>r nxi 

nt?n:.i 'liar nxi 

'lan n'3^ x: lax 

'nri nx 'ntnei 

in'nix'3.ii ii3ni 166 n«>n - •••13 IDp 1 Kiiigi XII 29 

2 Kings X 29 
1 Chron. VII H 1 Sam. 


XXTIII 


21 


Pb. 


XXX 


8 


Prov. 


XXYIII 


22 Dan. Dan. LeTit. Levit. Job 
Isa. IV 2 
VII 16 

r, 28 II 25 
III 24 
VI 20 V 2 
XXVII 11 VII 21 

XXYII 10 

. XX 15 

XXYII 26 Oon. 


IX 


10 


Lerit. 


XI 


3 


Deut 


XIV 


6 


LoTit. 


XX 


25 


» 


XXVII 


2T 


Prov. 


XXX 


80 XYIII 8 
LXIII U Levit. 


vn 


26 


2 King. 


III 


-9 


Isa. 


XLVI 


1 1 Sam. 


XXV 


8 


2 Bam. 


V 


2 


1 Kings 


XXI 


21 


Jerem. 


XIX 


15 


1 Kings 


XXI 


29 


Micali 


I 


15 


Jerem. 


XXXIX 


16 


Bath 


m 


15 


1 Kings 


XII 


12 'Kon pi 

pnsODi nns im isp o ': ^n?^ 

iHa ^nn3 o mm 

^.135 'iT'n . . ♦ nnnDi 

pn^ ^.133 

tt'J = 39 

^mi nnDHK 

'D = 60 

•D*Di '&*n rai a n^nspn? 

mn X3^t3 is:i3in3 p« 

n^nsnn?^ nm 

H"D = 61 

nKOts nans nf?n:a ik hkoo n>n n^a^n i« 
moD innp «f? itt^« n«Ott nana ^3 d«'» 

•30'Di ''B1 n r\tp^^^ 

KDtS *?D3 ran '3 rCDI 

I'D' «^ i:d>^^ vh 

nDn33 in33tt^ p itstk 

mn»^ n33> nrx m33 -|K 

a'D = 68 

pn:DDi nnp3 wn n nDHSS 

nDn33 ni: n^PD 

113m 

•rttprn 

■|3ij?3 msi 

non33 1133 ttr^^ 

I'D = 64 

pn^D^Di '3 npnss 

nyTV2 iyD03 non33 ii3rni riio 
i3n»3n mm mi nin npp33 non33 

.TD ^ 65 

pmao'Di '>ip3 npn37*| 

iS3Kn K^ DT h2^ 

D»a mn s^i 

mr6 Dm3XP 

f ^ 66 

153 310 OV Sp '3 

Skicbh »aam «^xiort m^^ nnx 

aKTMH npi i^^K »3D >:3n 

nK?n i»rn ^x >30 »:2n 

1*0^3 nxnn ^3« k^ 

if? nx ttn»n IP 

■j^D 13J^ niDKi -p^n 

nneoan »3n 

nn Dpai» iin Keh. 


IX 


6 


mm Kin nn^ 

131 C]''D« bi 
t"0 *= 47 


Exod. 


XXVII 


6 


D'tstt^ lyp n3 n3tD^ 0*13 rnttrm 


V 


XXXVII 


4 


D>ae^»5£P n3TO»i 


» 


XXV 


13 


n3miyin 
n'a ^ 48 


Isa. 


XIV 


31 


inpi03 m3 ptn 


Hos. 


VIII 


9 


OnOK 1^ 1113 K1B 


Ps. 


CII 


8 


33 ^P 1113 nD5C3 
B"0 = 49 
pn30Di mip3 'n ' I'J^ 


Levit. 


XIII 


46 


»n^ ^3 


Deut. 


XXXII 


12 


i3nr 


J, 


XXXUI 


28 


^«ie^ ]3t^n 


Isa. 


xxvu 


10 


TT3 ni1^3 1»P *3 


Jerem. 


XLIX 


»1 


lOlp 


n 


XV 


17 


>n3e^» «^ 


Lament. 


III 


28 


3t£^ 


. 


I 


I 


n3r» Numb. 


XXIII 


9 


Mioah 


VII 


15 


Ps. 


IV 


9 Ezek. XXII 18 Ezra X 16 

Seh. IX 2 Gen. I 14 

Levit. XI 47 Levit X 10 

Gen. I 18 Gen. I 4 

1 Chron. XXV 1 Levit. XX 

Isa. LIX 1 Sam. Xn U 'J = 50 

pmaD'Di •^'^pi '3 ^y^b 

pw 113^ DP jn 

tei3 •pn3 ip> H3S ':3cr 

ne3^ 113^ mn» nnx o 

in33 in '»Kn53 in 'n3 in 

K"3 = 51 

pnstt'Di '3 bn^l 

niDipi ♦ * ♦ Sn3i 

yr3i niDipi ^n3i nrnsi <?id3 mc3p 

Ti = 52 

'o»Di '3 ^^*7;i!l 
}n3n «iTP i^i3n 

133 >33 bn hmv PIT lf?13»1 
n = 58 

'>D1 'P03 '3 ^"^l^n^ 

vh^bn p3i DIM p3 Vi3n^ 
men p3i «DDn p3 *?n3n^ 

I'J = 54 
pn30'01 '^ip3 -3 b^'l^Ll^'^ 

^nn p3i vnpn p3 ^n3nSi 
Ittmn p3i n«n p3 ^'13.1^1 

n"3 = 55 

pm3D*D1 '3 ^15?1 

irnn p3i iixn p3 DMf?K ^i3n 

P»plf? ^PD iw« D»on p3i 

C)DK '33^ ni3P^ N31Cn nttTI 1*11 ^13'1 
1"3 = 56 

•O'DI 'ttr^3 'on -3 bl^^) 
^h nvrh Dtspn p dshk 

D'!?13a 1M D3'ni31P 

'bQ 'itp7 1SW1 

fi =- 57 

pn*3D*D1 W3K 13 D10 pn:0 '3 'np2 '1 Ht 

mn> nf?tt?*i Dettt 
2 Sam. 
Isa. 

* 
Jerem. 
Ezek. 
ProY. 

» 
Dan. 

Exek. Dent. 
Eccl. n«si - nK''3 t Sam. 

Jerem. 
Jonah 
Micah 
Zcch. 
PrOT. 
Esther XIII 8 

XVI 5 

XL VII 11 

MX 20 

XLin 11 

XLI 3 

VI U 

XXIV 84 

XI 9 

XLVI 2 ^XIL 13 
IX 14 XXIX G 

XXXVII 26 

XXV 19 

LXVI 18 

X 22 

I 8 

IV 8 

XIV IS 

XIII 12 

II 18 

,14 iv TIT 7*?»n i^ni 
^n:i f>a rp^« «nT 

TJ> = 74 Kumb. XIII 22 

2 Sam. Ill 22 

Isa. XLV 24 

Jerem. LI 48 

Ezok. XX 38 

« XIV 1 

XXIII 44 

XXXVI 20 Ezek. 
Ps. 

2 Chorn. 
Exod. 
Eiek. 
1 KingR 
Ezck. 
Gen. 
{ Kumb. 
Deut. 
Nell. 
Gen. Dcut. 
1 Sam. n^mn 

pn^aoi Sp^a '3 p i3 n^D pnniDT ^«prm note ^21 
1 Kings 11 28 3Kr IP nK3 nrowi 

Exek. VII 7 Y^KnTB3CnnK3 

n"p = 75 

pn;ODi «ji*iii^/i «n^^« nnpi 1 Kings 
Jerem. Oen. 


VI 


18 


Exod. 


Ml 


18 


Deut. 


XVII 


9 


„ 


XXVI 


8 


1 Bam. 


XX 


19 


Jerem. 


XXXVI 


6 


Zech. 


VI 


10 XL 8 

XXXV 8 

IX 21 

XV 17 

VIII 5 

XIV 12 

XVI 7 

XLIII 18 

XXXII 17 

XXXIII 16 

IX 87 

XLI 35 I 37 

II 14 

X 5 
- 10 

XIX 9 

XLIX 86 

XI 16 
XII 16 Dent 


VI 


18 


1 Kings 


XIX 


1ft 


Zech. 


VI 


10 Gen. 
Both XVI 8 

II 12 2 Sam. 


XIV 


8 


1 Kings 


XIV 


3 


2 Kings 


IV 


4 


Micah 


IV 


10 nsnn ^j< hjoi 


» 


XX 29 


hir\V'> *:pn 


ft 


XXXVI 20 


Di^n D^3n3n ^k my) \ 


It 


» 22 


Onn D'0'3 iTH^ itty« i 


n 


XLVII 9 


Tin nvntf^ 


n^aD3 ntnpi 


nKO r\^ph : 


Jerem. 


XLVI 20 


YV = 76 


Ezek. 


VII 6 


•rca 'J in5^:?1 


nt^Ti 


nni2?Di 


Gen. 


XXTV 1 


.T3DX J3 nwi^ n»3 


Josh. 


XIII 1 


t«P-77 


» 


xxin 1 


•o^Di pp3 '3 nfc<;i 


1 Kings 


I 1 


nK3n:o^« 


mon^ nx3 it^w 
Levit. 


XXII 7 


ni-p = 78 


'0>D"l T! nJ<5^ 


1 
1 


XVI 23 


l^on ^N nK3i 
XIV 44 


on^ nnw 71^ nnp^i 


/ 


y, ' 35 


•pP3 nSin ni^Di nN3i 


Kumb, 

i 


IV 5 


f?33 TX? n«3i 


i Deut. 


XIV 29 167 

0^3-1 p^b n»3D n^^^'n '^^3 'n 

35i3 "fpm 

Til n3P mm 

pSXD '3 

D3a ^m-D"j 
»^x «3n 

[fop = 116 fc^lIHJ!! pp] 
rr D == 68 6 

'b 

'b 
h 

h 
h 
h 
'b inKl3rn 

1!3K3n 

,nxa3 
'fci^3ri3 

nnKi3n 
nn«i3fii a*D = 6© 

ti^Di 3"^ Dtp XW^ 

03W>a3 

D^K3n 

']«33 

nnP3an 

D»K3n 

*1DR3 

D33J^af?«^ 

pitf> 

•P = 70 

pniO^DI 'O'DDT '3 t^^ KS 

K3 K3 pOltO pp 

p»pn ppn K3 K3 pp 

«"p ^ 71 

pn:a*Di 'Odt "i D''9J5 \^^ 

D>Dn X3 {pt omSKI 
D^0»3 K3 IP? rriiTI 

Ti3ni 

D>D»3 X3 IP? TTl ^^Om 
3"y =- 72 

pn':D^Di 'DD 'n ?"* ^5^ 

incsi rotrn X3i 

ipia ^nx ^N pn« «3'i 

jnsn K3'i 

n»3n if? irx K31 

pd:3 v:31 pnx X31 

n^n K31 168 

P8. LI 2 

LII 2 

Prov. XVIII 3 

Ezek. XLYI 8 

2 Kings XII 10 Exod. XXXIV 34 

Kumb. VII 89 

Ezek. XLVI 8 Gen. XII U 

Deut. XVI 6 

3CXIV 13 K13JP - :^iQi nor Exod. 


XXXIII 


9 


1 Sam. 


IV 


5 


I Kings 


XXII 


36 


2 Kings 


VI 


82 


u 


X 


2 
7 Deut. XXm 12 

Josh. HI 15 

VIII 29 Gen. 


XLVIII 


7 


Exod. 


XII 


23 


Numb. 


XIII 


21* 


» 


XXXIV 


8* 


Deut. 


IX 


1 


N 


KI 


31 


D 


XX 


19 


Jndg. 


XVIII 


9 


Jerem. 


XLII 


15 I u 
XVIII 3 Deut. 


XXXI 


2 


Josh. 


XIV 


11 


1 Kings 


XIII 


16 2 Chron. XXXIII 14 Gen. 


XXIV 


62 


1 Bam. 


XXV 


26 


a 


■ 


33 


Isa. 


XXIII 


1 K^asn jm v^s kim j 


Ruth 


ni 4 


vn^:no n^^:n • 


'OnKH aKIT KIM j 


Dan. 


VI 19 


rm npl im 


pri «iM 1 


B'P = 79 


H^mn m:iai 


•o»Di a rtJJI^ ^fr^5^ 


xn^iiT np'T 


Deut. 


XII 5 


nne^ nK3i irnn •i33t^^ 


n'c = 85 


2 Kings 


IX 2 


iriiT oar HKii nar nH3i 


•»Di 6d '21 'DH ort Hn:;i*i 


'0 ^ 80 a 


TWQ 


'n:D»0Tn3 'mo 'i 'npa /^a t» Hl3 


•en ijna ^nx ^i< 


Gen, 


XXIV 81 


mn» 1113 


K>mn 


» 


XXXIX 16 


in»3 ^« vnx 


'^0 pxn os> 


w 


XLIII 25 


PJDV X13 


re = 86 


Levit. 


XXV 22 


nnj<i3n ki3 ni? 


•a*Di 'ns '^D J^1n| 


b 


D*1SKmaD'iTV 


'D»Di '^a r» N13 


nDDnn«namTO 


Gen. 


XXIV 31 


mn» ■]n3 ki3 


n^tt^n att^n 


f> 


XXXIX 16 


vnKKi3n:y 


fO = 87 


, ■ n 


XLIII 25 


e)D1» K13 IV 


}i.Tia>Di 'np3 'DH n ^:^| 


Levit 


XXV 22 


nnKi3nKi3np 


nSnxn ntw3«i3 iTm 


Josh. 


X 27 


rae^n ki3 np^ »nn 


mn» ♦ , ♦pnKKis 


2 Kings 


XVI 11 


rriK ^^an ki3 tj> 


n:n03 nm ^3P>i 


Iw. 


II 10 


1DP3pt3mil5C3 J03 


TK^nKM 


.. «. ' ;': 


XXX 8 


m^ ^s> n3n3 ni3 


nDDH 


E^ek, 


XXXIII 22 


D>SDn «13 


iT3rh 


■ ■ 


« 22* 


p1DD3 '3 


n'O = 88 


. ■ ■ 


jcxxvm 18 


S)2i «13 DV3 


•n30»Di 'on im 'te a o K^^'' 


Mai. 


HI 23 


D3^r6tt^ »3:x nTi 


T\V m3D^ 


Joel 


III 4 


yDnhipn^ roOT 


jnxn >Kri K1331 


'0»01 'On 1*1-03 "131 •>3in31 ^«lOr '?3T 


,pn.T ms: vdw 


2 Sam. 


XIV 32 


■D1^tt^3K 


• ^ ■ 


2 Cbron. 


XXV 8 


nn« X3 Dx »3 


|3"D = 80 
'O^Di 'on -D ^<^'J 


Ps. 


CV 19 


n3-TX3f)J>lP 


* 


CXXVl 6 


Kttr: nii3 K3> «3 


pDO »xa2 ^3sn 


Esther 


V 14 


nniwsn ^k ^^on dp 83i , 


fi»nrDn jnv«f?i 


re = 81 . 


•nnn i^rn 


pnsooi "10^31 •♦3V133 'on 'n i^3 


iKnn ^in ino 


2 Sam. 


XIV 82 


DlW3« 


^snttr^ vnt^ 


2 Chron, 


:." xxy ^. 


P?n nt^p 


D>*ia5^ DHK 


■ ■ ■ ■ . ■ . . ■ ■ 
Ps. 


CV 19 


n3T 


Tr ^x ii2cn '3 
CXXVI 6 


n313 


i^2tt>n ^K 


Esther 


. V 14 


7^on 


DD»3B porn nW DftK DK 


3"0 = 82 


•>: .-. 90 


pnuO'Di 'H t<1D; K2 


'0>D1 "IDDD '3 n^'^^ ^1^7 


Levit. 


XIV 48 


jn3n K3^ K3 D«1 


m^t 03^ Iran 


1 Sam. 


IX 6 


133: «^>Km 


D^Bina on« n3K ni> 


Jerem. 


XXXVI 29 


h22^hn 


K'X = 91 


Hab. 


It ^ 


nonon^ dx 


pn':a>Di -n fi^l^^l 


Ps. 


CXXVI 6 


pnriT]tro Kt^: 


n«o [3 onSx iDKn 


yc = 88 


ptn Dvn ^nw 


•:o»Di '3 t^^l 


inx 3w^ bw «^ '^m 


1 Kings 


III 7 


KSi nmc pi« K^ 


n:3 }3 nnKi 


! 


XXII 30 


nDn^03 K3'j rsjnnn 


2"X = Oa _ 


TD = 84 


'^^ -1 N139 


'O'DT •p3 1 60 'D ^^125 


K13D N3 pnri 


Gon. 


XLII 16 


npns »n i:n3n nxts 


.D*ai3 N130 


Deut. 


XXXI 11 


mxif? ^KIC^' ^3 Nn33 


■jopts ■pn3i 


12 Kings 


V 18 


n^o' ntn "131^ 


llSKttTD 


! E*ok. 


XLVI 9 


Y^a^n op K1331 DSp 


Kin; - 


-^1S 


169 
3*p= to* 


!.». 


XXIV 


to 


n»3 ta -tto 


• 


•n:DnDi *»n '3 D^n^ 


2 King* 


XXIII 


11 


TO l^^t? -nns o*DionnKn3«m 


Ezod. 


XX VIII 4^ 
ITO ^HK tK 
a^3e==98 


W 


XXX 20 
D*0 II^Y 
^n '3 •»Hi:i^ ^«ifl3 


t CliroB. 


XX 10 
Qn:!ca p>e dk33 


1 Sam. 


X 


8 


^in 0*0^ ni?32^ 
3-p = 1(18 

•on "nw ^3 


2 8am. 


XIII 


11 


'mnx »DP »33r W3 
Cant 


IV 


16 


p»n W31 pox m» 
E«k. 


XLII 14 
ti'iTSn DKM 
rx = 94 


i CHroB. 


XX 10 
D**1SZ3 piKD 0K33 
•D'DT -n ?[t<la 
rp = 104 


"*'■ 


VI 


4 


viTftt^i Qivhp isni 
"te Trn'onin '3 Jtji:p 


1 Sam. 


xvn 


52 


^•j»» »«^:k lapn 


0««, 


XXX »8 
npTOn m* !i3t»i 


• 


XV 


7 


phQP m h)»m f 1 . 


Esek. 


XLII 12 
««>« -^ JH"D3 onpn pn 


» 


XXVII 


8 


nam mm ^k isswd^i 
n'p = 105 


Im. 


XXXVII 


28 


TKisi ^n^«n ^nsen 
•o'ci wi m-te -3 'J n^^ia 


« 


XIV 


9 


3»n3 ^^t12 '♦?»"« 


J^nm. 


VIII 7 
ni?nKi*TO0 
n"^ = 95 ■ 


Bvtk 


I 19 
nans tr 
'in:0'Di J3 "n3 '1 HDtja 


« 


. 19 
13 '3 


Gen. 


XXV 


18 


iir IP nS'ino i:3cr! 
rp - loe 


« 


X 


19 


»ap:3n ^i3J »n^ 
p.T:o»m -nps ^n ''tith^ 


« 


» 


19 


'1D53 -3 


1 Ktngtf 


1 18 
•m fw Sk *K31 '3^ 


* 


1) 


30 


XtTDO D3ttnD ^tV\ 


Gen. 


XIX 34 
lOr >33r 'K31 


* 


XIII 


10 


VrP DK DiS Xtt^l 


Isa. 


XhVII 5 
Trn3 »K3i Don »30 


1 King, 


xym 


46 


vrio o:ttn 


Cuit. 


IV 16 
jD^n »jn3i pcv ^-np 
lt[fcfl3 'tjI 
fp = 107 


Judg. 


YI 


4 


iDTw^T Dn»7p lain 
•O'DI '3 5iNb3 


1 8am. 


XVII 


52 


Smr* >r3K lopn 


In*. 


XI.V 20 
wj:nn ijqi iX3pn 


» 


XV 


7 


HK Swtt?7» 


E>^ 


XXXIX 17 
3'3DD TCOJa liQt 


II 


XXVII 


8 


nwan 


loel 


IV U 
on^n ^3 ^X3i icrw 
n'p =- 108 


. 


rat = 96 
•n:a^DT ^DJ -ras '3 


1 Sam. 


XVI 


4 


•pns D^t^ lom 


]>«ttt 


1 m 
nor »y3» Kin 


2 Sam. 


XV 


20 


•]«13 ^on 


I«. 


VII 24 
nrp3i D»xn3 


Im. 


XIV 


9 


1^ ntn nnnn Siw 
rp -- 109 a 


Ph. 


CXXI 


8 


11031 inKx -ior» mm 
pT:0»01 TO '.^D 'T 5<laj 
fx = 97 


Om. 


XXXll 12 
':3m N'i3' [D 
•^1 K'DS tn ''tis 1K2 


• 


9 
WV K13' QH -iSSn 


Mttl. 


IH 


2 


1K13 DV rW ^3^30 '01 


I^evit. 


XI 84 
^3Kn ^D 
n*3l = 98 


^ 


XIV 8 
vioDn Dnsi 
pT3D»01 'a 1^D5^ 


^ 


XVI 26 
r6rDm 


2 Kings 


XI 


8 


inMt3 T^n ns rm 


« 


. 28 
ofTK ciirm 


2 Chron. 


XXII 


7 


mnnK noi3n nn^n o'n^i , 


Nanb, 


Vm 24 
b 


Dan. 


VIII 


17 


'nP32 1K331 

o'x - 99 
'30»Di •omn 0*3 "^ 


•nni3 m«f* ^31 tq 'bn t fr^to^ 
•o'Di tsm '3 njjan^ 


IM. 


LII 1 
KD01 ^ T» T3 »3» CfOI' 16 »3 


Esek. 


XXXIII 


83 


nK3 n:n nK33i 
•on 'frniK wtn 


Esther 


IX 


25 


l^an Ts*" .1X331 
"'p = 11© 
'P= 100 


pn:a'Di 


■n p 13 'n3 60 KttJ nn3i» '^3 
rnora wan itrm own \vth2 fo^oi vm •: DpJJi^ 


Jercm. 


VI 26 
'i^ D«f« 


Urit 


X 


9 


i3tn p' 


, 


XVII 8 
on 


Numb. 


XV 


18 


pKn ^ 


» 


XXXVI 29 


Jcrem. 


XLII 


18 


Dn3K3 D3K33 


ff 


XXXVII 19 
D3'K»33 'PW 

r»p = 111 
«-p = 101 
liny* [mw] '©03 'on '3 ft^lDJ 


Josh. 


HI 


8 


pTn 'Q 1 ijijy IP 


Esra 


X 14 
D'^oro D^np*? 


Judg. 


XVIII 


10 


no3 or ^s i«3n d3K33 


Xeh. 


VI 11 
^3%Tn h» K3' 


1 Sam. 


IX 


13 


im pKicon {3 I'pn d3K33 22 170 «i?1 - Nil! rp 

r^p «= 116 


ly = 112 


[n*p= 108 M^^p>r] 'n:ss^svp»3 a r\Jpp ^DJ 


{Tn*3a*o"i '*?e e-oa o^ttsri pnnn KnniKa -on pnSa N13J 
?"p - 117 


Gen. 


XXXII 


9 
nnxn nsnon tk iw Kia» dk 
pn^30*Di '♦ipa en «-' Kn^l 
w 


12 
D^3a bv OK »33m Kia» {o 


1 Sft.o, 


IV 


s 


Dpn K3*1 


Leyit 


XI 


34 


vhv 


Kia» irK SaK» it^ SaKH Sao 


Jerem. 


XLVIII 


8 


nc^ N3n 


« 


XIV 


8 
in3a nK '^nt^nn oaai 


lift. 


XLt 


25 


riKn pD^ ^mi'i^n 


n 


XVI 


26 
SrKtpS Tprn nK nSttrom 


^ 


XXTI 


2 


Dm>t^ inns 


n 


» 


28 
inia Da3» onK Pjirm 


Hos. 


VI 


» 


nein: n:yi5i 


Numb. 


VIII 


24 
onSS irK nKT 


Job 


XXI 


17 


'py-r* D'jwi "13 noa 


Joiih. 


VI 


19 
Kia> m.T i5nK 


Dan. 


XI 


15 


pDvn 1^0 Han 


Judg. 


XIII 


8 
13'Sk Tip K3 Kia» 


»• 


l» 


7 


rmtt^ ix:o nam 
finso^ tsfi 


Toa 6d 


pnniai D»K*a3 ikw Sai 


•^ 


r 


t 


'1DD3 a 


1 Sara. 


II 


114 
niKH "|S nn 


P^ 


XXIY 


7 


DO't^jn Onpr 1KW 


liia. 


Lll 


1 
np ^a Ka^ cj^di^ kS 'a 


« 


» 


» 


num 


Jorem. 


xvn 


8 
on Ka' »a nKi» kSi 
6o pnsa '2 


N 


VI 


26 
Ka» oKns »3 
n*'p = 118 


« 


xxxvn 


19 
oawa3 VK1 
'0>D1 'So VD fe^lap 


Esek. 


XLIV 


2 
Ka* kS w»ki 


1 Rain. 


IV 


13 


^bv nsm 


Hab. 


II 


8 
inK' kS Ka^ 


1 K\ng6 


III 


15 


nO?t£^ |*p*T 


JTn3D*D1 


'^ voa 'on pnmai 'fwoi 


avKi niSnm o^aSo Sai 


i> 


VII 


14 


Kin n^a^K nc^» p 


Ps. 


LTXl 


18 
inna3 Kia^ b:h 


^ 


XIII 


11 


tpr nnx ko3t 


Job 


V 


21 
mT 'a nttro Ki»n kSi 


m 


XXII 


15 


loxn •iten Sk Kian 


t» 


XIII 


16 
Kia» P)3n V3S5S kS 'a 


n 


- N 


30 


^Kir' 1^0 ronnn 


n 


XXII 


4 
yi^a' "[nK-i»on 


i> 


m 


87 


piDr Kun -jten nnn 


n 


XLI 


5 
Kia* »D 1301 Ssaa 


2 Kings 


IX 


30 


nSxrnr' xin* ioan 
'on K'oa 


'So 'mai on^ttrn i>r Sai 


IM. 


xxxvm 


1 


wyim Kn^n pio« p iiTpr* vhn Kian 


Cant. 


IV 


16 
133S nn Ka' 


Esek. 


XIV 


1 


D'tsr^K ^^K Kian 
'O'Di 'bo 


K*oa 'on 'man nSnp Sai 


« 


XXllI 


44 


nwK Sk K113 ,tSk Kian 


Ecch 


II 


12 


^rmv laa i»k hk -j^n nnK Kia^r 


\ 


XXXVI 


2U 


onn ^ snan 
'D»Di vn 3"Qa 'bn 'mai o^aina Sai 


* 


XL 


6 


r3D 1VK ipt£^ Sk joan 


Lament. 


IV 


12 
anKi i)c Ka* 


Job 


I 


6 


jorn d: man 


£(ra 


X 


14 
D'30ro o'npS 


« 


u 


1 


nam 
'on a-oa 60 •^y^ nnt3« Sai 


Neh. 


VI 


11 
bynn Sk Ka* 
iy 118 


Entlier 


V 


5 


nnwai Sk {om -[Sdh «an 
•D'Di Ki:n; 'npi ^ft<inj pi^ao t^ 


■ 


VII 


I 


inoK DP ninrS pm i^on Kan 


Levtt. 


XI 


84 
Kia' irK SaK' irK SaKn Sao 
»'*p = 119 a 


JOBh. 


VI 


19 
Kia» nvT lyiK 
^ton "ao a"» Nnn 


Judg. 


XITT 


IS 
f lai Ka' nnp 


NtiBib. 


XIII 


22 


l7pn 


Jerem. 


XLIX 


86 
oSp »m3 Dtp Kia' kS ivk 


Esek. 


XIV 


1 


d'»:k »^ 


N 


LI 


48 
omwn nS Kia' pDxo 


» 


XXIII 


44 


.tSk 


Eiek. 


XX 


88 
D'TTon 030 'nnai 


« 


XXXVI 


20 


onn 


m 


XLIV 


25 
Kia' kS oik no Ski 


2 8am. 


III 


22 


nap 


« 


XLVI 


10 
OKiaa oaina K'tty3ni 


£>ek. 


w 


88 


'ninai 


Im. 


XLV 


24 
wan Kia' inp 


Isa. 


XLV 


24 


wan 


Esek. 


XLIV 


9 
ira Sipi aS Sip 


Jerenu 


I^ 


48 


nS Kia» pC3» 


Isa. 


LXVI 


23 
ninnmS ira Sa Kia' 


Ita. 


LXVI 


28 


ic^a te 


Hlcah 


VII 


12 
Kia> "pipi Kin 01' 


S Sam. 


in 


85 


mianS opn b Kan 


Ps. 


LV 


6 
'a Ka' TP11 HKi' 


w 


XIX 


9 


•jten »3dS Dpn Sa Kan 


a 


LXXl 


18 
"jniia3 Kia' SaS 


1 Klaga 


XII 


1 


o»3Vdt oparn i^n 
w ::?n j^in Sai 
pn: 


ly =- 114 
JO01 n'lpa pa'ooi -a ^3 NDJ 
b 


Jerom. 


IV 


12* 
'3 Kia' hSko kSq nr» 
•3D'Di -^30 "iwS "•aoi in 'wh '♦*pi 'n Ki*l 


Ps. 


LV 


6 
'3 K3' IPII nKT 


Numb. 


XIII 


22 


plan TP Kan a33a ^hm 


rep ^ 115 

'O'DI '3 'h H2) 


Ezek. 


X!V 


1 


D>ttf3K '^ Kian 


» 


xxni 


44 


Kiaa H'Sk Kian 


Job 


III 


25 
'S Ka' 'nii' irKi 


2 Sam. 


ni 


22 


Ka aKin m nap nsm 


Jerem. 


IV 


12 
^S Kia' nSKO kSo nn KPP Judf. 
Jerem. ProT. Job ,|Ki:n - ^3if!S^i IX 57 
It 8 X 24 
XI 27 
XX 22 E«ek. 


XVI 


7 


Ruth 


III 


17 


Cant. 


IV 


8 .T/i^Mnrpnjnc W3r» pan 

Ocn. XXIV 42 

xxxiri U 

I KingH XI 11 8 

IV. cxvni 19 

CXXXII 8 2 Sum. XVII 2 

Im. XXXVII 24 Oeti. 


XXIX 


21 


Judff. 


XV 


1 


2 KingM 


XIX 


2a 


Pb. 


XLIH 


4 2 Chron. 1 Ham, XXXf 4 

2 Chron. XXX J i 4 
P»». IiXXXVI 9 Exod. XIV 16 

n 

Dent. X 11 

Jonh. XVIII 4 

Isft. XIII 2 

Jerem. Ill 18 

Ezek. XXXIII 31 2 Kiitgs XI 19 

Jerem. YIII 16 

2 Chron. 3CX1X 18 Gen. 


XXX 


38 


JercQi. 


IX 


UJ 


Esther 


IV 


4 T3p ^ 184 

DiT^«R3niTin 
.T:p ^- 1365 
p.T:0'01 'Gr\ TTD 'S» '3 '3 ISKI^H 

wi i:K3n rvr\ cn-n 

V rp tl£6 

D«-K> nr3 *K3ni 

•en -ST? »jti3n p:3^o '>m 
j":p - W7 
D^:nn fir^a '^-ci 'r'S3 'np3 'on m fc<3{J 

m^Pttr *nK Sn k3n i^tk ir 

"]13P K3N kS 

'n*3 S"tX3 *?3K ON* 
fl'Cp == 12H 

•a^Di '3 t^i:n{J1 
ixp mio s*i3Ki 

B*2p - 12ft 

pn3DDi mi2^ -rm n ^^$1n^1 

3pP^ 
pC^Ott^ 

i2:p ]^hn nKi3si 
D»n^x nsro Sx .1x13x1 

pc^atrn 'Dn Kr:n 

h"p = 134) 

iicrx »3^a 1X13^ na^ 
1K13* nw)) itt^x on: ^3 

K'^'p = 181 

■[aa nx dti nnxi 

prna ^:jn ^»i 

roa^ "[^ Dip 

Dir:x n«?VK^ D3^ i3n 

d: ixv nor: . . . ^j^ 

pov pxa nn* ixsn 

'So nna oP X13a3 J^X 1X13^ 

2*t»p = 182 

pn':a*oi 6a •: ^&<13*1 

D*yin 13^ "pi 1X13*1 

nxitei f*nx i^3xn ixi3'i 

'pon . ♦ ♦ ^x . . . ixi3n 

y'^p = 133 

P3 .ffi^Sin jxicn jx3n -lerx ftJ^'D 

.-'."laaipa^ ixipi i::i3nn 

r3 r\Ti<^2r\\ -irjDX nnr: nrxisni Ezek. 


XX 


38 


l»a. 


XLV 


24 


Jerfm. 


LI 


48 


1 Sftu. 


XXV 


2T 


Roth 


III 


15 Joh 
Pror. 2 8am. 
1 Kinpi 
Jcrom. Gen. 
Exod. 
Levit. 
Dcut. 2 8ani. 
1 Kiii<>p4 
Jeri'iti. 
Job Lami'-iit. Prov. XV 21 
XXVIII 22 XIII 6 

XXII 25 

II S XUX 6 

XXIII 27 

XII 4 

I 37 

XVII 14 

XXIII 25 
« 2B 

XXIV 10 
XXVTl « 

XIII 5 

XXII 25 

11 ;t 

I 7 

II 2 

III 24 

XXIX 13 

I 23 

II 10 

XXII 24 

XXIV 25 

XXVII 10 Judg. 


IV 


21 


1 Sam. 


XXVIII 


21 


2 8ani. 


XI 


4 


„ 


XX 


22 


2 KingH 


XI 


16 


Ezek. 


XXII 


4 


f, 


XXXIH 


4 


« 


w 


6 


1. 


XXXVII 


10 


Jonah 


II 


8 


Ps. 


CIX 


18 


Ituth 


111 


7 171 

D3B 'ni131 

1*^3^ X13' rip 

^33 ^ 13311 

13? 'wh "npi n3p3 'ivh '31 

nxrn n3i3n nhm 
nnDoan>3n 

3"p = 120 

ts^Di 'Va 'xi 'DM 'X -3 ^5^ini 

13X13' mr D1*W3 

13X3' ion »3 !n» x^ 

K'3i3 ^ lai 

'a'DI ["133] W '3 Hnri 

•oTp 'mnx lan 
•nn3 nn 
D.T^x X3n nm 
rap -= 122 

*tt^D3 X3n ^ D1D3 

Dpn ^3 nx *nam 

X3n x^ mpan ^xi 

p|3xnn »3 D3 

^hv na»rx 

yn D133 

■pi nap3 

nrn *3 

jii'^p n3nDi 

in331 ''3331 •»11X3 'on p^x 

'»-«p lan X3 x3n 

nn3 nn X3n irx 

^xit^ vnp 

X3n pxa 

n?a 'X 

131X n313 

y^JDb onpi f?3 
p.T3a'Di '^a T'a3 isi *^wa S31 

iiasn xi3n 'd 

man t^»x nxi 

0P3' D^n'Dia^i 

-pnx n»3i 

3'3p = 128 

•a'Di -te " Kinni 

i3n ntt^x ^p* npni 

^ixtt^ ^x nrxn xi3m 

nar 33tt^>i v^x xi3ni 

orn ^3 ^x nvi^n xi3ni 

D^Dion •xi3a "pi 

x-^sni ^0* nnpm 

3in xi3ni 

ii3ni 

mm 013 xi3m 

*n^Dn yhn xi3m 

•on 3133 '131 ">n2 ^31 

13ip3 CDD X3m 

vn^3i» ^3ni a^3 X3ni 22 b 172 Jii^iri - n>*n;;n. 2yp Kxod. 


XIII 


n 


* 


XY 


17 


Deut. 


XXVI 


9 


Josh. 


VII 


23 


Jerem. 


XXXV 


4 


II 


XVII 


26 


« 


XXIV 


1 


„ 


XXV 


9 


n 


XXXV 


2 


Ezek. 


Vlll 


5 


»■■ 


XX 


28 


R 


XXVII 


26 D«ut. 
Cant. Kzok. i Kings Numb. ■ 
Jerem, IX 
I 

II 
XL IX 
XLIII XIV 
XXV Biek. Oen. 

Numb. Gen. 

Kumb. 
1 Sam. 
Isa. XXXVIII 
XXXIX XLIII 
XIV XLIII 9 

XIV 24 

I 22 

XLVIII 15 rop = 144 

opon ^x i:«nn 

xwri' hn oixan 

oanx H2K1 

rmn ♦xsm 

m.T n»3 Drnxam 
nxna ntn nnspn 
"janon ^ dk3xi 
"jixan om D'03 

.Tcp - 145 

vnn i^an ^ax^an 

}"n n»n Sx *3K»nn 

'3x>3n omSn nixiOD 

rop = 146 

nna inn ^n^H nx^am 

T'Dp - 147 
•n3 ^riK"»5(T DniOX 1WK D3D01 

•riD ^niK^ni N'nn pxn hv 

n'Vp >= 148 

nm ]vnh »nK hv 
* 'n3 ']n''Kn.-n -ran to ^niJ^'^nm 'Konp 

D"0p «= 149a 

piTaD'D-! 6o '3 vnj^^'^ni 

•j'^x vnK'3n i6 ox 
vnx*3n'i nnx x^d»i 

b 

•n3 vnN''5n 3^31 

nrbv vh n^m 

•n3 Vnj^nn i3-n m^m Kumb. 


XIV 


31 


1 Sam. 


XX 


40 


Cant. 


III 


4 yp = .150 a 

Y'^^ri nx win onx ^nx^sni 
^ax nn ^x rnxwi^ "w 

b 

f ixn nx inn onx ^x'^rn 

i^n x»5r! 1^ 

'ax no ^x vnx^pnjt? tp 

l^n^p ne? »^ inx'sn x^ 

^xDip'jx^xinixpoiD px xnn3 jm ': x^x p:iD pxe? nnoo im 1 Bam. 
Jerem. 

2 Chron. X 

IX 

IX '»n3 Numb. 


XIV 


31 


1 Sam. 


XX 


40 


Cant. 


in 


4 


Isa. 


XLIII 


23 I«a. 
Jerem. Gon. 
Exoa. I8a. 
£8thcr Deut 2 Kiitgtt Jerem. XL VI I 
IX XLI 
II XLVIIt 
IV 7 
16 

21 '»n3 
p3»n3 VII VIII 
XXXV 22 

19 

12 2 Kings 


VII 


9 


Ps. 


CXXXII 


7 


Jerem. 


IV 


6 Lev it. 

2 Kings 

2 Chron. 
Esek. 
2 Chron. 1 Sam. 

1 Kings 

2 Chron. XIV 
XI 

II 

xxni 

XLVI 
XXIII xvin 

XV 

XVI Oen. 
Neh. Vll 
V Gen. 


XLVI 


26 


1 Chron. 


XXVII 


I 


Ruth 


IV 


11 n^'^Ntton nh^n mnxn n:\y3n >3 

in^r masnn ^xi 

n^K3^ v^in nv:x n:xi3n 

rhp =-^ 134 

'a»Di icB p|iD nm 'DD 'x*i nn -3 H^^nni 

PJ1 n^x ^nr 1^ n:x3ni 

mssipaS ixipi ijiunn 

n'^P =:: 185 

fiiTao'Dt 'np3 'H njKDi?! 

n:3ip "rx n:x3m 

[nox ^xwi ^x n:x3m 

niVrm n:x3m 

'•n^rroxne 

nnox nnp: 

}n*^x X3: irx anvn nxi 

p:i3 np Tp X3ii 

X3: i^r.T Sxi 

r'^p = 187 

•o'Dv^ov3 J^inji 

X1331 IDDXn 
D^riT X13:i 1X3 

n'-^p = 188 

'O'Di 'on 'XT '^a '3 ': HNinjI 

mu3i nx3ii 13^ nnv^ 

tr\nnm vir\:DVDh nxi33 

rni.T3 iTiT 

B"^p --- 189 

p.T2B'D1 'T K^il"! 

'D» ^3 nnn ^x X3m n»3n 
nov nTntt?n ^x X3ni 
'♦3^-» nan nnnx x3.Tt 

n«Ti mmrn . 
n5T 
n3m 

303 

X3m Gen. Job XVIII 


21 


XLVI 


27 


II 


n 3:i "ipe^ y)i x3iTi 
nov n^3n Sx 

O'p = 140 

'S'Di '; N?J 

rmnn SxnT!?> '^ai 

xrp3 bm 

xtrp3 n^i? '-13m 

X"Op -- 141 

pmaoT 93 '3 D''N2rri 
' n3p:i i3r o^xam 
D»:2Dm ^-^-l^-!1 
rep - 148 

3pr'^ nx3n v^zn b 

nxrm nx3n 

nvi^n nx ni<T jn» 

J"Dp = 143 

pn':Q*Di "^vb TC3 'J ni<Iin 

nx-iXT x: mix 

1^ "T^» nrx ?|DV >:3i 

3i\s* *rn ntr'?^ ipsrn S Chraa. XXXI I ' K^5: - "i^^SD Gen. 


XUII 


1« 


£x«4. 


lY 


« 


t Bmk. 


XX 


40 Bvth 
1 8«ai XXV « Gen. 


. XXVII 


t 


A»ot 


IV 


1 


ProT. 


XXIII 


It 


Geti. 


XXVII 


4 2 Sam. 


Xlil 


10 


IM. 


XVI 


8 


fe 


XLiri 


6 Gen. XLII 19 

Jerem. XXVII 12 

Mftl. HI 10 Oeii. 


XLII 


u 


Exod. 


XXXII 


2 


AniOK 


IV 


4 


1 Ckron. 


XXI 


2 


2 Chron. 


XXIX 


31 


Nch. 


VIII 


15 Numb. VI 10 

I's. LXXVIII 2» 

r«ni. vni 11 

Dan. XI 8 

Ecil. XII 14 

pn*3aTi woctt^i n'arai LCTit. 


IV 


82 


w 


V 


25 


^ 


VII 


29 


Kumb. 


VI 


18 


JOBh. 


XXIII 


15 


Ua. 


VII 


17 


Jerem. 


XXVII 


11 


2 Chron. 


XXIV 


11 


>Ulllb. 


VI 


10 


Ph. 


LXXVIII 


29 


Cmit, 


VIII 


11 nct"inn ^no , 
lyr ni?$ \wh f?Ji' i 

«"0p -= 161 

prras^Di ^ im -on -n 'pa ■: Hjn 

3-Dp - l«i 

•!VK mDoan ^an nnooDn 

a"Dp = 168 

.iS3«n . . . -ne »^ nH^ai 

.n^3Ki '^ njjt"5m im 
•in33 in -^3:3 m 'ins in 

TDp = 164 

•nnn nn3n W3.t 

nf?»Se 'wp mn? *«*3n 

piniD *:3 'K'3n 

It'Op = 165 

03'n3 p3P1 ^2V 

DDnxiv as is'sn 
iriKn n'3 ^s -itc^PDH * ♦ . nx 

VDp ^166 

pn'SD'o". 'np3 "I ^t^^'^ni 
ppn uynn m 
2n^n 'lit: ipiD 

irC^DI S« n'3 1X3 

htnvr nx 11D0 
.TpTnv{iy'T 

T'Op = 167 

oriiKni 

013 
D.T3D3 
QQVt33 
rfDp = 168 

DM^ry pr^a 'SO'Di '^3 'm 'on -nr' N^SJ 

W33 D«1 

n3T HK 3»ipon 
iit: 'S' n«^D dv3 

03'^P «3 irK3 HMI 1 

-|»*?5? rnn> k^' 
Kn> nttTK 'i2m 

K3' *rarn moi 
onS K3' oniKm 

?|D3 Pl^X V1B3 K3' r'K Levit. XVII 4 

P.. LXXVIII 71 1 Sam. XXV 85 

2 Chrpn, IX « 
Esther V 12 
Lcvit. XV 29 Lovit. II 2 
V 12 I«a. LVI 7 

Jurom. XXV 9 

K»ck. XXXI V 1» 

Neh. 1 9 Iw. Levit. 

lua. 

Jerem. 27umb. 
1 Sam. 
Joel Oen. 
Deut. 
2 Sam. 

IM. 

Jervin. 

n 

Ezek. 
Kutk Dan. 

5fch. XIV 42 

IV 14 

XLIX 22 

LXVI 20 XVII 5 
XIV 2 
XX 6 XX 4 

XXI 16 
IV 5 XVIII 19 

VI 28 

XVII 14 

I 18 

XVII 18 

. 24 

XX 15 

III 15 IX 24 
X 86 XXXIX 7 173 

K*3p = ISl 

■^Di -3 i«^3n 

nne ^xi 

rvhv "in»o 

3"3p = 152 

.TT'O nil np*i 
nnhv f»»ni 
n«'3n vh PjK pn loxn 
onw nK'^nm im 

yjp i5» 

IVllD^oVlKipnl 'WD3 '3 nJJ'*5C!J 
papT 0^^13.1 \M^ '33 f?K n«'3.T^ 

jn3n bii nj<'3m 

T3p --• 154 

'tt?ip in hvi D'n'iK3m 

DHDIK ^K • 

Dipon ^s 

•n3 D\niN"*5ni ^»"" "*?«" 

•n3 D^'Ilk^Ol "'*'' 

'n3 D''I1«''3ni •^y 

7\':p - 155 

pn':D*Di 'np3 i ^X'^sn'l 

min« D'33« mpfn 

nxttnn nj?n:T 

)!£n3 7^3 is<'3m 

D3>n« S3 n« iK'3n'i 

V'jp = 156 

•^D'o-i 'on im 'So '3 '3 Dft<''5DJ 
•^j^t^^ ittr}< ;:?af? 

D'OP DinpSi 

w -anp DinpSi DirT3"l 

fip - 157 

mn> Snp nx Dn«3n 

n? n« 

D'3Dn nanai 

n"5p =- 158 

nn>so'D"i •np3 -n N''3in 

V53 HK m^' i«m jpoS vnpT '3 

liDK K'31 JPOS DtPO K'lrn i2nwi 

DlSt^3S 10«n 

K»3n iB'Din rS 

nan inn> *:« nr3« Sso 'cii ittr3» 

nnrn Trn nrr3 xvo K'3n 'nS3f? 

'Dsr: ':« oai 

Y^^ '^^^^ nnoesn '3n 

»"3p 159 

pnsoDi nnp3 '3 i< 'Sn?^ 

o'oSr pi^ «'3n^ 

nc ^3 m33i linaiK n'i33 nx K'3nfn D'p =- 160 'np3 '3 >^'»5^ 
nS33 in« ^^3^ 174 ini!!l5i!ll - K5J1 Esek. 


Till 


16 


» 


n 


14 


i» 


XVII 


13 


m 


n 


12 


f^ 


XL 


3 


m 


r 


I 


1 ChroB, 


IV 


10 


2 Chron. 


V 


1 


1 


XV 


18 


» 


XXV 


14 


» 


XX rx 


4 


r, 


xxxiir 


!1 


n 


XXXIV 


16 


1*8. 


cv 


40 


Nell. 


xm 


18 


Esther 


V 


10 


Kzek. 


XL 


48 


" 


XLIf 


1 


Deat. 


XXVI 


9 


Jcrom. 


XXIV 


1 


Ezuk. 


XX 


10 Gen. XXIX 13 

Judff. XIX 21 

1 Sam. XVI 12 

2 Kingn IV 20 
Ezek. XVH 4 

2 Chron. XXXVI 10 Go». 11 22 

XXIV 67 

1 Kings III 1 

Dan. IX 14 Gen. VI 19 

Exod. XXIII 19 

XXXIV 26 

Lcvit. XII B 

Dout VII 26 

XXIH 19 

XXVI 2 

1 Sam. XVII 18 

Deut. XXXI 23 

Jerem. XVIII 22 

Isa. LVIII 7 

Job XIV 3 

PrOT. XXXI 14 Exod. II 10 nan 

Dnt»»S 

K2sn 

rvp '-^ 173 

n?n o']pi:in ^x i:x3;i 
ryp ^ 174 

.ryp --= 175 

nhmn pn^ nxan 

T'PP = 176 

m 

niinn 
najrm 

D^3P1 

pmtMJ 
rpp = 177 Eccl. 
Dan; XII 14 
XI 8 1 Sam. XVI J I 27 

XIX 7' 

2 Sam. XTV 23 1 Kings II 40 

Vll 51 

XV 15 

« XX a9 

2 Kiuga V h 

» IV 42 

XI 4 

XVII 24 

XXIlf M 

XX -» Gen. Exod. Josh. 

1 Sam. 
• . 

2 Sam. 
1 Kings 2 Ktiiga Jerem. 
Ezek. It 19 

IV H 

VIII 9 

X.WII H 

2f> 

» 31 

n 33 

XXIX 23 

XXX 14 

XXXVII 2 

XLIII 17 

n 24 

XLVII 7 

n 14 

IV 6 

XXXVII 5 

XXXVIII 7 

XL 21 

XXIV 7 

XVIII 27 

XIX 7 

XIV 28 

II 40 

Til 51 

XV 15 

XX 89 

Y » 

IV 42 

XI 4 

xvir 24" 

XXIlI 8 

XX 20 

XXXI 2 

XL 3 

VIII 7 cop s=^ 169 

in opn 

rr\W2 i^n 2xr opn 
rp = 170 

•a^m [0*3^01 'S03 •' K5*l 
viar f»K Ka*i . . , *rar opn 

r3K »c^-rp nx ssn 
lay l^a.T Mn 

' ' "-r H^2a X3 r^xi 

iwx -j^a Ka*i 

w^nDH ^D nx X3n 

i.Tp?n ns-i in'i 

K*J?p -- 171 

rpo 

m:a 
lax^ 

nnn 

aipa 

o'xrn 

onm 

D»r:xn 

D'raxn 

imarn 

P|D3n 

ip^na 

onan 

onan 

pxn 

^Dxa 

^ianx3 
mwj 
^patr 
^ip 

*^p 
pric 

naS 

nm3ai 
D*:n3n 

D3n 

in I t>l Kttwb. XXXI It 

1 Chroii. XT 1» In. Lxvi ao Judg, 


1 


7 


1 Sam. 


V 


1 


E«ek. 


XIX 


& 


2 KingH 


XXIII 


80 


•>' Chron. 


WII 


9 


Jfrt-m. 


XXVi 


2H I^fvit, Kings Jervin. YI '^< 

XI :iiJ 

XII & 

t^ IT 

X 9 UfB. 


XLIIL 18 


Ezck. 


XXllI « 
XXX 11 IVov. 


VI 


»« 


Tttut. 


Ylli 


7 
vni 


1 VroY. XXWIII 2-6 

xn H 1 Kiiigii 

Jub YI 3» 
XL «U E«ek. XYI 6 Exud. XXI S3 

Prov. XXYIli 17 ♦ Gea, XXXYII 24 Isa. XXX VI 16 

2 King8 XYIII 31 Via - «5^) 

brw »» ni^'y TWO ; 
rep = i8« 

pr3»3TH I . 

I 

Esthor I S» 
XIX s XIX 
XXXV 3'ep - 18S ! none kdv itm hkbdh ^31 : 

JOV D»03 I 

Twnrr nori ' «<"•• 
mwsn ppDt ocK epa : . 

rep -= 1H4 I » 

',130*01 '3 D'^Jj^^^D ; . 

D'K30 ; - 

! I •* 
prwo^cn ion -rm hc^ a '3 It^^J \ »•»»»• 

wn ^S nr3' 16 03 j J««%- 
pnrvi3"T n*^ ! ^ s... 

pnsODi iTipa a T^S? i 

naS .th: p « «•«• 
r*^ rnn->ni na^ n^n^ aS mp3i • 

rep V-. 187 * 

pn300'i .T-Tpa 'a h^^ » Kit^ 
^a n*i'a ; 
i^'ttwromVoo ! 
n"Dp --= It* * 

J0T3 nOOlSnO j 1 Chron. 
IT*n *|013 I *, » 

l9*Cp := 189 j 2 Ckrua. 

•^w 'on '3 'ta I • 
-lort '^w n3 v*K Pino* ^ I ^«*»* 

D13» 13 TP 

rp - i«o 

"»oi '3 iiarn 

pn *roni 
^or* D«r -j^rn ttk "nam 

•0*01 a Ills 
■mwc T^t ■«» na '3 o«n- 

o»3^ TtWn ; Ezr» xyi 4 

XVIII 2t 

X 15 

XYII ft 

XYIII 18 

V 8 

LXVI 20 

YI » 

X 4(» S Ckron, XXX VII 


28 


XIX 


10 


XXXYII 


82 


XLUI 


26 


XLVII 


17 


XXXIl 


8 


XXXY 


85 


XXXIX 


88 


XXIV 
VII 
XXXI 
» 
XXI 
I 
VII 
V 
IV 
VI 
XXIH 
I 
111 
VIII 
IX 
XXIY 
XVI 
XI 
V 
vra 
VIII 
XXVIII 
* 
XXIX 
XXXI 
XXX 
XXIX 
XLIII 


26 


VIII 


18 175 

'h'V mn^ n>a 
^ .T3K IV3 ^rH!t'»:5IJl Tm 
rtv^ ^ 178 

•0»D1 'On '3 fc^jljjtj 
«S( oariK Kam 
mrrn^a onx «a*n 
B-pp == iw 

pn30oi "^^53 13 1K''!3J 

WK m i3»am 

10&V1 

pTT 

maa 
o*ixwni 

0^0103 

vxA 

fi'p -= 180 

•0^1 -on 'V130 0*' yh Ifc*"*!?;! 
"larm 

nn3tyinn 
aT3po nn 

ipiDfll 

moo 
pron nil 

3p*1 

D33ip nn 

ornnn 

ima ^TK ^ 

n3TOn hnk 

np3nn« 

3i3»3K nn Sn 

p3nn»a 

nra btk rtn rm 

in« i3yi 

ippa*'* 

3ttnaK rm 

D>3nan •ippai 
o»3n3n 

^«n *33 T3Cn 

Txoyo ono 

nonnn rm 

noon lontr^i 

Sipn 

•">r3i nn3a ^in 

13^ 176 ni:t5^ - rh's^ ir!5 

r^ = 202 
•3 tan 


Gen. 


XXY 


84 


wv 


Esther 


III 


6 


i'-i = 208 
pn 
'0*01 '^ TO w 'n 


•no 


•« -3 nji3 


MaK 


I 


6 


vaiKisjyi 3H i^y p 


PrOT. 


XY 


20 


138 nna 2 Chron. XX 25 

Esther III 13 

VIII 11 Isa. 
Jerem. XL 30 
XXXI 13 2 Sftm. Ill 1(> 

1 Ki!iy.« II » 

J.niii. XXXI IB 2 Kings Yin 12 

Jorew. XVIll 21 

2 CUron. XXX Y I 17 Eocl. Jercm. Jerom. 
Zech. XI 9 
XII 1 VI 27 
XII 3 IX e 
XIII 9 Gen. 


YI 


2 


Isa. 


LXVI 


4 


Prov. 


.1 


29 Isa. 1 Sam. VII 1« 
II 28 Deut 


XXXI 


11 


». 


XVI 


16 


Josh. 


IX 


27 


IM. 


XL 


20 


P.. 


XXV 


IS r-J = 204 

o^^ nx t2h ion oomT «3n 

ns^ thbm 

:3m 

iTn = 205 

'i^^D^ -on im '^a Tn '3 D^'I'ina^ 
•on .mro rr^n3 Hown m 

V'n = 206 

Dnn3D >:*aM p >n: p »Wittr -[or mm Gen. XXXVII 20 

Deat. VI n 

1 Sam. XIII 6 
Neh. IX 25 

2 Chron. XXVI 10 Jerom. II 18 Jerem. XXXE 19 

E«ft IX e 

VIII 22 Esek. Pi. XXXVI 82 
XLIII U 
XXII 6 1 I 1 

^Tno3 r6^n2 nown ?» 


iw. 

Jerom, 


XIX 9 

XII 18 


fl ^ 207 


Miotth 


III 7 


•o'Di '1 onnina^ 


j-mn 3in3 Dnnn3i 


nonSo3 a'ln »3D 


2 Kings 


II 17 


'on -onp onmns :vi**i 


m 


VIII U 


n'T = 208 


Jerom. 


XLVIII U 


pnsD'Di nnp3 '3 Tj^nin^n^ 


-IWnn3 'D»3 


JKm3 flK T3n 


Pi. 


LXXXVI 17 


B-l = 209 


» 


CIX 28 


•O'OI '3 I?W?'J 


•pnn3 pn3 


'3^ nMi3i »:inn/:nxn' n^T 


Kxod. 


XXXII 1 


♦*1 = 210 


Jadg. 


Y 28 


•D>6v3 D"'ti5n:?!i 


D'n3n31 DDTIIC '33.1 


3ntn fiK irns D'n3n3i 


Ps. 


CXIX SI 


ir»n = 211 


« 


• "» 


Tn3 1tW^30 


»n3CDn K^ 


2 Kings 


XXI 14 


miT nxin 


Eiek. 


XXVI 5 


a'n ^ 212 


• 


XXXVI 4 


ii.T3ownp3'3 nin;i^ 


m^ D103 o 


^3K» Mm riKDn 


Numb. 


XV 81 


pm 


2 Kings 


XIX 21 


3"n = 218 


Isiu 


XXXVII 22 


^W ^3 «133 


Eiek. 

* 


XYII 19 


n3t^3 D'DPD CTItV 


Pi. 


XXri 25 


mT n3ta^ 


• 


LXIX 84 


noiin pDon 


'^•. ■ 


CII 18 


mm «T ttfn«n m >o 


Esek. 


XYII 18 y^p = 192 

nnpi 

pn 
ni13 -Km 'on D»n3n 

3'3Ep = 198 

pn30oi mTp3 '3 "^I^ipa 

»nof?33a3T 

»3D *n^K on'T^ 

ito p ^Kt^ 
rxp = 194 

pm30»D"i •♦ips 62 '3 ^t^13 
la^sm 

10^33 
int33 •J3 
•T3tp = 195 

piTsa^oi '3 wyi 

ii3cp D»59i onDn ijnr D»xp^ 
iiem onnn wy\ 

1"5tp = 198 

pm30^i 'on '3 t^3 

W3 np 13 iiwn 

tt^3 tr or'i r3B nojn 

eno30 3ino "ir3i 

r"xp = 197 

W3n '«3r iK-?'"s 
nor' Ti^n W3n lap 
rr^p = lie 

pm30»Di '3 li^p^ 

nwo ttW3 '3 D»n >nn 

W3S> 1331 e^tt^3 ma 

O'Xp = 19« 

'tJ^Di '3 ''5?^''5n 
'3t?»3n ^ mm Y^ni^a 'np2i 

1 «=aoo 

pn30>Di -nps '3 t3^ 
D'nf)3i 

nioac^n 

pm3t3'oi •np3 n n{9 

m3 mm i3i o 

1^ n3j?^ ^^ nr3 

i'i»3m 

iinm 
fpw K^i nrs K^ '3 

nr3 K^ V1*DK HKI 

on^en n« n?3 xh ivp pn--iny 2 Kings XVIII SO 
Im. XXXYI 15 2 KiRgf^ XVIH 19 
Urn. XXXYI 4 

Krcl. IX 4 .Icrcm. r 5 

Hos. Ml 4 

.lo». XNXI 15 (ion. 


XMll 


2i» 


. 


XLIV 


]« 


Numb. 


XII 


11 


1 Saw. 


1 


2« 


Judg. 


VI 


18 


1 Kin5« 


lit 


26 Ksoil. 


IV 


10 


r 


f. 


13 


.Jo^li. 


vir 


8 


.Ithig. 


YI 


15 


^ 


Xlll 


8 l><'aL 


XXV 


2 


l*rov. 


XXIII 


1 


, 


XXX 


1 


Jonah 


IV 


10 Dout. 


XXV 


2 


.lunah 


IV 


10 


n 


«. 


10 


PrOT. 


XXX 


1 


1. 


XXIII 


1 


n 


XIV 


9 


Dan. 


X 


1 XXXII 7 

L 22 

XCIV 8 Jorem. 


IX 


11 


HOH. 


XIV 


10 


Dan. 


XI 
9R« 


80 03n« 

nnen ir« hm pnoan no 
pnon ttT' o»'nn ^3 Sk 

pn'30'Di 'npn ■: fl9|l3 
jeaa -pix»s onoa 

rns HK 3pr {CS23 

inipp ^:trr pan x^n 

T3T • Jtt4 Nuinb. 
Deut. 2 Sam. 
Job XYI 7 

XII 14 

. 26 

XIV 2 • 

XY 20 

XVI 2 

„ 15 

XVII 10 

XVIH 6 XII 5 xvn 1 

IX 14 177 

m = 214 

Dipan ♦ ♦ * ♦ DK »5 
ytf^p pi 

noo man 
-am ♦© ^p n'tt^pi 

open HMi 
pn*:o'Di '3 rrinsist 

r'K c|^« "itrr D*at» k: nnn3x 
lor n3T nin3N ij'7*? nwn KJ 7W 
rn ^ 217 


':ix "pro: »n 
•o'Di h^ ''03 by. nrcsDn ptcrS ^3 


ppi: 


2 King* 


XVIII 


22 


131103 13M^K r\M^ ^K »^.< piDSn »31 


n^ i:n 


iHa. 


XXXV I 


7 


^h» IDKf) »31 


nrsn 


2 King* 


XVIII 


80 


wprn D3nK n»3> ^xi 


n"31 - 22.» 


Isa. 


XXXVI 


15 


113171 


'O'Di 'nps 'v^DT 'n "^^5:^ ''^ 


Micah 


VII 
ino3n ^ 


':^is* Q'^zi r^x s^ 


Ps. 


XXXI 
■►nrros mT ^« ^3Ki 


n^cr. T'3 s: nStr 
IV 
m.T h» ino3i 


-I2X .'^t: *:iK ^3 


Ecol. 


IX 
pno3 r> D«nn ^3 ^ 


r^riK nD3 


ProT. 


III 
13^ b3 niiT ^K no3 


- 


Jttdg. 


XX 


86 


31«i1 h^ int33 '3 


V3T = ia»« 
rrn = 218 


13^01 'te W 'Dn '3 '3 |3 
'O'Di '3 'intayi. 


m3n p DK 


Pb. 


IX 


U 


*|Dt^ ^inv 13 


pfi^ it^K nx p3n p3 


K 


XL 


4 


tnn I'tt^ '03 in»i 


np' {3 ii:i« n3i 
B"n ^ - 219 a 


13X r6'^ [31 Jrn r6'S }3r im 
{iniODT iD'Snnj '603 'on 'I ntgil 


'T3T pa f:n ^31 


Pb. 


XXI 


B 


■jSon »3 


b 


n 


LXXXIV 


18 


mK3icni.T 


•0^1 trh2 'on 1 p5 


N 


cxv 


8 


0.1103 


wm msn p ds- -"ii 


II 


cxxxv 


18 


11301 


iTH r^ , :^ 


1 • 


pTttDoi -a p 13 pnni3i .Tip ^3i 


-- - 


IlMi. 


XXXVII 


10 
• Kp^ p II^K -131 


Jerem. 


V 


IT 


.13.13 nD13 


yxh w« r» p3n p 
XII 


6 


OI^W p«31 


pn ontr- pi 
b 


ntnoa iS nr3'i i3in m 


i » 


'0>Di K'333 '*?o '3 ntjia 


T-31 - 307 


1 I-. 


XXXVII 


10 


'♦TB^t "JM^K IXtr^ ^K 


•o'Di '3 ^rs 


1 

i Jorent. 


XII 


5 


n6Si3 nriK whit: pi«3i 


iTi n msttr 
'^01 n-03 '131 'n3 bi 


HKT s: ir3 


P8. 


LXXXIV 


18 


T[3 ntt3 Q1K 'irK 


ar3 onj?3 ir3 


» 


CXV 


8 


Dn>«?r V.I* 0.1103 


n'ji == las 


ProY. 

1 


XXVIII 


25 


pio .11:^ re: 3ni 


pmoDi n'T?3 ': pp, 
D"-) = 220 


r^KH '0 
•o»Di 'te \si 'on \^? '1 Dl^S 


D3n '0 


P*. 


CXII 


7 


.11^3 ne3 13':' p3: 


>3?j? ^r \y\ 3^1 


Isa. 


XXYI 


3 


m£23 "[3 '3 178 no?;?3-p*3 n;*: Job 


XXXIV 16 


fiK? njM3» ns^i OKI j 


Dm. 


X I 


nmoa "h n}"»5^ "Tm 


ari«Mo 


1 Smb. 


UI 8 


Tl^aS^DI W Ttia fnV 


>:ot 'ho '^3 Dn»^3» Q^^Sn DTS 


2 Bmm. 


XII 19 


Job 


XXXIX U 


IT3P3 pA 


2 GbroB. 


XC 28 


Bm 


II IT 


^2 ♦IS 


Pu. 


IX 22 


K«}i. 


vii n 


•nam 


«. 


X 19 


'X3 DOT 


ron « 841 1 


I«u 


XXIX 16 


pn»Di .T^3 '3 ni»3T3 , 


Job 


XXVIII 28 


2 Chron. 


xvn x« 


ni3»^ nin nr3T3 


D«B. 


I 17 


» 


XXVII 4 


a''0T«X4« 


pT30^m 'nrop 'i n!^^ rt^^TJ 


1 Kings 


III 11 


Gen. 


XVII it 


D»0' na5«^ J31 


!••, 


XXVIII 19 


« 


/at 


n*3 Tv* in*3 *W3K 731 


■ 


LVI n 


1 Kings 


V 81 


* TPD'i iTon iin 


Ps. 


XXXII 9 


» 


VI 4 


'31^ n*3S wn 
':i^n to*^ tV tV» 'na-w pw^3 (viso^Di 

'T«Tni3T P1*0K 731 
3*01 ^ 848 


ProT. 


XIV 8 


Exod. 
1 Kings 


XII 4« 
III 17 


'np3 '^D"! t rJl39 

^3K^ IHK n*33 


Is«. 
Job 


XLIII 18 

XXX 20 

XXXVIII 18 


Im. 


V 8 


rr33 n'3 *r30 m 
f 


Amos 


VI » 
VII « 


n»33 'n3«r »6 >3 


Kiimb. 
M«l. 


1 
XXX 17 

III 18 


1 Ctiron. 


XVII i 


n>33 ♦fOtt^' i6 '3 'n»3rn 

rOT = 844 

'.130^01 '3 Knfj3"n^K ntn n?3n 


2 Chron. 


XIX 10 


Jerein. 


VII 10 


Dn*TOsn ofiioi 


« 


. " 


"Tivhm 


Gen. 


III 16 


.Ton =845 


Lovit. 


X 10 


p.T30^ rv^ tnX)]'34^ 


» 


XI 47 


Gen. 


XIX 10 


av m D*»3Kn in^ntn 


, 


XXIV 32 


nn^3n w*sn K3n 


! 
« 


XXXIX 11 


K3n ntn ovns %in 


Deut, 


XVII 8 


« 


XLIII 26 


nnun epv K3n 


•J Chron. 


XIX 10 


m 


• 1« 


DHK ppv im 


1 Smb. 


VI 7 


WPT TTTp t^^T^ 


Kxod. 


IX 19 


%vn n7W nnyi 


Gen. 


XIII » 


JOHh. 


II 18 


D»K3 '!:n3K nsn 


1 Sun. 


XX 42 


Jndg, 


XIX 16 


pSVw3^DWiTon 


2 t'hron. 


XVI 3 


» 


-' 18 


Dn3p 1^ -on 


! 
:! S«Bi. 


XIII 7 


ion 7K "^^ nviy*i 


« 


XIV 81 


K3'n 3Kr,ppn 


Gen. 


XXVI 28 


^ 


XVII 20 


Di^3it nsp -aan 


; Josh. 


XXII 34 


1 King* 


XIII 7 


r>K ^ 'pan i3Ti 


! J«ag, 


XI 10 


II 


. 16 


"p T*7H lOin 


i 
w 


xvn 28 


ITH mt UTTK np^i 


! 
2 King* 


IV 32 


nm3n vvrh» ion 


: Gen. 


XLII 28 


„ 


IX 6 


nn'3nK3nDpi 


28M1. 


XXI 7 


.rST = 84« 


Jerew. 


XXV 16 


pp'snp?^^ 


Ewk. 


XLIV 17 


fi»0';on 


2 8MB. 


V 9 


m^n 


Ps. 


V 8 B*31 = 889 

p.T30»D1 'Knp3 '1 [ij*! 

■tt>3^ Hip nvi» ^3 ^hv pn 

V33 ^30 
n3P13T1 
V*^ « 880 

PJT30»D1 •♦nps '3 p5D 

n^n p3n o^n^K 
mo^ p?n bs p3n ^'sni 

H*i»1 = 881 

ninD«? p3n nput p*i mm 
»D3 nr D»3^3m 

p3n px TIM 0103 

p3n unv nosn 
rmo^ HM3n p*»n«? raV pvi '0*d"i 

3"Vl « 838 

. ti'Di 'r»^3 'on '3 l^pialjp 

i333nn ^ nv30Tpi 

'3j33nni»mDP 

piK »3ni Tp n333nn 

yh^ « 833 

prP30»D1 pT3>3 "ho -31 p3 p3 pn3 n^KT 'DD '3 

mx "WK D^pnn nhn 
onn^Ti Dn3ri 

03^ 103* n»K 3n ^31 
"in33 •»! •'333 Tn •Vl3 Tt 
T-Vl ^ 884 

P.T30W r»'» r^^ r^^ r^ ™ '3 

•]3nn»ttmn3nn 
npn p3 hn2rh\ 
WStDH p3^3n^' 

tt^T «885 

|m30iyi "GOT '3 0*7^ C^TS 

K^> *3 

3n ^31 

f ^n « 886 

pn:oDT p31 p31 ?|'»y?1 "^^^ pn3 'm iod '3 

B1^^KD^3KT0in 

jn3i.T "WKn 

D»o»n »iaTi -^Sini ♦3»3 nn3 

r*^ = 887 . 

'D'Di '3 ^Tvr^T:^^ 

y!*y\ 13>3U wnM»3 
13 '331 {3'ttn '33 iinpn 
i3'fn3'3 V12V iTiT mrr 
rr^"i = 888 

prvso'oi "1 'on '3 Dpi''5 

cpv pot^ '3 ixrr tnh oni 

on3'3 iVH m.T r\V2V hv 

n^TTipn Tw:inm mttn 

pn30oi DrB3 '3 n^'^S 
'3'3nn3'3 t:yi5 z v.:nron 


V 


1 
u 
VH 


5 
XV 


18 
XX III 


$ 
XXIV 


7 
» 


13 
^ 


27 
xxvm 


24 
t. 


24 
XXXI 


13 
» 


21 
XXXV 


8 
XXXVI 


18 
n 


I» 


Ecel. 


IV 


17 


Dm. 


I 


2 


Esra 


I 


4 
II 


68 
III 


8 
VI 


22 
Vlli 


:<♦< 
X 


1 
» 


6 
» 


9 


Keh. 


VI 


10 
vni 


16 
XI 


It 
« 


16 
xni 


7 
XI 


22 
XHI 


M 
« 


9 Ezra V 18 

VI 16 

» 17 

VII 24 Exod. 


XVI 


31 


- 


. XI, 


88 


I.cvit. 


X 


6 


Numb. 


XX 


29 Kxod. 


XM 


31 


r 


XL 


38 


Levi*. 


X 


6 


Numb. 


XX 


29 


Josh. 


XXI 


48 


1 Sam. 


VII 


2 


f. 


rt 


H 


2 Sara. 


YI 


5 n^3 - n-3V 

•[S»n nan { E«oa. 
o*n»:n,i n» ; 2 King* 

Ktwsn 311 vjai 
rnx s]DKn 

13 '3 

wim S«»n'i 

?WPO 7331 '^3 ^31 

lo-Jiri 
nitpoi 

•iKVSn ^31 

nii»3i 

[Win] ?^33n'l 
6^^131] ?^D1 

opn 

'»l'3pn 

»n3tt^i 
n:'3Ki i 

TpBI I 

3r»2 { Kxud. 

Jcrcni. 

2 Kin^R 

2 Cliruii. 

l*rov. 

Micab 

fiKiher 

Bfcl. J':t = SJ38 mn n:r3 di3 

^N*ir> *:3 naj^i 

n3in^ i3npm 

pmno 03^1 

m - 254 

htr\iD^ n^3 isipn 

HLT J3P ^3 
^i^ltt^ n*3 *?3 D3»nK1 

piK rij »3 
•o^DT '3 bwt-}tprn'»3 

i33> ^Kir^ no b D3»n«i 

• no ^3 nv D'c^ pm m i33n 

131 Sd: k*> ! 

^Kir^ no f?3 inin 

^jnt?' no Ss ^K Sxiat? naxn 

D'pne^ Sxir' no ^31 nm 

pn« n« D*^x?D Numb. 
Kuth Gon. 
Josh. 
1 Eidga Qen, 

I) 
Judg. 
2 ChroTj. 

P8. 

Ocn. 
2 CJiron. 

P8. VlII 20 

VIIl 17 

II 8 

X 2{f 

XII 2U 

XXXVU 16 

XV 5 

XXVI 21 

lil 33 

VI It)^ 

V 1 

1 9 

Vff 4 

2 XXX 11 
I 9 XXXV 16 
VIIl J7 
XII 32 XXVIII 17 
22 

XVII 6 
XXXIV 9 

XLII 5 

XXVIII 17 

22 

XVII 5 
XXXIV 9 

XLII 5 Judg. 


XVIII 


31 


1 Chron. 


VI 


88 


• 


IX 


11 


•n 


1) 


13 


» 


« 


26 


.. 


«>. 


27 


^ 


XXII 


2 


n 


XXIII 


2H 


» 


XXV 


6 


») 


XXVI 


20 


w 


XXVIII 


12 


n 


tt 


21 


r, 


XXIX 


7 


I t'bron. 


ui 


3 


» 


IV 


19 179 

^O'DI IT'S;!!! 'OD 'T n'>5!| 
3nr X3»i 

♦P3 tP^N 1Kr3 »^1 

iKin 

3n?n 'h%v 

rroi = 248 

n'^SS in nno Tsp -ms o o p oir -n 

•nian no? 

iian n*5 

n^onn noa 

n^e^cnn no 

i??h noa 

pe^T n'5 

no^an noa 

noSan n*? 

^3x noa 

^3K-no 

B'O-I = 249 

ont?''8:<n''3 

n-n3 ilr\^ no dki 

nr\s* no nt&K 

a*"! =^ 250 

•:o^Di 1DW2 'PB3 '5 b^ n'^jj 
^« noa is?Dn 

i»opni 

H'n ^ 251 

fo^DDT nnp3 'H DTl^^ n''3 

|3Km 

>?3iDn 

|vi:ODi m3m 

7)!in oipDH K^ii: na laxn 8n>n 

nsxo »nattr itrx n»tn {3xm 

DM^x no 1^ ns^a r^xm 

in^p^n f?s 1X3*1 

n3DrKi nnsrx n^x 

a'JT == 252 

1501 n"a Dfl^^jn n^3 

DH^ la^rn 

Dn>nKi 

rv^bn |3 nnrn 

DH^HNI 

n:iaK3 o 

ni3>3D1 

0133^ rr] laxn 

'OfiT on Diara o 

n; ^r n^x ^3 

n^nx on^ni 

S3 n*23ni 

nipSna n:ni 

nnorS i:n'i 

TDin nSxi 180 

1 Kings XIY 18 

Hoc. TI 10 

t ChroB. m 10 

J3t 16 

1 Chron. XVn I 

Jer«n. XXXVIII 22 

Eitber Vn » 

Ezn YX 5 Oen. XXXI 14 

Judg. XI 2 nna - n% 


Judg, 
2 Kings I 28 

XXIII 15 

XYII 28 
1 Kings XII 25 

•>D1 bin tT'li K"03 
1 KiiigH XIII 1 2 Chron 


IV 


11 


„ 


XXII 


12 


n 


XXIII 


3 


M 


XXV 


24 


f» 


XXXIII 


7 


Esra 


III 

Neh. 


XII 


40 


P«. 


Lll 


10 


» 


LV 


15 1 Sam. 

1 Kings 

2 Kings Jerem. Hag. I 7 

XII 27 

XI 4 

n 10 

XXI 4 

XXlI 5 

. 8 

XXIII 2 

.7 

XXV 18 

XX 1 

. 2 

XXVI 7 

XXVII 18 

XXVIII 1 

5 

xxxvin 14 

LII 17 

I 14 ontnpn 

mo»n nan 

onwsn naa 

Sk noa . ♦ ♦ raron n« dji 
moan ^na ^d n« 0:1 

-XIII 33 inK ipDarnKDpaTp'ijQi 

D-i»n ^Dn 

DflN Mn 

fina hnpn h2 n-ian 

pioam nnrn h2^ 

Soon ^DB nx orn 

minn '>r\iD nnapnr 

D%nSx nna pm nna »:ki 1 Sam. 1 Kings Isa. I P«- Ruth I 12 

XII 8 

XVI 3 

XII 21 

XX 81 

V 7 

XLVI 8 

XIV 2 

CXV 12 

CXXXV 19 

IV 11 '0^01 bt»yp] •»33 

Jereu. Ill 21 

XVI 14 

n 15 

. XXIII 7 

r, XXXII 32 

30 

80 

L 38 

. 4 

Ksok. II 3 

» IV 18 

VI 5 

XXXV 6 

XXXVII 21 

XLIII 7 

XLIV 9 

« 15 

XI.VIII 11 

'O'OI Ton "IDT pKH XII 1 
V 1 

Ton ^Nntp?n''3 '^Dl nsrm 


Amos 


HI 


12 


D^B7tt?n 


11 


IX 


7 


n:ni 


» 


IV. 


5 


insn^i 


Micah 


V 


2 


jor ^p 
7iy'1 
pnn 


1 Kings 


XVII 


4 


mo»nKi 


M- 


XXV 


27 


rown 


Isa. 


XLII 


7 


nan 
D^mnn Tpor^i 


' 


fi'n: 


2 Kings 


X 


12 


D'Kn: OKI 


« 
14 


•nn? 
.T:3n 
rhv^ 


Kumb. 


XXX 


4 


mi 


Josh. 


XVII 


16 


npn 


2 Sam. 


III 


6 fip 

innn noon 

h^ivr n^n nx -jS n:nxi 

T»:iK p .TJO 

Dpnni ixnn 

on non »n^ »n 

iTiicx mn' Din 'n 

p9n «:o D^oopn 

D*oi? oinpfn 

pn' -pn* i:in? nirp 

m.T m imn htnftr n'*2 

hn'^tr fi'n hk orrrw i:n i»k 

T31 == 256 

n"'on ^^■J^rn'^S ^Kptnn moi' ^n 

»:"i:nn ^nn 

.Tip *iox» k^ 

rrsiT m dk »n 

^Kir» ':n vn 'n 

in 'n 

D^pittrp 

^K1«^ '3n "IJO^ 

•]mK >:k rrtnv 
i^nr nan 

bi<*w> ^3n HK i:ini 

&T^ inTi 

'Kon Dipo fW 

n^ hp in: jn b 

D»iSn o^yinm 

ripon o»nn^ 

n^noi iif nr irr nm n^trxi pi 

Wir 

p)»oiK kS »n 

onoK t^nnn ♦snno 

D^nnn nKt ipor 

'DDT '010 IV piKn n»aoi ix }oi 

wi ^etntfr? ^Jlji 

h^ ittwa mn» io« na 

^h onK D'^ra uaa m^n 

nmn pono iDpi 

m^v nr ir 03n» p^ 

7''3T = 257 

Saa 1^ yno ^x ww 

TD>« 13000 irxMh 

Tfi^ = 258 

•alj5B-n^3 

D'pin ipp n'3 

Q^raiK ipr nn iia ^k oiontrn 

I9"31 = 259 

pn:o^Di fnmo k'» n"»35 
n'ip:n rpntj n*na 
n^niam jxc^-n^na K&9 n^i^s -n^s:? 181 Exra &9k. 0«a. 
Ruth I < 
ir 68 
XI 16 XXIY 2» 
I 8 la*. LXill 7 

Amoa V 3 

p«. xrvni 3 

Ezek. XXX Y II 21 2 Batn. IX 2 

Jeren. XXI H 

„ XXXV 18 Numb. 


IV 


34 


V 


•1 


B8 


■" » 


» 


46 


2 ISam. 


IX 


ts 


i KingB 


X 


12 


2 Chron 


IX 


U 


.1**1 cm. 


XXI 


11 


» 


xxxv 


IB 


li«H, 


XXH 


2} 


» 


LVlll 


1 Numb. IV Hi lii.'vit 3'n = sew 

mopan bo iK»:n bi 

•e»T •'an 01^33 ni3»n ^KIDI 

'nan 

no« n»3^ lom 
ion D30P mn' rr 

Sp3 ni.T m^nn Tarn mn* non 
nxiriMi HKO i^Kvn p)Sk nwrn rvn 

iniiDjn non -is? 
1^»1?! ^;?3l «-os nai S«p?n' bi 

n'Ti ^- J875 

rmT 1^0 n'3^ 

I'm ^ 276 

ipsn 

pr'ij >:a mpDi 

onpen b 

lap bM<v n*3^i 

nnS m.T n*aS nyoo 

"jmn ^N jn:3 xip 

fn -- 877 

*nnpn E/.-k, Z«ch. i Chron. 
2 Chron. Pb. Lament. Jerem. 
Amos XIV 

» 

XXVI 

YII 

XXYI 

XXIV 

XX 

XXXI 

XXXIII 

XX XIV XXIII 

XXYIf 

XCII 

CXXXIV 

cxxxv 
n 20 

21 
12 

11 

19 

u' 

5 

11 

4 
10 
10 
15 

17 
6 

4 
14 

2 

7 V 
III Judg. 


xn 


10 


I Chron. 


^i 


16 


lluth 


IV 


n 


Jorein. 


XXXVIII 


7 


2 Chrou. 


XXIII 


6 


Etfther 


IX 


4 


Jor«m. 


XXXYIJI 


22 

mVifls 
TO b 
riTto 
^yi 
P|1W*1 
ombai 
TDl^'l 
pan^ 
naai 
lann 
TaD»:w 
JS^ 
'iym 
3TID1K 
rvij( 
D'^mtr 
1313 
onopT^ 
nar 


.TOT = 265 
•D»D1 '3 


3p2! n>39 


app>n»33 mj^ovm 


3pr nna ^rvr]^ ^vnv 


TD1 - 266 
pnaoDi pa^ooT •: 


on^ n>5? 


on^ n^aa lap'i }2ca« non 


onf? n'aa w 


D'ntr'?D 3»1C3T 


on^ 


n*33 DV K-jpi 


t"DT == 267 

♦ttn3n "[^0 12V pottn 
-j^on n>3a n^t^^rm 
•j^Dn n»33 '3110 hi: 'a 
22 *^^9 IT'aS 11x^3 irx D>t^3n b .i3in 'ki n'OT - 268 1 Chron. 
Zei'h. XYII 
XII Gen. XVII 


3 

lU 


3r3 IN nr anr^ irx 
b»s' irK 


JoBh. 
Obad. 


XV III 


5 

1« 


w 


8 


iDNn on^Ki 
XXII 


18 


pHK ^N 131 
XIV 


4 


Omx 131 }3'? 


2 Kings 


XII 


19 


en = 270 


fioa. 


V 


1 


'O'oi '1^3 ^ M nn''5 


2 Chron. 


XVI 


2 n'Ti 


XXVIII 


2 


•jON »3N ^inn3 .in'3 
XLIII 


17 


pjDV nn'3 ont^ixn nn 
It 


24 


nom 


1 Chron. 


IV 


»8 


XLYII 


14 


nriD nn»3 B]D3n ntt 


» • 


V 


13 


C"-l - 280 


.« 


IX 


9 


pniO'Di ^51'' njn''3 


I* 


XXIV 


30 


XLIII 


17 


WKn trp'i 


2 Chron. 


■ XV 11 


14 


. 


24 


PIDV nn'3 D»r:Nn nx t^xn K3»i ? 


» 


XXXI 


17 •30'DI '3 TTI IT'^^l 
•p3D^ p33 ^13P ini n>31 

DH'^B^ mn» 'jK^03 DM^Ka im n^ai 

B'DI := 269 

'D*D1 •3PlD1''n''31 

nyih P|DV n>3i rs 3pp» n'3 .imi 

ri == 270 

'O'Di .ifcrip3 '3 ^b^r\ n"'5i 

nnn' -jSo c?ki.i' npn 

D'anan nx? irotr 

nvT n>3 miitKO 3nn ?^Da ndk xn 

K'PI = 271 

'O'DT -r Drpjiinj< n>5^ 

ni0tt^3 D'K3n n^K 

on'max n>3^ on^nxi 

Dnn^n^ an^nto 

on^nrx n^a^ onipD n^Ki 
D':n3n rn»nn nKT 182 ^■P5 - n;^'^ 3Br 

a'3f1 t= 292 


Gen. 


XLIV 


14 


pjDv .in^3 vnxi .ni.T k3*i 
'Hsa^Di 't npB 
«"CT '■- 281 


Ezod. 


II 


e 


.133 ir: n:n^ 
jmsa'oi -3 nine ring's 


Funb. 


XI 


10 


vnnDtt^f? 


Exod. 


VIII 


20 


in3p n*3i .ipis .in»3 


2 Sam. 


XV 


80 


D^nn.1 ,i^rD3 nbv mi 


Gen. 


XLVII 


14 


.iriD .in'3 p)03.i 


, 


XIX 


2 


f»On .IM 3KV^ 131 
a'BI = 282 


2 Kings 


VIII 


12 


ha^m iDHn 
'O'Di "'y:^ 1 wy\ 


Jerem. 


XLI 


6 


.iDifon p 


Exod. 


I 


1 


'33 mar .i^in 


Eira 


X 


I 


^S32nai 


1 Sam. 


XXVII 


3 


tE^3K DS^ 111 3tt?n 
'te in o"3 'on '^13 


2 Sam. 


II 


3 


111 .1^x^.1 ♦ » . i»« vt^:Ki 


2 Sam. 


XV 


80 


n^in^n^p 


1 Kings 


VII 


8 


Dtf 3E?» irK in'31 
rxi - 293 


Micali 


11 


2 


D^n3i i^?3i jint^ nam 
•a»Di 'on w '^D •« '3 HDI^I 


2 C'liron. 


XXIV 


16 


Til 1»|?3 i.ii3pn 


2 Sam. 


XY 


30 


.i^s?Tin 
rC"l -^ 2H3 


Jorem. 


XLI 


6 


'^0 'DTP f?»PDt£?> SSn 
'.i:d»di D-J^i^ D'^p^ 3"a3 D^^3*? DTQ^ 'unn b 
t::t = 294 


Exod. 


XXV 


27 


niioan novb 
pi30Dl .inp3 '^0 '3 D''513 


" 


XXXYII 


14 


nr3Q P31X » ♦ , pn 


2 Bam. 


XV 


28 


D»313 pX.l bl 


. 


T'B-1 "-- 284 


Neh. 


vTir 


9 


DW3tt^3 Dl^il ^3 D>313 ^3 
p.i^3a'Di '*apo •nn3 o D''A2in 
n"xn = 295 


Exod. 


Xll 


7 


in*? iS3«' irs D»n3n 
im3 n>^ im in ^31 HT^n 't^b p^Dj 


iHtt. 


XXII 


10 


1X3^ D'n3n iicnm 


Deut. 


XXI 


16 


'b 133S 


Zcch. 


XIV 


2 


D'rm D'n3n 102^31 


Ezok. 


XI. vn 


8 


133: 
n'DT -■ 285 


Lcvit. 


XXVII 


26 


•^ 133'. 
jin>3a»Di '1 D^'p^l 


Jerom. 


II 


28 


'h .1133 


Dout. 


VI 


11 


31D ^3 D'K^a 


H09. 


IX 


10 


.111333 


It 


VIII 


12 


.133n D»3D D*n31 


Jerem. 


IV 


81 


.li;3303 


Isa. 


VI 


11 


DiK pKa o»n35 
ritT = 296 


Micah 


II 


2 


nne^ iiam 
in3 'on 't Ib^ 
1"D1 = 280 


Gen. 


XXV 


13 


DnD«^3 *?KPW> >33 mow .l^KI 
pn»3a'Di 'n 'n3 -3 nnj3 


« 


XXXV 


23* 


3pP» 133 .ixf? '33 


Ezra 


V 


12 


^SiiKajn 


„ 


XLVI 


8 


D»«3.1 ^K1V> >33 mar .1^X1 


« 


VI 


15 


iwrn 


Exod. 


VI 


14 


onsK n»3 ♦e^in .i^k 
rui = 287 


Numb. 


I 


20 


^Xl»» 133 |31K1 >i3 V.TI 
•a*Di ^N 3"a3 Dn«'ip !?K.n''DD ptr^ ^3 


^ 


III 


40 


13r 133 ^3 ipD 


2 Sam. 


I 


24 
« 


« 


41 
. r, 


III 


82 


133K 13p ^ T3>1 
T'MT = 297 


Ezek. 


XXVII 


31 


tttrD3 ia3 Y^K 1331] 


Oen. 
Dcut. 

1 Ohron. 


XLI 

XLVllI 

XV 

XXV 

VI 


14 
19 
6 

13 


in3 'ho 1 "ilD^D 

nmo 11331 or m 
in» ♦ ♦ ♦ ♦ bcr 

']ip33 l^V ICTK 
l^n Itt^K 1133.1 .IMI 
»'a3 '131 '»3in31 •'K»33 ^31 

133.1 ^KIDtt^ >331 

n"ST = 298 


laa. 
Jorcm. 

Micah 
Lament. 


XXX 

XXII 

L 

I 
I 


19 
10 

4 
10 
2 


rroi = 288 
[in^sa'Di 'np3 "1 •»n3 m 1^9 

32r» p»lC3 op »3 

na^ i33n ^ 
13V 1331 -p^n 
iT3n hn n:o 

.l^'^3 n33n 133 
B'BI = 289 

'a^Di -3 nj^^^l 
'^Di 'on '3 "ib^p 


Judg. 


XI 


37 


'33K '^in3 hv .13310 


Exod. 


XII 


2*J 


.13.1 .iin»i .1^*^.1 ^xn3 M>i 


Jcrcm. 


VIII 


23 


n^^i oav .133K1 


" 


xin 


15 


nc^.1 ^3 M*1 

B'ST == 299 
r-\ = 290 

•a^Di ''ip3 -3 ni^KJ 
"D1 n^^hn -3 "I1D30 


2 Sam. 


XII 


22 


'n iSm nw 


Exod. 


XI 


5 


1133 ^3 nDI 


Pb. 


LXIX 


11 


n?C3 D1X3 


Numb. 


in 


46 


D*P3tt^<11 ilt?7tt^.l **iis njo 
r =- 800 

'»p^ .pa3 '3 •'"lbs 


Neh. 


I 


4 


n^3Knsi 133X1 'n3t^ 

K XT ^- 291 

piiaoi '^a -3 p*'?nt 


Gen. 


XLIX 


3 


.IHK n33 p-K-) 


Isa. 


XXXIII 


7 


.ivn ip:?s D^«i« jn 


Jerem. 


XXXI 


9 


xin n33 onexi 


Job 


XXXI 


88 


p»33> n^a^n inn :&p p^^ - fn>9 183 p.. xxxn 

Nell. IX 2 Bmm, Dm. IV Til IV Im. 
Job V 

XXXVIII 

XLl 0*3^ OnDHI 

1^3 mai 
o^ ¥h fMi 1^3 mso 

34 ns«S^73 'low noio tp nhwrh h^T p^ 

pnaODi'3toi3 

18 nor or wSd n 

1 VSV K1p3 10K 

pn 

^3K 

nn Oen. 
Exod. Gen. 
Jttdg; 
t Saa 

Oen. 
Neh. xxvn 1» 

IV 28 XXXVIII 6 

vm 20 

III 2 U 
41 
2S Exod. 
2 Kingt XIV Job VI 

xviri 

XXIV 11 

6 
lA 1 8am. 

2 Sam. Exod. 
LevU. 

}(uitil>. 0«it. 2 8i 
Job XXX 

XXIII XXIX 

XIV 

XV XLl xvu 

XXXVII 2 Kings XV in 
In. XX XV J 

Jerem. XLIV d'hSk pt *^3ai onSx n3Ti j 

13nKip^ nf?P tt^K ; 
r^ t= 817 

1^ >^3D iSns3 pt?fl ] 
ii^sp^ -s^^^n mr3 ' 

^r^3i n r*K ^3 jpn 

•0^01 *?^^9 1153 r\^t^:^'np b 

^^3 n^D p^t^Pi 

11' pxi tnn ^1 OKI 

ip3n {3 Sp 3'ipni 

i33ip 3'ipDn 3npni 

•P3 '3 njyb?p5 

'H '^0 'Dip 
'DH •n3 
H'Wf ^ Ml 

p.T3D>DT -op im •/» in •np3 '3 P?:j^ 

1^^ P^3* \S 
tn^ 13K w 

nrn opon S? 'n^ nim npS3an nnp Lvrik. 
2 Kings Levit. 
Nttaib. JV 4 

X 37 11 14 
IV 42 XXIII 20 
XXVIII 26 Lerit; 11 14 

XXIII 17 

Numb. XXVIII 26 

LoTit. XXIII 20 Oen. XLV 2 

t»a. XVI » 

XV 5 

Jorem. XI.VIII 5 

^ XXXI » 

Pg. CII 10 1 Cliron. Mil 88 
tX U Jeren. LI 44 

Iga. XLVI 1 

Jerem. L 2 ^utiib. XXU 2 •3m 

ryff -»• 
'3zym 'n llWI? R*?? 

p^3Kin 

imi inta Pi. 

Job Dotti Deut 
Jovfa. XXXIX 14 

X 20 
IX 27 Via 

XXIX XXIX 4 

IX 13 «*r =*80i 3V = ! nn3 '3 ^*p? 
3in ^3^ n^^ 

ip^ nvK mw rpn 

Dip 11133 m*^ 
11133 Mn 

ninb^O »»3.i *?3m 

'n3 ninb|l 13*33 mi33 rm 
•om 'on nhbS 'wcn 

T'«t == 804 

•o»Di '3 Dn!i33i 

nin>f? Dni33 nn3D 3npn d«i 

K3n ni£rf?ttr ^30 K3 »»m 

n'r = 803 

•o^Di 'te im vn in '3 C^^SSD 

Dn33n onS ^ 

D33npn3 DniD3n DV31 
•m = 806 

•n30*oi 'iin3 '1 D'^I^SSn Dni35 

Dni33 nn3D 

n3'DKn jwi 

D33npn3 Dni33n dv31 

ij mon Dn33n on^ hv 

rv = 807 

'n30*Di 1 ^553 

i^pnKjnn 

n33«p*?P 

n»ni^n 

13m 

D'313nn31 1K3' »333 

»n3D0 '333 iptn 

n"» = 808 

'3 n?5l 

1133 opnrp 
113m 

B'r = 809 

•0»01 '3 73 

f?333^3*n^»nlpD1 

133 Dip '?3 P13 

•piD nn h2 t^3n 
'•r = 810 

pn30Di '3 r\f?:^H\ 

»3DD iwn 

nwi 

' n3TP» 

VtrvOf ^ 811 

pnsa^Di '3 nij*p3 

rpit3 16 f»m 7^pa nn^3 k^ ^nSDtt? 

1^31 ^pa nn^3 i6 ^Sp31 

3»»V = 812 

'.130*01 '1 ^75 

n3t? o>P3iK D3nx iVttn lU w - ir^5^ "IB? Oen. 


XXX 19 


I Sun. 


XXII 80 


Ewk. 


XVIII 10 


2 Umu 


IX 12 


Levii. 


I 3 


» 


XXIV 10 


Im. 


VIII 2 


Esther 


a & 


1 Chron 


IX 21 


Keh. 


VI 18 


Ooii. 


XV 11 17 


Kxek. 


III 1 
» 10 
III 17 
VI 2 
Via 5 
« 
XI 2 
XII 8 
. 9 
n 18 
xia 2 
XV 2 
XYI 2 
XVII 2 
XXI 14 
. 19 • 
xxa 2* 
i» 
. 24 
XXVI 2* 
XXIII 36 
XXIV 16 
. 25* 
XXV 2 
xxvin 12 
21 
XXX 21 
XXXI 8 
XXXII 18 
XXX 2 
xxxin 7 
* ■ »o 
XXXIV 8 
XXXY 2 
XXXVI 1 * 
XXXVII 8 
n 


Jodi. 


XIV T 


2 8am. 


11 10 n.T:o*Di spas -n JS 

^53.1 p iiK ensn 

v?3i3* p vnar tm 
yH' p 'DT10 ion 

rPOWo p ,T15? 
.T313 p D^tt^D m fJK 

nVi» n:» HKO p^itl im 

n*^ = 885 

pn'30*m 'eo3 'jnoa n-^ ollj'f? 

«5mn 

nm 

•oip 0*0 

ntnn 
n^ 

jira 
vhn 

ysrh 

K33n 

pn 
rm 

Tin 
ton 

Tm 
nmnvn 

DiTO »nnp i 

fmt 

jrnt ; 

mno . 

rv\i I 

iW»n ' 

Tint I 

moicpn j 
r^tt^.= 8«6 

nStt?3 »3M< nsv D^niK p Is^ttmb. 


xxn 


16 


« 


i» 


to 


Jotli. 


XXIV 


9 


E.r. 


II 


2 


Keh. 


VII 


7 Jerem. XVII 27 

n XXXV 9 

, XXXIII 20 

£<ek. XIII 3 Jurcra. XVII 24 Numb. XIV 16 

Kick. XVI 28 2 Sam. Jercm. Ii*a. '^x l^na won «: Sk 
or^3 'iDxn 

rsr = 824 

^33*1? or 1X3 ^rx 

'1JI mn ^33-lt 01? D'H3n 

•0*01 pn^o "7 ''in^^^l 

ipott^n K^ Dsn 

DM3 m33 »nb*?i 

Dvn >nn3 rm iion ox 

Q-3^n nrx 

ror OK n»ni 

mn» n^3' ^^30 
nitrx ^33 Sx »:rm 

ysr = 387 

'O'Di '3 nn^ni;^ 

rvn no3no inn 
n^r6»n nwi * . , . xi3n p nnx 

rT'3W = 888 

'o>Di -to nnig:;i 

'ni03 ^ in33i* 
px M103 ^ -pnssTn 
px »ni03 bv *pTi nn 

B*3» ^ 889 

'0»Di 'on 'XI 6d '3 '3 ^ni02l 

^xnn >33tn 

insm 

•on mna ^^ ^33 nXtDn3 jnOS 

pnao^m [n>w3] -n I05 

nasTo 103 (3no mns 

rx 103 cj^ir i*xn 

»x 103 ♦nsir vi*n 

non x^ rx t33 i^n '3 

K"^ = 881 Sam. IX 25 
X 5 Ocut. XXXa 13 

IiM. LVlll 14 

Miuttli I 3 I 19 

n 25 

XVII 3 XXV 10 

XLIV 16 

19 

XLIII 2 Ps. 
Job Isa. Hal. 
ProT. XXV 10 

XLIII 2 

XLIV 16 

19 

XI 2 

XVI 4 

5 

XIX IG 

XXXVII 8 

XXV 10 I 6 

XIII 1 

XV 20 pn30»Di 'O p in 1Q? 

'f?n »3 

i»sn 

in:n 

nn^ 

m>3nx 
•^ 

31X 

'Then 'n2 ^n nsoio 

3"^ = 888 

pT:o'oi "^p en 'J f3 
nsjn 3x n33» p 

3X 1010 D3n p 
3x notr 03n t3 HBP ';?i - 1? 

nw==848 1 
riTP^O'Di ?np3 f snsDT -3 D'l'?^? p?7 


1 ChroD. 


XXVII 


23 


D1SDS TTI Ktt?3 K71 


1 Kings . 


VII 14 


2 Chroiu 


XXV 


5 


DTpd 

e'er = 84« 
•nao'oi [trail -dds 'D'c 'vn 'a D**?? 


2 Ghron. 


II 13* 

n 


Dvmi. 


XIV 
XXIIl 


1 


Grh itVi' i«m 1 


1 CHron. 
Ezra 


1 

VI 23 
VIII 18* 


» 


XXVIIl 


41 


•O'Di '3 D'>3:^3 


Jer«m. 


III 


1ft 


-(ITttW -pK YJIOK '33K1 


Luvit 


I 5 


ProT. 


VJI 


7 


D'333 n3'3K 


Kumb. 


XV 9 
H"3r = 851 


Gen. 


XVIIl 8 


, 


p.T3o»oi -nps '3 D'^j^^rn 


Gen. 


XXXI 


4S 


'33 D'33m 'n33 ntJ3n 


Jerem. 


XIII 


H 


nn* D'33m n'i3Km 


Kumb. 


11 14 


Esek. 


11 


4 


D'3D trp D'33.TI 
•nsO'DI 1D3 'D'O 'VI 0*' ^32 


» 


X 29 


0«ii. 


• X 


2 
22 


riD' '33 
D^'P or '33 


1 Cbron. 


III 23 

IV 17 


n 


XXXIV 


27 


. Spir '33 


■ 


m 81 


« 


XXXV 


28 


i-IK^ '33 
» 1» 


» 


• - 


24 


^ ns^an *?ni '33 


i> 


VII 84 


Ezod. 


VI 


17 


pttnj '33 


Knmb. 


1 


42 


'^nD3 '33 


« 


IV 


2» 


'n*lD '33 


Knmb. 


XXIII 19 


» 


XXVI 


18 


npor '33 


ISA. 


LVI 2 


« 


m 


16 


13 '33 


Ps. 


VIII 5 


■ 


il 


19 


{3WT -JP miH' '33 


Job 


XVI 21 
1» 


28 

26 


-3fr' '33 
fSl3r '33 


» 


XXV 6 


« 


« 


28 


onnsre^ fpv '33 


• 


n 


29 
44 

48 


nr3» '33 
onnerD^ irx *33 

'^nS3 '33 
rW = 858 


Gen. 
Job 


XLIX 12 
XXXV 8 
'D*D1 * 


g^l r3D3 *0D m ''35^ jpr nnm np •^dd-t nt^sn p 


Gen. 


XLIX 12 


1 Ghron. 


I 


5 


nc '33 


i 

Job 


XXXV 8 
, 


17 


or '33 


Esek. 


XLIV 28 
^ 


28 


Dm3N '33 
1» 


85 


wp 


86 


T«3'^X 


Kumb. I 


l.-IV 2 
« 


87 


^Ktm 
« 


40 


^3ir 


IV 


2. — V 2 
« 


41 


n3P 


j 


* 


4t 


*1W 
•• 
n 


8 


iTTVT 


- 


VIII 24 
11 


5 


PO 
» 


54 


HO^ 


t 


IV 


1 


rm.T 


i Numb. 

1 


IV 28 
» 


81 


imrr J3 n^ 


! 


y, 30 
■ » 


24 


ppow 


i 


V 


3. 


1133 }3T»n 


i 
4 


^KT 


Numb. 


Via 25 
t» 


18 


'131 J3itn 
LI 12 185 

f^Ptf == 837 

'O'Di n«'ip3 CI '3 n^^"j9 

'^nw neao irm nso^ rwn p 

niT pm33Qnt:»t3 

rr'hv =^ 338 

pmsa'Din'-ipsp'Ooia ^{^"j'v^^'fli ^I'^'f^ 

ny\tsn isnt^k mrr T3 ^b wy^ 

''Di'3nR9r!f9 
ip3n 13 m ontm 
Tp3n p bv 3'ipm 
HOT irx Ip^^n^p^ im 

0"r ^ 840 

PjO'^K 

33nS rwn lox'i 
ifer -= 841 
•O'm p^ p3'K1 "^j:;!^ I'1'301 1 

'3'Pi'^« n'-)P3 pi 

1101 in' mw pi 

ntD^D n'33n pi 

S33ir pi 

ncix vm nhn pi 

aisr = 84X 

ptT30'D1 "lp3 ''DDl M D^i^'P^ 
OIK pi 3t3'1 *?K VK »A 

nw nrp* n3H 'irn 

DIK pi 1313m '3 n3K ilO 

m^ DP 133^ nsi'i 

.101 n3« '3 ^ 
a'or = 848 

'^yirh "in3 '3 fljp^ 

o'3r p^i 

^npnc Diit pfn 

ror -844 

•'Di fop 'Ki {'nno '3 "vb '3 p*?^ 

D'3r pf?i 

■jnpix DiK p^ 

nvh n3f?i p*?^ pp 'Ki 

n'or ^ 845 

Aip '33 ttmi nH Kr3 IP 13T1 'DDl 'Kl p 

nSppi n3^ D'lfer? j|9 
in^r'i ^Kir' '33 iv ip Kr3 pi 

K'03 n^PDi n;?^ o't^tt^ |ao 

n^ppi n3tt? D'lt?^, t^ }^ 

D'lS^ itm nw 

V'Ottf = 846 

'P03 '3 n^p ti'^vbxp p9 

oniK ipfifi 
DipDn 

T'or = 847 

•3 P9^ 

,i3r D'ron poi 
jn3' I'ltn Dix poi 24 a 186 P^ - ^59 ifip Pro 


T. 


VIII 4 


»^i K1J5K D»w*» oyb» 


1 Cfaron. 


H^7 


n^ '33 


■ 


• 8t 


DTK '33 HK »TOW1 
VI 1 


iiam 


■ 


XV 11 


rr\rv nja piam Vikw 


« 


7 


ai3'ap mp '33 


D'r = 800 


, 


« 4 


'^a ... '33 


•n:o»Di -n D^^il "^J? 
. 14 


'^na ... '33 


Oen. 


XI 5 
» 


VII 13 


'^nD3 


1 Bam. 


XXVI 19 


onnK 
. u 


tWjQ 


1 XlBgt 


VIM 89 


nm* nnx 


" 


. :jo 


im 


Jvnm. 


XXXII 19 • 


ninps 
. 36 


neix '33^ 


Pt. 


XXXIII 13 


XI 34 


nrn 


* 


CXLV 12 
wjn 


'»33 ^r' ncf 


*a'D1 ^jfl^ 3't33 


ror - 861 


1 GhroB. 


XXfll 10 


•an »P0V'331 


•:o»m o»oon '3 jnlsn fintj -^j? 


» 


XXIV 29 


•an »tna '331 


L«Tit 


I t 


isnsi 


131 KIDDT '010 Tt? TIT hnp''^ pi 


Joth. 


XXI 4 


•ewi. tj-iiyi wn 


n'W - 854 


11 


^ « 


Twhm 


•O'DI "3'Pa [Kpnri 1^33 1 '>3? 


a"or = 888 


Kumb. 


XXVI 12 


pPDV '33 


'0>oi n Uth^tl ^35 
* 15 


^3 '33 


Oen. 


VI 2 


msa nx wrhnn »w imn 
n 20 


rmT 


« 


„ 4 


D^^^x^ 'ii ik3^ iw p 'inK dji 
« 26 


]^3r '33 


Job 


I 6 


D^nSKn^^nwan 
35 


SnoK '33 n^K 


. 


II 1 


''am 


« 


88 


']0'33 '33 


i'DIt = 863 
» 44 


SrK '33 


jvr30>Di [SxpnTai 'Doa ta I^Jit'l^.'' ''33 


fti kviv p'01 


Eiek. 


II 3 


•jrriK ♦:« nViw dik ja 


,TJr = 855 


» 


IV 13 
•30'D1 [WTDCDJ TO3 7 '^^D ^J13 


VI 5 


n:ifi nx ^nroi 


Oen. 


X 22 


DW »33 


■ 
XXXV 5 


dVi» na'K "p nvn p 


» 


XXXVI 27* 


1VK '33 


XXXVII 21 


m,T io« na otp^k ia"n 


Nsab. 


• XXVI 28 


Ppi' '33 


XLIII 7 


♦Koa DTpO . . . D1« p 


• 


18 


na 


1 
XUV 9 


•o: p ^a 


« 


m 41 


P'33 


. 16 


-nw pmc »aa d*iS"i o'nam 


rsr = 856 


XLViu a 


ttnpan cyo^ 


pnsO'DI •'3'r3 •DWD3 '3 '^1^ *^ip 


T-DT = 864 


Nomb. 


XXVI 19 


]m\ ir mvr '33 


naioa] '>Da o ''^^W '^J? 


■ 


• 28 
Kwb. 


I 42 


omWi '^noi *:a 


fS» = 857 


» 


XXVI 48 
''3^3 [KD^DJ 1^3 '3 '3^ ''3? 


JTDItf = 865 


Nuab. 


XXVI 23 


•13ttW '33 


•onyi ^35^ roa ^JS 'dd ^rnn rTfi ^ 


w 


. 42 


P 


Kwib. 


XXVI 8 


in*» 


• 


. 48 


'^nD3 


a 


9 


ar^ 


p'o fiu 


• 


/ H 


mp 

l-Or = 866 


n-;r = 858 

'30'D1 'POD •3'P3 'Dpr DW33 'H '3^ ^3? 
[rw - 


858 *»32 pp] D^o*n nana -ido 'm -3 ^35^ 


1 ChroB. 


I 17 


or 


T*DV = 867 


■ 


, 42 


•«K 


K-Da npg! •'3? -np b 


• 


. 30* 


raro 


G«L 


XXXIV 7 


rmn p wa aj?^ \i3^ 


« 


, 38 


TW 


roa Tip? '53 'np fe 


■• 


, 40 


^ai«r 


De«t. 


II 12 


K-oa jl*!? '23 . "T? ^ 


B*W = 859 

•D'Di -a D>S *33 


Joel 


11 23 
1 I>e«t 


XXXII 8 


013 p'^p Sn:na 


iroa »^ '33 -np f?a 


1 

j Jerea. 


XXXII 19 


am n^vn ^13 


1 Sua. 


11 12 


^^iJ'^a ':a 'S? 'jai 


Esek. 


XXXI 14 


onoipa iTQ^ x^ nrx ptiS 


rw = 888 


2 Saa. 


VII 14 


^»na" OIK '33 'r:3ai 


'D'Di "^S^^ p:'*n p^ '1K2D '^ 


i Joel 


I 12 


n3xnm mrain p3n 


Gi 


ML 


XL VI 23 


D'ttT! p '331 


D«m. 


X 16 


DTK '33 mans nsm TSp. 


i;5i - ^;?i 
P.. LXXXII • 


^ 


11^'3?< K.-b. 


XXVI 8 


Judg. 


I 1« 


d 


^.j5,j,, 1 Cfcro.. 


II 8 
VII 17 
•tS'DI T'MT 


'^ im in !?3-i imro i^ ':i^ ^3?^ 
(Hm. 


X c 
«^'^' a«. 


XXXV 2« 


XXXIV 7 


rrwn p "no 


3|>ir.'j? , 


« 
XXXV tft 


Srn nnov 


•T^'??' . XXXIV T 
»« 


jun miw 


n?:??'.!?' : . 


X 6 


• 


XLM 11 


nnppri3 


■^'^^ 


XLVi n 
• 1» 


nw i>7in 


^?*^'5?^ L 


X 40 
- 14 


fnKI TO 


M'^ 0.. 


XLVI 22 
»^ 


nw^ nsc 


T«>« '«' 


• »4 


V 


, «» 


D*vn 


rr??' '. 


, " 
» «* 


^yoiSwrr 


'^J '5?' . 


. t7 


9 


. « 


•6i*r -^rK 


^ ^ ^^ 


VI 22 


Exo4. 


VI 21 


3cnmp 


XfP 'J?' 


• « 


TKCrO 


W'^' ,CI«.. 


II 8 


1l»b. 


XXVI » 


Sn03 


3«rii«'3» 
Dwit 


II 12 


fonnn loic^ Twoil 


^•»' i.«t 


II 12 


J«^. 


I 1< 


rwt) jfln 


'?T?'3?' ,8«. 


II 12 


1 Sum. 


11 12 


hrSa'aa 


'^•a"« , 


X 27 
X 27 


nt wtr no TTOK 


^«^'??' ilKiM> 


X 6 
XIV Itt 


f?Stt^ 7H Dpn Vf^ 


T.? '3?^ P^ 


XXXVI H 


t 8»». 


XVII 1« 


S^ p w ir»m 


SrrjM 
t Kins* 


TV »H 


rf?Aan 3tr iw>Sin 


o>K'?W'ai g^ 


XLiri 211 
X « 


n*3r •fioorrSK ansn 


1^V»i ' ,c,„^ 


II 8 


Im. 


LVI « 


mT S» D^^:n 


IMH 'JM : 


LXI S 


mwic irn on: Tram 


^?5''?' o-u 


XLVI 14 


jMfl 


II 23 


nvT3 Yrat^ tt3 


jn'«n , 


XXXIT 7 


P»u 


XXXVI H 


yion "^ no 


D-IK'3?^ 


XXXV 2« 
LXXXII • 


Dm DvrSt ^moK nit 


JI'SP 'IM ] 


. » 


Em 


X HI 


•Tirt mr "inrSK 


QT''fl' 


XLVI 11 


Kek. 


X 4V 


nwr^n ^ >3 


'I^T'5?' : ] 


. « 


1 C%r4Mu 


I 12 


BTonrjS^ 


,-n«j3 'J?1 ; . * 


• »» 
i> M 


SawifOtS 


-W'J?' ■ 


. 24 
. 4t 


rmr na 


jWn'j?^ 


. 17 
11 1« 
.•WX'??^ ■ 


, ^ 
VII SO 


hViiwy 


D'^ '5?^ K.^. 


VI 22 
XVI 42 


•^ p»n onoin 


pmr, •}?< 


• «1 
XXIII 1" 


lo^ nrp 


'^^ »«*. 


XXVI » 


p -r - «• 


j SBml 


XVII 10 


TFXTi DD TC03 1*© 


^•Jir^i ' »-*• 


II 12 


Exod 


XIV « 
pirn \ «Kv 


X • 
XV 1 
Tcm ' »■«• 


II 12 
y 1* 
wa 


X 27 


'" 


pD «K^ 


, IV 88 


liMMb. 


XXVI 4 


Larit 


XXIV 28 
^T «-• 


LVI « 


D«at 


IV 4ft 
nan '- 
rwi "^ 


II 28 
XXXVI 8 


iotfh. 


Xll 7 


X 2D 
nte) '«««• 
XII € 
onsn * 


. 41 


« 
11 18 


1 8am. 


XX 22 

XIY 18 
nous 


XVI 42 


Urn, 


XXI 2 
II « 
Txapn 


VII 20 
XXIU 10 

X 81 187 

3H*^iin^*»v 
iTltl? 


jrvK »a3i 
pa 


o^»ai 


B-W =-8M 


>a 
1 


['>3;i1 pnts I'te] 
^ 


'"^? '»' 
h 


rvfyt '}?■> 
h 


aiJT-W 
h 


»3'3?' 
h 


•i^ 'fl' 
h 


n^?'??' 
h 


rrs?' 
h 


i^:'}?' 
h 


•ns>i«'i3< 
h 


•iei"3?' 
h 


Sr?^'j?i 
h 


rp'Sn 'J31 
h 


WT* '??' 


b 


h 


lips 'J?' 
■b 


•^'S?! 
A. 


^a*}?! 
*. 


T^Tl?' 
h 


OT«!'J?< 
»•*» 


"OK»ai 
■<t 


rr??' 
h 


w'^'j? 


yooi 


•h 


p^?r '33' 


yocyi 


6 


3j3ir'}?i 


yocn 


*f 


«"»>?'3?' 


1*001 


4. 


.t:'^'??' 


yod 


A, 


'ife'i? 


Twr 


■I. 


rrs? 


•pool 


A 


n^VJ?^ 


yooi 


*. 


'^?'}?< 


1*001 


*. 


TTOJ'J?^ 


1*001 


^ 


«ltrt"3?i 


1*001 


A. 


Srw'jai 


1*001 


^ 


"W '??' 


1*001 


•s 


ar^'??' 


1*001 


*. 


^.J?' 


1*Mn 


6 


lip? '3?' 


I'Oin 


•^ 


T^T'J?' 


1*001 


•^ 


'^';» 


•|*0D1 


•^ 


^^'J?' 


.'1*001 


•s 


BW'9P'3?l 


I'DBT! 


*. 


"WW 


1'OUl 


•^ 


tn'?p 


1*001 


^ 


0T?'3? 


^focn 


6 


■rWJ|3 'J?! 


1*001 


•^ 


iWTjy 


1*001 


•V 


n?flf'»< 


i5Bn 


■^ 


prwT.'i^i 
*. 


onw'3?' 
•^ 


iji^^yi 
^ 


erj'VP n 
24 i* J 88 Isa. n;;ii - >;3pi Zech. 

» 
Jerem. 
P*. 

Exuk. LI 20 

LX 4 

LIV 18 

n 18 

LX 9 

LXII 5 

IX 13 

» IS 

V 7 

CXLVII 18 

XLIX 25 

XVI 20 

n 86 

XXUI 25 Gen. 
Levit. XIX J2 
X 14 Dcut. 


11 


33 


M 


XXXIII 


9 


1 Sum. 


XXX 


6 


Dan. 


XI 


10 Con. 
2 Cliroii. XXXI 17 
XXI 17 Gen. 


XLVIU 


1 


Ltivit. 


XXV 


41 


» 


» 


54 


1 CJiron. 


XXI 


20 Gen. 
Dent. Dent. Enek. e«n. XXXI 16 
XXIX 28 XII 12 
XXIV 21 XXX 3 

XIV 1« 

XXXI 18 XYI 45 
XXIII S7 


T^2 

'•IDD3 '3 

K'3n^ 

"IDS3 '3 

ran 
♦npm si^^ ^m « 1^ n^DK 
13ip2 T:a 

im yn 
ynzyi -pja 
fi'jnr - 879 

Tn:n yam jnn 
f n33i -^331 nriK 

C"r =- 880 
'n30»D1 VJ9 'lp^ 133 TOT 'T V^9 
P"'"-! 133 fu^T i;^ ^3T 

orn *»a ro: hid »3 

n^n* 1331 

K*cr = dsn 

'n30»Di '3 Vp)^ onpn I^J^ 

3pr Dpn 

3»Cr == 882 

TOPDKsn 
hTr\ n3V3 
OHDn tn p"Tm 
rcr =- 383 

•ow "te '3 ^T^nb^ 

fur - 884 

pn3D»D1 '■•3^00-Tf '3 D^Tli^^ ^^^^^ 

t33»331 DHK D3*n^ nvP KSh DflTOn 

^friD '33n 

.rcr = 883 

ri.T30»D1 •np3 -lODT 'J DTPntol DiTJJ!! 

dVcttp fn)m3 o'sVro rrr 

"WK i 

napj jTT*r KHjiii Dinn fwffe troi 

JIdB? = 887 

pn*3Dvi rmpa 1 np5^ 

nXSXQ T13S\ Nell. 1 Sftm. 
1 Chrofl. 
Jerem. 
1 Chron. VII 78 XIY 47 

XXIV 5 

XL 11 

XXVHI 4 Amos 
Pu. 1 GJiron. IX 
CXIV VI 48 

n 56 Josh. XXI 1 CkroB. VI 46 

. <8 VIII 2 

4 

> 
X 33 
. 43 
. 84 VIII 40 

VI 18 

XII 14 

. 82 

XXIV 5 

XVm 11 

XXVI 8 '70DF\ » 
Jwlf. 
Joel I 14 

XIV SO 

X 11 

I IS «KiH» 


IV 4 


b>. 


XLIX 17 


» 


. a nzp 

'yzn^ 

131 'DD •«! ^31 

rpir = 871 

^Kic^ *>sf nsiten 13^ ^wcn 

•jan»K ^3331 irr^x '333 

Dmn\i ^3 d:i 

r\)n ^3 '3K ^3331 

a JW = 372 

pn3aDi nnp3 '3 '^j:;? 

0*'r3 '333 K^n 

mp33 
nir33 

2"W - 378 

'0*01 '1^3 'DO 'm '3 ^33^ 

QmnDc»a^ mo '33^ 

?W30 ntso »5cn nnerDa Dit^i3 '33f» 

Dnm3(T mo »33^ 

rrr =- 374 

a»D1 '^03 '3 »31^fi "'33^ 
ATp '33^1 

mo '33S 
B^po rv nK '^nw noooi 

.TJW -: 875 

pn30'01 p3r3 DP03 ''^D^l 

onmsn nnp 

oninDro^ oimj ^33^1 

Dfiinfitwi^ mo »33S 

rpV = 876 

{VT30D1 W3 IDS 'K1 '0 ^33? 

Dn3'0 '330 

•T33r 

nns 

.T33ttr 
3KV 

133 
'53 
flW = 877 

'30cn iD»o>n n3i] '©03 -t ^390^ '339 

O'3'Tai 

onox^n 
K3xn 

Dip^n 

OnK 03 

n33 
I^i? p] n p 13 'ntn mp *?3i 

nsrn 
nrj'H 

rrjw «878 

p.T30>Di rr' •^.•'39 

rhin fniDi nK3i 

•pino I'ss mo 

p:n3 733 iir3m t2SP £xr» p:^5i - D^w3^ Enr* Keh. Kek. Y 15; VI 8 
IV IS, 16, 21 
V 8, le Vill 88 

X 80 

Vn 16 

HI 24 

X 10 

XII 8 IX 4 
X 16 
XI 15 2 Sam. XX 2S 

Ezek. XI IS 

1 Chron. lY 86 

1. " 

XXVII 14 

2 Chron. XX 14 Oen. 


XXXY 


18 


« 


XLII 


4 


* 


XLIII 


14 


It 


T- 


16 


■» 


1» 


29 


K 


XLY 


12 


rt 


XLIX 


27 


Jo»h. 


XXI 


17 


Judg. 


V 


14 


n 


X 


9 


1 Sam. 


IX 


1 


■ i» 


XIII 


2 


2 San. 


m 


19 


1 Kings 


XII 


23 


Jerem. 


XXXII 


8 Oen. XLV 14 

Exod. I 2 

Judg. XX 39 

Obad. 19 

1 Chron. VII 10 

VIII 1 

XXI 6 

2 Chron. XXXIV 82 
Pg, LXXX 8 Man! ; 


i Cliroii. XXXIII 4 


nianri 


Exek. XXXIX 15 


W3nb ^ 


Zoch. 


VI 12 


TO *^bH 'n^D 


Eccl. 


IX 14 


t'aer = aw 


•o»DT 1 ^133 ; 


^rain ovai 


Jirem. XXXIII 6 


m&:oi ^231 
XXIV 6 


mKD rv n:i '33 


nan p *i33 ptnn vms 


PTT'i onSni 


Nuh. 


11 18 


nam ; 


» 


. 20 


mtr = 198 1 


p.T:0'D1 '3 ^|3 ; 


»T3^tt^ 


Jo»h. 


XIX 50 


ISiV 


1 Kings 


XVUI 32 


n^vnv on^n pi , 


2 Chron. 


XXVI 6 


3»n3 ^512 .Tx^oen i 


l»8. 


LXIX 36 


•»n3 ^^^ 13m ..T3-W i 


»*3ir '=^ B99 1 


pn'30'01 'np3 '? nj^^ I 


Zoch. 


IX 3 


3KV 


1 Chron. 


VII 24 


*«33n3 1 


'3'rvS«"i 


Sxmp p 1 


Gen. 


XI 4 


'n\S : 


l>iuinli. 


XXXII 16 


it^p ^nw 1 


l«tt. 


IX 9 


S>r?nn ; 


2 Chron. 


XIV 6 


j 


Cant. 


VIII 9 


•f\ -= 4<M> 


OD^D"* nnp3 '^0 ?'* P9J33 


Kxra 


IV 3 


iStnp I 


♦» 


n 2 


f)Dv 'n^ 


^'cll. 


11 17 


nV ^K1 


c)DV Kin 


vs^r Ntt?n 


Amos 


IX 6 


ni«i D3*:*r 


2 Chron. 


II 3 


^ICD^ 3^*? 


; Neb. 


YI 6 


HttDOl 


I 2 Chron, 

i 


11 8 


Yoai?3 


N 


f> 4 


onS-!^ 


1 
v>K >nn 


vn cjSjn 


Pb. 


CXVIIl 22 


»3m3 


i Job 


III 14 


DP3ni 


Ezra 


III 10 


iS nsp 


Neh. 

i 


III 37 

IV 11 


«"fl = 401 


1 
p.T30'D'» '^2 '0 I0;»^ 


! 


» 12 


in«ix ^ n33 p'331 


J^3? 13ttW> 


1 
i 
Vin p331 


I Kings 


V 32 


njr^3n n« p'23i 


Ps. 


CXLVII 2 


f?Kl?n' '331 


1 Kings 


V 82 


n« T^in 


J0^331 nVl 


Ezra 


V 3 


IDl^n 


i " 


„ 13 


nw3a*i p*33i onoK '3D^ 


1 " 


» 2, 17; 189 

B»a*n na-n V13m 

nor 
!3^fni3 omsD n>hv .1331 

•^ w -en 'K '3 D^D''i;i^ 
ni3r m >n3«^m 

piT3a'bi '3 12''jn^ 

'i3»331 Qip3 llDjn 
13»331 Dip3 ri3I> 13n3«1 
at'Kf = 890 

p.T3a'0i 'np3 '3 1155*1 

1^ i3n3 

D*33sn m 

nn.T np n^y) im 

K"3Er = 891 

'0>D1 '3 |5I?1 

rf? i^xD ns pm 
pnn n»3 nx pni ni^sr in3i 

a'WP ^ 892 

Tp 13^ 11333 n3n 

,1333 JKIC nii3 iio«n 

.1333 nnn 

•1333 rrvrvh iojt'^ 

K>il ilDin DX 

n^r^>h .1333 in> i3n3K ^3 

rrrxn D3M^K^ ^1113 033 »3 DSDP 

nam nn njDJ'] 'K1 

a"jW = 893 
pil3D01 'ttrf?3 n>ip3 '^D '.1 njiB 

vm^yo D'De^3 .1313.1 

n»3 .1313 ^3K .13.1 

.ioin.i .1313 nn« p hv 

>h pan^i 

^3K irx n»3.ii 

1"Xr = 894 

p.l3DD1 '.1 D''31SD 

D»313.1 1DS50 pX 

D*3^D DV 

0*33.1 non 

1D»W.l *3 

.ioin3 
ttr»s D^JI^m. im 
,n''a£ttr = 395 
5i.i30*Di 'ttpi "* 'ns im H -na in o "^Jil 

.1D^«? '33 I^DSn 
,11,1' Df?ttni' ,1313 
DITn *^iy\ 'Kl 
V'5tr - 396 

«33^ 

J<33^ 

VI 8 X33a^ 190 Exod. 
Dent Etek. Job 3^15^5 - ro;wi Job 1 Cfaron. 
Esther III 2 

IV 11 XXI S6 
XCIV 8 A'll 14 

IX 84 

XIH 21 III 5 
XV 24 XXI so 

VII fi Jercm. 


VI 


13 


ProT. 


XV 


27 


Esek. 


xxn 


18 


Jorom. 


LI 


18 Ezok. 


XXXVI 


85 


Job 


XXVIII 


10 


Dent 


I 


28 


Keh. 


IX 


25 


Deut. 


III 


5 


y, 


IX 


1 


£xck. 


XXXVI 


y.'i 


Job 


XXVI 11 


10 Deut. Gen. 

, J<>'- XI 6 
XLll 2 Gen. XXXVI 3li 

I Chroit, 1 44 

iML. LXIII 1 Jttdg. XV 19 
XLVm 21 r»n « 418 

•a tH^ naa 
nson 

ttwfi 1P3 nnm 
r'cfl = 4ie 

n/j = 417 

1D3ttr »^o ■©» 

pnin ^po "isa 

n'^n - 418 

Dv nnaa innw 

B'^n = 419 

pn:om .Tipa -a n3?53 

yT\ = 420 

'Sot '3 rsi3 
DiBpa '3 
inn -13!^ 

H'3/l ^ 481 

•D>Di '3 ^n:? 

•jxntt ^K ♦OS »n'3i nam 
■pne3 nox i 
ran --- 422 
'a»Di '^^3 '^ '3 ninJ|2:5 

rp3 DnK> m'n3t3 
iT/i 4ja 

o»Sr *i:n:K n:K 

'■"«3 nln^2i5 pp3 D'lK* 

•w ninsfi wi 

-ITn - 43*4 

'3*Di p MS -3 nn^3i^'] 

n'rr - 425 

pn>:o'Di '3 nSf^'! 
DHO nx3» K^ nnn 
natD lao i3C3» k^i 
rrr^ -^ 420 

niS30 m? {3 33V 

m::33 Dnj3 pan 
r:n -^ 427 

ur!3Dn nK o'H^k pp3n 
D»o i3n nx rp3n Jitdg. X 9 

8 ChroB. XI 10 1 Chron. Dfto. Numb. Jerei Im. Dcut. 
Gen. Vm 87 
IX 48 VI 12 

m 14 XXIV a 

15 III 14 
XXXI 82 LIV 1 
LXII 4 XXII 22 
XX 8 Kxod. XXI 34 

1, XXII 11 

Keel. V 12 1 King. IV 18 

Jo8h. XY 24 1 KingK IV la 

n 16 

Neh. Ill 4 Kxod. XXII 4 

Levit. VI 5 Dout. XVII 12 

XXit 22 lua, J 81 * 

Ezck. XXXIX 9 2'r\ = 402 

'O'OT 'on w '^0 'K '3 p^'W^l^l 

pn^T nn jiop •:3 nsr^i 

•^'s-p p^»« n»o nxni: ran 

rn ^ 4m 

pmo'Di H p3n3i ,T^3 .TT53 pin HJf35 

IW23 nx T^irr 

n3m 

rn = 404 

'O'Di K 'na w n TO 'K '3 ^tS!9 

wiM T^K K*i33 pnx 

nmr3 xrs xov3 nn^n paon 

rr/i = 405 

pn^D^Di 'on -3 1P3 

13:n DK31 IW 123 DP^3 0«3 
1P3 123 Dr^3 DX2 11301 

rn ^- 406 

•o'oi '3 •'ri^e? 

033 'nhv2 »32X '3 

'n^r3 '32X1 

r/1 = 407 

mfr nh mpv ^21 
113 ^^ xip^ -^^ ♦a 
n'n = 408 

'n2D»Di 'om '3 ^x?3"n^y:5i 

^r3 n^w nt^x av 
hp2 rhp2 xvn 

o'n = 409 

'n2D»D1 '2 l"^??^ 

D*?«r 1131 f?r3 

322^ 322 DX1 

v^3^ nor im 

'"il -- 410 

•D*DT'3 ni^J?5^ 

'nn {3 X2P3 
mf?r3i D^Di Pi*r 

K"*/! - 411 

'O'DI t« TO '2 >^;P3 

nS>nx (3 x;p3 
'nn [3 
X2P3 p pM':£ 
- n ^ 412 

■*ci 'V^h nn3 -3 ipn^ 

inx mr3 

pan n^^r ir3i 

2'*n = 413 

■ -o'Di '001 -3 ^p^ntrio pnn n-]£2^ 

pita nrr itrx r'xm 
d.t;c^ 02 inai 
?I2-3j5!; pnn 15-125^ nnp ixm 

'0^01 '3 n£5=l 

nn^ D.T:r iirsi 

psr:3 ip^rni urai Ksi? t»p5-»pi3 191 Deat. 


XXVIII 61 


P.. 


XC 6 


Eea 


XI 6 


Exod. 


XVI 21 


» 


XXX 7 


» 


XXXVI 8 


LeTit 


VI 5 


2 Bam. 


XIII 4 


lu. 


XXVIII 12 


• 


L 4 


Esek. 


XLVI 12 


" , 


. 1« 


« 


. w 


Zeph. 


III 5 


1 Chroa. 


XXIIl 80 


2 Chroiu 


XIII 11 


Exod. 


XVI 12 


• 


. 1» 


Im. 


XVII 11 


Esther 


II 14 


» 


V 14 


Pi. LXXXVIII 14 


1 Chron. 


IX 27 


Pi. 


XXX 9 


1 Kiogi 


XVIII 26 


2 Sam. 


XXIV 15 


• 


IT 27 


Isa. 


xxxni 2 


Pi. 


LXXTII 14 


» 


CI 8 


Lament. 


ni 28 


Job 


VII 18 Kumb. XVI 10 

Dent IV 29 

Jcrem. XXIX 13 

Exek. XXXIV 4 ! Sam. 


IX 3 


Pb. 


XXXIV 15 


« 


CXIX 176 


Eccl. 


VII 25 B**»;^ = 4«» 


rf 3n = 428 


p,T:0'D1 D"1 "IpJilS 


pnsnoi '3 BJ21S 


ns^iOKn ipsa 


Isa. 


LXIII 12 


DfTaoQ D»a 


pj^mfnr ipaa : 


Eecl. 


X 9 


03 {3D* OntP Ppi3 


IxnrnHxnt -ipaa ; 


ran = 4a» 


H'Fi = 440 


{Vi:d»di '3 X?pi^ 


prra3»Di r> "Ij52l3 "ifJSS 


Pi. 


CXLI 7 


i3>tMcp r\rtiz pKa ppai r6e laa 


WK lop^ 


EccL 


X 9 • 


03 |3D» 0»XP Pp3l 


vtp *Tt3prn • 


^n = 480 


*3Dte inpn ; 


JVt'lJO'dl '3 WfJ^3 


jnan Tvbv ^vy\ \ 


Gen. 


VII 11 


Dinn nirpo ^3 


Tf?Dn p ^ nD3 nru< mo ! 


Iw. 


XXXV 6 


13103 'IPp33 »3 


nap no i 


K'^n = 481 


'^> Ifu mrp 'iii* I 


piT:0^D1 Kfinp H/np 


Kpin npiK mnn prb pn'30*ei "i Pp^Pl 


imwja raai | 


1 Eingi 


I 40 


pKiT 


tt^aan riK wp' 


Numb. 


XVI 81 


on»nnn iw« non»n pp3ni 


nwn nmai 


2 Kings 


XXV 4 


o»a^T Tpn pp3m 


pmc m.T ' 


Jerom. 


LIl 7 


nonf?on wi« ^3i Tpn 


IDPTl 1 


3"^n = 482 


mn»^ Dnopoi ; 


pnMS>DV'np3 '3 yp.5 


ron - 441 ; 


Qen. 


XXIV 22 


Pp3 


p.TM3»Di "npa 1 IjJiS'l 


Exod. XXXVm 26 


nhzhA 


on^ iparn ipaai 


J*Vn = 488 


te naatt^ nn^n ipaai 

'nnon ipit ipaai 

1 


[pnni3T n»^ Tm nn ^31 pp:i 'tt^3 p^O] 


Jerem. 


LI 2 


'^ S5p3n 


nav »rn npaai nsa «^'^ aiva i 


III • 


1 

•]^oS iD« npaai 

-|Oipn 'n^Dn npaai 


Nab. 
Jerem. 


II 8 

• 8 

XIX 7 


b 0^p2 
b O^PR^ 


a'tjfl = 44a 


•f? plan 
b plan 


pn:DDi '3 "^fji^l 


Isa. 


XXIV 8 

It 8 


nnsson ^p oni 


» 


n:-i ipaVi 


f^n = 484 

'0'DV3 ppl3 


a^on = 448 
kik^W^** 


Isa. 


XXIV 1 


r'l^n PP'>3 •'T^'"'' '"'^n 


*ioi6 onnitn njn ipano 


Dos. 


X 1 


1 1 • 

^KIC^ pp13 JDa 


TiriD np npi ip:inn 


.r^n = 485 


-nam 


jiniODi nnp3 o Ip^b 


ran = 444 


2 Kings 


XVI 15 


nt^nan n3ro'j 


p.T3t3»Di -n 1 DnR5^ 


Prov. 


XX 25 


-ip3S omi inxi 


onpa^ Dpnt .th irip -j^ is^n mn> 


Pb. 


XXVII 4 


•i^3'n3 np3/>5l nm 


D'lpaS ^nnaim 


T^n = 486 


>Pttn ^3 n»0SK onpa^ 
onpa^ D>rin 


'3 y^\ 

\ron -ip3' K^ 
3ita p3 ip3* \sh 


1 


Levit. 

»> 


XIII 36 
XXVII 33 


n"on = 445 


r'hT\ = 487 


p.T30^Di 'npa -a Di;ltf?j55^ 


1 
•n fNJtl-ljS? 


n:n3 dj Dntt^3i 


1 Levit. 


XXVII 32 


ICrpD f?3T 


nx'itsi Yn^« m.T riK oro Dnttrp3i 


1 Numb. 


XXII 40 


p^3n3n 


onKXOT ^rtt< onrpai 


i Eccl. 


II 7 


napo on 


DJJ??p.5»6im 


i 

; 3 Chron. 


XXXI 6 


on d: 


von = 446 


i 1 Chron. 

i 


XII 40 


D*3npn*D:n 
n'^n = 488 


. pn:t5Dt .T-jpa -a t?p!5 


1 


"[^ DIpT 


pnsoDi nnpa 'WTi ': "ip^S 


pno mo 


Isa. 


XI 7 


inn» nrpin aT\ nnssi 


^n^pn 


„ 


LXV 25 


n^tai 3K? 


na3n t^pS'i "rni 


.lob 


XL 15 


»n»tt?p it^t< nion3 «: n:n 192 
Pi. lift. Etek. P8. Numb. 
Hab. Ezek. 
Zech. Gen. jim^ - t^p^h^ XIX » 

VI 10 

f, 9 XLV 
XLIII XXI 24 

" 24 

XXIH 47 

LXXIIl 1 fro m.T mim 
.TDHD ma 

?*3n = 437 

"rn^ iTOicn npin rtr^ •ticn pj? nnsn 
rr-j/i = 458 XVI 30 
1 16 XXXIY 8 

XI 16 XLI 2 Sftm. Xtll Job 
Isa. 2 Chron. 
Im. XXYI 13 
XXVII 1 XIV 6 
XLIII 14 ii"3rs = 45» 

D"il = 4riO 

1 ... 

R'Dfl ^ 4G1 

'O'oi 'Jtrhn 'P3 '^0 niNnj 

ni3oi m»r-!3 THK n^2 

j^P'n niK^DHi mKnan 

iKn non ira msna 

nn3n ^h wri 

''Tvh nrmr\ 

•nnn in3n 'Kon 

•o^Di -on '3 n")5 
m3 t^ni rv n9?n 
n*i3 »n: jnn^ ^ 

n"On := 464 

jriMS'Di 'te '3 p 13 nKin3 T'' 'on -^a D'^n'n^ 

D»nn3i O'n^i 7 
s 

10 .Ton ^ 465 

-^M n3"n rD3 -^3 Tl> 'Ton 6a onn^n DHniJ 2 Chron. 


XIV 


6 


«in D*nn3i D'n*rT 
- von = 


= 460 
•O'DI 60 


w 'ion 'a -n rrtn;i^ 


Exod. 


XXXVI 


S8 
D'ttr-ipn iTn3 m3^ 


Oen. 


XXXI 


27 
ni3^ nK3n3 mh 


Jonah 


I 


3 
'^ n:v Dpn 


y, 


IV 


2 1 San. 


XXV 


28 


Zech. 


VIII 


21 


Ph. 


CIV 


21 


Ksther 


IV 


8 i£epb. P«. 

1 Chron. 

1 Sam. 

Pb. 

Jcrem. II 3 

« 3 

,. 3 

CV 4 

XYi n 

XXVIII 7 

XXVII 8 

V 1 2 Kings II 16 

2 Chron. VI£ 14 

P«. LXXXIll 17 Job 
Pror. Pb. 
Job Dan. Dan. XXXVII u 
XXXI 2 XXIV 4 
XI 4 VI 1 
VII IS IV 12 
« 20 XII 17 ♦ Oen. I 1 
II 8 Gen. 


XXXY 


7 


Ps. ■ 


III 


1 


^ 


LVII 


1 Gen. 
Jerem. XVI 8 
IV 29 *nonp {3 hv 


Dent 


IV 


32 


r-Dfl = 467 
pn:D*Di 'J im^a 


: Knrab. 


XVI 


30 


123 Dl'7»3S« '300 in-}33 


I I.a. 


IV 


5 


ViKtr ':Da im33 


1 Jorem. 


XXXI 


22 


n'on - 468 
•3 nn-)2 
'ma: nt? *:c3 


Judg. 


VII 


24 


nirp nan cnc Sipo 


i 


r> ' 


24 asp 

t*D/I = 447 

IDfi^ DiH opn 

nrw ^ mK '3t!r}» la^m 

D^K ^Ka t?pa^ 

nai? hv i»:B^a c^ps^i 

n'On = 448 

prr:iO'Di 'np3 t i|trj53 
^3 niiT HK irp3 

13 'J 

itrn 

n*3m 

31K n^3 

^3^ 10J« 

irj35=nni 

e'Sn » 449 

p.T30'Di •np3 '>Di ■: ^r fJS^I 
■paiK nx iDp3n 

ri) ^^ 4S0 

'0*01 a n^ 
3r nno> n3 p|k 
^503i3nain3no 
ran - 451 

pnao'oi nnp3 a njl 

33S 131 

■prw ♦fT'n 131 

3*in - 452 

pn:ooi 'n*iD '3 *n39 
p:c? 133 

t^:K 133 

i'iT\ = 453 a 

|in:o'Di '« m fr^^i^ 

K13 n KKrn3 

K13 nvn inn 

ii3ni 

b 

•0^01 H 'ns ': Kn^ 

or6 QHK in3 kVi 

nKn3 ^31 

Sk*:ii 

T3/1 = 454 

p.T:o>Di '01 D^'lb^ {^19 
in3 n*rKi3 

mm MBw K13 1«?X DIM ph 

n*jn = 4^ 

mi* K13' fWn3 OKI 

p's m p30 ^3 hv nin» ki3i 
f 1K3 .inn m.i* ki3 ^a 

'o*Di 'n 'n3 M n*i2i 

piM nso m3 no 11? 

nam :sp 


KumV. 


VI 


27 


Gen. 


XLYIll 


9 


r 


XXYfl 


3S 


Imu 


LI 


2 


Gea. 


XXVII 


29 


2 8»a. 


VII 


2» 


Hath 


111 


10 


Gen, 


XX VI 11 


6 


Im. 


XUV 


a 


jMh. 


XXIV 


10 


8 Citron. 


XX 


29 


Dm. 


VI 


11 


ProT. 


XI 


11 


Job 


I 


h 


Dan. 


III 


28 l^'T?-rn9 193 rmnpnrnm *n vip-jaKi ' 
oyan tamsK ^ '©♦an k viri^. ! 

•pai ^1 nnm ik inyi^oi 

•K 13-153 

w» Sp D^ pw3 It »nyi3^ 

vnmh ^n»3K 161 'K Tpn^ 

mp OTin ontp^ •« nro^ \ 

033^3 o^^^ 'K «^5^ j 

•tOKi •11^3^313: n3r » f*^? ' 

Iron:! 'tr^si nai: ir^ im in ^ai notr 

•b viaiain 

'^ 03"i3Kl 
•b D3"1?K 

'S 1*ai3D^ 

'h -pan 

•S 'nai?^ 

'S onanai 

'S Y^anpn 

••^ ^1.?nni 

'h va-130 

•^ na'isa'i? | 

•b -sp? j 

•^ lanas ' 

•S ' lanan'T ! 

wtr^a 'nmsn n^^ im in b I 

'fBD K^a K^s^a 'rnn d^u?^ ynp^ 'Da -nr^ wn n^n? -irS b ; 

iDa I 

Jorom. IV 2 13 WaOT ! 

1 Citron. XXIX 20 n-n .rv)r{^ n« K3 '^ai^ 

mw tr"'*ln >np: ofrip^ ^Oa iSo tot npn? "i^^ ^ai 

p3a 'nsi 

Gen. XII B ^717^- 

Pk. CTII 1 ^^Z ^313 

in jD 13 pn^ ^an ^ai 
Dan. IV 81 nj*!!! »6'rVi 

«'cn ^ 481 
'0»01 p-lOP "ID W 'Dfi 'Kl 'K '3 Wifp^ *^^13 

P8. Lxvi 20 Ton K^ irx dmSx 'p*'^ 

LXYHi S6 - Qirrt* -[lis Dir^ mDvrni 

3'Bi1 - 4<«i 

'3 niiT niiN "^fns 

1 chron. XXIX 10 ^ ir3K ^^mT' mSx mn' nnK "pia 

p«/ cxix 12 • -ppn "312^ nin> nn« ^iia 

25 a Gen. 


XL1 


4S 


Ita. 


LI 


2 


Gea. 


XLVIII 


ft 


Kamb. 


VI 


27 


Gen. 


XXVI 


S 


I Chron. 


XVH 


27 


Gen. 


XXVII 


2» 


2 Bam. 


VII 


2» 


Judf. 


V 


24 


Ita. 


XLIV 


K 


Exod. 


XII 


S2 


laa. 


LXV 


l« 


Deut. 


XXIX 


t$ 


Pt. 


XXX vu 


22 


* 


CXVIll 


26 


« 


X 


8 


Gen. 


XXVIII 


« 


Ph. 


LXXII 


17 0"D/1 ^ 4«l 

•nso^m 'V^2 'on 'a n^ 

mcpn ^ mqsn p ni30 

ni3 OT3 jn^i^ 

ni3 CT!3 IT n^ 

y/l = 470 

'30*01 l^l^^'T? ''ipi ja '*na a irrn? 

inns incnp voip 

i^n« nK jaron n« 

'O'Di 'on '3 linnj 

irx IP nnn3 

nr3 n»ni3 

3'pn ^= 472 a 

pn»30»DT 'on im -So '3 1 •I'^nn? 

n*n3acfa in-Tcr 

n'nn3 "lacn 13K 

'nil* om ^319^ 

nSar ip^ ip nnna 

h 

in3 1)!^ 'on -ini 'S»i 'bo '3 'nnrniKs 'dSt»o 1 H'^O '"!? 

•n3»*Di 'Oip nv 'on im 

Jcrem. LI 30 •'J'f?'?? ^'^2m 

LHiHcnt II fl 'to nwa *^an lax 

l-n. XV a 'ro nrv']^ *3^ 

Jonah II 7 w n*nia p«n 

a-pn = 47» 

•n30*Di 1 "Tj^l^ D^lt* "0^:51 

KKok. XVI 8 nn33 «i3tn 

, «o ^n'i3 n« »3K >ni3n 

xxxvii 2c m^r nn3 on^ *ni3i 

ik«. lix 21 »nn3 n»r '3in 

I'p/i -- 474 

'0*01 '3 D%i^^ nna 

u*nh^ nnas oSeni* *3en* im 
iniin3i D*nSK n*i3 iio«r k^ Erod. XXVI 28 

i»a. xx^^I i 

Job XXVI 13 Exod. XXXIX 3S 

XXXV It Im. XV 5 

Jtmah H 7 Jureni. LI 80 

Lnmcnt. II ^ 

Juiiah li 7 

l»a. XV 5 2 Chron. XXXTV 32 
IN. LXXVIH 10 •TPn = 475 

pn*30*oi panrm ki23 ^3P oia-sn pr^3 pnjoTi '3 H'^'lIliS 
DtMie. XXIX 11 nn33 "psp^ 

1 Sam. XX 8 nil* nn3a 'z 

KR.'k. XVI H nn33 Kiaxi i[? patrsi 

rpn - 47« 

pT3o*Di '31 M nnss 

1 Kings XX 34 y\btfH nna3 *3K1 

2 Kingg XXIII 3 nn33 Dpn ^3 ion 

2 Chron. XV 12 nn33 1X31 

jrrpm. XXXIV 10 unvn Sa ipoen 

2 Chron. XXII I 1 nm n*P*3tPn 13^31 

T"pr» r^ 477 

•a^Di '3 •»nn5t 

Kzck. XVII i5» Ten icK *nn3i 

i»8. L XX XIX 29 -6 n:DW *nn3i 

n"P/1 ^ 47S 

'O'Di '*nii3 n*^ im m Sai Hpn? Ksr^Sa pSo 
xuttib. xxin 20 innp^ ^13 nzn '^ ^a^ 

iJcn. XX VII 38 i»3K S>? IC^P lOKI 'N naiSH 

1 Chron. XV M 27 -ps^ n^xi.i nnpi •» f}2^^ 194 V^;^) - T^:? i:fp Gen. 


XXVII 


30 


Kamb. 


XXIV 


1 


Deat. 


XXVII 


18 


Jo»b. 


VIII 


83 


1 Sam. 


XXV 


14 


2 Sam. 


VI 


20 


1 Kings 


I 


47 


1 Chrou. 


XYI 


43 


n 


XVII 


27 Deut. X 8 

XXI 5 

, XXVIII 12 

1 Chron, XXIII 18 2 Sam. VIII 10 

1 Chron. XVIII 10 Deut. XXVI 15 

2 Sam. VII 29 

Pb. XXVIII 9 Judg. Pa. cm 21 
„ 22 

n 20 2 Sam. XXI 3 

Pb. CKXXJV 2 Deut. I 11 

Pb. CXLV 21 Gen. II 3 

IX I 

XXV u Uen. I 22 

y, 28 

XLIX 28 

Exod. XXXIX 43 Numb. VI 24 

Jerem. XXXI 23 H'3Sr = 491 
'r\v:i''ti^ "ipa 'ed l|i:?^ 
pnir n^3 irjo 'nn 


Numb. 


XXII 


12 


DpSa KT1 


Ettth 


II 


20 


noj>^ fi^K 
^N'nr' bl 
- 
^33 nr« ^»i»3X^1 


Gon. 


XIV 


20 


Tn 31£r*l 


p. 


LXXII 


19 


ni» 1K3 Oil 


1 Sam. 


XXY 


38 


Qvn h^ iD^'i 


Dottt 


XXVIII 


3 


n*?Kin nnxn 


n 


» 


6 


3"3t/l - 492 


2 Sttm. 


XXII 


*J 


'ma^Di '1 "^fH^V^ 


Ps. 


xvai 


47 3ion i^iitw HK 1^ nm* nriDv 
'•o' .in Q^ttnp mp le^npn^ pni< ^-ran 

J'Jtn = 498 

Dinn fix n^i 
racn = 404 

pn»3D>D1 ''Tp3 "^l^^ 

■jtt^ip proa nB'pt&n 
'j*i3T Sxin nnjn 

'in33 in •»3:3 in niins in 
•rxn - 495 

pn^sD^Di ''ODT -n nin^ JlDn^ 

or 3i3nn3 ^niw'3 mpiD xnD3 

^Kir* 'ppin^ »3^ 

VN3X ^3 

vwo f?3 mn^ 1313 
n3 naa v3k^o mn> i3i3 

V'Jtn •- 496 

pnaooi nnp3 -3 ID'l^^ 

nf?n3 nx 1313t ie3K na3i 

13131 mp D3T ixer 

T"3Jn = 497 

D3nK 

1^3 ^3 -p3n 
n'::n = 498 

^P*3rn DV flK DMb« ^13*1 

n: m dm'jx 713^ 
pnit* nx DM*?« ii3n 
a'3j/i = 499 
•D'Di nuns 1 DIli< "^"^yi 

DM^« DHK ^13^1 

113m 

Dni 131 irx rinn 

nt^o on« ^13^ 

p"n = 500 

pn»50»Di 'nps '^DDi '3 niiT ^5*35^ 

^iDtt^i nin» 1313' 

pis ni2 nin* •]3i3* Gen. XXIV 81 
XXVI 29 1 Sam. 


XXIII 


21 


2 Sam. 


II 


5 


Pa. 


CXV 


15 Gen. 


XXTV 
M 


i» 


85 


■ 


XXVIII 
» 


XLIX 


28 


Exod. 


XX 


11 


Dout 


XXXIII 
2 8am. 


VI 


12 


1 Kings 


XXI 


18 


Job 


II 
Isa, 


LXI 
2 Chron. 


XXXI 


10 


P», 


CXLVII 


13 


Job 


XLII 


12 £xod. 


XXIII 


25 


Deut, 


VII 


18 


1 Sam. 


II 


20 Gon. 


XXVII 


27 


» 


n 


41 


Isa. 


XIX 


25 


1 Chron. 


XXVI 


5 Numb. 


XXIII 


20 


« 


It 


25 


Deut. 


XXXIII 


11 


Job 


II 


« J'CD = 483 

'3mnifn9 

mn»^ Kin 1113 

rwi = 484 

'10D 'Ki 'in:a ':j •? ^[n^^ 
Ti'3 ps: )30 ir« 

11133 ow 
^K n31131 lOPtS 

niM nni? ']ii3i 

■[nKS3 nnx 

»ii3C ^1131 nin* »n 

niic •p'^31 

n'Dil = 485 

pmD^i in3i '3 nin*; ijna 

pn3 mrn no^ nin» ^113 ki3 loxn 

mn* 'pi3 r\np nnx 

V'O/l = 486 

pn»iD»Di 'on im '^0 a '3 D^'p'lJ 

D»313 ^KT lOXn 

•en 111 n^r'i 

pKI D»»r ntfv 

foil c= 487 

{in»:o>oi :!•» "^flS 

K3 ipt om3xi 

»3iK nK ^13 nini 

3pxn n« pmt> 113 ^3 

Dn« ^13 in3133 ir« 

n3rn DV nH mn> ^13 {3 ^» 

nwO p3 11!?K 

Vkwi dik i3r n»3 T» rm^ ^13 

.ni33 713 

•'3m 

mn' ^13 Pi: on '3 

n'Ti wisrm nDiinn ^nna 

131P3 Y33 "pa 

3VH n^mx n» ^ 

n'B/l = 488 

lin'iD'Di •! tl3^ 

1131 03M^K mrr ni< iift*tMn 

■[3im 131* ^im 

^tWH fttn nsp^K n« ^ •p^'' 

'nr333 im '031 'i 

H'tXX = 489 

.pH'SD'DI •np3 1 ID^S 

mn» 1313 ittTK mr mi3 

3pr ♦ ♦ . irr Dctn 

niK33c mn» 1313 ir« 

^3'airn ^rhvo 

X"n = 490 

(in'so'Di 1 p in IJI5 
»nnp^ 113 n:n 

13313n v6 113 03 

vT ^PDi i^n mn' 113 
nm DM^» p3 TTSp nrp^ - D5l9n 195 1 Sam. H KingR XXX 9 

10 
. 21* IV 10 

xvm «o 

VII « j^n=s&M 


1 Rmth 


11 4 


007 fl^30 )0 W3 i^VX\ 


pn:iso) •om '3 ?[03"j5 


in33 m '»333 m -ns ti 


0^ 


XXVU 35 


■jnaia rtp^ 


H"pfl « 501 


p«. 


HI » 


nho inns -pv hp 


niD^oi 'Dfi 'Ki -^ '00 c]iD in -s D5"3;iJ5 


'T'pfi = 514 


Jotli. 


XXII « 


QtVyW) PttTliT 0313*1 


pn:ooi nnpa -i ni:D'l9 


» 


T 


iHE^SDn S931t^ *^17I 


I'rov, 


X • 


ewi^ ni3i3 


2*pli - 502 


» 


XXVIII to 


fn3i3 31 nirjGH tsr^K 


p.i:io*Di .Tip3 '3 n?n:j^i 


P.. 


XXI 7 


ni3i3 vin^t^fi 


Qen. 


XII a 


T»3130 
LXXXIV 7 


rep/i = 513 
jmiD^ '^D -rm WT -n t niDn^l 


Ps. 


CXLV 1 


3'pfl «= 508 

TO •inisp -K -O'Di a ^5nnKl 


Ges. 


XUX th 


73K ^0 


Gen. 


XXVII 8S 


rvrp *|n3' QJ Tn3i3K; 


• 


n 


j lli^'1 


Iw. 


LI 2 


in3i«i in3i3Ki 


: 


SJ5 


-a '3 


Tpr) - 504 


- 


2<t 


n313 ^jr 1-03 •]'3K n313 


•»n3ia ^f^pn^D 


« 


. w 


"vm fSt 13 D'3B? 


Gun. 


XII S 


T3*130 n313K1 


pi. 


XXI 4 


^ 3TD m3T3 T23Tpn ^3 


Namb. 


XXIV « 


"p13 •p3130 


r-epfl - 5if, 


Gen. 


XXVII 28 


•^ ^ 7113 ^p^^^ 'Kl 


•onsi '3 niZ)*l.:^ 


■rpn ^ 505 


Cut 


VII & 


f13ttTr3 ni3*>3 ^J^S*!? 


{VTJO'Di fTiflo KiMi map 013 v» fw^a pnitDoi 'no avtsp '3 '1 "sfl-S^ 


Reel. 


II « 


o»D n'Di3 '^ Yi^ttrp i 


2 Sam. 


VH 28 


p3» 'JfD1301 


npn = 517 


ProT. 


XXII 8 


PP 310 


prr:o»Di •»ip3 1 ^n;:pn5 


Pb. 


CXXVIII 4 


113' p '3 nan 


ZeeK 


I 7 


B3n ontC^r DV3 : 


« 


CXI I ' 2 


•p3' Dnr* m 


1 ChroB. 


VI 24 


TDPn P]DN vnKi ^ 


l*pj1 -^^ 506 


- 


XV 17 


iTor»i ! 


prpso'oi 'fio im tip '3 -3 '^i^^ 


^<^r»a. 


xxvin 12 


0>tt^JJN lOpn 


Judg. 


V 24 


w 0^30 •p^n 


Tt"7i1 = il9 


- 


. 2* 


13 '3 


TTcn z pntj i 


Prov. 


XX 21 


nnnrwi 


Bent. 


XXTII 41 


mn p-J3 iflUCr DH 


rpn -= 507 


1foi», 


m n 


7n>3n pi3 n2:b 


•O'DI 'Om '3 "f 1^0 


Jo»li. 


XIX 4i 


p^ 'X31 Tm 


N«Mb. 


XXII 6 


T130 T13fJ 


«*70i = 5n) 


Ph. 


CXHC 2 


mn' or M' 


•3 C'^5^ 


Job 


I 21 


nin> Qttr m* 


Ezod. 


XIX 16 


D^pi3i rhp Mn i 


1 Chron. 


XVII 2T 


D^t^^ *^*^n9=l im 


P«. 


xvni 1ft 


Dan^i 31 


n"pr\ -- 508 


Dyn = saeo 
•»Di3^i3Wi •'snji D^snj ''319 't^b ^3 


p.T30>Di '>lp3 -J pna^ 


Judg. 


VII 6 


D.T313 


J-df. 


IV 10 


33in ^TIK e|-n p131 : 


Dan. 


VI 11 


•nma n*^ M1313 


" 


V 1 


rpn3i irm 


0*pn 509 


Job 


XX i6 


im-iDO 


'O'Di 'm3nK 0P03 '3 n^l^*^ 


K"3pn - 5]il 1 


Dent. 


XI 27 


ii?o»n itt?« 11313.1 n« 


•o»Di '3 nns : 


P«. 


CXXXIII 8 


.1313.1 HK .ii.i» mx or '3 


IM 


XLIX 8 


1113 f n^ ':o'tn 


'"pr\ ^ 610 


Job 


XXXIII 8 


if?f?o ni3 »nottr fixm 


pn30oi iTip3 '>3r»^ nfi3 '3 n^'l^^ 


3"3pn - 622 


1 Chron. 
Pror, 


Xil 3 
XI 26 


♦nn:p.i «i.in .13131 

1>3r0 rsi'j .1D131 •o'Di '3 iiferan 

niKO rtn Kin m ^^n 

\2r« niKO jniKi kti th ^fm 

^r^3i PI r^K ^3 fpn 

pn:o»oi vn '3 n^t^? 

.liters iV'nn^ ir» 

nrn dim nnx 11^3 enx k^ 

oimo i:n3Ki mn mtD * . ♦ nrn dim XVI 17 

XII 15 Gon. 


XXXIII 11 


Levit. 


XXV 21 


G«ii. 


XXVII 86 K"'p/1 = 311 

'»Di '3 nsnj? 

ir3 nS3«i n3?n ^rea ni« S33 
a*'pii = 512 

pn30»Di '3 ''n^^lS 

itcrx >n3i3 n« «: np 

03^ M313 nx M^IVI 

D^oro nr ♦ispp'i 3pi?* lot? xip '3n 196 ci''o^j;i - ^^?^ \ ^^ fi'bpn = SM •pa '3 713? Gen. 


XXXIV 19 


2pT nan f sn >d . 


Kxod. 


XII 9 


Lament. 


11 5 
1 Sam. 


II 15 


Exod. 


I 22 


p^ptn nan ^ai • 


Lcvit. 


VII 19 


Jerea. 


XXXI 22 


pponnn ' 


^ 


. 19 


» 


XLIX 4 


^^^nnnno 


Deut. 


XII 27 


Lament 


II 13 


^h raiK no T^'PR no 
•nma D'»153 fw^ ^at ! 

•D'Di 'DD -N-i '1 ns^ ; 


Geu. 


11 23 


Levii. 


XXI » 

xxn 12 


pa cr^K nav \ 
n'nn »a [na nai 


Kxod. 


XX 11 30 


* 


Lovit. 


Xlll 18 


ff 


« 18 


n'nn ^a jna nai \ 


1 Kingtt 


XYU U 


Pd. 


XLV 13 


lie nai 


rr^pn - 538 i 


" . 


m ^ 
D**):;^ ny? n^m K-oa nijni d*':)? -np *?3 j 


Kjjck. XXWII 8 
Job X U 


2 Chron. 


XXIV 8 


D'nr D'er: m^nir i"? Ktc^i i 


Dan. 


X 3 


Ocn. 


XXXIV 1 


pKn ntiaa 


Judg. 


XIV 8 


l^nx m:aa p«n 


Gen. 


XYU 24 


V «»cpmn p«n n"i:aa 


Levit. 


XH 3 


0"pn ^- 540 


'D»Di 'a niD55 


Micah 


I 8 


n:p» msaa f?3Ki 


2 Kings 


V 14 


Job 


XLII 15 


av« msaa ♦ ♦ . D»ttra 

«'Opr» = 541 


Nob. 


V 6 


Oen. 


XXXI 81 


^:in ID 


Jerem« 


V 17 


'p^)£p *?aKi 


Gen. 


II 23 


Job 


I 18 


nana n? np 
•ainaa im '»a3a Tm -na nn 


Job 


XIX 22 


3"Dpn -- 542 


Job 


XIX 22 


pn:DDi nnpa "'«f?o 'a TpliJI 
2C 


Gen. 


XXXII 1 


vm5af?i v:af? pran 


w 
» 


XLVI 16 


vm:ai v:a tres ^a 


Neb. 


III 12 


vm:aT Kin uhmr 


Prov. 


XIX 10 


yopn = 548 a 


» 


XIV 30 


■ 'nw Sa 'on n H'^O^? 


Josh. 


XV 45 


\^yv 


■ 


xvn 11 


•j:pn 


2 Cbron. 


xyixn 21 


Judg. 


I 27 


oySan -jij^n 


i Jcrem. 


XX 18 


ji 


• 27 


D*»wri «|:pn 


1 
Jercm. 


XLIX 2 


nsnaen er^a n^n^ai 


roa nai "ina ^ai 


j i^'JP^- 


111 19 


b 


Pa. 


XL 16 


.1 ni.» 


VTT 9fl 


pn»20'Di -npa 'f?D '1 O^'O*^^? 
in 


1 

! 19 


LXX 4 

CIX 29 « 29 
2 Cbron. XIII 19 

. 1» 
XXVllI 18 

18 n:o 


« n»a 


n:r* 


2 Kinga 


IX 34 


lair 


Pa. 


XLV 14 


n:Dn 


Dan. 


XI 6 r:pn = sa 

'O^Di D^xop -a 7^^p 
D^oa ^raa ^c^ai 
^tt^aa itr^a . ♦ . ♦ np* k^i 
,r:p;i = ^5 

•n;5D»Di 'iina '3 "^^^^ul 

HDtt ^aa w^ nrK it^am 

ia 'a 

jn^K mn' nam Sr ^Dr^ ^na? on 

'D'S 'rXD '31 tJ^D lETI in 

pn»30>Di 'n "^tfr^l 

ntraa irai 

nsia mt^a irai 

inpa na nM» o leai 

D^aipm 

ia 'a 

Dn»^p n:m 'n^Kii 

»:ttr'3^n icrai nj? 

»nSaK «•? nnon unb 

r"3pn ^ 527 

•'Di nJJ -on 'a in^nj? n^? 
o'X?«?n ja oniain 
f?iD* '3'Q»n DvaT 

n'Spil = 528 

•^33 ne^3 3OT 

i:w3 is^nK irsa nnyi 

B"3pn = 529 

pn3»*oi '3 '^"y^^^'O 
ir3rn «S ntt^aoi 

^•pn - 680 

'0*01 '3 "n^^O^ 
^V2V^\ Kf? nraoi 

K'Vpn ^ 581 

pn3DDn "3tt^^ '♦vi3'i '3 Dn.i;?^ 

KB1D aS D^iua >'n 
a'^pn =* 582 

pnso'oi '3 T\ip2^ 
■p6a mn' rhitr) 
^by^ 
rbpr\ = 688 

Dnr3 pKH ^33 

onra apj? bv itsv' 

ipr ^p lait:^' 

Dnr3 ^^P2a ^^V'^ 

T^pn ^ 534 

pn':o>D'i 'np3 •>aDi '3 "^"T^'n^ 

nstn n'^yii^n nK k: nps 

na^:D "[Sa n3 nnaa ^a 

a::n ']bii nai TSp w 

2 Chron. Deat 
1 Sun. nrni^ - crc'ij?i XX! 

XXIX 

OXLIV XII ill 

XXX 8 

VII SI 

XIV 1ft 

XIX » In is'maK 1^3 nam I « t'hron. 

I'OpH = 446 i ^ 

f3 nron i6 

I'ram t»i Kan 

nofm ni03 "uai 

irioi rion ^vk opm 

•W3 fiK D^nSaKm JcNth. ^ttdg. nsp/l = 547 

cxLvm 12 psors. ni^^ina o;i onvi3 
lararib^inji .T"^ TW ^31 p»^ pnrrm -inoit n*»30 ^31 

^r^*** ^^ *' imn3 jmnr noi 1310 no '3 Jervat. Judg. 

Keli. 
1 GhroB. VH 2» 

xm n 
xxvm itj 

18 
XV 45 

XV ri u 

I 27 

^ 27 

XUX 2 XI 26 

• 26 

XI 28 

V 16 197 1130 

Sk n»3 
n3r» 

13W 

nion 

'O'DI Vn n"03 131 '»«»33 ^31 

pipp 
Hinxn twi3 .Tn33i 

131 "IW ^31 
Yopn = 544 

'3001 -non '31 ^ '3 1 n'»p1i55!| 

SKir» n3r3 

13 pin 

3^*51^31 

1x633 i3»n .K^ttn j<ny^^D3 nnn nit* nonyo o'rr: •*^99^^?***!»' Scj n« ro-,j?D J -: IHU 


LIV 8 


» 


XLIII 14 


llaL 


I 1 


Exoi. 


XV IM 


Utit. 


XXV tt 


R«A 


IV « 


Euk. 


XI 16 


IM. 


II 10 


EMk. 


XVI t4 


• 


XLIII S4 


1 Smr. 


XVI T 


Esek. 


XXXI » 


Job 


XI 8 


laa. 


V 15 


Etek. 


XXXI 10 


Pb. 


LXXIV 11 


1 CkroD. 


IV 10 


Esek. 


XXVU 4 


Exod. 


VII « 


Joah. 


I 4 


1 8«w. 


VII 14 


iM. 


XIII 8 


Ksh. 


II 4 


Jereai. 


XXVI 11 


1 Smk. 


XVII M 


JercM. 


XVI 11 


IM. 


XXX 1ft 


Lerit 


XIII 41 


Job 


XV n 


Ffc 


CXXIX « 


Aaoo 


VU 1 


Nek. 


XI 8 


Dm. 


VII • 


Job 


XIU 11 


0«L 


XLIV 1 


w 


« 


Pi. 


LXXXUI 8 


EMk. 


XXVII 9 


tfkm. 


XXI ft 


Devfc. 


XIX 14 


» 


XI 14 


• 


XXXII 8 


IM. 


xxvin 1ft 


^.•rit. 


XXI 10 


tCk»im. n 49 


t 8m. 


tl 11 


XMk. 


XXXV 8 1^3 


'H = 1 


1* ^ 
nwm pjf^K onw mpoaw teu ^3 r^^ ^ 


on^ 


p'o ^thm .-war nwa rom q'd^k 


rbpn ^bn rD 


n^ 
nrom nitoi m^ 'rw rrmw ^'3 ^a r^o 


rwp ^H 'n orh p*o iw 


IC^s 
'3 == 1 


1-K? 
f 3Kn paim 'n^^niKa KnSn '3 


23 


Ocn. 


XXXI 1» 


^3i3rii 


3? 


, 


. «o 


apr a^i?^ 


aa 
. «« 


TOa rw 3ri5r»5 


*ja 
• 


•a «•» 
[pnniai n^ irmn Sai '3 jvi^ttm ptei 


- 1 * 


2 Kings 


XV 25 


A onijS? 


W5I 


Job 
Lcvit. 


XIX 86 
XX 18 
'^33 


b 


t5^ 


Kxek. 


XLV 9 


•t. D5^iDfe^^3 


T^ 


Is». 


XXVII 9 


^ •« 


0?^ 


Exod. 


VI 4 


'^ nj 


li^? 


Uen. 


XXI 18 


4» ^y. 


ntia 


Jttdj. 


V 11 


^ op?? 


viniaa 


•1 = 4 


rtiai 
DTiaa 
Ka 


^frpD? »«■ 


XVI 8 


w. 


0?ITWJ| p«»». 


vni 18 


fwi 


r©! i KMk. 


XLVII ft 


^ 


»3S i Niiaib. 


XIII 15 


^^TttU 


t3j| 1ml 


LXill 4 


'^. 


^ ; E«ek. 


XVI ftO 


TW 


'53 *"• 


XIV 11 


TJ^ 


awo Pn^l i Exod. 


XV 7 


T?i« 


D73I 


Zepk, 


II 10 


0?^ 


R*?! 


ProT. 


XXIX 28 


n3?3 


nra? 


IMU 


XIU 8 


'rm 


nr ^ 


De«t 


XXXIU 29 


low 


•» ^ 


Zepk. 


III 11 


1^?HM 


fnii 


Esek. 


XXXI 11 


fVh}| 
Ruth 


IV 4 


•0? hfA 


0?^ 


« 


• « 


- SJ3 
Iblj3 

1^ 
P«. 
Letit. 


LXIX 19 
XXV 16 


131 


Bek. 
Job 
Ise. 


XIII 29 

XIX 86 

XLIV 24 


ipntKa 


1 - 


XLVm 17 tssp 3- i 199 Micali 


Ill s 


^^ 


1 tei. 


XXIV 4 


mtia 


Exod. 


IX 81 


^j>?l 


1m. 


HI 14 


nS9f 


H. 


LXXX 18 


•7T!? 


1 Kiaga 


in 4 


•en njx^na 


Pb. 


LXIX 5 


"^ 


MiMik 


VII 11 


rxv 


Oea. 


XLIX 86 


nx^?l 


Job 


XIV 8 


tpjl 


NmIi. 


XXXIl 18 


nVii 


Im. 


XXXI 4 


innf3| 


In. 


XL 24 


op}? 


Pt 


LXXXIX 41 


vpVli 


Eiek. 


XXXIV 26 


^Wi 


Hall. 


III X7 


•t? 


m l 


Esra 


II 80 


-^P, 


Levit 


XVI n 


, "H? 


E»k. 


XLVII 18 


nil 


Ps. 


XVIII 86 


•»?? 


1 ChroB. 


XIV 16 


•"mi 


Prov. 


XVII 82 


nni 


2 San. 


I 88 


^^W 


1 Kiagt 


III M 


n« 


i:i 


Daa. 


III 80 


n?a 


« 


. M 


"?? 


Job 


XXX 5 


1^ 


Jerem. 


XLI 16 


on?| 


Lament. 


IV 7 


nn-s? 


Dm. 


III 86 


Kin 


Isa. 


XLVII 7 


fiWI 


J«dff. 


VI 87 


W ^ 


Im. 


UX 80 


^3 


II 


« S 


^:?? 


ra 


Nab. 


III 17 


^13 


Oen. 


XVI 8 


'^Vi 


Lerit. 


XI 48 


1*11 


P«L 


LXXI 6 


ni3 


IM. 


XXXIII 18 


w?? 


P*. 


XXII 10 


Tti 


ProT. 


XXV HI 24 


^ 


Gen. 


XVI 8 


in?l 


Eiek. 


XXIV n 


•T^ 


DoHt. 


XX.KU 11 


v^a 


Lerit 


XIV 8 


niia 


Im 


XLIV ]» 


iit«. 


Isa. 


L 8 


ni 


:i: 


» 


XLVII 14 


f*™. 


Zapb. 


II 9 


ria 


laa. 


XV 3 


™iai 


SSan. 


XIV 7 


. 

'5^? 


Pa. 


CX 6 


mm 


Jeren. 


XXXIl 89 


•^ ttTniaa 


Gm. 


, XXII 84 


nna. 


a 


CVI 5 


1?3 


11 


XIX 13 


•on DiTnSa 


» 


III 14 


1?f^ 


Eaek. 


XXXVi 13 


»ro ^a 


n:i 


Snm 


II 47 


« ra 


1 Saa. 


XXXI 18 


nna 


Jerem. 


XLVIII 37 


n*na 


Kdu 


VII 49 


■ep yj^ 


» 


1« 


n*ii 


Joab. 


XV 87 


fna 


>a 


» 


10 


^i 


Pi. 


LXV 11 


rmna 


1 8m. 


XVII 58* 


»n« 


Eiek. 


I 23 


Drpn*i| 


Job 


XIX 12 


v-ma 


IMU 


XL 4 


"•I 


■. 


» 11 


nj.Tf»h| 


Nab. 


in 10 


.T^na 


Oca. 


XXXII 88 


fi 


Neb, 


IX 37 


^*0*ia 


Eatber 


I 4 


ln>^ia 


Job 


XL 17 


*V3. 


Gmu 


XLVII 18 


^^^ 


Im. 


XV 8 


npna 


2 Saai. 


II 84 


m 


IKi-g. 


* XIV 8 


W 


Naab. 


xin 11 


'^a 


ChMi. 


XXV 88 


via DpJ 


Im. 


U 83 


Ti 


• 


. 10 


Srfi 


Im, 


LXV 18 


nV| 


Esek. 


XXIII 8S 


111 


1 8am. 


X 8 


DTia 


J«el 


II 88 


1^3 


laa. 


XXXYin 17 


113 


1 CJbroB. 


xn 15 


yna -pnni 


Pfc 


XLUI 4 


'Va 


Kcb. 


IX 86 


W3 


CmmL 


I 8 


T^l 


I«. 


XXXY 8 


n^a 


Ecd. 


X 8 


r?« 


Nnb. 


VI 5 


^. 


Dn. 


V ft 


>«TI 


1 Ohihl 


V IS 


*3« 


IM. 


XLIX 21 


^^ 


^a 


Laaraat. 


I 18 


una 


. 


LI 18 


nVp 


6e». 


XXXI 48 


^J 


Kab. 


I 4 


T?la 


P«. 


XXXIV 4 


^a 


Du. 


n 88 


•^? 


! 1 CbroH 


X 18 


nwa 


« 


CL 2 


^^. 


Im. 


XXVIII 88 


*»*! 


» 


1. 12 


nbu 


Eaek. 


XXXI 4 


vnSia 


Dm. 


VU 9 


STlW?a 


Im. 


LIV 15 


Tia 


1 CauroB. 


xvn 21 


m^ia 


Jen». 


XLVn 8 


^5*3 


Jab 


XIX 88 


ma 


2 Ktaga 


X 6 


•^^i 


i^' 


IX S8 


T8 ipfrs^a 


Eaek. 


XIX 8 


•T73 


Eaek. 

■ 


XVI 86 


'^r 


1 Cknw. 


X 10 


•op iR^s^a 


Lammt. 


rv 8 


fT?a 


«KI^ 


X 11 


T^J 


l«b 


XVI 15 


T^j 


1 (^TML 


XXVI 14 


i*ni3 


Dect 


III 24 


^1 


Dm. 


II 88 


■ -T^ 


Pa. 


XVI 5 


*Vt^ 


Je^ 


III 7 


Ihl 


I«u 


XUX 81 


,1^i 


ProT. 


I 14 


TfT^ 


Job 


XX Xr 18 


'?h? 


J«r«ai. 


L 2 


■"^J 


tt 


EaAer 


X 2 


n^? 


Ecek. 


XXIII S7 


?'T^ 


P.. 


XC 10 


» 


Joaab 


rv 10 


. 1R^? 


T» 


48 


{=^^ 


1 ^ 


vn 21 


«ri^a 


Pa. 


LXXI 21 


'pVi? 


JmIl 


V 9 


'rrlVa 


; 1 Saai. 


XXV 4 


na 


Lameat 


II 3 


>ni 


imde. 


XVI 28 


nVa 


! GeM. 

] 


XXX VIU 18 


nt^ 


2 CbroB. 


XXXIV 7 


ins 


« 


. • ^' • 


^Fffn 


^ laa. 


Lin 7 


•7J?3 


laa. 


IX 9 


wna 


l>a«. 


II 18 


M 


Jercw. 


vn 88 


Ha 


Namb. 


X 24 


'anna 


. 


« 80 


'^1 


AaKW 


vn 1 


*!! 


Im. 


X 38 


arr\3 


Isa. 


VIII 1 


jrVa 


Eaek. 


XVIII 18 


^i 


Judg. 


XX 45 


Djna 


J*b 


xxxvm 11 


1^1 


Jaig. 


XXI 88 


*}| 


j Hos. 


11 8 


fmi 


liMI. 


VIII 28 


w.» 


Eaek. 


xvm 18 


nfna 


i Im. 


V 5 


mi 200 5 -a Dau. 


VII 11 


^^1i'^^ 


Neh. 


X 


7 


pnil 


Amos 


VI 7 


uhi 


E«ek. 


XXn 24 


^m 
W 


1 ChroB. 


XVII 25 


O'h' 


i» 


XXXIY 26 


'm 


Pi. 


CXLIV 


5 


^} 


Isa. 


LVII 8 


n^a 


Dan. 


III 28 


5W \Wl^t\ 


Esek. 


XVI 


45 


^hvj^ 


2 Sam. 


VII 27 


m^i 


?8. 


CV S2 


on'^e^l 


yt 


■ 


45 


fi^i 


Jerem. 


XLIX 10 


»n»^a 


LeTit. 


XXVI 4 


c?W^ 


LeTit. 


XXVI 


44 


D'^^4 


Ezek. 


IV 15 


^% 


Ezra 


X 13 


D'0^3 


Pa. 


Lxvin 


31 


yii 


Neh. 


XII 86 


'^^? 


Oen. 


XXXIII 3 


lnp5 


MaL 


II 


3 


i?J 


Deut 


XXIX 16 


BTi-^i 


m 


Ps. 


CIV 


7 


'WT>'4 


Ps. 


CXXXIX 16 


•9^1 


1 KingH 


II 40 


nni 


Jorem. 


XXXI 


39 


njj^J 


2 Kings 


XV 25 


en^^ 


Josh. 


XIX 13 


mi 


Gen. 


XXXVI 


16 


a^4 


Ecel. 


XII 6 


n^ 


JTeh. 


XIII 15 


niFia 
w 


Lament. 


I 3 


. Tvf^\ 


» 


XI 33 


o!Pta 


Prov. 


IX 


8 


'?« 


Levit. 


XX 18 


noVl 


2 Sam. 


IV H 


no^na 


Dan. 


VII 


4 


3-™ JJPM 


Kah. 


II 8 


ncifi 
« 


J» 


6 


m 


OJ 


'n = 5 


Isa. 


XXIV 


7' 


t95 


Judg. 


III 16 


^^i 


pnnian fi»^ ttti nn 


^D1 'n pffDim TK 


IIos. 


II 


14 


pijpj 


Isa. 


XXVIII 9 


•^i 


pnao^Di 


Joel 


I 


7 


w 


Ps. 


qui 2 


V^3 


U^ 


Jerem. 


V 


17 


w 


« 


CXXXVII 8 


iy^\ 


Nch. 


XIII 16 


jsn 


Gen. 


Vf 


14 


•«i 


* 


XXVIII 4 


0^4 


Ps. 


XXXVIII 19 


^? 
■la 


2 Chron. 


XXVIII 18 


H91 


Jercin. 


XVII 8 


^»?T 


Isa. 


XXVII 


9 


1? 


Ezra 


VII 12 


•w?? 


Exek. 


XXII 25 


3Kltt^ 


« 


xvu 


6 


tarHTI 


Ps. 


CXIX 17 


Vd» 


Amos 


III 8 


aKt^ 


Exod. 


VI 


4 


"? 


1 Sam. 


I 23 


^\ 


Jerom. 


XXV SO 


:wtr 


Deat. 


I 


16 


m 


Isa. 


III 9 


^? 


Judg. 


XIV 5 


iKfe? 


Ph. 


LXIX 


4 


»}T« 


Gen. 


L 17 


1^1 


Ita. 


V 29 


vro ^)Kp\ 


Ecck. 


XVI 


11 


-m 


Humb. 


XIII 12 


^1 


Pa. 


XXII 14 


y^\ 


Lerit 


XXI 


7 


n^. 


Gen. 


XXIV 20 


1^1 


Amos 


III 4 


3K???n 


Kah. 


II 


18 


V^nS 


1 Sam. 


I 28 


Ti«?i 


5n 


Deut. 


XX 


19 


ms 


ProT. 


III 80 


1^9? 


Esek. 


XXV 7 


3w jiaS 


Job 


XIX 


16 


• ni 


Obadiah 


15 


1^? 


Dan. 


I 8 


jsnei 


PrOT. 


XIX 


19 


^~ VV! 


Isa. 


LXIII T 


0^? 


It 


• 5 


asne?? 


2 Kings 


IX 


18 


D-31 


Gen, 


L 15 


«^l 


j:i 


Zoph. 


III 


3 


IB'l? 


Isa. 


LXIII 7 


«^l 


Numb. 


XXIV 7 


m^ 


Dan. 


VI 


25 


tin»pns 


ProT. 


XXXI 12 


nnn^4 


Vn. 


XLII 5 


ajin 


Job 


XL 


18 


iT>:i 


1 Sam. 


I 24 


WA91 


It 


CVII 26 


j:ionn 


Micah 


IV 


12 


njij 


Ps. 


VII 5 

1 


'^\ 


Ezok. 


XL 13 


aaa 


11 OS. 


IX 


1 


nun? 


1 Sam. 


XXIV 18 


Tfi^l 


LoTit. 


V 18 


aj?r 


Isa. 


XXI 


10 


'?1l 


It 


« . 1» 


♦wi^i 


:n 


Ps. 


V 


10 


DJ'ia 


Ps. 


LVII 3 


lOi 


Jonah 

n 


II 1 

n 1 
yt 11 


^1 

ann 


It 
Jerem. 
Judg. 
Gen. 


CXIX 

XLVIII 

V 

XXI 


20 
37 
21 
10 


Dp-I? 


Exod. 
Dcut. 

Gen. 


XXII U 
XXIV 7 

XL 16 
:in 


Exod. 


XXXIV 


11 


ihi 


2 Sam. 


XIX 42 


tpaj^ 


Eccl. 


XII 12 


yrh'] 


tt 


XII 


39 


iBhi 


Gen. 


XXXI 30 


WJ? 


Lament. 


III 2 


^^i 


1 Sam. 


XXVI 


19 


'ji«h3 


» 


n M 


'P??? 


2 Kings 


IV 24 


an: 


Gen. 


IV 


14 


ps^l 


rt 


XL 15. 


♦P^4 


Exod, 


X 13 


Jn: 


Ezok. 


XXXI 


11 


VTflfjS 


m 


XXXI 32 


DOW 


2 Kings 


IX 2U 


'a? anr 


»i 


XLV 


9 


D?'rfthj 


« 


XXX 33 


au| 


Isa. 


XX 4 


•AB jnr 


Gen. 


XXI 


23 


n?rj4 


PrOY. 


IX 17 


[r?iM 


Dcut. 


IV 27 


• ana* 


! 


»J 


Isa. 


XXXI 5 


rj? 


Ps. 


XXV III 26 


anri 


, 2 Sam. 


I 


15 


i>l 


Amos 


IV 9 


D5'01S4 


2 Kings 


IX 20 


anaani 


\ Gen. 


XIX 


9 


e*! 


Cant. 


IV 16 


'?3 


« 


f> 20 


anaDs 


! 2 Sam 


XIV 


28 


rn^tc^a 


« 


» 15 


ffH 


Gen. 


XXXI 26 


ansFii 


Ruth 


II 


14 


^tt^a 


Job 


VIII 16 


IfHJ 


Ezek. 


XXXIX € 


:iiaD| 


i Prov. 


XXV 


23 


Dtt^l 


Neh. 


XII 4 


injj to nm - i 201 Dettt. 


XXYIU 


5<J 


Pa. 


xxxvn 


4 


Job 


XXV II 


10 


Tsa. 


LVIII 


u 


Job 


XXII 


26 


I««. 


LV 


2 


Etek. 


XXVII 


;7 


Ps. 


hill 


4 


Iga. 


UK 


U 


Mioftli 


U 


6 


^ 


VI 


14 


1 Kinp, 


TX 


19 


Prov, 


1 


in 


Ph. 


CXXIII 


4 


Jab 


IX 


2ft 


N*-].. 


III 


H3 


I.M.. 


xxxni 


1» 


il.li 


XI 


8 


Qen. 


XLV 


26 


Exod. 


VI 


21 


Dent 


XX VIII 


5fi 


Exod. 


X 


-M 


Job 


VII 


li 


J«d|?. 


XVI 


14 


Kxod. 


XXXV 


35 


IlM. 


XXXV III 


12 


Jtiilt;. 


VIII 


80 


Im. 


XXVII 


7 


AmoM 


IX 


1 


Kaek. 


XXVI 


15 


RMtlmr 


IX 


r. 


Job 


V 


2 


T.nmont. 


ir 


20 


Inn. 


XWII 


7 


Prov. 


XXIV 


11 


Oon. 


XXX Yll 


2<-. 


Iha. 


xu 


15 1 Sam. XXX 8 

1 Kinjpi I 15 

p«. vn « 

Gen. XXXI 25 ProT. 
Pu. XXVI 3 
XXXII « Job 


XLI 


7 


p». 


XXXI 


24 


1) 


XXXVI 


12 


» 


LXXIII 


r> 


Prov. 


XIV 


3 
26 « 

wn-'Te ; 


^ro-T. • 


Job 


XXII 14 


33en: 


Exek. 


XXI 20 


« JS^nn 


P». 


XLVI 7 


■op y»vra^ ; 


Amoa 


IX r. 


as^nrn 


Prov. 


XIX 10 


Wi 


»• 


XIV 14 


3D 


Exek. 


XXII iH 


^ 


Deut 


XXIX 6 


^T. 


laiu 


UX 13 


:©! 


Amos 


11 H 


:©oi 


Entbcr 


X 16 


» 


.Tn«il 


I 20 


•on yjy\ 


2 Sam. 


I 22 


^ 


jpSt 


Xumli. 


VI 4 


3?^^ 


<'Ant. 


VM .H 


39-'^ 


^^2 


2 Cbron. 


VIl 9 


3o?^rn 


1 Kings 


XII 32 


3S 


Z*^fb. 


XIV 16 


5?5 


' 
^??1 


.VnioH 


V i> 


Ji: 


Dout. 


XXVII 17 


J^n 


- 


XIX 14 


^^'I 


.loh 


XXI 3 


.n 


Jll<l(!r> 


V f n- 


:ix 


» 


vn 5 


J>M 


1 Klng« 


XVMl 27 


m 


Exod. 


XV 9 


:»1X3 


Uvit. 


XXVI 5 


^■•KJ 


^ 


5 


:n.-i 


1 Sam. 


XIV 26 


^^•:?^: 


^ 


XXX 8 


Ji'ii 


^^01 


Im. 


XXXV 6 


:nn: 


V>itlt. 


II 8 


^y^i 


Zoph, 


1 9 


jina 


1 8ain. 


II 14 


:nn5> 


ft 


„ 13 


nn? 


Lovit. 


XIV 15 


nio^ 


Job 


XXXVIII 25 


3r 


Ps. 


LV 10 


:r.n 


r> 


LXV 10 


3¥^3«l 


Gen. 


XI 16 


^!V 


Dan. 


YII 25 


*n 


Im. 


LV 10 


:n 


Job 


xxxvn 6 


^ 


Lament. 


IV 7 


W? 


Prov. 


XXXI J 3 


1 = « 


P«. 


LI 9 


ivr:o^oi 'H nnsa 


n 


LXVIII 15 


0^:;!: -p'Bs mH3 tj^dk 


Dan. 


VII 9 


.Tttc nrp nn^ ^ in» 


rr«3 ^r *:if^nn ^ ^^ 


; Pk. 


LXVIII 3 


iOfip:x> p^ "lonp^r 


» 


XXII 15 


mitt ion ^ ^3 'Ten 


Dent 


XXVIII 64 •te nan 
:^ 

KIT 

Jlirn 
.IT 

T 
^^ 202 I'??! - ni^ D"i 2 Chron, 


XXVI 16 


nan inptnai 
T = 7 


Ps. 


CXXXI 1 


^2h na: nh mn» 
'0*01 -3 ^1^f ja 


I8«. 


Lii la 


najl Ktt^si oil* im 


Isa. 


IX 8 
iDK^ 33^ ^331 n%s;3 


B«» = 19 


Ps. 


XXXI 19 
n3i mx;3 


'b»Di a inS^D 
n =- 8 


Isa. 


VII 11 


n^j?a^ rtan is« n^sr pDj^n 
'»:D'di 'np3 '3 flKJ 


Ezek. 


xxr 31 


^^em naom naxt nh&i^n 


Esek, 


XVI 49 
nnh ni?3tr 


3 =20 


Job 


XL 10 
p«3 h*3 mp 


•0»D1 'Dm 'J TO2 


1 Prov. 


XVI 18 
pK3 i3tr ^jtih 


Job 


XXII 12 


D»Ott^ nnj ni*?K kSt 
= 


Exnk. 


XU 8 


.133 n»3^ ♦nn<ii 
•.130'D1 'lom '3 ^KJ 


Prov, 


XVI 18 


mi .13: pf?r3 »3dVi 


Levi*. 


XXVII 18 
.13S«3* f?«3 OKI 


r3 - 21 


n 


I. 19 
rnpo.i .nr.i ni< ^k3» 


IV13001 .inp3 '3 TOiS 


» 


81 
llt^PDD r^K ^K3» 


Amos 


II 9 


V13: OniK .1303 ir« 


'.130^01 


•3r»^3 '31^331 •K'333 'te pm 


p 13 'on '.inia btil ^3i 


Ps. 


X 4 


1DK .1333 Wl 


Isa. 


LIX 20 
»3r^ f?«13 p'IcS K31 


3'3 = as 


Pb. 


cm 4 
'3**n nntPD 7^131 


p.l»3D>D1 'On '3 ^33!) 
'on 'Kcn 


Dout. 


HI 16 


»33i*nfn 
* -^ 10 


» 


. n 


.i3ij?.m 
I1.13D»01 '^K^a '3 bl^^b 


Josh. 


Xltl 27 


pnv2^ 


Uuth 


IV 4 
^nSi? pK 


2 Sam. 


XXI 5 


b:^^ ^33 3miia im 

3'3 = 28 

'»D1 'DH '1 b^^Tl 


■ 


8 


pil*3D*01 


>h SlN3^ ^31K K^ 

•no im 'Dp in -0031 -3 ^{jtj 


Kttinb. 


XXXIV 8 


.mi: ^33.1 nK3nn v.n 


Uuth 


IV 4 
r«>P ^N3 ^K3n OK 


f 


a 


miD? 


>t 


, 6 
nfli nnX *]^ ^K3 


« 


11 


DOM 
3"' == 12 


'. « 


11 


13 '3 
pm3D>D1 ^^^3 '^D '3 ^{Jla 


60 "UN 'Nttn 


Isa. 


LIX 20 
^«13 p'X^ K31 


T3 = 24 


P». 


cm 4 
»3«n nnro Skui 


J1.1M3^D1 'tt^S3 'DH '0 l?3| 


» 


XXXYII 5 


['»== 


9 7 J<J p^p] 1311 nin' bv ^13 


Namb. 


XXI 18 


^330 KXM 
y» = 18 


« 


XXXIV 9 


.i:iDr 


•DD 10 im 'DO in in '3 o'jij^ 


w 


H 


.1^31.1 Doro 


Jcrcm. 


L 84 
prn o*:'K3 


n 


11 


13 -3 


Ph. 


LXXVIII 85 
0^3 p^^p *>K1 


Deut. 


111 16 


«a3*jn^ 'Dlpl 
r* « 14 


n 


r, n 


innx ^ 
'D>oi'3p|nD^i$a 


Josh. 


Xni 27 


p»P3'l 


Jerem. 


L 84 
IDr fl1«3X .l^T 


2 Sam. 


XXI 5 


3X'n.lO 'I310r3 
.T3 = 25 

MSO'DI '3 Tjbjjl 


ProT. 


XXI H 11 
3n» Kin 

f = 15 

'D'01 '3 ^bi^^ 


Kuiiib. 


XX 17 


^IKOtt^l pD^ nt33 K^ 


laa. 


LIX 8 
D13 1^K33 03»D3 >3 


Exoa. 


XIII 7 


1^33 ^33 l«r'l^ .•«!> k'?1 


Lament. 


IV 14 
nivin3 o*iip 1P3 


!Nutnb. 


XXI 22 


lf?33 13P3 irx IP 
1"3 = 26 
r"B = 16 

-D'OI '3 '^33 


'0»D1 'n3 '^0 '3 ^Ij'l^fl 


Esok. 


XVI R» 
^33 101.11 


Exod. 


VII 27 


f?3 flK ei33 


« ' 


» 81 
■[11 ^3 »in3 133 7ni333 


Numb. 


XX 16 


1*^33 .129 1»P 
r = 17 


Deui. 


XXVIIl 40 


1^ vn^ D»m 


p.T:o»Di f Dpi 'h^ w nnoi 'on -k '3 ''ja 


f3^ 27 


Amos 


VII I 
tpp^n ni^p n^nn3 


'0»01 '3 'f?^3| 


Nah. 


III 17 
'313 3133 yiOfiCI 


Isa. 


LIV 12 


f en '23K^ 1^133 ^31 
popi '^D •in3 


Ps. 


CXLVII 14 


n"3 = 28 
n"* = 18 
pn*3D>oi nnp3 m ^33 


pii'sO'Di 'Dn '.1 1^31 ■ 


Esek. 


XXVIIl 2 
hn iDxni 13^ n33 fp* 


Oen. 


XXIII 17 


1^33 ^33 ITK j 


» 


" 
"I»D>3 13^ 133 


Numb. 


XX 21 


jn3 . ♦ ♦ ♦ . [KDl 


2 Chron. 


XXXII 25 
V^P ^1033 K^l 31 375^ - Q^i^^ ProT. 


XXI 


22 


Cant 


III 


7 


IKiBg, 


I 


8 


« 


w 


10 


Jeren. 


XLVI 


• 


Joel 


IV 


9 


1 CliroB. 


XI 


19 2 Sam. X 7 J«dy. 


V 


IS 


M 


■ 


28 


Anra 


II 


16 


.1 ChroB. 


XII 


1 [B'^ Josh. I u 

VIII 8 

2 Kings XV 20 

XXIV 14 

1 Cbron. XII 8 VII 5 

7 

„ 11 

XX.Y1 81 * 

Vlt 40 J«4g. V 81 

!«. XXXIII 18 Job Detti. P». Job Gea. CVI 8 
XLI 4 CXLV 4 

LXUI 15 

UI 24 CXLV 12 

CI. 2 

XXVI 14 XLIV 2 XUV 2 

» 12, 14, 16 
26 b frt* 30D onxi D'tnp 

fmnm 

0*133 mi imp 

*oip oniajn nr4? wv nb» 

wicn ^3 rtto 

•B = 40 

oniajo >^ -n* mn' 

oniaaa la^ poKi 
omaiD nDiTi 

ro = 4it 

onwsn napn oriKi 

r'H li)^ D^r^ j?«nn> ^nan 

cpan fiK Dn:o wen 

D^i» ^a fiK n^iTi 

m f?K iVia: nan foi 

a'o = 43 

pnsoDi pansoi i D'^^JD HIS? 

DiTnKI 

»?n pasfK j?^a ':ai 
Wt '2a n^K ^a 
•mp^a Vn ma: aia xican 
irK '^ 
ro = 44 I 

twi itrte 'on 'a tn"p;i5 ^ 
imaja TOt^ n.\Tca 
• 'fnaj D'aiTp im 
.ro = 4« 
piastn "te 'a ni"m? 
ir6nn ^ jro«r mrp nmaj ^^D' »o 
ma mr«« j6 ; 

T-O = 46 

pfuDDi mpa ':i ^phJini^i | 

D'Dra oan 
"jmia^ai ']*vyua niyv» 'wm 

vmia: tnntn ^ imrft 

Trmaaaim^ 

pian' 'D rrmaj omi 

n"D -= 48 a 

'rrnKa p '^na ^a D^P5|l 

'^ cp3n p»aj 'jraj ran 

'fia DT?5| D'»D *aji trm: ^a 

b 

pn:o*cn 'n-ao ja '^na fe DT?3| 

ppan r a:i nra:! nm Judg. 


XI 20 


Jodi. 


XVIII 5 


E«ek. 


XLIII 12 Dout. 
Jotb. 
Amoa DOBt 

Kumb. 

Deut 
lu. 
Numb. 
Ps. Numb. Joab. Ps. 
Exck. XI 24 

I 4 

VI 2 XXXII 8 

XXXII 88 

XXXII 8 

X 13 

XXXII 88 

LXXIV 17 XXXIV 2 

12 

XVIII 20 

XIX 49 LXXXIU 8 
XXVII 9 1 Chrofl. 2 CbroB. D«mL laa. 
Pror. U 49 Xin 16 
XVII 16 
XXV 6 X 8 
f, 9 
X 17 XVI 18 

II 14 

XXIV 8 XUX 24 
XVI 82 Josb. 


X 


2 


1 Smu 


u 


4 


2 Sam. 


I 


27 


» 


XVII 


8 


Zeeb. 


X 


5 203 

pn»D pa«n j6i 

m?at^^ nm iphnnm 

fi'aii min nw 

'H^'oi 'bo im 'on -a •: D^!?:^! 

Dipon ^3 

p:a^m i3iDnD 

n:^3 113P 

•^ = 80 

'n:o'Di 'r»^3 'on '3 rib^| 
D»ap n^3J 33r R'^ = 81 

'n3 rt^3a 33t' 

T0K1 

^3 n33cn nm 'n3 11^135 

'113 rt^jia 

'n3 nl^i35 

a-^ = 82 

pn':o'Di •np3 'i fl''(1^??^ 

p»T nxr 

pKH D3^ ,Tnn mr 

P'ia '33 

fymS 1^31 

D'K'aia '31 "^ina '3 p^'tn 'S nm: 

J"^ = 83 
•O'DI 'no 'K1 tip -N '3 b:^^ 
p^DPI pDX?1 ^33 

n»a3ni ^a: '3pt 
rh = 34 

•Kp-»3 %"i 'fian^^jn n]?aa S3 

n31 Kr33 '3K1 

nrb -35 

prp:a>Di ni33 "»acn ni33 

rvoQv 

1-^ = 86 

'O'Di 'r't>3 wi '3 liia 

nrnS ^n Kin 

133 rrn KVt 

i33n ^3n Skh 

fS = 37 

•D'oi '3 ni3;ii 

V-n "^331 13: VT 
lerfi: D^s' >6 -11331 
T1331 vav mrp 
n"S = 18 

rnp7D 1133Q Tip*n 

11330 0^< p« 3-© 
B'6 = 8» 

prrso^ 'on t D'HSJ 
Dna3 rw3K ^31 
DTin onaj mrp 

tt^B3 noi .ion ona3 

D'Dia 0^333 204 nhn: - T3^ "11 1 8»m. 


IX 


28 


"w «n yihmci na^ ^b>A 


Exod. 


XXV 


81; XXXVII 


17 


?T?I 
fj = » 


(3 '»n3 D'i?3s Da >2n D'^pa 


'0>D1 T 121 
c 
Exod. 


xxx 


8 
iDK n^esn 
m^'^'^3 E^5|0^r3? 


■ 


XXXVII 


26 
impim 
'anp *T)^ 


'on 0^3 o'p;ii 


Esek. 


XL 


13 
*iwn r\H tan 
d 
Keh. 


VIII 


16 


iK^an uvn iwn 
D»Kte pnVl3 "^S"*?^ JD»0 
t'i = 57 
i Jerem. 


XXXV 


6 


'^T '^S 


» p Dwte o>in3a 
piT:!0»01 'tei 


T*ip2 'T ni3| 


End. 


XXXVII 


19,19 
D*x?3a nvTttn 


Ps. 


CXXIX 


6 


9pt? noTpt^ 


maa i'shd ViT 


fl 


1» 


20 


'»n3 


D''P5| 1»VfK^ 


2 Kings 


XIX 


26 
niaa t»i 
D-D 


= 49 


Im. 


XXXVII 


27 


nnp »aD^ nQim 
'D*D1 'on 


•K1 'te '3 'a nip:}! 


Jerem. 


XLVIII 


38 


3Kia ma: 


1 ^3 hv nn^m 


Gen. 


XLIX 


26 
a?^)) nj^3a mivi *ti> 
n"3 = 58 
Deut 


XXXIII 


15 
Q^p mp3a laooi 
ti'Di 'on 'Ki 'Vo 'H a DiTnisa 


llab. 


III 


6 
dVip njp3a -mcf 


Jerem. 


XIX 


18 


TTDp lew Q'nan ^a^ 
'i 


-50 


tt 


XXXII 


29 


Dn»maa ^ nt^ irtt a^nan fwi 


pnao»oi '3 "l^iSni 
8'5 = 59 
Isa. 


XLII 


13 
i3an^ V3»TK ^ 


'0*01 '3 "T| 


Job 


XV 


25 


i3an' 'ir 


^Ki IT ^ h» ntaa »3 


Exod. 


XVI 


SI 
|3^ la n?3 
H'a 


«5l 


Numb. 


XI 


7 
Kin la mD 


la'Di 'jcap '3 1^1 
'D -60 
Ps. 


CXXVIII 


4 
13a 113' p »3 nan 
pn>ao»Di • 


^D'T i>pina^ 


Lament. 


III 


85 


JORh. 


III 


15 


vnna ^a hv «te pi'-Ti 
a'a 


= 52 


« 


IV 


18 


or^ ^loro 13^1 


pnao^in" n^| 


Im. 


VIII 


7 
^3 bv "T^m 


Numb. 


XXXIII 


85 
13a j»3or3 ian>i 


1 Chron. 


XII 


15 
n^K 


n 


» 


86 
13a pcpD ipon 
H'D = 61 
Dout 


II 


8 
13a picpoi n^«o 
pTao^DT 'H *7n2D 


1 Kings 


XXII 


49 


n3a| 


i'W3 nvan ni3ra '3 


1 Chron, 


XIl 


18 


>rKia oafjn rn uhip^ 


Isa. 


XXII 


17 
■jSoteo nvT nan 


* 


» 


21 


Tn OP intp nzam 


Jercm. 


XXXI 


22 
13a 33ion n3pa 


2 Chron, 


XXII 


1 


nhm^^ »3n> iD^ten 


Job 


III 


8 
13a nm iok n^'Sn 


H 


XXV 


13 


a»wn i»K inx"! 'aai 


Dan. 


VIII 


15 
♦n»n3 Mn 


1 Sftn, 


XXX 


8 


nrn -man nnn pj-hk 


2 Chron. 


XX 


86 
TOP vii3nn 
3-0 = 62 
Job 


X 


.6 
"[♦a» ttnaK.»o»3n 
[rnnji 'V'^m nai n»^ im in hy\ ntsttr 


ProY. 


VI 


84 
13a non nK:p '3 


1 Chron. 


XVII 


21 


'S 


m^na 


9 


XX 


24 
13a npito mn'D 


» 


«l 


10 


•^ 


m^ian 


Job 


XXII 


2 
13a {30^ hi6n 


Dan, 


I 


5 


•^ 


o^si^ 


» 


IV 


17 
pir n^ enaKn 


Gen. 


XLIV 


12 


'h 


^n|9 
XXXIII 


29 
f?K^PD>n^K>3 jn 


Ps. 


LXXI 


21 


h 


'''V^^ 


Lament. 


III 


35 
13a sDDtwa rmnb 


Obad. 
12 


•^ 


^■?3I5 


Ps. 


CXXVIII 


4 
13a p3» p »3 nan 


Gen. 


XIX 


19 


'^ 


^^1 
:i"j = 


= 58 


P8. 


XXXIV 


4 


'^ 


^^1 


•D»Di 'a nil 


Isa, 


xxvn 


1 


'h 


n5>n^71 


Ps. 


XVIII 


26 
Donn D*Dn 13a dp 


Dan. 


XI 


36 


'h 


^1^.1 


Dan. 


II 


25 
13a nn3tt^n n 


2 Sam, 


xxn 


51 


h 


Vila) 


■ , 


V 


11 
•[013^03 13a WK 


Ps. 


XVIII 


51 


h 


^39 
n 


== 54 


Esther 


I 


4 


h 


ln^n| 
pn^ao'Di -npn -n I=tp*i3| 


Numb. 


VI 


5 


h 


Vis 


Gen. 


XVI 


4 
n'3^3 nnisa t»pni 


Ps. 


XXXV 


26 


h 


D'V'iasn 


2 Kings 


V 


8 
nni3a ^k loitm 


Gen, 


XI 


4 


h 


V?;iOn 


Ps. 


CXXIII 


8 


nmsa t ^k nner ^wo 


■ 


XII 


2 


h 


■ih»l 


Prov. 


XXX 


28 


nnisa tn*n o nnecn 


Ps. 


CL 


2 


H 


1^^ 


Isa. 


XXIV 


2 


nrinniS .■nfir3 nm 


Deut. 


in 


24 


h 


iVll 
.r3 


= 55 


Ezra 


X 


18 


'h 


■Tfji^i 
'^ im 'on -m -nps a tl^^il 


Isa. 


LI 


18 


6 


nh? 


Josh. 


11 


6 
naan on^pn K*m !T1 "^1^9 - ^^ 205 Nek 


VII 


4 


on^ nam i^j^m 


EMk. 


XXXVIII 


28 


'b »n^i|nrn 


» 


IX 


ST 


•r = 70 


1 Chron. 


XXIX 


11 


3»D =68 
pn3t3D1 •3t^^3 '>lDn '3 ^HJ 
pnMi'Di 'on im -te in '3 n^1131 


Dent. 


XXVI 


6 


^13 H1031 


Eccl. 


IX 


IS 


mayn ♦n^m nt oa 


• 


I 


17 


pPOWn 7l3D {ttp3 


Ifeh. 


\n 


4 


DT nam Tpm 
•asDi ^on nm 'te pn:o '3 n n^njn 


Ps. 


LVII 


11 


fion D'OT IV ^13 '3 
ro = 64 

^3 D^Kte -n ^n|n 


S Sam. 


VH 


21 


m31?3 


Gen. 


X 


21 


n©' »nK 


1 CIir«n. 


XVIl 


19 


iiam 


Lent 


XXI 


10 


^113.1 jn3m 


2 Sam. 


vn 


28 


hifivstn naps ♦qt 


Numb. 


XXXIV 


6 


D' ^1331 


I Chron. 


XXIX 


11 


nVin m.T f» 


Deut. 


I 


19 


3*^0 rD31 
3-p t=. 78 


^ 


IV 


6 


p331 D3n DP pi 


• 


'O'oi ': ^15 


^ 


» 


32 


1313 HMSn 


Oen. 


XXVI 


18 


Siai "pSn T^i r>Kn ^i:n 


w 


XXIX 


23 


nn iiD 


« 


XXXVIII 


14 


rA» ^: o 


n 


XXXIV 


12 


^13n «11D.l ^3^1 


Job 


II 


13 


1K0 3K3n Vra »3 wi '3 
.TO = 65 

pn^so'Di bn^ 'n bTi^] 
'O'Di 'np3 '3 nj?*f5 


1 Sam. 


XXV 


86 


^33 ^« ^U3X K3m 


Gen. 


XIX 


18 


m.T '3D nK Dnp»3C n^i3 


2 Sam. 


III 


38 


V13P bn i^Dn iD«n 


1 Sam. 


XXVI 


24 


■J2^D3 nfrT3 IWiO 


Jorem. 


X 


6 


nnK ^113 iiin> 1103 pxa 


Ezra 


IX 


6 


n^i3 linorxT 


Job 


III 


19 


'tc^on 13P1 »^n d» ^1131 jop 
"»3in33 in •'K^333 m "nn3 in 


2 Sam. 


V 


10 


^1131 -p^n 111 T^n 
rv = 74 


1 Chron. 


XI 


9 


ii'3m 
•np3 '3 ^'^T?!! 


KHther 


IX 


4 


1^»n n'33 >3iiD V113 '3 


Qon. 


XXV 


27 


onysn i^i3'i 


^ 


X 


3 


n-^nM »3iiD '3 


Judg. 


XI 


2 


rwnn »:3 if?i3n 

n"3? = 75 
'D>D1 '3 ^^1 


Estlior 


I 


5 


n^xn D»DM nM^D3i 


Jo»h. 


IV 


14 


rmn' dh mn* ^13 xinn dv3 


y, 


J, 


20 


n0p» irK i^Dn D3nD poc^si 


Esther 


III 


1 


tsnnrnx ^San f?i3 

Vr = 76 
t-D - 67 
'D'DI 'On 'N1 'bn '3 '3 7l1fJ 
};\r\:tiD^ '3 l^'l? 


Jerem. 


XXXII 


19 


H'^'^pn 311 nitpn ^13 


Esther 


V 


11 


iKC^3 nt?x nxi 


£zok. 


XV IT 


;i 


D^03D.l ^113 


n 


X 


2 


nS"i3 nriDi 
r-p = 77 

pn30'Di '3 ''ribti? 


i» 


f) 


' 


D'D33 ^113 
n-D = 68 

pfT30'Di 'np3 '^a 1 D''^n| 


Isa. 


I 


2 


DU3 


Judff. 


V 


16 


D'hl3 {31X1 m3^S^ 


» 


xxm 


4 


Dmn3 


Jcrcm. 


XXV 


14 


nnn d3 d3 n3P '3 


1 rhron. 


XXV 


4 


'n^i3 nnK'^N 


1 Cliron. 


XV IT 


8 


nm D'Sll3n Dt^3 


Tt 


„ 


29 


'P^13^ onw D'3tt^S irn 


Ei<a. 


X 


4 


D>^ii3 D^KCsn n*:^ kdid >d 
n'p - 78 


Ndi. 


xu 


43 


xinn DV3 man 
•tr>^3 "» 'on '3 blT\ 


^ 


XI 


14 


D>^n3.i ;3 Ksn3? 


1 Sam. 


\rf 


24 


D30P Sl3n irK nK 1K1 ^3 
B'D = <U» 


Zeph. 


II 


10 


mn> DP ^p 'fnT^ 
•30^01 'n3 6a '1 n^llS 


P*. 


XVIII 


51 


13^ mrw Si3D 


Numb. 


XXII 


18 


iiitsp nwp^ 
a'r == 7« 


Deut. 


IV 


36 


*]Kin f i»i ^pi 
I^n3'nSnpTi'3^n;^ 


» 


XXV 


13 


■]D>33 -[S ilM' t6 
'D - 80 


» 


" 


14 


'3m 
•o'Di '3 H:i3 
'n3a'D'i t'a3 'nm3 '3in3i 'n: bi 


Numb. 


XIV 


19 


■pon ^133 n?n orn ppS n: n^D 


Judjf. 


XV 


18 


IKD N'an 


Pb. 


lA'XIX 


11 


nmon »53 imn iptir ^133 


Jcrem. 


XI 


16 


.1^13 ri^ian ^ip^ 
K'C = 81 


Ezra 


IX 


7 


i:^n3N* »a^a 
'n^Dr3 ?lb7J3 


11 


II 


13 


N3.1 Sd nnxi 


Dent. 


IX 


2fv 


fn33 nne new 


Neh. 


I 


3 


'^ iiaxn 


Eaek. 


XXXI 


2 


T^nos n'Di 'o ^k 


» 


II 


10 


aS33D pae^'i 206 Job Dab. ni^ll - D'Vl^ xxxiir 17 

XX 25 
rV 84 Exod. 


XIX 


6 


Jorem. 


vr 


22 


» 


L 


41 


Isa. 


LY 


'5 Deut. 


IX 


14 


Micsh 


IV 


7 


Im. 


LX 


22 Oon. 


X 


31 


„ 


XX 


4 


Jcrum. 


XXVII 


11 


Isa. 


L 


6 


It 


LVUI 


2 


D 


LX 


12 


Zopb. 


II 


9 


Zecli. 


VJII 


22 Numb. X M y 

Deut. XX Mil 65 

Neb. XIII 26 

Pa. XL IV 12 Deut. YIII 20 

2 KingH XVII 11 

Ezek. XX 32 Gon. XVII 6 Jerem. XXXIII 9 
Zech. XII 3 

2 Chron. XXXII 17 Ph. CV 13 

Jercm. XXV 32 

1 Chron. XVI 2U rtoy 13:112 n^y\ 
.TI30 J<3n P|4^ 
r6sivr\h hy maa pa^nD m 


Deut. 


XXII 


12 


n-^ := 94 


1 Kings 


YII 


17 


'»'Di '1 •'i:ii 
d'5n3 m^a 
K3 DP nrr 


Jorem. 


XL 


5 


"13m 


"J 


^ 


6 


rrn kS nj jn 


■ 


r, 


8 


'333 'r* -ro 'n2'0 nn 


, 


XLI 


16 


.TX = 95 
pn^:jO»Di '>DDt D12£y '^i:!^ 
»:aa f|%t 


2 Kins« 


XXV 


22 


Diin? >ia^ nN^njm 


Jcrem. 


XL 


9 


Di5tr nj^ iTxm 


«» 


XXXIX 


14 


f3J «- mt ! 


» 


XL 


5 


•o»Di "»lr^M ^139 : 


B 


« 


11 


nji^>cn:D iD^nnn 


fl 


XLI 


10 


'13 ^ niD fiKX* nrn ; 
""^^ iDSnnn 

2 KingH 

Jbu. 

Ezuk. j 
n»^N 3*lp K^ -[te'SNI >1J1 i 

11X12: riK N'3> irx 'iiini I 

0^30^ 'fin: »i| 

pm> nv DV »nixi n':D 

ns^Dom 'un 'd on'iim 

D1X31C nin^ on: '3s 'n p^ »i5 

'5n onai DU1 D*DP 1X31 D'l31 

n'ji ~ 98 

3crnn' s^ 

r'3in x*r znn 

1^0 nM x^ D'3in 

i:nn? 

B'X = 09 

'in':D>Di '^ai ':i •: p in D?133 

DD':OD T3Ka VII 20 
VIII 30 XIX 6 

XXXVII 6 

XX 27 Numb. 
JohIi. 1 8a 
Pa. XXXI 12 
CX 6 iiopn 
nhvr\^ 

'p = 100 

'n:a^Di '1:13 a U^l^b 
D'lA I'nnsi 
G^A nn»m 

K'p = 101 

'D'DI '^0 '3 ^^12 

^h nn»m 

n»^ IDDKil 
3n3 OnDDT 

'ni3i -niK ^31 
a"p ^ 102 
•D'Di 'on 'Ki '^a 'K '3 ni*l^ 

ninj i6n 0133 pp 

•b 'i?B-7 |Kt5 'a^Di 1 Kings 

2 Kings Dan. Amos 
Kab. Ooa. 
Uab. Jerem. 
Job IV 4 XXXII 24 
XV 41 XVIII 42 

IV 34 

n 35 

III 6, 11 

VII 15 VII 1 
III 17 XLIX 19 
III 16 XIU 17 
XXII 28 a*c = 82 rC >= 83 •Dm -3 D''^73 
nc^ra 0*330 pn':a'Di 'np3 '1 -on 'i iT^lS 

•tHj ^k in'ai* N3n 
n»H: Ss i,s*3'i 

T'D = 84 

iNtr:n opni 

nx inp'i inSrn 
3ir» K^ imm 

DniHM ^3 OjI 

n>i«tcr ^3 m ^xysje*^ 3t?n 

iTB = 85 

pn*:a'Di '3 pj?15^=l 
pjni^i mn'S 3in 

pjnj^i m.T^ oniaxi 
D*P3t^ vn pna^i 

1*0 = 80 

'a*Di •: ^2*^3 

1WN l^a nr3 

113m 

»niK 1D13 nxr tip 

r"C = 87 

pn'3a»Di ''ion '3 "113 

113 ♦3K ^«13C1 
113 K13a^ 13^ 
ff D = 88 

prrsa'Di '3 rhT.y\ 

•on •BTp p31 n'3 
t't = 89 

•a^Di ^3 nn^!i 

mnx in3n 

onn r^p iri3n 

inn v^r in3n 

•X =^ 90 

15,21,23,24 P|t,K'M ft^ib 

•K W 133 

«":t = 91 
•a^Di 16a '«i •nnci ion -k '3 *'213 
vp^n rmhv n^nn3 

'313 3133 "pOSOl 

fopi 'bo Kin3 

rJS = 92 

'np3 '3 ^313^ 

mi3 13 

13113' nvh n'hvh 

a-jt := 98 

•a'Di 'r'^3 '."! ni3 
t^Bs n33n D'inoas 
m3 laKni iS'firn '3 n ^5-nVli'? 207 Josh. 


XIX 


51 


n^n:nn^K 
yp = 108 


Judg. 


XX 


» 


tWVi wjt i3in ru 
p.T3a>Di 'nrhz 'on n H^Il! H^a rfp':h 


Micah 


n 


5 


nwn ^TJQ ^in f *?«^ 1^ n»iT K^ | 


Xali. 


III 


10 


n:jhr\ nh:h «^t d: 
T'p = 114 


Isa. 


XLIX 


21 


miDi nb^ 
•0*01 -npa -n i bnias ' 


Esther 


II 


e 


nn^jn ^vr 


Jofth. 


XXI 


8 


tXftl^ 


I Chron. 


V 


22 


n^3mPD.Tnnn incrn 


R 


« 


5 


mwo 
rp = 104 


H 


• 


4 


tO»33 1 


Dent. 


IV 


48 


■to fi'ia 


p 


• 


• 


jraa 


Josh. 


XX 


8 


pT^ naroi 


1 CbroD. 


YI 


^ 


p^ar ; 


» 


XXI 


27 


ins fl^l jjewi pitna '33^ 


* 


rtp == 115 I 
.rp - 105 


LcTit 


XVI 


8 


inn THJi mriv tix 7113 


Job 


Hi 


11 


mo« Dmi3 K^ noS 


laa. 


XVII 


14 


l-Op = 116 


i» 


XIII 


Ifi 


'TOi^ 3n* K^'^ »o 

1*p = 106 

p.T3D^D1 f op '' *1Jl 


Jofth. 


XVIII 


11 


S*ii: hm 


0«n. 


XXXV 


27 


onnam p-j^n 


Ps. 


cxxv 


B 


D»p»"rvn ^ia ^ 


Jttdg. 


XIX 


1 


r>j< 


Kpnx ] 


o'ttT iwonnouvi 


pr^3 pTDO^Di pnnfi '3r»^3 ••? po'Ki 


" 


XVII 


7 


n^ 
Kr-iJ 


Isa. 


LIV 


15 


T« 


Kumb. 


xxxvi 


8 


i3n^: ^i3Di 


Juilg. 


XIX 


16 


PHD33 


Josh. 


XIV 


s 


Dn^n: ^nas 


i;«ek. 


XLVII 


28 


03er3 
V'P = 117 


.job 


XXVIII 


4 


"13 OPO ^3 f ID 
*n:o>oi -r^^a vn n thy^ 


Ps. 


cv 


28 


')3 3pr>v 


Lovit 


xvi 


8 


m^i: Di^rrn *:r ^p 
t'p = 107 


Nainb. 


XXXVI 


8 


pij» i:n^n: '?ija"i 
pn30Di p3»0DT nnp3 n np'^\ 


Jiidg. 


i 


M 


'h'^:2 »nN nW 


Oon. 


XXXV 


27 


3pP' 


Dan. 


XII 


18 


S»Prn "i^ij^ lopni 


Dent. 


XVIII 


6 


n^i 
n*'p ?= 118 


Judg. 


XVII 


7 


•miT 
n 


Ezra 


I 


4 


T>W3n ^31 


Dent. 


XVIII 


4 


lb |nn -[3X5? w 
rr'p = 108 


Ps. 


LXXII 


6 


?a ^p *iD03 11^ 


. 


pT30»Di •■»3r>^ nn3 D>piDD 'tn '3 *113 
r^ '■= 119 


Oon. 


XXVI 


8 


nwn pK3 •113 
pniom '30'^ 'nnn '3 t^*) 


. 


XLIX 


9 


miiT nn« 113 


Ifumb. 


XI 


81 


D'l^r tan 
B'p = 109 


Job 


I 


20 


WKin«r:n 
|in30»Di •♦'93 '3 '^pni 
3'p - IW) 


Gen. 


XXXII 


5 


nnp TP inxi ^n*i3 {3^ or 
p.T30»D1 'Op '3 *?{|l 


Ps. 


cxx 


5 


■pw3 »n'i3 '3 >^ nnx 


Lerit. 


V 


23 


r6?an nj? a^rn-s 
v^p = 110 


Ecek. 


XVIII 


12 


^3 m^?3 


■ 


'>Q^ r]b*m 'V^bz '3 1pJ!l 


9 


„ 


18 


^>m♦■^ DrP» pn -vh^ 


Kumb. 


XXII 


2 


3X10 
H*3p --= 181 


1 Sam. 


XVIII 


15 


'W V3D0 13n 
'njD'Di '3 niJ3 


* 


H"p = 111 


Iss. 


LIU 


8 


im: »d 
'o^Di 'op "1 Dnio 


2 Chroa. 


XXYI 


21 


itj: ♦a 


LoTit. 


XXV 


6 


ptnn^ -p'Stt^i 


Esther 


n 


1 


irK rwi 


» 


y 


45 


D^3rim ♦330 031 
3'3p = Itt 


Esek. 


XLVII 


22 


nriK i^on n%Ti 
•>Di n*snp3 Tl"* -on n nnj 


2 Chron. 


XV 


9 


nm.T ^3 rw f 3pn 


2 Kings 


IV 


81 


dit3dS i3r nnoi 
yp = 112 
V 


25 


nnj j>KO 
'O^Di 'Dm '3 rP'J?? 
VIII 


4 


W3 Sk 1310 i*?Dni 


Eaek. 


XIX 


8 


nn30 in« ^rm 


» 


» 


5 


yap = i» 


1 " 

I 


* 


5 


nbm: ♦s Kim 
3*7 = lis 

•o^Di pen 'H ^^13^ 


1 Sam, 


xm 


18 


D^pan »3 ^ 


Josh. 


XIV 


2 


yvmn a'n nrhn: Vti33 


2 King» 


XIV 


7 


orw HK nDTi «in 


, Numb. 

i 


XXXIV 


13 


pKH nsr iDK*? ^tn^^ ♦ss hk nt^ tn 208 ni'?^ - m Ps. 


CXTin 24 
nnow! rn»:D 5 


Cant. 


I 4 


Hos. 


IX 1 
^»a Sk ♦ ♦ . * nae^n hn \ 


ProT. 


XXni 24 
^^3^ ^'3 


Job 


ni 22 
1-^p = 18ft 


8 Sam, 


XV 12 
^en™ n« oi^3K n*>vn , 


» 


XXIIl 84 
t*^p = 187 1 


1 Kingfi 


XVI 21 
Dl>n pTTP tH 1 


■ 


, 22 
ntjp nnK -ww opn pnri 
n"^p = 188 


Jerem. 


IX 10 
D'^a^D^irnK 


M 


L! 3t 
!?n3 


Job 


XV 28 
nnxrnn 

B^'^p = 189 


^3^3 


p>o pf\^ rhrrp nrh^n hnptrv p^o 


^3^3 


iTXW^ 


^?^l 


O'P t= 140 

'no 'Ki 'Dp mnK dw Sa ^J^?n 


Isa. 


XXVIIT 28 
rep = 141 


1 Sam. 


VII 16 
nomn SAjrn ^k n'a 


AntoB 


V 5 
wan nfh h^hm 

a"Op = 148 


Josh. 


X 15 
xwin* at^ 


» 


. 6 
ppaj 'VJH in^n 


, 


• 43 
•w iwirp avn 


8 King! 


IV 88 
n^An ar xw>Ski 


2 Ram. 


XIX 16 
Ka^i 1^1 awn 


" 


, 41 
rop = 148 


Exod. 


XXXVIII 26 
n^i^no nf?Aa^ ppa 


Kumb. 


III 47 
D*f?ptf nron nron 


Exod. 


XVI 16 
n'Op = 144 


Numb. 


1 2 
rxi nK i«ttr 


n 


1, 18 
ttnn^ THKa i^'npn 


y, 


« 20 
laa (aim '13 vrv^ 


It 


n 22' 
ppov ':af? 


1 ChroB 


. XXIII 8 
D»tt^St£^ jao on^n neon 


" 


. 24 
DHwax n'a^ n^ ua n^K 
,rep = 145 

'D'Di 'a nlb| 


Jerem. 


I S 
D^T m^3 IP 


Jndg. 


XVIII 80 
j^mn m^j ov *ip 2 Kings 
Isa. 

Zech. 
2 ChrOQ. 
Neb. 

Irta. 
Esefc. Josh. 
Neh, Deut. 
Josh. 
Micah XXIII 10 

XXII 5 

XXXIX 11 

XIV 5 

XXXIII e 

XI S6 

XVI « 

XLVII 18 XV 8 
XI 30 XXXIV 6 

VIII 11 

I 6 TO H3 
•na ns 
•na m •D»01 Isa. 
Ezek. 

2 Kings XL 4 

XLVII 13 

II 16 

VI 8 

XXXV 8 nittsip Exek. XXXVII 6 Gon. 
2 Chron. 1 Kings Oen. 
Ps. Isa. 
Ps. Isa. In. II 13 

XXXII 30 

XXXUI 14 

I 83 

. 88 XXIX 10 
XVI 9 XLI 16 
XXXV 9 XXXV 1 
. 2 XXV 9 m 

f»m n« Kooi 

noma uv u 

o^T ntytp onarn ♦: 

^K h» Dm u ry »a 

i»i3 rm y2vn Kim 

D^mnn ^3 isiw t^ 

"lai wmn^ Sai 

JTJtrn 1K10 pn: 

'Kttn 

T3p = 124 

'0>Di '3 Di"!! «*»! 
'»rr '» fnan rf?!n 
can ra "w i^ar *«ao wi 
•rap ^ 185 

-^Di t^a -on ^33 

♦aa inn lapn 

wa »am 

msaK »a^ »niyn 

n 3»na vn fc< a^na in pnno o i^^'j 

^aa m mn» »3n« iok na 
r3p= 18T ^ 

n^l^^SU nnxa 

Tl^ w 'na nr^ 
n*3p = i» 

Ka^ar pnai -a D'»T3 
Da»^ 

rap* i» 

•O'Di ja 'na *a pn^J 

Tian 

m^ptn* nvn 

1^01 'on '3 pnj 

pna h» WK onnim 

pna bv inK ia^ 

|nan pmc vm mtwan 

K'^p = 181 

{inaovi •^3W»^ 'nna 'a f?JJl 

i«3fr*D^ lann nKf?3n 

maa ^an o^ nor pS 

3^p « 188 

'O'oi 'a b^i^ 
mn>a ^♦an nnKi 
mn^a f?^an 'roai 

J*Vp = 188 

pnaD^DT [n^jnc^a] -a bjJJl 
n^miaTD o^mr 
f^arn men me 
rbp = 1S4 

•o'Di '3 n^'^jj 

inn«ra nnovai n^^aa 'nap^ 

'Kttn en Esther 
Cftat Etek. J<m1l 
1 Sam. d:i - '?in 2(m' I 6 
V 14 XXXIII 21 
XL 1 rap = 156 


>• Cant. Isa. Ezek. 


X 18 
XIV 33 rfjp = 1S8 e*^ t= 139 


III 7 

XV S4 

XXX 8 Utttth. 


XXXII 


89 


S Ban. 


XXIV 


6 


1 Chron. 


XXVIl 


21 IV 
VI OCB. 


VII 


8 


Exod. 


XII 


82 


Dettt 


I 


37 


ji 


XXVIII 


61 Oea. 

Exod. 
Dent 

■ 
Jttdg. 2 KingH Tiehy je33i "lona 

D*p == 160 

H'Op = 161 
pnOODI "1DD3 '3 W^J^ 

3'Op - 162 

■•130*01 [KnmK3l 'O'D -t^n 'i D| 

D33»ie 03 

pj3Knn o 03 
»^n ^3 03 

i'op -= 1«8 

'VD^ D3 .T03 D3"| o»ODn rrinn 'rnxn 'idd 'C^n S3 

VII 8 D^Otrn PjiPO 03 

XII 32 03ip3 D3 D3j»S!!: 03 

I 37 n\y f|3snn u d:3 

XXV J II HI ^31 ^Sn ^3 03 

II 21 rninS ei'oix nS '3k o3 

Top -- 164 

'0*01 D3 K-03 Oi) [0*3^0] '00*7 'io>D >rtn ^3 

xvn 19 -)Ocr kS miiT 03 

•D'Di D5) t3-D3 D3 'ni3i '10*0 'Wjn •Din n* w* S31 

XXVIII 7 i3tr p'3 hVk 031 

XXXI 2 n K3n 03n Kin 03i 

LXVI 21 npK OTO 031 

III 10 kS nKT ^33 031 

V lb niiT DK3 nonn 0*0*3 d3i 

XHl 26 . yhw *n0OT *3K 031 

XXVI 20 «33no n^n ttr*K 03i 

XXXVI 25 IiTStI jnsSs D31 

XL 11 D*Tin*n ^3 031 

•0*01 D| 3133 D3) 'ni3T •rm io*d 'tr\ *?3i 
XVI 52 yyoh^ vw fw 03 

XX 23 "«n -w >niW3 *3K 03 

27 a VOp = 146 


jmSODI iTip3 1 ^3»1 


2 KiiigH 


XVII 23 


inoiK 


■ 


XXV 21 


inOTH 


Jerem. 


LII 27 


min* ^3*1 


Job 


XXXVI 10 


1010^ o:rH ^3*1 

V1^ = 147 

p.T3o*Di '*ip3 M n^ia 


1 Sam. 


XXII 8 


W> {3 OJ? ♦33 m33 


« 


8 


13 '3 


2 Kings 


XXIV 14 


o*eSK nwp 


2 Sam. 


XV 18 


IQipoS nn« nVi3 03i 


Prov. 


XX 18 


'?*3i i^in Tjo n^ 
n^'Ti {VI30 in 

n"Op - 148 

'0*01 '3 n^|]?l 


Exod. 


XX 26 


nSpo3 rhvn k^ 


Ezek. 


XVI 57 


nS3fl 0103 


ProT. 


XXVI 26 


inn nS3n 


Exek. 


XVI 86 


•jniip n^JPl im 
e*ep = 149 

'0*01 '3 ^^|n 


1 Bam. 


XIV 11 


o'nr^D 3X0 b» aT3t? 1^3*1 


Pb. 


XVIII 16 


hnr\ nnoio if?3*i 

i"p = 150 

p,T30*01 'DO 'K11 '3 ^3^1 


Numb. 


XXII 81 


0pt,2 *3*» fW iTin* ^3*1 


I»a. 

i 


XXII 8 


m\y 100 rw ^3*1 

H'jp « 151 

'0*01 '3 ^3pl 


Exuk. 


XXIII 18 


ii*ni3fn S3m 


ff 


w 18 


nniip fw '3 


Ruth 


III ^ 


33rni 1*nS310 ^301 
3'3p = 152 

I1i1*30*D1 •*ip3 '3 n^3^ 


i Uou. 


II 12 


nnS33nK nS3K 


' Micah 

i 


I 6 


ilf?3K .1*10*1 
J"5p = 153 

'0*01 '3 ii^3n 


1 Ohron. 


IX 1 


nTin*i hurw *3^ loo ^ o*3in3 03m 


Jorum. 


XL 7 


n*i3m np = 154 
p.130'01 iups 'H mi p]on np3 'k -3 "^fj^ : Pttn. 


II 80 


ni3i ■; 


»r p"? *: 


> »^3 .131 KH 


^ 


r, 1» 


*S3 Kn 


^ 
n'ip = 


155 

'a*D1 


'on 'T ri*?^ 


Josh. 


XV 19 


lOWTi 


»' 


. 1» 


.1313 *S .13n 


» 


„ 18 


'0D3 '3 


Jttdg. 


I 15 


•3m 


n 


. 16 


13 '3 


1 

i » 


. 15 


[13 '31 


i 1 Kings 


VII 41 


'Dsn o-!p ; 


•::Sdt 


D*3tt? 0*10P 210 

Iga. XLTIII 8 

1 Chton, XI 2 

Eccl. 5X 6 Gen. 


XXIT 


25 


» 


XXXII 


20 


» ' 


XLUI 


8 


Sxod. 


IV 


10 


J«dj. 


vni 


28 


1 flm. 


XXTItt 


6 


Jerem. 


XII 


6 


» 


XXIII 


11 


Exod. 


xn 


82 


IM. 


XLVIII 


s 


I ChroD. 


XI 


2 


EccU 


IX 


6 1 Sam. XXI 9 

, XXVI 25 

2 Bam. XV 19 Qen. 2 8*111. XXIV 44 

XLVm 19 

II 26 

XII 14 

XXI 9 

XXVI 25 

XV 19 

XVI 52 

I 12 J-dg. 


11 


21 


Im. 


LXVl 


4 


Job 


VII 


11 


Eiek. 


XX 


23 


Ph. 


LXXI 


22 2 King* XXI 11 

, XXin 27 

IM. VII 18 

Jerem. n 88 JodL 


IX 


4 


Jadg. 


I 


22 


EEek. 


XXXI 


17 


» 


X 


16 Eocl. II 26 
IV 4 
VI 9 VOp = 167 

'Hia^Di D3 D3 D3 ma n»K.'0»D n'» 

[in D3 v^« lOKfn 

»5e^n nx d: 15^1 

rriiT ^« nw idk^ 

mno Sitw ^Ktt^n 

Dinpn 03 D3M33e 03 

nmt> v6 03 

DIttrW 03 ^on 03 

onK3cr 03 onnnK 03 

rf'Dp t= 168 
'0»D1 DJI D3 [^XlOr] 'D03 "IDD m tS 

^nnn -|^o»nx^ in iok*i ! 
TIT ^ ^Ktcr "iDKn I 

B*Dp = 169 

pnso'Di DJI D3 D'piDD 'O 

nn«y nrw 03 ^^k n^ioxi 

'nn* >33 'nr-p 

^^o^ 031 on« 03 onMi 

•^s^ 031 nmn nm 03 
>nK ^K T^on loxn 
•jno^s >xc^ nx 03 i 

P"p - 170 

pn>30»D1 •>ooi -OB -HI •? '»J^"D3 

6]>D1X K^ »3K 03 

Dn»^if?Pfi3 mnx 

»D TOTK kS »3X 03 

n» nx ♦nxws >:x 03 

to -priX »3X 03 
X"yp = 171 

'0»Di Q'x»33n 'T n^"D3 
iTTiiT nx 03 xsonn 

»3B ^PO *1'0X I 

»n^x nx 03 ix^n »3 | 
niD^ mmn nx 03 p^ ; 

3'yp •= 172 1 

'0»Di o»x»33i '1 Dn"D3 I 
noipn on 03 im 
on 03 cpv nn ^hv^ 
nhiw ni» mx on 03 

03 0»3D1Xn 13D» X^ 

a"pp = 178 

'D'Di -3 wn n^yn^ *?5n nrns 

aiew DixS ^3 

tep te nx *3x ^n^xii 

nxio 310 Joel Zech. 2 Chron. Oen. 

11 
Exod. 

It 
Numb. 
Dent. 

Josh. 
Judg. 

M 

1 Sam. 2 Sam. 

1 Kitig« 

2 KingM 
Ezek. 

Ph. 
Ruth 
2 Chron. XXXI 17 n^xc? m* mx on d3 

'0»Di uy\ n"03 D5 iwirn 'Id^d 'vn S31 
II 12 nin» 0X3 nnv d3i in 2 

IV 4 

XIV 14 

IX 2 onsjyn hv 03i 
|n»!n i5t '^ onx na 03i 
Q^riTs on^n min^ d3i 
n3 ^33n nan d3i 
"^DJiJ D31 ^JH D3) -nwi -003 '»5ilJV»31SJ ^3^ 

•D»D1 D3T 3*03 D3 ID^B 'tt^l in3 ^31 

XIV 14 r\^r^ »Snx 03i 

[3*Cp = 188 D Jl |»*J?] '^131 
n'op. «= 165 

•»oi D3 T3 }D 13 DJl 'nnsnx in3 '^ip ^3 jo^d 
m*^ pnsr tvi»i 

D»*1BX^ tfpv X1»1 

'3»P3 orn [n nx mn* |nn 

3p 03 0^3 ^ p^3 "iOX'l 

iroo X3^ x^ 

»3X101 'Siai? X3> x^ 

n^vn ^3 nx nvi» ri3n 

Txwo ^nxxs mn» 

jo'33 ^33 ^x i3tt^ ^ie^ tt^XI 

T^n Sxior ipiti 

033^0 03 onx 03 inn m oxi 

vhp D^3X3n in3P^ Sixv loxn 

inoip xte ^n ^xtE? nnon 

n:W3 f X3 «3 DfiX 

nD«?3 nx npS xm 03 ♦^nB33 fpo^nx 

mn* nx o»xn> n^xn Dn3n vnn 

nsontrx mp nij> mp 

nin5T ^I3x 'sx 03 o'Oin in> 'ix 

W13 x» nor^ ox 

n^3xion nn loxni 

o'X'30 o*nr^B jov 

nvpo rp3^ rnvr i3C3pn 

onO? HTkT ^31 xxvn 33 

L 23 

XI 3 

XXXIV 3 

XXm 25 

XXIII 3 

XXIV 18 
V 4 

XX 48 
II 26 

XII 25 

XXII 7 

XXV III 20 

XU 14 

IV 15 

XVil 41 

XXI 32 
XXIV 9 

CXXXIL 12 

il 21 

XVII 11 

XX 4 

, 18 '»Dixnn3nx"in3D3'] vos 'isn ximvf?npi rm 'wi '^di* ^31 iHa. llOB. Zoch. Mai. 
Eccl. XXVII 6 

XXVIII 14 

XXXVI 6 

VII 20* 

XL 24 Neh, Exod. Ill 

IV 

XII 

XIII 

II 

I 

VI 

VII 

VIII 17 

IX 8 

VI 14 XII 82 3 
3 
2 
8 
2 
11 
7 
6 ♦nn3 ♦33X nnin 

♦nn3 ^3 hv 

n^303 nx-ipi nnx nxsi 

mn» n^3» xvin bi^3 

1WS3 ^3 e|x 

o»3i o»0' rvhn 10x1 

Y^'} ^3xn p hv 

o^fntriT nx DW '33X nsn 

o^3WT mar nx nn3X 

3^ hv lawnnfh oxi irarn x^ ox 

o':wxi^ pi3t px 

i.TB^ Dixn Sojr f?3 

on^on Sip3 »3 

oM^xn nwa ^3 nx ^n'xii 

nw3iwxtonnr 

n^x wrB3 0^330^1 n'3ic:*? ♦nSx nis: 

V'Dp =-- 1«« 

'Hsa'Di D3 D3 D3 'D^d tn 1 

03X3ie 03 «' I Q^l - Q^ ^211 2 Cfcron. XXXVI 


18 


'tjftcns'a: i^oa ns) 


! 
1"Pp = 174 


» 


XIX 


8 


Tarn rhsm^ on 


p.T:o'Di '^001 '3 n^tJ-DS 


y 


VI 


S8 


WK nayi ^K d:t 


Oen. 


XLIV 10 


oanaia nnp o3 lOKn 


I Chrpv 


XII 


40 


aT^K Q»3TTpn 031 
XII 16 


larnn nnp oj 


m 


xxin 


26 


rwr^ px o'^bh a^i 


1 Jo«I 


II 12* 


re)rv ow nnp oj 


2 ChroB. XV 


Ifi 


Kox DK norD ori 


n'Vp = 175 


yi 


XXIX 


35 


11^ n^ uy\ 


'^ODT 'a DITTOS blt5p-D3 


* 


IX 


10 


D*TTr nap d3i 


Kxod. 


V 14 


Qrrh2 i6 pno 


P*.' 


LXXI 


18 


na>ttn n:pt nr on 


1 Sam. 

1 


XX 27 


nt^» {a Ka x^ pjto 


Jo)» 


XL 


14 


O -[TIK >Ui QS\ 


j 
l^p = 176 


Neh. 


V 


10 


nr:i tik *:x d ji 


I 


. 


'30^01 o Dt^t^-as ^1Df|-D3 


i» 


- 


16 


n»inn nDK^oa ooi 


; 2 Sam. 


Ill 17 


isan nam 


w 


VI 


7 


morn o^K^a: d2t 


1 Chron 


XI 2 


nrna 05 


EocK 


in 


13 


nntn ^sk^ dikh h^ 07i 


T*rp = 177 


» 


V 


16 


n^in nn n? o:i 


\ 
pniO^Di niina cp-joo 'xi a-» DJ) 


r 


X 


8 


iSi Saorwa *pna d3i 


G«n. 


XIII a 


o*ia» nK i^nn m^^ on 


Dan. 


XI 


8 


onoos op OiTn^K on 


J) 


XV H 


nar "Jtrtt nn nx on 


Roth 


II 


16 


n^ 'fwn ^ o:i 


I n 


XX 12 


^aK na ^nnx nsox on 


- 


IV 


10 


.Tsjoon m*i nx on 


.« 


XXI 18 


noKn [a nx on 
a'Cp :^- 188 


Kxod. 


X 26 


[i»pa] ?opn f?3 D;n 


•O'Di D3) TtS3 D3 ihvmtf] 'dot "io>d -m ^s 


" 


XII 38 


onx nhv ai a*)P on 
^x D^ttrjsn o^anan 03i 


1 Sam. 


I 


2b 


in^nSKern >32n* on 


i '^ 


XIX 22 


^ 


X 


26 


wa^ -jSn bMiv on 
Sxitr^ nx: on 


1 Ijevit. 

i 


XXV 45 


D»at?im *:ao on 


„" 


XV 


2St 


1 Numb. 


xvm 2 


'^b noD ym m on 


2 Sam. 


XX 


26 


nx^n Ni>r dji 


i Dout. 

j 


II 15 


oa .TfiM n^T T on 
•a>Di D3 K"oa 


•10^0 t^i ny\ 'niD 'o^o bi 


1 


VII 20 


nW* npnxn nx on 


2 KingK 


XVII 


19 


lot^ 4<^ n-n,T 05 


1 Kxod. 

1 
i 


VI 4 


'nna nx »nopn on 
'0*01 D3^^ o-a^DS 


"JD'D Tn 'ma 'Oin n^rt:^' Sat 


1 " . 

! 


tt & 


Tiani 


Isa. 


xxvni 


7 


ijr }»a nSs on 
oan xin on 


1 
n'vp ^ 178 


, 


XXXI 


2 


i 
piT^O'Di ibHM^m 'Doa -idd -xn n 03*! 


^ 


LXVI 


21 


np^s ono on 


1 Sam. 


I 28 


in^n^Krn 'aiN on 


Jerem. 


III 


10 • 


at? xS nxra on 


i» 


X 26 


wa^ l^n ^Ktt? on 


» 


V 


18 


mn> ow nonn D>a>a on 


» ■ 


XV 29 


iptt?^ K^ ^N*itt?» nx3 on 


,. 


XIII 


26 


^nDu»n >:k on 


2 Sam. 


XX 26 


nx^^ «n>p on 


, 


XXVI 


20 


Ka:no rrn r\s' on 


e"pp - 179 


„ 


XXXVI 


25 


in»Vn rn^^is on 


[n»Pttr>a! 'poD 'n*i -a DJI 


» 


XL 


11 


1 

omn^n b d:i 


lua. 


xxvin 7 

XXXI 2 


i:d p'a n^K on 

oan Kin on 
rep = 184 


If 


LXVI 21 


npx onD D:n 
•ow DJI 'jni rnn n^o 'dq 'xi -: 


D'p = 180 


Isa. 


XLV 


16 


0^3 iD^aa on w]2 


•0»D1 [n>01»] 'DOa 'DD -Kl 1 D51 


Pg. 


CXLVIII 


12 


fn*?ina oil omna 


Jorem. 


III lU 


^K nac? vh nKf ^aa 


" 


LXXXIV 


3 


nn^a 03i neoa: 


n 


V 18 


nbnn o»ao oji 
.TBp ^ 185 


» 


XIII 26 


"I'^w »nDC?n »:« on 
piT30»Di 'DD noo ''te Ol J"* D3V 


» 


XXVI 20 


Kaano nM c?>k on 


Oen. 


XXIV 


46 


nnpwn o^^oan on 


1. 


XXXVI 26 


^rvhl^ \c\:hH on 


Exod. 


XXI 


29 


noi* V7pa on 


» 


XL 11 


omn^n ^a oji 


Josh. 


VII 


11 


on^^aa lor on 


H«Cp = 181 


1 Sam. 


II 


26 


o^tt?3x OP on 
'0*01 


D3"! n"oa 03 I'lonn] 'Ddt -ob 'in *?a 


Hos. 


III 


8 


yh» '^K on 


Joel 


II 12 


np latt? nin> ok3 nnp on 


Ezek. 


XVI 


28 


npa» K^ on 


» 


m 2 


ninorn ^pt onapn ^p on 


2 Chron. 


XXI 


4 


biK'w nro on 


'^ 


IV 4 


pi'sn lie 6 onK no on 


Ecra 


I 


1 


lOK^ anaoa on 


Zeeh. 


XIV 14 


07tt^i*a on7n ttDri'' oji 


2 Chron. 


XXXVI 


22 


nm .^ani 


ji 


IX 2 


na ^a:n non on 


Ps. 


VIII 


8 


n» moia on 


a'cp = 182 


Ruth 


I 


12 


da *mS^ on 


'O'DT D3) a"oa D| 'DD 'xi 'ina ^a 


Eccl, 


vn 
27 b 


6* 


pTDnVipn *>annrDn j 


2 Chron. 


XIV 14 


mpt^ >^nK o:i 212 n^Oii DJI nn 2 Chron. XXI 18 

Ruth IV 10 

2 King* XXI 11 

XXIII 27 

Isa. YII 13 

Jerem. II 83 Gen. 


XXI 


26 


1 Kings 


II 


5 


Zech. 


III 


7 Oeti. 


XLVIII 


19 


Numb. 


XXIV 


24 


2 Bam. 


XXI 


2(1 


1 Chroii. 


XX 


(t 


1 Kings 


I 


6 


Isa. 


XXXI 


2 


2 Cliron. 


XXVI 


20 Exod. 


XVIII 


23 


Judg. 


II 


10 


2 8ftin. 


I 


11 


Eccl. 


III 


13 


Esok. 


XVI 


28 


2 Chron. 


XXXVI 


14 Exek. 


XVI 


28 


Ruth 


II 


8 


Eccl. 


IX 


11 


1) 


fl 


U 
11 I 17 
II 15 

vm 14 Exod. 


II 


3 


Isa. 


XVIII 


2 


Job 


VIII 


11 


Isa. 


XXXV 


7 Joel IV 4 

7 

Obad. 15 

2 Chron. XXXII 25 

Pb. CXXXI 2 rutp = 198 

[njj D3l t-oa 'ni3i st^K^a: ^31 

»n^« nx D2 iK^n o 
mD^ mrtn nx a: p^ 

T'3Sp - 194 

•o^Di 'npD '^oon •: nn^'DJ"! 

.rxp ='- 1«5 

hiy> Kin Oil Dj?^ .TH' «in 

nsK np son d:i 

nsinS iS» Kin dji 

iTnm 

1X0 %sn 3125 xin dji 

jn K3»T 02n Kin dji 

HKic^ P|m3 Kin d:i 

T3tp = 196 

'in'30»Di 'n b^ D3I 

D'n^K "piti 

Kinn inn Sd djii 

in:i33 in prnn 

mxn ^3 DJi 

1^5 D3l K»D3 "13'T nn ^31 

Dpm D»3n3n ni» S3 d:i 

T"Xp ^ 197 

pn:o'Di -n N^'DJI 

nP3w kS D31 D^itm 

pp3nn n3'! tw^ m3pn kS ny\ 

'n3tt^ 

nxii 

13 ':i 

n"j:p = 198 

'0»D1 '3 D3t^ 

nosn njnS nS n:nKi 

♦3^3 '3K ^moKi 

j^iKn Sp nm>z le^K S3n c^» 

B'Jip = 199 

pn^:D»Di 'np3 KDli 

i:'Dxn mp nS3' kVi 

on'x D'3 nStt^n 

n5C3 kS3 kdj nxa^n 

n = 200 

'tt^Di 'tt^'S3 -on 'r n^p5 
03^0: yv» nina Sp 

D3tt?K13 03^03 »n3C^ni 

1^x13 3w t^d: 

inpm* 3»tt^n rSj? te:D k*71 

1DK ^hv bt^SD Dan. 


XI 


22 


nn3 tj: wi 
'':o»Di Tn 601 'ot ID Ui\ '3 P)iVm 


i Isa. 


XXX 


5 


nQyih 0J1 


Ecek. 


XXI 


14 


noi^ D51 


1 Job 


XXVIII 


27 


nipn 031 

ftp = 186 

[.Top = m D3 p»p] -nanK -nns i-^ ns\ 

ftp = 187 

jVTM'Oi DJ D3J pn3 n^m -dd t 


Exod. 


XXXIV 


8 


■[0!? rhty vh t^Ki 


2 Kings 


XXIII 


15 


Sk n»33 ittm naron riK 0:1 


1 Kings 


XXI 


19 


aiwn v^K nnSTJ 


Esek. 


XXIV 


5 


oil mpS t«vn in3a 
n"tp - 188 
pn»30»Di D3^ ni] ina n»Ki o'pioD 'o 


Qen. 


XIV 


16 


win *>3 n« 3W 


« 


XXI 


26 


'njn» kS •iSd>3k idk^ 


« 


XXIV 


46 


m3 Tiiiii vioni 


Judg. 


11 


10 


o'tawen -jcoKi KVin "VMn ^3 031 


1 Sam. 


IV 


17 


noKn W3on {xn 


2 8ant. 


I 


4 


»S K3 tan 


Jorom. 


L 


24 


013^3 031 1^ »n»p 


Ezek. 


V 


11 


Dinn kVi in3K »3k 03i 


Zoch. 


III 


7 


D'3^no ^S »nn3i 
031 D31 D31 '*3 n»KT 'dd Tm 


Eccl. 


IX 


11 


n«ii ^nsr 

B'Dp = 189 

•o»Di '3 ID'^tH'Oi) 


Exod, 


XXXIV 


8 


Kn» Sk 0>K 031 


Jercm. 


XXVI 


20 


K33no rvn 
rp = 190 
•D'Di noD 'icoa -n •»3X'D3'i 


Ezek. 


V 


11 


Dinn »h) jn3K »3K d3i 


tt 


J» 


11 


•DM ;3 


» 


XVI 


43 


*]311 Kn *3K 031 


Hos. 


III 


8 


'3K 031 tpvh ♦^nn K^i 


2 Chron. 


XXXIV 


27 


n'-n inrOttr '3K D31 
K'Sp = 191 

pn'30*Di '»ODi 'n ^5 JfiJ 03*1 


Gen. 


XXI 


26 


ovn ♦nS3 ^r\vn^ vh 


1 Sam. 


I 


28 


in^n^Krn »33« 03i 


2 Sam. 


II 


6 


D3nK nrpK 


2 Kings 


XXII 


19 


0*3^ -j^ios ♦ . ♦ ♦ pipni 


Amos 


IV 


7 


030 *nP30 

3"5tp = m 
pnas^Di 'DDT ta nigl D31 


Gen. 


XIV 


7 


noKn riK d3i 


» 


w 


16 


vnK oiS nx 031 


« 


1» 


16 


13 '3 


11 


XXI 


13 


nOKn {3 flK 031 


^ 


XV 


14 


n3n flK 031 


Exod. 


V 


2 


n^ kS Sxicr^ fiK 


^umb. 


XVIII 


2 


^HK nK 031 


Dout 


VII 


20 


npixn nK d3i 


Exod, 


XXI 


85 


[«03] ?nD-isa Pi. LcTit. Jofth. rwnv- '?^p vn • 

CXIX 19 xxnr 16 

Viri 88 Oen. 


XLVI 


21 


Exod. 


XXX 


ISeto. 


Levit 


XI 


4 etc 


J«dg. 


III 


15 Deut. 


XIX 


5 


r 


XX 


19 


1 KingH 


VI 


7 


Ilia. 


X 


15 Gen. XLIX 14 

Prov. XXV 15 

- XVII 22 Joel 11 24 

1 Sam. XXIII 1 n:o^iDWia 


1 P^ 


CXXXI 


2 


pio ow ni 


ProT. 


XIX 


17 


nnaa m -nonia m -na m 
y^ ^ 81S 
13*01 '>ip:i tiDn •:! nnfjjt^ n|3 


8 ChroiL 


XXXII 


25 


nov 00 lapa 


Jiidg. 


IX 


10 


.T.T n^tKD 1^ 
i»:pn ^-w ^31 
•ni = »4 


Joel 


IV 


4 


prno^tn witr'Sa n W'^l 


» 


l» 


7 


nm Tw {dwi ma 
Tpvn rn3 d**ic^ 
mn .Tia nf?ws »3 


Im. 


XVIII 


5 


inj p TVW 


ProT. 


XI 


17 


KH yna m^wi >r^pno 
P]7K -^na '^•naai {no» 
l*Bt = 215 


Jerem. 


XLVIII 


28 Ptot. 

* 


I 

VI 
III 


ft 

81 
8 


']mr\A 0'*pyv) ymnrh on |n r^'>^h »3 


Prov. 


XV 


18 


•O'DI »Sr03 (TJ^I 

p^o nia> non er»K 


- 


XXVIII 


25 


pTO m:' rD3 nn^ 


n 


XXIX 


82 


fn - 217 


2 KitigK 


XIV 


10 


nna n-unn no^i 


2 Chron. 


XXV 


1ft 


n*n - s;iH 


Pr. 


V 


10 


nzwh D:n: mno nip 


« 


cxv 


t 


D3T?JD ijn^ K^ 


T» 


CXLIX 


G 


DTn m*o>£3 3-WTi Djiiaa ^x moon 
•0^01 '3 Diin:i5 


Pu. 


cxv 


7 


ijn^ i6 3'1 = 880 d:ti:3 ha Im, Gen. 
Deut 
Iga. 

n 

Jerem. 

Ezek. 

Jool ^ Oen 

i 
Isft. Exod. 
ProY. Joel 
Jol» 'V^b2 n K'31 = 881 Job XV « 
4 S3^ -Wi^ 

'0»Di '3 Dna 

on: ion i3w> 

013 ttr3^n 

•o»Di '3 nli")2n 

13 mnii IN^OI 

ni3ian n» o^ocr neni 

J'ST = - 888 

'o^DT3n;irii 

n03n yhii pi:ni 
^K '30^ nnm? 3"3T ru 2is!if Mai. 
Nah. XI 8 XIII 10 

XI 10 

LI 8 

LVIII 11 

XXXI 12 

XXXVI 85 

II 8 XIII 10 
LI 3 XXI 37 
VI 30 II 9 
XXIV U 
XXX 5 Gen. XXXVII 10 

Ps. CVI 9 II 3 
I 4 2 Bam. XXII 8 

Ps. XVIII 8 

Jerem. V 22 

XLVI 7 Gen. «'T ^ 801 2ia 

'3 blD33 
n»pm' 
on»ttw 

a"T = 802 

•0*01 'om '3 D5*J2J4 

03»K13 03^03 3»rK 

D3ttrjn3 03^03 »n3rni 

i") ~ 808 

pnso'oi n''Tp3 '3 ^02 

hQ2 1031 
ion C^K 1t£^D3 ^3 
Y1r=804 

pn30»oi n*ip3 '3 ^^D| 

pro n»3 hin ^03 n»3 hv^ 

mn n* V)03 

n-» = 205 

pn30»Di 7 f53 

Q'lito p«3 mn> (33 

piM {33 '1^313 n'pwni 

mn' (33 nn3ijn 

■]iro3 mnxnics iy*3ttrm 

nil }33 DWD3 nnMi 

^6n Y'^^n noxi 

V3D^ 
ri ^ 806 

'0*01 '3 nin^-p5 

onxo f 1K3 mn* |33 
pcrr^ mm {33 nn3in 

fl ^ 807 

•So im -on in -3 Diji 

C^'K 333' »3 
n'T = 80» 

pn:ODi mip3 '3 D333 

3333 1X3* D*31^nn 11?3 

*3P ^op* nyii Dip* nxS 
ip*i* ic?i3* i: p 

t3'1 809 

{in30*D1 '3 "1g3''.!l 
1*3X 13 1P3*1 
SjlO 0*3 1P3*1 
»"1 = 810 

•a*Di -3 -Ig12 
pi?n nx 03^ ij?3 
inr3*i 0'3 iri3 
»"n = 211 

pn^:D'Di '3 ^t^S?^5n?l 

iS mn *3 icrr3n*i 

ii*3ni 

1^31* K^i ic^r3n*i 

ro*o WSin*; min:3 ini 

3"n = 212 

pn*:0*D1 "'ip3 'DD '»S1 '3 ^3 
D301? *33X 3Crim 13 214 ni - -i-jinno T-l rST - 887 
rST - 224 


pn:ODi 'WD3 pnn f1t?"i3 
'O'Di '3 nimp?? 


1 Cbron. 


V 


27 nutn 'IOTP r)^ '33 


I Kings 


xvn 


20 


n:aWi ^x> o^n 


' 


xxin 


pn:ooi [Dt2^7|l 'n p na pnnm .Tip ^31 


J«rem. 


XXX 


98 


nKT non nirr nipo n:n 


Exod. 


II 


22 nna: 
II w 1 — xsa 


» 


XYIU 


® n*T3: 
pn:ooi t^'^l 


Juag. 


XVIII 


* Dn3*D 


Gen. 


XXI 


10 


n«?n noun 


£tf» 


VIII 


Gxod. 


XI 


1 


n^3 ^1^3 


n'31 ^ 228 


ProT. 


XXII 


10 


f^«na 


'HM^'Di '3 n^tf^a 
1'51 *= 226 


Ora. 


XLVI 


^® tTfV1» nio 
•»oi 'o»D T^i ': thj'p 


• 


n 


2* ram 


Geo. 


III 


24 


DIKH 


»"31 = 229 


Josh. 


XXIV 


18 


D*oi^n 


'nmp 11.13 n*^ TOD nsD n3^ ni b^ 


Ps. 


LXXVIII 


65 


D.T:Da ♦K-'ttcr-i Nn3?''>D3 '?o'jn mx n^iro d'tctj • "---AWVii^ufc^cSi^i^^^i^^ „ t^;^ TV '■"•'TV 

-■ ■- £ it Ai nhi im nyy^D 1 - -I CftRt. 

Dun. V 2 

vri 9 pnai'OT pnnrDf n^^ im m ' Job 


XLI 


14 


Neh. 


xin 


16 


J«i^m. 


XLII 


1« 


Ii». 


LVII 


11 


Exni 


VTl 


25 


I>ftn. 


IV 


nt 


Dent. 


XXXIII 


25 


Esm 


VI 


H 


«_ 


tt 


8 


2 Kings 


II 


24 


1 Bam. 


XXX 


12 


Hob; 


I 


8 


Eiek. 


VI 


14 


Jorem. 


XIA'III 


22 


Job 


XXIX 


10 


2 Cbron. 


in 


12 


Job 


XU 


15 


2 Sam. 


XX 


2 


Dan. 


11 


48 


P», 


CXIX 


81 


Uab. 


III 


6 


ProT. 


XXV 


n 


(Ben. 


xxxvir 


4 


1 KiitgH 


V 


23 


2 Sam. 


XIV 


12 


Judg. 


V 


12 


Lovii 


XXIV 


11 


I Kingtt 


I 


14 


H08. 


XIII 


14 


Judg. 


XIY 


8 


Numb. 


XXXVI 


5 


Exod. 


IV 


10 


Namb. 


xxvu 


7 


1 Sttm. 


XIV 


26 


Cant. 


V 


1 


laa. 


XXX 


6 


Gen. 


XXXVII 


2 


Jonah 


II 


1 


Deut. 


■ IV 


18 


Cant. 


V 


10 


Job 


XL 


81 •^ ppn 


•^ Ph 


< 


^31 T \V\Vm 3-K 


XT 


"?^ 


*n 


D'3J*1 


K»m1. 


xia 14 


B^l 


J-M pj^ 


'Tfl 


Kxod. 


III 15 


an 


Dent. 


II 37 


I??! 


■ • 


VI 4 


t'n?! 


« 


XI 2 


rnan 


D»31 


■■^s'-, 


Oen. 


IX 5 


0)^1 


n 


. 6 


'1'?^?'! 


» 


6 


Q'n^?'! 


•• 


, 6 


•TRSI 


* 


n 6 


"RSI 


" 


r 6 


P?1 


- 


XXVIII 3 


pat 


Exod. 


IX 6 


I'pan 


n 


XV 16 


''?R31 


LoTit. 


X 16 


•'n 


^^i 


na^ 


Gen. 


IX 4 


nna*i 


- 


« 5 


n3'5 


. 


m 5 


'■>31 


f) 


n « 


'^?'! 


» 


f, 6 


TOI 


ir 


» 6 


«n3T 


n 


n 6 


oni'!i 


LoTil. 


XVII 14 


nna*i 


Deut. 


VI 4 


T!?'! 


n^ia*! 


C^'J 


P». 


exvin 18 


'«>?'! 


Jerem. 


XVII 11 


. n?>9'! i 


Judg. 


V 22 


ormn 


Levit. 


XXVI 5 


Jl 


Exod. 


II 19 


^ 


Gen. 


XXX 6 


n?1 


Lerit. 


XXIV n 


^ 


J»dg. 


V 12 


B»H 


P^ 


xem 8 '« = 1 

'3 - 2 

.3 =-^ » 

pjKn 03 1 '*! 


fWD S< D^'^^K 


l^v 


pa^ ^3 


T 


mm wn^K n^m 


-rnK 


n^oin ijnn npTnn 


IT 


•n - 4 a 


p;i«n '^ •♦ '*7 


»D3 nn «mK 


'»3n onxn 


DT lor 


01 
DIKH 
DIX? 
W 


nKnr» 


niKH 


irw-py 


.ntJ 


Suites >33 nspooi 


iriK 


nno*i< tavhtf ten 


^^D5 


b 


tt^hl 


'oxn -n 1 
10T irB:3 
Disn 
pnmn 
D7N| 
pnmn la^j 
DlKfl m 
DjD^ ns* IKI 
•itt^a b 01 
iriK mn> 


•n = o 
fO'Di 1 pn^rm pimo pte] 


6 


rfn^ 


'^ 


-^n 


6 


niw 


'h 


tt^n 


6 


,1^ 


6 


'351 


'^ 


I?'! 


'^ 


'•131 


'h 


o;?^ 216 1-1 mi U«tit. VII 8 

V 


28 


Ocn. 


XXX 


6 


ProT, 


XXIV 


14 


B 


III 


6 


lub 


XXXV II 


16 


I HA. 


XLllI 


17 


i%. 


CXVllI 


12 


ih'xa. 


IX 


24 


Job 


X 


7 P». h 21) D*n. 


11 


Hb 


1 KiagB 


IV 


9 


Zcch. 


Xil 


-> 


1m. 


L-\ \ 
* 


XXi 


15 


» 


LXII 


12 


P.. 


CXI 


2 


U*. 


LIX 


U 


JoBh. 


XIV 


ft 


Job 


XXVIII 


2^ 


IM. 


Y 


28 


Judg. 


XVlll 


6 


Nok. 


XIII 


15 


Uiuunt. 


111 


-.. 


Ezra 


11 


oy 


lUb. 


III 


15 


2 Chron. 


XVII 


4 


Dcut. 


XXII 


2 


Pror. 


XXXI 


13 


Zcpk. 


I 


6 


i Cbron. 


XXVI 


5 


I's. 


XXIV 


6 


Jcrem. 


A'lII 


2 


In. 


LXV 


10 


AUIOK 


V 


4 


Ps. 


LXIX 


33 


» 


IX 


11 


r 


XXXIV 


5 


n 


CXIX 


10 


Lerit. 


XXlll 


4y 


Josh. 


XXII 


28 


1 CliroD. 


XXI 


20 


Jercm. 


L 


11 


Joel 


II 


22 


Im. 


XXX 


28 


Judg. 


IX 


ft 


Ph. 


xxn 


80 


w 


XCII 


15 


II 


XXIII 


5 nW^ 


1 Ezra 


IV 


ft 


Jin 


1 Jerein. 


XXX 


13 


^n 


Levit. 


XXVI 


5 


'151 


Ps. 


CXLHI 


3 


yi 


! 
I8«. 


Llll 


10 


run 
v t 


Jcrem, 


XLIV 


10 


vi^ 


P«. 


XX XIV 


19 


D'H 


„ 


LXXXIX 


11 


'isxn 
•t T 


Deut. 


XXIII 


2 


125?^ 


Kumb. 


XI 


H 


»ri3pi 


Prov. 


XXVI 


2y 


1^?1 


P«. 


XCIII 


3 


an 


i» 


LI 


10 


>fi-f 


i» 


XLIV 


20 


P^ 


Em 


VI 


2 


vn 
T.n 
Exod. 


II 


1ft 


^T,'! 


19 


nn 


Ps. 


LXXIX 


8 


P>ni 


Oon. 


XLl 


1ft 


njn^ 


ProT. 


XXVI 


7 


ntrm. 


Eiek. 


XIX 


u 


D^l^ 
1 

It. 


P«. 


XXX 


2 


Imu 


XIX 


6 


«•» nann 
T J T 


Pror. 


XXVII 


15 
Esther 


IX 


7 


nia-i^ 
\ ' 


Dan. 


VII 


ft 


033'13 


ProY. 


XXVI 


23 


D>3TI 
' 


Lament. 


IV 


1ft 


irD-iT 


Goo. 


XXXI 


36 


ciio^n^. 


2 King* 


XXIV 


14 


roil 
t 


Cant. 


YlII 


ft 


th^ 


2 Chron. 


IV 


22 


til 


Job 


XXXI 


32 


nfy^ 
1 t J 


Prov. 


VIII 


34 


■ipy] 
lch^ 
' ' 


Ezek. 


XXIV 


17 


2»n3 ic^n^ 
' 


Dan. 


III 


25 


Dittni 
* ' 


Cant. 


If 


17 


^iich^ 
^' 


2 Sam. 


XXI 


5 


i;^thl 


Er-k. 


XXXI 


8 


^n^ 


Judg. 


XX 


5 


T?n^ 
Dau. 


VII 


5 


''F\'vy\ 
• J - T 


P». 


LXV 


2 


Tf«!ni 


2 Sam. 


I 


16 


OJ'pTl 


Ezek. 


XVI 


ft 


irnn^ 


l^a. 


I 


9 


IDl 


Pb. 


XLVIII 


10 


en 


11 


XVII 


12 


«th 


t. 


L 


21 


^1 


Joix-ni. 


VI 


2 


f?n 


C.iii;. 


I 


ft 


»:2^ 


Gen. 


IX 


5 


'5«^ 


Ph. 


LXXXIII 


11 


D*3?^ 


Joth. 


XXI 


85 


^f^ 


Eccl. 


IV 


1 K:r! 


JoaU. 


XIX 


27 


13«t 


H08. 


II 


11 


ehn 


1 Dcut. 


XI 


14 


21 


1 i„. 


LXII 


b 


tq^ 


■ Jerom. 


XVH 


11 


i«ir! 


1 


1K3-! 


2 Som. 


XXlIf 


9 


'X|1 


Prov. 


V 


Id 


?>«91 


' Kumb. 


XX XVI 


11 


nan 


hzck. 


XXIII 


21 


"1 


Jereiii. 


XXXII 


7 


VSl 


Im. 


XXI 


13 


°\n 


Lcvit. 


XVIII 


14 


n»gi. 
uirpi 


Dau. 


III 


1 


njn?n 


* 


11 


32 


bl 


E.ra 


IV 


9 


■■^1 


Kab. 


III 


2 


.1^ 


Judg. 


V 


22 


«iVl 
niSn 


Cant. 


VII 


10 


^^, 


Pb. 


LXllI 


12 


vtfy 


AttlOB 


IV 


2 


>:n»Vr 


Kxck. 


XLVIl 


10 


^ 


(Jen. 


XXX 


14 


«ih 


Cant. 


via 


5 


\\shi 


N 


VII 


13 


ph 


» 


V 


1 


O'pT^ 


Lauivnt. 


V 


IT 


WR^ 


Pb. 


XLI 


4 


^^. 


Cant. 


II 


ft 


n^ 


iBa. 


XXI 


II 


nh 


Pb. 


LXII 


6 


rnln^ 


2 KingM 


XVI 


10 


^nSi 


Ph. 


LXVIII 


3 


'nthi 


Cunt. 


V 


2 


Dl 


Ezek. 


XXIV 


5 


01 


Dau. 


III 


1 


.TO 


Ina. 


J.!i( 


}* 


HD^ 


n 
u 


nai 


JoHb. 


XXII 


•J7 


10T 


I8a. 


XXXVI J 1 


il! 


13^ 


AniuB 


I 


y 


^m 


Lovit. 


XII 


- 


rvpi 
T9T 


Pb. 


CXVIII 


13 


T9T 


* 


XXXV 


5 


vw 


« 


XXXVI 


13 


«*9^ 


EntUor 


III 


15 


i:^^ 


Dan. 


11 


31 


nw 


Pb. 


CXVlll 


13 


»nw 
^n*©^ 


Mai. 


III 


10 


0^1 


J»a. 


XXXIV 


15 


f?*^ 


ProT. 


XXV 


18 


a^i 


Dau. 


VII 


10 


n?o^ 


Jcrcm. 


XXI 


12 m 

'«• STj 

=•« «in^. 

1 - 

n 

onii 
"11 
7! 

vpn 
p)p^i 

yn 
in^ 

1-m 
m-rm 

m 

n 

n n 

1 Sam. 
Pror. 
Jttdg. 

1 Ssn. 
Dan. 

2 S«n. 
Jeren. 
Ezek. 
ICumb. 
D«n. 
Deut. 

2 Chron. 

Im. 

1 (Minm. 

Eeel. 

Kzek. 

Ezr« ProT. 
Gen. 
1 Sam. 
Hal. 
Im. Mai. 
2 Sam. 

J08h. 

Don Gen. 
Numb. 
iBa. 
Deut. 

Dan. 

Isa. 
Dan. 

1 KingH 
Jerem. 

2 CJiron. 
Pb. Esek. 

Tsa. 
.lob 
Xunib. n- 1 III 15 
II 29 

xn « 

VIII 26 
XXVI 1» 

VI 21 

XVI 1» 

n 14 

XLVIII 1» 

XVIII 28 

VI 28 
XXI 4 

XXXIV W 

XXIV 2 

XXVI 4 

V 8 

XXXVI S4 

VII 2« 
IV 12 

XLI 42 

XXII 1? 
XXX 
XIX . 
II 15 
LXIV 5 

xxxni 1 

LIX 6 

II 10 
XXIV 5 

VII 19 

XVII 4 
XXI 2 

xxxni 1 

XLIX 19 

1 14 

LXV 11 

XXXIII 20 

13 

VII 10 
II 46 

XLIV 15 

in 18 

XI 17 

XVI H 

III 17 
XXXI 18 

XLVIII 27 

XV 1 

CXLVI fl 

CXLVII 6 

XX » 

xm IS 

XXI 2 

XX « 

XXXI V 21 

28 a n53firi 
Dan. 


VI 16 


n35ns9 


Deut. 


xxxin 2 


n?^^ 


Esther 


IV 11 


•»^ 


Qea. 


XXXVII 17 


■'^^ 


Dan. 


11 9 


^^m 


^?^n 


T^m 


1 Kings 


IX ItJ 


•r3?i 


Dan. 


II 9 


^??1 


^5F! 


i 
15a 


Jerem. 


XLIX 5 


vn^ 


1 Ezek. 


XIII 18 


^^vb^ 


i 

; HO8. 


X 2 


VKi 


P.. 


CXLVI » 


151:1? 


1 " 


CXLVII 6 


i5?nD 


; 1 KingR 

1 


XVII 21 


15^.^9 


1 
151 
r 


n:i 


Hi 


Gen. 


II 6 


3»ro ii| 


! 2 Chron. 


XVI 14 


1535 


: 1 Sam. 


XVI 20 


liin! 


1 Ps. 


CXIX 8S 


^m^^ 


i 

1 
ih2h 


j Deut. 


XXXII 28 


1^?^ 


tt 


XII 2 


i5n3 


It 


VII 20 


lan 


Jerem. 


LI 55 


ini 


Eccl. 


IX 18 


1^01 


' Prov. 


XXIX 8 


TJian 


rt 


XI 10 


nM3i 


i Exod. 


:■ ■;• '■ 'M 


•^^^ 


i Prov, 

i 


x> X : a 


i^> 


! Dan. 


11 24 


TSS 


" 


VII 11 


n.^n 


1 Gen. 


XXX 20 


ij?a 


: Exod. 


IV 10 


1^; 


Is«. 


I 4 


1^? 


; Nah. 


II 10 


ilW 


Prov. 


XXV 2 


i|d: 


Levit. 

1 


X 8 


T7 


! Esek. 


XXI 26 


Tf? 


2 KingK 


XIV 10 


iian: 


Isa. 


VI 10 


T!i:i 


j Gen. 


XXXI 1 


iiisna 


1 Exod. 


VIII 11 


T]i:nn 


Isa. 


XXIV 20 


'to Till? 


Exod, 


IV 10 


TTfJ?^ 


Prov. 


XXV 8 


Tll!yO 


Isa. 


LXVI 5 


■ni»n3i 


Exod. 


IX 7 


TTllA 


I»a. 


LVIII 18 


T[i«^m 


^ 


III 5 


1^3 


Deut. 


XXVIII 68 


Tr^» 


1 Sam. 


XXII 14 217 

m 

't = 7 
•♦a^T ion rm nhv^ njn n^Fi 

[•o>Di Tl prpDicn prno \6m b 


•ni-j 


h 


TIUC^ 


h 


Tlfeh 


h 


Tjfir 


h 


TIfWJ 


h 


niJnn •B = 9 

pn30'oipnnwn'^imtn*73i'*l jwdidt a-K 

IN 
i»o 

11^31 
1K33 

15i* 
13K 
n5K 

13«^, 

liK5^ 

151K^ 

i5in? 

IS**'!! 

i9t 

15? 
153 

li? 

i4 
15?« 
15?5 
I5?n 
15?0 
ii5|n 
15W 

15?1 
15? 

15?! 

15?.»1 

i?39 

13?I5 
1??^1 
1??51 218 n - 1 rfi Job 


XXXI 


as 


Exod. 


XYIII 


9 


1 Chron. 


XII 


17 


1 Sam. 


III 


18 


Job 


XXVII 


11 


Zech. 


XI 


8 


2 8»m. 


XYIII 


IS 


2 CliroQ. 


XXXII 


21 


Zecli. 


XI 


9 


Exod. 


IX 


15 


Jab 


XXIII 


15 


Gen. 


XXXI 


53 


Ua. 


XIX 


17 


Job 


XXXIX 


22 


Kumb. 


XXVI 


HH 


1 Chron. 


vn 


15 


JOMh. 


XYII 


3 


I'rov. 


XXYIII 


14 


Job 


XXI 


9 


T»a. 


LI 


13 


II 


XXXJII 


15 


Ps. 


LYIII 


10 


Job 


XVIII 


12 


Prov. 


XVII 


5 


2 Kings 


X 


19 


Numb. 


XXIV 


19 


Dcut 


XXVIII 


G3 


9 


VIII 


20 


2 Chrou. 


XXV 


19 


Hftb. 


II 


6 


E«ek. 


XXIX 


18 


2 Chron. 


II 


17 


Ezek. 


XVI 


11 


Gon. 


XXXII 


33 


n 


» 


33 


Jerem. 


XXXVI 


16 


Esther 


IV 


8 


1 Sam. 


III 


15 


iBa. 


XLVIII 


4 


Eccl. 


X 


20 


Ps. 


XXX 


10 


2 Kinge 


IX 


15 


Jerem, 


XXXVI 


16 


2 Chron. 


XXXII 


21 


Ezek. 


XXVIII 


2 


1 Chron. 


V 


2 


Esther 


11 


10 


Exod. 


XIX 


3 


Dout. 


XXXIII 


12 


B 


VII 


19 


11 


XVIII 


20 


2 Kings 


IV 


40 


Gen. 


XXV 


84 


Zeeh. 


xn 


10 


Prov. 


rv 


8 Tf?!l 


Kumb. 


XXXIV 


27 


'ion 


^ 


>' 


8 


*Tn;^ 


1 Chron. 


YII 


18 


Tn? 


Ezek. 


XVII 


2 


in?K 


1 Chron. 


Yin 


6 


*«i?«l 


Amos 


III 


5 


"^01! 
« 


5 


™n 


Exod. 


XIII 


22 


nnsri 


Kumb. 


XXII 


26 


insni 


Jvrem. 


I 


18 


™iji 


Kuth 


11 


7 


inea 


Ezek. 


XLY 


U 


VP' 


Ps. 


XLIV 


15 


insS 


Jorcm. 


lY 


I 


inDj»x=i 


Job 


XV 


8 


"TOP^y^ 


Prov. 


XXV 


9 


^n?^?h 


•-• Chron. 


XXIY 


27 


insa 


" 


XXXI 


7 


^^B0 


Ps. 


LXiV 


a 


Tnoni 


Ihu. 


vn 


8 


inrg 


Kxud. 


XXVIII 


4 


nfiS 


Judg. 


vnr 


27 


npx 


Eccl. 


ni 


4 


T 


Zech. 


VH 


5 


TK1 


Jorom. 


XYI 


5 


TKf? 


Isa. 


XXXIV 


11 


T??n 


Lamuut. 


III 


52 


^'m] 


Luvit. 


XYII 


18 


l^aKH*? 


Gen. 


XXVII 


5 


t;ixo 


Prov. 


XII 


12 


T93n^ 


n 


VI 


26 


T3?0^ 


Job 


XXXYIII 


39 


T3gn 


Isa. 


X 


16 


'''??n^ 


n 


XXX 


14 


^*?T. 


lios. 


IX 


9 


Ta 


Eccl. 


III 


4 


i>a? 


Job 


XXI 


32 


r^n 


Ezek. 


XXVII 


11 


r^lh^ 


n 


n 


8 


Tana 


Numb. 


XXVI 


17 


T'^l 


Neh. 


VI 


6 


rp. 


Job 


XXXIX 


5 


rpn 


Ps. 


XCI 


6 


a»n3 i>5^ 


Job 


V 


21 


T»I5 
T'^?l 


Prov. 


XXI 


24 


Taa^ 


Exod. 


XXI 


14 


^'^?^=> 


Gon. 


XXV 


29 


T5n 
Tini 


Ezra 


VII 


9 


T'T, 


Gen. 


XXXVII 


9 


^I'^l 


Ps. 


LXXXII 


7 


''T. 


Eccl. 


IV 


11 


T??na 


Zech. 


XI 


7 


i»|:i 


Job 


in 


6 


THVl 


Ps. 


LXXXYI 


11 


"^ 


1 Chron. 


YIII 


7 TiiTrrK 


Numb. 


XI 


26 


•n.T^ 


r, 


n 


27 


TfrTtt^K 


\ Ezek. 

i 


XLII 


18 


■nn 


Job 


VII 


4 


innjn 


2 Sam. 


YIII 


2 


TlDh 


Hab. 


III 


6 


ni3^. 


1 Kings 


XYII 


21 


Tifijn 


Ps. 


LV 


8 


TiDPn 


Jcrom. 


XLIX 


5 


imb^ 


P.. 


CXLIY 


2 


^1ox!lDl 


Jcrcm. 


X 


20 


Tiori 


» 


YI 


26 


ni:a 


Job 


XXXIX 


10 


n^sn 


Uos. 


X 


11 


Hoan 


f> 


» 


2 


niDi 


Ihu. 


XXYIII 


24 


11D'1 


Prov. 


XIX 


26 


11D'S 


11 


XXIV 


15 


1103 


Oeu. 


XXXI 


40 


11X^31 
niDsi 


Ezek. 


VII 


7 


imh 


Jush 


XIX 


45 


TIDD 


1 Chron. 


IV 


2 


IIDDI 
llQp^ 


Amos 


IV 


11 


ni9f3i 


Judg. 


IV 


19 


T12C 


1 Kings 


IV 


5 


Ti:c' 


J:/rtt 


vm 


14 


l^^ 


1 Chron. 


XXIX 


12 


11X0 


Ezek. 


ni 


23 


i^vn 


Isa. 


XVII 


3 


i^itnn 


Jorem. 


II 


20 


Tf,T5 


2 Chron. 


XXXIII 


16 


ip;o 


Jerem. 


XL 


9 


TipD* 


Isa. 


XLVIII 


8 


iipT 


n 


XLIV 


19 


^W! 


n 


w 


17 


TPX 


1 Sam. 


II 


14 


^1>^. 


Job 


XXIX 


25 


T1^?^ 


2 Chron. 


XXV 


10 


TtlO^ 


2 Ham. 


III 


22 


inj; 


Jerem. 


XXIV 


2 


iitt^. 


1. 


n 


2 


118^0 


Nah. 


ni 


7 


nt 


Job 


XLI 


12 


T? 


1 Kings 


11 


33 


TH 


Ps, 


LXXXI 


7 


t; 


Micah 


II 


4 


nn 


Josh. 


XI 


22 


ins<2i 


1 Sam. 


VI 


17 


inxi 


Amos 


I 


8 


nns3^ 


Jerem. 


XLYII 


4 


inx^ 


1 Chron. 


XXIX 


11 


nn^^^ 


Job 


XL 


10 


^0! 


1 Chron. 


VII 


37 


ID! 


Ezra 


V 


1 


in'n« 


1 Chron. 


VIII 


3 libnn 

r\m 
in 

inn 

l^ 
niK3 

11335 
11333 
113JJX 

113P9 

lU'^in 

H3D« 
1115 

Tiia? 
inan^ 
nijjno 

iiin 

Hit 

1113 

111^1 

1"13 

Hltt^ 

1111^X31 

iiirx^ 

Hitrxn 

iiitt^i» 

Hnni 

11.11 

11.1) 

11.T9 
11.1'5S1 en 1-1 219 Ezek. 


XXII 


14 


2 Chron. 


XI 


16 


2 Kings 


X 


4 


Dftit. 


XII 


13 


Kuiub. 


XXV 


8 


Deut 


IV 


26 


IM. 


XXIII 


11 


1^. 


XXX III 


7 


2 Sam. 


XXIil 


6 


Jerem. 


XVI 


5 


Dan. 


IV 


11 


Iw. 


XXYIII 


16 


)i 


» 


IK 


2 Chrou. 


via 


16 


I8a. 


' XLIV 


28 


l*rov. 


XXI 


21 


Geu. 


XXI 


28 


Ezra 


H) 


6 


„ 


VII 


» 


1 KintJH 


V 


81 


Isa. 


LI 


16 


1 KiugD 


vu 


10 Jercm. 


XV 

Job 


XXII 


13 


GCD. 


XLIII 


3 


Jcrvni. 


XXXII 


25 


„ 


XXIX 


28 


Kxod. 


XXI 


29 


Keli. 


XI 


7 


Judg. 


XX 


38 


Zeph. 


III 


18 


Siih. 


VI 


10 


Zqih. 


III 


8 


1 Cliron. 


VII 


21 
YIII 


22 


Numb. 


XXVI 


29 


1 Chic'ii. 


V 


10 


4>n. 


XXXVII 


25 


Ua. 


XIX 


20 


Vs. 


XXVI 


1 


Dent. 


XXXI 


10 


Ps. 


LXIX 


24 


J08h. 


XIX 


2B 


P8. 


xxxvn 


81 


Prov. 


XX 


28 


Pb. 


CIV 


15 


1 Xing« 


X 


12 


Prov. 


XXX 


29 


V 


VII 


8 


Uab. 


III 


12 


Kxod. 


XV 


15 


Ps. 


LV 
2Bb 


6 ifc5?n 


Prov. 


Ill 26 


'^^V^ 


Lameni. 


IV 20 


nb?5 


Josh. 


VII 15 


ibpri 


Jcrem. 


L » 


T9?^ ; 


1 Sam. 


X 21 


Tat?n : 


Job 


XVIII 19 


TOfS _ 


Ina. 


XIV 22 


n^ ; 


Gen. 


XVIII 13 


1Z3 


1 Kings 

Gen. 

Job 


III 17 
XI 30 
III H 


i^n 


Numb. 


XXVI 58 


no 


Gun. 


XXI 5 


vii ID'lD 


Judg. 


XVIII 29 


*Bn Tp^ 


Prov. 


XXIII 24 


•i» np^o 


iHg. 


1.x VT 8 


19^,F» : 


Job 


Y 7 


lorn ; 


Judg. 


XIII 8 


ipn? 


Gen. 


XXI 3 


ID, 


Exra 


X 3 


^?. 


1 Chron. 


IV 29 


IB^ 


» 


XI 80 


ib>V! 


L«vit 


XI 29 


np>oi 


Ph. 


XVII 14 


npsm 


Jurvm. 


XVII 11 


np 


Prov. 


XXVIl 1 


iH 


Gen. 


XLl 60 


t|?an 


2 Sum. 


VI 28 


"iVO 


Gen. 


XLU 22 


Trni 


Ph. 


VII 15 


T??! 


Job 


XV 35 


irvri 


2 King» 


IV 26 


T?1' 


^ Gen. 


XXX 3 


ij^isrn 


n^iap 


Judg. 


III 16 


T^? 


Kxod. 


XXXIV 24 


-^^ 


Gun. 


III 6 


-»?^x^. 


Itw. 


XXVI 10 


ipSaa 


Ecd. 


XII 


T?^^^ 


Jvrum. 


XXXI 18 


ir^a^ 


» 


11 24 


i?^ao 


Ps. 


CXIX 71 


i|?^^ 


Deut. 


XVII 19 


!??« 


' Job 


XXI 22 


irb| 


i *'"' 


XXV 9 


iron 


Ezra 


VII 10 


TV»J?1 


i Judg. 


III 31 


iran 


2 Sam. 


I 9 


lypi 


^ 


r, 1» 


irj?: 


Numb. 


XIV 14 


-rsjoa 


Isa. 


XXI 6 


ix?V 


Jerem. 


UI 21 


"^W 


2 Sam. 


XX 12 


11?5C^ 


Esther 


IX 16 


T^ 


Dan. 

1 


X 11 


"fPJ 


Levit. 


XVI 10 n?^ 


1 Kings 


XIII 34 


i?ki \ 


Job 


IV 14 


tj^w : 


Isa. 


LXVI 9 


i?>p 


» 


LIX 4 


l?^n5 1 


Levii. 


XXII 11 


■"?? ! 


Im. 


LXVI 9 


1?}) ■ 


1 Chron. 


XXV 8 


-h I 


Neb. 


VU 3 


T^S ' 


Prov. 


XXIX 4 


1^*0 


2 Chron. 


XVIII 34 


^, 


Keh. 


IV 3 


-fm 


Numb. 


XIX 15 


tHt 


V 


XXXI 60 


1^1? 


Pb. 


L 19 


1^' 1 


Amos 


n 9 


» nVp 


ff 


IX 8 


^. 


1 Bam. 


XXIV 22 


t^V 


2 Kings 


XXI 8 


T^n 


Job 


XYI 5 


l!?lKl 


Jurcm. 


XVIII 16 


T*>i3rii 


Ps. 


CXLV 17 


T^ilrQi 


Nch. 


XIII 15 


1^ 


Deut. 


XXXII 46 


ip!} 


Dan. 


X 11 


-^np 


1 Sam. 


VIII 9 


^h 


Job 


XXXI 29 


•^. 


Prov. 


XXIV 22 


^ 


Gun. 


XV 17 


,» T>j 


Isa. 


LXII 1 


T^5 


Zoch. 


XII 6 


•^. 


Lcvit. 


XVII 13 


^ 


P. 


XXXI 6 


^ 


Neb. 


XII 42 


^tel 


n 


XI 14 


T» 


Isa. 


X 28 


19^ 


Ps. 


LV 3 


ibn: 


Amos 


III 11 


"»pn}1 


Gen. 


XXXVII 25 


^^) 


1 Sam. 


11 6 


IBh 


Judg. 


VIII 12 


l^h 


2 Bam. 


XXII 48 


n©S 


: Gen. 


XXX 40 


■»e'?« 


j ^ 


XXVII 40 


^o^! 


' Isa. 


XXXIII 12 


itpb] 


Amos 


n 1 


Ts^n 


1 Job 


XV 24 


na^^i 


i 
10^03 


: 0,n. 


X 10 


^9? 


1 Kings 


XVII 12 


"Tbjsj 


Isa. 


LIV 12 


israi 


' Ezek. 


XXVII 16 


TO?n 


Amos 


III 4 


is^n 


Job 


V 18 


^9?1 


2 Sam. 


XII 28 


TbPi 


Eccl. 


VII 26 


nbri 


Judg. 


YIII 14 


"'^K 


j Prov. 


XVI 32 TDpF\ 

Tpm 

TB^31 
TpDK 

^W 

inbi 
T"isn 

TIF) 

ID 

13131 

IS"?? 220 n Hot. 


XII 


1 


Judg. 


XIX 


11 


Numb. 


XXVI 


40 


1 Sum. 


XIV 


37 


Gen. 


XLVI 


21 


f» 


XYI 


14 


Ps. 


Lxxvni 


47 


Hag. 


II 


17 


Isa. 


XXXII 


19 


1 Chron. 


VII 


2U 


Ps. 


Lxxvin 


48 


Job 


II 


8 


1 Kings 


XVIII 


44 


2 Kings 


XVI 


17 


ProT. 


XXYII 


15 


I King* 


VII 


29 


Hicah 


I 


4 


Josh. 


VII 


5 


I Kings 


JI 


« 


Isa. 


XIV 


15 


Qon. 


XXIV 


46 


Isa. 


XIX 


16 


Job 


XXXVII 


1 


ProT. 


XIX 


13 


2 Sam. 


XI 


13 


Ocn. 


Xhlll 


20 


Isa. 


XLI 


2 


1 Sam. 


XXllI 


11 


■ 


XV1[ 


8 


Prov. 


XXI 


22 


1 Kings 


VI 


32 


Gon. 


IV 


18 


a 


» 


18 


Isa. 


XLV 


1 


2 Cbron. 


XXXVI 


13 


Josh. 


XXII 


22 


Exra 


IV 


19 


1 Chron. 


IV 


17 


Josh. 


XXII 


29 


Gen. 


XLIU 


5 


Cant. 


IV 


14 


2 Kings 


X 


13 


G^n. 


XLVI 


14 


TSvmb. 


XXVI 


26 


2 Sam. 


XVIII 


9 


1 Kings 


XVIII 


5 


Ps. 


XXXII 


9 


Esther 


III 


8 


Obad. 
20 


Exod. 


XXXIX 


1 


Isa. 


XLIV 


IS 


Lament. 


III 


48 


Jerem. 


XIII 


17 


Ps. 


CXLIV 


5 Lament. IT 8 Tl 


Ps. 


CIV 


32 


n 


Hob. 


II 


15 


Tl 
w 


LcYit, 


vm 


7 


T«5n 


Exod. 


XXV 


7 


, W) 


Joel 


II 


12 


V^ 


Zech. 


XII 


U 


'^l^^ 


It 


« 


10 


•n|3^ 


» 


M 


11 


11?^ 


Isa. 


XXII 


12 


^1?^ 


£2ek. 


XXIV 


16 


"i7?i> 


2 Sam. 


XI 


20 


■nann^ 


Lament. 


IV 


8 


TT.1 


Isa. 


X 


9 


Tiin 


Job 


XLI 


22 


1110 


Ua. 


LV 


13 


Tiia 
T110| 


Gun. 


XXVII 


33 


•riiaa 


Dan. 


VI r 


25 


iiin 


«> 


VI 


5 


■n.^'^ 


1 Chron. 


XI 


7 


Ti1ni 


i» 


xn 


K 


"TlCl 


n 


1. 


16 


nin; 


Isa. 


XLIV 


12 


1^ 


Jcrcm. 


x 


3 


■»•): 
Ti; 


Gen. 


XXIV 


48 


ir 


Jvrora. 


XLVIH 


45 


Tl!'7 


Ps. 


CII 


4 


TO. 


Jcrum. 


XLVI 


25 


■nn. 


Ina. 


X 


16 


TO 


« 


» 


16 


lyv 


Dcut. 


XXXII 


22 


T>'^ 


2 Kings 


HI 


4 


^i? 


Ocn. 


XXX 


32 


TO 


» 


m 


40 


TO? 


» 


XXII 


9 


TO^ 


Exod. 


XXXVIII 


21 


TO^ 


Jercm. 


IX 


8 


TO^ 


Lcvit 


XVIII 


25 


Ti: 


1 Kings 


XX 


39 


T)3 


Judg. 


XXI 


3 


1111 


i*B. 


LXXX 


15 


TO 


I'rov. 


XIX 


23 


TO^ 


IIus. 


XII 


3 


TO'Tl 


Ua. 


XIII 


4 


TOl 


Xch. 


III 


31 


TO? 


2 Sam. 


III 


8 


rpn^ 


Judg. 


XXI 


9 


TOP5 


1 ( hron. 


XV 


29 


inn 


1*., 


CXXVII 


1 


r}f2 


.Kictii. 


1 


n 


TIF! 


» 


XXXI 


28 


"nni 


Kocl. 


xu 


5 


"T!fni 


IJUII. 


IX 


14 


1t^ 


I'rov. 


VII I 


34 


It 


Lament. 


I 


14 ID 
1B003^ 

IfeDfl 
IS?. 

ificn 

T?a5 
ivpt» 

ip.l03 
151D 

ipi; 

TJ5DX 
TpBKJ 

Tp-Sr''7 

ipw 

Tpcan 
-rpeni 

lpl3 

iprx 
Tpc?':i J01 '7m m E>ek. 


XLVII 


5 


Jerea. 


X 


5 


w 


XXX 


19 


» 


V 


7 


Hos. 


VII 


14 


Pfc 


XL! 


4 


" , 


LVIII 


10* 


« 


XCI 


6 


Jerem. 


V 


26 


HO!^ 


X 


2 


Zepb. 


11 


14 


SSech. 


XII 


n 


1 KingH 


XV III 


SI 


Dan. 


VII 


5 


Esther 


X 


a 


2 Chron. 


XVI 


14 


Pi. 


xc 


8 


Oen. 


XXVII 


& 


1 Bam. 


XXIII 


8 


Pa. 


c 


1 


Im. 


VIII 


20 


Pa. 


LXXXI 


7 


» 


LXXXIV 


11 


Isa. 


XLIV 


12 


Prov. 


XXV 


27 


» 


XII 


12 


Esek. 


IV 


7 


Exod. 


VI 


5 


1 Sam. 


11 


24 


Lament. 


IV 


17 


„ 


V 


10 


Job 


XXVIII 


19 


Kurnb. 


vni 


1« 


Job 


xxxin 


24 


Pror. 


IV 


15 


Pa. 


XXY 


22 


Oen. 


XXXV 


11 


Pk. 


XXXIV 


23 


Deut. 


XXIX 


17 


I Sam. 


XIV 


46 


Gen. 


XLVII 


27 


Levit. 


XVII 


13 


JoBh. 


XIX 


35 


2 Chron. 


IV 


17 


Judg. 


VII 


22 


Job 


VI 


22 


Ps. 


LXXVIII 


34 


Job 


XLI 


14 


ProT. 


IV 


12 


w 


VI 


26 


Deut. 


XX 


19 Jerem. XXXI 25 

Pb. LXXXVIII 10 ^ 


13^ i 


Numb. 


XXI 


15 


11^ 


b 


"W 


Isa. 


LI 


19 


iWn 


■h 


v^rrp. 


■ 


LX 


16 


Tfeh 


•b 


miaff 


Hoa. 


X 


14 


1t^' 


6 


iTTiafi» 


laa. 


XXXIII 


1 


n?h?i 


■I, 


«li?p: 


Oen. 


xxn 


22 


•nr? 


•^ 


W-JBO^ 


Joel 


I 


15 


ny?i 


^ 


iit>; 


Numb. 


XI 


8 


^^ 


•b 


*ms^ 


Job 


V 


22 


w^ 


■b 


tit] 
"in 


b 


Tilts': 


Judg. 


IV 


21 


"»P! 


■b 


iscas 


11 


XVI 


14 


ici;» 


■b 


■sops 


m 


ff 


14 


•rap 


b 


^^ 


» 


IV 


22 


tr«;?!i 


■b 


3n> 


Deut 


XXIII 


14 


mn 


h 


nkaV 


Judg. 


V 


26 


m*^ 


K 


■11K!3^ 


"=10 
h 


^^^'6 
pruaoi 


n j^ipi 'T '^ns 


[pf?S] \^r\ 


■s 


*115tS 


Jorcm. 


11 


20 


1^ >ni3«? 


xhxon »3 


^mi 


•b 


rnin^ 


Ezra 


VIII 


14 


Ton *nw n:Q ^aaoi 


i^an 


b 


nnin^ 


r' = n a 
h 


ni^p 
n 


Tm "1 imm in p {♦S^iJi 


h 


-ii-np 


Oen. 


XXXV 


11 
■^ 


HT* 


h 


ixpa 


Pu. 


XXV 


22 
b 


mi 


h 


iVJ?a 


Ezek. 


XLVII 


5 
b 


^sr 


■b 


ii^a 


Deut. 


XXI 


4 
b 


T^r 


h 


nixo 


1 Chron. 


I 


7 
b 


D^TIll 


'b 


Dnsy» 


Oen. 


X 


4 
b 


D*?rti 


b 


Dnaro 


» 


XLVII 


27 
b 


npi 


•b 


injr 


1 Sam. 


XIV 


45 
b 


wfcn 


■b 


13111? 


Oen. 


X 


8 
b 


t\irr\ 


■b 


mas 


1 Chron. 


I 


6 
b 


nD^li 


■b 


rr\m 


b 
■b 


inris 
IDT 'h h\y\ '1 nm 'T m Tn nn 


p n^ac^K 


b 


inrns 


2 Sam. 


xxn 


b 


Qj^i* 


6 


niB 


Ph. 


XVIII 


b 


opnir 


•b 


niQ 


« 


ex 


b 


nioi 


■b 


nils 


3 


LXXXVII 


b 


nw 


b 


nnis 


Lcvit. 


XI 


b 


.•w^o 


b 


'I'ID'T 


Deut. 


XIV 


b 


n«irn, 


A 


IIQ^I 


I Micnh 


II 


b 


*11'!? 


b 


T¥ 


Jorcm. 


XVII 


b 


nnn 


b 


-IV 


Job 


XXXVI 


b 


'na??! 


b 


^VX^ 


„ 


XXXIV 


b 


^1iJ{!l 


b 


•TTiv 


den. 


X 


b 


O^il*!! 


b 


nnt? 


1 Chron. 


I 


b 


D^SIlTt 


b 


nnttn 


" 


1. 


b 


npni 


b 


fnn 


Oen. 


X 


b 


ne^Ti 


b 


pin 


J«rem. 


XLIX 


b 


••i»in 


b 


T!5cn 


2 Kings 


VI 


b 


'-^m 


b 


*Ti::n 


IN. 


CXXXI 


b 


^nooni 


3- = 12 
Iw. 


I 


b 


'rioaiii 


'N "fo pn^ 


^i7 .^^ 


]»K. 


XLIII 


b 


1T«1 


3*« = 13 
?» 


XXXII 


■b 


lllKI 
'3 nn^i 


Jurom. 


L 


b 


nit 
re: by\ 


Job 


XIX 


b 


'"'I? 
nsKi »:'» 


Doiit. 


XXI 


b 


13?? 222 13^1 - ^-n 3-n 2 Kings 
Prov. Ill 8 
XYIII 24 Kunib. 
Ps. Deut XXI 5 
LXXVIII 18 I 


. I 


XXVII 


9 


XXXI 


I 


XXXIl 


45 Exod. 


XVI 


10 


Deut. 


XXXII 


45 


Numb. 


XIV 


39 


Deut. 

n 


I 

XXXI 


1 
1 Deut. V3 = 86 

nvn nsTi ; 

naem *13T1 

San 

e'3 - 29 

\Taii ins 'nn IX 5 
X 2 Dout. XXVIII 49 

Jerem. XLVIII 40 

XLIX 22 o»li. XXI 32 

. XVII 11 

Kings IV 11 Ps. LXXXIII 11 Deut. 1 44 

Judg. XIV 8 * Gen. 


XXI 


2 


Numb. 


XXVI 


3 


1 Kings 


XXII 


24 


2 Chron. 


XVIII 


23 


Jerem. 


I 


16 


* 


IV 


12 


» 


V 


5 


tt 


XII 


1 


M 


XXXV 


2 Gon. 


XXIII 


b 


» 


XXXIV 


8 


Josh. 


XXII 


15 


Gen. 


XLII 


7 


Dan. 


I 


19 


Exod. 


XXXIV 


88 VI 7 
XI 19 Exod. 


XIX 


9 


ff 


XX 


19 


n 


1. 


19 


y, 


y, 


22 


Numb. 


XI 


17 


Deut. 


V 


4 Isa. 

Amos XXXIII 16 
V 10 r«io rm ittTN onDin rhi< 


Ps. 


CXVllI 


12* 


nam ntt^a ^^n 
•^ = 80 
'jT *^rnN or^i< ini< ninn ^o 


Joslu 


XIII 


26 


ipia^ 


1 Kings 


VI 


10 


na-^pa 
n:p53 
n3Pi3 


Josh. 


X 


38 


♦CDD^D 


11 


» 


39 


k!?o rm 


» 


XV 


7 


'•j HD^ 
'nn« pns 
■pSn 


Hob. 


I 


3 


Di "\2i ^Kprnn ^I'lST Sai 


2 S«m. 


XI 


27,* 


«"^ = 81 
pn»io»Di "1 Dijiiit y\yi 
dd^d: as r» d« 


Ps. 


XLIV 


26 


Danan it?D: nprn »2n o^r 


» 


CXIX 


25 


oris t-iann 
mtt^ onx nain 
l^on Dnx nam 


liuth 


II 


21 


Dnx *imo rwn hy^ 


II 


« 


8 


2"h = 82 
D? ninn p^n 
03 n*ia"n 


Judg. 


XX 


45 


^aott^ni ♦ . ♦ D3 iDT^ 


N 


XVIII 


22 


:!•!? = 83 
•D^Di mina n DP. pr^n *n:2l 
■|0P '•lana opn x^or^ mnpn 


1 Sam. 


XIV 


22 


npDr:i i:d» nnx *im 


H 


XXXI 


2 


in o 


1 Chron. 


X 


2 


DDOy ^mai o^stt^n jd 
D0 lai? ^nnmi *m*in 


Judg, 


XVIII 


22 


n3»p mn' "i3i D»:Da d':d 


n 


XX 


45 


rb = 84 
p.TSD^Di 'npn 'on -n isni 
"!3"n mpix 1^1 


Job 


XXXYIII 


38 


•ipra ix:tt^ 


1 »• 


XLI 


9 TO = 15 

ir:n n»«i» ic^ks 

nJJTI n^P' 'irss run 
re ^ 16 

313»3H p 
r* ^ 17 

•on mwvn nrKD 

•^ '.Tnn omanD *:i3D 

•D»m ion 'Ki K^o '« o *^'»3T? 

noi np parnoi 

•ion 'DTP HDK onw ns pn 

^Kitt^ ^31 Pttn.T 3rn 
i-DP pDPO ni3n Vi3n n^sn 

'3 =-20 

'D»Di '3 D";^?'^ 

D'S3i n3 TDa n« npn ^Sn 

f?3Kn i3jri 

K*D =21 

•D^Di '3 nfj;;!*^: 

13303 f nxf? np3T 
nor^ np3T 

pn3DDi ptei [m^] '003 '3 pp^lP 

»^X 'lOX *3 D3 

'n*iw ov pp3'Tn .131 
a"3 = 2& 

•3ip^5T.l 
Din3 TP inni< ipmn 

P ^33 fW ip*3T1 
rs == 24 

•3 ^p3in 

n^n D3 p3Ti 
Ti3ni 

ip^mnnon 

Dpi ' "fr 

n"3 = 25 

Jin3DD1 '3 ^p?T: 
ip31' D>33T1 

in^n«3 t^'^ :3i "13'n-n?^ 2 Sam, 


XIX 


8 


2 Kingii- 


I 


H 


« 


ir 


n 


Im. 


Lvni 


» 


» 


*• 


]S 


» 


LTX 


4 


Jort'in. 


VII 


18 


1. 


XXV 


s 


» 


XXXV 


14 


Ezck. 


XXXVII 


21 


Neh. 


IX 


13 Jerc'in. 
Im. Dan. Lcvit IX 4 
LIX 13 Judg. 


V 12 


Jerem. 


XXXI 20 


Job 


XXI 8 VIII lb 

X 15 

1, 11 

1. 19 VII 23 

. 29 

XXIII 24 

34 Exod. 


IV 


15 


1^3 D^nann m nt^tn 


Ps. 


XV 


2 


1 Ki.g» 


XXI 


19 


nw 031 nni'V! 


Prov. 


XVI 


18 


» 


» 


1» 


ptDB3 '3 
rtS •= 46 
•0»D1 'DC 'K1 '2 ^p"!31 


£»tber 


X 


3 


Jvnm. 


XXII 


21 


yD-fw2 yhni 'msT 


P.. 


V 


7 


EeeL 


I 


16 


'>2b Dv ':x 'fi*im 


n 


XXVIII 


S 
T"D = 47 


n 


LVIII 


4 
'e>Di n ^n^?! 'i^"331 


9 


LXIII 


12 


Eiek. 


XVll 


24 


mirn '3fr ^a 
« 


XXII 


14 


n:prnn ox ^a^ lorn 
M 


XXXVI 


36 


o»in inn 


Numb. 


XXYII 


7 


«. 


XXXVII 


14 


^mi 'final 


1 Kings 


V 


23 
n«D = 48 


P.. 


XXXI 


19 
pn:iODi I3i:j!| Tm '3 n^^^ 
Gon. 


XXVII 


5 


nPD«r np2*r\ 
ProT. 


xxm 


lA 


ynw 


Gen. 


XUI 


30 


Im. 


XXXIl 


7 


IV3K ^13131 


Jcrem. 


XLII 


19 Levit B-D = 49 

1311 XX op nw^ 

'3i&nn n»^x hm i3i mn^ -[x^ai 

■I3TI yhn D'sSn nan '.tt 

nar mnn x-ipn ?x 

pii:3 sip ;>x 

oamrs? jP' nnrt 

nsr nnrr tr^^c? p 

3131.1^ >n3i nx opin 

'BO '»n nin* *iox HD on^^y -i3ii 

n3'n mi' 'i'D in ^xn 

'O'Di pnnc '3 "III! 
myn ipr 13T 
niDi pw 131 
iTmisi J<^ bi 

K"i ^ 51 

p.T30'D1 '»ip3 •} '^^31 

1'tt? *i3i mr »nr 

1313m lar 13 n3i no »3 

3'rSn '131 inxi 

pnSODI iTip3 '3 l^l^^ipl 

'noii3 
'3B 'nn3 
TP10 'mar 
'pprnnn 'or ll^^lp^ im 

3"J = 58 

•O'DI [Kipn] 1003 'rt33 '1 13^ 

ntr 3Sn ^3 

vd4^ n3? nx 3'ipDn 

'»'3rn cnn3 

it^ ni&ons 

r J = 54 

■n3 '3 v:3:?-*?i^rhnj*-^^ -syi 

nxann nnn nxr I •X p 13 ninp3 »ntt? 

Josh. XIV 10 Numb. X 29 

Ksthor VII 9 Exod. IV 80 

VI 28 

IX 12 

XXXIII 11 

Numb. V 4 

XV 22 Exod. IX 35 

Lerit. X 11 

Numb. XVII 5 

- XXVII 23 Gon. XVIII 19 

2 Kings XIX 21 

Isa. XXXVII 22 Kings II 4 
XIV 2 
Neh. VI 12 1 Kings XXII 23 

2 Chron. XVIII 22 
1 Chron. XXII 11 Kxod. 223 

O'OfJ ^7lM 

31D ttrn 

pnsoDi 'Vo im 'm -3 n ri?*^ 

i3xn 

a6tf 

D'xnsn n? 

•np3 '3 mn:j^ 

ni3i inD^ m33 (3 
D>3 fni3l DO»rX >3X1 

pn3D'D1 1DD 'XI '3 1|1'1 

i3nx Y"\^^ *3ix ttT'xn i3i 
ix3n ^ rrriiT nnxr 03'^r mrr i3i 

piDD P)iDi n3nx ^31 nmp3 -3 ^db ^3 ^l^'l 

nmps o 131 ""S^*'^ '^IX .Tin* .THil n3n 
O"^ == 80 

pn30Di p3'Ooi '3 ^1? nitD"*^|i^ 
^xw» 
n3i3in 

'0 = 40 

pn30'Di ,Tip3 1 nt^"^i^t ninj n^i^ 

o'i3in ^3 nx pnii i3Ti 
nvn ^x niiT i3i ov3 mi 

rnen pmn 

nt^o ^x mn' 13ti 

p ^vnn 

n^xn mxon ^3 nx irpn x^ i3rn >3i 

Xt5 = 41 

■"3T npiD 3^ prnn 
laipt rn nnn^i 

^Xir' '33^ pi3r 

VT nx fODn 

2li^ 42 
JTn30>D1 '3 V^IJ npj n|l^ 
Dni3X ^» 

i3in n? 
ii'3m 

3"D == 43 

'Q'Di -3 ^^j? n^T 

1131 nx niii' D'p' ivnh 
1^0^ ^bv 131 xin 
'^1^ 131 nxi33n '3 

T'O = 44 

'D'Di '3 ?[^>3j n|i^ 

l^^p 131 mni 

'i3ni 

•p^p 131 ittrxa 

n'o = 45 

p.n^3D'Di ''001 '1 vbii ^13*11 

IX 1 n»is ^x X3 224 -i5-y:il - -IS-U L«Tit 


XI 


1 


rvnn n^r 


LovU. 


Dent 


IV 


12 


ttmn "pno ds^k 


Numb. 


Kiiab. 


XXXIIl 


50* 


Djnttmmi 


XXXV 


1 


ix 


Ezod. 


2 Chron. 


xxxni 


10 


rw^ ^K 


Kiimb. 


2 King* 


XXI 


10 


n2V t^a 

VD = 64 

pnsD^i D'3in33i DHr3:n 'T n^T "IST^I 


! Komb. 


JorIi. 


XX 


V 


xn£n.T ^K mm naTi 


^ 


2 Kings 


XXI 


JO 


mnp Ti 
1 Chron. 


XXI 
rW30 ^K 


i 


2 Chron. 


XXXIII 


10 


' Exod. Levit 
Nnmb. Exod. LoTit Knnb. XVIII 8 inns n:n 'Mn piK f?K nvr i3T1 '3«i 

pHK »33 ^iv mo nnK Nnmb. Dent Exod. 
LoTit. Nnmb. XXXII 7 
XXXIII 1 

XVI 1 

XXV 1 

I 1 

III 14 

IX 5 

XXXIII 60 
XXXV 1 
XXXII 48 npn 
no»n nut trr" 'rO 13103 
'yo 13103 
'rO 13103 

3mo n3iP3 

K3':m 

nrn ovn Din?3 LoTit. Nnmb. Sxittr >33 f?K n^T^ xxii 2 iitsn 

VI 23 i3i3n n3 

n'3 = 55 

^o^ nnn3»pi?Dro3'3 b^n^*! '»3?"^5J "^31 

XIV 2 nTnn *fi 'ss^ lan 

V 6 OTKH fUttSn ^30 1 W '3 

ri = 56 
'O'DI [131031 "D3TO3'3 b^jpi ^33"^^h31 

XV J I n 3K n»3^ ntso nao 
XIX 2 minn npn f«? 

r3 = 57 

XIV 15 »^ pjntn no 

,2 »3D^ "i:nn ^ytn 

XXV 2 noiin 'f? mpn 

V 6 - nvK IK «r»K 

XVII 17 onxo npi 

XIX 2 noiK mo T^ inpn 

'niK3 -001 y> Dn*2» ijnoftf 1 ^»n^^. ^3?"^i$ "^3"^ 

D1K 

nvp03 
njno 

nn3n 

^31P3 

ntsvn 

1K3n>3 
03K33 

nmc 
onri^T* VI 18 

XI 1 

XIII 1 

XIV »B 

XV 1 

II 1 

IV 1 

XIV 26 

XVI 20 
XIX 1 Knmb. B^ 11t?3 nP3 nM' ^3 D1« 

cfvt 'IW30 3T n>n^ ^3 

•*^ rnpn mO nS KV3 

:Vr5 ^-n3n ^K 

nip^ *no IP 

i^i3n 

noix niD 

n'o -= 68 

ii.m own -3 ^3^P -isno? r^v^'h^ np] nn^ 

J J ' noB 'r»T erm^ inK3 

HI 14 n^ »33 n« ipD 

ix 1 nocn r.s . ♦ . . wn Exod. 
Lev it. Gen. 
Exod. Numb. Deut. Numb. I Sam. 
Isa. r'D = 60 

KTIYEJI K01D 3ppn KlintSK pn^30*D1 '"»B1 '3 "^31X1^ 

XXV 24 inox K3 i3ini 

3pp^ loxn naf? 1 2 
XVIII « 
XXIII 2 

. 1<» 

XXV 2 

XXVII 2 

V 12 

VI 2 

XV 2 

. 1» 

« 36 

XXXIII &2 

XXXV 1 1 

XII 3 

XI 2 

XV 2 

L 4 YIII 15 
VI 2 
XX I XVIII » 

XX 12 

XI 21 

XVI 28 pn'SO^DI 'DD -XO im 'DD 'K1 '3 'HS 1 ll^"! II 17 XXVII 15 Lcvit. 
2 Chron. 
2 Kings XL 27 
XXIV 27 o^Kn x^-i i3im Exod. XI 1 

XXXIII V 

XXI t^ VI 29 1W3 

rmn n«r 
iitrso 31 

K3 1131 
•D = 60 

15101 -01 -3 Dfl^tJ nSTl 

ns Sk 

nvo^ 

r6Kn o'i3in . . . . n» 

ro = 61 

'n;»'Di iipiT 'PM T J^in^ "^3T3 

n3n »3in 

on30»n »6 p' 

mKO tro nvo loxn 

ppin nKT3 

2'C = 68 

pn:aDi aP03 -3 rTT^ njTl 

ntro 

-ep ^si r!t?:3 S« 

•^rsp 

•::?T^ '^^ni -aptis 't nin;* IST^ riDi 13^ - n^^]1 2 Sum. 


XXIV 


s 


2 King* 


Y 


18 


£m 


X 


IS 


D«vt 


1 


8X 
XXXII 


« Jfrr<«ia. Jiiirm. XXV 1 

XL 1 

LI W 

XXXIl I XXXIY H 

XXI 1 

XXXIV 1 

XXXV 1 

XLIV 1« 'O'DI nbft^b Exud. Kunb. XVI 1« 

XXX « 
XXXVI « licut 


IV 


88 


1 Sam. 


XII 


IB 


t Kings 


VlII 


la 


Kxod. 


XXXIU 


4 


l>eut. 


XVII 


5 


, 


XIX 


20 


^ 


XIII 


12 


Noh. 


xin 


17 Deut. 1 17 

1 Sam. XX 2H 

1 KiiicjH XX 9 Tttdg. Ill 2« 

I Sam IX 27 

1 O.r.. XVn 3 1 King. XII 22 

1 Chron. XXVI 82 Ibb. XXXIX 5 

J.v^ i 1 

Mirah f t 
29 a OrOKO D33>K i 
n't « HI ^ ■ 

n*P3in 
nn>rp- 

TH^DT Sj5 n'>n WK nam | 

^33 Y?o i!tKan3'i3:'i 

nvr 0^3 irS« ni3i itPK 
a-c ^-- Ha 

inoSi: m:3b 
nnp DS 

n-c == H5 

m^r\' nn ni« nnnxi j 

re ^ 86 j 

^K p3ipn 030 n«?p' itTK n3im j 

T"e ^ 87 j 

pTSD^n '^001 '^i tD'»ribij nsT j 
^h D'nSs 131 Tinx lotri | 

iY3m 

'O'DT '3 D-Tl^^n -131 

=o«»3i n^por ^K D»n^«n i3T n"i^i 

^^n ':3 vHN*^ 

B"C - 89 

ni»32e m.T i3T i^tcr 

^«v ^K rrn nt^x mn' n3i 

rt?in ^» rrn-irK miT *t31 

n3*o ^« Ua. 

Job Oevt. 

(tun. 
Jub Dan. Kxok. 1 8aiu. 
1 Kitigsi 
Jurcm. Ocn. 
2 iSum. 
Itta. 
Duu. a en. 

^amb. 

Kxod. 

1 Sam. 
Kt«k. 

n 

Pb. 
» 

2 Bam. 
I Evtker 2 8ani. Deut. 

2 Kings 

Pb. 

Eccl. Deut. 

1 Bam. 

2 Bam. 

1 VlisigB 

J -I. XXIX 

II XXXIT 
XL 

xvni 

XVI lY 

III 

XLIV 20 
22 
25 XLY 

XIV 
LU 

Via XXXI 
VII 

xxxiv 

XXY 

II 

XLIIl 

LU 

XXXIY 

XIV 

I IX XXIII 

XVII 

lY 

LXIV 

VIH III 

XXYIII 

XII 

xin 

XXX 225 

31? = 78 

•3 nan^ 

mf?33n nn« ^313 

pnaOOl .TT53 'T nnSlSl 

rp = 74 

j^p «-03 'no rnyi^'i ^3 

n'p - 7S 

prPMS^Di -nps '3 njnslpl 
nmo nr3^ 

n3-i3im d3'tp:t ddk 

Vp = 7« 

pn^sD'oi •np3 n 'IJl^H 

-pSj< 1310.1 T^on io«^ 

1310.1 K1.1 ':s« '3 

1310.1 ^:'^hfh 

fp = 77 

lOt^.l 

potri 
1310 ^3n 

rott^Ki 

P0«?K1 

ipw 

^te.l 13-15^ im 
•jop ptt^3 "131P'' im 

n"p - 78 
pnno p.i3 n'fn 'xop i;!^ ^3 
•^3001 in p 13 itop p.i3 n'Si pnno ns"! ^3"j 

131 1*?0 ^«^0y p 1^30 n^30 
B-y = 79 
p,T:iO^D1 "'ODl '.1 P"3 "*?! 

131 ^30 niottrai 

D10 13 .T.T 1W» 
1^03 Xn 131 .Til ^ 

i>-i 131 10^ iprrp 
pi 131 VT vsh ."nxa lOTis^ 

•C - 8(» 

'o^D") 'n nfn "I?*?? 

»3 nin* i3Pnn 

^is^it? .1^ P3ttrn 

n:cN: f s?: ^3 db« 

nKtan^ hm nm3 Mn 

D3D«0 JP^ 10 

1 

41 

» 

6 10 
14 

84 

12 226 ri5"n - ^315 "13*1 f» = w 

'»m 1315 


^bihm 


maro dko Kste oiiiii jwfi»3 ' 


o'oi . -^DDi M nin^ 1313 


Exod. 
2 8«n. 


xxin 7 

XIX 44 
pmn'ipe^ 


1 S«m. 


III 21 
nannb ni.T ?jO'i 


2 Kings 


X 10 
^* iA O 


1 Kings 


XX 85 
in« r^s^i 


r^ 


= «7 


Jerem. 


VIII 9 
D'D3n i«?3n 
•o>oi J** n?! 


2 Chron. 


XXX 12 
im.T3 D3 


Kumb. 


XI 23 
ppn 


Ps. 


XXXIII 6 
VD Pni31 irP3 D^DCr 


2 Sam. 


XTX 44 
>3n^pn 
'"HD'OO •'3'PD Kin p*D 


1 Kings 


VI 12 
n^nn ; 


DP31^ 3tP 


vh mn *i3in thk ip htiiTD vq o»r6K ttr» n3ni pi 


» 


XVII 1 
'3mn 1 


np] 131? 


K-D3 ninj 1313 inni3i 


ISft. 


LV 11 
mT p 


1 Kings 


XIII 26 
13^».1 Itt^K K*33n por^i 


« 


LXVI 2 
nnw 
«*at = 91 


Jercm. 


I 12 
XXIII 29 
n3B»n 
KiVn 


Esther 


I 12 


'D>oi '3 if^^n -"013 

"I^DH 1313 «13^ ♦ntn ,13^0.1 }«ani 


■ 


» 28 
>r33n 


M 


III 15 
o^Dirn iN*r D'nn 


» 


28 
13 '3 


11 


VIll 14 


D'3inrnKn win ^331 D*inn 


* 


XXIX 10 
f»K^ 
a'at = 92 


Jonah 


IV 2 
««nn 
•o»Di n"^ 131'! 


Job 


XXIX 22 


n-x 


13ttn 
= 98 


Numb. 
1 Sam. 


xxm 8 

HI 1 
in^p bv 3X'nn 

SxiOt^ 1P3.11 


Gen. 


XXX 34 
2 Bam. 


III 17 
XIX 12 
.IM 133K 1311 

m i^om 


* 


XLVII 80 
DP »n33ttn 


* 


XXIV 11 
1p33 Til Dpn 


Numb. 


XIV 20 
»nn^D pnn» •oc'i 


1 Kings 


XVII 24 
nD« 'T>D3 miT 13H 


^r\T) .TTDoa "* wion :•> p pa>»n 


« 


XVIII 1 
iiT^H ^K mn 


»"X 


« 99 


2 Kings 


XX 4 
lil'PW M*1 


Gon. 


XXX 84 


if? jn p^ TOin 


Isa. 


II 8 
XL 8 
0^31 D^aP 13^11 

i^xn «r3^ 


• 


XLVII 80 


'3nKW3"i Yi^K DP »raDri 


Esok. 


XII 28 
nrn Won n« ♦n3tt?n 


Numb. 


XIV 20 
♦nn^D m.T idk»i 


Micah 


IV 2 
Dm D*13 13^i11 


Ps. 


CXIX 9 
n« 1P3 HDr nD3 


1 Chron. 


XXI 4 
p?n i^ai 1311 


11 


n 16 
. 17 
, 28 
iTHK YT3r ^ f?D3 

n3ino WQy nthn 


Job 
Prov. 


XXVI 82 
XLI 4 
XIV 23 
♦33 1TIK1 

K^inK nh 

3SCP ^33 


« 


f, 25 
n£?D3 IDP^ np3T 


N 


XV 1 
T1 n3PD 


« 


. 42 
13T ♦Din n3r«i 


11 


XXX 8 
1311 K1W 


11 
11 


» 65 

n 101 
■p3P DP n>rP 3163 

♦n«^3 PI m« ^30 
3'X = 98 

'D^oi t ninn3Ti 


» 


» 105 
T13T ^h:'6 n3 


1 8am. 


III 1 


Diin D*D»3 ip^ ♦ ♦ * * m.T 13TI 


» 


, 107 


»3»n niiT i«D tr »n»3w 


2 Sam. 


XXIV 11 
niiT 1311 ip33 111 opn 


? 


= 100 


1 Kings 


XVIII 1 
i.T^« ^» iiM nirp 1311 


Gen. 


XI 1 
'HSD^Di '3 Dnnn^ 

Dnnx 


Isa. 
Hicah 


II 3 
IV 2 
p'3tt3 ^3 

D^TD mn' 13TI mm 


Eccl. 


V 6 
D^S3in niD^n 3i3 ♦s 


2 Kings 


XX 4 
«ir »^ iiTpcr* Mn 


«? 


= 101 


1 Kings 


XYII 24 
flDX TD3 ni.T 1311 


3-p 


ntj pp nt.T, n.51 

- 102 


TX = 94 

|1.T30*D1 Pp? [D*3te] 'DD3 'Pt33 '1 r\p] IJI? 


Jerem. 


I 1 


'D»D1 '1 ^iT'D")'*. ''"iri*^ 

nin5»a it^x o^snan p wp^ p 


1 Kings 


XV 29 
XVI 34 
ptt^in* 


^ 


XXVI 20 
in^DT n3n ^33 


2 Kings 


X 17 
in^^x 


„ 


XXXVI 10 
11*13 jiipn 


H 


XXIV 2 
0'X»33n V13P 


w 


LI 64 


3? 


= 108 


n'3t = 95 

pnsD'Di Di '3 101^? nV'-\T(? 
pn3DDi 'H n:;iT] 


i 1 Chron. 


XVI 37 


r^Hh^ p|dx^ 


nin' n»i3 piK 'ssi? Dt^ 3TPn 


2 Ciiron. 


XXX ni 18 

XII 15 
.TO3a n3T vin 
0P3m 


2 Chron. 


VIII 14 
XXXI 16 
0^3.13.1 
13^D on^- 'n^'Ti 227 r»p = 114 


j 1 Chro> 

i 


XXIX 29 


f»onTrT 


^b^ •rtm5i'3'»»n3TO^3-j 


P.. 


CIX 8 


nxsr 


Kamb. 


X 14 


rmn* 


i * 


CXLV 5 


yr^Qi 


m 


« 22 


D'nOK 


rp^ 104 


w 


w M 


P 


'o»Di '1 nj^T! 


lisp « lU 


Im. 


LIX 21 


yt:x 'ntw iw 


niTipi 1^12^31 


Kek. 


VI 18 


1^ D^^rmo vn nan 


repine 


ny = 105 


•0*01 a T^ 


ji.t:o*di ^:y] pi Tpn^*:! TO 'n 


Etek. 


xxni 8 


*T! 1OT 


Judg. 


XIII n 


m:o nDKn 


■ 


8 


TT 1CT 


1 King* 


VIII 88 


fian k: (Ok» 


ty = in 


« 


XVIII 86 


nn:an n^bv2 »m 


•o»Di a fTJ 


« 


XXII 18 


o»a^ ^nm w >n> 


Gen. 


XXV 8 


vn fn *i3i 


Jttrem. 


XV l« 
Exek. 


XXYII 20 


Tn^Dipn 


Pa. 


CXIX 147 


njnte^Ki cjrsa »noTj3 


Ttyr^ 118 


« 


. 181 


nsn *3ifi"n onr 


•tsnyi 'n TO nnrn 


E«rm 


X 12 


*^ Tioin hnpn hj i:in 


Ezra 


V 14 
VI 5 


ktitk iva '3WD t|in 


17=^ ''» 


» 


VII 18 


yrw TIM *p?i> n noi 


•^:o»Di in^*^ 3TO '3 n;i*^ 
Ph. 


Vy 28 


T^rn "[wn n^ 


0^ *- 119 


I)ftB. 


IX 12 


^^ inai nK opn 


•troTi mi^ 
] 8«». 


XXI 8 


yuKV napo w^ otn 


?*p = 1«7 


r 


xxn • 


ny0 hv 3« mm 


p.T:o>Di Ti VJ9*p 


1»». 


LII 2 


nn WTitn :iKn man 


I>««t. 


IV 88 


fipov mm 


•yna Wl pmwn 


3 C^hnm. 


XXXV 27 


D>3VKVf mail 
^ 


Xin 22 


naTi ram 


rp- leu 


J»b 


XXJilY S8 
•ovjonon -a T! 


KrrK 


IX If 


crs'ov^ Dj'k v'qti 


Levit 


X 4 


pnKTTSjrm»33 


n-p-- lOH 


E-Omt 


li IS 


DTO Tr ^m»3K fU 


W3fi Kn»a -B^ ^pT^*^ 


rap = 121 


P*. 


CXIX 188 


•w-paf nrw 


Tru) 'Dn '3 n^ 


" 


. 188 


nx -pai nat^ 'a 


JcMk 


XXXII 8 


m p hutsan 6^ icn 


• 


• *7 


*fnOK iTffV 'j57tl 


» 


» 


^•OflH fwo iTnpn mt rcjao 


07 t«8 


. 


12 


napasn -©on n>5 jnm , 


prrsDtn -3 DDnni? 


3*3p= ttE 


Gvn. 


xwv 1« 
•nx«n "*© oi tn •: 'H "nn 


J«Hdl. 


11 21 


By "ma -roxm 


'— • 


xxxri 8 
f 


Scaai 1 


Jrrnn. 


XLIl 4 


'T3 = I1# 


■ 
!• 


J • 


prrasnn -op -z nan 
•m i^a 
V I 


"^Vrh IC .TTTK 1 


2 »um. 


IX 4 


•^ trrm -nn , 


* 


, fi 


•m 1^ 


i 


« 


XVn 27 


•QT K^ 


a'^p = la 


irp = "i 


tJw "fe n fTfn i 


^-if. 


X 1 
a<m. 


XTXV 8 


^ rv:h mm "opm 


!&». 


X 1« 
*».ag. 


IV 14 


pna ^ man -TOKm 


Ism 


VI 10 


WTDJ31 rrrt unw^ i 


, 


V 15 


mai Dj? narc^^ ntn 


1 OlRWI. 


xr 12 


rmrp -imSiRTnnin ! 


3-7 = 112 


» 


w 28 
•o'DT '2 vyn. 


T3p = 1U4 1 


Ps. 


CX 4 


pnx 'a^ 'mai ^ 
Job 


V 8 


vrrn nnt^x dmSn ^ki 


E«jk, 


XVI 8 


yhv lapifi 1 


2y = 118 


CMt. 


V 1 


ron 


'23^ n^'^rci 


E»^ 


XXIII 17 


om a3i^!37 : 


Exod. 


VU IK 


man 


Prw. 


VII 18 

29 b 


D^n rm: ro^ 1 


n 


r 21 


nno 22S ^ii'n - ni^ n^T P». LXVIU 2 r2*1{« 

CI I 

eix 1 

ex I 

CXKXIX I Levit XX 18 

Ua. XXX 22 

LaiDont. I 13 Ezek. 
2 Citron. Jcruiii. Im. 
H»b. Isa. XL B8 
IV 6 VIII IB 
I 5 
I 22 XXIf 3 

XXXIX H 

LXV 2 

LXH H XL VII 5 
II 1!» Imu 


HI 


13 


P». 


L 


4 


Eecl. 


VI 


10 Gc». 


XV 


14 


Jerem. 


XX 11 


IC 
XXX 


13 Uicah 


I 


4 


P«- 


XXII 


15 


» 


XCVII 


5 XXII 18- 
XXIX 3 Pb. CXLV 4 

Prov. XXVII 24 

Lament. V 19 

Esther TX 28 i^s:*^* CM^K Dip* . ♦ . moro w^ tviz^b 
»nSin mSx -i"i»?^ Tii^ rm^ob 

n'^p = 134 

mi rw» m 33t^ ir« c^jn i 
ifiDS tn '»3ia in 'na nn i 

! 

'D»Di '2 ^nnj 

inn» Dtr 
D3 inn' 

1"^{? = 136 

pn:ODi r\'*^p2 o "^^T 

pj* *Sp 'n*3*f?3n 

m aaS Sdi 

pn:o'Di '1 r\l'0'^1 
'S n>Dn kSi n^^ 

'on mnai '^o -mp 

m^p ---= 138 

•jt&na *Nai Dsn 'n» 
nan pK^ mr 

rVp = 139 

pnaxn mpn a pn^ 

m.T 2n^ 33t3 

onjm ^ top' 

Dj? pS Sar lAi 

D"p = 140 

p^iKi *:i? p p 
rsrh "pn p pK 

7Tni3 V3 *a DW ^31 
K"Dp = 141 

•0^ pp in nn© a '3 i31^ 

«os 3r!-:r c^-in 

31^ = 142 

•m3 r©33t 'pap 

y^ == 143 a 

pn^xn £r3V03 6d n TtTI "tn 
*pn?o rosT 

TTn TTD "ptoa 
nnar: r6Kn crarn i Chron. XXVII 
Cant. VII I Kings III 

XI 

» « 

Ezek. XXXIV 

Cant IV Nch. XII Cbron. VIII 2 Sara. XI U 39 2 Sam. VI 

VII 

VIll 

I* « 

1 Chron. XXI 

XXIX V 
VII 
XIV 
XIV 1 Chrou. 
1 Chron. 1 Sam. XXII 

ijno« VI 

Zech. Xll XXV 
XXVHI XXVI 

XXVII 

XXXV 

XXXYU 

CXXXVIU 

cm 

t'XXLIV XXIV 
XL .r3p --■ 125 

•O'Di 'Dh im '^a in '3 ''ll'l 

r^p = 1^ 
pn':a'Di '^a m n^in^ T^ 
1'a' m 'n3iKm 

inx tD3ttr (flK 133^1 

^Kptnn ^fia'pm 
•pKis Til ^:a3 
•^a '131 'im iTii 3"' ^31 

VDp -= 127 

pnsaoi p3'aoi nnp3 o D%i^jSfr!"tt?^J:^ TT\ 

.Tratt^vnsn 
□niiara f?i? onSn 
n"3p ■-- 12H 

"^^^n "TIT K"a3 11^ "^^J^n -'xo: ^3 
"jSan 111 ^3fii 
'a'Di ni"^ *^^^n "»''a3 •ni3 ''3'n3 S3i 

SiKc^ n3 ^3'ai 

♦n'3 'ai mn* »3ix '33» 'a 

01^ ^h hi^ith 

XT'ipn onx DJ 

ii:ps< nyp »3 

onrn S31 

O'Sp =-- 1S«» 

p.T:a'Di ''ip3 ''BDi '1 lip T)*^ 

D'Wii u^jhti nr Tti np'i 

nr ni 5)'Dr noi 

D^i!ni>3 ctt^: nr tii npn 

o»3»n nan "Q '3 
^p -=180 

piTia'Di *T1*73 
po ni3 713^ 

13e^ 

^3n 

m^lTOl rP^P ^31 
R'^p 131 

'a'Di (D'Sinj 'D'oa i?d dpo3 o TJT? 

Kiwt ^ttd: rnjT -p^x m*; 

mpK mrr -p^K ni^ 

y^ = 138 

pn:ooi ^03 •? yrt? 
mrr '30s\9 
*iwi nut 
nn^ nK mT ran 
u'i^'iaa Yifln tk 
o^ ^33 -put 
mrr nx wtz »3i3 
mac iTBT Y^ 
innisi n*Vi 
a=^p = 133 
■a^ niGt9 TTT^ ra3 Tl^i^ itiirD *?3 
.TKi^i fi«n nM^ T!a?a Tr6 
«n«!P mp nata ivh cm pe*"'-j - "ii'n Numb. XV 28 

LeTii. XXIV 3 2 Kings 
Hoi. Im. 
llab. XIII T 
X 11 XLI 15 
III 12 P«. LVI 14 

CXVI 8 2 Chron. XXVI 20 
Esther VI 12 Levit. Dcut. 
Im. Prov. XII 8 

V 7 

XXV 28 

XV 8 

XL 16 

• 26 

XXVII 27 8 Kings IV 8 

l8». XXVIII 19 1 Bam. VII 16 
Zech. XIV 16 

2 Chron. XXIV 6 Exod, XXXYI 7 

Obad. 5 

Jerem. XLIX 9 JoBh. XIII 9 

Jerem. XLVIII 18 

22 Oen. XXXVI 21 1 Chron. I Gen. XXXVI 21 

21 

.26 

,26 nyrmh nx^Ti ; 

inx "pr t . . . mvn n^ith pnD | 

n'ojs = 148 I 

B"Op = 149 

jpnm onn ttmn i 
yp =* 150 t 

Ttio ^T) fiK nPDT p »:'P nx ] 

x':p^ 151 ! 

prraODi n^Tsa -3 ^D^J i 

a"ip =- 152 i 

p.T3D^D1 ''1p3 1 ''I j 

X?On K^ OKI I 

nxxo i6 DX1 i 
nono n I 
n px p31^1 
13 '3 

onr 3^n ni "rni 

3'ip = 153 

•o»Di -3 in^^ n?^ 

nor ^D* *n3j? no 

D3nx np» 

rjp := 154 

^K no 33D1 na»3 r\w na -|Sni 
113^3 .13^ no ^bv'\ 
onS-ii D^3n3n nx psp^i 
n'ip = 156 

I'jp = 156 

•0>D1 'Vo '3 Jl^'''^ 

K03C3 '3t^1 11330 HI 

133 ^pi p3n ^xn 

fjp = 157 a 

K"03 '^ vn |t^n i«nnix ^3 
jvm nvxi pttni 
'n3 |t^*'\i tt 03 6oT 6o '131 nn Ssi Jerem. 
Pa. ProY. 

Lament. 

EBther 

Eccl. 

JoHh. 

Job L 89 

XLIX 12 

LXXIX 13 

CXLV 18 

CXLV 4 

XXVII 24 

V 19 

IX 28 

I 4 

XVH U 

VIII 8 229 ':o'Di p ">n:i n *11*T1 nil 

D«« nx 0*»X 13«^ f3^ 
D^IP^ io»n3 03ip 

^n>jno {xi:i toj? i:n:Ki 
D>o^p ^3 fn3f?o imste 
x^xn: b 

*J'WO 1138^ 

(On D^J^^ X^ »3 

2»n3 1KD3 

n'?xn D'O^rn 

ITi) ITl moi> ofnp^ pxm 

pp otrn 

nn pttr^im^xjfjxvo niTi nn^ ^D1 n*n 3''D3 V»1 xf?D '^n3 "ll*! ^XTHO "^ni X3tt^^ ^3 
XVII 11 m pp >3r>1 

VIII 8 pern -ll^ X3 W »3 

x^o prrnn n"03 ion pn^3 [^-itsj niTJ nili x:tt?^^ ^3i 

•^D1 D'3in33 'Stt?^S3 

CXLV 4 1'rpo n3«?» m^ in 

XXVII 24 jon nh^vh vh o 

V 19 nni inf? "]XD3 

IX 28 Dn3r3 r\h\iin D*o>m 

I 4 nnop Q^ip^ pixm 

T3T D'X^33 ^31 

•»Di ^n x^ani xSo xonp "llin ni'n p3'n3T npsixi 

Jerem. L 89 

Ps. XLIX 12 Jo8h. 
Job Pa. 

Prov. 

Lament. 

£»thur 

Eccl. 1 Kings 
Ps. Gen. 
Eccl. Ps. Isa. Josh. LXXIX 13 

CXLV 13 

LXXXIX 5 

xvn 11 

XXI 32 

IV 11 

LXXXIII 11 XV 16 
I 4 LXXII 5 

CII 25 
LI 8 xr2P pirn JO'D i 
pr, xoip ' 

pi xn^^n 

jr;n X:?^3"1 Numb. XXII 27 

28 X 9 

XXIII 21 
XY 21 0"2t 13ttr* jsf? 

D^r*? i0'n3 D3'ip 
■in>inD {X!n -jOP linixi 
ni3f?o ■]m3f?o 
'>Di xf?D xi'-ini 'Ton xonp f\f>n 'xi 

1XD3 'ini 11^ *n»33i 
•^Di *^^><3 *1J<1 p3»nD ni 

piDn Konp nt^io^ »nn 

^^fiM noooi 

3n:ox p 

1X1 pP3 nott^i 

T-op := 144 

pnsDDi '^01 nnp3 o 11^1 

nsn •J3icr> 'P»3n im 

X3 mi "pn nn 

n'Op = 145 

pn30>Di 'r^!?3 '3 Dni*^ 111? 

onn in ht '3d^i 

']*ni3ttr ami m3 

onn 111^ »npi«^n 

rep <= 146 

•O'Di 'on -xi 6o 'X '3 ^^''C'n'^ 

D3>301 13'3>3 Xin IP '3 
ion nra ^yh^ ilOX^ »3 HMI 10X31 
T'Dp = 147 

pn30»Di niin3 idd p|id m DpTi'lTp 
•[nx 7331 nnx ntc^n f?x i^e^i p* 

HM DIM D1CP3 OnSlpl 

mn^^ i3nn os^noip n^t?xio 230 np70 - |wn h^ 

•Top = 165 


Gen. 


XXXYI 


28 
\6n iw^an 
'n:o»Di 'r»^a 'j ni^'l 


» 


« 


30 
jth Kn»n«^ 


Gen. 


XLI 


19 


nna nilfi Mtt^ nVTl 


» 


» 


80 
ffe^n xp»3ttf 


Jeren. 


LII 


15 


f^i'orfl'i Qp,T myiOT 
]^^1 


nnn 'bo "ipi nav ^3 ja^oi 


f> 


» 


16 


'13m 

1"Dp := 166 

innajn vr^i jns^K o:"! 

T^an no iin 

onm nr^tt^ in^^i^ 


n3W p^nnai ft^n 'iKtn 

c 
XXXYI 


25 
'cr 


! •n3 \V"1 xnnixiflt^n ^3 


n 


» 


12 


m 


p 13 n '^a 'n2 


p"t^11 K*n»nKi flt^nT ^31 


1 Chron. 


XXIV 


18 


n:a^Di 'n3 ft^ni 


Deut. 


XIV 


5 
nann ^33n ^»k 
I"Dp = 167 

'0»Dt ^pte im m^o in -a ''PlH 


'niD»Di ''ns I'ly'n. 


in p 13 '^a 


pt^ni p't^n ''a^ '131 by\ 


1 Chron. 


I 


38 
I^PS^ »S31 


Pa. 


CXVI 


6 


p^mn'* ^h^ 
« 


CXLII 


7 


h*7^^ tfx^z 1K0 ^n^hl '3 »n3i Sk nn^t^pn 


Gen. 


XXXVI 


21 
'n:a^Di r>!?3 -i ft^n*j 
jt^m 1XKT pc^n 
n'Op = 16H 
'0»DT 'P^O W 'I*?© 'X '3 1^*1 


11 


" 


25 
r\iv n3 nas^Snxi |ri 


Isa. 


XXXVIII 


U 


oudS »rp iSi 


Deut. 


XIV 


ao 

5 
lan ixm pm ipKi 


Job 


XXVIII 


4 


IP: t>i:Ka 'hi 
•a'Di in a'3 '11^3 '-a' 'i3i *?2-) 
cop - 169 


pnsDDI .T1p3 '3 n^^l 


1 Chron. 


1 


liH 
I^PS^ »231 


Pb. 


txix 


28 


n'3p t-v I5H 


Job 


XVI 


20 


»i^p HD^i mSx ^x 


Ezra 


I 


1 - 


- V15np 1|n 


iX3cre? piN IP 'DDi sc^n ja 
rp - 170 


" 


V 


HI - 


-VI 18. ij: ij*i Dij-in PjiD IP i5:3rt» piK jai 
•»m ^»pSa im xn^a in -3 P]^!? 
'■•^0 ei^i» nxi tn^D nxi 


0*3p 159 


Gen. 


XXII 


22 


pn*:a>Di •: ^^^ 
Deut. 


XXIII 


2 
nii3T 


Eccl. 


X 


18 


^'i?^» P)h> D»T niSsrsi 
K-yp - 171 


I Ha. 


LYII 


15 
mi 7Dttn 


Jerem. 


XXXVI 


2» 


pn^3D'Di •np3 'i mnb"^ 
mn^i r*?w nin» Kip3 Mn 


l»H. 


xc 


3 
K31 IP eriix 3rn 

D'p - 160 


S ChroD. 


IV 


9 


1 

niTpS mn^ii 


I*H- 


LXXXIX 


11 


•a>Di 


"> 'n3 'XI 'N •n3 'K '3 ri''?*^ 
3.11 S^3 nxDi nnx 


Kch, 


YI 


1 


'niapn x^ 


n'3i ma-*'r n:^jn 
Inin?'^! 3''B3 '131 ^Kprn^ bi 


9 


L! 


10 


* 


K "Dp 161 


Keek. 


XXVI 


2 


ni3tt?j 


'a»Di '; J?1 


II 


XLI 


25 


n^iK^pi 


K»:tt^ in D^3c 


Dan. 


11 


31 


2"yp -= 172! 


Dn^ D^^ p3 i-p -3 DlS D^ 


" 


YH 


21 
20 
3ip N13P {31 Kiipi nnn n?n 
rh ^y^'s (31 wipi 
:*pp ^ 178 


3'Cp ■-■■ J62 


Deut. 


XIX 


18 


in':a»Di '^bdi ': ^p^n'DI 
^p:n di nipsi 
nnr pp 


1 

ninpi 'ipi x^T\ p^>a 'n 


2 Kings 


XXIV 


4 


'p:n Di d:i 


J'Op - 163 


Jerem. 


XXII 


17 


yjn DI Spi 


'a^Di 'np3 "•^3 'nD y y\ 


Deut. 


XXI 


U 


•^p^n D*in ip3n nasi im 


Exod. 


XXX 


15 
131' xS I'wpn 
rvp = 174 


l,.-vir. 


XIV 


2] 
Kin ^1 OKI 
•a^m '3 ''5-^ 


Judg. 


VI 


15 
»B^X 


1 Sam. 


XXVI 


2U 


nn« 'ai ^d^ ^« 


2 Sam. 


XIII 


4 
^1 n33 nnx 


Job 


XVI 


18 


'ai »D3n ^K px 


lita. 


XVII 


4 
1133 


Jerem. 


LI 


35 


'3tr' f?K ''Oil 'XT 


Judg. 


VI 


6 
^stir* 
n*yp == 175 


Pb. 


ex LI 


3 
^ncr 
■= 191? 


Job 


Y 


16 
mpn 


Ezek. 


XVI 


22 


n^M ']ai3 noDona 


n 


XXVIII 


4 
ri;xa 


» 


XXII 


4 


na^j< nzQV it^x ^13 


Prov. 


XXII 


22 
sin 
Tj?p - 176 


liuth 


III 


10 
rrp 
pn:a^Di n np'^^ 


l*rov. 


XXVIII 


11 
P3a 


Levit. 


IV 


30 


iP3^x3 naia pan np^i 


-irzp --= 164 


w 


VI 


20 


rip' nir33 pi^ itt?N ^3 


'a*D1 "3 ^^1, 


» 


n 


23 


.1:21:3 X3V it^N nxtsn ^31 


Exod. 


XXIII 


3 
i3n3 linn s^ ^Ti 


Naaib. 


XIX 


4 


1P3VN3 .1213 ;n3.i ♦ * ♦ . npSi 


Prov. 


XIX 


4 
lie* inpia ^11 vh-i nsn-D^onn 231 p». 


XXXVII 


7 


Ezek. 


XXIY 


17 


1 Sam. 


xn' 


S) 


IM. 


XXIII 


2 


Ps. 


IV 


5 Amo* V la 

p«. XXX 13 

Lament. Ill 28 Levit X 8 

Josh. X 13 

Lament 111 28 Jttdg. 


V 


17 


Esek. 


XXVII 


1» 


Exek. 


XIV 


20 


■ 


M 


14 


» 


XXVIII 


8 Dan. Job Hob. II 48 
VI 24 XXXII 6 
XXXVI 8 IV 1 
VI 6 
11 5 ». XXXIU 


6 


;cl. I 


16 


», CXIX 


66 


OT. XXII 


20 Exod. XXXI 3 

XXXV 31 

Pror. XI 9 

, XXIV 4 

Eccl. II 21 Lev^t. XVI 12 

1 Kings XIX 12 r? ^7innm nxvh on 


Numb. 


XIX 


4 


»91DB3 '3 


D*na 01 p:Kn 


2 Kings 


IX 


38 


'^^pn ^K nono v^ 


D'Cp = 189 : 
rrp ^ 177 


'D^DI '1 12^ i 
'i0»D1 ['fiD3] '3 D''01'!J 


oyhn ^zvx^ nr i 
Ezek. 


XXIV 


6 


1*0 o»Din i»x> nx 


. 'K »3eP IDT 
m 


9 


^njK '3» 03 o^om yv njt 


rhD ^^1) w . 
n"vp = ITS 


X'p == 190 
'C IWi» TIW 'D'01 '3 ''53*1 


•3 Dl^ i 


Gen. 


IV 


10 


»oi ^p 


or K*nn ni^a ^Dron j3^ ; 


2 Kings 


IX 


26 


ni33 


OT K^ TI33 Tiar JPD^ 


2 Chron. 


XXIV 


25 


v^me^pnn 


DT) 113 3r im 
a'pp = 179 


H'Xp ::- 191 
'o»Di 'H D*^ '»3oi ''©^n 


prr:o*Di -n a D**^! 


Gen. 


IV 


10 


'01 ^ip 


pn« DTI 
fl 


11 


'»inK^ttn 


troisTn 0T1 


2 Kings 


IX 


26 


m33 '01 


D*1?) n3 3tt^ nm 
« 


26 


13 '3 


3"Xp = 19SS 


Isa. 


IV 


4 


nbmy »oi ni<"i 


'O'Di '3 171 
t"p = 180 


nv3x iij* nnb pn 
•*?»•: tT91 


r%p = 198 


Lcvit 


xn 


7 


ipoo 


'D»Di 'on ':i ^^<51 


m 


XX 


18 


npo 


3ViO ^«3T ni") 


Isa. 


XXVI 


21 


pjCT nnS3i 


3VX1 Sk:t na 
«'Cp = 181 


i>K:io nnx ddh r\in 
'30^01 '3 n!}*^ 


TJtp - 194 

pn:o>Di '3 hmi^"^ 


Ezck. 


XXXI 


8 


OM^ J33 inoop K^ oni« 


Ps. 


CXLIV 


4 


nOI ^3.1^ D1X 


ijD ^^s^^an^i 
a'cp = 188 


npoan^ iok Sx^ai^i 
•3 ^P^P-J 


.rap = 19:» 


Jurom. 


VI 


2 


rroii 


•0>D1 "T ''\?'1 


Ps. 


CII 


7 


1310 nKp^ 


»ri mno si>«i »n^nr p !?p 


Uos. 


IV 


5 


•jOK V^'Tl im 


»S npDw 'max p^ 
3'ep - 188 


mnx 
•0*01 'n ^^31 *»iDi '»^ '3 noTj nsj*i 


pimoS >x?i sr>? 


Cant. 


11 


17 


»3V^ mi if? noi 3D 


V'atp - 190 


11 


VIII 


14 


• ••3X^ 1^ non 


•o»Di D%lb^ ny-TT 
T1> '03 D"3 •Vfb ^31 


f 1«3 DM^K nn pSI 
rep = 184 


m^PD Q'n^N nm 
'0*01 '3 ''H'^l^l 


miT mi^ p3n ?K 


Numb. 


xxxni 


66 


»n*01 1I£^«3 HMI 


T"atp == 197 


Isa. 


XIV 


24 


»n*Di irK3 55^ D« 


pn3DDi 'np3 1 nsil 
n"cp = 185 


npw* jon 
•o»Di '3 n^iN 


nx?ii nosn 


Uos. 


xn 


11 


n01« 0*K»33n 1*31 


»3TD^ DPT a»0 311D 


Lament. 


II 


18 


1^ noiK no ii*p« .10 


n^vbv -f? 'n3n3 nSt 
fcp = 186 


n'ltp = i9« 
pn*30*D1 "1p3 '3 V^^ 


pn:Doi iTip3 'n nj?lS^ 


Isa. 


LXII 


6 


0*1*310.1 


inK N^DKI 


Ps. 


LXXXIII 


2 


*oi h^ omS« 


"inK K^on 


Isa. 


LXII 


7 


*oi i3nn S«i 


iv^rr o»pnx 
fCp '^ 187 


iK^o* onin nxn3i 
'^31 '3 D^'SI 


nosns iterr di« r* '3 


1 Sam. 


XVII 


1 


0*01 DDX3 


»"3{p = 199 


i 1 Cliron. 


XI 


18 


0*01 DQ3 


'0^01 '3 np3 
n'Cp = 188 


npT 0^00 mop 
piT30*D1 'On ini 60 '3 ''ip3 '3 Dl'1 


tPK w^n inxi 


Josb. 


X 


12 


01 pr333 roc^ 232 c^i-i-iV - Dni?"i9 

^'^ = siio 


pn:tt*cn 'nva 'i IfTT^ 


i 


Kttmb. 


XI 


31 


HD Qv ^iiDi na DV "^iia 


! Jereiu. 


XXXVII 


10 


Oea. 


XIX 


SI 


p-r3 Tj^hp m:h 


Lament. 


IV 


9 
H"»T = 211 


i Jerem. 


LI 


4 
pn:ODi (Tnp3 -j ^xt? 


1 


Jer«m. 


II 


18 


D'^ixa ymh i? no nnn 
Ps. 


LXXXV 


18 
14 


13 '3 

T^rr v:s^ p-nt 


Gen. 
Hos. 


III 
X 


1« 
8 


1 Sam. 


VIII 


8 


^^^^3 V33 13^t kSi 
It 


XVIII 


14 


13*11 b^b m ».Ti 


Deui 


XI 


24 


Jorem. 


XVII 


10 


13-113 cr»«^ nn^i 


Josh. 


I 


8 


P«, 


X 


5 


np ^33 1311 i^>n» 


Deut. 


XXXIII 


29 
a'»T=2i8 


Hicah 


VI 


15 
jvi:»Di .Tip3 -non o ^l^n^l 


Ps. 


XCI 


13 


Exod. 


xxxni 


IS 


k: »ijni.i 
Josh. 


I 


8 


1311 . ♦ ♦ n^^xn 
Pb. 


CXIX 


37 


«10 niXIO »3»ir 13P.1 


Judg. 


XX 


43 
r*i = 214 


Job 


xxvni 


8 
|i,i:ODi n'ip3 '3 D''jb3'l*l 
Neh. 


VII 


71 


msKii ^erxnoi 
n 


« 


72 


i3ni WKi 


Kzok. 


XL 


24 
1*01 = 215 


n 


ff 


24 
•p3 '3 ^Tl 


i> 


* 


27 


Lerit. 


X 


16 


tWVi 


D 


1) 


27 


1 Ghroo. 


X 


14 


mno eni kVi 


» 


» 


44 
rOT = 216 


„ 


I> 


45 
'0*01 pp in JO 13 'no t^n^ ^3 


* 


XLII 


12 


2 Ghron. 


XVII 


4 


t'n = 217 


'0'DV3 ^n^ypr[ 


Exek. 


XLl 


12 


1 ChroD. 


XV 


13 


ODttr03 TOttni K^ '3 


Isa. 


VIII 


23 


» 


XIII 


3 


mitni H^ »3 
n"*n = 218 


'o»Di -3 t^n*^ 


Ezek. 


XL 


20 


Deot. 


XXIII 


22 


litnT 


» 


» 


44 


Lerit. 


X 


16 


nwo ttni 


» 


» 


46 
O'n ^ 219 


- » 


XLI 


11 
•o^Di -^sis '^ a trii^ 


• 


XLII 


1 


1 Sam. 


IX 


9 
» 


^ 


11 


Hob. 


X 


12 


npiiA 03^ ipit 
•:o»Di 'on ro3 'te '131 •3»n3 ^31 
1 Chron. 


XXI 


80 


Til by vh) 


Gen. 


XXXI 


23 


2 Ghron. 


XIX 


S 


D'31D 0n31 ^3K 


2 Kings 


lU 


9 


• 


XXVI 


6 


inn3? ♦0*3 
« 


XXXI 


21 


ntt^O ^331 
» 


XXXII 


81 


b22 nr »X»^03 pi 


Isa. 


X 


24 


Esra 


VI 


21 


bintr »33 i^3Kn 


» 


D 


26 


» 


VII 


10 


133^ p3n vntp '3 

'On 131 "^HK ^31 
3"1 = 220 


Amos 


IV 


10 
pn'io^Di '»0Di 1 o^rib^ vvrf? 


Knmb. 


IX 


13 


Exod. 


XYIII 


15 


i:nn^ nro lom 


1 Kings 


XXII 


53 


1 Sam. 


IX 


9 


^ir'3 D'l£5^ 


* 


^ 


53 


1 GhroD. 


XXIX 


30 


ini by «Vi 


Ps. • 


I 


1 '1 = 200 

■o^Di '3 D^njjn? 

i^nK3 tt^H onpio D»r:« D3 iixr:i 
D'ipio i3r ontr 
n*ni3nn3 D'^'ljin^^ im 

n = 201 

•O^DI '3 "iTITj 

T^ moxf) mil ppi 
Dnin3?o bv nbir> iim ]*^p 

2*1 *= 202 

pn^so'Di -n '^'^'^yi 

irx Dipan ^3 

•pin ic?K mpo b 

i0'ni03 bv nnKi 

m inn nnx 

jnsi ^t? bv 

i") = 208 

pn^O'Di '^0 im 'on in n>ip3 '3 ^n^^'H^n 

|0»33 nx iin3 

f n» ':3 insmn 

Y1 «204 

|in:o^i 1 Dinijn ^Tl 

Diiin 111 *:3b^»i 

piota -a omn ♦ * ♦ ipt? n:ni 

omn pi *o»mi^iiffi^ 1x^^^1 

13 '3 

omn^lii Dn*iDi 

»^K 13T1 

*nnD3i 

n^l = 205 

'o»Di '3 D;n ijn-i 

mtii ♦3B ^H its^x p:3ni 

D^iAi ^^i |HM i3r 

rn = 206 

pn'ao'oi '♦ip3 '^001 1 flE^D ^Tl 

Vie le^x ipr<n 

ipttr^ nvinoi 

n'3D iDK n3r^ni 

:?^xn nnoi 

nairnn i5cnn f?x ':x'rin 

nKi03 on^zob pn 

T'l = 207 

'D>Di '3 D-^; np.3t^ if-i-^j 

D>o» nP3ir 111 vinK p]iin 

n*1 = 208 

'30^31 o p in Dr^^jg ifin^ 

B3U3 

•nx^ 
*nn^ 

fi'l = 2«i» 

pn':a'Di 'np3 'I *=fn5* 
nM K^ 11131 iinD Kin irx r^K.ii 

IISX 1112-! V3N 1113 1^ 

13 '3 

12X? 16 DNCn 11131 i'rn 107! - «^^. 233 Ezek. XX 40 

Job XXXIX 8 

Em IV 2 £sek. XXXIV 6 

Micah VI 8 

1 Chron. XXVIII » 

Ps. CXLII 5 Dcut. 


xvm 


n 


Im. 


XVI 


5 


PrOT. 


XI 


2T Dan. 
Kxni Numb. VI 6 

VII U XVI I 

» 27 

XXVI 9 D3*nDiin n« ttn-n« ocn 
unrr piT ^3 TIKI 

pn:OD") nnpa d^i6o "i I^^JU 

'a^Di 'Dm o t?i11 
D»nDn ^x rin 

p.T:0'Di a rri? 

D'3l = ftfH 

nnx» p n-ip npn 
mp ptt^o hvQ ^hv'>^ j Job 2 Chron. 


XXVI 


5 


%in3r ^Ti o'^nh^ c^iT^ >,tt 


2 Chron. 


XIX 


s 


^22h nir^m 


* 


XXX 


19 


D^n^xn t!?mf? pan ina^ hi 

X"3T - 221 


Eira 


VI 


21 


rAiina o^atrn S^it?^ >;3 iSsx'i 


1 Chron. 


XXII 


19 


n-Ti DDror niiih i:n nnr 


2 Chron. 


XX 


3 


n-m t2st?in' }nn x*n>i 

3-31 - 222 


Ir«. 


LV 


a 


'irn^^p ixxana mn> w*n 


P8. 


CV 


4 


•i?:>vm.T WIT 


1 Chron. 


XVI 


n 


J*3T =■- 223 

•D^ci 6d ro3 'DH '^nbl th'inri t?iin'! 


Ps. 


X 


15 


rr'i i^Tir intt^ 


Job 


X 


6 


rinn »mjDn^ 
XXXIX 


8 


Tn ^-- 224 


Deut, 


XII 


SO 


on»n^x^ w*nn pi 


» 


XXIIl 


7 


DO^ttr rmn K^ 


Job 


X 


6 


':ip^ rp3n »3 


P*. 


X 


15 


xxDn ^3 irc^i ttn-nn ♦K\t:r"i Kr,i'"S2 n^'rin nix n5i:?o o'rt^j ■ •■<-«V^'&'"-:.- , ■ ■f"-';i?:>jrtirfj)5%:AVTr---« •■ «n im nD-ij;D r\-r\ Oen, I 


20 


wnn iitnr' tynha "loxn 


D%1^X 


„ 


24 


^^iin «3nn D^^Sx noxn 


D^.^/g 


II 


2 


^mt^n DV2 DN"[^X ^Dn 


D\l'7g 


XIII 


14 


lopa £51^ iiDH nnK 


"T1?«T 


« 


14 


-[»3>S? X3 K«r 


nxTi 


y, 


14 


DC? nnx -)rx Dipon (O 


DlpDH 


XYIII 


1 


^nxn nriD ac?' mm 


pn»nn ^nj<n 


XIX 


33 


n^Dra PT x^i 


Ptmpn^ 


XXIV 


1 


D^DU «3 ip? 


DO??^T 


XXV 


1 


niTK np»i D.-n2x F|Dn 


Dn'i?» 


XXV m 


]1 


N*n o ar i^>i 


ro^n 


r, 


15 


nxM nsiKH Sx 


?|*n3tt^m 


XXIX 


29 


mnt>v nnbi nx 


.^ ^ 


XXX 


25 


ffjDV ns* ^n*! 


nnS; 


„ 


20 


n^» nxi »r: n« 


n;n 


XXXI 


53 
M^x 


„ 


53 


•nn3 >n^jn 


DO??^ 


XXXII 


28 


•jor no v^K ia«>i 


no 


XXXV 


12 


»nn: lerx pi«n nxi 


DTO^'r' 


XXXVII 


36 


onxo f^K im n3D 


D'^isn-i 


„ 


36 


ir nv^Q ono "iQ^iaiD^ 


D^na^n 


XXXIX 


2 


n^^so »»x 


V) 


1> 


21 


F)DV fix nw 


^np. 


It 


23 


inx mn> ic^xa 


iw^nn r\p\ 


XL 


20 


TOnD n»s m^n dv 


^t^ 


XLI 


12 


lerS mp 


D>n3Ei.n 


n 


26 


»2T&i Hin D^3tt? rnttr 


pn»rm ,13.1 


* 


26 


Di^n nan D»:r »nw 


pnM-in nan 


XLII 


36 


•13^3 vn»^ 


H'n 


XLIII 


23 
D3>nVx 


v 


23 


DD>3K 


>ri^xi 


XLIV 


3 


Dnnom nan 


D'7^^Q5 


„ 


li) 


n»S IK 3« 03^ 


^:rj 


» 


30 


it?D:3 nn*)t?p WQi^ 


nnttrp 


XLV 


10 


^33 '331 Y3:ii 


nnx 


» 


20 


Kin D3^ Dnxo pK ^3 


xin 


y, 


27 


n^r irx mS:s?n nx Kin 


ni^jx;n 


XLV I 


30 


p]DV ^x ^xii^* noxn 


nninx 


» 


30 


^mx-i nnx 


Dvsn 


XL VII 


B 


-[»n ^:t? ^D' 


nas 


y, 


28 


vn ':t? ^pv *o^ 


'n''i 


r, 


31 


c?xi ^r f?Nnttf> inntc^n 


pn'iin n^sn 


XL VIII 


13 


nx rpv npn 


DH'.^?^ 


- 


18 


^3 '3X [3 x^ 


n? 


r, 


18 
"ii!2n 


. 


It* 


xS:: HM* ip"i?"! 


0':':>n 


XLIX 


10 


D^2P 


^"iT. 


y. 


11 


D*3:P D131 


.in=iD Deut. Gen. 

41 
45 
23 
11 
13 
21 
27 
27 
28 
25 
25 
26 
26 
27 
28 


XXYIII 


68 VIII 

XXX 

XXXV Exod. XLI 

XVII X = 1 

P]^ D»r3ixi nv2v xnponr '»n ^3 pio 'H 
Pj^i< fZS on^ jo'DD^erDm nwixi mxa i?3tn 

nxD p)^x Dntt^pi n:or niinit? '»n ^3 p:o 
ni5p P)b^ n"D on^ jo^D n:D«?T q»p31xi 
•3 = 2 

•:xn 'X3 -x 'n 
jnarn iDtt^n >3 nor n 

3 = 8 

xn»nixn n-^ j^paii Xiip im 'H 
oni?ni 

pn»nn j>i^ pn »3t nSn 
np^jn in»n 3iinxn 

ni3^z5an 

t^t^n n^i; 

II napsn 

nx-in 

orinrm 

iD'p3n!? 

ips^n 

Dix n> »^ro 

DFi"]3anni 

njp pxi 

n == 4 

xnmxn 'ta pixn -i pnf? n^xi H 

nn 

nnnn 

^'^^^ 

nsa 
npi5£n Diix nn hv 

♦3:x D^^^x nnnn laxn 

3pr* y^iff D^"^^x iS laxn 

nr ^x *:x D»n^x i^ laxn inn Dpcm ip33 
mpan oc? xnpn 
XXIII 28 i*:d^ nmxn nx ^nnhm 

•n = 5 
p:xn '3 pn^ n'xi 'n 
I 1 dmSs xn3 n^rxin 

r> 3 iix ^"i» D\"i^x laxn 

,. 4 3itt '3 iixn nx D'n^x xtn 
. •! y^pn 'n> D%"i^x laxn n^an np» D^■^^x lax'i 

p-!sn xcnn dm^x laxn 

nnxa ^t omSx loxn D^l^x 
D^1^x 
D^l^x 

dmSx • rh-i n - r\ 235 Exod. LoTit. XXIV 


18 


K 


18 


XXVI 


1 


11 


e 


,. 


6 


r 


29 


XXYII 


5 


r> 


8 


r 


10 


r 


19 


It 


20 


XXVIII 


1 


y> 


8 


„ 


42 


XXIX 


9 


y, 


3H 


„ 


37 


XXX 


10 


„ 


23 


V 


34 


XXXI 


18 


XXXII 


34 


XXXIII 


14 


„ 


21 


. 


23 


XXXIV 


4 


M 


7 


r, 


8 


„ 


10 


It 


io 


ft • 


22 


11 


23 


n 


81 


n 


32 


11 


33 


» 


34 


M 


35 


XXXV 


1 


1. 


3 


XL 


15 


I 


1 


7. 


5 


1. 


7 


11 


18 


^ 


17 


II 


2 


11 


3 


m 


6 


1. 


7 


r 


8 


„ 


15 


n 


15 


III 


5 


1. 


11 


, 


14 


» 


16 


IV 


8 


30 b 

nra 


>n;5 


QV D^Pl'^X 


in? 


npn> iry nrpn 


i?V'?" 
p.riMin n;ni 


inK 


[rtr^n 


sn? ntrpn 


on*ni?|i^ 


»2:n IP 


n^tsn 


"inn -rnx 


P'-'nn nx-jn 


r,Da an^ptrm 


on^pn 


ncrm i^nn mn^ b^^ 


-ii-nn 


n^on ^3 


^^??D^ 


^«itt?* >:s ^ina 


l:np^ 


^*? tins^ wip^ 


1^0?^ 


D^DT IPT D>:n!30 


V.T 


d."tS nn^iT 


'oip nsns 


enp o ^3N^ N*S in 


DO 


mp^ nnroa 


v^^n 


D'tnp t^ip 


xin 


D^nxoi D>c^an dk^d 


'1?R'' 


Hin^i 


n?? 


P3XX1 D^ana . 


2^1^X 


DnxDn DH^p ^rnpDt 


^o^v, 


i3^» »:s 


^^n:ni 


»nx Dipo 


pn'nn n^H 


'DD nx 


'n'lpni 


^s ^pn 


"in 


PrOI pP «t£?3 


nxtani 


innrn 


nvii? 


ni3 »33K 


im»nft nan 


^ap 


n^'v 


n:tt?n ncipn 


pi^pxn 


mn» 


I'TW 


^31 pHN V^K 130n 


D\st^3n 


in« nvi> niJT nt?K f?3 


•ina 


v:o ^p in>i 


njpo 


irK fix 


n^.F. 


nx nrn D^trni 


'»iF nipan 


mp ^3 nx nro 


^•:^R*:i 


DVn DD>nirD ^33 


nacrn 


nn^ib dSip 


nanpS 


-lOK^ npio 


^nixo 


npiD ^nx nnD i0« 


^nx 


^P C^N 


naran 


mn^ nn'3 nn 


n?x 


mn^^ nn»a r\n 


nirx 


n^n^h nn^i nn 


niETx 


nn:an p 


ninijjni 


nnao jor n>^p npxn 


Kin 


jora n^D 


nfe^pn 


Sn nc?>jm 


najDo 


nsa^ n^bv ron 


Th 


Kin nnso 


Nin 


mn»^ nm: nn 


ncrx 


mn>b ntt^x on^ 


nfx 


n^n^b nr.x -G^-ip 


pninn nlH*^ 


nn»: nn^ 


nrx 


Kttn» 


n'rsn Kxod, XLIX 17 


•jm »H* rn: p 


^'n; 


li* 


npp IT 


x>ini 


„ 20 


^nnb 


''^J?^?^ 


. 21 


n^'x »bn22 


nnbp 


22 


nt^ ^bv 


nr4 


L 24 


Dsnx ips' ipD 


0^1^X1 


11 2 


D^m* nvbv 


^n:syfn. 


III H 


nXIXT X5 


niDX 


8 


Dipa ^K 


';vm 


« 14 


nt»» ^x D»n^x loxn 


r.Tnn r];in^ 


r H 


irx 


jm^nn ,l»nX 


« 14 


nybi< "^mbtf 


pnM-in n»nx 


« 22 


nn:Dro nts^x 


n,^xeh 


IV 12 


nmn itt^x 


?[»nnini 


», 27 


D'nf?xn -ina 


lilK^lpfl 


^ 31 


d*:p nx 


nxi 


V 23 


1DP nx r\b)tn i6 


b^O] 


VT H 


'nvivj i6 


pn'nn nl.T 


<i 


pn?n D3nx »n^xji 


njiaj 


8 


DDi? nnx >nn:i 


ntt^Tia 


. 27 


Q'^'^2it:in 


an 


n 27 


nv^a ^x 


onBian 


IX 23 


nscix irx 


i?m 


r, 28 


DM^K n^p 


nSia 


X 5 


)^"ixn j>p nx 


_^?^] 


1. 5 


iian {D ddS 


nix^sn 


XI 4 


niH' lax 


ns 


XII 27 


li'nn nxi 


b'^n 


n 28 


mn^ mic ie^xd 


n^)L 


. 44 


inx 


nn^ai 


Xm 17 


DM^x ona x^i 


a^i^S 


n 19 


DDnx D>n^x ipE3^ npD 


D>.1^X 


„ 21 


m mapa 


i\sn^ 


n 22 


niap r»a> x^ 


]:vn 


XV 1 


^l21^ DID 


nai 


V 1« 


DH^^p ^on 


nna>» 


« 20 


m»n Pjnn nx 


p)nn 


XVI 33 


ja lapn x^a 


lapn 


n 33 


m.T »:d^ inx 


nsni 


XVII 6 


■nsca 


jn^^Ol 


12, 


in^ Mn 


nms 


XIX 12 


Dpn nx 


n^3iii 


XX 3 


onnx D'nSx -[^ n*n* k^ 


D'.I^X 


. 21 


Dt^ irx Pn'nn D>.1^Xa 


n 24 


naix nnra 


nrpn 


„ 24 


'ar nx i»3?x it^x 


oipan 


XXII 30 


mra it^m 


npia 


XXIII 1 


Dan IV 


n^nb 


7, 2 


D'nn nnx ncs:^ 


fiBnb 


3 


'n^i2 mnn x^ ^n 


")inn 


V 27 


DPn bD nx 


^nani 


XXIV 7 


131 1tt7X ^3 


pn»nn nin; 


» 13 


^x nc^a bv''^ 


in 


r, 13 


pn 


'"'■1 D^.i^xn 


14 


i:^ 12^ 


^^ 


17 


1133 


nxiai 


14 
pnMin nin' 236 n-r\ I'rn XXXV 


5 


n? 'at? (Tn? 


Levit. 


IV 


4 


nx N*^n.-n 


isn 


n 


5 


onpii >m:» o.i^ 


1. 


y 


6 


nsiD *:d fix 


^1?^ 


« 


13 


i:nn it?K Q**???! 


^ 


'^I 


2 


nb^hn h2 


niiran 


n 


25 


ninn n« rr-wn ^^»3;,ii 


r 


r 


7 


mm nxn 


'=T? .-infa.i 


^ 


25 


rnpn inx i3*trm 


i " 


'^ 


18 


rmn nx? 


nxen.n 


V 


25 


[HD.! niD ir na at^i ^i5.i 


" 


VII 


1 


n-nn nsn 


mo 


y> 


30 


mD^ i£?D:a .i:sj: 


1 Y> 


VIII 


29 


^\s*a 


D\s^an 


r> 


34 


tae^ *:x i^k .iDins 


-. 


IX 


24 


^p ^3xni 


n3?a.n 


XXXVI 


1 


'rxi i3ipn ni3Nn 


" 


X 


18 


trip.1 ^x 


na':B 


» 


2 


ms 'ilXI Pn'nn nl.-!^5 


" 


XXIV 


11 


n'^xitTM nrxiT p :ipn 


0^.1 


H 


23 


Dnxna o'ae^n D'wni 


r " 


XXVII 


34 


^xii£^* »in ^x 


^na 


IIJ 


13 


jra.n ^3^ aaixii 


!Nunib. 


I 


18 


^D ^X1 


nn'nr. niPIJ 


IV 


25 


7DD Dn*tt^ DPinc^ni 


1 r 


III 


32 


\s'tt?3 x'rai 


'l^n 


n 


28 


mj? n* nfe^xjo 


m 


IV 


1(1 


^D mpD 


;3C^an 


VI 


21 


onicD:! .ipnpS 


y. 


V 


f; 


nxcn Sd» 


DlXil 


« 


22 


in^3 ^31 npnpa 


^ 


- 


« 


^\s m^D 


Dnssn 


XXVII I 


68 


pxi mnDV^i onar^ np 


" 


■' 


17 


'px jn:i 


D;a.n 


'1-0 


" 
2<i 


nx .nn:Dn p 


nn^srx 
> 


np .irnij^ 'H^ n^Ki ipm x^t Kn^mxa D-tr 'T\ 


r> 


r 


2« 


nr .npir:! nnp:i 


n;?n?3i 


I 


1 


nnrxnsT D^.I^S 


P 


r 


30 


{.13.1 .1^ 


nfeypi 


- 


3 


niK »n'n ^ 


\ ^ 


r 


30 
'ii^ 


„ 


4> 


yp-i »nn 


- 


« 


31 


ppD tr>xn 


"p,?i 


tt 


9 


wpni r 


« 


Yl 


2 


m.n>^ 


T?n^ 


r 


11 


Hfirn „ 


1 


p 


« 


»a' ^D 


"i'l^n 


r> 


14 


11*UtO '71*1 T« 


" 


f> 


7 


irxi ^r 


v.l^x 


» 


20 


irRpni 


j 


V 


21 


nrs n-nn ^sr 


•"1?^?! 


« 


24 


KSinn 


1 


VII 


1 


pvDn nx 


D^>7^ 


II 


2 


^3»n D^iSn 


\ 


11 


^!i 


»3r paa 


D3'1|.tl 


f. 


3 


•p2»n Q^l^g 


V 


VJII 


7 


DH^ ncrpn .nai 


D'^noS 


y> 


4 


nwry oi'sn d%iSk 


: « 


XI 


12 


>33X DX 


iif^m^; 


V 


1 


•»D Tin D%iSK 


" 


. 


i<; 


t?\S D>r2t^ '^ 


.ISDX 


XUl 


14 


2H Tisn 


" 


f 


22 


Bnr> ipn txxn 


onS 


^ 


14 


p nsi^ 


•^ 


r> 


22 


X1C01 


on^ 


- 


14 


p,Tnn Dipa.n 


I 


^ 


22 


ejDX* 


on^ 


XYllI 


1 


irn: SlKn 


« 


n 


23 


nra ^x mn* laxn 


TO 


XIX 


11 


Dm:D3 is.T 


n 


1 


23 


i3cpn 


pn'Tin nitT 


'. 


35 


»nn3 napni 


n 


» 


23 


X^ DX >131 


TO!0 


XXI 


4 


D^'^n^il ^an 


. 


» 


33 


nxa 


.13*1 


» 


12 


ri' Skt onnnx 


. 


,. 


34 


Dpn nx imp otr »d 


D'^sna.! 


XX IH 


IG 


D.niaK f?prn 


•^ 


XII 


7 


[Dx: mn ^3n 


X1.T 


XXIV 


1 


IP? D.ll^KI 


- 


r> 


8 


m»na x^i 


nx-iBi 


XXV 


1 


oniDK P)Dn 


« 


XIII 


30 


or.i nx 1^3 


onn 


XXVJH 


9 


n.nn3K p ^xpar* nn 


-^ 


XVII 


28 


pu^ i:an 


DXi-l 


n 


11 


tt^9f .1 Ni o 


•^ 


XXV 


i;> 


D^>1P 


n3*n| 


« 


15 


T^2cr.ni 


t 


XXVIII 


3 


on^ nnaxT 


nt 


XXX 


25 


p|DV n« hrv\ Tvh\ 


" 


" 


3 
o"'? nt^n 


» 


2U 


»tt^: n« n:Fi 


^ 


y> 


19 


D3^ 


VH'. 


XXXI 


29 


Dsnx ».i^j<3 


» 


XXIX 


39 


DDHPiaa nin^^ ic^pn 


n^x 


^ 


3U 


na^n ^^.i 


« 


XXXII 


29 


dd':dS 


n«'7 


„ 


43 


•n^^ irK |."n':sS ik 


„ 


t, 


33 


nf?2:a 


•t:?^ 


♦. 


53 


' '^1^« 


t. 


n 


39 


nr:a p I'^a ':n iD^n 


'■n?^s 


« 


53 


0.113K 


» 


« 


39 


'>i^m nx r-in 


'71?>53 


fl 


54 


i.!^ i:'S*i 


» 


XXXIV 


14 


■inp^ »3 


noa 


XXXII 


2 


D^1^^« '3X^3 


» 


» 


14 


onax n^2h 


^:5^x-].i 


y, 


28 


ip'c na 


^ 


T. 


14 


^:n noai 


n5.n 


XXXIV 


7 


nxa D.nS inn 


n 


»r 


28 


x't^: *^ns: >:3 nea^ 


SX.71D 


XXXV 


10 


D^iSs 1^ "inxn 


V 


» 


28 


P 


Tineas? tn Exod. Ill 


22 


VI 


3 


» 


4 


» 


6 


» 


8 


n 


27 


YU 


1 


vm 


15 


IX 


28 


X 


5 


XI 


4 


XII 


11 
18 
27 
28 
42 
44 
4(> 


XIII 


11 
12 
15 
15 
1« 
17 
17 
IB 
21 
22 


XIV 


31 


XV 


1 


n 


11 


1» 


15 


» 


16 


n 


20 


"K 


21 


XVI 


88 


» 


88 


XVII 


6 


11 


7 


« 


12 


» 


18 


XVIU 


22 


XIX 


12 


» 


22 


XX 


1 


11 


2 
6 
7 
11 
15 
17 
18 
21 
23 


XXI 6 


XXa 26 
30 I I 

Tnna nin-s D^ri^gl j 

pjo »r©na n Oen. pn*nn 
np»n rt'?rin 
nsrn. 

T W 

IT D3 

Dipan h32 Exod. XXXV 


11 


* 


11 


n 


11 


„ 


12 


XXXVII 


2 


„ 


2 


11 


IS 


„ 


19 


n 


36 


J, 


36 


XXXlX 


2 


V 


23 


» 


23 


XL 


10 


« 


U 


H 


20 


XLl 


8 


w 


12 


t, 


29 


XUI 


18 


tt 


36 


XLIII 


23 


„ 


23 


XIJV 


19 


„ 


30 


XLV 


20 


» 


27 


XLVl 


30 


» 


30 


XLVIi 


28 


» 


31 


XLVIII 


13 


w 


18 


« ■ 


19 


« 


20 


XLIX 


6 


» 


7 


» 


9 


»» 


10 


m 


11 


tt 


11 


N 


17 


» 


19 


» 


20 


» 


21 


,» 


28 


L 


24 


11 


3 


II] 


3 


» 


8 


I> 


12 


n 


15 


» 


17 


n 


27 


rt 


31 


\ 


' 23 


VI 1 237 

D»ii^s} 1^ ia«n 

D'narri 
in a 

K-l' 'JJX D^'I^SO fix 
pmnn D3*3« ^i^«3 

ni^jyn nx x'ln 

pnMin DPBH 

pnmn nean rx"! hv 
nj 'D 

nniD 
P '0! 

npD D'.i'i'Xi 

iTipriFii 

nnox 

'3p:3n Dipo 
?l^rinin"j 

nhxn nx 

nx*! »D1 233 Exod. I I n'?-) Numb. XL 15 
, S5 I I n 


4 


n 


5 


« 


7 


m 


9 


« 


9 


« 


13 


V 


n 


n 


2 


» 


S 


D 


6 


« 


7 


» 


8 


« 


18 


n 


15 


« 


16 


III 


5 


11 


16 


IV 


4 


. 


S 


,. 


6 


VI 


2 


11 


7 


fl 


18 


VII 


1 


VIII 


29 


n 


29 


» 


30 


IX 


24 


X 


10 


11 


18 


XII 


7 


XX 


25 


« 


26 


\XI 


(> 


» 


6 


XXII 


33 


XX I Y 


11 


n 


23 


XXV 


51 


XXVI 


9 


1. 


IS 


XXVII 


34 


I 


18 


n 


47 


III 


32 


IV 


7 


„ 


16 


V 


6 fsr»%i nx^io SiN 

■ aipnn nt^x 
nnmn mn«mt nin* 

nnann nSTSn 

nwn xin 

VBpnn ntS^K 

tTcpnn n^X 

oi»Bpnn nf »y 

nKonp isn 

HKOTp nwtpn 

w» narsn 

wonp nnasn 

nxeinri 

nafan i 
»» iwnn namn ' 

onSnann in^^ \ 

'>h nvnh 

nitina D.Trl^sS 

n>na 

nfjBfirr 
D'jBn 

tnan {|t^an ^D 

Dnean 
D'>sn ^x 

nan* Exod. XXIII 


1 


» . 


2 


n 


3 


11 


27 


n 


28 


XXIV 


7 


n 


13 


11 


IS 


„ 


14 


1. 


16 


n 


18 


1. 


18 


XXVI 


1 


• 


6 


M 


6 


XXVII 


5 


N 


8 


11 


19 


« 


20 


SXYIII 


1 


1 


88 


II 


42 


XXIX 


9 


» 


21 


« 


80 


^ 11 


33 


« 


37 


XXX 


10 


n 


10 


ff 


23 


M 


34 


XXXI 


18 


XXXII 


19 n 29 

35 

XXXIII 16 
21 
14 

« 23 

XXXIV 4 10 

n lt» 

10 
24 
23 
23 
28 
31 
32 
34 
35 
XXXVIII 22 mnh 

nn»nn ysvi\ nryai n1iT 
in ^X naran 'icn ip 
HKOTp iniK riNnn 

nana 

on mp 

naron ?:Sn 

Ki^n 

pn»nSn rrp'*h 

ova njpi 

nar 

D^'1^K paicxa 

pn»iin inn nnn 

pn»nn nln>^ »» 
wy»n DJjn p 

nana 
urhv *rnpD"i 

^na^a siSn 

nMSTp DipD nsn 

1^ ^rin?ni 

^nhpni 

pnnw nin; nam 

nxnx ipn 

nt^ra 

nc^j? 

pn»)vi nna o:x nan 

pxn 

imr^n >n^sj 

nnan nai 

D\vfe»^n 

^a'D ins inx 

niX' 1CX 0^1 n-n 239 K«mb. XXXV 28 
XXXVI 1 

I 

13 
13 Dan. 
LeTit. 

1 Brnm. 
Iw. 
Job 
Kunb. 

2 KingM 
D©ut. 
Eeel. 
Zeeh. 
Esek. 
Kxed. 
Esek. 
Im. 
Esther 

2 Bam. 

Exek. 

Josh. 

• 
Iku. 
Prov. 
Pk 

2 Smm. 
Vh. 
Jttdg. 

n- 

Ocn. 

1 Chron. 

2 .Sam. 
Jercm. 

1 KingK 
Dcut, 

1 Sam. 
Mif^ah 
7(umh. 
Jercm. 
Zech. 
KumI*. 
Eccl. 

2 a^m. 
Numb. 

1 Chron. 
Numb. 
Ktithor 
1 Chron. pn>:a'oi pnmai rvh nm IH 25 

V 2.1 
IX 20 

XXVII IB 

XIV 19 

XI 5 

X 19 

XXVHI 51 

XII 5 

VII H 

XXXI 15 

XXXIX 29 

XVII » 

XXII 24 

IX 2ft 

Lit 2 

XIX m 

XIV B 

VII 24 

• 21 

VII 4 

XXVII 22 

L IS 

XII 2S 

t'XXV 6 

XX 28 

n 28 

XL 2 

IX 26 

XXIV 16 

V 22 

V 18 
I 45 

XX 19 

VI 11 

XXVI 16 

XL 4 

XI 14 

XXXI 47 

IX 12 

XXIH 28 

XXXII 6 

XXIH 27 

XXVI 38 

VIH 9 

IV 6 ytfi jnan 


Nuaib. 


V 28 


njrj6 i 
. 80 


TOina j 
. HO 


nin»ri '■ 
» 81 


0>Kt^3,n 
VI 12 


nwrip nj'M^ 
„ « 


nimi 
, 7 


Q^QQtE^ni 1 
» tl 


•t -7 
Vll 1 


in tan 'n pn*tt^n a-x , 
^ 11 


NH 
^- 84 


m 1 
n 89 


JT!5«n 1 
« 8» 


nn3i<fj ' 
VIII 7 


Dn;ikr! ^ 
, T 


n?s? , 
IX 10 


DTO3«n 
XI 12 


Tawn ; 
,. 1« 


^'??''? , 
I. 15 


nji-iKH 
«. 16 


HMKH 1 
r 16 


>rjf?5Kn 1 
n 18 


tMSKn ^ 
« 22 


'l^Xn ; 
» 2« 


nliaxn 
,. 28 


f^?3xn ' 
1, 23 


'pTixn 
« 82 


x^'i^O ! 
, 88 


tTi^n ; 
n 84 


^:W 
XII 7 


'^v?W 
n 8 


D^Tixn 
XIII 80 


^>iKn 
XIV 41 


bixn i 
XV 20 


^pnxn : 
y, 41 


mo ' 
XVII 28 


•^0 e]'plNn : 
XXV 13 


•en ?lplNn : 
1. 15 


D»plj<n 
XXV III 16 


ni-i^iNri 
31 


5v« ns-ilxn : 
XXIX 19 


»ni«n ! 
81 


3i?Kri 
89 


r?w 
XXX 17 


^»? i 
XXXII 88 


niJKn i 
89 


'??W i 
XXXIV 14 


D'j5?Kn 5 
f, 14 


••nnxn ; 
16 


rnxn i 
19 


nltnxri 
20 


»nn>fn 
XXXV 4 


M^riKn ; 
5 


•I - T 
n 18 


'OTrrxin 
n 13 


D^pBi^xn 
25 


nntrnxn i 
25 cnwan at*xn tmon nmra fin?''. 

mi 

nprn 
'b nfiD8 TOO 
D^'tttnan 

nana nna 

nan 

nl89sn 

cnnan on^ 

>nn2 onpm 240 n-n a-i 1 8am. 


IX 


3 


ninxn 


Ezek. 


XXI 


11 


nsKn 


Isa. 


XIX 


3 


D»^xn 


Numb. 


XXI 


1 


Dnnjjn 


Isa. 


LXVI 


9 


';»<D 


Ezek. 


XLI 


16 


mattxn 
nn 


Levi*. 


XI 


19 


nwKO 


Jerem. 


XV 


11 


5„'X? 


1 Sam. 


X 


22 


«?0 


Ezek. 


XXIV 


17 


pm 


Deut. 


XII 


22 


^r^O 


Isa. 


XLI 


22 


'^» nixan 


Jerem. 


XXXVII 


15 


I^DKH 


Gen. 


XIV 


5 


D*.!?»xn 


» 


XXX 


6 


K?>s5h 


Exod. 


XXXIV 


22 


•te pi^DKH 


Ezek. 


XXVI 


18 


!?«•? 


Ps. 


xxxYin 


6 


ii&\y5n 


" 


XXIII 


16 


'on SIPKH 


Jerem. 


VII 


17 


ir^?n 


2 Sam. 


XXIII 


20 


i'na nj^an 


Numb. 


XIX 


10 


pipxn 


Kumb. 


XXVI 


30 


nrrxn 


Gen. 


XXYI 


15 


n'lxan' 


1 2 Sam. 


XVII 


11 


^DKH 


Ezek. 


XLIII 


2 


n^xo 


2 Snm. 


IV 


3 


Dwxarr 


Jcrem. 


XLVII 

'pDKn 


Dan. 


It 


26 


fn>x,i 


1, Sam. 


XXVII 


12 


^>??n 


1 Chron. 


XX VT 


15 


DWKH 


2 Kings 


VI 


21 


nsnn 


Exod, 


V 


21 


DFit^xnn 


Gen. 


XLI I 


16 


npKH 


2 Sam. 


XIX 


43 


^I3xrr 


Gen. 


XLI 
XXXIII 


85 

It 


nx?n 


Isa. 
i 

2 Sam. 


III 
IX 


21 
3 


^?0 

DDKH 


1 Kings 
Prov. 


XIX 
XXV 


8 
21 
Ezek. 


XL 


4 


nnjs*2n 


P. 


LXXVII 


9 


Dpijn 


Exod. 


XVI 


32 


^pi^Pgn 


Isa. 
Ps. 


XXXVII 

XLVIII 

LXVI 


26 
15 
11 


vnxan 


1 Kings 

Dout. 

Judg. 


XX 

XXII 

XII 


41 
6 
5 
Ezek. 

Ps. 

Job 


XVI 
LXXX 

VIII 


19 
6 
3 
Ezek. 


XXII 


20 


i^*'??n 


Micah 


I 


11 


^¥«0 


Isa. 


XXXVI 


12 


^xn 


Isa. 


LVI 


3 


^!I?'!i 


Amos 


III 


10 


onicxn 


2 Chron. 


IX 


11 


D^aia^xrr 


Numb. 


XVI 


21 


ibian 


Micah 


VI 


6 


^onp.Kn 


Josh. 


XXIV 


26 


rf?i$r\ 


1 Kings 


vin 


53 


Dnjjnin 


Numb. 


XXVI 


17 


'^^1»0 


Jcrom. 


XXIII 


23 


».i^xn 


Ezek. 


XX 


30 


inin 


2 Snm. 


XXIII 


85 


'31»n 


2 Kings 


V 


7 


D^.l^xo 


IIOH. 


VIII 


13 


'5??n 


Judg. 


XVI 


14 


^•J^'*? . 


Oen. 


XXXV 


8 


[i^xn 


Job 


XXIII 


16 


':^»n3n 


I>uut. 


III 


13 


a^TKH 


1 Kings 


XVI 


34 


^^8? 


llos. 


IV 


18 


^sn 


1 Sam. 


XIV 


37 


Ti«n 


Isa. 


XIX 


8 


•^ D>Wxn 


Ocn. 


XXXVII 


10 


Nian 


Numb. 


XXVI 


40 


Tm 


Lovit. 


XIX 


4 


'on nh^hm 


Jsu. 


XXI 


2 


iJisn 


n 


r> 


17 


m-jK."! 


2 Chron. 


XXIX 


22 


D>^xn 


Ps. 


XXV 


3 


DHJian 


2 Kings 


IX 


34 


rniij«n 


Ezek. 


XL 


49 


D^xn 


» 


CXXIIl 


4 


r'lan 


Ezek. 


XVII 


3 


nw 


1 Kings 


X 


12 


D^aoSxn 


- 


LXXXVI 


2 


noTan 


Judg. 


xrx 


17 


nix.n 


«♦ 


XVII 


20 


n^Qh^n 


Am OK 


IX 


« 


mian 


Job 


XXII 


15 


nnxn 


Numb. 


XXVI 


26 


^iSxn 


Isa. 
Numb. 


XXIV 
XXXI 


3 
32 


plan 
ran 


Prov. 
iHa. 


XIX 
LIV 


11 
2 
1 Sam. 
Nah. 


XVII 

I 


lb 

1 
2 t'hron. 
By.ek. 


XXVIII 

I 


14 
14 


ntan 


1 Chron. 
3Ial. 


VII 

I 


14 

13 
Numb. 
2 Sam. 


V 
VI 


23 
22 


ti^xn 
•^D nlnoxn 


Zvuh. 


III 


2 


-inan 


2 Sam. 


XXIII 


33 


^Tttcn 


Gen. 


XXXI 


33 


'on nnoxn 


1 Chron. 
Jcrom. 


XI 
XLIX 


33 
4 


nncDan 


Micah 
Numb. 


VI 
XXVI 


10 
38 
Jerem. 
Deut. 


LII 

II 


15 
10 


D'pxn 


» 


XXVIII 


16 


r.ni33n 


1 Sam. 


V 


6 


D^Tftitrxn 


2 Sam. 


xni 


20 


p:>pxn 


Isa. 


XXII 


11 


Dripan 


Numb. 


XXVIIl 


3 


ni^xn 


Jerem. 


vn 


28 


n:mT 


Uuth 


III 


15 


'2n 


2 Sam. 


II 


9 


n^c^xn 


Micah 


11 


7 


i^Qxn 


1 Sam. 


XX 


40 


«*5n 


1 Sam. 


XXX 


8 


^^>mn 


Ps. 


CXVII 


1 


D'sxn 


2 ChroQ. 
Ezek. 


XXVIII 
XXVII 


27 
26 
Ps. 
Numb. 


V 
XIII 


11 
24 
Deut. 
Neh. 


XXVI 

III 


18 
34 
Numb. 


XXXII 


17 


q«*?n 


Judg. 


VII 


19 


n'lbe^xn | 


Numb. 


XI 


12 


jttxn 


Isa. 


XLIII 


23 


^»^'?n 


ff 


V 


28 


3:t^xn ' 


2 Kiiig.s 


xvin 


10 


ni:axn 


2 Kings 

Gen. 

Numb. 


XIX 

XLIII 

XVI 


25 
9 

14 
Neh. 
Dan. 
Josh. 


III 

I 

XIII 


14 

20 

3 


6o niBtf^xn i 
D*psrxn 


Lament. 
2 Kings 
Ps. 


IV 
X 

CXIX 


5 

1 
66 


'n:5xn 


Hab. 


II 


15 


cs^an 


2 Kings 


VI 


22 


'i^^^fn i 


Job 


XXXIV 


18 


"ii2i>;D 


Isa. 


XL 


21 


Dfiirnn 


Numb. 


XXVI 


31 


»^N"iferxn '■ 


n 


» 


31 


lajj? 


Deut. 


XXII 


6 


D>V»3n 


Judg. 


I 


32 


n^Jjn i 


Ezek. 


XXVIIl 


9 


"iJ2xn 


Joel 


I 


11 


ittrnn 


Jerem. 


VII 


19 


'fixn ; 


Amos 


IV 


1 


n1*i?xn 


Ps. 


XLIV 


8 


nit^>3ri 


Judg. 


VI 


31 


orixn , 


Deut. 


XXVI 


17 


^"]5N*0 


» 


LIII 


6 


nne^»3n 


Micah 


VI 


7 


inxn 


Gen. 


XLII 


16 


fl?**'"? 


" 


LXXXIV 


7 


NpIO i 


1 Kings 


VIII 


2 


D>:nxn : 


Job 


IV 


17 


eri:xn KOI n-T] 241 2 Sam. 


XXIII 


34 


« 


XXIV 


6 


Egther 


11 


6 


Joel 


IT 


4 


2 Sam. 


XIX 


37 


Gen. 


XXIY 


17 


» 


XXI 


8 


Jerem. 


vn 


9 


Zech. 


V 


8 


Exod. 


XXII 


3 


ItUL 


LXYI 


17 


Esther 


IV 


U 


Is*. 


X 


16 


1 Chron, 


XI 


38 


i> 


XXII 


2 


J, 


IV 


19 


Clen. 


XXVII 


25 


1 Sam. 


xm 


9 


2 Sam. 


III 


34 


Josh. 


XI 


16 


Amos 


V 


25 


2 Sam. 


XV 


18 


£zck. 


VII 


7 


Levit 


XI 


14 


2 Sam. 


I 


6 


Judg. 


XX 


42 


Dcttt. 


IV 


4 


Jorom. 


XIII 


11 


Micah 


u 


12 


Ph. 


XXXI 


19 


Dan. 


IV 


38 


* 


VI 


8 


Dent. 


I 


44 


Josh. 


XIX 


12 


Jonah 


II 


1 


Zech. 


XII 


11 


lu. 


XI 


8 


Jerom. 


XXII 


18 


Pb. 


evil 


1 


Jerem. 


XXIV 


2 


Cant 


VII 


14 


Levit 


XI 


19 


Zeph. 


I 


9 


Lament 


II 


1 


iBa. 


LXIII 


1 


Ps, 


Lxn 


4 


Jerem. 


XLVI 


28 


Dan. 


IX 


7 


2 Chron. 


xm 


9 


2 Sam. 


XXIII 


30 


Isa. 


XIX 


8 


Jerem. 


L 


17 


n 


XXVII 


16 


Deut 


XXX 


1 


Jerem'. 


XVI 


15 


Pb. 


V 

31 a 


11 •ha ^?^an 1 


Josh. 


XIII 


5 


,Tjv^?s,n , 


1 Chi 


X!I 


4 


no^W i 


Neh. 


III 


7 


h^^r j 


1 Chron 


XII 


3 


n^^an \ 


Dent 


X 


17 


'nV¥^ 


Zcph. 


I 


5 


^sn 


2 Sam. 


XXIV 


5 


3^jn! 


Ps. 


IX 


12 


3:Sn 


1 Chron. 


XII 


7 


'^Wn 


Ps. XXXVIII 


17 


ni3an 


1 Ram. 


XII 


24 


Finn ^ 


1 Chron. 


XXIX 


11 


m^Ji ' 


« 


XVII 


19 


nan 


2 Chron. 


XXVIII 


18 


onan 


1 Chron. 


XXVII 


28 


ns-ian 


Ezck. 


XLII 


12 


npsr\ 


1 Chron. 


XII 


4 


^tran 


Judg. 


XIV 


16 


icrari 


Isa. 


XXVII 


8 


\pn 


» 


LIX 


11 


nnmi 


P«. 


xc 


9 


Dorian 


2 Sam. 


XX 


13 


in 


Gen. 


XX 


4 


TO 


Numb. 


XXVI 


48 


n^^nn 


Ezra 


I 


8 


vyp^^in 


1 Chron. 


XI 


34 


vinp;5nn 


Lcvit 


V 


2B 


D'pa^ri 


Qon. 


XV 


17 


'PiRain 


Prov. 


VI 


28 


n?^n 


EMthor 


II 


8 


nna^n 


1 Chron. 


IV 


89 


'^?5n 


2 King8 


II 


16 


«n?^o 


Ph. 


V 


2 


D^l^^n 


Jerem 


XXXVI 


16 


nr^n 


I«a. 


XLV 


21 


nn 


2 Sam. 


XY 


12 


{is'i-nn 


E/ck. 


XLII 


12 


jTjn 


1 Sam. 


XIV 


9 


nhh 


2 Chron. 


II 


16 


nh 


2 Sam. 


XVII 


29 


n^^ri 


p«: 


CXLIII 


5 


D\^TOn 


Gen. 


XXXI 


46 


np>3i^rj 


Ezok. 


V 


1 


J^^n 


2 Kings 


IX 


35 


3 onn 


Esther 


11 


6 


•win 


Zech. 


IV 


3 


iT^n^n 


I8a. 


XLIX 


9 


T^'"^ 


Jerem. 


XXIV 


1 


DFirjnn 


Amos 

: 


I 


6 


orwi^n 


1 Kings 


IX 


11 


»^n 


2 Kings 


XV 


29 


D^ann 


Ezek. 

1 


XLVII 


8 


vinn 


j I... 


III 


23 


'H'ln 


j 2 Kings 


xvn 


26 


lO'^n 


. 


w 


27 


omn 


1 Kings 


XIV 


10 


ion^n 


1 Chron. 


VIII 


7 *^3an i 


Kumb. 


XXVIII 


26 


•^» \:iP3a.T ' 


Judg. 


II 


1 


■on .jynin ^ 


Jerem. 


XXIV 


2 


'n?3ari 


Numb, 


XXVI 


36 


laan : 


Levit 


XXIII 


20 


main ; 


Eccl. 


VI 


12 


-^10 1 


« 


VII 


15 


iian 


2 Sam. 


XVI 


7 


inan 


Numb. 


XXVI 


38 


t^»^an 


1. 


XIII 


19 


hw 


1 Sam. 


IX 


13 


n^ian 


Hab. 


III 


8 


nl^rian 


Judg. 


VI 


28 


nnian 


Ps. 


CXXII 


3 


*1ian 


Jerem. 


XLIX 


1 


riTOn 


Job 


XV 


8 


'n-^l^ri 


Jer-em. 


XXXI 


30 


npi-jan 


Job 


XXII 


18 


nan 


Josh. 


XV 


11 


.lan. 


Exod. 


XXII 


5 


nan 


1 Chron. 


IV 


21 


nan 


Zech. 


XI 


2 


'lan 


Numb. 


XI 


6 


>a=ian 


1 Sam. 


VIII 


3 


'ilIlO 


Jerem. 


XIV 


1 


»alTan 


» 


XIX 


10 


n^ran 


» 


XXXIX 


2 


onjan 


If 


XXIII 


28 


D^^nan 


Ezck. 


XXYIII 


18 


'?T 


» 


II 


15 


i<]in 


Gen. 


V 


2 


a»n3 niK»an 


Job 


XXIII 


6 


'm 


Gen. 


XXXVII 


24 


'^''i^ 


Jerem. 


LI 


11 


J^^'an 


Isa. 


LII 


11 


♦3^»an 


» 


XLVII 


13 


'\3'an 


Gen. 

- 


XXXVII 


20 


ia?>an 


2 Sam. 


XXIII 


31 


D'*i»an 


Gen. 


XLI 


7 


it^»an 


« 


» 


20 


^n^x^ 


1 Chron. 


VIII 


13 


h{n 


2 Sam. 


XX 


14 


o>a^an 


Kumb. 


XXVI 


44 


nh^h^n 


Gen. 


XXVII 


38 


nj»a.n 


Deut 


XXVIII 


2 


rh^l 


1 Chron. 


XI 


39 


A^n 


Gen. 


XL 


10 


ni^an 


Ezek. 


XLV 


11 


on"6an 


Gen. 


XVII 


17 


^>^an 


Isa. 


VII 


19 


n^^^an 


2 Sam. 


II 


29 


r^i'"??^ 
o^a^^an 


Esther 


II 


3 


n'b:in 


Deut 


XXVIil 


52 


on'^an 


Ezek. 


XVII 


24 


^^^ 


Isa. 


X 


31 


D^?C 


Exod. 


XIX 


23 'So Dni33n 

•on Dnsan 
• \' ' 

i^nn 

»bn 

bvfp^n 

nnoan 

D*1?ann 

♦laan 

nj^aan 

ipain 
I92n 

ni?30 

rxsn 
nn^an 

n?f53n 

Dxnan 

n'ian 
iw 
n^n 

nifan 

wian 

'^ niKnan 

'on nknan 

^n>-i3n 

onan 

nlDian 

'fihan 

i^»e>;in 

fign 
ninan 
ilinan 

nn 

rtlnan 

'nnsan 

D'3|.n 

*?3an 242 -n 30-1 S Kings 


XXIV 


15 


Dent. 


VIII 


2 


fs«. 


XLVIII 


21 


Keh. 


VI 


17 


Gen. 


XXXYII 


25 


P«. 


LXXYIII 


68 


Eccl. 


YJI 


25 


» 


X 


13 


P«. 


V 


6 


tm. 


XLI 


7 


1 Kings 


I 


41 


Jercm. 


IV 


19 


2 Kings 


XI 


2 


ProT. 


xxYin 


8 


Lament. 


V 


5 


Kz«k. 


XXVII 


83 


» 


n 


27 


Kxod. 


XXIX 


27 


ti 


IX 


18 


1 King* 


X 


7 


D«n. 


lY 


33 


Ps. 


II 


10 


Jerem. 


VI 


8 


Hub. 


II 


18 


P«. 


XCIV 


1 


« 


LXXX 


a 


Job 


X 


8 


£sek. 


XXXVIII 


8 


Jerem. 


XXXIV 


IB 


Zeeh. 


V 


4 


Ezek. 


XX 


14 


£xod. 


XVI 


3 


Dent 


IX 


28 


Job 


X 


16 


Esek. 


XXIV 


6 


Pg. 


CXLII 


8 


Josh. 


II 


8 


Gen. 


XIX 


5 


Ps. 


XXV 


17 


» 


XLV 


3 


n 


XLIV 


23 


2 Kings 


XVI 


17 


Gen. 


XLIII 


22 


Josh. 


II 


18 


2 Kings 


xn 


3 


Job 


VI 


24 


Gen. 


XLIX 


26 


« 


XLni 


7 


Lament. 


II 


18 


Numb. 


xxxn 


21 


Judg. 


II 


23 


Exod. 


XXIX 


27 


Jorem. 


XLVIII 


11 


2 Chrou. 


XX 


11 


Cant. 


ni 


4 


H08. 


II 


7 


Pb, 


CXIX 102 tHt 


Esther 


IX 


11 


vHt 


1 Kings 


XVIII 


30 


D?>Vin 


; 1 Chroit. 


XI 


27 


nto^T 


2 Kings 


XV 


16 


o»?^n 


Sxr* 


VIII 


25 


^9fm 


i 

Amos 


IV 


3 


ni^Hi 


Isa. 


XIX 


18 


mh^n 


Gen. 


XXIV 


5 


D»^T 


Exra 


X 


14 


chM 


» 


» 


17 


npin 
nam 


Job 


XXXVII 


6 


no^T 


« 


VI 


28 


mn 


Josh. 


VII 


7 


njvi 


1 Chron. 


xvu 


27 


TII'T 


Gen. 


XLIII 


18 


151.1 


Zeeh. 


IX 


5 


C|3V1 


Jerem. 


VI 


15 


niDjn 


Ezek. 


XVII 


24 


rippin 


Lament. 


I 


5 


npwn 


Mai. 


11 


17 


^Tojn 


Isa. 


XLIII 


24 


npjn 


HaL 


II 


17 


h^n 


Isa. 


XLIII 


24 


xrpin 


1 Chron. 


XXV 


8 


nf*pin 


n 


III 


24 


jji^fiin 


Deut. 


VIII 


8 


nmt 


Ezek. 


XX 


4 


'Kxin 


1 Sam. 


VI 


2 


irnKiriiT 


Job 


XXXVII 


19 


o^nmn 


Jerem. 


XI 


18 


omyin 


« 


XXXI 


19 


Xinv(pn 


Dan. 


11 


29 


'?PWT 


Exod. 


XXXIII 


13 


vrt PIK»Vln 


Job 


XXVI 


3 


'»•« n^ncin 


ProT. 


XXII 


19 


T2rtn 


Dan. 


II 


23 


DKrrm 


Gen. 


XXVII 


29 


'?r¥in 


Josh. 


X 


3 


pwi 


Ezra 


IV 


22 


i3?lin 


Gen. 


IV 


20 


•nm 


Ps. 


XLII 


G 


miin ; 


Job 


XXXII 


11 


wnn^iin ' 


Jerem. 


XXII 


28 


VTiin j 


Isa. 


XVI 


4 


win 


Jerem. 


XXIX 


23 


^l 


Exod. 


IX 


3 


ll'im ; 


Ps. 


CII 


5 


>T-)in 1 


ProT. 


IX 


8 


itt^Tin ; 


Isa. 


XXX 


33 


Dtt^''l1n ; 


Numb. 


XXVI 


58 


DTVI i 


Uos. 


II 


5 


pnin 


Ezek. 


XLvn 


22 


^Rtpiin 


Eccl. 


VII 


1 


^nnin 


Gen. 


XLVIII 


6 


Dfi'i'n 


Ezek. 


XYI 


4 


':niin 


Lerit. 


XXV 


45 D*^*inr! 


! Jorem. 


LI 


34 


on^n 


Job 


XIII 


23 


nlinn 

t - 


Judg. 


YI 


15 


^'nnin 


Jerem. 


XXXIX 


10 


^snrin 


Ezek. 


XXIV 


10 


njlDTin 


Jerem. 


YIII 


14 


ow 


Xelu 


VIII 


15 


2tm 


l»a. 


LV 


IS 


Tthn 


Esther 


II 


7 


is'tt^hn 


Exod. 


XXX 


36 


in 


2 Kings 


XXIII 


15 


m 


1 Dttu. 


VI 


25 


^^>KtT 


1 Gcu. 


XLI 


7 


«^T 


» 


*• 


24 


n^Kln 


i Dan. 


XI 


20 


^K3in 


i 

1 Bam. 


XIII 


21 


tt^^-fcT 


Ezek. 


XLYI 


17 


itt^am 


Isa. 


XLI 


4 


»Re^?in 


Micak 


II 


9 


pi3in 


Jerem. 


LI 


33 


«Vjin 


Ezek. 


XXVII 


10 


fppm 


tt 


XV III 


25 


DnP5in 


» 


« 


29 


'3R??in 


9 


XXI 


26 


nrnn 


ProT. 


IV 


11 


s*''^ VTVTln 


2 Chron. 


X 


18 


irr^T 


Ezek. 


XIV 


10 


o^nin 


Dan. 


V 


28 


i3^nin 


Prov. 


XIV 


28 


^jrii'T 


Lcvit. 


I 


16 


>5^Tin 


Isa. 


XXXIV 


6 


T\V 


EHliior 


IV 


8 


^rrm 
•8" ':nin 


Ezek. 


XXX 


2 


npii.T 


1 Chron. 


V 


10 


^I'Pjpnin 


» 


XXVII 


31 


Hjriyiin 


Hab. 


I 


6 


mn 


Nch. 


XII 


38 


Dnin 


Jcrum. 


11 


11 


^V 


Joul 


I 


2 


^n^n 


2 Chron. 


XXIX 


36 


6rrin 


JoHh. 


X 


24 


^ri^nin 


1 Sam. 


XXV 


42 


i^pin 


Ezek. 


XXVI 


17 


nji 


2 Kings 


VII 


13 


aTia jn^p 


Jerem. 


XXVI 


19 


n;ln 


1 Sam. 


XVII 


28 


n^v^ 


Numb. 


XXII 


30 


. npin 


Lament. 


IV 


6 


P^ 1 


Job 


XXX 


15 


i^m 1 


Gen. 


XIX 


29 


•■='1^^ ' 


Ps. 


CXIV 


8 


nHi 


Aiuos 


V 


7 


nSn 


Isu. 


XXXVI 


18 


mHi 


2 Kings 


xvm 


33 


mHn 


Gen. 


XXIV 


21 


iTSin 


1 Chron, 


XXVI 


28 'fie Din 
n^in nn '^3 pin 

^pl'i 
mpin ^nn 

Tfi^n 
minn 

'IT"? 
nanin 

W 
'3TJC 

Do-j^n 
onhn 

m^ 

n^n 

nn 

D*Nwn 

fSinn 
riD^mn 

nn^^^ 

IWT 
KwSnn 

» jionn 
n^nn 
nsnn 

njiDnn 

W7 
npsnn 

'Dsnn 

oocnn r^nj^nn :»-i n-n 243 MiPfth 


XXXVI 
VI 


3 

13 
p«. 

Dan. 


CXXYI 5 

I 12 
Gen. 


XLVII 6 
XLII 28 
Gen. 


XI 


6 


D^nn ; 


Levit. 


VII 14 


pw 


Levit. 


XXIII 43 


'ri^rin 


D«at, 


VIII 


15 


tth9?nn 


nn 


Ps. 


XXXIV 7 


ip'ttrin 


Kiimb. 


XXXI 


'^ 


^bm 


isa. 


XLII 22 


^arin 


Isa. 


LXIII » 


Dx?;e^in 


Amos 


VII 


4 


pbnn ' 


Josli. 


VI IT 


nn«2nn 


1 Chron. 


III 18 


PDs^in 


K 11 nib. 


XXVI 


;»(! 


rphm , 


„ 


,. 25 


nK'Sjnn 


2 Sam. 


XIV 4 


n^m 


Joel 


IV 


lu 


vbnn \ 


Isa. 


XLIX 2 


*3X'2nn 


Job 


XXVI 2 


nre^in 


Isa. 


II 


16 


rnonn 


2 Sam. 


VIII 2 


Sann 


Judg. 


XII 2 


Dri^ttHn 


Ocn. 


XXVII 


15 


monn 


Jonah 


I 6 


^jnn 


Ps. 


V 9 


aw "it?1n 


Jerem. 
Numb. 


XXV 
XXVI 


15 
21 


npnri 


Zcch. 
1 Chron. 


XI 14 
IX 31 


D'rianri 


Dan. 
Micah 


II 85 
VII 3 


n3n 


2 Sam. 


XVI 


2 


oniann 


Judg, 


XYIII 17 


■ii:nn 


Isa. 


XLIV 20 


^nin 


Cant. 


V 


7 


nionn 


Xuml.. 


XXVI 15 


»5nn 


Pb. 


LXXIX 11 


nnin 


Exod. 


iV 


20 


*ibnn 


Ezck. 


XXI 19 


nninn 


Kttth 


II 18 


nnnin 


Oen. 


XIV 


i) 


ne^pnn 


fsii. 


LXVI 22 


D^crinn 


tn 


Judg. 


VII 


11 


D>t^ttnn 


Xeh. 


X 34 


D'?^inn 


Jerem. 


XXVI 6 


a'^3 nnt^TH 


Jcrcm. 


XXXIX 


4 


D^nbhn 


Cant. 


II 2 


D*ninn 


Levit. 


VII 17 


nnjn 


Prov. 

Oen. 


XXXI 

L 


30 
Ocn. 
ProY- 


II 11 
XX VII 3 


Slnn 


1 Sam. 
Ezek. 


n 15 
VII 10 


nail 


Jcrcm. 


XXXVII 


lf» 


ni'^jn 


Alal. 


I 13 


n^inn 


Jcrcm. 


XLIII 2 


Dn?n 


2 Chron. 


XXII 1 
c\-^mi 


Dan. 


II 6 


'.Sinn 


Numb. 


VIII 7 


ntn 


Kuni»». 


XXVI 


5 


'2inn 


^'nh. 


III J7 


D»:inn 


; EccL 


XII 12 


nnjn 


Job 


I 


y 


Dsnri 


Nuinh. 


XXVI 39 


'DDinn 


Oen. 


XIV 5 


D»mn 


Gen. 
2 Sam. 


XXX 11 
XXII 


11 

31 


Dnpnn 
D'phn 


2 r<am. 


V 4 
VII 17 


linn 


Ezek. 
1 Kings 


VI 9 
I 9 


mifn 


Exod. 


XVI 


IS 


*i'pi7C 


Jerem. 


LI 12 


pnnn 


Ps. 


CXXIV 6 


D»3nnn 


Isa. 
Dan. 


J 

VII 


2-.; 


Jbnn 
^2pnn 


Nah. 
Jorem. 


III 14 
XXXI 82 


*P.\^nn 
^pnnn 


lita. 
Lament. 


XLVIII 21 
I 8 


Si 


Isa. 

Nell. 


XXXIU 

XVIII 

1 


St 
23 

11 
>l)oah 
Jorom. 
Numb. 


IV <i 

L 43 

Xni 18 


' 1P'?00 
innp;rnn 

pm 


T8a. 
; Pb. 

■ Numb. 


LVI 10 

LIV 2 

VI 6 
Kuh.S*. 


XXVI 


32 


^lono 


Ihh. 


XLI 9 


?|'r)|5?nn 


Isa. 


I 16 


«!n 


2 Kings 


XV 


5 


n^tt^pnn 


.Itrfin. 


VI 9A 


i3np.rnn 


2 Sam. 


XVIII 18 


n>3?n 


Isa. 

1 Kings 


X 

X 


15 

T 


3snn 


Amos 


VIII 1?1 
IX 8 


»:np?nn 


: Isa. 


XLIX 1 
XLIII 26 


■i>3;n 
';T3in 


Numb. 


XI 


5 


n^Vnn 


Jerem. 


XXXII 35 


'pnn 


Numb. 


V 18 


in?tn 


£2ck. 


XLII 


9 


nj'^nn 


2 Kings 


XIII 6 


'pnn 


Ezek. 


XXI 29 


DDnarn 


Jfunib, 


XXVI 


a 


'^ '?nVC''^ 


Gen. 


VI ly 


»rr.-| 


« 


» 29 


^^v^ri 


Exod. 


VIII 


21 
j Xumb. 


XXXI 18 
XXII 33 


vnn 
»0**nri 


Ebthcr 
Isa. 


VI 1 
XVIII 5 
J, 


xm 


10 


npnn 


n 


XXXI ir, 


Dn>?nn 


[ « 


XLVI 6 


n'b}r\ 


l8a. 

Job 


X 
XI 


1 

7 
1 Ezck. 
Judg. 


XLIV ] 
XX 37 


prm 
w^nn 


Cunt. 
j Dan. 


II 12 
II 9 
2 Kings 


ill 


2H 


^'linO 


! " 


VIU 19 


on^nn 


; Isa. 


IX 14 


^n^ 


Jerem. 


XXXIII 


]-i 


2:inn 


Gen. 


XLVII 25 


'tan^nn 


Judg. 


XV 4 


m'Ditn 


Ezok. 


XXVI 


2 


"PIW 


Jerem. 


IX 16 


niODnn 


IIos. 


IV 18 


n^n 


Ezra 


IV 


1.5 


n^yir} 


Obad. 


20 


^nn 


2 Chron. 


XXIX 19 


n^jfn 


Zeph, 


in 


(y 


'Pi-i-^nn 


Levit. 


X 10 


bm 


41 


XI 14 


Dn^:?."! 


Levit. 


XI 


22 


hi^im 
XI 29 


T^nn 


\..:\\t. 


XX 5 


D^:in 


2 Kings 


IV 


13 


nnnnr;! 


- 


XXIV 5 


n^nn 


Uos. 


V 3 


ri\:?n 


Ua. 


LXVl 


5 


D'lTin 


1 Judif, 


XX 40 


f^bm 


Dan. 


VIII 19 


oy-jn 


Keh. 


ni 


20 


nnnn 


Hob. 


VII 5 


^^nn 


2 Sam. 


XX 4 


P?in 


! Chron. 


XII 


6 


2'M »si-inn 


Joel 


II 9 


Q^:^bnri 


Isa. 


XV 8 


npprn 


Exod. 
Judg. 
Jcrcm. 


VIII 

VIII 

LI 

j;i b 


15 

12 
3 


nnnn 


2 Chron. 

I«a. 

Judg. 


. XXT 15 
Lia 10 
XIV 19 


mn^^nn 


1 Sam. 

Dan. 

Exek. 


XXVI 1 
XI 6 

VII 21 

244 n-7] 101 Gen. 


XXIV 60 


'V 


%n 


2 Sam. 


XIII 20 


^?h*Tnn 


Levit. 


X 19 


3©«n 


Job 


XXXIX 9 


. n^^ij 


Cant 


II 9 


MTjn 


2 Bam. 


y 2 


a*ro nn^rj 


» 


VI 6 


^?!? 


Deut. 


XIII 16 


Dinn 


1 Chron. 


xni 12 


T''3 


IM. 


XLV 9 


-lO^^T 


Josh. 


X 28 


DTO 


2 Chron. 


XXX n 13 


h^yn 


Exod. 


I 22 


.Tiiro 


Numb. 


XIV 45 


rv^y^n 


Kumb. 


XXVI 12 


'ryri 


2 Sam. 


XX 26 


n«>i 


1 Sam. 


XV 15 


^:^lm 


Dan. 


IV 26 


hp^O 


Exod. 


VIII 1 


onM^n 


m 


» 20 


>n!3inn 


Kumb. 


XXII 38 


hyn 


Ewk. 


XL 15 


yw |inK»n 


Jo»h. 


II 10 


• ^mw 


Don. 


VI 21 


byn 


Josh. 


VI 13 


D^^?*^ 


Judg. 


VIII 13 


Dinn 


KcK 


HI 34 


i^?;o 


Ezek. 


XXXVII 4 


r\Wyn 


tt 


XIV 18 


no'Tin 


Hos. 


VIII 14 


nihyn 


Job 


VITI 11 


^m 


Jerem. 


XIX 2 


a^na n^Dinn 


Ps. 


XLV 9 


'by*} 


Ps. 


XXX 10 


rpn 


Isa. 


XXVIII 24 


nhhn 


Job 


XL 28 


nis^n 


Keh. 


XII 8 


nn>ri 


» 


XVII 9 


vH^n 


Gen. 


XXXIV 4 


rnh^n 


2 Kings 


IX 35 


•Dp Dn»n 


Kumb. 


XXX 15 


c^inn 


Eccl. 


XI 10 


nn^'jl 


Ezek. 


VII 17 


'w. onjn 


Keh. 


XI 35 


D^c^inn 


Jerem. 


XVI 3 


nn^*n 


Jerem. 


XL 14 


thin 


Amos 


V 8 


^^no 


Levit. 


XII 7 


n^h^n 


» 


XLIV 15 


DW*rt 


Ezek. 


I 4 


7Dt^nn 


I Chron. 


XIV 4 


ti'^'rhn 


1 Sam. 


XXVIII 9 


. '^jn»r! 


« 


VIII 2 


n^ot^nn 


Exod. 


II 9 


^yh^n 


Gen. 


XLVII 24 


rivrj 


Keh. 


X 2 


D^oinnn 


Jcrem. 


XLIX 3 


'W\n 


1 Chron, 


IV 18 


^nv 


Levit. 


XV 3 


D^nnn 


Exod. 


XVI 4 


It^n 


Jcrem. 


VIII 19 


nin^n 


Gen. 


XXXVIII 25 


nonnn 


Amos 


III 3 


'«3hO 


n 


XJII 23 


P7in 


Isa. 


IX 3 


nfnnn 


Joel 


XIV 12 
I 4 
Ps. XXX 10 
LXXXVni 13 
^n 


Job 


VII 12 


d:o 


Isa 


LXVI 8 


hrpi^Q 


1 Sam. 


IX 24 


npBi 


Neh. 


IX G 


D>a»n 


Ps. 


LXXVIII 19 


Spvn 


Joel 


IV 5 


D^abn 


Dan. 


XII 13 


pojn 


! Judg. 


XIII 8 


T^'n 


Jorcm. 


XXXVIII 22 


W3on 


Ezok. 


XXI 21 


>rn^'i 


Ps. 


XL 3 


n;n 


Isa. 


XLIV 20 


^nen 


Kumb. 


XXVI 12 


'rn\n 


Jool 


IV 6 


o*?3P 


Keh. 


XII 45 


niTOT 


Esek. 


XVII 15 


BpQ'n 


1 Sam. 


XIV 45 


\npn 


Ezra 


VI 20 


^^ni^n 


Numb. 


VI 5 


DO*n 


Zech. 


VI 8 


D»mn 


2 Chroti. 


XXX 18 


linen 


Oen. 


XXXVI 24 


Da>n 


1 Chron. 


IV 28 


Dnxi»n 


Josh. 


XXII 17 


^:y^i^n 


Dan. 


VI 24 


|P*D 


Dcut. 


XXVIII 57 


nri'n 


Kumb. 


XIII 19 


nnion 


Kumb. 


XXVI 44 


^i^\n 


Koh. 


III 15 


nnii»n 


Amos 


VI 2 


D»3lBn 


Job 


VI 5 


P'^^!0 


1 Chron. 


X 3 


onfn 


Levit. 


XIV 48 


'Vo rrien 


Jerem. 


III 6 


iiDrn 


2 Sam. 


XIV 7 


thi'H 

n 48 


w rmn 


Oen. 


XXI 7 


np;i»rT 


Isa. 


XLVIII 16 


fnrii'ij 


Ezek. 


XIII 15 


omn 


Kumb. 


XI 12 


ppn 


i Ezck, 


XXXIV 12 


1n1^^ 


Eccl. 


xri 4 


nvmn 


1 Sam. 


XXIII 12 


^i5D!n 


1 Jonah 


IV 2 


»iil>n 


1 


J, 3 


nirtbn 


n 


11 


'n^TO 


, Isa, 


LX 15 


WO 


1 Oen. 


XXIV 14 


»tp.n 


P8. 


XCIV 10 


"^P^O 


Jerem. 


XLIV 8 


Dsni^T 


Ps. 


CXXV 4 


r\ypn 


Isa. 


XIV 26 


rtTiV>n 


1 Sam. 


XXV 16 


^3ni»n 


Hos. 


X 1 


^'\?0 


Jerem. 


XVIII 14 


3J?:n 


* 


XV 15 


ini»ri 


2 Chron 


VI 8 


nl3»Bn 


Keh. 


III 84 


^2W!'7 


' Keh. 


III 34 


^"?no 


Isa. 


XXIII 16 


♦a^on 


Amos 


III 6 


^i^r^ 


1 Chron 


XXVII 8 


nir^n 


Ezek. 


XIII 12 


n^p-i 


1 Sam. 


XXIV 3 


o'bvv 


Ps. 

1 


XCIV 20 


v:^nv 


Jonah 


I 4 


^W 


Ezek. 


XXII 14 


^^SJ!''!? 


Zech. 


xn 10 


rn*n 


Ezek. 


XLVI 28 


n^^'^B^ 


Esther 


III 4 


n»i??o 


Job 


XIV 14 


nrpn 


Prov. 


V 13 


'fi^en 


2 Sam. 


XVI 2 


^5?;n 


Keh. 


III 34 


vn\n 


Dcut. 


XXIV 4 


nxaan 


Judg. 


VIII 15 


D'B^'H 


Kumb. 


XXVI 26 


^b^^n 


1 n 


XXVI 4 


Kmi 


Josh. 


XVII 15 


^y!^^ 


fl 


« 48 


»^Kxn»n 


i Ezck. 


XIII 10 


ipan 


Job 


XXXVI 19 


r?!-'l 


Keh. 


VII 5 


feTn»n 


Gen. 


XLYII 12 


Pl^n 


Jerem. 


XVI 20 


*JJ!0 


' Prov. 


VI 27 


nmin 


1 Kings 


VII 9 


ninsen 


Amos 


VIII 13 


niD;n 


i Jerem. 


I 12 


natt'H 


I Prov. 


XXX 8 


'spnisn 


ProT. 


'XXXI 80 


'B*n 


Ruth 


III 10 


MlSSl 


; Exod. 


X 7 


Dion 


Oen. 


XVIII 14 


i<bB]r\ 


Ps, 


LI 20 


nn^mn 


1 ■ 


XXII 12 


npien 


Jerem. 


VIII 4 


"hBin 


Hag. 


II 13 


«9?!0 


Prov. 


VII 21 


vi^n noi n-n 245 2 Kings 


XXIII 


26 


D>p?3n 


Exod. 


X 


1 


waan | 


Josh. 


XVI 3 


^e^B*j1 


i» 


XXII 


17 


'5P?^?n 


Judg. 


XVIII 


21 


nn^aan 


Numb. 


III 27 


nov^T 


1 Kings 


XXI 


22 


np?3n 


2 Sam. 


XII 


6 


ntoaan 


Ezek. 


XVII 15 


•»? n5»rn 


Numb. 


YII 


86 


^13.!! 


2 Kings 


IX 


27 


vran 


1) 


XV 4 


'^^t r6Tn 


Pg. 


CXLV 


14 


D>M3n 


1 Sam. 


11 


36 


nisnan \ 


Numb. 


XXVI 49 


n?!n 


m 


CIV 


21 


Dn^fijn 


2 Sam. 


XIII 


28 


wri 


Hag. 


II 16 


^p:p 


LRmcnt 


III 


16 


'??^B?n 


1 Sam 


V 


12 


«n 


Mai. 


III 8 


^5Kn 


Cant. 


I 


14 


^^n 


2 Kings 


X 


25 


oian 


Hag. 


II 12 


«^1RM 


Numb. 


IV 


7 


nfe^n 


Amos 


lY 


12 


pan 


Zech. 


XI 13 


T;n 


AmoH 


IX 


1 


nirffisn 


Micah 


VI 


13 


?[nian 


Lament. 


IV 2 


onRJ'T 


Gen. 


XVIII 


21 


!=irR^?n ^ 
LII 


22 


fT3riia.T 


Numb. 


XI 23 


VJHV 


Katek. 


XLV 


14 


n^n 


Isa. 


LVIII 


5 


^m 


Job 


XL 27 


naTn 


1 Sam. 


XV 


» 


Dnai 


Gen. 


XXXIV 


31 


HMtan 


1 Sam. 


XXITI 11 


'^lin 


Pr,. 


Lxxvni 


ni 


xrw 


^ 


XXIV 


14 


Finan 


Eccl. 


III 21 


nrf^T 


r 


XVII 


l.H 


'jnrnDn 


Ji^rem. 


XVIII 


6 


•iVi'^n 


Prov. 


XXVI 18 


nyn 


Jcrcm. 


XLIV 


8 


nnsn 


Gen. 


XXIV 


44 


noh 1 


2 Chron. 


XXXV 28 


Dn*n 


Judg. 


IV 


24 


innan 
VI 


11 


^^^0 


Gen. 


XXXII 33 


n'H 


iKft. 


XLvni 


9 


ICnsn 


Job 


X 


5 


>a^an 


Jorom. 


XV 12 


^"^V 


Kumb. 


XXVI 


6 


wan 


Josh. 


IV 


3 


P'7 


Micah 


VI 7 


•^?T0 


Judg. 


XI 


H5 


iny\ 


Job 


XXVIII 


27 


?nyarj 


Amos 


VI 12 


n^,^'? 


i.PVit. 


IX 


14 


•sp WlTYSn 


. Nah. 


II 


4 


i:prj 


Mai. 


I R 


1?T? 


^ 


VIII 


21 


•r« D^P^Sn 


1 Chron. 


XXIX 


in 


13l3>3n 


Deut. 


XI 10 


pyn 


Judg. 


XI 


35 


'SFipnan 


1 KingH 


II 


24 


'?3'3Cf 


Micah 


I 15 


th^n 


Joel 


I 


9 


nnan 


Gen. 


XXVII 


2H 


iTan 


Jerem. 


XXXII 8 


Htt^^n 


iRa. 


III 


9 


n^isn 


1 KingK 


VII 


4'ii 


rti*an 


Amos 


III 4 


JK?^?H 


, 


XIV 


8 


n*i^n 


Jcrum. 


V 


3 


nn>an 


Nah. 


III 8 


natt^n 


Numb. 


XV 


31 


n^an 
XVIII 


11 


ln*an 


Ps. 


CXXIII 1 


'3«^'n 


Lev it. 


IV 


85 


ife^an 


1 Zoch. 


xm 


<; 


wan 


Numb. 


XXVI 24 


':^^V- 


» 


I 


10 


D^nfe?3n 


Jcrcm. 


XXXVIl 


10 


Dfi^an 


Ezek. 


XXVII 3 


aw »Fia?^n 


Lament. 


I 


14 


^>t?rDn 


w 


XIV 


19 


W^^- 


Jerem. 


III 1 


aitt^;n 


Eccl. 


X 


10 


I'tt^Dn 


Numb. 


XXII 


28 


wan 


Numb. 


XXVI 44 


^l?^n 


Numb. 


XII 


1 


n^tt^an 


Isa. 


XXVIII 


24 


Sao 


Ezek. ' 


XXV 9 


niD»ttrr! 


Mai. 


11 


8 


origan 


1 Sam. 


XVII 


43 


:^^?n 


Dcut. 


XIII 4 


oatt^n 
XXXII 


12 


D^an^n 


n 


, 


19 


'i?n 


Jerem. 


XVIII 20 


Dk^>n 


Deut. 


I 


4 


man 


Jcrcm. 


VI 


15 


D>^an 


1 Chron. 


II 17 


^^riftt^tn 


2 Chron. 


XXXIV 


24 


ni3in?n 


» 


III 


3 


D^a,n 


Judg. 


III 4 


iroc?!n 


Lament. 


IV 


, 


Dnan 


1 Sam. 


XX 


34 


io^?n 


1 Chron. 


XXVII 30 


>^ptf?»n 


Exod. 


XXXIX 


27 


hi^Dsn 


^ 


XXV 


15 


^:a^an 


Numb. 


XXXIII 49 


i±p\ri 


1 Kings 


VII 


30 


I T - 


M 


n ■ 


7 


D150>3n 


Gen. 


XXXIX 1 


o^^Kpac^^n 
bn 


Jerem. 


V 


' 


Dan 


Micah 


III 9 


*^T^P 


If«a. 


VII 


13 


nivhn 


! 2S.». 


III 


33 


moan 


Judg. 


XVI 14 


^n»n 


Job 


XVI 


7 


'^^0 


Isa. 


XXVII 


7 


naaan 


Exod. 


XXXVIII 20 


rtin^n 


Ezek. 


XXIV 


12 


HK^n 


Ezek. 


XXXVIII 


7 


P^ 


i Dan. 


V 13 


'OV 


Micah 


VI 


3 


THx^n 


1 2 Chron. 


XXIX 


19 


^?n 


" 


III 13 


wn 


Jerem. 


XVII 


9 


Jvn 


1 Sam. 


XVI 


23 


iiaan 


Dcut. 


XXXI 27 


ortD 


Deut. 


XX 


8 


3?^n 


Exod. 


Yin 


14 


o^san 


Amos 


III 4 


m 


Ez<^k. 


XXXVIII 


13 


?^^n 


2 Chron. 


XXVIII 


19 


?'??•■» 


Isa. 


X 15 


'^«?f»?0 


Joel. 


I 


7 


^iraS-i 


i Job 

1 


XL 


12 


^r\r;?n 


Judg. 


XVI 9 


onnjn 


Gen. 


XXVII 


16 


•"^^''s^'i 


2 Chron. 


XXXIII 


19 


iP5an 


DH 


2 Chron. 


XXV III 


15 


w'2hn 


Nth. 


IX 


24 


D»:»53n 


Job 


II 13 


=i^3n 


Isa. 


LXI 


lU 


';r^2Si 


Numb. 


XV 


38 


P13?n 


1 Ezek. 


XIII 22 


vriaxan 


Gen. 


XXX 


37 


t^^O 


Exod. 


XXIII 


20 


'Oi?? 


■ " 


, 22 


nlX3n 


^ 


XVII 


17 


Ri'^l 


Prov. 


VII 


20 


Koan 


<i(in. 


XXXI 1 


•11330 
XI 


3 


"f?^n 


Ezck. 


XXIV 


8 


moan 


1 Isa. 


VI 10 


Tlpn 


Levtt. 


VI 


b 


np)>n 


2 Kings 


XXIII 


26 


iD»r3n 


2 Kings 


XIV 10 


'1^510 


Ezex. 


IX 


3 


t2hn 


Xeh. 


III 


37 


iD»j?3n 


Ezek. 


XXXIX 13 


n??'7 


Zeph. 


I 


8 


Qw:hr\ 


1 Kings 


XXI 


22 


Ds^an 


1 Isa. 


XLVII 6 


m3?0 246 

Dcut. 
Kzek. 
2 Cliron. 
Jorem. 

1 Sam. 
Ecol. 

2 Chron. 
Ezck. 
Ps. 

Kumb. 
Cant. 
Exod. 
Jodg. 
2 C'hron. 
In&. 

1 Sam. 

2 Chron. 
Jerem. 
Numb. 
1 Sam. 
Levit, 
1 Chron. 
Judg. 
Lcvit. 
Dan. 
Job 
Exod. 
Ezek. 
Judg. 
Isa. 
Cant. 
Isa. 
Numb. 
1 King8 
Ifla. 
Numb. 
Jcrem. 
Levit. 
Ocn. 
Ruth 
Exod. 
1 >Sam. 
Prov. 

Exod. 

Job 

Jcrcm. 

Job 

Prov. 

Levit. 

Isa. 

Jcrcm. 

1 Sum. 

2 Chron. 
2 Kings 
Kuiiib. n-n XXXTY 12 

II H 

JII 1 

XXVI 18 

XIV 39 
X 4 

XXIII 20 

VII 16 

CXVI 15 

XXIII 4 

VII 3 

XXI 6 

XVI 3 

XI 23 

LXII 6 

II 14 

IV 16 

XI 15 

VII 85 

XXIII 23 

II 5 

XI 46 

XVI 26 

VI 19 

XII 12 

III 21 

XV 26 
XXXVI 23 

XXI 23 

III 22 

VII 1 

LI 9 

XXXI 36 

VI 35 

LI 10 

XI 32 

XXIX 11 

XIV 11 

XXVII 17 

III 15 

IX 34 

X 21 

VII 11 

I 21 

VIII IG 

VII 15 

XXXVIII 12 

II 11 

XXII 4 

IX 15 

XX 4 

XIV 11 

XLI 8 

XX 8 

XXII 11 

VIII 15 

XXV 14 K^ierr 


Josh. 


XV 2 


oniian 


nnisn 


Ezra 


TX 1 


'ijitt^lian 


Exod. 


XXXIX 84 


x?>t£^isn 


Ezek. 


XLII 2 


7tt^lfin 


Ps. 


XVIH 33 


n^b^lt^n 


Dettt. 


VIH 16 


man 


Iga. 


XXVIII 16 


nnian 


Jerem. 


XIII 10 


nhsfan 


» 


XIV 19 


^m 


Judg. 


IX 35 


m^ran 


Gen. 


I 16 


ni?iran 


Ezek. 


XLV 15 


}lr?n 


Josh. 


XVI » 


on^srsn 


2 Chron 


. XXXV 3 


^bm 


Eccl. 


XII 6 


nijS;an 


Ezek. 


XLII 9 


nnaron 


Neh. 


X 32 


Pim 


Ps. 


CIV 32 


D^ijtanan 


Job 


XXXIX 26 


finnan 


Amos 


V 9 


onnan 


Exod. 


XXII 5 


pnrjan 


Ezek. 


XLVI 24 


KBCTDn 


1 Sam. 


IV 17 


nsnpn 


Ps. 


LXVIII 12 


o'jDnan 


n 


(XII I 5 


n^rjan 


Exod. 


XXXIX 28 


S^an 


Ps. 


XXXV 26 


fii^^nan 


2 Chron. 


XXXII 5 


nix^nan 


Jerem. 


XL 1 


o^^na'*? 


2 Chron. 


XXIII 9 


^?ynan 


Neh. 


IV 10 


.'iscnan 


Dcut. 


XXVIII 20 


njsnan 


Jcrcm. 


11 31 


^?70^'^ 


Ezek. 


XXIV 9 


nnnan 


Dan. 


XI 1 


fiit^nan 


Numb. 


X 29 


'i-'^eon 


Cant. 


II 14 


D^apoan 


Ezek. 


XXXVIII 20 


msDan 


Prov. 


XX 1 


loan 


Ps, 


CIV 3 


ncDan 


Eccl. 


IV 15 


n»an 


Jerem. 


XX 3 


ni»an 


1 Chron. 


X 46 


'Oi' na»an 


2 Chron. 


XXIV 26 


'^fi na;ari 


Ezek. 


VII 13 


T5y?3? 


Jerem. 


XVI 3 


i»an 


r, 


XI 16 


WTPn i 


Isa. 


LXVI 9 


o*1?^!?n ■ 


Jerem. 


II 6 


n^an 


Deut. 


VIII 15 


^-9'7 


Ezek. 


XXXII 20 


an^an ■ 


1 


12 


♦:n^an 


1 .Sara. 


XXI 7 


innn>an 


Josh. 


XX 9 


•i|i??jn 


2 Sam. 


XXI 13 


nsan 


Cant. 


IV 6 D^a^jjan 
nmn 

D»;jjan 

akan 

3*iKar! 

fihxan 

B.»fiKan 

fji^^aan 

a»na o»:iDan 

!?^aan 

3*« Niaan 

D>K»aari 

I3»aan 

^nraan 

:>^aan 

irnan 

D>^?an 

nfe^^an 

miferaan 

»ri>3jan 

fipajan 

ni^jan 
D»Sian 
niii;ian 
D'l^an 

lana.! 

Hainan 

nan 

nuiian 

nan 

•sf^nan 

D^ojrnan 

wenan 
'^ '3Kiarr 

fi^axian 
i3ian 

Bnjjian 
n^ian 
T^ian 
^^ian 

n»:ian : 

anpian ! 
nirian 
D*i?p^ian 
^lan : Ezek. 

Deut. 

Job 

Exod. 

Isa. 

Prov. 

Isa. 

it 
Ezek. 
1 Sam. 
Exod. 
Zech. 
Exod. 

1 Sam. 
Deut. 

2 Chron 
2 Kings 
Ps. 
Job 
Isa. 
Numb. 
Ps. 
Judg. 
Numb. 
Isa. 
Nail. 
Jcrcm. 

2 Chron. 
Jcrcm. 
Isa. 

1 Kings 
Ezek. 
Exod. 
Ps. 
II 
Isa. 
Eccl. 
Ps. 1 Chron. 
I'rov. 
Job 
Ps. 
Jotih. 
. 2 Sam. 
Ps. 
Gen. 
Ps. 
Ezek. 
Exod. 

1 Sam. 
Jcrcm. 
Amos 

2 Chron 
Eccl. XX 3 

III 11 

VI 26 

II H 

XV 5 

xm 20 

XXV HI 1 

LYIII 5 

XXXVI 85 

XX 27 

XVII 9 

XIV 3 

III 9 

X 18 

XXXII 6 

XXV 16 

XVII 27 

LXVIII 25 

XXIX 6 

XXI 8 

XIV 29 

CXIX 51 

XIV 15 

XXII 14 

XLVI 2 

III 10 

III 6 

LI 50 

IX 21 

VI 28 

LVIII 6 

XIII 9 

XVI 47 

II 5 

xxxvm 7 

X 3 

LXIV 10 

I 17 

XLIV 9 

CXIX 164 

VII 35 

XXIII 35 

xvin 4 

LXXXVJII 11 

V 13 

II 26 

CXXIII 4 

XXV 30 

LXXVII 8 

I 13 

XX 18 

XXI 7 

xxiri 31 

VII 1 

XIX 2 

X 11 M2^ 
c^'Tj^n 

nsin^n 

•'^= fi^n 

n6r\ 

i?^n 

an^n 

arr^n 

ian^n D'xri^n 

ffii3\^n 

fil^'^n 
ani'Sn 

T T » 

naSn 

cji^n 
^3^n 
»pi3^n ^?J^o^n 
B»naSn 

n5c:^n 

»:5*rSn 

D>a^ir^n 

•he wyB^n 

inp^n 

B^np'rn 

c^K^n Ezek. XXXVIII 13 hhrhn TOl n-n Lftmeni. 


I 3 


Levit 


XIV 2 


2 Kinpi 


VII 8 


Zeeh. 


XIV 12 


Eiek. 


XXXIX 15 


Jiidg. 


IV 21 


Ezek, 


xLvm 11 


Neh. 


X 32 


1 Kings 


XIII 2 


2 ChroD. 


XXX 14 


2 Kings 


XXUI 5 


l^umb. 


XI 29 


£B«k. 


vm 3 


4>en. 


XXX 41 


H»bw 


I 6 


Job 


IX 6 


IM. 


XXVIII 12 


1 Sun. 


XX 80 


Ksek. 


XX SB 


Isa. 


XXIV 21 


Eecl. 


IX 11 


Jerem. 


XXIl 17 


Oeiu 


XXII 2 


Namb. 


XX 10 


Zech. 


IV 12 


LeYit 


XV 9 


Josh. 


XIX 5 


Ezek. 


XXXIV 18 


2 Kings 


VI 32 


Deut 


XV 17 


J«dg. 


VI 20 


E«ek. 


XXIV 10 


1 ChroD. 


IX SO 


2 Ghron. 


XXIV 7 


Micsh 


I 1 


Neb. 


,V 10 


Ps. 


cm 5 


Gen. 


XLII 6 


Bxod. 


XXVIIl 26 


Jorem. 


XLVIII 1 


2 King« 


IX 11 


ISB. 


X 16 


1 Chron. 


VI 18 


Nttittb. 


III 3 


Bsek. 


IX 8 


1 Ram. 


VI 5 


II 


XVIII 7 


AmOB 


V 13 


Jodg. 


IX 2 


Job 


XXV 2 


Ps. 


ClY 10 


2 Chron 


XXXII .il 


Numb. 


XXI i>7 


Eccl. 


IV 12 


Judif 


IX 13 


- 1 Chron 


XV lb 


Ps. 


CXIII «5 '-' I ^ i onxan 

m 

n^npt^r\ 
ni-«3pon 

niittrpon 

ranker 
n^a-ian 

onsn 

nfian 
D>ian 

rtsrm_ 

P'Dpn 
nnp^DH 

nxttthsn 

aatTDn 
iii&an 

nmpQn 
nlpnron 

nfiban 
'S^eran Jerem. 

Kumb. 

1 Kitigtt 

2 8ant. 
Jorem. 
Jndg. 
Deut. 

11 
Josh. 
Isa. 
1) 
• Lamout. 
Judg. 
Zech. 
Ezek. 
1 Chron. 
Deut. 
Isa. 

1 8am. 
Ps. . 
Isa. 
Ps. 

2 Chron. 

1 Chron. 

2 Sam. 
Isa. 

n 

Job 

Dan. 

Judg. 

Jerem. 

Isa. 

Neh. 

Job 

Neh. 
; 1 Chron. 

Isa. 

Exod. 

Josh. 

Numb. 
I 1 Kings 

1 Bam. 

i 1 Chron. 
I 2 Kings 

Judg. 

Ezek. 

2 Chron. 

3 Kings 
Levi*. 
Judg. 

2 Sam. 
Ps. P»- LII 19 

IV 7 

V 28 

XVII 10 

XIV 1 

III 28 

I 28 

XXIX 2 

XIV S 

LXIV 1 

XL 20 

IV 2 

XX 32 

XII 11 

XIII 18 

XXVII 24 

VII 19 
VIII 17 

XYII 20 

LXIX 24 

XXIII 8 

CIII 4 

XXXII 4 

IV 41 

XX 15 
LXIII 11 
XXIX 15 

XXXIV 83 

VIII 5 
VI 2 

VII 11 
XXIII 12 

X 38 
IX 5 
III 31 

XIX 4 
XVI 4 
XXII 3 

II 23 
XV 33 

XXI 20 
XIV 15 

12 

XI 47 
XVIII 4 

VI 2 

V 2 
XI 11 

V 11 
IX 13 

VIII 34 

III 8 
CXLVII 8 
XX VII I 20 

XXI 6 

VIII ly 

(XVIII 5 •^ ni»p:an 


Isa. 


IX 12 


•en n*p:an 


Jerem. 


XX MI 19 


can 


Zech. 


XIII 6 


oan 


Ps. 


L'XLVII 8 


lap^n 


Numb. 


XXV i 29 


n;li^pan 


" 


XXXI 87 


'.Dan 


Isa. 


LXV 3 


niDan 


fiov^it. 


XXV 50 


vpm 


Nah. 


III 4 


D'pan 


i Ohron, 


XI 36 


I^pan 


Kzek. 


XXI 20 


D^x'fDan : 


Isa. 


LI 20 


niVpan 


2 Kings 


X 22 


lEpan i 


2 Sam. 


I 24 


ninspan , 


Ez«jk. 


I 24 


iBoan 


Jerem. 


IV 4 


nban 


Jonah 


I 5 


I'pipan 


1 Chron. 


XXVI 27 


n^apan 


Ezek. 


XVI 4 


ns?an 


Zech. 


II U 


n^'ip^an 


Hob. 


VIII 4 


^p*i9?an 


Gen. 


XLII 23 


niijtijan 


n 


XXXVII 8 


yna D*a^x?an 


Levit. 


XX 5 


nsigan 


Dan. 


IX 1 


D^H^n 


Micah 


IV 9 


D^pa^an 


1 Sam. 


X 25 


I^^^O 


Numb. 

j 


XXVI 45 


nipan 


; 1 Kings 


III 7 


miran 


1 Chron. 


VII 18 


nipan 


1 Sam. 


XV 11 


np^e^pan 


! 2 Chron. 


I 11 


oni&^pn 


! " 


. » 


p'ripan 


2 Kings 


X 22 


ipean 


{ Ezek. 


VII 13 


mjferpan 


! 2 Sam. 


XTX 6 


f^an 


1 Ezek. 


XVII 16 


K¥?n 


i Jerem. 


XXV 26 


nmon 


2 Chron. 

j 


XV 6 


D'xxan 


1 Kings 


XX 33 


*?n«?9n 


Jcrum. 


LI 34 


3Van 


" 


XXXII 27 


n?5fan 


Numb. 


XI 32 


n;g*«ari 


: Siicah 


IV 8 


rtaacan 


: 1 Chron. 


XXVI 6 


nn^an 


Ezek. 


XVI 32 


iixan 


2 Kings 


III 15 


nii=»xan 


Amos 


VI 3 


'^ j?"iii£an 


Ezek. 


XLV 12 


iK'von 


1 Sam. 


IX 2b 


^>van 


Ezek. 


XXIX 19 


?|n'2fan 


Judg. 


\I 2 


n^aifan 


Ezek. 


XLI 11 


p-xan 


1 Chron 


II 52 


HEVPn 


" 


„ 34 


D^Dyoitan 


Ezek. 


V 7 


-i^fin 


<'ant. 


Y 5 247 

nl:l::an 

niran oan n^pan 
o^an 

D^pi'san 
n?an 
nnsan 

D^K^an 

ris^an 

D3t?3^ari 

rhnn 

^b'tiri 

D^n^an 

man^an 

^e^an f^an Fi^^an 
n?^an 

^aw^an 

nnr^^an 

^3aan 

D'B^aan 

•sp^pan 

niD'jBan 

oaan 

naaan 

*aaan 

ts'roan 

nSt^aan 

D»^raan 

np«aan 

Iiaan 

n:an 
naan 
naan 
nlinaan 
naan 
nn:an 

D2:an 248 n nan Im. 


LVI 3 


nj^in 


1 Levit 


XXVII 8 


-iiin 


Gen. 


XLIX 14 


'np D^nsc^an 


Josh, 


VII 15 


^?^?0 


1 Gen. 


XIX 2 


m.n 


Jndg. 


V 16 


•r.6 D^flBC^an 


Kumb. 


XXVI 12 


'^«^|n 


I Deut 


IV 32 


^W 


! Gen. 


XL 5 


•Tv?^?'l 


Keh. 


V 8 


oniw 


: Isa. 


VII 19 


G^^n^l 


Esra 


VIII 84 


'^K^sn 


1 Kings 


XIX 17 


^htffi 


^ Ezek. 


XXXVI 38 


nlD>3i.T 


2 San. 


XIII 9 


niipsn 


Pror. 


XXX 25 


D'^Dfi 


Exod. 


VIII 1 


mnsn 


» 


XII 19 


npn 


Gen. 


XLI 88 


^3.n 


Jerem. 


VI 2 


ma!! 


Isa. 


LXVI 10 


D»^3i(«nsn 


1 Chron 


XXIX 17 


^^Vi^l 


Isa. 


XL 22 


noisn 


Josh. 


XIX 13 


n^nan 


Judf. 


XX 48 


'^ niK^pin 


Jerem. 


XI 17 


3?eisn 


Isa. 


LXV 16 


fiati?'? 


£zra 


Via 25 


o^K^sn 


Esek. 


XVII 8 


njrisn 


Zech. 


XI 9 


nmn 


Gen. 


XIX 15 


'^ riHYtf^i 


n 


I 22 


KM3n 


Jerem. 


XXVI 19 


irtnpn 


Job 


XXXVIII 35 


mi 


Deut. 


X 21 


mM3n 


1 Sam. 


XXV 27 


D^j^anan 


. Kumb. 


XXI 9 


Dsn 


Eiek. 


XII 20 


niatfian 


Jerem. 


IX 23 


hinmn 


Zeph. 


I 6 


D>MD3n 


Jerem. 


XXXIV 7 


nnni3n 


Ps. 


XCVII 7 


Q^hhnriQn 


Isft. 


XXV 7 


n?w^n 


Levit. 


X 16 


Dirii3n 


Gen. 


III 24 


n^^nntsri 


Numb. 


IV 7 


. W? 


i 


. 12 


nnnian 


2 Sam. 


XXI 9 


inon 


Ina. 


XIII 15 


npp^i 


Zech. 


VII 3 


"^!3.T 


I Sam. 


XIV 22 


D'xannsn 


Deut. 


XXIX 28 


n-inwn 


i Gen. 

j 


XXXV 4 


D'otsn 


1 Chron. 


XI 10 


D^ptnrisn 


Numb. 


XVI 11 


onpsn 


Amos 


II 12 


Dn?3.T 


2 Kings 


XII 12 


m^n 


J08h. 


XIX 13 


npin 


Hos. 


IV 17 


nm 


Numb. 


XVII 6 


QFitpn 


Ps. 


CXXVII 4 


D>'1W3n 


1 Kings 


VIII 9 


n3n 


Jerem. 


XXIX 27 


X53nan 


Kick, 


XXXVI 4 


nl3?wn 


2 Sam. 


XVI 11 


mn 


Esek. 


XIII 17 


mxain^n 


Prov. 


XXIII 8 


D»o»wn 


Deut. 


XXI 16 


l^^nrj 


2 Chron. 


XVII 16 


a^jnao 


Deut 


XXV 10 


hphi 


Ps. 


V 1 


ni^3n 


1 Chron. 


XI 43 


wan 


Numb. 

I 


XXVI 40 


'P?3n 


Noh. 


IX 12 


Dfimn 


Micah 


III 9 


o^?^nao 


Is«. 


LV 13. . 


r^^m 


Ocut 


XII 9 


rhn^l 


■ 


» 5 


D'y^^T 


» 


VII ig 


D'V^xwn 


Josh. 


XIX 61 


rt^mn 


1 Sam. 


XXV 10 


DTwnai 


Esther 


II 9 


nn^5n 


Job 


VII 3 


>Fibr]in 


Isa. 


LXVI 17 


D'tt^npnan 


Judg. 


XVI 9 


n^wn 


Isa. 


LVfl 5 


D»ori|n 


2 Chron. 


XXIV 26 


one^p.nan 


2 »am, 


XVII 6 


rMpvyi 


Ps. 


XIX 11 


onoWT 


3n 


Exck. 


IX 4 


nits^wn 


Gen. 


XXIV 48 


'5n3n 


2 Sam. 


I 23 


o*??«?':' 


Numb. 


XIII 33 


'ho D^S'pan 


Numb. 


XXI 6 


D'«?n3n \ 


Levit. 


XI 47 


^^m^ 


Eccl. 


VI 8 


^fsn 


Deut. 


XXV 18 


o^bpn^i i 


Deut. 


VII 9 


m^n 


Amos 


IX 11 


nSoin 


Joel 


IV 11 


•«> nnsn ' 


Isa. 


LV 3 


Q^mji 


Dun. 


V 3 


npp:n 


Dan. 


V 20 


'Op nnyi ; 


E««k. 


IX 4 


o^njgsn 


JoHh. 


XVII 11 


nfifT 


Isa. 


XVIII 5 


nitr'osn ! 


Levit. 


XX 10 


p)«]in 


Exod. 


XX 25 


npsn 


Ps. 


XCIV 9 


roin 1 


Jorem. 


XXIII 13 


^K33n 


Judg. 


III 22 


3^3n 


Isa. 


III 19 


niDBsn 


Ezek. 


XIII 2 


D^Kasn 


Zech. 


XI \i\ 


n?5C3n 


n 


XIV 3 


mo ; 


Neh. 


VI 12 


nK«3n 


1 Sam. 


IV 


nl3V3n 1 


Gen. 


VIII 21 


nh'3n i 


Amos 


VI 5 


^W 


« 


I 20 


n3^3n 


Isa. 


XXVIII 12 


^n*3n ; 


Ph. 


CVIII 3 


^?f:' 


2 Chron. 


VIII 10 


3»n3 D*3>5f3n i 


Z«ch. 


VI 8 


in»3n j 


» 


LVII 9 


^?3n 


Prov. 


VI 6 


^w \ 


E^ek. 


XXIV 13 


V^^k! ^ 


Job 


11 10 


nl^;i3n 


Numb. 


XXV 5 


onavsn 


Jerem. 


XLVIII 44 


yna D»3n 


1;-^. 


XXII 24 


D'^:??n 


Cant. 


II 12 


D*:-f3n 


Exod. 


IX 20 


o*3n 1 


1 Chron. 


XXII 19 


n;?3n 


Joah. 


XIX 33 


=i?l'T 


Isa. 


XIII 2 


W'W 


Ezek. 


I 28 


?^:!;n 


Jerem. 


XL 15 


D'V3i53n 


Job 


XXXI 21 


'nis'3n 


1 Sam. 


II 27 


.1^3:n 


Gen. 


XXX 35 


mnj-^an 


Levit. 


XXIII 12 


^^m 


Job XXXVIII 17 . 


''^W 


Jerem. 


XXV 29 


HRsn 


Ps. 


LIX 12 


■ I05^?n 


Jerem. 


XII 14 


D»?;5n 


Ezek. XXXYIII 7 


D>Snp3n 


Lament. 


IV 3 


^p^:n 


Numb. 


XIX 22 


n?:i.3 


Numb. 


V 19 


*p5n 


Ps. 


CXXXIX 8 


:i^ 


n 


XVII 11 


^J?'? 


1 Sam. 


XVIII 23 


nVp^n 


Deut. 


XXVIII 58 


T3?3n 


2 Sam. 


XIV 14 


onssn 


Jerem. 


L 15 


^2^3.1 


2 Kings 


VII 2 


••1?|0 


Isa. 


IX 3 


fe^isn 


Isa. 


XLIII 7 


»^:^K?o 


Zech. 


XI 16 


nnnpsn 


Exod. 


XIX 22 


D»?^33n 


» 


XL VIII 1 


D*J!«^R3n 


Ezek. 


XVI 27 


nio^Dsn 


n 


V 6 


D^fe^iSn 


Judg. 


XX 4 


nn^niin 


2 Ram. 


XIX 4 


o^absn 


Ezra 


I 4 


^r,^n 


Levit. 


XI 25 


Nfe^in 1 


Zech. 


XII 8 


hv::^n 


Ezek. 


XXXIII 30 


Dn?T3n 1301 n-r^ Zftcb. 


Ill 4 


Jttdg. 


XY 14 


Gen. 


XLIH 3 


Exoa. 


XVI 18 


y. 


XXVI la 


Jerein. 


xrn 20 


K*od. 


XIX 23 


^ 


lY 18 


Jcrciii. 


!X 4 


^ l<a>-;. 


XiX 20 


,i--r :■;-:. 


III 21 


^-^-:; 


XLV It 


It^ch. 


V K 


.IfironK 


XX Y 20 


Deur. 


XX\IH 29 


EccL 


HI 9 


ExoJ. 


IX 19 


Vfi:^ 


XXI 29 


„ 


11 18 


» 


, n 


,. 


VII IS 


Jerem. 


VI 1 


l*H. 


VI 12 


KuBlIl. 


III 27 


Lev,- 


XI 13 


: ;.. .. 


VII 12 


Josh. 


xin 3 


Lament. 


11 19 


P«. 


LXXXIX 46 


Levit. 


XI 19 


Oh«. 


XXX 42 


Ezuk. 


XXI 81 


Kch. 


IX 26 
y, 34 


Jorcm. 


IV 6 


Im. 


X 31 


2 Chruu. 


XXXII 3 


Joel 


IV 9 


l8». 


XLI 25 


« 


XLV 13 


„ 


in 18 


£xod. 


xxxm 12 


Dui^ ■ 


V 13 


E?:elc. 


XXm 46 


Job 


XIII 25 


Uab. 


I 15 


Kumb. 


XVI 24 


Diin. 


V 15 


1 Chron. 


XXIll 31 


Jeruni. 


XI 7 


i Sam. 


XXVIH n 


Lzek. 


XLII :. 


Zcph. 


11 1 r. 


Jercm, 


XXXII HI 


2 Kings 


1\ 27 


E/.«k. 


XX 11 2(J 


Ihs. 


LVTI *) 
32 a '^1550 : 


Gen. 


XXXI 28 


D^rtaxjn 


1 Sniii. 


XXVI 21 


T^n 


Isa. 


XXII 15 


^r^vn 


Job 


XXIT 21 


"'rli'V 


Ph. 


CXXXIX 3 


-iirn 


^auih. 


XXII 30 


nrhvn 


lU'nt. 


XXVII 9 


niivn 


" 


XVI 13 


n]5?n 


l*s. 


cm 3 


^m 


- 


CXXX 4 


^.i?;n 


(ini. 


XL 18 


'^3 ni^rn 


Lfvih 


XI 22 


nncipn 


Ctini. 


VII 13 


prn 


Noll. 


III :•. 


i5X?n 


! ( hron. 


IX 7 


r\i^vr} 


^^•h. 


XI D 


*VJ} 


I Kin;js 


XVIII 21 


^V^- 


.FonHh 


I 12 


D'arjyn 


.ioh 


XXXVIII 1 


rabn 


.Toiiah 


I 5 


Hfiyri 


Kxo.l. 


XXIV 10 


•en vpn 


.Iiiilg. 


VT 38 


na^tpn 


! Kings 


VI 15 


'^x't?0 


',* ( liron. 


H If, 


n»'rrn 


i./va 


n 5:. 


lyrn 


Ihiii. 


HI 22 


'nft*v 
XXV il }) 


D^?i£:yn 


Nutnb. 


XXVI 20 


i?^P?!'"? 


*J Stnii. 


1 1 1 2«; 


p|^?5rn 


(i.li. 


XXXY 2 


D>E>t2rn 


Jcrt^iii. 


J,U IK 


•"^^^^v 


" 


XLV I 4 


liTvn 


- 


XXX [V 19 


ni^pn 


fs.K 


LY J !? 


^rrn 


'J t<aiii. 


Vil 1;> 


•Vo i?>yn 


! Kiii-s 


X X 1 25 


ni:;i?n 


i aiit. 


If 11 


n^rn 


I's. 


LXX.XIV 11 


»niTyn 


I.n. 


LJ^: J 


^inrrr! 
XLI X 2 


O'ppVT 


.!< !,!l|. 


XXXVI i;» 


Srn 


'^rn 


.Ifn>m. 


11 i4 


n^rn 


Iv/.k. 


XXXI Y 27 


n^l 


i-i! 


XLIH 23 


n^n 
^ -^ 


^^rn 


; ( hioii. XXXV 10 


^'^rT 


i ;'.k. 


XXIX 18 


n-^^rn 


.J. -si,. 


YII 7 


^n-'^r'! 


1' riiroi 


V XXXV 2^ 


^^r- 


] Sam. 


XXVI 13 


n:rSj^n 


_* >nm. 


XIX 19 


'TH*^' 


li.ut.. 


XY 12 


n:^*^pn 


1 ^ud. 


T IG 


C'^yn 


« 


Hi 18 


iC'^rn 


Dt-ut. 


n 'M 


r.^H*- 


.i..,u. 


YII 7 F»5^?Dn 


1>M. 


II 14 


»n^3Dn 


- 


XLVI 3 


}?sn 


Zech. 


XH li 


;3P'*^ 


.Insb. 


XIII 2 


nri:3Dn 


Kzck. 


XXX n 


*ri;3Dn 


Ivivu 


IX M 


r!3Dn 


Xumli. 


XXI s 


n2Dn 


Kziik. 


XX 44 


D.^S'J 


Gcii. 


XLIX 17 


nn^SDH 


>'oh. 


XH 44 


D»Wn 


Job 


XXYHI 4 


DP^sn 


MUab 


HI :> 


iiacjn 


Jorcm. 


XXX HI in 


nx:Dn 


" 


LI .l<: 
>\.b. 


HI 19 


'^0 nKi:Dn 


Cant. 


VI 10 


D^SPDH 


Dcut. 


XXVIII 40 


*ix?pn 


Eziu 


Vlll 17 


n^iptpn 


2 KirigK 


XXII I 


nyppn 


2 Chron. 


XI ir. 


i»BDn 


Jeioni. 


XXXIH 4 


^ODH 


Ju.l^'. 


XX 31 


IBpn 


•iDon 


tion. 


H 11 


n^cbn 


Cant. 


Yi r> 


^ppn 


1 Chron. 


XI 8 


'D" ^DH 


2 Kings 


VI n 21 


>^-ipn 


Ni'b. 


IV 4 


n*ipn 


2 Chron. 


XXXIV 13 


i^pn 


1 Kingfl 


XYIH ,^7 


ni*ipn 


1 Sum. 


XXIII 20 


niinon 


Amm 


I 9 


D'p-!Dn 


Doui. 


XXX H M 


TBlPn 


Kzc'k. 


HI 24 


^^"iPO 


l*f. 


XXXI y 


nr-DH 


Cunt. 


VII 3 


2'w "inpn 


Nch. 


YHI 1 1 


sjpir.pn 


L\od. 


11 


i*!\'^Dn 


Kril. 


XH 5 


>:voDn 


" 


lY 14 


""DEin 


Ph. 


LXVl 7 


pn 


2 Kings 


XX I Y 7 


n^rn 


E/.ek. 


XXI HI 


Dn3i?n 


2 Chron, 


XV u; 


?pn"T3rn 


' 


XXX M 


':rinnpn 


1 Sam. 


1 14 


rrji2j?n 


L.-tl. 


VII <> 


•"^2P0 


2 Sam. 


Y « 


"I'^iJ?'"? 


, Joi*h. 


YII 13 


'si'Tn?."! 


Kxoil. 


XXXVIII :i 


'^^V^ 


Jci'om. 


XXXV HI 22 


ninrn 


Job 


XXXVI 1« 


npnpn 


J Sam. 


XXVI 19 


•^0 nin35?n 


^'uinb. 


XXVIH 7 


D^nnvn 


Xuh. 


II a 


''i'D^vn 


KicL 


X <> 


P'^^V.^) 


n 


II 13 249 

ninnrsn 

nDp^r?sn 
ipri:n 

on 

nnbn 
'3pn 

3*3t3n 

D'^apn 
nijpn 

DTiipn 

DTapn 

i:pn 

^in'iiipn 

nnpn 

ion 

onpicn 

t]'pn 

'!'^''pn 
>Tpn 

^TPCJ 

C3TP0 
DTpn 
?l^n^pn 

Tjn^pn 
n^'?Dpn 250 

DeuL 

Gen. 

Ezek. 

Le%'it. 

Ps. 

G.-71. 

Is a. 
Job 
Prov. 
Amos 

j» 
Isa. 

Dan. 
Numb. 
Ps. 
"Josh. 
Ps. 

2 Sam. 
Noh. 

1 Chron. 
Pa. 
Jcrcm. 

Ezok. 

Job 

Zech. 

2 Cbroii. 

1 Chron. 
Jorcm. 
JIal. 

2 Chfon. 
2 Sum. 
Numb. 
Kxod. 
Job 
Ezc'k. 

1 Sam. 

Jerom. 

1 Kings 

Hos. 

Jerem. 

Levit. 

Jerem. 

1 Sam. 

Isa. 

Jcrem. 

Neh. 

1 Kings 

2 Chron. 
1 Kings 
Neh. 

1 Kings 
Esther 

2 Chron, 
Esther n - n XXX 3 

XI 9 

XYI 34 

XIII 10 

LXXVIII 9 

XIX 21 

XXIX 16 

IX 5 
XXI 8 

IV 11 
VI 12 

XXIX 3 4 

XXVIII 29 
XII G 

XXVI 5 
XVII 7 
XIII 6 

IV 4 
XXIII 26 

X 35 
XI 36 

LXXIII 18 

XLVIII 39 

XLIX 8 

XL VI 19 

XIII 8 

XfV 10 

IV 22 
XXVIII 11 

XLIX 24 
I 13 

XXX 17 

V 8 
XXIII 28 

XXXIX 26 

XL 11 

XI 16 

XIII 21 

XV 23 

XXIII 2 

XX 39 

IX 7 

XXXVI 20 

V 23 
LII 11 

XXIX 4 
LXII 6 

I 10 

XII 42 

VII 24 

XVI 3 

I 33 

11 8 

XV 19 

IX 19 

XXXII 5 

IX 19 1?™ 


I Isa. 


LXV 11 


Dfpn 


' Josh. 


Y 3 


w 


Ruth 


III 7 


'"'??? 


i Numb. 


XXVI 36 


=i3Dn 


' Ps. 


CII 18 


'^P^ 


1 Chron 


XI 44 


"'?2pn 


Exod. 


XX 21 


°??'l 


Job 


XXX 3 


^EDDD 


Ezek. 


XYII 15 


'?3Dn 


[ Job 


XL 19 


Dnpsn 


1 


XLI 25 


K^cn 


Koh. 


III 16 


nSdh 


2 Kings 


XXIII 4 


nixJ^Bn 


Ezek. 


XLIII 18 


^^n 


Numb. 


XXVIII 6 


n^cn 


Jerem. 


XXXII I 


O/^^O 


Judg. 


XX 38 


nSon 


Isa. 


VII 4 


>p^sn 


Amo8 


IV 1 


i:^Bn 


Eccl. 


IV 1 


'On ^i^Qr\ 


; Ezek. 


XXIX 1 


oriSpn 


» 


XXVII 33 


nzQri 


! Oon. 


XIV 23 


^:pn 


Levit 


XVIII 29 


ni:2n 


1 Sam. 


VII 4 


v:pn 


1 Chron. 


XI 44 


D>3Dn 


Zcch. 


X 3 


ni»o»;)Qn 


Job 


III 8 


D^mm 


nnipn 


i I»a. 


III 20 


npsn 


Lament. 


III 49 


D^npsn 


I8a. 


LII I H 


D^nOBH 


Jcrcm. 


XXXVI 25 


iirpn 


» 


XV 11 


o'zbVQn 


Amoa 


VIII 3 


Y^^ 


Numb. 


III 49 


wnimi 


n 


n 51 


n^Vpn 


1 KingB 


XIX 18 


n^pn 


Prov. 


XII 7 


Dr^iifpn 


Job 


XLII 14 


^p^^ 


H08. 


VII 8 


n^psn 1 


Numb. 


XXVI 23 


"^VP^ 


Ps. 


CXLIV 10 


tnpsn 


Esther 


IX 26 


fi^pen 

1 VI - 


» 


» 28 


inipon 


Isa. 


XLII 22 


T'lppn 


Ps. 


CXXIV 7 


?|>mp.pn 


Esther 


III 12 


-i^psn 


Job 


IV 14 


D>i?pBn 


» 


XXXI 39 


^?n 1 


2 Sam. 


XVII 9 


n^^sn 1 


Cant. 


IV 16 


c'^pen 


Prov. 


VII 26 


^•^^C^ i 


2 Chron. 


XXXII 21 


ST3 D>ri*!sn 1 


1 Sam. 


XIV 42 


r^'^'^^Bn i 


Jerem. 


XXX 11 


ninsn ' 


Ezek. 


XXXIV 21 D'3^»n 


Exod. 


XXXII 7 


nifyivn 


; Neh, 


IX 18 


^W 


1 Bam. 


XVII 56 


'^y.o 


Levit. 


XX 4 


iv-ipn 


Dan. 


II 24 


'')t^V,^ 


^ Gen. 


XLI 27 


^pi^n 


1 Nah. 


II 8 


D^pibn 


Exod. 


XL 37 


npvn 


Micah 


VI 4 


'imn 


Josh. 


II 6 


wvn 


Jerem. 


LII 21 


•ha ,Tifefj;ri 


Isa. 


XXI 6 


Ql^^sfvn 


Ph. 


XXX 8 


mmn 


Exod. 


IX 16 


'on n]mn 


2 Chron. 


XXVI 8 


'So n^y'ppn 


r> 


XXIV 26 


\tvr\ 


n 


X 11 


^'^PV,^ 


1 Kings 


XII 11 


nppvn 


Isa. 


XXX S3 


o'>pvvn 


^ Eccl. 


11 20 


'Dn n'>^ppn 


2 Sam. 


I 1 


F\^pvn 


Isa. 


XLVI 8 


''Fi'^pvn 


» 


VII 11 


rwvn 


Exck. 


XXIII 32 


'Dn phF\pvn 


Jcrcm. 


XLIX 8 


''H^FlpVil 


Kuth 


11 15 


DHin^n 


1 Numb. 

j 


in 27 


on'firn 


! Gen. 


XL 11 


an 


i 


XXXV 3 


DnKpn 


' Josh. 


XXI 11 


nijpn 


Istt. 


XLI 17 


J?^apn 


Jcrom. 


XLIV 20 


mon 


Dcut. 


XV 14 


^nj^apn 


Judg. 


VIII 26 


■'??n 


Josh. 


XI 21 


Dinen 


2 Kings 


V 24 


a'ns onea 


Numb. 


XXXI 22 


nBO 


Jorcm. 


XXII 28 


TB'7 


Ps. 


CXXVII 2 


f^BH 


Levit. 


III 9 


HD^Dn 


Isa. 


VIII 7 


'S'lBH 


Prov. 


X 26 


nyiBH 


Ezek, 


XXIV 5 


iiBn 


2 Sam. 


XXIII 8 


on^BH 


Isa. 


XL 4 


Don 


Gen. 


XXX 85 


nBn 


1 Sam. 


V 10 


mnpn 


Gen. 


VIII 7 


Tnpn 


2 Chron. 


XVII 11 


^pinpn 


n 


XXVI 7 


DWBn 


Isa. 


XV 7 


V'Pn 


1 Kings 


XVII 4 


nh'Qn 


Josh. 


xvin 18 


inf?»Bn 


Deut. 


XXI 6 


I^^BH 


Numb. 


XXVI 16 


friiron 


2 Kings 


XXIII 35 


nnirpn 


Josh. 


II 6 nbvn 
dfvn 

nnhvh 
irshpn 

ipn 

T^79?'7 

D»Drrf 
o'P^n . 

• \ -I T 
I T \ -IT 

»p*nDrn 

Dp??'"? 

nzvn 

n^p:vn 
fijpirn 

D»nprn 

nri;i*ipn 

1 . Esek. 

Job 

Gen. 

Ezek. 

Job 

1 Kings 

Judg. 

Gen. 

Hos. 

Jerem. 

Deut. 

Numb. 

Deut. 

E«ek. 

1 Chron. 

£ecl. 

1 Sam. 
Exod. 
Isa. 

2 EiogD 
Josh. 
Jerem. 
2 Kings 
2 Chron. 
Ezra 
Ezck. 
Job 

2 Kin^B 
Jcrem. 

Dan. 

Jerqm. 

Dan. 1 Sun. 
Josh. 

2 Sara. 

2 Ciiron. 

1 Cliros. 

Josh. 

Job 

Isa. 

Pb. 

Amos 

P». 

Jerem. 

Gen. 

Im. 

Gen. 

Ezek. 

I Sam. 2 Kings 
>'umb. 
2 Sain. n XL 6 

XLI 3 

X 80 

XLYII 8 

VI 16 

XXII 47 

XVII :^ 

XXXVIII 21 

IV 14 

I 5 

XXXI 28 

i 18 

IV 10 
XXXVIII 13 

VI 31» 

XII 8 

XXYI 17 

XX 18 

X :i3 

XVI 7 

XIII 22 

IX 21 

VI 5 

XXIX 7 

Yin 12 

XVI ($1 

XXX 4 

XVI 15 

XLIV 21 

V n 

LI 12 

III U 

VII 6 

1. 4 

XV IS 

XV 67 

I 17 

XXXV 25 

II 55 

VI 3 

XIX 6 

XV 8 

XXII 17 

m 15 

III 6 

XLVI 6 

XXVn 22 

Vm 23 

VIII 8 

XXII 7 

XVII 17 

XXIV 17 

XXV 2y 

ni 25 

XXI 5 

XIX 44 

32 b ^'W 


Deut. 


XI 4 


^?5^^'l 


2 < itron 


XX 16 


Dipn 


Judg 


XYl 16 


Hiiaipn 


« 


X?'i IT 


Dn-jpn 


Job 


KXXII 18 


^ipp. 


Joiejii. 


XI 16 


c'^pn 


2 Kinj,. 


XXI 13 


^Vlp>^ 


Pfi. 


CXVIII 25 


mripn 


: 2 Cbroii. 


XXVI 5 


?I'iiimj:n 


i 1 Chron. 

i 


IV n 


=t^»n,7n 


; 1 Sam. 


XXX 22 


'J^'Hipn 


« 


XVII 37 


^?RD 


Ezek. 


XLI 8 


phnpn 


1 KingK 


VII 3 


^nnpn 


Deut. 


XXYI 11 42 


nSnipn 


2 Sam. 


xn 7 


i?VQ 


1 Isa. 


XXIX 8 


rt^ipn 


Deut. 

1 


XXIX 18 


npipn 


! Gen. 

j 


XXIV 30 


D>pip,T 


i Exod. 


X 5 


opTpn 


Ps. 


LIV 7 


nppn 


» 


LXXIII 27 


.Tiipn 


Ezek. 


XXIII 24 


iTppn 


Zcch. 


III 5 


lORO 


1 Cliroii. 


XIV 15 


niiiBpn 


Oen. 


XXIV 65 


D>pepn 


1 'oi»m. 


IV U 


IBRH 


Job 


XWII 9 


nopn 


i 1 Sam. 


IX 21 


n^pn 


Zcch, 


XIII 7 


no*j5n 


1 Sam. 


XIV 16 


ib>pfi 


Exod. 


U 3 


no^n 


Ezek. 


VII 7 


no'pn 


Isa. 


XXI 5 


no^pn 


Exod. 


VIII 2 


'nb'pn 


Ezek. 


VII 10 


PP-O 


Numb. 


X 9 


nrpn 


2 Chron. 


XXX^s 22 


m^'pn 


1 Chron. 


15 


D>rpn 


1 Kings 


.. 26 


^'jjn 


Gen. 


XLII 21 


Tpn 


Levit. 


XIV 3 


np^pn- 


I8a. 


LXV 16 


':iD»pn 


Jerem. 


VIII 22 


nn 


1 Chron. 


II 54 


^n-iTpn 


Levit. 


XIV 57 


^pn 


Keh. 


III 31 


^[30 


n 


. 32 


^j1 


Xumb. 


X 9 


^^pn 


"/^pn 


Levit. 


XI 18 


K>^pn i 


2 Kings 


VI 25 


#0 ' 


Numb. 


XXY w 


vhpn 


2 Chron. 


XXYI 23 


O'v^^pn 


2 Kings 


XXIII 17 


^P>i5n 


2 Chron. 


XXXV 3 


\-^^pl'"J ' 


Levit. 


XXYI 16 ^i'V'!' 


Cant. 


VI 11 


i*'-vn 


Amos 


YI 5 


^P"^0 


Go 11. 


XXX 40 


'i-'^C'R^Vn 


Xui.ib. 


YIII 12 


'^np'V'T 


Livit. 


XI 6 


n»-vo 


• Duut. 


XI Y T 


nn^-vn 


: 2 Chror 


. XXYIII 19 


nn^b'icn 


Kumb. 


XXX 13 


in'Sirn 


Gen. 


XLI 52 


»^lB^^5fn 


Levit. 


XI 13 


i:^ijn 


Keh. 


XII 22 


'?b^^ 


1 ChroB 


XI 31 


'^» nivh^n 


Siicuh 


II 13 


'=" i^vh^n 


Kumb. 


XXVI 20 


^^H*"^ 


] Neh. 

j 


IV 1 


fn^-vn 


Obad. 


14 


^^'^n 


; Judg. 


III 22 


ni<mn 


i Job 


XIX a 


Dno5:n 


: ilicah 


III 3 


npkn 


Dun. 


IX 24 


Dfl>PYO 


L(!vit. 


XIII 59 


npiojcn 


1 Gen. 


XIX 11 


IVn 


" 


V 6 


P1^33cn 


1 Kings 


VII 5 


nrjv^n 


pi*r-yo 


Kumb. 


XI 22 


npv'ifn 


Zoch. 


III 4 


^^PrK^Q 


Isa. 


XXH 24 


ny^^n 


1 Sam. 


11 22 


Dnpjcn 


Exod. 


XXXVIII 8 


D>p5fn 


1 Chron. 


IV 8 


irp»i 


Dan. 


VIII 9 


'^0 HTpyn 


Neh. 


VII 59 


D'p-^n 


1 Sam. 


XIII 18 


Jmo?n 


Kuth 


II 16 


•on n'^p^n 


Deut. 


XXVIII 56 


"i5:n 


Gen. 


XXVII 33 


^itn 


Dan. 


III 14 


..n! 


Josh. 


XIX 35 


•^>¥n 


Ps. 


LXXXII ' 3 


.Tisn 


Levit. 


XIII 36 


p.in-sn 1 


2 Sam. 


IV 5 


nnvn : 


Kumb. 


XXVI 9 


'>?fn 


Zcch. 


VII 5 


'Vl^n 1 


Esther 


IX 31 


fixnyn i 


Josh. 


IX 12 


»Bl3Cn ; 


1 Kings 


XVI 34 


D^piacn 


Jerem. 


V ,26 


''I'^O 1 


« 


XXXI 21 


pn 


" 


LI 34 


nxpn ' 


1 Chron. 


XXII 4 


apn i 


2 Kings 


XXIII 17 


nspjn : 


Gen. 


XXXVII 22 


nniapn ; 


1*6. 


LXXXII 4 


"^^RH : 


Exod. 


XYIII 9 


DTI'TJS'l 


Ps. 


XXXIY 18 


nnTT.Tjn 


Jerem. 


XXIX 26 ".'•Jl> 251 

inpn 

0*30? 

• ^1 - 
p'nsn 

ts'cfpn 

nnsn 
nnns3n 

T ! r - 

D»nnpn 

^p»^xn 

Dixn 
nloi!s:n 

pH-n 252 n-n r:-i Numb. 

UOE. 

Judg. 

1 Sam. 
Ps. 
Judg. 
Job 
Oen. 
Job 
Cant. 
Exod. 

« 

2 Sam. 
Isa. 
Josh. 
Deut. 
Iw. 
£xod. 
Jerem. 
ha. 

I.amuiit. 
Cant. 

1*8. 
J08il. 
Amos 
1*8. 

I8a. 

Prov. 

Micah 

P». 

Isa. 

Ezek. 

Jsa. 

Jercni. 

Aiiios 

Ihr. 

Ps. 

iHa. 

Exod. 

Jo rem. 

Jub 

Joi;l 

Cant. 

Levif. 

Deut, 

Job 

Jcrem. 

Deut. 

Ezek. 

Isa. 

Kuth 

Dan. 

P8. 

Isa. 
Ps, 

Gen, XXII 29 

VI 5 

Vin 18 

XXIV 1» 
CXLIV 2 

XX 43 

XV 35 

XIV 10 

III 3 

VI 6 

II 16 

LIX 4 

» 13 

XV 27 

X 4 

VIII 20 

XXIX 18 

LV 10 

Yin \\ 

XXXI 25 

XLIII 24 

III 15 
VI 3 

CXLVII 3 

XX fi 

I 13 

LXXXI 1 1 

XXX 33 

XXYI 13 

I 1« 

IV 2 

h\n 8 

VJ 12 

XL VI 12 

XLIX 36 

I 13 

V 14 

XXV 17 
LIV 2 

XI 5 

XXYII 10 

XI 14 

IV H 

VI 6 

XI 18 

XIV 17 

XIII 21 

XLVIII 24 

XX 15 

XI 16 

LXV » 

IV 13 

VIII 11 

LXXIV 3 

XXXVII 23 

LXXXIX 20 

XXXIX 15 Ti^r." 


! Job 


XXXIX 


16 


D'M-n 


2 King8 


II 


10 


BW: 


2 Sam. 


XV 


12 


'myj 
i-P-i 


• Ezck. 


VIII 


6 


\ • »• 


1 Kings 


XYIII 


1 


n-in 


^ Levit. 


xin 


14 


m 


' Ezok. 


XL 


4 


nin 


Jo8h. 


V 

'^?*01<T 


Bather 


II 


9 


D^annn 


Cant. 


II 


14 


1-n 


Job 


XV 


7 


iin 


Ph. 


LX 


5 


' nKi%7 


Deut. 


XXXiV 


4 


D^^nn 


Isa. 


XXXIX 


4 


Pjll"!*? 


2 Kiiig-i 


XX 


15 


nTjn 


v.. 


LXXI 


20 


nnn 


Deut. 


IV 


30 


nnm 


Exod. 


XXX III 


18 


'^^Tp 


Ezek. 


XI 


25 


W^V 


2 bam. 


III 


8 


wn 


Zcch. 


IV 


7 


nyinn 


Kxod. 


XII 


15 


XDlnn 


•lorem. 


XXV 


1 


nyfin 


Lcvit. 


XIII 


T 


nlin 


Exod. 


IX 


k; 


am 


Numb. 


XXXV 


8 


annn 


Job 


XI 


2 


ninirin 


l8a. 


XXHI 


10 


'?nn.i 


Ezra 


X 


13 


pian^T^-n 


Jvrmu 


XI A- 1 


11 


rian'in 


Kzvk. 


XI 


6 


pinnn 


I4iimb. 


XXXIV 


11 


D»pinin 


Ezek. 


XXIX 


;{ 


nimn 


1 8am. 


I 


12 


n'nin 


Judg. 


VIII 


20 


n3>n^n 


Isa. 


XXVII 


7 


ii^nnn 


Jerem. 


Xil 


3 


'^vyi 


(ion. 


IV 


25 


o?n'!!0 


Numb. 


XXXI 


17 


p^n^n 


JOHh. 


IX 


26 


^I'^P^nnn 


Ezra 


V 


12 


Dp;nn.n 


1 Sam. 


XXVIII 


15 


D'^nnn 


Jorem. 


XVIII 


21 


onin 


Isa. 


XXVII 


7 


non-in 


n 


XXIII 


11 


pn-in 


V 


XIV 


13 


mpfrin ; 


2 Kings 


XVII 


25 


rtprrin 


Jerem. 


L 


34 


D^npn-in : 


Isa. 


XXXIV 


14 


nn 


Ezek. 


XXVIII 


9 


inn ! 


Isa. 


VII 


20 


' * 'i 


Ps. 


LXXVIII 


34 


'^^'''^jI : 


Numb. 


XI 


15 


nnionn ! 


Jerem. 


XLVII 


6 


^0 ^niann 


Judg. 


IX 


54 


on *fittnn 


1 Sam. 


XXIV 


12 n'^vpn 


2 Sam. 


XXIII 


r 


n^rpn 


Exod. 


XXII 


- 


nrpn 


Ps. 


LXXXIX 


44 


nn 


Levit. 


XXV 


2s 


n«nn 


1 1 Sam. 


XXVII 


10 


^^V 


Zeeh. 


XIII 


5 


nixin 


Ezek. 


XXI 


27 


."iDnlxirt 


I Mieah 


III 


7 


onixin 


j Ezek. 


IX 


11 


ni'Nnn 


Numb. 


VII 


85 


'?'»^1'T 


»» 


IV 


7 


3'^3 jit^»x-sn 


i Josh. 


VI 


11 


^'^V 


: Zeph. 


I 


12 


t['n»jnn 


Job 


XVI 


3 


•^a D^n^nn 


Levit. 


XIV 


41 


'=n on^xin 


Cant. 


IV 


2 


s'na i:n\x'in 


Isa. 


L 


2 


^^10 


Exod. 


XXXVIII 


5 


*?«in 


Levit. 


XIV 


4?i 


':xnn 


Numb. 


XVII 


11 


tt^«in 


Deut. 


IX 


7 


ncrj^nn 
« 


8 


[crwin 


Micah 


II 


7 


n':tr«in 


Ps. 


LXXXIX 


46 


inxin 


Prov. 


XXY 


17 


Tirnx-in 


Numb. 


VII 


19 


^Iv 


Deut. 


XXi 


3 


nin 


Dan. 


VII 


13 


'3in 


Ezek. 


XX 11 


5 


irann 


« 


XL 


43 


a'na ^n^S"].! 


Judg. 


IX 


48 


Dn^a'in 


Uon. 


XXIV 


12 


n^?>T 


Jcrcm. 


VI 


7 


p-^7 


Gen. 


XXVII 


20 


nn^")n 


1 Sam. 


IX 


22 


•I 


Levit. 


XXI 


3 


Jin 


2 Chron 


III 


7 


•"^^j!? 


Job 


XXX VI If 


29 


l:>n 


Ezek. 


I 


22 


ij'nn 


Jonah 


III 


2 


DiJin 


Numb. 


IX 


7 


^riiin 


Judg. 


V 


25 


^^rifpn 


3Ial. 


1 


8 


'^"^i? 


Levit. 


VII 


16 


'^'iV 1 


Numb. 


XVII 


3 


•^^l'^ ■ 


Dan. 


VIII 


8 


D^:-^ i 


« 


n 


20 


wm 


« 


n 


6 


?'lin 


1 Kings 


VII 


7 


nxr5-p ; 


»» 


VI 


16 


VV : 


JoMh. 


XV 


3 


D^^jnn 


Gun. 


XLII 


29 


Djnn 


Numb. 


XI 


5 


*5n7 


Job 


XXXIII 


31 


'V2in 


Isa. 


XLVIII 


18 


innann 


Jerem. 


VIII 


6 


T'^?'^? 


Exod. 


XXXVII 


16 •"i?i5n nzpn 

nDj5n 

n'irpn 

'^ 

i5tpn 

nlaiitpn 

iixpn 

DiYpn 

nispn oriDvpn 

ivpn 

ri-ivpn 

i\jh 

nipn 

•»" nnhpn 

ni3'-ipn 

nimpn 

nipn 

nipn 

nipn 

D'xnjjn 

'^o naiij?n 

niipn 

nyipn 
'in^np,r!^ 

«P D*31|3n 

'w. Q]:ipn 
'=? vpipn 
'r* pp-ip.n 

n^p-ipn 
nhpn 

Dwpn 

a?^pO 
nntc^pn 

n'irp.n 2ir\ T^- rt Jerem. YI 26 

P«. CXXXVII 8 

Exod, VIII 9 

Job XXXI X 17 

Jerem. LI 48 

2 Chron. XXXII 4 

XXYI 11 Cant . 


VII 1 


Kninb. 


XI 5 


» 


XXVI 15 


2 Chron, 


XXXI 14 


Kiimh 


XXVI 39 


1 6am. 


IX 24 


Isa. 


XXV 11 


LcYit. 


XIV 51 


» 


n fi 


Isa. 


LXV 8 


Gen. 


VI 12 


Dent. 


X 10 


2 Kings 


XIII 23 


Levit 


XXVI 16 


Jerem. 


XLVIII 27 


Zecfa. 


VI 6 


P«. 


XLIX 10 


Deut 


XXXI 29 


Judff. 


Vn 22 


Esek. 


XXVII 26 


Dan. 


XI 22 


Jerem. 


XLIX 18 


Obad. 


7 


■ 


» 


Geo. 


m 13 


2 Kings 


vni 6 


Pb. 


LXXXV 4 


Gen. 


XLIV 8 


Levit. 


XXV 49 


Lament. 


I H 


Pb. 


XL 13 


Gen. 


XXI 15 


JoelL 


XIII 8 


£zek. 


XXI 21 


Joel 


IV 13 


Hob, 


VIII 4 


Cant. 


I 1 


2 Sam. 


VIII 2 


AmoB 


VI 4 


Judg. 


VIII 11 


Pb. 


Lxxvn 10 


I«a. 


LXV n 


Dan. 


VI 6 


i> 


II 25 


Jerem. 


XLIV 9 


1 Kings 


III 20 


1 Chron. 


XXVIII 19 


Ps. 


II 10 


Zeph. 


III 7 


Ixa. 


VII 20 •nfe^n 


Cant. 


VIII 2 


nwtrn 


Neh. 


III 8 


rnvr\ 


2 Sam 

j 


VI 20 


nc?.7 


Ezefc. 


XVII 3 


oniiurj 


Jerem. 


KVII 3 


s)eits^n 


2 Sam. 


XXUI 11 


ToiiS^rr 


Dan. 


X 21 


n*s?is^ri 


2 Chron 


XX 35 


o'ttwn 


Eccl. 


III 16 


'aitt^n 


Zech. 


V 8 


'xxrmn 


Prov. 


I 17 


»DB^n 


Jerem. 


XX 17 


pwn 


Ezek. 


VII 23 


tVTI^iJ 


Prov. 


IV 11 


'^ npinfn 


'on ntsnis^n 


Jerem. 


IV 10 


n^nt^n 


Gen. 


XXIV 11 


n^ntpn 


Kumb. 


XXVI 13 


Tjn^nc^n 


Ezek. 


XVI 57 


Dn^nrrn 


: Josh. 


XI 14 


fiDntt^n 


, 1 Sam. 


II 20 


pnte,!! 


' " 


VIII 10 


D**?nK^n 


2 Kings 


IV 28 


nnfn 


1 Sam. 


I 28 


nn^n 


Dent. 


II 34 


nets^n 


Loment. 


III 47 


Q'Vt^n 


Jerem. 


IV 10 


n9?n 


Gen. 


XLIII 18 


^P^ 


1 Kings 


XIII 18 


^v^n 


1 Sam. 


VI 21 


IK^n 


Dan. 


IX 27 


'3K»«^n 1 


Neh. 


I 2 


a'tt^n ^ 


Ps. 


CVII 9 


nl2^pri \ 


2 Chron. 


XXXVI 18 


^h^pn 


Gen. 


L 8 


ni^n 


Lament. 


III 16 


•Ta'wn 


Gen. 


L 5 


'?«*W ! 


Ruth 


IV 14 


Drpfern ! 


Isa. 


XXX 11 


Tin'B^n ' 


Jerem. 


XXXI 18 


n^^n ' 


Deut. 


XV 9 


ip*tt^rt ' 


Numb. 


XXX 3 


n»fe»n" 1 


Jerem. 


XV 9 


on^^n i 


Dan. 


IX 26 


33?^n 


Ezek. 


XXVII 33 


D'Mfe^n 


1 Kings 


II 42 


^3W?^n 


2 Sam. 


I 9 


n?rn 


Gen. 


XLIII 2 


D*rr3t^n 


Josh. 


VII 5 


Kjn30n i 


Jerem. 


VIII 21 


mspn 


Neh. 


X 84 


DpTTDtt^n . 


1 Sam. 


XXX 8 


nn^st^n 


Numb. 


XV 28 


^>3rn • 


Ps. 


LXXIII 12 


^^»3rn i 


j> 


XXXIII 14 


^lO'se^n 1 


» 


CXIX 21 


ns'2wn 1 


Isa. 


LI 19 nop-in '' 

T I t ■ T 

•Tt I 

pinin I 
T^l^ I 

ni65K\£rn ^ 

mfn 

mfn 

arn 

rattan 
V2fn 

• \ T - 

npafe^n 
j^ats^n 

wat^n , 

ninattrn | 

jfern j 1 Kings 
Isa. 
Zech. 
ProT. 

2 Chron. 
Numb, 
Deut. 
Job 

2 Kings 

Ps. 

Deut. 

Ps. 

Gen. 

2 Kings 

JoHh. 

1 Chron. 
Isa. 
Numb. 
Jorom. 

2 Chron. 
Esther 
Gen. 

I Chron. 
1 Kings 
1 Sam. 
Job Exod. 
Ps. 

Jerem. 
Isa 

Cant. 
1 Kings 
1 Chron. 
Ps. 
Isa. 
Nab. 
1 Sam. 
Amos 
Ps. Numb. 
Exod. 

1 Chron. 
Ps. 

Jerem. 
Numb. 
Ps, 

2 Sam. 

1 Kings 

2 Kings 
Amos 
Numb. 
Gon. XVI 2 
XXVI 18 

IX 9 
XXVII 22 

XXVIII 8 
XI 12 

XXVIII 54 
XXIII 16 

XJII 16 

LXVI 12 

XXYIII 56 

XI 1 

XIV 16 

VI 7 

XIII 27 

X 33 
IV 8 

X 29 

XVII 10 

XL VI 4 

XXII 5 

VIII 10 

XIV 22 
XXVII 27 

XIV 7 

I 1 

XXX 19 

XXXIV 32 

XIV 17 
XXIII 24 
LVIII 7 

XLV 4 
XLIX 19 

XXIX 8 
VI 3 

XVII 20 

XXI 17 

XXIX 3 

XLV 8 

II 4 

I 6 

I 1 

LX 4 

XXXI 16 

XI 11 

V 22 

XX 4 

cm . 3 

XV 18 
XIII 18 

XL VI 11 

XVII 19 

XXI 19 

XI 13 

IV 1 

XII 2 

XLI 27 253 

TO 
TO 

:iain 

na-in 

03*10 

tt^a-irr 
Din 

» T T 

D^a^-in 
'fifa-in 

■ - T T T 

o'lri 
ovi 
on ^ 

^F\pvy} 

«Bhrr 
npTH 

t 1 *^ TM 

nix^t'Ti 

Pn 
nipvi 254 n-n ir\ LCTit. 


XI 


81 


ni^n 


t ^-- 


VI 


10 


P^n 


1 Jerem. 


XLVin 


26 


W5tfn 


* 


« 


4« 


r^pn 


Deut 

1 


IV 


88 


x^^n 


1 Ps. 


CXIX 


99 


'Ff?m 


KttBib. 


IV 


12 


f«1f «? 


! 1 Sam. 


II 


24 


n^^ifn 


Kiimb. 


XXYI 


31 


»p3S^n 


Exod. 


XXVIII 


JO 


nffn 


1 Cbrou. 


xu 


3 


nypt^ri 


Ruth 


IV 


17 


wl33C^n 


Ps, 


XI 


» 


r^^^\fn 


Ps. 


LXXVI 


9 


FiXJOtf^n 


Jerem. 


XXV 


24 


w;2^ 


2 Sam. 


XVI 


4 


^iym^pn 


Q«u. 


IV 


9 


iQfe^n 


Isa. 


XXVIII 


7 


-i5#n 


Kttinb, 


XXVI 


35 


rffO^n 


Ps. 


CXLVI 


6 


i^is^n 


2 Sam. 


VI 


7 


Vn 


IM. 


XXIX 


9 


wtth?5ii?n 


I... 


VII 


4 


i^fn 


Neh. 


IV 


11 


tr^'^n 


Kumb. 


XVI 


1? 


-i1#D 


Jerem. 


IX 


8 


nD^n 


Isii. 


vni 


6 


h^n 
nn 


J«dg. 


XIII 


4 


nw 


2 Sam. 


XI 


21 


ny^trt 


Eiek. 


XL 


18 


m 


^ 


II 


22 


D^n't^n 


Jerem. 


LII 


3 


iD'b^n 


1 Bam. 


XV 


85 


^wa 


Kumb. 


XXVI 


24 


^)^pn 


Josh. 


X 


1 


^0^72^ 


2 Sam. 


XIV 


2 


'ivm 


2 Kings 


XVII 


29 


D^^'Tfife^n 


Deut 


XXVI 


12 


•Dn f!C?>^^n 


ProT. 


XXI 


26 


rmm 


2 Sam. 


XIII 


16 


nwfe^n 


Ps. 


LV 


23 


i2pn 


Kumb. 


XI 


4 


^^W 


Gen. 

■ 


XLI 


82 


ni:«^n 


Ezck. 


XLK 


12 


n^htn 


Jerem. 


xvn 


16 


»n^5Knn 


1 Sam. 


II 


13 


Q10n 


2 Kings 


XXIV 


20 


iDTlC^ri 


E«ek. 


XL 


12 


niRFin 


Deut. 


XIV 


7 


n^Dtt^n 


Isa. 


XIV 


19 


n?^n 


Pb. 


XCIII 


.1 


^wo 


Judg. 


III 


26 


rmyv'wn 


Ps. 


XXII 


11 


^M^tt^n 


Kzek. 


XXI 


21 


nrwivi 


2 Sam. 


XVIII 


26 


i:?t&n 


Jerom. 


VII 


15 


>F\3bpn 


Job 


XXXIX 


12 


rps^i 


Judg. 


XX 


16 


rrm^n 


Ezek. 


XXVIII 


17 


?l>n3^e^n 


Isa. 


LXIII 


15 


^"jexm 


Deut. 


XXV 


7 


nr\vwr] 


Zoch. 


11 


12 


0'hb^r\ 


1 Cbrpn. 


XIX 


C 


itt^Ksnn 


Ex«l. 


IX 


81 


rni^n 


Ezra 


VII 


19 


^bp^ 


2 Sam. 


XXIV 


13 


Kiann 


Jorcm. 


XXIX 


17 


D'li^fe^n 


IIUA. 


IX 


7 


dWh 


1 Kings 


VTI 


14 


mipin 


Ps. 


LXXIX 


10 


ipe^f^n 


Job 


V 


23 


r^hfrj 


IM. 


I 


3 


jjiann 


NcU, 


HI 


13 


niDtfn 


Numb. 


XXVI 


49 


yn^n 


« 


LII 


15 


^jiann 


Gen. 


XVIII 


25 


t39fe^n 


Neh. 


XI 


5 


»;^n 


Jerem. 


IX 


16 


wjiann 


Ezek. 


XXI 


81 


h^Bpn 


Numb. 


XXVI 


20 


'^^^ 


Job 


XXXI X 


11 


naann 


Isa. 


XXV 


12 


Vfitt^n 


Deut 


XIX 


9 


t?7^ 


Exod. 


V 


18 


IP^-T 


Jorom. 


XIII 


18 


&^fn 


2 Sam. 


XX III 


8 


Wf^^ 


1 Chron. 


XXVIII 


19 


n»33n.T 


Job 


XXII 


29 


^hmfn 


1 Kings 


VI 


8 


o>|^#n 


Job 


XXXVIII 


18 


naj^Ai 


Ezok. 


XVI 


86 


l^n 


1 Chron. 


XI 


34 


otn 


Josh. 


IX 


18 


wpann 


Lament. 


IV 


13 


0»3Dfe^n 


11 


VI 


29 


^Dfern 


Dan. 


11 


34 


nnjsnn 


Ezok. 


XXI 


31 


n^^fn 


Deut 


IV 


2fl 


nofn 


Job 


XXX 


14 


A^J'W 


Dan. 


V 


22 


pf?^po 


ft 


XXXVIII 


20 


Tl?f '■? 


Numb. 


VI 


19 


in^inn 


Ezok. 


xvn 


24 


>F\bBfn 


n 


VII 


24 


V^P^ 


Prov. 


XVII 


14 


p^snn 


1 Chron. 


XXVII 


27 


^ppB^n 


Josli. 


XI 


14 


oWl 


Jerem. 


L 


24 


nnam 


Eccl. 


xn 


5 


WT 


AmoH 


II 


9 


^nTDtt^n 


1 Sam. 


XII 


21 


Mh-} 


Prov. 


XXV 


21 


vptn 


Isa. 


^'l 


10 


no^n 


Pa. 


XXXV 


14 


>ri3^nrin 


Gou. 


XXIX 


7 


iptt^n 


Job 


XVI 


7 


tli^Bpn 


Ezok. 


IX 


6 


inn 


Dan. 


XI 


31 


pptn 


Ps. 


LXXXIX 


43 


nrietern 


Lcvit. 


VII 


12 


nninn 


2 Chron. 


XV 


8 


'^ Q^Tippn 


Amos 


IX 


8 


i*{>^n 


Neh. 


XII 


40 


nMnn 


Ezek. 


XXXVIII 


11 


D*ipj5fe?n 


Josh. 


XXIII 


15 
Pb. 


Lxxvm 


•il 


linn 


Deut. 


XXVIII 


35 


D.p.i5^n 


Ps. 


CVI 


34 


n^9^n 


Numb. 


XXVI 


23 


»pVinn 


» 


XXVI 


15 


.WRttfn 


2 Chron. 


XX 


10 
Lcvit. 


XIV 


52 


nr^mn 


Ps. 


LX 


5 


«n>i5tt^n 


Josh. 


XI 


20 


ts^fn 


1 Kings 


XIV 


24 


nhpinn 


2 Kings 


XXIII 


24 


•Dn u^tptn 


Deut 


II 


23 


crvptn 


Cant 


II 


12 


iinn 


Jerem. 


VII 


4 


W'7 


Numb. 


XXVI 


32 


rr^fri 


1 Sam. 


XXX 


15 


»niinn 


Gen. 


XXIV 


20 


nRfe^n 


Ezek. 


XXI 


21 


>^>afe^n 


Exod. 


XVIII 


20 


nhinn 


* 


n 


46 


nnpt^ri 


Lerit 


XXV 


22 


nvni^n 


Levit. 


XXV 


45 


D'pchm 


Isa. 


XXXV 


7 


aifn 


Jerem. 


XL Y III 


4 


^v^pv^n 


Isa. 


xvm 


5 


m 


Esther 


V 


2 


B^;i-i^rf 


Deut. 


IV 


36 


rpr>ptn 


1 Ram. 


XIV 


11 


i«3nnn 


Gen. 


XL 


12 


D^^nifn 


. Judg. 


XIII 


23 


^ysrntn 


Dan. 


XI 


23 


ni'i|nnn 


1 Chron. 


XXVII 


29 


'snfn 


Isa. 


XLI 


22 


r.v'^pn 


1 Kings 


XX 


22 


P?nnr! 


1 Sam. 


XVII 


5 


m«^n 


Ps. 


CXLIII 


8 


^sp^ocrn 


1 Sam. 


IV 


9 


Vpnn 


2 Chron. 


XXXV 


25 


onfn 


Micah 


VI 


13 


u^pn 


Eiek. 


XXXVII 


3 


•"'yvnno 


Jerem. 


XXXI 


40 


a»na niDitpn 


Dan. 


IX 


17 


D??0 


Keh. 


XI 


17 


n^nnn 


Numb. 


XVII 


4 


D>Difern 


Ezek. 


XXXVI 


4 


niaarri nil n-n 25B Enk. 


XVII 


14 


Lerit. 


XI 


18 


Jerem. 


XLIV 


4 


Vm, 


LXXVIII 


62 


» 


LXXXIX 


89 


Esek. 


XYI 


52 


Hog. 


IV 


12 


Oen. 


XX 


13 


Ruth 


IV 


7 


Jerem. 


L 


6 


ProT. 


xxni 


5 


P8. 


XIV 


1 


1 Sam. 


VI 


6 


Kumb. 


XXII 


29 


Exod. 


X 


2 


1 Kings 


II 


26 


« 


It 


26 


Gen. 


XXVI 


20 


Job 


XV 


28 


Exod. 


XV 


80 


« 


VIII 


5 


Cant. 


VIII 


5 


Amos 


III 


5 


If«. 


XXIV 


19 


2 Chron. 


XXX 


18 


Jcrem. 


XXXVII 


8 


1 Ram. 


I 


27 


liicah 


I 


10 


Ezek. 


XIX 


12 


Exod. 


XXXII 


24 


Isa. 


LII 


2 


Job 


XXXYIII 


89 


» 


n 


32 


Esek. 


XVII 


10 


Judg. 


XVIII 


5 


Jorom. 


XLIX 


1* 


1 Kings 


xvm 


45 


Isa. 


XXX 


29 


Josh. 


III 


5 


8 Chron. 


XXX 


8 


Zech. 


IX 


12 


Isa. 


XXII 


25 


Keh, 


III 


5 


2 Sam. 


XIV 


9 


Zoph. 


II 


1 


Jerem. 


IV 


24 


» 


XII 


3 


Dan. 


IV 


83 


2 Sam. 


XXIII 


26 


Neh. 


III 


27 


2 Sam. 


XIV 


4 


Job 


XXXIX 


10 


r 


XXXYIII 


31 


2 Chron 


. XXIY 


25 


Isa. ■ 


Lvni 


6 


Dan J 


V 


23 


Ps. 


LX 


10 ^}F)n i 


Knmb. 


XXVI 


35 


r^^m 


1 Kings 


IX 


3 


na^FH 


» 


VIII 


59 


ijpnn 


2 ChroB. 


XXXV 


22 ' 


Fiia^nn 


Dan. 


III 


27 


M^nn 


Kumb. 


IV 


25 


npnn 


Exod. 


XXXIX 


34 


imn 


1 Kings 


VI 


6 


rnwFin 


Dan. 


II 


14 


oipfin 


Esra 


V 


11 


y«» piwnn 


Nab. 


III 


8 


iD'rnn 


2 Kings 


XXII 


9 


^^W 


Ezek. 


XLVII 


16 


Fi^^^nn 


Judg. 


VII 


19 


'n^^rnn 


Zech. 


VI 


6 


nspnn 


Job 


XXXIII 


5 


n^srnn 


1 Chron. 


XI 


45 


^pi^V^^ 


Josh. 


VIII 


6 


^iPiV.nn 


Clen. 


XXX 


35 


p)n.T 


Nah. 


III 


15 


i»Bnn 


« 


l» 


15 


msrin 


Exod. 


VIII 


25 


h^Bnn 


Gen, 


XXXI 


7 


n-i-iiDnn 


Job 


XXXIX 


19 


^^P^^ 


n 


XVII 


2 


^^snn 


Gon. 


XXIV 


58 


'n^^snn 


Deut. 


XXVIII 


39 


vro ^m^Bnn 


Ezek. 


XXIV 


10 


p^enn 


Nah. 


I 


5 


np*iBnn 


Isa. 


XXIX 


9 


3'nD innenn 


Judg. 


III 


26 


i^xnn 


Gon. 


XLIII 


10 


N^vnn 


Ps. 


CXIX 


60 


n^W 


1 Sam. 


XVI 


11 


n^ifnn 


2 Sam. 


XX 


18 


•i:i3pnn 


Ezuk. 


VIII 


14 


n^pnn 


Isa. 


XXIV 


19 


mpnn 


Huth 


IV 


7 


wipnn 


1 Kings 


XXI 


25 


iripnn 


« 


» 


20 


nipnn 


Job 


XL 


81 


nripnn 


Dan. 


III 


19 


D'Plprin 


Jcrum. 


XXII 


15 


n*ripv>n 


Judg. 


XV 


6 


irripnn 


i 1 Kings 


VI 


32 


^i^p^pnn 


Isa. 


XLV 


20 


^.p^\^ 


Ezra 


I 


6 


'^^prin 


ff 


VII 


15 


'i^prin 


>» 


» 


16 


D'vpFin 


1 Cliron. 


XXIX 


9 


mpnn 


» 


n 


17 


"^^P^k! 


Hos. 


VIII 


9 


•ifP.C^Li 


Kumb. 


XXXII 


18 


nfpnn 


Ezek. 


XXIX 


3 


ip»n 


Gen. 


I 


21 


riooiw 


Isa. 


LII 


2 


']t^-inn 


Deui. 


IX 


25 nsinnnn 

-rasm 
naann 

i£f»a^nn 
* \t 

DAT 

Dnpnonn 
WDHonn 

noipiDnn 

linn 
hnznn 

ormn 256 

Dan. 

Numb. 

Ps. 

Levit. 

KiiOib. 

Deut. 

2 Sam. 

Gen. 

LcTit. 

Kumb. 

Joiih. 

1 Sam. 

Exod. 

LOTlt. 

Numb. 
Isa. 1 Sam. 

2 Sam. 

1 Kings 2 King* Jerem. Kzek. 
Lament. 1 Bam. 

2 Kings 

Isa. 

1 Kings 
Jerem. 
Eccl. * Eiek. 

Isa. 

Ezek. n -n Ml IX 1 

XVII 6 

CXYI 15 

VI 19 

Vn 85* 

I 28 

XII 19 

XLII 23 

XIV n 

Xf 29 

XIV 8 

XX 8 

XXXIX 34 

XXV 50 

XI 32 

LXIV I XIV 32 

XXIII 9 

IV 7 

VII 20 

XV 18 

XI 20 

XV 25 

XVII 19 
X 18 

Xt 8 

LII 32 

XVIII 20 

I 18 

XXVI 22 
VII 13 

XIV 7 

XXIX 11 

XXI 8 

XXXVIII 11 

X 20 

XX 3 

XXVII 7 
XX 30 

II 26 I' 

nan in* ^b Dm 'b 

p^n I'opni 'b 

nm^t^ ^b laxn 6 

"hv ne^K *nxi 'b 

nnb ^^nx Ts^i 'b 

Df?\sn nip ♦ ♦ ♦ ♦ ni^i b 

^n'H r\yv iv 6 

^3 nvr\ opn 'b 

D^oan ttTH mpD 6 

•0 = 9 

pnyQO') 'mn*n tt^«*i3 'n D>iDn 3"> 
^^ ^« Di?n CDPn 

D^Tiorn »2» bv nmy) 

•'a^oT P]DDn f?3 n« KDX np»i 

ooSdi pnn uv b^ nott^n 

vi^te'i p npo v^ ntc^n 

HTom •pSn »^x m.T id« ns 

D^ }ion inn ^ip^ 

*?two niiT w^ Kan 

ninta inw 13Ti 

man K'n nxEjnn trDn 

»nna ^rvt »3 nin> Kin pnx 

vh^ nma»n twna 'H paos t jn»Di^ 

n»:nn 

•iBpn 

D>'10Dn 

mnnDn 

'» = lOa 

iKnana 'H in in p pSai Dan. 
Job Isa. 
Pi;ov. 

Gen. 
Job 

LfwLt. 
Job 
Deut. 
2 Sam. 
Job III 28 

IX 30 

XXXVIII 34 

XXXIX 20 

XXIV 19 

XXIV 10 

VI 3 

XVIII 28 

XL 29 

r, 26 

XXV 22 

XXXVIII 35 

VIII 2 

XIX 3 

XXXIX 19 2 Kings Esek. 


XV 


4 


Jerem. 


XV HI 


20 


Hag. 


II 


12 


Job 


XXXIX 


9 


Esek. 


XXII 


14 


Jerem. 


XVI 


20 


Job 


XXXIX 


9 Jerem. VIII 19 

Deut. XXXII 6 

2 Kings V 7 ■h 
■h 
b 

■'? 
■h 
h 

h 
h 

h rip'.n 
n5*^\n 

Ta?-n 
nfe^p^n 
n?i^^i 

nin%i 
nin^Sn 
D\iSKn XI 19 

XII 12 
XI 19 

» 13 

XVIII 29 

II 26 

XX 30 

XXVII 7 

IX 8 

II 22 
III 9 

I 10 
XVIII 21 

XIII 8 
XVin 28 

II 15 

IV 11 

III 14 
XV 18 

XV III 30 

XV 16 

X 24 

IV 3 

XXIV 21 

I 2 

XXII 80 

XXVI 28 

IV 6 

XXIV 5 

XIX 18 

II 11 
XXVI 19 

XXX 15 1 King« XXI 20 

Gen. XXXVII 8 

Micah IV 9 Ezek. 

2 Sara. 

Ezek. 

Isa. 

Amos 

Judg. 

Micah 

Levit. 

Gen. 

Job 

Ezek. 

Hab. 

ProT. 

Nah. 

1 Chron. 

1 King^ 

2 Kings 
Josh. 
Amos 
Gen. 
Joel 
Numb. 

1 Chron. 

Lament. 

Gen. 

Isa. 

Jerem. Winn 

»nxninn 

onnn 

\3ttr'^inn 

npphnn 

n^Binn 
DBinn 

n^ntt^nn 
pn^nn 
D'ipnn 

np^trnn 

n'l'tt^nn 

lacrnn 

nVtt^Fin 

l^nn 

'n = 8a 

[131 rsh ini in Sai 'H p.Tirni p^oi "»:p3 nin* nnro nK kdi>i 

ppn n^niinn b-z n« 

DK>yin3 Mn 

nax^cn d>i:ibi 

rh n«nrD tt^»«ni 

D*:prn rm irot^ 

pn«n iD«ni 

^Kior ^0^"^^^:% b'y\ 

'DP nn pp ^iJ'i 

i3pn v^x lax'i 

i>n> «inn dv3 

nam dmSk 'i: 

in^ptn innan 

nin^n hv 

d 

'^nis'n *t£^*i3 '^n '^wat^a 
3sn« lax'i 
vnx 1^ iia«n 

13X ^ICPV o« nixsn 

nsn 
l^Vin 

*5iin 
n^3^n 

•^113.1 

nsasn 

i>Dtt^n 

Diafe^n 

niy^n 

D*3fer3.1 

ponn 

D*3(1 

1*nih 

'pnn.i 

D\3«^an 

Diinn 

,Tniinn 

Ki3Sin 

n:iainn 

n^^xnn 

nnNin 

pann 

r>ipnn 

npisnn 

'^'^^'^ 

Dinn 

i>a>nn 

nann 

•^snn in 


tn 257 Jcrem. 


XXII 15 


'h l^ann ■ 


Job XXXVni 34 


'h ^^!^^ oe»- 


IV 9 
,35 


'h r^rnn ; 


XVni 25 


b i Ezvk. 


XVI 11 25 


•nnoT "D'l nn in ;:! 2-:?i< ; i sa™. 


XYH 43 


^i^h\<^^ Amos 


\I 2 


Jerea. 


XXIII 23 


Oen. 


xvii n 


nan Micau 


IV 9 


Siin i Jorcm. 


n 31 


Jerem. 


VII » 


•^ T V 


»3*nn 


Kumb. 


XI 22 


Eiek. 


XVIII 25 


- ! -1%' 


Jerem. 


II 11 


•TOW 


Job 


XVI 3 


n\n 


Gen. 


XLI 88 


Micah 


VII 3 


1^3?ri Job 


XXXVI 19 


2 Sam. 


XVUI 18 
Kumb. 


XXXI 16 


on^nn p«- lxxxyiii ii 


Amos 


VI 2 


D^;iie>n Jo»> 


XXXIX 20 


Q*n Jerem. 


XXXI 20 


Job 


VII 12 


1 Sam. 


XVII 48 


3^^n . 


XIII 23 


laa. 


LVIII 6 


ntbn 


E«ek. 


xxn 14 


Micah 


n^ 9 


#:« 


» 


XX 3 


Qen. 


XU 38 


«???0 


Deut 


XXVII » 


* nSDH 


Jerem. 


11 14 


Taijn J*'^ 


VIH 3 


Job 


XIII 8 


Vjpn 1 J«rera. 


XXIII 23 


Numb. 


XI 22 


jtilCn 2 Kings 


V 7 


Job 


XVI 8 


rpo ^*'"- 


XLII 16 


2 Sam. 


III 8 


t}kir\ 


XVII 17 


Judg. 


11 22 


O^IOt^n Jerom. 


XXXI 20 


Job 


XXXV III 84 


Dnnn 


« 


XLIX 1 
Kn^ tr^ 


'n KHona irn'DT n»^nm nn^a 


Ilab. 


III 8 


c 


Gen. 


XXVII 38 


ymn:^ im in p n*3 p)^ 


i» 


XX 4 


Jerem. 


XXIII 23 


'^. '.A»!» 


Jerem. 


VII 9 


Oen. 


XXVII 88 


*^ HDnnn 


Er.ek. 


XVIlI 25 


•^ »iri 


II 


29 
XX 4 
S oi^n 


Jerem. 


II 11 


£<ek. 


XVIIl 29 


/ - T 1 - 
•^ "l»o^^^ | ^^^ 


VIII 26 


Jerem. 


II U 


i 
S HO^>iri Micah 


VII 8 


Em 


VIII 25 


•S i*3n 1 2 S"™- 


XVni 18 


2 Sam. 


XVIII 18 


/ ' rr','- 
'^ Dn?nri 


Numb. 


XXXI 15 


Jadg. 


VIII 19 
Numb. 


XUl 19 


•^ rami 


Judg. 


VHI 19 


•f? ONI 


Numb. 


XIII 19 


Job 


VII 12 


^ "»V 


1 Sam. 


XVII 4«: 


=^?T 


Amos 


VI 2 


"•^•J 


Job 


VII 12 


Ita. 


LVIII 5 


"lanon 


1 Sam. 


XVII 43 


Jerem. 


n 81 


T J ■ t 


Oen 


XLI 88 


K^OiH 


Isa. 


LVIII 5 


n5»pn i P"' 


LXXXVIII 11 


Deut. 


xxvn 9 
Jerem. 


n 14" 


^'T 


1 2 Sam. 


XII 19 


ViDT! 


Micah 


n 9 


Job 


xin 8 


' T t 1 , 


Numb. 


XI 22 


l»*^? 


Jerem. 


II 31 


5T5n 


Gen. 


XLI 38 


Job 


XVI 8 


t^rtin 


Dcut. 


XXVII 9 


2 Sam. 


III 8 
Judg. 


II 22 


D'lOt^n ! Jcrem. 


It 14 
XXII 15 


i|^Dnn 1 Job 


XIII 8 


mans .Tmam^^ Tnnn b r^n j ^'^«'»>- 


XI 22 


d 1 Jo^ 


XVI 3 


jf 
«n in in p n'3D^W 1 2 Sam 


III 8 


* 
•*? nOgn Gen. 


IV 9 


Gen. 


XLII 16 


o 


•^ onnisn 


Judg. 


II 22 ■S 


"iat*n 


b 


Eccn 


'h 


'9110 


h 


=^?n 


h 


DOlon 


h 


i?^^ 


h 


^n»? 


h 


l^^O 


h 


rw 


h 


K¥?3n 


h 


W-0 


h 


D*naSi 


h 


^i^'xnnn 


•h 


m 


h 


1^0!? 


■b 


ibr.n 


■h 


t^'^lS^ 


K" = 11 a 
m t 


n in JO n»3D^x 
^«n 
M^gn 
' DNiVxn 
nD«.n 
? ran 
' W 
> ov?n 
? Ci07??n 
? n?')?'^ 
? 'Un 
? 3^W 
? ^31in 
^ , '^lICi 
b 'i^o^nn 
h ^n'T'T 
^ nvi 
f? y^\n 
*? DflTO 
*» on^w 
h n?iiDO 
^ D>3i»n 
^ d:o 
•*? n^?^ 
'^ m^T 
'h D'naSi 
'^ n^n 
'^ l^on 
•V n?n»n 
•^ «5f05.T 
'h nson 
•^ ™n 
'^ v»'T 
'^ l^^n 
■^ rR? 
'h ^i^ya 
'h it^vn 
'h n'*'^]y'^n 258 r\-n Deut. 


XXVIII 


54 


1 Sftin. 


XX 


41 


2 Sam, 


XYI 


8 


Esek. 


XVIII 


20 


Lament. 


III 


18 
n 


5 'b 
h 


Gen. Exod. 
1 KinifS 
EecIc. 
Pb. n:^D«' nnK Ktsnen jnsn 

P103 n^ix^p ua*ip m sipn 

OIK rB3 *?3S naa i?^i 

mn' HD/i *its^K XH^ 

^3tK0 op nm K3 i?5n 

•p^p nsrv n»»n 

man km riKCDnn t^psn 

n53 nnK new nrn nyari 

*?3Kn* ^^an 
a^KD mn^ n;n 
inD0K '31 ^n^^Di K*9n 
'1 pnD3 r\'^ nKtt^ ^3i 

T» = 14 

XIX 6 0*1^ diSk K3n nnnsn 

xiY 10 D'nm poxn n>i 

XXXVII 24 i3^tt^*i vinpn n-ian 

1 22 npne "in n^K^n 

XV 19 ys'Di 'ri nna M*3Dn 

vm 2 r\vy\ riK'iKi nS??tpnn 

Lxxx 2 r\Tm\ hacw nm nij'pin 

cxvi 16 niiT ^r wip» nnian 

cxiiii « »ttrDii:ioDO HK^xin 

•D>Di Kmi^n mr^ton Tl^ Kmn^n va 'H paos pte 'n Gen. 


XXXIV 


21 


» 


XLVIII 


16 


LeTit 


VI 


19 


Knmb. 


VII 


19 


« 


XIX 


11 


» 


XX XII 


4 


Deut. 


XXVIII 


54 


1 Sam. 


XX 


41 


2 Sam. 


XVI 


8 


Eiek. 


XVIII 


20 


1 Kings 


VI 


12 


Z6ph. 


III 


16 


Exek. 


VII 


27 


Lament. 


II 


5 
III 


13 Josh. 


VI 


3 


1 Sam. 


XX 


4U 


2 Kings 


VIII 


6 


Jerem. 


XLIV 


25 


n 


XXXVI 


16 


Eccl. 


X 


20 


Amos 


IX 


8 


Eccl. 


X 


10 rw^h ♦ ♦ . . ^Ktt^n 

nin' *nK ^2^y n:n 
^?i3n nnp dk Gen. 

Ezek. 

Ezra 

Mioah 

2 Sam. 

Jttdg. 

II 
Job 

1 Sam. 
Isa. 
Jerem. 
Gen. 
Deut. 
Jorem. 
Job 
Numb. 
Job 

2 Sam. 
Job Gen. Numb. ri'pn 
D>pn 

t"D = 16 a 

rn 3'd: k^ im 'mmm in |0 tkj Ezek. 


XX 


26 


Ps. 


V 


11 


Esther 


II 


7 


Numb. 


XI 


12 


Gen. 


III 


17 


2 Kings 


IX 


34 


Ezek. 


XXY 


8 


Job 


XXXIV 


18 


Jerem. 


XXXVIII 


22 


Amos 


IV 


1 'b 

'b 
'b 
'b 
'b 
'b 

'b 
'b oatTK 

D^^ttTKH 

jaKH 

nhais 
filiaixn XX 

XVIII 

VIII 

VII 

XVIII 

VIII 

XIII 

VII 

XVII 

LVIII 

II 

XLI 

XXVII 

II 

XIII 

XI 

XVI 

in 

XXXVIII XVIII 
XIX 
XVI 2 Kings Gen. Uttth 
Dout. 
Gen. 1 Kings 

Gen. 

>'umb. 

1 Sam. 

Ezuk. 

Lev it. 

Numb. 

Gen. 

Dout. I 

XXX 

XXXIV 

XLVIII 

VI 

XLVIII 

XXXII 

XX 

XVIII 

VI 

XIX 

XXXIV 

XXVIII lanDa 

naian 
D:n 

i3iarj 
>*???•? 
nsDn 

\^^^ 

m 

onm 

3"* ^ 12 

•a»oi mman j:\si mman pKian rriina ]*^r\r{ o 

» 113^ K3 inKH 

22 xon^ iHK tb>Kn 

laa '^13 iTBmv3 nnD Kn^an fc<n bi 

7 >:k osl^T 

p 'TIKI |3K KHi i:'K na»nn iVk ^3k 

y* = 18n 

[131 fi'^ im in ^31 n praw 'o^e itr^ )>*?a! 

man 
i3in Numb. XIX 

Gen. XXXIV 

1 Sam. XX 

Gen. XLVIII 

•naa>Di 'D'd ttni 

Gon. XXXIV 

XLVIII 
VI 
VII 
XXXII 
XIX Levit. 
Numb. 13 
18 
12 
IG 

12 
IG 
4 
41 
20 
19 
11 
21 
54 

11 
21 
41 
16 

'm3 

21 
16 
19 
19 

4 
11 D"1 
D-1 
D^l 
D"1 
b 
D'1 

on 

on 

Dn 

'D»D 'n 

'D'o 'n 

'D>D "1 
D'plDB 'itm 
.p«io*fi 'ttrn 

c 

piDB 'K1 
piDB 'K1 PIDB 'Kl K PIDB 'Kl 
d 

n>^ im in Ssi "Tt \>mm n^an iPin 
tt^B3n 
pal 

r»Kn 

D'tt^:Kn 

1P.S1 

^K^an 

'D»B'rnp^a 3"> 
D^t^:xn [.13.1 

aipn 

y:3.i tsri n-n 259 Zech. 


Ill 4 


Keh, 


XI 34 


1 Sam. 


XlII 18 


£zek. 


II 10 


1 Chron 


II 55 


Prov. 


VI 7 


2 Cbroi) 


. XXVI H 
I U 


Eccl. 


XII 5 


Judg. 


XIII 6 


1 Sam. 


I 28 


Prov. 


XXVI 7 


Deut. 


XXVIIl S5 


Prov. 


YI 26 


Job 


XXXVIII 39 


K»tlit>r 


11 7 


•yumb. 


XI 12 


Exck. 


XX 26 


Vs. 


V 11 


Jureni. 


XXXVIII 22 


AmoR 


IV 1 


E«ck. 


XXV 8 


Jub 


XXXIV 18 


Esther 


11 7 


Kumb. 


XI 12 


Ezuk. 


XX 26 


Pi. 


V 11 


Ezek. 


XXV 8 


Job 


XXXIV 18 


Jeroin. 


XXXVIII 22 


Amoii 


IV 1 


Gen. 


III 17 


2 KingH 


IX 84 


1 Sam. 


XX 30 


Zech. 


III 2 


1 Chron. 


XVII 21 


II 


r, 1» 


Gen. 


XXX 14 


Cant. 


VU 14 


Judg. 


XIV 8 


Deut. 


I 44 


Ho«. 


VII 8 


Lament. 


IV 6 


Ps. 


CXIV 8 


Dent. 


VIII 16 


Kumb. 


XII 1 


« 


1 


Job 


XXXIII 23 


Gen. 


XLII 23 


» 


XXX 1 


Zech. 


XI 9 


Gen. 


XV 9 


Eccl. 


IV 12 


Ezek. 


XLI 9 


57 


» H 


Jerem. 


XLIV 15 
33 b 

D^jJ^n 


j , 


b 


D'Pi? 


2 Kings 


XI 3; 2 Chron. XXII 12 


'b naSb 
D^ra-yn 


1 Chron. 


Yll 18 


^ fia^bn 
2'?'R 


J Ocn. 


XV 9 


b tt^^V? 


■b 


o^rjsn 


j Eccl. 


IV 12 


^ tt^^ran 


^ 


^t?t^ 


j ^- 


XLI 9 ^ 


^ nso 


'b 


-icitrn 


\ " 


. 11 


^ nssn 


'b 


"»F.c^ 
c 
'b 


-TR?.? 


ProT. 


XXX 20 


^ nc!*:D 


'b 


in^ijiSxtt^ 


Eiek. 


XVI 32 


b ncN^n 


h 


^.TFi^Ke^n 


Job 


XXXIII 23 


^ r^9 


'b 


U'ipy} 


Gen. 


XLII 28 


^ r^^n 


h 


D:j5fern 


» 


XV 9 


b v;bvQ 


h 


i^3cn 


Eccl. 


IV 12 
b 


T 1 
d 
'b 


PH 


2 Chron. 


XXXV 24 


b D^^aKna 


h 


|9«n 


lita. 


LXVI 10 


b n^^vimn 


b 


DStt^K 


Gen. 


XXX 1 


b nno 


'b 


DO*?*«n 


Zech. 


XI 9 ^ 


? nnan 


'b 


rhck 


Gen. 


XV 9 •' 


? t^7tl^0 


'b 


nl-lDHH 


Eccl. 


IV 12 •^ 


Sj «^^c^sn 


'b 


lag 


Ezck. 


XLI 9 


b nso 


'b 


loxn 


- 


. 11 


? man 


i 
J'ercm. 


XLIV 15 •* 


? mn©po' 


•ma b 


. !»« 


2 Cbron. 


XXX 14 •' 


? riiieip.on 


'ma h 


[Okn 


Prov. 


XXX 20 •' 


? npxjo 


'ma 'b 


DS^.« 


Ezek. 


XVI 82 '* 


? f>p???n 


•ma 'b 


QO'tt^xn 


Gen. 


XLII 85 '\ 


? o»pno 


'ma 'b 


10K 


Zech. 


IV 12 '\ 


? D*f?*ian 


•mD h 


laxn 


Job 


XXXIII 28 '^ 


' r*^?» 


•ma 'b 


nhoi« 


Gen. 


XLII 28 'h 


' r^an 


•nia b 


ninpKn 


Esther 


VI 1 'h 


D'^IR? 


•ma 'b 


nnnx 


Isa, 


XLvm' 1 'h 


» D'^lRsn 


•ma 'b 


•"T^ii^n 


Job 


XXX 7 'S 


' D^ri'fe^ 


'ma 'b 


Til 


Gen. 


XXI 15 'h 


Dn%n 


:ma 'b 


inan 


Proy. 


VIII 3 'h 


D»nnB 


•ma 'b 


niha 


1 Kings 


VII 5 'h 


D>nf)Bn 


•ma h 


ni*i''T|n 


Zech. 


in 8 '^ 


' D^KlJt 


'ma 'b 


D'xnn 


i» 


„ 4 'b 


D^mn 


•ma 'b 


D^n'nn 


Ezok. 


II 10 'b 


D':^p 


•ma 'b 


D*ia^ 


1 Chron. 


II 65 'b 


D^ypn 


•ma b 


D'la^n 


Prov. 


VI 7 'b 


lEife^ 


•ma 'b 


naiDH 


2 Chron. 


XXVI 11 'b 


i9i«^n 


'-ma 'b 


na^onn 


Jerem. 


I 11 'b 


^P^P 


'fiia 'b 


t>pbn 


EccL 


XII 5 •b 


^ptn 


•ma 'b 


^'P^^C 


ProY. 


VI 26 'b 


■nxn 


'iTja 'b 


mtt?a 


Job XXXVIII 89 'b 


Tiicnn 


•ma 'b 


mc^an i 
e 
■ma 'b 


r^tt 


Isa. 


XXXII 12 'b 


cn^b 


•ma 'b 


pt'sn 1 


Eccl. 


XII 6 'b 


DHDlDn 


'ma 'b 


''ino j 


Job 


XXX 7 'b 


nm^'p 


•ma 'b 


nnsn i 


Gen. 


XXI 16 'b 


on^fern 


•ma 'b 


t^^l^D i 


Prov. 


VIII 3 6 


D»nnD 


•ma '^ 


^WdH ; 


1 Kings 


VII 5 'b 


D'nnen 


•ma '^ 


nw i 


Eaek. 


XXXIX 15 6 


jvv 


•nia 'b 


ns^n , 


2 KingM 


XXIII 17 'b 


p'acrt 


•ma '^ 


•miBna ; 


Zech. 


in 3 -b 


D»K12 260 n -n ui 1 Sam. 


XIII 


18 


Zeck. 


III 


3 


' ■ 


n 


4 


Exek. 


II 


10 


1 Chion. 


II 


55 


Pror. 


VI 


7 


2 Cbron. 


XXVI 


11 


Jeroni. 


I 


11 


Eccl. 


xa 


5 


Prov. 


XXVI 


"7 


Deut 


XXVIII 


37 


Judg. 


xrii 


6 


1 Sam. 


I 


28 


ProT. 


VI 


26 


Job 


XXXVIII 


39 


Gen. 


XLII 


35 


Zech, 


IV 


12 


Gen. 


XV 


d 


Eccl. 


IV 


12 


Job 


XXXIII 


23 


Oen. 


XLII 


23 


Esek. 


XLI 


9 


» 


» 


11 


Jerem. 


XLVI 


5 


Zeph. 


I 


6 


Esek. 


XXXIX 


15 


2 Kings 


XXIII 


17 


Job 


XXX 


7 


Gen. 


XXI 


15 Esther 


11 


7 


Namb. 


XI 


12 


Ezek. 


XX 


26 


Pb. 


V 


11 


Ezek. 


XXV 


8 


Job 


XXXIV 


18 


Jerem. 


XXXVIII 


22 


AmoB 


IV 


1 


Gou. 


III 


17 


2 KiugB 


IX 


34 


1 Sam. 


XX 


30 


Zeck 


III 


2 


1 Chrou. 


XVII 


21 


» 


n 


19 


Gen. 


XXX 


14 


Cant. 


VII 


14 


Judg. 


XIV 


8 


Deut. 


I 


44 


Hob. 


VII 


8 


Lament. 


IV 


6 


Pb. 


CXIV 


8 


Deut. 


VIII 


15 


Numb. 

n 


XII 


1 
1 HDin fix {D« Mn 
Dpn hD m >nnn ^dskh 

nvnw »D 10X dikVi 
19 nn 13^31 -^naj^ -n^jyi .-nn^ 

TI9 *0»5 {31X1 l^'l 

i:*nfiB ^yi nn i:n5 

ina nrM noxn xn 
Kin D'orn oncx 
'OP na pp Sun 
DJN Ti::n '3snn 

Snjn 131D3 "|3'Sian 
pnxT ana imm 

N*p1Dfi3 '3 •^ 


D*]pb9fO 


i 


•s 


D'KIX 


Jerem. 


XXXVIII 


22 


6 


D^ijfetn 


AmoM 


IT 


1 


6 


0*5?. 


Esther 


II 


7 


6 


D»3»j3n 


Numb. 


XI 


12 


•^ 


-ipt^ 


EZek. 


XX 


26 


6 


i^ittrn 


Ps. 


V 


u 


•^ 


•fp?^ 


Gen. 


III 


17 


•^ 


"'p^^D 


2 Kings 


IX 


34 


■^ 


Dp.t^ 


1 Sam. 


XX 


30 


■^ 


a>pvn 


ZtHll. 


III 


2 


■h 


^n-^nhm 


1 Chron. 


XVII 


21 


•V 


^n'>ph^p^i 


% 


» 


19 


•«» 


T^Xfl 


Gen. 


XXX 


14 


•^ 


Tiffin 


Cant. 


VII 


14 


Judg. 


XIV 


8 


•^ 


D'pnO 


Deut 


I 


44 


•^ 


D'pnan 


Hob. 


VII 


8 


•^ 


t^^o 


Lament. 


IV 


6 


6 


tt?Wori 


Ps. 


CXIV 


8 


6 


f'.^P 


Deut. 


VUI 


15 


■f? 


P^ai 


Kumb. 


xu 


I 


■b 


mo 


v 


11 


1 


■h 


njan 


Job 


XXXIII 


28 


Gon. 


XLII 


23 


■b 


D»;10} 


Jerem. 


XLVI 


5 


^ 


D'^lori 


Zeph. 


I 


6 


6 


p»V 


Esther 


VI 


1 


^ 


P'3cn 


Isa. 


XLVIII 


1 


■h 


D'mfer 


» 


XXXII 


12 


■h 


on^fern 


Eccl, 


XII 


5 


r 


■ 


Job 


XXX 


7 


<"rmn'nn|D3"K 


Gen. 


XXI 


15 
tD« 


Prov. 


via 


3 
pxn 


i Kings 


VII 


5 
DOt^K 


DD't^xn 


Esther 


11 


7 
ib« 


Kumb. 


XI 


12 
-ibxn 


1 Sam. 


XX 


30 
nnoK i 


Zech. 


III 


2 
miokn I 

' ' 1 


1 Chron. 


XVII 


21 
nnnK 1 


» 


» 


19 
HT^IKH ; 


Gen, 


XXX 


14 
in3 : 


Cant. 


VII 


14 
inan | 


Hos. 


VII 


8 
myra j 


Lament. 


IV 


6 
ni'?'Tfn 1 


Ps. 


CXIV 


8 
D'XTn : 


Deut. 


VIII 


15 
D'xi'nrr 1 


Prov. 


XXX 


20 
on3T 


Ezek. 


XVI 


32 
on3^n 


Jerem. 


XLVI 


5 
n3^Dn ■ 


Zeph. 


I 


6 
npiDnn ! 


Job 


XXX 


7 
r^pin ; 


Gen. 


XXI 


15 
t£^'D?nn 


Ezek. 


XXXIX 


15 
n'r3 


2 Kings 


XXIII 


17 
WS2 n*e?3n 


Xch. 


XI 


34 


h 
h h 

h 

h 
h 
h 
h nliaitn 

DD'W«ri 


irriin 
rnVrn 

D>l3^n 

n3iDn 
n3iDnn 

ttT'p^nri 
n*t?3 

0^3103 

o'rtofT 

0»K*3i53a 

onpo 
DnpiDH 

D*nno 
o'nn'BH 

tpxn 
nnii 

\« 
m'pian 

n3^Dn 
nswnn 

pv 
■ p*-vn Kan n -n Isa. II 

Jercni. XXXII 

XXX 

XXXI 

Ezek. XXXIV Pb. L 

Xi'VII 

1 Chron. YIJl 

XXIII 

Ezra It 

Kcii. vn 

Gen. XU n^na: ntn •JCD nx npKi IT 

11 

12 iDon nK {n«i 

18 in? nn::a:"s 

38 m.TS i^rn nn23:r 

i^j ^^:sn i5«iS ipri 

D»otrn nun 
2.H n-n onn^fiS m3« ^rsi nf?K 

i;3 »«5^,- irx on^ KnryinniDNn 
<i5 xntrinn laK^i i-ism 

2 miD V2V 

4 miDH P3e^ 

t^n ;nn pin Numb. 


XVII 


28 


Job 


VI 


13 


Micah 


VI 


10 


Neb. 


Yl 


11 


Jcrem. 


VII 


18 


1, 


V 


22 


Judg. 


XX 


28 


, 


r 


23 


Gen. 


IV 


23 


Iku. 


XXXII 


» 


Junah 


n 


9 


F«. 


XXXI 


7 


Oen. 


II 


12 


Numb. 


x\ 


7 


Job 


XXX VH I 


22 


r, 


« . 


16 


Isa. 


XXX VII 


26 


2 Kings 


XIX 


25 


2 .Sam. 


VII 


]H 


1 Chron. 


XVII 


16 


Josh. 


11 


6 


1 Sam. 


IX 


26 


Jerem. 


XL. 


7 


1 Chron. 


IX 


1 


1 Sam. 


XXIII 


■ 1 


Joel 


ir 


24 


2 Sam. 


XXIII 


17 


1 Chron. 


XI 


19 


2 Sam. 


vn 


7 


1 Chron. 


XVII 


6 


Xumb. 


XXXV 


22 


Jeir!ni. 


XLVI 


15 , 


1 KingH 


xxir 


34 


2 Chron. 


XYIII 


33 


Gen. 


XLI 


7 
24 Jonah IV 4 niKn 
i|!?n 

D>P1 

o»x?in 

D^Ofil 

ni3X 

ni3xri 

pa 

niiB 
niisn 

Dxn 

'«n 

»nkri 
'«n 

'xn 

•?•!' 
nSnan 

nK3n 

'3.1 
'3.1 

>:nK'3.i 

'^n 

.1:3.1 

'2n 

'3.1 

ni:i3n 
Din 

131.1 

» r-i 

1D1.1 

'1.1 

D'PSI.I 

10 

rdpin 
•n.i Job 
Gen. 

B 

ZecU. 
Gen. 
£ccl. 
Ezek. 

1) 
Jerom 
2 Chron< 
Prov. 
Ezck. 
2 Chron, 
Isa. 
Gen. 
Zocli. 
Jerem. 
Zcph. 
KHther 
lua. 
Job 
Ocn. 
iHa. 
Eccl. 
Prov. 

1 Kings 
Ezck. 

2 King8 
Zocli. 

Nell. 
1 Sam. 
Ezek. 

1 Chron 
Prov. 

2 Chron, 
J(!rem. 
Eccl. 
Pro*. 
Dfut. 
Judg. 

1 Sam. 

Prov. 

Job Exod. Isa. XXXIII 23 IkSq V^P tt^* DK 

xLii 23 poe^ *3 ^VT ^b um 

XXX 1 m^' ^h '3 !?ni xim 

XI 9 UDHH iH^ix K^ laxi 

XV 9 *^ nnp v*?** loxn 

IV 12 inKii icpn» DX1 

XLI 9 »^x^ iw« i'p.i 3ni 

. 11 mnb phicn nns'i 

XLIV 15 *?3 1.TD1' nX 12S>*T 

XXX 14 ns n^on lopn 

XXX 20 nB»:D .itt?x "[ii |3 

XVI 32 nDx:a.i .i^^nm 

XXXY 24 }D in3J? 1.11*3Pn 

Lxvi 10 D^ttnT nx inDc^ 

XLII 35 D'pno D.1 '.in 

IV 12 1^ 1DX1 n':r jrxi 

XLVI 5 .ia.i 'msi PUD 

I .11.1* 'inxo d'Jid:.i nxi 

VI 1 ,1113 Xl.1.1 .1^^^3 

xLviii I 3pr n*3 DNt iratr 

XXX 7 ip.i3' D^n'sr p3 

XXI 10 non.i |0 d*o.i i^3*i 

XXXII 12 onoD oniD hv 

xii 5 D'nnnm ixt* .13:d d: 

VIII 3 nip 'Q*? Dnpu 1*^ 

Yii 5 nn?o.n o^nnci Sst 

XXXIX 15 pX3 Dn3».1 113^1 

xxiii 17 6n psn .10 inxn 

HI 3 v^2h .1M rmTT 

4 onapn ^x idx^i p^i 

XI 34 D'PIX Tin 

XIII 18 T^ n:o* inx rxi.it 

II 10 XMT »:dS nmx riD^i 
II 55 'M i3tr* onsiD mncirai 
VI 7 lor pvp nh j\s itrx 

XXVI 11 .it£?r ^*n liinr^ m^i 

I 11 lOxS '^x .nn* 131 Mn 

XII h D^nnnm ixi^> n33D d: 

XXVI 7 noDO D^pr vhi 

XX VI II 35 »i pntr3 .11.1^ nsT 

xiii 6 ■ loxm .irx.i X3ni 

I 28 .n.T^ i.TnSxrn o:x d3i 

' VI 26 n:iT nt'x ir3 *3 

xxxviii 39 n^ni eiitt x^3^S 

n- - 18 

'D'Di xr:r in3'n 3*0: x:^:m 'H 3^d: xS 

XXV III 24 ^f^^ ^^ nnnsT 

XXXIX 17 '^^ "^'^^'^ 

IX 8 Vxi .itt?D- Sx mn^ loxn 

^ 10 ms nx inp^i 

XXIII 19 o'SJ' '''^i?'"> 

XXVI 1 Q'S'''^ "^i^^n 

xviii 29 1^0.1 loxn 

„ 32 l^on iDxn 

XX 14 .1^3X ^Xlir> 'tD3tt^ b3 13Pn 

, 15 .i'?3X3 v^r ii!:n 1X3'"! 

II 11 n'in33 *rj? 261 

p'f?a.i 
n^ nnD 
"^ nmn 

tbVtjo.1 

nsan 

niic3pa 

niiepD.i 

nDX3!J 

nDx:s.i 

D'^sxno 

D*^3xna.i 

D»pno 

o*pna.i 

D*3iD3 
D'31D3.1 

D^^^p3 

D\s:ip5.1 
D^n^fe^ 

DHDb 

DnpiD.i 

D'nno 

D^nnai 

\n 

D>X1S 

D>X5:.1 

D>J?3X 

D^r3».1 

D»:>p 

D>rp.1 
1C31U.1 

"Ipt? 

D^pir.i 

i.Tn^xt^r 

in>ri^xtt?.i 

i^xn 

i^^n.i 

xaip p3i? 1'* 

nh3r 

nh3r.i 

;r33.i 2^0^.1 

.^3ya 

,i3s?an 

D1X 262 

Gen. 

1 Kings 

Dan. 

Deut. 

Neh. 

Dcut. 

Job 

Isa. 

Gcn- 

Job 

Cant. 

Numb. 

Job 

2 Kings 

Hag. 

2 Kingtf 

ISeh. 

Isa. 

Pa. 

Numb. 

Pa. 

Dout 

1 Sara. 

£zok. n-11 Numb. 

Joel 

Exod. 

1 Sam. 

LcTit 

Deut. 

£zek. 

»■ 
Exod. 
Deut. 
Exod. 
Ezek. 
2 Sam. 
Exek. 
Gen. 
Amos 
Isa. 
Prov. 
Numb. 
Ezek. 
Ecol. 

» 
Levit. 

n 

I Chron. XXXV 1 

XJ 9 

Till I 

IV 32 

XIII 27 

IV 34 

IV 2 
XLI 11 

XLV 24 

XII .9 

XIII 1 

I 8 

II 3 

III 3 

V 7 

XVI 14 

X 4 

V 26 
I 4 

XVIII 27 

II 19 

XXIX 14 

XVII 7 

I 50 

CIX 6 

III 5 

VI 18 

VII 7 

n 10 

VIII 14 

XL 40 

XXVI 15 

II 20 

XXXVIU 8 

II 22 

XXI 8 

XXI 8 

XL 46 

XLV 4 

XVIII 26 

XXXI 27 

IX 16 

XL 4 

XV 27 

VIII 6 

XXXIV 12 

IV 4 

XXVI 21 

VII 26 

XIII 20 
XXXIV 16 

IV 9 
« 12 

XIV 6 
» 51 
XI 11 

XII 18 •5n 


2 Sam. 


XIX 6 


n^izn 


Ps. 


LXXIV 15 


'50 


Ezek. 


VIII 17 


par:n 


» 


XV 2 


V 


i 2 Sam. 


XIII 10 


HBin 


i Job 


XXXVII 8 


•y} 


i Duut. 


in 24 


onqin 


Esther 


VI 13 


V 


Josh. 


XI 20 


n^fs.n 


1 Sam. 


XV 9 


'5n 


, Lovit. 


XIV 43 


^^Pk} 


1 " 


„ 48 


vn 


Zoch. 


XIII 2 


D*;inbn 


2 Chron 


XXIX 16 


'bn 


Numb. 

t , • 


XI 23 


^^TO 


1 2 Sam. 


XIV 19 


■pri 


j Exod. 


IX 20 


nx?n 


1 Dcut. 


XX 8 


'vn 


; 1 Kings 


III 26 


bpn 


i 


n 27 


'X?n 


Ps. LXXXVIII 12 


xt«n 


Job 


XXXVII 20 


'?0 


i Ina. 


XLIX 24 


■^ROO 


flzok. 


XV 3 


'BH 


Amos 


IV 12 


*n?':' 


Ezek. 


XXXVIII 7 


'sn 


Judg. 


Vlil 6 


nyp^n 


— " 


, 15 


•?n 


Gen. 


XXIV 65 


nji&-yn 


R 


XXXVII 19 


'¥'r^ 


Jerem. 


XXII 11 


»ilD»i 


Esther 


I 1 


'Vn 


2 Kings 


XVI 14 


niKn'icn 


" 


XXIII 17 


'kn 


1 Chron. 


XVII 17 


naiij5n 


Ezra 


VII 9 


?n 


Judg. 


VI 26 


D^anj^n 


Dan. 


XI 31 


W ' 


Exod. 


VIII 16 


'^Fi?0 i 


» 


VII 16 


W \ 


Gon. 


XLTII 12 


^inknn 


Numb. 


V 8 


1'^ 


Gen. 


XLIX 14 


HKiin 


Judg. 


V 16 


'"•? 


Exod. 


XXXTV 34 


la-jn : 


i» 


35 


'in ' 


Isa. 


IX 6 


0'}^V : 


r> 


n 6 


'"'0 


2 Kings 


XI 2 


n:otfn 


2 Chron. 


XXII 11 


to 


2 Kings 


XI 2 


Qiifn 


2 Cliron. 


XXII 11 


'?n 


Gen. 


XXII 2 


ncncrn 


2 Chron. 


III 1 


'fO 


1 Kings 


XVI 31 


D>c^>J»t^n 


Ezek. 


VIII 17 


'^n 


Gen. 


XII 7 ric^5in 
in 

10 

'00 

ni'?no 

'00 

oannn 

'no 

'tso 
'tfO 
'!0 

V 
V 

nf?n 

'io 

f^bo 

'SO 

narao 
m 

nbvQn 

'»0 

riran 

•DO 

n?|ao 

'SO 

2mBn 

'DO 

D»nec>ao 

'SO 

niDsn 
'SO 

'PO 

'sn 

nit2sn 

'Sn 

nnsn 
'sn JD1 

Jttdg. 
Josh. 
EocU 

JoBh. 

Jereni. 
Judg. 
£zek. 
1 Sam. 

1 Chron. 
Nnmb. 
Z«ch. 

2 Kings 
Jerem. 

Ezek. 
Kumb. 

Exck. 

1 8am. 

Judg. 

Zecli. 

Dout. 

Hxod. XTIII 17 

XXIII 14 

II 16 

in 14 

IX 11 

XX 4 

XX YI 19 

X IS 

XI 23 

XII I 

IV io 

XYI 17 

XXXI 40* 

XLYIII 16 

IX 3 

YII 85 

y,' 85 

XVI 32 

VI 15 

XX 4 

III 4 

XXI it 

XXIX 39 Exod. 


XXJflX 


17 


« 


m 


84 


Levit. 


XIY 


6 


Numb. 


VII 


85 


» 


R 


85 


» 


xvm 


15 


Deut, 


XXI 


» 


Josh, 


III 


14 


. »» 


YI 


22 


» 


n 
IX 


23 
6 


» 


XIII 


7 


„ 


XIV 


15 


* 


XXIII 


14 


Judg. 


XYIII 


17 


n 


XX 


4 


ff 


„ 


4 


It 


XXI 


5 


1 Sam: 


IV 


1 


Jerem. 


IX 


11 


« 


XXV 


26 


f) 


XXXII 


12 


Ezek. 


IX 


3 


ft 


XVI 


32 


. tt 


XXYI 


19 


Numb. " 


III 


3 


Ecol. 


II 


16 


y, 


IX 


15 


1 Chron. 


XI 


23 
in y 


Numb. 


XVI 


2 y^Di 'b 
yooi 'b 
*l>aDi 'b 

f 0D1 'b 

•fZSDT 'b 

f ODT 'b 

•j^DDT 'b 

f DDT 'b 

7DDI 6 

■]^DT 'b 

II ^OD'-r -7 

b 
'b 
'b 
'b 
'b 
'b 
'b ii:nn cr\sn ' Neh. 

DDnn t?»Kn isa. 

nn:/-i3n nmn , Neh. 

bn^n |5x.n oen. 

ni3Dsn miiipen . „ 

bpr] ^^btpn i Exod. 

nbM-in jgxn 
»p3n D^n III 5 

» 27 
XIV 4 

9 

XXVII 1 

II 13 263 

'rin '3 = 20 [D^'1SH j-y] 'n p3D2 ^*S p^o '3 ja in in p -ta p in 'D'DT "'DDT r\'b Tm in bi 2-2 p p^D p^i^ 

•»in 'on ini!? i:nn antn nhhpn 

nnx? noDD nN*i 

n»nn loxn nx 

nxDi D^r^r 

piDDi o 

Dm lOB ^3 

»pin Din iran nnxi 

DPn X7D:3 Mn 

D^^aiDn D^raxn D»3r^i 

Dnj?an w^n 

pmn» ^N iD^n 

piKn n« p^n nnn 

D^aD^ pinn Dtri 

Dvn 'fnn »3:« n:!-!! 

D>r5Nn nron i^p^i 

t^*x nSn r^sn jn 

'DD3 '3 13X^1 

S«ir> ^:3 llDXn 

^NIDt^ 131 M'l 

D3nn e^>«n »d 

pDXn »3^D ^3 fINI 

nx {nxi 

n^W ^KltSr* M^K 11331 

npn n«?*K nnn 

n3im TP inK >nn3 

pnK »:3 niDr n^x 

D3n^ pi3r px '3 

•Dcn en t^iK n3 KXD1 

fi'T ns n3n xini 

1": = 24 a 

d: kS ini 'n 3'd: in xnis^n pnin p pai?j Numb. 
Deut. 

Jo»h. 
1 Sam. 
Jerem. 
I Ezck. 

I " 

I iMft. 

! Pu. D^pixDn DS>xn 
D»?nn D?Dn 

inxn pipn 

nxoian nsnan 

'Pfi Din 

nnan pixn 

n:itn ntv^n 

D^^fiian Dnysn 

Si^an mrjipri 

nv^nn 03^7.1 

Vii|n Dixn 

D'3ll3n Dn3in 

iijnn r?>»n 

'iSi r>xn 

nn^isn nt?Kn 

n^lifi nyi3t*n 

irjrn j3Kn 

ddpim r>sn 

pi«n ni3SD»n 

n:p^n ipDn 

D»i3n t^3^n 

• - - \ T - 

nDx:an n^xn 
D'sin D^an 

D^nrsn D';n3n 
D>N3n D^p»n 
]3DQn «?^Nn Prov. 

Job 
Ezra 
2 Cliron Judg. 
Ezek. 

» 
Joel 
Ps. 
2 Chron. «"D - 21 

pn>:D>Di x:i? "' /i 'n p3ij: i^^ pSn '3 p im 

XXI 17 ii^in ^ip nx DM^x rD»n 

XXIX . 2 ni03 1X3 n:m xm 

• xxxY 5 DM^x nnn M>i ipon 

XXV 80 on^ fn^t^n ^1? nn:i 

XXXII 16 DM^x ntrra nn^m 

XXXIX 1 jDJixni n^3nn pi 

XXI 9 nt^a iryn 

lY 41 nt^a Sn3' rx 

^ 47 '^''="» i^ix nx it£?i"i 

xxiY 26 nx ptr^in^ 3n3'i 

XXIX 9 in ^x iDX'i tt^ox {P'l 

VI ] « * D*3ii ^r liar mn^ lax ns 

XXXVI K Sxi»' naix Sp X3:n pb 

XXXIX 16 iiniai n:ian tp dc^ oji 

Lxvi . 1 * »XD3 D>am mn> lax n3 

Lxviii 16 D>i33: in ]V2 in 

xcix 1 D^ap i?ai^ i^a nin^ 

CIV 25 D>T 3nn S11: DM n? 

, 30 pxi3> -[mi n^c^n 

cxxxv 5 mn> ^n: ^3 ^npi* »:x ^3 

3it3 ^3ri [n xsai 

lp3 ^3313 in^ p3 

'•>nn niva :n ittrp>i 

nrn: nsra vv'^ 

'>Di XJ1? n^Si pSa '3 

XIII 9 m:a '?ip3 

XXXI 9 vni>f?i 313 vn^rr no* 

xxxix 27 * D^arn p omx ^3311173 

I 20 Jiipn nir man3 d: 

cxxv 5 Dni^p^pp D'cani 

XXIV 16 »'■» Til i'P3 ini3p>i 

20 nn3? nx nt?3S dm'tx nni 

J"3 -- 2311 III 4 
XXXYIII 7 

VI 22 

IV 1 in p p:ii? p^x 

t^^'^^x "^x^a 

n^^5 [3xni 

d\1^x nnn 

D':q Dnb 

D*'1^^« nt?ya 

iitp-nj3 

nf'm OT3 

t^a^ nnip 

t^at? ni?a 

o'-rt^x niin 

D'.l^x "six^ai 

oris na^3 

Tp-Dt£^ 

D\i^x-in 

D»3n3 3tr» 

^i"ia D»n 

naix *:9 

D\i^x-^3a 

D\1^X >:3 

nl-:s:a-TT 

ntt^n: nsp 

p 'n p3Dai '? 

D^i^xn rarfi 
DNi^xn ps 
D^^in o^.ian 
isisn mxi 
pxn 'Srb 
D^-i^xn-Dp^ 
D>n^xn lax rn p3D3 pnnini '»aDi n^^i 3-3 p p^ai Exod. 

Judg, 
2 Kings 

Levit. 

Exod. 
Numb. 
Josh. YII 85 

„ 85 

XXYIII 10 

„ 10 

XX 4 

IX 4 

XI 19 

XIY 6 

xxxrx 34 

XVIII 15 

YI 22 iin^ 


nnxn nirpn 


iin^ 


inxn pipn 


iin^ 


nnxn j3xn 


imb 


n'i^n ;3xn 


nn^ 


'l^n tr>*n 


l^r\b 
b 
^aoi 'b 


irsn ips.i 


nois;.! nrcnn 


JDDl -b 


D^-:nn c:2n 


l^aDi 'b 


D^aixai c^\s*n 


yaci -^ 


n^T^n nansn 


yaoi 'b 


nr;?n nrxn 264 r]-Ti iD-i Dm. 


IX 


23 


Gen, 


XXIV 


50 


2 Chron. 


YI 


18 


1 Kiugs 


Ylll 


27 


Jouah 


IV 


8 


» 


« 


7 


Vb. 


CXII 


1 


y> 


I 


1 


1 Sftin. 


IV 


7 


Lxod. 


XX 


20 


Isa. 


VI 


13 


Ezra 


IX 


2 


liXM<l. 


XXVlli 


15 


r- 


f, 


30 


Dan. 


IX 


23 


Ocii. 


XX I Y 


50 


Ps. 


CVH 


2;» 


Exod. 


xviir 


14 


» 


n 


13 


Gen. 


XXIl 


n 


w 


11 


6 


» • 


XXX 


2 


P8. 


(XXVII 


a 


Ezuk. 


XXVIII 


14 


1 Chron. 


XXll 


19 


Iw. 


VI 


13 


Ezra 


IX 


2 


Pb, 


CXII 


1 


» 


> 


1 


Gon. 


XLII 


Ht Ezck. 


X.K 


1 


Xunih. 


XXIl 


20 


Pr. 


CXII 


1 


^ 


I 


1 


Exo.l. 


XXI 


.'{ 


n 


« 


22 


Ps. 


CXXXIX 


15 


" 


LXiir 


10 


Josh. 


XV 


is 


Judg. 


I 


14 


Ps. 


cxn 


1 


,, 


I 


1 


Numb. 


XVF 


2 


Gen. 


VI 


4 


Exod. 


III 


5 


Zech. 


II 


IfJ 


Gen. 


XLII 


19 


« 


•» 


aa 


Hag. 


II 


15 


1 Sam. 


VI 


15 


Exod, 


XXVIII 


30 b 

« 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
■ni3 b 

h 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
i 

'b 
'b 
'h 

k 

yOD"i 'b 

Y«Di -b 

1>0D-? 'b 

-[^CDi -b 

■]^aDi 'b 

ynoi b 

ynoi 'b 

^aD-i -b 

"]^aDi -b 

ynoi -b 

y^oi 'b 

•DD-r 'b 131 V^tl 

ti^Ypn pit 
? D> n.i; 

{93-nB 

(Bin ns 

D'll^N crip 

nfribvjn tip 

tip nr 

«^lpD »'^7 
S7>N*"n.ttrK 

nnx nym 
imn nym 

p^ m'^nnna 
pijn nl»rinna 

n'vpn n>a« . 
tcJ'«-n_ipx i 

QC?-^tr:« i 

tt?ip-nai« 1 

inx DD'tlX ' Gen. YI 4 

Ps, CXII 1 

I 1 

Gen. XLII 19 

33 

1 Sam. lY 7 

Exod. XX 20 

•lonali lY 8 

1, 7 

Ps. XEYI 5 

LXXXYII 3 

Exod. XX VIII 15 

t. « 30 

Dan. IX 23 

Gen. XXIV 50 

LcvU. XXIII 28 

27 

IV 6 

r, 17 2 Chrou. XIII 7 

i)cut. XX 8 

I'rov. XIII 12 

(ton. II 9 I'jKod. XXXYII 


3 


n 


23 


XXYIII 


15 


V 


30 


IV 


6 


w 


17 Judg. XII 7 

Xumb. XXXII 26 

Kzok. XVII 7 

8 

XLYII 13 2 Chron. 
1 Kings 
Josh. 

Numb. 
Exod. 
Jonah 

»» 
Judg. 

1 Chron. 
Isa. 
Ezra 

2 Chron. 
1 Chron. 
Exod. VI 18 

Yin 27 

III 17 

XXYIII 4 

XXIX 39 

IV 8 
, 7 

I 2G 

XI 8 

YI 13 

IX 2 

XXVI 13 

XX 1 

XXYIII 15 

30 b 


nvn >«?:x 


b 


r\s-n_t's 


" b 


t^m ^^t^ 


b 


iriK DD*ns 


b 


inxn oym 


b 

b 


a\"i^N; Ka 


b 


D^'^tSxri xa 


b 


d^i^n; |3;i 


b 


o^'l^xn }?!1 


b 


D^■1^^t-^»p 


b 


n^nb^n *i»p 


e 

b 


t:sr» \tn 


b 


fiss^an \m 


b 


"^?1 **S 


b 


i2in Nx; 


b 


Dn£3 Dt 


b 


Dnsan d1> 


b 


^^'IB *3B 


b 


nphsn ':s 


'DIS 


D'^b 'b^2 


i 
b 


^P^TIl 


b 


aa^n ^li 


b 


D^»n f i?i 


b 


omn f5i 


■on b 


D^p? njh? 


■B1 b 


D^Dsn n:iia 


b 


BQtbp |t^ 


b 


53ct2?9n |t^n 


•Dl b 


nai^ >3B 


■01 b 


naisn ^3? 


f 

'b 


ivby '"i^a 


'b 


^3?^3n »np| 


'b 


D!o:? ^na 


^ 


D.^ppan ^n? 


'b 


*?ia? na 


6 


^laii n: 


'b 


c;at^ nan 


'b 


D?OOT n^n 


^ 


nna jliKfj 


'b 


finan jnxn 


'b 


Tnx ttaan 


'b 


inKH t^:;an 


b 


c^'1^« 10:1 


h 


D^1^80 10:1 


h 


-^^^ ;?n 


'b 


i^Vn }?.n 


'b 


uippir 


'b 


ripn mi 


'b 


«av ^^n 


•b 


sa-v" ^*n 


h 


t:£:ra jc*n 


'b 


ttErar jrn non rr- iT 265 Jerem. 


XXVII 


s 


1 But. 


XI 


7 


Esek. 


XXXII 


18 


* 


» 


16 


Ps. 


CXXXIX 


15 


» 


LXIII 


10 


1 Sam. 


lY 


7 


Exod. 


XX 


20 


Esek. 


XX 


1 


Numb. 


XXII 


20 


1 Kitigti 


VIII 


35 


2 Chron. 


VI 


26 


Ezek. 


XXVIII 


14 


iM. 


XXVII 


13 


Judg. 


XII 


7 


Numb. 


XXXII 


26 


Exod. 


XXI 


3 


n 


, 


22 


Kzek. 


XXVII 


13 


^umb. 


XIX 


13 


Jerom. 


XXVII 


3 


1 Sam. 


XI 


7 


Ezek. 


XXXII 


18 


« 


m 


16 
II 


11 
17 Ezek. xvn Oen. 


XXVII 


9 


n 


» 


16 


IBS. 


II 


11 


m 


N 


17 


Ezek. 


XLVII 


13 


1 Ghrou. 


IV 


U 


Keh. 


XI 


85 * 


2 Chrou. 


VI 


18 


1 Kings 


vin 


27 


Joih. 


m 


17 


II 


,. 


14 


Numb. 


XXVIII 


4 


Kxod. 


XXIX 


39 


Jonah 


IV 


6 


■ 


11 


7 


Im. 


XXXIV 


8— • 


Mieah 


I 


r~ 


ProT. 


XIII 


12 


Gen. 


II 


9 


Isa. 


n 


11 


» 


» 


17 


Gen. 


XXVII 


9 


» 


» 


16 


Ezek. 


XVII 


7 fDDI ■h 


0>3K^ Ta 


" 
1 
b 


D^3K^sn r^ 


Qen. 


XLIl 19 


'DDT 'b 


^m Da^nx 


TBOT b 


otu nszyi 


■ 


» 83 


'b 


-rnxn opnsi 


h 


D:ijin nttai 


Pi. 


CXII 1 


•ODT h 


t?»«->nt!7X 


o 
•I 


I I 


h 


x^^n ne^x 


6 


yy^ ni»Ftfifi3 


Knmb. 


XVI 2 


'oon 6 


Dr-»r:x 


'h 


fT«n ni'Finni 


Oen. 


VI 4 


'b 


mn ^ty^ 


h 


G*nbH xa 


Joah. 


XV 18 


'OD-r 'b 


•TTtoTOX 


'h 


D»flSgn K3 


Judg. 


I 14 


'b 


n-w^y .Tax 


b 


D'ttrjxwa 


Hag. ^ 


U 15 


•DDT 'b 


t?r^« 


'h 


D'ttrjxn 1S5 


1 Sam. 


VI 16 


'b 


mr"^^ 


'b 


D»3t^ "jV^na 


Exod. 


XXVIII 30 


'DDT 'b 


JOT-^X 


'h 


D!9t^n "JV)?03 


Levit. 


VIII 8 


'b 


tt?nn-^x 


h 


th.p -in? 


Exod. 


III 5 


•aoi "b 


ttrijs-noix 


h 


ripn ina 


Zech. 


II 16 


'b 


rij3n-noix 


h 


■'^^^ '1?? 


I«a. 


XXX 18 


•DDT 'b 


eepp ^i^x 


h 


ip^an n^i 


^al. 


II 17 


•b 


fiseran ».i^x 


h 


nf X ^P5 


m 
h 


ncrxn S^a 


Pb. 


CXII 1 


'b 


tt^»x-nt^x 


h 


Dix rwa 


f, 


11 


'b 


r^xn >itt^« 


h 


DiJin t£^D:a 


Numb. 


XVI 2 


'b 


Dtt?-»t^ax 


h 


D^ajjSo T!! 


Oen. 


VI 4 


•b 


D#n ^}^ 


h 


npN^an i!a 


r. 


XLII 19 


'b 


nnx D3»nx 


h 


D'la nup^ 


8 


83 


'b 


inxn D3»nx 


h 


D'lan nl:a 


JoBh. 


XV 18 


b 


rrfp n^ax 


'h 


DiK mnai 


Judg. 


I 14 


h 


ni^n .Tax 


>h 


oiNH miaa 


Hag. 


11 16 


'b 


t??-^ 


p 
1 Sam. 


VI 15 


b 


mi-^v 


^ 


D^Dja ^13 


Exod. 


XXVIII 30 


'b 


je^-^x 


^ 


D»wan ^na 


Lcvit. 


VIII 8 


'b 


l«^,n-^x 


'h ■ 


D*tx? *!ll 


Exod. 


III 6 


b 


tniJ-noix 


h 


o^i?0 *n? 


Zech. 


II 16 


•b 


e^lj3,l-nDn^< 


h 


D-Tx ninaa 


Isa. 


XXX 18 


'b 


eBtt^P '.i^x 


h 


D-TKH mnai 


Mai. 


II 17 


•b 


BBtf^S,! >dSx 


•s 


^^aa na 


1 Kings 


VIII 85 


b 


o?»tt^ lyrna 


h 


? bi^yn Ka 


2 CUron. 


VI 26 


b 


D!ett^.n "iipfna 


h 


D^fi^nn K'l 


1 Sam. 


IV 7 


'b 


D».i^x xa 


h 


DTin.T m 


Exod. 


XX 20 


'b 


D'.l^x.n xa 


h 


D»Dc? nan 


Ezek. 


XX 1 


•b 


D^mx ^xa 


'h 


D^at^n nan 


Numb. 


XXII 20 


b 


D»r}x.n ixa 


h 


n^-ia jlixn 


n 
h 


nnan piKn 


1 Sam. 


IV 7 


yDDT h 


D^'l^x xa 


'b 


iriK t^aan 


Exod. 


XX 20 


h 


D>.l^x.n xa 


'h 


nnxnferjan 


„ 


XXI 8 


•pODT 'b 


nf X bv,^ 


'h 


o^^^^s pn 


» 


f, 22 


'b 


nf x.n ^?a 


'b 


D^l^gii (Op 


Ezek. 


XX 1 


. T>DDT 'b 


D»tt^jx ixa 


h 


D^Tt^D^Jl 


Kurab. 


xxn 20 


'b 


D»tt^3X.n 1X| 


h 


D^vin sD^ai 


1 Kings 


VIII 85 


y^Di 'b. 


D>ot^ ix^.na 


h 


own f?i 


2 Chron. 


VI 26 


'^ 


D»Ot^.n •IV'V^?? 


h 


D'OT f?l 


Ezek. 


XXVIII 14 


*]»ODT b 


tthp ina 


q 
Isa. 


XXVII 18 


'b 


tbijsin Tta 


h 


DiK frn?! 


Judg. 


XII 7 


1'ODI 'b 


■ijy';an»a 


h 


oixn mnaa. 


Numb, 


XXXII 26 


'b 


fp^an nra 


h 


D>fp »nj 


.P»- 


CXXXIX 15 


•J'DDI 'b 


fix ni'rinria 


'b 


D^x?n »na 


j» 


LXIII 10 


'b 


}>nxn ni'pinoa 


'b 


D?Daa ^ra 


Ezek. 


XXVII 13 


YttDf 'b 


DIX tt^DSa 


'b 


D?D3an ^na 


Numb. 


XIX 13 


h 


Dnx.n m\^ 34 a 266 n-T] 1D1 Jonah 


IV 8 


*■ 


. 7 


Jiidg. 


I 26 


I CHroa. 


XI 8 


Jorem. 


KXX 18 


, 


XXXI »8 


IM. 


XXXIV 3 


Miealt 


I 4 


2 Kin^'!^ 


IV 3» 


lieu. 


XLIV 28 


Prov. 


XIII 12 


Ueii. 


II ^ 


Judjr. 


IX 2H 


] diron. 


XXI i5 


(Sen. 


XLVIII 21 


1 Kiii^ 


XV! II 24 


Numb. 


YIII H 


JudfT. 


VI 25 


'* t'lirou. 


XIII 7 


Deui. 


XX H 


Oett. 


XLI !i 


• 


4 


2 Chron. 


XIII 11 


^amll. 


IV 1« 


Imi, 


XXXIV H 


If teak 


I 4 


Jenah 


IV tJ 


* 


, 7 


Judg. 


I 2« 


1 Chron. 


XI 8 


Jcrem. 


XXX 18 


n 


XXXI 38 


2 KiagH 


IV 3J» 


Oen. 


• XLIV 28 


Prov. 


XIII 12 


Uen. 


II 9 


Jadg. 


IX 23 


1 ChroH. 


XXI ir. 


Jvruiii . 


XXXI 2H 


Exck. 


XVIII 2 


(ien. 


XLVUI 21 


1 KingH 


XVIII 24 


Numb. 


VIII 8 


Judg. 


VI 25 


2 Chroii. 


XIII 7 


ileut. 


XX 8 


2 Chroii. 


XIII 1 1 


Numb. 


VI 16 


Jonah 


IV 8 


D 


^ 7 


Judg. 


I 2B 


1 Chron. 


XI » 


Jerem. 


XXX 18 


n 


XXXI 38 


Isa. 


XXXTV 8 h 


O'rl^g p:t 


Kzek. 


XLVII 18 


h 


>H35n| 


*> 


D'liSgn pji 


h 


^3n K^3 


h 


'I's? \ri 


1 Chron. 


IV 14 


h 


o'thrj K^i 


h 


TPri|3*i 


XcU. 


XI 35 


•b 


D^tShm '1 


h 


-n nn3?5i 


2 Chron. 


VI 18 


h 


B!9?^ns?! 


h 


•rjpnnfj^aji 


1 King* 


Vm 27 


h 


0!9f '7 nin 


h 


onn nsjjji 


Jush. 


III 17 


'b 


nn^ \s^m 


h 


onnri >aij:i 


« 


1. 14 


b 


nn|n jn^T 


V 


ins s«3 


Kumb. 


XXVIII 4 


h 


-n?? t?;|n 


K 


Tn»7 «V!3 


Exod. 


XXIX 39 


h 


•^?? ^?l'"? 


■s 


Dvn f p,) 


Juiuih 


IV 8 


h 


D^n^S ion 


h 


o'^nn fr:^ 


y, 


, T 


S 


D'rfrKin pn 


h 


c*n^^ ni»r:i 


Judg. 


I 26 


h 


■''X? R!l 


h 


D'rt^xn n^c^:i 


1 Chron. 


XI 8 


•s 


i'J?'7 i?!3 


h 


a^n^S n*m 


Jorum. 


XXX 18 


h 


Tx? nn;?;i 


h 


crt^sn iT.T 


^ 


XXX r s 


k 


T»n nn335i 


h 


'ip^nci 


r 
'h 


♦:cn -©^ 


Xuiub. 


XXVIII 4 


■paoT h 


inx rasn 


^ 


-;i^"r.i 


Exod. 


XXIX 39 


yaoT 'S 


insn irjio 


'h 


33Sl P.T 


2 Chron. 


vr iH 


•pool 'b 


D^at^ nan 


6 


-»t»2 nlpT| 


1 KingM 


VIII 27 


l^OOT 'b 


orepn n^n 


^ 


Iran njsii 


Joi^h. 


III 17 


•pDT h 


nn? jlnK,! 


h 


D^p-nnbpi^ 


w 


m 14 


1^0-r 'b 


nnan imi 


'h 


o^SBH rrpp} 


M 
Jervm. 


XXX 18 


h 


T9 nn:?5i 


h 


onn ^105:1 


^ 


XXXI 38 


A 


i^n nn33:i 


h 


onnn ^©921 


ik'it. 


XLI 3 


h 


•rtp? nij3-n 


h 


D'.l^x pn. 


^ 


. 4 


h 


T^^nnirn 


'h 


o\l^Nn pn 


i 
'^ 


•i^x? pn 


a en. 


XLVIII 21 


•pODT h 


D»rt^« n^m 


h 


i^i?n R!! 


1 KingH 


XVIII 24 


fODT h 


D'rt^n n^ni, 


'h 


"'^J? '■^^???1 


Judg. 


IX 23 


I^MT h 


o%i^ r6«^i 


'h 


i^^n nnjaii 


1 Chron. 


XXI 15 


•pooT h 


o'fl^Kn rht^. 


'b 


■^^x KV!3 


Jcrum. 


XXXI 29 


Y^oi h 


D^:a ^sr^ 


b 


insn KV'J 


Ezek. 


XVIII 2 


•pool h 


Qij^n isr-i 


h 


o'Ti j^rn 


Numb. 


VIII 8 


T»ODT h 


*:t^M 


'h 


D^^nn fin 


Judg. 


VI 25 


yODT 6 


»:wn 15^ 


'h 


DNi^g ^hp*^ 


2 Chron. 


XIII 7 


fODT "S 


^^^T-l 


6 


DNi^xrt n^i 


Dcut. 


XX H 


■pnoi '^ 


^n'Tnyn 


6 


o»:3 >5?^1 


* Gen. 


XLI 3 


■pODT -^ 


i&^ nipn 


^ 


D>:3n '3Ch 


« 


4 


70DT 'b 


*ito|iri nj9Ti 


b 


D\'lS« iTrfj 


u 
h 


o^1SK^ rm. 


2 KingH 


IV 39 


YSDT '^ 


Tn«Kvn 


h 


':B^ifii 


Gen. 


XLIV 28 


I^ODT h 


"\^^^ Wl 


'h 


^:?n nw 


Jonah 


lY 8 


f aoT -^ 


o'rt^K pn 


'h 


33^T1^. 


» 


. 7 


yODT '^ 


D»ri^n {?j;i 


•b 


23'?rr fii 


Judg. 


I 21; 


-|»aoi '^ 


•1^ Rn 


'b 


D^sp-nntoRi 


1 Chron. 


XI 8 


yam '^ 


I'J?'"? i;*3 


6 


D*SDn n";bi3^ 


Jcrem. 


XXX 18 


JODT h 


1*1? nij:33i 


V 


XXXI 38 


f 001 'S 


i*?n nn:3?i 


'b 


D%1^X JO^. 


Prov. 


XIII 12 


yaoi 6 


D>»n pn 


h 


o^.i^xn p,>i 


Gen. 


II 9 


JDDT '^ 


D?nn f ?i 


'b 


■j^j? lyi 


Judg. 


IX 23 


yODT •*? 


D\"iSg nStf .1 


'b 


■i'x?n p»T 


1 Chron. 


XXI 15 


'Dl h 


D'.i^xn nSrn 


'b 


I'r nnja:-! 


V 
'b 


n^pn nn?n:T 


Jerem. 


XXXI 29 


•^ 


0^:3 ^3t^l 


'b 


Dnn=iD5:v 


Ezek. 


XVIII 2 


'S 


D^:3n 'stf 1 ton n-n Cant 


IV 


I 


J«dg. 


VII 


3 


Exod. 


xvni 


14 


i« 


w 


IS 


CMin 


IV 


1 


Mg, 


vn 


3 


Pg. 


cviu 


5 


- 


cxLvin 


4 


Dent. 


I 


44 


Numb. 


xrv 


4.-» 


Gen. 


XXIl 


3 


« 


" 


6 


Ph. 


XLVI 


5 


- 


LXXXYII 


H 


T. .., 


XII 


7 


Ua. 


LXII 


12 


2 Ham. 


XIV 


13 


Jttdg. 


XX 


2 


>Jtod. 


IX 


K 


* 


« 


10 


Gen. 


XXX 


2 


P». 


CXXVII 


H 


Lcrit. 


IV 


R 


m 


- 


17 


Pb. 


CXII 


1 


n 


1 


1 


Numb. 


XVI 


2 


Ocn. 


VI 


4 


f. 


XUI 


19 


ft 


r> 


33 


Josh. 


XV 


18 


Jttdg. 


I 


14 


Hog. 


II 


15 


1 Sam. 


VI 


\h 


Exod. 


XXVIII 


80 


Lerit 


VIII 


^ 


Exod. 


III 


5 


Zech, 


II 


1« 


Ihs. 


XXX 


18 


Hal. 


TI 


17 


1 Sam. 


IV 


7 


Exod. 


XX 


20 


Ezek. 


XX 


I 


Kumb. 


XXII 


20 


1 Kings 


VIII 


86 


2 Chron. 


VI 


26 


£zck. 


XXVIII 


14 


Im. 


XXVII 


13 


Judg. 


XII 


7 


Numb, 


XXXII 


26 


P«. 


CXXXIX 


15 


p • 


LXIII 


10 


Exod. 


XXI 

34 b 


3 *[^DT 'b 
c c 

f aon ^ 

•pon 'b 

.1 .1 
72Dn -^ 

f SDl '^ 
T15D1 'b 

jnoi 'b 


■s A yam 

JDDT 'b 

f r .^ 

.^ 
'^ 

'b 
•b 
'b 
'b 

h 
'b ni:^sn -ina 

rnpn-ar 
o'nb^n uv nit* n^Dx 
|nx-Ss 

{c^nn"Sx 
ithjpn non^ 
Dstran \1^k 

rip ina 

ivb^ n,p| 
i^^iin njj3 

Yl^n ni'rinn|i Mirah 

2 Kings 

Oen. 

Prov. 

Gen. 

Judg. 

I (!hron. 

.T«?*r<'in. 

Ez<.'k. 

Gen. 

1 Kinjifs 
Numb, 
.lull:;. 

2 Chron. 2 Diriui. 
Mi.iih I 4 

IV 39 

XLIV 2S 

XIII 12 

n » 

IX 23 

XXI ir. 

XXXI 2ft 

XV III 2 

XLVIII 21 

xvni 24 

VIII 8 

VI 25 

xiir 7 

XX H 

SIA H 

4 IX 2'A 

XXIV :»u 

viir iH 

IX 27 

VII 12 

. li 

IJ r. 

11 .=) i's. I.XXXIX 30 

l».ut. XI 21 vn 12 

« 11 

IX 23 

XXIV 5(» 

VIII 18 

IX 27 

XXIII 28 
27 

LI 

II 5 

XI 21 

XXXI 18 

XXIV 12 
XVIII 14 Dan. 
Gni. 
2 rhri)n. 

1 Kiii^s 
Lovit. 

Isn, 

2 Chron. 
Dout. 
Exo«l. LXXXXI ■ 29 

XI 21 

LI « 

II 5 

VIII 35 

VI 26 

CVIII 5 

^ CXLVIII 4 

Exod. XVIII 14 

13 P». 

Pcut. 

Ikh. 

2 Chron. 

1 KingH 

2 Chron. 
Px. 'b 

'b 
'b 

'b 
'b 
'b 
'b 
•b 
b 

■b 
'b 

b 
•]^0D1 b 

•j'om 'b 

l^am b 

yaoi b 

1>aDi b 

"I'sm b 

y^tn b 

yc^m b 

yaoi b 

yam b 

yaoi '^ 

H a 

yaoi -S 

jaoi '^ 

yaoT 'S 

yam 'S 

yaoi b 

yam '^ 

yaoT '^ 

yam b 

yaoi -^ 

7^aDT b 

yaoT '^ 

yaoi -^ 

yaoT b 

'BDl 6 

b b 

yam b 
yaoi '*? 
yaoT b 
yaoT '*? 
yam b 
yam '^ 
yaoi '^ 
yaon b 
yaoi '^ 
yaoi b 267 

onnn 109^1 
inx xv*J 

D\»nn j^?i 

D*:3 *stth 
D':3n *sttn 
D%l^x rrni 

33^-yii 

33'?n •^i,'! 

it?3 nipy 

ansa ov 

■137 xr 
-i3in x^» 

DJ 'in'*' 
D»n 'py 

D^ac^n >3 

D>ar ^a>3 

D^af n »a*3 

Kin Di» 

im Kr 
*i3in ^?^J 

onDsn Di> 

D>ac^-'»3 

D»af n >3 

o>aOT 'a>3 

I3xn nnS 

D»ai^ *a'3 
Djat^n ^a*3 

D^5ttr->3 
0:95^0 »3 

D:a?? nvsjns 

D^as^n T^yns 

D>at^-^pa 

DvasST ^j?a 268 r\ -n non 0\ *3?11' 

]2m nhb 
T.^ to 

njj^a inp 

D'ptsrn ^rp 

nhvn w 

D\-tSxri n»:;? 

D'H^K or 
D^ii^xn DP 

c^njjn-D? 

nsiB >3B 

f»3hsn *3B 

D>rt^N ehj3 

D^i^NH tthp 

D»lii n^rsi 

D'liin D^rx'i 

QKfn nh3t£^ 

n"D = 25 

r3 = 26 
pn:0Di n^on:a .tj^d^ /lom pnpi nm^'n 'picdd 'H 'non p^o 'j 

1 Sam. xvin 1 hM<v bi< naiS in^33 'nn 

2 Kings IX 15 •^on D-nn» 3tt7n 

laa. XXXII 15 mi li'^P .TIP' IP 8 Chros. 


vm 


18 


1 Kmg« 


IX 


27 


Micflh 


vu 


IS 


1, 


» 


11 


LeHt 


xxm 


38 


» 


» 


27 


Im. 


LI 


6 


2 Chron. 


II 


5 


Exod. 


XXXI 


18 


„ 


XXTV 


12 


» 


XVIII 


14 


ft 


r, 


13 


Cant. 


IV 


1 


Jadg. 


VII 


3 


I'K. 


CVIII 


5 


n 


CXLVIII 


4 


Geii. 


XXII 


.8 


,. 


» 


6 


Ps. 


XLVI 


5 


n 


LXXXVII 


.» 


Dout. 


I 


44 


Numb. 


XIV 


45 


2 Sam. 


XIV 


V6 


Judg. 


XX 


2 


Dan. 


XII 


7 


Isa. 


LXII 


12 


Levit. 


IV 


6 


„ 


n ' 


17 


Ocn. 


XXX 


2 


P». 


CXXVII 


3 


Kxod. 


IX 


8 


n 


y, 


10 


Ezuk. 


xxvm 


14 


1 Chrun. 


XXII 


IH 


Nuinh. 


XXIV 


20 


AinoK 


VI 


1 


Ooii. 


XXV 


2^1 


Exuk. 


XXXV 


10 


Lovit. 


XXV 


8 
8 pn^DDi n^pna pmo p»np K^i 'x^03 *T\ pina P)if?n pmni 2 Kings VII 15 

1, 12 1 Sam. I 24 

Jerem. XXVII 20 

1 Kings XIII 2^ iDxn nf?'S T^DH opn 

T'D = 27 

nnxm iiom Exod. 

Ezek. 

Xunib. 
i Jerew. 
j 1 Sam. 

Ezek. 

I»R. 

Ezek. 1 Cliron. 
Keh. 
Gen. 

2 Chron. 
1 KingN 
Josh. 

Numb. 

I Exod. 
I 

Joriuh 

» 
Judg. 

1 (!liron. 
i JiTum. 

i» 
' iHa. 
31 i call 

2 KingH 
Uoii. 
Prov. 
Ocii. 
Judg. 

1 Cliron. 
Jcroin. 
)'>.ok. 
Ouri, 

1 Kings 
Xunib. 
Judg. 

2 CJiron. 
Deut. 

2 Chron. 

Kumb. 

Gen. 

It 
Iita. 
Ezra 
2 Chron. 
1 Chron. 
Exod. 

Dan. 
Gen. XXI 22 

XXVII 13 

XIX 13 
XXVII 3 

XI 7 

XXXII 18 

16 

II 11 

„ 17 

XVII 7 

1. 3 

XL VII 13 

IV 14 

XI 35 

XXVII 9 

16 

VI 18 

VIII 27 

m 17 
xxvm 4 

XXIX 39 

IV 8 

I 26 

XI 8 

XXX 18 

XXXI 38 

XXXIV 3 

I 4 

IV 39 

XLIV 28 

XIII 12 

n 9 

IX 23 

XXI 15 

XXXI 29 

XVIII 2 

XL VIII 21 

XVIII 24 

VIII 8 

VI 25 

XIII 7 

XX 8 
XIII 11 

IV 16 

XLI 3 

» 4 

VI 13 

IX 2 

XXVI 13 

XX 1 

xxvm 15 

30 

IX 23 

XXIV 50 h 


n'^^T] bt^ 
D-7S tt^D?? 

Dixn trD:3 
o*?»^^P T| 


'^ 


D»i5 ni:3^ 


'h 


Disn ni:3 


'h 


CTX ninDi 


h 


D^xn n^nsa 


h 


d:s;3 ^1a 


h 
h 


D!s:3n ^na 
^=i3J ni 


h 


?^i3Jn xj 


h 


D'trin x'a 


h 


oil? nil 


h 


mvn ♦na 


h 


D^pjr nsn 


h 


nns pnxn 

nnsn pixn 

nnx tr33n 


'h 


inxri fe?33n 

D^il^x jpn 

D^rt^xn |pn 


'b 


I'X? I?!l 


'b 


"i^n I3»i 


'b 


n^p nnj33i 


'b 


I'rn nn233i 


'b 


Dnn =iDp:i 


'b 


onnn ^02:1 


'b 


inx xxn 


'b 


inxn xri 


'b 


D>9n pri 
D^.i^xn nStpn 
D'n '3ri 
D'?3n >3?^1 
D'.l^x n,'m 
o^1^x^ n;ni 
'2?r-ipi 


'b 
'b 


D>ap"nntop=i 


•b 


D^ppn nnbp^i 


'b 
'b 
'b 


^F? nipT. 

nfe^liiT npTi 

^P x^lj 


6 


«^lpn :?'t; 


'b 


X3X ^*n 
x3-vn b^n 


'b 
'b 


137 xyj 


'b 


i37n XX* tDDI n 269 Job 


XU 10 
'^ 
^W 


Lament. 


n 11 


Ksek. 


VII so 


' 


'h 
^n9\? 


ProT. 


XHV 17 


Jerem. 


IV 10 
h 
n^tn 


Kmo^ 


IV s 
'h 
njiDW 


Jereni- 


LI 11 
^ 
njn 


2 Sam 


XIX 19 


Iriu 


XLVII IS 
6 
n3n 


Isa 


xxra 11 


n 


« 13 
'h 
n?^ 


» 


XXIX 15 


Jereiu. 


IV 11 

^ 
i?'?^ 


Anos 
Mkah 


VUI 4 
I 6 


Geti. 


XXtV 80 


•ma 


'h 
'!0 


Pg. 


XXVI 7 


,, 


VI 16 


TYD 


'b 
•in^ 


■ 


XIV 5 


•ms 


ona 
'H; 


1 $ani. 


VII 2 


'fllD 


^nri 


Jerem. 


IV 1» 


'fllS 


nam 


l;i«. 


XIX 18 


•mD 


Dinn 


Jerem. 


XXI 12 


* 


XYI 5 


'fna 


in!?'! 


^ 


XLIX HQ 


. 


LXIV 1 


'fl13 


D'ppn 


Eeek. 


VII 11 


•n"3 


n: 


, 


. 20 


•ms 


inor 


Exod. 


XXX 36 


„ ■ 


XXIV 12 


'mD 


HK^n 


JoHh. 


X 3 


IN. 


X H 


•niD 


^^n 


1 Jjam. 


VII 2 


Job 


XXXI 2« 


•ma 


^d: 


2 .Sam. 


XVII 10 


J»H. 


XIII 20 


'ma 


^-T. 


, 


XIV 11 


Job 


XLl 10 


•mj 


^nn 


n 


XXIII 6 


, 


XL 11 


'DID 


r^o ^ 


Ina. 


III 17 


ISK. 


LXII « 


'mo 


^^^m 


» 


VII 19 


Jol 


XVI 11 .-» 


'HID 


n|> 


„ 


XVI 4 


Joel 


11 2« 
°*?^^ni 


JiTcni. 


XIV 9 


Jerttin. 


LI n 
ti3n 


AmoH 


IV b 


Im. 


XLVII 13 
lis.*! 


Kxek. 


XXIV 12 


n 


1» 
'i3ri ^ 


Micah 


II 4 


Jerenu. 


IV U 
'^?'7^ 


Ezek. 


XXIV 23 


Numb, 


XVXI 9 
Dnicn? 


II OH. 


VIII 13 


n 


». V 
i-ifn 


/t'cli. 


IX f> 


Pa. 


LX 2 
ini5:n-i 


I'm. 


OXL 1 1 


Ezek. 


XXIII 24 
iF 


.lob 


VI 5 


AoiGh 


IV 3 
'b 
i3lDinn 


!1 


XXX 7 


3"^ - 33 


I'rov. 


V 11 


•O'Di "jpi "!3'n cjion 


'n -1 


DH O'S JO nn 


,. 


XXVI 18 


JoBh 


XXIV 3 


^« npio 


I'P 


nai 


31K1 


Job 


XXXIX 17 


1 !>^um. 


IX 26 


Nin lODm 


I'P 


njj 


2an 


Esther 


vm 17 


2 fiitm. 


XXI a 


D':r3;n T3 


^? 


ns! 


on-j 


I Kiispb 


I HI 


or nin» n^n 


I'P 


'■^.^l 


'•7', 


2 KiugH 


IX 37 


^arx n^33 


t'P 


nni 


mni 


1 Sam. 


VII 2 


i»«. 


XLI 28 


nvmn iTJn 


I'P 


asi 


*^1^1 


Ofo. 


VI 16 


» 


LIV 16 


c^in *nj<i3 


I'P 


n5j 


P 


»! 


XIV .•) 


Jerem. 


XVII 8 


^inc^ fr3 n»m 


I'P 


nKi 


K1": 


» 


XXIV 60 


» 


XL 16 


-!DKn 


I'P JW\ 


r^n 


Ezok. 


vn 11 


Ezek. 


XXIII 16 


on^Sp 


I'P 


n3i 


33pni 


Xumb. 


XXVI 9 


* 


XLV 8 


man joi 


I'P nisrj 


c*?n 


- 


» 


Hag. 


I 8 


inn 1^ 


I'P 


nil 


^53«1 


!'». 


LX 2 


Prov. 


XXX 30 * 


n3^ *3C30 


I'P 


n^\ 


X'a'?*?! 


Joel 


II 26 


,. 


XXXI 16 


mt^ noD? 


I'P 


nrj 


re; 


D 


. 18 


31D o naro 


I'P 


n^j 


»? 


Joel 


II 26 


Rutli 


I 12 


»n:3 n:ar 


I'P 


nj] 


.1?^ 


Job 


XXXI 26 


". 


IV 4 


P» '3 


I'P 


npj 


riKi 


r, 


XYIII 5 


P8.- 


XC 8 


yi::^ i:^n:-is? 


t'P 


n?)j 


BV 


Utt. 


XIII 2U pm hh^ p)OW 
13^ hy» hn i^crasr 

•^Di 131 •'^vms^n '^1:153 'n 'ion ['te i 

i»3!^ ni3»n ni3in i»3Pi» 

DM hv no: it lat^^ 

nvro D'p»omi nn itjd^ 

iDD^ nnn ^p3 x?at^ 

B'3 = ltd 

n fnK pn? n^n np im KH np in 3-3 jo pjir to 

"01 'D }»ip"! '3»n 'XD3 'n 'n3 '3 

i:n mn' lox n3 m n'3 on^bhim 

'DBT -an y^pn 1K0 n: io: on'^^ 

'n ppi pn3»'f?3 n'f? pte J's ntDr '^ 


Pl'l 


6 


onin 


'^ 


V13»l 


•^ 


can 
nsina 
D.i'pa 


6 


1009 
D'V^njn 


•^ 
6 


pan 


•^ 


n:iainn 
nxSi 
'"^'751 
Dnan3^ 
'5n?n 
.i9?9 
niibnasj 
P'^?!0 
PO?? 
^?*'^r. 
n^iiSnaa 
nrn 
onn'.na Tb = 8Xa 

[•nni3i frt» im in ^3i 'n pnpi pte] ■b 


vrm 


■b 


viit 


b 


ona 


'b 


'■? 


h 


!?! 


h 


ijtn 


•b 


Dnvna 


.t, 


imsna 


h 


Di^^^ni 


■b 


DFi^^ni 


h 


"^r": 


h 


,15! 


h 


brv. 270 r\-r\ n Jerem 


XLIX 


10 


'HBttrn >:» ♦a 


^^i) 


Job 


XLII 


16 


3VX 'n'l ['p ns] • 


«i3 


» 


LII 


33 


nj3 n« 


mp) 


Laraenh 


II 


19 


^:i 'aip [p r\b] 


b^^ 


Ecek. 


XIV 


4 


mo»i Dm« n^T \2h 


'^? : 


» 


V 


1 


na mn' idt I'p na] 


B5n 


Ps. 


LXXXI 


4 


snna ippn 


, nD35 , 


» 


« 


20 


ybn mn' isa^n [p n^] 


a^«^}i 


Job 


XXYI 


9 


'3D riHts 


n?? 


1 Sam. 


XXIV 


19 


it^K n« DIM niAi t'p nri] 


?*n 


Dan. 


n 


11 


•OCT 'OT? ns^a n Kn^Di 


ns^ 


Job 


I 


10 


iirnnDrnKK^n [p nri] 


n« 


r 


X 


14 


"WH m -jran^ *n>ai 


•n? 


Eccl. 


VII 


22 


man d'Spd d; o I'p nn] 


?^ 
KnilDOD 


la^i 


Neh. 


IX 


B n^rr 


nx Tia^ mn* Kin [p nn] 


m 


Knmh. 


xxin 


n 


pb^h oy^3 iD«n 


n^p;. 


Ps. 


VI 


4 rm i«o nbn:^^ »rB:i vp npi] 


?*<1 


Dun. 


11 


5 


ND^ nsx? 


nnV^ 


^ 


LXXIV 


6 


^»c^aa in» n'mno rp nn] 


?51 


I Chron. 


lY 


17 


n-'i jm 


nnfv 


Etek. 


xxin 


43 


d'dk: nb^ 10K1 ['p npii 


FI5 


Dan. 


II 


44 


p3K K»3^D n piTOVm 


nniD^O^ 
r^ ^-: 84 
„ 


V 


5 


ipD: Knpr nn 


xnptt? 
pn^:o»DT "f^p xf?i -a^n noa 'i 


T Tl' '3 


Jerem. 


in 


22 


D^33 ^2W 


neix 


Jo»h. 


VII 


21 


V n 


n«l?5 


,. 


VIII 


15 


e-i mSr^ mp 


nsi!? 


, 


XXIV 


8 


'P x^? 


nr?»i 


Ezek. 


IV 


7 


n^tn"!' nxo ^>n 


nsitrn 


Lament. 


III 


10 


? n 


n!l« 


Ezra 


IV 


16 


pmno 


n?n:x 


2 Ham. 


XXIII 


20 


'P n 


'Tixn 


ji 


?» 


IB 


«D^a^ n5n:« 


nnieri 


Micah 


III 


2 


'p ri 


nvi 


i» 


* 


16 


xpiDD2 -a «finp jn n 


nsi 


Jerem. 


XVIII 


10 


•p PI 


nrin 
rb = »ii. 
n 


XV 


9 


P K3 


nK2 
IM ppDO im in jtt p^aj 


r, 


XLIII 


11 


'P xa 


nw^ 


Numl*. 


VIII 


4 


'^ 


nniB 


„ 


XXXI 


39 


? p. 


n}P 


Deut. 


XX 


13 


•S 


nii3T 


1 KingM 


VII 


23 


•P P. 


•-ip;, 


Prov. 


XXVII 


8 


•t, 


nsp 


Zech. 


I 


16 


? p. 


•"^?. 


Dcut. 


XXI 


13 


•f? 


n;3?? 


Jerem. 


III 


7 


'p «n 


nxinv 


Jerem. 


XXX 


18 


•^ 


H^FI 


^ 


XXVI 


6 


P ^^ 


nni^fii 
'>n p^DO 'nniD •n>S 'n^-o 


i» 


XL VIII 


27 


'p «V 


'^¥V?? 
b 
Ruth 


I 


8 


'P ferr 


rnpr! 
nmyn pjid^ 'H p»DD in in 


I p n^ns^K i 


Ezra 


V 


15 


'P bn 


n^K 


Ph. 


CXXXII 


13 


'h 


mx 


Dun. 


IX 


18 


? np 


nnps 


Ezek. 


XXIX 


19 


.t. 


ma 


Ph. 


LI 


4 


T 3? 


'■^no 


Dan. 


VII 


11 


6 


not?! 


Prov. 


XXVII 


10 


'P r^. 


'"'JJll 


Cant. 


VIII 


.5 


A 


niii 


y, 


VIII 


17 


•P '? 


.Tanx 


Joh 


XXXIX 


17 


' 'h 


n^n 


(Jon. 


XXVII 


3 


'-^y '^ybt> 'nra 'p T 


ni'x 


Kumb. 


V 


27 


'b 


npcrni 
n"^ -' 85 a 
Deut. 


XX 


]H 


'b 


n^r 


pn3D»Di 


•niai n»^ 'na»n ciioa 'H "na ] 


:'^o pVi? 


Prov. 


V 


:< 


'b 


nan 


Exod. 


III 


18 


nip? D>napn m^k 


„ 


IX 


2 


'b 


nnai? 


Deut. 


III 


11 


':a naia ♦ ♦ 


. . nSi 


Jerem. 


LI 


3B 


'b 


na* 


1 Kings 


X 


19 


neaS ^ar rxn 


Ihu. 


XXVIII 


4 


'b 


niiana 


2 Kings 


VII 


12 


nitt?: 


I nann> 


P.. 


CII 


14 


'b 


'"^^fC^ 


Jerem. 


II 


24 


laio 10^ niB 


I'ruv. 


XXXI 


10 


.t» 


ni3D 


Job 


XXVI 


9 


npa'iDtnxD 


Gen. 


XL 


10 


•b 


n-v? 


Dan. 


II 


7 
ir:n w 


DcuL 


XXXI 


19 


'b 


no^fe^ 


1) 


X 


14 


'"^T. 


irx nK 


n 


XX 


19 


'b 


nx? 


Jerem. 


XLIX 


10 


b^v »b nansi 


Prov. 


VII 


8 


'b 


nsB 


» 


LII 


38 


w^a nii m .i|?h 


I'h. 


CXXXII 


15 


'b 


m;v 


Ezek. 


XIV 


4 


na 1^ 'n'srs 


Prov. 


XXVII 


8 


'b 


mp 


Ps. 


LXXXI 


4 


i3:in Dv^ noa? 


Job 


XXVIII 


27 


b 


n«T 


Dan. 


VI 


11 • 


Miaia ^ 


yia nji 


Deut. 


XXI 


13 


'b 


n^ae^ 
b 
Jerem. 


XXX 


18 


'b 


n'^r. 


''Di '^ "na 


131 Sai 'nia'fi rjioa H pana p^o j^ 
Vb = 37 
i Exod. 


III 


18 D»n3Pn 


M^«mnn*f?Konioxi 


••nR5 


pn: 


iODi nrr\yr\ p)1D3 'H -psD «^ n-* 


jQ in ntttt? 


Deut. 


III 


11 


jran^te :ir pi»3 


r6n 


Exod. 


n 


3\ 


'^ 


nionpn. 


1 Kings 


X 


19 


m^PDvr 


no3^ 


n 


IX 


18 


■^ 


.TTwn 


» 


„ 


19 


^3P VKTI 


m^b 


Numb. 


XV 


31 


'b 


njip 


2 Kings 


VII 


12 


"pQn up'"i 


n?nn^ 


Josh. 


XIX 


13 


'b 


nn^ 


Jerem. 


II 


24 


laio i»S 


™ xn n-T] \ King* 


XVIH 


38 


Josh. 


XAI 


T 


Qtu. 


VI 


IS 


» 


X 


80 


foek. 


XXIII 


8 


Ih*. 


XXXII 


11 


2 Kittjr« 


VIU 


21 


Zt-ph. 


in 


S 


Job 


XV 


32 2 Chnm. XXXVI 21 
Deut. XXXm 16 Im. 

Jtfntih 

Pu. 

Exod. 

P«- 

folk. 

1 KingH 

2 SaM. 

2 SvM. 

; . it. 

J«iff. 

1 KiiilE* XXXYIII 10 

U 10 

I«X1 5 

XIV 25 

LV 7 

VII 4 

XLVII 1« 

II 4U 

IV 3 

XXXVII n 

Xlli ]» 

III 11 

111 1 

XII H 

XXXIil ts 

XX 34 

XVIU HI 

XTI 1 

YI U 

xm 1ft 

XXXIT M 

XUX IS 

XXXTH m 

SXIT 31 

X » u 
Tin a 

XH 1 
IT S 

XT » 

xxxn 21 IT < 

I « 

LXXX 13 

T » ^ 
'h 

b 

vnaaio jbk nx ion 

•ran 103 troMta oho 

onao nnra nan 

nn ram *por op*i 

trmKamman 

mo iPDi ttrun noitn 

viKiaS«n vnnpn 

TBHTOnnprn 

TDl^ m* vov? 

nx nin nvi rwoi 

.IT Mcon kS om 

neat 'SiurfT^ 

TmJy *US3 ita*i 

rnpn n* 73Km •TOO 

nn2f 
n^wiari 

Kn»3 XC^8 

T- - 1 

rnwij 
no^ 

rrian 

^?! 
naTh mtTQ fHMn m Qvnc inn 

iiw *isj 30 wnn 
fin anc *3 rrco xn 


mnrap iro nTy icm rmvc tnnjsfi jwi XUT f 19 smp nnip^B 


-TrtS? 


osvr 


JBW 


Hn.vsr^ 


ws 
•■^^l 


iiw *on imwxfj 


nn» 
•-W1W 


■re =-41 
|*1S|9 n inSHD "HI "fl 


piirae^ 


'-"H* 


mm 
mfrB^ 
735 
■TB 
s*3t« 
■7T?1 
«™i« Judg. 
1 Sam. 
1 Kings 
Isa. 

Jfrem. 
Kxck. Zech. 

Job 

Kx«tk. l*ror. 
(len. 
I^viL Zepk. 

Clf«. 
Iiv. I SI 

XX 20 

XIV 12 

XXI 2 

XXX 82 
XX 17 ♦ 

XVI 44 

XXXVI 5 * 

XLVII 10 

XXIV 6 

XXXIX 16 

IV 7 

XXXI 22 

XIV 4 

nma»n ppoa 'n -poo kS " 

XXXI 10 
XXV 31 

XIIl 20 

XVIII 23 

XX 16 

III 7 

XXXIII 27 

XL 10 

XVIU 9 

XXIU 18 

n 14 

XXTII <• 

IX 4 

XLTIII 14 

XXTIU 4 . 

IX !• 

T 3 

xxxn 4 
xxnn 13 

XXXIII 3 h 
'h 271 

n«33 
nnn:« 

nonii 

?ia«3 

n^3 

nsion 
nrR-jn 

ns3t^ ilOSJ? 'Z2fIA RSBO lOift * mnn isno 'sroi XXI w 

n 13 
xxTm fi 1.XI s 
TS 4 6 rnaa 

6 «"Di70 

'^ ?i|yi 

•^ .1331^ 

•S 3T«3? 

yj tip* nrsK esc 
79 luvni Rl n n 

1 ■cm xx: M vfjo xn 

h 
h 
h 

h 
h 
h 
h 
h 
h 


272 n an Gen. 
£xo4L Lerit. 
ProT. 
Deat. 
Esther 

Dent 
Numb. 

Ps. 

Prov. 
Exod. 
Gen. Oui. xxxu 

XIV XI 
XIX 

xvni 
VI r 

XXVII 

XXIII 

XXXVI 

xvir 

c'XU 
XXVIII 

xvr 

XIX f&ete. 

42 

17 
12 etc. 

8 

H 
10 

7 

h 
8 
18 
3 etc. IV 
III IV 
VII 14 ; V 21 

(S rtc. 
20 etci 
U 
19 

lete. 

4 

5 

5 
20 rOt= 44 

103 niTp: »nra npno -hod h^ n^ h^ 

n^K nt*v 
103 niTip: vhvf2 ni3io ^3i 

mno K^n »3 

rn^9i pin r'K 310 

i3in na-T^ 

na^jan cini^n >6i 

npt^ on? t^p^ 

iDrci p^j 'n 'fi3T \trh 103 3''» 

ro = 46 

pj3 nriD fTOiK iT«^3 'n nDi03 r6o S3 

,130 

naca 

pruH) pnVo 
r^ = 47 
1J 'ipi n3»n spoa '%T "ina pfe !-> Gen. 


XLVIII 


11 


m 


XLIX 


11 


m 


• 


u 


Exod. 


II 


19 


■ 


XVII 


u 


» 


XIX 


13 


» 


XXII 


4 


M 


XXXII 


25 


Lerit. 


xxin 


IS 


Xamb. 


X 


M 


» 


XXIII 


8 


Exod. 


XXII 


2<t 


Dcut 


XXXIV 


7 


Exod. 


XV 


1 


« 


M 


21 


HOR, 


IV 


2 


n 


I 


2 


Hag. 


X 

I 


1& 
9 6 

h 
h ro = 48 6 rp'p 

napyi 

•lai? 
nfnop 

•^301 

.1i; 

rtoi? 

.1» ProT. 
Im. 
Ezek. 
Mieali 

n 
Pror. 
Hack. 
Jerem. 
I»a 
Pm. 

1 Sam. 
Pror. 
Exod. 
Gcii. i Job 
Piu 

iKft. 

Cunt. 
1 ProT. 

I««. 
! Ph. 

Pror. 

1 Sum. 

Ezek. 

ProT. 

Ezok. 

N«Ji. 

Esek. 
« 

Ph. 

I Demt 

j " 

\, OOB. 

I Ezek. Exod. 

Lerit 

Im. 

De«t 

Joik. 

Dm. 

Jerem. 

m 

ProT. XXXI 17 

xxxnr 12 

IXXVI 18 

II 1 

III 8 

I 18 

XXXI 31 
XXXI 4 

XLVI 21 

XXII 11 
LXXIV 6 

IV 19 

IX 18 
XVIII 2 

VI 16* iTni3T n^S im m S3 3"D - 4SS IX 26 
CXLVn 2 

II 12; Jerem. XLVIII 29 

II 9 

XX 1 

LIX 5 

LXXIII 27 

XXV 22 

VII 9 

xvin 7 

XVI 27 

XL 40 

II 9 

XVI 88 

XXXI 15 

XXXIV 28 

VUI 8 

XXVIU «$ 

XXI 20 

XLV 20 

XLin 2 I'n 'D1D11 'HD in m {0 
h tn^ h 

h 

•S 
h 
h 

h 
h 
h jia » 4i 
['n 'CIDI] pnm3i n*S imin S31 THm. XXII 22 

XI 42 

IX 8 

XXIII 11 

IX 24 

I 18 

XVII 17 

XXXU 28 

I 10 

XIX 17 

XXVIII 17 

XXXU 14 

LV 4 

I 18 njla 

•1911 

rmrn 
mir 
nnh 

nii 
nj90 

.T0 

mine 
nian n5*ttj •Tnn 

niSo 
ncwTO dif n 273 Kzek. 


XLI 7 


• 


6 


•iPTT! 


ZMh. 


XI 17 


'h 
nn3 


Prov. 


XVII 18 


b 


•f? 


"?*» 


'K1 pi KnSo '03 'n 

CO = 49 


•fl31 


P^n 


Numb. 


XXV 8 
6 


n^^i 


pn:aDi 1 pnpi Tiis^n sjids 'H psns t» 


1 Kings 


XII 15 
6 


njp 


Lerit. 


XXI 5 


'P 


^n 


'Iv'il' 


2 Chron. 


X 15 
h 


njpj 


Deat. 


XXI 7 


'P 


13 


n???* 


H08. 


XIU J» 
6 


»r^ 


1 Kiagu 

i 


Xxil 49 


P 


n 


■Tjae*? 


2 Ku.,f« 


X 19 
6 


'Tir<?? 


, 2 King* 

j 


XXIV 10 


'P 


iS 


n^? 
- 


c 


j Jcrpn. 


II 15 


? 


in 


■"!?¥? 


Kxod. 


XXXVI 2 
6 


■•^T,^ 


i 

j • 


L 6 


'P 


V 


^1 


Hos. 


XIIl 2 
•^ 


'1?1?«J 
XXII 6 


'P 


13 


naehi 


Pfi. 


XCI 7 
^ 


•■w? 


E.ok. 


XXIII 48 


'P 


13 


mr 


Is*. 


XXVII «t 


•rro 


'h 


n^vri 


1 

1 


XXXVII 22 


'P 


V 


■i:''i! 


d 


1 * 
1 


XXXV 12 


•P 


10 


nooi5> 


•0*D1 Kfi-Q^n ciioi 


nn 
■ P«. 


LXXIII 2 


'P 


13 


n?Pi? 


P«. 


XCI 7 


«)^K 111C0 ^' 


^ 


•TW? 


Job 


XVI 1« 


•P 


11 


,T)aien 


Zeph. 


III 2 


TIpD nPOV K7 


h 


•■^-JR 


Lament 


IV 17 


'P 


i: 


njnw 


Job 


XU H 


rr p^ riKiia 


'h 


'i9«^. 


Dan. 


ni 29 


•P 


\h 


n''t» 


Ezok. 


XLI 7 


r6pD^ n^^ .13031 


h 


"yr;, 
pn^ooi 'n p'-TpT nms'fi p)id3 '1 psns 'n 


[VI'DI^I 


w 


XXIfl 8 


¥h onvoo frnwn nxi 


h 


'•^iR 


Judg. 


XIX a 


'P 


n3 


I3'?*n^ 


£xo4. 


XVII 7 


noo Dipon DV >rpn 


h 


n?no^ 


Jorom. 


II 24 


■p m? 


10Bj 


Im. 


L 11 


pnDrn 


h 


naxwjS 


• 


XXXVII 19 


'P 


H! 


1»K1 


Numb. 


XXV 8 


^r' m« iriK lan 


h 


■TIR-T 


Kaek. 


XLVII 12 


? 


•T 


vijT 


'I KingH 


X 1». 


Kvm 


h 


'I?*??? 


Dan. 


V 5 


P 


np 


W 


H.s 


XIII 8 


paj Tpo* pi3 


'h 


na-jKO 


. 


VII 20 


P 


n^ 


I^M 


I:'!! 


XLI 1 


o*n« >^ wnnn 


h 


"?TR3 


n 


» 8 


P 


'"n 


"^pm 


l>cut. 


11 Sii 


nw jfo hvi HK t:oo 


h 


n?jte 


V 


XI 10 


P 


nn 


'^m 
pn*:o^Di Kfra>n cpoa niD j 


ItTOMl KTn vxso 


'*WT •om pmo»m '^ to im nni3*n c|'«d3 H -ns in 3*3 


ra pju -n 


Ps. 


XCI 7 


C]7K "p2tt5 70' 


h 


•■«a? 


po 


•T3/^01 *TIC1 'pS 


E<ek. 


XXIII H 


•Tnwfi nxi 


h 


•"9?; 


Pa. 


LXIV 9 


DiirS 10^ \n W3n 
•™ ,"wn 


« Kiiipi 


X 1» 


nvp KVPi 


^ 


••T|f!«;? 


Kath«r 


I 14 


io«n3 rhut 3ij3m 
"»» nj*! 


Zeph. 


in 2 


^3 ni:^v K^ 


h 


'1?T. 


JprcM. 


IV 29 


nO*11 W*1D 71p0 
om nOT] 


Exod. 


XVII 7 


^ rDnjyi noQ 
n?nm ! 


IV 


LXXVIII 9 


'on ypmi o'iok >:3 
*'on ^"fn 


Jervm. 


XLIV 1» 


0^313 nS T3^8^ 
'•awi?^ 


Ike. 


LIU 4 


Kr3 Kin 13'Sl {3« 
n3o 


j<a. 


XLI 14 


wp^ rantt 


h 


n?n : 


Jcrem. 


XVni 21 


3n^ o.t:3 fiK jn pS 
'p^ "^ 


Im. 


L n 


WH TTTp 0373 jn 
naswj^ 1 


Deut. 


xxviti m 


.■nio S3 nit p s'vm 
•"DTO 


Htm. 


VI 8 


TO'Vii OT^O 


h 


•T|RP i 


ff 


VII 15 


*7n 73 *pO iTliT Tom 
^TO 


Esefc. 


XU 7 


rnvoh n307i 


h 


fWT! ; 


ProT. 


XIX 16 


W03 *^W JTIittD TOtt^ 
njia 


>iimb. 


X\V s 


r>K iriK K3n 
n?^ \ 


Mat. 


I IS 


*73n 3K ISS' p 


< 


lanw nl3 


Zedi. 


IX s 


»r»*3S >n'»m 


h 


»^ : 


ra = 51 


Jerem. 


vm & 


Dpn nssTT mts 


h 


.T;aic 
P«. 


LXIX 1« 


rhc 'TOi Sk 


^ 


'^?TR 
[pnmsn 


n^ Tn T! ^31 P.T0103 'n 1 
Gen. 


XIV 15 


pro-6 Storo •rtPK 


6 


rasn 


HN 


fim. 


LXII 12 


or onS wnpi 


•^ 


"m i 


Exod. 


XXV 40 


•s 
'S 
6 
•TKIO 
xni 3 

XLI 1 


p:o -iro* (•as 


1 g«tt. 


X 14 
XXVIII 15 


Dout. 


II 36 


i:2D n32r irK 

^"3 -- 58 
.laAr 


I8a. 
Job 


VI 11 
IV 2 


•s 

'S 
nKfn 
n>6n 


laoH 
Judg. 


VIII 5 
XX 4 


nn 


2 KinjTH 
Jcr«m. 


VI 17 
XLIX 22 


'rro n»S tiVd 


Cant. 


VI 11 
h 


'wm 


a'3 = 5Sa 


Oen. 


XLIII 2^ 
h 


nnfioji : 


HD 


Exod. 


VIII j I 
■h 


nm-iin 


Exod. 


XXXVI 2 


'S 
'^?1R^ 


Pro*. 


XXXI 2« 
h 


,-inn^ 


2 KingH 


X 19 


•S 
•"'^pj;? 


2 Bftm. 


rv 14 
i, 


nrnar 


Oen. 


XXX 28 


h 
^m 


35 


8 274 

Dent. XXTin 48 

UtU. XXV 85 

E«jlc XXI 80 ri-n Kumb. 


XXXV 


22 


» 


t> 


20 


Cant. 


VIII 


« 


Zecli. 


XII 


8 


Ezr» 


VIII 


10 


Ezek. 


XIX 


14 


Keh. 


III 


« 


Ezrii 


n 


2 


1 Cliroii. 


XI 


46 


Tm. 


XXIX 


7 


JiTCin. 


L 


40 


Dcut 


XIV 


12 


^ 


n 


14 


] Citron. 


IV 


18 


Levit. 


XXI 


IS 


1 Siun. 


IX 


34 


ProT. 


IV 


8 


«Kil^S• 


XVI 


« 


S S«a. 


XXIII 


12 


Exod. 


XX 


25 


Eeel. 


V 


10 


Iw. 


XLI 


9 


LmmemL 


I 


9 


Itt. 


xu 

X 


11 GCM. 


XXVII 


7 


Er«L 


n 


1 


Mgv 


IV 


IS 


J«ca. 


XXIX 


s» 


iSaa. 


XXIII 


5 


rtm. 


IX 


2 


Jab 


xxvm 


23 


Bite 


in 


1» 


• 


vn 


lO 


IK-,- 


XTllI 


38 


I^ 


X 


8 


• 


n 


3 


a^ 


xxm 


s 


f^ 


UEXxnr 


1 


I7 1f 1 


m 


la h XXT S 
Xd T 

I 2 ■v. 
h 

h 
h 
h 

h 

h 
h 
^ 
h 
h 
h 

h 
h 

h 

h 

h 
h 

h 
h 

h 
h 
h 

h 

h 
h njTsn i 

rv3t!531 

"■' i 

•Tfia i Jerem. 

2 Kings 

I»ii. 

P«. 

Slither 

P«. 

Levit. 

Dent. 

Pror. 

AmoH 

Gen. 

Exod. 

Imi. 

tien. 

Cunt. 

(Jen. 

Prov. Gen. 

IK'Bt Exod. 
Jerem. » » « * 

nWfirn i K«sk. 

flvW^ . Jerem. 

rP7*^CItt3^ i Hnmb. 


rnoto Jevem. 
Nefc. 

r«it. 

laft. narjp \ 
aarri 

n33V f Enfc. 


r^nngn XLIX 
X 

XLvni 
cxin 

VIII 
LXVI 

xn 

XX 
XXXI 

VIII 
XUTI 

vm 

L 

XXXII 

VI 

xrx 

IX XVIII 

XIX 

XX 

VIII 

XLIX 

L 

XXVI 

XXX 

III 

XV 
VIII 

II 

vin 

II 

X 

VI 

I 

XX 
XXIV 

xu 

XLIX 
XL 

in 

IV 

I 

X 

in h 
h 
h 
h 
h 

h 
h 
h 

h 
h 5 xxxh nrm onS no 6 

5 md7 pi3 rr h 

n nn wcoan opn ^3 mm -j^ 'S 

n nrmn nnvi o mnD jnn •^ 

4 n»an rrmxio v 

I i II IVC^ D3^S7VOn'} *? 

10 nppaow ^rnaoD 'S 

9 mrp 0X3 mnD nnoo ♦an -S 
nvDv mo rnros h 

Kr»3nm -^ 

jfi3n nmon rranfe 4» 
nnawicdS -^ 

wDnnwunpftTniTXpnrarvi 7 

23 riTixo TOD rpm* 7 

T rnT TDK ro onmo h 

3s nnnoi tovti ^ 

19 iTDS nWP TPT ItTI *y 

17 imonprn -^ 

St 17307 DV3X ^ 

ss nreifton 79 *fOw> lOin 7 

St fXKf xn ^VCT XCh "7 nnF6sri 
nnsa rnp.h nnn£i 
nnns 

nnRS3i 

nnsaa 
rri-jon 
nrtr?.! 

nnsa 

nnpsn nrrnn 
nnain nrpaa 

anno 
nnM 

nriDcri 
nrpth 

nmDn 

nnri^n 

f WJI'IUJ 

nri33 XT IT 


n 13 
X 1 

CXIX 138 

XTIH 4 

XXI 18 

IX 12 6 
h ncp53 
ncFP nn. n-n 275 1 Sam. 


I 


ss 
6 


•^^9? , 


c 
IM. 


XTI 


3 
6 


'iV^? , 
pn:o^Di rrms^n fjids H pnsi pte a p in 
IX 


4 
'^ 


n'j^i:!? i 


Exod. 


VII 29 


-pvyi 


n33'» 


Ezod. 


III 


22 
6 


^iW\ t 


« 


XIII 16 


rysn nST bv mx^ HMI 
1 Sam. 


xxin 


1 
^ 


^'vpi 


« 


XV 11 


nbi^2 n3D3 'D 
Zech. 


XI 


8 
h 


nbn^ 


„ 


« 11 


piDD3 '3 
1 Kingrs 


XIX 


8 
'h 


nj^psn 1 


Numb. 


XXII 33 


jinxn ':Nini 
Jerem. 


IV 


31 
'h 


n^m? 1 


1 Sam. 


I 26 


m m« '3 lOKm 
IM. 


IX 


4 
•h 


n^^i:io i 


2 Sam. 


XXII S(» 


Wiean piK n33 »3 
Job 


XVII 


1 
'h 


nb^ • 


1 Kings 


XVIII 10 


n: ttr» D« -[Ni^K mn» ^n 
Exod. 


XXVI 


33 
h 


^W) \ 


^ 


n 44 


n*P3t^3 M'1 
Is* 


LXV 


23 
b 


^kn^k 


2 KingH 


VII 2 


1^0^ 10X tt^'^e^n p***! 
Lerit. 


XXVI 


16 
h 


^k^^ ! 


Jurem. 


VII 27 


f?3 m Dn^'?j< ni3i^. 
Im. 


XLIX 


21 
•b 


n^^3«^ 1 


ft 


XXIX 2r, p* 


. . . ♦ niK3!C m.T 10X .13 
Joel* 


I 


8 


c 


h 


n^n33 • 


Kzek. 
I»rov. 


XL 4 
XXIV 10 

11 11 


p W>Kn ^^K 1311 

nsns lie niic dv3 
.I3i3n -p^r lora 
onicn 31X03 3t^ 
1 KingK 


XIX 


8 
h 


nS'3xn i 


Ph. 


X H 
Gen. 


XXXIII 


14 
'b 


^im^ 
« 14 


DP31 ^Dr nnx '3 
1 Kftnt. 


XXIII 


1 
'b 


n^'rpa 


n 


CXXXIX r. 


nwm »ifiis Dipi nn« 
Jprem. 


IV 


31 
b 


CXLI 8 


>rp '3i« mn^ i^f?x ^3 
I8«. 


IX 


4 
'b 
CXLV 10 


i»en^ ^3 mn» ttj^ 
n 


XLIX 


21 
'b 


nb^2ip 


1 • 


P^D 


♦» 


XVI 


8 


d 


'b 


j 


Exo.l. 


VII 29 
XJII 16 
•a^DT 'm3>n cjiDn 


nb 


[*C^t3tP0*T {'7D ; 


^ 


XV u 
0^X3 


l8a. 


XX XII 


n 


Tpn hsvn 


•b 


n^Dt!^31 1 


n 


« n 
13 '3 


Job 


IV 


18 


nbnn d»c^> vDs!?a3i 


•b 


nbnpi 


Nuiiil). 


XXII 33 
nnoi 


(Jen. 


XLIX 


21 


mhiD n^\x '^nc: 


'b 


nb>fi 


1 Ham. 


I 26 
n3x:n 


2 Sam. 


XXIV 


M 


vnni w^T) »D mn^ T2 


'^ 


nbB: i 


2 Ram. 


XXII 30 
fllK 


Hab. 


III 


11 


ri73? *TDi? m^ t^ot? 


'b 


nb2\ 


1 KingH 


XVIII 10 
r'3tt^m 


Joel 


I 


8 


m^n nSinaa ^bi^ 


'b 


n^=in33 


„ 


f, ** 
n'P3t£^3 


2 Sam. 


XXIV 


14 


D'3*i »3 m.T Tn n: 


b 


n^DK 


2 Kings 


VII 2 
tr^70n 


Prov. 


XVI 


26 


•»^ nh^v btiv rs2 


'b 


nbipv 


JtTom. 


VII 27 
nxipi 


P«. 


LX XVIII 


33 


D.TD' ^nna San 


'b 


^"^m- 


„ 


XXIX 25 
D^IBD 


Jerem. 


IV 


31 


'npor n^inD ^ip ^3 


•b 


nSin3 


Ezek. 


XL 4 
nnK3n 


Ezek. 


XVI 


5 


7^r 


'b 


'^^of^^ 


Prov. 


XXIV 10 
n^Dinn 


1 Sam. 


XVIII 


23 


n3P 113^ 


'b 


n^pDn 


It 


II 11 
nntD 


Job 


VII 


9 


p i^n pr 


'b 


'nb 


Ps. 


X 8 
DnnDD3 


Isa. 


LXVI 


8 


mS' Da r6n o 


'b 


'"'^'7 


„ 


n 14 
nnxi 


Prov. 


XVI 


26 


1^ nhnv hiiv res 


'b 


n^W 


„ 


CXXXIX 5 
nnK 


Oen. 


XIII 


9 


pa'H DN1 


'b 


n^^NO^Kl 


„ 


CXLI 8 
>n»Dn 


Exek. 


XVI 


30 


■jn3^ n^DK .13 


h 


•^^o« 


n 


CXLV 10 
jnv 


Job 


XXX 


26 


^sx K3n ^m6 


'b 


n^O-^ 


n *= 57 a 


rh 


Esther 


IV 


14 


Dmn>^ Tiop> n^icm mi 


'b 


••^^V'^1 
2 Kings 


XV 


29 


npn 


'b 


nVVi^n 


Gon. 


XIII 9 


.t 


) n^'xafe^xi 


Ezek. 


XXI 


31 
-t, 


n^efn 


Ezek. 


VIII 2 
? n^^rnn 
XXVI 


17 


ns^p 7^r iNr:i 
-13: 


'b 


•"i^V'!'"^ 


Zoch. 


IV 3 


.* 


? n'ran 


Isa. 


XXII 


17 


'b 


n^o^e 


2 Sam. 


XIX 37 


.J 


? n^iDfi 
IX 


4 


rhnm 


■b 


n^^i:£j 


1 Kings 


XIX 8 


,1 


7 rh-^^i^n 
III 


6 


nnn 


'b 


n^e^3an'i 


Levit. 


XXVI 16 


,i 


? nSna 


Josh. 


XIX 


11 
'b 


•*i^?'7»'» 


Joel 


I 8 


,1 


? n^nn33 


1 Chron. 


XXV 


2 
'b 


nJ)^i?7Ki 


Isa. 


I 26 


,1 


? n^nri33 


1 Sam. 


n 


5 


np3r mS' 


'b 


n^5»9? 


b 
Job 


XXVI 


13 


ni3 trrn: it 


•b 


n^^h 


•Gen. 


XXXIII 14 


.J 


t> nViaan 


Ze^ 
Ps.* 


I 

LXXXV 


10 


mmn p 


h 
'b 
1 Micah 
1 2 Sam. 


I 8 
XIX 37 


35 b 276 Im. 
Gen. 

Jerem. 

Lftinent 

Exod. 

r 

Jo1> 
Judg. 

1 Saiu. 

Ira. 

Gen. 

Ezek. 
Job Gen. 
Jerem. 
Josh. 
Eim 

1 Sam. 
Exod. 

2 8ftm. 
Ezek. 
JoHb. 
Amos 

1 Chron. r:-n "in LXV 10 
VI H Lxxv n 
xxxn 9 

XXXI H» 

XXVII 4 

XXXVI 15 

I 18 

XXII 15 

XXI R 

XX 18 

XIII 16 

XXVI « 

XXVII a 

I 7 

LX 22 

VI 16 

II 21 

XVII 28 

V 27 

XX 10 XXXIII 12 

XXXIX 2 

XV 8 

VIII 81 

II 24 

XX 1» 

XIII IH 

XXVI Ut 

XIX 18 

VUI « 

VII 20 Daii. 


II 


15 


Ezfk. 


V 


15 


Isa. 


XXII 


18 


Pb. 


LXXXIV 


8 


Ixa. 


XXIV 


5 
III 


24 


Ezek. 


xvn 


5 


^ 


XLVII 


12 Numb. 


XXXI 


86 


n 


^ 


42 


Zech. 


XII 


5 


Micfth 


IV 


8 


2 Sam. 


XVIII 


22 


Isa. 


XIV 


26 


Levit. 


I 


4 


w 


^ 


15 6 
'h 

d 

'Vip n:i?ar 'b 

mrpan n»o '^ 

»3an' '0 »^ p>? nan '^ 

'nD3tP3 WK n^r Qi*itja '^ 

1^ n:ina' -Tno '^ 

naip^ 133^ DX1 '^ 

i3n jina 'h 

n^T "pt^O 1DK»1 '^ 

D'PJ-i^ n*«: .Tin* ':k "^ 

^3Kn t&i n33m '^ 

n:r»n« nnrs mn* ':k -^ 

nam nnoi r^i^bt^ h 

n:nnn nra i:on h 

■]S jn nnjo '^ 
wiK n:3rn inn 6 

'D = «0 

h 
'b 
'h 
'h 

K"0 ■--^■- 61 

n»m3 n»^ 

n»m3 n»S 

n>m3 n»^ 

n>ni3 n'^ 

n*ni3 n'^ 

n^niD n^^ 

nw3 n»^ 

n»ni3 trh 

3'0 = 62 

'b 
'b 
'b 
•b 
'b 
'b 
'b nja^ii?! 

n^i? 

nsi^K 

niixip'! 

T » Tl 1 

•"'IT??! 

ns^rn 
nsDO'Tin 
n3p,\p« 
nsDPsn 
njt^'riK 

nsmri 
nsattrri 
nspott? 
n33t^pi 

ny 

nyo? 
nrpan 

Tlj I T 

.TyRTj5,n 

npD«^n 
n^oc^3i 

nrjsoq 

n?3n 

'♦••PI nrpt^^} 

nirSKi 

no^nno i 

ncn:^ i 

npav ! 

npM? 

npjn 

nsp: 

np^cx 
npnn^ 

•"^nan 

nvn 

nxox 

n^ip»n 
n^n:-] 

n2to:i n'i I Exod. 

j 

j Jttdg. 
I Lerit 

Dan. 

2 Sam. 

Isa. 

Prov. 

Jttdg. 

Ps. 

Ezek. 
' Cant. 
j Ezek. 
I Hos. Gen. 

Prov. 

Uen. 

Judg. 

Jvrcm. 

Ezek. 

Job 

Levit. 

l)eut. 

Levit. 

Job 

Levit. 

Dent. 

llos. 

Hicah 
Ezek. 
Judg. Levit. 

Judg. 

Jerem. 

Ezek. 

Micah 

Job 

Gen. 

» 
Exod. 
Levit 
Judg. 
Gen. 
Isa. 

Job I 

IX 

XXVI 

X 

XIII 

XXXVII 

XXVI 

IX 

LXIX 

XXXV 

II 

XXVII 
X 10 
41 
43 
17 
20 
27 

8 
81 
26 
15 

9 
82 

7 n^e^ni 
n9if^M 
nsf^th 

n9*in| 

nao?^ 
npit IH 

XX 

II 

XIII 

XXXVI 

V 

V 

XIII 

XIV 

VI 

V 

VI 

XXI 

II 

VII 

XVII 

V II 

VI 

VI 

V 

XXXVI 

XVII 

VII 

V 17; Ezek. IV 12 

5 
21 
16 
14 

I 
27 

21 etc. 
21 
14 
27 

11. 1» 
14 
12 

10 
28 
29 'b 

'b 
'b 
'b 
'b 

'b 
'b 

b 
'b 
'b 

0"3 ^ 59 a 

'^y bD 
na^D^iFi 

njFin^ 
nj^PiD 

nanpn 

n|jn» 
najnn 
n|K»3ri 

H3"i3an 
n^b"^, 
ro3 ''D1 oni \wb vn Tn> yivb 

na nrK*in »:»j> 

nj^t^n vnv^i b'^i 

nijyri n^niir moan 

b noTin D*n^« mn' bo''^ 
n^nb ntt^pn inx 
fOtt^a nano bv 
n»m*ir moan VI 

11 

XXIII 

VI 

XIII 

XXXI 

XXVI 

XXVII 

XXXIX 14 
29 
14 
23 
10 
27 

1$ 
21 
11 
14 
16 
39; Prov. II 4 

6 

8 

2 ♦na^K vr\n) 'b 
'b 
'b 
'b 

'b 

'b 

'b 

'b 
'b 

'b 

'b njnnrj 

n|^5n 

n|K»9n 

n3:pn 

nj^xin 
nj^ptt^ 

n;i^5n 

npnnpi 

n:2?tt^fi 

nsx'^n 

nsrfj^n 
n5i59-|n 
nsann 
njx^OPi W1 n- r: 277 K«h. 


11 11 


'h 


np«o^ 


rO = 68 a 


• » 


n n 


"iDca ':i -h 


'T>50^ 


1 


1 Sam. 


XXV 31 


npTC^ 1^ nw rrnn k^ 'h 


np;^DS 


1 Dout. 


XXV ft 


'b 


2 Sam. 


xiir i» 


npmybn1h^^^ 'h 


npjjti 


Gcii. 


XXVn 26 


•b 


Jerem. 


L 4« 


vnm Dnj3 'h 


•T,?P 


Prov. 


XXX 15 


'b 


P«, 


LXXVIII 21 


apra ^m tm 'h 


npfers 


; 1 Sam. 


XXV 31 


6 


Komb. 


XXXIII 12 


npDia lain 'h 


'T.?!? 


Dan. 


VI 24 


'b 


» 


. 13 


ipon 'h 


npo^o 


j Jerem. 


III 11 


^. >b 


- » 


28 


npnaa 'i:n»i ^ 


nfjnps 


Isa. 


LXII I 


rn 'b 


■ » 


.29 


iron 'b 


ni>nso 


Ps. 


VI 8 


■h 


Job 


XXIX 10 


oy^b D:itr^ 'h 


•T^n 


1 Judg. 


V 26 


•h 


Ec«k. 


XXIII 9f2* 


G^nhn ni.T *iok na b 


•"^po^O 


Isa. 


XXXVni 14 


■h 


* 


VIII . 6 


DiK p ^bn lOK^ 'b 


npn-j^ 


1 '*«• 


LXVI 11 


■h 


1 Kings 


XIX 20 . 


»3kS k: npt^H 'b 


nprjj 


i 

; Kcd. 


V 11 


h 


Lerit. 


XI .SO 


hmsSti n^m 'b 


•"•RM'Tl 


i 1 Kill^rK 


XIX 20 


■h 


Deut 


VIII 4 


TD'=e4a 
1 

i^lHa. 
Numb. 

j i» 


XXIII 12 

XXXIII 29 

28 


h 


Exod. 


VI » 


•s 


«"3*n 


1 Dan. 


vn ]u 


•h 


LeTit 


XII 8 


'^ 


iTnriBi 


1 


y, 7 


h 


Zeph. 


III 9 


6 


ninn 


Ps. 


II 3 


6 


Im. 


XXXI V 6 


6 


•TJWa 


Isa. 


XXIX 8 


h 


» 


VIII 20 


6 


n*iin^ 


Nah. 


II 11 


h 


Btn. 


II 11 


6 


HTf!! 


„ 


n 11 


h 


2 Chrou. 


XXXi 21 


•^ 


niinn'! 


„ 


n 11 


h 


J«dg. 


XX 13 


•^ 


nnrnii 


Levlt. 


XI 30 


h 


Isa. 


XXXIV 9 


'^ 


nneri 


b 


Ecra 


II 18 


^ 


n-11' 


Numb. 


XXXIII 28 


h 


£sek. 


XXII 24 


'b 

b 

6 


nnnbo 


n 


2« 
Levi*. 


XIII 20 


•'^IV^'' 


; 


12 
13 


*> 
h 


I8a. 


XXVIII 4 


'^ 


pinisns . 


Nah. 


II 11 


h 


w 


XLVII 11 


'b 


n-iBs 


fl 


w n 


h 


Dcut. 


XX 13 


'b 


.'n'lor 


Isa. 


LXII 1 


■h 


Job 


XXVIII 27 


'b 


•"^IRT! 


Gen. 


XVIII 13 


'"> 


n 


27 


'b 


nippn 

Kxod. 


XXI 10 


'b 


nnxcr 


Josh. 


XIX 34 


■h 


2 Kings 


IX 85 


b 


^vp!? 


1 Sam. 


XXV 31 


'S 


2 Chron. 


XV 16 


h 


n^pn 


Nah. 


II 11 


'b 


Jerem. 


XXXII 31 


'b 


nypn^ 


Isa. 


XXIII 12 


h 


Gen. 


II 15 


b 


n^oc^S'i 


^ 


XIX 3 


h 


Judg. 


XVIII 2 


h 


piTpn^i 


Nah. 


II 11 


'b 


Isa. 


XXX 18 


h 


rrop 


Zoch. 


X 8 


h 


Prov. 


XXXI 10 


'b 


Pi^po 


d 


Gen. 


XXXIX 10 


b 


.^-la-rs 


1 Kings 


XIX 20 


h 


Prov. 


XXVI 14 


'b 
c 


i^TV 


Gen. 
Ps. 


XXVII 26 
VI 8 
pn>iOoi ni [ 


'tt^Dl£^D7 p70 


^ 


LXVI 1.1 


■h 


Ezek. 


XXXIX 14 


•bny Ton w:xv) 


.TOijS 


Isa. 


XXIII 12 


b 


LOTit 


XXVI 18 


P2V D3nj« ."nD»^ »ncon 


™t^ 


1 Sam. 


XXV 31 


■b 


Lament. 


III 49 


nam t^^i .-ti:!: >i»p 


niw 


e 


Deut. 


XXXIII 88 


D3'*?p ^T 


HTnp 


pT30»Di Hmyn cjiDa Hp 


Levit. 


XII 8 


ne^ n ht xxDn i6 dkt 


''T^v'391 


Zech. 


X 8 


D3«apj<i nnb 'b 


Deut. 


XXXIII 10 


^Bxa miep is'tr^ 


n^iBR 


Ps. 


LXXVII 2 


npvit^} DNn*?K b» b^p 'b 


HOH. 


VII 4 


nD«o 


n-jp.^ 


Judg. 


V 26 


ni'on r\:nbvn inb nr 'b 


Numb. 


XVII 15 


iTi3n>3 ns^ii 


'"•^sfiK j 


Jerem. 


X 11 


»^■^^K pnh p*iOKn nna 'b 


Ps. ^ 


LXI 5 


D^o^w fjnKa 


n*nj» 1 


Nah. 


II 11 


■b no r\p6^ 

np^sh 

^\i9i^b 

^m 

npinq 

npti( 

npfrsii 

npnao 

npno| 

npia 

npnzj^ 

^pm 

npQ'^ 

np;iao^ 

np^50^ 

•"^iTlV 

npprj 

np^Qb 

npb:itp^ 

npmt^n 

mi) 
npi30=j 
np;ierK 

npt^ 

It tl » 

npth 
npnv 
npv^Q 
npis?j>Qn 
np^Db 

np^3J5CiJ1 

^p?m 

np^^ 278 


V 


Jerem. 


XLIX 


22 


Eira 


VII 


18 


Ps. 


CXXXII 


7 


Neh. 


VI 


12 


2 Chron, 


XT 


8 


Jerem. 


nr 


b 


IM. 


V 


19 


Keh. 


XI 


9 


Dent 


XXI 


15 


Im. 


LX 


15 


1 ChrMi. 


VII 


1 


2 Bam. 


XV 


27 


Pr. 


XXXV 


8 


Ezek. 


xxxvm 


9 


Ph. 


LXIH 


10 


Tk«. 


X 


H 


LHtnoiK 


I 


8 


Ihh. 


V 


18 


Kumb. 


XV 


28 


AmoK 


TX 


8 


Lijvtt. 


V 


15 


Exod. 


XXXIV 


7 


Vh. 


XL 


7 


y 


CIX 


7 


Luvtt. 


XI 


30 


JoHh. 


XXIV 


8 


Lovih 


XV 


29 


Gen. 


XXVII 


4 


Jo8h. 


vr ' 


25 


Exud. 


XXXV 


5 


JudK. 


IV 


4 


] Chron. 


VIII 


IH 


Deut. 


XXI 


15 


Ph. 


CXLII 


8 


Ezek. 


XXIV 


« 


Numb. 


XVI 


30 


Jonah 


III 


2 


Dan. 


XI 


HO 


Pa. 


CIX 


16 


Hicah 


IV 


7 


Gen. 


XXXI 


14 


Hag. 


I 


10 


Ruth 


IV 


11 


Gen. 


XXXI 


4 


„ 


XXIX 


30 


Ezek. 


XXVI 


2 


Levit. 


XIX 


29 


Numb. 


XVIII 


27 


Ps. 


LXVIII 


10 


Job 


IV 


2 


Lament. 


III 


5 


Hal. 


I 


13 


Ezek. 


XLII 


2 


Micah 


II 


10 


Deut. 


XXIV 


4 


Levit. 


XX 


25 


Ezek. 


IV 


14 n-7^ nn HKTl 


Gen. 


XXXVII 


24 


D»o in pw pi n^ny 


rr\%^ 


^5v11 


Jcrem. 


XLVIII 


16 


3X10 TK mip 


rrm 


HKin; 


2 Kings 


vin 


21 


iin^V^ D1V 13Pn 


rr^ 


n«H35n 


Isa. 


XXXIV 


16 


•rnps K^ nzno nm 


•n-jj?< 


nsfins."!*! 


Job 


xxxrv 


8 


vX?o DP iTniT? n*ixi 


'T!sr6 


nm:] 


Jerem. 


L 


12 


D3J5H ntna 


•Tien 


nKinni 


q 


XXIIl 


14 


D^l' »X3:31 


rrjiiri? 


HK^apn 


Ezek. 


XLIII 


14 


nifrn n:? n;t3pn 


'"Hv^^ 


n«i:i?ni 


Eather 


VIII 


16 


HTix nn%i Dni.T^ 


•TTlK 


nj{^2feri 


Ina. 


LI 


23 


■pjia T3 rrnacn 


•'T^^??. 


nx^Di 


Numb. 


XIX 


2 


na^on hdik 


n?B 


nsi-in 


Ezek. 


XXII 


24 


nK ,1*? iDK mx p 


n^noQ 


nsiC73 


Exo<l. 


II 


3 


arm notn nann 


•"H^nrii 


n«ic^3 


Gen, 


III 


17 


P35W3 piara nonxn 


m-JK 


n^ 


2 King« 


IX 


H4 


ncri ^3sn xm 


.Tinxn 


nxit^^i 


Ina. 


XI 


7 


nrr nrpin 3ii 


'■^t'' 


nxcn 


JoHb. 


XVIII 


23 


D*ipm 


■T^cni 


nsjein 


Uofi. 


IV 


1« 


niD m-iD n^DD o 


niM 


nxtanii 


Job 


XXIV 


7 


nipi mcD t\si 


•Tjpa 


nxann 
TO - «.•»« 
nKom 


nn 


nKBH"! 


E.\od. 


XIX 


23 


'^ 


T^rhvjy 


nsBm 


Jt?r*Mn. 


XI 


15 


'^ 


nnaron 


nKont* 


ricu. 


XXIV 


46 


•^^ 


nnpt^n 


niNtoS:'! 


K/ra 


VI 


2 


^ 


K^T?? 


rnr nx^nxT 


t 


/ 


2 


'h 


Knanx? 


nijum 


2 Chron. 


xxxvr 


21 


h 


nnat?^ 


ns'3ni 


J»*rem. 


X 


7 


'h 


nnx; 


nx^ann , 


IN. 


OXX 


1 


'V 


nriTxa 


ns'n; i 
b 
HK'n: : 


Kxod. 


XIX 


23 


'h 


nnirn 


nx'Spi 


1 IHiron. 


XXV 


4 


^ 


m\fo^^ 


nx'itrS 


: 2 Kinpi* 


IX 


25 


'h 


nnxi 


*»"< n»s'v^n 


1 Kinjfs 


VI 


15 


'h 


nn;2^ 


vit ns^xTn 


Lament. 


I 


7 


^ 


runsr? 


nx>i? 


Jerem. 


X 


7 


h 


nnx; 


nxnpn 


Levit. 


XVIII 


17 


h 


Pins'! 


nx?:i 


Ina. 


XXVI 


21 


^ 


^^i^, 


nxD:*! 


Numb. 


V 


28 


'h 


•^?^R?1 


''^^^O-^''^"'. 


It*a. 


V 


6 


h 


nn? 


nsi>T 


Cant. 


VII 


8 


h 


nnJ?^ 


nsjSs 


Lcvit. 


XII 


2 


^ 


nnii 


HK^PI 
ro = ee 
nx^S^ 


{VT^O'Di piiroi n^f? im m hy\ Tl 


piTSIOT 3*« 


nxVp 


I 
HK 


nxSaK 


1 Kings 


XIII 


7 
nj}a 


'■^*^^9'» 


' Judg. 


XV 


1 
nwx 


nx^ODi 


! 1 Kings 


XIV 


12 
nK33 


'■^i?^?! 


Ezek. 


\ HI 


5 
.W32 


nvhn 


1 1 Sam. 


XX 


21 
n?!3i 


nx^m 


1 Kings 


XIV 


5 
.^X33 


nx^no 


2 Kings 


VII 


9 
nj<3:i 


nxen 


Isa. 


LVI 


12 
•"^^^P^l 


nxjpa 


Prov. 


VIII 


13 
nx| 


n^i^DH 


Job 


YIII 


11 
•^??? 


nxau)^ 


„ 


X 


16 
"W!) 


nxstj!? 


Levit 


XI 


14 
HK^n csn n-n I^vii Im. 
Gen. 
Xch. 
.h>h 

Jerem. 

Neh. 

Eccl. 

Ika. 

1 Chron. 

I^rit. 

Dm. 
Job 
£z«k. 
JercM. Keh. 
I8a. 

Prov. 
Jcrein. 

r». 

Dcut. 

P8. 

£selc. 

T 

Zech. 

Oen. 

Pb. 

2 Kings 

Kanb. 

n 
OCB. 

Ps. 

Josh. 

I«u 

Ps. 

Oen. 

P«. 

1 King* 

Ezek. 

P»* 

Exiid. 

Ps. 

Judg. 

Xuntb. 

Levi*. 

P8. 

2 Chron. 
Job 
Ph 
*3^ereni. XXt 15 

XV 20 

. 28 

VI 12 

XIV 15 

IX :m 

XXI 2r. 

xtir n 

u 7 

11 IM 

IV K 
XXVII ft 

XIX « 
XXI a 

XXX 15 

XV Jfl 

II « 

XLI 1 

xxiir K 

XUX 25 

IX 1 

V 10 
LXII 12 

IV fi 
XUX 10 

rxix m 

XIII 17 

rXIX 45 

XXIII »2 

XLI 7 

V 2 
XIII 17 

LV 12 
XXI ]» 
XXXV 22 
21 
III 15 
LI 14 
XIX 2J» 
V 14 
CXXV 4 
XXXII 10 
LI 20 
III 20 
XXIII 4 
XLIII 1 
XVII 7 
XCV 8 

V i.'i 

XV ?7 

II 8 

LXXI 18 

XXVI 2 

XLI 24 

LXXXVI 6 

XVIII 18 •^ nam 

•■^?*? 

nani-i ; 
nao; 

rra^rm | 
•en n^^ni 

'^° n3»«?'n i 

nanipa j D«n. 

Jervm. 

Gen. 

Jttilg. 

Im. 

Job 

Ksthor 

Ij4a. 

Exra 

Dau. 
0<ii. Job 

Jerem. 

Job 

Ph. 

Can*. 

Ph. 

Jerem. 

I>an. 

Ph. 

1 ('hroji 
Pu. 
Judg. 
Cant. 

1 Sam. 

2 Cbroii. 

KKtk. 

2 Chron. 

I Ha. 

Kzek. 

Job 

EzrR 

Prov. 

Ecrl. Josh. 

1 Chron 

K«ok. 

Dcut. 

Ph. 

?jzck. 

Dnn. 

Exod. 

Ezra 

ProT. 

Cant. 

Prov. 

Ezra 

Ima. 

Dan. 

Ps. 

Isa. 

Jerem. I 13 

III 7 

I 9 

IX 48 

XXX 27 

XXX H 

V 2 

XXX 25 

IV 19 

VI II 

II H9 

XXIV 21 IX 26 
XLI 14 
XXXI 12 
XXXIX 9 
CXIX 20 
HI 2 
LV 11 
VIII 5 
V 21 
XXVI fi 
IV H 
XCI 7 
XX 10 
V 10 
XYI 7 
XXXII 2« 
XXI HI 
III 4 
lAl 1.1 

xxxr 3 

XL 10 

II 45 

XVIII 12 

cm 11 

VIl 8 
XII 5 

XV 21 

XXVI 17 

XXIII 12 

II 36 

CXXXIX 6 

XIX 11 

II 9 

XXXV 21 

I 4 

IV 6 

VIII 7 

XV 17 

VII 18 

XIV 4 

XI 33 

LXXXIII 15 

X 17 

LI 8 ?W>? Xumb. 


V 29 


3*W t^i^Fll Judg. 


XX 10 


^^yj] Deut, 


XXIX 18 


O^?*! Jerrm. 


II 25 


nXf 3 I Chron 


VIII 32 


HKWDI Xeh. 


III 3 


nW: 1 1 Chron 


IX 7 


nx0: K.ek. 


XVI 38 


n«D:r9 a H«m. 


XIII 15 


nxf n : , 


„ 15 


HKn^Sn is«. 


XXVII 8 


nXFlC^P 2 Kin^ 


VII is 


n2 ■ Neh. 


IX 22 


nax 1 Exod. 


XXVII M 


n3K^ ; Ps. 


XLI 5 


natflV Ina. 


XXVIII H 


^^l^^^ 2 c^hro... 


I 10 


najjtnS xch. 


II 13 


'^ na^iDssi Judg. 


IX 2!) 


nnaiD^ Kzr« 


VIII 17 


n23ir ', Kxok. 


XXXVIII « 


.^53^1 Im«. 


X.XVIII 2(» 


w npabxi , iK-ut. 


XXII 23 


nani-n j«rcm. 


XLVIII 27 


nai-j^ Levit. 


XVIII 28 


na^-j^ i Oen. 


XLVIII 11 


naa^e i ps. 


LXIV 9 


fan ' Prov. 


XX 12 


naia j in. 


\lAi 3 


Piaiini 


Isa. 


XX VI II 7 


pi?iini I H«b. 


I 16 


najl j 1 Kinfrs 


XVIII 1 


npj^ 1 Ezek. 


VIII 


najij * Erri. 


II 24 


najn | luvu. 


Xm 4JI 


naj^ i Deut. 


XIV 13 


rtaja 1 Ecd. 


XI 4 


naap i Job 


X 15 


^^ 


Eccl. 


IX 11 


na:55 


Zeph. 


III 1 


'i?;i^ 


Isa. 


XXI 1 


•1??? " 


XXX 30 


n?J^r Oen. 


XVIII 15 


naafe^? Ps. 


II 11 


nsjni ! Ezek. 


I 18 


nana | oon. xxxvm 15 


na-TJ ■ 2 Kings 


VI 17 


nai3n Exod. 


XXV 40 


nang * xumb. 


XII 8 


nariK^ Levit. 


XIII 25 


nan^i Ezek. 


XLIII 3 


njrni 1 sam. 


X 14 


1131110 . Isa. 


LXVI 5 


njn^a^ | 1 sam. xxvm 15 


nan^a^ ' isa. 


IV 5 


r^^nbh i zech. 


VIII 3 


maiKao^ ' 


Esther 


II 14 279 

nK93cn 

nwen 
ns:p.1 
mp 

HKfXpa 

3'M nKpi 

fW5tO^ 

nki 

nifna 
riKiiTj 

nxii: 

nxT3 
nxTT 

nNI)*:?! S80 n-n fi-i Lament. 
I6a. 
Cant. 
ProT. 

Ps. 

Hoi. 

Job 

Esefc. 

Ijament 

Dan. 

Gen. 

Lerit. 

Keh. 
Ezek. 
tsa. 

M 

Dent. 

I«a. 

Jerem. 

Cani 

Jerem. 

Oen. 

i Sam. 

ProT. 

Qen. 

Job 

Prov. 
Lerit. 
lonah 
Oaa. 

n 

fudg. 

i Sam. 

Ps. 

Terem. 

Kumb. 

Qen. 

Exod. 

Josh. 

2 Sam. 

Jerem. Amos 
Isa. 

Nah. 

Jerem. 

laa. 

Jerem. 

Pb. 

Isa. 

Judg. I 5 

XLIV 13 

vn 3 

XIV 13 

xvn 21 

CXIX 28 

n 18 

xvrii 5 

XLII 12 

III 38 

II 41 

XXXIII 15 

XXV 49 

n 28 

XII 5 . 

I 28 

LXII 1 

LX 19 

XXVIII 56 

XLVII 1 

VI 2 

II 14 

XII 8 

XXVII 41 

XXVI 21 

V 28 
XLIII 12 

XII 16 

XXVII 20 

V 23 
I 14 

II 12 

VII 26 

XX 34 

VI 22 

LXXXVI 12 

XXVII 11 

VIII 26 

II 15 

VI 9 

XV 27 
II 25 

III 8 

n 11 

IX 11 

IV 3 

xxxvm 15 

XXIV 20 

in 7 

XLVIII 1 

XI 8 

XXII 18 

CXXXVIII 2 

LXVI 11 

XVIII 21 2 Chron. XXXV 10 njin 


; Ezek. 


XXVI 


2 


nj^nag^ 


1 


XXIX 


9 


n^ 


lerit. 


VII 


10 


nm 


Exod. 


XIV 


21 


n^mh 


Job 


XL 


27 


njiFio 


Ezek. 


XXIII 


32 


mn 


Levit. 


XI 


42 


PI3» 


Keh. 


IX 


37 


nr;n 


Iga. 


IX 


6 


m 


Pror. 


XVII 


18 


ny^p 


Uti. 


XLV 


6 


nj^«K 


\ Zeph. 


III 


2 


nypn 


Deut. 


XXI 


3 


njns^m 


n 


XXV 


11 


•-51^3 


Exod. 


XXXVI 


2 


piilin 


Dan. 


VI 


21 


f^3li3 


1 Sam. 


xrv 


36 


.\Ji^^ 


liia. 


XLI 


1 


^im 


Judjf. 


XIX 


13 


^m 


Deut. 


VII 


22 


n^spaiTj 


Dan. 


XII 


4 


nrnan 


Ezek. 


XXIII 


19 


nj-in 


2 Sam. 


XV 


27 


nn?»1 


Itta. 


XLIX 


20 


^m) 


Ezra 


IX 


8 


meh 


1 Sam. 


XXVII 


5 


nattto 


Judg. 


V 


12 


njtt^^ 


Jerem. 


XL 


5 


m 


Oen. 


L 


20 


W3 rt\2if) 


Jonah 


I 


4 


••n?^? 


Ph. 


LXXIII 


16 


•■^1?^^ 


1 Chron. 


III 


20 


iTOin^ 


Jerem. 


XVIII 


18 


nnainSi 


Nah. 


III 


8 


nnii 


2 KingK 


XIV 


22 


.TT?3» 


Levit. 


V 


H 


•■n?5?i 


Isa. 


XL 


7 


pn??! 


Jerem. 


XLVI 


16 


ni-^i 


Isa. 


XXX 


8 


•*^,5x;^ 


Oen. 


VI 


16 


niiipoi 
n^a 


Ezek. 


XLVII 


13 


™?^ 


y, 


XII 


19 


mh 


Josh. 


XXII 


24 


n-ja^D 


laa. 


V 


29 


f^ll!! 


Eccl. 


X 


5 


'*^?^ 


Numb. 


XV 


24 


n^iw 


Deut. 


IV 


18 


nTjionni 


Isa. 


LIX 


11 


nrjt ; 


n 


XXVII 


S 


rmv 


Ph. 


xe 


9 


n-rn 


2 Sam. 


XX 


13 


nin 


•lob 


XXXVII 


2 


nnixi 


Ezek. 


II 


10 


nili? 


1 Chron. 


VII 


34 


iTOnan 


I8a. 


LIX 


jl 


mi3pn 


Amo8 


IT 


2 '^9*300 


Nah. 


II 14 


nnm 


Ezek. 


XXVII 20 


^?^m 


Nah. 


in 2 


•wo^ 


1 Kings 


m 19 


*^??:o 


Ezek. 


XXXII 19 


nj-jo 


1 Kings 


I 2 


na^a 


Dan. 


VII 1 


^W 


1 Lerit. 


XV 21 


nana^ 


j Jerem. 


III 25 


n?n? 


Gen. 


XIX 32 


niipaav 


2 Sam. 


XXI 17 


'■^?1i? 


Judg. 


I 31 


'Bn nanjjjn 


Dan. 


IV 11 


•^31Ri 


Exod. 


XXII 3 


'-^?1P> 


1 Kings 


XII 15 


'='31RiW^ 


2 Chron. 


X 15 


•'^?Ti?? 


Ezek. 


XXVI 2 


^m^ 


" 


XLI 7 


'^?'ffi51 


1 Chron. 


xin 3 


n^ri 


1 Kings 


VII 46 


•i?101 


Mai. 


II 11 


na-jRi 


Ph. 


CXIX 163 


n?«^ 


Jerem. 


XLIV 4 


na^^Ki 


Numb. 


V 21 


^^m 


Pror. 


IX 1 


^?f^) 


Hah. 


II 1 


n?tth 


Jdb 


XXXIII 5 


n?fl 


Zueh. 


IX 8 


nac^ 


2 Sam. 


XXIITI 36 


na?^ 


I Sam. 


XIV 12 


n?t^Ki 


Ph. 


XLV 10 


natf^ 


Zoch. 


XI 16 


natt^mi 


JorcHi. 


XLIV 19 


natt^^O 


Ifta. 


L 11 


'7?«^. 


Numb. 


XXIII 8 


nai?3 


n 


XXV 8 


natt^: 


Deut. 


XVIII 3 


^m 


Oen. 


XXX 28 


nana 


Levit. 


XII 7 


nari^ 


Hos. 


VI 8 


n:i 


2 Kings 


X 19 


na 


1 Chron. 


IV 36 


n?«13 


Oen. 


XVIII 20 


naxnp ' 


n 


XXI 20 


rrjstt^ 


Judg. 


IX 29 


n^a^l 


Exod. 


X 12 


n?^ 1 


Oen. 


XVII 2 


n;n 


Jorcm. 


XLVI 23 


.1^7 


no«. 


XIII H 


.w 


Pror. 


I 11 


•^30 


2 8am. 


XII 27 


nji'i 


Josh. 


XV 60 


•^?^1 


Gen. 


XXII 17 


'^a'7. 


Jerem. 


XLII 2 


3*n5 n;,Tili 


Oen. 


XXXV 11 


na,73 


Exod. 


III 1 


nail 


Ezek. 


XXX 12 ^^^^ 

n?at5^ 
njatf^rn 

.•n^ae^l 
naaf? 
naae^aj 

"<" na^n 

njp 
napa 

nspa 

^m) 

naroi 
na^ini 

na?fnrj 
navo 

na»a 

na«p 

naya.i 

naif: 

"axra^ 

nap^B; 

naj5?!i 
na*3 
nah 
n|»i 

nanx? 

naiKp 

naiK} 

n;i-5ni 

na-irn, 

nnn9 

n^-ji 

na-*^ KBI n ! ) 281 Kxod. 


XXI 


IS 


1 Sam. 


XXIV 


12 


Oea. 


VI 


1« 


2 Sam, 


Y 


9 


Exek. 


XIXl 


21 


,. 


XXVII 


19 


Kxod. 


XXX 


24 


Lcvit, 


VI 


2 


jMh. 


XV 


41 


m 


X 


29 


Um, 


X 


3 


Hot. 


IX 


7 


I Chron. 


XXIII 


11 


Kmh. 


III 


2 


Pt. 


ex 


2 


Jwig. 


XIV 


9 


Oeu. 


XVIII 


21 


lu. 


X 


29 


Kanili. 


XXXIII 


24 


2 Kini^ii 


IV 


la 


Im. 


XXI 


4 


KuiHb. 


XXXIII 


24 


LMwnt 


I 


16 


Im. 


XXXVIII 


8 


GCB. 


XLVI 


s 


1 Kiitgii 


I 


33 


» 


XI 


29 


Eccl. 


n 


8 


Geo. 


XXXIX 


5 


2 KingM 


VII 


12 


Levii. 


XXV 


34 


!• 


XXVII 


21 


EccI. 


V 


8 


LOTit. 


XXVII 


28 


ProT. 


XXIV 


27 


Esek. 


XXX 


2 


Dan. 


VIIl 


8 


Zeph. 


ni 


11 


Prov. 


XVII 


22 


H08. 


V 


18 


a Chron. 


XXXIII 


14 


Zech. 


XI 


17 


1 Sam. 


III 


IS 


I»a. 


XUI 


4 


Zech. 


XI 


17 


Dan. 


VI 


24 


ISH. 


XVII 


14 


1 Ciirun. 


IV 


29 


Ezek. 


XXXII 


18 


Micah 


II 


4 


Eccl. 


X 


10 


Pb. 


CXXXII 


18 


Ezra 


. IX 


11 


2 Kings 


in 


25 


Ezek. 


XXXVI 
36 a 


16 ^ 


jr«b 


VI 


10 


.•nit 


*» 


XI 


9 


prspcs 


• 


xxvm 


25 


rroa? ■ 


Em 


IV 


20 


•TT??^ 


p.. 


LI 


15 


^. 


n 


OXIX 


78 


•T^l 


Dent. 


XXXI 


19 


.TS310 


> 


11 


22 


ftp?^ 


Hab. 


II 


I 


♦■njj^o 


N'ttnb. 


V 


16 


•■^TW 


1 Ktag* 


I 


2 


"W : 


Esek. 


XVII 


14 


•15R?^ j 


Imu 


II 


16 


^y^ 


Judg. 


XXI 


16 


nri. . 


Dan. 


Vll 


26 


•TTJ 


Eiek. 


XVI 


83 


•■n?^ 


Zech. 


xin 


I 


"TJ? 


Exod. 


IX 


IB 


•Tnn? 


Im. 


XXX 


82 


^W^ 


■» 


XLVUI 


13 


•"TX?^ 


1 KiB|^ 


XVI 


34 


'TITP 


Job 


XL 


10 


nrt 


Exod. 


XXXIV 


31 


••TT. 


Josh. 


XV 


22 


•"n^9 


Diiii. 


n 


2 k 


fTTTBH 


1 ChMU. 


YIII 


St; 


^li^n 


,, 


„ 


^li. 


r^v 


iio>. 


II 


18 


nitS?2'! 


.],..U. 


XX 


» 


a'na niC^HS 


Exod. 


xni 


10 


■ 'TTC^ 


Nek 


ri 


2 


rnD3 


ilari. 


Yli 


14 


nycb 


1 Caroji, 


VII 


20 


rnipp^ 


2 Sam. 


XXIY 


6 


•TTinpi 


1 Chron. 


IV 


21 


nn 


Pror. 


XXV 


20 


.•vi 


1 KingK 


xin 


7 


iTiisjrn 


laa. 


IX 


8 


•TW^ 


Oen. 


XLIX 


22 


nni 


2 Sam. 


V 


24 


■w 


Numb. 


XXXI 


50 


■"•T??! 


2 Sam. 


I 


10 


rna 


1 Chron. 


XIV 


15 


nn? 


P.. 


II 


11 


'•*:?! 


Job 


IV 


14 


ansn 


Isa. 


LXI 


10 


nn^K3 


P.. 


XXV 


22 


nnVs 


Exod. 


XIII 


15 


•in^Mi 


« 


XXI 


8 


■■in? 


Lcrit 


XTX 


20 


•iCJI 


» 


XXVII 


27 


•W 


tt 


n 


29 


m 


Micah 


I 


8 


m? 


Zech. 


xn 


12 


rni^Q 


E«.k. 


VII 


25 


iJW^ 


Im. 


I 


27 


nwpp 


1 Sam. 


XX 


20 •Tf?e«i i 


2 Cjj:^iV. 


XKXIV 


i3 


^ 


Ca&t 


. vni 


b 


n^l 


Pb 


LXV 


\l 


JTjp^ i 


» 


:xxxvii 


i> 


•TJ?^ 


Koh. 


XI 


n 


•*09^ 


., 


vn 


6 


^^, 


Judg 


XIV 


IS 


n^tffrj 


n 


>. 


12 


•*n^ 


Pr. 


VI 


6 


•n*9«31 


ProT. 


xxvm 


13 


•T!9Jn 


Isa. 


XLIX 


21 


^^ 


* 


xxvm 


4 


iTjOfjCI 


9 


VIII 


16 


nVSip} 


Ruth 


IV 


7 


frpjt^n^ 


Im. 


VIII 


80 


'TS 


P*. 


XXXIV 


28 


n'i:f?i 


Gen. 


XXVII 


8 


••npj-T 


Eccl. 


IX 


12 


rn^^o 


Job 


XXXIX 


28 


•TR 


Dan. 


IX 


4 


.TID! 


Lerit 


VII 


12 


fTO 


Neh. 


XII 


38 


.TTP.3 


Pb. 

1 


iTjjnin 


Jerem. 


L 


29 
Dan. 


V 


20 


rroiiT 


* 


II 


35 


iTpnTi 


br. 


VI 


12 


iTTXJIO 


Jerem. 


XLVI 


8 


niipan 


2 Kings 


xxm 


36 


ITTPID^ 


IM. 


XLV 


21 


••TTO^''. 


2 Sam. 


XVII 


17 


rnrj 


Isa. 


XLIV 


7 


•■^l?^. 


2 Kings 


VII 


9 


'"H^^*? 


« 


XXII 


1 


•■np^ 


Jndg. 


XI 


34 


.Tjy© 


IMS. 


LV 


10 


ni?S^ 


1 Chron. 


XIV 


7 


Hiro^i 


Exek. 


XXIV 


11 


•T^^V 


2 8«n. 


XIV 


7 


^IVf 


Lament. 


I 


8 


•TTOfK 


Dent. 


XIV 


18 


^inw. 


Neh. 


XIII 


21 


rtr^n 


Pb. 


CXXXII 


15 


rn?na 


1 Sam. 


XXII 


10 


.TTyii 


Jerem. 


XXXVII 


8 


-Tpp 


2 Sam. 


XII 


28 


•Tl? 


Jerem. 


XXXII 


24 


iTTSK 


Zech. 


HV 


2 


rn^rn 


Jerem. 


XIII 


21 


'"•IP'Tl 


Hos. 


II 


5 


.TT^ 


Gen. 


XXIV 


15 


•"»7r 


» 


XXXIV 


4 


niBD? 


Dan. 


XI 


6 


"1W1 


Joel 


IV 


3 


•'^7fP. 


Jei«m. 


XXII 


28 


fn^fi 


Hos. 


IX 


11 


,T[V 


Neh. 


XI 


26 am 
mm 

rrpn 
rrji» 

fTSto 

"TOW 
rrxton 

iTJtPliTj 
•TJJ 

aw n^5t 
iTPTliTI 

rrpyi 
ri? 


282 n as"i Jerem. 


XIY 


22 


m^^ 


i Chron. 


XI 


14 


n^^^ 


P8. 


XCtll 


5 


™3 


Zech. 


IX 


J2 


nn^-i 


0». 


XXIX 


34 


^)Y. 


Cant 


I 


5 


™:i 


Jerem. 


XXIX 


11 


^1^^ 


laa. 


XXIV 


2 


rrhs 


Numb- 


XIV 


23 


nisT 


Pa. 


LXY 


n 


m 


L«Tit. 


X 


12 


O'^^?^! 


Ezek. 


XX VIII 


17 


™1^ 


!» 


LXXX 


IS 


•Jl-Wl 


>r 


TI 


9 


rvh^ik'* 


Prov. 


I 


27 


3*n3 nisjri 


2 KingB 


IX 


34 


•7^W\ 


Prov. 


XXX 


17 


ni^D^n 


» 


XXI 


2G 


n%xnn 


IM. 


LV 


10 


m-p 


Cant. 


VI 


9 


n^f?^T] 


Eccl. 


VI 


2 


n>^!n» 


Deut 


XXIX 


18 


mn 


Prov. 


XXXI 


31 


ni^Snn 


2 Sam. 


XXIII 


15 


•"i^xn»i 


Jerem. 


LI 


2 


O^T! 


» 


XXII 


7 


^^ 


Prov. 


XVIIl 


1 


^m^ 


Oen. 


XXXIV 


10 
ti 


XIX 


17 


rnS^ 


„ 


XIII 


4 


njKnp 


Kanb. 


XXI 


18 


ivr^ 


Im. 


XXIV 


2 


•"O^as 


Deut 


V 


18 


njjjtnn 


ProT. 


XI 


25 


mno^ 


P«. 


Lxxxin 


9 


.-">? 


P». CXXXVIII 


fi 


ni3?i 


• 


TO 


18 


nn? 


Im. 


LVI 


8 


•'^liK' 


Jerem. 


LI 


9 


rnnw 


Nanb. 


XXI 


18 


mm 


i> 


XIV 


1 


^i?^. 


Josh. 


XVIII 


9 


r^r^n 


ProT. 


XXX 


17 


•TT?*. 


Jerem. 


L 


2fi 


rvho 


Ezra 


V 


7 


•=r ni;^ 


Job 


XXXIII 


27 


^ 


IJout. 


XXII 


21 


n6po^ 


^ 


IV 


15 


'nt j?n:^ 


IBS. 


xxvni 


25 


^ 


Pm. 


CXXII 


7 


•-n^. 


yi 


VI 


2 


m^l 


Oen. 


XIV 


17 


m^ 


Uan. 


VIII 


25 


r"nf^3^ 


Dan. 


IV 


S4 


'"1)3? 


Lament. 


l[ 


18 


m«^ 


Prov, 


XVII 


1 


npigh 


Jdi 


XXXIII 


17 


™ 


Im. 


XL 


25 


•W?) 


l)ou». 


XXVIII 


12 


^!?^ 


Lament 


I 


a 


™'^n 


Oen. 


XIV 


5 


mt^ 


Kxod. 


XXII 


24 


ni^n 


Jiili 


XX 


2!i 


mit? 


Hoi. 


X 


I 


rnt^. 


Kaih 


II 


ir> 


rno*^5ri 


Lamont 


V 


17 


•Tl 


Micak 


II 


1 


nmi 


Jcrttm. 


L 


2ft 


.•ronHm 


Lovit 


XV 


3» 


™^, 


Zeph. 


II 


4 


JVl^T 


Ph. 


CXXXII 


B 


mati^ 


Noh. 


VII 


4.H 


yna rnTin^ 


ioA. 


XXI 


41 
Jon>m. 


VI 


2 


^-^ 


Exra 


VI 


16 


^VJ^ 


PfOT. 


XXVI 


4 


mppi 


ProY. 


III 


S.H 


•""31 


1 Chron. 


XVI 


27 


.Tirrj 


Job 


XXX 


22 


3*io rpijft^ 


Hab. 


II 


it 


•"n?! 


Jerem. 


XXXIV 


22 


•w?^ 


Dm. 


III 


24 


j™ 


Kwjk. 


XXXII 


1« 


nuatpi 


i)™t 


XXXVIII 


60 


'"^75 


MieiUi 


vn 


S 


rwi|9n 


Ph. 


XLV 


5 


•^m 


«-"• 


XXVII 


29 


•>T 


2 CkrMi. 


XXIII 


15 


rm^ 


» 


cxxxn 


6 


TlKSfpp 


Jirrum. 


VIII 


19 


-irrn 


• 


« 


14 
Job 


V 


27 


^yn 


Beat 


XXXII 


6 


m-r^i 


Dim. 


in 


29 


iXW& 


Biek. 


XXXV 


10 


TOtthn 


Pa. 


LXVIII 


21 


nyr^^ 


Pn»T. 


xxvn 


15 


fvm 


Kxo«L 


XXXIV 


SS 


.■roe 


» 


CXLIV 


15 


iTVT^ 
m 


Lament 


III 


9 


rw 


Dan. 


IV 


22 


nvjj* 


Dm. 


UI 


22 


nm 


Im. 


XUII 


19 


Onnn 


w 


vn 


20 


^^, 


EaOc. 


XXIX 


19 


m 


2 8am. 


XIX 


20 


•"TO? 


Zovh. 


XI 


14 


^VR^l 


1 Bmm. 


XXI 


10 


ms 


Jenrm. 


IX 


4 


•■nwi 


Dan. 


V 


12 


^y. 


Du. 


XI 


»H 


•"nw^ 


9 


V 


20 


•■wotbm 


w 


II 


7 


nwo 


Esek. 


XVII 


18 


nrM 


, 


XIII 


17 


rnvoc^fk 


Pa. 


XIX 


3 


rwT 


Erther 


u 


IB 


nt?^ 


Prov. 


XII 


R 


'"^S?l 


J««lR. 


XIX 


25 
2 Chnw. 


xxvin 


14 


man 


2 Chron. 


XXI 


17 


•.'^J'W.l 


1 Bam. 


XV 


25 


nyjntmi 


Im. 


XLIX 


7 


rtoS 


Gen. 


XLVI 


13 


n«i 


Gen. 


XXIV 


48 


•'TC^"!^ 


Neh. 


m 


96 


ntaS 


Cast 


VIII 


7 


n»t?t?! 


Eaek. 


XLVI 


2 


nviFrtt^rn 


1 Smm, 


XV 


9 


nrao; 


Pji. 


XLVIII 


13 


fwpm 


1 KingM 


XXII 


54 


nvrrnch} 


Pi. 


CXIX 141 


•"nW 


Xnmb. 


XXVI 


23 


c.-^^ 


Esther 


III 


5 


.■mrit^ 


1 Sam. 


XIV 


36 


nri?| 


2Ki.gii 


X 


26 
Oen. 


XXII 


5 


flVJM^yi 


J>dg. 


VI 


89 


^m 


Exod. 


XXXIV 


34 


^, 


Exod.. 


XXXV 


25 


rnpO 


Im. 


XXXII 


11 


n??i 


Oc». 


XXVII 


8 


•"W 


2Kinsa 


IX 


:t» 


ncacrn 


Esek. 


xu 


18 


^?T3 


2 Chron. 


XXXI 


21 


jTOsa^ 


Dna. 


11 


3t 


iTi*n 


Kumb. 


VIII 


7 


ntn 


loa. 


LV 


4 


m^oi 


Lcvit 


xni 


IT. 


TOS3 


Keh. 


lU 


86 


nna 


2 King* 


XVII 


34 


•i]X951 


Isa. 


XLUI 


2 


man 


Exod. 


XXI 


6 


nwsn 


2 Chron. 


XIX 


10 


'•n?9^ 


Job 


XXIV 


12 


i?i^ 


Im. 


LVII 


8 


npiSTTj 


P«. 


XL 


2 


't^ 


Dan. 


XI 


ya 


'?^"^*S^1 


2 Chron. 


XXXV 


15 


nrin 


Jerem, 


XXXI 


39 


y« .ip. 


Job 


IV 


17 


.•ni^wj 


P.- 


Lxvm 


29 


rmff 


Job 


xvn 


13 


•T3R 


I»a. 


XXIII 


7 


m^9* 


fi«b. 


ra 


IS 


"r% 


laa. 


xxu 


11 


^^ 


P». 


LXIX 


y? 
Dan. 


VII 


1 


nffj 


Oen. 


I 


10 


•TS?9^ 


Lament 


I 


8 


m^n :s"i n - n Etfft 


V U 


IM. 


XLVIU 18 


Jerkin. 


XV 9 


Im. 


XXIV 2 


Josh. 


VU 14 


£sth«r 


IX 28 


Jttdg. 


XVIII 1» 


Jerem. 


III 14 


IM. 


V 18 


J«dg. 


XX 4 


Ora. 


XV » 


IM. 


LVI 12 


O0B. 


XVIII 5 


Zech. 


XI 18 


0«ii. 


II 28 


ProT. 


VII 21 


Dent 


XXV 6 


l^Tit. 


XII 8 


1 Bam. 


IV 17 


» 


. 8 


£«ek. 


XXIV 10 


Job 


XU 28 


Jerem. 


XUX. 7 


Exod. 


U 5 


Jerem. 


XL 8 


2 t^MII. 


XV 14 


Hid. 


III 20 


Dent. 


III 27 


i Cliroii. 


XXXI 14 


Dw. 


IX 18 


CMt 


VII 18 


Knmb. 


vm 4 


Job 


XXX 12 


Cmd. 


VI 11 


IM. 


XXII 12 


Pf. 


VI 7 


ItiU 


XXV 11 


2 Kings 


X 22 


Judg. 


XX 6 


» 


XIX 2» 


Zecb. 


III 9 


Pror. 


XXXI 26 


IM. 


XLVin 8 


Pa. 


LXXVIU 2 


Oen. 


XIX 8 


Deut 


XX 11 


Esek. 


XL 38 


Amos 


vm 5 


Qen. 


XLIII 21 


Zech. 


IX 5 


Joel 


I 19 


ProT. 


XU 18 


Levit. 


XIV 51 


Joih. 


XV 65 


1 Bam. 


XXI 10 


IMU 


XL 22 
3&h nnp 


p«. 


LXVIII 7 


nnB9 


« 


CXXX 4 


nnw 


» 


CXVIIl 25 


mcB^? 


DftB. 


VIII 12 


nnfrsm 


Neb. 


I 11 


nriBtro^ 


1 Kings 


XVI 84 


nriBrp^ 


Is*. 


LV 10 


nn^yap 


Zech. 


V 11 


nnv 


ISft. 


XV 8 


•TT^T 


» 


I 18 


•THR 


Hos. 


V 9 


•TS?^ 


Amos 


III 10 


'"W7i?>n 


IfUU 


LIX 14 


'iOB« 


Hos. 


II 15 


•"»^,^ 


ProT. 


U 17 


^k 


Job 


IX 27 


nnp> 1 


Im. 


XXIU 16 


•TTiRh 


l)eut 


XXXIV 7 


•1?R^? 


« 


XXI 12 


^^ 


Ps. 


CYII 84 


nnp:^^ 


D.«. . 


IX 19 


•TORia? 


Jurem. 


XII 1 


•X".w 


1 8Mni. 


X 6 


nnjjfil 


Gen. 


XLIX 21 


nn-;K 


l)eut 


XXIV 4 


•T^W 


.» 


xxii ay 


nnin 


iHa. 


L - 1 


nmrai 


Judg. 


XX ({ 


nn-jra.^ 


I8A. 


XXVII 8 


a»w nnpo 


Dcut. 


XXV n 


nnne 


n 


XXII 19 


■"> Pin*iB 


2 Kiiif^H 


XXI 13 


'•-. iMn.M 


Kxod. 


XVII 14 


•THIW 


iHlt. 


XLIII 25 


•TOT,^ 


Dout. 


IX 14 


nrrtpK 


Numb. 


XXXIV 11 


rvpn 


2 KingH 


XXI 13 


^phon 


Ps. 


CXIIl 9 


^m^- 


»♦ 


IX 3 


nnron 


« 


XXXI 8 


PTO9 


Esther 


VIII 15 


nrin? 


Ps, 


LXVI 6 


.TOB 


l>eut. 


XXV 19 


nnF«)« 


Exod. 


XXXII 34 


nnfiBn 


Ps. 


XXXI 11 


nn^B^ 


Lament 


I 8 


pinnpn 


Xumb. 


X 86 


nnnD:i 


EMthcr 


II 18 


nnPDsi 


Isa. 


XI 2 


ntD 


Oen. 


XLIX 15 


?!09? 


n 


XXXII 21 


r^\$0i 


1 Sam. 


III 14 


n^la 


Dan. 


II 46 


n^pnf n 


LeTtt. 


V 18 


n^^n 


Exek. 


XLV 26 


.mp,^ 


2 Sam. 


XIV 17 


n^lsn 


1 ProT. 


VI 22 nn'nv 


Dan. 


Ill 19 


nn^^n 


Cant. 


VII 9 


niTTnpi 


2 Sam. 


IV 10 


nn'T^rn 


Kzek. 


XLIV 28 


nn'^xni 


Prov. 


XXIV 32 


nn*"!* 


Levit 


X 15 


.•nnp^-n 


Numb. 


XVIII 18 


.ifPiim 


Gen. 


XV 1 


00*1? 


1 Kings 


VII 4 


•™?31 


Cant. 


VII 1 


nnjlP) 


Exod. 


XVIII 21 


nnb: 


1 Chron. 


XXIU 11 


nn33^ 


Ze(»h. 


II 15 


m^t 


Isa. 


LYIII 5 


nn^p 


9 


5 


nnstt^s 


Gen. 


XXXVI 17 


nnstt^i 


Numb, 


XIX 21 


mh 


Hab. 


III 4 


•TV?! 


Josh. 


XI 22 


nnSp^ 


ProT. 


VII 13 


nrhq 


Zech. 


IX 6 


••^0^ 


1 8am. 


VI 17 


'T^. 


Zech. 


IX 5 


nrhf 


Dan. 


XI 10 


?in*?tt? 


2 Sam. 


IV 4 


p\nyp 


Zeph. 


11 11 


nrfw 


. 


, 14 


OnH^»53 


Isa. 


XVII 4 


nriVtt?? 


n 


XLIV 14 


nxj^^] 


nnWV 


Prov. 


IX 2 


nno 


* 


* a 


nhD 


Ps. 


XLIV 23 


nnb 


Jcrum. 


XII 3 


'TnoKl 


Ph. 


XXYII 6 


• nriD^ 


» 


CXVIIl 13 


nno* 


j» 


XXXV 5 
Prov. 


XIV 32 


nnafe^ij 


n 


XXVI 28 


.VJOtoKI 


Job 


VI 13 


nnoip. 


Jerem. 


XXX 17 


nn^tr? 


Beut. 


XIX 5 


nnpn 


1 Chron. 


VIII 2 


nnj 


Josh, 


XVI 6 


nn«| 


» 


^ 


^m 


Jerem. 


XLV 3 


avtt rih^^ 


Isa. 


V 25 


•inyji 


Ps. 


LXXX 17 


nn?i 


Jerem. 


UI 28 


nn^D 


Dan. 


V 20 


nn?©3 


Kxod. 


vm 11 


^m^ 


Jerem. 


II 6 


r\T}Vi'i 


Ps. 


XLII 7 


nn^? 


Zeph. 


III 2 


nn^51 


Ilia. 


XXX 16 


nn^pt* 


Jerem. 


XLIX 4 


n™ 


Prov. 


XXI r£ 283 

nin 
ntnk 
mnin 

ntns 
njn^5 

aw 

njnn 

•1?0 
^p 

yw ntij 

nm 
ntsn 

^m 

nt59 
yw nt^ 

PlfBTI^ 

nn«t 

•TI* 
nnn 

nn 

nnafl 

♦»i nnap 

nnajKT 
nn^ nnia 

niTi? 

^}) 

nni3 

niTia; 

nni:»t? 

nn^3 
nmoi nrjno 

nrriritt^n 
nnoi 284 T^-n Job 


VI 20 


Jereiii. 


ir HI 


y> 


VIIl 7 


Exok. 


XXXYI 38 


Nell. 


XII 17 


Esra 


VIII 3a 


Keh. 


VI 14 


n 


XII 5 


1 Chmii. Yin 25 


Prov. 


V o 


Numb. 


XXXV 22 


1) 


20 


H08. 


11 4 


Ezek. 


XXI ir» 


Ho». 


XIV 1 


Dout. 


IV H2 


Oen. 


XL VII JJ» 


Neh. 


m H 


Eecl. 


XU I 


Jeroui. 


XVII 17 


Ps. 


CXX 5 


Nab. 


HI 3 


1 Cbioii, 


V 24 


Kxod. 


IX a 


Keel. 


IX IH 


Ph. 


LXII 4 


V 


CXXII Ji 


r, 


XXIII 5 


r, 


LXVI 12 


1 Cliroii. 


XI 46 


Ezek. 


XXI 20 


Neh. 


III 1« 


Ezek. 


XLI 25 


I8a. 


LIU 7 


Neh. 


XI 5 


Ezra 


X 15 


y, 


r, 2.'> 


Dati. 


III 19 


Ezra 


X 21 


2 Kings 


XV 13 


Neh. 


X <« 


Eccl. 


VI 6 


P«. 


XXII 30 


Jerem. 


XLIX 11 


Deut. 


XXXII 39 


Gen. 


XXIV 63 


1 Bam. 


XIV 18 


Oen. 


VII 21 


Josh. 


IX 20 


Exod. 


I 16 


„ 


XVIII 2 


1 Chrou. 


IV 36 


Ps. 


LXXIV (} 


Job 


XIV 14 


2 Sam. 


XU 3 


1 Cliroii. 


XV 24 


Lament. 


I 2 nnr 
nnpio 

nnen 
•T1V 

njix 

nn-i 
n»ira 

n^jan 

nnn 
nnnf) 

<Tn 
njn 

n^rivs^ ! 
iTni ; Ezra 

j Ezek. 
1 Deut. 

P«. 

I»a. Esther 
1 Chron. 
» 

Prov, 

Isa. 

Numb. 

liuih 

Dan. 

Job 

Prov. 

1 ('broil. 

Prov. 

Zecb. 

Xeb. 

Jerem. 

Hag. 

lita. 

1 Cbron. 

Dan. 

Isa. 

Ezra 

Doui. 

Isa. 

1 Chron. 

Deut. 

Isa. 

1 Chron. Joel 

Hicah 

Cant. 

Ezek. 

Ezra 

Lament. 
Nah. 
2 Chron. 
Prov. 
Deut. 

1 Chron. 
Neh. 
Job 
Lament. 

2 Sam. 
Ps. 

Itamcnt. 
Job 
Exod 1 Chrou. 
jyiicah V 2 
XXXII 28 
XXIX 21 
CXXXIX 6 
XXXIV 1 
XLII 5 
11 15 
VIIl 21 
IV 2 
IX 18 
XXIV 12 
XIl 14 
II (i 
VII « 
XXXIX 27 
XVII 19 

in 18 

XVIII 21 

VI 14 

II ]*♦ 

XXI 14 

n 22 

XXIX 7 

XI 47 

IV 32 

X 11 

VIIl 24 

XXI 13 

LH 2 

VIII 10 
XXXII 42 

I 27 

IV 35 
XXV 19 

VI 15 

I 7 

II 9 

II 13 

XIX 14 

X 35 

VIII 8 

I H 

III 10 
XVII 7 

V 19 
XIV 13 

IV 1« 
III 6 

IX 6 
I 7 

XII 25 

CXXXII 16 

I 7 

XXXVIII 5 

XXXIX 40 

III 20 

I (J iTKiai 

n;am-i 
n;aittr^ 

n;attri> 
.Tan 

nna 
nna? I»a. 

Exod. 

Levit 

Hos. 

Isfl. 

Ps. 

Job 

I Ha. 

Josh. 

Isa. 

Levit. Jerem. 
Job 

IN. 

Kz.ik. 

Job 

Dan. 

lh»t. 

K/ck. 

1 Sam.